Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Hẹn Gặp Lại Vào Mùa Đông Năm Sau

2
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHĐam Mỹ
Tác giả: Gã Hề Lang Thang
Phụ trách: Contact Person Cao Lãnh Nam Nhân
Phát hành: 2019-10-23 22:12:33
Mới nhất: 2019-10-23 22:14:09 (Chương 2)
Lượt xem: 32 / Bình luận: 0 / Chương: 2 / Điểm đề cử: 0

Mùa đông năm 20 tuổi, tôi gặp em, em 23 tuổi.
Mùa đông năm 21 tuổi, tôi lại gặp em, em vẫn 23 tuổi.
Mùa đông năm 22 tuổi, t

ID Tên
ID Comment