Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Heros Của Ta Đến Từ Thế Giới Giả Tưởng

5
5
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Kingazir123
Phụ trách: Contact Person deadorlie123
Phát hành: 2019-09-19 21:08:47
Mới nhất: 2019-10-28 22:02:01 (Chương 16)
Lượt xem: 24 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 2 / Chương: 16 / Điểm đề cử: 0

Saeko Busujima: Ngươi là kiếm thánh, đánh khắp thiên hạ không địch thủ? Vậy ngay hôm nay, ta sẽ để ngươi biết, thất bại được viết như thế nào?

Thanos: Ngươi là Chiến Thần, quân đội mấy tỷ thần linh ? không biết ta búng tay một cái, quân đội ngươi còn bao nhiêu người sống sót?

Saitama: Ngươi là Ma Thần!? Ngươi là Chủ Thần!? Đến đây, chúng ta solo

Pikachu: Pika...pika..Pi

...

Võng du siêu hiện thực ( Thần Chiến), một người chơi mang theo một đám đại lão chân đạp Ma Tộc, tay vả Thần Tộc, một đường quẩy nát trò chơi

ID Tên
637
Thục nữ
2019-09-21 22:12:45
Cố lên tác
636
Thục nữ
2019-09-21 22:12:29
ID Comment
143
Wawawa
+10
hít lấy nhân phẩm
145
Hít