Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Hoàng Tộc Đại Chu

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHHuyền Ảo
Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-19 05:04:55
Mới nhất: 2019-04-19 05:18:27 (Chương 1234)
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 250 / Bình luận: 0 / Chương: 922 / Điểm đề cử: 0

Nhân vật chính Phương Vân, gặp cảnh cha bị giết, huynh trưởng bị phế võ công, uất ức mà tự tử, mẹ tuẫn tiết theo cha để giữ trọn nghĩa vợ chồng, tận mắt chứng kiến toàn gia tộc 320 người bị chém đầu trước cổng Sùng Dương môn, mà hoàn toàn bất lực.
Thế nhưng, một lực lượng bí ẩn đã cho hắn được làm lại. Phương Vân quay ngược thời gian về 10 năm trước, đứng trước tương lai bi thảm của gia tộc, hắn phải liều mạng luyện tập võ công, để cứu vãn tất cả. Thế nhưng, bánh xe vận mệnh luôn không ngừng chuyển động, mỗi một hành động ngày hôm nay của hắn lại làm tương lai chệch hướng, những gì mà hắn sắp đối mặt, đã không còn như những gì mà hắn trải qua 10 năm về trước nữa.

id Tên Phí
239 Chương 239: Đại sát tứ phương (Chương thứ hai) Miễn phí
240 Chương 240: Ba năm Miễn phí
241 Chương 241: Ngũ ngục phong Miễn phí
242 Chương 242: Long trời lở đất Miễn phí
243 Chương 243: Sa môn tái hiện Miễn phí
244 Chương 244: Thượng Cổ giết chóc kiếm phái Miễn phí
245 Chương 245: Kim Cương đầu đà Miễn phí
246 Chương 246: Bạch cốt sơn Miễn phí
247 Chương 247: Kiếm hải Miễn phí
248 Chương 248: Kiếm chỗ tốt lớn Miễn phí
249 Chương 249: Đại Lực Kim Cương Phật Đà Miễn phí
250 Chương 250: Đại Lực Kim Cương kinh Miễn phí
251 Chương 251: Thanh dương phương tôn Miễn phí
252 Chương 252: Phật tông truyền nhân (Chương thứ hai) Miễn phí
253 Chương 253: Ngộ pháp Miễn phí
254 Chương 254: Lão tăng Miễn phí
255 Chương 255: Ra tay Miễn phí
256 Chương 256: Đại lực Bát Nhã pháp môn (Chương thứ hai) Miễn phí
257 Chương 257: Cường đại tồn tại Miễn phí
258 Chương 258: Đại lực Bát Nhã pháp môn Miễn phí
260 Chương 260: Mãng Hoang Miễn phí
261 Chương 261: Vận trù Miễn phí
262 Chương 262: Xuất chinh Miễn phí
263 Chương 263: Yêu tộc Miễn phí
264 Chương 264: Thiên Long nhãn Miễn phí
265 Chương 265: Yêu tộc ra tay Miễn phí
266 Chương 266: Chỉ Qua hầu Miễn phí
267 Chương 267: Mãng Hoang đại chiến Miễn phí
269 Chương 269: Cường giả tụ tập Miễn phí
270 Chương 270: Thần Vũ Hầu Miễn phí
271 Chương 271: Đại mò chiến công Miễn phí
272 Chương 272: Địa biến phương pháp. . Miễn phí
273 Chương 273: Cứng rắn chống đỡ Thiên Tượng Miễn phí
274 Chương 274: Độc chiến Tam Yêu Vương Miễn phí
275 Chương 275: Sợ quá chạy đi hầu tử Miễn phí
276 Chương 276: Yêu hoàng vẫn lạc Miễn phí
277 Chương 277: Đế yêu hoàng Miễn phí
278 Chương 278: Miễn phí
279 Chương 279: Hoang mãng hầu Miễn phí
280 Chương 280: Phương Lâm tin tức Miễn phí
281 Chương 281: Anh Vũ Hầu trí mưu Miễn phí
282 Chương 282: Mãng Hoang hầu Miễn phí
283 Chương 283: Bát Hoang Lục Hợp đế cực quyền Miễn phí
284 Chương 284: Nguyên thủy chi ma Miễn phí
285 Chương 285: Phong thư thứ ba Miễn phí
286 Chương 286: Lửa giận Miễn phí
287 Chương 287: Sóng to gió lớn Miễn phí
288 Chương 288: Chưởng khống toàn cục Miễn phí
289 Chương 289: Muôn người chú ý Miễn phí
290 Chương 290: Bộ binh thuật chức Miễn phí
291 Chương 291: Gặp lại trung tín hầu Miễn phí
292 Chương 292: Thư phòng mật đàm Miễn phí
293 Chương 293: Lan đài bí uyển Miễn phí
294 Chương 294: Rừng hoa mai, cỏ tranh phòng Miễn phí
295 Chương 295: Sống lại bí mật (thượng) Miễn phí
296 Chương 296: Sống lại bí mật (hạ) Miễn phí
297 Chương 297: Phu tử Miễn phí
298 Chương 298: Vào cung Miễn phí
299 Chương 299: Tông nhân phủ Miễn phí
300 Chương 300: So với ai khác càng kiêu ngạo hơn Miễn phí
301 Chương 301: Vô hình giao phong Miễn phí
302 Chương 302: Khuyết thiên hầu Lý lăng Miễn phí
303 Chương 303: Lục Vũ Miễn phí
304 Chương 304: Phong thái thương tu luyện tâm đắc Miễn phí
305 Chương 305: Duẫn hầu y vi lạnh Miễn phí
306 Chương 306: Rời khỏi kinh thành Miễn phí
307 Chương 307: Trò chuyện Miễn phí
308 Chương 308: Thiên Tà sơn Miễn phí
309 Chương 309: ám toán Tiết Liệt Miễn phí
310 Chương 310: Lại một cái túi không gian Miễn phí
311 Chương 311: 35 triệu 700 ngàn Chu Tước đan Miễn phí
312 Chương 312: Tuyệt phẩm đan dược Miễn phí
313 Chương 313: Hách Long thành (chương thứ tư) Miễn phí
314 Chương 314: Bán đấu giá Miễn phí
315 Chương 315: Đại địa chi tinh, huyết tinh Miễn phí
316 Chương 316: Biển sâu sứa tinh tinh Miễn phí
317 Chương 317: Đại lực thần Ma tông truyền nhân Miễn phí
318 Chương 318: Biểu huynh biểu đệ Miễn phí
319 Chương 319: Tính toán Miễn phí
320 Chương 320: Thang cốc Miễn phí
321 Chương 321: Thiên Ma Tông chủ Miễn phí
322 Chương 322: Chuột gặp mèo Miễn phí
323 Chương 323: Tế luyện thủy ngục phong Miễn phí
324 Chương 324: Tôn thị hiệu buôn Miễn phí
325 Chương 325: Vu đỉnh Miễn phí
326 Chương 326: Long Hổ tông (Chương thứ ba) Miễn phí
327 Chương 327: Quần phong tranh đấu (Chương thứ nhất) Miễn phí
328 Chương 328: Long hổ bình Miễn phí
329 Chương 329: Long hổ bình (Chương thứ hai) Miễn phí
330 Chương 330: Đập chết Miễn phí
331 Chương 331: Đan Đỉnh trưởng lão (Chương thứ nhất) Miễn phí
332 Chương 332: Long hổ đạo quân Miễn phí
333 Chương 333: Hải ngoại người Doanh (Chương thứ ba) Miễn phí
334 Chương 334: Triệu hoán tử thi Miễn phí
335 Chương 335: Đồng long, đồng hổ (Chương thứ hai) Miễn phí
336 Chương 336: Thượng Cổ Chiến Thần cung Miễn phí
337 Chương 337: Thượng Cổ thần thú, Cửu Phượng chi huyết Miễn phí
338 Chương 338: Cuộc chiến giữa các hoàng tử Miễn phí
339 Chương 339: Thập Tam Hoàng Tử Miễn phí
340 Chương 340: Ngũ Đế Ngự Long quyền Miễn phí
341 Chương 341: Hóa giải vô hình (Chương thứ nhất) Miễn phí
342 Chương 342: Hoàng cung trấn thủ giả Miễn phí
343 Chương 343: Tàng bảo Miễn phí
344 Chương 344: Đế Nhất (Chương thứ nhất) cầu 10 trương vé tháng Miễn phí
345 Chương 345: Nguy cơ tứ phía Miễn phí
346 Chương 346: Thượng Cổ chiến trường (Chương thứ ba) Miễn phí
347 Chương 347: Càn Nguyên huyền báo (Chương thứ nhất) cầu vé tháng Miễn phí
348 Chương 348: Thượng Cổ thần hành tông (Chương thứ hai) Miễn phí
349 Chương 349: Minh Vương thái tử Miễn phí
350 Chương 350: Thiên Sơn bảy ưng Miễn phí
351 Chương 351: Xua hổ nuốt sói (Chương thứ hai) Miễn phí
352 Chương 352: Chó cắn chó Miễn phí
353 Chương 353: Cụt một tay minh Vương Tam dập đầu Miễn phí
354 Chương 354: Hải dương màu đen Miễn phí
355 Chương 355: Thủy ngục phong luyện thành (Chương thứ ba) Miễn phí
356 Chương 356: Tam Hoàng đạo thống, Ngũ Đế đạo thống Miễn phí
357 Chương 357: Thiên Cương thần thú, Cùng Kỳ Miễn phí
358 Chương 358: Săn bắn Miễn phí
359 Chương 359: Độc Giao, đà long (Chương thứ nhất) Miễn phí
360 Chương 360: Hóa Long thảo Miễn phí
361 Chương 361: Linh tuệ cấp (Chương thứ ba) Miễn phí
362 Chương 362: Tăng lên điên cuồng (Chương thứ nhất) Miễn phí
363 Chương 363: Linh tuệ bảng đệ nhất (Chương thứ hai) Miễn phí
364 Chương 364: Trùng kích Thiên Tượng Cấp Miễn phí
365 Chương 365: Phong ấn Cùng Kỳ (Chương thứ nhất) Miễn phí
367 Chương 367: Vận xui gia thân Miễn phí
368 Chương 368: Kẻ thù gặp lại (Chương thứ ba) Miễn phí
369 Chương 369: Độc chết khí linh (chương thứ tư) Miễn phí
370 Chương 370: Viêm Ma quân vương chi tâm (Chương thứ nhất) Miễn phí
371 Chương 371: Thiên Cương thần thú, thiên cẩu (Chương thứ hai) Miễn phí
372 Chương 372: Toàn bộ tụ tập Miễn phí
373 Chương 373: Ba mươi sáu Thiên Cương bảng, bảy mươi hai địa sát bảng (chương thứ tư) Miễn phí
374 Chương 374: Thời gian sơn cốc Miễn phí
375 Chương 375: Thần Ma tạm giam đại pháp Miễn phí
376 Chương 376: Tiếng gào của thỏ Miễn phí
377 Chương 377: Thiên Cương thần thú, hóa xà (Chương thứ nhất) Miễn phí
378 Chương 378: Thượng Cổ thụy thú Miễn phí
379 Chương 379: Hóa xà hang động Miễn phí
380 Chương 380: Trên vách tường bí mật Miễn phí
381 Chương 381: Săn bắn Tất Phương Miễn phí
382 Chương 382: Đột nhiên xảy ra dị biến Miễn phí
383 Chương 383: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau Miễn phí
384 Chương 384: Quả trứng lớn màu đen Miễn phí
385 Chương 385: Số mệnh hoàng đế thô bạo Miễn phí
386 Chương 386: Tà Thần ý thức (Chương thứ ba) Miễn phí
387 Chương 387: Thái Tố kiếm điển Miễn phí
388 Chương 388: Chung Linh thức tỉnh (canh thứ hai, cấp cầu vé tháng) Miễn phí
389 Chương 389: Thôn phệ Tà Thần (Chương thứ ba) Miễn phí
390 Chương 390: Thiên Trùng cảnh hung thú, Cửu Anh Miễn phí
391 Chương 391: Khí linh khẩu vị Miễn phí
392 Chương 392: Lại tế luyện sáu toà trận đồ (canh thứ ba, cầu vé tháng) Miễn phí
393 Chương 393: Phải gọi ngài thỏ (chương thứ tư, cầu vé tháng) Miễn phí
394 Chương 394: Quân thần (canh thứ năm, cầu vé tháng) Miễn phí
395 Chương 395: Năm phần tàng bảo đồ (canh thứ nhất, cầu vé tháng) Miễn phí
396 Chương 396: Cướp đoạt bảo Miễn phí
397 Chương 397: Tứ phương ước chiến Miễn phí
398 Chương 398: Quần hùng hội tụ Miễn phí
399 Chương 399: Sơn cốc chiến đấu Miễn phí
400 Chương 400: Trong chiến đấu tế luyện pháp khí Miễn phí
402 Chương 402: Cùng thi triển tâm cơ (Chương thứ ba) Miễn phí
403 Chương 403: Kỹ cao một bậc Miễn phí
404 Chương 404: Tuyệt thế quyết đấu Miễn phí
405 Chương 405: Ngũ Đế cùng minh Vương Miễn phí
407 Chương 407: Đột nhiên gây khó khăn (canh Miễn phí
408 Chương 408: Dưới trướng hoà đàm Miễn phí
409 Chương 409: Khủng bố tồn tại Miễn phí
410 Chương 410: Trở về Hoài An thành (canh thứ nhất, cầu vé tháng) Miễn phí
411 Chương 411: ỷ vì làm tâm phúc Miễn phí
412 Chương 412: Cực phẩm cha mẹ Miễn phí
413 Chương 413: Ngươi này kẻ xấu xa (chương thứ tư, cầu vé tháng) Miễn phí
414 Chương 414: Thái Tố sơn (canh thứ năm, cầu vé tháng) Miễn phí
415 Chương 415: Ba ngón tay vụn gỗ (canh thứ năm, cầu vé tháng) Miễn phí
416 Chương 416: Thiên Vũ phong (thứ bảy càng, cầu vé tháng) Miễn phí
417 Chương 417: Rừng trúc gặp lại (canh thứ nhất, cầu vé tháng) Miễn phí
418 Chương 418: Thư nhà Miễn phí
419 Chương 419: Kế Đô công chúa Miễn phí
420 Chương 420: Hoàng ân như ngục Miễn phí
422 Chương 422: Triều đình cáo phó (canh thứ nhất, cầu vé tháng) Miễn phí
423 Chương 423: Tạ Phiên Phiên Miễn phí
424 Chương 424: Bánh xe số mệnh Miễn phí
425 Chương 425: Hoàng thúc, hoàng tử (canh thứ nhất, cầu vé tháng) Miễn phí
426 Chương 426: Gặp lại Tiết Liệt (canh thứ hai, cầu vé tháng) Miễn phí
427 Chương 427: Cực phẩm pháp khí tới tay (canh thứ ba, cầu vé tháng) Miễn phí
428 Chương 428: Đó là thị thiếp của ta (canh thứ nhất, cầu vé tháng) Miễn phí
429 Chương 429: Đáng sợ khí tông Miễn phí
430 Chương 430: Con trai của số mệnh (canh thứ ba, cầu vé tháng) Miễn phí
431 Chương 431: Càn quét hải tộc Miễn phí
432 Chương 432: Trên biển giết chóc Miễn phí
433 Chương 433: Địch tộc hoàng tử Miễn phí
434 Chương 434: Bão táp hải chiến (canh thứ nhất, cầu vé tháng) Miễn phí
435 Chương 435: Người Doanh thích khách Miễn phí
436 Chương 436: Giải quyết chiến đấu (canh thứ ba, cầu vé tháng) Miễn phí
437 Chương 437: Đi tới Doanh Hoang Miễn phí
438 Chương 438: Thượng Cổ thỉnh tiên tông (canh thứ hai, cầu vé tháng) Miễn phí
439 Chương 439: Hai nữ ác đấu (canh thứ ba, cầu vé tháng) Miễn phí
440 Chương 440: Bệnh nguy kịch Miễn phí
441 Chương 441: Mượn lôi luyện khí Miễn phí
442 Chương 442: Đại Doanh Châu Miễn phí
443 Chương 443: Phạm Thiên (canh thứ nhất, cầu vé tháng) Miễn phí
444 Chương 444: Hô Diên đại tàng (canh thứ hai, cầu phiếu đề cử) Miễn phí
445 Chương 445: Một chiêu đánh ngất Miễn phí
446 Chương 446: Tế tự nghi thức (chương thứ tư, cầu phiếu đề cử) Miễn phí
447 Chương 447: Bụi cỏ tự (canh thứ nhất, cầu đề cử Miễn phí
448 Chương 448: Thần bí tăng nhân Miễn phí
449 Chương 449: Đoạt đồ ăn trước miệng hổ (canh thứ ba, cầu phiếu đề cử) Miễn phí
450 Chương 450: Bảy mươi hai toà trận pháp Miễn phí
451 Chương 451: Ba mươi sáu tầng Thiên Cương thế giới Miễn phí
452 Chương 452: Thiên Ma Miễn phí
453 Chương 453: Chấn động Miễn phí
455 Chương 455: Thượng Cổ Viêm Ma quân vương Miễn phí
456 Chương 456: Thu lấy Viêm Ma Miễn phí
457 Chương 457: Tái ngộ Phật tông truyền nhân Miễn phí
458 Chương 458: Đại đế thang (Chương thứ nhất) Miễn phí
459 Chương 459: Đế Thang ngọc tỷ (canh thứ hai, cầu vé tháng) Miễn phí
460 Chương 460: Đoạt bảo rời đi (canh thứ ba, cầu vé tháng) Miễn phí
461 Chương 461: Viễn Cổ Thiên đình (canh thứ nhất, cầu vé tháng) Miễn phí
462 Chương 462: Thiên Tượng Cấp Miễn phí
463 Chương 463: Côn Bằng xuất thế (canh thứ nhất, cầu vé tháng) Miễn phí
464 Chương 464: Có thù báo thù (canh thứ hai, cầu vé tháng) Miễn phí
465 Chương 465: Phát hiện mỏ vàng (canh thứ ba, cầu vé tháng) Miễn phí
466 Chương 466: Doanh Hoàng thái tử Miễn phí
467 Chương 467: Đế Thang hậu duệ (canh thứ hai, cầu vé tháng) Miễn phí
468 Chương 468: Ngũ Đế bí sự (canh thứ nhất, cầu vé tháng) Miễn phí
469 Chương 469: Vô cùng bạo tay (canh thứ hai, cầu vé tháng) Miễn phí
470 Chương 470: Rèn luyện ý chí (Chương thứ nhất) Miễn phí
471 Chương 471: Quyết tâm (canh thứ hai, cầu vé tháng) Miễn phí
472 Chương 472: Ngưng tụ Thiên Xung phách (canh thứ ba, cầu vé tháng) Miễn phí
473 Chương 473: Hoàng tử Lưu khải (canh thứ nhất, cầu đề cử) Miễn phí
474 Chương 474: Các hoang hoàng tử Miễn phí
475 Chương 475: Cường thế đánh giết Miễn phí
476 Chương 476: Truy kích (canh thứ hai, cầu vé tháng) Miễn phí
477 Chương 477: Người hai mặt Miễn phí
478 Chương 478: Kế Đô cùng tiêu tiêu Miễn phí
479 Chương 479: Tương phùng trên biển (đệ tam Miễn phí
480 Chương 480: Kiêu hùng Miễn phí
481 Chương 481: Lôi vân trên biển Miễn phí
482 Chương 482: Tầng tầng rình giết (canh thứ hai, cầu vé tháng) Miễn phí
483 Chương 483: Tứ Phương Hầu Phương Dận Miễn phí
484 Chương 484: Phụ cùng tử Miễn phí
485 Chương 485: Đế Vũ giáp trụ Miễn phí
486 Chương 486: Các hoang đại đế Miễn phí
487 Chương 487: Kế định Miễn phí
488 Chương 488: Vọng phụ thành long Miễn phí
489 Chương 489: Bắt đầu ma nguyên thư Miễn phí
490 Chương 490: Đại Chu thiên Vạn Long nhập khiếu thuật Miễn phí
491 Chương 491: To nhỏ như ý Miễn phí
492 Chương 492: Vạn hóa thân Miễn phí
493 Chương 493: Tám Hoang Long thần hộ thể thuật Miễn phí
494 Chương 494: Trở về Hoài An thành Miễn phí
495 Chương 495: Phương Lâm trở về kinh Miễn phí
496 Chương 496: Thôn phệ Miễn phí
497 Chương 497: Vạn hóa chi chưởng Miễn phí
498 Chương 498: Trù tính chung toàn cục Miễn phí
499 Chương 499: Gặp mặt ông ngoại Miễn phí
500 Chương 500: Văn đấu Miễn phí
501 Chương 501: Rời đi Miễn phí
502 Chương 502: Đại cục đã định Miễn phí
503 Chương 503: Nấu rượu luận anh hùng Miễn phí
504 Chương 504: Nấu rượu luận anh hùng (hạ) Miễn phí
505 Chương 505: Số mệnh quyết đấu Miễn phí
506 Chương 506: Bọ ngựa bắt ve (Chương thứ ba) Miễn phí
507 Chương 507: Chim sẻ ở đằng sau (chương thứ tư) Miễn phí
508 Chương 508: Thế giới quy tắc Miễn phí
509 Chương 509: Bước vào Thiên Trùng cảnh Miễn phí
510 Chương 510: Chư đại bá chủ Miễn phí
511 Chương 511: Nguy cơ Miễn phí
512 Chương 512: Phong Hầu Miễn phí
513 Chương 513: Gián nghị Miễn phí
514 Chương 514: ám lưu Miễn phí
515 Chương 515: Thiên Vũ Hầu Miễn phí
516 Chương 516: Mãnh liệt Miễn phí
517 Chương 517: Phân kỳ Miễn phí
518 Chương 518: Về kinh xếp chức Miễn phí
519 Chương 519: Nửa đường chặn giết Miễn phí
520 Chương 520: Tông môn bí mật Miễn phí
521 Chương 521: Quân không phải quân! Thần không phải thần Miễn phí
522 Chương 522: Huynh đệ thương lượng Miễn phí
523 Chương 523: Lục bộ xếp chức Miễn phí
524 Chương 524: Giá lâm Vũ Hầu phủ (Chương thứ nhất) Miễn phí
525 Chương 525: Vũ Hầu bảy bộ (Chương thứ hai) Miễn phí
526 Chương 526: Muôn người chú ý (Chương thứ ba) Miễn phí
527 Chương 527: Gặp lại Lưu Triệt Miễn phí
528 Chương 528: Hoa Dương phu nhân tâm nguyện Miễn phí
529 Chương 529: Lưu khải ra tay Miễn phí
530 Chương 530: Cô Xạ xuất quan Miễn phí
531 Chương 531: Khẩu chiến quần nho (một) Miễn phí
532 Chương 532: Khẩu chiến quần nho (hai) Miễn phí
533 Chương 533: Kỳ cao một chiêu Miễn phí
534 Chương 534: Vũ Hầu, Tông Lệnh Miễn phí
535 Chương 535: Phương Lâm từ hôn Miễn phí
536 Chương 536: Lục bộ quyết nghị Miễn phí
537 Chương 537: Thiên trùng nhị phẩm Miễn phí
539 Chương 539: Tám trượng thảm lông dê... Miễn phí
540 Chương 540: Tam công Miễn phí
541 Chương 541: Quan Quân hầu Miễn phí
542 Chương 542: Lao giả, trí giả (thượng) Miễn phí
543 Chương 543: Lao giả, trí giả (hạ) Miễn phí
544 Chương 544: Đại lễ phong hầu Miễn phí
545 Chương 545: Đại lễ phong hầu (hai) Miễn phí
546 Chương 546: Nhân Hoàng Miễn phí
547 Chương 547: Phật tông truyền nhân (Chương thứ nhất) Miễn phí
548 Chương 548: Bàng Cự Nguyên gởi thư (Chương thứ hai) Miễn phí
549 Chương 549: Bắc Đẩu đệ bát cung (Chương thứ ba) Miễn phí
550 Chương 550: Đế Nhất tin tức Miễn phí
551 Chương 551: Sấm nổ Miễn phí
552 Chương 552: Nguyên thủy khí linh Miễn phí
554 Chương 554: Kinh động thiên hạ Miễn phí
555 Chương 555: Thiên Nguyên pháp khí Miễn phí
556 Chương 556: Không gian tiến hóa (Chương thứ ba) Miễn phí
557 Chương 557: Lung lạc Cô Xạ quận chúa Miễn phí
558 Chương 558: Dương Hoằng giá lâm Miễn phí
559 Chương 559: Thượng Cổ Vương tiếc hướng Miễn phí
560 Chương 560: Công lực lại tiến vào Miễn phí
561 Chương 561: Thái Thượng trưởng lão đoàn Miễn phí
562 Chương 562: Hai phái tông chủ Miễn phí
563 Chương 563: Đoán trước ý đồ kẻ địch Miễn phí
564 Chương 564: Hai tiến vào tông nhân phủ Miễn phí
565 Chương 565: Bạch y Tông Lệnh Miễn phí
566 Chương 566: Ngũ Đế tinh tú quyền Miễn phí
567 Chương 567: Con đường thứ sáu của đại đế Miễn phí
568 Chương 568: Thượng Cổ Phệ Ma Tông Miễn phí
569 Chương 569: Sợ mất mật! (cầu vé tháng) Miễn phí
570 Chương 570: Thượng cổ ma đạo Miễn phí
571 Chương 571: Săn bắn lộc viên Miễn phí
572 Chương 572: Một trăm ngàn đại quân viễn chinh Miễn phí
573 Chương 573: Lạc Tinh thần Miễn phí
574 Chương 574: Đệ lục thống lĩnh Rhoda trùng Miễn phí
575 Chương 575: Trung cổ minh Miễn phí
576 Chương 576: Ngươi có ý kiến gì không Miễn phí
577 Chương 577: Cao thủ tập hợp Miễn phí
578 Chương 578: Không gian trong cơ thể Miễn phí
579 Chương 579: Vô câu đế cung Miễn phí
580 Chương 580: Càn Khôn đồ Miễn phí
581 Chương 581: Lĩnh thưởng Miễn phí
582 Chương 582: Chạy trốn mai phục giết Miễn phí
583 Chương 583: Sưu tập tài liệu Miễn phí
584 Chương 584: Tứ thủy thành Miễn phí
585 Chương 585: Điệp báo (Chương thứ nhất) Miễn phí
586 Chương 586: Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh (Chương thứ hai) Miễn phí
587 Chương 587: Sư tử vồ thỏ (Chương thứ ba) Miễn phí
588 Chương 588: Nguyệt phách thạch mỏ quặng (Chương thứ nhất) Miễn phí
589 Chương 589: Hết thảy sung công (Chương thứ hai) Miễn phí
590 Chương 590: Phong ấn Huyền Huyền tử (Chương thứ ba) Miễn phí
591 Chương 591: Huyền Minh động phủ (Chương thứ nhất) Miễn phí
592 Chương 592: Bắt đầu ra tay (Chương thứ hai) Miễn phí
593 Chương 593: Xua hổ nuốt sói (Chương thứ ba) Miễn phí
594 Chương 594: Chớp mắt vạn dặm đại pháp (Chương thứ nhất) Miễn phí
595 Chương 595: Phong ấn phiền vũ ngọc (Chương thứ hai) Miễn phí
596 Chương 596: 68,000 tuần hoàn (Chương thứ ba) Miễn phí
597 Chương 597: Trực tiếp khiêu chiến (Chương thứ nhất) Miễn phí
598 Chương 598: Đại phát thần uy (Chương thứ hai) Miễn phí
599 Chương 599: Hậu chiêu phân xuất hiện (Chương thứ ba) Miễn phí
600 Chương 600: Bốn cực Ma tông chủ Miễn phí
601 Chương 601: Từng cái phong ấn Miễn phí
602 Chương 602: Giết chóc muôn dân Miễn phí
603 Chương 603: Hư Không Đại Thủ Ấn Miễn phí
605 Chương 605: Đế Ma tông Miễn phí
606 Chương 606: Ma đạo đại hội Miễn phí
607 Chương 607: Ma đạo vân tập Miễn phí
608 Chương 608: Bao Bao tái hiện Miễn phí
609 Chương 609: Hỏi dò Miễn phí
610 Chương 610: Đại Yến tán nhân Miễn phí
611 Chương 611: (cửu khâu) võ học Miễn phí
612 Chương 612: Tao ngộ du thuyết Miễn phí
613 Chương 613: Sức lực mười phần Miễn phí
614 Chương 614: Hồng hoang ma chuông (Chương thứ ba) Miễn phí
615 Chương 615: Hỗn độn ma khí Miễn phí
616 Chương 616: Ma đạo liên minh Miễn phí
618 Chương 618: Bất bại ma hoàng tôn bất phàm Miễn phí
619 Chương 619: Hỗn độn đế ma Miễn phí
620 Chương 620: Đế ma thái tử Miễn phí
621 Chương 621: Thâm tàng bất lộ mạnh không thương Miễn phí
622 Chương 622: Đế Thuấn biển lớn quyền Miễn phí
623 Chương 623: Vạn Cổ Tà Đế Quân Lâm Thuật Miễn phí
624 Chương 624: Vạn hóa phát uy Miễn phí
625 Chương 625: Thu hoạch khổng lồ Miễn phí
626 Chương 626: Phương Lâm hôn lễ Miễn phí
627 Chương 627: Hải tộc Đại hoàng tử Miễn phí
628 Chương 628: Vuốt rồng sáu ngón (Chương thứ nhất) Miễn phí
629 Chương 629: Uy hiếp (Chương thứ hai) Miễn phí
630 Chương 630: Cái thứ nhất nhận lời (Chương thứ nhất) Miễn phí
631 Chương 631: Thiên la địa võng (Chương thứ hai) Miễn phí
632 Chương 632: Ung dung không vội (Chương thứ nhất) Miễn phí
634 Chương 634: Cao vẻ phóng túng khiêu khích canh thứ hai Miễn phí
635 Chương 635: Tầng tầng cạm bẫy Miễn phí
637 Chương 637: Di Hoang (Chương thứ nhất) Miễn phí
639 Chương 639: Tuyệt thế thiên tài canh thứ hai Miễn phí
640 Chương 640: Bắc Minh Miễn phí
641 Chương 641: Truy tung trung cổ minh Miễn phí
642 Chương 642: Minh Hoang Đại tướng quân Miễn phí
643 Chương 643: Cực hàn chân khí Miễn phí
644 Chương 644: Lẫn vào trung cổ minh Miễn phí
645 Chương 645: Hắc Viêm lão tổ Miễn phí
646 Chương 646: Trung cổ tà binh Miễn phí
647 Chương 647: Biển sâu bá chủ (Chương thứ nhất) Miễn phí
648 Chương 648: Côn nhập Bắc Minh (Chương thứ hai) Miễn phí
650 Chương 650: Tế luyện Ngũ Ngục Cốt Hoàng (Chương thứ ba) Miễn phí
651 Chương 651: Chưa từng có cường đại Ngũ Ngục Cốt Hoàng Miễn phí
652 Chương 652: Cốt Hoàng độ kiếp (Chương thứ hai) cầu phiếu đề cử Miễn phí
653 Chương 653: Thiên Địa bí mật, võ đạo chân lý! (Chương thứ ba) Miễn phí
654 Chương 654: Thăng cấp thiên trùng tứ phẩm (Chương thứ nhất) cầu phiếu đề cử Miễn phí
656 Chương 656: Cốt Hoàng phát uy cấp cầu phiếu đề cử a! Miễn phí
657 Chương 657: Giả hình thuật (Chương thứ ba) Miễn phí
659 Chương 659: Minh Hoang náo loạn cầu phiếu đề cử Miễn phí
661 Chương 661: Mạng 运 chi 虚 không cầu vé tháng Miễn phí
662 Chương 662: Thiên trùng ngũ phẩm, Lôi Đình oai (Chương thứ ba) Miễn phí
663 Chương 663: Mạnh mẽ vẽ mặt (Chương thứ nhất) cầu vé tháng Miễn phí
664 Chương 664: Tà binh phá phong (Chương thứ hai) cầu phiếu đề cử Miễn phí
665 Chương 665: Vạn quỷ luân hồi đạo (Chương thứ ba) Miễn phí
666 Chương 666: Mở ra không gian (Chương thứ nhất) cầu phiếu đề cử Miễn phí
667 Chương 667: Gián đoạn không gian bên trong thế giới (Chương thứ hai) cầu phiếu đề cử Miễn phí
668 Chương 668: Phệ Đà tăng a chiên đà (Chương thứ ba) Miễn phí
669 Chương 669: Đổi trắng thay đen (Chương thứ nhất) cầu vé tháng Miễn phí
670 Chương 670: Chân giả Phật tông truyền nhân (Chương thứ hai) cuồng cầu phiếu đề cử! Miễn phí
671 Chương 671: Vận mệnh (Chương thứ ba) Miễn phí
672 Chương 672: Vạn hóa thân tầng thứ hai (Chương thứ nhất) cầu vé tháng Miễn phí
673 Chương 673: Trung cổ bảo tàng (Chương thứ hai) cầu đề cử Miễn phí
674 Chương 674: Đại điện, đỉnh đồng, người khổng lồ (Chương thứ nhất) Miễn phí
675 Chương 675: Bất tử quái vật (Chương thứ hai) cầu phiếu đề cử Miễn phí
677 Chương 677: Thái thương thần đỉnh (Chương thứ ba) cầu đề cử Miễn phí
678 Chương 678: Viễn Cổ thần binh (chương thứ tư) Miễn phí
679 Chương 679: Ức Vạn Không Gian Độn Hình Đại Pháp (Chương thứ nhất) cầu vé tháng Miễn phí
681 Chương 681: Cường giả tập hợp (Chương thứ nhất) Miễn phí
682 Chương 682: Mỗi người có tính toán riêng (Chương thứ hai) cầu vé tháng Miễn phí
683 Chương 683: Tiếng trầm giàu to (Chương thứ nhất) cầu vé tháng Miễn phí
684 Chương 684: Đạo môn đệ nhất nhân (cầu vé tháng) Miễn phí
685 Chương 685: Quân niệm sinh số mệnh (Chương thứ nhất) cầu phiếu đề cử Miễn phí
686 Chương 686: Ngu Huyền thực lực (Chương thứ hai) cầu vé tháng Miễn phí
687 Chương 687: Kiêu ngạo bất bại ma hoàng (Chương thứ ba) Miễn phí
688 Chương 688: Cột sáng màu xanh (Chương thứ nhất) cầu phiếu đề cử Miễn phí
689 Chương 689: Vĩnh viễn trấn áp (Chương thứ hai) cầu phiếu đề cử Miễn phí
690 Chương 690: Mê cung trong không gian dưới lòng đất (Chương thứ ba) Miễn phí
691 Chương 691: Con rối hoàng kim Miễn phí
692 Chương 692: Bắc Cực Các, Vệ ngạo thương Miễn phí
693 Chương 693: Mồi nhử... Miễn phí
694 Chương 694: Tam Hoàng thánh chỉ Miễn phí
695 Chương 695: Đế Nhất! ! Miễn phí
696 Chương 696: Chia cắt Miễn phí
697 Chương 697: Hóa Long Miễn phí
698 Chương 698: Minh Long mệnh cách Miễn phí
699 Chương 699: Thanh Long diễn thiên Miễn phí
700 Chương 700: Bỏ chạy Miễn phí
701 Chương 701: Hoàng kim huyết dịch Miễn phí
702 Chương 702: Nhất Chưởng kinh Miễn phí
703 Chương 703: Hải Thần chiến giáp (Chương thứ nhất) Miễn phí
704 Chương 704: Phong ấn viễn cổ ma thần (Chương thứ hai) cầu giữ gốc vé tháng Miễn phí
705 Chương 705: Tứ đại thánh khí (Chương thứ ba) Miễn phí
706 Chương 706: Hỗn loạn cực kỳ (cầu vé tháng, đề cử) Miễn phí
707 Chương 707: Triệt để hàng phục (cầu giữ gốc vé tháng) Miễn phí
708 Chương 708: Thiên trùng lục phẩm, đứng thẳng mà không có bóng (Chương thứ ba) Miễn phí
709 Chương 709: Đối chọi gay gắt (cầu vé tháng) Miễn phí
710 Chương 710: Không thể chống lại Miễn phí
711 Chương 711: Vô Thượng minh hoàng (cầu vé tháng) Miễn phí
712 Chương 712: Quân lâm thiên hạ bảy đại giết (cầu vé tháng) Miễn phí
713 Chương 713: Rời khỏi Minh Hoang Miễn phí
714 Chương 714: Lệ Huyết Ma quân (cầu mười tấm vé tháng) Miễn phí
715 Chương 715: Cường thế trở về Miễn phí
716 Chương 716: Ra tay (cầu vé tháng) Miễn phí
717 Chương 717: Bá Giả Vô Song (cầu vé tháng) Miễn phí
718 Chương 718: Ai cũng không nể tình Miễn phí
719 Chương 719: Khủng bố bầu không khí (cầu mười tấm vé tháng) Miễn phí
720 Chương 720: Như uy như ngục Miễn phí
721 Chương 721: Điện bên trong trò chuyện (cầu vé tháng) Miễn phí
722 Chương 722: Đến từ Chiến Thần cung uy hiếp (cầu thứ hai phiếu đề cử) Miễn phí
723 Chương 723: Thánh Vũ hầu hàng lâm (Chương thứ ba) cầu phiếu đề cử Miễn phí
724 Chương 724: Thăng chức đô thống (cầu mười tấm vé tháng) Miễn phí
725 Chương 725: Cân bằng chi đạo Miễn phí
726 Chương 726: Man tộc Chiến Thần (Chương thứ nhất) Miễn phí
727 Chương 727: Địch tộc nữ hoàng (Chương thứ hai) cầu vé tháng Miễn phí
728 Chương 728: Mạng ngân, mệnh số, mạch máu (Chương thứ ba) Miễn phí
729 Chương 729: Chu Hân biến hóa Miễn phí
730 Chương 730: Thượng Cổ Vô Thượng pháp tông (cầu vé tháng) Miễn phí
731 Chương 731: Thần bí yểm Ma tông Miễn phí
732 Chương 732: Thu lan mộng nữ (cầu vé tháng) Miễn phí
733 Chương 733: Thái thương Thần Thuật Miễn phí
734 Chương 734: Phá hủy ý chí (cầu vài tờ vé tháng) Miễn phí
735 Chương 735: Oan gia hẹp lộ Miễn phí
736 Chương 736: Hiểu rõ âm mưu (cầu mười tấm vé tháng) Miễn phí
737 Chương 737: Vui sướng Miễn phí
738 Chương 738: Gặp lại lam đại nguyệt (cầu vé tháng) Miễn phí
739 Chương 739: Phương Lâm bí mật (cầu vé tháng) Miễn phí
740 Chương 740: Lục Vũ tin tức (cầu đề cử) Miễn phí
741 Chương 741: Trung cổ minh thực lực Miễn phí
742 Chương 742: Vũ Hầu dắt tay nhau (cầu vé tháng cầu đề cử) Miễn phí
743 Chương 743: Mượn hơi Vũ Hầu (Chương thứ hai) cầu đề cử Miễn phí
744 Chương 744: Muốn ngươi quỳ xuống (Chương thứ ba) cầu đề cử Miễn phí
745 Chương 745: Lấy đạo của người trả lại người (cầu đề cử cầu vé tháng) Miễn phí
746 Chương 746: Đời trước Vũ Hầu (cầu đề cử) Miễn phí
747 Chương 747: Bá chủ phong thái Miễn phí
748 Chương 748: Thuyết khách (cầu đề cử cầu vé tháng) Miễn phí
749 Chương 749: Lý Nghiễm rời khỏi Miễn phí
750 Chương 750: Thái thương Hóa Long Quyết (cầu vé tháng) Miễn phí
751 Chương 751: Kết minh (cầu vé tháng) Miễn phí
752 Chương 752: Nho kiếp Miễn phí
753 Chương 753: Hoàng cung vâng mệnh (cầu vé tháng) Miễn phí
754 Chương 754: Lý Ức Huyền xuất quan Miễn phí
755 Chương 755: Thụ uy (cầu vé tháng) Miễn phí
756 Chương 756: Đại quân xuất động Miễn phí
757 Chương 757: Đòn thứ nhất (cầu giữa tháng vé tháng) Miễn phí
758 Chương 758: Vây quét Thập Nhị Thần Miễn phí
759 Chương 759: ăn thịt người Miễn phí
760 Chương 760: Cao thủ khủng bố Miễn phí
761 Chương 761: Vạn ác Ma Quân (cầu đề cử) Miễn phí
762 Chương 762: Vạn ác chân khí (cầu đề cử) Miễn phí
763 Chương 763: Ma thần cơn giận (cuối tháng cầu vé tháng) Miễn phí
764 Chương 764: Trung cổ minh Tả hộ pháp Miễn phí
765 Chương 765: Hư không truy sát (cầu vé tháng) Miễn phí
768 Chương 768: Bác dịch, ngăn được (Chương thứ hai) cầu vé tháng Miễn phí
771 Chương 771: Nho gia tửu chúc (Chương thứ nhất) cầu vé tháng Miễn phí
772 Chương 772: Vạn pháp không dính (Chương thứ hai) cầu vé tháng Miễn phí
773 Chương 773: Dư âm (Chương thứ ba) Miễn phí
774 Chương 774: Thiên hạ, Nho gia, số mệnh (nguy hiểm, cầu vé tháng) Miễn phí
775 Chương 775: Thông gia Miễn phí
776 Chương 776: Đâm giết bí kỹ Miễn phí
777 Chương 777: Vũ Hầu gặp tửu chúc (cầu vé tháng) Miễn phí
778 Chương 778: Tam Hoàng thánh khí (cầu vé tháng) Miễn phí
779 Chương 779: Vương hầu gặp nhau Miễn phí
780 Chương 780: Nam tử kỳ dị (Chương thứ nhất) Miễn phí
781 Chương 781: Một đạo thánh chỉ (Chương thứ hai) cầu vé tháng, cầu đẩy Trần tiến Miễn phí
782 Chương 782: Thời loạn lạc (Chương thứ ba) Miễn phí
783 Chương 783: Mãng Hoang bí mưu (Chương thứ nhất) Miễn phí
784 Chương 784: Yêu tộc gia nhập liên minh (Chương thứ hai) Miễn phí
786 Chương 786: Chiến tranh toàn diện (Chương thứ ba) Miễn phí
787 Chương 787: Đại Tế Ti (Chương thứ nhất) Miễn phí
790 Chương 790: Tà Thần thánh dụ (Chương thứ hai) Miễn phí
791 Chương 791: Bất an (Chương thứ ba) Miễn phí
792 Chương 792: Tông phái chinh phạt (một) cầu đề cử, cầu vé tháng Miễn phí
793 Chương 793: Tông phái chinh phạt (hai) cầu đề cử, cầu vé tháng Miễn phí
794 Chương 794: Tông phái chinh phạt (ba)[ canh thứ ba ] Miễn phí
795 Chương 795: Tông phái chinh phạt (bốn) canh thứ nhất Miễn phí
796 Chương 796: Tông phái chinh phạt (ngũ) canh thứ hai Miễn phí
797 Chương 797: Tông phái chinh phạt (sáu) canh thứ ba Miễn phí
798 Chương 798: Tông phái chinh phạt (bảy) canh thứ nhất Miễn phí
799 Chương 799: Tông phái chinh phạt (tám) canh thứ hai Miễn phí
800 Chương 800: Tông phái chinh phạt (chín) canh thứ ba Miễn phí
801 Chương 801: Tông phái chinh phạt (mười) canh thứ nhất Miễn phí
802 Chương 802: Thiên dã tâm lớn (Chương thứ hai) Miễn phí
803 Chương 803: Cướp trắng trợn (ngày lễ vui sướng) Miễn phí
804 Chương 804: Hắc giáp cường giả (Chương thứ nhất) Miễn phí
805 Chương 805: Công thành lui thân (Chương thứ hai) Miễn phí
806 Chương 806: Chiến Thần thức tỉnh Miễn phí
807 Chương 807: Phương Dận cái chết Miễn phí
808 Chương 808: Dung nham vị diện Miễn phí
809 Chương 809: Võ giả Mạng Tinh Miễn phí
810 Chương 810: Tái ngộ minh Vương thái tử Miễn phí
811 Chương 811: Minh tông bí ẩn (cầu vé tháng) Miễn phí
812 Chương 812: Minh Vương thế giới (cầu vé tháng) Miễn phí
813 Chương 813: Vũ đạo trưởng lang (cầu vé tháng) Miễn phí
814 Chương 814: Minh Vương Đại Bi Chú (cầu vé tháng) Miễn phí
815 Chương 815: Nứt hải ba hung (cầu vé tháng) Miễn phí
816 Chương 816: Hư không trái cây (cầu vé tháng) Miễn phí
817 Chương 817: Hài cốt lão ma Miễn phí
818 Chương 818: Cướp giật hư không chi quả Miễn phí
819 Chương 819: Thi triển thủ đoạn Miễn phí
820 Chương 820: Trái cây tới tay Miễn phí
821 Chương 821: Vực Ngoại hoàng giả Miễn phí
822 Chương 822: Dịch Thiên lão yêu Miễn phí
823 Chương 823: Bảy đời minh Vương Albus (Chương thứ hai) Miễn phí
824 Chương 824: Binh hành nước cờ hiểm Miễn phí
826 Chương 826: Không gian pháp tắc (Chương thứ hai) Miễn phí
827 Chương 827: Thực lực tăng mạnh Miễn phí
828 Chương 828: Phá phong mà ra Miễn phí
830 Chương 830: Phật môn lão tăng Miễn phí
832 Chương 832: Minh Vương có lệ Miễn phí
835 Chương 835: Bắt giữ dịch Thiên lão yêu Miễn phí
836 Chương 836: Chiến Ma tông Miễn phí
837 Chương 837: Kim đồng chiến ma Miễn phí
839 Chương 839: Vạn vật tông diệt Miễn phí
840 Chương 840: Kinh thiên phích lịch Miễn phí
841 Chương 841: Nạn binh hoả Miễn phí
843 Chương 843: Vũ Hầu cùng đô thống Miễn phí
844 Chương 844: Uy hiếp Miễn phí
846 Chương 846: Truyền kỳ cảnh Miễn phí
847 Chương 847: Bàn hồ chi phủ Miễn phí
848 Chương 848: ác chiến Miễn phí
850 Chương 850: Thiên Địa ma hoàng Miễn phí
851 Chương 851: Vương đạo thế kỷ quyền Miễn phí
852 Chương 852: Bách chiến kiêu hoàng Miễn phí
853 Chương 853: Thanh Long thức thứ tám Miễn phí
854 Chương 854: Hoang Kích Toái Không Đại Đế Miễn phí
855 Chương 855: Trần Bá Tiên (Chương thứ hai) Miễn phí
856 Chương 856: Đại Thiên Cơ bàn Miễn phí
857 Chương 857: Một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên Miễn phí
858 Chương 858: Văn thần Miễn phí
860 Chương 860: Vũ Mục ra ngoài phủ Miễn phí
861 Chương 861: Ký ức... Miễn phí
862 Chương 862: Nghiền nát Miễn phí
863 Chương 863: Vô lượng Ma vực Miễn phí
864 Chương 864: Năm mươi lần tốc độ thời gian trôi qua Miễn phí
865 Chương 865: Chín trăm triệu sinh linh Miễn phí
866 Chương 866: Chín tử thi Ma tông Miễn phí
867 Chương 867: Triệu hoán Mạng Tinh Miễn phí
868 Chương 868: Đại ngu vương đô Miễn phí
869 Chương 869: Trọng tài đoàn Miễn phí
870 Chương 870: Hoàng thất cường chủ Miễn phí
871 Chương 871: Chín tử thi ma đại pháp biến dị (Chương thứ nhất) Miễn phí
872 Chương 872: Đánh giết tám hoàng thúc (Chương thứ hai) Miễn phí
873 Chương 873: Bảy đại phó chưởng môn (Chương thứ ba) Miễn phí
874 Chương 874: Liên tục trấn áp Miễn phí
875 Chương 875: Đổi trắng thay đen Miễn phí
876 Chương 876: Dưới nền đất cường giả Miễn phí
877 Chương 877: Tám ngàn năm kho tàng Miễn phí
878 Chương 878: Di tinh dị túc đại pháp Miễn phí
880 Chương 880: Vô câu đế cung hạch tâm quyền hạn (cầu vé tháng) Miễn phí
882 Chương 882: Vô câu đế cung, chính là Thượng Cổ vô câu lão tổ luyện chế pháp khí. Tại cảm gi Miễn phí
883 Chương 883: Thiên ngoại truyền thuyết (cầu vé tháng) Miễn phí
884 Chương 884: Cửu Anh minh điển (cầu vé tháng) Miễn phí
885 Chương 885: Cướp đoạt bảo khố (cầu vé tháng) Miễn phí
886 Chương 886: Tu La Vũ vương Miễn phí
887 Chương 887: Đồng thau tay (cầu vé tháng) Miễn phí
888 Chương 888: Liệt Hỏa chi cung Miễn phí
889 Chương 889: Dung nham Hỏa Hoàng (cầu vé tháng) Miễn phí
890 Chương 890: Phương bắc hành trình Miễn phí
891 Chương 891: Đế vừa xuất hiện (thượng) Miễn phí
892 Chương 892: Đế vừa xuất hiện (hạ) Miễn phí
893 Chương 893: Tao ngộ phong thái thương (cầu vé tháng) Miễn phí
894 Chương 894: Achilles Miễn phí
895 Chương 895: Cường cường đối lập (Chương thứ nhất) cầu vé tháng Miễn phí
896 Chương 896: Một chiêu (Chương thứ hai) cầu vé tháng Miễn phí
897 Chương 897: Cửu chuyển thần thông (Chương thứ ba) Miễn phí
898 Chương 898: Tam đại bá chủ (Chương thứ nhất) cầu vé tháng Miễn phí
899 Chương 899: Bất ngờ (Chương thứ hai) cầu vé tháng Miễn phí
900 Chương 900: Cứng rắn chống đỡ (Chương thứ ba) Miễn phí
901 Chương 901: Chân ma truyền thuyết (Chương thứ nhất) cuồng cầu đề cử Miễn phí
902 Chương 902: Thánh thú Kỳ Lân (Chương thứ hai) cầu đề cử Miễn phí
903 Chương 903: Chân tướng (Chương thứ ba) Miễn phí
904 Chương 904: Tam Hoàng bùa chú (Chương thứ nhất) cầu đề cử Miễn phí
905 Chương 905: Địa Hoàng xích (Chương thứ hai) cầu đề cử Miễn phí
906 Chương 906: Bắt đầu ma nguyên thư hoang mang (Chương thứ ba) Miễn phí
908 Chương 908: Quân thần cộng minh (Chương thứ nhất) cầu đề cử Miễn phí
910 Chương 910: Băng thiên đại thủ ấn (Chương thứ hai) cầu vé tháng Miễn phí
911 Chương 911: Rời khỏi vô lượng Ma vực (Chương thứ ba) Miễn phí
912 Chương 912: Tam đại tổ sư (Chương thứ nhất) cầu vé tháng Miễn phí
914 Chương 914: Ba đời Quỷ vương (Chương thứ hai) cầu vé tháng Miễn phí
915 Chương 915: Rốt cuộc tìm được ngươi (Chương thứ ba) Miễn phí
916 Chương 916: Vũ Mục ra tay (Chương thứ nhất) cầu vé tháng Miễn phí
918 Chương 918: Bá chủ chi minh (Chương thứ hai) cầu đề cử cầu vé tháng! Miễn phí
920 Chương 920: Trung cổ người mạnh nhất (Chương thứ ba) Miễn phí
922 Chương 922: Trùng kích Mạng Tinh (một) cầu vé tháng Miễn phí
923 Chương 923: Trùng kích Mạng Tinh (hai) cầu vé tháng Miễn phí
924 Chương 924: Trùng kích Mạng Tinh (ba) Miễn phí
925 Chương 925: Trùng kích Mạng Tinh (bốn) cầu vé tháng Miễn phí
926 Chương 926: Trùng kích Mạng Tinh (ngũ) cầu vé tháng Miễn phí
927 Chương 927: Mạng Tinh mảnh vỡ (Chương thứ ba) Miễn phí
928 Chương 928: Chiến Ma tông chủ (Chương thứ nhất) cấp cầu phiếu đề cử Miễn phí
929 Chương 929: Lần thứ hai thăng cấp (Chương thứ hai) cầu đề cử Miễn phí
930 Chương 930: Mạng hồn cảnh giới (Chương thứ ba) Miễn phí
931 Chương 931: Hai Đại Tông Chủ Miễn phí
932 Chương 932: Không gian pháp tắc (Chương thứ hai) cầu vé tháng Miễn phí
933 Chương 933: Chuột bay toa không pháp (Chương thứ nhất) cầu đề cử Miễn phí
934 Chương 934: Bốn quân môn (Chương thứ hai) Miễn phí
935 Chương 935: Trở về săn bắn lộc viên (Chương thứ ba) Miễn phí
937 Chương 937: Bưng trà nhận sai (chương thứ tư) Miễn phí
938 Chương 938: Đại Chu hoàng hậu (cầu vé tháng, cầu đề cử) Miễn phí
939 Chương 939: Chim sẻ ở đằng sau (cầu vé tháng) Miễn phí
940 Chương 940: Đại thần thông bảng (một năm tròn) Miễn phí
941 Chương 941: Loạn số (Chương thứ hai) Miễn phí
942 Chương 942: Loạn số (hai) cầu vé tháng Miễn phí
943 Chương 943: Thiên Địa Vạn Hóa Chuông biến hóa (cầu vé tháng) Miễn phí
944 Chương 944: Chín đại hóa thân (cầu vé tháng) Miễn phí
946 Chương 946: Giết chóc kiếm phái (Chương thứ ba) Miễn phí
947 Chương 947: Dồn dập xuất thế Miễn phí
948 Chương 948: Mẹ con thiên tính (cầu vé tháng) Miễn phí
949 Chương 949: Song mệnh cách (Chương thứ nhất) cầu vé tháng Miễn phí
950 Chương 950: Có ân báo ân (Chương thứ hai) cầu vé tháng Miễn phí
951 Chương 951: Phong thái thương đột phá (Chương thứ ba) cầu vé tháng Miễn phí
952 Chương 952: Lưu thị tổ trạch Miễn phí
953 Chương 953: Tuyết lớn Miễn phí
954 Chương 954: Lại phản Lãnh Nguyệt tông (cầu vé tháng) Miễn phí
955 Chương 955: Diệt phái (cầu vé tháng) Miễn phí
956 Chương 956: Chuyển sơn (cầu vé tháng) Miễn phí
957 Chương 957: Thủ hộ (cầu vé tháng) Miễn phí
958 Chương 958: Trừ tịch (một) cầu vé tháng Miễn phí
959 Chương 959: Trừ tịch (hai) cầu vé tháng Miễn phí
960 Chương 960: Tim đập thình thịch (cầu vé tháng) Miễn phí
961 Chương 961: Cái cuối cùng mùa đông (cầu vé tháng) Miễn phí
962 Chương 962: Đại nạn (cầu vé tháng) Miễn phí
963 Chương 963: Vi ngàn tỉ (cầu vé tháng) Miễn phí
964 Chương 964: Ngộ công (cầu vé tháng) Miễn phí
965 Chương 965: Quần sao băng lạc (cầu vé tháng) Miễn phí
966 Chương 966: Đế Thang tuyệt học (cầu vé tháng) Miễn phí
967 Chương 967: Bái kiến doanh hoàng (cầu vé tháng) Miễn phí
969 Chương 969: Đế Thang một mạch (cầu vé tháng) Miễn phí
971 Chương 971: Điên cuồng kế hoạch (cầu vé tháng) Miễn phí
972 Chương 972: Có ân báo ân (cầu vé tháng) Miễn phí
973 Chương 973: Gặp lại nói cám ơn uẩn (một) Miễn phí
974 Chương 974: Gặp lại nói cám ơn uẩn (hai) Miễn phí
975 Chương 975: Dùng trí Miễn phí
976 Chương 976: Thành công Miễn phí
977 Chương 977: Hầu tử xuất quan Miễn phí
979 Chương 979: Lưu Triệt lên phía bắc Miễn phí
981 Chương 981: Đế Khốc tuyệt học Miễn phí
983 Chương 983: Ngay Phương Vân bước đầu tu luyện hoàn thành Miễn phí
984 Chương 984: Tên tông cự phách mạc tự lao, chư giáo vạn phái tránh áo bào trắng (một) Miễn phí
985 Chương 985: Tên tông cự phách mạc tự lao, chư giáo vạn phái tránh áo bào trắng (hai) Miễn phí
986 Chương 986: Một tiếng hót lên làm kinh người Miễn phí
987 Chương 987: Di hoàng đăng vị Miễn phí
988 Chương 988: Man Hoang thần miếu Miễn phí
990 Chương 990: Bi kịch huyết mạch Miễn phí
991 Chương 991: Xuất phát Miễn phí
992 Chương 992: Ai Hào Đại Thâm Uyên (một) Miễn phí
994 Chương 994: Ai Hào Đại Thâm Uyên (hai) Miễn phí
995 Chương 995: Phong chi đại dương Miễn phí
997 Chương 997: Ngũ Đế đại thành! Miễn phí
998 Chương 998: Bão táp người khổng lồ Miễn phí
999 Chương 999: Kỵ thừa người khổng lồ Miễn phí
1000 Chương 1000: Phong chi Lôi Đình (cầu vé tháng) Miễn phí
1002 Chương 1002: Tử vong thánh khí (cầu vé tháng) Miễn phí
1004 Chương 1004: Bạch cốt bụi gai vương miện tác giả: Hoàng Phủ Kỳ Phong bạo người khổng lồ toà Miễn phí
1005 Chương 1005: Thánh Vu Tam lão (cầu vé tháng) Miễn phí
1006 Chương 1006: Mênh mông thi hải (cầu vé tháng) Miễn phí
1007 Chương 1007: Tà đế quốc độ (cầu vé tháng) Miễn phí
1008 Chương 1008: Vương tọa (cầu vé tháng a!) Miễn phí
1010 Chương 1010: Kẻ thù gặp lại (cầu vé tháng) Miễn phí
1011 Chương 1011: Tà Thần (một) cầu vé tháng! Miễn phí
1012 Chương 1012: Tà Thần (hai) Miễn phí
1013 Chương 1013: Họa thủy đông dẫn (cầu vé tháng) Miễn phí
1014 Chương 1014: Hủy diệt (một) cầu vé tháng Miễn phí
1015 Chương 1015: Tế kiếm (cầu vé tháng) Miễn phí
1016 Chương 1016: Không gian chi đồng (canh thứ nhất, cầu vé tháng) Miễn phí
1017 Chương 1017: Cuồng Bạo lôi tràng (canh thứ hai, cầu vé tháng) Miễn phí
1019 Chương 1019: Tái ngộ cố nhân (canh thứ ba, cầu vé tháng) Miễn phí
1020 Chương 1020: Thượng Cổ Đao Thần (canh thứ nhất, cầu vé tháng) Miễn phí
1021 Chương 1021: Thâm Uyên người thủ hộ (canh thứ hai, cầu vé tháng) Miễn phí
1022 Chương 1022: Ba con Địa Ngục Khuyển (cầu vé tháng) Miễn phí
1023 Chương 1023: Đánh giết Địa Ngục Khuyển (cầu vé tháng) Miễn phí
1024 Chương 1024: Mở ra đường hầm (cầu vé tháng) Miễn phí
1025 Chương 1025: Cướp giật bảo tàng (cầu vé tháng) Miễn phí
1026 Chương 1026: Cường giả tuyệt thế Miễn phí
1027 Chương 1027: Không lân Tà hoàng Miễn phí
1028 Chương 1028: Trấn áp Địa hồn Miễn phí
1029 Chương 1029: Bốn long hướng Thiên Khuyết Miễn phí
1030 Chương 1030: Kinh thiên bảo tàng lớn (một) Miễn phí
1031 Chương 1031: Kinh thiên bảo tàng lớn (hai) Miễn phí
1032 Chương 1032: Kinh thiên bảo tàng lớn (ba) Miễn phí
1033 Chương 1033: Tuyệt thế giai nhân, hiển hách hung danh Miễn phí
1034 Chương 1034: Hắc Ám Túc Hoàng Miễn phí
1035 Chương 1035: Trụ cổ ám túc đại pháp Miễn phí
1036 Chương 1036: Đánh nát tế bia Miễn phí
1037 Chương 1037: Vạn tương chi ma Miễn phí
1038 Chương 1038: Không gian tinh thể Miễn phí
1039 Chương 1039: Vạn ác chi nhãn Miễn phí
1040 Chương 1040: Yểm ma đại pháp Miễn phí
1042 Chương 1042: Xuất thế (một) chúc đại gia Miễn phí
1044 Chương 1044: Xuất thế (hai) tân niên vui sướng! Miễn phí
1046 Chương 1046: Xuất thế (ba) vạn sự như ý! Miễn phí
1048 Chương 1048: Vẫn diệt (một) Miễn phí
1049 Chương 1049: Vẫn diệt (hai) cầu vài tờ vé tháng Miễn phí
1050 Chương 1050: Vẫn diệt (ba) Miễn phí
1051 Chương 1051: Vạn dặm thánh kiếm Miễn phí
1052 Chương 1052: Mới năng lượng Miễn phí
1053 Chương 1053: Phương Dận hành tung (thượng) Miễn phí
1054 Chương 1054: Phương Dận hành tung (hạ) Miễn phí
1055 Chương 1055: Phương Lâm nguy cơ (một, hai) hai chương hợp nhất Miễn phí
1056 Chương 1056: Giao dịch (một, hai) hai chương hợp nhất Miễn phí
1057 Chương 1057: Giao dịch (ba) Miễn phí
1058 Chương 1058: Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế Miễn phí
1059 Chương 1059: Minh thần chi mâu Miễn phí
1060 Chương 1060: Phong phú thu hoạch (cầu vé tháng) Miễn phí
1061 Chương 1061: Trung ương tịnh thổ Phật Đà Miễn phí
1062 Chương 1062: Tụ Hồn châu Miễn phí
1063 Chương 1063: Côn Bằng hóa trứng Miễn phí
1064 Chương 1064: Thiên hạ tin tức Miễn phí
1065 Chương 1065: Phương Vân chiến thư Miễn phí
1066 Chương 1066: Chấn động thiên hạ (cầu vé tháng) Miễn phí
1067 Chương 1067: Thiên ngao cuộc chiến (một) cầu vé tháng Miễn phí
1068 Chương 1068: Thiên ngao cuộc chiến (hai) Miễn phí
1069 Chương 1069: Thiên ngao cuộc chiến (ba) trên, hạ Miễn phí
1070 Chương 1070: Thiên ngao cuộc chiến (bốn) trên Miễn phí
1071 Chương 1071: Thiên ngao cuộc chiến (bốn) hạ Miễn phí
1072 Chương 1072: Thiên ngao trong lúc đó (ngũ) trên cầu vé tháng Miễn phí
1073 Chương 1073: Thiên ngao cuộc chiến (ngũ) hạ Miễn phí
1074 Chương 1074: Thiên ngao cuộc chiến (sáu) trên Miễn phí
1075 Chương 1075: Thiên ngao cuộc chiến (sáu) hạ [ cầu vé tháng ] Miễn phí
1076 Chương 1076: Đột xuất vòng vây (cầu vé tháng) Miễn phí
1077 Chương 1077: Thô bạo Nhân Hoàng (cầu vé tháng) Miễn phí
1078 Chương 1078: Thời loạn lạc chi tự (cầu vé tháng) Miễn phí
1079 Chương 1079: Đế đô chi kiếp (cầu vé tháng) Miễn phí
1080 Chương 1080: Đại chính là cái khe (cầu vé tháng) Miễn phí
1081 Chương 1081: Vận nước số lượng (cầu vé tháng) Miễn phí
1082 Chương 1082: Minh hải hội Miễn phí
1083 Chương 1083: Hổ cùng hổ mưu (cầu đề cử) Miễn phí
1084 Chương 1084: Tông phái liên minh Miễn phí
1085 Chương 1085: Kiếm đạo tông sư Miễn phí
1086 Chương 1086: Khói lửa nổi lên bốn phía Miễn phí
1087 Chương 1087: Ngũ Đế chi mưu Miễn phí
1088 Chương 1088: Vô tận hư không Miễn phí
1089 Chương 1089: Đế Thang dã vọng Miễn phí
1090 Chương 1090: Khốn long tư thế Miễn phí
1091 Chương 1091: Gặp mặt Nhân Hoàng Miễn phí
1092 Chương 1092: Ngũ Đế phó giáp (Chương thứ nhất) Miễn phí
1093 Chương 1093: Đại chiến bắt đầu (Chương thứ hai) Miễn phí
1094 Chương 1094: Khốn long chi cục Miễn phí
1095 Chương 1095: Kinh thành chiến trường Miễn phí
1096 Chương 1096: Phương Vân ra tay Miễn phí
1097 Chương 1097: Bất bại Thánh thuẫn Miễn phí
1099 Chương 1099: Nhân Hoàng tuyệt học Miễn phí
1100 Chương 1100: Giết chóc cuộc chiến Miễn phí
1101 Chương 1101: ánh đao nứt hải Miễn phí
1102 Chương 1102: Độc chặn Thiên Quân Miễn phí
1103 Chương 1103: Gây xích mích ly gián Miễn phí
1104 Chương 1104: Gây xích mích ly gián (hạ) Miễn phí
1105 Chương 1105: Sáu tay Ma Quân Miễn phí
1106 Chương 1106: Kinh Thiên kiếm khí Miễn phí
1107 Chương 1107: Đế Nhất lập trường Miễn phí
1108 Chương 1108: Võ không có đệ nhị Miễn phí
1109 Chương 1109: Trung cổ người số một chấn động Miễn phí
1111 Chương 1111: Cũng không phải là mỗi người đều có Hắc Ám Đế Quân như vậy cảm ngộ cùng tu v Miễn phí
1112 Chương 1112: Hãn thế địch nổi (Chương thứ ba) Miễn phí
1113 Chương 1113: Kiếm liên hư không (Chương thứ nhất) Miễn phí
1114 Chương 1114: Cụt một tay minh Vương Tam dập đầu (Chương thứ hai) cầu vé tháng Miễn phí
1116 Chương 1116: Giả dối quỷ quyệt (Chương thứ ba) Miễn phí
1117 Chương 1117: Toái Không Sát Đế (chương thứ tư) Miễn phí
1118 Chương 1118: Nhân Hoàng hiện thân Miễn phí
1119 Chương 1119: Sinh tử đại ấn Miễn phí
1120 Chương 1120: Thương Thủy Ma Tổ Miễn phí
1121 Chương 1121: Tuyệt thế cuộc chiến Miễn phí
1123 Chương 1123: Dốc hết sức chống trời Miễn phí
1124 Chương 1124: Thái tử đối với Miễn phí
1125 Chương 1125: Thái miếu tửu chúc Miễn phí
1126 Chương 1126: Đại đế xuất hiện tung Miễn phí
1127 Chương 1127: Nói cám ơn uẩn kì binh Miễn phí
1128 Chương 1128: Mộ nhật vương triều Miễn phí
1129 Chương 1129: Màu máu kẻ tù tội Miễn phí
1130 Chương 1130: Trấn Yêu Tháp Miễn phí
1131 Chương 1131: Đại đế lực lượng Miễn phí
1132 Chương 1132: Đại đế bản thể Miễn phí
1133 Chương 1133: Đại Thương Hoàng đế Miễn phí
1134 Chương 1134: Đế Nhất bí ẩn Miễn phí
1135 Chương 1135: Nhân Hoàng nguy hiểm Miễn phí
1136 Chương 1136: Đúc lại thánh kiếm Miễn phí
1137 Chương 1137: Giết chóc chiến hồn (Chương thứ nhất) Miễn phí
1138 Chương 1138: Nhân Hoàng thánh kiếm (Chương thứ hai) Miễn phí
1139 Chương 1139: Nhân Hoàng oai (Chương thứ ba) Miễn phí
1140 Chương 1140: Chiến trường nghịch chuyển (Chương thứ nhất) Miễn phí
1141 Chương 1141: Toàn diện tan tác (Chương thứ hai) Miễn phí
1142 Chương 1142: Đại chiến kết thúc (Chương thứ ba) Miễn phí
1143 Chương 1143: Trọng định Thượng Kinh (ngày hôm nay canh tư canh thứ nhất) Miễn phí
1144 Chương 1144: Thái Tố chi kiếp (ngày hôm nay canh tư canh thứ hai) Miễn phí
1145 Chương 1145: Thiên hạ cách cục (ngày hôm nay canh tư canh thứ ba) Miễn phí
1146 Chương 1146: Chiến tranh tổng kết (ngày hôm nay canh tư chương thứ tư) Miễn phí
1147 Chương 1147: Thiên Cơ tái hiện (Chương thứ nhất) Miễn phí
1148 Chương 1148: Nhân Hoàng mệnh lệnh (Chương thứ hai) Miễn phí
1149 Chương 1149: Đi tới Địch Hoang (Chương thứ ba) Miễn phí
1150 Chương 1150: Lý Ức Huyền bi kịch Miễn phí
1151 Chương 1151: Lão Địch hoàng Miễn phí
1152 Chương 1152: Dùng - cường thế lão Địch hoàng Miễn phí
1153 Chương 1153: Huyết lấy Chỉ Qua Miễn phí
1155 Chương 1155: Chỉ Qua bí mật Miễn phí
1156 Chương 1156: Tiêu hóa Miễn phí
1157 Chương 1157: Vũ Mục cái chết Miễn phí
1158 Chương 1158: Cấp phản Thượng Kinh Miễn phí
1159 Chương 1159: Quỷ nghi trọng trọng Miễn phí
1160 Chương 1160: Biến thiên Miễn phí
1161 Chương 1161: Tránh thoát lồng chim Miễn phí
1162 Chương 1162: Phương Vân quyết định Miễn phí
1163 Chương 1163: Tông Lệnh nhờ chúc (Chương thứ nhất) Miễn phí
1164 Chương 1164: Tra tìm đầu mối (Chương thứ hai) Miễn phí
1165 Chương 1165: Chỉ Qua cái chết (Chương thứ ba) Miễn phí
1166 Chương 1166: Thánh phạt đại quân Miễn phí
1167 Chương 1167: An tâm tiềm tu Miễn phí
1168 Chương 1168: Thiên Ma chi ách Miễn phí
1169 Chương 1169: Đi tới Thiên Ma sơn Miễn phí
1170 Chương 1170: Cứu vớt Thiên Ma công chúa Miễn phí
1171 Chương 1171: Cõi lòng Miễn phí
1172 Chương 1172: Phản thai kéo dài tính mạng đại pháp Miễn phí
1173 Chương 1173: Chương một thể song hồn Miễn phí
1174 Chương 1174: Nhân Hoàng chợt hiện Miễn phí
1175 Chương 1175: Quân thần cắt đứt (một) Miễn phí
1176 Chương 1176: Quân thần cắt đứt (hai) Miễn phí
1177 Chương 1177: Tái hiện Vũ vô địch Miễn phí
1178 Chương 1178: Luân hồi số mệnh Miễn phí
1179 Chương 1179: Hoa Dương cái chết Miễn phí
1180 Chương 1180: Lập tức thành ma Miễn phí
1181 Chương 1181: Đánh giết Vũ vô địch (Chương thứ nhất) Miễn phí
1182 Chương 1182: Thế giới lực (Chương thứ hai) Miễn phí
1183 Chương 1183: Thệ ngôn (Chương thứ ba) Miễn phí
1184 Chương 1184: Khiếp sợ thiên hạ (Chương thứ nhất) Miễn phí
1185 Chương 1185: Hoa Dương phu nhân phục sinh hi vọng Miễn phí
1186 Chương 1186: Lý Nghiễm lựa chọn Miễn phí
1187 Chương 1187: Thiên Cơ nhập Thượng Kinh (Chương thứ nhất) Miễn phí
1188 Chương 1188: Bàng Cự Nguyên xuống núi (Chương thứ hai) Miễn phí
1189 Chương 1189: Bạch mi ngư không phục (Chương thứ ba) Miễn phí
1190 Chương 1190: Phương, bàng tập hợp (Chương thứ nhất) Miễn phí
1191 Chương 1191: Tắc Hạ Học Cung (Chương thứ hai) Miễn phí
1192 Chương 1192: Nhân Hoàng bí mật (một) Miễn phí
1194 Chương 1194: Nhân Hoàng bí mật (hai) Miễn phí
1195 Chương 1195: Nhân Hoàng bí mật (ba) Miễn phí
1196 Chương 1196: Tao ngộ Thánh Vu Miễn phí
1197 Chương 1197: Con trai của số mệnh Miễn phí
1198 Chương 1198: Diêm Ma bí mật (một) Miễn phí
1199 Chương 1199: Diêm Ma bí mật (hai) Miễn phí
1200 Chương 1200: Triệu hoán Diêm Ma thiên tử Miễn phí
1201 Chương 1201: Trùng kích Địa hồn Miễn phí
1202 Chương 1202: Độ kiếp Miễn phí
1203 Chương 1203: Thăng cấp thế giới Miễn phí
1204 Chương 1204: Thi ma thiên tử Miễn phí
1205 Chương 1205: Vô tận chi môn Miễn phí
1206 Chương 1206: Tam Hoàng huyết mạch Miễn phí
1207 Chương 1207: Minh thần lực Miễn phí
1208 Chương 1208: Thiên thần dựa vào so với Miễn phí
1211 Chương 1211: Cải hoàng xưng đế Miễn phí
1212 Chương 1212: Thiên hạ rung chuyển Miễn phí
1213 Chương 1213: Đánh giết ngư không phục Miễn phí
1214 Chương 1214: Hai bên trấn áp Miễn phí
1215 Chương 1215: ám hắc Đế Quân mạt đồ Miễn phí
1217 Chương 1217: Vô Cữu lão tổ Miễn phí
1218 Chương 1218: Tứ đại thủ phạm Miễn phí
1219 Chương 1219: Bạch Hổ thần thú Miễn phí
1220 Chương 1220: Bạch Hổ cùng Kỳ Lân Miễn phí
1221 Chương 1221: Kiếm Tông chủ nhân Miễn phí
1222 Chương 1222: Vây công đế đô Miễn phí
1223 Chương 1223: Thanh lý môn hộ Miễn phí
1224 Chương 1224: Huynh đệ gặp lại Miễn phí
1225 Chương 1225: Vạn thần tháp Miễn phí
1226 Chương 1226: Đại đế cuộc chiến Miễn phí
1227 Chương 1227: Lý Nghiễm cái chết Miễn phí
1228 Chương 1228: Hung hồn xuất thế Miễn phí
1230 Chương 1230: Tam Hoàng đối với Tam Hoàng Miễn phí
1232 Chương 1232: Siêu thoát vận mệnh Miễn phí
1233 Chương 1233: Lưu Sủy cái chết Miễn phí
1234 Chương 1234: Ngàn tỉ năm số mệnh (đại kết cục) (toàn) Miễn phí
ID Tên
ID Comment