Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Hoành Tảo Hoang Vũ

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHTiên HiệpKiếm Hiệp
Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-21 18:11:34
Mới nhất: 2019-04-21 18:22:39 (Chương 902)
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 774 / Điểm đề cử: 0

Nhân thể có 360 khiếu huyệt có thể thu nạp linh khí cung cấp cho võ giả khả năng nghịch thiên đoạt thiên địa tạo hóa thành tựu đại đạo vô thượng. Nhưng không phải cứ sinh ra là có thể thu nạp linh khí mà cần thông qua tu luyện mà các khiếu huyệt mới có thể thu nạp linh khí.

Lâm Lạc căn cốt yếu kém, 17 tuổi mới kích hoạt được 3 khiếu huyệt nhưng bỗng một ngày hắn ta bị một cái đỉnh từ trên trời rơi trúng đầu biến thành trò cười của cả gia tộc nhưng từ đó hắn lại gặp được thiên đại kỳ ngộ mờ ra cho hắn một con đường thông thiên.

id Tên Phí
97 Chương 97: Quần Hùng Hội Tụ Miễn phí
98 Chương 98: Xích Huyết Ma Khí Miễn phí
99 Chương 99: Thần Long Hiện Miễn phí
100 Chương 100: Luyên Hóa Ngũ Hành Linh Quả Miễn phí
101 Chương 101: Tô Mị Rời Đi Miễn phí
102 Chương 102: Chiến Thiên Quyết Miễn phí
103 Chương 103: Quặng Mỏ Chi Tranh Miễn phí
104 Chương 104: Anh Tài Xuất Hiện Liên Tục Miễn phí
105 Chương 105: Bóp Chết Miễn phí
106 Chương 106: Khôi Lỗi Hiển Uy Miễn phí
107 Chương 107: Ăn Cây Táo, Rào Cây Sung Miễn phí
108 Chương 108: Vui Quá Hóa Buồn Miễn phí
109 Chương 109: Tỷ Tỷ Trở Về Miễn phí
110 Chương 110: Bách Phong Tông Miễn phí
111 Chương 111: Sơn Môn Tổng Tuyển Cử Miễn phí
112 Chương 112: Tiểu Nhân Sinh Hận Miễn phí
113 Chương 113: Hóa Cốt Trì Miễn phí
114 Chương 114: Tàng Bảo Đồ Miễn phí
115 Chương 115: Thập Biến Kim Thân Quyết Miễn phí
116 Chương 116: Thi Triều Miễn phí
117 Chương 117: Thiên Minh Miễn phí
118 Chương 118: Thông Linh Thạch Miễn phí
119 Chương 119: toàn bộ doanh xuất động Miễn phí
120 Chương 120: Thần bí Âm Thi lão giả Miễn phí
121 Chương 121: Băng Tinh Động Miễn phí
122 Chương 122: Bí Bảo Miễn phí
123 Chương 123: Đột Phá Minh Dương Cảnh Miễn phí
124 Chương 124: Cốc Phi Tuyền Miễn phí
125 Chương 125: Cường Thế Trấn Áp Miễn phí
126 Chương 126: Thiên Minh Hòa Địa Minh Miễn phí
127 Chương 127: Tuyệt thế đối chiến Miễn phí
128 Chương 128: Lưỡng Bại Câu Thương Miễn phí
129 Chương 129: Dụ Sát Hung Thú Miễn phí
130 Chương 130: Tử Dương Kim Tâm Liên Miễn phí
131 Chương 131: Ác Độc Chi Nhân Miễn phí
132 Chương 132: Vạn Độc Huyết Sa Miễn phí
133 Chương 133: Liên Thục Miễn phí
134 Chương 134: Thuần Thú Tông Miễn phí
135 Chương 135: Thế Chỗ Ra Mặt Miễn phí
136 Chương 136: Chiến Ý Chi Quyền Miễn phí
137 Chương 137: Thượng Cổ Lôi Quang Báo Miễn phí
138 Chương 138: Thiểm Điện Tộc Nhân Miễn phí
139 Chương 139: Liên Phá Tiên Thiên Miễn phí
140 Chương 140: Mã Tam Trưởng Lão Miễn phí
141 Chương 141: Đối Chọi Gay Gắt Miễn phí
142 Chương 142: Thu Pháp Khí Miễn phí
143 Chương 143: Vạn Vương Chi Vương Miễn phí
144 Chương 144: Yêu Nữ Lại Xuất Hiện Miễn phí
145 Chương 145: Bế Quan Ba Ngày Miễn phí
146 Chương 146: Kén Ăn Miễn phí
147 Chương 147: Tự Nhiên Chen Ngang Miễn phí
149 Chương 149: Sa Mạc Địa Long Miễn phí
150 Chương 150: Bí Quyết Miễn phí
151 Chương 151: Băng Phách Hàn Thứ Miễn phí
152 Chương 152: báo thù người Miễn phí
153 Chương 153: Kịch Chiến Nhậm Hoa Miễn phí
154 Chương 154: Phản Kích Miễn phí
155 Chương 155: Dụ Sát Miễn phí
156 Chương 156: Chém Giết Thông Minh Cảnh Hung Thú Miễn phí
157 Chương 157: Thống Kê Chiến Tích Miễn phí
158 Chương 158: Hóa Long Trì Miễn phí
159 Chương 159: Vạn Năm Dược Lực Miễn phí
160 Chương 160: Minh Dương Đại Viên Mãn Miễn phí
161 Chương 161: Tự Rước Lấy Nhục Miễn phí
162 Chương 162: Kẻ Truy Sát Đến Miễn phí
163 Chương 163: Trêu Chọc Miễn phí
164 Chương 164: Vứt Bỏ Miễn phí
165 Chương 165: Đột Phá Giác Vi Cảnh! Miễn phí
166 Chương 166: Tái Chiến Cốc Phi Tuyền Miễn phí
167 Chương 167: Chiếu Ngược Miễn phí
168 Chương 168: Âm Thi Thân Miễn phí
169 Chương 169: Kịch Biến Miễn phí
170 Chương 170: Tạm Thối Miễn phí
171 Chương 171: Thâm Cừu Đại Hận Miễn phí
172 Chương 172: Trở lên Vân Vụ sơn Miễn phí
173 Chương 173: Liên Thủ Chống Đỡ Miễn phí
174 Chương 174: Lịch Sử Gián Đoạn Miễn phí
175 Chương 175: Lại Trở Về Bạch Dương Trấn Miễn phí
176 Chương 176: Làm Nền Móng Miễn phí
177 Chương 177: Đường Điềm Miễn phí
178 Chương 178: Ác Nhân Tự Có Ác Nhân Ma Miễn phí
179 Chương 179: Tới Thần Quốc Miễn phí
180 Chương 180: Người Đàn Bà Chanh Chua Miễn phí
181 Chương 181: Tô Quảng Khai Miễn phí
182 Chương 182: Kim Đan Đại Hội Miễn phí
183 Chương 183: Đấu Giá Miễn phí
184 Chương 184: Không Linh Thảo Miễn phí
185 Chương 185: Dược Cốc Miễn phí
186 Chương 186: Tinh Thần Thụ Miễn phí
187 Chương 187: Thích Biến Cảnh Hung Thú Miễn phí
188 Chương 188: Lĩnh Vực Quyết Đấu Miễn phí
189 Chương 189: Bất Khuất Miễn phí
190 Chương 190: Thiết Môn Hiện Miễn phí
191 Chương 191: Bị Nhốt Miễn phí
192 Chương 192: Hiệp Nghị Miễn phí
193 Chương 193: Linh Thạch Miễn phí
194 Chương 194: Thoát Khốn Miễn phí
195 Chương 195: Cừu Nhân Chi Tử Miễn phí
196 Chương 196: Mua Bán Nhân Khẩu Miễn phí
197 Chương 197: Ước Đấu Miễn phí
198 Chương 198: Thất Phẩm Chiến Tướng Miễn phí
199 Chương 199: Thiên Ma Thập Bát Trảm Miễn phí
200 Chương 200: Phó Thác Miễn phí
201 Chương 201: Tiểu Nhân Miễn phí
202 Chương 202: Kỳ Thạch Miễn phí
203 Chương 203: Người Trong Ngọc Miễn phí
204 Chương 204: Chinh Chiến Lý Tưởng Miễn phí
205 Chương 205: Ngộ Thương Miễn phí
206 Chương 206: Tứ Phong Cốc Miễn phí
207 Chương 207: Thế Lực Trong Cốc Miễn phí
208 Chương 208: Cùng Giai Đại Chiến Miễn phí
209 Chương 209: Miễn phí
210 Chương 210: Phá Cửa Miễn phí
211 Chương 211: Cục Cưng Đại Tiên Miễn phí
212 Chương 212: Điên Cuồng Luyện Hóa Miễn phí
213 Chương 213: Tô Chấn Hạo Miễn phí
214 Chương 214: Viêm Diễm Tháp Miễn phí
215 Chương 215: Hỏa Diễm Cự Nhân Miễn phí
216 Chương 216: Lam Hỏa Tinh Hoa Miễn phí
217 Chương 217: Thông Minh Cảnh Miễn phí
218 Chương 218: Lĩnh Vực Miễn phí
219 Chương 219: Tề Tụ Miễn phí
220 Chương 220: Lại Tiếp Nối Tiền Duyên Miễn phí
221 Chương 221: U Ám Sâm Lâm Miễn phí
222 Chương 222: Cảm Tình Quan Hệ Miễn phí
223 Chương 223: Săn Bắn Bắt Đầu Miễn phí
224 Chương 224: Thú Triều Miễn phí
225 Chương 225: Nhân Thú Đại Chiến Miễn phí
226 Chương 226: Dốc Sức Chiến Đấu Thiên Hợp Miễn phí
227 Chương 227: Quát Lui Miễn phí
228 Chương 228: Được Ban Thưởng Miễn phí
229 Chương 229: Thần Huyết Dược Tề Miễn phí
230 Chương 230: Nói Dối Như Cuội Miễn phí
231 Chương 231: Lời Mời Miễn phí
232 Chương 232: Sát Trận Miễn phí
233 Chương 233: Thiên Ma Diệu Vũ Miễn phí
234 Chương 234: có một không hai Miễn phí
235 Chương 235: Truy Sát Miễn phí
236 Chương 236: Bao Thức Lễ Miễn phí
237 Chương 237: Lôi Điện Chi Địa Miễn phí
238 Chương 238: Khuy Linh Thập Trọng Thiên Miễn phí
239 Chương 239: Bị Cắn Ngược Một Cái Miễn phí
240 Chương 240: Cố Gắng Miễn phí
241 Chương 241: phản kích Miễn phí
242 Chương 242: chấn giết Miễn phí
243 Chương 243: đáy hồ di tích Miễn phí
244 Chương 244: Âm Thi lại hiện ra Miễn phí
245 Chương 245: Thiên Ma tan rã Miễn phí
246 Chương 246: phản bội Miễn phí
247 Chương 247: Liều mạng đánh một trận Miễn phí
248 Chương 248: tam gia đều tới Miễn phí
249 Chương 249: Hợp Ý Miễn phí
250 Chương 250: Thích Biến Cảnh Âm Thi Miễn phí
251 Chương 251: Cân Sức Ngang Tài Miễn phí
252 Chương 252: Mộ Dung Gia Tập Kích Ngược Miễn phí
253 Chương 253: Trêu Đùa Miễn phí
254 Chương 254: Thái Gia Miễn phí
255 Chương 255: Vị Hôn Thê Miễn phí
256 Chương 256: Lưu Gia Xuất Hiện Miễn phí
257 Chương 257: Kinh Hãi Miễn phí
258 Chương 258: Trị Bệnh Miễn phí
259 Chương 259: Cả Nước Đại Chiến Miễn phí
260 Chương 260: Liền Chiến Liền Thắng Miễn phí
261 Chương 261: Tuyệt Quang Thất Kiếm Miễn phí
262 Chương 262: Nguy Cơ Mất Nước Miễn phí
263 Chương 263: Chương 263:Một Người Trấn Áp Miễn phí
264 Chương 264: Địa Đồ Tin Tức Miễn phí
265 Chương 265: Cừu Nhân Miễn phí
266 Chương 266: Hoàn Chỉnh Địa Đồ Miễn phí
267 Chương 267: Cung Điện Hiện Miễn phí
268 Chương 268: Khôi Lỗi Quân Đoàn Miễn phí
269 Chương 269: Hành Quân Bố Trận Miễn phí
270 Chương 270: Qua Sông Miễn phí
271 Chương 271: Động Băng Miễn phí
272 Chương 272: Sương Nhận Phủ Miễn phí
273 Chương 273: Trực Phá Thiên Hợp Miễn phí
274 Chương 274: Thích Biến Cảnh Đại Xà Miễn phí
275 Chương 275: Bảo Kính Thần Bí Miễn phí
276 Chương 276: Vách Núi Miễn phí
277 Chương 277: Hợp Lại Lần Nữa Miễn phí
278 Chương 278: Mở Rộng Cửa Miễn phí
279 Chương 279: Thập phẩm pháp khí Miễn phí
280 Chương 280: Tàn Dương Tâm Kinh Miễn phí
281 Chương 281: Kế thừa Miễn phí
282 Chương 282: Đường Điềm oai Miễn phí
283 Chương 283: Luận võ kén rể Miễn phí
284 Chương 284: Ngươi thượng Miễn phí
285 Chương 285: Đại chiến Dịch Hưng Ba Miễn phí
286 Chương 286: Đi trước U ám rừng rậm Miễn phí
287 Chương 287: Tiến nhập Miễn phí
288 Chương 288: Nhìn gà hóa quốc Miễn phí
289 Chương 289: Cung điện trong rừng sâu Miễn phí
290 Chương 290: song song tấn giai Miễn phí
291 Chương 291: Bức họa quỷ dị Miễn phí
292 Chương 292: Vẫn thần bí mật Miễn phí
293 Chương 293: Bàn đào thụ Miễn phí
294 Chương 294: Đột biến Miễn phí
295 Chương 295: Độ kiếp Miễn phí
296 Chương 296: Trở về Miễn phí
297 Chương 297: Tái kiến Dịch Hưng Ba Miễn phí
298 Chương 298: Mạnh mẽ xông vào Miễn phí
299 Chương 299: Nháo đại Miễn phí
300 Chương 300: Liên chiến kẻ địch Miễn phí
301 Chương 301: Đại cừu chung báo Miễn phí
302 Chương 302: Xuất phát Lạc Thủy Miễn phí
303 Chương 303: Lâu Nguyệt Vũ Miễn phí
304 Chương 304: Trữ Tú Nhi Miễn phí
305 Chương 305: Chiến Lạc Thủy chư cường Miễn phí
306 Chương 306: Bạch Ngọc Tham Vương Miễn phí
307 Chương 307: Lễ trọng tương thỉnh Miễn phí
308 Chương 308: Thi trùng Miễn phí
309 Chương 309: Áp súc lĩnh vực Miễn phí
310 Chương 310: Số mệnh quyết đấu Miễn phí
311 Chương 311: Truy sát Miễn phí
312 Chương 312: Chấm dứt Miễn phí
313 Chương 313: Lôi đình thú Miễn phí
314 Chương 314: Kích sát thần thú Miễn phí
315 Chương 315: Tịch quyển thiên hạ thú triều Miễn phí
316 Chương 316: Đối sách Miễn phí
317 Chương 317: Độc chướng hiển uy Miễn phí
318 Chương 318: Ý tưởng của Tô Mị Miễn phí
319 Chương 319: Đệ tam đầu Miễn phí
320 Chương 320: Huyết mạch phong tỏa thuật Miễn phí
321 Chương 321: Cường thế oanh sát Miễn phí
322 Chương 322: Nhất mộng tam niên Miễn phí
323 Chương 323: Lâu Nguyệt Vũ xin giúp đỡ Miễn phí
324 Chương 324: Khiến người giận sôi Hắc Lân Tông Miễn phí
325 Chương 325: Lĩnh vực dung hợp Miễn phí
326 Chương 326: Phân liệt Ngân Nguyệt đại lục Miễn phí
327 Chương 327: Ngũ hành tiểu thế giới Miễn phí
328 Chương 328: Con tin Miễn phí
329 Chương 329: Bẫy rập Miễn phí
330 Chương 330: Cứu binh Miễn phí
331 Chương 331: Chém giết hải tặc Miễn phí
332 Chương 332: Giải quyết tốt hậu quả Miễn phí
333 Chương 333: Cất cánh Miễn phí
334 Chương 334: Đến Miễn phí
335 Chương 335: Hàn Triết Thao ác mưu Miễn phí
336 Chương 336: Trong cốc có linh thụ Miễn phí
337 Chương 337: Tấn Giai Huyễn Linh Miễn phí
338 Chương 338: :Kỳ ngộ trước tiệm thợ rèn Miễn phí
339 Chương 339: Chiến Thiên quyết diễn hóa Miễn phí
340 Chương 340: Khảo hạch bắt đầu Miễn phí
341 Chương 341: Đánh với huyễn linh Miễn phí
342 Chương 342: Ở trước mặt đuổi giết Miễn phí
343 Chương 343: Âm Dương thánh giáo Miễn phí
344 Chương 344: Lữ Hân Bảo háo sắc Miễn phí
345 Chương 345: Thiên vị Miễn phí
346 Chương 346: Tin tức về Băng Linh Chi Miễn phí
347 Chương 347: Tranh giành tình nhân Miễn phí
348 Chương 348: Băng vượn Miễn phí
349 Chương 349: Phong cảnh đặc thù Miễn phí
350 Chương 350: Bị tập kích Miễn phí
351 Chương 351: Dòng nham thạch dưới mặt đất Miễn phí
352 Chương 352: Băng Linh Chi thành thục Miễn phí
353 Chương 353: Đột biến Miễn phí
354 Chương 354: Cột đá màu đen Miễn phí
355 Chương 355: Đào thoát Miễn phí
356 Chương 356: Ngu xuẩn nhất bẫy rập Miễn phí
357 Chương 357: Huyền Linh cảnh khí linh Miễn phí
358 Chương 358: Nhặt được cái tiện nghi Miễn phí
359 Chương 359: Phản hấp Miễn phí
360 Chương 360: Lại muốn đến âm Miễn phí
361 Chương 361: Quặng mỏ giảm sản lượng Miễn phí
362 Chương 362: Mánh khóe Miễn phí
363 Chương 363: Xảy ra chuyện lớn Miễn phí
364 Chương 364: Rời xa nước xoáy Miễn phí
365 Chương 365: Hàn gia làm khó dễ Miễn phí
366 Chương 366: Chạy ra ôm chặt Miễn phí
367 Chương 367: Chuẩn bị cướp sạch Miễn phí
368 Chương 368: Chuyển không Miễn phí
369 Chương 369: Bức hôn Miễn phí
370 Chương 370: Cùng bò sữa đồng hành Miễn phí
371 Chương 371: Linh thảo khắp nơi trong sơn cốc Miễn phí
372 Chương 372: Sinh Linh đan Miễn phí
373 Chương 373: La Chiêm Hà Miễn phí
374 Chương 374: Cuốn vào lôi kiếp Miễn phí
375 Chương 375: Thần khí xuất thế Miễn phí
376 Chương 376: Cấm chữ đã hiểu Miễn phí
377 Chương 377: Long Hổ bảng Miễn phí
378 Chương 378: La lão gia Miễn phí
379 Chương 379: Thần chi luyện tràng Miễn phí
381 Chương 381: Liên tục xông cửa Miễn phí
382 Chương 382: Song hổ Miễn phí
383 Chương 383: Chán ghét nhuyễn trùng Miễn phí
384 Chương 384: Đường Điềm bão nổi Miễn phí
385 Chương 385: Thi long hiện Miễn phí
386 Chương 386: Thần Quân Miễn phí
387 Chương 387: Đường Điềm đặc thù Miễn phí
388 Chương 388: Tứ phương tranh phách Miễn phí
389 Chương 389: Lưu Minh Thiên Sương tâm kinh Miễn phí
390 Chương 390: Khủng bố cất chứa Miễn phí
391 Chương 391: Phán đoán sai lầm Miễn phí
392 Chương 392: Vân Lôi tông truy binh Miễn phí
393 Chương 393: Chôn giết Miễn phí
394 Chương 394: Bước thứ sáu lão tổ Miễn phí
395 Chương 395: Tuyệt Thế Phong Hậu Miễn phí
396 Chương 396: Hận Tuyệt Cốc Miễn phí
397 Chương 397: Khủng Bố Cao Thủ Miễn phí
398 Chương 398: Ngươi Là Con Ta! Miễn phí
399 Chương 399: Vẫn Thần Cuộc Chiến Miễn phí
400 Chương 400: Thừa Nhận Nhau Miễn phí
401 Chương 401: Tàn Sát Tông Phái Miễn phí
402 Chương 402: Lâm Hồng Hoang Miễn phí
403 Chương 403: Bổ Sung Toàn Bộ Bí Mật Của Thân Thế Miễn phí
404 Chương 404: Gặp Mẹ Chồng Miễn phí
405 Chương 405: Phong Hậu Lại Xuất Hiện Miễn phí
406 Chương 406: Rắn Rết Mỹ Nữ Miễn phí
407 Chương 407: Cổ Mộ Mở Ra Miễn phí
408 Chương 408: Chữ Ma(Ma Tự) Miễn phí
409 Chương 409: Vong Giả Chi Kiếm Miễn phí
410 Chương 410: Cùng Liên Thủ Xông Vào Miễn phí
411 Chương 411: Tâm Do Kính Mà Sinh Miễn phí
412 Chương 412: một trăm lẻ tám tuyển một Miễn phí
413 Chương 413: Điều Kiện Để Lấy Được Di Bảo Miễn phí
414 Chương 414: Âm Dương Đan Miễn phí
415 Chương 415: Công thành rời đi Miễn phí
416 Chương 416: Chủ linh cảnh Miễn phí
417 Chương 417: La thiếu gia Miễn phí
418 Chương 418: Trở mặt Miễn phí
419 Chương 419: Lựa chọn lập trường Miễn phí
420 Chương 420: Hủy linh khí Miễn phí
421 Chương 421: Cửu trọng thạch hóa Miễn phí
422 Chương 422: Lão tổ đều tới Miễn phí
423 Chương 423: Băng Tuyết nữ vương Phong Sở Liên Miễn phí
424 Chương 424: Tinh vực chi môn Miễn phí
425 Chương 425: Tái chiến Thủy Doanh Tâm Miễn phí
426 Chương 426: Lánh loại đột phá pháp Miễn phí
427 Chương 427: Bế quan Miễn phí
428 Chương 428: Không gian bí thuật Miễn phí
429 Chương 429: Phạt nhật Miễn phí
430 Chương 430: Tuy thiên vạn nhân Miễn phí
431 Chương 431: Lấy 1 địch 1000 Miễn phí
432 Chương 432: Tinh vực cấp chiến đấu Miễn phí
433 Chương 433: Mẹ chồng nàng dâu liên thủ oai Miễn phí
434 Chương 434: La Thiên Sâm Miễn phí
435 Chương 435: Oan gia tái kiến Miễn phí
436 Chương 436: Mở rộng biển sao Miễn phí
437 Chương 437: 15 năm Miễn phí
438 Chương 438: Quyết định của Lữ Nguyệt Đồng Miễn phí
439 Chương 439: Quay về Nam Châu Miễn phí
440 Chương 440: Cửu đi nhân không nhìn được Miễn phí
441 Chương 441: Tiểu thư và cô gia Miễn phí
442 Chương 442: Trừ ác Miễn phí
443 Chương 443: Gặp lại hỏa diễm cự nhân Miễn phí
444 Chương 444: Về nhà Miễn phí
445 Chương 445: Toàn lực bồi dưỡng Miễn phí
446 Chương 446: Quyết liệt Miễn phí
447 Chương 447: Nghiêm Thanh bị bắt Miễn phí
448 Chương 448: Dược tràng, hắc nguyên châu Miễn phí
449 Chương 449: Lẫn vào Miễn phí
450 Chương 450: Tinh vương đối chiến Miễn phí
451 Chương 451: Trời sinh chiến sĩ Miễn phí
452 Chương 452: Liều mạng Miễn phí
453 Chương 453: Nhập tổ địa Miễn phí
454 Chương 454: Hạ tử Miễn phí
455 Chương 455: Một điểm tin tức Miễn phí
456 Chương 456: Tổ huyết Miễn phí
457 Chương 457: Tứ tộc tề tới Miễn phí
458 Chương 458: Ám sát chi đạo Miễn phí
459 Chương 459: Khống khí chi đạo Miễn phí
460 Chương 460: Tổ khí hống minh Miễn phí
461 Chương 461: Lôi chi đạo Miễn phí
462 Chương 462: Huyết mạch thức tỉnh Miễn phí
463 Chương 463: Thiên phú thần thông bí mật Miễn phí
464 Chương 464: Thần tửu phối phương Miễn phí
465 Chương 465: Trộm bảo Miễn phí
466 Chương 466: Có gì âm mưu? Miễn phí
467 Chương 467: Đoạt xá Miễn phí
468 Chương 468: Giải cứu Miễn phí
469 Chương 469: Thập tuyền hải, Nhưỡng thần tửu Miễn phí
470 Chương 470: Rượu thành Miễn phí
471 Chương 471: Các hữu tiến bộ Miễn phí
472 Chương 472: Hoàn ân Miễn phí
473 Chương 473: Cổ nguyên động Miễn phí
474 Chương 474: Cường thế đánh chết Miễn phí
475 Chương 475: Kinh sợ lão tổ Miễn phí
476 Chương 476: Kết minh cùng tán loạn Miễn phí
477 Chương 477: Mẫu trùng Miễn phí
478 Chương 478: Lấy mạng đổi mạng Miễn phí
479 Chương 479: Hư nguyên khí Miễn phí
480 Chương 480: Ngân lân hải Miễn phí
481 Chương 481: Tân đại lục Miễn phí
482 Chương 482: Dị tộc chiến tranh Miễn phí
483 Chương 483: Thần huyết thiết Miễn phí
484 Chương 484: Luyện hóa thần huyết Miễn phí
485 Chương 485: Phong ấn ba động Miễn phí
486 Chương 486: Lại thấy tứ đại tộc Miễn phí
487 Chương 487: Các ngươi ác tâm Miễn phí
488 Chương 488: Tranh đoạt thần quả Miễn phí
489 Chương 489: Con bài chưa lật của Nghiêm Phi Dương Miễn phí
490 Chương 490: Không phải chỉ ngươi mới có thể đột phá! Miễn phí
491 Chương 491: Nữ nhân ngu ngốc Miễn phí
492 Chương 492: Chân thực cùng ảo cảnh Miễn phí
493 Chương 493: giả nhân cách Miễn phí
494 Chương 494: Thu phục Miễn phí
495 Chương 495: Chạy trối chết Miễn phí
496 Chương 496: Cứu giúp Miễn phí
497 Chương 497: Lại đến Lữ Thành Miễn phí
498 Chương 498: Chân tướng đáng sợ Miễn phí
499 Chương 499: Lữ Bạch chi oán Miễn phí
500 Chương 500: Bạch Gia sinh sự Miễn phí
501 Chương 501: Cơ hội Miễn phí
502 Chương 502: Nhập âm dương thánh giáo Miễn phí
503 Chương 503: Thánh mẫu hiện Miễn phí
504 Chương 504: Nằm vùng Miễn phí
505 Chương 505: Thần vương bí bảo Miễn phí
506 Chương 506: Cao điệu hấp dẫn Miễn phí
507 Chương 507: Chinh phục bước đầu tiên Miễn phí
508 Chương 508: Có rồi! Miễn phí
510 Chương 510: Đàm phán Miễn phí
511 Chương 511: Thánh địa dưới Miễn phí
512 Chương 512: Thu bảo Miễn phí
513 Chương 513: Nhất đối tam, đại chiến Miễn phí
514 Chương 514: Thưởng hoàng binh Miễn phí
515 Chương 515: Lại giết một tinh hoàng Miễn phí
516 Chương 516: Đào không của cải Miễn phí
517 Chương 517: Hỏa diễm cự nhân xuất thế! Miễn phí
518 Chương 518: Ký kết hòa ước Miễn phí
519 Chương 519: Nhược Hoa trở về Miễn phí
520 Chương 520: Thiên Anh điện Miễn phí
521 Chương 521: đi bậc thang Miễn phí
522 Chương 522: kích phát tiềm lực Miễn phí
523 Chương 523: thần tủy Miễn phí
524 Chương 524: thư giãn khiếu huyệt Miễn phí
525 Chương 525: chương luyện hóa thần tủy Miễn phí
526 Chương 526: Hậu Kim Miễn phí
527 Chương 527: pháp tắc Miễn phí
528 Chương 528: Thần Vương chi tranh Miễn phí
529 Chương 529: đại tỷ Miễn phí
530 Chương 530: nhận chủ Miễn phí
531 Chương 531: Tứ đại tộc đều tới Miễn phí
532 Chương 532: thành tựu Tinh Đế Miễn phí
533 Chương 533: Thái Lạc chuyện vui Miễn phí
534 Chương 534: :hạ lễ Miễn phí
535 Chương 535: cuồng ngạo Miễn phí
536 Chương 536: :hỗn loạn cục diện Miễn phí
537 Chương 537: một chầu loạn tát Miễn phí
538 Chương 538: Tinh Đồ Miễn phí
539 Chương 539: tái nhập thánh địa Miễn phí
540 Chương 540: khai chiến Miễn phí
541 Chương 541: uy phong bát diện Miễn phí
542 Chương 542: giết chết Tinh Đế Miễn phí
543 Chương 543: Tinh Đế đều xuất hiện Miễn phí
544 Chương 544: solo thánh địa Miễn phí
545 Chương 545: đuổi giết Xà Tôn Nhân Miễn phí
546 Chương 546: lão tổ chạy tán loạn Miễn phí
547 Chương 547: vẫn thần lại hiện ra Miễn phí
548 Chương 548: đuổi giết vẫn thần Miễn phí
549 Chương 549: bức vua thoái vị Miễn phí
550 Chương 550: từng cái giải quyết Miễn phí
551 Chương 551: bức ngươi hiện thân Miễn phí
552 Chương 552: chương chuẩn bị vượt qua Miễn phí
553 Chương 553: xuyên thẳng qua tinh không Miễn phí
554 Chương 554: Thăng Dương tinh Miễn phí
555 Chương 555: Tống gia Miễn phí
556 Chương 556: Sinh Tử Luân Miễn phí
557 Chương 557: tăng cường sức thuyết phục Miễn phí
558 Chương 558: nói chuyện chánh sự a Miễn phí
560 Chương 560: Lang Vương tử Miễn phí
561 Chương 561: Thần Vũ tinh Miễn phí
562 Chương 562: Triệu gia Miễn phí
563 Chương 563: viện thủ Miễn phí
564 Chương 564: đại âm mưu, dã tâm lớn Miễn phí
565 Chương 565: diệt khẩu Miễn phí
566 Chương 566: hiện răng nanh Miễn phí
567 Chương 567: cao thủ tề động Miễn phí
568 Chương 568: Khải Kỳ Lục Miễn phí
569 Chương 569: trang thứ tám Miễn phí
570 Chương 570: trang thứ chín Miễn phí
571 Chương 571: bị buộc độ thần kiếp Miễn phí
572 Chương 572: chiến hậu ảnh hưởng Miễn phí
573 Chương 573: rốt cục muốn sinh ra Miễn phí
574 Chương 574: kinh hãi đến thế gian Miễn phí
575 Chương 575: Ngân Nguyệt thú bỏ niêm phong Miễn phí
576 Chương 576: khác loại bí thuật Miễn phí
577 Chương 577: hạ giới đỉnh phong Miễn phí
578 Chương 578: lão cừu nhân Miễn phí
579 Chương 579: Ngân Nguyệt thú giá lâm Miễn phí
580 Chương 580: hoàn toàn đối kháng Miễn phí
581 Chương 581: đuổi giết thần thú Miễn phí
582 Chương 582: sơ lâm Thần giới Miễn phí
583 Chương 583: ngưng luyện Thần hạch Miễn phí
584 Chương 584: oanh bạo Miễn phí
585 Chương 585: dọn sạch Miễn phí
586 Chương 586: ở tạm Nguyệt Quang Thành Miễn phí
587 Chương 587: săn thú Miễn phí
588 Chương 588: :chặn ngang một cước Miễn phí
589 Chương 589: Lại Tuyết Dung Miễn phí
590 Chương 590: Thần tinh Miễn phí
591 Chương 591: khách quý đến Miễn phí
592 Chương 592: ai tới trước Miễn phí
593 Chương 593: pháp tắc diễn hóa Miễn phí
594 Chương 594: nhận thua Miễn phí
595 Chương 595: cành ô-liu ( mời chào ) Miễn phí
596 Chương 596: Trung Nguyên Thần di phủ Miễn phí
597 Chương 597: xuất phát Thượng Nguyên Thành Miễn phí
598 Chương 598: tiến vào di phủ Miễn phí
599 Chương 599: Dược Viên Miễn phí
600 Chương 600: người vì tiền mà chết Miễn phí
601 Chương 601: hốc tối Miễn phí
602 Chương 602: phản âm một bả Miễn phí
603 Chương 603: Trung Nguyên Thần đan thất Miễn phí
604 Chương 604: tranh đoạt đan dược Miễn phí
605 Chương 605: Chi Mạn Thuật Miễn phí
606 Chương 606: Tả Nhược Hề khiếp sợ Miễn phí
607 Chương 607: người theo đuổi Miễn phí
608 Chương 608: Ngũ Cử Thiên Miễn phí
609 Chương 609: mặt không có Miễn phí
610 Chương 610: Binh Khí các Miễn phí
611 Chương 611: dưỡng tâm hũ Miễn phí
612 Chương 612: an phản Thượng Nguyên Thành Miễn phí
613 Chương 613: vật phẩm giao lưu hội Miễn phí
614 Chương 614: Đỗ Vô Bệnh cường thế Miễn phí
615 Chương 615: :mưu đồ? Miễn phí
616 Chương 616: hàng tốt không ngừng Miễn phí
617 Chương 617: Tử Đỉnh dị động Miễn phí
618 Chương 618: pháp tắc chi linh Miễn phí
619 Chương 619: điên cuồng cạnh tranh Miễn phí
620 Chương 620: kiếm lợi lớn Miễn phí
621 Chương 621: Hư Thần tam trọng thiên Miễn phí
622 Chương 622: tiêu diệt nhiệm vụ Miễn phí
623 Chương 623: ăn lá gan Ác Ma Miễn phí
624 Chương 624: tập sát Sơ Vị Thần Miễn phí
625 Chương 625: quay lại Nguyệt Quang Thành Miễn phí
626 Chương 626: che giấu, Phân Hồn thú! Miễn phí
627 Chương 627: đoạt thân thể cuộc chiến Miễn phí
628 Chương 628: bị chết thực oan Miễn phí
629 Chương 629: pháp tắc tan vỡ? Miễn phí
630 Chương 630: báo thù lửa giận Miễn phí
631 Chương 631: tỉnh lại Miễn phí
632 Chương 632: mài phục nàng Miễn phí
633 Chương 633: đi xa Miễn phí
634 Chương 634: cố nhân Miễn phí
635 Chương 635: tâm tư thiếu nữ Miễn phí
636 Chương 636: năm năm về sau Miễn phí
637 Chương 637: tiểu Ma Vương Miễn phí
638 Chương 638: Sư Ánh Tuyết Miễn phí
639 Chương 639: nữ vương đại nhân nhập thần cảnh Miễn phí
640 Chương 640: Tử Vong Sa Mạc bên trong đích bí địa Miễn phí
641 Chương 641: thần thú Giải Trĩ Miễn phí
642 Chương 642: sơn cốc hiện Miễn phí
643 Chương 643: cơ hội tới Miễn phí
644 Chương 644: một quyền oanh nát Miễn phí
645 Chương 645: vừa gặp đã thương Miễn phí
646 Chương 646: Thứ 5 chân đỉnh Miễn phí
647 Chương 647: bát hoang chấn động Miễn phí
648 Chương 648: hách lui Thượng Thiên thần Miễn phí
649 Chương 649: Cửu Tinh Thần Vương Miễn phí
650 Chương 650: gây dựng lại pháp tắc Miễn phí
651 Chương 651: lên cấp sơ vị thần Miễn phí
652 Chương 652: sơ thí thân thủ Miễn phí
653 Chương 653: đại điếm lấn khách Miễn phí
654 Chương 654: Cửu Biến Thiên Long chi Miễn phí
655 Chương 655: tiểu ma nữ xuất quan Miễn phí
656 Chương 656: dứt khoát làm lớn Miễn phí
657 Chương 657: chương ăn gian chi thỉnh Miễn phí
658 Chương 658: Xích Diễm Long Vương quả Miễn phí
659 Chương 659: lại đến thần chi thí luyện Miễn phí
660 Chương 660: Sinh Tử đánh cuộc Miễn phí
661 Chương 661: tử vong ma cứ Miễn phí
662 Chương 662: huyết dưỡng đan Miễn phí
663 Chương 663: đề thăng hắc động uy năng Miễn phí
664 Chương 664: vệ thập thất Miễn phí
665 Chương 665: động đích diễn biến Miễn phí
666 Chương 666: phản thực huyết thú Miễn phí
667 Chương 667: triệu kiến Miễn phí
668 Chương 668: Minh Ngục chiến tranh Miễn phí
669 Chương 669: ý tốt Miễn phí
670 Chương 670: giết chóc mở ra Miễn phí
671 Chương 671: vào thành Miễn phí
672 Chương 672: sát sát uy phong Miễn phí
673 Chương 673: hoàng kim bàng giải Miễn phí
674 Chương 674: bảo y Miễn phí
675 Chương 675: tan tác Miễn phí
676 Chương 676: lại thấy huyết thú Miễn phí
677 Chương 677: truy kích Miễn phí
678 Chương 678: thu làm tọa kỵ Miễn phí
679 Chương 679: Lỗ gia chấn động Miễn phí
680 Chương 680: Thần cấp Âm Thi Miễn phí
681 Chương 681: hung vật hiển uy Miễn phí
682 Chương 682: thần bí cường giả Miễn phí
683 Chương 683: bạch y thiếu nữ Miễn phí
684 Chương 684: Mời Miễn phí
685 Chương 685: hướng phong thạch Miễn phí
686 Chương 686: dạy bảo Miễn phí
687 Chương 687: phượng niệm yên đích thân thế Miễn phí
688 Chương 688: Minh Hà Vương bảo tàng Miễn phí
689 Chương 689: thụ nghiệp giải thích nghi hoặc Miễn phí
690 Chương 690: thần bí chi địa Miễn phí
691 Chương 691: Liễu gia nghịch tập Miễn phí
692 Chương 692: tử mộc bà bà Miễn phí
693 Chương 693: đuổi giết Trung Nguyên Thần Miễn phí
694 Chương 694: tầng thứ nhất Miễn phí
695 Chương 695: Long tiên dịch Miễn phí
696 Chương 696: Quái vật đột kích Miễn phí
697 Chương 697: Tiểu nha đầu gặp rắc rối Miễn phí
698 Chương 698: Họa phúc cùng tồn tại Miễn phí
699 Chương 699: Một chọi ba thì lại làm sao Miễn phí
700 Chương 700: Tầng thứ hai Miễn phí
701 Chương 701: Dễ dàng thu phục Miễn phí
702 Chương 702: Tuyệt sắc nữ thi Miễn phí
703 Chương 703: Tầng thứ ba Miễn phí
704 Chương 704: Hoàng Tuyền hải Miễn phí
705 Chương 705: Huyết Ngạc Miễn phí
706 Chương 706: Cuối cùng nơi Miễn phí
707 Chương 707: chương thần miếu mở ra Miễn phí
708 Chương 708: tối hậu chi tranh Miễn phí
709 Chương 709: Minh Hà Vương khiếp sợ Miễn phí
710 Chương 710: đáng thương Minh Hà Vương Miễn phí
711 Chương 711: ức vạn niên đích thủy mạt Miễn phí
712 Chương 712: trực phá trung nguyên thần! Miễn phí
713 Chương 713: Thiên Thần Khí đột kích Miễn phí
714 Chương 714: cửu tinh thần vương tái hiện Miễn phí
715 Chương 715: đi lại đây Miễn phí
716 Chương 716: ba ngàn năm Miễn phí
717 Chương 717: đánh nhỏ đến đại Miễn phí
718 Chương 718: hiểu lầm Miễn phí
719 Chương 719: đệ cửu pháp tắc Miễn phí
720 Chương 720: trở lại Phi Vũ thành Miễn phí
721 Chương 721: mỹ nhân oán Miễn phí
722 Chương 722: một chiêu giải quyết Miễn phí
723 Chương 723: trấn sát tân gia Miễn phí
724 Chương 724: chương 724uy thế vô song Miễn phí
725 Chương 725: loại thứ hai hiệu quả Miễn phí
726 Chương 726: muốn đột phá Miễn phí
727 Chương 727: lại đến Thượng Nguyên Thành Miễn phí
728 Chương 728: hối hận thì đã muộn Miễn phí
729 Chương 729: ba mươi năm Hà Đông Miễn phí
730 Chương 730: ân oán thanh toán xong Miễn phí
731 Chương 731: cố tật Miễn phí
732 Chương 732: cường hành bái sư Miễn phí
733 Chương 733: Thanh Lang Bang Miễn phí
734 Chương 734: đổ thần lại thất hà Miễn phí
735 Chương 735: Phong gia Miễn phí
736 Chương 736: nhúng tay Miễn phí
737 Chương 737: chủ động nhượng bộ Miễn phí
738 Chương 738: nhận thân Miễn phí
739 Chương 739: đào góc tường Miễn phí
740 Chương 740: thái mạt tinh hạch Miễn phí
741 Chương 741: vạn pháp Tinh Thần điện Miễn phí
742 Chương 742: lần nữa ra đi Miễn phí
743 Chương 743: Tinh Điện thu đồ đệ Miễn phí
744 Chương 744: vượt qua kiểm tra, một chiêu chết Miễn phí
745 Chương 745: Thần Vương triệu kiến Miễn phí
746 Chương 746: Thần Vương nhiệm vụ Miễn phí
747 Chương 747: kịch chiến bạch quang vinh hiên Miễn phí
748 Chương 748: theo dõi tới Miễn phí
749 Chương 749: quốc khánh điển Miễn phí
750 Chương 750: bảy khối Thần Thạch Miễn phí
751 Chương 751: loạn vũ bí cảnh Miễn phí
752 Chương 752: Chủ Thần Khí uy năng Miễn phí
753 Chương 753: thần đô Miễn phí
754 Chương 754: nhân khí Miễn phí
755 Chương 755: huyết chiến, oanh bạo Miễn phí
756 Chương 756: chương 756Trung Nguyên Thần tam trọng thiên Miễn phí
757 Chương 757: chí âm sinh dương liên Miễn phí
758 Chương 758: tiến vào tầng thứ hai Miễn phí
759 Chương 759: song diện nhân Miễn phí
760 Chương 760: tầng thứ ba Miễn phí
761 Chương 761: tiểu nhân tao trọng Miễn phí
762 Chương 762: chinh phục Chủ Thần Khí Miễn phí
763 Chương 763: đột phá Thượng Thiên thần! Miễn phí
764 Chương 764: Thần Vương giá lâm Miễn phí
765 Chương 765: quy phản chúc liệt thành Miễn phí
766 Chương 766: Lâm Tiêu Dương tin tức Miễn phí
767 Chương 767: Chươgg 767 Miễn phí
768 Chương 768: Chươgg 768 nguy cơ Miễn phí
769 Chương 769: lửa giận ngập trời Miễn phí
770 Chương 770: hạ giới Tư Không Miễn phí
771 Chương 771: uy hiếp đường đường nhất vị thượng yêu thần? Miễn phí
772 Chương 772: nghênh chiến Thần Vương Miễn phí
773 Chương 773: giải quyết Miễn phí
774 Chương 774: Thần Vương thụ đạo Miễn phí
775 Chương 775: Chân Vạc Thứ Sáu Tung Tích Miễn phí
776 Chương 776: Sứ Mạng Miễn phí
777 Chương 777: Thần Vương Vẫn Lạc Miễn phí
778 Chương 778: Hợp Đỉnh Miễn phí
780 Chương 780: Thần Vương Tai Ương Miễn phí
781 Chương 781: Gặp Lại Cố Nhân Miễn phí
782 Chương 782: Chân Chính Cường Giả Miễn phí
783 Chương 783: Lần Nữa Tin Vui Miễn phí
784 Chương 784: Mã Cẩn Huyên Miễn phí
785 Chương 785: Đuổi Tới Miễn phí
786 Chương 786: Bạt Tai Thượng Thiên Thần Miễn phí
787 Chương 787: Cửu U Thần Vương Miễn phí
788 Chương 788: Kinh Sợ Thối Lui Miễn phí
789 Chương 789: Hỏa Vô Cấu Phách Lối Miễn phí
790 Chương 790: Đánh Chết Miễn phí
791 Chương 791: Hiệp Trợ Trấn Áp Miễn phí
792 Chương 792: Tấn Nhập Thần Vương ! Miễn phí
793 Chương 793: Phản Lại Tinh Điện Miễn phí
794 Chương 794: Lại Một Cái Thần Vương Miễn phí
795 Chương 795: Kịch Chiến Thập Đại Điện Chủ Miễn phí
796 Chương 796: Trấn Diệt Miễn phí
797 Chương 797: Bản Nguyên Pháp Tắc Miễn phí
798 Chương 798: Đại Ma Thần Quốc Miễn phí
799 Chương 799: Thần Vương Liệp Sát Giả Miễn phí
800 Chương 800: Hỏa gia đánh tới Miễn phí
801 Chương 801: Chiến ước Miễn phí
802 Chương 802: Bại lui Miễn phí
803 Chương 803: Lại gia phiền toái Miễn phí
804 Chương 804: Thần Vương khách nhân Miễn phí
805 Chương 805: Khó mà tin được Miễn phí
806 Chương 806: Lâm Hồng Hoang tin tức Miễn phí
807 Chương 807: Lại đoạt Hỏa gia thần khí Miễn phí
808 Chương 808: Cực Thiên Hải Miễn phí
809 Chương 809: Động vật biển Miễn phí
810 Chương 810: Hải tộc Miễn phí
811 Chương 811: Pháp tắc giao hòa Miễn phí
812 Chương 812: Dực kình Miễn phí
813 Chương 813: Thật là lợi hại khôi lỗi Miễn phí
814 Chương 814: Có chút sâu xa Miễn phí
842 Chương 842: Đột nhiên trở mặt Miễn phí
843 Chương 843: Tạm thời không lấy Miễn phí
844 Chương 844: Đại Ma Thần quốc diệt Miễn phí
845 Chương 845: Kim Chi Bí Cảnh Miễn phí
846 Chương 846: Nhạc Thiên Kiếm Miễn phí
847 Chương 847: Thanh lý môn hộ Miễn phí
848 Chương 848: Tiểu nha đầu lừa người Miễn phí
849 Chương 849: Hung hăng càn quấy cháu trai Miễn phí
850 Chương 850: Khôi lỗi mộc Miễn phí
851 Chương 851: Đánh nhỏ tổng hội đến đại Miễn phí
852 Chương 852: Đánh thỏa thuê Miễn phí
853 Chương 853: Thôn Thiên đỉnh Miễn phí
854 Chương 854: Đệ cửu đạo bổn nguyên pháp tắc Miễn phí
855 Chương 855: Thái Cổ Chí Tôn Miễn phí
856 Chương 856: Siêu cấp thần kiếp Miễn phí
857 Chương 857: Nữ thần Vương Miễn phí
858 Chương 858: Hai bên thanh toán xong Miễn phí
859 Chương 859: Khờ cự nhân Miễn phí
860 Chương 860: Đại trấn giết Miễn phí
861 Chương 861: Tử Đỉnh bổ xong, đột biến Miễn phí
862 Chương 862: Lâm Thương La Miễn phí
863 Chương 863: Chí Tôn đều tới Miễn phí
864 Chương 864: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Miễn phí
865 Chương 865: Thôn phệ thân thể Miễn phí
866 Chương 866: Hỏa linh Bí Cảnh Miễn phí
867 Chương 867: Đáng sợ thể chất Miễn phí
868 Chương 868: Thiết kế Miễn phí
869 Chương 869: Hoả gia lão tổ Miễn phí
870 Chương 870: Mua mệnh a Miễn phí
871 Chương 871: Lâm Thương La giết đến Miễn phí
872 Chương 872: Bổn nguyên Thi hoàng Miễn phí
873 Chương 873: Lập tức nghịch chuyển Miễn phí
874 Chương 874: Tiến vào Cửu Tinh Thần Vương Miễn phí
875 Chương 875: Giết bằng được! Miễn phí
876 Chương 876: Tử Lôi Chí Tôn hiện Miễn phí
877 Chương 877: Khí tẩu Miễn phí
878 Chương 878: Vơ vét tài sản, đột giết Miễn phí
879 Chương 879: Trở mặt mà đi Miễn phí
880 Chương 880: Cái thứ nhất Chí Tôn vẫn lạc Miễn phí
881 Chương 881: Đẩy vào tuyệt cảnh Miễn phí
882 Chương 882: Hỏa diễm giống như nữ nhân Miễn phí
883 Chương 883: Còn thiếu một ít Miễn phí
884 Chương 884: Tiến vào Chí Tôn Miễn phí
885 Chương 885: Đại chấn hám Miễn phí
886 Chương 886: Ngăn cản Miễn phí
887 Chương 887: Tái chiến Thái Cổ Chí Tôn Miễn phí
888 Chương 888: Thái Cổ trảm Miễn phí
889 Chương 889: Thái Cổ Chí Tôn vẫn Miễn phí
890 Chương 890: Thất Lang Ngạo Thiên Miễn phí
891 Chương 891: Dựa thế Miễn phí
892 Chương 892: Hòa hảo Miễn phí
893 Chương 893: Thôn Thiên Bí Cảnh, chiến Lâm Thương La Miễn phí
894 Chương 894: Tranh đoạt Tử Đỉnh Miễn phí
895 Chương 895: Lâm Thương La điên cuồng Miễn phí
896 Chương 896: Liên tục trấn áp Miễn phí
897 Chương 897: Gian nan quyết định Miễn phí
898 Chương 898: Tử Đỉnh toái Miễn phí
899 Chương 899: Lâm Thương La vẫn Miễn phí
900 Chương 900: Sư Tú Ảnh quyết định Miễn phí
901 Chương 901: Liền từ ta a Miễn phí
902 Chương 902: Đại kết cục Miễn phí
ID Tên
ID Comment