Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Hứa Tiên Chí

1
1
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHTiên Hiệp
Tác giả: Thuyết Mộng Thần
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-19 04:50:29
Mới nhất: 2019-07-04 21:26:30 (Chương 238)
Lượt xem: 2 / Bình luận: 0 / Chương: 724 / Điểm đề cử: 0

Chắc mọi người đã đc xem bộ phim Thanh Xà Bạch Xà, cũng biết đc tình yêu giữa chàng Hứa Tiên cùng nàng Bạch Xà, một tình yêu đẹp nhưng buồn. Nay nhóm Sói Già xin phép đc mang tới cho mọi người bộ truyện Hứa Tiên Chí, cũng Thanh Xà đó, cũng Bạch Xà đ

id Tên Phí
239 Chương 239: âm binh Miễn phí
240 Chương 240: Địa Phủ Miễn phí
241 Chương 241: hỏi tội Miễn phí
242 Chương 242: nghiệt kính Miễn phí
243 Chương 243: tụ tán Miễn phí
244 Chương 244: sơn trung Miễn phí
245 Chương 245: ngoài núi Miễn phí
246 Chương 246: thiên tìm Miễn phí
247 Chương 247: chiêu hồn Miễn phí
248 Chương 248: dấm đường ngư Miễn phí
249 Chương 249: như mộng Miễn phí
250 Chương 250: thính cầm Miễn phí
251 Chương 251: cuối năm Miễn phí
252 Chương 252: lưu ly Miễn phí
253 Chương 253: đèn đuốc Miễn phí
254 Chương 254: tống biệt Miễn phí
255 Chương 255: thượng kinh Miễn phí
256 Chương 256: bạch hồ Miễn phí
257 Chương 257: mị hoặc Miễn phí
258 Chương 258: lộ ngộ Miễn phí
259 Chương 259: lưu ngạn xương Miễn phí
260 Chương 260: luyện võ Miễn phí
261 Chương 261: Hoa Sơn Miễn phí
262 Chương 262: khán hí Miễn phí
263 Chương 263: tam thánh mẫu Miễn phí
264 Chương 264: giảo hồ Miễn phí
265 Chương 265: vào kinh Miễn phí
266 Chương 266: gặp lại Miễn phí
267 Chương 267: tàng kiếm Miễn phí
268 Chương 268: đồng tại Miễn phí
269 Chương 269: tâm tư Miễn phí
270 Chương 270: thích hoài Miễn phí
271 Chương 271: Hồ nhân Miễn phí
272 Chương 272: Nhu Gia Miễn phí
273 Chương 273: tương thử Miễn phí
274 Chương 274: bái kiến Miễn phí
275 Chương 275: tu hành Miễn phí
276 Chương 276: đoạt bảo Miễn phí
277 Chương 277: Nhị Lang thần Miễn phí
278 Chương 278: đại hiệp Miễn phí
279 Chương 279: hoài nghi Miễn phí
280 Chương 280: ốm yếu Miễn phí
281 Chương 281: tìm người Miễn phí
282 Chương 282: Dương Tiễn Miễn phí
283 Chương 283: chỉ điểm Miễn phí
284 Chương 284: ước đấu Miễn phí
285 Chương 285: y bệnh Miễn phí
286 Chương 286: thư đồng Miễn phí
287 Chương 287: sát phá lang Miễn phí
288 Chương 288: thiên mệnh tối cao Miễn phí
289 Chương 289: hoàng tử Miễn phí
290 Chương 290: phù dung Miễn phí
291 Chương 291: Thường Hi Miễn phí
292 Chương 292: vân nguyệt Miễn phí
293 Chương 293: nâng cốc Miễn phí
294 Chương 294: vân vũ Miễn phí
295 Chương 295: hóa thân Miễn phí
296 Chương 296: thái tử Miễn phí
297 Chương 297: tuyết lạc Miễn phí
298 Chương 298: thu thiên Miễn phí
299 Chương 299: tuyết cầu Miễn phí
300 Chương 300: tương trợ Miễn phí
301 Chương 301: trao đổi Miễn phí
302 Chương 302: trăng mật Miễn phí
303 Chương 303: hôn phối Miễn phí
304 Chương 304: bằng hữu Miễn phí
305 Chương 305: chuyện cũ Miễn phí
306 Chương 306: làm bừa Miễn phí
307 Chương 307: ứng đối Miễn phí
308 Chương 308: biến hóa Miễn phí
309 Chương 309: hồng trang Miễn phí
310 Chương 310: giấy hạc Miễn phí
311 Chương 311: thi hội Miễn phí
312 Chương 312: mê hoặc Miễn phí
313 Chương 313: nhập mộng Miễn phí
314 Chương 314: chân huyễn Miễn phí
316 Chương 316: mộng ảo Miễn phí
317 Chương 317: tỉnh giác Miễn phí
318 Chương 318: quay về Miễn phí
319 Chương 319: hội nguyên Miễn phí
320 Chương 320: đánh bạc Miễn phí
321 Chương 321: hoa hội Miễn phí
322 Chương 322: mua hoa Miễn phí
323 Chương 323: tâm niệm Miễn phí
324 Chương 324: cạnh giá Miễn phí
325 Chương 325: hoa lạc Miễn phí
327 Chương 327: mục đích Miễn phí
328 Chương 328: Đâu Suất hỏa Miễn phí
329 Chương 329: phổ độ Miễn phí
330 Chương 330: thiện báo Miễn phí
331 Chương 331: ước định Miễn phí
332 Chương 332: băng tiêu Miễn phí
333 Chương 333: hoa sự Miễn phí
334 Chương 334: Chung Quỳ Miễn phí
335 Chương 335: xa trông Miễn phí
336 Chương 336: điện thượng Miễn phí
337 Chương 337: tam đỉnh Miễn phí
338 Chương 338: thám hoa Miễn phí
339 Chương 339: trạng nguyên Miễn phí
340 Chương 340: thích khách Miễn phí
341 Chương 341: sư phó Miễn phí
342 Chương 342: hư hao Miễn phí
343 Chương 343: linh dược Miễn phí
344 Chương 344: quyết định Miễn phí
345 Chương 345: hàn lâm viện Miễn phí
346 Chương 346: sử quan Miễn phí
347 Chương 347: tuyệt đối Miễn phí
348 Chương 348: xuôi dòng Miễn phí
349 Chương 349: thôi chu Miễn phí
350 Chương 350: thi tiên Miễn phí
351 Chương 351: vi huân Miễn phí
352 Chương 352: kim bài Miễn phí
353 Chương 353: trong núi Miễn phí
354 Chương 354: Chung Lê Miễn phí
355 Chương 355: chuyển ngược Miễn phí
356 Chương 356: an ủi Miễn phí
357 Chương 357: u cốc Miễn phí
358 Chương 358: quan ngư Miễn phí
359 Chương 359: cầm thú Miễn phí
360 Chương 360: báo đáp Miễn phí
361 Chương 361: Thiên Nhĩ Thông Miễn phí
362 Chương 362: đi về Miễn phí
363 Chương 363: nhạn tháp Miễn phí
365 Chương 365: về nhà Miễn phí
366 Chương 366: xà yêu Miễn phí
367 Chương 367: tán hạ Miễn phí
368 Chương 368: dị dạng Miễn phí
369 Chương 369: phi ta Miễn phí
370 Chương 370: di vong Miễn phí
371 Chương 371: sáng sớm Miễn phí
372 Chương 372: tâm kết Miễn phí
373 Chương 373: chúng ta Miễn phí
374 Chương 374: gia nhân Miễn phí
375 Chương 375: cấm chế Miễn phí
376 Chương 376: giải hòa Miễn phí
377 Chương 377: làm khó Miễn phí
378 Chương 378: duy ta Miễn phí
379 Chương 379: tru tâm Miễn phí
380 Chương 380: đánh cuộc Miễn phí
381 Chương 381: khiểm ý Miễn phí
382 Chương 382: không tỉnh Miễn phí
383 Chương 383: phu nhân Miễn phí
384 Chương 384: khai sáng Miễn phí
385 Chương 385: tạm tức Miễn phí
386 Chương 386: du hồ Miễn phí
387 Chương 387: cầm mị Miễn phí
388 Chương 388: đêm trước Miễn phí
389 Chương 389: bóc mở Miễn phí
390 Chương 390: phát điên Miễn phí
391 Chương 391: cường hôn Miễn phí
392 Chương 392: khoái thi Miễn phí
393 Chương 393: thành bại Miễn phí
394 Chương 394: di âm Miễn phí
396 Chương 396: mời ước Miễn phí
397 Chương 397: kinh lan Miễn phí
398 Chương 398: dạ thoại Miễn phí
399 Chương 399: bế tắc Miễn phí
400 Chương 400: mây khói Miễn phí
401 Chương 401: yêu hậu Miễn phí
402 Chương 402: không hứa Miễn phí
403 Chương 403: hoàn thành Miễn phí
404 Chương 404: kết tâm Miễn phí
405 Chương 405: gió nổi Miễn phí
406 Chương 406: vân dũng Miễn phí
407 Chương 407: điện thiểm Miễn phí
408 Chương 408: lôi minh thượng Miễn phí
409 Chương 409: lôi minh hạ Miễn phí
410 Chương 410: vân thu Miễn phí
411 Chương 411: vũ tán Miễn phí
412 Chương 412: một nửa Miễn phí
413 Chương 413: khôi phục Miễn phí
414 Chương 414: văn uyên Miễn phí
415 Chương 415: sư thuyết Miễn phí
416 Chương 416: thải vân Miễn phí
417 Chương 417: thuyền hỏa Miễn phí
418 Chương 418: ngẫu mị Miễn phí
419 Chương 419: phù sinh Miễn phí
420 Chương 420: bí mật Miễn phí
421 Chương 421: trói long Miễn phí
422 Chương 422: hỏa long Miễn phí
423 Chương 423: tử đấu Miễn phí
424 Chương 424: mụ tổ Miễn phí
425 Chương 425: nội đan Miễn phí
426 Chương 426: Tiết Bích Miễn phí
427 Chương 427: bảo tàng Miễn phí
428 Chương 428: biển sâu Miễn phí
429 Chương 429: phá trận Miễn phí
430 Chương 430: tiểu khế Miễn phí
431 Chương 431: ngôn lui Miễn phí
432 Chương 432: tiên cung Miễn phí
433 Chương 433: hoàng lương Miễn phí
434 Chương 434: bến cảng Miễn phí
435 Chương 435: cô tùng Miễn phí
436 Chương 436: thiện quả Miễn phí
437 Chương 437: vương giả Miễn phí
438 Chương 438: băng sơn Miễn phí
439 Chương 439: Miễn phí
440 Chương 440: dạ ma Miễn phí
441 Chương 441: băng phong Miễn phí
442 Chương 442: hỉ yến cảm tạ đại gia đích chống đỡ Miễn phí
443 Chương 443: phá hải bạo phát Miễn phí
444 Chương 444: bức cung Miễn phí
445 Chương 445: một tên canh tư Miễn phí
446 Chương 446: chi thù canh tư Miễn phí
447 Chương 447: trời sáng Miễn phí
448 Chương 448: ưng dương Miễn phí
449 Chương 449: tìm kiếm Miễn phí
450 Chương 450: nồng vụ Miễn phí
451 Chương 451: thất minh chi Miễn phí
452 Chương 452: thanh nhi Miễn phí
453 Chương 453: khai quang Miễn phí
454 Chương 454: tiên phủ Miễn phí
455 Chương 455: thần miếu Miễn phí
456 Chương 456: sống lại Miễn phí
457 Chương 457: xạ nhật Miễn phí
458 Chương 458: kinh lui Miễn phí
459 Chương 459: kim nhãn Miễn phí
460 Chương 460: Yến Tử Miễn phí
461 Chương 461: cái khác Miễn phí
462 Chương 462: đáp ứng Miễn phí
463 Chương 463: trương nguy nguyệt Miễn phí
464 Chương 464: bãi bình Miễn phí
465 Chương 465: nương nương Miễn phí
466 Chương 466: thủy khuyết Miễn phí
467 Chương 467: sơ hở Miễn phí
468 Chương 468: bất đồng Miễn phí
469 Chương 469: bất an Miễn phí
470 Chương 470: hồi hàng Miễn phí
471 Chương 471: đào vong Miễn phí
472 Chương 472: tịnh hóa Miễn phí
473 Chương 473: nhật thăng Miễn phí
474 Chương 474: bất phi Miễn phí
475 Chương 475: tu vong Miễn phí
476 Chương 476: gấp vũ Miễn phí
477 Chương 477: xin tý lửa Miễn phí
478 Chương 478: bói toán Miễn phí
479 Chương 479: tam quẻ Miễn phí
480 Chương 480: hồ điệp Miễn phí
481 Chương 481: Thất Tinh đăng Miễn phí
482 Chương 482: triều dương Miễn phí
483 Chương 483: thương nghị Miễn phí
484 Chương 484: an vui Miễn phí
485 Chương 485: hoa quả Miễn phí
486 Chương 486: luyện đan Miễn phí
487 Chương 487: lang yên Miễn phí
488 Chương 488: ni cô Miễn phí
489 Chương 489: đến trễ Miễn phí
490 Chương 490: thu đồ đệ Miễn phí
491 Chương 491: cười cười Miễn phí
492 Chương 492: hư đỗ Miễn phí
493 Chương 493: quả quyết Miễn phí
494 Chương 494: đi đến Miễn phí
495 Chương 495: quỷ trạch Miễn phí
496 Chương 496: giải trí Miễn phí
497 Chương 497: thông quan Miễn phí
498 Chương 498: âm mưu Miễn phí
499 Chương 499: phật đạo Miễn phí
500 Chương 500: hôn điển Miễn phí
501 Chương 501: thấm thoát Miễn phí
502 Chương 502: hồi loan Miễn phí
503 Chương 503: thay thế Miễn phí
504 Chương 504: gắn bó Miễn phí
505 Chương 505: trùng phi Miễn phí
506 Chương 506: cửu cửu Miễn phí
507 Chương 507: thiên đố Miễn phí
508 Chương 508: quỷ đế Miễn phí
509 Chương 509: nhân quy Miễn phí
511 Chương 511: nữ nhi Miễn phí
512 Chương 512: thượng thư Miễn phí
513 Chương 513: bế nguyệt Miễn phí
514 Chương 514: cửu đỉnh Miễn phí
515 Chương 515: rung quang Miễn phí
516 Chương 516: lựa chọn Miễn phí
517 Chương 517: nam cương Miễn phí
518 Chương 518: ngẫu ngộ Miễn phí
519 Chương 519: hoàn mệnh Miễn phí
520 Chương 520: vân lộc Miễn phí
521 Chương 521: lãnh cung Miễn phí
522 Chương 522: luân hồi Miễn phí
523 Chương 523: sướng ẩm Miễn phí
524 Chương 524: đương triều Miễn phí
525 Chương 525: hắn tâm Miễn phí
526 Chương 526: nhận mệnh Miễn phí
527 Chương 527: hoa sát Miễn phí
528 Chương 528: Thanh Khâu Miễn phí
529 Chương 529: phù tang Miễn phí
530 Chương 530: tam nhãn Miễn phí
531 Chương 531: giao đại Miễn phí
532 Chương 532: hiện thực Miễn phí
533 Chương 533: tóc xanh Miễn phí
534 Chương 534: bảo liên đăng Miễn phí
535 Chương 535: hắc oa Miễn phí
536 Chương 536: tung sơn Miễn phí
537 Chương 537: tái ngộ Miễn phí
538 Chương 538: Lạc Thần Miễn phí
539 Chương 539: sư đệ Miễn phí
540 Chương 540: truyền công Miễn phí
541 Chương 541: đại hội Miễn phí
542 Chương 542: cương thi Miễn phí
543 Chương 543: thôn nguyệt Miễn phí
544 Chương 544: thiên thời Miễn phí
545 Chương 545: hải cương Miễn phí
546 Chương 546: hạn bạt Miễn phí
547 Chương 547: canh sâm Miễn phí
548 Chương 548: nguyên địa Miễn phí
549 Chương 549: biến ảo Miễn phí
550 Chương 550: thần đạo Miễn phí
551 Chương 551: trùng dương Miễn phí
552 Chương 552: thẩm phán Miễn phí
553 Chương 553: Bàn Đào Miễn phí
554 Chương 554: sinh tức Miễn phí
555 Chương 555: Hoàng Sơn Miễn phí
556 Chương 556: đồn đãi Miễn phí
557 Chương 557: trượng tệ Miễn phí
558 Chương 558: Cùng Kỳ Miễn phí
559 Chương 559: tất phương Miễn phí
560 Chương 560: hô hoán Miễn phí
561 Chương 561: hữu tuyết Miễn phí
562 Chương 562: nam cực Miễn phí
563 Chương 563: thần ấn Miễn phí
564 Chương 564: băng dung Miễn phí
565 Chương 565: thần nữ Miễn phí
566 Chương 566: doanh cứu Miễn phí
567 Chương 567: khế hợp Miễn phí
568 Chương 568: suy đoán Miễn phí
569 Chương 569: Trư Bà Long Miễn phí
570 Chương 570: hổ giao Miễn phí
571 Chương 571: Q6 - - Bạch Lộc. Miễn phí
572 Chương 572: Q6 - - Bạch Trạch. Miễn phí
573 Chương 573: Q6 - - Bị bắt. Miễn phí
574 Chương 574: Q6 - - Bách hoa. Miễn phí
575 Chương 575: Q6 - - Hắc ám. Miễn phí
576 Chương 576: Q6 - - Mang lời. Miễn phí
577 Chương 577: Q6 - - Vân mộng. Miễn phí
578 Chương 578: Q6 - - Bản ngã. Miễn phí
579 Chương 579: Q6 - - Tứ phương. Miễn phí
580 Chương 580: Q6 - - Tịch diệt. Miễn phí
581 Chương 581: Q6 - - Linh hồn. Miễn phí
582 Chương 582: Q6 - - Phu cương. Miễn phí
583 Chương 583: Q6 - - Đói khát Miễn phí
584 Chương 584: Q6 - - Giao tâm. Miễn phí
585 Chương 585: Q6 - - Băng hỏa. Miễn phí
586 Chương 586: Q6 - - Phật tượng Miễn phí
587 Chương 587: Q6 - - Nga Mi Miễn phí
588 Chương 588: Q6 - - Kiếm khí. Miễn phí
589 Chương 589: Q6 - - Chu yếm. Miễn phí
590 Chương 590: Q6 - - Tiếp chiến. Miễn phí
591 Chương 591: Q6 - - Lực lượng. Miễn phí
592 Chương 592: Q6 - - Vướng mắc Miễn phí
593 Chương 593: Q6 - - Nhớ được. Miễn phí
594 Chương 594: Q6 - - Triều lộ Miễn phí
595 Chương 595: Q6 - - Ôn nhu Miễn phí
596 Chương 596: Q6 - - Ma đầu Miễn phí
597 Chương 597: Q6 - - Ngao khôn Miễn phí
598 Chương 598: Q6 - - Ứng Long Miễn phí
599 Chương 599: Q6 - - Tìm kiếm. Miễn phí
600 Chương 600: Q6 - - Đồ đằng. Miễn phí
601 Chương 601: Q6 - - Không có. Miễn phí
602 Chương 602: Q6 - - An Long. Miễn phí
603 Chương 603: Q6 - - Huyện thừa. Miễn phí
604 Chương 604: Q6 - - Phu nhân. Miễn phí
605 Chương 605: Q6 - - Cầu cứu. Miễn phí
606 Chương 606: Q6 - - Lời thề Miễn phí
607 Chương 607: Q6 - - Sư hống. Miễn phí
608 Chương 608: Q6 - - Xá lợi Miễn phí
609 Chương 609: Q6 - - Đại hình Miễn phí
610 Chương 610: Q6 - - Quét sạch Miễn phí
611 Chương 611: Q6 - - Mưa đêm. Miễn phí
612 Chương 612: Q6 - - Bồi thường. Miễn phí
613 Chương 613: Q6 - - Hồi tinh. Miễn phí
614 Chương 614: Q6 - - Tri phủ. Miễn phí
615 Chương 615: Q6 - - Xà mẫu. Miễn phí
616 Chương 616: Q6 - - Độc long. Miễn phí
617 Chương 617: Q6 - - Dị động Miễn phí
618 Chương 618: Q6 - - Dị biến Miễn phí
619 Chương 619: Q6 - - Trích máu Miễn phí
620 Chương 620: Q6 - - Trích lệ Miễn phí
621 Chương 621: Q6 - - La Phù Miễn phí
622 Chương 622: Q6 - - Kính hoa Miễn phí
623 Chương 623: Q6 - - Thu không Miễn phí
624 Chương 624: Q6 - - Phá kính. Miễn phí
625 Chương 625: Q6 - - Đầu rắn Miễn phí
626 Chương 626: Q6 - - Vấn kính. Miễn phí
627 Chương 627: Q6 - - Thần kiếm. Miễn phí
628 Chương 628: Q6 - - Binh khởi Miễn phí
629 Chương 629: Q6 - - Bình loạn Miễn phí
630 Chương 630: Q6 - - Bình định Miễn phí
631 Chương 631: Q6 - - Thương thảo Miễn phí
632 Chương 632: Q6 - - Miếu tính Miễn phí
633 Chương 633: Q6 - - Xã thần Miễn phí
634 Chương 634: Q6 - - Minh Xà Miễn phí
635 Chương 635: Q6 - - Tín vật Miễn phí
636 Chương 636: Q6 - - Trước kia Miễn phí
637 Chương 637: Q6 - - Cố hương Miễn phí
638 Chương 638: Q6 - - Hòa thân Miễn phí
639 Chương 639: Q6 - - Hoa tế Miễn phí
640 Chương 640: Q6 - - Tất yếu Miễn phí
641 Chương 641: Q6 - - Hữu nghị Miễn phí
642 Chương 642: Q6 - - Mệnh hỏa Miễn phí
643 Chương 643: Q6 - - Sứ tiết Miễn phí
644 Chương 644: Q6 - - Tuế tứ Miễn phí
645 Chương 645: Q6 - - Đi sứ Miễn phí
646 Chương 646: Q6 - - Ly tâm Miễn phí
647 Chương 647: Q6 - - Gia đình Miễn phí
648 Chương 648: Q6 - - Tiêu giải Miễn phí
649 Chương 649: Q6 - - Ước hội Miễn phí
650 Chương 650: Q6 - - Hôn biệt Miễn phí
651 Chương 651: Q6 - - Xuất phát Miễn phí
652 Chương 652: Q6 - - Thừa nhận. Miễn phí
653 Chương 653: Q6 - - Vấn vương Miễn phí
654 Chương 654: Q6 - - Để đạt. Miễn phí
655 Chương 655: Q6 - - Yêu quái Miễn phí
656 Chương 656: Q6 - - Thiên Chiếu Miễn phí
657 Chương 657: Q6 - - Hi Hòa. Miễn phí
658 Chương 658: Q6 - - Tình Minh. Miễn phí
659 Chương 659: Q6 - - Tiên hồ. Miễn phí
660 Chương 660: Q6 - - Báo thù - thượng Miễn phí
661 Chương 661: Q6 - - Báo thù - trung Miễn phí
662 Chương 662: Q6 - - Mê huyễn Miễn phí
663 Chương 663: Q6 - - Cửu Anh Miễn phí
664 Chương 664: Q6 - - Báo thù - hạ Miễn phí
665 Chương 665: Q6 - - Biến mất Miễn phí
666 Chương 666: Q6 - - Vân tán Miễn phí
667 Chương 667: Q6 - - Bình phục Miễn phí
668 Chương 668: Q6 - - Xuất Vân Miễn phí
669 Chương 669: Q6 - - Tiên mị Miễn phí
670 Chương 670: Q6 - - Xuất thủy Miễn phí
671 Chương 671: Q6 - - Cửu thủ Miễn phí
672 Chương 672: Q6 - - Khác nhau Miễn phí
673 Chương 673: Q6 - - Bạt kiếm Miễn phí
674 Chương 674: Q6 - - Thiên hành Miễn phí
675 Chương 675: Q6 - - Khai phong Miễn phí
676 Chương 676: Q6 - Miễn phí
677 Chương 677: Q6 - - Đáp án Miễn phí
678 Chương 678: Q6 - - Đấu long Miễn phí
679 Chương 679: Q6 - - Ngô Sơn Miễn phí
680 Chương 680: Q6 - - Hứa Tiên Miễn phí
681 Chương 681: Q6 - - Thần cung Miễn phí
682 Chương 682: Q6 - - Hàng lộ Miễn phí
683 Chương 683: Q6 - - Bất hoàn Miễn phí
684 Chương 684: Q6 - - Thần tiên Miễn phí
685 Chương 685: Q6 - - Trường Giang Miễn phí
687 Chương 687: Q6 - - Bẫy rập Miễn phí
688 Chương 688: Q6 - - Nhất kiếm Miễn phí
689 Chương 689: Q6 - - Thủy quân Miễn phí
690 Chương 690: Q6 - - Như ý Miễn phí
691 Chương 691: Q6 - - Mộc tinh Miễn phí
692 Chương 692: Q6 - - Y nhân. Miễn phí
693 Chương 693: Q6 - - Thiên sư Miễn phí
694 Chương 694: Q6 - - Sâu xa Miễn phí
695 Chương 695: Q6 - - Gặp xuân Miễn phí
696 Chương 696: Q6 - - Quân sư Miễn phí
697 Chương 697: Q6 - - Vào trận Miễn phí
698 Chương 698: Q6 - - Cuộc cờ. Miễn phí
699 Chương 699: Q6 - - Thắng thua. Miễn phí
700 Chương 700: Q6 - - Cố nhân. Miễn phí
701 Chương 701: Q6 - - Hoàn hương. Miễn phí
702 Chương 702: Q6 - - Ngũ hành. Miễn phí
703 Chương 703: Q6 - - Cô nguyệt Miễn phí
704 Chương 704: Q6 - - Tri phủ Miễn phí
705 Chương 705: Q6 - - Biến loạn. Miễn phí
706 Chương 706: Q6 - - Huyền Điểu. Miễn phí
707 Chương 707: Q6 - - Buông tay Miễn phí
708 Chương 708: Q7 - - Tuyệt vọng Miễn phí
709 Chương 709: Q7 - - Lôi phong Miễn phí
710 Chương 710: Q7 - - Vong xuyên chi thủy Miễn phí
711 Chương 711: Q7 - - Tam sinh tam thế Miễn phí
712 Chương 712: Q7 - - Thiên hạ đại loạn Miễn phí
713 Chương 713: Q7 - - Hồng cân liệt hỏa. Miễn phí
714 Chương 714: Q7 - - Kinh trập lôi động Miễn phí
715 Chương 715: Q7 - - Thiên địa pháp tướng Miễn phí
716 Chương 716: Q7 - - Phải cũng không phải Miễn phí
717 Chương 717: Q7 - - Kim tịch hà tịch Miễn phí
718 Chương 718: Q7 - - Bái hỏa giáo chủ Miễn phí
719 Chương 719: Q7 - - Hỏa thần Chúc Dung Miễn phí
720 Chương 720: Q7 - - Chúc Dung chi tâm Miễn phí
721 Chương 721: Q7 - - Thanh minh thời tiết Miễn phí
722 Chương 722: Q7 - - Lôi Phong tháp ngoại Miễn phí
723 Chương 723: Q7 - - Thiên địa vô dụng Miễn phí
724 Chương 724: Q7 - - Ví như triều lộ Miễn phí
725 Chương 725: Q7 - - Hoàn quân minh châu Miễn phí
726 Chương 726: Q7 - - Nàng hóa tự tại Miễn phí
727 Chương 727: Q7 - - Thiên nếu có tình Miễn phí
728 Chương 728: Q7 - - Nhuyễn cơm chi vương Miễn phí
729 Chương 729: Q7 - - Tinh không chi môn Miễn phí
730 Chương 730: Q7 - - Dĩ đợi ngày sau (Hoàn) Miễn phí
238 Chương 238: Bảo Tàng Miễn phí
237 Chương 237: Tiết Bích Miễn phí
235 Chương 235: Nội Đan Miễn phí
236 Chương 236: Mụ Tổ Miễn phí
234 Chương 234: Tử Đấu Miễn phí
233 Chương 233: Hỏa Long Miễn phí
232 Chương 232: Phược Long Miễn phí
231 Chương 231: Bí Mật Miễn phí
230 Chương 230: Kiếp Phù Du Miễn phí
229 Chương 229: Ngẫu Mị Miễn phí
228 Chương 228: Thuyền Hỏa Miễn phí
227 Chương 227: Thải Vân Miễn phí
226 Chương 226: Sư Thuyết Miễn phí
225 Chương 225: Vân Uyên Miễn phí
224 Chương 224: Khôi Phục Miễn phí
223 Chương 223: Một Nửa Miễn phí
222 Chương 222: Vũ Tán Miễn phí
221 Chương 221: Vân Thu Miễn phí
220 Chương 220: Sấm Sét Miễn phí
219 Chương 219: Điện Thiểm Miễn phí
218 Chương 218: Vân Dũng Miễn phí
217 Chương 217: Gió Đã Bắt Đầu Thổi Miễn phí
216 Chương 216: Kết Tâm Miễn phí
215 Chương 215: Hoàn Thành Miễn phí
214 Chương 214: Không Hứa Miễn phí
213 Chương 213: Yêu Hậu Miễn phí
212 Chương 212: Mây Khói Miễn phí
211 Chương 211: Bế Tắc Miễn phí
210 Chương 210: Lời Nói Trong Đêm Miễn phí
209 Chương 209: Kinh Lan Miễn phí
208 Chương 208: Mời Miễn phí
207 Chương 207: Hóa Thần Miễn phí
206 Chương 206: Di Âm Miễn phí
205 Chương 205: Thành Bại Miễn phí
204 Chương 204: Thơ Nhanh Miễn phí
203 Chương 203: Cưỡng Hiếp Miễn phí
201 Chương 201: Mở Ra Miễn phí
202 Chương 202: Nổi Điên Miễn phí
200 Chương 200: Trước Giờ Miễn phí
199 Chương 199: Bắt Mị Miễn phí
198 Chương 198: Du Hồ Miễn phí
197 Chương 197: Tạm Tức Miễn phí
196 Chương 196: Khai Sáng Miễn phí
195 Chương 195: Phu Nhân Miễn phí
194 Chương 194: Không Tỉnh Miễn phí
193 Chương 193: Áy Náy Miễn phí
192 Chương 192: Đổ Ước Miễn phí
190 Chương 190: Duy Ngã Miễn phí
191 Chương 191: Tru Tâm Miễn phí
189 Chương 189: Làm Khó Dễ Miễn phí
188 Chương 188: Hòa Giải Miễn phí
187 Chương 187: Cấm Chế Miễn phí
185 Chương 185: Chúng Ta Miễn phí
186 Chương 186: Người Nhà Miễn phí
184 Chương 184: Khúc Mắc Miễn phí
183 Chương 183: Sáng Sớm Miễn phí
182 Chương 182: Quên Đi Miễn phí
180 Chương 180: Khác Thường Miễn phí
181 Chương 181: Không Phải Ta Miễn phí
179 Chương 179: Cây Dù Miễn phí
178 Chương 178: Xà Yêu Miễn phí
177 Chương 177: Về Nhà Miễn phí
176 Chương 176: Trở Về Miễn phí
175 Chương 175: Nhạn Tháp Miễn phí
174 Chương 174: Trở Về Miễn phí
173 Chương 173: Thiên Nhĩ Thông Miễn phí
172 Chương 172: Báo Đáp Miễn phí
171 Chương 171: Cầm Thú Miễn phí
170 Chương 170: Xem Cá Miễn phí
169 Chương 169: U Cốc Miễn phí
168 Chương 168: An Ủi Miễn phí
166 Chương 166: Chung Lê (2) Miễn phí
167 Chương 167: Xoay Ngược Lại Miễn phí
165 Chương 165: Chung Lê (1) Miễn phí
164 Chương 164: Trong Núi Miễn phí
163 Chương 163: Kim Bài (2) Miễn phí
162 Chương 162: Kim Bài (1) Miễn phí
160 Chương 160: Say (1) Miễn phí
161 Chương 161: Say (2) Miễn phí
159 Chương 159: Tiên Thơ Miễn phí
158 Chương 158: Đẩy Thuyền (2) Miễn phí
157 Chương 157: Đẩy Thuyền (1) Miễn phí
156 Chương 156: Xuôi Gió (2) Miễn phí
154 Chương 154: Tuyệt Đối Miễn phí
155 Chương 155: Xuôi Gió (1) Miễn phí
153 Chương 153: Sử Quan (3) Miễn phí
152 Chương 152: Sử Quan (2) Miễn phí
151 Chương 151: Sử Quan (1) Miễn phí
150 Chương 150: Hàn Lâm Viện (2) Miễn phí
148 Chương 148: Quyết Đoán (3) Miễn phí
149 Chương 149: Hàn Lâm Viện (1) Miễn phí
147 Chương 147: Quyết Đoán (2) Miễn phí
146 Chương 146: Quyết Đoán (1) Miễn phí
145 Chương 145: Linh Dược (2) Miễn phí
144 Chương 144: Linh Dược (1) Miễn phí
143 Chương 143: Hư Háo (2) Miễn phí
141 Chương 141: Sư Phụ Miễn phí
142 Chương 142: Hư Háo (1) Miễn phí
140 Chương 140: Thích Khách (2) Miễn phí
139 Chương 139: Thích Khách (1) Miễn phí
138 Chương 138: Trạng Nguyên (2) Miễn phí
136 Chương 136: Tà Dương Miễn phí
135 Chương 135: Thám Hoa (2) Miễn phí
131 Chương 131: Trên Điện Miễn phí
130 Chương 130: Nhìn Xa Miễn phí
128 Chương 128: Hoa Sự Miễn phí
129 Chương 129: Thần Chung Quỷ Miễn phí
127 Chương 127: Băng Tiêu Miễn phí
126 Chương 126: Ước Định Miễn phí
125 Chương 125: Thiện Báo Miễn phí
124 Chương 124: Phổ Độ Miễn phí
123 Chương 123: Đâu Suất Hỏa Miễn phí
122 Chương 122: Mục Đích Miễn phí
121 Chương 121: Gặp Lại Miễn phí
120 Chương 120: Hoa Rơi Miễn phí
119 Chương 119: Đấu Giá Miễn phí
118 Chương 118: Tâm Niệm Miễn phí
117 Chương 117: Mua Hoa Miễn phí
116 Chương 116: Hội Hoa Xuân Miễn phí
115 Chương 115: Đánh Bạc Miễn phí
113 Chương 113: Trở Về Miễn phí
114 Chương 114: Hội Nguyên Miễn phí
112 Chương 112: Giác Tỉnh Miễn phí
111 Chương 111: Mộng Ảo Miễn phí
110 Chương 110: Ứng Đối Miễn phí
109 Chương 109: Thực Huyễn Miễn phí
108 Chương 108: Đi Vào Giấc Mộng Miễn phí
107 Chương 107: Mê Hoặc Miễn phí
106 Chương 106: Thi Hội Miễn phí
105 Chương 105: Con Hạc Giấy Miễn phí
104 Chương 104: Trang Sức Màu Đỏ Miễn phí
103 Chương 103: Biến Hóa Miễn phí
102 Chương 102: Ứng Đối Miễn phí
100 Chương 100: Chuyện Cũ Miễn phí
101 Chương 101: Ăn Gian Miễn phí
99 Chương 99: Bằng Hữu Miễn phí
98 Chương 98: Hôn Phối Miễn phí
97 Chương 97: Tuần Trăng Mật Miễn phí
95 Chương 95: Tương Trợ Miễn phí
96 Chương 96: Trao Đổi Miễn phí
94 Chương 94: Tuyết Cầu Miễn phí
93 Chương 93: Bàn Đu Dây Miễn phí
92 Chương 92: Tuyết Rơi Miễn phí
91 Chương 91: Thái Tử Miễn phí
90 Chương 90: Hóa Thân Miễn phí
89 Chương 89: Mây Mưa Miễn phí
88 Chương 88: Nâng Cốc Miễn phí
87 Chương 87: Vân Nguyệt Miễn phí
86 Chương 86: Thường Hi Miễn phí
85 Chương 85: Phù Dung Miễn phí
84 Chương 84: Hoàng Tử Miễn phí
83 Chương 83: Thiên Mệnh Cao Nhất Miễn phí
82 Chương 82: Sát Phá Lang Miễn phí
81 Chương 81: Thư Đồng Miễn phí
79 Chương 79: Long Quân Miễn phí
78 Chương 78: Trên sông Miễn phí
77 Chương 77: Sinh ý Miễn phí
76 Chương 76: Chuộc thân Miễn phí
75 Chương 75: Tranh chấp Miễn phí
74 Chương 74: Con cá Miễn phí
73 Chương 73: Thanh Loan Miễn phí
72 Chương 72: Đêm xuân (2) Miễn phí
71 Chương 71: Đêm xuân (1) Miễn phí
70 Chương 70: Xuất phát Miễn phí
69 Chương 69: Lôi Âm Miễn phí
68 Chương 68: Tuệ Tâm Miễn phí
67 Chương 67: Phật đồ Miễn phí
66 Chương 66: Nhân vật phản diện Miễn phí
65 Chương 65: Phổ độ Miễn phí
64 Chương 64: Họa Bích Miễn phí
63 Chương 63: Gặp lại Miễn phí
62 Chương 62: Tụ ẩm Miễn phí
60 Chương 60: Bế quan Miễn phí
61 Chương 61: Tuyết rơi nhiều Miễn phí
59 Chương 59: Truy kích Miễn phí
58 Chương 58: Mệnh số Miễn phí
57 Chương 57: Hết thời Miễn phí
55 Chương 55: Năm mới Miễn phí
56 Chương 56: Hắc Toản Miễn phí
54 Chương 54: Chờ đợi Miễn phí
53 Chương 53: Pháp Hải Miễn phí
52 Chương 52: Cừu vương Miễn phí
51 Chương 51: Dự tiệc Miễn phí
50 Chương 50: Khắc nghiệt Miễn phí
48 Chương 48: Lôi phù Miễn phí
49 Chương 49: Tiểu Thanh Miễn phí
47 Chương 47: Cầm tay Miễn phí
46 Chương 46: Sơ Tuyết Miễn phí
45 Chương 45: Làm loạn kỉ cương Miễn phí
44 Chương 44: Sơ thí (2) Miễn phí
43 Chương 43: Sơ thí (1) Miễn phí
42 Chương 42: Phù lục Miễn phí
41 Chương 41: Công đức Miễn phí
40 Chương 40: Vấn Tâm Miễn phí
39 Chương 39: Thực quỷ Miễn phí
38 Chương 38: Thẩm âm Miễn phí
37 Chương 37: Hồng Tụ Miễn phí
36 Chương 36: Tỉnh dậy Miễn phí
35 Chương 35: Xuất khiếu Miễn phí
34 Chương 34: Bệnh tình nguy kịch Miễn phí
33 Chương 33: Hàng đầu Miễn phí
32 Chương 32: Ngăn cản rượu Miễn phí
31 Chương 31: Bạch lộc Miễn phí
30 Chương 30: Tố Trinh Miễn phí
29 Chương 29: Thích ách Miễn phí
28 Chương 28: Mộc yêu Miễn phí
27 Chương 27: Quỷ sào! Miễn phí
26 Chương 26: Hiệp khách hành Miễn phí
25 Chương 25: Học kiếm Miễn phí
24 Chương 24: Lạc Thần phú Miễn phí
23 Chương 23: Tiểu Thiến Miễn phí
22 Chương 22: Lan Nhược Miễn phí
20 Chương 20: Chuyện xưa Miễn phí
21 Chương 21: Tiên mộng Miễn phí
19 Chương 19: Thiên cơ Miễn phí
18 Chương 18: Huyền cơ Miễn phí
17 Chương 17: Giải mệnh Miễn phí
16 Chương 16: Giang Nam đệ nhất tài tử Miễn phí
15 Chương 15: Người nói mơ Miễn phí
14 Chương 14: Đạo pháp Miễn phí
13 Chương 13: Ấm áp Miễn phí
12 Chương 12: Trầm dạ Miễn phí
11 Chương 11: Như Ngọc Miễn phí
10 Chương 10: Tiệc rượu Miễn phí
9 Chương 9: Học phủ Miễn phí
8 Chương 8: Lão sư Miễn phí
6 Chương 6: Nhân đạo Miễn phí
7 Chương 7: Bất bình Miễn phí
5 Chương 5: Tiên lộ Miễn phí
4 Chương 4: Điểm tinh Miễn phí
3 Chương 3: Truyền đạo Miễn phí
2 Chương 2: Tầm đạo Miễn phí
1 Chương 1: Trồng lê Miễn phí
80 Chương 80: Trở về Miễn phí
132 Chương 132: Tam Đỉnh Miễn phí
133 Chương 133: Tam Đỉnh (2) Miễn phí
134 Chương 134: Thám Hoa Miễn phí
137 Chương 137: Trạng Nguyên (1) Miễn phí
ID Tên
ID Comment