Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Khắc Tư Mã Đế Quốc

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
VẪN CÒN RADị GiớiĐô Thị
Tác giả: Tam Cước Giá Động
Phụ trách: Contact Person anhneond
Phát hành: 2019-10-31 17:39:54
Mới nhất: 2019-11-12 18:25:08 (Chương 1323)
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 1323 / Điểm đề cử: 0

Một vị đại nhân vật trong thời hiện đại bị người bắn chết,viên đạn này khi xuyên qua đầu của ông thì không hiểu sau cũng xuyên qua luôn dị giới.

Mang trong viên đạn này là trí nhớ cả cuộc đời đầy nhiệt huyết của ông, bắn trúng một tên nông phu thiếu niên ở dị giới, từ đây vạch trần một đoạn có thể nói sử thi hùng vĩ văn chương.


***********
Trong truyện này tiền liên bang hay đế quốc lấy giống tiền của trung quốc
Tiền Trung Quốc (人 民 币 Nhân Dân tệ) chính thức dùng nguyên 元 , giác 角 , phân 分 ; nhưng trong khẩu ngữ hằng ngày người ta thường dùng khối 块, hào 毛 , xu 分 .

Nguyên = khối = đồng = tệ
Giác = hào
phân = xu

id Tên Phí
1 Chương 1: Thoát Khỏi Vận Mệnh Ràng Buộc Miễn phí
2 Chương 2: Sinh Tồn Không Dễ Miễn phí
3 Chương 3: Đột Nhiên Xuất Hiện Xung Đột Miễn phí
4 Chương 4: Tìm Một Công Việc Miễn phí
5 Chương 5: Bỏ Thêm Quả Ớt Vỏ Thuốc Lá Miễn phí
6 Chương 6: Xin Đừng Nên Ở Như Thế Trang Nghiêm Thời Khắc Khôi Hài Miễn phí
7 Chương 7: Cất Rượu Miễn phí
8 Chương 8: Công Hội Miễn phí
9 Chương 9: Điều Nghiên Miễn phí
10 Chương 10: Rượu Trái Cây Miễn phí
11 Chương 11: Mối Tình Đầu Miễn phí
12 Chương 12: Phát triển Miễn phí
13 Chương 13: Ngọn Lửa Miễn phí
14 Chương 14: Đồng Hương Hội Miễn phí
15 Chương 15: Thành Lập Miễn phí
16 Chương 16: Khuất Nhục Miễn phí
17 Chương 17: Nói Chuyện Miễn phí
18 Chương 18: Thế Cuộc Miễn phí
19 Chương 19: Đặt Bẫy Miễn phí
20 Chương 20: Xôn Xao Thao Tác Miễn phí
21 Chương 21: Mua Bãi Chăn Nuôi Miễn phí
22 Chương 22: Mua Đất Miễn phí
23 Chương 23: Buôn Bán Miễn phí
24 Chương 24: Tiền Tài Miễn phí
25 Chương 25: Có Chuyện Miễn phí
26 Chương 26: Không Vui Đàm Phán Miễn phí
27 Chương 27: Hợp Pháp Sự Tình Miễn phí
28 Chương 28: Đặt Bẫy Miễn phí
29 Chương 29: Mềm Nhũn Miễn phí
30 Chương 30: Tiền Ba Ba Miễn phí
31 Chương 31: Bỏ Qua Cho Ai? Miễn phí
32 Chương 32: Hồ Cá Miễn phí
33 Chương 33: Cỗ Tai Miễn phí
34 Chương 34: Quán Chứa Miễn phí
35 Chương 35: Gian Thương Miễn phí
36 Chương 36: Nhất Kiến Chung Tình Miễn phí
37 Chương 37: Ta Đến Miễn phí
38 Chương 38: Liên Động Miễn phí
39 Chương 39: Đối Sách Miễn phí
40 Chương 40: Lớn Đơn Đặt Hàng Miễn phí
41 Chương 41: Kế Hoạch Lớn Miễn phí
42 Chương 42: Màn Đêm Miễn phí
43 Chương 43: Bất Ngờ Miễn phí
44 Chương 44: Ngã Tư Đường Miễn phí
45 Chương 45: Xúc Xắc Miễn phí
46 Chương 46: Tiến Về Phía Trước Miễn phí
47 Chương 47: Thắng Bại Miễn phí
48 Chương 48: Gió Nổi Lên Miễn phí
49 Chương 49: Ta Chảy Nước Miếng Miễn phí
50 Chương 50: Trắng Trợn Miễn phí
51 Chương 51: Đình Thẩm Miễn phí
52 Chương 52: Quyền Tiền Miễn phí
53 Chương 53: Hai Cục Miễn phí
54 Chương 54: Schoen Miễn phí
55 Chương 55: Tín Hiệu Miễn phí
56 Chương 56: Đối Mặt Với Miễn phí
57 Chương 57: Động Thủ Miễn phí
58 Chương 58: Giết Ngược Lại Miễn phí
59 Chương 59: Khắc Phục Hậu Quả Miễn phí
60 Chương 60: Trợ Cấp Miễn phí
61 Chương 61: Công Thiệt Thòi Miễn phí
62 Chương 62: Cadore Miễn phí
63 Chương 63: Giao Tình Miễn phí
64 Chương 64: Hoang Đường Miễn phí
65 Chương 65: Tranh Chấp Miễn phí
66 Chương 66: Thả Ra Miễn phí
67 Chương 67: Vu Hồi Miễn phí
68 Chương 68: Vivian Miễn phí
69 Chương 69: Nghệ Thuật Quán Miễn phí
70 Chương 70: Uy Hiếp Miễn phí
71 Chương 71: Hi Sinh Miễn phí
72 Chương 72: Bị Heo Đụng Phải Miễn phí
73 Chương 73: Ý Nghĩ Mới Miễn phí
74 Chương 74: Coade Miễn phí
75 Chương 75: Thiên Đường Miễn phí
76 Chương 76: Kế hoạch Miễn phí
77 Chương 77: Ngắn Nhỏ Không Còn Hơi Sức Miễn phí
78 Chương 78: Ngươi Nên Như Thế Làm Miễn phí
79 Chương 79: Ứng Đối Miễn phí
80 Chương 80: Lưới Đã Mở Miễn phí
81 Chương 81: Bồi Thường Miễn phí
82 Chương 82: Anh Hùng Miễn phí
83 Chương 83: Thiên Đường Bên Trong Duỗi Ra Cứu Viện Miễn phí
84 Chương 84: Hậu Chiêu Miễn phí
85 Chương 85: Chăm Chú Miễn phí
86 Chương 86: Chính Là Chăm Chú Miễn phí
87 Chương 87: Tỉnh Ngộ Miễn phí
88 Chương 88: Ép Hỏi Miễn phí
89 Chương 89: Giản Đạt Miễn phí
90 Chương 90: Boss Miễn phí
91 Chương 91: Lão Nhân Miễn phí
92 Chương 92: Nhượng Bộ Miễn phí
93 Chương 93: Diệt Khẩu Miễn phí
94 Chương 94: Tử Vong Miễn phí
95 Chương 95: Vấn An Miễn phí
96 Chương 96: Ngươi Nhất Định Phải Có Tiền Miễn phí
97 Chương 97: Vương Miễn phí
98 Chương 98: Mới Trò Chơi Phương Pháp Miễn phí
99 Chương 99: Bàn Xong Xuôi Miễn phí
100 Chương 100: Hồi Hương Miễn phí
101 Chương 101: Ma Lực Miễn phí
102 Chương 102: Quan Trị An Miễn phí
103 Chương 103: Nguyên Do Miễn phí
104 Chương 104: Bữa Cơm Miễn phí
105 Chương 105: Địa Phương Đội Cảnh Vệ Miễn phí
106 Chương 106: Bất Ngờ Miễn phí
107 Chương 107: Chúng Ta Là Bằng Hữu! Miễn phí
108 Chương 108: Ngắn Ngủi Phản Hương Miễn phí
109 Chương 109: Tiệm Thợ May Miễn phí
110 Chương 110: Có Phải Đang Khiêu Khích ? Miễn phí
111 Chương 111: Đính Chế Miễn phí
112 Chương 112: Kế Hoạch Miễn phí
113 Chương 113: Trở Mặt? Miễn phí
114 Chương 114: Bàn Xong Xuôi Miễn phí
115 Chương 115: Đến Làm Việc Cho Ta A Miễn phí
116 Chương 116: Nói Chuyện Phiếm Miễn phí
117 Chương 117: Mời Miễn phí
118 Chương 118: Tìm Kiếm Miễn phí
119 Chương 119: Bạo Lực Miễn phí
120 Chương 120: Chuyện Phát Miễn phí
121 Chương 121: Hợp Tác Miễn phí
122 Chương 122: Phương Pháp Miễn phí
123 Chương 123: Gặp Mặt Miễn phí
124 Chương 124: Nói Rõ Miễn phí
125 Chương 125: Khuyên Bảo Miễn phí
126 Chương 126: Từ Thiện Miễn phí
127 Chương 127: Minh Tinh Miễn phí
128 Chương 128: Bán Đấu Giá Miễn phí
129 Chương 129: Đều Là Ảnh Đế Miễn phí
130 Chương 130: Phức Tạp Mâu Thuẫn Miễn phí
131 Chương 131: Truy Sát Miễn phí
132 Chương 132: Không Vui Một Ngày Miễn phí
133 Chương 133: Thuế Miễn phí
134 Chương 134: Trừng Phạt Miễn phí
135 Chương 135: Thư Tín Miễn phí
136 Chương 136: Hai Phong Thư Miễn phí
137 Chương 137: Tự Do Miễn phí
138 Chương 138: Có Chuyện Miễn phí
139 Chương 139: Tư Bản Miễn phí
140 Chương 140: Không Tin Miễn phí
141 Chương 141: Lừa Gạt Lên Miễn phí
142 Chương 142: Giam Giữ Miễn phí
143 Chương 143: Đội Tiên Phong Miễn phí
144 Chương 144: Nghĩ Lại Miễn phí
145 Chương 145: Thẩm Vấn Miễn phí
146 Chương 146: Dự Liệu Ở Ngoài Miễn phí
147 Chương 147: Chất Vấn Miễn phí
148 Chương 148: Kết Quả Miễn phí
150 Chương 150: Bắn Nhau Miễn phí
151 Chương 151: Hỏa Đạn Miễn phí
152 Chương 152: Đưa Tin Miễn phí
153 Chương 153: Vào trại giam Miễn phí
154 Chương 154: Xung Đột Nhỏ Miễn phí
155 Chương 155: Mới Bộ Ngành Miễn phí
156 Chương 156: Dùng Tay Chạm Bóng Miễn phí
157 Chương 157: Tắm Vòi Sen Miễn phí
158 Chương 158: Tạ Miễn phí
159 Chương 159: Cân Bằng Miễn phí
160 Chương 160: Kế Hoạch Mới Miễn phí
161 Chương 161: Hắc Thủ Thưởng Miễn phí
162 Chương 162: Dã Man Miễn phí
163 Chương 163: Tác Phong Miễn phí
164 Chương 164: Tình Báo Miễn phí
165 Chương 165: Lewis Miễn phí
166 Chương 166: Cạm Bẫy Miễn phí
167 Chương 167: Đầu Gió Miễn phí
168 Chương 168: Không Phải Kỹ Thuật Ngành Nghề Miễn phí
169 Chương 169: Cướp Đoạt Miễn phí
170 Chương 170: Bước Thứ Nhất Miễn phí
171 Chương 171: Đây Chỉ Là Bắt Đầu Miễn phí
172 Chương 172: Cặn Bã Nam (Thượng) Miễn phí
173 Chương 173: Cặn Bã Nam (Trung) Miễn phí
174 Chương 174: Cặn Bã Nam (Hạ) Miễn phí
175 Chương 175: Chuẩn Bị Miễn phí
176 Chương 176: Bắt Đầu Miễn phí
177 Chương 177: Hành Động (1) Miễn phí
178 Chương 178: Hành Động (2) Miễn phí
179 Chương 179: Hành Động (3) Miễn phí
180 Chương 180: Tự Thú Miễn phí
181 Chương 181: Chia Của Miễn phí
182 Chương 182: Câu Cá Miễn phí
183 Chương 183: Anpe Miễn phí
184 Chương 184: Gia Đình Miễn phí
185 Chương 185: Hoà Đàm Miễn phí
186 Chương 186: Trước Khi Rời Đi Miễn phí
187 Chương 187: Bắt Lấy Hành Động Miễn phí
188 Chương 188: Rời Đi Miễn phí
189 Chương 189: Mới Thành Thị Miễn phí
190 Chương 190: Viện Tuyến Miễn phí
191 Chương 191: Đầu Tư Miễn phí
192 Chương 192: Tộc Nhân Miễn phí
193 Chương 193: Nhà Bạo Miễn phí
194 Chương 194: Mời Miễn phí
195 Chương 195: Hoa Chiêu Miễn phí
196 Chương 196: Nhập Cổ Miễn phí
197 Chương 197: Đừng Nổ Súng Miễn phí
198 Chương 198: Tiền Là Cái Đồ Tồi Miễn phí
199 Chương 199: Lừa Gạt Miễn phí
200 Chương 200: Bạo Động Miễn phí
201 Chương 201: Biện Pháp Miễn phí
202 Chương 202: Nói Chuyện Miễn phí
203 Chương 203: Kế Hoạch Miễn phí
204 Chương 204: Tin Tức Miễn phí
205 Chương 205: Phẫn Nộ Miễn phí
206 Chương 206: Kịch Bản Miễn phí
207 Chương 207: Manh Mối Miễn phí
208 Chương 208: Mới Đối Thủ Miễn phí
209 Chương 209: Nữ Người Hầu Miễn phí
210 Chương 210: Tiệc Rượu Miễn phí
211 Chương 211: Dễ Nói Chuyện Juan Miễn phí
212 Chương 212: Velana Miễn phí
213 Chương 213: Lạnh Lùng Miễn phí
214 Chương 214: Về Nhà Miễn phí
215 Chương 215: Bạo Phát Miễn phí
216 Chương 216: Kế Hoạch Miễn phí
217 Chương 217: Mới Điện Ảnh Miễn phí
218 Chương 218: Họa Cái Bánh Miễn phí
219 Chương 219: Chơi Xong Miễn phí
220 Chương 220: Đoán Được Miễn phí
221 Chương 221: Tai Nạn Xe Cộ Miễn phí
222 Chương 222: Phương Án Miễn phí
223 Chương 223: Tám Trăm Khối Miễn phí
224 Chương 224: Kim Chủ Miễn phí
225 Chương 225: Ban Đêm Tai Nạn Miễn phí
226 Chương 226: Bằng Vào Ta Miễn phí
227 Chương 227: Hợp Tác Miễn phí
228 Chương 228: Trù Tiền Miễn phí
229 Chương 229: Xe Mới Miễn phí
230 Chương 230: Xe Tải Miễn phí
231 Chương 231: Khởi Công Miễn phí
232 Chương 232: Kiếm Chuyện Miễn phí
233 Chương 233: Mật Mưu Miễn phí
234 Chương 234: Chí Khí Chưa Đủ Miễn phí
235 Chương 235: Việc Vặt Vãnh Miễn phí
236 Chương 236: Đến Thăm Miễn phí
237 Chương 237: Thuốc Tê Miễn phí
238 Chương 238: Vết Rách Miễn phí
239 Chương 239: Có Chuyện Miễn phí
240 Chương 240: Phát Tiết Miễn phí
241 Chương 241: Báo Thù Miễn phí
242 Chương 242: Thế Giới Sai Miễn phí
243 Chương 243: Mới Phiền Phức Miễn phí
244 Chương 244: Thổi Khí Cầu Miễn phí
245 Chương 245: Vay Miễn phí
246 Chương 246: Điên Trướng Miễn phí
247 Chương 247: Mỹ Thực Hội Miễn phí
248 Chương 248: Suy Đoán Miễn phí
249 Chương 249: Nguyên Do Miễn phí
250 Chương 250: Yêu Cầu Nho Nhỏ Miễn phí
251 Chương 251: Mưu Da Miễn phí
252 Chương 252: Tìm Bằng Hữu Miễn phí
253 Chương 253: Tư Bản Trò Chơi Miễn phí
254 Chương 254: Đầu Độc Miễn phí
255 Chương 255: Cao Luận Miễn phí
256 Chương 256: Vô Đề Miễn phí
257 Chương 257: Vận Tải Miễn phí
258 Chương 258: Tiểu Bảo Bảo Miễn phí
259 Chương 259: Hải Vận Miễn phí
260 Chương 260: Chôn Một Nửa Miễn phí
261 Chương 261: Hợp Mưu Miễn phí
262 Chương 262: Ngươi Miễn phí
263 Chương 263: Chuyện Cười Miễn phí
264 Chương 264: Xử Lý Miễn phí
265 Chương 265: Người Lão Miễn phí
266 Chương 266: Nội Tình Miễn phí
267 Chương 267: Yến Không Miễn phí
268 Chương 268: Truyền Hình Miễn phí
269 Chương 269: Công Hội Miễn phí
270 Chương 270: Kết Thúc Miễn phí
271 Chương 271: Nhảy Lầu Miễn phí
272 Chương 272: Dời Đi Miễn phí
273 Chương 273: Có Chuyện Miễn phí
274 Chương 274: Lưng Nồi Hiệp Miễn phí
275 Chương 275: Nói Dối Miễn phí
276 Chương 276: Hợp Nhất Miễn phí
277 Chương 277: Thiết Kế Miễn phí
278 Chương 278: Mặt Khác Một Con Mắt Miễn phí
279 Chương 279: Quá Khứ Miễn phí
280 Chương 280: Tai Nạn Xe Cộ Miễn phí
281 Chương 281: Thần Thánh Miễn phí
282 Chương 282: Hải Quân Miễn phí
283 Chương 283: Mục Nát Miễn phí
284 Chương 284: Đứng Lên Đến Miễn phí
285 Chương 285: Trường Học Miễn phí
286 Chương 286: Thẩm Vấn Miễn phí
287 Chương 287: Phát Hiện Kinh Người Miễn phí
288 Chương 288: Đột Phá! Miễn phí
289 Chương 289: Ra Rượu Miễn phí
290 Chương 290: Mua Đảo Miễn phí
291 Chương 291: Thệ Sư Miễn phí
292 Chương 292: Mậu Dịch Miễn phí
293 Chương 293: Thương Nhân Miễn phí
294 Chương 294: Đỏ Mắt Miễn phí
295 Chương 295: Vươn Mình Miễn phí
296 Chương 296: Cầu Ta Miễn phí
297 Chương 297: Vui Mừng Miễn phí
298 Chương 298: Chung Kết Miễn phí
299 Chương 299: Đến Miễn phí
300 Chương 300: Điều Tra Miễn phí
301 Chương 301: Tờ Giấy Miễn phí
302 Chương 302: Phương Hướng Miễn phí
303 Chương 303: Giáo Trình Miễn phí
304 Chương 304: Muốn Chết Miễn phí
305 Chương 305: Lời Nói Dối Miễn phí
306 Chương 306: Truyền Thống Miễn phí
307 Chương 307: Chính Nghĩa Miễn phí
308 Chương 308: Khẩu Vị Nhạt Miễn phí
309 Chương 309: Trốn Miễn phí
310 Chương 310: Người Mới Tuyển Miễn phí
311 Chương 311: Tân Sinh Miễn phí
312 Chương 312: Tức Kinh Thiên Miễn phí
313 Chương 313: Hiểu Lầm! Miễn phí
314 Chương 314: Phát Hiện Miễn phí
315 Chương 315: Đào Sâu Miễn phí
316 Chương 316: Đạo Diễn Miễn phí
317 Chương 317: Nhân Chứng Miễn phí
318 Chương 318: Đêm Trước Miễn phí
319 Chương 319: Đột Phát Tình Huống Miễn phí
320 Chương 320: Hướng Về Tiền Tài Chào Miễn phí
321 Chương 321: Kết Cục Miễn phí
322 Chương 322: Kết Thúc Miễn phí
323 Chương 323: Cũ Kết Thúc, Khởi Đầu Mới Miễn phí
324 Chương 324: Mở Hội (1) Miễn phí
325 Chương 325: Mở Hội (2) Miễn phí
326 Chương 326: Quy Củ Miễn phí
327 Chương 327: Tòng Chính Miễn phí
328 Chương 328: Phân Phối Miễn phí
329 Chương 329: Âm Mưu Miễn phí
330 Chương 330: Phản Hương Miễn phí
331 Chương 331: Hài Tử Miễn phí
332 Chương 332: Mâu Thuẫn Miễn phí
333 Chương 333: Cầu Viện Miễn phí
334 Chương 334: Về Nhà Miễn phí
335 Chương 335: Đàm Luận Miễn phí
336 Chương 336: Thị Trưởng Mới Miễn phí
337 Chương 337: Buổi Đấu Giá Miễn phí
338 Chương 338: Thiết Lập Điểm Kiểm Tra Miễn phí
339 Chương 339: Trốn Thuế Miễn phí
340 Chương 340: Thao Tác Miễn phí
341 Chương 341: Điều Đình Miễn phí
342 Chương 342: Đặc khu Miễn phí
343 Chương 343: Đáng Thương Miễn phí
344 Chương 344: Thất Bại Miễn phí
345 Chương 345: Quy Hoạch Miễn phí
346 Chương 346: Cảnh Sát Miễn phí
347 Chương 347: Cho Cái Gì Miễn phí
348 Chương 348: Muốn Cái Gì Miễn phí
349 Chương 349: Poker Miễn phí
350 Chương 350: Trực Tiếp Miễn phí
351 Chương 351: Đánh Cược Miễn phí
352 Chương 352: Không Phải Người Nhà Miễn phí
353 Chương 353: Vấn Đề Miễn phí
354 Chương 354: Thành Ý Miễn phí
355 Chương 355: Trong Lòng Ác Ma Miễn phí
356 Chương 356: Đống Cát Miễn phí
357 Chương 357: Mũ Bê Rê Miễn phí
358 Chương 358: Anna Miễn phí
359 Chương 359: Thu Mua Miễn phí
360 Chương 360: Không Hối Hận Miễn phí
361 Chương 361: Giải Đáp Miễn phí
362 Chương 362: Đoạn Miễn phí
363 Chương 363: Phóng Túng Một Thoáng Miễn phí
364 Chương 364: Hẻm Sau Miễn phí
365 Chương 365: Chuyện Xong Miễn phí
366 Chương 366: Bay Về Phía Thiên Quốc Nụ Cười Miễn phí
367 Chương 367: Khiêu Khích Miễn phí
368 Chương 368: Chuyện Làm Ăn Miễn phí
369 Chương 369: Quan Hệ Miễn phí
370 Chương 370: Nhân Vật Hải Tuyển Miễn phí
371 Chương 371: Phóng Túng Miễn phí
372 Chương 372: Magersi Miễn phí
373 Chương 373: Nói Chuyện Miễn phí
374 Chương 374: Thái Độ Miễn phí
375 Chương 375: Thính Chứng Hội Miễn phí
376 Chương 376: Vấn Đề Miễn phí
377 Chương 377: Kết Thúc Miễn phí
378 Chương 378: Gây Sự Miễn phí
379 Chương 379: Mark Miễn phí
380 Chương 380: Tán Gẫu Miễn phí
381 Chương 381: Sinh Sống Tốt Miễn phí
382 Chương 382: Sắp Xếp Miễn phí
383 Chương 383: Mới Tấn Miễn phí
384 Chương 384: Giao Thông Công Cộng Miễn phí
385 Chương 385: Hợp Tác Miễn phí
386 Chương 386: Cạp Váy Miễn phí
387 Chương 387: Buck Miễn phí
388 Chương 388: Thỉnh Cầu Miễn phí
389 Chương 389: Dừng Chân Miễn phí
390 Chương 390: Tân Thế Giới Miễn phí
391 Chương 391: Ám Sát Miễn phí
392 Chương 392: Nội Nhân Ngoại Lực Miễn phí
393 Chương 393: Bái Phỏng Miễn phí
394 Chương 394: Điện Thoại Miễn phí
395 Chương 395: Kính Mắt Trùng Miễn phí
396 Chương 396: Chuyện Nhỏ Miễn phí
397 Chương 397: Chỗ Cần Đến Miễn phí
398 Chương 398: Kho Miễn phí
399 Chương 399: Vì Tiền Khó Khăn Miễn phí
400 Chương 400: Ám Sát Miễn phí
401 Chương 401: Sát Phạt Miễn phí
402 Chương 402: Tin Tức Miễn phí
403 Chương 403: Buổi Chiều Miễn phí
404 Chương 404: Đường Sắt Miễn phí
405 Chương 405: Chơi Pháp Miễn phí
406 Chương 406: Khiêu Chiến Một Thoáng Miễn phí
407 Chương 407: Trao Quyền Đấu Giá Miễn phí
408 Chương 408: Khiếp Sợ Thế Giới Bắt Đầu Miễn phí
409 Chương 409: Đối Chọi Miễn phí
410 Chương 410: Bucsa Miễn phí
411 Chương 411: Chơi Cái Lớn Miễn phí
412 Chương 412: Đùng Đùng Miễn phí
413 Chương 413: Đêm Trước Miễn phí
414 Chương 414: Chuẩn Bị Miễn phí
415 Chương 415: Muốn Ăn Đòn Miễn phí
416 Chương 416: Sòng Bạc Miễn phí
417 Chương 417: Dư Luận Miễn phí
418 Chương 418: Chuyện Kết Thúc Miễn phí
419 Chương 419: Công Viên Trò Chơi Miễn phí
420 Chương 420: Đổi Tướng Miễn phí
421 Chương 421: Người Què Miễn phí
422 Chương 422: Hồn Nhiên Miễn phí
423 Chương 423: Đổi Đời Miễn phí
424 Chương 424: Hám Làm Giàu Miễn phí
425 Chương 425: Mời Tiệc Miễn phí
426 Chương 426: Khó Có Thể Lý Giải Được Miễn phí
427 Chương 427: Di Chúc Chỗ Tốt Nơi Miễn phí
428 Chương 428: Kế Hoạch Miễn phí
429 Chương 429: Liên Bang Người Miễn phí
430 Chương 430: Giai Cấp Miễn phí
431 Chương 431: Kỳ Thị Miễn phí
432 Chương 432: Thu Mua Miễn phí
433 Chương 433: Kẻ Trộm Miễn phí
434 Chương 434: Âm Ảnh Miễn phí
435 Chương 435: Tai Nạn Xe Cộ Miễn phí
436 Chương 436: Bằng Hữu Miễn phí
437 Chương 437: Báo Thù Dục Vọng Miễn phí
438 Chương 438: Vận Tải Miễn phí
439 Chương 439: Hao Tổn Miễn phí
440 Chương 440: Bọn Cướp Miễn phí
441 Chương 441: Hoả Hoạn Miễn phí
442 Chương 442: Tính Sai Miễn phí
443 Chương 443: Phục Kích Miễn phí
444 Chương 444: Không Sợ Miễn phí
445 Chương 445: Trở Về Miễn phí
446 Chương 446: Công Ty Bảo An Miễn phí
447 Chương 447: Treo Bảng Miễn phí
448 Chương 448: Đại Bạo Miễn phí
449 Chương 449: Giấy Chứng Nhận Miễn phí
450 Chương 450: Đại Tệ Miễn phí
451 Chương 451: Chật Vật Miễn phí
452 Chương 452: Từ Chức Miễn phí
453 Chương 453: Tại Sao ? Miễn phí
454 Chương 454: Nghịch Lý Miễn phí
455 Chương 455: Tập Đoàn Tài Chính Miễn phí
456 Chương 456: Kẻ Ngu Si Miễn phí
457 Chương 457: Kappa Miễn phí
458 Chương 458: Một Bên Cổ Miễn phí
459 Chương 459: Trở Mặt Miễn phí
460 Chương 460: Lợi Hại Miễn phí
461 Chương 461: Quảng Trường Miễn phí
462 Chương 462: Đấu Súng Miễn phí
463 Chương 463: Gánh Tội Thay Miễn phí
464 Chương 464: Nhấc Người Miễn phí
465 Chương 465: Mang Đi Miễn phí
466 Chương 466: Đánh Cược Ngày Mai Miễn phí
467 Chương 467: Đưa Tin Miễn phí
468 Chương 468: Sau Lưng Miễn phí
469 Chương 469: Bia Ngắm Miễn phí
470 Chương 470: Đàm Luận Không Thành Miễn phí
471 Chương 471: Mặt Trời Lặn Miễn phí
472 Chương 472: Trưởng Thành Miễn phí
473 Chương 473: Tiêu Sầu Miễn phí
474 Chương 474: Đầu Độc Miễn phí
475 Chương 475: Nhà Mình Đồ Vật Miễn phí
476 Chương 476: Tiền Không Tốt Nắm Miễn phí
477 Chương 477: Buồn Nôn Miễn phí
478 Chương 478: Ai Lừa Dối Ai Miễn phí
479 Chương 479: Phản Ngành Nghề Thao Túng Dự Luật Miễn phí
480 Chương 480: Pháp Luật Miễn phí
481 Chương 481: Năm Hạng Toàn Năng Miễn phí
482 Chương 482: Đùa Giỡn Miễn phí
483 Chương 483: Khai Trương Miễn phí
484 Chương 484: Đoàn Tụ Miễn phí
485 Chương 485: Thiên Quốc Có Đường Miễn phí
486 Chương 486: Làm Giả Miễn phí
487 Chương 487: Phát Hiện Miễn phí
488 Chương 488: Người Mình Miễn phí
489 Chương 489: Tiểu Tụ Miễn phí
490 Chương 490: Lễ Vật Miễn phí
491 Chương 491: Lôi Đình Miễn phí
492 Chương 492: Đột Kích Ban Đêm Miễn phí
493 Chương 493: Trăng Non Miễn phí
494 Chương 494: Sắp Xếp Miễn phí
495 Chương 495: Cướp Đoạt Miễn phí
496 Chương 496: Cha Cùng Con Miễn phí
497 Chương 497: Ngọn Lửa Miễn phí
498 Chương 498: Liên Hệ Miễn phí
499 Chương 499: Tự Tay Miễn phí
500 Chương 500: Ân Tình Khó Mua Miễn phí
501 Chương 501: Rapean Miễn phí
502 Chương 502: Tên Trộm Miễn phí
503 Chương 503: Xin Lửa Miễn phí
504 Chương 504: Bại Lộ Miễn phí
505 Chương 505: Giao Dịch Miễn phí
506 Chương 506: Bán Ra Miễn phí
507 Chương 507: Mở Núi Miễn phí
508 Chương 508: Hùng Tâm Miễn phí
509 Chương 509: Huynh Đệ Miễn phí
510 Chương 510: Fadma Miễn phí
511 Chương 511: Thánh Nữ Các Hạ Miễn phí
512 Chương 512: Bát Quái Tin Tức Miễn phí
513 Chương 513: Đến Miễn phí
514 Chương 514: Mật Ngọt Kẻ Địch Miễn phí
515 Chương 515: Tâm Quan Miễn phí
516 Chương 516: Hỏi Ngược Lại Kiểu Câu Miễn phí
517 Chương 517: Giao Phong Miễn phí
518 Chương 518: Bị Làm Mất Mặt Miễn phí
519 Chương 519: Đột Phát Miễn phí
520 Chương 520: Phóng Viên Miễn phí
521 Chương 521: Bắt Được Miễn phí
522 Chương 522: Khóa Chặt Miễn phí
523 Chương 523: Đi Dạo Phố Miễn phí
524 Chương 524: Thủ Đoạn Miễn phí
525 Chương 525: Mèo Hoang Nhỏ Miễn phí
526 Chương 526: Thất Lạc Sẽ Không Lại Trở Về Miễn phí
527 Chương 527: Chim Sẻ Miễn phí
528 Chương 528: Điện Thoại Miễn phí
529 Chương 529: Đê Tiện Miễn phí
530 Chương 530: Thất Thủ Miễn phí
531 Chương 531: Giả Mạo Miễn phí
532 Chương 532: Quá Trớn Miễn phí
533 Chương 533: Đóng Gói Miễn phí
534 Chương 534: Dừng Tay Miễn phí
535 Chương 535: Giám Đốc Người Miễn phí
536 Chương 536: Thương Hội Miễn phí
537 Chương 537: Tân Niên Miễn phí
538 Chương 538: Thăm Dò Ý Tứ Miễn phí
539 Chương 539: Thảo Luận Miễn phí
540 Chương 540: Phản Ứng Miễn phí
541 Chương 541: Một Thoáng Sinh hoạt Miễn phí
542 Chương 542: Cầu Ca Miễn phí
543 Chương 543: Phản Sát Miễn phí
544 Chương 544: Phanh Xe Miễn phí
545 Chương 545: Tinh Quang Miễn phí
546 Chương 546: Lựa Chọn Miễn phí
547 Chương 547: Không Quen Miễn phí
548 Chương 548: Ngươi Tuyển Miễn phí
549 Chương 549: Kết Quả Miễn phí
550 Chương 550: Hóa Đơn Miễn phí
551 Chương 551: Khu Thứ Tám Miễn phí
552 Chương 552: Mua Đảo Miễn phí
553 Chương 553: Nghe Lời Miễn phí
554 Chương 554: Hai Tầng Miễn phí
555 Chương 555: Người Thất Bại Miễn phí
556 Chương 556: Thù Hận Miễn phí
557 Chương 557: Nương Nhờ Miễn phí
558 Chương 558: Sự Cố Miễn phí
559 Chương 559: Xử Lý Miễn phí
560 Chương 560: Đại Âm Mưu Miễn phí
561 Chương 561: Tuyên Bố Miễn phí
562 Chương 562: Chân Thực Miễn phí
563 Chương 563: Đảng Bên Trong Hội Nghị Miễn phí
564 Chương 564: Quyết Nghị Miễn phí
565 Chương 565: Đi Vùng Phía Tây Miễn phí
566 Chương 566: Bàn Lại Miễn phí
567 Chương 567: Vùng Phía Tây Miễn phí
568 Chương 568: Tương Lai Miễn phí
569 Chương 569: Mời Miễn phí
570 Chương 570: Bảo Hộ Khoáng Miễn phí
571 Chương 571: Thuần Phác Miễn phí
572 Chương 572: Mua Khoáng Miễn phí
573 Chương 573: Fedry Miễn phí
574 Chương 574: Lĩnh Ngộ Miễn phí
575 Chương 575: Hành Động Miễn phí
576 Chương 576: Thẩm Thấu Miễn phí
577 Chương 577: Mặt Đối Mặt Miễn phí
578 Chương 578: Treo Cổ Miễn phí
579 Chương 579: Cứu Rỗi Miễn phí
580 Chương 580: Hợp Pháp Miễn phí
581 Chương 581: Biến Hóa Miễn phí
582 Chương 582: Đỉnh Cao Miễn phí
583 Chương 583: Hậu Chiêu Miễn phí
584 Chương 584: Bê Bối Miễn phí
585 Chương 585: Thảo Luận Miễn phí
586 Chương 586: Hỗn Loạn Miễn phí
587 Chương 587: Cảnh Cáo Miễn phí
588 Chương 588: Lên Men Miễn phí
589 Chương 589: Bạo Phát Miễn phí
590 Chương 590: Ta Nhịp Điệu Miễn phí
591 Chương 591: Trồng Trọt Miễn phí
592 Chương 592: Thỏa Hiệp? Không! Miễn phí
593 Chương 593: Chó Điên Tương Lai Miễn phí
594 Chương 594: Hai Kỳ Kiến Thiết Miễn phí
595 Chương 595: Nội Vụ Miễn phí
596 Chương 596: Lập Án Miễn phí
597 Chương 597: Bao Dung Miễn phí
598 Chương 598: Lỗ Thủng Miễn phí
599 Chương 599: Bắt Xuống Miễn phí
600 Chương 600: Sandara Miễn phí
601 Chương 601: Diplei Miễn phí
602 Chương 602: Kẹt Lại Miễn phí
603 Chương 603: Tuyển Miễn phí
604 Chương 604: Tương Lai Đường Miễn phí
605 Chương 605: Thánh Đồ Miễn phí
606 Chương 606: Lún Miễn phí
607 Chương 607: Tới Đế Đô Miễn phí
608 Chương 608: Hóa Đơn Phạt Miễn phí
609 Chương 609: Tin Tức Nơi Miễn phí
610 Chương 610: Vào Tòa Miễn phí
611 Chương 611: Toà Án Ở Ngoài Miễn phí
612 Chương 612: Quân Cờ Miễn phí
613 Chương 613: Nhà Hoạt Động Xã Hội Miễn phí
614 Chương 614: So Chiêu Miễn phí
615 Chương 615: Hạt Nhân Mục Tiêu Miễn phí
616 Chương 616: Bài Tiết Vật Miễn phí
617 Chương 617: Đột Phát Miễn phí
618 Chương 618: Suy Đoán Miễn phí
619 Chương 619: Tây Khoáng Hội Miễn phí
620 Chương 620: Vượt Thời Đại Miễn phí
621 Chương 621: Người Từ Sinh Ra Bắt Đầu Từ Ngày Đó Liền Đem Đối Với Không Biết Hiếu Kỳ Làm Cái Này Thăm Dò Chân Lý Động Lực Thiêu Đốt Đến Cuối Cùng Miễn phí
622 Chương 622: " Không Chết Đột Không Chết " Miễn phí
623 Chương 623: Đoán một cái Miễn phí
624 Chương 624: Lại Bị Ám Sát Miễn phí
625 Chương 625: Ngừng Lửa Xe Miễn phí
626 Chương 626: Mỗi Người Đều Có Buồn Phiền Miễn phí
627 Chương 627: Nổi Khùng Miễn phí
628 Chương 628: Xung Đột Miễn phí
629 Chương 629: Giáp Công Miễn phí
630 Chương 630: Liên Hệ Miễn phí
631 Chương 631: Quả Đoán Miễn phí
632 Chương 632: Điện Thoại Miễn phí
633 Chương 633: Điều Tra Miễn phí
634 Chương 634: Hắc Thiếp Miễn phí
635 Chương 635: Gặp Mặt Miễn phí
636 Chương 636: Cứu Rỗi Miễn phí
637 Chương 637: Nhảy? Không Nhảy? Nhảy! Miễn phí
638 Chương 638: Lại Có Người Chết Miễn phí
639 Chương 639: Phối Hợp Miễn phí
640 Chương 640: Thiếu Tướng Miễn phí
641 Chương 641: Mục Tiêu Là. . . Nguyên Soái! Miễn phí
642 Chương 642: Hắn Nói Dối Miễn phí
643 Chương 643: Thi Chạy Miễn phí
644 Chương 644: Thùng Rác Miễn phí
645 Chương 645: Tư Tưởng Phân Kỳ Miễn phí
646 Chương 646: Amun Miễn phí
647 Chương 647: "Chiến Tranh" "Hải Dương " Miễn phí
648 Chương 648: Thất Thủ Miễn phí
649 Chương 649: Răng Tốt Miễn phí
650 Chương 650: Bàn Luận Cuộc Sống A Miễn phí
651 Chương 651: Mùi Vị Miễn phí
652 Chương 652: Chuyển Phát Nhanh Miễn phí
653 Chương 653: Mới Kịch Bản Miễn phí
654 Chương 654: Action Miễn phí
655 Chương 655: Không Có Gọi "Thẻ" Quay Chụp Miễn phí
656 Chương 656: Tín Niệm Miễn phí
657 Chương 657: Nghỉ Ngơi Một Chút Miễn phí
658 Chương 658: Trả Tiền Lại Miễn phí
659 Chương 659: Tiền Không Đúng Miễn phí
660 Chương 660: Tỉnh Tỉnh Mê Mê Sẽ Tin Miễn phí
661 Chương 661: Đời Này Không Thể Nghỉ Ngơi Miễn phí
662 Chương 662: Đại Địa Mẫu Thần Chi Tọa Miễn phí
663 Chương 663: Hồ Nước Miễn phí
664 Chương 664: Hội Hợp Miễn phí
665 Chương 665: Ra Cái Giá Miễn phí
666 Chương 666: Nếu Không Lên Miễn phí
667 Chương 667: Bất Mãn Miễn phí
668 Chương 668: Kiếm Có Song Nhận Miễn phí
669 Chương 669: Không Có Người Tố Cáo Miễn phí
670 Chương 670: Nông Thôn Câu Lạc Bộ Miễn phí
671 Chương 671: Ngu Xuẩn, Đó Là Đạn Pháo Miễn phí
672 Chương 672: Diệt Miễn phí
673 Chương 673: Chuyện Sau Miễn phí
674 Chương 674: Trí Chướng Miễn phí
675 Chương 675: Ưu Tú Tổ Viên Miễn phí
676 Chương 676: Ngươi Muốn Chứng Minh Ngươi Sống Sót Miễn phí
677 Chương 677: Kết Thúc Một Chuyện Miễn phí
678 Chương 678: Ta Cần Một Cái Nồi Miễn phí
679 Chương 679: Trò Chơi Là Như Thế Chơi Miễn phí
680 Chương 680: Xã Hội Ý Thức Trách Nhiệm Gánh Nặng Ép Ta Không Kịp Thở Lấy Hơi, Vuốt Lương Tâm Đến Vạch Trần Đáng Ghê Tởm Miễn phí
681 Chương 681: Bình Đẳng Tâm Miễn phí
682 Chương 682: Giữa Bầu Trời Sáng Nhất Sao Miễn phí
683 Chương 683: Chính Là Trực Tiếp Như Vậy Miễn phí
684 Chương 684: Sau Lưng Đâm Đao Miễn phí
685 Chương 685: Không Hợp Pháp Thủ Đoạn Miễn phí
686 Chương 686: Đính Ăn Điện Thoại Miễn phí
687 Chương 687: Hư Thức Ăn Miễn phí
688 Chương 688: Tử Vong Miễn phí
689 Chương 689: Duhring Nói Miễn phí
690 Chương 690: Lại Một Người Bị Bệnh Thần Kinh Miễn phí
691 Chương 691: Nhìn Thấy Không Phải Thấy Miễn phí
692 Chương 692: Nói Bậy Miễn phí
693 Chương 693: Nhẹ Nhàng Miễn phí
694 Chương 694: Toại Nguyện Nhập Viện Miễn phí
695 Chương 695: Thu Xếp Miễn phí
696 Chương 696: Dễ Nói Chuyện Duhring Miễn phí
697 Chương 697: Sáng Sớm Không Có Mưa Nhỏ Miễn phí
698 Chương 698: Đề Tài Miễn phí
699 Chương 699: Phẩm Chất Sinh Hoạt Miễn phí
700 Chương 700: Từ Chối Thấp Kém Miễn phí
701 Chương 701: Tạo Thế Miễn phí
702 Chương 702: Ngọn Nguồn Miễn phí
703 Chương 703: Khách Mời Bán Mì Lạnh Miễn phí
704 Chương 704: Là Gay? Không! Miễn phí
705 Chương 705: Lùng Bắt Miễn phí
706 Chương 706: Sự Lựa Chọn Của Ta Miễn phí
707 Chương 707: Lôi Kéo Miễn phí
708 Chương 708: Thương Nhân Miễn phí
709 Chương 709: Làm Sao Bây Giờ Miễn phí
710 Chương 710: Chuyện Phiếm Miễn phí
711 Chương 711: Đều Là Khốn Kiếp Miễn phí
712 Chương 712: Ám Sát Trước Miễn phí
713 Chương 713: Bibibibibi Miễn phí
714 Chương 714: Ám Sát Tiến Hành Lúc Miễn phí
715 Chương 715: Ủng Cảm Giác Trách Nhiệm Cessy Miễn phí
716 Chương 716: Giám thị Miễn phí
717 Chương 717: Họp Hằng Năm Miễn phí
718 Chương 718: Tương Lai Liền Ở Trong Tay Miễn phí
719 Chương 719: Nghi Thức Miễn phí
720 Chương 720: Chuyển Hình (Thượng) Miễn phí
721 Chương 721: Chuyển Hình ( Trung ) Miễn phí
722 Chương 722: Chuyển Hình ( Hạ ) Miễn phí
723 Chương 723: Tiêu Tan Miễn phí
724 Chương 724: Trên Trời Quốc Gia Miễn phí
725 Chương 725: Trầm Luân Chi Gian Miễn phí
726 Chương 726: Không Phải Chính Nghĩa Giáo Hội Miễn phí
727 Chương 727: Xé Rách Miễn phí
728 Chương 728: Julio Miễn phí
729 Chương 729: Toạ Đàm Miễn phí
730 Chương 730: Của Cải Tác Dụng Miễn phí
731 Chương 731: Di Họa Miễn phí
732 Chương 732: Thuê Miễn phí
733 Chương 733: Dệt Lưới Miễn phí
734 Chương 734: Biện Pháp Giải Quyết Miễn phí
735 Chương 735: Có Biện Pháp Miễn phí
736 Chương 736: Điểm Tựa Miễn phí
737 Chương 737: Đáp Lễ Miễn phí
738 Chương 738: Mộng Bức Dưới Tàng Cây Chỉ Có Ta Miễn phí
739 Chương 739: Độc Quyền Miễn phí
740 Chương 740: Lồi Miễn phí
741 Chương 741: Ba Năm Sau Đó Lại Là Ba Năm Miễn phí
742 Chương 742: Một Cái Diễn Viên Tự Mình Tu Dưỡng Miễn phí
743 Chương 743: Bảo Vệ Miễn phí
744 Chương 744: Suy Nghĩ Miễn phí
745 Chương 745: Tràn Ngập Sinh Mệnh Lực Ánh Sáng Miễn phí
746 Chương 746: Cơ Hội Miễn phí
747 Chương 747: Trục Lợi Miễn phí
748 Chương 748: Trở Mặt Miễn phí
749 Chương 749: Dựa Vào Cái Gì Miễn phí
750 Chương 750: Quyền Lực Ứng Dụng Miễn phí
751 Chương 751: Đông Lại Miễn phí
752 Chương 752: Hợp Tác Miễn phí
753 Chương 753: Đánh Giá Miễn phí
754 Chương 754: Mâu Thuẫn Miễn phí
755 Chương 755: Tiểu Thiên Sứ Miễn phí
756 Chương 756: Gia Đình Mâu Thuẫn Miễn phí
757 Chương 757: Một Người Rời Đi Miễn phí
758 Chương 758: Về Nhà Miễn phí
759 Chương 759: Vâng Miễn phí
760 Chương 760: Sợ Hãi Miễn phí
761 Chương 761: Ai Còn Có Thể Không Cái Kích Động Ni Miễn phí
762 Chương 762: Chính Là Như Thế Đột Nhiên Không Kịp Chuẩn Bị Miễn phí
763 Chương 763: Thần Tượng Miễn phí
764 Chương 764: Đi Tới Bắc Đại Lục Tàu Khách Liền Muốn Khởi Hành Miễn phí
765 Chương 765: Nói Rất Đúng! Miễn phí
766 Chương 766: Dục Vọng Chi Lâm Miễn phí
767 Chương 767: Dò Hỏi Miễn phí
768 Chương 768: Sợ Miễn phí
769 Chương 769: Talent Miễn phí
770 Chương 770: Người Trưởng Thành Đế Quốc Miễn phí
771 Chương 771: Có Lý Tưởng Jeff Miễn phí
772 Chương 772: Xuất Sắc Đóng Kịch Miễn phí
773 Chương 773: Năm Béo Miễn phí
774 Chương 774: Ta Thường Thường Bị Người Hiểu Lầm Miễn phí
775 Chương 775: Nói Chuyện Phiếm Miễn phí
776 Chương 776: Terry VIA Miễn phí
777 Chương 777: Hỏi Và Đáp Miễn phí
778 Chương 778: Thời Đại Kèn Hiệu Miễn phí
779 Chương 779: Chơi Âm Miễn phí
780 Chương 780: Không Nhìn Thấy Chiến Trường Miễn phí
781 Chương 781: Ăn Quỵt Cơm Miễn phí
782 Chương 782: Liên Hợp Miễn phí
783 Chương 783: Hảo Hài Tử Miễn phí
784 Chương 784: Thủy Lao Miễn phí
785 Chương 785: Cứu Viện Đặc Công Catalina Miễn phí
786 Chương 786: Quy Tắc Miễn phí
787 Chương 787: Buôn Bán Hỗ Thổi Miễn phí
788 Chương 788: Chơi Tư Bản Còn Quá Non Miễn phí
789 Chương 789: Bẫy Rập Miễn phí
790 Chương 790: Tương Lai Miễn phí
791 Chương 791: Đại Hội Thuận Lợi Tổ Chức Miễn phí
792 Chương 792: Nhân Viên Quản Lý Miễn phí
793 Chương 793: Báo Cảnh Sát Miễn phí
794 Chương 794: Đưa Ngươi Một Cái Chảo Miễn phí
795 Chương 795: Quá Mẹ Nó Mất Mặt Miễn phí
796 Chương 796: Ủng Hộ Miễn phí
797 Chương 797: Kaile Miễn phí
798 Chương 798: Kaile Tiên Sinh Miễn phí
799 Chương 799: Phụ Yêu Như Núi Miễn phí
800 Chương 800: Kéo, Xưa Nay Chưa Từng Có Siêu Dài Tác Phẩm, Vượt Qua Chính Mình! Miễn phí
801 Chương 801: Thấy Không Miễn phí
802 Chương 802: Tin Tức Tốt Cùng Tin Tức Xấu Miễn phí
803 Chương 803: Không Ảnh Hưởng Toàn Cục Miễn phí
804 Chương 804: Chưa So Đối Chiếu Miễn phí
805 Chương 805: Ta Là Cái Mù Chữ Miễn phí
806 Chương 806: Thất Bại Miễn phí
807 Chương 807: Giải Quyết Vấn Đề Miễn phí
808 Chương 808: Ta Là Một Cái Giỏi Về Kết Bạn Người Miễn phí
809 Chương 809: Nhiệt Tình Thái Độ Miễn phí
810 Chương 810: Cò Môi Giới Miễn phí
811 Chương 811: Trợ Hứng Miễn phí
812 Chương 812: Hư Hài Tử Miễn phí
813 Chương 813: Quyền Lực Tươi Đẹp Miễn phí
814 Chương 814: Đau Đớn Miễn phí
815 Chương 815: Kế Vặt Miễn phí
816 Chương 816: Giải Quyết Vấn Đề Miễn phí
817 Chương 817: Đàm Phán Tiến Hành Lúc Miễn phí
818 Chương 818: Kết Quả Miễn phí
819 Chương 819: Các Ngươi Đoán Không Được Ta Muốn Viết Cái Gì Miễn phí
820 Chương 820: Đúng, Đoán Không Được Chính Là Nhân Sinh Miễn phí
821 Chương 821: Ký Kết Miễn phí
822 Chương 822: Gặp Mặt Miễn phí
823 Chương 823: Vấn Đề Nhỏ Miễn phí
824 Chương 824: Hội Nghị Miễn phí
825 Chương 825: Thân Bị Vây Trong Chê Trách Miễn phí
826 Chương 826: Chiều Gió Miễn phí
827 Chương 827: Lợi Ích Trên Hết Miễn phí
828 Chương 828: Khoảng Cách Miễn phí
829 Chương 829: Từ Chối Miễn phí
830 Chương 830: Tú Miễn phí
831 Chương 831: Xuân Trùng Trùng Miễn phí
832 Chương 832: Nửa Kia Miễn phí
833 Chương 833: Tham Gia Miễn phí
834 Chương 834: Làm Chủ Miễn phí
835 Chương 835: Yên Tĩnh Một Chút, Đừng Kích Động Miễn phí
836 Chương 836: Hòa Ái Dễ Gần Miễn phí
837 Chương 837: Walter Tiên Sinh Miễn phí
838 Chương 838: Bại Lộ Miễn phí
839 Chương 839: Ghé Thăm Nhà Miễn phí
840 Chương 840: Khoan Dung Miễn phí
841 Chương 841: Phiền Phức Tiên Sinh Miễn phí
842 Chương 842: Liên Hệ Miễn phí
843 Chương 843: Mê Hoặc Miễn phí
844 Chương 844: Ngủ Một Giấc Miễn phí
845 Chương 845: Mạch Đập Miễn phí
846 Chương 846: Liên Bang Hoan Nghênh Ngài Miễn phí
847 Chương 847: Đung Đưa Không Ngừng Miễn phí
848 Chương 848: Gánh Vác Đạo Đức Miễn phí
849 Chương 849: Jack Tiên Sinh Miễn phí
850 Chương 850: Không Tín Nhiệm Miễn phí
851 Chương 851: Cuồng Nhiệt Miễn phí
852 Chương 852: Tin Tức Miễn phí
853 Chương 853: Lối Ra Miễn phí
854 Chương 854: Cổ Phiếu Miễn phí
855 Chương 855: Xuỵt, Nói Cho Ngươi Một Bí Mật Miễn phí
856 Chương 856: Anh Vợ Miễn phí
857 Chương 857: Lây Lan Miễn phí
858 Chương 858: Đi Nhầm Đường Miễn phí
859 Chương 859: Dùng Cơm Miễn phí
860 Chương 860: Bữa Tối Miễn phí
861 Chương 861: Nói Chuyện Hợp Tác Miễn phí
862 Chương 862: Đi Về Địa Ngục Cửa Lớn Miễn phí
863 Chương 863: Thành Giao Miễn phí
864 Chương 864: Giải Thích Miễn phí
865 Chương 865: Nghị Trưởng Miễn phí
866 Chương 866: Chuyện Giật Gân Miễn phí
867 Chương 867: Phong Cảnh Đẹp Như Tranh Miễn phí
868 Chương 868: Giăm Bông Miễn phí
869 Chương 869: Thổi Cái Nghe Không Hiểu Trâu Bò Miễn phí
870 Chương 870: Phá Dỡ Miễn phí
871 Chương 871: Đạo Đức Nghề Nghiệp Miễn phí
872 Chương 872: Đưa Đẩy Miễn phí
873 Chương 873: Trợ Lan Miễn phí
874 Chương 874: Thổ Tài Chủ Miễn phí
875 Chương 875: Nắm Giữ Xã Hội Ý Thức Trách Nhiệm Duhring Miễn phí
876 Chương 876: Kéo Số Miễn phí
877 Chương 877: Xin Lỗi Miễn phí
878 Chương 878: Chân Thành Ăn Năn Miễn phí
879 Chương 879: Vui Mừng Miễn phí
880 Chương 880: Làm Lộ Rồi Miễn phí
881 Chương 881: Tin Dữ Miễn phí
882 Chương 882: Mọc Sai Miễn phí
883 Chương 883: Quan Niệm Sai Lầm Miễn phí
884 Chương 884: Đàm Luận Miễn phí
885 Chương 885: Điềm Báo Miễn phí
886 Chương 886: Bố Phòng Miễn phí
887 Chương 887: Phòng Ngự Miễn phí
888 Chương 888: Nếm Thử Vui Cười Thường Thường Ba La Bá Bá Bá Miễn phí
889 Chương 889: Thần Huy Miễn phí
890 Chương 890: Biển Gầm (1) Miễn phí
891 Chương 891: Biển Gầm (2) Miễn phí
892 Chương 892: Biển Gầm (3) Miễn phí
893 Chương 893: Biển Gầm (4) Miễn phí
894 Chương 894: Rút Đi Miễn phí
895 Chương 895: Chạy Trốn Miễn phí
896 Chương 896: Người Ngốc Nhiều Tiền Mau Tới Miễn phí
897 Chương 897: Chờ Người Miễn phí
898 Chương 898: Cử Động Miễn phí
899 Chương 899: Truy Nã Miễn phí
900 Chương 900: Trốn Thoát Miễn phí
901 Chương 901: Mật Hội Miễn phí
902 Chương 902: Thoát Đi Miễn phí
903 Chương 903: Orecse Miễn phí
904 Chương 904: Ma Sát Lên Điện. . . Lửa Miễn phí
905 Chương 905: Mây Đen Miễn phí
906 Chương 906: Nhập Ngũ Miễn phí
907 Chương 907: May Mắn Tiền Xu Miễn phí
908 Chương 908: Không Biết Miễn phí
909 Chương 909: Bước Thứ Nhất Miễn phí
910 Chương 910: Về Nước Miễn phí
911 Chương 911: Về Nhà Miễn phí
912 Chương 912: Cam Chịu Và Không Cam Lòng Miễn phí
913 Chương 913: Việc Vặt Miễn phí
914 Chương 914: Vì Hòa Bình Thế Giới Miễn phí
915 Chương 915: Thảo Luận Miễn phí
916 Chương 916: Rườm Rà Miễn phí
917 Chương 917: Di Dân Miễn phí
918 Chương 918: Công Tác Miễn phí
919 Chương 919: Ổn Miễn phí
920 Chương 920: Học Tập Khiến Cho Ta Vui Sướng Miễn phí
921 Chương 921: Hôn Lễ Miễn phí
922 Chương 922: Khách Mời Miễn phí
923 Chương 923: Sự Nghiệp Miễn phí
924 Chương 924: Tham Tuyển Miễn phí
925 Chương 925: Nhân Tuyển Miễn phí
926 Chương 926: Mướn Miễn phí
927 Chương 927: Ngả Bài Miễn phí
928 Chương 928: Giá Thị Trường Hừng Hực Miễn phí
929 Chương 929: Vạch Trần Màn Che Miễn phí
930 Chương 930: Nga Miễn phí
931 Chương 931: Thời Gian Ngắn Miễn phí
932 Chương 932: Sách Lược Miễn phí
933 Chương 933: Kỳ Tập Miễn phí
934 Chương 934: Phỏng Vấn Miễn phí
935 Chương 935: Tiệc Sinh Nhật Miễn phí
936 Chương 936: Không Phải Mập Miễn phí
937 Chương 937: Tặng Lễ Miễn phí
938 Chương 938: Trứng Gà Sách Miễn phí
939 Chương 939: Cái Bật Lửa Miễn phí
940 Chương 940: Bắt Đầu Phát Miễn phí
941 Chương 941: Gây Sự Miễn phí
942 Chương 942: Chết Người Miễn phí
943 Chương 943: Chờ Đợi Lên Men Miễn phí
944 Chương 944: Trở Nên Gay Gắt Miễn phí
945 Chương 945: Trong Không Khí Toả Ra Tanh Tưởi Miễn phí
946 Chương 946: Tên Lừa Đảo Miễn phí
947 Chương 947: Ba Giờ Không Tới Miễn phí
948 Chương 948: Vận Mệnh Miễn phí
949 Chương 949: Minh Tinh Chính Khách Miễn phí
950 Chương 950: Chỗ Tốt Miễn phí
951 Chương 951: Mới Khởi Điểm Miễn phí
952 Chương 952: Muốn Rời Khỏi Miễn phí
953 Chương 953: Có Thù Báo Thù Miễn phí
954 Chương 954: Thật Thật Giả Giả Miễn phí
955 Chương 955: Môi Là Ngọt Miễn phí
956 Chương 956: Dã Tính Thiên Nhiên Miễn phí
957 Chương 957: Có Mùi Vị Miễn phí
958 Chương 958: Tâm Sự Miễn phí
959 Chương 959: Mạnh Khỏe Miễn phí
960 Chương 960: Hằng Ngày Miễn phí
961 Chương 961: Cục Trưởng Miễn phí
962 Chương 962: Lên Đài Miễn phí
963 Chương 963: Số Ít Người Mới Biết Bí Ẩn Miễn phí
964 Chương 964: Xử Lý Miễn phí
965 Chương 965: Qua Đêm Miễn phí
966 Chương 966: Chào Buổi Sáng Miễn phí
967 Chương 967: Người May Mắn Miễn phí
968 Chương 968: Rossi Miễn phí
969 Chương 969: Từ Thiện Miễn phí
970 Chương 970: Phương Pháp Miễn phí
971 Chương 971: Danh Sách Miễn phí
972 Chương 972: Lão Sư Miễn phí
973 Chương 973: Thiếu Niên Miễn phí
974 Chương 974: Tranh Cướp Nhân Vật Miễn phí
975 Chương 975: Cắt Điểm Miễn phí
976 Chương 976: Khởi Động Miễn phí
977 Chương 977: Ra Mắt Miễn phí
978 Chương 978: Cẩu Nam Nữ Miễn phí
979 Chương 979: Điện Thoại Miễn phí
980 Chương 980: Thời Gian Trôi Mau Miễn phí
981 Chương 981: Thiên Sứ Từ Thiện Miễn phí
982 Chương 982: Ăn Tạp Miễn phí
983 Chương 983: Thời Nhỏ Rời Nhà Miễn phí
984 Chương 984: Bài Thi Miễn phí
985 Chương 985: Thành Thật Trung Hậu Làm Sao Miễn phí
986 Chương 986: Tam Hoàng Tử Miễn phí
987 Chương 987: Giả Thần Giả Quỷ Miễn phí
988 Chương 988: Khiếp Sợ! Thủ Tướng Lại Bởi Vì Những Chuyện Này Về Hưu! Miễn phí
989 Chương 989: Sinh Hoạt Miễn phí
990 Chương 990: Hạnh Phúc Miễn phí
991 Chương 991: Lời Nói Thật Miễn phí
992 Chương 992: Có Mùi Vị Miễn phí
993 Chương 993: Duhring Hiệu Ứng Miễn phí
994 Chương 994: Thế Lực Mới Miễn phí
995 Chương 995: Giáo Dục Tài Nguyên Miễn Phí Miễn phí
996 Chương 996: Ngủ Một Hồi Miễn phí
997 Chương 997: Kiến Thức Thay Đổi Vận Mệnh Miễn phí
998 Chương 998: Nhét Đầy Miệng Miễn phí
999 Chương 999: Gan Lớn Miễn phí
1000 Chương 1000: Phạm Quy Thao Tác Miễn phí
1001 Chương 1001: Liên Hoàn Hố Miễn phí
1002 Chương 1002: Mượn Đao Miễn phí
1003 Chương 1003: Ngẫu Nhiên Gặp Miễn phí
1004 Chương 1004: Biến Hóa Miễn phí
1005 Chương 1005: Thông Khí Miễn phí
1006 Chương 1006: Đế Quốc Cao Hơn Tất Cả Miễn phí
1007 Chương 1007: Diễn Thuyết Miễn phí
1008 Chương 1008: Thẩm Thấu Miễn phí
1009 Chương 1009: Một Tra Tới Cùng Miễn phí
1010 Chương 1010: Tiền Lệ Miễn phí
1011 Chương 1011: Mùa Xuân Ở Nơi Nào? Miễn phí
1012 Chương 1012: Biện Pháp Miễn phí
1013 Chương 1013: Ám Sát Miễn phí
1014 Chương 1014: Duhring Phong Cách Miễn phí
1015 Chương 1015: Dân Điều Miễn phí
1016 Chương 1016: Biến Báo Miễn phí
1017 Chương 1017: Mới Biến Hóa Miễn phí
1018 Chương 1018: Làm Sáng Tỏ Miễn phí
1019 Chương 1019: Đến Hẹn Miễn phí
1020 Chương 1020: Phân Kỳ Miễn phí
1021 Chương 1021: Nhìn Thấu Miễn phí
1022 Chương 1022: Không Có Gì Thơ Miễn phí
1023 Chương 1023: Nhận Thầu Thương Miễn phí
1024 Chương 1024: Bằng Hữu Miễn phí
1025 Chương 1025: Mới Quy Tắc Miễn phí
1026 Chương 1026: Hư Vinh Là Đâm Vào Ngực Dao Găm Miễn phí
1027 Chương 1027: Uống Nước Miễn phí
1028 Chương 1028: Nữ Thần May Mắn Tình Nhân Miễn phí
1029 Chương 1029: Thẳng Thắn Miễn phí
1030 Chương 1030: Phản Phái Miễn phí
1031 Chương 1031: Thiếu Một Đạo #Chương Trình Miễn phí
1032 Chương 1032: Luân Hồi Không Ngừng Miễn phí
1033 Chương 1033: Ánh Mặt Trời Miễn phí
1034 Chương 1034: Bi Thương Miễn phí
1035 Chương 1035: Sứ Đoàn Miễn phí
1036 Chương 1036: Kỳ Huyễn Phân Loại Không Chính Xác Mở Ra Phương Thức Miễn phí
1037 Chương 1037: Không Làm Được! Miễn phí
1038 Chương 1038: Dân Ý Miễn phí
1039 Chương 1039: Thắng Tuyển Miễn phí
1040 Chương 1040: Luân Phiên Miễn phí
1041 Chương 1041: Thường Bạn Ta Thân Miễn phí
1042 Chương 1042: Giao Dịch Miễn phí
1043 Chương 1043: Hôn Lễ (1) Miễn phí
1044 Chương 1044: Hôn Lễ (2) Miễn phí
1045 Chương 1045: Trở Về Miễn phí
1046 Chương 1046: Động Tác Lớn Miễn phí
1047 Chương 1047: Đào Hầm Miễn phí
1048 Chương 1048: Mang Máu Khoáng Thạch Miễn phí
1049 Chương 1049: Ta Đi Liều Mạng, Ngươi Đây? Miễn phí
1050 Chương 1050: Nhanh Chóng Lên Men Miễn phí
1051 Chương 1051: Con Men Miễn phí
1052 Chương 1052: Hỗn Loạn Miễn phí
1053 Chương 1053: Mật Mưu Miễn phí
1054 Chương 1054: Điều Đổi Vị Trí Miễn phí
1055 Chương 1055: Hòa Đàm Miễn phí
1056 Chương 1056: Độc Lang Miễn phí
1057 Chương 1057: Truyền Kỳ Kết Thúc Miễn phí
1058 Chương 1058: Mua Cho Ngươi Điều Nên Miễn phí
1059 Chương 1059: Lời Lẽ Chí Lý Miễn phí
1060 Chương 1060: Thiêu Đốt Miễn phí
1061 Chương 1061: Chính Sách Biến Hóa Miễn phí
1062 Chương 1062: Lôi Đình Nhất Kích Miễn phí
1063 Chương 1063: Lại Chờ Một Chút Miễn phí
1064 Chương 1064: Vùng Hoang Dã Mị Lực Miễn phí
1065 Chương 1065: Trí Chướng Miễn phí
1066 Chương 1066: Con Ai? Miễn phí
1067 Chương 1067: Ta Là Một Cái Điều Giải Viên Miễn phí
1068 Chương 1068: Điều Tra Miễn phí
1069 Chương 1069: Nghe Đồn Miễn phí
1070 Chương 1070: Sau Lưng Miễn phí
1071 Chương 1071: Đẩy Miễn phí
1072 Chương 1072: Giảm Thuế Chính Sách Miễn phí
1073 Chương 1073: Làm Nóng Miễn phí
1074 Chương 1074: Thuần Phác Miễn phí
1075 Chương 1075: Tự Nhiên Vẻ Đẹp Miễn phí
1076 Chương 1076: Thiên Nhiên Thủ Hộ Giả Miễn phí
1077 Chương 1077: Ác Ma Triệu Hoán Miễn phí
1078 Chương 1078: Ta Giúp Ngươi Làm Lựa Chọn Miễn phí
1079 Chương 1079: Đánh Đổi Miễn phí
1080 Chương 1080: Mạng Lưới Miễn phí
1081 Chương 1081: Không Hợp Lý Miễn phí
1082 Chương 1082: Công Và Tư Rõ Ràng Miễn phí
1083 Chương 1083: Quay Đầu Đào Miễn phí
1084 Chương 1084: Ngõ Cụt Miễn phí
1085 Chương 1085: Tuy Rằng Ngươi Bây Giờ Nhìn Dáng Vẻ Rất Thảm, Có Thể Trước Đại Lý Lúc Lại Rất Đẹp Trai Miễn phí
1086 Chương 1086: Năm Ấy Gió Xuân Hiu Hiu Ngươi Ta Chỉ Phía Xa Phương Xa Cười Thành Bại Luận Phong Vân Bễ Nghễ Thiên Hạ Miễn phí
1087 Chương 1087: Con Rối Lãnh Tụ Miễn phí
1088 Chương 1088: Trở Tay Miễn phí
1089 Chương 1089: Mộng Đẹp Miễn phí
1090 Chương 1090: Hàm Răng Miễn phí
1091 Chương 1091: Thương Đoàn Miễn phí
1092 Chương 1092: Lăng Liệt Miễn phí
1093 Chương 1093: Trực Diện Miễn phí
1094 Chương 1094: Thành Ý Miễn phí
1095 Chương 1095: Tức Giận Nha, Có Bản Lĩnh Trở Mặt A Miễn phí
1096 Chương 1096: Lý Do Miễn phí
1097 Chương 1097: Thoái Nhượng Miễn phí
1098 Chương 1098: Hiệp Chế Miễn phí
1099 Chương 1099: Săn Bắn Miễn phí
1100 Chương 1100: Dã Ngoại Miễn phí
1101 Chương 1101: Kết Thúc Miễn phí
1102 Chương 1102: Theo Dõi Miễn phí
1103 Chương 1103: Thời Đại Đau Đớn Miễn phí
1104 Chương 1104: Không Thể Tin Là Tên Đó Miễn phí
1105 Chương 1105: Bắt Đầu Từ Con Số Không Miễn phí
1106 Chương 1106: Quyền Lực Kỳ Thực Là Một Loại Ma Pháp Miễn phí
1107 Chương 1107: Gửi Vận Chuyển Miễn phí
1108 Chương 1108: Ánh Nến Miễn phí
1109 Chương 1109: Quảng Cáo Sống Miễn phí
1110 Chương 1110: Ta, Buồn Nôn Ngươi Miễn phí
1111 Chương 1111: Duhring Bay Ở Trên Trời Miễn phí
1112 Chương 1112: Vida Miễn phí
1113 Chương 1113: Tưởng Niệm Là Một Loại Rất Huyền Đồ Vật Miễn phí
1114 Chương 1114: Lỗi Của Cha (1) Miễn phí
1115 Chương 1115: Lỗi Của Cha (2) Miễn phí
1116 Chương 1116: Giai Cấp Ở Khắp Mọi Nơi Miễn phí
1117 Chương 1117: Chính Xác Phương Thức Giáo Dục Miễn phí
1118 Chương 1118: Chính Nghĩa Tất thắng! Miễn phí
1119 Chương 1119: Ta, Thay Đổi Thế Giới! Miễn phí
1120 Chương 1120: Ăn Não Người Miễn phí
1121 Chương 1121: Đa Tình Tổng Bị Vô Tình Thương Miễn phí
1122 Chương 1122: Sợi Duhring Miễn phí
1123 Chương 1123: Mới Công Ty Miễn phí
1124 Chương 1124: Can Thiệp Miễn phí
1125 Chương 1125: Ám Sát Miễn phí
1126 Chương 1126: Dự Phòng Thủ Đoạn Miễn phí
1127 Chương 1127: Bóng Đêm Mông Lung Miễn phí
1128 Chương 1128: Căng Thẳng Miễn phí
1129 Chương 1129: Ám Sát Tiến Hành Lúc Miễn phí
1130 Chương 1130: Kế Hoạch Thông Miễn phí
1131 Chương 1131: Sau Lưng Miễn phí
1132 Chương 1132: Chia Sẻ Miễn phí
1133 Chương 1133: Duhring, Tốt! Miễn phí
1134 Chương 1134: Bốn Điểm Lợi Miễn phí
1135 Chương 1135: Tham Vọng Miễn phí
1136 Chương 1136: Ta Coi Trọng Ngươi Miễn phí
1137 Chương 1137: Con Số Trò Chơi Miễn phí
1138 Chương 1138: Buồn Ngủ Quá Miễn phí
1139 Chương 1139: Câu Cá Miễn phí
1140 Chương 1140: Then Chốt Miễn phí
1141 Chương 1141: Nhìn Thấu Tất Cả Miễn phí
1142 Chương 1142: Nên Đi Du Lịch Một Thoáng Miễn phí
1143 Chương 1143: Xuất Ngoại Miễn phí
1144 Chương 1144: Trạm Thứ Nhất Miễn phí
1145 Chương 1145: Lựa Chọn Miễn phí
1146 Chương 1146: Vẻ Mặt Ôn Hòa Miễn phí
1147 Chương 1147: Bàn Xong Xuôi Miễn phí
1148 Chương 1148: Nhét Cái Người Miễn phí
1149 Chương 1149: Tiên Tiến Tính Miễn phí
1150 Chương 1150: Tìm Miễn phí
1151 Chương 1151: Gặp Mặt Miễn phí
1152 Chương 1152: Từ Chối Miễn phí
1153 Chương 1153: Người Tinh Tường Miễn phí
1154 Chương 1154: Dirsina Miễn phí
1155 Chương 1155: Cường Thế Nữ Nhân Miễn phí
1156 Chương 1156: Đàm Luận Cái Hợp Tác Miễn phí
1157 Chương 1157: Ta Có Một Cái Ý Nghĩ Miễn phí
1158 Chương 1158: Vẫn Là Tuổi Trẻ Miễn phí
1159 Chương 1159: Scandal Miễn phí
1160 Chương 1160: Lấy Giúp Người Làm Niềm Vui Duhring Miễn phí
1161 Chương 1161: Làm Vì Dã Man Mang Đến Văn Minh Miễn phí
1162 Chương 1162: Bền Chắc Tình Bạn Miễn phí
1163 Chương 1163: Đưa Tin Miễn phí
1164 Chương 1164: Lập Trường Miễn phí
1165 Chương 1165: Hoàng Kim Quốc Gia Miễn phí
1166 Chương 1166: Mới Đãi Vàng Nóng Miễn phí
1167 Chương 1167: Quyết Chiến Trước Miễn phí
1168 Chương 1168: Tẻ Nhạt Thắng Lợi Miễn phí
1169 Chương 1169: Thảo Luận Miễn phí
1170 Chương 1170: Người Hiền Lành Duhring Miễn phí
1171 Chương 1171: Ta Hoài Nghi Ta Đào Hầm Chôn Chính Ta Miễn phí
1172 Chương 1172: Sắt Kế Hoạch, Bạc Kế Hoạch, Vàng Kế Hoạch Miễn phí
1173 Chương 1173: Đẩy Một Cái Miễn phí
1174 Chương 1174: Ai Còn Có Thể Không Có Mấy Cái Bí Mật Nhỏ Miễn phí
1175 Chương 1175: Lựa Chọn Miễn phí
1176 Chương 1176: Bản Sắc Diễn Xuất Miễn phí
1177 Chương 1177: Ngẫu Nhiên Gặp Miễn phí
1178 Chương 1178: Làm Đế Quốc Không Thể Quá Biết Điều Miễn phí
1179 Chương 1179: Có Chút Buồn Ngủ Miễn phí
1180 Chương 1180: Khoe Khoang Miễn phí
1181 Chương 1181: Ta Nói Tính Miễn phí
1182 Chương 1182: Náo Nhiệt Miễn phí
1183 Chương 1183: Tác Thành Miễn phí
1184 Chương 1184: Ngươi Nghĩ Muốn Không Hẳn Là Ngươi Cần Miễn phí
1185 Chương 1185: Điện Thoại Miễn phí
1186 Chương 1186: Đe Dọa Miễn phí
1187 Chương 1187: Tranh Cãi Miễn phí
1188 Chương 1188: Kí Tên Miễn phí
1189 Chương 1189: Duhring Cùng Duhring Phái Cùng Dã Tâm Miễn phí
1190 Chương 1190: Quỵt Cơm Miễn phí
1191 Chương 1191: Tên Lừa Đảo Miễn phí
1192 Chương 1192: Chân Tướng? Không, Kỳ Thực Còn Có Càng Nhiều! Miễn phí
1193 Chương 1193: Cổ Lão Trí Tuệ Miễn phí
1194 Chương 1194: Nhìn Thấu Miễn phí
1195 Chương 1195: Cẩu Nam Nữ Miễn phí
1196 Chương 1196: Giãy Dụa Một Thoáng Miễn phí
1197 Chương 1197: Tiếp Xúc Miễn phí
1198 Chương 1198: Thu Mua Miễn phí
1199 Chương 1199: Kiếm Lời Không Nhiều Miễn phí
1200 Chương 1200: Nhận Té Ngã Là Tốt Rồi Miễn phí
1201 Chương 1201: Có Chút Vấn Đề Miễn phí
1202 Chương 1202: Không Có Ai Là Vô Tội Miễn phí
1203 Chương 1203: Tất Tất Tất Miễn phí
1204 Chương 1204: Fermat Miễn phí
1205 Chương 1205: Tình Cũ Miễn phí
1206 Chương 1206: Dũng Khí Miễn phí
1207 Chương 1207: Làm Sai Chuyện Chung Quy Phải Bị Trừng Phạt Miễn phí
1208 Chương 1208: Trộm Đào Miễn phí
1209 Chương 1209: Ta Có Kế Hoạch, Nhưng Ta Không Nói Miễn phí
1210 Chương 1210: Ác Chiến Miễn phí
1211 Chương 1211: Kiên Trì Miễn phí
1212 Chương 1212: Chống Không Được A Miễn phí
1213 Chương 1213: Bị Bắt Miễn phí
1214 Chương 1214: Gia Tộc Vinh Quang Miễn phí
1215 Chương 1215: Chính Nghĩa Tia Chớp Miễn phí
1216 Chương 1216: Chứng Cứ Miễn phí
1217 Chương 1217: Lộ Đầu Miễn phí
1218 Chương 1218: Ta Đế Quốc Miễn phí
1220 Chương 1220: Chó Mang Thỏ Miễn phí
1221 Chương 1221: Phương Hướng Phát Triển Miễn phí
1222 Chương 1222: Đế Đảng Miễn phí
1223 Chương 1223: Cổ Lão Trí Tuệ Miễn phí
1224 Chương 1224: Phát Triển Miễn phí
1225 Chương 1225: Hạ Nhiệt Độ Miễn phí
1226 Chương 1226: Nhiệt Tình Viên Đạn Miễn phí
1227 Chương 1227: Làm Đập Phá Miễn phí
1228 Chương 1228: Phương Pháp Mới Miễn phí
1229 Chương 1229: Liệu Hiệu Tốt Miễn phí
1230 Chương 1230: Người Thất Bại Miễn phí
1231 Chương 1231: Kẻ Cặn Bã Cùng Kẻ Cặn Bã Cùng Kẻ Cặn Bã Miễn phí
1232 Chương 1232: Trả Giá Trưởng Thành Miễn phí
1233 Chương 1233: Đi Xa Tha Hương Miễn phí
1234 Chương 1234: Chung Kết Miễn phí
1235 Chương 1235: Xem Phim Miễn phí
1236 Chương 1236: Đều Trưởng Thành Miễn phí
1237 Chương 1237: Về Nhà Trước Miễn phí
1238 Chương 1238: Buổi Tối Miễn phí
1239 Chương 1239: Đêm Khuya Miễn phí
1240 Chương 1240: Địa Vị Miễn phí
1241 Chương 1241: Mặc Cho Miễn phí
1242 Chương 1242: Một Đời Địch Thủ Miễn phí
1243 Chương 1243: Sửa Đường Miễn phí
1244 Chương 1244: Ta Chọc Giận Ngươi Miễn phí
1245 Chương 1245: Đánh Một Trận Miễn phí
1246 Chương 1246: Đập Cánh Miễn phí
1247 Chương 1247: Duhring Là Làm Sao Giáo Dục Hài Tử Miễn phí
1248 Chương 1248: Món Đồ Gì Miễn phí
1249 Chương 1249: Suýt Chút Nữa Bại Lộ Miễn phí
1250 Chương 1250: Xem Báo Miễn phí
1251 Chương 1251: Gặp Mặt Miễn phí
1252 Chương 1252: Muốn Làm Chủ Tịch Sao Miễn phí
1253 Chương 1253: Làm Cái Mơ Tới Miễn phí
1254 Chương 1254: Ác Mộng Miễn phí
1255 Chương 1255: Mặt Đơn Miễn phí
1256 Chương 1256: Tri Kỷ Miễn phí
1257 Chương 1257: Kiến Thức Lưu Manh Miễn phí
1258 Chương 1258: Ngoài Ý Muốn Miễn phí
1259 Chương 1259: Lần Này Thay Đổi Người Miễn phí
1260 Chương 1260: Đợi Thêm Một Chút Miễn phí
1261 Chương 1261: Rút Về Miễn phí
1262 Chương 1262: Cờ Lê Tiến Hành Lúc Miễn phí
1263 Chương 1263: Không Giống Nhau Đâm Miễn phí
1264 Chương 1264: Tình Thế Nguy Cấp Miễn phí
1265 Chương 1265: Lại Vượt Một Bước Miễn phí
1266 Chương 1266: Bàn Lại Một Lần Miễn phí
1267 Chương 1267: Tỉnh Người Miễn phí
1268 Chương 1268: Thỉnh Giáo Một Chút Miễn phí
1269 Chương 1269: Nói Đến Các Ngươi Khả Năng Không Tin, Ta Trong Bụng Có Thể Chống Thuyền Miễn phí
1270 Chương 1270: Tiếp Tục Lôi Kéo Miễn phí
1271 Chương 1271: Tôn Ti Miễn phí
1272 Chương 1272: Nằm Ở Trong Cuộc, Đều Là Tên Lừa Đảo! ! Miễn phí
1273 Chương 1273: Người Quen Cũ Miễn phí
1274 Chương 1274: Gởi giấy Miễn phí
1275 Chương 1275: Cao Cấp Độ Hội Nghị Miễn phí
1276 Chương 1276: Ký Kết Miễn phí
1277 Chương 1277: Vừa Vặn, Chính Là Như Thế Xảo Miễn phí
1278 Chương 1278: Nắm Lấy Miễn phí
1279 Chương 1279: Ngươi Gây Phiền Toái, Tiên Sinh Miễn phí
1280 Chương 1280: Còn Có Vương Pháp Sao? Miễn phí
1281 Chương 1281: Chính Trực Miễn phí
1282 Chương 1282: Đánh Cuộc Miễn phí
1283 Chương 1283: Trong Bóng Tối Điều Tra Miễn phí
1284 Chương 1284: Qua Tay Bán Cái Giá Tiền Cao Miễn phí
1285 Chương 1285: Quá Kích Thích Miễn phí
1286 Chương 1286: Đoạn Gay Miễn phí
1287 Chương 1287: Kéo Ra Màn Che Đại Đào Sát Miễn phí
1288 Chương 1288: Chức Nghiệp Hóa Miễn phí
1289 Chương 1289: Chết Rồi Còn Không Yên Tĩnh Miễn phí
1290 Chương 1290: Gotoen Miễn phí
1291 Chương 1291: Thiên Chú Miễn phí
1292 Chương 1292: Bắt Đầu Trị Liệu Miễn phí
1293 Chương 1293: Cáo Già Trị Liệu Miễn phí
1294 Chương 1294: Chung Kết Tuần Cùng Với Miễn phí
1295 Chương 1295: Sinh Miễn phí
1296 Chương 1296: Towie Miễn phí
1297 Chương 1297: Đối Chiếu Miễn phí
1298 Chương 1298: Nghĩ Được Chưa? Miễn phí
1299 Chương 1299: Hoàng Hôn Ánh Chiều Tà Không Tại Miễn phí
1300 Chương 1300: Hành Động Miễn phí
1301 Chương 1301: Sát Lục Miễn phí
1302 Chương 1302: Mở Hội Miễn phí
1303 Chương 1303: Ngón Tay Bị Đập Phá, Đau Quá A, Móng Tay Phía Dưới Đều Ô Miễn phí
1304 Chương 1304: Năm Xưa Bất Lợi, Thương Bệnh Đều Là Nương Theo Ta Miễn phí
1305 Chương 1305: Duhring Roi Trong Tay Miễn phí
1306 Chương 1306: Ưu Tú Nhất Người Miễn phí
1307 Chương 1307: Dạ Đàm Miễn phí
1308 Chương 1308: Không Phải Là Đối Thủ Miễn phí
1309 Chương 1309: Từng Cái Khẩu Khí Lớn Hơn Trời Miễn phí
1310 Chương 1310: Thời Đại Lựa Chọn Miễn phí
1219 Chương 1219: Cảnh Cáo Miễn phí
149 Chương 149: ??? Miễn phí
1311 Chương 1311: Bản Chất Miễn phí
1312 Chương 1312: Cuốn Đuôi Miễn phí
1313 Chương 1313: Trượt Chân Miễn phí
1314 Chương 1314: Nguyên Bộ Trà Sữa Miễn phí
1315 Chương 1315: Chương Trình Siêu Trí Tuệ Miễn phí
1316 Chương 1316: Tham Chiến Miễn phí
1317 Chương 1317: Sói Và Thợ Săn Miễn phí
1318 Chương 1318: Tham Gia Kẻ Địch. . . Hội Nghị Miễn phí
1319 Chương 1319: Tự Mang Bgm Cùng Ánh Đèn Sư Thiên Mệnh Chi Tử Miễn phí
1320 Chương 1320: Không Có Chỗ Ra Tay Miễn phí
1321 Chương 1321: Bắt Cóc Miễn phí
1322 Chương 1322: Vượn Đội Mũ Người Miễn phí
1323 Chương 1323: Quá Kích Thích, Suýt Chút Nữa Ném Luôn Cần Miễn phí
ID Tên
ID Comment