Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Không Cho Trả Lại Ông Xã

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Lục Phong Tranh
Phụ trách: Contact Person Toang100
Phát hành: 2020-06-26 20:06:20
Mới nhất: 2020-06-26 20:08:37 (Chương 19)
Lượt xem: 6 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 19 / Điểm đề cử: 0

Anh là một thành đạt, anh cho mình là người hoàn mỹ trong tất cả mọi thứ, kế cả hôn nhân. Thế nhưng, anh có thật sự hoàn mỹ như vậy? Khi mà vợ anh lại đòi lỳ hôn!

Một vụ tai nạn xảy ra, anh bị đưa về thời điểm quá khứ lúc hai người còn chưa lấy nhau.

Lúc bấy giờ anh mới để ý hơn, anh mới biết vì sao vợ anh lại như vậy. Thứ cố muốn vốn dĩ không phải là cuộc sống nhung lụa, mà là sự quan tâm chăm sóc từ anh. Đã thế, lần này mình phải bù đắp cho cô ấy! Những thứ khác, dẹp hết cho ta.

ID Tên
ID Comment