Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Khủng Bố Hãn Đao Hành

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
VẪN CÒN RAHuyền Huyễn
Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất
Phụ trách: Contact Person Tĩnh Thiên
Phát hành: 2019-09-25 20:04:43
Mới nhất: 2019-10-29 20:58:33 (Chương 314)
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 314 / Điểm đề cử: 0

Quỷ quái hoành hành, tông tộc bá thế
Yêu ma quấy phá, khủng hoảng vào đầu.

Trung Nguyên các nơi quỷ dị huyện chí, dư luận xôn xao khủng bố nghe đồn, lưu truyền rộng khắp khiếp người đồng dao.

###

Là / không —— phân giải【 Tam Tự kinh】
Phân giải thành công, thu hoạch được ‘thông dụng văn tự phân biệt’

Là / không —— phân giải【 Chu Ung】
Phân giải thành công, thu hoạch được da người x1, xương người x10, thịt người x20, ‘Liệt Hỏa chưởng’

###

Là / không —— cường hóa【 Liệt Hỏa chưởng】

Liệt Hỏa chưởng +1, Liệt Hỏa chưởng +2, Liệt Hỏa chưởng +3...Liệt Hỏa chưởng +10
...
【 Liệt Hỏa chưởng】( đại viên mãn): bàn tay hỏa diễm kháng tính +30

......

Mặc dù cái này quỷ quái yêu dị hoành hành thế giới rất nguy hiểm, nhưng cũng may hắn có một cái Siêu Cấp Máy Phụ Trợ.

id Tên Phí
305 Chương 305: Võ Thần đồ lục Miễn phí
304 Chương 304: Ta có một kế, nhưng Miễn phí
302 Chương 302: Dung hợp: thần binh + thần binh=? Miễn phí
303 Chương 303: Kim đan đại đạo Miễn phí
301 Chương 301: Thần binh, khải linh trí! Miễn phí
300 Chương 300: Ta trộm ! Miễn phí
299 Chương 299: Thần Sát Chân Linh, thức tỉnh Miễn phí
298 Chương 298: Thiên Tà giáo đến Miễn phí
297 Chương 297: Trò hay mở màn Miễn phí
296 Chương 296: Dịch Mạo Mỹ Dung Quyền Miễn phí
295 Chương 295: Đánh bậy đánh bạ, Thần Sát Bảo Huyệt Miễn phí
293 Chương 293: Thiên Tà chú Miễn phí
292 Chương 292: Cấm Đồng Ngục Nữ Miễn phí
291 Chương 291: Cường hóa! Kim Chung Tráo 12 trọng Miễn phí
290 Chương 290: Huyết Diện nhân Miễn phí
289 Chương 289: Ngũ Nhạc Bát Sơn Miễn phí
282 Chương 282: Tần Nguyệt Sinh Mệnh Tinh Giới Vực Miễn phí
1 Chương 1: Siêu Cấp Máy Phụ Trợ Miễn phí
2 Chương 2: Canh gà đại bổ Miễn phí
3 Chương 3: Quỷ ngõ hẻm Miễn phí
4 Chương 4: Hổ Hạc Song Hình Quyền Miễn phí
5 Chương 5: Ta muốn cắn thuốc Miễn phí
6 Chương 6: Ban ngày ban mặt tội phạm giết người Miễn phí
7 Chương 7: Nam Yên bảo trai Miễn phí
8 Chương 8: Mặt người lại xuất hiện Miễn phí
9 Chương 9: Phật tượng bí mật Miễn phí
10 Chương 10: Hung Bi Thung bộ Miễn phí
11 Chương 11: Thanh Phong đạo sĩ Miễn phí
12 Chương 12: Làm tặc Miễn phí
13 Chương 13: Thần bí nhấc quan tài người Miễn phí
14 Chương 14: Cứu tràng Miễn phí
15 Chương 15: Thu hoạch mới Miễn phí
16 Chương 16: Đánh nhau! Miễn phí
17 Chương 17: Tần công tử Miễn phí
18 Chương 18: Chữ sắt bên trên có thanh đao Miễn phí
19 Chương 19: Mặt nạ Miễn phí
20 Chương 20: Ném tiêu Miễn phí
21 Chương 21: Thiết Bố Sam Miễn phí
22 Chương 22: Bạch Hà thôn Miễn phí
23 Chương 23: Quỷ nước Miễn phí
24 Chương 24: Hữu kinh vô hiểm Miễn phí
25 Chương 25: Học đao Miễn phí
26 Chương 26: Đao khí Miễn phí
27 Chương 27: Thất Tinh giám Miễn phí
28 Chương 28: Truy nã đạo tặc Miễn phí
29 Chương 29: Giang Nam ác tặc trăm người phổ Miễn phí
30 Chương 30: Khinh công Miễn phí
31 Chương 31: Đêm gặp Miễn phí
32 Chương 32: Thiên Ma tâm giới Miễn phí
33 Chương 33: Mai phục Miễn phí
34 Chương 34: Huyền Thiên bảo giám Miễn phí
35 Chương 35: Nháy mắt bạo tạc Miễn phí
36 Chương 36: Ra ngoài thử nghiệm Miễn phí
37 Chương 37: Cọp con Miễn phí
38 Chương 38: Tần gia thiếu gia nuôi đầu hổ Miễn phí
39 Chương 39: Thiên Ma Tà Nhận năng lực Miễn phí
40 Chương 40: Hoàng Phong tứ lang Miễn phí
41 Chương 41: Độc Nhãn Hổ - Từ Tam Miễn phí
42 Chương 42: Thích khách Miễn phí
43 Chương 43: Phía sau màn hắc thủ Miễn phí
44 Chương 44: Thu thập đan hoàn Miễn phí
45 Chương 45: Hẹn xong đi thả hoa đăng đi Miễn phí
46 Chương 46: Phạt gân tẩy tủy Miễn phí
47 Chương 47: Chui vào Mãnh Hổ bang Miễn phí
48 Chương 48: Hổ Hạc Song Hình Quyền, đại sư Miễn phí
49 Chương 49: Nhiều mặt phản ứng Miễn phí
50 Chương 50: Thanh Dương thành liên hoàn diệt tộc án Miễn phí
51 Chương 51: Thảm tao diệt môn Miễn phí
52 Chương 52: Máu nhuộm phố dài gió đêm ngâm (1) Miễn phí
53 Chương 53: Máu nhuộm phố dài gió đêm ngâm (2) Miễn phí
54 Chương 54: Băng phong 10 dặm Miễn phí
55 Chương 55: Bạch Hào tới cửa Miễn phí
56 Chương 56: Bành Kiều thôn Miễn phí
57 Chương 57: Nhện Miễn phí
58 Chương 58: Dưới mặt đất nhện sào huyệt Miễn phí
59 Chương 59: Mới võ học Miễn phí
60 Chương 60: Bị tập kích Miễn phí
61 Chương 61: Phát rồ Miễn phí
62 Chương 62: Thập Thường Thị Miễn phí
63 Chương 63: Quá giang long Miễn phí
64 Chương 64: Cầu phúc tiết Miễn phí
65 Chương 65: Đêm giết Miễn phí
66 Chương 66: Đại Lực Kim Cương Chưởng Miễn phí
67 Chương 67: Lên bảng Miễn phí
68 Chương 68: Giết đến tận cửa quá giang long Miễn phí
69 Chương 69: Một đao giây Miễn phí
70 Chương 70: Hải Long Vương lời đồn Miễn phí
71 Chương 71: Họa sát thân Miễn phí
72 Chương 72: Hủy đi thuyền Miễn phí
73 Chương 73: Huyết Phệ quỷ Miễn phí
74 Chương 74: Thái thú tin tức Miễn phí
75 Chương 75: Thuộc tính thiên phú Miễn phí
76 Chương 76: Đãng hồn linh Miễn phí
77 Chương 77: Khăn vàng Miễn phí
78 Chương 78: Nhập mê chướng Miễn phí
79 Chương 79: Người quỷ khác đường, huống chi là nàng đang hại ngươi Miễn phí
80 Chương 80: Thủy trang Miễn phí
81 Chương 81: Hồ họa Miễn phí
82 Chương 82: Ngoại Đoán viên mãn Miễn phí
83 Chương 83: Huyền Thiên Bảo Giám nội lực quyển sách Miễn phí
84 Chương 84: Dẹp đường hồi phủ Miễn phí
85 Chương 85: Cực phẩm Lôi Kích mộc Miễn phí
86 Chương 86: Rèn đúc đãng hồn linh Miễn phí
87 Chương 87: Một nửa vạc Miễn phí
88 Chương 88: Cảnh Từ trấn Miễn phí
89 Chương 89: 3 đại thiên phú Miễn phí
90 Chương 90: Tiền triều chùa cổ Miễn phí
91 Chương 91: Nữ Nhi quốc Miễn phí
92 Chương 92: Pháp thuật? Miễn phí
93 Chương 93: Vạn Hoa thành nương nương Miễn phí
94 Chương 94: Tử sắc thiên phú Miễn phí
95 Chương 95: Bỉ Ngạn Hoa biển Miễn phí
96 Chương 96: Vạn Hoa thành chủ Miễn phí
97 Chương 97: Thất Nguyên Tạo Hóa quyết, chân - thiên uy Miễn phí
98 Chương 98: Thất Nguyên Tạo Hóa quyết bản hoàn chỉnh, tới tay Miễn phí
99 Chương 99: Long hồn? Miễn phí
100 Chương 100: Toàn thành tật bệnh Miễn phí
101 Chương 101: Nhiếp hồn cánh tay Miễn phí
102 Chương 102: Hàn Sơn Tự lệ khí trùng thiên Miễn phí
103 Chương 103: Nội Lực cảnh 1 trọng Miễn phí
104 Chương 104: Thanh tràng Miễn phí
105 Chương 105: Đãng Hồn hống - hoàn toàn mới hình thái Miễn phí
106 Chương 106: Tam Thi trận (1) Miễn phí
107 Chương 107: Tam Thi trận (2) Miễn phí
108 Chương 108: Đo lực Miễn phí
109 Chương 109: Manh mối Miễn phí
110 Chương 110: Tây Kỳ sơn quán Miễn phí
111 Chương 111: Thăng quan Miễn phí
112 Chương 112: Thay đổi thiên phú Miễn phí
113 Chương 113: Tay không trích tinh Miễn phí
114 Chương 114: Nhân Tiên võ đạo Miễn phí
115 Chương 115: Kinh hiện Quỷ tộc Miễn phí
116 Chương 116: Cố nhân Miễn phí
117 Chương 117: Ta Đến Cũng Miễn phí
118 Chương 118: Sơn tặc khắc tinh Miễn phí
119 Chương 119: Một cái cũng đừng hòng đi Miễn phí
120 Chương 120: Ép hỏi Miễn phí
121 Chương 121: Vân Mộng khe Miễn phí
122 Chương 122: Mỏ vàng Miễn phí
123 Chương 123: Thiên tinh phía dưới lộ thiên quặng mỏ Miễn phí
124 Chương 124: Giết Nội lực cảnh cao thủ Miễn phí
125 Chương 125: Thế gian lại không Ta Đến Cũng Miễn phí
126 Chương 126: Nghiêm cấm đùa lửa Miễn phí
127 Chương 127: Kinh thiên động địa Miễn phí
128 Chương 128: Công đức Miễn phí
129 Chương 129: Văn đại nãi nãi Miễn phí
130 Chương 130: Phong bạo sắp tới Miễn phí
131 Chương 131: Bọn hắn tới Miễn phí
132 Chương 132: Chuông Công Trảm Hổ Cục Miễn phí
133 Chương 133: Vô Diện Nhân Miễn phí
134 Chương 134: Đồng Giác Kim Quan Miễn phí
135 Chương 135: Phong ấn nới lỏng Miễn phí
136 Chương 136: Nân lên đại kỳ Miễn phí
137 Chương 137: 13 cái Đại Quỷ Tôn Miễn phí
138 Chương 138: Đều ra thủ đoạn, hàng phục Quỷ Tôn Miễn phí
139 Chương 139: Tăng lên, Đại Lực Kim Cương Chưởng Miễn phí
140 Chương 140: Nội Lực cảnh 3 tầng Miễn phí
141 Chương 141: Thần công !!! Miễn phí
142 Chương 142: Thủy Hành Ngự Phiến, Bích Lạc Đồng Miễn phí
143 Chương 143: Lại thăng quan Miễn phí
144 Chương 144: 9 ngựa nữa lực lượng Miễn phí
145 Chương 145: Cát Tường trấn Miễn phí
146 Chương 146: Truy tung Miễn phí
147 Chương 147: Người bên ngoài Miễn phí
148 Chương 148: Tạp súc Miễn phí
149 Chương 149: Thiên Thủ Hóa Phật, sơ hiển thân thủ Miễn phí
150 Chương 150: Kim Ngân các Miễn phí
151 Chương 151: Phá hủy Mảnh Hổ đường Miễn phí
152 Chương 152: Giây thu thủ hạ Miễn phí
153 Chương 153: Hoàn toàn bản Dưỡng Nguyên công Miễn phí
154 Chương 154: Mua đan phương Miễn phí
155 Chương 155: Địa quật dị biến Miễn phí
156 Chương 156: Lục Tí Ngoại Cốt, vật quy nguyên chủ Miễn phí
157 Chương 157: Đã được như nguyện Miễn phí
158 Chương 158: Nguyệt hắc phong cao động thủ đêm Miễn phí
159 Chương 159: Chiến Hổ huyết mạch Miễn phí
160 Chương 160: Tiến về Dương Châu phủ Miễn phí
161 Chương 161: Cổ tháp nghi ngờ Miễn phí
162 Chương 162: Giết bên trong quái vật Miễn phí
163 Chương 163: Nguy cơ trùng trùng Miễn phí
164 Chương 164: Long mạch Miễn phí
165 Chương 165: Trảm Long mạch Miễn phí
166 Chương 166: Thừa vận người Miễn phí
167 Chương 167: Gặp chuyện bất bình Miễn phí
168 Chương 168: Bộc lộ tài năng Miễn phí
169 Chương 169: Dương châu phủ Miễn phí
170 Chương 170: Một đên kịch biến Miễn phí
171 Chương 171: Ma giáo Miễn phí
172 Chương 172: Ngươi nói cài này người trong Ma giáo, hắn nguy hiểm không Miễn phí
173 Chương 173: Đánh tơi bời cảnh cáo Miễn phí
174 Chương 174: Nổi danh (1) Miễn phí
175 Chương 175: Nổi danh (2) Miễn phí
176 Chương 176: Ma giáo điểm dừng chân Miễn phí
177 Chương 177: Người trong Ma giáo hiện thân Miễn phí
178 Chương 178: Nội lực cảnh 4 tầng Miễn phí
179 Chương 179: Đại Phật sơn Miễn phí
180 Chương 180: Ma giáo 5 người Miễn phí
181 Chương 181: Tàn đồ tụ, Kiếm Trủng hiển hiện Miễn phí
182 Chương 182: Hoàn chỉnh địa đồ Miễn phí
183 Chương 183: Thiên phú bộc phát Miễn phí
184 Chương 184: Hoàng Tuyền mắt Miễn phí
185 Chương 185: Triều đình người tới Miễn phí
186 Chương 186: Tìm được manh mối Miễn phí
187 Chương 187: Gặp chuyện bất bình Miễn phí
188 Chương 188: Sa Tử Châu Miễn phí
189 Chương 189: Người chết sống lại Miễn phí
190 Chương 190: Ngàn năm kỳ nhân Miễn phí
191 Chương 191: Thiên Địa Thất Đại Nạn Miễn phí
192 Chương 192: Tuế Nguyệt Chi Luân Miễn phí
193 Chương 193: Nữ tử thần bí Miễn phí
194 Chương 194: Thăm dò Đồng Đúc Kiếm thành Miễn phí
195 Chương 195: Lại gặp Ma giáo Miễn phí
196 Chương 196: Phòng nhỏ Miễn phí
197 Chương 197: Vượt quan Miễn phí
198 Chương 198: Kiếm Trùng mật tàng Miễn phí
199 Chương 199: Tiêu Dao Du Thiên Pháp Miễn phí
200 Chương 200: Thiên Địa Thất Đại Hạn, không chỉ một thức Miễn phí
201 Chương 201: Ngoài ý muốn phát hiện Miễn phí
202 Chương 202: Đánh vào Thập Nhị Liên Hoàn Ổ Miễn phí
203 Chương 203: Không hàng liền trảm Miễn phí
204 Chương 204: Ngàn năm Mãng Cổ Chu Cáp Miễn phí
205 Chương 205: Gió nổi mây phun Miễn phí
206 Chương 206: Sơn tặc cũng muốn có mùa xuân Miễn phí
207 Chương 207: Nhân công nội lực cao thủ Miễn phí
208 Chương 208: Sinh Tử Hàn Băng Phù Miễn phí
209 Chương 209: Giận mà không dám nói gì Miễn phí
210 Chương 210: Giang Nam phân loạn Miễn phí
211 Chương 211: Tránh mưa Miễn phí
212 Chương 212: Xưa nay chưa từng có tà ma Miễn phí
213 Chương 213: Bạch Liên Thánh Giáo Miễn phí
214 Chương 214: Sơn Quỷ Châu Miễn phí
215 Chương 215: Giả mạo Bạch Liên Thánh sứ Miễn phí
216 Chương 216: Đại Phật quật Miễn phí
217 Chương 217: Hoàng Cân Tiên Giáo Miễn phí
218 Chương 218: Xà Giáp Quân diện mạo chân thực Miễn phí
219 Chương 219: Thiên công giúp ta Miễn phí
220 Chương 220: 2 đại cao thủ giáng lâm Miễn phí
221 Chương 221: Lại có Long Miễn phí
222 Chương 222: Co chút thu hoạch! Miễn phí
223 Chương 223: Kiểm kê Miễn phí
224 Chương 224: An Thông huyện Miễn phí
225 Chương 225: Ăn nhậu trong đêm Miễn phí
226 Chương 226: Có chút mặt mày Miễn phí
227 Chương 227: Oán niệm thể Miễn phí
228 Chương 228: Diệt trừ một hại Miễn phí
229 Chương 229: Thứ 2 vị thừa vận người Miễn phí
230 Chương 230: Cửu Dương Chí Cực Công Miễn phí
231 Chương 231: Thiên Cơ thành mật thám Miễn phí
232 Chương 232: Trên biển bá chiến Miễn phí
233 Chương 233: Trên trời rơi xuống người Miễn phí
234 Chương 234: Máu nhuộm Đông Hải (1) Miễn phí
235 Chương 235: Máu nhuộm Đông Hải (2) Miễn phí
236 Chương 236: Đao uy thiên cụ(sợ) Miễn phí
237 Chương 237: Hải chiến đuôi mạt Miễn phí
238 Chương 238: Thực lực tăng lên một đợt Miễn phí
239 Chương 239: Thiên hạ bảng Miễn phí
240 Chương 240: Dạ tập quân địch đại bản doanh Miễn phí
241 Chương 241: Ngũ Tự Chân Ngôn, ngụy Miễn phí
242 Chương 242: Bắc thượng Dương Châu phủ Miễn phí
243 Chương 243: Thái Thương phái, cực lạc đại hội Miễn phí
244 Chương 244: Cô nương này nguyên lai là cái mặt mù Miễn phí
245 Chương 245: Hộ Long đình, phát hiện đồng liêu Miễn phí
246 Chương 246: Đại náo Dương Châu phủ Miễn phí
247 Chương 247: Thập Nhị Thiên Công đại trận Miễn phí
248 Chương 248: Khoái Hoạt Thần Tiên Miễn phí
249 Chương 249: Đối phó Vương Đào, sự tình kết thúc Miễn phí
250 Chương 250: Cửu Âm Cực Đạo Kinh hiệu quả lớn nhất Miễn phí
251 Chương 251: Thu hết tài phú Miễn phí
252 Chương 252: Đoạn Kiếm phong bên trên Thái Thương phái Miễn phí
253 Chương 253: Cực kỳ cổ quái Miễn phí
254 Chương 254: Tinh thần thiên phú, vặn vẹo mê cung Miễn phí
255 Chương 255: Lò luyện đan, lấy hồn luyện đan Miễn phí
256 Chương 256: Thứ 2 khối bàn quay Miễn phí
257 Chương 257: Qua hiện tại tương lai, Nhậm Ngã Hành Miễn phí
258 Chương 258: Phi đao thần thông, ăn cắp thần thông Miễn phí
259 Chương 259: Một phần đến từ Trường An thần bí ủy thác Miễn phí
260 Chương 260: Vô Căn môn đến Miễn phí
261 Chương 261: Bản mệnh thần thông Miễn phí
262 Chương 262: Mệnh tinh giới vực Miễn phí
263 Chương 263: Quỷ Môn Quan, Âm Minh Ngưu Đầu Miễn phí
264 Chương 264: Âm Binh Ngưu Đầu ''di sản'' Miễn phí
265 Chương 265: Nội lực cảnh thất trọng Miễn phí
266 Chương 266: Tinh, Khí, Thần Miễn phí
267 Chương 267: ''Độc Khẩu nương tử'' Liễu Nhược Diệp Miễn phí
268 Chương 268: Thập Nhị Liên Hoàn Ổ, diệt môn Miễn phí
269 Chương 269: Hộp sắt biến hóa Miễn phí
270 Chương 270: Thái Cổ Thần Sát Song Tiêm Xoa Miễn phí
271 Chương 271: Lão tặc này lại đến giúp tay Miễn phí
272 Chương 272: Hoàng Cân lực sĩ Miễn phí
273 Chương 273: Tự mình luyện đao Miễn phí
274 Chương 274: Thiên Hỏa Thần Đao Miễn phí
275 Chương 275: Ngũ Dương chân nhân Miễn phí
276 Chương 276: Chồng Giáp nhất mạch, có giáp vô địch Miễn phí
277 Chương 277: Phổ Nhân đại tiên sư Miễn phí
278 Chương 278: 1 người chiến thiên quân vạn mã Miễn phí
279 Chương 279: Nuốt Thiên Ma tinh phách A Hổ Miễn phí
280 Chương 280: Thiên Tà Hổ Phách, mới thần công Miễn phí
281 Chương 281: Nửa bước tông sư Miễn phí
283 Chương 283: Đúc Binh sư, tân thần binh Miễn phí
284 Chương 284: Cửu Thiên Tuế Miễn phí
285 Chương 285: Chiến, Thập Thường thị Miễn phí
286 Chương 286: Thần công, Kim Chung Tráo Miễn phí
287 Chương 287: Tiêu đội, sơn tặc Miễn phí
288 Chương 288: Xích Hà Kinh Miễn phí
294 Chương 294: Tà Tâm Bồ Tát Miễn phí
306 Chương 306: Tiến Bạch Liên Thiên Các Miễn phí
307 Chương 307: Bạch Liên giáo chủ Miễn phí
308 Chương 308: Đoạt Cửu Dương Chí Cực Công (1) Miễn phí
309 Chương 309: Đoạt Cửu Dương Chí Cực Công (2) Miễn phí
310 Chương 310: Chuẩn bị bế quan, xuống một bước tông sư Miễn phí
311 Chương 311: Tông sư Miễn phí
312 Chương 312: Cửu Âm Cửu Dương Cửu Thế Kinh Miễn phí
313 Chương 313: Trên trời tiên nhân, trên mặt đất phàm nhân Miễn phí
314 Chương 314: Trung Nguyên lên phía bắc, trực chỉ Trường An Miễn phí
ID Tên
ID Comment