Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Ngày Tàn Của Thế Giới (Dịch)

18
14
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Yên Hoả Thành Thành
Phụ trách: Contact Person Xuân Hoa Thu Nguyệt
Phát hành: 2020-09-08 17:10:12
Mới nhất: 2020-10-23 23:05:03 (Chương 2033)
Lượt xem: 28053 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 3 / Chương: 2189 / Điểm đề cử: 0

Khi món pháp bảo đầu tiên trong trò chơi xuất hiện ở thế giới hiện thực, nó đã khiến cho toàn bộ nhân loại trở nên điên cuồng.

Đây là thời đại tốt nhất, mọi người ai ai cũng tham gia vào trò chơi để mang trang bị, thần thông, tu vi, tất tàn tật mọi thứ ra thế giới thực.

Nhưng đây cũng là thời đại khốn nạn nhất, khi mà yêu ma trong trò chơi xâm chiếm thế giới thực, sức mạnh của chúng khủng khiếp tới nỗi khiến con người tuyệt vọng, toàn bộ thế giới thực gặp phải cảnh tận thế.

Cố Thanh Sơn – một người chơi lâu năm cùng đồng quy vu tận với BOSS cuối cùng bỗng nhiên lại thấy mình xuyên không, trở về thời điểm trước khi trò chơi được tung ra thị trường.

Lúc này trò chơi chưa Open Beta, mọi thứ trong kịch bản vẫn chưa bắt đầu nhưng Cố Thanh Sơn lại phát hiện phần thưởng tiêu diệt được boss cuối cùng kia có thể giúp hắn tiến vào trò chơi…

Mọi chuyện ra sao, hồi sau sẽ rõ. Hồi một không rõ thì xin hãy nhảy hố mau mau.

          

ID Tên
1581
Jin
2020-10-10 21:34:58
Đáng đề cử nè
1559
Mộng Hoàng
2020-09-24 12:44:02
Hay
1558
Mộng Hoàng
2020-09-24 12:44:01
Hay
ID Comment
323
Ủng hộ một cách lặng lẽ...