Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App
Chương 80: Ta thấy một cái giết một cái!

Nhất Kiếm Độc Tôn

Chương 80: Ta thấy một cái giết một cái!---- Xuất bản bởi Tiểu Bạch Kiểm.
Cập nhật lần cuối: 2020-01-23 13:46:45
3925 từ · 31 phút đọc