Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

4
3
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Nhĩ Căn
Phụ trách: Contact Person Tĩnh Thiên
Phát hành: 2019-08-03 18:07:27
Mới nhất: 2019-08-05 16:09:10 (Chương 1981)
Lượt xem: 3234 / Bình luận: 0 / Chương: 1714 / Điểm đề cử: 0

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

(一念永恒)

id Tên Phí
1 Chương 1: Hắn tên là Bạch Tiểu Thuần Miễn phí
2 Chương 2: Hỏa Táo Phòng Miễn phí
3 Chương 3: Sáu câu chân ngôn Miễn phí
4 Chương 4: Luyện Linh Miễn phí
5 Chương 5: Vạn nhất ném đi mạng nhỏ thì thế nào Miễn phí
6 Chương 6: Linh khí thượng cấp Miễn phí
7 Chương 7: Quy văn nhận chủ Miễn phí
8 Chương 8: Ta với ngươi liều mạng! Miễn phí
9 Chương 9: Duyên Niên Ích Thọ Đan Miễn phí
10 Chương 10: Sư huynh chớ đi vội Miễn phí
11 Chương 11: Hầu tiểu muội Miễn phí
12 Chương 12: Trên bức tường rào Miễn phí
13 Chương 13: Ngươi cũng tới đi Miễn phí
14 Chương 14: Tam sư huynh? Tam sư tỷ? Miễn phí
15 Chương 15: Bất Tử Trường Sinh Công! Miễn phí
16 Chương 16: Thận trọng tỉ mỉ Miễn phí
17 Chương 17: Rùa đen nhỏ Miễn phí
18 Chương 18: Dẫn dắt bầu không khí! Miễn phí
19 Chương 19: Bạch Thử Lang truyền thuyết Miễn phí
20 Chương 20: Lông gà trên đất Miễn phí
21 Chương 21: Tiểu Thuần ca ca... Miễn phí
22 Chương 22: Sư tỷ yên tâm Miễn phí
23 Chương 23: Cuồng ma trộm gà Miễn phí
24 Chương 24: Ngươi là ai Miễn phí
25 Chương 25: Bất Tử Thiết Bì Miễn phí
26 Chương 26: Linh Vĩ Kê ăn có ngon không Miễn phí
27 Chương 27: Cái này...đây là cây Trúc! Miễn phí
28 Chương 28: Áp lực mới là động lực Miễn phí
29 Chương 29: Cử trọng nhược khinh Miễn phí
30 Chương 30: Đến đây đi! Miễn phí
31 Chương 31: Sỉ nhục a! Miễn phí
32 Chương 32: Vận khí nghịch thiên Miễn phí
33 Chương 33: Đả đảo Bạch Tiểu Thuần! Miễn phí
34 Chương 34: Thảo mộc nghiền ép Miễn phí
35 Chương 35: Lại thấy Hứa Bảo Tài Miễn phí
36 Chương 36: Tiểu Ô quy xưng bá! Miễn phí
37 Chương 37: Cử khinh nhược trọng Miễn phí
38 Chương 38: Tử Khí Hóa Đỉnh Miễn phí
39 Chương 39: Nghiền ép Miễn phí
40 Chương 40: Truy cầu cực hạn Miễn phí
41 Chương 41: Hiệu quả của luyện linh Miễn phí
42 Chương 42: Khảo hạch Tấn chức Miễn phí
43 Chương 43: Rất chậm... Rất chậm Miễn phí
44 Chương 44: Trời đã sáng rồi Miễn phí
45 Chương 45: Giết chết ngươi không khó! Miễn phí
46 Chương 46: Nhiệm vụ từ Chấp Pháp Đường Miễn phí
47 Chương 47: Tiểu Thuần ra tông môn Miễn phí
48 Chương 48: Thế giới bên ngoài Miễn phí
49 Chương 49: Lạc Trần gia tộc Miễn phí
50 Chương 50: Đình viện quỷ dị Miễn phí
51 Chương 51: Phùng sư huynh là người tốt a Miễn phí
52 Chương 52: Lạc Trần làm phản Miễn phí
53 Chương 53: Dũng khí Miễn phí
54 Chương 54: Đạo nghĩa trong lòng Miễn phí
55 Chương 55: Thiếu chủ Trần Hằng Miễn phí
56 Chương 56: Nương tựa lẫn nhau Miễn phí
57 Chương 57: Chúng ta đều phải sống sót! Miễn phí
58 Chương 58: Ngoan cố chống cự! Miễn phí
59 Chương 59: Ta sống ngươi chết Miễn phí
60 Chương 60: Sinh tử kịch chiến Miễn phí
61 Chương 61: Một kích tuyệt mệnh Miễn phí
62 Chương 62: Dao mổ trâu giết gà Miễn phí
63 Chương 63: Nghiền ép Lạc Trần Miễn phí
64 Chương 64: Tinh Thần và Tang lễ Miễn phí
65 Chương 65: Người thủ mộ Miễn phí
66 Chương 66: Vì tông môn xông pha khói lửa Miễn phí
67 Chương 67: Sư huynh, sư phó ta đâu Miễn phí
68 Chương 68: Đám sư điệt, đừng chạy! Miễn phí
69 Chương 69: Bạch Tiểu Thuần, thiếu chủ bảo ngươi tới Miễn phí
70 Chương 70: Này, Lý sư huynh Miễn phí
71 Chương 71: Hạt giống Quang vinh còn sống Miễn phí
72 Chương 72: Sư môn có quy định Miễn phí
73 Chương 73: Là ai làm! Miễn phí
74 Chương 74: Thì ra là Bạch Tiểu Thuần Miễn phí
75 Chương 75: Ta oan uổng a! Miễn phí
76 Chương 76: Ngưng khí tầng tám Miễn phí
77 Chương 77: Đấu giá hội Miễn phí
78 Chương 78: Bọn họ đang nói ta sao Miễn phí
79 Chương 79: Tiểu Thuần, chúng ta tin tưởng! Miễn phí
80 Chương 80: Thiên phú của Trương Đại Bàn Miễn phí
81 Chương 81: Niệm Linh Cổ Pháp Miễn phí
82 Chương 82: Thiên kiêu bờ Nam Miễn phí
83 Chương 83: Mời Chu trưởng lão xuất mã Miễn phí
84 Chương 84: Bộc phát khó thể tin! Miễn phí
85 Chương 85: Hắn là... Đệ nhất! Miễn phí
86 Chương 86: Lại là cái kiểu này Miễn phí
87 Chương 87: Ngoại môn thiên kiêu chiến hai bờ Nam Bắc Miễn phí
88 Chương 88: Bờ Bắc cường hãn Miễn phí
89 Chương 89: Ngươi nhận thua đi Miễn phí
90 Chương 90: Kẻ thù của bờ Bắc Miễn phí
91 Chương 91: Bờ Bắc điên cuồng Miễn phí
92 Chương 92: Công Tôn Uyển Nhi tuyệt vọng Miễn phí
93 Chương 93: Đan này đối với người cũng có tác dụng Miễn phí
94 Chương 94: Bạch sư thúc! Chúng ta là người một nhà! Miễn phí
95 Chương 95: Kiếm, không phải dùng như thế này! Miễn phí
96 Chương 96: Chiến Quỷ Nha Miễn phí
97 Chương 97: Ta chính là Trương Đại Bàn! Miễn phí
98 Chương 98: Long Tượng hóa hải kinh Miễn phí
99 Chương 99: Tìm tới tận cửa Miễn phí
100 Chương 100: Còn không hướng Bạch sư thúc của ngươi nhận lỗi Miễn phí
101 Chương 101: Nguyên Từ châu và Thủy Trạch Quốc Độ Miễn phí
102 Chương 102: Có ai ở đây không Miễn phí
103 Chương 103: Ta muốn vì tông môn mà cống hiến! Miễn phí
104 Chương 104: Ta cam đoan... Miễn phí
105 Chương 105: Động vật đại vượt ngục! Miễn phí
106 Chương 106: Con thỏ điên cuồng! Miễn phí
107 Chương 107: Thiên Lôi Tẩy Dược đại pháp Miễn phí
108 Chương 108: Trương Đại Bàn đầy nghĩa khí!!! Miễn phí
109 Chương 109: Mưa nhỏ trên Tử Đỉnh sơn... Miễn phí
110 Chương 110: Sung quân Vạn Xà Cốc Miễn phí
111 Chương 111: Chạm đến gông cùm xiềng xích Miễn phí
112 Chương 112: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng! Miễn phí
113 Chương 113: Đại sự xảy ra… Miễn phí
114 Chương 114: Lý Thanh Hậu đã hiểu... Miễn phí
115 Chương 115: Không! Đừng truyền đi!!! Miễn phí
116 Chương 116: Thủy tổ Kinh hiện Miễn phí
117 Chương 117: Hàn môn dược quyển! Miễn phí
118 Chương 118: Không được chào đón Miễn phí
119 Chương 119: Mùa xuân, ta chôn Dục Thú Chủng xuống! Miễn phí
120 Chương 120: Khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần! Miễn phí
121 Chương 121: Hạc giấy bay đầy trời… Miễn phí
122 Chương 122: Trận chiến này, ta tiếp nhận! Miễn phí
123 Chương 123: Chiến! Miễn phí
124 Chương 124: Ngự nhân đại pháp Miễn phí
125 Chương 125: Dạ Hành Thú năm đó… Miễn phí
126 Chương 126: Hậu tích bạc phát! Miễn phí
127 Chương 127: Hồn phù hư vô Miễn phí
128 Chương 128: Linh tỉnh Miễn phí
129 Chương 129: Một cây gai xương! Miễn phí
130 Chương 130: Dục Thú nở hoa Miễn phí
131 Chương 131: Hết thảy vì phụng hiến Miễn phí
132 Chương 132: Bản nguyên phản tổ chi huyết Miễn phí
133 Chương 133: Tiểu bất điểm, đừng thử Miễn phí
134 Chương 134: Âm hồn bất tán Miễn phí
135 Chương 135: Bờ Bắc đại bộc phát Miễn phí
136 Chương 136: Đều đã tới Miễn phí
137 Chương 137: Chiến thú của ta! Miễn phí
138 Chương 138: Sở thích của Thiết Đản Miễn phí
139 Chương 139: Không phải ta làm nha Miễn phí
140 Chương 140: Trúc Cơ thánh địa! Miễn phí
141 Chương 141: Vẫn kiếm thâm uyên Miễn phí
142 Chương 142: Thiên kiêu các tông môn! Miễn phí
143 Chương 143: Nhất định là cố ý Miễn phí
144 Chương 144: Bạch gia liều mạng với ngươi! Miễn phí
145 Chương 145: Tất tru! Miễn phí
146 Chương 146: Cường hãn Miễn phí
147 Chương 147: Quái đan xuất thế! Miễn phí
148 Chương 148: Ca ca, chơi với ta đi Miễn phí
149 Chương 149: Chỉ xem Bạch sư thúc có nghĩ tới hay không Miễn phí
150 Chương 150: Ca ca có việc. . Miễn phí
151 Chương 151: Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám đấu cùng ta! Miễn phí
152 Chương 152: Ngươi vô sỉ! Ngươi mới vô sỉ! Miễn phí
153 Chương 153: Triều tịch, bắt đầu! Miễn phí
154 Chương 154: Đại Đạo tranh phong! Miễn phí
155 Chương 155: Đột phá đệ nhất gông cùm xiềng xích! Miễn phí
156 Chương 156: Muốn giết ta? Miễn phí
157 Chương 157: Nghịch thế mà lên! Miễn phí
158 Chương 158: Linh Khê tông, bảo vệ Bạch Tiểu Thuần! Miễn phí
159 Chương 159: Bất Tử Kim bì! Miễn phí
160 Chương 160: Trảm thiên kiêu! Miễn phí
161 Chương 161: Phế triều tịch của ngươi Miễn phí
162 Chương 162: Thiên mạch chi khí Miễn phí
163 Chương 163: Người tranh ta đoạt Miễn phí
164 Chương 164: Vậy thì làm sao Miễn phí
165 Chương 165: Tranh đoạt thiên mạch! Miễn phí
166 Chương 166: Thiên Đạo Trúc Cơ! Miễn phí
167 Chương 167: Cửu U Quỷ Vực Miễn phí
168 Chương 168: Cải trang vi hành. . Miễn phí
169 Chương 169: Hầu mỗ chưa bao giờ nói dối Miễn phí
170 Chương 170: Lăng Phỉ tiên tử Miễn phí
171 Chương 171: Ám sát Bạch Tiểu Thuần! Miễn phí
172 Chương 172: Bạch Tiểu Thuần! Thật xin lỗi! Miễn phí
173 Chương 173: Cái thế giới này Miễn phí
174 Chương 174: Tinh không đạo cực tông Miễn phí
175 Chương 175: Xin Bạch sư huynh tự trọng! Miễn phí
176 Chương 176: Truyền thừa ẩn tàng duy nhất! Miễn phí
177 Chương 177: Thông thiên pháp nhãn! Miễn phí
178 Chương 178: Mặt nạ nhỏ, chơi trốn tìm với Bạch gia ta Miễn phí
179 Chương 179: Ta nói cho ngươi một bí mật Miễn phí
180 Chương 180: Chẳng lẽ là thiên ý… Miễn phí
181 Chương 181: Không người có thể trấn áp Miễn phí
182 Chương 182: Bảo châu của ta Miễn phí
183 Chương 183: Ta sẽ trở về rất nhanh.... Miễn phí
184 Chương 184: Sao lại có chuyện này được! Miễn phí
185 Chương 185: Bí ẩn của Huyết Khê Tông Miễn phí
186 Chương 186: Bảo địa tu hành! Miễn phí
187 Chương 187: Tống Khuyết có một tiểu Cô. . Miễn phí
188 Chương 188: Dưỡng thi phường Miễn phí
189 Chương 189: Bộ lông đại biến! Miễn phí
190 Chương 190: Lông xanh hộ chủ! Miễn phí
191 Chương 191: Thi Phong ban thưởng Miễn phí
192 Chương 192: Huyết Nhai thí luyện Miễn phí
193 Chương 193: Ăn mảnh. . Miễn phí
194 Chương 194: Trông thấy bổn hộ pháp, còn không bái kiến? Miễn phí
195 Chương 195: Ta chọn Trung Phong Tống tỷ tỷ Miễn phí
196 Chương 196: Thế giới thần bí Miễn phí
197 Chương 197: Trung Phong bí thuật Miễn phí
198 Chương 198: Ai ám toán ta Miễn phí
199 Chương 199: Động phủ của Huyết Mai. . Miễn phí
200 Chương 200: Huyết Mai Thiếu Chủ, thật khéo. . Miễn phí
201 Chương 201: Bạch Tiểu Thuần ta. . Miễn phí
202 Chương 202: Con Thỏ quýnh quáng Miễn phí
203 Chương 203: Thực cho rằng ta sợ các ngươi! Miễn phí
204 Chương 204: Nghịch huyết phản tổ! Miễn phí
205 Chương 205: Thật là một tông môn tốt mà! Miễn phí
206 Chương 206: Hung danh hiển hách Miễn phí
207 Chương 207: Dạ Ma lan xa. . Miễn phí
208 Chương 208: Tống tỷ tỷ cứu ta Miễn phí
209 Chương 209: Có bị diệt khẩu hay không Miễn phí
210 Chương 210: Đại trưởng lão, xin tự trọng! Miễn phí
211 Chương 211: Tuyệt thế yêu nghiệt. . Miễn phí
212 Chương 212: Huyết Khê tông lưỡng lự Miễn phí
213 Chương 213: Hừ Hừ Tử bé nhỏ! Miễn phí
214 Chương 214: Ta đã trở về. . Miễn phí
215 Chương 215: Bấm độn tính toán! Miễn phí
216 Chương 216: Không gì không biết Miễn phí
217 Chương 217: Vương Thú chi uy Miễn phí
218 Chương 218: Đàm phán không thành Miễn phí
219 Chương 219: Trúc Cơ trung kỳ Miễn phí
220 Chương 220: Thánh đan tàn bích Miễn phí
221 Chương 221: Vạn vật Thảo mộc đạo Miễn phí
222 Chương 222: Ta muốn luyện dược! Miễn phí
223 Chương 223: Lò đan bay đầy trời Miễn phí
224 Chương 224: Thế này sẽ không tính là phản bội tông chứ! Miễn phí
225 Chương 225: Dạ Táng! Về ngay cho ta! Miễn phí
226 Chương 226: Mọi việc cứ yên tâm Miễn phí
227 Chương 227: Hắc khí thần bí Miễn phí
228 Chương 228: Xin hỏi... Ngươi cũng là tiên thảo sao? Miễn phí
229 Chương 229: Ôn ma tên hiệu, vang danh thiên hạ Miễn phí
230 Chương 230: Nếu nàng cưỡng ép... thì sao bây giờ? Miễn phí
231 Chương 231: Ta thân là trưởng bối, cũng có chỗ không đúng Miễn phí
232 Chương 232: Tứ Quỷ lực lượng Miễn phí
233 Chương 233: Ớ? Vì sao ngươi không nói? Miễn phí
234 Chương 234: Thật sự sẽ không nổ chứ? Miễn phí
235 Chương 235: Ôn Ma tới Miễn phí
236 Chương 236: Tiểu hắc, hút nó! Miễn phí
237 Chương 237: Thiếu Trạch Phong nổ mạnh Miễn phí
238 Chương 238: Ngũ giai Linh dược Miễn phí
239 Chương 239: Có nên giữ lại một ít hay không? Miễn phí
240 Chương 240: Ta quá chính trực rồi! Miễn phí
241 Chương 241: Huyết Ma chính là Huyết Chủ Miễn phí
242 Chương 242: Huyết Tử thí luyện Miễn phí
243 Chương 243: Dạ Táng, người giết ngươi là Cổ Liệt! Miễn phí
244 Chương 244: Ngập tràn ác ý Miễn phí
245 Chương 245: Không công bằng Miễn phí
246 Chương 246: Cửa ải thứ hai Miễn phí
247 Chương 247: Đây là cái gì? Miễn phí
248 Chương 248: Tránh ra a, đừng có theo ta Miễn phí
249 Chương 249: Hắn lại có thể ăn! Miễn phí
250 Chương 250: Sát! Miễn phí
251 Chương 251: Kế hoạch của ta Miễn phí
252 Chương 252: Đừng trách ta Miễn phí
254 Chương 254: Đã tới giờ! Miễn phí
255 Chương 255: Toái Hầu Tỏa lại xuất hiện Miễn phí
256 Chương 256: Ngươi là Bạch Tiểu Thuần?! Miễn phí
257 Chương 257: Tiểu Đỗ Đỗ Miễn phí
258 Chương 258: Trung Phong Huyết Tử! Miễn phí
259 Chương 259: Trí nhớ, chính là truyền thừa! Miễn phí
260 Chương 260: Huyết Tổ thứ hai Miễn phí
261 Chương 261: Đỗ Huyết Mai, ngươi mau ra đây! Miễn phí
262 Chương 262: Nhận làm con nuôi Miễn phí
263 Chương 263: Khuê phòng trộm bảo Miễn phí
264 Chương 264: Kéo dài ngoài ý muốn Miễn phí
265 Chương 265: Đùng đùng Miễn phí
266 Chương 266: Ta đã trở về! Miễn phí
267 Chương 267: Các ngươi nhất định rất nhớ ta Miễn phí
268 Chương 268: Chúng ta tin ngươi mà Miễn phí
269 Chương 269: Thề giết Dạ Táng Miễn phí
270 Chương 270: Có điều suy nghĩ Miễn phí
271 Chương 271: Chân không diệu hữu Miễn phí
272 Chương 272: Có Thiết Đản, ta có Linh Khê Miễn phí
273 Chương 273: Chu Tâm Kỳ, Bạch mỗ tặng ngươi một lần duyên pháp Miễn phí
274 Chương 274: Đã từng là thiếu niên hết sức ngông cuồng! Miễn phí
275 Chương 275: Lạc Trần đại trận Miễn phí
276 Chương 276: Chủng Đạo Đệ Cửu Trận Miễn phí
277 Chương 277: Trận pháp hoàn thành! Miễn phí
278 Chương 278: Huyết Khê Tông... đã đến! Miễn phí
279 Chương 279: Chỉ bằng ta là Trung Phong Huyết Tử! Miễn phí
280 Chương 280: Lão tổ, đừng đánh nữa! Miễn phí
281 Chương 281: Huyết Khê Tông, quay về cho ta! Miễn phí
282 Chương 282: Ta thật sự đã hiểu! Miễn phí
283 Chương 283: Bây giờ, nghe ta nói được chưa? Miễn phí
284 Chương 284: Hạng Viêm ra tay Miễn phí
285 Chương 285: Thiên Diện Tử Miễn phí
286 Chương 286: Chào buổi sáng Miễn phí
287 Chương 287: Nữ nhân thật là đáng sợ! Miễn phí
288 Chương 288: Chim trên trời là chim gì Miễn phí
289 Chương 289: Lão tổ, ta muốn ra chiến trường! Miễn phí
290 Chương 290: Trận địa của Huyền Khê Miễn phí
291 Chương 291: Trung phong Huyết Tử, pháp lực vô biên - Linh Khê Thiên Mạch, uy chấn bát phương Miễn phí
292 Chương 292: Ta muốn ... luyện dược! Miễn phí
293 Chương 293: Ôn Ma tàn sát bừa bãi Miễn phí
294 Chương 294: Bước ra tiền tuyến Miễn phí
295 Chương 295: Cầm lấy mà chơi Miễn phí
296 Chương 296: Ngươi vẫn còn sống?! Miễn phí
297 Chương 297: Tiểu Ô Quy đáng chém ngàn lần, ta hận ngươi! Miễn phí
298 Chương 298: Kim Ngạc tiền bối, người hãy nghe ta nói! Miễn phí
299 Chương 299: Hợp trận Miễn phí
300 Chương 300: Hóa thân chi uy Miễn phí
301 Chương 301: Trùng quan giận dữ Miễn phí
302 Chương 302: Dương uy trên chiến trường Miễn phí
303 Chương 303: Chiến Lâm Mộ Miễn phí
304 Chương 304: Thân thể cường hãn Miễn phí
305 Chương 305: Chém Lâm Mộ Miễn phí
306 Chương 306: Thiên Giác trảm ngưu Miễn phí
307 Chương 307: Mục tiêu... Bạch Tiểu Thuần! Miễn phí
308 Chương 308: Dương Ô Âm Nha Miễn phí
309 Chương 309: Huyền Khê hàng! Miễn phí
310 Chương 310: Đỗ Huyết Mai bái kiến Huyết Tử! Miễn phí
311 Chương 311: Vết sẹo kia! Miễn phí
312 Chương 312: Việc đệ tử nên làm thì phải làm! Miễn phí
313 Chương 313: Thành lập Nghịch Hà Tông Miễn phí
314 Chương 314: Tông môn còn, ta còn Miễn phí
315 Chương 315: Bí mật của hai tông Miễn phí
316 Chương 316: Chân Linh mở mắt Miễn phí
317 Chương 317: Ta chính là tiểu Ô Quy Miễn phí
318 Chương 318: Cả nhà ngươi đều là nòng nọc... Miễn phí
319 Chương 319: Nuốt... Miễn phí
320 Chương 320: Vĩnh Dạ Tán Miễn phí
321 Chương 321: Uy lực của Vĩnh Dạ Tán Miễn phí
322 Chương 322: Con cóc nhỏ Miễn phí
323 Chương 323: Huyết Khê tề tựu Miễn phí
324 Chương 324: Dung khiếu khai tổ Miễn phí
325 Chương 325: Huyết Tổ mở mắt Miễn phí
326 Chương 326: Mục tiêu, trung du! Miễn phí
327 Chương 327: Tu vi đột phá Miễn phí
328 Chương 328: Không Dong Tà Thụ Miễn phí
329 Chương 329: Tấn công Không Hà Viện Miễn phí
330 Chương 330: Ghim chặt tà thụ Miễn phí
331 Chương 331: Trúc Cơ bất diệt Miễn phí
332 Chương 332: Nhất định có người bảo vệ ta Miễn phí
333 Chương 333: Phượng vũ thê minh Miễn phí
334 Chương 334: Nghiền ép toàn diện Miễn phí
335 Chương 335: Giết! Miễn phí
336 Chương 336: Trảm Kết Đan Miễn phí
337 Chương 337: Kim Dương Chi Đan Miễn phí
338 Chương 338: Thiên Đạo Kim Đan Miễn phí
339 Chương 339: Chạm tới tầng gông cùm xiếng xích thứ hai Miễn phí
340 Chương 340: Một chưởng diệt Kết Đan Miễn phí
341 Chương 341: Chân Linh thức tỉnh Miễn phí
342 Chương 342: Kim Cương bất tử đan Miễn phí
343 Chương 343: Không còn Không Hà Viện, chỉ có Nghịch Hà Tông Miễn phí
344 Chương 344: Hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm Miễn phí
345 Chương 345: Thứ không sạch sẽ Miễn phí
346 Chương 346: Thế lực thần bí lại xuất hiện Miễn phí
347 Chương 347: Cũng có lúc, thỏ không hề học vẹt Miễn phí
348 Chương 348: Nhược điểm của con thỏ Miễn phí
349 Chương 349: Một bức thư tình Miễn phí
350 Chương 350: Ngươi nói dối Miễn phí
351 Chương 351: Đến động phủ ta ngồi một chút Miễn phí
352 Chương 352: Bạch sư huynh, ngươi vào đi Miễn phí
353 Chương 353: Nơi gọi là Mãng Hoang Miễn phí
354 Chương 354: Tinh Không Đạo Cực Tông Miễn phí
355 Chương 355: Thiết Đản độ kiếp Miễn phí
356 Chương 356: Vương thú tử đan Miễn phí
357 Chương 357: Ác ý mà đến Miễn phí
358 Chương 358: Ngang ngược càn rỡ Miễn phí
359 Chương 359: Ỷ thế hiếp người Miễn phí
360 Chương 360: Đi đi đi, ta đi! Miễn phí
361 Chương 361: Chỉ có một Miễn phí
362 Chương 362: Truyền thừa mở ra! Miễn phí
363 Chương 363: Ta lấy một cái là được rồi Miễn phí
364 Chương 364: Ăn hiếp người quá sức! Miễn phí
365 Chương 365: Cái gì thế... Miễn phí
366 Chương 366: Vô Sỉ, Ăn Gian Miễn phí
367 Chương 367: Nhân Sơn Quyết! Miễn phí
368 Chương 368: Ta giải thích cho các ngươi nghe Miễn phí
369 Chương 369: Một cái ấn ký Miễn phí
370 Chương 370: Bạch Tiểu Thuần, ta phải giết ngươi! Miễn phí
371 Chương 371: Lão tổ cứu mạng... Miễn phí
372 Chương 372: Họ đang hô tên ta Miễn phí
373 Chương 373: Tam tức Nghịch Hà Đan! Miễn phí
374 Chương 374: Con tin! Miễn phí
375 Chương 375: Người bảo vệ của Bạch Tiểu Thuần... Miễn phí
376 Chương 376: Không mời mà tới Miễn phí
377 Chương 377: Thiên Tôn! Miễn phí
378 Chương 378: Ta sẽ trở lại! Miễn phí
379 Chương 379: Tinh Không Đạo Cực Tông Miễn phí
380 Chương 380: Ta đói Miễn phí
381 Chương 381: Đến bước đường cùng Miễn phí
382 Chương 382: Siêu cấp Tịch Cốc đan! Miễn phí
383 Chương 383: Gây nên chú ý Miễn phí
384 Chương 384: Tâm cơ thủ đoạn Miễn phí
385 Chương 385: Gặp lại Thần Toán Tử Miễn phí
386 Chương 386: Còn không dập đầu đến bái? Miễn phí
387 Chương 387: Trí Huyễn Đan Miễn phí
388 Chương 388: Thanh Long quật khởi Miễn phí
389 Chương 389: Người có thể sống như vậy Miễn phí
390 Chương 390: Tối nay, bắt Bạch Dược Sư Miễn phí
391 Chương 391: Đạo hữu, ngươi là Trương Đại Hải sao? Miễn phí
392 Chương 392: Gặp lại người hộ đạo Miễn phí
393 Chương 393: Bị tố cáo... Miễn phí
394 Chương 394: Không Vực cầu vồng Miễn phí
395 Chương 395: Đỗ Lăng Phỉ lại xuất hiện Miễn phí
396 Chương 396: Tập hợp lại! Miễn phí
397 Chương 397: Khách sạn Trường Sinh Miễn phí
398 Chương 398: Kim Đan trung kỳ! Miễn phí
399 Chương 399: Mộng tưởng của Tống Khuyết... Miễn phí
400 Chương 400: Khuyết nhi, là ngươi! Miễn phí
401 Chương 401: Người phương nào lớn mật như thế! Miễn phí
402 Chương 402: Ức hiếp gia môn Miễn phí
403 Chương 403: Ngươi dám làm ta bị thương! Miễn phí
404 Chương 404: Ta là con tin! Miễn phí
405 Chương 405: Tiễn đưa ngươi lên trời... Miễn phí
406 Chương 406: Không vực Miễn phí
407 Chương 407: Hàng... Hàng Ma đường? Miễn phí
408 Chương 408: Nơi đây mới là quảng trường Miễn phí
409 Chương 409: Chấp hành nhiệm vụ... Miễn phí
410 Chương 410: Phùng Hữu Đức kinh hỉ! Miễn phí
411 Chương 411: Ngươi... Ngươi đang nói ta? Miễn phí
412 Chương 412: Tiểu Thuần giận dữ Miễn phí
413 Chương 413: Tông môn đối với ta thật tốt quá Miễn phí
414 Chương 414: Tiểu Thuần, Hàng Ma đường là nhà của ngươi Miễn phí
415 Chương 415: Ai dám muốn mạng nhỏ của Bạch Tiểu Thuần! Miễn phí
416 Chương 416: Tinh Không Đạo Cực Bảng Miễn phí
417 Chương 417: Vạn Sơn cốc Miễn phí
418 Chương 418: Núi có linh Miễn phí
419 Chương 419: Xếp hạng Miễn phí
420 Chương 420: Xem thường ta! Miễn phí
421 Chương 421: Thật là ấm áp a Miễn phí
422 Chương 422: Hắn… bơi? Miễn phí
423 Chương 423: Không chấm dứt Miễn phí
424 Chương 424: Kỳ nghệ thí luyện Miễn phí
425 Chương 425: Thủ hộ giả nổi giận Miễn phí
426 Chương 426: Cây cầu không đứng đắn Miễn phí
427 Chương 427: Ăn hiếp người a! Miễn phí
428 Chương 428: Các ngươi đừng có khuyên ta! Miễn phí
429 Chương 429: Người và núi dung hợp Miễn phí
430 Chương 430: Ta cũng có thể! Miễn phí
431 Chương 431: Chủ nhân, ngươi bỏ qua cho ta đi! Miễn phí
432 Chương 432: Hỏa công tâm Miễn phí
433 Chương 433: Sáu canh giờ Miễn phí
434 Chương 434: Xông vào Tinh Không bảng lần nữa! Miễn phí
435 Chương 435: Tụ Hồn đan uy Miễn phí
436 Chương 436: Chiến Công Tôn Uyển Nhi Miễn phí
437 Chương 437: Quốc Độ nứt vỡ! Miễn phí
438 Chương 438: Tu vi đột phá Miễn phí
439 Chương 439: Ta chỉ có một nguyện vọng Miễn phí
440 Chương 440: Nghịch Hà Tông không giống bình thường Miễn phí
441 Chương 441: Liệp hồn thí luyện Miễn phí
442 Chương 442: Đỗ Lăng Phỉ hiện thân Miễn phí
443 Chương 443: Lên thuyền Miễn phí
444 Chương 444: Đệ nhất Triệu Thiên Kiêu Miễn phí
445 Chương 445: Bây giờ ta có thể ăn ngon được rồi Miễn phí
446 Chương 446: Hôm nay ăn cơm được không? Miễn phí
447 Chương 447: Đồ Vật không sạch sẽ lại tới nữa! Miễn phí
703 Chương 703: Bạch sư đệ, mời qua đây nói chuyện Miễn phí
704 Chương 704: Thì ra ngươi là loại người này.. (Thượng) Miễn phí
705 Chương 705: Thì ra ngươi là loại người này.. (Hạ) Miễn phí
706 Chương 706: Doanh Tự Quyết Miễn phí
707 Chương 707: Tình thánh Bạch Tiểu Thuần Miễn phí
708 Chương 708: Tiểu Thuần, ta nghe ngươi! (Thượng) Miễn phí
709 Chương 709: Tiểu Thuần, ta nghe ngươi! (Hạ) Miễn phí
710 Chương 710: Yên tâm, có ta Miễn phí
711 Chương 711: Sư tỷ nghe ta nói Miễn phí
712 Chương 712: Ánh trăng như mơ Miễn phí
713 Chương 713: Triệu sư huynh, ngươi bị thương Miễn phí
714 Chương 714: Tiểu Thuần, ta không chịu nổi Miễn phí
715 Chương 715: Thổ lộ (Thượng) Miễn phí
716 Chương 716: Thổ lộ (Hạ) Miễn phí
717 Chương 717: Có bản lĩnh Miễn phí
718 Chương 718: Lên bờ Miễn phí
719 Chương 719: Các ngươi chờ! Miễn phí
720 Chương 720: Giới thành Miễn phí
721 Chương 721: Tàn cốt cự nhân (Thượng) Miễn phí
722 Chương 722: Tàn cốt cự nhân (Hạ) Miễn phí
723 Chương 723: Man Hoang Vân Thú Miễn phí
724 Chương 724: Trường thành uy nghiêm Miễn phí
725 Chương 725: Bác Bì Quân Miễn phí
726 Chương 726: Thổ dân cự nhân Miễn phí
727 Chương 727: Luyện Hồn Sư Miễn phí
728 Chương 728: Ai nói ta sợ? Miễn phí
729 Chương 729: Ngươi muốn gia nhập Bác Bì Quân sao? (Thượng) Miễn phí
730 Chương 730: Ngươi muốn gia nhập Bác Bì Quân sao? (Hạ) Miễn phí
731 Chương 731: Ngươi bị trưng dụng mười năm Miễn phí
732 Chương 732: Ngươi cũng khi dễ ta? Miễn phí
733 Chương 733: Luyện dược có thể xảy ra chuyện gì Miễn phí
734 Chương 734: Có lão đầu đắc tội ta (Thượng) Miễn phí
735 Chương 735: Có lão đầu đắc tội ta (Hạ) Miễn phí
736 Chương 736: Sắp tạc lô Miễn phí
737 Chương 737: Đây là pháp bảo gì? Miễn phí
738 Chương 738: Bạch Tiểu Thuần, ngươi biết ngươi làm gì không? Miễn phí
739 Chương 739: Mười ba! Miễn phí
740 Chương 740: Tấn chức Thập phu trưởng Miễn phí
741 Chương 741: Trung gian kiếm lời bỏ túi riêng (Thượng) Miễn phí
742 Chương 742: Trung gian kiếm lời bỏ túi riêng (Hạ) Miễn phí
743 Chương 743: Quý Phong Miễn phí
744 Chương 744: Lò đan đã trở thành lịch sử Miễn phí
745 Chương 745: Bạch Tiểu Thuần tức giận Miễn phí
746 Chương 746: Phát Tình Đan khủng bố Miễn phí
747 Chương 747: Truy nã Bạch Tiểu Thuần toàn thế giới Miễn phí
748 Chương 748: Tụ Hồn Đan đại thành Miễn phí
749 Chương 749: Đan uy Miễn phí
750 Chương 750: Ám sát (Thượng) Miễn phí
751 Chương 751: Ám sát (Hạ) Miễn phí
752 Chương 752: Có thể Miễn phí
753 Chương 753: Chiến Tiên Cổ Miễn phí
754 Chương 754: Cuộc chiến trăm bộ lạc Miễn phí
755 Chương 755: Uy lực Tụ Hồn Đan Miễn phí
756 Chương 756: Chết không hối tiếc Miễn phí
757 Chương 757: Bạch ma (Thượng) Miễn phí
758 Chương 758: Bạch ma (Hạ) Miễn phí
759 Chương 759: Ta... Ta quen thủ lĩnh các ngươi Miễn phí
760 Chương 760: Dốc sức liều mạng Miễn phí
761 Chương 761: Còn ai muốn chết? Miễn phí
762 Chương 762: Hàn giới Miễn phí
763 Chương 763: Lực áp quần hùng (Thượng) Miễn phí
764 Chương 764: Lực áp quần hùng (Hạ) Miễn phí
765 Chương 765: Muốn giết Nguyên Anh Miễn phí
766 Chương 766: Tại sao lại như vậy? Miễn phí
767 Chương 767: Tấn chức Thiên phu trưởng! Miễn phí
768 Chương 768: Năm quân đoàn cướp người Miễn phí
769 Chương 769: Kim Đan đại viên mãn (Thượng) Miễn phí
770 Chương 770: Kim Đan đại viên mãn (Hạ) Miễn phí
771 Chương 771: Bất Tử Cấm chân chính Miễn phí
772 Chương 772: Ta cũng muốn trở thành Vạn phu trưởng Miễn phí
773 Chương 773: Chẳng lẽ phải câu dẫn Hồng Trần Nữ Miễn phí
774 Chương 774: Tự mình tuyên bố nhiệm vụ Miễn phí
775 Chương 775: Cướp đoạt trắng trợn (Thượng) Miễn phí
776 Chương 776: Cướp đoạt trắng trợn (Hạ) Miễn phí
777 Chương 777: Chúng không nhìn thấy ta Miễn phí
778 Chương 778: Đến đây, ai dám động thủ? Miễn phí
779 Chương 779: Ta muốn hiến hồn này cho Cự Quỷ Vương Miễn phí
780 Chương 780: Lão tử là quan binh (Thượng) Miễn phí
781 Chương 781: Lão tử là quan binh (Hạ) Miễn phí
782 Chương 782: Nghe lời, cầm đan dược Miễn phí
783 Chương 783: Ta chết cũng không đi! Miễn phí
784 Chương 784: Chẳng lẽ hắn là Thiên Nhân? (Thượng) Miễn phí
785 Chương 785: Chẳng lẽ hắn là Thiên Nhân? (Hạ) Miễn phí
786 Chương 786: Tất cả vì Vạn phu trưởng Miễn phí
787 Chương 787: Đại hồn? Miễn phí
788 Chương 788: Cột sáng màu đen (Thượng) Miễn phí
789 Chương 789: Cột sáng màu đen (Hạ) Miễn phí
790 Chương 790: Hiến tế oan hồn Miễn phí
791 Chương 791: Chân Linh bảo hộ thức ăn Miễn phí
792 Chương 792: Tấn chức Vạn phu trưởng (Thượng) Miễn phí
793 Chương 793: Tấn chức Vạn phu trưởng (Hạ) Miễn phí
794 Chương 794: Đệ tam quân Miễn phí
795 Chương 795: Tống Khuyết trở về Miễn phí
796 Chương 796: Đổi Vạn phu trưởng? (Thượng) Miễn phí
797 Chương 797: Đổi Vạn phu trưởng? (Hạ) Miễn phí
798 Chương 798: Vạn phu trưởng là ngươi? Miễn phí
799 Chương 799: Hắn chính là hài tử Miễn phí
800 Chương 800: Cẩm y Giới thành (Thượng) Miễn phí
801 Chương 801: Cẩm y Giới thành (Hạ) Miễn phí
802 Chương 802: Học hỏi một chiêu Miễn phí
803 Chương 803: Dường như nhìn thấy chính mình (Thượng) Miễn phí
804 Chương 804: Dường như nhìn thấy chính mình (Hạ) Miễn phí
805 Chương 805: Oan cho ta quá! Miễn phí
806 Chương 806: Sắp xảy ra đại sự Miễn phí
807 Chương 807: Tin tức Thiên Nhân Hồn (Thượng) Miễn phí
808 Chương 808: Tin tức Thiên Nhân Hồn (Hạ) Miễn phí
809 Chương 809: Danh sách Miễn phí
810 Chương 810: Ép người quá đáng (Thượng) Miễn phí
811 Chương 811: Ép người quá đáng (Hạ) Miễn phí
812 Chương 812: Bạch ma đến! Miễn phí
813 Chương 813: Tiểu Thuần chạy mau Miễn phí
814 Chương 814: Lai giả bất thiện (Thượng) Miễn phí
815 Chương 815: Lai giả bất thiện (Hạ) Miễn phí
816 Chương 816: Cửu sắc hỏa Miễn phí
817 Chương 817: Mũ đỏ, mũ xanh, chúng ta là một đám mũ quả dưa Miễn phí
818 Chương 818: Hồng đầu, lục đầu, chúng ta thích nhất bạch đầu Miễn phí
819 Chương 819: Huyết màn thầu (Thượng) Miễn phí
820 Chương 820: Huyết màn thầu (Hạ) Miễn phí
821 Chương 821: Huyết nhục tế Miễn phí
822 Chương 822: Gia gia của ngươi tên là Chu Nhất Tinh! Miễn phí
823 Chương 823: Mũi tên kim vân Miễn phí
824 Chương 824: Hư.. (Thượng) Miễn phí
825 Chương 825: Hư.. (Hạ) Miễn phí
826 Chương 826: Ta đi trước... Hư... Miễn phí
827 Chương 827: Bạch Tiểu Thuần, ngươi cũng có hôm nay! Miễn phí
828 Chương 828: Sau lưng ta... Có người! (Thượng) Miễn phí
829 Chương 829: Sau lưng ta... Có người! (Hạ) Miễn phí
830 Chương 830: Ta sẽ ngoan ngoãn Miễn phí
831 Chương 831: Thí luyện chi địa Miễn phí
832 Chương 832: Luyện linh? Miễn phí
833 Chương 833: Thần bí khó lường Miễn phí
834 Chương 834: Cực hạn (Thượng) Miễn phí
835 Chương 835: Cực hạn (Hạ) Miễn phí
836 Chương 836: Tầng thứ ba Miễn phí
837 Chương 837: Thiên Nhân Hồn đến tay Miễn phí
838 Chương 838: Hồng Trần tỷ tỷ nghe ta giải thích (Thượng) Miễn phí
839 Chương 839: Hồng Trần tỷ tỷ nghe ta giải thích (Hạ) Miễn phí
840 Chương 840: Đánh không chết... Miễn phí
841 Chương 841: Đây là thú gì? Miễn phí
842 Chương 842: Thiên Nhân Hồn, dung! Miễn phí
843 Chương 843: Thủ trảo xé trời! Miễn phí
844 Chương 844: Mai danh ẩn tích (Thượng) Miễn phí
845 Chương 845: Mai danh ẩn tích (Hạ) + Hữu duyên nhất đối nhân... + Luyện hồn sư! Miễn phí
846 Chương 846: Ta hận họ bạch! + Đến đây, xem ai sợ ai + Ngươi nhanh bảo nó dừng lại + Luyện hỏa chi pháp Miễn phí
847 Chương 847: Rốt Cuộc Ngươi Là Ai? + Ta Cũng Không Tin + Bạch Đạo Hữu Cứu Mạng + Người thừa kế Minh Hoàng Miễn phí
848 Chương 848: Luyện linh Nguyên Anh bản thân + Lườm ngươi đấy Miễn phí
849 Chương 849: Khi dễ ngươi.. (Thượng) Miễn phí
850 Chương 850: Khi dễ ngươi.. (Hạ) Miễn phí
851 Chương 851: Luyện Hồn Sư Hoàng phẩm Miễn phí
852 Chương 852: Luyện lại mặt nạ Miễn phí
853 Chương 853: Bán Thần hồn Miễn phí
854 Chương 854: Đòn sát thủ (Thượng) Miễn phí
855 Chương 855: Đòn sát thủ (Hạ) Miễn phí
856 Chương 856: Đông Giao Bạch gia Miễn phí
857 Chương 857: Thứ tử Bạch Hạo Miễn phí
858 Chương 858: Phát hiện mánh khóe Miễn phí
859 Chương 859: Thiên tư tuyệt luân (Thượng) Miễn phí
860 Chương 860: Thiên tư tuyệt luân (Hạ) Miễn phí
861 Chương 861: Ta muốn hắn chết Miễn phí
862 Chương 862: Ngươi làm ta thất vọng Miễn phí
863 Chương 863: Dẫn xà xuất động Miễn phí
864 Chương 864: Tổ địa sắp mở (Thượng) Miễn phí
865 Chương 865: Tổ địa sắp mở (Hạ) Miễn phí
866 Chương 866: Trời giáng hỏa vũ Miễn phí
867 Chương 867: Thiên hỏa thần thông Miễn phí
868 Chương 868: Ta không hiểu Miễn phí
869 Chương 869: Bạch phụ lãnh khốc (Thượng) Miễn phí
870 Chương 870: Bạch phụ lãnh khốc (Hạ) Miễn phí
871 Chương 871: Khảo hạch tế tổ Miễn phí
872 Chương 872: Nên nhẫn nhịn Miễn phí
873 Chương 873: Đáp án của Bạch Tiểu Thuần Miễn phí
874 Chương 874: Dùng ngòi bút làm vũ khí (Thượng) Miễn phí
875 Chương 875: Dùng ngòi bút làm vũ khí (Hạ) Miễn phí
876 Chương 876: Thần công truyền đạo Miễn phí
877 Chương 877: Tổ địa mở ra Miễn phí
878 Chương 878: Thiên Nhân Hồn (Thượng) Miễn phí
879 Chương 879: Thiên Nhân Hồn (Hạ) Miễn phí
880 Chương 880: Ngươi muốn làm gì? Miễn phí
881 Chương 881: Ngươi dám muốn, ta dám cho Miễn phí
882 Chương 882: Bạch Hạo, ngươi đáng chết! (Thượng) Miễn phí
883 Chương 883: Bạch Hạo, ngươi đáng chết! (Hạ) Miễn phí
884 Chương 884: Giết ta chính là phản tộc Miễn phí
885 Chương 885: Tề vong Miễn phí
886 Chương 886: Thu hoạch Thiên Nhân Hồn Miễn phí
887 Chương 887: Luyện hỏa trước mặt mọi người Miễn phí
888 Chương 888: Xin ngươi bắt đầu biểu hiện Miễn phí
889 Chương 889: Lão tổ ra tay (Thượng) Miễn phí
890 Chương 890: Lão tổ ra tay (Hạ) Miễn phí
891 Chương 891: Thoát khỏi Bạch gia Miễn phí
892 Chương 892: Nghịch tử, chết cho ta!!! Miễn phí
893 Chương 893: Áp chế Bạch phụ (Thượng) Miễn phí
894 Chương 894: Áp chế Bạch phụ (Hạ) Miễn phí
895 Chương 895: Trời ơi Miễn phí
896 Chương 896: Bạch phụ hoảng sợ Miễn phí
897 Chương 897: Bắt giữ! (Thượng) Miễn phí
898 Chương 898: Bắt giữ! (Hạ) Miễn phí
899 Chương 899: Bổn vương muốn bắt sống hắn Miễn phí
900 Chương 900: Lão tổ đích thân tới (Thượng) Miễn phí
901 Chương 901: Lão tổ đích thân tới (Hạ) Miễn phí
902.1 Chương 902.1: Tái chiến Thiên Nhân Miễn phí
902.2 Chương 902.2: Thiên Vương chỉ Miễn phí
903 Chương 903: Thành Cự Quỷ Miễn phí
904 Chương 904: Ta muốn cao chạy xa bay Miễn phí
905 Chương 905: Ma lao (Thượng) Miễn phí
906 Chương 906: Ma lao (Hạ) Miễn phí
907 Chương 907: Đối mặt sự thật Miễn phí
908 Chương 908: Đội trưởng, bọn họ muốn làm gì? Miễn phí
909 Chương 909: Bạch Tiểu Thuần ta đơn thuần như vậy (Thượng) Miễn phí
910 Chương 910: Bạch Tiểu Thuần ta đơn thuần như vậy (Hạ) Miễn phí
911 Chương 911: Lão ma, chúc ngươi phá kỷ lục Miễn phí
912 Chương 912: Tấn chức tiên thủ Miễn phí
913 Chương 913: Chia của Miễn phí
914 Chương 914: Quét ngang khu Đinh Miễn phí
915 Chương 915: Lão giả thần bí (Thượng) Miễn phí
916 Chương 916: Lão giả thần bí (Hạ) Miễn phí
917 Chương 917: Quá bá đạo Miễn phí
918 Chương 918: Chờ đổi trời là tốt rồi Miễn phí
919 Chương 919: Hoặc không làm, đã làm thì cho xong (Thượng) Miễn phí
920 Chương 920: Hoặc không làm, đã làm thì cho xong (Hạ) Miễn phí
921 Chương 921: Biết ta cũng vô dụng Miễn phí
922 Chương 922: Ngươi không thể làm khó dễ với ta Miễn phí
923 Chương 923: Hỏa diễm mười bốn màu, thành! Miễn phí
924 Chương 924: Toàn thân là bảo (Thượng) Miễn phí
925 Chương 925: Toàn thân là bảo (Hạ) Miễn phí
926 Chương 926: Tộc lão Thái gia Miễn phí
927 Chương 927: Ngươi muốn chết nhanh sao? (Thượng) Miễn phí
928 Chương 928: Ngươi muốn chết nhanh sao? (Hạ) Miễn phí
929 Chương 929: Cự Quỷ Vương tự tin! Miễn phí
930 Chương 930: Ta ngửi được mùi bảo vật (Thượng) Miễn phí
931 Chương 931: Ta ngửi được mùi bảo vật (Hạ) Miễn phí
932 Chương 932: Thiên Vương chỉ Miễn phí
933 Chương 933: Từ Thế Hữu cường đại Miễn phí
934 Chương 934: Đại bí mật (Thượng) Miễn phí
935 Chương 935: Đại bí mật (Hạ) Miễn phí
936 Chương 936: Phản loạn hù dọa Miễn phí
937 Chương 937: Trò chơi của Cự Quỷ Vương (Thượng) Miễn phí
938 Chương 938: Trò chơi của Cự Quỷ Vương (Hạ) Miễn phí
939 Chương 939: Chúng ta đi cướp của hắn Miễn phí
940 Chương 940: Kích thích tốt (Thượng) Miễn phí
941 Chương 941: Kích thích tốt (Hạ) Miễn phí
942 Chương 942: Tấm thuẫn hình người Miễn phí
943 Chương 943: Cự Quỷ Vương bi thương (Thượng) Miễn phí
944 Chương 944: Cự Quỷ Vương bi thương (Hạ) Miễn phí
945 Chương 945: Lão tổ sáng suốt Miễn phí
946 Chương 946: Bán Thần Hồn bạo! Miễn phí
947 Chương 947: Đây là tên điên (Thượng) Miễn phí
948 Chương 948: Đây là tên điên (Hạ) Miễn phí
949 Chương 949: Cấm chế thật độc Miễn phí
950 Chương 950: Vạn Anh Huyết Phiên Miễn phí
951 Chương 951: Trận pháp của ta rất nhiều (Thượng) Miễn phí
952 Chương 952: Trận pháp của ta rất nhiều (Hạ) Miễn phí
953 Chương 953: Ta còn có thể sử dụng chín mươi chín lần Miễn phí
954 Chương 954: Cần chút máu Miễn phí
955 Chương 955: Xa xỉ chiến Miễn phí
956 Chương 956: Quỷ Vương hồn huyết (Thượng) Miễn phí
957 Chương 957: Quỷ Vương hồn huyết (Hạ) Miễn phí
958 Chương 958: Chạy ra khỏi thành Cự Quỷ Miễn phí
959 Chương 959: Lão ca, ta không thể cứu ngươi rồi Miễn phí
960 Chương 960: Không cần sợ hãi Miễn phí
961 Chương 961: Trò chơi chấm dứt Miễn phí
962 Chương 962: Thiên xuyên vạn xuyên Miễn phí
963 Chương 963: Bắt người phản loạn (Thượng) Miễn phí
964 Chương 964: Bắt người phản loạn (Hạ) Miễn phí
965 Chương 965: Bạch tổng quản Miễn phí
966 Chương 966: Mục tiêu: Thiên Đạo Nguyên Anh (Thượng) Miễn phí
967 Chương 967: Mục tiêu: Thiên Đạo Nguyên Anh (Hạ) Miễn phí
968 Chương 968: Thiên Đạo Nguyên Anh Miễn phí
969 Chương 969: Phàm đạo Nguyên Anh, toàn cảnh vô địch (Thượng) Miễn phí
970 Chương 970: Phàm đạo Nguyên Anh, toàn cảnh vô địch (Hạ) Miễn phí
971 Chương 971: Tự mình nấu mình Miễn phí
972 Chương 972: Minh Hoàng thạch phong vân động Miễn phí
973 Chương 973: Tăng lên làm người ta phát điên (Thượng) Miễn phí
974 Chương 974: Tăng lên làm người ta phát điên (Hạ) Miễn phí
975 Chương 975: Triệt để oanh động Miễn phí
976 Chương 976: Lão sắc quỷ (Thượng) Miễn phí
977 Chương 977: Lão sắc quỷ (Hạ) Miễn phí
978 Chương 978: Xét nhà Miễn phí
979 Chương 979: Thỉnh Bạch tổng quản giám định Miễn phí
980 Chương 980: Ám độ trần thương cũng vô dụng (Thượng) Miễn phí
1001 Chương 1001: Thực lực tăng trưởng Miễn phí
1003 Chương 1003: Muốn gặp ta? (Thượng) Miễn phí
1004 Chương 1004: Muốn gặp ta? (Hạ) Miễn phí
1005 Chương 1005: Vương gia yên tâm (Thượng) Miễn phí
1006 Chương 1006: Vương gia yên tâm (Hạ) Miễn phí
1007 Chương 1007: Cố nhân Miễn phí
1008 Chương 1008: Bọn họ muốn giết ta? Miễn phí
1009 Chương 1009: Cự Quỷ Vương khốn kiếp! (Thượng) Miễn phí
1010 Chương 1010: Cự Quỷ Vương khốn kiếp! (Hạ) Miễn phí
993 Chương 993: Ám độ trần thương cũng vô dụng (Hạ) Miễn phí
994 Chương 994: Ngươi đang cướp đoạt Miễn phí
995 Chương 995: Cái sọt thật lớn (Thượng) Miễn phí
996 Chương 996: Cái sọt thật lớn (Hạ) Miễn phí
997 Chương 997: Giết! Miễn phí
998 Chương 998: Thay đổi dần Miễn phí
999 Chương 999: Bạch Hạo, ngươi hồ đồ! (Thượng) Miễn phí
1000 Chương 1000: Bạch Hạo, ngươi hồ đồ! (Hạ) Miễn phí
1011 Chương 1011: Không được, ta muốn báo thù Miễn phí
1012 Chương 1012: Ngươi lừa ta (Thượng) Miễn phí
1013 Chương 1013: Ngươi lừa ta (Hạ) Miễn phí
1014 Chương 1014: Diều hâu bắt gà con Miễn phí
1015 Chương 1015: Bạch Hạo chi hồn (Thượng) Miễn phí
1016 Chương 1016: Bạch Hạo chi hồn (Hạ) Miễn phí
1017 Chương 1017: Nghiền áp chúng cường Miễn phí
1018 Chương 1018: Bất Diệt Đế Quyền (Thượng) Miễn phí
1019 Chương 1019: Bất Diệt Đế Quyền (Hạ) Miễn phí
1020 Chương 1020: Bạch Hạo ngươi đứng lại Miễn phí
1021 Chương 1021: Bí pháp hoàng tộc (Thượng) Miễn phí
1022 Chương 1022: Bí pháp hoàng tộc (Hạ) Miễn phí
1023 Chương 1023: Ai là đá mài đao? Miễn phí
1024 Chương 1024: Ta thật đột phá Miễn phí
1025 Chương 1025: Nửa bước Thiên Nhân cũng trấn áp (Thượng) Miễn phí
1026 Chương 1026: Nửa bước Thiên Nhân cũng trấn áp (Hạ) Miễn phí
1027 Chương 1027: Ta thích ngươi Miễn phí
1028 Chương 1028: Chạy mau! Miễn phí
1029 Chương 1029: Lão tử trở lại (Thượng) Miễn phí
1030 Chương 1030: Lão tử trở lại (Hạ) Miễn phí
1031 Chương 1031: Rốt cuộc ngươi đã làm chuyện gì? Miễn phí
1032 Chương 1032: Cự Quỷ Vương trợn mắt há hốc mồm Miễn phí
1033 Chương 1033: Ta và ngươi gặp nhau là duyên phận (Thượng) Miễn phí
1034 Chương 1034: Ta và ngươi gặp nhau là duyên phận (Hạ) Miễn phí
1035 Chương 1035: Ta là sư tôn của ngươi (Thượng) Miễn phí
1036 Chương 1036: Ta là sư tôn của ngươi (Hạ) Miễn phí
1037 Chương 1037: Vi sư tên là Bạch Tiểu Thuần Miễn phí
1038 Chương 1038: Giả vờ ngây ngốc Miễn phí
1039 Chương 1039: Tiểu Thuần bạo phát.. (Thượng) Miễn phí
1040 Chương 1040: Tiểu Thuần bạo phát.. (Hạ) Miễn phí
1041 Chương 1041: Ah? Vội vã như vậy... Miễn phí
1042 Chương 1042: Thành Khôi Hoàng (Thượng) Miễn phí
1043 Chương 1043: Thành Khôi Hoàng (Hạ) Miễn phí
1044 Chương 1044: Tử Mạch là Hồng Trần Miễn phí
1045 Chương 1045: Ta là hôn phu của ngươi (Thượng) Miễn phí
1046 Chương 1046: Ta là hôn phu của ngươi (Hạ) Miễn phí
1047 Chương 1047: Không ăn thiệt thòi trước mắt Miễn phí
1048 Chương 1048: Vi sư có kinh nghiệm (Thượng) Miễn phí
1049 Chương 1049: Vi sư có kinh nghiệm (Hạ) Miễn phí
1050 Chương 1050: Mọi người đừng xúc động Miễn phí
1051 Chương 1051: Sư tôn, ngươi nhìn bên trong.. (thượng) Miễn phí
1052 Chương 1052: Sư tôn, ngươi nhìn bên trong.. (Hạ) Miễn phí
1053 Chương 1053: Minh Hoàng Quyền Miễn phí
1054 Chương 1054: Một cửa hàng luyện linh Miễn phí
1055 Chương 1055: Sư đồ Nương tựa lẫn nhau (Thượng) Miễn phí
1056 Chương 1056: Sư đồ Nương tựa lẫn nhau (Hạ) Miễn phí
1057 Chương 1057: Đến nhờ Miễn phí
1058 Chương 1058: Cây muốn lặng gió chẳng ngừng (Thượng) Miễn phí
1059 Chương 1059: Cây muốn lặng gió chẳng ngừng (hạ) Miễn phí
1060 Chương 1060: Bảo hắn rút ra khỏi thành Khôi Hoàng Miễn phí
1061 Chương 1061: Tính toán sai (Thượng) Miễn phí
1062 Chương 1062: Tính toán sai (hạ) Miễn phí
1063 Chương 1063: Ta hận nhất kẻ chơi xấu (Thượng) Miễn phí
1064 Chương 1064: Ta hận nhất kẻ chơi xấu (Hạ) Miễn phí
1065 Chương 1065: Thiên Công tính toán là cái chim gì? Miễn phí
1066 Chương 1066: Còn không hàng phục ngươi? Miễn phí
1067 Chương 1067: Thế tử ra tay Miễn phí
1068 Chương 1068: Kẹp ở giữa (Thượng) Miễn phí
1069 Chương 1069: Kẹp ở giữa (Hạ) Miễn phí
1070 Chương 1070: Không phải là thương chiến sao? Miễn phí
1071 Chương 1071: Phóng độc (Thượng) Miễn phí
1072 Chương 1072: Phóng độc (Hạ) Miễn phí
1073 Chương 1073: Nói nhỏ chút Miễn phí
1074 Chương 1074: Dừng tay cho ta Miễn phí
1075 Chương 1075: Khống chế tiết tấu (Thượng) Miễn phí
1076 Chương 1076: Khống chế tiết tấu (Hạ) Miễn phí
1077 Chương 1077: Làm người tốt đến cùng Miễn phí
1078 Chương 1078: Lão phu muốn khiêu chiến ngươi Miễn phí
1079 Chương 1079: Đánh bạc (Thượng) Miễn phí
1080 Chương 1080: Đánh bạc (Hạ) Miễn phí
1081 Chương 1081: Thế lực ngang nhau Miễn phí
1082 Chương 1082: Cảnh giới Dung Hỏa (Thượng) Miễn phí
1083 Chương 1083: Cảnh giới Dung Hỏa (Hạ) Miễn phí
1084 Chương 1084: Hoàn toàn mới Miễn phí
1085 Chương 1085: Rung động toàn thành Miễn phí
1086 Chương 1086: Bạch đại sư (Thượng) Miễn phí
1087 Chương 1087: Bạch đại sư (Hạ) Miễn phí
1088 Chương 1088: Lại tới Miễn phí
1089 Chương 1089: Đại hắc là ai? (Thượng) Miễn phí
1090 Chương 1090: Đại hắc là ai? (Hạ) Miễn phí
1091 Chương 1091: Chúng ta đi trừ hại cho dân Miễn phí
1092 Chương 1092: Tiểu Thuần giận dữ Miễn phí
1093 Chương 1093: Thế như chẻ tre (Thượng) Miễn phí
1094 Chương 1094: Thế như chẻ tre (Hạ) Miễn phí
1095 Chương 1095: Đệ cửu trọng thiên! Miễn phí
1096 Chương 1096: Hoàng tộc bí trận Miễn phí
1097 Chương 1097: Thiên Nhân một quyền!! (Thượng) Miễn phí
1098 Chương 1098: Thiên Nhân một quyền!! (Hạ) Miễn phí
1099 Chương 1099: Man Hoang khắc ta Miễn phí
1100 Chương 1100: Thiên Tùy Nhân Nguyện (Thượng) Miễn phí
1101 Chương 1101: Thiên Tùy Nhân Nguyện (Hạ) Miễn phí
1102 Chương 1102: Ta không phải Bạch Hạo Miễn phí
1103 Chương 1103: Ta là... Giám Sát sứ? Miễn phí
1104 Chương 1104: Ngươi có dám hay không? (Thượng) Miễn phí
1105 Chương 1105: Ngươi có dám hay không? (Hạ) Miễn phí
1106 Chương 1106: Chẳng lẽ nơi này có ma! Miễn phí
1107 Chương 1107: Chúng ta là người một nhà Miễn phí
1108 Chương 1108: Nội tình của Giám Sát Phủ (Thượng) Miễn phí
1109 Chương 1109: Nội tình của Giám Sát Phủ (Hạ) Miễn phí
1110 Chương 1110: Các ngươi biết ta? Miễn phí
1111 Chương 1111: Nghe nói ngươi rất rành xét nhà! (Thượng) Miễn phí
1112 Chương 1112: Nghe nói ngươi rất rành xét nhà! (Hạ) Miễn phí
1113 Chương 1113: Ngươi có biết tội không! Miễn phí
1114 Chương 1114: Lý gia giãy giụa (Thượng) Miễn phí
1115 Chương 1115: Lý gia giãy giụa (Hạ) Miễn phí
1116 Chương 1116: Bản quan thích trồng hoa Miễn phí
1117 Chương 1117: Tiếng rống từ hậu viện (Thượng) Miễn phí
1118 Chương 1118: Tiếng rống từ hậu viện (Hạ) Miễn phí
1119 Chương 1119: Ngươi biết dượng ta là ai sao! Miễn phí
1120 Chương 1120: Hố chôn vạn người Miễn phí
1121 Chương 1121: Trần Thiên Công, ngươi dám động đến ta thử xem (Thượng) Miễn phí
1122 Chương 1122: Trần Thiên Công, ngươi dám động đến ta thử xem (Hạ) Miễn phí
1123 Chương 1123: Ty chức có một kế Miễn phí
1124 Chương 1124: Ngày tế tổ (Thượng) Miễn phí
1125 Chương 1125: Ngày tế tổ (Hạ) Miễn phí
1126 Chương 1126: Có giỏi thì đánh một trận! Miễn phí
1127 Chương 1127: Đương đại Khôi Hoàng (Thượng) Miễn phí
1128 Chương 1128: Đương đại Khôi Hoàng (Hạ) Miễn phí
1129 Chương 1129: Bệ hạ, ta đã đoạt được Thiên Nhân hồn! Miễn phí
1130 Chương 1130: Bạch Hạo này không phải hạng người tốt! Miễn phí
1131 Chương 1131: Gài bẫy (Thượng) Miễn phí
1132 Chương 1132: Gài bẫy (Hạ) Miễn phí
1133 Chương 1133: Cách điều chế mười tám màu lửa Miễn phí
1134 Chương 1134: Nhạn quá bạt mao (Thượng) Miễn phí
1135 Chương 1135: Nhạn quá bạt mao (Hạ) Miễn phí
1136 Chương 1136: Hài tử đáng thương Miễn phí
1137 Chương 1137: Nghiện xét nhà (Thượng) Miễn phí
1138 Chương 1138: Nghiện xét nhà (Hạ) Miễn phí
1139 Chương 1139: Mạch nước ngầm đã hiện (Thượng) Miễn phí
1140 Chương 1140: Mạch nước ngầm đã hiện (Hạ) Miễn phí
1141 Chương 1141: Luyện chế mười tám màu lửa Miễn phí
1142 Chương 1142: Kinh biến Miễn phí
1143 Chương 1143: Sát khí ngất trời Miễn phí
1144 Chương 1144: Sự quan tâm của Cự Quỷ Vương (Thượng) Miễn phí
1145 Chương 1145: Sự quan tâm của Cự Quỷ Vương (Hạ) Miễn phí
1146 Chương 1146: Đại Thiên Sư, ty chức có một kế Miễn phí
1147 Chương 1147: Độc kế con dòng thứ (Thượng) Miễn phí
1148 Chương 1148: Độc kế con dòng thứ (Hạ) Miễn phí
1149 Chương 1149: Chúng Ân lệnh Miễn phí
1150 Chương 1150: Thi khôi giáp bạc (Thượng) Miễn phí
1151 Chương 1151: Thi khôi giáp bạc (Hạ) Miễn phí
1152 Chương 1152: Ban hành Ân lệnh Miễn phí
1153 Chương 1153: Bạch Hạo này điên rồi Miễn phí
1154 Chương 1154: Dư luận xôn xao (Thượng) Miễn phí
1155 Chương 1155: Dư luận xôn xao (Hạ) Miễn phí
1156 Chương 1156: Thiên Công gia tộc Miễn phí
1157 Chương 1157: Thiên Công cũng phải nhịn cho ta (Thượng) Miễn phí
1158 Chương 1158: Thiên Công cũng phải nhịn cho ta (Hạ) Miễn phí
1159 Chương 1159: Tìm được manh mối Miễn phí
1160 Chương 1160: Thẳng hướng Chu gia Miễn phí
1161 Chương 1161: Giết hết (Thượng) Miễn phí
1162 Chương 1162: Giết hết (Hạ) Miễn phí
1163 Chương 1163: Ta cho ngươi mười giây - Bạch Hạo, ngươi gạt ta! Miễn phí
1164 Chương 1164: Sư đồ đoàn tụ Miễn phí
1165 Chương 1165: Ngươi cố ý Miễn phí
1166 Chương 1166: Đại Thiên Sư triệu kiến (Thượng) Miễn phí
1167 Chương 1167: Đại Thiên Sư triệu kiến (Hạ) Miễn phí
1168 Chương 1168: Đấu với ta? Miễn phí
1169 Chương 1169: Vây công Miễn phí
1170 Chương 1170: Luyện hỏa trong điện Miễn phí
1171 Chương 1171: Luyện hỏa trong điện (2) Miễn phí
1172 Chương 1172: Công hầu rung động Miễn phí
1173 Chương 1173: Công hầu rung động (2) Miễn phí
1174 Chương 1174: Lôi hỏa kiếp địa phẩm Miễn phí
1175 Chương 1175: Có bản lĩnh tới một lần Miễn phí
1176 Chương 1176: Chúng ta đều có chữ sư Miễn phí
1177 Chương 1177: Ta không nỡ rời xa các ngươi (Thượng) Miễn phí
1178 Chương 1178: Ta không nỡ rời xa các ngươi (Hạ) Miễn phí
1179 Chương 1179: Sủng vật... Miễn phí
1180 Chương 1180: Minh Hà xuất hiện! Miễn phí
1181 Chương 1181: Thủ lăng lão gia gia Miễn phí
1182 Chương 1182: Có vấn đề tìm lão gia gia (Thượng) Miễn phí
1183 Chương 1183: Có vấn đề tìm lão gia gia (Hạ) Miễn phí
1184 Chương 1184: Đột nhiên tăng mạnh Miễn phí
1185 Chương 1185: Hỏa diễm mười chín màu Miễn phí
1186 Chương 1186: Bạch Tiểu Thuần? Miễn phí
1187 Chương 1187: Là nàng (Thượng) Miễn phí
1188 Chương 1188: Là nàng (Hạ) Miễn phí
1189 Chương 1189: Đây là đang câu cá a Miễn phí
1190 Chương 1190: Kịch chiến Miễn phí
1191 Chương 1191: Không nhìn thấy ta.. (Thượng) Miễn phí
1192 Chương 1192: Không nhìn thấy ta.. (Hạ) Miễn phí
1193 Chương 1193: Tiểu Thuần ra tay Miễn phí
1194 Chương 1194: Tiểu ca ca Miễn phí
1195 Chương 1195: Toàn lực đánh lui! (Thượng) Miễn phí
1196 Chương 1196: Toàn lực đánh lui! (Hạ) Miễn phí
1197 Chương 1197: Liều mạng! Miễn phí
1198 Chương 1198: Nguyên Anh hậu kì! (Thượng) Miễn phí
1199 Chương 1199: Nguyên Anh hậu kì! (Hạ) Miễn phí
1200 Chương 1200: Bất tử chi thân Miễn phí
1201 Chương 1201: Nhạc phụ cứu ta! (Thượng) Miễn phí
1202 Chương 1202: Nhạc phụ cứu ta! (Hạ) Miễn phí
1203 Chương 1203: Quỷ Thể Thôn Sinh Miễn phí
1204 Chương 1204: Nàng không phải Bạch Tiểu Thuần (Thượng) Miễn phí
1205 Chương 1205: Nàng không phải Bạch Tiểu Thuần (Hạ) Miễn phí
1206 Chương 1206: Cường giả tề tụ! Miễn phí
1207 Chương 1207: Tuyệt sát lần thứ hai (Thượng) Miễn phí
1208 Chương 1208: Tuyệt sát lần thứ hai (Hạ) Miễn phí
1209 Chương 1209: A...A.. (Thượng) Miễn phí
1210 Chương 1210: A...A.. (Hạ) Miễn phí
1211 Chương 1211: Minh Hoàng hàng lâm Miễn phí
1212 Chương 1212: Nhân Quả (Thượng) Miễn phí
1213 Chương 1213: Nhân Quả (Hạ) Miễn phí
1214 Chương 1214: Thiên Địa đạo pháp! Miễn phí
1215 Chương 1215: Thiên Tôn hàng lâm! Miễn phí
1216 Chương 1216: Ngươi dựa vào đâu mà không thừa nhận! (Thượng) Miễn phí
1217 Chương 1217: Ngươi dựa vào đâu mà không thừa nhận! (Hạ) Miễn phí
1218 Chương 1218: Trận chiến tuyệt thế! Miễn phí
1219 Chương 1219: Sợi tóc đỏ của Thiên Tôn (Thượng) Miễn phí
1220 Chương 1220: Sợi tóc đỏ của Thiên Tôn (Hạ) Miễn phí
1221 Chương 1221: Sư tôn cứu mạng! Miễn phí
1222 Chương 1222: Ta cũng không ưu tú đến vậy (Thượng) Miễn phí
1223 Chương 1223: Ta cũng không ưu tú đến vậy (Hạ) Miễn phí
1224 Chương 1224: Thiên Tôn huyết phát Miễn phí
1225 Chương 1225: Bất Tử Cốt bộc phát Miễn phí
1226 Chương 1226: Rung động Man Hoang (Thượng) Miễn phí
1227 Chương 1227: Rung động Man Hoang (Hạ) Miễn phí
1228 Chương 1228: Minh Hoàng kế vị Miễn phí
1229 Chương 1229: Tháo mặt nạ xuống Miễn phí
1230 Chương 1230: Nói lời tạm biệt (Thượng) Miễn phí
1231 Chương 1231: Nói lời tạm biệt (Hạ) Miễn phí
1232 Chương 1232: Có lầm hay không... Miễn phí
1233 Chương 1233: Khuyết nhi không nên kích động Miễn phí
1234 Chương 1234: Tống Khuyết, ngươi dựa vào cái gì không phục? (Thượng) Miễn phí
1235 Chương 1235: Tống Khuyết, ngươi dựa vào cái gì không phục? (Hạ) Miễn phí
1236 Chương 1236: Bạch Tiểu Thuần, ngươi phải cho ta câu trả lời Miễn phí
1237 Chương 1237: Không nên bóp nát Miễn phí
1238 Chương 1238: Đó là... Thần Toán Tử? Miễn phí
1239 Chương 1239: Ba người cùng đi Miễn phí
1240 Chương 1240: Tiếng hát từ thuyền xương.. (Thượng) Miễn phí
1241 Chương 1241: Tiếng hát từ thuyền xương.. (Hạ) Miễn phí
1242 Chương 1242: Nghịch Hà gặp nguy (Thượng) Miễn phí
1243 Chương 1243: Nghịch Hà gặp nguy (Hạ) Miễn phí
1244 Chương 1244: Thuyền xương quỷ dị Miễn phí
1245 Chương 1245: Bức Họa Và Trường Sinh (Thượng) Miễn phí
1246 Chương 1246: Bức Họa Và Trường Sinh (Hạ) Miễn phí
1247 Chương 1247: Có quỷ! Miễn phí
1248 Chương 1248: Bóng người chải tóc Miễn phí
1249 Chương 1249: Bấp bênh (Thượng) Miễn phí
1250 Chương 1250: Bấp bênh (Hạ) Miễn phí
1251 Chương 1251: Trở về… Miễn phí
1252 Chương 1252: Là cái đếch gì! (Thượng) Miễn phí
1253 Chương 1253: Là cái đếch gì! (Hạ) Miễn phí
1254 Chương 1254: Thảm liệt! Miễn phí
1255 Chương 1255: Hắn là Bạch Tiểu Thuần (Thượng) Miễn phí
1256 Chương 1256: Hắn là Bạch Tiểu Thuần (Hạ) Miễn phí
1257 Chương 1257: Trảm thân thể Miễn phí
1258 Chương 1258: Chiến (Thượng) Miễn phí
1259 Chương 1259: Chiến (Hạ) Miễn phí
1260 Chương 1260: Vô cùng cường hãn Miễn phí
1261 Chương 1261: Lại giết Miễn phí
1262 Chương 1262: Bất an (Thượng) Miễn phí
1263 Chương 1263: Bất an (Hạ) Miễn phí
1264 Chương 1264: Phong bạo Miễn phí
1265 Chương 1265: Tiểu Thuần? Miễn phí
1266 Chương 1266: Có biết xét nhà hay không? Miễn phí
1267 Chương 1267: Gánh nặng đường xa Miễn phí
1268 Chương 1268: Về nhà (Thượng) Miễn phí
1269 Chương 1269: Về nhà (Hạ) Miễn phí
1270 Chương 1270: Người và vật không còn Miễn phí
1271 Chương 1271: Vĩnh hằng (1) Miễn phí
1272 Chương 1272: Vĩnh hằng (2) Miễn phí
1273 Chương 1273: Khuyết nhi ở đây sao? Miễn phí
1274 Chương 1274: Tiểu Thuần, ngươi xem đây là cái gì? Miễn phí
1275 Chương 1275: Đây là lần đầu của ta (Thượng) Miễn phí
1276 Chương 1276: Đây là lần đầu của ta (Hạ) Miễn phí
1277 Chương 1277: Thiên Nhân tức giận Miễn phí
1278 Chương 1278: Thiết Huyết đường xuất động Miễn phí
1279 Chương 1279: Mây đen lại đến (Thượng) Miễn phí
1280 Chương 1280: Mây đen lại đến (Hạ) Miễn phí
1281 Chương 1281: Ta ném ra Miễn phí
1282 Chương 1282: Thiên phẩm hảo diễm hai mươi mốt màu Miễn phí
1283 Chương 1283: Thiên Nhân Miễn phí
1284 Chương 1284: Muốn đi? (Thượng) Miễn phí
1285 Chương 1285: Muốn đi? (Hạ) Miễn phí
1286 Chương 1286: Cường hãn Miễn phí
1287 Chương 1287: Bất Diệt Quyền gấp năm lần Miễn phí
1288 Chương 1288: Chấn động Thiết Huyết Đương (Thượng) Miễn phí
1289 Chương 1289: Chấn động Thiết Huyết Đương (Hạ) Miễn phí
1290 Chương 1290: Bán thần pháp chi Miễn phí
1291 Chương 1291: THIÊN NHÂN ĐAN (Thượng) Miễn phí
1292 Chương 1292: THIÊN NHÂN ĐAN (Hạ) Miễn phí
1293 Chương 1293: Mở gông cùm xiềng xích (Thượng) Miễn phí
1294 Chương 1294: Mở gông cùm xiềng xích (Hạ) Miễn phí
1295 Chương 1295: Bất Tử Huyết! Miễn phí
1296 Chương 1296: Nghỉ ngơi hôm nay đổi lấy thức tỉnh ngày mai! (1) Miễn phí
1297 Chương 1297: Nghỉ ngơi hôm nay đổi lấy thức tỉnh ngày mai! (2) Miễn phí
1298 Chương 1298: Bảo vệ nàng... Miễn phí
1299 Chương 1299: Trở về Tinh Không Đạo Cực Tông (1) Miễn phí
1300 Chương 1300: Trở về Tinh Không Đạo Cực Tông (2) Miễn phí
1301 Chương 1301: Chọc ta lại đánh Trần Hạ Thiên! (1) Miễn phí
1302 Chương 1302: Chọc ta lại đánh Trần Hạ Thiên! (2) Miễn phí
1303 Chương 1303: Trần Hạ Thiên Miễn phí
1304 Chương 1304: Không phải lão phu! Không phải!!! (1) Miễn phí
1305 Chương 1305: Không phải lão phu! Không phải!!! (2) Miễn phí
1306 Chương 1306: Đây là hiểu nhầm.. (1) Miễn phí
1307 Chương 1307: Đây là hiểu nhầm.. (2) Miễn phí
1308 Chương 1308: Bạch đạo hữu, ngươi đông tây rơi Miễn phí
1309 Chương 1309: Tiểu Thuần, ngươi đừng có nói đùa (1) Miễn phí
1310 Chương 1310: Tiểu Thuần, ngươi đừng có nói đùa (2) Miễn phí
1311 Chương 1311: : Nhật Nguyệt Trường Không Quyết (1) Miễn phí
1312 Chương 1312: : Nhật Nguyệt Trường Không Quyết (2) Miễn phí
1313 Chương 1313: Như cá gặp nước Miễn phí
1314 Chương 1314: Bán Thần không ở nhà? (1) Miễn phí
1315 Chương 1315: Bán Thần không ở nhà? (2) Miễn phí
1316 Chương 1316: Đan dược chia tay.. (1) Miễn phí
1317 Chương 1317: Đan dược chia tay.. (2) Miễn phí
1318 Chương 1318: Ta phải luyện giải dược! Miễn phí
1319 Chương 1319: Nghi vấn! (1) Miễn phí
1320 Chương 1320: Nghi vấn! (2) Miễn phí
1320.2 Chương 1320.2: Nghi vấn! (2) Miễn phí
1321 Chương 1321: Toàn tông dọn nhà (1) Miễn phí
1322 Chương 1322: Toàn tông dọn nhà (2) Miễn phí
1323 Chương 1323: Bán Thần trở về (1) Miễn phí
1324 Chương 1324: Bán Thần trở về (2) Miễn phí
1325 Chương 1325: Khó lường lòng người (1) Miễn phí
1326 Chương 1326: Khó lường lòng người (2) Miễn phí
1327 Chương 1327: Xuất phát (1) Miễn phí
1328 Chương 1328: Xuất phát (2) Miễn phí
1329 Chương 1329: Giấc mộng của Trương Đại Bàn Miễn phí
1330 Chương 1330: Trăm sông đổ về một biển (1) Miễn phí
1331 Chương 1331: Trăm sông đổ về một biển (2) Miễn phí
1332 Chương 1332: Không giống với Thiên Nhân (1) Miễn phí
1333 Chương 1333: Không giống với Thiên Nhân (2) Miễn phí
1334 Chương 1334: Tại sao hắn lại tới tham gia náo nhiệt? Miễn phí
1335 Chương 1335: Khát vọng bại một lần (Thượng) Miễn phí
1336 Chương 1336: Khát vọng bại một lần (Hạ) Miễn phí
1337 Chương 1337: Đỗ Lăng Phỉ cao quý! (Thượng) Miễn phí
1338 Chương 1338: Đỗ Lăng Phỉ cao quý! (Hạ) Miễn phí
1339 Chương 1339: Thân phận của Đỗ Lăng Phỉ! Miễn phí
1340 Chương 1340: Theo như chuyện năm xưa (Thượng) Miễn phí
1341 Chương 1341: Theo như chuyện năm xưa (Hạ) Miễn phí
1342 Chương 1342: Hấp thu một sợi tóc của nhạc phụ... Miễn phí
1343 Chương 1343: Thí luyện mở ra! (Thượng) Miễn phí
1344 Chương 1344: Thí luyện mở ra! (Hạ) Miễn phí
1345 Chương 1345: Nguy hiểm đáng sợ nơi! (Thượng) Miễn phí
1346 Chương 1346: Nguy hiểm đáng sợ nơi! (Hạ) Miễn phí
1347 Chương 1347: Không có thiện ý Miễn phí
1348 Chương 1348: Khi dễ ta? (Thượng) Miễn phí
1349 Chương 1349: Khi dễ ta? (Hạ) Miễn phí
1350 Chương 1350: Nhiều chuyện (Thượng) Miễn phí
1351 Chương 1351: Nhiều chuyện (Hạ) Miễn phí
1352 Chương 1352: Tiểu Phi chào ngươi (Thượng) Miễn phí
1353 Chương 1353: Tiểu Phi chào ngươi (Hạ) Miễn phí
1354 Chương 1354: Không biết là Thiên Tôn Miễn phí
1355 Chương 1355: Ngươi dám kích động ta? (Thượng) Miễn phí
1356 Chương 1356: Ngươi dám kích động ta? (Hạ) Miễn phí
1357 Chương 1357: Ngươi nhất định cố ý (Thượng) Miễn phí
1358 Chương 1358: Ngươi nhất định cố ý (Hạ) Miễn phí
1359 Chương 1359: Đây là thần thông gì! Miễn phí
1360 Chương 1360: Thần Sát (Thượng) Miễn phí
1361 Chương 1361: Thần Sát (Hạ) Miễn phí
1362 Chương 1362: Nghe tin đã sợ mất mật (1) Miễn phí
1363 Chương 1363: Nghe tin đã sợ mất mật (2) Miễn phí
1364 Chương 1364: Hắn vẫn còn con nít Miễn phí
1365 Chương 1365: Ánh trăng hoa (1) Miễn phí
1366 Chương 1366: Ánh trăng hoa (2) Miễn phí
1367 Chương 1367: Chia rẽ bọn họ! (1) Miễn phí
1368 Chương 1368: Chia rẽ bọn họ! (2) Miễn phí
1369 Chương 1369: Ca ca, chúng ta không thích hợp. (1) Miễn phí
1370 Chương 1370: Ca ca, chúng ta không thích hợp.. (2) Miễn phí
1371 Chương 1371: Một tiếng gọi này. (1) Miễn phí
1372 Chương 1372: Một tiếng gọi này. (2) Miễn phí
1373 Chương 1373: Ủy khuất của Vân Lôi Tử Miễn phí
1374 Chương 1374: Một cái đồng tiền!! (1) Miễn phí
1375 Chương 1375: Một cái đồng tiền!! (2) Miễn phí
1376 Chương 1376: Ta đi nhầm đường. (1) Miễn phí
1377 Chương 1377: Ta đi nhầm đường. (2) Miễn phí
1378 Chương 1378: Lần đầu tiên sao? Miễn phí
1379 Chương 1379: Nàng không phải là Hầu Tiểu Muội! (1) Miễn phí
1380 Chương 1380: Nàng không phải là Hầu Tiểu Muội! (2) Miễn phí
1381 Chương 1381: Nguyên nhân (1) Miễn phí
1382 Chương 1382: Nguyên nhân (2) Miễn phí
1383 Chương 1383: Vùng cấm sinh mạng (1) Miễn phí
1384 Chương 1384: Vùng cấm sinh mạng (2) Miễn phí
1385 Chương 1385: Kiêu ngạo giống như hắn! Miễn phí
1386 Chương 1386: Mỗi người đều lộ ra thần thông! (1) Miễn phí
1387 Chương 1387: Mỗi người đều lộ ra thần thông! (2) Miễn phí
1388 Chương 1388: Lời thề của Bạch Tiểu Thuần! (1) Miễn phí
1389 Chương 1389: Lời thề của Bạch Tiểu Thuần! (2) Miễn phí
1390 Chương 1390: Chiếc thuyền xương xuất phát! Miễn phí
1391 Chương 1391: Nữ hài nhi mới tỉnh! (1) Miễn phí
1392 Chương 1392: Nữ hài nhi mới tỉnh! (2) Miễn phí
1393 Chương 1393: Bắc mạch không tốt (1) Miễn phí
1394 Chương 1394: Bắc mạch không tốt (2) Miễn phí
1395 Chương 1395: Người gây sự (1) Miễn phí
1396 Chương 1396: Người gây sự (2) Miễn phí
1397 Chương 1397: Ước pháp tam chươ ng Miễn phí
1398 Chương 1398: Thủ đồ Của Thiên Tôn! (1) Miễn phí
1399 Chương 1399: Thủ đồ Của Thiên Tôn! (2) Miễn phí
1400 Chương 1400: Ta bán thuốc! Miễn phí
1401 Chương 1401: Ước pháp tứ chương (1) Miễn phí
1402 Chương 1402: Ước pháp tứ chương (2) Miễn phí
1403 Chương 1403: Ta còn có thể trồng hoa (1) Miễn phí
1404 Chương 1404: Ta còn có thể trồng hoa (2) Miễn phí
1405 Chương 1405: Hoa ánh trăng điên cuồng (1) Miễn phí
1406 Chương 1406: Hoa ánh trăng điên cuồng (2) Miễn phí
1407 Chương 1407: Áp đứng lên! (1) Miễn phí
1408 Chương 1408: Áp đứng lên! (2) Miễn phí
1409 Chương 1409: Ừ? a! (1) Miễn phí
1410 Chương 1410: Ừ? a! (2) Miễn phí
1411 Chương 1411: Lão đệ, ta có một bộ thần công! Miễn phí
1412 Chương 1412: Đừng làm phiền ta (1) Miễn phí
1413 Chương 1413: Đừng làm phiền ta (2) Miễn phí
1414 Chương 1414: Người tuổi trẻ bây giờ đều không muốn sống như thế sao? (1) Miễn phí
1415 Chương 1415: Người tuổi trẻ bây giờ đều không muốn sống như thế sao? (2) Miễn phí
1416 Chương 1416: Lôi Tông vô cùng kinh ngạc (1) Miễn phí
1417 Chương 1417: Lôi Tông vô cùng kinh ngạc (2) Miễn phí
1418 Chương 1418: Bạo! (1) Miễn phí
1419 Chương 1419: Bạo! (2) Miễn phí
1420 Chương 1420: Ta cũng nhịn các ngươi thật lâu! Miễn phí
1421 Chương 1421: Tiểu Thuần lật trời! (1) Miễn phí
1422 Chương 1422: Tiểu Thuần lật trời! (2) Miễn phí
1423 Chương 1423: Văng ra (1) Miễn phí
1424 Chương 1424: Văng ra (2) Miễn phí
1425 Chương 1425: Giống như đã từng quen biết (1) Miễn phí
1426 Chương 1426: Giống như đã từng quen biết (2) Miễn phí
1427 Chương 1427: Đáp án Miễn phí
1428 Chương 1428: Trở nên khiếp sợ (1) Miễn phí
1429 Chương 1429: Trở nên khiếp sợ (2) Miễn phí
1430 Chương 1430: Hắn đã tới (1) Miễn phí
1431 Chương 1431: Hắn đã tới (2) Miễn phí
1432 Chương 1432: Phụ nữ Miễn phí
1433 Chương 1433: Đều là của ta! (1) Miễn phí
1434 Chương 1434: Đều là của ta! (2) Miễn phí
1435 Chương 1435: Kính sụp đổ cùng vào! (1) Miễn phí
1436 Chương 1436: Kính sụp đổ cùng vào! (2) Miễn phí
1437 Chương 1437: Lão phu phải lột da ngươi! Miễn phí
1438 Chương 1438: Đều lừa đảo (1) Miễn phí
1439 Chương 1439: Đều lừa đảo (2) Miễn phí
1440 Chương 1440: Ta còn có một hơi thở (1) Miễn phí
1441 Chương 1441: Ta còn có một hơi thở (2) Miễn phí
1442 Chương 1442: Lão quỷ nhát gan, tiến đến đánh một trận! (1) Miễn phí
1443 Chương 1443: Lão quỷ nhát gan, tiến đến đánh một trận! (2) Miễn phí
1444 Chương 1444: Không công bằng! Miễn phí
1445 Chương 1445: Lão quỷ điên cuồng chộp (1) Miễn phí
1446 Chương 1446: Lão quỷ điên cuồng chộp (2) Miễn phí
1447 Chương 1447: Hành hung lão quỷ.. (1) Miễn phí
1448 Chương 1448: Hành hung lão quỷ.. (2) Miễn phí
1449 Chương 1449: Chết? Miễn phí
1450 Chương 1450: Chiến tranh thăng cấp (1) Miễn phí
1451 Chương 1451: Chiến tranh thăng cấp (2) Miễn phí
1452 Chương 1452: Đại viên mãn! (1) Miễn phí
1453 Chương 1453: Đại viên mãn! (2) Miễn phí
1454 Chương 1454: Thế cục nghiêm trọng Miễn phí
1455 Chương 1455: Ta nhẫn. (1) Miễn phí
1456 Chương 1456: Ta nhẫn. (2) Miễn phí
1457 Chương 1457: Thân thể Bán Thần! (1) Miễn phí
1458 Chương 1458: Thân thể Bán Thần! (2) Miễn phí
1459 Chương 1459: Gặp lại Băng Nguyên Miễn phí
1460 Chương 1460: Lo lắng!! (1) Miễn phí
1461 Chương 1461: Lo lắng!! (2) Miễn phí
1462 Chương 1462: Ta nhất định có thể ngăn cản... Miễn phí
1463 Chương 1463: Thiên Nhân mạnh nhất (1) Miễn phí
1464 Chương 1464: Thiên Nhân mạnh nhất (2) Miễn phí
1465 Chương 1465: Hạ xuống Cự Quỷ Thành! (1) Miễn phí
1466 Chương 1466: Hạ xuống Cự Quỷ Thành! (2) Miễn phí
1467 Chương 1467: Ta đã trở về (1) Miễn phí
1468 Chương 1468: Ta đã trở về (2) Miễn phí
1469 Chương 1469: Ta cho các ngươi... Ngừng tay! Miễn phí
1470 Chương 1470: Cuộc chiến Bán Thần! (1) Miễn phí
1471 Chương 1471: Cuộc chiến Bán Thần! (2) Miễn phí
1472 Chương 1472: Khôi phục nghịch thiên! (1) Miễn phí
1473 Chương 1473: Khôi phục nghịch thiên! (2) Miễn phí
1474 Chương 1474: Ngưng chiến, đừng đánh Miễn phí
1475 Chương 1475: Tay của Thiên Tôn! (1) Miễn phí
1476 Chương 1476: Tay của Thiên Tôn! (2) Miễn phí
1477 Chương 1477: Lại quyết đấu! Miễn phí
1478 Chương 1478: Vận mệnh của ngươi! (1) Miễn phí
1479 Chương 1479: Vận mệnh của ngươi! (2) Miễn phí
1480 Chương 1480: Lần thứ hai (1) Miễn phí
1481 Chương 1481: Lần thứ hai (2) Miễn phí
1482 Chương 1482: Nguyên nhân Miễn phí
1483 Chương 1483: Một giọt nước mắt (1) Miễn phí
1484 Chương 1484: Một giọt nước mắt (2) Miễn phí
1485 Chương 1485: Các ngươi thế nào lại ích kỷ như vậy! (1) Miễn phí
1486 Chương 1486: Các ngươi thế nào lại ích kỷ như vậy! (2) Miễn phí
1487 Chương 1487: Hai mươi hai sắc lửa! Miễn phí
1488 Chương 1488: Trời liên tục trút phong hỏa! (1) Miễn phí
1489 Chương 1489: Trời liên tục trút phong hỏa! (2) Miễn phí
1490 Chương 1490: Huyết khí trùng thiên (1) Miễn phí
1491 Chương 1491: Huyết khí trùng thiên (2) Miễn phí
1492 Chương 1492: Huyết Tổ sống lại! Miễn phí
1493 Chương 1493: Ba lạy tạ ơn thầy (1) Miễn phí
1494 Chương 1494: Ba lạy tạ ơn thầy (2) Miễn phí
1495 Chương 1495: Vẫn có một tia Miễn phí
1496 Chương 1496: Rùa vĩnh hằng (1) Miễn phí
1497 Chương 1497: Rùa vĩnh hằng (2) Miễn phí
1498 Chương 1498: Cánh cửa của thế giới từ trước tới nay chưa từng mở! (1) Miễn phí
1499 Chương 1499: Cánh cửa của thế giới từ trước tới nay chưa từng mở! (2) Miễn phí
1500 Chương 1500: Ta còn hận ngươi! Miễn phí
1501 Chương 1501: Tuyệt vọng Khôi Hoàng Thành (1) Miễn phí
1502 Chương 1502: Tuyệt vọng Khôi Hoàng Thành (2) Miễn phí
1503 Chương 1503: Khí tức của Khôi Tổ! (1) Miễn phí
1504 Chương 1504: Khí tức của Khôi Tổ! (2) Miễn phí
1505 Chương 1505: Hết sức căng thẳng! (1) Miễn phí
1506 Chương 1506: Hết sức căng thẳng! (2) Miễn phí
1507 Chương 1507: Ngạc thủ! Miễn phí
1508 Chương 1508: Bốn đại hung thú! (1) Miễn phí
1509 Chương 1509: Bốn đại hung thú! (2) Miễn phí
1510 Chương 1510: Thông Thiên Đạo Môn (1) Miễn phí
1511 Chương 1511: Thông Thiên Đạo Môn (2) Miễn phí
1512 Chương 1512: Một con mắt Tinh Uyên Miễn phí
1513 Chương 1513: Trường Sinh Đăng! (1) Miễn phí
1514 Chương 1514: Trường Sinh Đăng! (2) Miễn phí
1515 Chương 1515: Đạo pháp tuyệt luân! Miễn phí
1516 Chương 1516: Đạo Môn thứ mười (1) Miễn phí
1517 Chương 1517: Đạo Môn thứ mười (2) Miễn phí
1518 Chương 1518: Long trời lở đất! (1) Miễn phí
1519 Chương 1519: Long trời lở đất! (2) Miễn phí
1520 Chương 1520: Bạch tú tài (1) Miễn phí
1521 Chương 1521: Bạch tú tài (2) Miễn phí
1522 Chương 1522: Chuyện trong miếu, chuyện người bên ngoài (1) Miễn phí
1523 Chương 1523: Chuyện trong miếu, chuyện người bên ngoài (2) Miễn phí
1524 Chương 1524: Đây là một chút ấm áp! Miễn phí
1525 Chương 1525: Đánh cướp Bạch Tiểu Thuần (1) Miễn phí
1526 Chương 1526: Đánh cướp Bạch Tiểu Thuần (2) Miễn phí
1527 Chương 1527: Người quen cũ đầu tiên (1) Miễn phí
1528 Chương 1528: Người quen cũ đầu tiên (2) Miễn phí
1529 Chương 1529: Chúc mừng nhạc phụ Miễn phí
1530 Chương 1530: Ý chỉ của Tà Hoàng (1) Miễn phí
1531 Chương 1531: Ý chỉ của Tà Hoàng (2) Miễn phí
1532 Chương 1532: Quỷ Mẫu trấn thủ Miễn phí
1533 Chương 1533: Hy vọng quật khởi (1) Miễn phí
1534 Chương 1534: Hy vọng quật khởi (2) Miễn phí
1535 Chương 1535: Một kiếm ánh sáng, lạnh mười bảy châu (1) Miễn phí
1536 Chương 1536: Một kiếm ánh sáng, lạnh mười bảy châu (2) Miễn phí
1537 Chương 1537: Chém đại tôn! Miễn phí
1538 Chương 1538: Chẳng lẽ châu chấu đã tới? (1) Miễn phí
1539 Chương 1539: Chẳng lẽ châu chấu đã tới? (2) Miễn phí
1540 Chương 1540: Lại thấy Quỷ Mẫu! (1) Miễn phí
1541 Chương 1541: Lại thấy Quỷ Mẫu! (2) Miễn phí
1542 Chương 1542: Chiến đấu kịch liệt với Quỷ Mẫu Miễn phí
1543 Chương 1543: Chiến thuyền kinh người (1) Miễn phí
1544 Chương 1544: Chiến thuyền kinh người (2) Miễn phí
1545 Chương 1545: Làm đại tướng! (1) Miễn phí
1546 Chương 1546: Làm đại tướng! (2) Miễn phí
1547 Chương 1547: Mặt quỷ buồn (1) Miễn phí
1548 Chương 1548: Mặt quỷ buồn (2) Miễn phí
1549 Chương 1549: Phong ấn Miễn phí
1550 Chương 1550: Tỉnh lại! (1) Miễn phí
1551 Chương 1551: Tỉnh lại! (2) Miễn phí
1552 Chương 1552: Tiểu ca ca (1) Miễn phí
1553 Chương 1553: Tiểu ca ca (2) Miễn phí
1554 Chương 1554: Trọng tố đạo tâm! Miễn phí
1555 Chương 1555: Ngươi này chết phụ thân. (1) Miễn phí
1556 Chương 1556: Ngươi này chết phụ thân. (2) Miễn phí
1557 Chương 1557: Niệm (1) Miễn phí
1558 Chương 1558: Niệm (2) Miễn phí
1559 Chương 1559: Người tới không có ý tốt Miễn phí
1560 Chương 1560: Bạch đạo hữu, mời! (1) Miễn phí
1561 Chương 1561: Bạch đạo hữu, mời! (2) Miễn phí
1562 Chương 1562: Thánh Hoàng Thành (1) Miễn phí
1563 Chương 1563: Thánh Hoàng Thành (2) Miễn phí
1564 Chương 1564: Hoa lệ gặt hái Miễn phí
1565 Chương 1565: Thông Thiên Công (1) Miễn phí
1566 Chương 1566: Thông Thiên Công (2) Miễn phí
1567 Chương 1567: Đừng có trách là không báo trước (1) Miễn phí
1568 Chương 1568: Đừng có trách là không báo trước (2) Miễn phí
1569 Chương 1569: Ăn a Miễn phí
1570 Chương 1570: Khinh người quá đáng (1) Miễn phí
1571 Chương 1571: Khinh người quá đáng (2) Miễn phí
1572 Chương 1572: Long ngư cũng điên cuồng (1) Miễn phí
1573 Chương 1573: Long ngư cũng điên cuồng (2) Miễn phí
1574 Chương 1574: Thiên Long Ngư, theo ta đi Miễn phí
1575 Chương 1575: Xảy ra chuyện lớn.. (1) Miễn phí
1576 Chương 1576: Xảy ra chuyện lớn.. (2) Miễn phí
1577 Chương 1577: Cá của bệ hạ ngài.. (1) Miễn phí
1578 Chương 1578: Cá của bệ hạ ngài.. (2) Miễn phí
1579 Chương 1579: Các ngươi nhất định sẽ hối hận... Miễn phí
1580 Chương 1580: Giám Công Sứ (1) Miễn phí
1581 Chương 1581: Giám Công Sứ (2) Miễn phí
1582 Chương 1582: Liên Yến (1) Miễn phí
1583 Chương 1583: Liên Yến (2) Miễn phí
1584 Chương 1584: Thứ tốt (1) Miễn phí
1585 Chương 1585: Thứ tốt (2) Miễn phí
1586 Chương 1586: Nói nhỏ chút Miễn phí
1587 Chương 1587: Tang vật rùa trộm cũng lấy được (1) Miễn phí
1588 Chương 1588: Tang vật rùa trộm cũng lấy được (2) Miễn phí
1589 Chương 1589: Là Bạch Tiểu Thuần bảo ta làm! (1) Miễn phí
1590 Chương 1590: Là Bạch Tiểu Thuần bảo ta làm! (2) Miễn phí
1591 Chương 1591: Còn có ngó sen... Miễn phí
1592 Chương 1592: Hoa sen ủ rũ.. (1) Miễn phí
1593 Chương 1593: Hoa sen ủ rũ.. (2) Miễn phí
1594 Chương 1594: Thiên Tôn Kiếp! (1) Miễn phí
1595 Chương 1595: Thiên Tôn Kiếp! (2) Miễn phí
1596 Chương 1596: Hàng ngũ Thiên Tôn được thiên hạ biết tới! Miễn phí
1597 Chương 1597: Đạo chủng (1) Miễn phí
1598 Chương 1598: Đạo chủng (2) Miễn phí
1599 Chương 1599: Tự nghĩ ra đường! (1) Miễn phí
1600 Chương 1600: Tự nghĩ ra đường! (2) Miễn phí
1601 Chương 1601: Tuyên Cổ Quyển! Miễn phí
1602 Chương 1602: Quạt tàn đánh! (1) Miễn phí
1603 Chương 1603: Quạt tàn đánh! (2) Miễn phí
1604 Chương 1604: Thánh Hoàng, có điều thân thể ta không mấy thoải mái... Miễn phí
1605 Chương 1605: Quạt tàn rơi xuống (1) Miễn phí
1606 Chương 1606: Quạt tàn rơi xuống (2) Miễn phí
1607 Chương 1607: Chờ xuất phát (1) Miễn phí
1608 Chương 1608: Chờ xuất phát (2) Miễn phí
1609 Chương 1609: Tới đánh ta! Miễn phí
1610 Chương 1610: Khí tức Chúa Tể! (1) Miễn phí
1611 Chương 1611: Khí tức Chúa Tể! (2) Miễn phí
1612 Chương 1612: Cơ duyên truyền thừa! (1) Miễn phí
1613 Chương 1613: Cơ duyên truyền thừa! (2) Miễn phí
1614 Chương 1614: Hận nhất người khác dối trá! Miễn phí
1615 Chương 1615: Cho cây quạt luyện luyện linh (1) Miễn phí
1616 Chương 1616: Cho cây quạt luyện luyện linh (2) Miễn phí
1617 Chương 1617: Chen vào. (1) Miễn phí
1618 Chương 1618: Chen vào. (2) Miễn phí
1619 Chương 1619: Hóa ra ta là người bảo vệ Miễn phí
1620 Chương 1620: Quảng Mục Thiên Tôn tuyệt vọng (1) Miễn phí
1621 Chương 1621: Quảng Mục Thiên Tôn tuyệt vọng (2) Miễn phí
1622 Chương 1622: Chui chỗ trống (1) Miễn phí
1623 Chương 1623: Chui chỗ trống (2) Miễn phí
1624 Chương 1624: Ta cho các ngươi thêm thêm giờ! Miễn phí
1625 Chương 1625: Quá lương thiện (1) Miễn phí
1626 Chương 1626: Quá lương thiện (2) Miễn phí
1627 Chương 1627: Mời (1) Miễn phí
1628 Chương 1628: Mời (2) Miễn phí
1629 Chương 1629: Dám hãm hại ta? Miễn phí
1630 Chương 1630: Nói rõ chết không theo. (1) Miễn phí
1631 Chương 1631: Nói rõ chết không theo. (2) Miễn phí
1632 Chương 1632: Quảng Mục trở về Miễn phí
1633 Chương 1633: Bạch Tiểu Thuần, nhất định là ngươi (1) Miễn phí
1634 Chương 1634: Bạch Tiểu Thuần, nhất định là ngươi (2) Miễn phí
1635 Chương 1635: Mười hai Thiên Tôn (1) Miễn phí
1636 Chương 1636: Mười hai Thiên Tôn (2) Miễn phí
1637 Chương 1637: Một cái chìa khóa Miễn phí
1638 Chương 1638: Ta phải khiêm tốn (1) Miễn phí
1639 Chương 1639: Ta phải khiêm tốn (2) Miễn phí
1640 Chương 1640: Khi dễ ta? (1) Miễn phí
1641 Chương 1641: Khi dễ ta? (2) Miễn phí
1642 Chương 1642: Hắn là Bạch Tiểu Thuần Miễn phí
1643 Chương 1643: Tiếp tục giấu mình (1) Miễn phí
1644 Chương 1644: Tiếp tục giấu mình (2) Miễn phí
1645 Chương 1645: Khinh người quá đáng Miễn phí
1646 Chương 1646: Ngươi có đồng ý hay không (1) Miễn phí
1647 Chương 1647: Ngươi có đồng ý hay không (2) Miễn phí
1648 Chương 1648: Phát điên (1) Miễn phí
1649 Chương 1649: Phát điên (2) Miễn phí
1650 Chương 1650: Tiểu Thuần lên sân khấu Miễn phí
1651 Chương 1651: Mạnh mẽ bôi đen (1) Miễn phí
1652 Chương 1652: Mạnh mẽ bôi đen (2) Miễn phí
1653 Chương 1653: Giao phong cùng thỏa hiệp (1) Miễn phí
1654 Chương 1654: Giao phong cùng thỏa hiệp (2) Miễn phí
1655 Chương 1655: Gặp lại Đại Thiên Sư Miễn phí
1656 Chương 1656: Ba kế sách của Thiên Sư (1) Miễn phí
1657 Chương 1657: Ba kế sách của Thiên Sư (2) Miễn phí
1658 Chương 1658: Ngươi muốn cái gì (1) Miễn phí
1659 Chương 1659: Ngươi muốn cái gì (2) Miễn phí
1660 Chương 1660: Giới chủ bắc bộ Miễn phí
1661 Chương 1661: Quan hệ không thể nói rõ ràng. (1) Miễn phí
1662 Chương 1662: Quan hệ không thể nói rõ ràng. (2) Miễn phí
1664 Chương 1664: Cánh cửa tùy ý (2) Miễn phí
1665 Chương 1665: Sinh Tử Đạo Nguyên Miễn phí
1666 Chương 1666: Ta xin thề nhất định sẽ giết chết ngươi (1) Miễn phí
1667 Chương 1667: Ta xin thề nhất định sẽ giết chết ngươi (2) Miễn phí
1668 Chương 1668: Hải Vân Châu tự trị (1) Miễn phí
1669 Chương 1669: Hải Vân Châu tự trị (2) Miễn phí
1670 Chương 1670: Một tộc Hắc Đan Miễn phí
1663 Chương 1663: Cánh cửa tùy ý (1) Miễn phí
1671 Chương 1671: Ai là Quái Đan Lão Tổ? (1) Miễn phí
1672 Chương 1672: Ai là Quái Đan Lão Tổ? (2) Miễn phí
1673 Chương 1673: Tiểu Thuần ra tay (1) Miễn phí
1674 Chương 1674: Tiểu Thuần ra tay (2) Miễn phí
1675 Chương 1675: Tiếp chiêu! Miễn phí
1676 Chương 1676: Chúng ta tạo cái nghiệt gì (1) Miễn phí
1677 Chương 1677: Chúng ta tạo cái nghiệt gì (2) Miễn phí
1678 Chương 1678: Ngài đi đi (1) Miễn phí
1679 Chương 1679: Ngài đi đi (2) Miễn phí
1680 Chương 1680: Hồn Thái Cổ Miễn phí
1681 Chương 1681: Trúng. (1) Miễn phí
1682 Chương 1682: Trúng. (2) Miễn phí
1683 Chương 1683: Chu đại sư? (1) Miễn phí
1684 Chương 1684: Chu đại sư? (2) Miễn phí
1685 Chương 1685: Hù dọa (1) Miễn phí
1686 Chương 1686: Hù dọa (2) Miễn phí
1687 Chương 1687: Về nhà Miễn phí
1688 Chương 1688: Yêu nghiệt, các ngươi đi ra (1) Miễn phí
1689 Chương 1689: Yêu nghiệt, các ngươi đi ra (2) Miễn phí
1690 Chương 1690: Mị Hậu Miễn phí
1691 Chương 1691: Đột biến! (1) Miễn phí
1692 Chương 1692: Đột biến! (2) Miễn phí
1693 Chương 1693: Huyền Cửu nguy cơ (1) Miễn phí
1694 Chương 1694: Huyền Cửu nguy cơ (2) Miễn phí
1695 Chương 1695: Thôn trang quỷ dị Miễn phí
1696 Chương 1696: Huyền Cửu Quận (1) Miễn phí
1697 Chương 1697: Huyền Cửu Quận (2) Miễn phí
1698 Chương 1698: Hố trời Miễn phí
1699 Chương 1699: Chiến đấu kịch liệt (1) Miễn phí
1700 Chương 1700: Chiến đấu kịch liệt (2) Miễn phí
1701 Chương 1701: Bạch Tiểu Thuần, ngươi điên rồi a (1) Miễn phí
1702 Chương 1702: Bạch Tiểu Thuần, ngươi điên rồi a (2) Miễn phí
1703 Chương 1703: Bạch Bàn Tử. (1) Miễn phí
1704 Chương 1704: Bạch Bàn Tử. (2) Miễn phí
1705 Chương 1705: Huyền Cửu Quận bị diệt! Miễn phí
1706 Chương 1706: Thiên Tôn trung kỳ (1) Miễn phí
1707 Chương 1707: Thiên Tôn trung kỳ (2) Miễn phí
1708 Chương 1708: Niệm hiện tại Miễn phí
1709 Chương 1709: Sinh Tử Hiện Tại Kinh (1) Miễn phí
1710 Chương 1710: Sinh Tử Hiện Tại Kinh (2) Miễn phí
1711 Chương 1711: Ngươi dám vơ vét tài sản của ta? (1) Miễn phí
1712 Chương 1712: Ngươi dám vơ vét tài sản của ta? (2) Miễn phí
1713 Chương 1713: Không thể trêu vào (1) Miễn phí
1714 Chương 1714: Không thể trêu vào (2) Miễn phí
1715 Chương 1715: Ta phải giết chết ngươi! Miễn phí
1716 Chương 1716: Đê tiện vô sỉ hạ lưu (1) Miễn phí
1717 Chương 1717: Đê tiện vô sỉ hạ lưu (2) Miễn phí
1718 Chương 1718: Đại biến hạ xuống Miễn phí
1719 Chương 1719: Nuôi cổ (1) Miễn phí
1720 Chương 1720: Nuôi cổ (2) Miễn phí
1721 Chương 1721: Chiến đấu với Thông Thiên (1) Miễn phí
1722 Chương 1722: Chiến đấu với Thông Thiên (2) Miễn phí
1723 Chương 1723: Thiên Tôn Đan Miễn phí
1724 Chương 1724: Tranh đoạt (1) Miễn phí
1725 Chương 1725: Tranh đoạt (2) Miễn phí
1726 Chương 1726: Phá trận (1) Miễn phí
1727 Chương 1727: Phá trận (2) Miễn phí
1728 Chương 1728: Cơ hội tốt! Miễn phí
1729 Chương 1729: Cướp được vào trong tay (1) Miễn phí
1730 Chương 1730: Cướp được vào trong tay (2) Miễn phí
1731 Chương 1731: Không! (1) Miễn phí
1732 Chương 1732: Không! (2) Miễn phí
1733 Chương 1733: Là hắn, nhất định là hắn Miễn phí
1734 Chương 1734: Tiểu khí linh, và ta đều? (1) Miễn phí
1735 Chương 1735: Tiểu khí linh, và ta đều? (2) Miễn phí
1736 Chương 1736: Xuỵt Miễn phí
1737 Chương 1737: Xông ra (1) Miễn phí
1738 Chương 1738: Xông ra (2) Miễn phí
1739 Chương 1739: Ngươi dám động tới huynh đệ tốt của ta! (1) Miễn phí
1740 Chương 1740: Ngươi dám động tới huynh đệ tốt của ta! (2) Miễn phí
1741 Chương 1741: Đuôi Miễn phí
1742 Chương 1742: Ta ăn! (1) Miễn phí
1743 Chương 1743: Ta ăn! (2) Miễn phí
1744 Chương 1744: Đại sứ Thánh Hoàng Triều Miễn phí
1745 Chương 1745: Ai sợ ai? (1) Miễn phí
1746 Chương 1746: Ai sợ ai? (2) Miễn phí
1747 Chương 1747: Chiến đấu trong cửa ải (1) Miễn phí
1748 Chương 1748: Chiến đấu trong cửa ải (2) Miễn phí
1749 Chương 1749: Gặp lại Miễn phí
1750 Chương 1750: Tuyệt mật! (1) Miễn phí
1751 Chương 1751: Tuyệt mật! (2) Miễn phí
1752 Chương 1752: Hoàng tử mời tiệc (1) Miễn phí
1753 Chương 1753: Hoàng tử mời tiệc (2) Miễn phí
1754 Chương 1754: Đại hoàng tử, xin tự trọng! Miễn phí
1755 Chương 1755: Chó tự do (1) Miễn phí
1756 Chương 1756: Chó tự do (2) Miễn phí
1757 Chương 1757: Phúc lợi... Miễn phí
1758 Chương 1758: Thắng lợi trở về (1) Miễn phí
1759 Chương 1759: Thắng lợi trở về (2) Miễn phí
1760 Chương 1760: Giấu diếm sát cơ (1) Miễn phí
1761 Chương 1761: Giấu diếm sát cơ (2) Miễn phí
1762 Chương 1762: Hắn cười Miễn phí
1763 Chương 1763: Truyền thừa (1) Miễn phí
1764 Chương 1764: Truyền thừa (2) Miễn phí
1765 Chương 1765: Cánh tay tàn trong tinh không Miễn phí
1766 Chương 1766: Lửa hai mươi hai màu (1) Miễn phí
1767 Chương 1767: Lửa hai mươi hai màu (2) Miễn phí
1768 Chương 1768: Gặp lại trước gió bão (1) Miễn phí
1769 Chương 1769: Gặp lại trước gió bão (2) Miễn phí
1770 Chương 1770: Khí linh ra tay Miễn phí
1771 Chương 1771: Ngươi lập lời thề không đổi họ của ta! (1) Miễn phí
1772 Chương 1772: Ngươi lập lời thề không đổi họ của ta! (2) Miễn phí
1773 Chương 1773: Ngươi chuẩn bị xong chưa? (1) Miễn phí
1774 Chương 1774: Ngươi chuẩn bị xong chưa? (2) Miễn phí
1775 Chương 1775: Ta thông qua? Miễn phí
1776 Chương 1776: Nói cho ta biết ngươi tên gì (1) Miễn phí
1777 Chương 1777: Nói cho ta biết ngươi tên gì (2) Miễn phí
1778 Chương 1778: Cướp đoạt Miễn phí
1779 Chương 1779: Tức giận xông tới! (1) Miễn phí
1780 Chương 1780: Tức giận xông tới! (2) Miễn phí
1781 Chương 1781: Chém Thiên tôn! (1) Miễn phí
1782 Chương 1782: Chém Thiên tôn! (2) Miễn phí
1783 Chương 1783: Tức giận lại hồi sinh! Miễn phí
1784 Chương 1784: Giận dữ xông qua cửa (1) Miễn phí
1785 Chương 1785: Giận dữ xông qua cửa (2) Miễn phí
1786 Chương 1786: Người nào ngăn cản, giết! (1) Miễn phí
1787 Chương 1787: Người nào ngăn cản, giết! (2) Miễn phí
1788 Chương 1788: Lần này, ta nhanh hơn ngươi... Miễn phí
1789 Chương 1789: Mạnh mẽ chém đại hoàng tử! (1) Miễn phí
1790 Chương 1790: Mạnh mẽ chém đại hoàng tử! (2) Miễn phí
1791 Chương 1791: Ngăn cản Tà Hoàng! Miễn phí
1792 Chương 1792: Đạt được mong muốn (1) Miễn phí
1793 Chương 1793: Đạt được mong muốn (2) Miễn phí
1794 Chương 1794: Thiên Tôn hậu kỳ (1) Miễn phí
1795 Chương 1795: Thiên Tôn hậu kỳ (2) Miễn phí
1796 Chương 1796: Một nửa kia của cây quạt Miễn phí
1797 Chương 1797: Chí bảo Chúa Tể! (1) Miễn phí
1798 Chương 1798: Chí bảo Chúa Tể! (2) Miễn phí
1799 Chương 1799: Nô bộc Thái Cổ Miễn phí
1800 Chương 1800: Tà Hoàng, lại như thế nào! (1) Miễn phí
1801 Chương 1801: Tà Hoàng, lại như thế nào! (2) Miễn phí
1802 Chương 1802: Tiểu khí linh hiếu kỳ (1) Miễn phí
1803 Chương 1803: Tiểu khí linh hiếu kỳ (2) Miễn phí
1804 Chương 1804: Trở về! Miễn phí
1805 Chương 1805: Trấn áp! (1) Miễn phí
1806 Chương 1806: Trấn áp! (2) Miễn phí
1807 Chương 1807: Tiên Vực này ta muốn! Miễn phí
1808 Chương 1808: Ta muốn… khiêu chiến ngươi! (1) Miễn phí
1809 Chương 1809: Ta muốn… khiêu chiến ngươi! (2) Miễn phí
1810 Chương 1810: Chấn động Tà Hoàng!! (1) Miễn phí
1811 Chương 1811: Chấn động Tà Hoàng!! (2) Miễn phí
1812 Chương 1812: Ánh sáng Thái Cổ Miễn phí
1813 Chương 1813: Thật sự không còn (1) Miễn phí
1814 Chương 1814: Thật sự không còn (2) Miễn phí
1815 Chương 1815: Nổi danh khắp thiên hạ Miễn phí
1816 Chương 1816: Tập trung (1) Miễn phí
1817 Chương 1817: Tập trung (2) Miễn phí
1818 Chương 1818: Bạch Tiểu Thuần, cứu ta! (1) Miễn phí
1819 Chương 1819: Bạch Tiểu Thuần, cứu ta! (2) Miễn phí
1820 Chương 1820: Dọa cho ngươi tin! Miễn phí
1821 Chương 1821: Có con sâu (1) Miễn phí
1822 Chương 1822: Có con sâu (2) Miễn phí
1823 Chương 1823: Nguyên điểm! (1) Miễn phí
1824 Chương 1824: Nguyên điểm! (2) Miễn phí
1825 Chương 1825: Lý thúc cho Miễn phí
1826 Chương 1826: Ủy khuất của Thần Toán Tử (1) Miễn phí
1827 Chương 1827: Ủy khuất của Thần Toán Tử (2) Miễn phí
1828 Chương 1828: Huyết mạch cường đại Miễn phí
1829 Chương 1829: Vui quá hóa buồn (1) Miễn phí
1830 Chương 1830: Vui quá hóa buồn (2) Miễn phí
1831 Chương 1831: Con sinh ra! Miễn phí
1832 Chương 1832: Long phượng hiện lên điềm lành (1) Miễn phí
1833 Chương 1833: Long phượng hiện lên điềm lành (2) Miễn phí
1834 Chương 1834: Tên này như thế nào (1) Miễn phí
1835 Chương 1835: Tên này như thế nào (2) Miễn phí
1836 Chương 1836: Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh Miễn phí
1837 Chương 1837: Từ từ cường thịnh (1) Miễn phí
1838 Chương 1838: Từ từ cường thịnh (2) Miễn phí
1839 Chương 1839: Bạch Tiểu Thuần đau đầu Miễn phí
1840 Chương 1840: Phụ thân không sợ (1) Miễn phí
1841 Chương 1841: Phụ thân không sợ (2) Miễn phí
1842 Chương 1842: Tiểu ca ca, cám ơn ngươi (1) Miễn phí
1843 Chương 1843: Tiểu ca ca, cám ơn ngươi (2) Miễn phí
1844 Chương 1844: Mở ra cuộc hành trình tinh không! Miễn phí
1845 Chương 1845: Đèn lồng trắng (1) Miễn phí
1846 Chương 1846: Đèn lồng trắng (2) Miễn phí
1847 Chương 1847: Thế giới giấy! (1) Miễn phí
1848 Chương 1848: Thế giới giấy! (2) Miễn phí
1849 Chương 1849: Giấy bà bà Miễn phí
1850 Chương 1850: Chí bảo cát chảy! (1) Miễn phí
1851 Chương 1851: Chí bảo cát chảy! (2) Miễn phí
1852 Chương 1852: Cát chảy thế giới Miễn phí
1853 Chương 1853: Dẫn ngộ (1) Miễn phí
1854 Chương 1854: Dẫn ngộ (2) Miễn phí
1855 Chương 1855: Chúa tể viễn cổ (1) Miễn phí
1856 Chương 1856: Chúa tể viễn cổ (2) Miễn phí
1857 Chương 1857: Thần thông thứ tư Miễn phí
1858 Chương 1858: Tiên hậu (1) Miễn phí
1859 Chương 1859: Tiên hậu (2) Miễn phí
1860 Chương 1860: Táng không Miễn phí
1861 Chương 1861: Chết không nhắm mắt (1) Miễn phí
1862 Chương 1862: Chết không nhắm mắt (2) Miễn phí
1863 Chương 1863: Dung nhập ký ức Miễn phí
1864 Chương 1864: Một năm kia (1) Miễn phí
1865 Chương 1865: Một năm kia (2) Miễn phí
1866 Chương 1866: Sơn cốc sương mù màu đen Miễn phí
1867 Chương 1867: Nghịch Phàm (1) Miễn phí
1868 Chương 1868: Nghịch Phàm (2) Miễn phí
1869 Chương 1869: Vĩnh hằng có linh (1) Miễn phí
1870 Chương 1870: Vĩnh hằng có linh (2) Miễn phí
1871 Chương 1871: Thăng cấp Thái Cổ! Miễn phí
1872 Chương 1872: Chấp niệm của Đạo Trần (1) Miễn phí
1873 Chương 1873: Chấp niệm của Đạo Trần (2) Miễn phí
1874 Chương 1874: Thuyền cô độc cùng hài cốt Miễn phí
1875 Chương 1875: Tiểu Si, muốn nghe nói (1) Miễn phí
1876 Chương 1876: Tiểu Si, muốn nghe nói (2) Miễn phí
1877 Chương 1877: Nông nổi (1) Miễn phí
1878 Chương 1878: Nông nổi (2) Miễn phí
1879 Chương 1879: Thu tiên hậu Miễn phí
1880 Chương 1880: Ta cũng là vì đệ tử (1) Miễn phí
1881 Chương 1881: Ta cũng là vì đệ tử (2) Miễn phí
1882 Chương 1882: Ác bá Miễn phí
1883 Chương 1883: Lửa ba mươi màu! (1) Miễn phí
1884 Chương 1884: Lửa ba mươi màu! (2) Miễn phí
1885 Chương 1885: Bạch Hạo sống lại! (1) Miễn phí
1886 Chương 1886: Bạch Hạo sống lại! (2) Miễn phí
1887 Chương 1887: Trở về! Miễn phí
1888 Chương 1888: Ngươi muốn xem thử một chút? (1) Miễn phí
1889 Chương 1889: Ngươi muốn xem thử một chút? (2) Miễn phí
1890 Chương 1890: Thái Cổ chiến Miễn phí
1891 Chương 1891: Đế kích (1) Miễn phí
1892 Chương 1892: Đế kích (2) Miễn phí
1893 Chương 1893: Ngươi dám mắng ta? (1) Miễn phí
1894 Chương 1894: Ngươi dám mắng ta? (2) Miễn phí
1895 Chương 1895: Ngã xuống Miễn phí
1896 Chương 1896: Lại hồi sinh mở ra phong ba! (1) Miễn phí
1897 Chương 1897: Lại hồi sinh mở ra phong ba! (2) Miễn phí
1898 Chương 1898: Chữa trị phong ấn (1) Miễn phí
1899 Chương 1899: Chữa trị phong ấn (2) Miễn phí
1900 Chương 1900: Khôi Tổ Miễn phí
1901 Chương 1901: Mỹ nam kế (1) Miễn phí
1902 Chương 1902: Mỹ nam kế (2) Miễn phí
1903 Chương 1903: Bất tử quyển thứ sáu! Miễn phí
1904 Chương 1904: Chiến thắng Khôi Tổ! (1) Miễn phí
1905 Chương 1905: Chiến thắng Khôi Tổ! (2) Miễn phí
1906 Chương 1906: Chúa tể Miễn phí
1907 Chương 1907: Biển sao đan điền (1) Miễn phí
1908 Chương 1908: Biển sao đan điền (2) Miễn phí
1909 Chương 1909: Kết giới Vẫn Thạch (1) Miễn phí
1910 Chương 1910: Kết giới Vẫn Thạch (2) Miễn phí
1911 Chương 1911: Kéo một cái Miễn phí
1912 Chương 1912: Về nhà (1) Miễn phí
1913 Chương 1913: Về nhà (2) Miễn phí
1914 Chương 1914: Làm bạn Miễn phí
1915 Chương 1915: Xảy ra vấn đề (1) Miễn phí
1916 Chương 1916: Xảy ra vấn đề (2) Miễn phí
1917 Chương 1917: Tìm kiếm mẹ Vĩnh Hằng Miễn phí
1918 Chương 1918: Vĩnh hằng điểm cuối (1) Miễn phí
1919 Chương 1919: Vĩnh hằng điểm cuối (2) Miễn phí
1920 Chương 1920: Tiếng chuông gọi vĩnh hằng (1) Miễn phí
1921 Chương 1921: Tiếng chuông gọi vĩnh hằng (2) Miễn phí
1922 Chương 1922: Thân thể Thái Cổ! Miễn phí
1923 Chương 1923: Thức tỉnh! (1) Miễn phí
1924 Chương 1924: Thức tỉnh! (2) Miễn phí
1925 Chương 1925: Ngược lại, cũng là chúa tể! Miễn phí
1926 Chương 1926: Thông Thiên lại hiện ra (1) Miễn phí
1927 Chương 1927: Thông Thiên lại hiện ra (2) Miễn phí
1928 Chương 1928: Môn đồ Của Nghịch Phàm Miễn phí
1929 Chương 1929: Gặm một cái. (1) Miễn phí
1930 Chương 1930: Gặm một cái. (2) Miễn phí
1931 Chương 1931: Chuyện xưa Miễn phí
1932 Chương 1932: Cuộc sống truyền kỳ (1) Miễn phí
1933 Chương 1933: Cuộc sống truyền kỳ (2) Miễn phí
1934 Chương 1934: Đạo của Bạch Tiểu Thuần Miễn phí
1935 Chương 1935: Đốm lửa nhỏ (1) Miễn phí
1936 Chương 1936: Đốm lửa nhỏ (2) Miễn phí
1937 Chương 1937: Thánh Hoàng xuất quan Miễn phí
1938 Chương 1938: Tống Khuyết! (1) Miễn phí
1939 Chương 1939: Tống Khuyết! (2) Miễn phí
1940 Chương 1940: Kiêu hùng Miễn phí
1941 Chương 1941: Mắt vĩnh hằng (1) Miễn phí
1942 Chương 1942: Mắt vĩnh hằng (2) Miễn phí
1943 Chương 1943: Khổ chiến Miễn phí
1944 Chương 1944: Đáng giá không (1) Miễn phí
1945 Chương 1945: Đáng giá không (2) Miễn phí
1946 Chương 1946: Nghịch Phàm thức tỉnh! (1) Miễn phí
1947 Chương 1947: Nghịch Phàm thức tỉnh! (2) Miễn phí
1948 Chương 1948: Nửa trụ đạo thân! (1) Miễn phí
1949 Chương 1949: Nửa trụ đạo thân! (2) Miễn phí
1950 Chương 1950: Mở mắt ra! Miễn phí
1951 Chương 1951: Nghịch Phàm chiến (1) Miễn phí
1952 Chương 1952: Nghịch Phàm chiến (2) Miễn phí
1953 Chương 1953: Chí bảo cát chảy Miễn phí
1954 Chương 1954: Tinh không là bếp lò (1) Miễn phí
1955 Chương 1955: Tinh không là bếp lò (2) Miễn phí
1956 Chương 1956: Cuộc chiến không gian Miễn phí
1957 Chương 1957: Cuộc chiến thời gian (1) Miễn phí
1958 Chương 1958: Cuộc chiến thời gian (2) Miễn phí
1959 Chương 1959: La thiên tái tạo Miễn phí
1960 Chương 1960: Vị Ương Quy! (1) Miễn phí
1961 Chương 1961: Vị Ương Quy! (2) Miễn phí
1962 Chương 1962: Kết thúc? (1) Miễn phí
1963 Chương 1963: Kết thúc? (2) Miễn phí
1964 Chương 1964: Bản nguyên vĩnh hằng Miễn phí
1965 Chương 1965: Thảm khốc (1) Miễn phí
1966 Chương 1966: Thảm khốc (2) Miễn phí
1967 Chương 1967: La Thiên Chỉ! Miễn phí
1968 Chương 1968: Nghịch vẫn (1) Miễn phí
1969 Chương 1969: Nghịch vẫn (2) Miễn phí
1970 Chương 1970: La Thiên vô tình (1) Miễn phí
1971 Chương 1971: La Thiên vô tình (2) Miễn phí
1972 Chương 1972: Khởi nguồn Miễn phí
1973 Chương 1973: Dẫn dắt cùng mở ra (1) Miễn phí
1974 Chương 1974: Dẫn dắt cùng mở ra (2) Miễn phí
1975 Chương 1975: Thấy thần Miễn phí
1976 Chương 1976: Niệm lên thiên kiếp hiện (1) Miễn phí
1977 Chương 1977: Niệm lên thiên kiếp hiện (2) Miễn phí
1978 Chương 1978: Một niệm, vĩnh hằng Miễn phí
1979 Chương 1979: Bờ bên trái (1) Miễn phí
1980 Chương 1980: Bờ bên trái (2) Miễn phí
1981 Chương 1981: Ngọn đèn xanh miếu cổ làm bạn suốt đời + Sự lựa chọn của ngươi (cuối cùng) Miễn phí
ID Tên
ID Comment