Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Giới Thiên

2
2
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Vong Ngữ
Phụ trách: Contact Person Tĩnh Thiên
Phát hành: 2019-08-16 18:55:15
Mới nhất: 2020-03-14 16:37:10 (Chương 1395)
Lượt xem: 18179 / Bình luận: 0 / Chương: 1397 / Điểm đề cử: 0

Tên gốc: 凡人修仙之仙界篇

Tên khác: Phàm Nhân Tiên Giới Thiên

Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi

Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển

Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn.

《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh đảo Tiên Giới, một tiểu tử người phàm tu tiên đến cảnh giới Bất Diệt trong truyền thuyết.

id Tên Phí
1120 Chương 1120: Lão già điên Miễn phí
1119 Chương 1119: Hắc Thiên Ma Thần Miễn phí
1118 Chương 1118: Tính sổ Miễn phí
1117 Chương 1117: Tỉnh ngộ lại Miễn phí
1115 Chương 1115: Đột Phá Miễn phí
1116 Chương 1116: Nguy hiểm tột cùng Miễn phí
1111 Chương 1111: Đoạt Thần Đăng Miễn phí
1112 Chương 1112: Đạo Dận chân nhân Miễn phí
1110 Chương 1110: Cùng nhau chống Ngũ Hành Miễn phí
1109 Chương 1109: Đạo binh trận Miễn phí
1108 Chương 1108: Tranh giành trận đồ Miễn phí
1107 Chương 1107: tìm kiếm trận xu Miễn phí
1105 Chương 1105: Thông Thiên Kiếm Trận Miễn phí
1106 Chương 1106: Dắt tay Miễn phí
1093 Chương 1093: Đã chậm Miễn phí
1094 Chương 1094: Lui ma Miễn phí
1095 Chương 1095: Hợp tác Miễn phí
1096 Chương 1096: Đều mang tâm tư Miễn phí
1098 Chương 1098: Độc xông Miễn phí
1097 Chương 1097: Chia ra ba đường Miễn phí
1099 Chương 1099: Đánh lén Miễn phí
1179 Chương 1179: Hoán Linh Miễn phí
1173.2 Chương 1173.2: Huyết Tự đại hội 2 Miễn phí
1173 Chương 1173: Huyết Tự đại hội Miễn phí
1171 Chương 1171: Bồ Đề thịnh yến Miễn phí
1172 Chương 1172: Đúc trận Miễn phí
1170.2 Chương 1170.2: Thức tỉnh 2 Miễn phí
1168 Chương 1168: Căm thù Miễn phí
1166 Chương 1166: Gặp lại cố nhân Miễn phí
1167 Chương 1167: Chuyện cũ Thiên Hồ Miễn phí
1165 Chương 1165: Mảnh lân phiến thứ hai Miễn phí
1161 Chương 1161: Kinh sợ thối lui Miễn phí
1160 Chương 1160: Đan kiếp hàng lâm Miễn phí
1159 Chương 1159: Một cuộc giao dịch Miễn phí
1158 Chương 1158: Phục sinh thần đăng Miễn phí
1157 Chương 1157: Thu hoạch Miễn phí
1156 Chương 1156: Vô tình gặp Tiểu Bạch Miễn phí
1153 Chương 1153: Nhập man hoang Miễn phí
1154 Chương 1154: Huyết mạch Bát Vương Miễn phí
1155 Chương 1155: Ấu thú Miễn phí
1 Chương 1: Nữ hồ Ly Miễn phí
2 Chương 2: Thạch Đầu ca ca Miễn phí
3 Chương 3: Đi xa Miễn phí
4 Chương 4: Gắn bó Miễn phí
5 Chương 5: Mã thú Miễn phí
6 Chương 6: Thiếu niên bạch bào Miễn phí
7 Chương 7: Dư phủ Miễn phí
8 Chương 8: Bạch Thạch chân nhân Miễn phí
9 Chương 9: Pháp trận Miễn phí
10 Chương 10: Nguy cơ Miễn phí
11 Chương 11: Thức tỉnh Miễn phí
12 Chương 12: Ta là Hàn Lập Miễn phí
13 Chương 13: Ma Quang Miễn phí
14 Chương 14: Gặp biến Miễn phí
15 Chương 15: Lệnh bài Miễn phí
16 Chương 16: Tuyệt vọng Miễn phí
17 Chương 17: Diệt nhị tu Miễn phí
18 Chương 18: Thỉnh cầu Miễn phí
19 Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần Miễn phí
20 Chương 20: Mời Miễn phí
21 Chương 21: Nguyên Anh dị biến Miễn phí
22 Chương 22: Phong Vân song sát Miễn phí
23 Chương 23: Tranh đấu Miễn phí
24 Chương 24: Nghiền ép Miễn phí
25 Chương 25: Lục Nhai Miễn phí
26 Chương 26: Tung tích địch nhân Miễn phí
27 Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ Miễn phí
28 Chương 28: Kinh sợ Miễn phí
29 Chương 29: Dãy núi Linh Diễm Miễn phí
30 Chương 30: Nâng ruộng Miễn phí
31 Chương 31: Thông Dịch cốc Miễn phí
32 Chương 32: Nghịch Đan Quyết Miễn phí
33 Chương 33: Tiên Thiên tử khí Miễn phí
34 Chương 34: Kẻ trộm Miễn phí
35 Chương 35: Man thiên quá hải* Miễn phí
36 Chương 36: Thâu lương hoán trụ* Miễn phí
37 Chương 37: Thoát thân Miễn phí
38 Chương 38: Liễu ám hoa minh* Miễn phí
39 Chương 39: Dặn dò Miễn phí
40 Chương 40: Không giải quyết được gì Miễn phí
41 Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình Miễn phí
42 Chương 42: Mất mà được lại Miễn phí
43 Chương 43: Đại thù được báo Miễn phí
44 Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên Miễn phí
45 Chương 45: Điều đó không có khả năng Miễn phí
46 Chương 46: Hai biện pháp Miễn phí
47 Chương 47: Thăm dò Miễn phí
48 Chương 48: Bắt cóc Miễn phí
49 Chương 49: Áp chế Miễn phí
50 Chương 50: Phá Tháp Mà Ra Miễn phí
51 Chương 51: Tiểu Na Di Không Gian Thuật Miễn phí
52 Chương 52: Đến lượt ta Miễn phí
53 Chương 53: Ma diễm thiêu nhân Miễn phí
54 Chương 54: Thôn phệ ma diễm Miễn phí
55 Chương 55: Đàm phán Miễn phí
56 Chương 56: Thiên Quỷ xuất thế Miễn phí
57 Chương 57: Kinh trập biến Miễn phí
58 Chương 58: Từ chối thì bất kính Miễn phí
59 Chương 59: Mượn Tinh Đài Miễn phí
60 Chương 60: Truy nã Miễn phí
61 Chương 61: Sóng ngầm Miễn phí
62 Chương 62: Khác thường Miễn phí
63 Chương 63: Rải đậu thành binh Miễn phí
64 Chương 64: Đồng loạt ra tay Miễn phí
65 Chương 65: Sợi thừng màu vàng đen Miễn phí
66 Chương 66: Linh Anh Kiếm Phù Miễn phí
67 Chương 67: Bách Mục Thiên Quỷ Miễn phí
68 Chương 68: Truy sát Miễn phí
69 Chương 69: Ngân Nguyệt chi biến Miễn phí
70 Chương 70: Thiên Ngoại phi đậu Miễn phí
71 Chương 71: Niết Bàn Thánh Thể Miễn phí
72 Chương 72: Thu phục Đại Thừa Miễn phí
91 Chương 91: Thử nghiệm Miễn phí
92 Chương 92: Đạo xiềng xích thứ chín Miễn phí
93 Chương 93: Hai điều kiện tiên quyết Miễn phí
94 Chương 94: Di ngôn của Tổ Thần Miễn phí
95 Chương 95: Tiểu bình mất linh Miễn phí
96 Chương 96: Lục dịch tái hiện Miễn phí
97 Chương 97: Ba gã Tổ Thần Miễn phí
98 Chương 98: Bị nhốt Miễn phí
99 Chương 99: Thừa nhận thân phận Miễn phí
100 Chương 100: Mặt nạ đầu trâu Miễn phí
101 Chương 101: Vô Thường Minh Miễn phí
102 Chương 102: Đến trễ Miễn phí
103 Chương 103: Hồng Nguyệt Đảo chủ Miễn phí
104 Chương 104: Triều Thánh Miễn phí
105 Chương 105: Thương lượng Miễn phí
106 Chương 106: Không gian máu Miễn phí
107 Chương 107: Thoát khốn Miễn phí
108 Chương 108: Quỷ dị Miễn phí
109 Chương 109: Sơ thám thành Hồng Nguyệt Miễn phí
110 Chương 110: Manh mối Miễn phí
111 Chương 111: Thiên tuyển Miễn phí
112 Chương 112: Manh mối tiếp theo Miễn phí
113 Chương 113: Tính toán Miễn phí
114 Chương 114: Mạng đổi mạng Miễn phí
115 Chương 115: Tái chiến Cừu Ngũ Miễn phí
116 Chương 116: Kinh sợ nhị tiên thối lui Miễn phí
117 Chương 117: Lại rơi vào cảnh nguy khốn Miễn phí
118 Chương 118: Mồi nhử Miễn phí
119 Chương 119: Hồng Nguyệt Miễn phí
120 Chương 120: Huyết chiến với Đảo chủ Miễn phí
121 Chương 121: Tiến cử Miễn phí
122 Chương 122: Thí luyện Miễn phí
123 Chương 123: Hắc Hải Trọng Thủy Kinh Miễn phí
124 Chương 124: Thổ Tôn Quả và Ngưng Hải Tinh Miễn phí
125 Chương 125: Cô đọng hóa thân Miễn phí
126 Chương 126: Bức hiếp Miễn phí
127 Chương 127: Ngoài dự kiến Miễn phí
128 Chương 128: Phá xích (1) Miễn phí
129 Chương 129: Phá xích (2) Miễn phí
130 Chương 130: Như đã từng quen Miễn phí
73 Chương 73: Diệt môn Miễn phí
74 Chương 74: Đã xảy ra chuyện Miễn phí
75 Chương 75: Nghe ngóng Miễn phí
76 Chương 76: Truyền kỳ Miễn phí
77 Chương 77: Hai kiện dị bảo Miễn phí
78 Chương 78: Bắc Đẩu dị tượng Miễn phí
79 Chương 79: Phá vỡ không gian Miễn phí
80 Chương 80: Bọt khí thần bí Miễn phí
81 Chương 81: Tên khổng lồ Một mắt và dị thú nửa người nửa ngựa Miễn phí
82 Chương 82: Giao phong Miễn phí
131 Chương 131: Linh dịch hóa tinh hạt Miễn phí
132 Chương 132: Trọng Thuỷ Miễn phí
133 Chương 133: Ba đại pháp tắc chí tôn Miễn phí
134 Chương 134: Linh vật nghịch thiên Miễn phí
135 Chương 135: Bản Mệnh Bát Linh Hang Miễn phí
136 Chương 136: An bài Miễn phí
137 Chương 137: Hắc Phong Thành Miễn phí
138 Chương 138: Tiên Nguyên Thạch cùng Địa Đan Sư Miễn phí
139 Chương 139: Tiên giới Luyện Đan Sư Miễn phí
140 Chương 140: Đan Đạo Miễn phí
141 Chương 141: Luyện Đan khảo thí Miễn phí
142 Chương 142: Không thể cùng một lúc Miễn phí
143 Chương 143: Tìm người Miễn phí
144 Chương 144: Ái nữ Đảo chủ mất tích Miễn phí
145 Chương 145: Truy tìm dấu vết Miễn phí
146 Chương 146: Nhị tu đảo Thanh Vũ Miễn phí
147 Chương 147: Đoạt công Miễn phí
148 Chương 148: Đấu Tam Sát Miễn phí
149 Chương 149: Đại Đấu giá hội Miễn phí
150 Chương 150: Đấu giá Miễn phí
151 Chương 151: Trọng Thuỷ Lôi Châu Miễn phí
152 Chương 152: Sơ kiến Đạo Đan Miễn phí
153 Chương 153: Tìm hiểu Lôi Châu Miễn phí
154 Chương 154: Chúc Long Đạo Miễn phí
155 Chương 155: Rời khỏi Miễn phí
156 Chương 156: Tiên đồ Khó lường Miễn phí
157 Chương 157: Tiên sạn Miễn phí
158 Chương 158: Lên đường Miễn phí
159 Chương 159: Một đường hướng Đông Miễn phí
160 Chương 160: Cam Cửu Chân Miễn phí
161 Chương 161: Vây đấu Miễn phí
162 Chương 162: Tặng Phù Miễn phí
163 Chương 163: Hiểm họa Thú Triều Miễn phí
164 Chương 164: Cường giả ẩn giấu Miễn phí
165 Chương 165: Như đã từng quen Miễn phí
166 Chương 166: Pháp tắc Tốc độ Miễn phí
167 Chương 167: Thù phong ấn Nguyên Anh Miễn phí
168 Chương 168: Truy đuổi Miễn phí
169 Chương 169: Phản kích Miễn phí
170 Chương 170: Dê tế thần Miễn phí
171 Chương 171: Bất đắc dĩ phải làm Miễn phí
172 Chương 172: Chấm dứt Miễn phí
173 Chương 173: Như thật như ảo Miễn phí
174 Chương 174: Chủ mưu đằng sau Miễn phí
175 Chương 175: Lôi Chu vượt biển Miễn phí
176 Chương 176: Lôi bạo Miễn phí
177 Chương 177: Con trai khổng lồ Dưới biển sâu Miễn phí
178 Chương 178: Cướp ngọc trước miệng trai Miễn phí
179 Chương 179: Đặt chân trên đại lục mới Miễn phí
180 Chương 180: Cảm ứng Miễn phí
181 Chương 181: Thiên Ma đoạt xá Miễn phí
182 Chương 182: Tế Thiên Miễn phí
183 Chương 183: Trừ ma trên đỉnh Thái Nga Miễn phí
184 Chương 184: Một điều thỉnh cầu Miễn phí
185 Chương 185: Mới đến Chúc Long Đạo Miễn phí
186 Chương 186: Dự định Miễn phí
187 Chương 187: Tư chất thấp Miễn phí
188 Chương 188: Kim tiên thu đồ đệ Miễn phí
189 Chương 189: Động phủ và thú thủ sơn Miễn phí
190 Chương 190: Vô Tướng Chân Luân Kinh Miễn phí
191 Chương 191: Người hầu của Chân tiên Miễn phí
192 Chương 192: Chọn người hầu Miễn phí
193 Chương 193: Linh thú thủ sơn Miễn phí
194 Chương 194: Khí tức lại hiện Miễn phí
195 Chương 195: Hỏa mạch xuất hiện Miễn phí
196 Chương 196: Bố trí Miễn phí
197 Chương 197: Chân Ngôn Hóa Luân Kinh Miễn phí
198 Chương 198: Vận khí phân chó Miễn phí
199 Chương 199: Bắc Đẩu Thiên Tinh Bàn Miễn phí
200 Chương 200: Bảo Luân sơ thành Miễn phí
201 Chương 201: Xuất hiện dị thường Miễn phí
202 Chương 202: Trọng Thủy Chân Luân Miễn phí
203 Chương 203: Tiến vào Điện Thái Huyền Miễn phí
204 Chương 204: Phe nhóm cạnh tranh Miễn phí
205 Chương 205: Nghịch Nguyên Thạch Kiếm Miễn phí
206 Chương 206: Nắm chắc chừng mực Miễn phí
207 Chương 207: Thanh kiếm đá thứ tư Miễn phí
208 Chương 208: Khu mộ Thiên Kiếm Miễn phí
209 Chương 209: Thiên Phong Tụ Linh Miễn phí
210 Chương 210: Quần kiếm loạn vũ Miễn phí
211 Chương 211: Nghịch chuyển Miễn phí
212 Chương 212: Phá không Miễn phí
213 Chương 213: Trở về Miễn phí
214 Chương 214: Sáu đạo Miễn phí
215 Chương 215: Bầy khỉ lạy Tiên Miễn phí
216 Chương 216: Tiếng chuông vang lên Miễn phí
217 Chương 217: Lão đầu lôi thôi Miễn phí
218 Chương 218: Trùng hợp Miễn phí
219 Chương 219: Tỏ rõ sức mạnh Miễn phí
220 Chương 220: Thuận đường hành động Miễn phí
221 Chương 221: Rượu say luận đạo Miễn phí
222 Chương 222: Tửu phùng tri kỷ Miễn phí
223 Chương 223: Dấu vết Miễn phí
224 Chương 224: Di họa Giang Đông Miễn phí
225 Chương 225: Lại thấy Tôn Khắc Miễn phí
226 Chương 226: Tiên tục Miễn phí
227 Chương 227: Ba tuyến đường Miễn phí
228 Chương 228: Khác biệt Miễn phí
229 Chương 229: Bị nhốt Miễn phí
230 Chương 230: Nói nhiều Miễn phí
231 Chương 231: Trọng Thủy ra uy Miễn phí
232 Chương 232: Giải thích nghi vấn Miễn phí
233 Chương 233: Gieo trồng đậu binh Miễn phí
234 Chương 234: Hầu Nhi tửu Miễn phí
235 Chương 235: Hầu vương hiến vật quý Miễn phí
236 Chương 236: Lần đầu luyện Tiên đan Miễn phí
237 Chương 237: Pháp tắc luyện đan Miễn phí
238 Chương 238: Xấu hổ vì ví rỗng Miễn phí
239 Chương 239: Cuồng nhân Miễn phí
240 Chương 240: Kim Tiên nghị sự Miễn phí
241 Chương 241: Lân Cửu đưa tin Miễn phí
242 Chương 242: Nấu vàng đúc kiếm Miễn phí
243 Chương 243: Cực hàn Miễn phí
244 Chương 244: Nhận định Miễn phí
245 Chương 245: Nhập cốc Miễn phí
246 Chương 246: Nhiên Anh Huyết Đan Miễn phí
247 Chương 247: Né tránh mũi nhọn Miễn phí
248 Chương 248: Một quyền suýt chết Miễn phí
249 Chương 249: Chọc phải Tiên Cung Miễn phí
250 Chương 250: Thân hãm tuyệt cảnh Miễn phí
251 Chương 251: Kéo dài Miễn phí
252 Chương 252: Kim Tiên uy hiếp Miễn phí
253 Chương 253: Rước lấy phiền toái Miễn phí
254 Chương 254: Tranh lò đan Miễn phí
255 Chương 255: Tránh đầu sóng ngọn gió Miễn phí
256 Chương 256: Việc của người khác Miễn phí
257 Chương 257: Trả nhân tình Miễn phí
258 Chương 258: Mở hộp Miễn phí
259 Chương 259: Bận rộn Miễn phí
260 Chương 260: Luyện kiếm Miễn phí
261 Chương 261: Phù Sơn dị biến Miễn phí
262 Chương 262: Xuất quan Miễn phí
263 Chương 263: Thử nghiệm Chân Luân Miễn phí
264 Chương 264: Phó thác hậu sự Miễn phí
265 Chương 265: Trải nghiệm cực hạn Miễn phí
266 Chương 266: Năm nghìn điểm thưởng Miễn phí
267 Chương 267: Bạch Tước Miễn phí
268 Chương 268: Niệm Vũ Miễn phí
269 Chương 269: Chân thực chi nhãn Miễn phí
270 Chương 270: Thời không bổ khuyết Miễn phí
271 Chương 271: Chân nhãn chi thực Miễn phí
272 Chương 272: Nghịch chuyển Chân Luân Miễn phí
273 Chương 273: Kinh ngạc Miễn phí
274 Chương 274: Tăng nhân tai to giảng đạo Miễn phí
275 Chương 275: Trộm đạo đại giới Miễn phí
276 Chương 276: Bế quan trăm năm Miễn phí
277 Chương 277: Pháp Ngôn Thiên Địa Miễn phí
278 Chương 278: Hồi tưởng Miễn phí
279 Chương 279: Mẫu đậu nảy mầm Miễn phí
280 Chương 280: Đậu binh dị biến Miễn phí
281 Chương 281: Thánh Khôi Môn Miễn phí
282 Chương 282: Đóng giữ ba năm Miễn phí
283 Chương 283: Bạch gia lão tổ Miễn phí
284 Chương 284: Một thế lực ngầm khác Miễn phí
285 Chương 285: Phá trận tiến công Miễn phí
286 Chương 286: Căng thẳng hết sức Miễn phí
287 Chương 287: Hai đấu ba Miễn phí
288 Chương 288: Viện thủ Miễn phí
289 Chương 289: Đàm phán không thành Miễn phí
290 Chương 290: Yên lặng theo dõi kỳ biến Miễn phí
291 Chương 291: Nhanh chóng cứu viện Miễn phí
292 Chương 292: Cứu viện Miễn phí
293 Chương 293: Giải thích nghi hoặc Miễn phí
294 Chương 294: Cấm địa và Kim Tiên khôi lỗi Miễn phí
295 Chương 295: Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công Miễn phí
296 Chương 296: Đao kiếm gặp nhau Miễn phí
297 Chương 297: Oan gia ngõ hẹp Miễn phí
298 Chương 298: Xu thế suy sụp Miễn phí
299 Chương 299: Động thoáng một cái thử xem Miễn phí
300 Chương 300: Không rõ Miễn phí
301 Chương 301: Sát Miễn phí
302 Chương 302: Đối chiến gay gắt Miễn phí
303 Chương 303: Khiếp sợ Miễn phí
304 Chương 304: Linh Sát Tinh Ti Miễn phí
305 Chương 305: Tung hết thủ đoạn Miễn phí
306 Chương 306: Không có cũng được Miễn phí
307 Chương 307: Tiên khôi lỗi Miễn phí
308 Chương 308: Cải tạo Miễn phí
309 Chương 309: Tiến giai Hậu Kỳ Miễn phí
310 Chương 310: Hai gốc hoa Miễn phí
311 Chương 311: Trồng mẫu đậu vào khôi lỗi Miễn phí
312 Chương 312: Lôi Đậu Miễn phí
313 Chương 313: Một lối đi riêng Miễn phí
314 Chương 314: Dung hợp Miễn phí
315 Chương 315: Đệ nhất Đạo chủ Miễn phí
316 Chương 316: Kỳ Lương mời Miễn phí
317 Chương 317: Thiên Hạt Lệnh Miễn phí
318 Chương 318: Trao đổi hội Miễn phí
319 Chương 319: Tin tức Miễn phí
320 Chương 320: Đấu giá hội dưới mặt đất Miễn phí
321 Chương 321: Cộng Sinh Văn Miễn phí
322 Chương 322: Tranh đoạt giá trên trời Miễn phí
323 Chương 323: Người biết hàng Miễn phí
324 Chương 324: Luyện hoá Miễn phí
325 Chương 325: Một hơi mười khối Miễn phí
326 Chương 326: Lần lượt trình diện Miễn phí
327 Chương 327: Thiên nhân có ngũ suy Miễn phí
328 Chương 328: Mơ mơ màng màng Miễn phí
329 Chương 329: Tội phạm quan trọng Luân Hồi Điện Miễn phí
330 Chương 330: Hỗn loạn Miễn phí
331 Chương 331: Giết gà thịt chó Miễn phí
332 Chương 332: Lòng đất dị động Miễn phí
333 Chương 333: Cự thủ (đầu to) Miễn phí
334 Chương 334: Vây khốn Long Miễn phí
335 Chương 335: Nghiệp Hoả quy thân Miễn phí
336 Chương 336: Nhớ tới gì đó Miễn phí
337 Chương 337: Cực Sơn lại xuất hiện Miễn phí
338 Chương 338: Bảo Luân hiển uy Miễn phí
339 Chương 339: Đồng tử to lớn Miễn phí
340 Chương 340: Dụ địch Miễn phí
341 Chương 341: Luyện Anh Miễn phí
342 Chương 342: Rời tông Miễn phí
343 Chương 343: Ý định Miễn phí
344 Chương 344: Thu hoạch Miễn phí
345 Chương 345: Tránh đầu sóng ngọn gió Miễn phí
346 Chương 346: Treo giải thưởng đuổi giết Miễn phí
347 Chương 347: Danh ngạch Miễn phí
348 Chương 348: Nói bóng nói gió Miễn phí
349 Chương 349: Ý vị sâu xa Miễn phí
350 Chương 350: Phong thành Miễn phí
351 Chương 351: Trên đường gặp phân tranh Miễn phí
352 Chương 352: Bại lộ thân phận Miễn phí
353 Chương 353: Trở về Ô Mông đảo Miễn phí
354 Chương 354: Chọn địa điểm Miễn phí
355 Chương 355: Phong Đảo Miễn phí
356 Chương 356: Vạn Luân Đan Miễn phí
357 Chương 357: Một bước cuối cùng Miễn phí
358 Chương 358: Trư Đồn Thú tặng thạch Miễn phí
359 Chương 359: Trả lời Miễn phí
360 Chương 360: Gom góp Miễn phí
361 Chương 361: Đan Kiếp Miễn phí
362 Chương 362: Thiên Tư Hồi Lự Miễn phí
363 Chương 363: Kiếp đến Miễn phí
364 Chương 364: Được ăn cả ngã về không Miễn phí
365 Chương 365: Mạch nước ngầm Miễn phí
366 Chương 366: Sớm phát tác Miễn phí
367 Chương 367: Phục đan Miễn phí
368 Chương 368: Người đã tỉnh Miễn phí
369 Chương 369: Sư cùng đồ Miễn phí
370 Chương 370: Duyên nhân quả Miễn phí
371 Chương 371: Khó phân biệt thật giả Miễn phí
372 Chương 372: Thu hoạch ngoài ý muốn Miễn phí
373 Chương 373: Tin tức Miễn phí
374 Chương 374: Giao dịch Miễn phí
375 Chương 375: Nửa bộ sau Miễn phí
376 Chương 376: Luân Hồi chi tử Miễn phí
377 Chương 377: Giải thích những nghi vấn Miễn phí
378 Chương 378: Địa bảng Miễn phí
379 Chương 379: Giam lỏng Miễn phí
380 Chương 380: Tai hoạ ngầm Miễn phí
381 Chương 381: Thế lực khắp nơi Miễn phí
382 Chương 382: Phương án thay thế Miễn phí
383 Chương 383: Rời đi Miễn phí
384 Chương 384: Dị thường Miễn phí
385 Chương 385: Vô tình gặp lại Miễn phí
386 Chương 386: Cảnh giác Miễn phí
387 Chương 387: Loạn cục Miễn phí
388 Chương 388: Xâm nhập Kinh Phong Miễn phí
389 Chương 389: Sương mù trùng trùng điệp điệp Miễn phí
390 Chương 390: Đầu quỷ to lớn Miễn phí
391 Chương 391: Xuất thủ tương trợ Miễn phí
392 Chương 392: Tiên Phủ lâm thế Miễn phí
393 Chương 393: Vòng vèo trở về Miễn phí
394 Chương 394: Tạm biệt Miễn phí
395 Chương 395: Cải tạo Miễn phí
396 Chương 396: Chuẩn bị Miễn phí
397 Chương 397: Cẩn tắc vô ưu Miễn phí
398 Chương 398: Gần tới Miễn phí
399 Chương 399: Một tin tức khác Miễn phí
400 Chương 400: Tập hợp Miễn phí
401 Chương 401: Giấu đầu hở đuôi Miễn phí
402 Chương 402: Cửa vào Miễn phí
403 Chương 403: Phong toả Miễn phí
404 Chương 404: Giằng co Miễn phí
405 Chương 405: Tề tụ Miễn phí
406 Chương 406: Mời vào Miễn phí
407 Chương 407: Một điều thỉnh cầu Miễn phí
408 Chương 408: Nhập phủ Miễn phí
409 Chương 409: Thất lạc Miễn phí
410 Chương 410: Tuyết Sư Miễn phí
411 Chương 411: Quen mắt Miễn phí
412 Chương 412: Đi theo Miễn phí
413 Chương 413: Đồn đại Miễn phí
414 Chương 414: Bại lộ Miễn phí
415 Chương 415: Một lời không hợp Miễn phí
416 Chương 416: Liên thủ Miễn phí
417 Chương 417: Truy binh Miễn phí
418 Chương 418: Leo núi Miễn phí
419 Chương 419: Cấm đấu Miễn phí
420 Chương 420: Lên đỉnh Miễn phí
421 Chương 421: Đại thiên thế giới Miễn phí
422 Chương 422: Lặp lại chiêu cũ Miễn phí
423 Chương 423: Mồi nhử Miễn phí
424 Chương 424: Nắm tay một kích Miễn phí
425 Chương 425: Tìm kiếm bảo vật Miễn phí
426 Chương 426: Bích hoạ Miễn phí
427 Chương 427: Dược viên Miễn phí
428 Chương 428: Đoạn thụ Miễn phí
429 Chương 429: Khô Đằng Miễn phí
430 Chương 430: Truy binh Miễn phí
431 Chương 431: Động Thiên khác Miễn phí
432 Chương 432: Xuyên Giới Bia Miễn phí
433 Chương 433: Kiếm Tông tuyệt tích Miễn phí
434 Chương 434: Giải kiếm Miễn phí
435 Chương 435: Kiếm hải Miễn phí
436 Chương 436: Mê ly Miễn phí
437 Chương 437: Thù cũ Miễn phí
438 Chương 438: Kiếm đấu Miễn phí
439 Chương 439: Cực hạn Miễn phí
440 Chương 440: Luyện kiếm Miễn phí
441 Chương 441: Một kiếm khuấy vòm trời Miễn phí
442 Chương 442: Sụp đổ Miễn phí
443 Chương 443: Nghìn cân treo sợi tóc Miễn phí
444 Chương 444: Rỗng tuếch Miễn phí
445 Chương 445: Biển cát vô tận Miễn phí
446 Chương 446: Đại kiếp nạn sinh tử Miễn phí
447 Chương 447: Tiên Thiên Linh Hồ Miễn phí
448 Chương 448: Gió nổi mây vần Miễn phí
449 Chương 449: Lớp lớp Thận Ảnh Miễn phí
450 Chương 450: Đã chậm một bước Miễn phí
451 Chương 451: Cung điện Miễn phí
452 Chương 452: Giam cầm Miễn phí
453 Chương 453: Trở giáo Miễn phí
454 Chương 454: Tương trợ Miễn phí
455 Chương 455: Nữ đồng Miễn phí
456 Chương 456: Thành nhỏ Miễn phí
457 Chương 457: Lo lắng Miễn phí
458 Chương 458: Năm trăm năm Miễn phí
459 Chương 459: Đệ tam suy Miễn phí
460 Chương 460: Lôi trì tẩy Anh Miễn phí
461 Chương 461: Pháp tắc chi áo Miễn phí
462 Chương 462: Rung động Miễn phí
463 Chương 463: Có càn khôn khác Miễn phí
464 Chương 464: Kỳ tài ngút trời Miễn phí
465 Chương 465: Hạch tâm Miễn phí
466 Chương 466: Chênh lệch Miễn phí
467 Chương 467: Ngưng sát phá cảnh Miễn phí
468 Chương 468: Linh vực Miễn phí
469 Chương 469: Chớp mắt Miễn phí
470 Chương 470: Xuất thủ Miễn phí
471 Chương 471: Vực đấu Miễn phí
472 Chương 472: Trảm linh Miễn phí
473 Chương 473: Kiểm kê Miễn phí
474 Chương 474: Đây là của ta Miễn phí
475 Chương 475: Muốn chết Miễn phí
476 Chương 476: Mạch nước ngầm Miễn phí
477 Chương 477: Dị tượng Miễn phí
478 Chương 478: Cửa Điện Miễn phí
479 Chương 479: Nhìn lén Miễn phí
480 Chương 480: Quá vội không chuẩn bị kịp Miễn phí
481 Chương 481: Lại trò hay Miễn phí
482 Chương 482: Xem tiếp đi Miễn phí
483 Chương 483: Vực linh Miễn phí
484 Chương 484: Liên thủ ngự Linh Miễn phí
485 Chương 485: Ngoài dự đoán của mọi người Miễn phí
486 Chương 486: Nữ đồng Kim Tiên Miễn phí
487 Chương 487: Kim Vân Đan kiếp Miễn phí
488 Chương 488: Tiên sứ Miễn phí
489 Chương 489: Thế giới sau cửa Miễn phí
490 Chương 490: Ta tin Miễn phí
491 Chương 491: Diễn biến trong Động Thiên Miễn phí
492 Chương 492: Giấu diếm Miễn phí
493 Chương 493: Chặn đan Miễn phí
494 Chương 494: Giết chết Miễn phí
495 Chương 495: Ra tay Miễn phí
496 Chương 496: Phân tranh Miễn phí
497 Chương 497: Lẻn vào Miễn phí
498 Chương 498: Đoạt đan Miễn phí
499 Chương 499: Giằng co Miễn phí
500 Chương 500: Hỗn chiến Miễn phí
501 Chương 501: Quy hồn Miễn phí
502 Chương 502: Xuất hiện Miễn phí
503 Chương 503: Đã muộn Miễn phí
504 Chương 504: Hiệp lực Miễn phí
505 Chương 505: Khí ảnh Miễn phí
506 Chương 506: Tội tình gì Miễn phí
507 Chương 507: Muốn giết người nào Miễn phí
508 Chương 508: Cơ hội tốt Miễn phí
509 Chương 509: Công gấp Miễn phí
510 Chương 510: Trảm Thái Ất Miễn phí
511 Chương 511: Không nghĩ tới Miễn phí
512 Chương 512: Biệt ly Miễn phí
513 Chương 513: Thu hoạch Miễn phí
514 Chương 514: Hòm bí bảo nặng Miễn phí
515 Chương 515: Phất nhanh Miễn phí
516 Chương 516: Chỉ có vào chứ không ra Miễn phí
517 Chương 517: Xác minh Miễn phí
518 Chương 518: Tinh Hà kiếm trận Miễn phí
519 Chương 519: An bài Miễn phí
520 Chương 520: Đục nước béo cò Miễn phí
521 Chương 521: Theo sau Miễn phí
522 Chương 522: Vui gặp lại Miễn phí
523 Chương 523: An ủi phong trần Miễn phí
524 Chương 524: Chuyện cũ chốn phàm trần Miễn phí
525 Chương 525: Không đáy Miễn phí
526 Chương 526: Báo thù Miễn phí
527 Chương 527: Mất tích? Miễn phí
528 Chương 528: Đi ra gặp ta Miễn phí
529 Chương 529: Tới cửa Miễn phí
530 Chương 530: Điều kiện trao đổi Miễn phí
531 Chương 531: Bộ công pháp thứ ba Miễn phí
532 Chương 532: Sơ lâm nguyên hoang Miễn phí
533 Chương 533: Chuyện ở Man Hoang Miễn phí
534 Chương 534: Biển cát Miễn phí
535 Chương 535: Mê tung Miễn phí
536 Chương 536: Nam tử Yêu tộc Miễn phí
537 Chương 537: Lên đường Miễn phí
538 Chương 538: Khí tức lạ lẫm Miễn phí
539 Chương 539: Dị thú biển cát Miễn phí
540 Chương 540: Tiến vào Man Hoang Miễn phí
541 Chương 541: Kiếm bảo Miễn phí
542 Chương 542: Núi xương nơi hoang trạch Miễn phí
543 Chương 543: Phân tranh Miễn phí
544 Chương 544: Lưu lại? Miễn phí
545 Chương 545: Khách quý Miễn phí
546 Chương 546: Man hoang đại tộc Miễn phí
547 Chương 547: Dừng chân Miễn phí
548 Chương 548: Tam đại công pháp Miễn phí
549 Chương 549: Tỉnh mộng Chân Ngôn Môn Miễn phí
550 Chương 550: Bí mật cay đắng Miễn phí
551 Chương 551: Khí tức quen thuộc Miễn phí
552 Chương 552: Cùng chung kẻ thù Miễn phí
553 Chương 553: Ác chiến Miễn phí
554 Chương 554: Tiếng trống trận thứ nhất Miễn phí
555 Chương 555: Chiến đấu kịch liệt Miễn phí
556 Chương 556: Không kịp chuẩn bị Miễn phí
557 Chương 557: Tính sai Miễn phí
558 Chương 558: Túc lục Miễn phí
559 Chương 559: Con rệp Miễn phí
560 Chương 560: Vương Miễn phí
561 Chương 561: Bất đắc dĩ Miễn phí
562 Chương 562: Kinh sợ thối lui Miễn phí
563 Chương 563: Mưu đồ Bí mật Miễn phí
564 Chương 564: Bát Linh tụ hợp Miễn phí
565 Chương 565: Xâm nhập Miễn phí
566 Chương 566: Loại thứ ba Miễn phí
567 Chương 567: Đuổi tới Miễn phí
568 Chương 568: Cướp đường chạy Miễn phí
569 Chương 569: Bất nhân bất nghĩa Miễn phí
570 Chương 570: Huyết tẩy Miễn phí
571 Chương 571: Hoạ thuỷ đông dẫn Miễn phí
572 Chương 572: Thiêu đốt Bản Nguyên Miễn phí
573 Chương 573: Theo đuổi không bỏ Miễn phí
574 Chương 574: Gần như cực hạn Miễn phí
575 Chương 575: Tuyệt cảnh Miễn phí
576 Chương 576: Chấp niệm nhân quả Miễn phí
577 Chương 577: Tiến thối lưỡng nan Miễn phí
578 Chương 578: Dò xét phía dưới Miễn phí
579 Chương 579: Trầm luân Miễn phí
580 Chương 580: Nhân hoạ đắc phúc Miễn phí
581 Chương 581: Tiên tụ Miễn phí
582 Chương 582: Được ăn cả ngã về không Miễn phí
583 Chương 583: Đáy động Miễn phí
584 Chương 584: Hai thi thể Miễn phí
585 Chương 585: Phân hồn Miễn phí
586 Chương 586: Biến nguy thành an Miễn phí
587 Chương 587: Chia ra ăn Miễn phí
588 Chương 588: Đánh cược một lần Miễn phí
589 Chương 589: Thức tỉnh Miễn phí
590 Chương 590: Chuẩn bị cuối cùng Miễn phí
591 Chương 591: Kiếm trong hồ Lô Miễn phí
592 Chương 592: Mãnh liệt tới Miễn phí
593 Chương 593: Dụ địch xâm nhập Miễn phí
594 Chương 594: Chém Miễn phí
595 Chương 595: Liều chết chiến đấu Miễn phí
596 Chương 596: Liều mạng Miễn phí
597 Chương 597: Ngươi chết ta sống Miễn phí
598 Chương 598: Cắt đứt nhân quả Miễn phí
599 Chương 599: Đệ ngũ suy Miễn phí
600 Chương 600: Đối kháng Miễn phí
601 Chương 601: Ngộ biến tòng quyền Miễn phí
602 Chương 602: Đi ra ngoài một chút Miễn phí
603 Chương 603: Đánh cờ Miễn phí
604 Chương 604: Nhàn vân dã hạc Miễn phí
605 Chương 605: Ở ẩn Miễn phí
606 Chương 606: Đại đạo quy nhất Miễn phí
607 Chương 607: Dòng sông thần bí Miễn phí
608 Chương 608: Đoạn ngắn ký ức Miễn phí
609 Chương 609: Tiến vào Tụ Côn thành Miễn phí
610 Chương 610: Tấm lụa khó cầu Miễn phí
611 Chương 611: Thân phận thật sự Miễn phí
612 Chương 612: Tin tức nho nhỏ Miễn phí
613 Chương 613: Phàm vật giá tiên Miễn phí
614 Chương 614: Xuất hiện sự tình khác thường Miễn phí
615 Chương 615: Một thú cốt khác Miễn phí
616 Chương 616: Kinh ngạc Miễn phí
617 Chương 617: Cạm bẫy Miễn phí
618 Chương 618: Siêu trộm Miễn phí
619 Chương 619: Chân dung Miễn phí
620 Chương 620: Xem kịch Miễn phí
621 Chương 621: Thì ra là hắn Miễn phí
622 Chương 622: Hoa điểu ngư trùng Miễn phí
623 Chương 623: Đảo nhỏ giữa hồ Miễn phí
624 Chương 624: Hoa Chi Miễn phí
625 Chương 625: Nhị Chỉ Thiền Miễn phí
626 Chương 626: Sắp xếp Miễn phí
627 Chương 627: Tìm phương pháp khác Miễn phí
628 Chương 628: Thử nghiệm Miễn phí
629 Chương 629: Thiên Ma đấu Miễn phí
630 Chương 630: Giằng co Miễn phí
631 Chương 631: Lợi thế Miễn phí
632 Chương 632: Ma vực Miễn phí
633 Chương 633: Luyện đồng Miễn phí
634 Chương 634: Sự tình kỳ lạ Miễn phí
635 Chương 635: Xảy ra chuyện Miễn phí
636 Chương 636: Dung hợp kiếm Miễn phí
637 Chương 637: Tránh đầu sóng ngọn gió Miễn phí
638 Chương 638: Tiên khí phân cửu phẩm Miễn phí
639 Chương 639: Nhiệt Hỏa gặp nạn Miễn phí
640 Chương 640: Không tìm nhầm người Miễn phí
641 Chương 641: Tìm tới cửa Miễn phí
642 Chương 642: Không tham gia náo nhiệt Miễn phí
643 Chương 643: Đi rồi quay lại Miễn phí
644 Chương 644: Chờ xuất phát Miễn phí
645 Chương 645: Ung dung tự tại Miễn phí
646 Chương 646: Chuẩn bị một chút Miễn phí
647 Chương 647: Thành dưới mặt đất Miễn phí
648 Chương 648: Bến đò Miễn phí
649 Chương 649: Tông môn thất lạc Miễn phí
650 Chương 650: Xuất hiện Miễn phí
651 Chương 651: Trở lại chốn cũ Miễn phí
652 Chương 652: Chữa trị Miễn phí
653 Chương 653: Rục rịch Miễn phí
654 Chương 654: Ra tay trước Miễn phí
655 Chương 655: Loạn lưu Miễn phí
656 Chương 656: Tử thành Miễn phí
657 Chương 657: Kịch đấu Thuỷ Diễn Cung Miễn phí
658 Chương 658: Bốn người đi Miễn phí
659 Chương 659: Năm con đường Miễn phí
660 Chương 660: Thi Mị Miễn phí
661 Chương 661: Đồng thi đầu to Miễn phí
662 Chương 662: Mồi nhử Miễn phí
663 Chương 663: Hành động bất đắc dĩ Miễn phí
664 Chương 664: Không để ý tín nghĩa Miễn phí
665 Chương 665: Niềm vui ngoài ý muốn Miễn phí
666 Chương 666: Tinh liên Miễn phí
667 Chương 667: Hoả Tuế Huỳnh Trùng Miễn phí
668 Chương 668: Loạn lưu Miễn phí
669 Chương 669: Duyên pháp giữa thiên địa Miễn phí
670 Chương 670: Bất động Miễn phí
671 Chương 671: Đã chết Miễn phí
672 Chương 672: Kinh Thiên chỉ Miễn phí
673 Chương 673: Người quen Miễn phí
674 Chương 674: Lo lắng Miễn phí
675 Chương 675: Vô đề Miễn phí
677 Chương 677: Thi hài Miễn phí
678 Chương 678: Sát thai Miễn phí
679 Chương 679: Khúc Không Linh Trúc Miễn phí
680 Chương 680: Quái nhân Miễn phí
681 Chương 681: Sinh vật Hôi Giới Miễn phí
682 Chương 682: Lộ ra manh mối Miễn phí
683 Chương 683: Chân Ngôn Cung Miễn phí
684 Chương 684: Mất liên lạc Miễn phí
685 Chương 685: Mất hết sáu giác quan Miễn phí
686 Chương 686: Trọng bảo hiện Miễn phí
687 Chương 687: Không tin Miễn phí
688 Chương 688: Dùng đạo kia Miễn phí
689 Chương 689: Nhận ra Miễn phí
690 Chương 690: Hiểm chiến Miễn phí
691 Chương 691: Tinh quan Miễn phí
692 Chương 692: Bí mật diệt tông Miễn phí
693 Chương 693: Dị biến Miễn phí
694 Chương 694: Ngưng kết Miễn phí
695 Chương 695: Không đề Miễn phí
696 Chương 696: Kiểm kê Miễn phí
697 Chương 697: Nuốt đan sa Miễn phí
698 Chương 698: Ước định Miễn phí
699 Chương 699: Bộ lạc Miễn phí
700 Chương 700: Biểu diễn kỹ xảo Miễn phí
701 Chương 701: Khiêu khích (Chúc mừng năm mới 2019) Miễn phí
702 Chương 702: Giáo huấn Miễn phí
703 Chương 703: Giá chênh lệch Miễn phí
704 Chương 704: Thơm lây Miễn phí
705 Chương 705: Nội loạn Miễn phí
706 Chương 706: Được mời Miễn phí
707 Chương 707: Kiểm kê Miễn phí
708 Chương 708: Gặp gỡ Miễn phí
709 Chương 709: Hoàn cảnh lưỡng nan Miễn phí
710 Chương 710: Tẩy sát trì Miễn phí
711 Chương 711: Mạo hiểm Miễn phí
712 Chương 712: Song thủ hồ đao Miễn phí
713 Chương 713: Lạt mềm buộc chặt Miễn phí
714 Chương 714: Rút đao Miễn phí
715 Chương 715: Đao nhập vỏ Miễn phí
716 Chương 716: Sơ nhập Hắc Xỉ Vực Miễn phí
717 Chương 717: Đến Cửu U Vực Miễn phí
718 Chương 718: Gợn sóng Miễn phí
719 Chương 719: Đều có tư tâm Miễn phí
720 Chương 720: Điên Đảo Nhai Miễn phí
721 Chương 721: Bí mật đi Miễn phí
722 Chương 722: Tập hợp lại Miễn phí
723 Chương 723: Dòm ngó Miễn phí
724 Chương 724: Chia ra hành động Miễn phí
725 Chương 725: Giương đông kích tây Miễn phí
726 Chương 726: Cấp bách Miễn phí
727 Chương 727: Tin đồn Miễn phí
728 Chương 728: Giả làm địch nhân Miễn phí
729 Chương 729: Động thủ Miễn phí
730 Chương 730: Gặp biến cố Miễn phí
731 Chương 731: Tình thế nguy hiểm Miễn phí
732 Chương 732: U Lao Miễn phí
733 Chương 733: Vô Gian Ngục Miễn phí
734 Chương 734: Thất bại trong gang tấc? Miễn phí
735 Chương 735: Thực trùng Miễn phí
736 Chương 736: Không thể giải thích Miễn phí
737 Chương 737: Rốt cuộc là người nào? Miễn phí
738 Chương 738: Trải qua gập ghềnh Miễn phí
739 Chương 739: Thoát khốn Miễn phí
740 Chương 740: Ước định Miễn phí
741 Chương 741: Mất liên lạc Miễn phí
742 Chương 742: Hợp lực đẩy lui quân địch Miễn phí
743 Chương 743: Theo đuổi không bỏ Miễn phí
744 Chương 744: Xông vào cấm địa Miễn phí
745 Chương 745: Liều chết đánh cược một trận Miễn phí
746 Chương 746: Lại bị giam cầm Miễn phí
747 Chương 747: Nước cờ nguy hiểm Miễn phí
748 Chương 748: Dị thú thái cổ Miễn phí
749 Chương 749: Xuất thế Miễn phí
750 Chương 750: Giải phong ấn lần hai Miễn phí
751 Chương 751: Minh tranh ám đấu Miễn phí
752 Chương 752: Kinh người ngoài ý muốn Miễn phí
753 Chương 753: Bốn màu lôi cấm Miễn phí
754 Chương 754: Thiên Hồ Lão tổ Miễn phí
755 Chương 755: Tiên khí tam phẩm Miễn phí
756 Chương 756: Giao dịch Miễn phí
757 Chương 757: Tiến vào Lôi Trì Miễn phí
758 Chương 758: Không phá thì không thể xây Miễn phí
759 Chương 759: Chém xích Miễn phí
760 Chương 760: Thần niệm phân thân Miễn phí
761 Chương 761: Tình thầy trò Miễn phí
762 Chương 762: Giấc mộng Nam Kha (*) Miễn phí
763 Chương 763: Chém lôi liên thứ hai Miễn phí
764 Chương 764: Liều mạng đánh cược Miễn phí
765 Chương 765: Chiến đấu với Đại La Miễn phí
766 Chương 766: Chiến đấu với Đại La (2) Miễn phí
767 Chương 767: Sát Vực Miễn phí
768 Chương 768: Xuất kỳ chế thắng Miễn phí
769 Chương 769: Gác lại tranh luận Miễn phí
770 Chương 770: Tiến hoá Miễn phí
771 Chương 771: Lửa sém lông mày Miễn phí
772 Chương 772: Cực kỳ nguy hiểm Miễn phí
773 Chương 773: Đại nạn không chết Miễn phí
774 Chương 774: Tẩy rửa Ngọc Thể Miễn phí
775 Chương 775: Tiến giai Thái Ất Miễn phí
776 Chương 776: Tìm kiếm hồng nhan Miễn phí
777 Chương 777: Đại hoàng tử Miễn phí
778 Chương 778: Chặn đường Miễn phí
779 Chương 779: Kiếm giết quần hung Miễn phí
780 Chương 780: Trảm thảo trừ căn Miễn phí
781 Chương 781: Bao vây chặn đánh Miễn phí
782 Chương 782: Chiến Song Vũ Miễn phí
783 Chương 783: Nói về kinh nghiệm Miễn phí
784 Chương 784: Liều mạng chạy trốn Miễn phí
785 Chương 785: Xua hổ nuốt sói Miễn phí
786 Chương 786: Một lòng hướng tục Miễn phí
787 Chương 787: Trắng trợn thu mua Miễn phí
788 Chương 788: Giao dịch ngoài ý muốn Miễn phí
789 Chương 789: Gương mặt thật Miễn phí
790 Chương 790: Hoàng tước phía sau Miễn phí
791 Chương 791: Trong nháy mắt phá địch Miễn phí
792 Chương 792: Nhận chủ Miễn phí
793 Chương 793: Về nhà mà không vào Miễn phí
794 Chương 794: Giải thích điều khó hiểu Miễn phí
795 Chương 795: Vạn vật đều ẩn chứa thời gian Miễn phí
796 Chương 796: Lấy khỏe ứng mệt Miễn phí
797 Chương 797: Đồng thể song hồn Miễn phí
798 Chương 798: Địa bàn nhà mình Miễn phí
799 Chương 799: Nuốt không gian mà đi Miễn phí
800 Chương 800: Thương đô Ma Vực Miễn phí
801 Chương 801: Vắng mặt Miễn phí
811 Chương 811: Đường cùng Miễn phí
802 Chương 802: Phản bội? Miễn phí
803 Chương 803: Dị thường Miễn phí
804 Chương 804: Thủ đoạn quỷ dị Miễn phí
805 Chương 805: Trúng chiêu Miễn phí
806 Chương 806: Phong hồn Miễn phí
807 Chương 807: Lực phá Hoa Kính Miễn phí
808 Chương 808: Rời thành Miễn phí
809 Chương 809: Cường địch Miễn phí
810 Chương 810: Ngầm đến Sở Vũ thành Miễn phí
812 Chương 812: Bồi luyện Miễn phí
813 Chương 813: Nảy mầm Miễn phí
814 Chương 814: Trấn nhỏ sơn dã Miễn phí
815 Chương 815: Dị thú Bàn Sơn Miễn phí
816 Chương 816: Ngũ Phẩm Tiên Đăng Miễn phí
817 Chương 817: Che giấu tai mắt Miễn phí
818 Chương 818: Âm hồn bất tán Miễn phí
819 Chương 819: Thần niệm tiểu kiếm hiển uy Miễn phí
820 Chương 820: Tại sao lại là ngươi? Miễn phí
821 Chương 821: Tuyển cử đại điển Miễn phí
822 Chương 822: Trị thế Miễn phí
823 Chương 823: Bát hoàng tử Miễn phí
824 Chương 824: Bất động Miễn phí
825 Chương 825: Giải vây Miễn phí
826 Chương 826: Huynh đệ tình thâm Miễn phí
827 Chương 827: Điểm duyệt Miễn phí
828 Chương 828: Sơ thám phường thị Miễn phí
829 Chương 829: Không cần đi theo Miễn phí
830 Chương 830: Tuệ nhãn nhận chân giả lấy được Miễn phí
831 Chương 831: Tìm thầy hỏi thuốc Miễn phí
832 Chương 832: Xuất quan Miễn phí
833 Chương 833: Yết kiến Miễn phí
834 Chương 834: Châm ngòi ly gián Miễn phí
835 Chương 835: Miễn lễ Miễn phí
836 Chương 836: Ban thưởng Miễn phí
837 Chương 837: Đường đường chính chính Miễn phí
838 Chương 838: Thân thể nhập cảnh Miễn phí
839 Chương 839: Thì ra là vậy Miễn phí
840 Chương 840: Đấu Chiếu Cốt lần thứ hai Miễn phí
841 Chương 841: Cứu chủ Miễn phí
842 Chương 842: Hai tin tức Miễn phí
843 Chương 843: Vì hồng nhan Miễn phí
844 Chương 844: Đắc tội Miễn phí
845 Chương 845: Lưu đày Miễn phí
846 Chương 846: Mạo hiểm Miễn phí
847 Chương 847: Có vào không ra Miễn phí
848 Chương 848: Đường dài đằng đẵng Miễn phí
849 Chương 849: Ba người đi bắt chim Miễn phí
850 Chương 850: Diệu dụng Miễn phí
851 Chương 851: Hoàn toàn không có tung tích Miễn phí
852 Chương 852: Manh mối Miễn phí
853 Chương 853: Giải Đạo Nhân bị bắt Miễn phí
854 Chương 854: Không đánh nhau thì không quen biết Miễn phí
855 Chương 855: Gia nhập Huyền thành Miễn phí
856 Chương 856: Đánh không lại thì chạy Miễn phí
857 Chương 857: Thanh Dương thành Miễn phí
858 Chương 858: Khảo thí Miễn phí
859 Chương 859: Có an bài khác Miễn phí
860 Chương 860: Huyền đấu sĩ và Huyền đấu trường Miễn phí
861 Chương 861: Chuyển hóa hấp thu Miễn phí
862 Chương 862: Tiếng hò hét vang khắp nơi Miễn phí
863 Chương 863: Không thể đánh tiếp rồi Miễn phí
864 Chương 864: Ngoài dự liệu Miễn phí
865 Chương 865: Huyết trì Miễn phí
866 Chương 866: Âm thầm hãm hại Miễn phí
867 Chương 867: Khiêu chiến tiếp Miễn phí
868 Chương 868: Hoặc sống hoặc chết Miễn phí
869 Chương 869: Thanh danh lên cao Miễn phí
870 Chương 870: Cốt Thiên Tầm mời Miễn phí
871 Chương 871: Trên trận xem thực hư Miễn phí
872 Chương 872: Đánh cược Miễn phí
873 Chương 873: Tai họa ngầm Miễn phí
874 Chương 874: Mặt sẹo chết Miễn phí
875 Chương 875: Thuật bế khiếu Miễn phí
876 Chương 876: Trao đổi công pháp Miễn phí
877 Chương 877: Trùng kích bình cảnh Miễn phí
878 Chương 878: Phong thư và cái bình Miễn phí
879 Chương 879: Không phải thủ đoạn thông thường Miễn phí
880 Chương 880: Hắc kiếp thạch Miễn phí
881 Chương 881: Đến giờ Miễn phí
882 Chương 882: Ngươi làm cái gì vậy? Miễn phí
883 Chương 883: Điên cuồng hấp thu Miễn phí
884 Chương 884: Báo thù Miễn phí
885 Chương 885: Đều có mục đích riêng Miễn phí
886 Chương 886: Liên thủ Miễn phí
887 Chương 887: Không thu hoạch được gì Miễn phí
888 Chương 888: Pho tượng thần bí Miễn phí
889 Chương 889: Mưu nghịch Miễn phí
890 Chương 890: Thiên sát trấn ngục công Miễn phí
891 Chương 891: Đột nhiên tăng mạnh Miễn phí
892 Chương 892: Năm thành hội võ Miễn phí
893 Chương 893: Đi đến Huyền thành Miễn phí
894 Chương 894: Tiểu bạch kiểm (mặt trắng nhỏ) Miễn phí
895 Chương 895: Rung chuyển Miễn phí
896 Chương 896: Tìm hỏi Lục Hoa phu nhân Miễn phí
897 Chương 897: Canh cửa Miễn phí
898 Chương 898: Thu đồ đệ Miễn phí
899 Chương 899: Bàn chuyện làm ăn Miễn phí
900 Chương 900: Động viên Miễn phí
901 Chương 901: Trước giờ Miễn phí
902 Chương 902: Tu La trường Miễn phí
903 Chương 903: Trọng thưởng Miễn phí
904 Chương 904: Sát tâm Miễn phí
905 Chương 905: Một kích mất mạng Miễn phí
906 Chương 906: Vòng thi đấu tiếp theo Miễn phí
907 Chương 907: Kịch đấu Miễn phí
908 Chương 908: Khiêu khích trước mặt mọi người Miễn phí
909 Chương 909: Tinh khí Miễn phí
910 Chương 910: Có gì bản lĩnh? Miễn phí
911 Chương 911: Bộc lộ tài năng Miễn phí
912 Chương 912: Kinh sợ bốn thành Miễn phí
913 Chương 913: Tinh khí trong truyền thuyết Miễn phí
914 Chương 914: Đột nhiên gián đoạn Miễn phí
915 Chương 915: Có mục đích riêng Miễn phí
916 Chương 916: Sợ bóng sợ gió một hồi Miễn phí
917 Chương 917: Đại Khư Miễn phí
918 Chương 918: Nghi hoặc Miễn phí
919 Chương 919: Xâm nhập hiểm cảnh Miễn phí
920 Chương 920: Hợp tác Miễn phí
921 Chương 921: Đặc lập Độc Hành (Hành động khác biệt) Miễn phí
922 Chương 922: Cùng tạo Tinh Chu Miễn phí
923 Chương 923: Thân hình màu tím Miễn phí
924 Chương 924: Giải Đạo Nhân tới hỏi Miễn phí
925 Chương 925: Phương pháp bổ túc Miễn phí
926 Chương 926: Lung lạc Miễn phí
927 Chương 927: Gặp riêng Miễn phí
928 Chương 928: Xuất phát Miễn phí
929 Chương 929: Rung chuyển phập phồng Miễn phí
930 Chương 930: Hữu kinh vô hiểm (bản ngôn tình) Miễn phí
931 Chương 931: Đột nhiên xuất hiện Miễn phí
932 Chương 932: Tiến vào Đại Khư Miễn phí
933 Chương 933: Oan gia ngõ hẹp Miễn phí
934 Chương 934: Huynh đệ tương tàn Miễn phí
935 Chương 935: Chân tướng? Miễn phí
936 Chương 936: Đối đầu Miễn phí
937 Chương 937: Thánh Hài Miễn phí
938 Chương 938: Dị động Miễn phí
939 Chương 939: Cửa khẩu trùng điệp Miễn phí
940 Chương 940: Chiếc chìa khóa màu máu Miễn phí
941 Chương 941: Bao vây chặn đánh Miễn phí
942 Chương 942: Thoát khốn Miễn phí
943 Chương 943: Toà tế đàn thứ hai Miễn phí
944 Chương 944: Thần Niệm chém Phù linh Miễn phí
945 Chương 945: Lại dắt tay Miễn phí
946 Chương 946: Đều có tư tâm Miễn phí
947 Chương 947: Chiếc chìa khoá thứ hai Miễn phí
948 Chương 948: Bộc phát xung đột Miễn phí
949 Chương 949: Đột nhiên xuất hiện Miễn phí
950 Chương 950: Giải trừ mối hoạ về sau Miễn phí
951 Chương 951: Các hoài quỷ thai (*) Miễn phí
952 Chương 952: Thần vật Huyền tu Miễn phí
953 Chương 953: Huyết môn Miễn phí
954 Chương 954: Hố sâu ngũ giác Miễn phí
955 Chương 955: Nơi giấu hài cốt Miễn phí
956 Chương 956: Vào Huyết trì Miễn phí
957 Chương 957: Thủ vệ Lân Hống Miễn phí
958 Chương 958: Khấp Huyết trận đồ Miễn phí
959 Chương 959: Phát sinh đột biến Miễn phí
960 Chương 960: Nội đấu Miễn phí
961 Chương 961: Đối đầu sinh tử Miễn phí
962 Chương 962: Vận sức chờ phát động Miễn phí
963 Chương 963: Không đơn giản Miễn phí
964 Chương 964: Vào trận tiếp kiến Miễn phí
965 Chương 965: Chiếm đoạt chủ quyền Miễn phí
966 Chương 966: Dẫn lôi Miễn phí
967 Chương 967: Ân oán Miễn phí
968 Chương 968: Đừng quấy rầy ta:D Miễn phí
969 Chương 969: Dị dạng trong trận Miễn phí
970 Chương 970: Chiếm giữ Miễn phí
971 Chương 971: Thủ đoạn lôi đình Miễn phí
972 Chương 972: Thù oán cá nhân Miễn phí
973 Chương 973: Truy tìm Miễn phí
974 Chương 974: Thân phận Ma Quân Miễn phí
975 Chương 975: Vong Ngữ Miễn phí
976 Chương 976: Lấy tim Miễn phí
977 Chương 977: Đại hoàng tử trả thù Miễn phí
978 Chương 978: Nhiệm vụ hoàn thành Miễn phí
979 Chương 979: Chủ nhân của Giải Đạo Nhân Miễn phí
980 Chương 980: Hồng nhan khuynh thế Miễn phí
981 Chương 981: Tới lượt ngươi Miễn phí
982 Chương 982: Cho ngươi mượn dùng một lát Miễn phí
983 Chương 983: Hồi sinh Miễn phí
984 Chương 984: Nhìn lại, dường như đã trải qua mấy đời Miễn phí
985 Chương 985: Gặp lại như biệt ly Miễn phí
986 Chương 986: Trầm tâm tĩnh khí Miễn phí
987 Chương 987: Đột nhiên tăng mạnh Miễn phí
988 Chương 988: Tụ biến Miễn phí
989 Chương 989: Đạo thiên đại kiếp Miễn phí
990 Chương 990: Nguyên nhân Hoàng Kim Giải Miễn phí
991 Chương 991: Bất lực Miễn phí
992 Chương 992: Bí cảnh mê tung Miễn phí
993 Chương 993: Trận chiến năm đó Miễn phí
994 Chương 994: Là ta? Miễn phí
995 Chương 995: Tạm biệt, bảo trọng Miễn phí
996 Chương 996: Ban đêm xông vào Dạ Dương Thành Miễn phí
997 Chương 997: Bên trong thối rữa Miễn phí
998 Chương 998: Ước định Miễn phí
999 Chương 999: Hậu hội vô kỳ Miễn phí
1000 Chương 1000: Sắp sẵn một chiêu Miễn phí
1001 Chương 1001: Chỉ có năng lực như vậy? Miễn phí
1002 Chương 1002: Tay nâng quyền rơi Miễn phí
1003 Chương 1003: Tạo hoá tinh viên Miễn phí
1004 Chương 1004: Vùng đất hỗn loạn Miễn phí
1005 Chương 1005: Tiện tay mà thôi Miễn phí
1006 Chương 1006: Từ biệt nhiều năm Miễn phí
1007 Chương 1007: Có động thiên khác Miễn phí
1008 Chương 1008: Cốt nhục tình thâm Miễn phí
1009 Chương 1009: Thi cứu Miễn phí
1010 Chương 1010: Cội nguồn Miễn phí
1011 Chương 1011: Người không tưởng tượng nổi Miễn phí
1012 Chương 1012: Trùng hợp lại tụ vào cùng một người Miễn phí
1013 Chương 1013: Lời khó nói Miễn phí
1014 Chương 1014: Chủ động báo cáo Miễn phí
1015 Chương 1015: Diệt tộc Miễn phí
1016 Chương 1016: Vừa đi liền quay về Miễn phí
1018 Chương 1018: Tìm tới cửa Miễn phí
1019 Chương 1019: Mời địch vào trận Miễn phí
1020 Chương 1020: Phản công Miễn phí
1021 Chương 1021: Bẩm báo lên trên Miễn phí
1022 Chương 1022: Đơn độc xông vào Tiên Cung Miễn phí
1023 Chương 1023: Tan đàn xẻ nghé Miễn phí
1024 Chương 1024: Diệt Ngũ Ác Miễn phí
1025 Chương 1025: Diệt cỏ tận gốc Miễn phí
1026 Chương 1026: Một chút phong ba Miễn phí
1027 Chương 1027: Theo đuổi không bỏ Miễn phí
1028 Chương 1028: Dòng suối kỳ quái Miễn phí
1029 Chương 1029: Tìm kiếm bí mật Miễn phí
1030 Chương 1030: Kim Chúc thú Miễn phí
1031 Chương 1031: Thú tao nhã Miễn phí
1032 Chương 1032: Nghe mà kinh sợ Miễn phí
1033 Chương 1033: Dị tượng trùng thiên Miễn phí
1034 Chương 1034: Các phương tụ tập Miễn phí
1035 Chương 1035: Thái Tuế phủ Miễn phí
1036 Chương 1036: Mở phong ấn Miễn phí
1037 Chương 1037: Khua chiêng gióng trống Miễn phí
1038 Chương 1038: Không chú ý Miễn phí
1039 Chương 1039: Không biết điều Miễn phí
1040 Chương 1040: Dốc sức khuyển mã Miễn phí
1041 Chương 1041: Một màn mạo hiểm Miễn phí
1042 Chương 1042: Phá trận Miễn phí
1043 Chương 1043: Phát hiện kẻ địch Miễn phí
1044 Chương 1044: Chọn đường không hối hận Miễn phí
1045 Chương 1045: Do dự Miễn phí
1046 Chương 1046: Xung phong Miễn phí
1047 Chương 1047: Không biết điều Miễn phí
1048 Chương 1048: Bộ mặt thật Miễn phí
1049 Chương 1049: Phá băng Miễn phí
1050 Chương 1050: Truy tung Miễn phí
1051 Chương 1051: Bại lộ? Miễn phí
1052 Chương 1052: Chạy trốn nhanh nhất Miễn phí
1053 Chương 1053: Do dự Miễn phí
1054 Chương 1054: Mỗi người một ngả Miễn phí
1055 Chương 1055: Thi triển thủ đoạn Miễn phí
1056 Chương 1056: Ổ trùng Miễn phí
1057 Chương 1057: Không thể lui được nữa Miễn phí
1058 Chương 1058: Ngục tháp Miễn phí
1059 Chương 1059: Mười tám tầng Miễn phí
1060 Chương 1060: Thần lôi ngự quỷ Miễn phí
1061 Chương 1061: Đại La Quỷ Vương Miễn phí
1062 Chương 1062: Chui đầu vào lưới Miễn phí
1063 Chương 1063: Cảnh tượng huyền ảo Miễn phí
1064 Chương 1064: Cảnh tượng huyền ảo Miễn phí
1065 Chương 1065: Dùng trí Miễn phí
1066 Chương 1066: Trận chiến đã định Miễn phí
1067 Chương 1067: Tình cờ gặp Miễn phí
1068 Chương 1068: Ra tay Miễn phí
1069 Chương 1069: Lợi Kỳ Mã Miễn phí
1070 Chương 1070: Một đường tiến tới phía trước Miễn phí
1071 Chương 1071: Điều kiện trao đổi Miễn phí
1072 Chương 1072: Luyện tơ Miễn phí
1073 Chương 1073: Tăng vọt Miễn phí
1074 Chương 1074: Huyễn vật Miễn phí
1075 Chương 1075: Phá huyễn Miễn phí
1076 Chương 1076: Tin tức đặc biệt về Thần Đăng Miễn phí
1077 Chương 1077: Tầng thứ sáu Miễn phí
1078 Chương 1078: Nói thật Miễn phí
1079 Chương 1079: Một lời đã định Miễn phí
1080 Chương 1080: Một quyền ước hẹn Miễn phí
1081 Chương 1081: Xả thân cứu giúp Miễn phí
1082 Chương 1082: Trọng phạm Miễn phí
1083 Chương 1083: Tình thế đảo ngược Miễn phí
1084 Chương 1084: Tư thông Miễn phí
1085 Chương 1085: Đẩy lui cường địch Miễn phí
1086 Chương 1086: Cổ kiếm Miễn phí
1087 Chương 1087: Hành động khác thường Miễn phí
1088 Chương 1088: Rút kiếm Đại Hoang Miễn phí
1089 Chương 1089: Ngoài dự liệu Miễn phí
1090 Chương 1090: Kinh sợ thối lui Miễn phí
1091 Chương 1091: Sự tích phong ấn Ma Thần Miễn phí
1092 Chương 1092: Toà tế đàn thứ hai Miễn phí
1017 Chương 1017: Chờ người Miễn phí
676 Chương 676: Vô đề Miễn phí
83 Chương 83: Cái khó ló cái khôn Miễn phí
84 Chương 84: Pho tượng Miễn phí
85 Chương 85: Tổ thần Miễn phí
86 Chương 86: Đánh lui kẻ địch Miễn phí
87 Chương 87: Địa Tiên Miễn phí
88 Chương 88: Hoá thân Địa Chích Miễn phí
89 Chương 89: Tiên khí Miễn phí
90 Chương 90: Tìm kiếm Miễn phí
1100 Chương 1100: Âm thầm hành động Miễn phí
1101 Chương 1101: Thực lực tăng mạnh Miễn phí
1102 Chương 1102: Do dự chuyện Thần Đăng Miễn phí
1103 Chương 1103: Thủ đoạn đằng sau Miễn phí
1104 Chương 1104: Xông vào kiếm trận Miễn phí
1113 Chương 1113: Vây giết Miễn phí
1114 Chương 1114: Thảm liệt Miễn phí
1121 Chương 1121: Tìm kiếm vợ con Miễn phí
1122 Chương 1122: Lấy đèn Miễn phí
1123 Chương 1123: Đánh Miễn phí
1124 Chương 1124: Tàn linh Thái Tuế Miễn phí
1139 Chương 1139: Bài danh tăng vọt Miễn phí
1125 Chương 1125: Truy sát Kỳ Ma Tử Miễn phí
1126 Chương 1126: Ác chiến Kỳ Ma Tử Miễn phí
1127 Chương 1127: Tự vào bẫy Miễn phí
1128 Chương 1128: Thần đăng vào tay Miễn phí
1129 Chương 1129: Thiên Nhân Cảnh Miễn phí
1130 Chương 1130: Chạy thoát Miễn phí
1138 Chương 1138: Gió cuộn mây vần Miễn phí
1137 Chương 1137: Quái vật khổng lồ Miễn phí
1136 Chương 1136: Luân Hồi điện chủ Miễn phí
1135 Chương 1135: Phân chia tiên vực Miễn phí
1134 Chương 1134: Kim Đồng bị bắt Miễn phí
1133 Chương 1133: Sinh linh đồ Thán Miễn phí
1132 Chương 1132: Thù lao khác Miễn phí
1131 Chương 1131: Hi sinh và bảo toàn Miễn phí
1140 Chương 1140: Bị phát hiện rồi Miễn phí
1141 Chương 1141: Đạp không mà đi Miễn phí
1142 Chương 1142: Diệu Pháp đích thân đến Miễn phí
1143 Chương 1143: Tai kiếp khó thoát Miễn phí
1144 Chương 1144: Cơ hội duy nhất Miễn phí
1145 Chương 1145: Lại bị cầm tù Miễn phí
1146 Chương 1146: Binh Linh hiện thân Miễn phí
1147 Chương 1147: Trở lại Chân Ngôn môn Miễn phí
1148 Chương 1148: Một màn quen thuộc Miễn phí
1149 Chương 1149: Đệ tử thứ bảy Miễn phí
1150 Chương 1150: Căn cơ Chân Ngôn Môn Miễn phí
1151 Chương 1151: Các loại thần thông Miễn phí
1152 Chương 1152: Bái sư Miễn phí
1162 Chương 1162: Bát hoang Miễn phí
1163 Chương 1163: Ngăn trở Miễn phí
1164 Chương 1164: Tín vật Miễn phí
1169 Chương 1169: Xem thường như vậy Miễn phí
1170 Chương 1170: Thức tỉnh Miễn phí
1174 Chương 1174: Leo núi Miễn phí
1175 Chương 1175: Tới đỉnh Miễn phí
1176 Chương 1176: Ngươi cũng nhập điện Miễn phí
1177 Chương 1177: Tân vương Miễn phí
1178 Chương 1178: Tu La huyết môn Miễn phí
1184 Chương 1184: Ta muốn thử một chút Miễn phí
1185 Chương 1185: Tiến vào Miễn phí
1186 Chương 1186: Truyền thừa Miễn phí
1187 Chương 1187: Xuất quan Miễn phí
1188 Chương 1188: Từ chối nhã nhặn Miễn phí
1189 Chương 1189: Ước hẹn hai trăm năm Miễn phí
1190 Chương 1190: Ngũ quang lôi trì Miễn phí
1192 Chương 1192: Không nắm chắc Miễn phí
1191 Chương 1191: Luyện kiếm Miễn phí
1180 Chương 1180: Biến số lan tràn Miễn phí
1183 Chương 1183: Mở ba cửa Miễn phí
1182 Chương 1182: Truyền thừa Miễn phí
1181 Chương 1181: Tự tin Miễn phí
1193 Chương 1193: Hỗn loạn dần nổi lên Miễn phí
1194 Chương 1194: Tiến giai Đại La Miễn phí
1195 Chương 1195: Thiên Nhân cảnh Miễn phí
1196 Chương 1196: Khốn đốn Miễn phí
1197 Chương 1197: Chớp mắt vạn năm Miễn phí
1198 Chương 1198: Vạn Bảo Tiết Miễn phí
1199 Chương 1199: Không kịp nhìn Miễn phí
1200 Chương 1200: Đấu giá Miễn phí
1201 Chương 1201: Lộ ra manh mối Miễn phí
1202 Chương 1202: Âm thầm theo dõi Miễn phí
1203 Chương 1203: Đại La chi tranh Miễn phí
1204 Chương 1204: Ngạc nhiên liên tục Miễn phí
1205 Chương 1205: Kinh sợ thối lui Miễn phí
1206 Chương 1206: Phá lệ Miễn phí
1207 Chương 1207: Mặt nạ màu đen Miễn phí
1208 Chương 1208: Đi cùng thuyền Miễn phí
1209 Chương 1209: Không gian chênh lệch Miễn phí
1210 Chương 1210: Mười tám vạn năm Miễn phí
1211 Chương 1211: Thiên tai Miễn phí
1212 Chương 1212: Tiểu đỉnh ba chân Miễn phí
1213 Chương 1213: Nhân quả Miễn phí
1214 Chương 1214: Sơ lâm Cửu Nguyên thành Miễn phí
1215 Chương 1215: Di đồ Miễn phí
1216 Chương 1216: Nhiệm vụ mới Miễn phí
1217 Chương 1217: Rất hợp ý ta Miễn phí
1218 Chương 1218: Trước giờ Miễn phí
1219 Chương 1219: Trận đầu Miễn phí
1220 Chương 1220: Nắm bắt thời cơ Miễn phí
1221 Chương 1221: Chiến đấu kịch liệt Miễn phí
1222 Chương 1222: Ngày thứ ba Miễn phí
1223 Chương 1223: Tiên hạ thủ vi cường Miễn phí
1224 Chương 1224: Ẩn giấu thực lực Miễn phí
1225 Chương 1225: Hữu kinh vô hiểm Miễn phí
1226 Chương 1226: Dị động trong quan Miễn phí
1227 Chương 1227: Dị động trong quan Miễn phí
1228 Chương 1228: Không thể tin Miễn phí
1229 Chương 1229: Bại lộ Miễn phí
1230 Chương 1230: Có mưu đồ Khác Miễn phí
1231 Chương 1231: Hang hổ tiềm hành Miễn phí
1232 Chương 1232: Nhập quan Miễn phí
1233 Chương 1233: Truy tìm tung tích Miễn phí
1234 Chương 1234: Thâm nhập dưới đất Miễn phí
1235 Chương 1235: Ngoài dự liệu Miễn phí
1236 Chương 1236: Quỷ trận Miễn phí
1237 Chương 1237: Ác đấu Quỷ Linh Tử Miễn phí
1238 Chương 1238: Kiếm trấn Phán Quan Miễn phí
1239 Chương 1239: Tuyệt sát Miễn phí
1240 Chương 1240: Trảm thi tiên phù Miễn phí
1241 Chương 1241: Bản ác tranh đấu Miễn phí
1242 Chương 1242: Kế tạm thời Miễn phí
1243 Chương 1243: Họa phúc tương y Miễn phí
1244 Chương 1244: Mê trận trùng điệp Miễn phí
1245 Chương 1245: Nhị Kim tranh đấu Miễn phí
1246 Chương 1246: Cảnh cũ tái hiện Miễn phí
1247 Chương 1247: Có mục đích khác Miễn phí
1248 Chương 1248: Cướp đường mà chạy Miễn phí
1249 Chương 1249: Người thân nhất Miễn phí
1250 Chương 1250: Tái chiến Diệu Pháp Miễn phí
1251 Chương 1251: Hỗn chiến trong điện Miễn phí
1252 Chương 1252: Tình thế giằng co Miễn phí
1253 Chương 1253: Một kiện hàng fake Miễn phí
1254 Chương 1254: Người trong mộng Miễn phí
1255 Chương 1255: Bàn tay vô hình Miễn phí
1256 Chương 1256: Không sai biệt lắm Miễn phí
1257 Chương 1257: Không nể mặt Miễn phí
1258 Chương 1258: Đoạn nhân quả Miễn phí
1259 Chương 1259: Đồ dỏm Miễn phí
1260 Chương 1260: Đề Hồ Sơn Miễn phí
1261 Chương 1261: Lửa sém lông mày Miễn phí
1262 Chương 1262: Liều mạng Miễn phí
1263 Chương 1263: Gần như tan vỡ Miễn phí
1264 Chương 1264: Trở về Bát Hoang Miễn phí
1265 Chương 1265: Thiên Ngoại Thiên Miễn phí
1266 Chương 1266: Thiên Ma loạn thần Miễn phí
1267 Chương 1267: Không chốn dung thân Miễn phí
1268 Chương 1268: Bình cảnh trảm thi Miễn phí
1269 Chương 1269: Sáng đi chiều đến Miễn phí
1270 Chương 1270: Trở lại nơi này Miễn phí
1271 Chương 1271: Thuyết phục chính mình Miễn phí
1272 Chương 1272: Chuẩn bị thoả đáng Miễn phí
1273 Chương 1273: Trảm Thi Miễn phí
1274 Chương 1274: Thoát ly khống chế Miễn phí
1275 Chương 1275: Quỷ môn Miễn phí
1276 Chương 1276: Tẩy dương vào thành Miễn phí
1277 Chương 1277: Bị phát hiện Miễn phí
1278 Chương 1278: Tình huống bất thường Miễn phí
1279 Chương 1279: Dò xét U Minh Miễn phí
1280 Chương 1280: Tượng đá trên cầu Miễn phí
1281 Chương 1281: Chuyện ma quỷ Miễn phí
1282 Chương 1282: Chuyển Luân Vương Miễn phí
1283 Chương 1283: Lại tới một tên Miễn phí
1284 Chương 1284: Tam Vương Miễn phí
1285 Chương 1285: Đồng hành cùng quỷ Miễn phí
1286 Chương 1286: Đại trận quỷ dị Miễn phí
1287 Chương 1287: Trèo lên đỉnh núi, ta là đỉnh Miễn phí
1288 Chương 1288: Ân tình sau cuối Miễn phí
1289 Chương 1289: Rời phủ Miễn phí
1290 Chương 1290: U Minh gặp ma Miễn phí
1291 Chương 1291: Tái tụ họp Miễn phí
1292 Chương 1292: Thân phận không ngờ Miễn phí
1293 Chương 1293: Hoang hồn và chuyển thế Miễn phí
1294 Chương 1294: Hình thú chi nộ Miễn phí
1295 Chương 1295: Nại Hà Trúc làm thuyền Miễn phí
1296 Chương 1296: Quỷ điện trong đảo Miễn phí
1297 Chương 1297: Luân Hồi Miễn phí
1298 Chương 1298: Cốt Hoàng Miễn phí
1299 Chương 1299: Thiên cơ Miễn phí
1300 Chương 1300: Luân Hồi tranh đấu Miễn phí
1301 Chương 1301: Lâm nguy xuất thủ Miễn phí
1302 Chương 1302: Liên thủ Miễn phí
1303 Chương 1303: Điện chủ xuất hiện Miễn phí
1304 Chương 1304: Không đường về Miễn phí
1305 Chương 1305: Một ta khác? Miễn phí
1306 Chương 1306: Nhất thì nhị sinh Miễn phí
1307 Chương 1307: Lựa chọn Miễn phí
1308 Chương 1308: Luân Hồi nhất niệm Miễn phí
1309 Chương 1309: Mỗi người một nơi Miễn phí
1310 Chương 1310: Tâm tình không tốt Miễn phí
1311 Chương 1311: Hải chi lực Miễn phí
1312 Chương 1312: Bế quan thiên ngoại Miễn phí
1313 Chương 1313: Thiện đã mất Miễn phí
1314 Chương 1314: Du lịch thiên hạ Miễn phí
1315 Chương 1315: Một luồng thiện niệm Miễn phí
1316 Chương 1316: Làm việc thiện bố thí Miễn phí
1317 Chương 1317: Ẩn thế Miễn phí
1318 Chương 1318: Trong nháy mắt trăm năm Miễn phí
1319 Chương 1319: Ngồi xuống luận đạo Thiện - Ác Miễn phí
1320 Chương 1320: Quy túc Miễn phí
1321 Chương 1321: Biến đổi liên tục Miễn phí
1322 Chương 1322: Áp chế và lựa chọn Miễn phí
1323 Chương 1323: Chân thân cự nhãn Miễn phí
1324 Chương 1324: Lôi Hải luyện kiếm Miễn phí
1325 Chương 1325: Huyền Thiên Kiếm Linh Miễn phí
1326 Chương 1326: Sắp chia tay Miễn phí
1327 Chương 1327: Phó ước Miễn phí
1328 Chương 1328: Một kích thành công Miễn phí
1329 Chương 1329: Tìm đến tận cửa Miễn phí
1330 Chương 1330: Đại đạo chi tranh Miễn phí
1331 Chương 1331: Thiếu nữ sừng rồng Miễn phí
1332 Chương 1332: Đại kiếp nạn tiên giới Miễn phí
1333 Chương 1333: Trùng phùng Miễn phí
1334 Chương 1334: Chuyện cũ rành rành Miễn phí
1335 Chương 1335: Sinh tử cùng nhau Miễn phí
1336 Chương 1336: Khuynh sào Miễn phí
1337 Chương 1337: Trùng triều hộ chủ Miễn phí
1338 Chương 1338: Trùng tổ Miễn phí
1339 Chương 1339: Thiên trùng đại chiến Miễn phí
1340 Chương 1340: Ta là Hàn Lập Miễn phí
1341 Chương 1341: Phá đạo Miễn phí
1342 Chương 1342: Mặt không đổi sắc Miễn phí
1343 Chương 1343: Hoá đạo Miễn phí
1344 Chương 1344: Như ảnh mà tới. Miễn phí
1345 Chương 1345: Quyết định thật nhanh Miễn phí
1346 Chương 1346: Bản thân là gì? Miễn phí
1347 Chương 1347: Vạn năm ma luyện Miễn phí
1348 Chương 1348: Cố hương gặp bạn cũ Miễn phí
1349 Chương 1349: Vẫn là cái kia Hô Ngôn Miễn phí
1350 Chương 1350: Phù vân. Miễn phí
1351 Chương 1351: Trảm niệm. Miễn phí
1352 Chương 1352: Chia cách hết thảy chư tướng Miễn phí
1353 Chương 1353: Nửa quẻ dòm thiên cơ. Miễn phí
1354 Chương 1354: Một mình dự tiệc Miễn phí
1355 Chương 1355: Thập phương vạn tiên Miễn phí
1356 Chương 1356: Quần anh hội tụ Miễn phí
1357 Chương 1357: Khốn cục Miễn phí
1358 Chương 1358: Khách không mời mà đến Miễn phí
1359 Chương 1359: Nhập tiệc. Miễn phí
1360 Chương 1360: Nguyện chúng sinh nhập niết Miễn phí
1361 Chương 1361: Ân oán tình cừu Miễn phí
1362 Chương 1362: Thế cục đột biến Miễn phí
1363 Chương 1363: Giương cung bạt kiếm Miễn phí
1364 Chương 1364: Hết sức căng thẳng Miễn phí
1365 Chương 1365: Nguyền rủa Miễn phí
1366 Chương 1366: Nghịch chuyển Miễn phí
1367 Chương 1367: Kinh thiên dự mưu Miễn phí
1368 Chương 1368: Chất vấn Miễn phí
1369 Chương 1369: xuất thủ Miễn phí
1370 Chương 1370: Mua chuộc. Miễn phí
1371 Chương 1371: Từng bước ép sát Miễn phí
1372 Chương 1372: Thoát khốn Miễn phí
1373 Chương 1373: Hậu thủ Miễn phí
1374 Chương 1374: Trò hay trình diễn Miễn phí
1375 Chương 1375: Thiên Đạo chung yên Miễn phí
1376 Chương 1376: Cơ hội cuối cùng Miễn phí
1377 Chương 1377: Thiên Đạo khó lường Miễn phí
1378 Chương 1378: Hỗn độn Miễn phí
1379 Chương 1379: Nửa đường giết ra Miễn phí
1380 Chương 1380: Hợp lực Miễn phí
1381 Chương 1381: Khởi tử hồi sinh Miễn phí
1382 Chương 1382: Đạo Thiên đại kiếp Miễn phí
1383 Chương 1383: Kim mạch ngọc cốt Miễn phí
1384 Chương 1384: Biến số Miễn phí
1385 Chương 1385: Đại đạo quy nhất Miễn phí
1386 Chương 1386: Thắng bại lằn ranh Miễn phí
1387 Chương 1387: Đoạt bình Miễn phí
1388 Chương 1388: Đền tội Miễn phí
1389 Chương 1389: Đưa ngươi rời đi Miễn phí
1390 Chương 1390: Hiệu lệnh quần tiên Miễn phí
1391 Chương 1391: Vứt bỏ đạo Miễn phí
1392 Chương 1392: Tự do Miễn phí
1393 Chương 1393: Không tiếc Miễn phí
1394 Chương 1394: Phi Vũ ( đại kết cục ) Miễn phí
1395 Chương 1395: Tiên giới thiên hoàn thành cảm nghĩ Miễn phí
ID Tên
ID Comment