Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Phụ Thân Lữ Bố

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Vương Bất Quá Bá
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-27 03:59:32
Mới nhất: ()
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 1 / Bình luận: 0 / Chương: 0 / Điểm đề cử: 0

Một cái thế kỷ 21 xí nghiệp cao quản, tại gần bước trên nhân sinh đỉnh phong lúc, lão Thiên lại theo hắn mở một cái vui đùa, một hồi tai nạn xe cộ, nhượng hắn linh hồn xuyên toa thời không, phụ thân với khí số đem tận, không lâu sau, muốn thành phá người vong, bị treo cổ ở Bạch Môn Lâu trên Lữ Bố trên thân.

Vì có thể ở thời đại này sinh tồn, thậm chí rất tốt sinh tồn được, Lữ Bố bắt đầu tự mình nghịch mệnh cải vận lữ trình

id Tên Phí
ID Tên
ID Comment