Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Phương Trượng

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHHuyền ẢoDị Giới
Tác giả: Hắc Thổ Mạo Thanh Yên
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-19 11:57:21
Mới nhất: 2019-04-19 12:04:13 (Chương 738)
Lượt xem: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 498 / Điểm đề cử: 0

Ông trời không có mắt, không ngờ rằng đưa một thanh niên 8X đang bừng bừng sức sống như ta xuyên trở về thời cổ đại. Xuyên qua đã đành, lại còn xuyên trở thành hòa thượng. Xuyên thành hòa thượng cũng không nói, lại còn là một phương trượng. Phương trượng đã đành, còn lấy Hệ Thống Phương Trượng để ước thúc ta, bắt luyện Đồng Tử Công đến đại thành, làm cho Thiếu Lâm trở thành thiên hạ đệ nhất đại phái, làm Minh chủ võ lâm…

Hệ Thống yêu cầu quá đáng. Ta chỉ là một thanh niên 8X bình thường, e rằng không thể nào gánh vác nổi sự nghiệp vĩ đại như vậy. Nhưng Hệ Thống đáng chết này lại ước thúc, không muốn gánh vác cũng phải gánh vác. Thanh niên 8X ra sức mà rơi lệ, cũng không ai biết tâm nguyện cuối cùng của vị Minh chủ võ lâm này, vị phương trượng trẻ tuổi như Thái sơn Bắc Đẩu này, chính là hoàn tục.

id Tên Phí
239 Chương 239: Vô Danh phải đi Miễn phí
240 Chương 240: Viết lưu niệm khiêu khích Miễn phí
241 Chương 241: Hồng nhạn, hướng Thiên sơn Miễn phí
242 Chương 242: An Như Huyễn hồi âm Miễn phí
243 Chương 243: Tàng Kinh các mất trộm Miễn phí
244 Chương 244: Tay quyền anh Đại Thánh Miễn phí
245 Chương 245: Kim thiền thoát xác Miễn phí
246 Chương 246: Thiên Trúc ảo tưởng Miễn phí
247 Chương 247: An táng phương trượng xuống mồ Miễn phí
248 Chương 248: Đi hoặc lưu Miễn phí
249 Chương 249: Nhất xạ 500 trượng Miễn phí
250 Chương 250: Là ai? Miễn phí
251 Chương 251: Mười tám vị La Hán, Ông Trùm Chiến Đấu Miễn phí
252 Chương 252: Chém giết Miễn phí
253 Chương 253: Giải thưởng lớn trong chiến tranh Miễn phí
254 Chương 254: Vận may rút thưởng đến Miễn phí
255 Chương 255: Cặp đôi hoàn hảo Miễn phí
256 Chương 256: Bầy ong xuất động! Miễn phí
257 Chương 257: Trận chiến cuối cùng Miễn phí
258 Chương 258: Ngưu Ma Vương, mạnh mẽ đâm tới Miễn phí
259 Chương 259: Chuyện tốt đăng môn Miễn phí
260 Chương 260: 1 cái rắm tựu náo cương Miễn phí
261 Chương 261: Chân chính kiêu ngạo là như thế này Miễn phí
262 Chương 262: Là An tỷ tỷ à? Miễn phí
263 Chương 263: Quan Thiên Chiếu cuối cùng điên cuồng Miễn phí
264 Chương 264: Du kích đội trưởng Miễn phí
265 Chương 265: Phương trượng lựa chọn Miễn phí
266 Chương 266: buông tay đánh cược một lần a, Phương trượng! Miễn phí
267 Chương 267: Sính anh hùng Miễn phí
268 Chương 268: Về nhà Miễn phí
269 Chương 269: Hai lần hệ thống rút ra Miễn phí
270 Chương 270: Ngủ cùng giường Miễn phí
271 Chương 271: Nhân gian đẹp nhất nữ nhi hồng Miễn phí
272 Chương 272: Cừu nhân gặp mặt Miễn phí
273 Chương 273: Duy Ngã Độc Tôn công Miễn phí
274 Chương 274: Linh Lung bàn cờ Miễn phí
275 Chương 275: Tư Bột Thác thượng nhân Miễn phí
276 Chương 276: Phá cục Miễn phí
277 Chương 277: Quá kinh khủng! Miễn phí
278 Chương 278: Thanh Minh thần chưởng Miễn phí
279 Chương 279: Liều vs Thiên Sơn Lục Dương Chưởng Miễn phí
280 Chương 280: Nghĩ cách cứu viện Mạc Thiên Tà Miễn phí
281 Chương 281: Lừa An Như Huyễn Miễn phí
282 Chương 282: Tứ đại thần công! Thất tịch đến Miễn phí
283 Chương 283: Lâu ngày không gặp chi đêm thất tịch phần thưởng Miễn phí
284 Chương 284: Siêu cấp phần thưởng Long Long Long! Miễn phí
285 Chương 285: Lão ma tề tụ Miễn phí
286 Chương 286: Biện pháp của La Thải Y Miễn phí
287 Chương 287: Phúc Vũ Kiếm vs Độc Cô Cửu Kiếm Miễn phí
288 Chương 288: Phương trượng chặn đánh Miễn phí
289 Chương 289: Điên cuồng hòa thượng Miễn phí
290 Chương 290: Đồng quy vu tận Miễn phí
291 Chương 291: Như Lai thần chưởng! Miễn phí
292 Chương 292: Cứu nàng hay cứu nàng? Miễn phí
293 Chương 293: Bia Ngắm Sống Miễn phí
294 Chương 294: Nói dối thăm dò nói dối Miễn phí
295 Chương 295: Vợ chồng đồng tâm Miễn phí
296 Chương 296: Khủng bố tuyết sơn Miễn phí
297 Chương 297: Phương trượng một kích cuối cùng Miễn phí
298 Chương 298: Cậy mạnh oanh giết Miễn phí
299 Chương 299: Đường về như cầu vồng Miễn phí
300 Chương 300: Đệ tử hệ thống mở ra Miễn phí
301 Chương 301: Minh chủ võ lâm làm khó dễ Miễn phí
302 Chương 302: Mục tiêu, Thiên Trúc! Miễn phí
303 Chương 303: Tuyệt sắc song kiều Miễn phí
304 Chương 304: Khổng Tước vương triều Miễn phí
305 Chương 305: Thiên quốc, yêu quái Miễn phí
306 Chương 306: Sơ nghe thấy Bố Kim tự Miễn phí
307 Chương 307: Đến từ Thịnh Đường tăng nhân Miễn phí
308 Chương 308: Phương trượng, ta nhận thức ngươi! Miễn phí
309 Chương 309: Hứa Tiêm Tiêm Miễn phí
310 Chương 310: Nguy cơ lúc rút thưởng! Miễn phí
311 Chương 311: Kết cục xem thường phương trượng Miễn phí
312 Chương 312: Hệ thống rút thưởng khôi phục Miễn phí
313 Chương 313: Đánh bạc cùng thỉnh kinh ban thưởng Miễn phí
314 Chương 314: Tương lai Thiên Trúc Bạo Quân Miễn phí
315 Chương 315: Kén phò mã Miễn phí
316 Chương 316: King Kông Pháp vương Miễn phí
317 Chương 317: Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn Miễn phí
318 Chương 318: Phật chi chân lý, đông thổ vạn dặm xa Miễn phí
319 Chương 319: Áo cà sa gậy tích trượng chấn triều đình Miễn phí
320 Chương 320: Hàng Long La Hán Miễn phí
321 Chương 321: Người thỉnh kinh Miễn phí
322 Chương 322: Ban đêm dò xét Pháp Vương phủ, sơ thí Long Trảo Thủ Miễn phí
323 Chương 323: Tờ thứ tư huyết ma tàn đồ Miễn phí
324 Chương 324: Sông Hằng chảy ngược Miễn phí
325 Chương 325: Làm cả đời ni cô Miễn phí
326 Chương 326: Quán Đỉnh Đại Pháp Miễn phí
327 Chương 327: Trở về phía đông Miễn phí
328 Chương 328: Minh chủ võ lâm phong thái Miễn phí
329 Chương 329: Kỳ quái phụ tử tầm đó Miễn phí
330 Chương 330: Thiếu Lâm tự muốn phân tự Miễn phí
331 Chương 331: Thiếu Lâm bên trong mâu thuẫn Miễn phí
332 Chương 332: Phương trượng chi đạo Miễn phí
333 Chương 333: Độc kế Miễn phí
334 Chương 334: Nghi là dâm tăng Miễn phí
335 Chương 335: Hoạt động ngầm Miễn phí
336 Chương 336: Nguy cơ cứu viện Miễn phí
337 Chương 337: Tứ đại danh kiếm Miễn phí
338 Chương 338: Và Uyển Quân tại đáy nước Miễn phí
339 Chương 339: Uyển Quân mang đến đột phá cơ hội Miễn phí
340 Chương 340: Đánh vỡ Tiên Thiên gông cùm xiềng xích Miễn phí
341 Chương 341: Thiếu Lâm đột kích đội Miễn phí
342 Chương 342: Cái gì kiếm? Miễn phí
343 Chương 343: Trùng kích cảnh giới Tiên Thiên! Miễn phí
344 Chương 344: Tam Phần Quy Nguyên Khí chi huyễn tưởng Miễn phí
345 Chương 345: Trung thu lễ bao Miễn phí
346 Chương 346: Phương trượng dịch cân! Miễn phí
347 Chương 347: Âm dương điều hòa dung chân khí! Miễn phí
348 Chương 348: Tiên Thiên, Tam Phần Chân Dương Khí Miễn phí
349 Chương 349: Mộc nhân hạng Miễn phí
350 Chương 350: Nhất chiêu! Miễn phí
351 Chương 351: Thiếu Lâm bát bộ chúng Miễn phí
352 Chương 352: Thiên Long Bát Bộ Miễn phí
353 Chương 353: Đông Hiền Chu Cẩn Miễn phí
354 Chương 354: Hấp Tinh Đại Pháp Miễn phí
355 Chương 355: Hoàng Kim cấp chiến kỹ, Thiên Ma hàng phục! Miễn phí
356 Chương 356: Lăn lộn đi, trâu cục cưng! Miễn phí
357 Chương 357: Võ lâm minh quy củ Miễn phí
358 Chương 358: Thần Toán Tử Miễn phí
359 Chương 359: Rút thưởng trước lai khách Miễn phí
360 Chương 360: Hệ thống Tiên Thiên lễ vật Miễn phí
361 Chương 361: Âm Dương giới Miễn phí
362 Chương 362: Thông qua võ lâm minh khảo sát Miễn phí
363 Chương 363: Nơi kinh khủng, ảo cảnh! Miễn phí
364 Chương 364: Khắp nơi sát khí Miễn phí
365 Chương 365: Bầu trời bá tà, yêu ma quỷ quái! Miễn phí
366 Chương 366: Lục Mạch Thần Kiếm và ngôi vị hoàng đế Miễn phí
367 Chương 367: Phương trượng và minh chủ không sai biệt lắm Miễn phí
368 Chương 368: Đông Phương Minh dị thường Miễn phí
369 Chương 369: Hồ Điệp cốc nội Miễn phí
370 Chương 370: Rời khỏi giang hồ Miễn phí
371 Chương 371: Thiên Tứ tửu tuyền say phương trượng Miễn phí
372 Chương 372: Ách nữ Miễn phí
373 Chương 373: Thanh đàm ánh trăng Miễn phí
374 Chương 374: Thiếu Lâm nhập minh chi tranh Miễn phí
375 Chương 375: Hồ Điệp cốc nội rút thưởng Miễn phí
376 Chương 376: Trùng cửu lễ vật Miễn phí
377 Chương 377: 3 đúng 2 sai Miễn phí
378 Chương 378: Không gặp không về Miễn phí
379 Chương 379: Sau tấm bình phong có cái gì? Miễn phí
380 Chương 380: So phương trượng còn đẹp Miễn phí
381 Chương 381: Nhập minh bỏ phiếu Miễn phí
382 Chương 382: Đông Phương Minh cuối cùng quyết định Miễn phí
383 Chương 383: Triệu Vô Cực phản kích Miễn phí
384 Chương 384: Biến cố ngoài ý muốn Miễn phí
385 Chương 385: Bách hoa độc Miễn phí
386 Chương 386: Tứ tiểu danh kiếm chết Miễn phí
387 Chương 387: Thiên Ma Bát Âm bí mật Miễn phí
388 Chương 388: Lẻn vào minh chủ đại điện Miễn phí
389 Chương 389: Là ngươi Miễn phí
390 Chương 390: Ngày cuối cùng Miễn phí
391 Chương 391: Diễm quang bắn ra bốn phía Miễn phí
392 Chương 392: Ngậm máu phun người Miễn phí
393 Chương 393: Người như hoa, người trong hoa Miễn phí
394 Chương 394: Phi nga Miễn phí
395 Chương 395: Bát âm ra, Đoạn Hồn Khúc Miễn phí
396 Chương 396: Chim quyên khấp huyết Miễn phí
397 Chương 397: Trong mưa gió thiêu đốt Miễn phí
398 Chương 398: Ngang trời xuất thế Miễn phí
399 Chương 399: Một đường sinh cơ Miễn phí
400 Chương 400: Một đạo Sinh Tử môn Miễn phí
401 Chương 401: Vùng vẫy giãy chết Miễn phí
402 Chương 402: Đại Lôi Âm Miễn phí
403 Chương 403: Bên trong Minh chủ đại điện dị thường Miễn phí
404 Chương 404: Đông Phương minh chủ lại ra tay Miễn phí
405 Chương 405: Vuốt mông ngựa cũng không được Miễn phí
406 Chương 406: Chỉ có thể sống 1 cái Miễn phí
407 Chương 407: Đông Phương Minh gian phòng Miễn phí
408 Chương 408: Là nam hay là nữ Miễn phí
409 Chương 409: Phá kén thành bướm Miễn phí
410 Chương 410: Bá đạo lòng của nữ nhân Miễn phí
411 Chương 411: Quyết định vận mạng ôm Miễn phí
412 Chương 412: Chung gối miên Miễn phí
413 Chương 413: Bát Bộ Chúng chi Khẩn Na La Miễn phí
414 Chương 414: Nhất chiêu tuyệt kỹ Miễn phí
415 Chương 415: Loạn Trường An Miễn phí
416 Chương 416: Không thể buông tha Miễn phí
417 Chương 417: Phi đao uy hiếp Miễn phí
418 Chương 418: Chín tháng trong chiến đấu rút ra Miễn phí
419 Chương 419: Điên cuồng nhất đánh bạc Miễn phí
420 Chương 420: Hệ thống bồi thường Miễn phí
421 Chương 421: Thăng lên cao cấp võ học Miễn phí
422 Chương 422: Lãnh cung gặp nhau Miễn phí
423 Chương 423: Phương Trượng tâm Miễn phí
424 Chương 424: An tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Miễn phí
425 Chương 425: Phương Trượng chết Miễn phí
426 Chương 426: Tờ thứ sáu Huyết Ma tàn đồ Miễn phí
427 Chương 427: Phương Trượng được Bắc Minh Miễn phí
428 Chương 428: Tu luyện Bắc Minh chân khí Miễn phí
429 Chương 429: Cùng vô danh đánh bạc Miễn phí
430 Chương 430: Phiền phức tới Miễn phí
431 Chương 431: Bắc Thiếu Lâm thực lực Miễn phí
432 Chương 432: Minh chủ giá lâm Miễn phí
433 Chương 433: Xung đột Miễn phí
434 Chương 434: Tiên thiên viên mãn quyết đấu Miễn phí
435 Chương 435: Ai cao ai thấp? Miễn phí
436 Chương 436: Minh chủ phô trương Miễn phí
437 Chương 437: Minh chủ cũng không nhận ra Miễn phí
438 Chương 438: Vô danh tỏ thái độ Miễn phí
439 Chương 439: Đông Phương Tinh cừu nhân Miễn phí
440 Chương 440: Đông Phương Tinh chuyện cũ Miễn phí
441 Chương 441: Bát Nhã đường, Thiếu Lâm lại đột phá! Miễn phí
442 Chương 442: Thánh hỏa lệnh Miễn phí
443 Chương 443: Càn Khôn Đại Na Di Miễn phí
444 Chương 444: Thực lực đại tiến Miễn phí
445 Chương 445: Giai nhân bệnh tình nguy kịch Miễn phí
446 Chương 446: Trong bầu trời rút thưởng Miễn phí
447 Chương 447: Mộ Dung Thu Vũ nguyên nhân bệnh Miễn phí
448 Chương 448: Tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp Miễn phí
449 Chương 449: Âm dương lột xác Miễn phí
450 Chương 450: Hóa công Miễn phí
451 Chương 451: Lại được Thánh hỏa lệnh Miễn phí
452 Chương 452: Đại tuyết cốc Miễn phí
454 Chương 454: Phá hư Huyết Ma truyền thừa Miễn phí
455 Chương 455: Lại thấy Độc Cô Cửu Kiếm Miễn phí
456 Chương 456: Băng sơn nội văn tự Miễn phí
457 Chương 457: Nữu Nữu Miễn phí
458 Chương 458: Bắt thăm Miễn phí
459 Chương 459: Tên cuối cùng người thừa kế Miễn phí
460 Chương 460: Nguyên giáp Miễn phí
461 Chương 461: Phương trượng minh hữu Miễn phí
462 Chương 462: Hoa cô nương Miễn phí
463 Chương 463: Nơi truyền thừa Miễn phí
464 Chương 464: Công lực tăng vọt Miễn phí
465 Chương 465: Chí quan trọng yếu thái độ Miễn phí
466 Chương 466: Hàn Băng Liệt Hỏa chưởng Miễn phí
467 Chương 467: Tà ác truyền thừa Miễn phí
468 Chương 468: Mạc giáo chủ cổ quái Miễn phí
469 Chương 469: Bất tử chi tử Miễn phí
470 Chương 470: Lớn nhất người thắng Miễn phí
471 Chương 471: Thiên Cơ thuật Miễn phí
472 Chương 472: Kế Vô Song Miễn phí
473 Chương 473: Thất Tinh Liên Châu Miễn phí
474 Chương 474: Hầu tử Miễn phí
475 Chương 475: Họa Bì Miễn phí
476 Chương 476: Phương trượng nói quỷ chuyện xưa Miễn phí
477 Chương 477: Đại Hạ Quốc , Lạc Hoa Thánh Mẫu Miễn phí
478 Chương 478: Giáo hóa Tây Vực Miễn phí
479 Chương 479: Năm cũ rút thưởng lớn ưu đãi Miễn phí
480 Chương 480: Hệ thống đồng bộ thưởng cho Miễn phí
481 Chương 481: Sét đánh Miễn phí
482 Chương 482: Năm mới đến Miễn phí
483 Chương 483: Phần thưởng trao đổi Miễn phí
484 Chương 484: Lựa chọn tính quên đi Miễn phí
485 Chương 485: Thiếu Lâm giá lâm lên đỉnh Miễn phí
486 Chương 486: Ngăn trở Thiếu Lâm cước bộ lên đỉnh Miễn phí
487 Chương 487: Khẩu chiến Miễn phí
488 Chương 488: Toàn Chân Thất tử Miễn phí
489 Chương 489: Thiên cương bắc đẩu trận Miễn phí
490 Chương 490: Phật quốc hiện! Miễn phí
491 Chương 491: Chiến độc cô Miễn phí
492 Chương 492: Ngũ quỷ xuyên cung Miễn phí
493 Chương 493: Thắng bại Miễn phí
494 Chương 494: Đông Phương Tình thư Miễn phí
495 Chương 495: Trường sinh bất lão Miễn phí
496 Chương 496: Tiên Thiên viên mãn bí mật Miễn phí
497 Chương 497: Bế quan ba tháng, Đông Phương Thiếu Bạch đến! Miễn phí
498 Chương 498: Thiếu Lâm kháng địch! Miễn phí
499 Chương 499: Lần thứ hai viên mãn quyết đấu Miễn phí
500 Chương 500: Hệ thống đại quân quần ẩu Tiên Thiên viên mãn Miễn phí
501 Chương 501: Quá khó chơi Miễn phí
502 Chương 502: Điên cuồng lần cuối Miễn phí
503 Chương 503: Thần Long Tam Điệp Miễn phí
504 Chương 504: Kết cục cuối cùng Miễn phí
505 Chương 505: Thiếu Lâm toàn thể tu luyện Miễn phí
506 Chương 506: Cái gì cầm? Miễn phí
507 Chương 507: Thời Luân Miễn phí
508 Chương 508: Tây Vực! Xuất phát! Miễn phí
509 Chương 509: Lạc Hoa Thần Giáo Phó giáo chủ Miễn phí
510 Chương 510: Trong sa mạc ngẫu nhiên gặp nữ nhân Miễn phí
511 Chương 511: Nữ đệ tử Miễn phí
512 Chương 512: Bát bộ chúng chi thiên chúng Miễn phí
513 Chương 513: Huyết Trì địa ngục Miễn phí
514 Chương 514: Hệ thống thăng cấp, rút thưởng thay đổi Miễn phí
515 Chương 515: Tết Đoan Ngọ rút thưởng Miễn phí
516 Chương 516: Trong chiến đấu rút thưởng Miễn phí
517 Chương 517: Này hòa thượng là viên mãn Miễn phí
518 Chương 518: Thần bí phần thưởng xuất hiện Miễn phí
519 Chương 519: Làm cho bần tăng phạm sai lầm Miễn phí
520 Chương 520: Giả mạo Miễn phí
521 Chương 521: Thành hoàng đế tình địch Miễn phí
522 Chương 522: Diễn trò Miễn phí
523 Chương 523: Tiên sinh hậu sinh Miễn phí
524 Chương 524: Thiên nhãn bí thuật Miễn phí
525 Chương 525: Đưa nội lực đến đây Miễn phí
526 Chương 526: Cuối cùng tới chuẩn viên mãn Miễn phí
527 Chương 527: Cực mạnh xuân dược Miễn phí
528 Chương 528: Thịnh yến Miễn phí
529 Chương 529: Mị vũ tàng sát cơ Miễn phí
530 Chương 530: Còn có thể chiến đấu? Miễn phí
531 Chương 531: Cường hãn Miễn phí
532 Chương 532: Gian nan lựa chọn Miễn phí
533 Chương 533: Dưới ánh trăng Miễn phí
534 Chương 534: Không thể nói Miễn phí
535 Chương 535: Gian nan hai tuyển chọn một Miễn phí
536 Chương 536: Vô tình Miễn phí
537 Chương 537: Vô tình kiếm đạo Miễn phí
538 Chương 538: Bị tập kích cùng phản tập Miễn phí
539 Chương 539: Chỉ có một năm sinh mệnh Miễn phí
540 Chương 540: Áp lên vận mệnh thất tinh đăng Miễn phí
541 Chương 541: Thiên hạ thứ nhất đại phái nhiệm vụ tuần tra Miễn phí
542 Chương 542: Thiên hạ đệ nhất thưởng cho Miễn phí
543 Chương 543: Tháng năm vận may rút thưởng Miễn phí
544 Chương 544: Siêu cấp võ học Miễn phí
545 Chương 545: Đại lượng địch nhân xuất hiện! Miễn phí
546 Chương 546: Vẽ đất là tường! Cao thủ giác ngộ Miễn phí
547 Chương 547: Đạo cụ diệu dụng Miễn phí
548 Chương 548: Vô địch tiếng gầm Miễn phí
549 Chương 549: Bắc Minh! Tiên thiên hậu kì Miễn phí
550 Chương 550: Huyết Ảnh Thần Công Miễn phí
551 Chương 551: Nhập ma Miễn phí
552 Chương 552: Song kiếm hợp bích Miễn phí
553 Chương 553: Huyết ma tàn đồ bí mật Miễn phí
554 Chương 554: Cực mạnh địch nhân đến Miễn phí
555 Chương 555: Đập chết Tiên Thiên viên mãn! Miễn phí
556 Chương 556: Cuối cùng một kích! Miễn phí
557 Chương 557: Bói toán kết quả Miễn phí
558 Chương 558: Bên suối Nguyệt Nha Miễn phí
559 Chương 559: Sa Bà Song Thụ vườn Miễn phí
560 Chương 560: Một lần thu bốn người Miễn phí
561 Chương 561: Gặp lại Lí Thanh Hoa Miễn phí
562 Chương 562: Muốn ôm ngươi Miễn phí
563 Chương 563: Lần đầu tiên! Miễn phí
564 Chương 564: Động tình Miễn phí
565 Chương 565: Trọng yếu nhất trả lời Miễn phí
566 Chương 566: Phương trượng sản phẩm, nhất định thuộc tinh phẩm Miễn phí
567 Chương 567: Phi đao! Miễn phí
568 Chương 568: Không thể bỏ xuống ngươi Miễn phí
569 Chương 569: Ba Tư giáo chủ Miễn phí
570 Chương 570: Phương trượng Tam Bản Phủ! Miễn phí
571 Chương 571: Gia hòa vạn sự hưng Miễn phí
572 Chương 572: Thiếu Lâm lại lần nữa đại tiến bộ Miễn phí
573 Chương 573: Cực nóng Thiếu Lâm Miễn phí
574 Chương 574: Hạ sơn đích tâm Miễn phí
575 Chương 575: Miếu nghèo hòa thượng nghèo Miễn phí
576 Chương 576: Uyển Quân, cho ngươi mượn đồ cưới sử dụng Miễn phí
577 Chương 577: Một trăm lẻ tám La Hán đại trận Miễn phí
578 Chương 578: La Sát vợ chồng báo ân Miễn phí
579 Chương 579: Vây giết viên mãn Miễn phí
580 Chương 580: Hệ thống dành cho bồi thường Miễn phí
581 Chương 581: Cuối cùng phần thưởng đạt được Miễn phí
582 Chương 582: Ngũ Hành sơn hình thức ban đầu Miễn phí
583 Chương 583: Biến thái Miễn phí
584 Chương 584: Tiên Thiên viên mãn chết Miễn phí
585 Chương 585: Tịch mịch như tuyết Miễn phí
586 Chương 586: Thiên hạ đứng đầu Miễn phí
587 Chương 587: Đinh Bất Nhị chuyện xưa Miễn phí
588 Chương 588: Hiếm thấy nữ tử Miễn phí
589 Chương 589: Ngự Miễn phí
590 Chương 590: Ước định địa phương Miễn phí
591 Chương 591: Nhìn xem ngươi là ai? Miễn phí
592 Chương 592: Chia xẻ cho ngươi hạnh phúc Miễn phí
593 Chương 593: Thất Tịch rút ra cùng giang hồ bài danh Miễn phí
594 Chương 594: Chính nghĩa Thiếu Lâm đệ tử Miễn phí
595 Chương 595: Nguyên lai là người giả mạo Miễn phí
596 Chương 596: Hết sức căng thẳng Miễn phí
597 Chương 597: Kiếm điển chi trận Miễn phí
598 Chương 598: Phát quang thể Nhất Giới Miễn phí
599 Chương 599: Đả Cẩu Bổng chứa nhiều trò gian trá Miễn phí
600 Chương 600: Không cùng đẳng cấp chiến đấu Miễn phí
601 Chương 601: Người thỉnh kinh đến Thiếu Lâm Miễn phí
602 Chương 602: Truyền kinh Miễn phí
603 Chương 603: Thỉnh kinh nhiệm vụ hoàn thành Miễn phí
604 Chương 604: Như Lai thần chưởng Miễn phí
605 Chương 605: Thần nữ cổ vũ Miễn phí
606 Chương 606: Cuộc triễn lãm Miễn phí
607 Chương 607: Đánh với Mạc Thiên Tà Miễn phí
608 Chương 608: Kiếm trong mưa phật quang Miễn phí
609 Chương 609: Gào thét đi! Như Lai thần chưởng! Miễn phí
610 Chương 610: Cuối cùng thắng bại Miễn phí
611 Chương 611: Thiếu Lâm phản đồ Miễn phí
612 Chương 612: Oán Miễn phí
613 Chương 613: Tâm linh tổn thương Miễn phí
614 Chương 614: Là ngươi phá hủy nó Miễn phí
615 Chương 615: Tân bí Miễn phí
616 Chương 616: Thăng cấp siêu cấp võ học Miễn phí
617 Chương 617: Nhật thực cùng ma giáo bị tiêu diệt Miễn phí
618 Chương 618: Thần Long Giáo khủng bố thực lực Miễn phí
619 Chương 619: Tứ đại viên mãn Miễn phí
620 Chương 620: Thiên ngoại phi tiên Miễn phí
621 Chương 621: Con bài chưa lật Miễn phí
622 Chương 622: Bát Bộ Chúng nhiệm vụ hoàn thành Miễn phí
623 Chương 623: Gay cấn chiến đấu! Miễn phí
624 Chương 624: Mỹ nữ dã thú cùng ra trận Miễn phí
625 Chương 625: Mỹ nữ quân đoàn nghịch tập Miễn phí
626 Chương 626: Phi đao đoạt mệnh Miễn phí
627 Chương 627: Chân ngôn đấu huyết ma! Miễn phí
628 Chương 628: Ai ở bắn ngược tỳ bà? Miễn phí
629 Chương 629: Là cứu tinh vẫn là phiền toái? Miễn phí
630 Chương 630: Không cần thử chọc giận nữ nhân Miễn phí
631 Chương 631: Bạch Vân Yên Miễn phí
632 Chương 632: Hồn Thiên Bảo Giám Miễn phí
633 Chương 633: Tháng tám rút thưởng Miễn phí
634 Chương 634: Có thể tự do lựa chọn Miễn phí
636 Chương 636: Thiên hạ đứng đầu trẻ tuổi ngự cảnh cao thủ! Miễn phí
637 Chương 637: Hòa thượng cùng lạt ma gặp nhau Miễn phí
638 Chương 638: Thiên tài đánh cuộc Miễn phí
639 Chương 639: Ngự cảnh giới đối hầu tinh Miễn phí
640 Chương 640: Trước tìm kiếm của ngươi chi tiết Miễn phí
641 Chương 641: Minh chủ tổng tuyển cử Miễn phí
642 Chương 642: Xin Nhiễm Đông Dạ giúp đỡ Miễn phí
643 Chương 643: Nhiễm Đông Dạ tiềm thức Miễn phí
644 Chương 644: Ma chủng Miễn phí
645 Chương 645: Trao đổi điều kiện Miễn phí
646 Chương 646: Đinh Bất Nhị trí lực trắc nghiệm Miễn phí
647 Chương 647: Nên ăn cái nào? Miễn phí
648 Chương 648: Đạo tâm chủng ma cùng đã gặp qua là không quên được Miễn phí
649 Chương 649: Đều là lần đầu tiên Miễn phí
650 Chương 650: Tình nhi nghịch tập, Đông Dạ phản kích Miễn phí
651 Chương 651: Chín tháng rút thưởng cùng phân tổ rút thăm Miễn phí
652 Chương 652: Thiếu Lâm công phu làm mẫu Miễn phí
653 Chương 653: Người ngưỡng mộ Phương trượng Miễn phí
654 Chương 654: Diệt sạch nhân tính Miễn phí
655 Chương 655: Thần long Độc Long Miễn phí
656 Chương 656: Sư tỷ cùng sư đệ chiến đấu Miễn phí
657 Chương 657: Tối cường quang đầu đối quyết Miễn phí
658 Chương 658: Ngoài ý muốn hàng ma xử Miễn phí
659 Chương 659: Tiến hóa siêu cấp long tượng Miễn phí
660 Chương 660: Minh chủ quyết chiến kết quả! Miễn phí
661 Chương 661: Minh chủ nhiệm vụ ngoài ý muốn Miễn phí
662 Chương 662: Biện pháp giải quyết cùng hiện tượng thiên văn ban đầu biến đổi Miễn phí
663 Chương 663: Nhiễm Đông Dạ cảm ngộ Miễn phí
664 Chương 664: Đồ đệ ngăn chặn sư phụ Miễn phí
665 Chương 665: Muốn bị lộ, cực độ nguy cơ trung! Miễn phí
666 Chương 666: Phía trước màn cùng phía sau màn Miễn phí
667 Chương 667: Giang hồ tổng động viên Miễn phí
668 Chương 668: Tháng chín rút thưởng cùng trấn sơn chi bảo Miễn phí
669 Chương 669: Mật tông chi chủ Miễn phí
670 Chương 670: Thiên ma ảo cảnh Miễn phí
671 Chương 671: Phi đao lại thấy phi đao! Miễn phí
672 Chương 672: Chiến thuật thắng lợi cùng kiên trì Miễn phí
673 Chương 673: Xảo kéo viện binh Miễn phí
674 Chương 674: Gặp lại, đồng tử. . . . Công! Miễn phí
675 Chương 675: Hệ thống chủ tuyến thưởng cho Miễn phí
676 Chương 676: Ba tháng thật lớn biến hóa Miễn phí
677 Chương 677: Ven hồ thiên trì Miễn phí
678 Chương 678: Minh nguyệt dạ thoại Miễn phí
679 Chương 679: Rượu không say mỗi người tự mình say Miễn phí
680 Chương 680: Hướng đồng tử nói tạm biệt! Miễn phí
681 Chương 681: Mười tám cái ngày đêm trong nháy mắt Miễn phí
682 Chương 682: Xuất chinh đêm trước Miễn phí
683 Chương 683: Thần long hiện thế Miễn phí
684 Chương 684: Mạc Thiên Tà Miễn phí
685 Chương 685: Có phải hay không bẫy? Miễn phí
686 Chương 686: Liên tục bốn lần rút thưởng Miễn phí
687 Chương 687: Cuối cùng được giải thưởng lớn cùng hệ thống trừng phạt Miễn phí
688 Chương 688: Cực mạnh cửu dương cùng đêm khuya thâu hương Miễn phí
689 Chương 689: Siêu cấp ô long Miễn phí
690 Chương 690: Phương trượng trí tuệ kỹ xảo Miễn phí
691 Chương 691: Đại chiến mở màn! Miễn phí
692 Chương 692: Mạc Thiên Tà lĩnh ngộ Miễn phí
693 Chương 693: Phương trượng VS An Mộ Phong! Miễn phí
694 Chương 694: Tan vỡ! Miễn phí
695 Chương 695: Chẳng lẽ phương trượng nghĩ tự sát? Miễn phí
696 Chương 696: Thần công quán đỉnh! Miễn phí
697 Chương 697: Kéo nhau trở lại Miễn phí
698 Chương 698: Máu tươi tế điện Miễn phí
699 Chương 699: Đánh lén phương trượng nam nhân chỗ hiểm Miễn phí
700 Chương 700: Thiết Đương Công quảng cáo sống Miễn phí
701 Chương 701: Cuối cùng năm phút đồng hồ! Miễn phí
702 Chương 702: Thành công cùng thất bại! Miễn phí
703 Chương 703: Phi đao tái hiện cùng chỉ mành treo chuông Miễn phí
704 Chương 704: Sinh tử thảm thiết! Miễn phí
705 Chương 705: Thất tinh liên châu! Miễn phí
706 Chương 706: Tuyệt địa phản kích Miễn phí
707 Chương 707: Bên trong hồ nước ma vương Miễn phí
708 Chương 708: Tử đấu! Miễn phí
709 Chương 709: Tự bạo cùng tái hiện tử vong Miễn phí
710 Chương 710: Đạt tới viên mãn Bắc Minh thần công Miễn phí
711 Chương 711: Không đâu địch nổi Miễn phí
712 Chương 712: Thời luân tôn giả tuyệt học Miễn phí
713 Chương 713: Cuối cùng năm mới Miễn phí
714 Chương 714: Năm mới may mắn rút thưởng Miễn phí
715 Chương 715: Cùng hệ thống rút thưởng nói tạm biệt Miễn phí
716 Chương 716: Cuối cùng thời điểm đến Miễn phí
717 Chương 717: Nhiễm Đông Dạ ở trong này Miễn phí
718 Chương 718: Chạy ra sinh thiên! Miễn phí
719 Chương 719: Đến chiến đấu đi, Đinh Bất Nhị! Miễn phí
720 Chương 720: Thời luân tôn giả cuối cùng chiến đấu Miễn phí
721 Chương 721: Thanh Hoa! Thanh Hoa! Miễn phí
722 Chương 722: Quái dị màu đen chất lỏng Miễn phí
723 Chương 723: Giác Viễn, dùng sinh mệnh đi thiêu đốt! Miễn phí
724 Chương 724: Nhân kiếm hợp nhất Miễn phí
725 Chương 725: Huyết Mạn Linh Sơn Miễn phí
726 Chương 726: Phương trượng quái dị biểu hiện Miễn phí
727 Chương 727: Thiên hạ đệ nhất đại phái nhiệm vụ thưởng cho Miễn phí
728 Chương 728: Như Lai thần chưởng chi Thiên Địa Trọng Sinh Miễn phí
729 Chương 729: Phương trượng cuối cùng mệnh lệnh Miễn phí
730 Chương 730: Thiên thủy hồ điên cuồng! Miễn phí
731 Chương 731: Phương trượng ngự cảnh Miễn phí
732 Chương 732: Phương trượng, bất phụ như lai chung phụ khanh! Miễn phí
733 Chương 733: Nhất Giới, trong mưa gió ra đi! Miễn phí
734 Chương 734: Minh chủ nhiệm vụ thưởng cho, công đức viên mãn hóa gió đi! Miễn phí
735 Chương 735: Hắn là ai vậy? Miễn phí
736 Chương 736: Thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm Miễn phí
737 Chương 737: Hoàng đế đăng môn, Thiếu Lâm uy vũ! Miễn phí
738 Chương 738: Hướng đến tương lai ( đại kết cục ) Miễn phí
ID Tên
ID Comment