Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App
Chương 38: Duy nhất truyền thuyết, Chưởng Môn Nhân khiêu chiến (cầu từ đặt trước)

Pokemon Long Hệ Chưởng Môn Nhân

Chương 38: Duy nhất truyền thuyết, Chưởng Môn Nhân khiêu chiến (cầu từ đặt trước)---- Xuất bản bởi Ero Sensei.
Cập nhật lần cuối: 2019-04-20 08:06:21
2077 từ · 16 phút đọc