Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App
Chương 57: Dratini (cầu từ đặt trước, nguyệt phiếu)

Pokemon Long Hệ Chưởng Môn Nhân

Chương 57: Dratini (cầu từ đặt trước, nguyệt phiếu)



---- Xuất bản bởi Ero Sensei.
Cập nhật lần cuối: 2019-04-20 08:06:36
1761 từ · 14 phút đọc