Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng (Dịch)

1
1
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Tiêu Thất Gia
Phụ trách: Contact Person Tĩnh Thiên
Phát hành: 2019-12-14 14:05:04
Mới nhất: 2020-05-03 15:48:52 (Chương 2176)
Lượt xem: 2221 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 2175 / Điểm đề cử: 0

Editor: Kim Phượng & Sam Sam ; Sahara

Ở thời hiện đại thì Vân Lạc Phong nổi danh là thiên tài y học Trung Hoa. Tuy nhiên ngoài ý muốn lại chết đi, linh hồn nhập vào đại tiểu thư phế vật của phủ tướng quân ở đại lục Long Khiếu.

Phế vật này chẳng những văn không được võ cũng chẳng xong, lại thêm ngực to não như trái nho, ngang ngược kiêu ngạo tuỳ hứng, có vị hôn phu hoàn mỹ như thái tử còn chưa đủ, lại đi cướp đoạt mỹ nam giữa đám đông, dẫn đến dưới cơn giận dữ thái tử huỷ bỏ hôn ước.

Nhưng phế vật không chịu nổi kích thích này, cuối cùng thắt cổ chấm dứt cuộc đời.

Lần nữa mở mắt, nàng đã không còn là đại tiểu thư phế vật ngày xưa.

Khế ước thần điển (*), ôm ấp không gian Linh Dược, cải tử hồi sinh, y tuyệt thiên hạ! Từ quý tộc hoàng tôn cho đến thế gia thương nhân, không ai không thi nhau nịnh bợ nàng, ngay cả thái tử điện hạ từ hôn trước đó cũng tìm tới cửa muốn hoà hợp lại lần nữa.

(*): Sách thần.

Đối với chuyện này, nam tử thần bí nào đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa: "Nếu ai quấy rầy nữ nhân của ta nữa, ta liền làm cho kẻ đó có đi mà không có về!"

id Tên Phí
1 Chương 1: Giới thiệu Miễn phí
1.2 Chương 1.2: Đại tiểu thư Vân Gia (1) Miễn phí
2 Chương 2: Đại tiểu thư Vân gia Miễn phí
3 Chương 3: Đại tiểu thư Vân gia (3) Miễn phí
4 Chương 4: Đại tiểu thư Vân gia (4) Miễn phí
5 Chương 5: Y học thần điển (1) Miễn phí
6 Chương 6: Y học thần điển Miễn phí
7 Chương 7: Y học thần điển (3) Miễn phí
8 Chương 8: Thái tử bái phỏng (1) Miễn phí
9 Chương 9: Thái tử bái phỏng (2) Miễn phí
10 Chương 10: Thái tử bái phỏng (3) Miễn phí
11 Chương 11: Thái tử bái phỏng (4) Miễn phí
12 Chương 12: Thái tử bái phỏng (5) Miễn phí
13 Chương 13: Đệ nhất thiên tài Vân gia, Vân Thanh Nhã (1) Miễn phí
14 Chương 14: Đệ nhất thiên tài Vân gia, Vân Thanh Nhã (2) Miễn phí
15 Chương 15: Đệ nhất thiên tài Vân gia, Vân Thanh Nhã (3) Miễn phí
16 Chương 16: Đệ nhất thiên tài Vân gia, Vân Thanh Nhã (4) Miễn phí
17 Chương 17: Đệ nhất thiên tài Vân gia, Vân Thanh Nhã (5) Miễn phí
18 Chương 18: Đệ nhất thiên tài Vân Gia, Vân Thanh Nhã (6) Miễn phí
19 Chương 19: Ai ăn chơi trác táng hơn ai (1) Miễn phí
20 Chương 20: Ai ăn chơi trác táng hơn ai (2) Miễn phí
21 Chương 21: Lần đầu gặp Mộ Vô Song (1) Miễn phí
22 Chương 22: Lần đầu gặp Mộ Vô Song (2) Miễn phí
23 Chương 23: Tứ hoàng tử dịu dàng như ngọc Miễn phí
24 Chương 24: Vinh lão kích động Miễn phí
25 Chương 25: Vân Lạc Phong bị đè Miễn phí
26 Chương 26: Cả nhà đều vô sỉ Miễn phí
27 Chương 27: Từ hôn (1) Miễn phí
28 Chương 28: Từ hôn (2) Miễn phí
29 Chương 29: Từ hôn (3) Miễn phí
30 Chương 30: Từ hôn (4) Miễn phí
31 Chương 31: Vân Lạc Phong, đại lừa đảo (1) Miễn phí
32 Chương 32: Vân Lạc Phong, đại lừa đảo! Miễn phí
33 Chương 33: Sơ Linh Giả sơ cấp Miễn phí
34 Chương 34: Ngươi làm ấm giường cho ta Miễn phí
35 Chương 35: Nha đầu thối, lăn ra đây cho ta! Miễn phí
36 Chương 36: Thâm tàng bất lộ Miễn phí
37 Chương 37: Tụ Linh Dược (1) Miễn phí
38 Chương 38: Tụ Linh Dược (2) Miễn phí
39 Chương 39: Tầm kim thử (*) ăn vụng (1) Miễn phí
40 Chương 40: Tầm kim thử ăn vụng (2) Miễn phí
41 Chương 41: Tầm Kim Thử ăn vụng (3) Miễn phí
42 Chương 42: Tầm Kim Thử* ăn vụng (4) Miễn phí
43 Chương 43: Chấn động toàn thành (1) Miễn phí
44 Chương 44: Chấn động toàn thành (2) Miễn phí
45 Chương 45: Chấn động toàn thành (3) Miễn phí
46 Chương 46: Chấn động toàn thành (4) Miễn phí
47 Chương 47: Thân phận bị phát hiện (1) Miễn phí
48 Chương 48: Thân phận bị phát hiện (2) Miễn phí
49 Chương 49: Thân phận bị phát hiện (3) Miễn phí
50 Chương 50: Thân phận bị phát hiện (4) Miễn phí
51 Chương 51: Lão gia tử bị dọa (1) Miễn phí
52 Chương 52: Lão gia tử bị dọa (2) Miễn phí
53 Chương 53: Lão gia tử bị dọa (3) Miễn phí
54 Chương 54: Lão gia tử bị dọa (4) Miễn phí
55 Chương 55: Chiêu binh mãi mã (1) Miễn phí
56 Chương 56: Chiêu binh mãi mã (2) Miễn phí
57 Chương 57: Chiêu binh mãi mã (3) Miễn phí
58 Chương 58: Chiêu binh mãi mã (4) Miễn phí
59 Chương 59: Mở tiệc chiêu đãi (1) Miễn phí
60 Chương 60: Mở tiệc chiêu đãi (2) Miễn phí
61 Chương 61: Mở tiệc chiêu đãi (3) Miễn phí
62 Chương 62: Mở tiệc chiêu đãi (4) Miễn phí
63 Chương 63: Càng ân ái, càng chết nhanh (1) Miễn phí
64 Chương 64: Càng ân ái, càng chết nhanh (2) Miễn phí
65 Chương 65: Càng ân ái, càng chết nhanh (3) Miễn phí
66 Chương 66: Càng ân ái, càng chết nhanh (4) Miễn phí
67 Chương 67: Điều kiện (1) Miễn phí
68 Chương 68: Điều kiện 2 Miễn phí
69 Chương 69: Chân chính vả mặt (1) Miễn phí
70 Chương 70: Chân chính vả mặt (2) Miễn phí
71 Chương 71: Chân chính vả mặt (3) Miễn phí
72 Chương 72: Chân chính vả mặt (4) Miễn phí
73 Chương 73: Chân chính vả mặt (5) Miễn phí
74 Chương 74: Chân chính vả mặt (6) Miễn phí
75 Chương 75: Kẻ làm nàng không vui đều phải chết (1) Miễn phí
76 Chương 76: Kẻ làm nàng không vui đều phải chết (2) Miễn phí
77 Chương 77: Lâm Quỳnh bất hạnh (1) Miễn phí
78 Chương 78: Lâm Quỳnh bất hạnh (2) Miễn phí
79 Chương 79: Lâm Quỳnh chật vật (1) Miễn phí
80 Chương 80: Cảnh Lâm chật vật (2) Miễn phí
81 Chương 81: Cảnh Lâm chật vật (3) Miễn phí
82 Chương 82: Cảnh Lâm chật vật (4) Miễn phí
83 Chương 83: Lão Vinh tức giận (1) Miễn phí
84 Chương 84: Lão Vinh tức giận (2) Miễn phí
85 Chương 85: Lão Vinh tức giận (3) Miễn phí
86 Chương 86: Lão Vinh tức giận (4) Miễn phí
87 Chương 87: Nội gián trong cung (1) Miễn phí
88 Chương 88: Nội gián trong cung (2) Miễn phí
89 Chương 89: Nội gián trong cung (3) Miễn phí
90 Chương 90: Nội gián trong cung (4) Miễn phí
91 Chương 91: Lập uy (1) Miễn phí
92 Chương 92: Lập uy (2) Miễn phí
93 Chương 93: Lập uy (3) Miễn phí
94 Chương 94: Thành lập quân đoàn Cương Thiết (1) Miễn phí
95 Chương 95: Thành lập quân đoàn Cương Thiết (2) Miễn phí
96 Chương 96: Thành lập quân đoàn Cương Thiết (3) Miễn phí
97 Chương 97: Thành lập quân đoàn Cương Thiết (4) Miễn phí
98 Chương 98: Mộ gia đến cửa (1) Miễn phí
99 Chương 99: Mộ gia đến cửa (2) Miễn phí
100 Chương 100: Mộ gia đến cửa (3) Miễn phí
101 Chương 101: Mộ gia đến cửa (4) Miễn phí
102 Chương 102: Quỳ xuống tiếp chỉ (1) Miễn phí
103 Chương 103: Quỳ xuống tiếp chỉ (2) Miễn phí
104 Chương 104: Hai lão khiếp sợ (1) Miễn phí
105 Chương 105: Hai lão khiếp sợ (2): Miễn phí
106 Chương 106: Hai lão khiếp sợ (3) Miễn phí
107 Chương 107: Hai lão khiếp sợ (4) Miễn phí
108 Chương 108: Hai lão khiếp sợ (5) Miễn phí
109 Chương 109: Nhị thúc kích động (1) Miễn phí
110 Chương 110: Nhị thúc kích động (2) Miễn phí
111 Chương 111: Nhị thúc kích động (3) Miễn phí
112 Chương 112: Nửa năm (1) Miễn phí
113 Chương 113: Nửa năm (2) Miễn phí
114 Chương 114: Ninh Hân tức giận (1) Miễn phí
115 Chương 115: Ninh Hân tức giận (2) Miễn phí
116 Chương 116: Ninh Hân tức giận (3) Miễn phí
117 Chương 117: Ninh Hân tức giận (4) Miễn phí
118 Chương 118: Ta đi cùng với nàng (1) Miễn phí
119 Chương 119: Ta đi cùng với nàng (2) Miễn phí
120 Chương 120: Tiến cung Miễn phí
121 Chương 121: Ninh Lão tới Miễn phí
122 Chương 122: Ngươi không có tư cách bảo bọn họ quỳ xuống Miễn phí
123 Chương 123: Kết cục của mắt chó nhìn người thấp (1) Miễn phí
124 Chương 124: Kết cục của mắt chó nhìn người thấp (2) Miễn phí
125 Chương 125: Giúp nàng hả giận (1) Miễn phí
126 Chương 126: Giúp nàng hả giận (2) Miễn phí
127 Chương 127: Vân Tiêu khí phách Miễn phí
128 Chương 128: Hoàng đế kinh sợ (1) Miễn phí
129 Chương 129: Hoàng đế khiếp sợ (2) Miễn phí
130 Chương 130: Cực kỳ vô sỉ (1) Miễn phí
131 Chương 131: Cực kì vô sỉ (2) Miễn phí
132 Chương 132: Cực kì vô sỉ (3) Miễn phí
133 Chương 133: Cực kì vô sỉ (4) Miễn phí
134 Chương 134: Cực kì vô sỉ (5) Miễn phí
135 Chương 135: Một y thành danh (1) Miễn phí
136 Chương 136: Một y thành danh (2) Miễn phí
137 Chương 137: Một y thành danh (3) Miễn phí
138 Chương 138: Một y thành danh (4) Miễn phí
139 Chương 139: Một y thành danh (5) Miễn phí
140 Chương 140: Một y thành danh (sáu) Miễn phí
141 Chương 141: Một y thành danh (7) Miễn phí
142 Chương 142: Mất mặt xấu hổ (1) Miễn phí
143 Chương 143: Mất mặt xấu hổ (2) Miễn phí
144 Chương 144: Mất mặt xấu hổ (3) Miễn phí
145 Chương 145: Mất mặt xấu hổ (4) Miễn phí
146 Chương 146: Tội của Mộ Vô Song Miễn phí
147 Chương 147: Thái tử hối hận (một) Miễn phí
148 Chương 148: Thái tử hối hận (2) Miễn phí
149 Chương 149: Thái tử hối hận (3) Miễn phí
150 Chương 150: Thái tử hối hận (4) Miễn phí
151 Chương 151: Cao Lăng hối hận (5) Miễn phí
152 Chương 152: Thái tử hối hận (6) Miễn phí
153 Chương 153: Thái tử hối hận (7) Miễn phí
154 Chương 154: Lão gia tử bị doạ ngốc (1) Miễn phí
155 Chương 155: Lão gia tử bị doạ ngốc (2) Miễn phí
156 Chương 156: Lão gia tử bị doạ ngốc (3) Miễn phí
157 Chương 157: Lão gia tử bị doạ (4) Miễn phí
158 Chương 158: Lão gia tử điên cuồng (một) Miễn phí
159 Chương 159: Lão gia tử điên cuồng ( hai) Miễn phí
160 Chương 160: Lão gia tử điên cuồng (3) Miễn phí
161 Chương 161: Lão gia tử điên cuồng (4) Miễn phí
162 Chương 162: Nửa năm thế lực nổi dậy (1) Miễn phí
163 Chương 163: Nửa năm thế lực nổi dậy (2) Miễn phí
164 Chương 164: Nửa năm thế lực nổi dậy (3) Miễn phí
165 Chương 165: Lời mời, cuộc hẹn (1) Miễn phí
166 Chương 166: Lời mời, cuộc hẹn (2) Miễn phí
167 Chương 167: Dung hoàng hậu âm hiểm (1) Miễn phí
168 Chương 168: Dung hoàng hậu âm hiểm (2) Miễn phí
169 Chương 169: Dung hoàng hậu âm hiểm (3) Miễn phí
170 Chương 170: Dung hoàng hậu âm hiểm (4) Miễn phí
171 Chương 171: Dung Hoàng Hậu âm hiểm (5) Miễn phí
172 Chương 172: Dịch tướng quân cảnh cáo (1) Miễn phí
173 Chương 173: Dịch Tướng quân cảnh cáo (2) Miễn phí
174 Chương 174: Dịch Tướng quân cảnh cáo (3) Miễn phí
175 Chương 175: Dịch Tướng quân cảnh cáo (4) Miễn phí
176 Chương 176: Thế nào là tìm đường chết (1) Miễn phí
177 Chương 177: Thế nào là tìm đường chết (2) Miễn phí
178 Chương 178: Thế nào là tìm đường chết (3) Miễn phí
179 Chương 179: Thế nào là tìm đường chết (4) Miễn phí
180 Chương 180: Thế nào là tìm đường chết (5) Miễn phí
181 Chương 181: Thế nào là tìm đường chết (6) Miễn phí
182 Chương 182: Thân nhân Vân Tiêu (1) Miễn phí
183 Chương 183: Thân nhân Vân Tiêu (2) Miễn phí
184 Chương 184: Thân nhân Vân Tiêu (3) Miễn phí
185 Chương 185: Thân nhân Vân Tiêu (4) Miễn phí
186 Chương 186: Ác mộng của Cao Lăng (1) Miễn phí
187 Chương 187: Ác mộng của Cao Lăng (2) Miễn phí
188 Chương 188: Nhận làm nghĩa nữ Miễn phí
189 Chương 189: Không chấp nhận phản bội (1) Miễn phí
190 Chương 190: Không chấp nhận phản bội (2) Miễn phí
191 Chương 191: Không chấp nhận phản bội (3) Miễn phí
192 Chương 192: Không chấp nhận phản bội (4) Miễn phí
193 Chương 193: Mê sắc đẹp (1) Miễn phí
194 Chương 194: Mê sắc đẹp (2) Miễn phí
195 Chương 195: Cái giá của phản bội (1) Miễn phí
196 Chương 196: Cái giá của phản bội (2) Miễn phí
197 Chương 197: Cái giá của phản bội (3) Miễn phí
199 Chương 199: Bạch Túc (1) Miễn phí
200 Chương 200: Bạch Túc (2) Miễn phí
201 Chương 201: Bạch Túc (3) Miễn phí
202 Chương 202: Bạch Túc (4) Miễn phí
203 Chương 203: Tiểu nha hoàn nổi bão Miễn phí
204 Chương 204: Không phải ai cũng có tư cách làm sư phụ ta Miễn phí
205 Chương 205: Dối trá Miễn phí
206 Chương 206: Phế một cánh tay của ngươi (1) Miễn phí
207 Chương 207: Phế một cánh tay của ngươi (2) Miễn phí
208 Chương 208: Phế một cánh tay của ngươi (3) Miễn phí
209 Chương 209: Phế một cánh tay của ngươi (4) Miễn phí
210 Chương 210: Vân Tiêu, ta biết ngay là ngươi đến mà (1) Miễn phí
211 Chương 211: Ta biết ngay là ngươi đến mà (2) Miễn phí
212 Chương 212: Kết cục của Dung Hoàng hậu (1) Miễn phí
213 Chương 213: Kết cục của Dung Hoàng hậu (2) Miễn phí
214 Chương 214: Kết cục của Dung Hoàng hậu (3) Miễn phí
215 Chương 215: Kết cục của Dung Hoàng hậu (4) Miễn phí
216 Chương 216: Hồng nhan hoạ thuỷ Miễn phí
217 Chương 217: Người thân của ta chỉ có nàng Miễn phí
218 Chương 218: Về nhà (1) Miễn phí
219 Chương 219: Về nhà (2) Miễn phí
220 Chương 220: Về nhà (3) Miễn phí
221 Chương 221: Báo thù cho cha mẹ Miễn phí
222 Chương 222: Mộ Thân tiến đến Miễn phí
223 Chương 223: Mộ Thân, một con sói ẩn mình trong bóng đêm Miễn phí
224 Chương 224: Tới cửa đòi người Miễn phí
225 Chương 225: Đến Trúc lâu vây xem Thái tử (1) Miễn phí
226 Chương 226: Đến Trúc lâu vây xem Thái tử (2) Miễn phí
227 Chương 227: Đến Trúc lâu vây xem Thái tử (3) Miễn phí
228 Chương 228: Cặn bã trong cặn bã (1) Miễn phí
229 Chương 229: Cặn bã trong cặn bã (2) Miễn phí
230 Chương 230: Hùng tâm tráng chí* của nam hồ Ly (1) Miễn phí
231 Chương 231: Hùng tâm tráng chí của nam hồ Ly (2) Miễn phí
232 Chương 232: Người phía sau Mộ Vô Song (1) Miễn phí
233 Chương 233: Người phía sau Mộ Vô Song (2) Miễn phí
234 Chương 234: Người phía sau Mộ Vô Song (3) Miễn phí
235 Chương 235: Cháu không muốn phụ trách? Miễn phí
236 Chương 236: Cùng chung chăn gối (1) Miễn phí
237 Chương 237: Cùng giường chung gối (2) Miễn phí
238 Chương 238: Đắc tội Quỷ Đế Miễn phí
239 Chương 239: Quỷ Đế là người quái dị? Miễn phí
240 Chương 240: Quỷ Đế là người quái dị? Miễn phí
241 Chương 241: Mộ Vô Song tê tâm liệt phế Miễn phí
242 Chương 242: Cam tâm tình nguyện bị nàng đè ép Miễn phí
243 Chương 243: Tra nam cùng tiện nữ, trời sinh một đôi (1) Miễn phí
244 Chương 244: Tra nam với tiện nữ, trời sinh một đôi (2) Miễn phí
245 Chương 245: Thân phận thật sự của Mộ Vô Song (1) Miễn phí
246 Chương 246: Thân phận thật sự của Mộ Vô Song (2) Miễn phí
247 Chương 247: Lấy hàng kém thay hàng tốt Miễn phí
248 Chương 248: Linh trà Miễn phí
249 Chương 249: Tiểu lão đầu khiếp sợ Miễn phí
250 Chương 250: Mộ Vô Sâm hộc máu (1) Miễn phí
251 Chương 251: Mộ Vô Sâm hộc máu (2) Miễn phí
252 Chương 252: Ta có để cho ngươi đi chưa? Miễn phí
253 Chương 253: Tiểu nha hoàn nổi bão Miễn phí
254 Chương 254: Quá khứ của tiểu lão đầu Miễn phí
255 Chương 255: Người Thiên gia tới (1) Miễn phí
256 Chương 256: Người Thiên gia tới (2) Miễn phí
257 Chương 257: Người Thiên gia tới (3) Miễn phí
258 Chương 258: Người Thiên gia tới (4) Miễn phí
259 Chương 259: Để nàng làm thiếp (1) Miễn phí
260 Chương 260: Để nàng làm thiếp (2) Miễn phí
261 Chương 261: Để nàng làm thiếp (3) Miễn phí
262 Chương 262: Để nàng làm thiếp (4) Miễn phí
263 Chương 263: Đoàn quân xuất thế (1) Miễn phí
264 Chương 264: Đoàn quân Cương Thiết (2) Miễn phí
265 Chương 265: Quân đoàn xuất thế (3) Miễn phí
266 Chương 266: Nàng giết người, ta chôn xác Miễn phí
267 Chương 267: Diệp Linh cầu hôn Miễn phí
268 Chương 268: Một kinh hỉ Miễn phí
269 Chương 269: Mộ Vô Song ghen ghét và ý chí mạnh mẽ Miễn phí
270 Chương 270: Mộ Vô Song tuyệt tình Miễn phí
271 Chương 271: Ích kỷ Miễn phí
272 Chương 272: Kinh diễm* lên đài Miễn phí
273 Chương 273: Đoàn quân Cương Thiết Liệt Diễm cường đại Miễn phí
274 Chương 274: Cưỡng ép Miễn phí
275 Chương 275: Mộ Vô Song tuyệt vọng Miễn phí
276 Chương 276: Hối hận (1) Miễn phí
277 Chương 277: Hối hận (2) Miễn phí
278 Chương 278: Người Quỷ đế thích chính là Vân Lạc Phong Miễn phí
279 Chương 279: Hủy diệt Mộ gia (1) Miễn phí
280 Chương 280: Huỷ diệt Mộ gia (2) Miễn phí
281 Chương 281: Huỷ diệt Mộ gia (3) Miễn phí
282 Chương 282: Hoàng đế xuống đài (1) Miễn phí
283 Chương 283: Hoàng đế xuống đài (2) Miễn phí
284 Chương 284: Hoàng đế xuống đài (3) Miễn phí
285 Chương 285: Hoàng đế rơi đài (4) Miễn phí
286 Chương 286: Đệ nhất cao thủ hoàng tộc (1) Miễn phí
287 Chương 287: Đệ nhất cao thủ hoàng tộc (2) Miễn phí
288 Chương 288: Trà Sữa đáng yêu Miễn phí
289 Chương 289: Xin lỗi, mắt ta mù Miễn phí
290 Chương 290: Vân Lạc vô sỉ (1) Miễn phí
291 Chương 291: Vân Lạc vô sỉ (2) Miễn phí
292 Chương 292: Vân Lạc vô sỉ (3) Miễn phí
293 Chương 293: Vân Lạc vô sỉ (4) Miễn phí
294 Chương 294: Chờ ngươi cho ta một lời giải thích (1) Miễn phí
295 Chương 295: Chờ ngươi cho ta một lời giải thích (2) Miễn phí
296 Chương 296: Ta tin nàng Miễn phí
297 Chương 297: Thân phận của Vân Tiêu Miễn phí
298 Chương 298: Có muốn làm Hoàng đế hay không? Miễn phí
299 Chương 299: Vân Lạc Phong thuộc về ngươi, Vân Tiêu thuộc về ta Miễn phí
300 Chương 300: Si tình cùng dục vọng chiếm hữu Miễn phí
301 Chương 301: Để nàng làm hậu? Miễn phí
302 Chương 302: Vân gia Vân Thanh Nhã (1) Miễn phí
303 Chương 303: Vân gia Vân Thanh Nhã (2) Miễn phí
304 Chương 304: Vân gia Vân Thanh Nhã (3) Miễn phí
305 Chương 305: Vân gia Vân Thanh Nhã (4) Miễn phí
306 Chương 306: Vân gia, Vân Thanh Nhã (5) Miễn phí
307 Chương 307: Vân gia, Vân Thanh Nhã (6) Miễn phí
308 Chương 308: Vân gia, Vân Thanh Nhã (7) Miễn phí
309 Chương 309: Vân gia, Vân Thanh Nhã (8) Miễn phí
310 Chương 310: Vân gia - Vân Thanh Nhã (9) Miễn phí
311 Chương 311: Vân gia - Vân Thanh Nhã (10) Miễn phí
312 Chương 312: Người Y Thành tới (1) Miễn phí
313 Chương 313: Người Y Thành tới (2) Miễn phí
314 Chương 314: Người Y Thành tới (4) Miễn phí
315 Chương 315: Người của Y thành tới (4) Miễn phí
316 Chương 316: Người của Y thành tới (5) Miễn phí
317 Chương 317: Ước hẹn ba năm (1) Miễn phí
318 Chương 318: Ước hẹn ba năm (2) Miễn phí
319 Chương 319: Ước hẹn ba năm (3) Miễn phí
320 Chương 320: Ước hẹn ba năm (4) Miễn phí
321 Chương 321: Ước hẹn ba năm (5) Miễn phí
322 Chương 322: Vân Tiêu trở về (1) Miễn phí
323 Chương 323: Vân Tiêu trở về (2) Miễn phí
324 Chương 324: Vân Tiêu trở về (3) Miễn phí
325 Chương 325: Vân Tiêu trở về (4) Miễn phí
326 Chương 326: Vân Tiêu trở về (5) Miễn phí
327 Chương 327: Vân Tiêu trở về (6) Miễn phí
328 Chương 328: Vân Tiêu trở về (7) Miễn phí
329 Chương 329: Vân Tiêu trở về (8) Miễn phí
330 Chương 330: Vân Tiêu trở về (9) Miễn phí
331 Chương 331: Ta không phải là người hẹp hòi Miễn phí
332 Chương 332: Giá phải trả khi tổn thương hắn Miễn phí
333 Chương 333: Người Tiêu gia tới (1) Miễn phí
334 Chương 334: Người Tiêu gia tới (2) Miễn phí
335 Chương 335: Vị hôn thê (1) Miễn phí
336 Chương 336: Vị hôn thê (2) Miễn phí
337 Chương 337: Đánh ngươi không cần lý do Miễn phí
338 Chương 338: Lăng Dao bị đánh (1) Miễn phí
339 Chương 339: Lăng Dao bị đánh (2) Miễn phí
340 Chương 340: Lăng Dao bị đánh (3) Miễn phí
341 Chương 341: Chạy trốn suốt đêm Miễn phí
342 Chương 342: Vu oan giá họa (1) Miễn phí
343 Chương 343: Vu oan giá họa (2) Miễn phí
344 Chương 344: Vu oan giá họa (3) Miễn phí
345 Chương 345: Vân Tiêu rời đi (1) Miễn phí
346 Chương 346: Vân Tiêu rời đi (2) Miễn phí
347 Chương 347: Vân Tiêu rời đi (3) Miễn phí
348 Chương 348: Âm mưu Miễn phí
349 Chương 349: Tiêu gia, Vân Tiêu Miễn phí
350 Chương 350: Tiêu gia, Vân Tiêu (2) Miễn phí
351 Chương 351: Đến Linh Vực Miễn phí
352 Chương 352: Gặp lại Thiên Nhai Miễn phí
353 Chương 353: Lần đầu gặp Tiêu Ngọc Thanh (1) Miễn phí
354 Chương 354: Lần đầu gặp Tiêu Ngọc Thanh (2) Miễn phí
355 Chương 355: Lần đầu gặp Tiêu Ngọc Thanh (3) Miễn phí
356 Chương 356: Lần đầu gặp tiêu ngọc thanh (4) Miễn phí
357 Chương 357: Lần đầu gặp Tiêu Ngọc Thanh (5) Miễn phí
358 Chương 358: Chữa bệnh (1) Miễn phí
359 Chương 359: Chữa bệnh (2) Miễn phí
360 Chương 360: Chữa bệnh (3) Miễn phí
361 Chương 361: Chữa bệnh (3) Miễn phí
362 Chương 362: Chữa bệnh (4) Miễn phí
363 Chương 363: Chữa bệnh (5) Miễn phí
364 Chương 364: Chữa bệnh (6) Miễn phí
365 Chương 365: Chữa bệnh (7) Miễn phí
366 Chương 366: Đến Tiêu gia trước (1) Miễn phí
367 Chương 367: Đến Tiêu gia trước (2) Miễn phí
368 Chương 368: Phế vật? Vân Tiêu? (1) Miễn phí
369 Chương 369: Phế vật? Vân Tiêu? (2) Miễn phí
370 Chương 370: Kẻ trộm Lâm Nhược Bạch Miễn phí
371 Chương 371: Gặp lại Tiêu Ngọc Thanh (1) Miễn phí
372 Chương 372: Gặp lại Tiêu Ngọc Thanh (2) Miễn phí
373 Chương 373: Gặp lại Tiêu Ngọc Thanh (3) Miễn phí
374 Chương 374: Tìm phiền toái Miễn phí
375 Chương 375: Ta đã có nam nhân (1) Miễn phí
376 Chương 376: Ta đã có nam nhân (2) Miễn phí
377 Chương 377: Ta đã có nam nhân (3) Miễn phí
378 Chương 378: Gặp lại (1) Miễn phí
379 Chương 379: Gặp lại (2) Miễn phí
380 Chương 380: Vân Lạc Phong nổi bão (1) Miễn phí
381 Chương 381: Vân Lạc Phong nổi bão (2) Miễn phí
382 Chương 382: Tiểu Bạch bị vứt bỏ Miễn phí
383 Chương 383: Ta không quen bà ta Miễn phí
384 Chương 384: Không khống chế nổi Vân Tiêu Miễn phí
385 Chương 385: Cứ đánh tùy ý Miễn phí
386 Chương 386: Hắn là nam nhân sau lưng nàng (1) Miễn phí
387 Chương 387: Hắn là nam nhân sau lưng nàng (2) Miễn phí
388 Chương 388: Hắn là nam nhân sau lưng nàng (3) Miễn phí
389 Chương 389: Hắn là nam nhân sau lưng nàng (4) Miễn phí
390 Chương 390: Hắn là nam nhân sau lưng nàng (5) Miễn phí
391 Chương 391: Tiểu Bạch phản kích (1) Miễn phí
392 Chương 392: Tiểu Bạch phản kích (2) Miễn phí
393 Chương 393: Tiểu bạch phản kích (3) Miễn phí
394 Chương 394: Tiểu bạch phản kích (4) Miễn phí
395 Chương 395: Tiểu Bạch phản kích (5) Miễn phí
397 Chương 397: Âm mưu của tiêu lâm (2) Miễn phí
398 Chương 398: Âm mưu của Tiêu Lâm (3) Miễn phí
399 Chương 399: Âm mưu của Tiêu Lâm (4) Miễn phí
400 Chương 400: Âm mưu của Tiêu Lâm (5) Miễn phí
401 Chương 401: Tung tích của Ngọc bài Miễn phí
402 Chương 402: Bí cảnh (1) Miễn phí
403 Chương 403: Bí cảnh (2) Miễn phí
404 Chương 404: Bí cảnh (3) Miễn phí
405 Chương 405: Bí cảnh (4) Miễn phí
406 Chương 406: Bí cảnh (5) Miễn phí
407 Chương 407: Bí cảnh (6) Miễn phí
408 Chương 408: Bí cảnh (7) Miễn phí
409 Chương 409: Bí cảnh (8) Miễn phí
410 Chương 410: Bí cảnh (9) Miễn phí
411 Chương 411: Bí cảnh (10) Miễn phí
412 Chương 412: Hắn là Quỷ Đế (1) Miễn phí
413 Chương 413: Hắn là Quỷ Đế (2) Miễn phí
414 Chương 414: Uy hiếp (1) Miễn phí
415 Chương 415: Uy hiếp (2) Miễn phí
416 Chương 416: Uy hiếp (3) Miễn phí
417 Chương 417: Con là toàn bộ hi vọng của mẫu thân Miễn phí
418 Chương 418: Hận Miễn phí
419 Chương 419: Phụ thân Lâm Nhược Bạch đến (1) Miễn phí
420 Chương 420: Phụ thân Lâm Nhược Bạch đến đây (2) Miễn phí
421 Chương 421: Phụ thân của Lâm Nhược Bạch tới (3) Miễn phí
422 Chương 422: Phụ thân của Lâm Nhược Bạch tới (4) Miễn phí
423 Chương 423: Kiêu ngạo cuồng vọng (1) Miễn phí
424 Chương 424: Kiêu ngạo cuồng vọng (2) Miễn phí
425 Chương 425: Kẻ thần bí đưa mẫu thân đi Miễn phí
426 Chương 426: Tiêu Thần vô sỉ Miễn phí
427 Chương 427: Chó cắn chó Miễn phí
428 Chương 428: Tiêu Thần điên rồi Miễn phí
429 Chương 429: Người sỉ nhục nàng, chết! Miễn phí
430 Chương 430: Ta chờ ngươi tới cởi y phục của ta Miễn phí
431 Chương 431: Tội lỗi của Lâm Duyệt Miễn phí
432 Chương 432: Vân Tiêu cùng Vân Lạc Phong (1) Miễn phí
433 Chương 433: Vân Tiêu cùng Vân Lạc Phong (2) Miễn phí
434 Chương 434: Lâm Kinh Phong đau lòng Miễn phí
435 Chương 435: Về nhà (1) Miễn phí
436 Chương 436: Về nhà (2) Miễn phí
437 Chương 437: Về nhà (3) Miễn phí
438 Chương 438: Về nhà (4) Miễn phí
439 Chương 439: Về nhà (5) Miễn phí
440 Chương 440: Về nhà (6) Miễn phí
441 Chương 441: Người Ninh gia tới (1) Miễn phí
442 Chương 442: Người của Ninh gia tới (2) Miễn phí
443 Chương 443: Người của Ninh gia tới (3) Miễn phí
444 Chương 444: Người Ninh gia tới (4) Miễn phí
445 Chương 445: Vân Lạc Phong giận (1) Miễn phí
446 Chương 446: Vân Lạc Phong tức giận (2) Miễn phí
447 Chương 447: Vân Lạc Phong tức giận (3) Miễn phí
448 Chương 448: Chữa trị cho Ninh Hân (1) Miễn phí
449 Chương 449: Chữa trị cho Ninh Hân (2) Miễn phí
450 Chương 450: Chữa bệnh cho Ninh Hân (3) Miễn phí
451 Chương 451: Chữa bệnh cho Ninh Hân (4) Miễn phí
452 Chương 452: Chữa bệnh cho Ninh Hân (5) Miễn phí
453 Chương 453: Chữa bệnh cho Ninh Hân (6) Miễn phí
454 Chương 454: Chữa bệnh cho Ninh Hân (7) Miễn phí
455 Chương 455: Tính sổ (1) Miễn phí
456 Chương 456: Tính sổ (2) Miễn phí
457 Chương 457: Tính sổ (3) Miễn phí
458 Chương 458: Tính sổ (4) Miễn phí
459 Chương 459: Tính sổ (5) Miễn phí
460 Chương 460: Tính sổ (6) Miễn phí
461 Chương 461: Tính sổ (7) Miễn phí
462 Chương 462: Bi kịch Tứ trưởng lão (1) Miễn phí
463 Chương 463: Bi kịch của Tứ trưởng lão (2) Miễn phí
464 Chương 464: Thích ỷ thế hiếp người Miễn phí
465 Chương 465: Gia chủ Ninh gia đau lòng (1) Miễn phí
466 Chương 466: Gia chủ Ninh gia đau lòng (2) Miễn phí
467 Chương 467: Ninh Viễn Miễn phí
468 Chương 468: Tiểu Bạch nổi bão Miễn phí
469 Chương 469: Bi kịch của Ninh Viễn Miễn phí
470 Chương 470: Người tới cửa cầu thân (1) Miễn phí
471 Chương 471: Tới cửa cầu thân (2) Miễn phí
472 Chương 472: Ninh Hân tỉnh Miễn phí
473 Chương 473: Ninh Hân bị đánh Miễn phí
474 Chương 474: Thiên Nhai cũng muốn kêu nàng là sư phụ (1) Miễn phí
475 Chương 475: Thiên Nhai cũng muốn kêu nàng là sư phụ (2.) Miễn phí
476 Chương 476: Ninh lão tức giận (1) Miễn phí
477 Chương 477: Ninh lão tức giận (2) Miễn phí
478 Chương 478: Ninh lão tức giận (3) Miễn phí
479 Chương 479: Ninh lão tức giận (4) Miễn phí
480 Chương 480: Ninh lão tức giận (5) Miễn phí
481 Chương 481: Ta có cho các ngươi đi à? Miễn phí
482 Chương 482: Vân Lạc Phong là sư phụ ông (1) Miễn phí
483 Chương 483: Vân Lạc Phong là sư phụ ông (2) Miễn phí
484 Chương 484: Thiên Kha chết Miễn phí
485 Chương 485: Bi kịch của Tứ trưởng lão (1) Miễn phí
486 Chương 486: Bi kịch của Tứ trưởng lão (2) Miễn phí
487 Chương 487: Bi kịch của Tứ trưởng lão (3) Miễn phí
488 Chương 488: Bi kịch của Tứ trưởng lão (4) Miễn phí
489 Chương 489: Bi kịch của Tứ trưởng lão (5) Miễn phí
490 Chương 490: Bi kịch của Tứ trưởng lão (6) Miễn phí
491 Chương 491: Bi kịch của Tứ trưởng lão (7) Miễn phí
492 Chương 492: Bi kịch của Tứ trưởng lão (8) Miễn phí
493 Chương 493: Bi kịch của Tứ trưởng lão (9) Miễn phí
494 Chương 494: Bi kịch của Tứ trưởng lão (10) Miễn phí
495 Chương 495: Tứ trưởng lão chết Miễn phí
496 Chương 496: Quá khứ của Ninh Hân (1) Miễn phí
497 Chương 497: Quá khứ của Ninh Hân (2) Miễn phí
498 Chương 498: Vân Lạc Phong được cầu hôn (1) Miễn phí
499 Chương 499: Vân Lạc Phong bị cầu hôn (2) Miễn phí
500 Chương 500: Vân Lạc Phong bị cầu hôn (3) Miễn phí
501 Chương 501: Vân Lạc Phong bị cầu hôn (4) Miễn phí
502 Chương 502: Bạch Túc Miễn phí
503 Chương 503: Nàng là mẫu thân ta (1) Miễn phí
504 Chương 504: Nàng là mẫu thân ta (2) Miễn phí
505 Chương 505: Tiểu Mạch phúc hắc (1) Miễn phí
506 Chương 506: Tiểu Mạch phúc hắc (2) Miễn phí
507 Chương 507: Tới Thiên gia trước (1) Miễn phí
508 Chương 508: Đến Thiên gia (2) Miễn phí
509 Chương 509: Thiên gia vô sỉ (1) Miễn phí
510 Chương 510: Thiên gia vô sỉ (2) Miễn phí
511 Chương 511: Mục đích của Vân Lạc Phong Miễn phí
512 Chương 512: Chung Linh Nhi Miễn phí
513 Chương 513: Vân Lạc Phong khí phách (1) Miễn phí
514 Chương 514: Khí phách của Vân Lạc Phong (2) Miễn phí
515 Chương 515: Khí phách của Vân Lạc Phong (3) Miễn phí
516 Chương 516: Khí phách của Vân Lạc Phong (4) Miễn phí
517 Chương 517: Chủ ý của Thiên Huyền (1) Miễn phí
518 Chương 518: Chủ ý của Thiên Huyền (2) Miễn phí
519 Chương 519: Thực lực Long Phi Miễn phí
520 Chương 520: Chim cự phong Miễn phí
521 Chương 521: Vân Lạc Phong ra tay (1) Miễn phí
522 Chương 522: Vân Lạc Phong ra tay (2) Miễn phí
523 Chương 523: Lấy một đánh nhiều, khí phách (1) Miễn phí
524 Chương 524: Lấy một đánh nhiều, khí phách (2) Miễn phí
525 Chương 525: Uy hiếp (1) Miễn phí
526 Chương 526: Uy hiếp (2) Miễn phí
527 Chương 527: Uy hiếp (3) Miễn phí
528 Chương 528: Vân Lạc Phong giận (1) Miễn phí
529 Chương 529: Vân Lạc Phong tức giận (2) Miễn phí
530 Chương 530: Vân Lạc Phong tức giận (3) Miễn phí
531 Chương 531: Vân Lạc Phong giận (4) Miễn phí
532 Chương 532: Thiên Nhai đến (1) Miễn phí
533 Chương 533: Thiên Nhai tới (2) Miễn phí
534 Chương 534: Thiên Nhai tới (3) Miễn phí
535 Chương 535: Thiên Nhai tới (4) Miễn phí
536 Chương 536: Át chủ bài của Thiên gia (1) Miễn phí
537 Chương 537: Át chủ bài của Thiên gia (2) Miễn phí
538 Chương 538: Dự tính trước (1) Miễn phí
539 Chương 539: Dự tính trước (2) Miễn phí
540 Chương 540: Diệt tộc (1) Miễn phí
541 Chương 541: Diệt tộc (2) Miễn phí
542 Chương 542: Diệt tộc (3) Miễn phí
543 Chương 543: Diệt tộc (4) Miễn phí
544 Chương 544: Ta muốn cưới hắn Miễn phí
545 Chương 545: Tiểu Mạch tuyệt vọng Miễn phí
546 Chương 546: Thế lực của thành hoàng tuyền Miễn phí
547 Chương 547: Ta muốn gặp lão đại của các ngươi Miễn phí
548 Chương 548: Thiên Ngọc (1) Miễn phí
549 Chương 549: Thiên Ngọc (2) Miễn phí
550 Chương 550: Thay thế vị trí của ngươi (1) Miễn phí
551 Chương 551: Thay thế vị trí của ngươi (2) Miễn phí
552 Chương 552: Ta đồng ý Miễn phí
553 Chương 553: Lời đồn nổi lên bốn phía Miễn phí
554 Chương 554: Bạch y như tiên Miễn phí
555 Chương 555: Chặt tay ngươi Miễn phí
556 Chương 556: Nghiêm lão che chở Miễn phí
557 Chương 557: Trầm Ngọc Khanh (1) Miễn phí
558 Chương 558: Trầm Ngọc Khanh (2) Miễn phí
559 Chương 559: Hội Đấu Giá (1) Miễn phí
560 Chương 560: Hội Đấu Giá (2) Miễn phí
561 Chương 561: Hội Đấu Giá (3) Miễn phí
562 Chương 562: Hội Đấu Giá (4) Miễn phí
563 Chương 563: Hội Đấu Giá (5) Miễn phí
564 Chương 564: Hội Đấu Giá (6) Miễn phí
565 Chương 565: Hội Đấu Giá (7) Miễn phí
566 Chương 566: Hội Đấu Giá (8) Miễn phí
567 Chương 567: Hội Đấu Giá (9) Miễn phí
568 Chương 568: Hội Đấu Giá (10) Miễn phí
569 Chương 569: Mèo khen mèo dài đuôi Miễn phí
570 Chương 570: Đường Duyệt kiêu ngạo (1) Miễn phí
571 Chương 571: Đường Duyệt kiêu ngạo (2) Miễn phí
572 Chương 572: Chất vấn Miễn phí
573 Chương 573: Ta có thể chữa khỏi cho ngươi Miễn phí
574 Chương 574: Thị nữ Trầm gia (1) Miễn phí
575 Chương 575: Thị nữ Trầm gia (2) Miễn phí
576 Chương 576: Trầm Ngọc Khanh tức giận (1) Miễn phí
577 Chương 577: Trầm Ngọc Khanh tức giận (2) Miễn phí
578 Chương 578: Đây là.... Con trai cô? (1) Miễn phí
579 Chương 579: Đây là.... Con trai cô (2) Miễn phí
580 Chương 580: Quá khứ của Trầm Ngọc Khanh (1) Miễn phí
581 Chương 581: Quá khứ của Trầm Ngọc Khanh (2) Miễn phí
582 Chương 582: Quá khứ của Trầm Ngọc Khanh (3) Miễn phí
583 Chương 583: Quá khứ của Trầm Ngọc Khanh (4) Miễn phí
584 Chương 584: Quá khứ của Trầm Ngọc Khanh (5) Miễn phí
585 Chương 585: Quá khứ của Trầm Ngọc Khanh (6) Miễn phí
586 Chương 586: Trị liệu (1) Miễn phí
587 Chương 587: Trị liệu (2) Miễn phí
588 Chương 588: Chiến đấu (1) Miễn phí
589 Chương 589: Chiến đấu (2) Miễn phí
590 Chương 590: Chiến đấu (3) Miễn phí
591 Chương 591: Chiến đấu (4) Miễn phí
592 Chương 592: Chiến đấu (5) Miễn phí
593 Chương 593: Chiến đấu (6) Miễn phí
594 Chương 594: Chiến đấu (7) Miễn phí
595 Chương 595: Chiến đấu (8) Miễn phí
596 Chương 596: Chiến đấu (9) Miễn phí
597 Chương 597: TvThiên Võ Các, diệt (1) Miễn phí
598 Chương 598: Thiên Võ Các, diệt (2) Miễn phí
599 Chương 599: Thiên Võ Các, diệt (3) Miễn phí
600 Chương 600: Thiên Võ Các, diệt (4) Miễn phí
601 Chương 601: Thiên Võ Các, diệt (5) Miễn phí
602 Chương 602: Thiên Võ Các, diệt (6) Miễn phí
603 Chương 603: Hồn Dẫn (1) Miễn phí
604 Chương 604: Hồn Dẫn (2) Miễn phí
605 Chương 605: Hồn Dẫn (3) Miễn phí
606 Chương 606: Hồn Dẫn (4) Miễn phí
607 Chương 607: Một năm Miễn phí
608 Chương 608: Y thần Tuyệt Thiên (1) Miễn phí
609 Chương 609: Y thần Tuyệt Thiên (2) Miễn phí
610 Chương 610: Đại hội y sư (1) Miễn phí
611 Chương 611: Đại hội y sư (2) Miễn phí
612 Chương 612: Đại hội y sư (3) Miễn phí
613 Chương 613: Mời Quỷ đế (1) Miễn phí
614 Chương 614: Mời Quỷ đế (2) Miễn phí
615 Chương 615: Mời Quỷ đế (3) Miễn phí
616 Chương 616: Tâm tư Lâm Nhã Đình (1) Miễn phí
617 Chương 617: Tâm tư Lâm Nhã Đình (2) Miễn phí
618 Chương 618: Tâm tư Lâm Nhã Đình (3) Miễn phí
619 Chương 619: Xin lỗi (1) Miễn phí
620 Chương 620: Xin lỗi (2) Miễn phí
621 Chương 621: Xin lỗi (3) Miễn phí
622 Chương 622: Xin lỗi (4) Miễn phí
623 Chương 623: Xin lỗi (5) Miễn phí
624 Chương 624: Đại hội y sư bắt đầu (1) Miễn phí
625 Chương 625: Đại Hội Y Sư bắt đầu (2) Miễn phí
626 Chương 626: Đại Hội Y Sư bắt đầu (3) Miễn phí
627 Chương 627: Đại Hội Y Sư bắt đầu (3) Miễn phí
628 Chương 628: Kết cục của giả bệnh (1) Miễn phí
629 Chương 629: Kết cục của giả bệnh (2) Miễn phí
630 Chương 630: Phong cách của Thiên Nhai khi lên sân khấu (1) Miễn phí
631 Chương 631: Phong cách của Thiên Nhai khi lên sân khấu (2) Miễn phí
632 Chương 632: Phong cách của Thiên Nhai khi lên sân khấu (3) Miễn phí
633 Chương 633: Phong cách của Thiên Nhai khi lên sân khấu (4) Miễn phí
634 Chương 634: Phong cách của Thiên Nhai khi lên Sân khấu (5) Miễn phí
635 Chương 635: Phong cách của Thiên Nhai khi lên sân khấu (6) Miễn phí
636 Chương 636: Phong cách của Thiên Nhai khi lên sân khấu (7) Miễn phí
637 Chương 637: Sợ ông kiêu ngạo Miễn phí
638 Chương 638: Lăn ra đây! Miễn phí
639 Chương 639: Ngài ấy là đồ đệ của Thiên Nhai? Miễn phí
640 Chương 640: Gánh tội thay Miễn phí
641 Chương 641: Chỉ đạo Miễn phí
642 Chương 642: Đi! tìm Y Thành tính sổ! Miễn phí
643 Chương 643: Vân Thanh Nhã (1) Miễn phí
644 Chương 644: Vân Thanh Nhã (2) Miễn phí
645 Chương 645: Vân Thanh Nhã (3) Miễn phí
646 Chương 646: Vân Thanh Nhã (4) Miễn phí
647 Chương 647: Vân Thanh Nhã (5) Miễn phí
648 Chương 648: Vân Thanh Nhã (6) Miễn phí
649 Chương 649: Vân Tiêu tới (1) Miễn phí
650 Chương 650: Vân Tiêu tới (2) Miễn phí
651 Chương 651: Vân Tiêu, ta nhớ chàng (1) Miễn phí
652 Chương 652: Vân Tiêu, ta nhớ chàng (2) Miễn phí
653 Chương 653: Vân Tiêu, ta nhớ chàng (3) Miễn phí
654 Chương 654: Vân Tiêu, ta nhớ chàng (4) Miễn phí
655 Chương 655: Kết cục của Y Thành (1) Miễn phí
656 Chương 656: Kết cục của Y Thành (2) Miễn phí
657 Chương 657: Kết cục của Y Thành (3) Miễn phí
658 Chương 658: Kết cục của Y Thành (4) Miễn phí
659 Chương 659: Kết cục của Y Thành (5) Miễn phí
660 Chương 660: Kết cục của Y Thành (6) Miễn phí
661 Chương 661: Kết cục của Y Thành (7) Miễn phí
662 Chương 662: Kết cục của Y Thành (8) Miễn phí
663 Chương 663: Kết cục của Y Thành (9) Miễn phí
664 Chương 664: Chúng ta trở về phòng tâm sự Miễn phí
665 Chương 665: Nàng đối địch với trời, vậy trời chính là kẻ địch của ta Miễn phí
666 Chương 666: Nguyệt sự đến trước Miễn phí
667 Chương 667: Bi kịch của Tiểu Mạch Miễn phí
668 Chương 668: Bạch Túc tới đoạt người (1) Miễn phí
669 Chương 669: Bạch Túc tới đoạt người (2) Miễn phí
670 Chương 670: Ngươi sẽ không có cơ hội thắng Miễn phí
671 Chương 671: Bạch Túc bị thương Miễn phí
672 Chương 672: Âm mưu của Bạch Túc Miễn phí
673 Chương 673: Tới cửa xin lỗi (1) Miễn phí
674 Chương 674: Tới cửa xin lỗi (2) Miễn phí
675 Chương 675: Tới cửa xin lỗi (3) Miễn phí
676 Chương 676: Tới cửa xin lỗi (4) Miễn phí
677 Chương 677: Tới cửa xin lỗi (5) Miễn phí
678 Chương 678: Thẳng thắn thành khẩn (1) Miễn phí
679 Chương 679: Thẳng thắn thành khẩn (2) Miễn phí
680 Chương 680: Thẳng thắn thành khẩn (3) Miễn phí
681 Chương 681: Thẳng thắn thành khẩn (4) Miễn phí
682 Chương 682: Thẳng thắn thành khẩn (5) Miễn phí
683 Chương 683: Thẳng thắn thành khẩn (6) Miễn phí
684 Chương 684: Đại thọ (1) Miễn phí
685 Chương 685: Đại thọ (2) Miễn phí
686 Chương 686: Đại thọ (3) Miễn phí
687 Chương 687: Đại thọ (4) Miễn phí
688 Chương 688: Đại thọ (5) Miễn phí
689 Chương 689: Đại thọ (6) Miễn phí
690 Chương 690: Đại thọ (7) Miễn phí
691 Chương 691: Đại thọ (8) Miễn phí
692 Chương 692: Đại thọ (9) Miễn phí
693 Chương 693: Đại thọ (10) Miễn phí
694 Chương 694: Sính lễ khiến người đời khiếp sợ (1) Miễn phí
695 Chương 695: Sính lễ khiến người đời khiếp sợ (2) Miễn phí
696 Chương 696: Sính lễ khiến người đời khiếp sợ (3) Miễn phí
697 Chương 697: Một lòng say mê Miễn phí
698 Chương 698: Linh tửu (1) Miễn phí
699 Chương 699: Linh tửu (2) Miễn phí
700 Chương 700: Hạt giống biến hóa (1) Miễn phí
701 Chương 701: Hạt giống biến hóa (2) Miễn phí
702 Chương 702: Hạt giống biến hóa (3) Miễn phí
703 Chương 703: Nhất kiến chung tình (1) Miễn phí
704 Chương 704: Nhất kiến chung tình (2) Miễn phí
705 Chương 705: Nhất kiến chung tình (3) Miễn phí
706 Chương 706: Thu phục tộc chuột (1) Miễn phí
707 Chương 707: Thu phục tộc chuột (2) Miễn phí
708 Chương 708: Vô Hồi Đại Lục (1) Miễn phí
709 Chương 709: Vô hồi đại lục (2) Miễn phí
710 Chương 710: Vô hồi đại lục (3) Miễn phí
711 Chương 711: Bỏ lỡ (1) Miễn phí
712 Chương 712: Bỏ lỡ (2) Miễn phí
713 Chương 713: Bỏ lỡ (3) Miễn phí
714 Chương 714: Sư phụ của Long Phi (1) Miễn phí
715 Chương 715: Sư phụ của Long Phi (2) Miễn phí
716 Chương 716: Sư phụ của Long Phi (3) Miễn phí
717 Chương 717: Sư phụ của Long Phi (4) Miễn phí
718 Chương 718: Dối trá (1) Miễn phí
719 Chương 719: Dối trá (2) Miễn phí
720 Chương 720: Dối trá (3) Miễn phí
721 Chương 721: Dối trá (4) Miễn phí
722 Chương 722: Cảnh giới vô sỉ (1) Miễn phí
723 Chương 723: Cảnh giới vô sỉ (2) Miễn phí
724 Chương 724: Cảnh giới vô sỉ (4) Miễn phí
725 Chương 725: Cảnh giới vô sỉ (4) Miễn phí
726 Chương 726: Cảnh giới vô sỉ (5) Miễn phí
727 Chương 727: Lâm Nhược Hân tìm chết (1) Miễn phí
728 Chương 728: Lâm Nhược Hân tìm chết (2) Miễn phí
729 Chương 729: Lâm Nhược Hân tìm chết (3) Miễn phí
730 Chương 730: Lâm Nhược Hân tìm chết (4) Miễn phí
731 Chương 731: Lâm Nhược Hân tìm chết (5) Miễn phí
732 Chương 732: Lâm Nhược Hân tìm chết (6) Miễn phí
733 Chương 733: Lâm Nhược Hân tìm chết (7) Miễn phí
734 Chương 734: Lâm Nhược Hân tìm chết (8) Miễn phí
735 Chương 735: Lâm Nhược Hân tìm chết (9) Miễn phí
736 Chương 736: Lâm Nhược Hân tìm chết (10) Miễn phí
737 Chương 737: Lâm Nhược Hân tìm chết (11) Miễn phí
738 Chương 738: Lâm Nhược Hân tìm chết (12) Miễn phí
739 Chương 739: Lâm Nhược Hân tìm chết (13) Miễn phí
740 Chương 740: Lâm Nhược Hân tìm chết (14) Miễn phí
741 Chương 741: Lâm Nhược Hân tìm chết (15) Miễn phí
742 Chương 742: Gương mặt thật của ngụy quân tử (1) Miễn phí
743 Chương 743: Gương mặt thật của ngụy quân tử (2) Miễn phí
744 Chương 744: Gương mặt thật của ngụy quân tử (3) Miễn phí
745 Chương 745: Gương mặt thật của ngụy quân tử (4) Miễn phí
746 Chương 746: Gương mặt thật của ngụy quân tử (5) Miễn phí
747 Chương 747: Ngại quá, lỡ tay Miễn phí
748 Chương 748: Phong ấn Miễn phí
749 Chương 749: Thiên tài Tuyệt Thiên (1) Miễn phí
750 Chương 750: Thiên tài Tuyệt Thiên (2) Miễn phí
751 Chương 751: Thiên tài Tuyệt Thiên (3) Miễn phí
752 Chương 752: Phá phong ấn Miễn phí
753 Chương 753: Ngươi là gì của Tuyệt Thiên? Miễn phí
754 Chương 754: Tuyệt Thiên xuất thủ (1) Miễn phí
755 Chương 755: Tuyệt Thiên xuất thủ (2) Miễn phí
756 Chương 756: Tuyệt Thiên xuất thủ (3) Miễn phí
757 Chương 757: Tuyệt thiên xuất thủ (4) Miễn phí
758 Chương 758: Tuyệt Thiên xuất thủ (5) Miễn phí
759 Chương 759: Nữ tử áo đỏ giận (1) Miễn phí
760 Chương 760: Nữ tử áo đỏ giận (2) Miễn phí
761 Chương 761: Nữ tử áo đỏ giận (3) Miễn phí
762 Chương 762: Nữ tử áo đỏ giận (4) Miễn phí
763 Chương 763: Nữ tử áo đỏ giận (5) Miễn phí
764 Chương 764: Ta đảm đương vai ác (1) Miễn phí
765 Chương 765: Ta đảm đương vai ác (2) Miễn phí
766 Chương 766: Ta đảm đương vai ác (3) Miễn phí
767 Chương 767: Ta đảm đương vai ác (4) Miễn phí
768 Chương 768: Tiểu cô nương thần bí(1) Miễn phí
769 Chương 769: Tiểu cô nương thần bí (2) Miễn phí
770 Chương 770: Đây là đánh cướp? Miễn phí
771 Chương 771: Như thế nào là cướp? (1) Miễn phí
772 Chương 772: Như thế nào là cướp? (2) Miễn phí
773 Chương 773: Như thế nào là cướp? (3) Miễn phí
774 Chương 774: Mộc gia tìm tới cửa (1) Miễn phí
775 Chương 775: Mộc gia tìm tới cửa (2) Miễn phí
776 Chương 776: Mộc gia tìm tới cửa (3) Miễn phí
777 Chương 777: Chúng ta nên nói đạo lý (1) Miễn phí
778 Chương 778: Chúng ta nên nói đạo lý (2) Miễn phí
779 Chương 779: Tộc chuột nổi giận Miễn phí
780 Chương 780: Hạnh phúc của Trà Sữa Miễn phí
781 Chương 781: Khởi hành đến Diệp thành (1) Miễn phí
782 Chương 782: Khởi hành đến Diệp thành (2) Miễn phí
783 Chương 783: Khởi hành đến Diệp thành (3) Miễn phí
784 Chương 784: Khởi hành đến Diệp thành (4) Miễn phí
785 Chương 785: Khởi hành đến Diệp thành (5) Miễn phí
786 Chương 786: Khởi hành đến Diệp thành (6) Miễn phí
787 Chương 787: Khởi hành đến Diệp thành (7) Miễn phí
788 Chương 788: Lại gặp bạch liên hoa Miễn phí
789 Chương 789: Tiết Nhu Nhi âm hiểm (1) Miễn phí
790 Chương 790: Tiết Nhu Nhi âm hiểm (2) Miễn phí
791 Chương 791: Tiết Nhu Nhi âm hiểm (3) Miễn phí
792 Chương 792: Tiết Nhu Nhi âm hiểm (4) Miễn phí
793 Chương 793: Tiết Nhu Nhi âm hiểm (5) Miễn phí
794 Chương 794: Tiết Nhu Nhi âm hiểm (6) Miễn phí
795 Chương 795: Tiết Nhu Nhi âm hiểm (7) Miễn phí
796 Chương 796: Tụ Linh Dược gây ra oanh động (1) Miễn phí
797 Chương 797: Tụ Linh Dược khiến cho oanh động (2) Miễn phí
798 Chương 798: Tụ Linh Dược khiến cho oanh động (3) Miễn phí
799 Chương 799: Tụ Linh Dược khiến cho oanh động (4) Miễn phí
800 Chương 800: Tụ Linh Dược khiến cho oanh động (5) Miễn phí
801 Chương 801: Quân Phượng Linh trở về (1) Miễn phí
802 Chương 802: Quân Phượng Linh trở về (2) Miễn phí
803 Chương 803: Quân Phượng Linh trở về (3) Miễn phí
804 Chương 804: Quân Phượng Linh trở về (4) Miễn phí
805 Chương 805: Quân Phượng Linh trở về (5) Miễn phí
806 Chương 806: Quân Phượng Linh trở về (6) Miễn phí
807 Chương 807: Tiết Nhu Nhi làm chuyện ngu xuẩn (1) Miễn phí
808 Chương 808: Tiết Nhu Nhi làm chuyện ngu xuẩn (2) Miễn phí
809 Chương 809: Tiết Nhu Nhi làm chuyện ngu xuẩn (3) Miễn phí
810 Chương 810: Tiết Nhu Nhi làm chuyện ngu xuẩn (4) Miễn phí
811 Chương 811: Tiết Nhu Nhi làm chuyện ngu xuẩn (5) Miễn phí
812 Chương 812: Kích động, há hốc mồm (1) Miễn phí
813 Chương 813: Kích động, há hốc mồm (2) Miễn phí
814 Chương 814: Hố Tiết Nhu Nhi (1) Miễn phí
815 Chương 815: Hố Tiết Nhu Nhi (2) Miễn phí
816 Chương 816: Hố Tiết Nhu Nhi (3) Miễn phí
817 Chương 817: Hố Tiết Nhu Nhi (4) Miễn phí
818 Chương 818: Tội này, ta không gánh (1) Miễn phí
819 Chương 819: Tội này, ta không gánh (2) Miễn phí
820 Chương 820: Tiết Nhu Nhi chết (1) Miễn phí
821 Chương 821: Tiết Nhu Nhi chết (2) Miễn phí
822 Chương 822: Tiết Nhu Nhi chết (3) Miễn phí
823 Chương 823: Tiết Nhu Nhi chết (4) Miễn phí
824 Chương 824: Tiết Nhu Nhi chết (5) Miễn phí
825 Chương 825: Tiết Nhu Nhi chết (6) Miễn phí
826 Chương 826: Tiết Nhu Nhi chết (7) Miễn phí
827 Chương 827: Tiết Nhu Nhi chết (8) Miễn phí
828 Chương 828: Tiết Nhu Nhi chết (8) Miễn phí
829 Chương 829: Tiết Nhu Nhi chết (10) Miễn phí
830 Chương 830: Người Diệp gia tới (1) Miễn phí
831 Chương 831: Người Diệp gia tới (2) Miễn phí
832 Chương 832: Người Diệp gia tới (3) Miễn phí
833 Chương 833: Người Diệp gia tới (4) Miễn phí
834 Chương 834: Người Diệp gia tới (5) Miễn phí
835 Chương 835: Người Diệp gia tới (6) Miễn phí
836 Chương 836: Thân phận của Hỏa Hỏa Miễn phí
837 Chương 837: Đến Diệp gia Miễn phí
838 Chương 838: Khinh nhục, xem thường (1) Miễn phí
839 Chương 839: Khinh nhục, xem thường (2) Miễn phí
840 Chương 840: Khinh nhục, xem thường (3) Miễn phí
841 Chương 841: Khinh nhục, xem thường (4) Miễn phí
842 Chương 842: Khinh nhục, xem thường (5) Miễn phí
843 Chương 843: Khinh nhục, xem thường (6) Miễn phí
844 Chương 844: Ninh phụ thiên hạ, bất phụ khanh Miễn phí
845 Chương 845: Ăn vạ (1) Miễn phí
846 Chương 846: Ăn vạ (2) Miễn phí
847 Chương 847: Ăn vạ (3) Miễn phí
848 Chương 848: Diệp Kỳ bị đánh (1) Miễn phí
849 Chương 849: Diệp Kỳ bị đánh (2) Miễn phí
850 Chương 850: Diệp Kỳ bị đánh (3) Miễn phí
851 Chương 851: Diệp Kỳ bị đánh (4) Miễn phí
852 Chương 852: Hưng sư vấn tội (1) Miễn phí
853 Chương 853: Hưng sư vấn tội (2) Miễn phí
854 Chương 854: Hưng sư vấn tội (3) Miễn phí
855 Chương 855: Hưng sư vấn tội (4) Miễn phí
856 Chương 856: Như thế nào là âm hiểm (1) Miễn phí
857 Chương 857: Như thế nào là âm hiểm (2) Miễn phí
858 Chương 858: Người hoàng cung tới (1) Miễn phí
859 Chương 859: Người hoàng cung tới (2) Miễn phí
860 Chương 860: Người hoàng cung tới (3) Miễn phí
861 Chương 861: Người hoàng cung tới (4) Miễn phí
862 Chương 862: Cố nhân (1) Miễn phí
863 Chương 863: Cố nhân (2) Miễn phí
864 Chương 864: Chữa bệnh cho hoàng hậu (1) Miễn phí
865 Chương 865: Chữa bệnh cho hoàng hậu (2) Miễn phí
866 Chương 866: Chữa bệnh cho hoàng hậu (3) Miễn phí
867 Chương 867: Chữa bệnh cho hoàng hậu (4) Miễn phí
868 Chương 868: Chữa bệnh cho hoàng hậu (5) Miễn phí
869 Chương 869: Lấy máu nghiệm thân (1) Miễn phí
870 Chương 870: Lấy máu nghiệm thân (2) Miễn phí
871 Chương 871: Lấy máu nghiệm thân (3) Miễn phí
872 Chương 872: Lấy máu nghiệm thân (4) Miễn phí
873 Chương 873: Lấy máu nghiệm thân (5) Miễn phí
874 Chương 874: Lấy máu nghiệm thân (6) Miễn phí
875 Chương 875: Gia yến (1) Miễn phí
876 Chương 876: Gia yến (2) Miễn phí
877 Chương 877: Gia yến (2) Miễn phí
878 Chương 878: Gia yến (3) Miễn phí
879 Chương 879: Gia yến (5) Miễn phí
880 Chương 880: Diệp Cảnh Huyền vô sỉ (1) Miễn phí
881 Chương 881: Diệp Cảnh Huyền vô sỉ (2) Miễn phí
882 Chương 882: Diệp Cảnh Huyền vô sỉ (3) Miễn phí
883 Chương 883: Diệp Cảnh Huyền vô sỉ (4) Miễn phí
884 Chương 884: Diệp Cảnh Huyền vô sỉ (5) Miễn phí
885 Chương 885: Dê thế tội (1) Miễn phí
886 Chương 886: Dê thế tội (2) Miễn phí
887 Chương 887: Thục Phi nương nương Miễn phí
888 Chương 888: Thục Phi nương nương (2) Miễn phí
889 Chương 889: Thục Phi nương nương (3) Miễn phí
890 Chương 890: Hãm hại (1) Miễn phí
891 Chương 891: Hãm hại (2) Miễn phí
892 Chương 892: Hãm hại (3) Miễn phí
893 Chương 893: Hãm hại (4) Miễn phí
894 Chương 894: Hãm hại (5) Miễn phí
895 Chương 895: Hãm hại (6) Miễn phí
896 Chương 896: Hãm hại (7) Miễn phí
897 Chương 897: Hãm hại (8) Miễn phí
898 Chương 898: Hãm hại (9) Miễn phí
899 Chương 899: Âm mưu bại lộ (1) Miễn phí
900 Chương 900: Âm mưu bại lộ (2) Miễn phí
901 Chương 901: Âm mưu bại lộ (3) Miễn phí
902 Chương 902: Âm mưu bại lộ (4) Miễn phí
903 Chương 903: Vân Tiêu ra tay (1) Miễn phí
904 Chương 904: Vân Tiêu ra tay (2) Miễn phí
905 Chương 905: Vân Tiêu ra tay (3) Miễn phí
906 Chương 906: Bi kịch của Diệp Cảnh Huyền (1) Miễn phí
907 Chương 907: Bi kịch của Diệp Cảnh Huyền (2) Miễn phí
908 Chương 908: Bi kịch của Diệp Cảnh Huyền (3) Miễn phí
909 Chương 909: Hồ Tổ tông Miễn phí
910 Chương 910: Sửa trị (1) Miễn phí
911 Chương 911: Sửa trị (2) Miễn phí
912 Chương 912: Sửa trị (3) Miễn phí
913 Chương 913: Sửa trị (4) Miễn phí
914 Chương 914: Sửa trị (5) Miễn phí
915 Chương 915: Sửa trị (6) Miễn phí
916 Chương 916: Diệp Thiên kích động (1) Miễn phí
917 Chương 917: Diệp Thiên kích động (2) Miễn phí
918 Chương 918: Diệp Thiên kích động (3) Miễn phí
919 Chương 919: Lâm Nhược Bạch (1) Miễn phí
920 Chương 920: Lâm Nhược Bạch (2) Miễn phí
921 Chương 921: Lâm Nhược Bạch (3) Miễn phí
922 Chương 922: Lâm Nhược Bạch nổi bão (1) Miễn phí
923 Chương 923: Lâm Nhược Bạch nổi bão (2) Miễn phí
924 Chương 924: Thầy trò gặp mặt (1) Miễn phí
925 Chương 925: Thầy trò gặp nhau (2) Miễn phí
926 Chương 926: Sứ giả Lam Tường Quốc (1) Miễn phí
927 Chương 927: Sứ giả Lam Tường Quốc (2) Miễn phí
928 Chương 928: Sứ giả Lam Tường Quốc (3) Miễn phí
929 Chương 929: Sứ giả Lam Tường Quốc (4) Miễn phí
930 Chương 930: Sứ giả Lam Tường Quốc (5) Miễn phí
931 Chương 931: Sứ giả Lam Tường Quốc (6) Miễn phí
932 Chương 932: Vân Tiêu rời đi (1) Miễn phí
933 Chương 933: Vân Tiêu rời đi (2) Miễn phí
934 Chương 934: Vân Tiêu rời đi (3) Miễn phí
935 Chương 935: Vân Tiêu rời đi (4) Miễn phí
936 Chương 936: Vân Tiêu rơi xuống (1) Miễn phí
937 Chương 937: Vân Tiêu rơi xuống (2) Miễn phí
938 Chương 938: Vân Tiêu rơi xuống (3) Miễn phí
939 Chương 939: Vân Tiêu rơi xuống (4) Miễn phí
940 Chương 940: Vân Tiêu rơi xuống (5) Miễn phí
941 Chương 941: Thành việc Miễn phí
942 Chương 942: Một cánh tay mà thôi (1) Miễn phí
943 Chương 943: Một cánh tay mà thôi (2) Miễn phí
944 Chương 944: Người Huyền Âm Cốc tới (1) Miễn phí
945 Chương 945: Người Huyền Âm Cốc tới (2) Miễn phí
946 Chương 946: Biến hóa của cây nhỏ (1) Miễn phí
947 Chương 947: Biến hóa của cây nhỏ (2) Miễn phí
948 Chương 948: Lễ vật của cây nhỏ (1) Miễn phí
949 Chương 949: Lễ vật của cây nhỏ (2) Miễn phí
950 Chương 950: Chia lìa (1) Miễn phí
951 Chương 951: Chia lìa (2) Miễn phí
952 Chương 952: Chia lìa (3) Miễn phí
953 Chương 953: Chia lìa (4) Miễn phí
954 Chương 954: Chia lìa (5) Miễn phí
955 Chương 955: Chia lìa (6) Miễn phí
956 Chương 956: Chia lìa (7) Miễn phí
957 Chương 957: Chia lìa (8) Miễn phí
958 Chương 958: Chia lìa (9) Miễn phí
959 Chương 959: Chia lìa (10) Miễn phí
960 Chương 960: Làm khó dễ (1) Miễn phí
961 Chương 961: Làm khó dễ (2) Miễn phí
962 Chương 962: Làm khó dễ (3) Miễn phí
963 Chương 963: Làm khó dễ (4) Miễn phí
964 Chương 964: Báo danh tỷ thí (1) Miễn phí
965 Chương 965: Báo danh tỷ thí (2) Miễn phí
966 Chương 966: Báo danh ba hạng mục (1) Miễn phí
967 Chương 967: Báo danh ba hạng mục (2) Miễn phí
968 Chương 968: Tỷ thí y thuật (1) Miễn phí
969 Chương 969: Tỷ thí y thuật (2) Miễn phí
970 Chương 970: Tiêu Ngọc Thanh đau (1) Miễn phí
971 Chương 971: Tiêu Ngọc Thanh đau (2) Miễn phí
972 Chương 972: Tiêu Ngọc Thanh đau (3) Miễn phí
973 Chương 973: Tiêu Ngọc Thanh đau (4) Miễn phí
974 Chương 974: Tiêu Ngọc Thanh đau (5) Miễn phí
975 Chương 975: So với cô, Liễu Thần Dật tính là thứ gì? (1) Miễn phí
976 Chương 976: So với cô, Liễu Thần Dật tính là thứ gì? (2) Miễn phí
977 Chương 977: So với cô, Liễu Thần Dật tính là thứ gì? (3) Miễn phí
978 Chương 978: So với cô, Liễu Thần Dật tính là thứ gì? (4) Miễn phí
979 Chương 979: Vân Lạc Phong thọc gậy bánh xe (1) Miễn phí
980 Chương 980: Vân Lạc Phong đào góc tường (2) Miễn phí
981 Chương 981: Vân Lạc Phong đào góc tường (3) Miễn phí
982 Chương 982: Vân Lạc Phong đào góc tường (4) Miễn phí
983 Chương 983: Vân Lạc Phong đào góc tường (5) Miễn phí
984 Chương 984: Long Nguyên âm hiểm (1) Miễn phí
985 Chương 985: Long Nguyên âm hiểm (2) Miễn phí
986 Chương 986: Long Nguyên âm hiểm (3) Miễn phí
987 Chương 987: Long Nguyên âm hiểm (4) Miễn phí
988 Chương 988: Long Nguyên âm hiểm (5) Miễn phí
989 Chương 989: Hạng nhất (1) Miễn phí
990 Chương 990: Hạng nhất (2) Miễn phí
991 Chương 991: Hạng nhất (3) Miễn phí
992 Chương 992: Liễu Thần Dật hối hận và tuyệt vọng (1) Miễn phí
993 Chương 993: Liễu Thần Dật hối hận và tuyệt vọng (3) Miễn phí
994 Chương 994: Liễu Thần Dật hối hận và tuyệt vọng (3) Miễn phí
995 Chương 995: Liễu Thần Dật hối hận và tuyệt vọng (4) Miễn phí
996 Chương 996: Liễu Thần Dật hối hận và tuyệt vọng (5) Miễn phí
997 Chương 997: Tiêu Ngọc Thanh (1) Miễn phí
998 Chương 998: Tiêu Ngọc Thanh (2) Miễn phí
999 Chương 999: Đấu vòng loại (1) Miễn phí
1000 Chương 1000: Đấu vòng loại (2) Miễn phí
1001 Chương 1001: Đấu vòng loại (3) Miễn phí
1002 Chương 1002: Đấu vòng loại (4) Miễn phí
1003 Chương 1003: Vòng đầu loại (5) Miễn phí
1004 Chương 1004: Đấu vòng loại (6) Miễn phí
1005 Chương 1005: Lại là đệ nhất Miễn phí
1006 Chương 1006: Đấu bán kết (1) Miễn phí
1007 Chương 1007: Đấu bán kết (2) Miễn phí
1008 Chương 1008: Đấu bán kết (3) Miễn phí
1009 Chương 1009: Đấu bán kết (4) Miễn phí
1010 Chương 1010: Tiểu Bạch chiến đấu (1) Miễn phí
1011 Chương 1011: Tiểu Bạch chiến đấu (2) Miễn phí
1012 Chương 1012: Tiểu Bạch chiến đấu (3) Miễn phí
1013 Chương 1013: Tiểu Bạch chiến đấu (4) Miễn phí
1014 Chương 1014: Trận chung kết (1) Miễn phí
1015 Chương 1015: Trận chung kết (2) Miễn phí
1016 Chương 1016: Trận chung kết (3) Miễn phí
1017 Chương 1017: Trận chung kết (4) Miễn phí
1018 Chương 1018: Đi, đi xem Vân Lạc Phong thuần thú Miễn phí
1019 Chương 1019: Chúng thú thuần phục Miễn phí
1020 Chương 1020: Cáo lão hồi hương Miễn phí
1021 Chương 1021: Mắc mưu (1) Miễn phí
1022 Chương 1022: Mắc mưu (2) Miễn phí
1023 Chương 1023: Vị khách ngoài ý muốn Miễn phí
1024 Chương 1024: Đất phong (1) Miễn phí
1025 Chương 1025: Đất phong (2) Miễn phí
1026 Chương 1026: Đất phong (3) Miễn phí
1027 Chương 1027: Đất phong (4) Miễn phí
1028 Chương 1028: Đất phong (5) Miễn phí
1029 Chương 1029: Tranh giành linh thú (1) Miễn phí
1030 Chương 1030: Tranh giành linh thú (2) Miễn phí
1031 Chương 1031: Tranh giành linh thú (3) Miễn phí
1032 Chương 1032: Tranh giành linh thú (4) Miễn phí
1033 Chương 1033: Cố nhân (1) Miễn phí
1034 Chương 1034: Cố nhân (2) Miễn phí
1035 Chương 1035: Cố nhân (3) Miễn phí
1036 Chương 1036: Cố nhân (4) Miễn phí
1037 Chương 1037: Ai hố ai? (1) Miễn phí
1038 Chương 1038: Ai hố ai? (2) Miễn phí
1039 Chương 1039: Ai hố ai? (3) Miễn phí
1040 Chương 1040: Ai hố ai? (4) Miễn phí
1041 Chương 1041: Mãnh thú viễn cổ ngủ say (1) Miễn phí
1042 Chương 1042: Mãnh thú viễn cổ ngủ say (2) Miễn phí
1043 Chương 1043: Dời Tụ Linh Trận Miễn phí
1044 Chương 1044: Trả phí bảo vệ? Miễn phí
1045 Chương 1045: Vân Lạc Phong trở về (1) Miễn phí
1046 Chương 1046: Vân Lạc Phong trở về (2) Miễn phí
1047 Chương 1047: Cuồng vọng khí phách điếu tạc thiên (1) Miễn phí
1048 Chương 1048: Cuồng vọng khí phách điếu tạc thiên (2) Miễn phí
1049 Chương 1049: Cuồng vọng khí phách điếu tạc thiên (3) Miễn phí
1050 Chương 1050: Vô số y sư nổi tiếng tìm đến (1) Miễn phí
1051 Chương 1051: Vô số y sư nổi tiếng tìm đến (2) Miễn phí
1052 Chương 1052: Vô số y sư nổi tiếng tìm đến (3) Miễn phí
1053 Chương 1053: Vô số y sư nổi tiếng tìm đến (4) Miễn phí
1054 Chương 1054: Vô số y sư nổi tiếng tìm đến (5) Miễn phí
1055 Chương 1055: Vô số y sư nổi tiếng tìm đến (6) Miễn phí
1056 Chương 1056: Vô số y sư nổi tiếng tìm đến (7) Miễn phí
1057 Chương 1057: Vô số y sư nổi tiếng tìm đến (8) Miễn phí
1058 Chương 1058: Vô số y sư nổi tiếng tìm đến (9) Miễn phí
1059 Chương 1059: Vô số y sư nổi tiếng tìm đến (10) Miễn phí
1060 Chương 1060: Vô số y sư nổi tiếng tìm đến (11) Miễn phí
1061 Chương 1061: Chen ngang (1) Miễn phí
1062 Chương 1062: Chen ngang? (2) Miễn phí
1063 Chương 1063: Chen ngang? (3) Miễn phí
1064 Chương 1064: Chen ngang? (4) Miễn phí
1065 Chương 1065: Chen ngang? (5) Miễn phí
1066 Chương 1066: Chen ngang? (6) Miễn phí
1067 Chương 1067: Yến hội (1) Miễn phí
1068 Chương 1068: Yến hội (2) Miễn phí
1069 Chương 1069: Yến hội (3) Miễn phí
1070 Chương 1070: Yến hội (4) Miễn phí
1071 Chương 1071: Yến hội (5) Miễn phí
1072 Chương 1072: Yến hội (6) Miễn phí
1073 Chương 1073: Yến hội (7) Miễn phí
1074 Chương 1074: Yến hội (8) Miễn phí
1075 Chương 1075: Yến hội (9) Miễn phí
1076 Chương 1076: Yến hội (10) Miễn phí
1077 Chương 1077: Khiếp sợ! chấn động! (1) Miễn phí
1078 Chương 1078: Khiếp sợ! chấn động! (2) Miễn phí
1079 Chương 1079: Khiếp sợ! chấn động! (3) Miễn phí
1080 Chương 1080: Khiếp sợ! chấn động! (4) Miễn phí
1081 Chương 1081: Khiếp sợ! chấn động! (5) Miễn phí
1082 Chương 1082: Khiếp sợ! chấn động! (6) Miễn phí
1083 Chương 1083: Khiếp sợ! chấn động! (7) Miễn phí
1084 Chương 1084: Khiếp sợ! chấn động! (8) Miễn phí
1085 Chương 1085: Khiếp sợ! chấn động! (9) Miễn phí
1086 Chương 1086: Khiếp sợ! chấn động! (10) Miễn phí
1087 Chương 1087: Khiếp sợ! chấn động! (11) Miễn phí
1088 Chương 1088: Khiếp sợ! chấn động! (12) Miễn phí
1089 Chương 1089: Khiếp sợ! chấn động! (13) Miễn phí
1090 Chương 1090: Khiếp sợ! chấn động! (14) Miễn phí
1091 Chương 1091: Khiếp sợ! chấn động! (15) Miễn phí
1092 Chương 1092: Thọc gậy bánh xe (1) Miễn phí
1093 Chương 1093: Thọc gậy bánh xe (2) Miễn phí
1094 Chương 1094: Thọc gậy bánh xe (3) Miễn phí
1095 Chương 1095: Chọc gậy bánh xe (4) Miễn phí
1096 Chương 1096: Ra oai phủ đầu (1) Miễn phí
1097 Chương 1097: Ra oai phủ đầu (2) Miễn phí
1098 Chương 1098: Ra oai phủ đầu (3) Miễn phí
1099 Chương 1099: Ra oai phủ đầu (4) Miễn phí
1100 Chương 1100: Ra oai phủ đầu (5) Miễn phí
1101 Chương 1101: Ra oai phủ đầu (6) Miễn phí
1102 Chương 1102: Ra oai phủ đầu (7) Miễn phí
1103 Chương 1103: Tiểu Bạch gặp nạn (1) Miễn phí
1104 Chương 1104: Tiểu Bạch gặp nạn (2) Miễn phí
1105 Chương 1105: Tiểu Bạch gặp nạn (3) Miễn phí
1106 Chương 1106: Tiểu Bạch gặp nạn (4) Miễn phí
1107 Chương 1107: Tiểu Bạch gặp nạn (5) Miễn phí
1108 Chương 1108: Tiểu Bạch gặp nạn (6) Miễn phí
1109 Chương 1109: Tiểu Bạch gặp nạn (7) Miễn phí
1110 Chương 1110: Tiểu Bạch gặp nạn (8) Miễn phí
1111 Chương 1111: Tiểu Bạch gặp nạn (9) Miễn phí
1112 Chương 1112: Tiểu Bạch gặp nạn (10) Miễn phí
1113 Chương 1113: Đê tiện, vô sỉ (1) Miễn phí
1114 Chương 1114: Đê tiện, vô sỉ (2) Miễn phí
1115 Chương 1115: Đê tiện, vô sỉ (3) Miễn phí
1116 Chương 1116: Đê tiện, vô sỉ (6) Miễn phí
1117 Chương 1117: Đê tiện, vô sỉ (5) Miễn phí
1118 Chương 1118: Đê tiện, vô sỉ (6) Miễn phí
1119 Chương 1119: Vân Lạc Phong phẫn nộ (1) Miễn phí
1120 Chương 1120: Vân Lạc Phong phẫn nộ (2) Miễn phí
1121 Chương 1121: Vân Lạc Phong phẫn nộ (3) Miễn phí
1122 Chương 1122: Vân Lạc Phong phẫn nộ (4) Miễn phí
1123 Chương 1123: Vân Lạc Phong phẫn nộ (5) Miễn phí
1124 Chương 1124: Vân Lạc Phong phẫn nộ (6) Miễn phí
1125 Chương 1125: Vân Lạc Phong phẫn nộ (7) Miễn phí
1126 Chương 1126: Vân Lạc Phong phẫn nộ (8) Miễn phí
1127 Chương 1127: Vân Lạc Phong phẫn nộ (9) Miễn phí
1128 Chương 1128: Vân Lạc Phong phẫn nộ (10) Miễn phí
1129 Chương 1129: Vân Lạc Phong phẫn nộ (11) Miễn phí
1130 Chương 1130: Vân Lạc Phong phẫn nộ (12) Miễn phí
1131 Chương 1131: Tam đại gia tộc hủy diệt (1) Miễn phí
1132 Chương 1132: Tam đại gia tộc hủy diệt (2) Miễn phí
1133 Chương 1133: Tam đại gia tộc hủy diệt (3) Miễn phí
1134 Chương 1134: Tam đại gia tộc hủy diệt (4) Miễn phí
1135 Chương 1135: Tam đại gia tộc hủy diệt (5) Miễn phí
1136 Chương 1136: Tam đại gia tộc hủy diệt (6) Miễn phí
1137 Chương 1137: Cuồng quyến khí phách Cơ Cửu Thiên (1) Miễn phí
1138 Chương 1138: Cuồng quyến khí phách Cơ Cửu Thiên (2) Miễn phí
1139 Chương 1139: Cuồng quyến khí phách Cơ Cửu Thiên (3) Miễn phí
1140 Chương 1140: Cuồng quyến khí phách Cơ Cửu Thiên (4) Miễn phí
1141 Chương 1141: Cuồng quyến khí phách Cơ Cửu Thiên (5) Miễn phí
1142 Chương 1142: Cuồng quyến khí phách Cơ Cửu Thiên (6) Miễn phí
1143 Chương 1143: Đại hội y sư (1) Miễn phí
1144 Chương 1144: Đại hội y sư (2) Miễn phí
1145 Chương 1145: Đại hội y sư (3) Miễn phí
1146 Chương 1146: Đại hội y sư (4) Miễn phí
1147 Chương 1147: Đại hội y sư (5) Miễn phí
1148 Chương 1148: Đại hội y sư (6) Miễn phí
1149 Chương 1149: Thân phận của Cơ Cửu Thiên (1) Miễn phí
1150 Chương 1150: Thân phận của Cơ Cửu Thiên (2) Miễn phí
1151 Chương 1151: Thân phận của Cơ Cửu Thiên (3) Miễn phí
1152 Chương 1152: Thân phận của Cơ Cửu Thiên (4) Miễn phí
1153 Chương 1153: Thân phận của Cơ Cửu Thiên (5) Miễn phí
1154 Chương 1154: Thân phận của Cơ Cửu Thiên (6) Miễn phí
1155 Chương 1155: Sinh (1) Miễn phí
1156 Chương 1156: Sinh (2) Miễn phí
1157 Chương 1157: Sinh (3) Miễn phí
1158 Chương 1158: Sinh (4) Miễn phí
1159 Chương 1159: Sinh (5) Miễn phí
1160 Chương 1160: Sinh (6) Miễn phí
1161 Chương 1161: Vân Lạc Phong trở về (1) Miễn phí
1162 Chương 1162: Vân Lạc Phong trở lại (2) Miễn phí
1163 Chương 1163: Vân Lạc Phong trở về (3) Miễn phí
1164 Chương 1164: Vân Lạc Phong trở về (4) Miễn phí
1165 Chương 1165: Vân Lạc Phong trở về (5) Miễn phí
1166 Chương 1166: Vân Lạc Phong trở về (6) Miễn phí
1167 Chương 1167: Thiên Hồi Đế Quốc diệt (1) Miễn phí
1168 Chương 1168: Thiên Hồi Đế Quốc, diệt (2) Miễn phí
1169 Chương 1169: Thiên Hồi Đế Quốc, diệt (3) Miễn phí
1170 Chương 1170: Thiên hồi đế quốc, diệt (4) Miễn phí
1171 Chương 1171: Thiên Hồi Đế Quốc, diệt (5) Miễn phí
1172 Chương 1172: Thiên Hồi Đế Quốc, diệt (6) Miễn phí
1173 Chương 1173: Thất Châu Đại Lục (1) Miễn phí
1174 Chương 1174: Thất châu đại lục (2) Miễn phí
1175 Chương 1175: Thất châu đại lục (3) Miễn phí
1176 Chương 1176: Thất châu đại lục (4) Miễn phí
1177 Chương 1177: Thất châu đại lục (5) Miễn phí
1178 Chương 1178: Thất châu đại lục (6) Miễn phí
1179 Chương 1179: Khảo hạch (1) Miễn phí
1180 Chương 1180: Khảo hạch (2) Miễn phí
1181 Chương 1181: Khảo hạch (3) Miễn phí
1182 Chương 1182: Khảo hạch (4) Miễn phí
1183 Chương 1183: Khảo hạch (5) Miễn phí
1184 Chương 1184: Khảo hạch (6) Miễn phí
1185 Chương 1185: Người quen của Hỏa Hỏa (1) Miễn phí
1186 Chương 1186: Người quen của Hỏa Hỏa (2) Miễn phí
1187 Chương 1187: Người quen của Hỏa Hỏa (3) Miễn phí
1188 Chương 1188: Người quen của Hỏa Hỏa (4) Miễn phí
1189 Chương 1189: Người quen của Hỏa Hỏa (5) Miễn phí
1190 Chương 1190: Người quen của Hỏa Hỏa (6) Miễn phí
1191 Chương 1191: Người quen của Hỏa Hỏa (7) Miễn phí
1192 Chương 1192: Người quen của Hỏa Hỏa (8) Miễn phí
1193 Chương 1193: Người quen của Hỏa Hỏa (9) Miễn phí
1194 Chương 1194: Người quen của Hỏa Hỏa (10) Miễn phí
1195 Chương 1195: Lão tổ Diệp gia (1) Miễn phí
1196 Chương 1196: Lão tổ Diệp gia (2) Miễn phí
1197 Chương 1197: Lão tổ Diệp gia (3) Miễn phí
1198 Chương 1198: Lão tổ Diệp gia (4) Miễn phí
1199 Chương 1199: Lão tổ Diệp gia (5) Miễn phí
1200 Chương 1200: Lão tổ Diệp gia (6) Miễn phí
1201 Chương 1201: Lão tổ Diệp gia (6) Miễn phí
1202 Chương 1202: Lão tổ Diệp gia (8) Miễn phí
1203 Chương 1203: Lão tổ Diệp gia (6) Miễn phí
1204 Chương 1204: Lão tổ Diệp gia (10) Miễn phí
1205 Chương 1205: Lão tổ Diệp gia (11) Miễn phí
1206 Chương 1206: Gặp lại Vân Tiêu (1) Miễn phí
1207 Chương 1207: Gặp lại Vân Tiêu (2) Miễn phí
1208 Chương 1208: Gặp lại Vân Tiêu (3) Miễn phí
1209 Chương 1209: Gặp lại Vân Tiêu (4) Miễn phí
1210 Chương 1210: Gặp lại Vân Tiêu (5) Miễn phí
1211 Chương 1211: Gặp lại Vân Tiêu (6) Miễn phí
1212 Chương 1212: Gặp lại Vân Tiêu (7) Miễn phí
1213 Chương 1213: Gặp lại Vân Tiêu (8) Miễn phí
1214 Chương 1214: Gặp lại Vân Tiêu (9) Miễn phí
1215 Chương 1215: Gặp lại Vân Tiêu (10) Miễn phí
1216 Chương 1216: Nói không hết ân ái triền miên (1) Miễn phí
1217 Chương 1217: Nói không hết ân ái triền miên (2) Miễn phí
1218 Chương 1218: Ân ái triền miên nói không hết (3) Miễn phí
1219 Chương 1219: Ân ái triền miên nói không hết (4) Miễn phí
1220 Chương 1220: Ân ái triền miên nói không hết (5) Miễn phí
1221 Chương 1221: Ân ái triền miên nói không hết (6) Miễn phí
1222 Chương 1222: Ân ái triền miên nói không hết (7) Miễn phí
1223 Chương 1223: Ân ái triền miên nói không hết (8) Miễn phí
1224 Chương 1224: Ân ái triền miên nói không hết (9) Miễn phí
1225 Chương 1225: Ân ái triền miên nói không hết (10) Miễn phí
1226 Chương 1226: Phong ba không ngừng (1) Miễn phí
1227 Chương 1227: Phong ba không ngừng (2) Miễn phí
1228 Chương 1228: Phong ba không ngừng (3) Miễn phí
1229 Chương 1229: Phong ba không ngừng (4) Miễn phí
1230 Chương 1230: Phong ba không ngừng (5) Miễn phí
1231 Chương 1231: Phong ba không ngừng (6) Miễn phí
1232 Chương 1232: Phong ba không ngừng (7) Miễn phí
1233 Chương 1233: Phong ba không ngừng (8) Miễn phí
1234 Chương 1234: Phong ba không ngừng (9) Miễn phí
1235 Chương 1235: Phong ba không ngừng (10) Miễn phí
1236 Chương 1236: Chiến đấu (1) Miễn phí
1237 Chương 1237: Chiến đấu (2) Miễn phí
1238 Chương 1238: Chiến đấu (3) Miễn phí
1239 Chương 1239: Chiến đấu (4) Miễn phí
1240 Chương 1240: Chiến đấu (5) Miễn phí
1241 Chương 1241: Chiến đấu (6) Miễn phí
1242 Chương 1242: Chiến đấu (7) Miễn phí
1243 Chương 1243: Chiến đấu (8) Miễn phí
1244 Chương 1244: Chiến đấu (9) Miễn phí
1245 Chương 1245: Chiến đấu (10) Miễn phí
1246 Chương 1246: Nhiều người tức giận (1) Miễn phí
1247 Chương 1247: Nhiều người tức giận (2) Miễn phí
1248 Chương 1248: Nhiều người tức giận (3) Miễn phí
1249 Chương 1249: Nhiều người tức giận (4) Miễn phí
1250 Chương 1250: Nhiều người tức giận (5) Miễn phí
1251 Chương 1251: Nhiều người tức giận (6) Miễn phí
1252 Chương 1252: Nhiều người tức giận (7) Miễn phí
1253 Chương 1253: Nhiều người tức giận (8) Miễn phí
1254 Chương 1254: Nhiều người tức giận (9) Miễn phí
1255 Chương 1255: Nhiều người tức giận (10) Miễn phí
1256 Chương 1256: Tiểu Lô Li bị bắt (1) Miễn phí
1257 Chương 1257: Tiểu Lô Li bị bắt (2) Miễn phí
1258 Chương 1258: Tiểu Lô Li bị bắt (3) Miễn phí
1259 Chương 1259: Tiểu Lô Li bị bắt (4) Miễn phí
1260 Chương 1260: Tiểu loli bị bắt (5) Miễn phí
1261 Chương 1261: Tiểu loli bị bắt (6) Miễn phí
1262 Chương 1262: Tiểu loli bị bắt (7) Miễn phí
1263 Chương 1263: Tiểu loli bị bắt (8) Miễn phí
1264 Chương 1264: Tiểu loli bị bắt (9) Miễn phí
1265 Chương 1265: Tiểu loli bị bắt (10) Miễn phí
1266 Chương 1266: Âm mưu bại lộ (1) Miễn phí
1267 Chương 1267: Âm mưu bại lộ (2) Miễn phí
1268 Chương 1268: Âm mưu bị bại lộ (3) Miễn phí
1269 Chương 1269: Âm mưu bại lộ (4) Miễn phí
1270 Chương 1270: Âm mưu bại lộ (5) Miễn phí
1271 Chương 1271: Âm mưu bại lộ (6) Miễn phí
1272 Chương 1272: Âm mưu bại lộ (7) Miễn phí
1273 Chương 1273: Âm mưu bại lộ (8) Miễn phí
1274 Chương 1274: Âm mưu bại lộ (9) Miễn phí
1275 Chương 1275: Âm mưu bại lộ (10) Miễn phí
1276 Chương 1276: Diêu Mộng Kỳ hối hận (1) Miễn phí
1277 Chương 1277: Diêu Mộng Kỳ hối hận (2) Miễn phí
1278 Chương 1278: Diêu Mộng Kỳ hối hận (3) Miễn phí
1279 Chương 1279: Diêu Mộng Kỳ hối hận (4) Miễn phí
1280 Chương 1280: Diêu Mộng Kỳ hối hận (5) Miễn phí
1281 Chương 1281: Tây Châu khiếp sợ (1) Miễn phí
1282 Chương 1282: Tây Châu khiếp sợ (2) Miễn phí
1283 Chương 1283: Tây Châu khiếp sợ (3) Miễn phí
1284 Chương 1284: Tây Châu khiếp sợ (4) Miễn phí
1285 Chương 1285: Tây Châu khiếp sợ (5) Miễn phí
1286 Chương 1286: Tây Châu khiếp sợ (6) Miễn phí
1287 Chương 1287: Tây Châu khiếp sợ (7) Miễn phí
1288 Chương 1288: Tây Châu khiếp sợ (8) Miễn phí
1289 Chương 1289: Tây Châu khiếp sợ (9) Miễn phí
1290 Chương 1290: Tây Châu khiếp sợ (10) Miễn phí
1291 Chương 1291: Hồ Li giận (1) Miễn phí
1292 Chương 1292: Hồ Li giận (2) Miễn phí
1293 Chương 1293: Hồ Li giận (3) Miễn phí
1294 Chương 1294: Hồ Li giận (4) Miễn phí
1295 Chương 1295: Hồ Li giận (5) Miễn phí
1296 Chương 1296: Hồ Ly tức giận (6) Miễn phí
1297 Chương 1297: Hồ Ly nổi giận 7 Miễn phí
1298 Chương 1298: Hồ Ly nổi giận 8 Miễn phí
1299 Chương 1299: Hồ Ly nổi giận 9 Miễn phí
1300 Chương 1300: Hồ Ly nổi giận (10) Miễn phí
1301 Chương 1301: Đến nhà đòi nợ (1) Miễn phí
1302 Chương 1302: Đến nhà đòi nợ (2) Miễn phí
1303 Chương 1303: Đến nhà đòi nợ (3) Miễn phí
1304 Chương 1304: Đến nhà đòi nợ (4) Miễn phí
1305 Chương 1305: Đến nhà đòi nợ (5) Miễn phí
1306 Chương 1306: Bạch Túc (1) Miễn phí
1307 Chương 1307: Bạch Túc (2) Miễn phí
1308 Chương 1308: Bạch Túc (3) Miễn phí
1309 Chương 1309: Bạch Túc (4) Miễn phí
1310 Chương 1310: Bạch Túc (5) Miễn phí
1311 Chương 1311: Bạch Túc (6) Miễn phí
1312 Chương 1312: Bạch Túc (7) Miễn phí
1313 Chương 1313: Bạch Túc (8) Miễn phí
1314 Chương 1314: Bạch Túc (9) Miễn phí
1315 Chương 1315: Bạch Túc (10) Miễn phí
1316 Chương 1316: Bạch Túc (11) Miễn phí
1317 Chương 1317: Mới vào Đông Châu Miễn phí
1318 Chương 1318: Mới vào Đông Châu (2) Miễn phí
1319 Chương 1319: Mới vào Đông Châu (3) Miễn phí
1320 Chương 1320: Mới vào Đông Châu (4) Miễn phí
1321 Chương 1321: Mới vào Đông Châu (5) Miễn phí
1322 Chương 1322: Mới vào Đông Châu (6) Miễn phí
1323 Chương 1323: Thiên tài hồng y, Hồng Loan (1) Miễn phí
1324 Chương 1324: Thiên tài hồng y, Hồng Loan (2) Miễn phí
1325 Chương 1325: Thiên tài hồng y, Hồng Loan (3) Miễn phí
1326 Chương 1326: Thiên tài hồng y, Hồng Loan (4) Miễn phí
1327 Chương 1327: Người đê tiện (1) Miễn phí
1328 Chương 1328: Người đê tiện (2) Miễn phí
1329 Chương 1329: Người đê tiện (3) Miễn phí
1330 Chương 1330: Người đê tiện (4) Miễn phí
1331 Chương 1331: Giả bệnh (1) Miễn phí
1332 Chương 1332: Giả bệnh (2) Miễn phí
1333 Chương 1333: Giả bệnh (3) Miễn phí
1334 Chương 1334: Giả bệnh (4) Miễn phí
1335 Chương 1335: Giả bệnh (5) Miễn phí
1336 Chương 1336: Giả bệnh (6) Miễn phí
1337 Chương 1337: Quân gia Linh Châu (1) Miễn phí
1338 Chương 1338: Quân gia Linh Châu (2) Miễn phí
1339 Chương 1339: Quân gia Linh Châu (3) Miễn phí
1340 Chương 1340: Quân gia Linh Châu (4) Miễn phí
1341 Chương 1341: Quân gia Linh Châu (5) Miễn phí
1342 Chương 1342: Quân gia Linh Châu (6) Miễn phí
1343 Chương 1343: Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch (1) Miễn phí
1344 Chương 1344: Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch (2) Miễn phí
1345 Chương 1345: Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch (3) Miễn phí
1346 Chương 1346: Người không biết xấu hổ nhất thiên hạ (4) Miễn phí
1347 Chương 1347: Người không biết xấu hổ nhất thiên hạ (5) Miễn phí
1348 Chương 1348: Người không biết xấu hổ nhất thiên hạ (6) Miễn phí
1349 Chương 1349: Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch (7) Miễn phí
1350 Chương 1350: Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch (8) Miễn phí
1351 Chương 1351: Tiểu Bạch thức tỉnh (1) Miễn phí
1352 Chương 1352: Tiểu Bạch thức tỉnh (2) Miễn phí
1353 Chương 1353: Tiểu Bạch thức tỉnh (3) Miễn phí
1354 Chương 1354: Tiểu Bạch thức tỉnh (4) Miễn phí
1355 Chương 1355: Tiểu Bạch thức tỉnh (5) Miễn phí
1356 Chương 1356: Tung tích của Vân Tiêu (1) Miễn phí
1357 Chương 1357: Tung tích của Vân Tiêu (2) Miễn phí
1358 Chương 1358: Tung tích của Vân Tiêu (3) Miễn phí
1359 Chương 1359: Tung tích của Vân Tiêu (4) Miễn phí
1360 Chương 1360: Tung tích của Vân Tiêu (5) Miễn phí
1361 Chương 1361: Tung tích của Vân Tiêu (6) Miễn phí
1362 Chương 1362: Tung tích của Vân Tiêu (7) Miễn phí
1363 Chương 1363: Tung tích của Vân Tiêu (8) Miễn phí
1364 Chương 1364: Tung tích của Vân Tiêu (9) Miễn phí
1365 Chương 1365: Tung tích của Vân Tiêu (10) Miễn phí
1366 Chương 1366: Đi tới Đông Châu (1) Miễn phí
1367 Chương 1367: Đi Trung Châu (2) Miễn phí
1368 Chương 1368: Đi Trung Châu (3) Miễn phí
1369 Chương 1369: Đi Trung Châu (4) Miễn phí
1370 Chương 1370: Đi Trung Châu (5) Miễn phí
1371 Chương 1371: Đi Trung Châu (6) Miễn phí
1372 Chương 1372: Đi Trung Châu (7) Miễn phí
1373 Chương 1373: Đi Trung Châu (8) Miễn phí
1374 Chương 1374: Trở mặt (1) Miễn phí
1375 Chương 1375: Trở mặt (2) Miễn phí
1376 Chương 1376: Trở mặt (3) Miễn phí
1377 Chương 1377: Trở mặt (4) Miễn phí
1378 Chương 1378: Trở mặt (5) Miễn phí
1379 Chương 1379: Nàng đau lòng (1) Miễn phí
1380 Chương 1380: Nàng đau lòng (2) Miễn phí
1381 Chương 1381: Nàng đau lòng (3) Miễn phí
1382 Chương 1382: Nàng đau lòng (4) Miễn phí
1383 Chương 1383: Nàng đau lòng (5) Miễn phí
1384 Chương 1384: Nàng đau lòng (6) Miễn phí
1385 Chương 1385: Nàng đau lòng (7) Miễn phí
1386 Chương 1386: Nàng đau lòng (8) Miễn phí
1387 Chương 1387: Nàng đau lòng (9) Miễn phí
1388 Chương 1388: Nàng đau lòng (10) Miễn phí
1389 Chương 1389: Tộc Vu Yêu (1) Miễn phí
1390 Chương 1390: Vu Yêu Tộc (2) Miễn phí
1391 Chương 1391: Vu Yêu Tộc (3) Miễn phí
1392 Chương 1392: Vu Yêu Tộc (4) Miễn phí
1393 Chương 1393: Vu Yêu Tộc (5) Miễn phí
1394 Chương 1394: Vu Yêu Tộc (6) Miễn phí
1395 Chương 1395: Vu Yêu Tộc (7) Miễn phí
1396 Chương 1396: Thánh Nữ (1) Miễn phí
1397 Chương 1397: Thánh Nữ (2) Miễn phí
1398 Chương 1398: Thánh Nữ (3) Miễn phí
1399 Chương 1399: Thánh Nữ (4) Miễn phí
1400 Chương 1400: Thánh nữ (5) Miễn phí
1401 Chương 1401: Thánh nữ (6) Miễn phí
1402 Chương 1402: Thánh nữ (7) Miễn phí
1403 Chương 1403: Thánh Nữ (8) Miễn phí
1404 Chương 1404: Thánh Nữ (9) Miễn phí
1405 Chương 1405: Thánh Nữ (10) Miễn phí
1406 Chương 1406: Ôn thần (1) Miễn phí
1407 Chương 1407: Ôn thần (2) Miễn phí
1408 Chương 1408: Ôn Thần (3) Miễn phí
1409 Chương 1409: Ôn thần (4) Miễn phí
1410 Chương 1410: Ôn thần (5) Miễn phí
1411 Chương 1411: Ôn thần (6) Miễn phí
1412 Chương 1412: Ôn thần (7) Miễn phí
1413 Chương 1413: Ôn thần (8) Miễn phí
1414 Chương 1414: Kết cục của Âu Nhã (1) Miễn phí
1415 Chương 1415: Kết cục của Âu Nhã (2) Miễn phí
1416 Chương 1416: Kết cục của Âu Nhã (3) Miễn phí
1417 Chương 1417: Kết cục của Âu Nhã (4) Miễn phí
1418 Chương 1418: Kết cục của Âu Nhã (5) Miễn phí
1419 Chương 1419: Kết cục của Âu Nhã (6) Miễn phí
1420 Chương 1420: Kết cục của Âu Nhã (7) Miễn phí
1421 Chương 1421: Kết cục của Âu Nhã (8) Miễn phí
1422 Chương 1422: Kết cục của Âu Nhã (9) Miễn phí
1423 Chương 1423: Kết cục của Âu Nhã (10) Miễn phí
1424 Chương 1424: Đột phá (1) Miễn phí
1425 Chương 1425: Đột phá (2) Miễn phí
1426 Chương 1426: Đột phá (3) Miễn phí
1427 Chương 1427: Đột phá! (4) Miễn phí
1428 Chương 1428: Đột phá! (5) Miễn phí
1429 Chương 1429: Đột phá! (6) Miễn phí
1430 Chương 1430: Nhược điểm của Cơ Cửu Thiên (1) Miễn phí
1431 Chương 1431: Nhược điểm của Cơ Cửu Thiên (2) Miễn phí
1432 Chương 1432: Nhược điểm của Cơ Cửu Thiên (3) Miễn phí
1433 Chương 1433: Nhược điểm của Cơ Cửu Thiên (4) Miễn phí
1434 Chương 1434: Nhược điểm của Cơ Cửu Thiên (5) Miễn phí
1435 Chương 1435: Nhược điểm của Cơ Cửu Thiên (6) Miễn phí
1436 Chương 1436: Tư tàng của Tuyệt Thiên (1) Miễn phí
1437 Chương 1437: Tư tàng của Tuyệt Thiên (2) Miễn phí
1438 Chương 1438: Tư tàng của Tuyệt Thiên (3) Miễn phí
1439 Chương 1439: Tư tàng của Tuyệt Thiên (4) Miễn phí
1440 Chương 1440: Tư tàng của Tuyệt Thiên (5) Miễn phí
1441 Chương 1441: Tư tàng của Tuyệt Thiên (6) Miễn phí
1442 Chương 1442: Tư tàng của Tuyệt Thiên (7) Miễn phí
1443 Chương 1443: Tư tàng của Tuyệt Thiên (8 Miễn phí
1444 Chương 1444: Thời gian như nước (1) Miễn phí
1445 Chương 1445: Thời gian như nước (2) Miễn phí
1446 Chương 1446: Thời gian như nước (3) Miễn phí
1447 Chương 1447: Thời gian như nước (4) Miễn phí
1448 Chương 1448: Thời gian như nước (5) Miễn phí
1449 Chương 1449: Thời gian như nước (6) Miễn phí
1450 Chương 1450: Thời gian như nước (7) Miễn phí
1451 Chương 1451: Thời gian như nước (8) Miễn phí
1452 Chương 1452: Thời gian như nước (9) Miễn phí
1453 Chương 1453: Thời gian như nước (10) Miễn phí
1454 Chương 1454: Biến hóa của Hoàng Oanh Oanh (1) Miễn phí
1455 Chương 1455: Biến hóa của Hoàng Oanh Oanh (2) Miễn phí
1456 Chương 1456: Biến hóa của Hoàng Oanh Oanh (3) Miễn phí
1457 Chương 1457: Biến hóa của Hoàng Oanh Oanh (4) Miễn phí
1458 Chương 1458: Biến hóa của Hoàng Oanh Oanh (5) Miễn phí
1459 Chương 1459: Biến hóa của Hoàng Oanh Oanh (6) Miễn phí
1460 Chương 1460: Biến hóa của Hoàng Oanh Oanh (7) Miễn phí
1461 Chương 1461: Biến hóa của Hoàng Oanh Oanh (8) Miễn phí
1462 Chương 1462: Biến hóa của Hoàng Oanh Oanh (9) Miễn phí
1463 Chương 1463: Tiểu Mạch ghen (1) Miễn phí
1464 Chương 1464: Tiểu Mạch ghen (2) Miễn phí
1465 Chương 1465: Tiểu Mạch ghen (3) Miễn phí
1466 Chương 1466: Tiểu Mạch ghen (4) Miễn phí
1467 Chương 1467: Tiểu Mạch ghen (5) Miễn phí
1468 Chương 1468: Tiểu Mạch ghen (6) Miễn phí
1469 Chương 1469: Tiểu Mạch ghen (7) Miễn phí
1470 Chương 1470: Tiểu Mạch ghen (8) Miễn phí
1471 Chương 1471: Tiểu Mạch ghen (9) Miễn phí
1472 Chương 1472: Tiểu Mạch ghen (10) Miễn phí
1473 Chương 1473: Tiểu Bạch trở nên đen tối (1) Miễn phí
1474 Chương 1474: Tiểu Bạch trở nên đen tối (2) Miễn phí
1475 Chương 1475: Tiểu Bạch trở nên đen tối (3) Miễn phí
1476 Chương 1476: Thu hoạch lớn (1) Miễn phí
1477 Chương 1477: Thu hoạch lớn (2) Miễn phí
1478 Chương 1478: Thu hoạch lớn (3) Miễn phí
1479 Chương 1479: Thu hoạch lớn (4) Miễn phí
1480 Chương 1480: Thu hoạch lớn (5) Miễn phí
1481 Chương 1481: Thu hoạch lớn (6) Miễn phí
1482 Chương 1482: Thu hoạch lớn (7) Miễn phí
1483 Chương 1483: Thu hoạch lớn(8) Miễn phí
1484 Chương 1484: Thu hoạch lớn (9) Miễn phí
1485 Chương 1485: Thu hoạch lớn (10) Miễn phí
1486 Chương 1486: Thu hoạch lớn (11) Miễn phí
1487 Chương 1487: Thu hoạch lớn (12) Miễn phí
1488 Chương 1488: Thu hoạch lớn (13) Miễn phí
1489 Chương 1489: Ngày tàn của Huyền Thanh môn (1) Miễn phí
1490 Chương 1490: Ngày tàn của Huyền Thanh môn (2) Miễn phí
1491 Chương 1491: Huyền Thanh môn tận thế (3) Miễn phí
1492 Chương 1492: Ngày tàn của Huyền Thanh môn (4) Miễn phí
1493 Chương 1493: Ngày tàn của Huyền Thanh môn (5) Miễn phí
1494 Chương 1494: Ngày tàn của Huyền Thanh môn (6) Miễn phí
1495 Chương 1495: Ngày tàn của Huyền Thanh môn (7) Miễn phí
1496 Chương 1496: Ngày tàn của Huyền Thanh môn (8) Miễn phí
1497 Chương 1497: Huyền Thanh Môn tận thế (9) Miễn phí
1498 Chương 1498: Huyền Thanh Môn tận thế (10) Miễn phí
1499 Chương 1499: Huyền Thanh Môn tận thế (11) Miễn phí
1500 Chương 1500: Huyền Thanh Môn tận thế (12) Miễn phí
1501 Chương 1501: Huyền Thanh Môn tận thế (13) Miễn phí
1502 Chương 1502: Huyền Thanh Môn tận thế (14) Miễn phí
1503 Chương 1503: Huyền Thanh Môn tận thế (15) Miễn phí
1504 Chương 1504: Nàng còn sống (1) Miễn phí
1505 Chương 1505: Nàng còn sống (2) Miễn phí
1506 Chương 1506: Nàng còn sống (3) Miễn phí
1507 Chương 1507: Nàng còn sống (4) Miễn phí
1508 Chương 1508: Nàng còn sống (5) Miễn phí
1509 Chương 1509: Ngọc bội thật giả (1) Miễn phí
1510 Chương 1510: Ngọc bội thật giả (2) Miễn phí
1511 Chương 1511: Ngọc bội thật giả (3) Miễn phí
1512 Chương 1512: Ngọc bội thật giả (4) Miễn phí
1513 Chương 1513: Ngọc bội thật giả (5) Miễn phí
1514 Chương 1514: Ngọc bội thật giả (6) Miễn phí
1515 Chương 1515: Ngọc bội thật giả (7) Miễn phí
1516 Chương 1516: Ngọc bội thật giả (8) Miễn phí
1517 Chương 1517: Ngọc bội thật giả (9) Miễn phí
1518 Chương 1518: Hàng giả kiêu ngạo (1) Miễn phí
1519 Chương 1519: Hàng giả kiêu ngạo (2) Miễn phí
1520 Chương 1520: Hàng giả kiêu ngạo (3) Miễn phí
1521 Chương 1521: Hàng giả kiêu ngạo (4) Miễn phí
1522 Chương 1522: Hàng giả kiêu ngạo (5) Miễn phí
1523 Chương 1523: Hành giả kiêu ngạo (6) Miễn phí
1524 Chương 1524: Quân lão gia tử trở về (1) Miễn phí
1525 Chương 1525: Quân lão gia tử trở về (2) Miễn phí
1526 Chương 1526: Quân lão gia tử trở về (3) Miễn phí
1527 Chương 1527: Quân lão gia tử trở về (4) Miễn phí
1528 Chương 1528: Quân lão gia tử trở về (5) Miễn phí
1529 Chương 1529: Quân lão gia tử trở về (6) Miễn phí
1530 Chương 1530: Quân lão gia tử trở về (7) Miễn phí
1531 Chương 1531: Quân lão gia tử trở về (8) Miễn phí
1532 Chương 1532: Quân lão gia tử trở về (9) Miễn phí
1533 Chương 1533: Tung tích của Vân Tiêu (1) Miễn phí
1534 Chương 1534: Tung tích của Vân Tiêu (2) Miễn phí
1535 Chương 1535: Tung tích của Vân Tiêu (3) Miễn phí
1536 Chương 1536: Tung tích của Vân Tiêu (4) Miễn phí
1537 Chương 1537: Táng Thần Sơn (1) Miễn phí
1538 Chương 1538: Táng Thần Sơn (2) Miễn phí
1539 Chương 1539: Táng Thần Sơn (3) Miễn phí
1540 Chương 1540: Táng Thần Sơn (4) Miễn phí
1541 Chương 1541: Táng Thần Sơn (5) Miễn phí
1542 Chương 1542: Táng Thần Sơn (6) Miễn phí
1543 Chương 1543: Táng Thần Sơn (7) Miễn phí
1544 Chương 1544: Táng Thần Sơn (8) Miễn phí
1545 Chương 1545: Táng Thần Sơn (9) Miễn phí
1546 Chương 1546: Táng Thần Sơn (10) Miễn phí
1547 Chương 1547: Vạch trần gương mặt thật (1) Miễn phí
1548 Chương 1548: Vạch trần gương mặt thật (2) Miễn phí
1549 Chương 1549: Vạch trần gương mặt thật (3) Miễn phí
1550 Chương 1550: Vạch trần gương mặt thật (4) Miễn phí
1551 Chương 1551: Cấm địa sau núi (1) Miễn phí
1552 Chương 1552: Cấm địa sau núi (2) Miễn phí
1553 Chương 1553: Cấm địa sau núi (3) Miễn phí
1554 Chương 1554: Cấm địa sau núi (4) Miễn phí
1555 Chương 1555: Cấm địa sau núi (5) Miễn phí
1556 Chương 1556: Cấm địa sau núi (6) Miễn phí
1557 Chương 1557: Táng Thần Sơn (7) Miễn phí
1558 Chương 1558: Táng Thần Sơn (8) Miễn phí
1559 Chương 1559: Băng hỏa lưỡng trọng thiên (1) Miễn phí
1560 Chương 1560: Băng hỏa lưỡng trọng thiên (2) Miễn phí
1561 Chương 1561: Băng hỏa lưỡng trọng thiên (3) Miễn phí
1562 Chương 1562: Băng hỏa lưỡng trọng thiên (4) Miễn phí
1563 Chương 1563: Băng hỏa lưỡng trọng thiên (5) Miễn phí
1564 Chương 1564: Tiểu Trùng Trùng khóc không ra nước mắt (1) Miễn phí
1565 Chương 1565: Tiểu Trùng Trùng khóc không ra nước mắt (2) Miễn phí
1566 Chương 1566: Tiểu Trùng Trùng khóc không ra nước mắt (3) Miễn phí
1567 Chương 1567: Tiểu Trùng Trùng khóc không ra nước mắt (4) Miễn phí
1568 Chương 1568: Tái ngộ đội quân Khô Lâu (1) Miễn phí
1569 Chương 1569: Gặp lại quân đoàn Khô Lâu (2) Miễn phí
1570 Chương 1570: Quân Phượng Linh và Quân lão gia tử Miễn phí
1571 Chương 1571: Gặp lại Hoàng Oanh Oanh (1) Miễn phí
1572 Chương 1572: Gặp lại Hoàng Oanh Oanh (hai) Miễn phí
1573 Chương 1573: Không ngừng dây dưa (một) Miễn phí
1574 Chương 1574: Không ngừng dây dưa (hai) Miễn phí
1575 Chương 1575: Không ngừng dây dưa (ba) Miễn phí
1576 Chương 1576: Nỗi hận của Lăng Trần Miễn phí
1577 Chương 1577: Hãm hại (một) Miễn phí
1578 Chương 1578: Hãm hại (hai) Miễn phí
1579 Chương 1579: Thú tộc dã man, cường hào thủ đoạt (1) Miễn phí
1580 Chương 1580: Thú tộc dã man, cường hào thủ đoạt (2) Miễn phí
1581 Chương 1581: Thú tộc dã man, cường thủ hào đoạt (3) Miễn phí
1582 Chương 1582: Phò mã gia (một) Miễn phí
1583 Chương 1583: Phò mã gia (hai) Miễn phí
1584 Chương 1584: Phò mã gia (ba) Miễn phí
1585 Chương 1585: Thế lực Vân Tiêu (1) Miễn phí
1586 Chương 1586: Tiểu Trùng Trùng tham sống sợ chết Miễn phí
1587 Chương 1587: Hồng Loan (một) Miễn phí
1588 Chương 1588: Hồng Loan (hai) Miễn phí
1589 Chương 1589: Hồng Loan (ba) Miễn phí
1590 Chương 1590: Hồng Loan (bốn) Miễn phí
1591 Chương 1591: Truy phong liên minh (một) Miễn phí
1592 Chương 1592: Truy Phong Liên Minh (hai) Miễn phí
1593 Chương 1593: Truy Phong Liên Minh (ba) Miễn phí
1594 Chương 1594: Linh thú cùng nhân loại chiến đấu (một) Miễn phí
1595 Chương 1595: Linh thú cùng nhân loại chiến đấu (hai) Miễn phí
1596 Chương 1596: Nhân loại cùng linh thú chiến đấu (ba) Miễn phí
1597 Chương 1597: Vả mặt Miễn phí
1598 Chương 1598: Chúng ta thành thân đi (một) Miễn phí
1599 Chương 1599: Chúng ta thành thân đi (hai) Miễn phí
1600 Chương 1600: Chúng ta thành thân đi (ba) Miễn phí
1601 Chương 1601: Minh chủ Truy Phong liên minh(1) Miễn phí
1602 Chương 1602: Minh chủ Truy Phong Liên Minh (hai) Miễn phí
1603 Chương 1603: Minh chủ Truy Phong liên minh (ba) Miễn phí
1604 Chương 1604: Minh chủ truy phong liên minh (bốn) Miễn phí
1605 Chương 1605: Cường giả Long tộc (một) Miễn phí
1606 Chương 1606: Cường giả Long tộc (hai) Miễn phí
1607 Chương 1607: Cường giả Long tộc (ba) Miễn phí
1608 Chương 1608: Cường giả Long tộc (bốn) Miễn phí
1609 Chương 1609: Cường giả Long tộc (năm) Miễn phí
1610 Chương 1610: Cường giả Long tộc (sáu) Miễn phí
1611 Chương 1611: Long tộc (một) Miễn phí
1612 Chương 1612: Long tộc (hai) Miễn phí
1613 Chương 1613: Long tộc (ba) Miễn phí
1614 Chương 1614: Long Vương (một) Miễn phí
1615 Chương 1615: Long Vương (hai) Miễn phí
1616 Chương 1616: Long Vương (ba) Miễn phí
1617 Chương 1617: Hồng Loan (một) Miễn phí
1618 Chương 1618: Hồng Loan (hai) Miễn phí
1619 Chương 1619: Hồng Loan (3) Miễn phí
1620 Chương 1620: Hồng Loan (4) Miễn phí
1621 Chương 1621: Hồng Loan (5) Miễn phí
1622 Chương 1622: Nam Cung Vân Dật phẫn nộ Miễn phí
1623 Chương 1623: Kết cục (1) Miễn phí
1624 Chương 1624: Kết cục (2) Miễn phí
1625 Chương 1625: Kết cục (3) Miễn phí
1626 Chương 1626: Kết cục (4) Miễn phí
1627 Chương 1627: Kết cục (5) Miễn phí
1628 Chương 1628: Rời Thú châu (1) Miễn phí
1629 Chương 1629: Rời Thú châu (2) Miễn phí
1630 Chương 1630: Rời Thú châu (3) Miễn phí
1631 Chương 1631: Trở về Vô Hồi Đại Lục (1) Miễn phí
1632 Chương 1632: Trở về Vô Hồi Đại Lục (2) Miễn phí
1633 Chương 1633: Vân Nhược Thủy (1) Miễn phí
1634 Chương 1634: Vân Nhược Thủy (2) Miễn phí
1635 Chương 1635: Vân Nhược Thủy (3) Miễn phí
1636 Chương 1636: Vân Nhược Thủy (4) Miễn phí
1637 Chương 1637: Vân Nhược Thủy (5) Miễn phí
1638 Chương 1638: Vân Nhược Thủy (6) Miễn phí
1639 Chương 1639: Vân Nhược Thủy (7) Miễn phí
1640 Chương 1640: Vân Nhược Thủy (8) Miễn phí
1641 Chương 1641: Vân Nhược Thủy (9) Miễn phí
1642 Chương 1642: Trở về Y Tháp (1) Miễn phí
1643 Chương 1643: Trở về Y Tháp (2) Miễn phí
1644 Chương 1644: Trở về Y Tháp (3) Miễn phí
1645 Chương 1645: Trở về Dược Tháp (4) Miễn phí
1646 Chương 1646: Trở về Y Tháp (5) Miễn phí
1647 Chương 1647: Diệp Tà nổi giận (1) Miễn phí
1648 Chương 1648: Diệp Tà nổi giận (2) Miễn phí
1649 Chương 1649: Diệp Tà nổi giận (3) Miễn phí
1650 Chương 1650: Diệp Tà nổi giận (4) Miễn phí
1651 Chương 1651: Làm cho Diệp gia hưu Vân Lạc Phong (một) Miễn phí
1652 Chương 1652: Làm cho Diệp gia bỏ Vân Lạc Phong (hai) Miễn phí
1653 Chương 1653: Làm cho Diệp gia bỏ Vân Lạc Phong (ba) Miễn phí
1654 Chương 1654: Làm Diệp gia hưu Vân Lạc Phong (bốn) Miễn phí
1655 Chương 1655: Vân Lạc Phong tới (một) Miễn phí
1656 Chương 1656: Vân Lạc Phong tới (hai) Miễn phí
1657 Chương 1657: Vân Lạc Phong tới (ba) Miễn phí
1658 Chương 1658: Vân Lạc Phong tới (bốn) Miễn phí
1659 Chương 1659: Vân Lạc Phong tới (năm) Miễn phí
1660 Chương 1660: Về nhà (một) Miễn phí
1661 Chương 1661: Về nhà (hai) Miễn phí
1662 Chương 1662: Về nhà (ba) Miễn phí
1663 Chương 1663: Về nhà (bốn) Miễn phí
1664 Chương 1664: Thánh Nữ tộc tìm đến cửa (một) Miễn phí
1665 Chương 1665: Thánh Nữ tộc tìm đến cửa (hai) Miễn phí
1666 Chương 1666: Thánh Nữ tộc tìm đến cửa (ba) Miễn phí
1667 Chương 1667: Thánh Nữ tộc tìm đến cửa (bốn) Miễn phí
1668 Chương 1668: Diệp Kì bị bắt (một) Miễn phí
1669 Chương 1669: Diệp Kỳ bị bắt (hai) Miễn phí
1670 Chương 1670: Diệp Kỳ bị bắt (ba) Miễn phí
1671 Chương 1671: Diệp Kỳ bị bắt (bốn) Miễn phí
1672 Chương 1672: Lựa chọn của Diệp Kỳ (một) Miễn phí
1673 Chương 1673: Lựa chọn của Diệp Kỳ (hai) Miễn phí
1674 Chương 1674: Lựa chọ của Diệp Kỳ (ba) Miễn phí
1675 Chương 1675: Tiểu Bạch thức tỉnh (một) Miễn phí
1676 Chương 1676: Tiểu Bạch thức tỉnh (hai) Miễn phí
1677 Chương 1677: Tiểu Bạch thức tỉnh (ba) Miễn phí
1678 Chương 1678: Tiểu Bạch thức tỉnh (bốn) Miễn phí
1679 Chương 1679: Tiểu Bạch thức tỉnh (năm) Miễn phí
1680 Chương 1680: Tiểu Bạch thức tỉnh (sáu) Miễn phí
1681 Chương 1681: Tiểu Bạch thức tỉnh (7) Miễn phí
1682 Chương 1682: Tiểu Bạch thức tỉnh (8) Miễn phí
1683 Chương 1683: Tiểu Bạch thức tỉnh (9) Miễn phí
1684 Chương 1684: Tiểu Bạch nổi giận (1) Miễn phí
1685 Chương 1685: Tiểu Bạch nổi giận (1) Miễn phí
1686 Chương 1686: Tiểu Bạch nổi giận (3) Miễn phí
1687 Chương 1687: Tiểu Bạch nổi giận (4) Miễn phí
1688 Chương 1688: Bạch Túc (1) Miễn phí
1689 Chương 1689: Bạch Túc (2) Miễn phí
1690 Chương 1690: Bạch Túc (3) Miễn phí
1691 Chương 1691: Bạch Túc (4) Miễn phí
1692 Chương 1692: Bạch Túc (5) Miễn phí
1693 Chương 1693: Bạch Túc (6) Miễn phí
1694 Chương 1694: Quyết định của Cẩm Dục (1) Miễn phí
1695 Chương 1695: Quyết định của Cẩm Dục (2) Miễn phí
1696 Chương 1696: Quyết định của Cẩm Dục (3) Miễn phí
1697 Chương 1697: Quyết định của Cẩm Dục (4) Miễn phí
1698 Chương 1698: Quá khứ của Vân Lạc Phong (1) Miễn phí
1699 Chương 1699: Quá khứ của Vân Lạc Phong (2) Miễn phí
1700 Chương 1700: Quá khứ của Vân Lạc Phong (3) Miễn phí
1701 Chương 1701: Quá khứ của Vân Lạc Phong (bốn) Miễn phí
1702 Chương 1702: Quá khứ của Vân Lạc Phong (năm) Miễn phí
1703 Chương 1703: Vân Lạc Phong đến (một) Miễn phí
1704 Chương 1704: Vân Lạc Phong đến (hai) Miễn phí
1705 Chương 1705: Vân Lạc Phong đến (ba) Miễn phí
1706 Chương 1706: Vân Lạc Phong Đến (bốn) Miễn phí
1707 Chương 1707: Tần Lạc thua (một) Miễn phí
1708 Chương 1708: Tần Lạc thua (2) Miễn phí
1709 Chương 1709: Tần Lạc thua (3) Miễn phí
1710 Chương 1710: Tần Lạc thua (4) Miễn phí
1711 Chương 1711: Vân Tiêu phúc hắc (1) Miễn phí
1712 Chương 1712: Vân Tiêu phúc hắc (2) Miễn phí
1713 Chương 1713: Vân Tiêu phúc hắc (3) Miễn phí
1714 Chương 1714: Vân Tiêu phúc hắc (4) Miễn phí
1715 Chương 1715: Thánh Quân cao giai (1) Miễn phí
1716 Chương 1716: Thánh Quân cao giai (2) Miễn phí
1717 Chương 1717: Thánh Quân cao giai (3) Miễn phí
1718 Chương 1718: Thánh Quân cao giai (4) Miễn phí
1719 Chương 1719: Thánh Quân cao giai (5) Miễn phí
1720 Chương 1720: Thánh Quân cao giai (6) Miễn phí
1721 Chương 1721: Thánh Quân cao giai (bảy) Miễn phí
1722 Chương 1722: Thánh Quân cao giai (tám) Miễn phí
1723 Chương 1723: Thánh Quân cao gia (chín) Miễn phí
1724 Chương 1724: Vả mặt (một) Miễn phí
1725 Chương 1725: Vả mặt (hai) Miễn phí
1726 Chương 1726: Vả mặt (ba) Miễn phí
1727 Chương 1727: Vả mặt (bốn) Miễn phí
1728 Chương 1728: Vả mặt (năm) Miễn phí
1729 Chương 1729: Vả mặt (sáu) Miễn phí
1730 Chương 1730: Vả mặt (bảy) Miễn phí
1731 Chương 1731: Nàng là Thánh Quân cao giai (một) Miễn phí
1732 Chương 1732: Nàng là Thánh Quân cao giai (hai) Miễn phí
1733 Chương 1733: Người Thánh Nữ Tộc tới (một) Miễn phí
1734 Chương 1734: Người Thánh Nữ tộc tới (hai) Miễn phí
1735 Chương 1735: Người Thánh Nữ tộc tới (ba) Miễn phí
1736 Chương 1736: Người Thánh Nữ tộc tới (bốn) Miễn phí
1737 Chương 1737: Muốn thành thân (một) Miễn phí
1738 Chương 1738: Muốn thành thân (hai) Miễn phí
1739 Chương 1739: Muốn thành thân (ba) Miễn phí
1740 Chương 1740: Muốn thành thân (bốn) Miễn phí
1741 Chương 1741: Cố nhân đến (một) Miễn phí
1742 Chương 1742: Cố nhân đến (hai) Miễn phí
1743 Chương 1743: Cố nhân đến (ba) Miễn phí
1744 Chương 1744: Cố nhân đến (bốn) Miễn phí
1745 Chương 1745: Thành hôn (một) Miễn phí
1746 Chương 1746: Thành hôn (2) Miễn phí
1747 Chương 1747: Thành hôn (3) Miễn phí
1748 Chương 1748: Thành hôn (4) Miễn phí
1749 Chương 1749: Bạch Túc (1) Miễn phí
1750 Chương 1750: Bạch Túc (2) Miễn phí
1751 Chương 1751: Bạch Túc (ba) Miễn phí
1752 Chương 1752: Bạch Túc (bốn) Miễn phí
1753 Chương 1753: Cẩm Dục chết (một) Miễn phí
1754 Chương 1754: Cẩm Dục chết (hai) Miễn phí
1755 Chương 1755: Cẩm Dục chết (ba) Miễn phí
1756 Chương 1756: Bạch Túc chết (1) Miễn phí
1757 Chương 1757: Bạch Túc chết (2) Miễn phí
1758 Chương 1758: Bạch Túc chết (3) Miễn phí
1759 Chương 1759: Bạch Túc chết (4) Miễn phí
1760 Chương 1760: Bạch Túc chết (5) Miễn phí
1761 Chương 1761: Kình địch mạnh nhất (1) Miễn phí
1762 Chương 1762: Kình địch mạnh nhất (2) Miễn phí
1763 Chương 1763: Kình địch mạnh nhất (3) Miễn phí
1764 Chương 1764: Kình địch mạnh nhất (4) Miễn phí
1765 Chương 1765: Một không gian khác (1) Miễn phí
1766 Chương 1766: Một không gian khác (2) Miễn phí
1767 Chương 1767: Một không gian khác (3) Miễn phí
1768 Chương 1768: Một phiến không gian khác (4) Miễn phí
1769 Chương 1769: Nữ nhân ngu xuẩn (1) Miễn phí
1770 Chương 1770: Nữ nhân ngu xuẩn (2) Miễn phí
1771 Chương 1771: Nữ nhân ngu xuẩn (ba) Miễn phí
1772 Chương 1772: Nữ nhân ngu xuẩn (bốn) Miễn phí
1773 Chương 1773: Như thế nào gọi là tìm đường chết (một) Miễn phí
1774 Chương 1774: Như thế nào gọi là tìm đường chết (hai) Miễn phí
1775 Chương 1775: Như thế nào gọi là tìm đường chết (ba) Miễn phí
1776 Chương 1776: Như thế nào gọi là tự tìm đường chết (4) Miễn phí
1777 Chương 1777: Nàng ta là Vân Lạc Phong (1) Miễn phí
1778 Chương 1778: Nàng ta là Vân Lạc Phong (2) Miễn phí
1779 Chương 1779: Nàng ta là Vân Lạc Phong (3) Miễn phí
1780 Chương 1780: Nàng ta là Vân Lạc Phong (4) Miễn phí
1781 Chương 1781: Hù chết bảo bảo (một) Miễn phí
1782 Chương 1782: Hù chết bảo bảo (hai) Miễn phí
1783 Chương 1783: Hù chết bảo bảo (ba) Miễn phí
1784 Chương 1784: Hù chết bảo bảo (bốn) Miễn phí
1785 Chương 1785: Hù chết bảo bảo (năm) Miễn phí
1786 Chương 1786: Bạch Linh* (một) Miễn phí
1787 Chương 1787: Bạch Linh (hai) Miễn phí
1788 Chương 1788: Bạch Linh (ba) Miễn phí
1789 Chương 1789: Bạch Linh (bốn) Miễn phí
1790 Chương 1790: Bạch Linh (năm) Miễn phí
1791 Chương 1791: Bạch Linh (sáu) Miễn phí
1792 Chương 1792: Kỳ gia vô sỉ (một) Miễn phí
1793 Chương 1793: Kỳ gia vô sỉ (hai) Miễn phí
1794 Chương 1794: Kỳ gia vô sỉ (ba) Miễn phí
1795 Chương 1795: Kỳ gia vô sỉ (bốn) Miễn phí
1796 Chương 1796: Kỳ gia vô sỉ (5) Miễn phí
1797 Chương 1797: Kỳ gia vô sỉ (6) Miễn phí
1798 Chương 1798: Bán linh dịch (1) Miễn phí
1799 Chương 1799: Bán linh dịch (2) Miễn phí
1800 Chương 1800: Bán linh dịch (3) Miễn phí
1801 Chương 1801: Bán linh dịch (4) Miễn phí
1802 Chương 1802: Bán linh dịch (5) Miễn phí
1803 Chương 1803: Bán linh dịch (6) Miễn phí
1804 Chương 1804: Dã tâm khổng lồ Của Vân Lạc Phong (1) Miễn phí
1805 Chương 1805: Dã tâm khổng lồ Của Vân Lạc Phong (2) Miễn phí
1806 Chương 1806: Dã tâm khổng lồ Của Vân Lạc Phong (3) Miễn phí
1807 Chương 1807: Dã tâm khổng lồ Của Vân Lạc Phong (4) Miễn phí
1808 Chương 1808: Dã tâm khổng lồ Của Vân Lạc Phong (5) Miễn phí
1809 Chương 1809: Dã tâm khổng lồ Của Vân Lạc Phong (6) Miễn phí
1810 Chương 1810: Kỳ gia gây phiền phức (1) Miễn phí
1811 Chương 1811: Kỳ gia gây phiền phức (2) Miễn phí
1812 Chương 1812: Kỳ gia gây phiền phức (3) Miễn phí
1813 Chương 1813: Kỳ gia gây phiền phức (4) Miễn phí
1814 Chương 1814: Kỳ gia gây phiền phức (5) Miễn phí
1815 Chương 1815: Kỳ gia gây phiền phức (6) Miễn phí
1816 Chương 1816: Kỳ gia gây phiền phức (7) Miễn phí
1817 Chương 1817: Kỳ gia gây phiền phức (8) Miễn phí
1818 Chương 1818: Công chúa, chạy mau! (1) Miễn phí
1819 Chương 1819: Công chúa, chạy mau! (2) Miễn phí
1820 Chương 1820: Công chúa, chạy mau! (3) Miễn phí
1821 Chương 1821: Công chúa, chạy mau! (4) Miễn phí
1822 Chương 1822: Công chúa, chạy mau! (5) Miễn phí
1823 Chương 1823: Công chúa, chạy mau! (6) Miễn phí
1824 Chương 1824: Công chúa, chạy mau! (7) Miễn phí
1825 Chương 1825: Công chúa, chạy mau! (8) Miễn phí
1826 Chương 1826: Tới Đế Thành (1) Miễn phí
1827 Chương 1827: Tới Đế Thành (2) Miễn phí
1828 Chương 1828: Tới Đế Thành (3) Miễn phí
1829 Chương 1829: Tới Đế Thành (4) Miễn phí
1830 Chương 1830: Tới Đế Thành (5) Miễn phí
1831 Chương 1831: Tới Đế Thành (6) Miễn phí
1832 Chương 1832: Lão thợ rèn (1) Miễn phí
1833 Chương 1833: Lão thợ rèn (2) Miễn phí
1834 Chương 1834: Lão thợ rèn (3) Miễn phí
1835 Chương 1835: Lão thợ rèn (4) Miễn phí
1836 Chương 1836: Lão thợ rèn (5) Miễn phí
1837 Chương 1837: Lão thợ rèn (6) Miễn phí
1838 Chương 1838: Kỳ Linh không phải phế vật (1) Miễn phí
1839 Chương 1839: Kỳ Linh không phải phế vật (2) Miễn phí
1840 Chương 1840: Kỳ Linh không phải phế vật (3) Miễn phí
1841 Chương 1841: Kỳ Linh không phải phế vật (4) Miễn phí
1842 Chương 1842: Kỳ Linh không phải phế vật (5) Miễn phí
1843 Chương 1843: Kỳ Linh không phải phế vật (6) Miễn phí
1844 Chương 1844: Một đồng cũng không cho chúng (1) Miễn phí
1845 Chương 1845: Một đồng cũng không cho chúng (2) Miễn phí
1846 Chương 1846: Một đồng cũng không cho chúng (3) Miễn phí
1847 Chương 1847: Một đồng cũng không cho chúng (4) Miễn phí
1848 Chương 1848: Một đồng cũng không cho chúng (5) Miễn phí
1849 Chương 1849: Một đồng cũng không cho chúng (6) Miễn phí
1850 Chương 1850: Một đồng cũng không cho chúng (7) Miễn phí
1851 Chương 1851: Một đồng cũng không cho chúng (8) Miễn phí
1852 Chương 1852: Một đồng cũng không cho chúng (9) Miễn phí
1853 Chương 1853: Một đồng cũng không cho chúng (10) Miễn phí
1854 Chương 1854: Một đồng cũng không cho chúng (11) Miễn phí
1855 Chương 1855: Một đồng cũng không cho chúng (12) Miễn phí
1856 Chương 1856: Mẹ nào con nấy (1) Miễn phí
1857 Chương 1857: Mẹ nào con nấy (2) Miễn phí
1858 Chương 1858: Mẹ nào con nấy (3) Miễn phí
1859 Chương 1859: Mẹ nào con nấy (4) Miễn phí
1860 Chương 1860: Mẹ nào con nấy (5) Miễn phí
1861 Chương 1861: Mẹ nào con nấy (6) Miễn phí
1862 Chương 1862: Trị liệu (1) Miễn phí
1863 Chương 1863: Trị liệu (2) Miễn phí
1864 Chương 1864: Quỷ Đế và Cơ Cửu Thiên (1) Miễn phí
1865 Chương 1865: Quỷ Đế và Cơ Cửu Thiên (2) Miễn phí
1866 Chương 1866: Người phụ nữ thích Cơ Cửu Thiên (1) Miễn phí
1867 Chương 1867: Người phụ nữ thích Cơ Cửu Thiên (2) Miễn phí
1868 Chương 1868: Tự cho là đúng (1) Miễn phí
1869 Chương 1869: Tự cho là đúng (2) Miễn phí
1870 Chương 1870: Vu oan (1) Miễn phí
1871 Chương 1871: Vu oan (2) Miễn phí
1872 Chương 1872: Vu oan (3) Miễn phí
1873 Chương 1873: Vu oan (4) Miễn phí
1874 Chương 1874: Quỳ xuống cho ta! (1) Miễn phí
1875 Chương 1875: Quỳ xuống cho ta! (2) Miễn phí
1876 Chương 1876: Quỳ xuống cho ta! (3) Miễn phí
1877 Chương 1877: Quỳ xuống cho ta! (4) Miễn phí
1878 Chương 1878: Quỳ xuống cho ta! (5) Miễn phí
1879 Chương 1879: Quỳ xuống cho ta! (6) Miễn phí
1880 Chương 1880: Tận thế của Cầm phi (1) Miễn phí
1881 Chương 1881: Tận thế của Cầm phi (2) Miễn phí
1882 Chương 1882: Tận thế của Cầm phi (3) Miễn phí
1883 Chương 1883: Tận thế của Cầm phi (4) Miễn phí
1884 Chương 1884: Tận thế của Cầm phi (5) Miễn phí
1885 Chương 1885: Tận thế của Cầm phi (6) Miễn phí
1886 Chương 1886: Tận thế của Cầm phi (7) Miễn phí
1887 Chương 1887: Tận thế của Cầm phi (8) Miễn phí
1888 Chương 1888: Tận thế của Cầm phi (9) Miễn phí
1889 Chương 1889: Tận thế của Cầm phi (10) Miễn phí
1890 Chương 1890: Tận thế của Cầm phi (11) Miễn phí
1891 Chương 1891: Tận thế của Cầm phi (12) Miễn phí
1892 Chương 1892: Tin tức của Cơ Cửu Thiên (1) Miễn phí
1893 Chương 1893: Tin tức của Cơ Cửu Thiên (2) Miễn phí
1894 Chương 1894: Tin tức của Cơ Cửu Thiên (3) Miễn phí
1895 Chương 1895: Tin tức của Cơ Cửu Thiên (4) Miễn phí
1896 Chương 1896: Tin tức của Cơ Cửu Thiên (5) Miễn phí
1897 Chương 1897: Tin tức của Cơ Cửu Thiên (6) Miễn phí
1898 Chương 1898: Giản An (1) Miễn phí
1899 Chương 1899: Giản An (2) Miễn phí
1900 Chương 1900: Giản An (3) Miễn phí
1901 Chương 1901: Giản An (4) Miễn phí
1902 Chương 1902: Giản An (5) Miễn phí
1903 Chương 1903: Giản An (6) Miễn phí
1904 Chương 1904: Giản An (7) Miễn phí
1905 Chương 1905: Giản An (8) Miễn phí
2024 Chương 2024: Lãng Tân Nguyệt chết (10) Miễn phí
2020 Chương 2020: Lãng Tân Nguyệt chết (6) Miễn phí
2017 Chương 2017: Lãng Tân Nguyệt chết (3) Miễn phí
2015 Chương 2015: Lãng Tân Nguyệt chết (1) Miễn phí
2118 Chương 2118: Nhặt một cô bé đáng yêu (5) Miễn phí
2116 Chương 2116: Nhặt một cô bé đáng yêu (3) Miễn phí
2115 Chương 2115: Nhặt một cô bé đáng yêu (2) Miễn phí
2114 Chương 2114: Nhặt một cô bé đáng yêu (1) Miễn phí
2110 Chương 2110: Trở lại thành Vô Tận (2) Miễn phí
2111 Chương 2111: Trở lại thành Vô Tận (3) Miễn phí
2112 Chương 2112: Cửu Dực Thiên Long (1) Miễn phí
2113 Chương 2113: Cửu Dực Thiên Long (2) Miễn phí
2107 Chương 2107: Tộc trưởng (4) Miễn phí
2108 Chương 2108: Tộc trưởng (5) Miễn phí
2109 Chương 2109: Trở lại thành Vô Tận (1) Miễn phí
2104 Chương 2104: Tộc trưởng (1) Miễn phí
2105 Chương 2105: Tộc trưởng (2) Miễn phí
2106 Chương 2106: Tộc trưởng (3) Miễn phí
2103 Chương 2103: Sống không hối hận, chết không hối hận (5) Miễn phí
2093 Chương 2093: Chiến! (1) Miễn phí
2094 Chương 2094: Chiến! (2) Miễn phí
2095 Chương 2095: Chiến! (3) Miễn phí
2096 Chương 2096: Chiến! (4) Miễn phí
2097 Chương 2097: Tuyệt Thiên (1) Miễn phí
2099 Chương 2099: Sống không hối hận, chết không hối hận (1) Miễn phí
2100 Chương 2100: Sống không hối hận, chết không hối hận (2) Miễn phí
2101 Chương 2101: Sống không hối hận, chết không hối hận (2) Miễn phí
2102 Chương 2102: Sống không hối hận, chết không hối hận (4) Miễn phí
2091 Chương 2091: Vân Lạc Phong đuổi tới (5) Miễn phí
2092 Chương 2092: Vân Lạc Phong đuổi tới (6) Miễn phí
2088 Chương 2088: Vân Lạc Phong đuối tới (2) Miễn phí
2086 Chương 2086: Tộc Tổ Long (2) Miễn phí
2087 Chương 2087: Vân Lạc Phong đuổi tới (1) Miễn phí
2082 Chương 2082: Tần Nguyên chết (2) Miễn phí
2083 Chương 2083: Tần Nguyên chết (3) Miễn phí
2084 Chương 2084: Tần Nguyên chết (4) Miễn phí
2080 Chương 2080: Ta muốn thay nàng mang thai (2) Miễn phí
2081 Chương 2081: Tần Nguyên chết (1) Miễn phí
2079 Chương 2079: Ta muốn thay nàng mang thai (1) Miễn phí
2077 Chương 2077: Vu oan hãm hại (4) Miễn phí
2076 Chương 2076: Vu oan hãm hại (3) Miễn phí
2075 Chương 2075: Vu oan hãm hại (2) Miễn phí
2073 Chương 2073: Tổ Long, Long La (3) Miễn phí
2074 Chương 2074: Vu oan hãm hại (1) Miễn phí
2072 Chương 2072: Tổ Long, Long La (2) Miễn phí
2071 Chương 2071: Tổ Long, Long La (1) Miễn phí
2070 Chương 2070: Linh Thần Đại Lục (6) Miễn phí
2068 Chương 2068: Linh Thần Đại Lục (4) Miễn phí
2065 Chương 2065: Linh Thần Đại Lục Miễn phí
2066 Chương 2066: Linh Thần Đại Lục (2) Miễn phí
2064 Chương 2064: Vân Nhược Thủy và Vô Ngôn (6) Miễn phí
2063 Chương 2063: Vân Nhược Thủy và Vô Ngôn (5) Miễn phí
2061 Chương 2061: Vân Nhược Thủy và Vô Ngôn (3) Miễn phí
2060 Chương 2060: Vân Nhược Thủy và Vô Ngôn (2) Miễn phí
2059 Chương 2059: Vân Nhược Thủy và Vô Ngôn (1) Miễn phí
2058 Chương 2058: Các thế lực khiếp sợ (6) Miễn phí
2057 Chương 2057: Các thế lực khiếp sợ (5) Miễn phí
2056 Chương 2056: Các thế lực khiếp sợ (4) Miễn phí
2054 Chương 2054: Các thế lực khiếp sợ (2) Miễn phí
2055 Chương 2055: Các thế lực khiếp sợ (3) Miễn phí
2053 Chương 2053: Các thế lực khiếp sợ (1) Miễn phí
2052 Chương 2052: Bạch Linh đột phá (6) Miễn phí
2051 Chương 2051: Bạch Linh đột phá (5) Miễn phí
2050 Chương 2050: Bạch Linh đột phá (4) Miễn phí
2049 Chương 2049: Bạch Linh đột phá (3) Miễn phí
2048 Chương 2048: Bạch Linh đột phá (2) Miễn phí
2047 Chương 2047: Bạch Linh đột phá (1) Miễn phí
2046 Chương 2046: Biện pháp hồi sinh Hồng Loan (4) Miễn phí
2044 Chương 2044: Biện pháp hồi sinh Hồng Loan (2) Miễn phí
2045 Chương 2045: Biện pháp hồi sinh Hồng Loan (3) Miễn phí
2043 Chương 2043: Biện pháp hồi sinh Hồng Loan (1) Miễn phí
2040 Chương 2040: Phẫn nộ (4) Miễn phí
2039 Chương 2039: Phẫn nộ (3) Miễn phí
2038 Chương 2038: Phẫn nộ (2) Miễn phí
2037 Chương 2037: Phẫn nộ (1) Miễn phí
2036 Chương 2036: Thà chết không lùi (6) Miễn phí
2034 Chương 2034: Thà chết không lùi (4) Miễn phí
2035 Chương 2035: Thà chết không lùi (5) Miễn phí
2033 Chương 2033: Thà chết không lùi (3) Miễn phí
2031 Chương 2031: Thà chết không lùi (1) Miễn phí
2032 Chương 2032: Thà chết không lùi (2) Miễn phí
2030 Chương 2030: Nguy cơ (6) Miễn phí
2029 Chương 2029: Nguy cơ (5) Miễn phí
2027 Chương 2027: Nguy cơ (3) Miễn phí
2026 Chương 2026: Nguy cơ (2) Miễn phí
2176 Chương 2176: Lang kỵ trúc mã (5) Miễn phí
2175 Chương 2175: Lang kỵ trúc mã (4) Miễn phí
2174 Chương 2174: Lang kỵ trúc mã (3) Miễn phí
2173 Chương 2173: Lang kỵ trúc mã (2) Miễn phí
2172 Chương 2172: Ngoại truyện: Lang kỵ trúc mã (1) Miễn phí
2171 Chương 2171: Hoa Hạ (11) Miễn phí
2169 Chương 2169: Hoa Hạ (9) Miễn phí
2168 Chương 2168: Hoa Hạ (8) Miễn phí
2167 Chương 2167: Hoa Hạ (7) Miễn phí
2166 Chương 2166: Hoa Hạ (6) Miễn phí
2165 Chương 2165: Hoa Hạ (5) Miễn phí
2164 Chương 2164: Hoa Hạ (4) Miễn phí
2163 Chương 2163: Hoa Hạ (3) Miễn phí
2162 Chương 2162: Hoa Hạ (2) Miễn phí
2160 Chương 2160: Kết cục tốt nhất (4) Miễn phí
2161 Chương 2161: Ngoại truyện: Hoa Hạ (1) Miễn phí
2158 Chương 2158: Kết cục tốt nhất (2) Miễn phí
2159 Chương 2159: Kết cục tốt nhất (3) Miễn phí
2156 Chương 2156: Mẫu thân, con yêu mẹ (5) Miễn phí
2154 Chương 2154: Mẫu thân, con yêu mẹ (3) Miễn phí
2155 Chương 2155: Mẫu thân, con yêu mẹ (4) Miễn phí
2151 Chương 2151: Lai lịch Vân Sơ Thiên Miễn phí
2152 Chương 2152: Mẫu thân, con yêu mẹ (1) Miễn phí
2153 Chương 2153: Mẫu thân, con yêu mẹ (2) Miễn phí
2148 Chương 2148: Nguy cơ (3) Miễn phí
2149 Chương 2149: Nguy cơ (4) Miễn phí
2150 Chương 2150: Tác dụng của Vân Sơ Thiên Miễn phí
2144 Chương 2144: Dư Thiên chết (1) Miễn phí
2145 Chương 2145: Dư Thiên chết (2) Miễn phí
2146 Chương 2146: Nguy cơ (1) Miễn phí
2143 Chương 2143: Đuổi tới (3) Miễn phí
2142 Chương 2142: Đuổi tới (2) Miễn phí
2137 Chương 2137: Vân Lạc Phong trở về (8) Miễn phí
2138 Chương 2138: Đột phá Thần Quân (1) Miễn phí
2139 Chương 2139: Đột phá Thần Quân (2) Miễn phí
2141 Chương 2141: Đuổi tới (1) Miễn phí
2135 Chương 2135: Vân Lạc Phong trở về (6) Miễn phí
2136 Chương 2136: Vân Lạc Phong trở về (7) Miễn phí
2132 Chương 2132: Vân Lạc Phong trở về (3) Miễn phí
2131 Chương 2131: Vân Lạc Phong trở về (2) Miễn phí
2130 Chương 2130: Vân Lạc Phong trở về (1) Miễn phí
2127 Chương 2127: Hồng Loan? (2) Miễn phí
2124 Chương 2124: Trở về đại lục (1) Miễn phí
2125 Chương 2125: Trở về đại lục (2) Miễn phí
2123 Chương 2123: Chiến tranh Đại Lục (5) Miễn phí
2120 Chương 2120: Chiến tranh Đại Lục (2) Miễn phí
1906 Chương 1906: Giản An (9) Miễn phí
1907 Chương 1907: Giản An (10) Miễn phí
1908 Chương 1908: Giản An (11) Miễn phí
1909 Chương 1909: Giản An (12) Miễn phí
1910 Chương 1910: Tứ quốc tranh bá (1) Miễn phí
1911 Chương 1911: Tứ quốc tranh bá (2) Miễn phí
1912 Chương 1912: Tứ quốc tranh bá 3 Miễn phí
1913 Chương 1913: Tứ quốc tranh bá 4 Miễn phí
1914 Chương 1914: Tứ quốc tranh bá 5 Miễn phí
1915 Chương 1915: Tứ quốc tranh bá 6 Miễn phí
1916 Chương 1916: Sao ngươi lại ở đây? (1) Miễn phí
1917 Chương 1917: Sao ngươi lại ở đây? (2) Miễn phí
1918 Chương 1918: Sao ngươi lại ở đây? (3) Miễn phí
1919 Chương 1919: Ta muốn lưu lại (1) Miễn phí
1920 Chương 1920: Ta muốn lưu lại (2) Miễn phí
1921 Chương 1921: Ta muốn lưu lại (3) Miễn phí
1922 Chương 1922: Hoàng đế bênh vực người mình (1) Miễn phí
1923 Chương 1923: Hoàng đế bênh vực người mình (2) Miễn phí
1924 Chương 1924: Hoàng đế bênh vực người mình (3) Miễn phí
1925 Chương 1925: Hoàng đế bênh vực người mình (4) Miễn phí
1926 Chương 1926: Hoàng đế bênh vực người mình (5) Miễn phí
1927 Chương 1927: Hoàng đế bênh vực người mình (6) Miễn phí
1928 Chương 1928: Quỷ Đế là kẻ xấu xí? (1) Miễn phí
1929 Chương 1929: Quỷ Đế là tên xấu xí? (2) Miễn phí
1930 Chương 1930: Tiến đến Phong Vân Thành (1) Miễn phí
1931 Chương 1931: Tiến đến Phong Vân Thành (2) Miễn phí
1932 Chương 1932: Tiến đến Phong Vân Thành (3) Miễn phí
1933 Chương 1933: Tuyệt Thiên? Miễn phí
1934 Chương 1934: Toàn quân bị diệt? (1) Miễn phí
1935 Chương 1935: Toàn quân bị diệt? (2) Miễn phí
1936 Chương 1936: Luôn có kẻ ngốc tự xưng là người chính nghĩa Miễn phí
1937 Chương 1937: Đột phá Thiên Thần (1) Miễn phí
1938 Chương 1938: Đột phá Thiên Thần (2) Miễn phí
1939 Chương 1939: Đột phá Thiên Thần (3) Miễn phí
1940 Chương 1940: Đột phá Thiên Thần (4) Miễn phí
1941 Chương 1941: Đột phá Thiên Thần (5) Miễn phí
1942 Chương 1942: Đột phá Thiên Thần (6) Miễn phí
1943 Chương 1943: Phong Vân Thành (1) Miễn phí
1944 Chương 1944: Phong Vân Thành (2) Miễn phí
1945 Chương 1945: Phong Vân Thành (3) Miễn phí
1946 Chương 1946: Tranh bá bắt đầu (1) Miễn phí
1947 Chương 1947: Tranh bá bắt đầu (2) Miễn phí
1948 Chương 1948: Tranh bá bắt đầu (3) Miễn phí
1949 Chương 1949: Tranh bá bắt đầu (4) Miễn phí
1950 Chương 1950: Tranh bá bắt đầu (5) Miễn phí
1951 Chương 1951: Tranh bá bắt đầu (6) Miễn phí
1952 Chương 1952: Tranh bá bắt đầu (7) Miễn phí
1953 Chương 1953: Cuộc đời này chỉ có một thê tử Miễn phí
1954 Chương 1954: Tín nhiệm Miễn phí
1955 Chương 1955: Kiều Diệp Phượng chết (1) Miễn phí
1956 Chương 1956: Kiều Diệp Phượng chết (2) Miễn phí
1957 Chương 1957: Kiều Diệp Phượng chết (3) Miễn phí
1958 Chương 1958: Kiều Diệp Phượng chết (4) Miễn phí
1959 Chương 1959: Vân Nguyệt Thanh (1) Miễn phí
1960 Chương 1960: Vân Nguyệt Thanh (2) Miễn phí
1961 Chương 1961: Vân Nguyệt Thanh (3) Miễn phí
1962 Chương 1962: Vân Nguyệt Thanh (4) Miễn phí
1963 Chương 1963: Vân Nguyệt Thanh (5) Miễn phí
1964 Chương 1964: Vân Nguyệt Thanh (6) Miễn phí
1965 Chương 1965: Kim Dương nhắc nhở (1) Miễn phí
1966 Chương 1966: Kim Dương nhắc nhở (2) Miễn phí
1967 Chương 1967: Kim Dương nhắc nhở (3) Miễn phí
1968 Chương 1968: Kim Dương nhắc nhở (4) Miễn phí
1969 Chương 1969: Kim Dương nhắc nhở (5) Miễn phí
1970 Chương 1970: Kim Dương nhắc nhở (6) Miễn phí
1971 Chương 1971: Trận chiến Thần Tôn Miễn phí
1972 Chương 1972: Trận chiến Thần Tôn (2) Miễn phí
1973 Chương 1973: Trận chiến Thần Tôn (3) Miễn phí
1974 Chương 1974: Trận chiến Thần Tôn (4) Miễn phí
1975 Chương 1975: Trận chiến Thần Tôn (5) Miễn phí
1976 Chương 1976: Trận chiến Thần Tôn (6) Miễn phí
1977 Chương 1977: Mẫu tử tương nhận (1) Miễn phí
1978 Chương 1978: Mẫu tử tương nhận (2) Miễn phí
1979 Chương 1979: Mẫu tử tương nhận (3) Miễn phí
1980 Chương 1980: Mẫu tử tương nhận (4) Miễn phí
1981 Chương 1981: Mẫu tử tương nhận (5) Miễn phí
1982 Chương 1982: Mẫu tử tương nhận (6) Miễn phí
1983 Chương 1983: Vân Tiêu xuất thủ (1) Miễn phí
1984 Chương 1984: Vân Tiêu xuất thủ (2) Miễn phí
1985 Chương 1985: Vân Tiêu xuất thủ (3) Miễn phí
1986 Chương 1986: Vân Tiêu xuất thủ (4) Miễn phí
1987 Chương 1987: Vân Tiêu xuất thủ (5) Miễn phí
1988 Chương 1988: Vân Tiêu xuất thủ (6) Miễn phí
1989 Chương 1989: Kim Dương nổi giận (1) Miễn phí
1990 Chương 1990: Kim Dương nổi giận (2) Miễn phí
1991 Chương 1991: Kim Dương nổi giận (3) Miễn phí
1992 Chương 1992: Kim Dương nổi giận (4) Miễn phí
1993 Chương 1993: Kim Dương nổi giận (5) Miễn phí
1994 Chương 1994: Kim Dương nổi giận (6) Miễn phí
1995 Chương 1995: Vân Lạc Phong bị tính kế (1) Miễn phí
1996 Chương 1996: Vân Lạc Phong bị tính kế (2) Miễn phí
1997 Chương 1997: Vân Lạc Phong bị tính kế (3) Miễn phí
1998 Chương 1998: Vân Lạc Phong bị tính kế (4) Miễn phí
1999 Chương 1999: Vân Lạc Phong bị tính kế (5) Miễn phí
2000 Chương 2000: Vân Lạc Phong bị tính kế (6) Miễn phí
2001 Chương 2001: Giết (1) Miễn phí
2002 Chương 2002: Giết (2) Miễn phí
2003 Chương 2003: Giết (3) Miễn phí
2004 Chương 2004: Giết (4) Miễn phí
2005 Chương 2005: Giết (5) Miễn phí
2006 Chương 2006: Giết (6) Miễn phí
2007 Chương 2007: Trước chiến tranh (1) Miễn phí
2008 Chương 2008: Trước chiến tranh (2) Miễn phí
2009 Chương 2009: Trước chiến tranh (3) Miễn phí
2010 Chương 2010: Trước chiến tranh (4) Miễn phí
2011 Chương 2011: Trước chiến tranh (5) Miễn phí
2012 Chương 2012: Trước chiến tranh (6) Miễn phí
2013 Chương 2013: Âm mưu bại lộ (1) Miễn phí
2014 Chương 2014: Âm mưu bại lộ (2) Miễn phí
2016 Chương 2016: Lãng Tân Nguyệt chết (2) Miễn phí
2018 Chương 2018: Lãng Tân Nguyệt chết (4) Miễn phí
2019 Chương 2019: Lãng Tân Nguyệt chết (5) Miễn phí
2021 Chương 2021: Lãng Tân Nguyệt chết (7) Miễn phí
2022 Chương 2022: Lãng Tân Nguyệt chết (8) Miễn phí
2023 Chương 2023: Lãng Tân Nguyệt chết (9) Miễn phí
2025 Chương 2025: Nguy cơ (1) Miễn phí
2028 Chương 2028: Nguy cơ (4) Miễn phí
2041 Chương 2041: Phẫn nộ (5) Miễn phí
2042 Chương 2042: Phẫn nộ (6) Miễn phí
2062 Chương 2062: Vân Nhược Thủy và Vô Ngôn (4) Miễn phí
2067 Chương 2067: Linh Thần Đại Lục (3) Miễn phí
2069 Chương 2069: Linh Thần Đại Lục (5) Miễn phí
2078 Chương 2078: Vu oan hãm hại (5) Miễn phí
2085 Chương 2085: Tộc Tổ Long (1) Miễn phí
2089 Chương 2089: Vân Lạc Phong đuổi tới (3) Miễn phí
2090 Chương 2090: Vân Lạc Phong đuổi tới (4) Miễn phí
2098 Chương 2098: Tuyệt Thiên (2) Miễn phí
2117 Chương 2117: Nhặt một cô bé đáng yêu (4) Miễn phí
2119 Chương 2119: Chiến tranh Đại Lục (1) Miễn phí
2121 Chương 2121: Chiến tranh đại lục (3) Miễn phí
2122 Chương 2122: Chiến tranh đại lục (4) Miễn phí
2126 Chương 2126: Hồng Loan? (1) Miễn phí
2128 Chương 2128: Hồng Loan? (4) Miễn phí
2129 Chương 2129: Hồng Loan? (5) Miễn phí
2133 Chương 2133: Vân Lạc Phong trở về (4) Miễn phí
2134 Chương 2134: Vân Lạc Phong trở về (5) Miễn phí
2140 Chương 2140: Đột phá Thần Quân (3) Miễn phí
2147 Chương 2147: Nguy cơ (2) Miễn phí
2157 Chương 2157: Kết cục tốt nhất (1) Miễn phí
2170 Chương 2170: Hoa Hạ (10) Miễn phí
ID Tên
ID Comment