Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Quỷ Tam Quốc

1
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
VẪN CÒN RALịch Sử
Tác giả: Mã Nguyệt Hầu Niên
Phụ trách: Contact Person anhneond
Phát hành: 2019-11-02 16:52:03
Mới nhất: 2019-11-12 18:27:31 (Chương 1567)
Lượt xem: 1 / Bình luận: 0 / Chương: 1542 / Điểm đề cử: 0

Một cái viên chức nhỏ xuyên qua, không tài không quyền không thế, là như thế nào tại Tam Quốc các lộ ngưu nhân ở giữa đi ra con đường của mình? Kiêu hùng vẫn là anh hùng, mỹ nữ vẫn là giang sơn, âm mưu vẫn là dương mưu, vương đạo vẫn là bá đạo? Chậm rãi một đường đi Tam Quốc, ngươi sẽ phát hiện kỳ thật Tào Tháo không có làm hiến đao, Lưu Bị không riêng sẽ khóc, Tôn Quyền cân bằng có thuật, cùng đi gặp một lần Lữ Bố Quan Vũ võ nghệ...
---------------------------------------------

Giới thiệu của tui:
Sau khi đọc hơn 900 chương của truyện này mình phát hiện đây là 1 bộ truyện về TQ khá mới lạ, tiết tấu không nhanh như những truyện Tam Quốc gần đây, các bạn muốn đọc thể loại NVC đi đường lượm Điển Vi hay Triệu Vân, uống rượu lượm Quách Gia càng không có.

Truyện kể về Phỉ Tiềm - tất nhiên như giới thiệu đã xuyên qua, chậm rãi bước từng bước một để thoát vũng bùn do Đổng Trác nhào nặn ở Lạc Dương, làm thế nào để giành giựt địa bàn chỉ với 800 quân, làm thế nào Đánh Hung Nộ, Tiên Ti.
Truyện tới 900 chương NVC chỉ có mỗi Từ Hoàng, Từ Thứ,...
------------------------------------------------
Vì sao Đổng Trác dời đô về Trường An?
Như thế nào Tôn Kiên có thể lượm được truyền quốc Ngọc Tỷ?
Mọi thứ đều có âm mưu cả....

id Tên Phí
1 Chương 1: Kỳ thật đông Hán Mạt năm liền 1 cái chữ Miễn phí
2 Chương 2: Kỳ thật cổ nhân không đơn giản Miễn phí
3 Chương 3: Mỗi người đều có riêng mục đích Miễn phí
4 Chương 4: Đường muốn đi làm sao??? Miễn phí
5 Chương 5: Ăn là có điều kiện Miễn phí
6 Chương 6: bàng chi cùng chủ gia Miễn phí
7 Chương 7: Đại tướng quân trước cửa nhiều thị phi Miễn phí
8 Chương 8: Đại tướng quân quyết đoán Miễn phí
9 Chương 9: Kỳ thủ hay là quân cờ??? Miễn phí
10 Chương 10: Sĩ tộc pháp tắc Miễn phí
11 Chương 11: Bắc Mang Sơn cố sự Miễn phí
12 Chương 12: Lịch sử làm giàu của Đổng Trác Miễn phí
13 Chương 13: Mỗi người tự đánh cờ Miễn phí
14 Chương 14: Quý hiếm Hoàng Đế Miễn phí
15 Chương 15: Đổng Trác vào kinh Miễn phí
16 Chương 16: Trò đùa của lịch sử Miễn phí
17 Chương 17: Lạc Dương Cố nhân Miễn phí
18 Chương 18: Hướng về trước mà đi Miễn phí
19 Chương 19: Ký danh đệ tử Miễn phí
20 Chương 20: Cổ đại viết linh tinh phong hiểm Miễn phí
21 Chương 21: Tiệc rượu Miễn phí
22 Chương 22: Nữ thần Miễn phí
23 Chương 23: Chiến thần Miễn phí
24 Chương 24: Lần đầu gặp Tào Tháo Miễn phí
25 Chương 25: Lần đầu gặp Thái Diễm Miễn phí
26 Chương 26: Mê mang tương lai Miễn phí
27 Chương 27: Cán bút cùng cán thương Miễn phí
28 Chương 28: Tiệc không tốt tiệc Miễn phí
29 Chương 29: Danh vọng Miễn phí
30 Chương 30: Cố nhân đến thăm Miễn phí
31 Chương 31: Đinh Nguyên chi thương Miễn phí
32 Chương 32: Ảnh hưởng Miễn phí
33 Chương 33: Tính toán Miễn phí
34 Chương 34: Viên Thiệu dã vọng Miễn phí
35 Chương 35: Sau này còn gặp lại Miễn phí
36 Chương 36: Lưu Hồng khoe khoang Miễn phí
37 Chương 37: Phiền não mới Miễn phí
38 Chương 38: Mưu đồ Miễn phí
39 Chương 39: Bái sư trước khi giao dịch Miễn phí
40 Chương 40: Viên Thuật kế hoạch Miễn phí
41 Chương 41: Tào Tháo tính toán Miễn phí
42 Chương 42: Nữa ngày rãnh rỗi Miễn phí
43 Chương 43: Tiếng đàn du dương Miễn phí
44 Chương 44: Phế đế Miễn phí
45 Chương 45: Bái kiến Lý Nho Miễn phí
46 Chương 46: Lần đầu gặp Lữ Bố Miễn phí
47 Chương 47: Một chén lại thêm 1 chén Miễn phí
48 Chương 48: Phương Thiên Họa Kích Miễn phí
49 Chương 49: Cái kia bay tới đầu thương Miễn phí
50 Chương 50: Trung Bình một thương Miễn phí
51 Chương 51: Thế gia nuôi heo sách lược Miễn phí
52 Chương 52: Trường đình tiễn biệt Miễn phí
53 Chương 53: Nguyên Trác đích Vũ, Bá Giai đích cầm Miễn phí
54 Chương 54: Tào Tháo tính toán Miễn phí
55 Chương 55: Hòa nhau Miễn phí
56 Chương 56: Cướp đế Miễn phí
57 Chương 57: Lưu Biện kéo dài Miễn phí
58 Chương 58: Sắp thành lại bại Miễn phí
59 Chương 59: Vòng vo khuyên nhủ Miễn phí
60 Chương 60: Lại đến Thôi gia trang Miễn phí
61 Chương 61: Tứ đại phú hào Miễn phí
62 Chương 62: Mỗi người đều có phiền não riêng Miễn phí
63 Chương 63: Lời đồn đại là thanh đao Miễn phí
64 Chương 64: Vương Doãn hiến đan Miễn phí
65 Chương 65: Ngoài định mức hiệu quả Miễn phí
66 Chương 66: Khí tiết Miễn phí
67 Chương 67: Không thể làm gì hoa rơi đi Miễn phí
68 Chương 68: Gặp lại Lữ Bố Miễn phí
69 Chương 69: Hãm Trận doanh Cao Thuận Miễn phí
70 Chương 70: Thành Lạc Dương, tạm biệt !!! Miễn phí
71 Chương 71: Đời Hán nền tảng Miễn phí
72 Chương 72: Đời Hán quan lại Miễn phí
73 Chương 73: Tâm sự trong đêm Miễn phí
74 Chương 74: Thư nhà Miễn phí
75 Chương 75: Tuân gia biệt quán Miễn phí
76 Chương 76: Người ưa thích cỏ xanh Miễn phí
77 Chương 77: Chiêu mộ lệnh Miễn phí
78 Chương 78: Lập chí nông tang Miễn phí
79 Chương 79: Sơ giảng Miễn phí
80 Chương 80: Văn Nhược Tứ Đức Miễn phí
81 Chương 81: Thế gia vòng quan hệ Miễn phí
82 Chương 82: Thiên hạ mẫu mực Miễn phí
83 Chương 83: Lần đầu gặp Quách Gia Miễn phí
84 Chương 84: 3 năm đổ ước Miễn phí
85 Chương 85: Lại đến lữ trình Miễn phí
86 Chương 86: Vừa đến Tương Dương gặp tai nạn xe Miễn phí
87 Chương 87: Cứu người Miễn phí
88 Chương 88: Vô lễ chi sát Miễn phí
89 Chương 89: Tương Dương 1 mảnh đầm nước sâu Miễn phí
90 Chương 90: Khoái gia huynh đệ Miễn phí
91 Chương 91: Lộc Sơn nhị lão bí hiểm Miễn phí
92 Chương 92: Biểu diễn Miễn phí
93 Chương 93: Bình Kinh tương 3 sách Miễn phí
94 Chương 94: Kinh Châu Biệt giá Miễn phí
95 Chương 95: Lưu Biểu thành viên nòng cốt Miễn phí
96 Chương 96: 3 nhã chi yến Miễn phí
97 Chương 97: Bá Cơ thăm dò Miễn phí
98 Chương 98: Gân gà biệt giá Miễn phí
99 Chương 99: Lộc Sơn luận đạo Miễn phí
100 Chương 100: Lộc sơn suối nước tìm hiểu Đạo Miễn phí
101 Chương 101: Cợ học cơ sở Miễn phí
102 Chương 102: Phỉ Tiềm ngộ đạo Miễn phí
103 Chương 103: Tư Mã khuyên Hoàng Miễn phí
104 Chương 104: Lưu Biểu thăm Bàng công Miễn phí
105 Chương 105: Mao đầu Hắc tiểu tử Miễn phí
106 Chương 106: Lưu Thái thông gia Miễn phí
107 Chương 107: Chính trị hôn nhân Miễn phí
108 Chương 108: Bàng Thống bị cướp Miễn phí
109 Chương 109: Hoàng gia đại khảo thí Miễn phí
110 Chương 110: Tảo Chi đến Miễn phí
111 Chương 111: Đại biểu Miễn phí
112 Chương 112: Chạy đến gãy chân "Yết lễ" người phục vụ Miễn phí
113 Chương 113: Tam phương hội đàm Miễn phí
114 Chương 114: Sơ Bình nguyên niên công tác đại hội Miễn phí
115 Chương 115: Đến cùng mấy cái ý tứ Miễn phí
116 Chương 116: Bàng Thống biện pháp Miễn phí
117 Chương 117: Lựa chọn thứ 2 Miễn phí
118 Chương 118: Siêu cấp tiêu hao phẩm Miễn phí
119 Chương 119: Khó mà cải tiến trình tự làm việc Miễn phí
120 Chương 120: Chân chạy Bàng Thống Miễn phí
121 Chương 121: Hoàng gia tai họa ngầm Miễn phí
122 Chương 122: Công tượng truyền thừa Miễn phí
123 Chương 123: Thiên ý Miễn phí
124 Chương 124: Bị đảo lộn Tương Dương chính đàn Miễn phí
125 Chương 125: Lộc Khê dạ thoại Miễn phí
126 Chương 126: Tân nhân nguyên lai là người quen biết cũ Miễn phí
127 Chương 127: Ngươi đâm đi Miễn phí
128 Chương 128: Duyện Châu khách đến thăm Miễn phí
129 Chương 129: Thái gia lấy lòng Miễn phí
130 Chương 130: Hoàng thị nội tình Miễn phí
131 Chương 131: Áo giáp công nghệ Miễn phí
132 Chương 132: Hoàng gia truyền thừa Miễn phí
133 Chương 133: Sư huynh đệ tử Miễn phí
134 Chương 134: Khoái gia thỏa hiệp Miễn phí
135 Chương 135: Đối với địa bàn khát vọng Miễn phí
136 Chương 136: Thử tiễn Miễn phí
137 Chương 137: Áo giáp phát triển chậm chạp nguyên nhân Miễn phí
138 Chương 138: Thế gia cùng thứ dân Miễn phí
139 Chương 139: Miễn quan chi đàm (Cởi mão cùng nói chuyện) Miễn phí
140 Chương 140: Vấn đề bên trong vấn đề Miễn phí
141 Chương 141: Phân lượng 10 phân Tân xuân món quà lớn Miễn phí
142 Chương 142: Viên Thuật bố cục Miễn phí
143 Chương 143: Từ chức Miễn phí
144 Chương 144: Thiên hạ rộn ràng Miễn phí
145 Chương 145: Cái kia thô ráp ấm áp bàn tay Miễn phí
146 Chương 146: Đa tạ nhạc phụ đại nhân Miễn phí
147 Chương 147: 1 kéo cắt tóc Miễn phí
148 Chương 148: Khốn đốn quân nhân Miễn phí
149 Chương 149: Có đáng giá hay không? Miễn phí
150 Chương 150: Lại đến một hành trình mới Miễn phí
151 Chương 151: Vạn sự khởi đầu nan Miễn phí
152 Chương 152: Ăn cơm Miễn phí
153 Chương 153: Tiễn đưa Miễn phí
154 Chương 154: Thay người Miễn phí
155 Chương 155: Hai phong thư của Lưu Biểu Miễn phí
156 Chương 156: Lão bằng hữu, tân lữ trình Miễn phí
157 Chương 157: Nhà nhà đều có bản khó niệm kinh Miễn phí
158 Chương 158: Giết gà dọa khỉ Miễn phí
159 Chương 159: Gặp Viên Thuật Miễn phí
160 Chương 160: Bá Cơ do dự Miễn phí
161 Chương 161: Mặc gia truyền thừa Miễn phí
162 Chương 162: Đêm gặp Viên Thuật Miễn phí
163 Chương 163: Trong đêm khuya phương lược Miễn phí
164 Chương 164: Không bằng không đảng Miễn phí
165 Chương 165: Lòng tin của Khổng Trụ Miễn phí
166 Chương 166: Nhìn một chút Miễn phí
167 Chương 167: Di châu tại Uyên Miễn phí
168 Chương 168: Trước khi Bắc thượng Miễn phí
169 Chương 169: Xuân phong y cựu tiếu đào hoa Miễn phí
170 Chương 170: Đào hoa y cựu tiếu xuân phong Miễn phí
171 Chương 171: Quyết liệt Đổng Viên chấp chính Miễn phí
172 Chương 172: Toan Tảo chi trà Miễn phí
173 Chương 173: Trung nghĩa kỳ nhân Miễn phí
174 Chương 174: Toan Tảo cùng Lạc Dương khoảng cách Miễn phí
175 Chương 175: Lừa dối Miễn phí
176 Chương 176: Toàn địa đồ thuấn di Miễn phí
177 Chương 177: Tiệc rượu của đoàn đội Trần Lưu Miễn phí
178 Chương 178: Của doanh dạ thoại Miễn phí
179 Chương 179: Suy luận Miễn phí
180 Chương 180: Khoan thai tới chậm Lưu Đại Miễn phí
181 Chương 181: Lộn xộn hội nghị liên minh Miễn phí
182 Chương 182: Chậm chạp không quyết định Minh chủ nhân tuyển Miễn phí
183 Chương 183: Thừa chế Miễn phí
184 Chương 184: Chắc hẳn phải vậy Bảo Tín Miễn phí
185 Chương 185: Toàn bộ làm loạn Miễn phí
186 Chương 186: Đẩy tới đẩy lui minh ước người Miễn phí
187 Chương 187: Tào Tháo chuyển biến Miễn phí
188 Chương 188: Rời khỏi sân khấu hồi hợp chế độ Miễn phí
189 Chương 189: Chính tốt cùng phụ binh Miễn phí
190 Chương 190: Lữ Bố bí mật nhỏ Miễn phí
191 Chương 191: Không công mà lui Tào Tháo Miễn phí
192 Chương 192: Mỗi người đi một ngã Miễn phí
193 Chương 193: Lý Nho bực bội Miễn phí
194 Chương 194: Kiếp sát chi kỳ Miễn phí
195 Chương 195: Ôn tuyền dạ khách Miễn phí
196 Chương 196: Ẩn Côn Miễn phí
197 Chương 197: Danh hào tồn tại Miễn phí
198 Chương 198: Đêm nghĩ Miễn phí
199 Chương 199: Đêm đi Miễn phí
200 Chương 200: Nước ấm nấu ếch Miễn phí
201 Chương 201: Thôi gia phương hướng Miễn phí
202 Chương 202: Đổng Trác đáp lễ Miễn phí
203 Chương 203: Tuổi 15 Miễn phí
204 Chương 204: Đối với dã vọng truy cầu Miễn phí
205 Chương 205: Ngày xưa đồng đội Miễn phí
206 Chương 206: Hôm nay đối thủ Miễn phí
207 Chương 207: Thương công Thuần Vu Miễn phí
208 Chương 208: Hội chẩn Miễn phí
209 Chương 209: Là đi vẫn là lưu Miễn phí
210 Chương 210: Nên buông tay vẫn là phải buông tay Miễn phí
211 Chương 211: Kinh quan Miễn phí
212 Chương 212: Đến tột cùng muốn thế nào thuyết phục Miễn phí
213 Chương 213: Bái kiến gia chủ Miễn phí
214 Chương 214: Thăm dò Miễn phí
215 Chương 215: Thất bại gặp gỡ Miễn phí
216 Chương 216: Quay về Thái phủ Miễn phí
217 Chương 217: Khóc mà khuyên thầy Miễn phí
218 Chương 218: Bất đắc dĩ biến hóa Miễn phí
219 Chương 219: Tịnh cũng Hóa Miễn phí
220 Chương 220: Thu Hồi Miễn phí
221 Chương 221: Trúng phục kích Miễn phí
222 Chương 222: Cùng nấu Miễn phí
223 Chương 223: Dời đô chi nghị Miễn phí
224 Chương 224: Vì nước hy sinh Miễn phí
225 Chương 225: Thái Miếu Miễn phí
226 Chương 226: Thái phủ chi thư Miễn phí
227 Chương 227: Tàng thư lâu Miễn phí
228 Chương 228: Tam phương hội đàm Miễn phí
229 Chương 229: Di chuyển chi nạn Miễn phí
230 Chương 230: Giảo sát chi cục Miễn phí
231 Chương 231: Phá đám Miễn phí
232 Chương 232: Dục cự hoàn nghênh Miễn phí
233 Chương 233: Bắt đầu vận chuyển Miễn phí
234 Chương 234: Ứng đối Miễn phí
235 Chương 235: Bị ngăn cản Miễn phí
236 Chương 236: Lưỡng nan chi tuyển Miễn phí
237 Chương 237: Gặp lại Lý Nho Miễn phí
238 Chương 238: Hiến kế Miễn phí
239 Chương 239: hàng lậu Miễn phí
240 Chương 240: Cả hai cùng có lợi hình thức Miễn phí
241 Chương 241: Tả thự thi lang Miễn phí
242 Chương 242: Hướng về trước chính là tiền phương Miễn phí
243 Chương 243: Không thẹn với lương tâm Miễn phí
244 Chương 244: Cổ Kinh Kim kinh Miễn phí
245 Chương 245: Bóng lưng Miễn phí
246 Chương 246: Rút củi dưới đáy nồi Miễn phí
247 Chương 247: Phản ứng dây chuyền Miễn phí
248 Chương 248: Trung quân đại trướng bên trong phân tranh Miễn phí
249 Chương 249: Nhất định phải chiến thắng chiến đấu Miễn phí
250 Chương 250: Chỉ cách thắng lợi một chút xíu Miễn phí
251 Chương 251: Trên đường đi ngoài ý muốn Miễn phí
252 Chương 252: Bị tập kích Miễn phí
253 Chương 253: Nhiều nôn mấy lần thành thói quen Miễn phí
254 Chương 254: Tiền đồ chưa rõ Miễn phí
255 Chương 255: Mê mang người đi đường Miễn phí
256 Chương 256: Hàm Cốc Quan Miễn phí
257 Chương 257: Kỳ quặc Miễn phí
258 Chương 258: Trịnh Do tuyệt ý Miễn phí
259 Chương 259: Con đường phía trước muốn như thế nào đi Miễn phí
260 Chương 260: Thái Nguyên người Miễn phí
261 Chương 261: Cửu Nguyên cỏ nhỏ Miễn phí
262 Chương 262: Đồng hương gặp gỡ đồng hương Miễn phí
263 Chương 263: Chuẩn bị Miễn phí
264 Chương 264: Cổ động Miễn phí
265 Chương 265: Rời đi Miễn phí
266 Chương 266: Loạn Miễn phí
267 Chương 267: Bẫy rập Miễn phí
268 Chương 268: Sát cơ Miễn phí
269 Chương 269: Thút thít hoàn thủ đao Miễn phí
270 Chương 270: Nâng lên trường thương Miễn phí
271 Chương 271: Đi vẫn là lưu Miễn phí
272 Chương 272: Binh lâm thành hạ Miễn phí
273 Chương 273: Hỏa Viêm diễm diệc Miễn phí
274 Chương 274: Mạng sống như treo trên sợi tóc Miễn phí
275 Chương 275: Tước mù (Bệnh quáng gà) Miễn phí
276 Chương 276: Trốn Miễn phí
277 Chương 277: Ra Miễn phí
278 Chương 278: Diệc diễm viêm hỏa Miễn phí
279 Chương 279: Sinh tồn nguy cơ Miễn phí
280 Chương 280: Nhiệm vụ không thể hoàn thành Miễn phí
281 Chương 281: Tiến Miễn phí
282 Chương 282: Công Miễn phí
283 Chương 283: Phòng Miễn phí
284 Chương 284: Dạ tập Miễn phí
285 Chương 285: Phá doanh Miễn phí
286 Chương 286: Khổ chiến Miễn phí
287 Chương 287: Phá chiến Miễn phí
288 Chương 288: Huyết chiến Miễn phí
289 Chương 289: Đệ nhất tích huyết Miễn phí
290 Chương 290: Gậy ông đập lưng ông Miễn phí
291 Chương 291: Trịnh Do tàn niệm Miễn phí
292 Chương 292: Mã ấp chi mưu Miễn phí
293 Chương 293: Lung cân chi quan Miễn phí
294 Chương 294: Người tại Hán Triều thân bất do kỷ Miễn phí
295 Chương 295: Thân tình nhiều loại công dụng Miễn phí
296 Chương 296: Trong gia tộc giao phong Miễn phí
297 Chương 297: Ngồi xuống nói chuyện Miễn phí
298 Chương 298: Tập trung Miễn phí
299 Chương 299: Vòng xoáy Miễn phí
300 Chương 300: Thống trù học Miễn phí
301 Chương 301: Yết kiến Miễn phí
302 Chương 302: Ai sai? Miễn phí
303 Chương 303: Triều đình Miễn phí
304 Chương 304: Tường thụy Miễn phí
305 Chương 305: Tịnh Châu chi tuyển Miễn phí
306 Chương 306: Lấy lui làm tiến Miễn phí
307 Chương 307: Thái độ kiên quyết Thái Ung Miễn phí
308 Chương 308: Đường cong mà cầu Miễn phí
309 Chương 309: Đại Đạo độc hành Miễn phí
310 Chương 310: Không hiểu xao động Miễn phí
311 Chương 311: Muốn hướng nơi nào Miễn phí
312 Chương 312: Sở dục cầu gì Miễn phí
313 Chương 313: Có khả năng làm Miễn phí
314 Chương 314: Ngoài ý liệu nghị định bổ nhiệm Miễn phí
315 Chương 315: Chào từ biệt Miễn phí
316 Chương 316: Lắc lư lấy tìm bắc Miễn phí
317 Chương 317: Đinh Hợi ngày Miễn phí
318 Chương 318: Làm sao tuyển a Miễn phí
319 Chương 319: Đại Hán đệ nhất Tam sắc cờ Miễn phí
320 Chương 320: Nghèo nội tình Miễn phí
321 Chương 321: BƯớc khởi đầu Miễn phí
322 Chương 322: Bắt đầu tại dưới chân Miễn phí
323 Chương 323: Hàn Môn Tử Đệ Miễn phí
324 Chương 324: Tạo thế Miễn phí
325 Chương 325: Thỏa hiệp Miễn phí
326 Chương 326: Muộn côn Miễn phí
327 Chương 327: Điều động Miễn phí
328 Chương 328: Lại gặp muộn côn Miễn phí
329 Chương 329: Là loại nào quân tử Miễn phí
340 Chương 340: Thương nhân con đường Miễn phí
341 Chương 341: Giao dịch Miễn phí
342 Chương 342: Hố Miễn phí
343 Chương 343: Đến cùng là ai hố Miễn phí
344 Chương 344: Đến cùng là lửa của ai Miễn phí
345 Chương 345: Đến cùng là ai nồi Miễn phí
346 Chương 346: Lấy thế chi sát Miễn phí
347 Chương 347: Thiên hạ nhốn nháo Miễn phí
348 Chương 348: Bắc Khuất doanh địa Miễn phí
349 Chương 349: Khó được tín nhiệm Miễn phí
350 Chương 350: Mở màn Miễn phí
351 Chương 351: Thông thường mở màn khúc bên trong không hài hòa âm tiết Miễn phí
352 Chương 352: Thăm dò về sau Miễn phí
353 Chương 353: Nghèo tệ chi nhân Miễn phí
354 Chương 354: Nghèo quá thì phải thay đổi Miễn phí
355 Chương 355: Ngươi là mới tới Miễn phí
356 Chương 356: Khai trương Miễn phí
357 Chương 357: Hân Thủy bờ sông 1 thương từ Đông đến Miễn phí
358 Chương 358: Sinh ý Miễn phí
359 Chương 359: Cây Miễn phí
360 Chương 360: Vân dũng Miễn phí
361 Chương 361: Càng đánh càng nghèo là cái vấn đề Miễn phí
362 Chương 362: Lương Hồ Miễn phí
363 Chương 363: Mất đi hàng hóa Miễn phí
364 Chương 364: Đói khát Miễn phí
365 Chương 365: Ngựa đạp từng tiếng nát sơn cốc Miễn phí
366 Chương 366: Trở về Miễn phí
367 Chương 367: Lau không đi vết tích Miễn phí
368 Chương 368: Biến hóa Miễn phí
369 Chương 369: Lựa chọn phương hướng Miễn phí
370 Chương 370: Phương hướng lựa chọn Miễn phí
371 Chương 371: Rắc rối rồi Miễn phí
372 Chương 372: Thân ở loạn trong cục Miễn phí
373 Chương 373: Đàm trà đàm rượu nói giao dịch Miễn phí
374 Chương 374: Thắng binh Miễn phí
375 Chương 375: Tăng ca cùng thời gian dài tăng ca khác nhau Miễn phí
376 Chương 376: Dùng người vấn đề Miễn phí
377 Chương 377: Phong bế vòng tròn Miễn phí
378 Chương 378: Vĩnh An bất an Miễn phí
379 Chương 379: Hà Đông biến cố Miễn phí
380 Chương 380: Có điều suy nghĩ có điều chọn (Hữu sở tư hữu sở trạch) Miễn phí
381 Chương 381: Trước khi Xuất chinh Miễn phí
382 Chương 382: Lư Thường cái chết Miễn phí
383 Chương 383: Phong hiểm Miễn phí
384 Chương 384: Riêng phần mình suy nghĩ Miễn phí
385 Chương 385: Suy bại Bình Dương Miễn phí
386 Chương 386: Nhân đức quân tử Miễn phí
387 Chương 387: Cốc giấu mười vạn binh Miễn phí
388 Chương 388: Nướng thịt dê Miễn phí
389 Chương 389: Nghi thức Miễn phí
390 Chương 390: Cải trang mà đến Miễn phí
391 Chương 391: Vệ có quân tử, kỷ quốc vô cố Miễn phí
392 Chương 392: Xin lấy ra át chủ bài Miễn phí
393 Chương 393: Phân phối Miễn phí
394 Chương 394: Thật không giống Miễn phí
395 Chương 395: Ăn một mình Miễn phí
396 Chương 396: Tại trong rừng cây nhỏ hoạt động Miễn phí
397 Chương 397: Đầu người cơm nắm Miễn phí
398 Chương 398: Công thành Miễn phí
399 Chương 399: Bước ngoặt Miễn phí
400 Chương 400: Mặt quỷ Miễn phí
401 Chương 401: Nở rộ tử vong chi hoa Miễn phí
402 Chương 402: Bị trở lại như cũ Mạch Đao trận Miễn phí
403 Chương 403: Tiền tài tích tụ ra tới thắng lợi Miễn phí
404 Chương 404: Lại 1 lần lựa chọn Miễn phí
405 Chương 405: Thở dài phục thở dài Miễn phí
406 Chương 406: Ngẫu nhiên gặp Miễn phí
407 Chương 407: Phi Tướng Miễn phí
408 Chương 408: Người tại Hán đại phiêu Miễn phí
409 Chương 409: Nguyện lập quân lệnh Miễn phí
410 Chương 410: Đánh nhỏ mới có thể đi ra ngoài già Miễn phí
411 Chương 411: Bắc Khuất bất đắc dĩ Miễn phí
412 Chương 412: Trong dự tưởng sai lầm Miễn phí
413 Chương 413: Bàng chi mộng tưởng Miễn phí
414 Chương 414: Đạt thành chung nhận thức Miễn phí
415 Chương 415: Vĩnh An dưới thành Miễn phí
416 Chương 416: Dạ tập Miễn phí
417 Chương 417: Thu phục Vĩnh An Miễn phí
418 Chương 418: Thành nam đến binh Miễn phí
419 Chương 419: Người chết như đèn diệt Miễn phí
420 Chương 420: Lần nữa bố trí mai phục Miễn phí
421 Chương 421: Điều kiện cùng bằng chứng Miễn phí
422 Chương 422: Đến, huynh đệ, uống chén rượu này Miễn phí
423 Chương 423: Là người? Là thú? Miễn phí
424 Chương 424: Nhà Miễn phí
425 Chương 425: Doanh loạn Miễn phí
426 Chương 426: Tham công Miễn phí
427 Chương 427: Rút lui Miễn phí
430 Chương 430: Đao Miễn phí
431 Chương 431: Thương lượng Miễn phí
432 Chương 432: Liên quan tới địch nhân cùng cừu nhân Miễn phí
433 Chương 433: Đoạt 1 đường cơ hội Miễn phí
434 Chương 434: Không có chủ tuyến Miễn phí
435 Chương 435: Không có điểm mấu chốt Miễn phí
436 Chương 436: Kéo dài Miễn phí
437 Chương 437: Nhìn nam nhìn bắc nhìn bụi mù Miễn phí
438 Chương 438: Ngày mai có viện quân Miễn phí
439 Chương 439: Ngày mai thật sự có viện quân Miễn phí
440 Chương 440: Trong đêm khuya suy nghĩ sâu xa Miễn phí
441 Chương 441: Doanh khiếu Miễn phí
442 Chương 442: Hai bờ Phần thủy trục Bạch Ba Miễn phí
443 Chương 443: Bây giờ làm sao tuyển Miễn phí
444 Chương 444: Đứng vững, ai đều không cho rút lui Miễn phí
445 Chương 445: Cành Đào Miễn phí
446 Chương 446: Mắt thấy người khác cao lầu khởi Miễn phí
447 Chương 447: Điên rồi? Miễn phí
448 Chương 448: Quân thần đối Miễn phí
449 Chương 449: Vĩnh An lệnh Miễn phí
450 Chương 450: Thổ địa chế độ Miễn phí
451 Chương 451: Ngồi mà thương lượng Miễn phí
452 Chương 452: Giết người lập uy Miễn phí
453 Chương 453: Cải cách mở ra ý nghĩa Miễn phí
454 Chương 454: Lâm Tông không họ Lâm Miễn phí
460 Chương 460: 2 thêm 1 Miễn phí
461 Chương 461: Người Hồ chiến mã cũng có mùa xuân Miễn phí
462 Chương 462: Chúng ta là bằng hữu Miễn phí
463 Chương 463: Học Miễn phí
464 Chương 464: Giết Miễn phí
465 Chương 465: 1 khối thịt xương Miễn phí
466 Chương 466: Ta muốn cho chi, liền không được từ Miễn phí
467 Chương 467: Tất cả mọi người là Trung Lang Tướng Miễn phí
468 Chương 468: Giương đông kích tây Miễn phí
469 Chương 469: Giương tây kích đông Miễn phí
470 Chương 470: Giương nam kích bắc Miễn phí
471 Chương 471: Lui bước Miễn phí
472 Chương 472: Ùn ùn kéo đến Miễn phí
473 Chương 473: Không thể làm địch Miễn phí
474 Chương 474: Khai phủ kiến nha Miễn phí
475 Chương 475: Chức trách Miễn phí
476 Chương 476: Kiến học Miễn phí
477 Chương 477: Điểm xuất phát Miễn phí
478 Chương 478: Dạo chơi Miễn phí
479 Chương 479: Nguồn gốc Miễn phí
480 Chương 480: Thường Lâm ngoài ý muốn Miễn phí
481 Chương 481: Người Hồ bộ lạc Miễn phí
482 Chương 482: Hợp nhất Miễn phí
483 Chương 483: Tam lão Miễn phí
484 Chương 484: Độ trung thành Miễn phí
485 Chương 485: Cơ sở cải tiến Miễn phí
486 Chương 486: Vì đại nạn làm văn Miễn phí
487 Chương 487: Phê phán kế thừa Miễn phí
488 Chương 488: Thổi phồng Miễn phí
489 Chương 489: Đưa đến bên miệng đĩa bánh Miễn phí
490 Chương 490: Khó lòng phòng bị Miễn phí
491 Chương 491: Kim Cổ kinh học Miễn phí
492 Chương 492: Hán đại nguyệt quang tộc Miễn phí
493 Chương 493: Hán đại kinh tế học Miễn phí
494 Chương 494: Hán đại lạm phát Miễn phí
495 Chương 495: Cùng 1 chỗ xuống nước a Miễn phí
496 Chương 496: Đạo hữu mời lên đường Miễn phí
497 Chương 497: Đạo hữu xin dừng bước Miễn phí
498 Chương 498: Đạo hữu ngươi ta hữu duyên Miễn phí
499 Chương 499: Nhìn xem Miễn phí
500 Chương 500: Hồng thành (Thành màu đỏ) Miễn phí
501 Chương 501: Ai dám thiện động? Miễn phí
502 Chương 502: Đầu canh Miễn phí
503 Chương 503: Nghĩ minh bạch giả hồ đồ Miễn phí
504 Chương 504: Chưa phát giác minh lịch Miễn phí
505 Chương 505: Cần đợi thiên thời Miễn phí
506 Chương 506: Ám sát Miễn phí
507 Chương 507: Thiên hạ đại loạn bắt đầu Miễn phí
508 Chương 508: Xuôi nam Miễn phí
509 Chương 509: Trường An trường an Miễn phí
510 Chương 510: Chân chính tường thụy Miễn phí
511 Chương 511: Trong trí nhớ điểm sáng Miễn phí
512 Chương 512: Lý tưởng chiếu vào hiện thực Miễn phí
513 Chương 513: Chỉ nghĩ hảo hảo sống sót Miễn phí
514 Chương 514: Đột nhiên xuất hiện nghe đồn Miễn phí
515 Chương 515: Gặp phải nguy cơ Miễn phí
516 Chương 516: Sa mỏng phía sau Miễn phí
517 Chương 517: Hái quả đào Miễn phí
518 Chương 518: Đều là quả hồng mềm Miễn phí
519 Chương 519: Hiện thực luôn luôn đẫm máu Miễn phí
520 Chương 520: Lục giác đình cùng thất huyền cầm Miễn phí
521 Chương 521: Vui sướng cùng ưu sầu Miễn phí
522 Chương 522: 4 biết cùng 3 nghi ngờ (Tứ tri cùng tam hoặc) Miễn phí
523 Chương 523: Đêm không ngủ Miễn phí
524 Chương 524: Đêm khuya nói chuyện Miễn phí
525 Chương 525: Vây Nguỵ cứu Triệu Miễn phí
526 Chương 526: Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Miễn phí
527 Chương 527: Vừa đúng dịp Miễn phí
528 Chương 528: Trước bão táp yên tĩnh kỳ Miễn phí
529 Chương 529: Không bằng trở lại Miễn phí
530 Chương 530: Thật giả kỳ thật không trọng yếu Miễn phí
531 Chương 531: Sắp bị quên được ngoại hiệu Miễn phí
532 Chương 532: Dưới mặt nước bóng tối Miễn phí
533 Chương 533: Khó mà xử lý làm phức tạp Miễn phí
534 Chương 534: Chật vật rời xa Miễn phí
535 Chương 535: Thiên hạ bốn Lưu Miễn phí
536 Chương 536: Hán đại 2 cây đuốc Miễn phí
537 Chương 537: Thăng quan chi yến Miễn phí
538 Chương 538: Phòng tắm bên trong Miễn phí
539 Chương 539: Dần dần biến mất nỏ Miễn phí
540 Chương 540: Cái kia 1 phiến thoát ly ngọn cây lá rách Miễn phí
541 Chương 541: Lộc Sơn chân núi, 1 tòa cô mộ phần Miễn phí
542 Chương 542: Nhà gỗ 5 người Miễn phí
543 Chương 543: nhân tâm nhân tính nhân tình Miễn phí
544 Chương 544: Lúng túng Phỉ Tiềm tâm nguyện Miễn phí
545 Chương 545: Nhỏ xíu chuyển biến Miễn phí
546 Chương 546: Vật lý phía trên thôi động Miễn phí
547 Chương 547: Chần chờ không quyết định lựa chọn Miễn phí
548 Chương 548: Đột nhiên xuất hiện chiến tranh Miễn phí
549 Chương 549: Đủ loại phiền phức Miễn phí
550 Chương 550: Có một chút ít biến hóa Miễn phí
551 Chương 551: Thông gia phía dưới liên minh Miễn phí
552 Chương 552: Giang Đông mãnh hổ kế sách Miễn phí
553 Chương 553: Không thể khoan dung sai lầm Miễn phí
554 Chương 554: Ban đầu 1 đợt công kích Miễn phí
555 Chương 555: Trong dự liệu sụp đổ Miễn phí
556 Chương 556: Đuổi đến Giang Đông mãnh hổ Miễn phí
557 Chương 557: Bão táp Hán hoa cái xe Miễn phí
558 Chương 558: Tuyệt thế Hoàng Trung tiễn thuật Miễn phí
559 Chương 559: Giết 1000 tự thương hại 800 Miễn phí
560 Chương 560: Cầu xin tha mạng khuôn mặt Miễn phí
561 Chương 561: Cầu sống trong chỗ chết Tôn Kiên Miễn phí
562 Chương 562: Giang Đông tướng tinh vẫn lạc Miễn phí
563 Chương 563: Hoàng Trung khó đi tiếc hận Miễn phí
564 Chương 564: Đối với Hán nỏ cải tiến Miễn phí
565 Chương 565: Công nghệ ở trong bình cảnh Miễn phí
566 Chương 566: Dẫn trước thế giới luyện thép thuật Miễn phí
567 Chương 567: Đột phá tư duy hình thức Miễn phí
568 Chương 568: Đã nhất định lựa chọn Miễn phí
569 Chương 569: Người tại huỳnh đồ Miễn phí
570 Chương 570: Huỳnh tại nhân đồ Miễn phí
571 Chương 571: Đồ tại nhân huỳnh Miễn phí
572 Chương 572: Huỳnh nhân tại đồ Miễn phí
573 Chương 573: Phượng minh thử khắc thiên, Hoa khai bỉ thì hải Miễn phí
574 Chương 574: Ngày xưa tiểu đệ, hôm nay đại lão Miễn phí
575 Chương 575: Phương hướng người chỉ dẫn Miễn phí
576 Chương 576: Thượng Đảng biến cố Miễn phí
577 Chương 577: Tương hỗ ở giữa mưu đồ Miễn phí
578 Chương 578: Lịch sử che giấu phía dưới Miễn phí
579 Chương 579: Cái kia 1 khắc dựa sát vào nhau ấm áp Miễn phí
580 Chương 580: Cái kia 1 khỏa hong khô giọt nước mắt Miễn phí
581 Chương 581: Không có ý nghĩa làm việc Miễn phí
582 Chương 582: Tiên Ti Quân mục tiêu Miễn phí
583 Chương 583: Tiên Ti Quân chiến thuật Miễn phí
584 Chương 584: Bạch Thạch Khương quan sát Miễn phí
585 Chương 585: Cao Nô thành mở tiệc vui vẻ Miễn phí
586 Chương 586: Cày ruộng Miễn phí
587 Chương 587: Giả say cùng giả ngu Miễn phí
588 Chương 588: Bình Dương chiến lược dự trữ Miễn phí
589 Chương 589: Lần thứ 1 tham mưu bản bộ hội nghị Miễn phí
590 Chương 590: Lần thứ nhất đời Hán quân cải biến Miễn phí
591 Chương 591: Không còn bản đồ bên trong Bình Định huyện Miễn phí
592 Chương 592: Tiên Ti tiểu tâm tư Miễn phí
593 Chương 593: Hán đại giao thông cờ xí Miễn phí
594 Chương 594: Khác biệt tác chiến hình thức Miễn phí
595 Chương 595: Trong đêm tối tiểu tính toán Miễn phí
596 Chương 596: Trong đêm tối tiểu binh tốt Miễn phí
597 Chương 597: Trong đêm tối thiếu nữ tâm Miễn phí
598 Chương 598: Trong đêm tối đại Hỗn Loạn Miễn phí
599 Chương 599: Khác biệt tướng lĩnh kỹ năng Miễn phí
600 Chương 600: Chiến tranh cùng dân cờ bạc Miễn phí
601 Chương 601: Cướp bóc cùng tiểu thâu Miễn phí
602 Chương 602: 800 người ngắm bắn Miễn phí
603 Chương 603: Tiên Ti thứ 1 sóng thăm dò Miễn phí
604 Chương 604: Không cách nào ngăn cản Tiên Ti hành vi Miễn phí
605 Chương 605: Nguy cơ giáng lâm Miễn phí
606 Chương 606: Sau cùng huyết chiến thời khắc Miễn phí
607 Chương 607: Sau cùng khích lệ sĩ khí Miễn phí
608 Chương 608: Tập kích Bình Định Hán kỵ Miễn phí
609 Chương 609: Kỵ binh ở giữa va chạm Miễn phí
610 Chương 610: Kỵ binh ở giữa đánh cờ Miễn phí
611 Chương 611: Kỵ binh ở giữa truy đuổi Miễn phí
612 Chương 612: Kỵ binh ở giữa giao đấu Miễn phí
613 Chương 613: Kỵ binh ở giữa chung kết Miễn phí
614 Chương 614: Thủ vững về sau chuyển cơ Miễn phí
615 Chương 615: Cảnh cáo! Não dung lượng không đủ! Miễn phí
616 Chương 616: Tiến quân! Trong đêm trống trận! Miễn phí
617 Chương 617: Giao đấu! Tiện nghi muốn tận chiếm! Miễn phí
618 Chương 618: Tù binh! Hán đại công bằng! Miễn phí
619 Chương 619: Đối công! Tiên Ti lựa chọn! Miễn phí
620 Chương 620: Nghi binh! Huyết chiến mở màn! Miễn phí
621 Chương 621: Lựa chọn! Biến hóa rất nhỏ! Miễn phí
622 Chương 622: Khói lửa! Bình Định chung chiến! Miễn phí
623 Chương 623: Không phải bài trí anh hùng từ Miễn phí
624 Chương 624: Phồn hoa Nghiệp Thành Miễn phí
625 Chương 625: Mỗi người 1 kiểu nói Miễn phí
626 Chương 626: Trong lều cỏ Miễn phí
627 Chương 627: Hữu Đạo Miễn phí
628 Chương 628: Hư trương Miễn phí
629 Chương 629: Ra vẻ Miễn phí
630 Chương 630: Xả đản Miễn phí
631 Chương 631: Tính toán Miễn phí
632 Chương 632: Ân sư đến Miễn phí
633 Chương 633: Ác khách đến Miễn phí
634 Chương 634: Mới Thứ Sử Miễn phí
635 Chương 635: Sự kiện ngày xưa Miễn phí
636 Chương 636: Phong Thiền Vu Miễn phí
637 Chương 637: Không thể nhượng bộ Miễn phí
638 Chương 638: Hình thế còn mạnh hơn người Miễn phí
639 Chương 639: Mập mạp không nhân quyền Miễn phí
640 Chương 640: Ngầm hiểu lẫn nhau Miễn phí
641 Chương 641: Mở ra lối riêng Miễn phí
642 Chương 642: Nói đến liền đến Miễn phí
643 Chương 643: Nguyên lai là ngươi Miễn phí
644 Chương 644: Thật thật giả giả giả giả thật thật Miễn phí
645 Chương 645: Giả giả thật thật thật thật giả giả Miễn phí
646 Chương 646: Cầm được thì cũng buông được Miễn phí
647 Chương 647: Lấy lên được không bỏ xuống được Miễn phí
648 Chương 648: Cầm không nổi không bỏ xuống được Miễn phí
649 Chương 649: Thất bại giao dịch Miễn phí
650 Chương 650: Trương Dương tận thế Miễn phí
651 Chương 651: Đứng đội rất trọng yếu Miễn phí
652 Chương 652: Tương lai rất trọng yếu Miễn phí
653 Chương 653: Hồ Quan rất trọng yếu Miễn phí
654 Chương 654: Hùng quan từ xưa từ trong phá Miễn phí
655 Chương 655: Bố cáo Miễn phí
656 Chương 656: Ngày 1 vì tặc chung thân vì tặc Miễn phí
657 Chương 657: Hắc Sơn đường ra Miễn phí
658 Chương 658: Củ cải chương danh hào Miễn phí
659 Chương 659: Nhà giàu người Miễn phí
660 Chương 660: Nghèo gia đình Miễn phí
661 Chương 661: Ra Thượng Đảng mà thủ Hồ Quan Miễn phí
662 Chương 662: Lấy lui làm tiến Miễn phí
663 Chương 663: Gặp mặt Miễn phí
664 Chương 664: Treo giá Miễn phí
665 Chương 665: Danh nhân bước thứ nhất Miễn phí
666 Chương 666: Sẽ hô sáu trăm sáu mươi sáu cá ướp muối Miễn phí
667 Chương 667: Chênh lệch thời gian Miễn phí
669 Chương 669: Học cung chi tiến sĩ Miễn phí
668 Chương 668: Vũ trang du hành Miễn phí
670 Chương 670: Học cung chi bài thi Miễn phí
671 Chương 671: Tây Sương phòng tư tàng Miễn phí
672 Chương 672: Đổi 1 cái phương hướng Miễn phí
673 Chương 673: Chuẩn bị nên chuẩn bị Miễn phí
674 Chương 674: Nên chuẩn bị một chút Miễn phí
675 Chương 675: Anh hùng tế Miễn phí
676 Chương 676: Hán nhân đạo lý Miễn phí
677 Chương 677: Đơn giản nhất nhưng là nghiêm trọng nhất Miễn phí
678 Chương 678: Kiêm ái phi công tiến hóa bản Miễn phí
679 Chương 679: Trong gió lộn xộn Miễn phí
680 Chương 680: Văn minh chi quang Miễn phí
681 Chương 681: Thơ cùng phương xa Miễn phí
682 Chương 682: Tiểu vật kiện Miễn phí
683 Chương 683: Đại truyền thừa Miễn phí
684 Chương 684: Người khác nhau giống nhau đường Miễn phí
685 Chương 685: Giống nhau đường người khác nhau Miễn phí
686 Chương 686: Thật giả lẫn lộn Miễn phí
687 Chương 687: Mượn gà đẻ trứng Miễn phí
688 Chương 688: Đục nước béo cò Miễn phí
689 Chương 689: Phòng ngừa chu đáo Miễn phí
690 Chương 690: Ngoài ý muốn chi lấy được Miễn phí
691 Chương 691: Trên cây nở hoa Miễn phí
692 Chương 692: Mặc gia người tới Miễn phí
693 Chương 693: Thịnh yến phía sau Miễn phí
694 Chương 694: Không gì tốt hơn Miễn phí
695 Chương 695: Ngay tại chỗ chuyển tiến Miễn phí
696 Chương 696: Trời tối mời nhắm mắt Miễn phí
697 Chương 697: Sắt nỏ sinh ra Miễn phí
698 Chương 698: Có cái cọng lông a Miễn phí
699 Chương 699: Đàm cái cọng lông a Miễn phí
700 Chương 700: Chiến loạn bắt đầu Miễn phí
701 Chương 701: Rối bời khúc dạo đầu Miễn phí
702 Chương 702: Thứ Sử cũng làm khó Miễn phí
703 Chương 703: Chờ đợi cùng tuyệt vọng Miễn phí
704 Chương 704: Tự tay làm canh thang Miễn phí
705 Chương 705: Ngưu Phụ mới quen thuộc Miễn phí
706 Chương 706: Tây Lương lão chiến pháp Miễn phí
707 Chương 707: Trận pháp tầm quan trọng Miễn phí
708 Chương 708: Thệ người quyết định Miễn phí
709 Chương 709: Trong rừng thăm dò Miễn phí
710 Chương 710: Trong doanh liệt hỏa Miễn phí
711 Chương 711: 3 phương đối ứng Miễn phí
712 Chương 712: Tiến công khúc nhạc dạo Miễn phí
713 Chương 713: Tiến công tiết tấu Miễn phí
714 Chương 714: Tiến công biến tấu Miễn phí
715 Chương 715: Tiến công cuối cùng Miễn phí
716 Chương 716: Điên cuồng truy kích Miễn phí
717 Chương 717: Phản loạn ban đầu Miễn phí
718 Chương 718: Có người có thể thu Miễn phí
719 Chương 719: Có người không thể lưu Miễn phí
720 Chương 720: Có người rất khủng hoảng Miễn phí
721 Chương 721: Có người rất thâm trầm Miễn phí
722 Chương 722: Có người gây sự tình Miễn phí
723 Chương 723: Có người làm giao dịch Miễn phí
724 Chương 724: Có người nghĩ chuyển biến Miễn phí
725 Chương 725: Du hiệp cùng sĩ tộc Miễn phí
726 Chương 726: Học cung khai giảng Miễn phí
727 Chương 727: Học cung luận cổ kim Miễn phí
728 Chương 728: Truyền thiên hạ chi thư Miễn phí
729 Chương 729: Mê vụ cục diện Miễn phí
730 Chương 730: Trên buôn bán nếm thử Miễn phí
731 Chương 731: Liêu Đông khách đến Miễn phí
732 Chương 732: Hàn môn quật khởi đường Miễn phí
733 Chương 733: Cưỡi ngựa lên hành trình Miễn phí
734 Chương 734: Ngoài ý muốn vừa ý bên ngoài Miễn phí
735 Chương 735: Phương bắc đại chiến bắt đầu Miễn phí
736 Chương 736: Vượt lên trước 1 bước công báo Miễn phí
737 Chương 737: Tại 1 lui 1 tiến ở giữa Miễn phí
738 Chương 738: Phá vỡ quan niệm địa đồ Miễn phí
739 Chương 739: Rừng thiêng nước độc ra người Hồ Miễn phí
740 Chương 740: Tại tiểu cầu đại cầu ở giữa Miễn phí
741 Chương 741: Hà Lạc lâm chiến quyết ý Miễn phí
742 Chương 742: Cá nhân ý nghĩ cùng sách lược Miễn phí
743 Chương 743: Khó mà nuốt xuống rượu Miễn phí
744 Chương 744: Xanh Lê phía dưới Xích Na Miễn phí
745 Chương 745: Triệu Tử Long lần thứ 1 Miễn phí
746 Chương 746: Phỉ Tiềm trong doanh thanh mộng Miễn phí
747 Chương 747: Từ Hoảng thủ trận cái tú Miễn phí
748 Chương 748: Vĩnh An doanh chiến tuyến băng loạn Miễn phí
749 Chương 749: Bị xem như mồi nhử binh Miễn phí
750 Chương 750: Tiểu cẩu đưa tới huyết án Miễn phí
751 Chương 751: Đột nhiên xuất hiện phản kích Miễn phí
752 Chương 752: Đã cách nhiều năm lão hữu Miễn phí
753 Chương 753: Không hiểu mang cảm giác chiến hào Miễn phí
754 Chương 754: Khó khăn nhất khống chế là lòng người Miễn phí
755 Chương 755: Tham mưu bản bộ tầm quan trọng Miễn phí
756 Chương 756: Hiếu nghĩa truyền phương kéo dài Miễn phí
757 Chương 757: Lão Trát Dã vọng tiêu tan Miễn phí
758 Chương 758: Bại bên trong cầu thắng khát vọng Miễn phí
759 Chương 759: Cái kia nở rộ bỉ ngạn hoa Miễn phí
760 Chương 760: Tung bay Triệu chữ cờ xí Miễn phí
761 Chương 761: Cùng 1 phiến dưới bầu trời đêm Miễn phí
762 Chương 762: Cùng 1 khối thổ địa phía trên Miễn phí
763 Chương 763: Cùng 1 cái trong thành trì bên ngoài Miễn phí
764 Chương 764: Đường vòng mà đến quân đội Miễn phí
765 Chương 765: Phóng lên tận trời liệt diễm Miễn phí
766 Chương 766: Khách nhân không mời mà tới Miễn phí
767 Chương 767: Cửa thành bên trong suy đoán Miễn phí
768 Chương 768: Trong liệt hỏa chiến đấu Miễn phí
769 Chương 769: Rơi xuống hỏa hoa Miễn phí
770 Chương 770: Dương Toản tiến công Miễn phí
771 Chương 771: Giả Cù cùng Cù Môn Miễn phí
772 Chương 772: Nam Hung Nô Vương Đình Miễn phí
773 Chương 773: Đắc ý đích Thiền Vu Miễn phí
774 Chương 774: Tiết trượng trùng hợp Miễn phí
775 Chương 775: Vui vẻ cùng phiền não Miễn phí
776 Chương 776: Âm Sơn công lược Miễn phí
777 Chương 777: Có mất tất có được Miễn phí
778 Chương 778: Có được tất có mất Miễn phí
779 Chương 779: Thôi Quân đề nghị Miễn phí
780 Chương 780: Lấy Âm Sơn hịch văn Miễn phí
781 Chương 781: Câu cá mồi câu Miễn phí
782 Chương 782: Bận rộn Từ Vũ Miễn phí
783 Chương 783: Âm Sơn Tiên Ti Quân Miễn phí
784 Chương 784: Cô độc quân sách lược Miễn phí
785 Chương 785: Vu Phu La lời thề Miễn phí
786 Chương 786: Thắng lợi chân thực hàm nghĩa Miễn phí
787 Chương 787: Cốt Đô hầu tận thế Miễn phí
788 Chương 788: Thác Bạt nhỏ xấu hổ Miễn phí
789 Chương 789: Trường Thành bên trên cờ xí Miễn phí
790 Chương 790: Lang Vương răng chiến đao Miễn phí
791 Chương 791: Dự kiến bên ngoài giao đấu Miễn phí
792 Chương 792: Kỵ binh trận tập kích Miễn phí
793 Chương 793: Sinh Tử ở giữa lắc lư Miễn phí
794 Chương 794: Lấy chính hợp lấy kỳ thắng Miễn phí
795 Chương 795: Hữu Đại đương hộ hủy diệt Miễn phí
796 Chương 796: Bạo mưa rơi hài cốt Miễn phí
797 Chương 797: Bộ Độ Căn phán đoán Miễn phí
798 Chương 798: Chiến trường chênh lệch thời gian Miễn phí
799 Chương 799: Tả Đại Tướng phẫn nộ Miễn phí
800 Chương 800: Truy kích trên đường nhỏ phiền não Miễn phí
801 Chương 801: Độc Cô Dư Hoan 2 nan đề Miễn phí
802 Chương 802: Lý tưởng cùng hiện thực ở giữa Miễn phí
803 Chương 803: Dự kiến bên ngoài đại mạc địch đến Miễn phí
804 Chương 804: Đường hoàng tuyền vọt ra Ác Quỷ Miễn phí
805 Chương 805: Vội vàng phía dưới tròn xa trận Miễn phí
806 Chương 806: Chó cùng rứt giậu Tiên Ti nhân Miễn phí
807 Chương 807: Thảo nguyên Lang Vương bên trong Lang Vương Miễn phí
808 Chương 808: Kỵ binh ở giữa tranh đấu chiến Miễn phí
809 Chương 809: Trọng trang kỵ binh lực trùng kích Miễn phí
810 Chương 810: Tranh thủ thời gian chiến trường động tĩnh Miễn phí
811 Chương 811: Tướng đối soái (1) Miễn phí
812 Chương 812: Tướng đối soái (2) Miễn phí
813 Chương 813: Tướng đối soái (3) Miễn phí
814 Chương 814: Tướng đối soái (4) Miễn phí
815 Chương 815: Tướng đối soái (Hoàn) Miễn phí
816 Chương 816: Quân tốt trong mắt sốt ruột Miễn phí
817 Chương 817: Giữa thiên địa tiếng vọng Miễn phí
818 Chương 818: Nhân tâm kiến nhân tâm (1) Miễn phí
819 Chương 819: Nhân tâm kiến nhân tâm (2) Miễn phí
820 Chương 820: Nhân tâm kiến nhân tâm (3) Miễn phí
821 Chương 821: Nhân tâm kiến nhân tâm (4) Miễn phí
822 Chương 822: Nhân tâm kiến nhân tâm (5) Miễn phí
823 Chương 823: Nhân tâm kiến nhân tâm (Hoàn) Miễn phí
824 Chương 824: Trên thảo nguyên gió (1) Miễn phí
825 Chương 825: Trên thảo nguyên gió (2) Miễn phí
826 Chương 826: Trên thảo nguyên gió (3) Miễn phí
827 Chương 827: Trên thảo nguyên gió (4) Miễn phí
828 Chương 828: Trên thảo nguyên gió (5) Miễn phí
829 Chương 829: Trên thảo nguyên gió (6) Miễn phí
830 Chương 830: Trên thảo nguyên gió (7) Miễn phí
831 Chương 831: Trên thảo nguyên gió (Hoàn) Miễn phí
832 Chương 832: Còn sống không dễ dàng (1) Miễn phí
833 Chương 833: Còn sống không dễ dàng (2) Miễn phí
834 Chương 834: Còn sống không dễ dàng (3) Miễn phí
835 Chương 835: Còn sống không dễ dàng (4) Miễn phí
836 Chương 836: Còn sống không dễ dàng (5) Miễn phí
837 Chương 837: Còn sống không dễ dàng (6) Miễn phí
838 Chương 838: Còn sống không dễ dàng (7) Miễn phí
839 Chương 839: Còn sống không dễ dàng (8) Miễn phí
840 Chương 840: Còn sống không dễ dàng (Hoàn) Miễn phí
841 Chương 841: Khác 1 cái chiến trường (1) Miễn phí
842 Chương 842: Khác 1 cái chiến trường (2) Miễn phí
843 Chương 843: Khác 1 cái chiến trường (3) Miễn phí
844 Chương 844: Khác 1 cái chiến trường (4 ) Miễn phí
845 Chương 845: Khác 1 cái chiến trường (5) Miễn phí
846 Chương 846: Khác 1 cái chiến trường (6) Miễn phí
847 Chương 847: Phong nhã tụng (1) Miễn phí
848 Chương 848: Phong nhã tụng (2) Miễn phí
849 Chương 849: Phong nhã tụng (3) Miễn phí
850 Chương 850: Phong nhã tụng (4) Miễn phí
851 Chương 851: Phong nhã tụng (5) Miễn phí
852 Chương 852: Phong nhã tụng (6) Miễn phí
853 Chương 853: Gõ Trường An (1) Miễn phí
854 Chương 854: Gõ Trường An (2) Miễn phí
855 Chương 855: Gõ Trường An (3) Miễn phí
856 Chương 856: Gõ Trường An (4) Miễn phí
857 Chương 857: Gõ Trường An (5) Miễn phí
858 Chương 858: Gõ Trường An (6) Miễn phí
859 Chương 859: Gõ Trường An (7) Miễn phí
860 Chương 860: Gõ Trường An (8) Miễn phí
861 Chương 861: Gõ Trường An (9) Miễn phí
862 Chương 862: Gõ Trường An (10) Miễn phí
863 Chương 863: Gõ Trường An (11) Miễn phí
864 Chương 864: Gõ Trường An (12) Miễn phí
865 Chương 865: Gõ Trường An (13) Miễn phí
866 Chương 866: Gõ Trường An (14) Miễn phí
867 Chương 867: Gõ Trường An (15) Miễn phí
868 Chương 868: Gõ Trường An (16) Miễn phí
869 Chương 869: Gõ Trường An (Hoàn) Miễn phí
870 Chương 870: Đại Hán sụp đổ (1) Miễn phí
871 Chương 871: Đại Hán sụp đổ (2) Miễn phí
872 Chương 872: Đại Hán sụp đổ (3) Miễn phí
873 Chương 873: Đại Hán sụp đổ (4) Miễn phí
874 Chương 874: Đại Hán sụp đổ (5) Miễn phí
875 Chương 875: Khách không mời mà đến (1) Miễn phí
876 Chương 876: Khách không mời mà đến (2) Miễn phí
877 Chương 877: Khách không mời mà đến (3) Miễn phí
878 Chương 878: Khách không mời mà đến (4) Miễn phí
879 Chương 879: Khách không mời mà đến (5) Miễn phí
880 Chương 880: Khách không mời mà đến (6) Miễn phí
881 Chương 881: Khách không mời mà đến (7) Miễn phí
882 Chương 882: Khách không mời mà đến (8) Miễn phí
883 Chương 883: Khách không mời mà đến (9) Miễn phí
884 Chương 884: Khách không mời mà đến (10) Miễn phí
885 Chương 885: Đảo khách thành chủ (1) Miễn phí
886 Chương 886: Đảo khách thành chủ (2) Miễn phí
887 Chương 887: Đảo khách thành chủ (3) Miễn phí
888 Chương 888: Đảo khách thành chủ (4) Miễn phí
889 Chương 889: Đảo khách thành chủ (5) Miễn phí
890 Chương 890: Đảo khách thành chủ (6) Miễn phí
891 Chương 891: Đảo khách thành chủ (7) Miễn phí
892 Chương 892: Đảo khách thành chủ (8) Miễn phí
893 Chương 893: Đảo khách thành chủ (9) Miễn phí
894 Chương 894: Đảo khách thành chủ (10) Miễn phí
895 Chương 895: Quân tử làm ý chí kiên định (1) Miễn phí
896 Chương 896: Quân tử làm ý chí kiên định (2) Miễn phí
897 Chương 897: Quân tử làm ý chí kiên định (3) Miễn phí
898 Chương 898: Quân tử làm ý chí kiên định (4) Miễn phí
899 Chương 899: Quân tử làm ý chí kiên định (5) Miễn phí
900 Chương 900: Gánh nặng đường xa (1) Miễn phí
901 Chương 901: Gánh nặng đường xa (2) Miễn phí
902 Chương 902: Gánh nặng đường xa (3) Miễn phí
903 Chương 903: Gánh nặng đường xa (4) Miễn phí
904 Chương 904: Gánh nặng đường xa (5) Miễn phí
905 Chương 905: Loạn Trường An (1) Miễn phí
906 Chương 906: Loạn Trường An (2) Miễn phí
907 Chương 907: Loạn Trường An (3) Miễn phí
908 Chương 908: Loạn Trường An (4) Miễn phí
909 Chương 909: Loạn Trường An (5) Miễn phí
910 Chương 910: Loạn Trường An (6) Miễn phí
911 Chương 911: Loạn Trường An (7) Miễn phí
912 Chương 912: Loạn Trường An (8) Miễn phí
913 Chương 913: Loạn Trường An (9) Miễn phí
914 Chương 914: Loạn Trường An (10) Miễn phí
915 Chương 915: Chiến Trường An (1) Miễn phí
916 Chương 916: Chiến Trường An (2) Miễn phí
917 Chương 917: Chiến Trường An (3) Miễn phí
918 Chương 918: Chiến Trường An (4) Miễn phí
919 Chương 919: Chiến Trường An (5) Miễn phí
920 Chương 920: Chiến Trường An (6) Miễn phí
921 Chương 921: Chiến Trường An (7) Miễn phí
922 Chương 922: Chiến Trường An (8) Miễn phí
923 Chương 923: Chiến Trường An (9) Miễn phí
924 Chương 924: Chiến Trường An (10) Miễn phí
925 Chương 925: Chiến Trường An (11) Miễn phí
926 Chương 926: Chiến Trường An (12) Miễn phí
927 Chương 927: Chiến Trường An (Hoàn) Miễn phí
928 Chương 928: Giả Hủ kế sách Miễn phí
929 Chương 929: Tam Phụ chấn động Miễn phí
930 Chương 930: Đồng Quan công phạt Miễn phí
931 Chương 931: Hán đại bí văn Miễn phí
932 Chương 932: Nhức đầu vấn đề Miễn phí
933 Chương 933: Đau đầu đưa gối đầu Miễn phí
934 Chương 934: Họa từ trên trời rơi xuống Miễn phí
935 Chương 935: Khó xử xử trí Miễn phí
936 Chương 936: Sơ trận khí vận Miễn phí
937 Chương 937: Đại quân xuất phát Miễn phí
938 Chương 938: tiền tiến đích chuyển chiết Miễn phí
939 Chương 939: Lâm chiến dày vò Miễn phí
940 Chương 940: Cục diện hỗn loạn Miễn phí
941 Chương 941: Là đồng đội còn là đối thủ Miễn phí
942 Chương 942: Là tiến công vẫn là phòng thủ Miễn phí
943 Chương 943: Là thắng chiến vẫn là bại chiến Miễn phí
944 Chương 944: Là của ngươi hay là của ta Miễn phí
945 Chương 945: Là đoàn đội vẫn là đoàn hỏa (đội, nhóm người) Miễn phí
946 Chương 946: Là tế thiên vẫn là tế người Miễn phí
947 Chương 947: Tin tức sai lệch cùng chênh lệch thời gian Miễn phí
948 Chương 948: Trong giấc mộng cùng trong hiện thực Miễn phí
949 Chương 949: Ngủ say người cùng thanh tỉnh người Miễn phí
950 Chương 950: Diễn kịch người cùng xem kịch người Miễn phí
951 Chương 951: Suy nghĩ ít cùng suy nghĩ nhiều Miễn phí
952 Chương 952: Thiện ý cùng ác ý Miễn phí
953 Chương 953: Trên chiến trường mấu chốt Miễn phí
954 Chương 954: Trên chiến trường lựa chọn Miễn phí
955 Chương 955: Trên chiến trường vấn đề Miễn phí
956 Chương 956: Trên chiến trường trực giác Miễn phí
957 Chương 957: Trên chiến trường biến hóa Miễn phí
958 Chương 958: Trên chiến trường phản kích Miễn phí
959 Chương 959: Trên chiến trường phi hùng Miễn phí
960 Chương 960: Trên chiến trường bụi mù Miễn phí
961 Chương 961: Trên chiến trường tâm lý Miễn phí
962 Chương 962: Tại hi vọng bên trong viện binh Miễn phí
963 Chương 963: Tại trong tuyệt vọng Mỹ Dương Miễn phí
964 Chương 964: Tại trong suy tưởng thế cục Miễn phí
965 Chương 965: Âm Sơn bên dưới đích tửu thủy Miễn phí
966 Chương 966: Kế sách Miễn phí
967 Chương 967: Định mưu Miễn phí
968 Chương 968: Thở dài Miễn phí
969 Chương 969: Tâm tư Miễn phí
970 Chương 970: Lửa giận Miễn phí
971 Chương 971: Sợ hãi Miễn phí
972 Chương 972: Đồng Quan Miễn phí
973 Chương 973: Có người vui vẻ có người buồn Miễn phí
974 Chương 974: Có người tính toán có người mưu Miễn phí
975 Chương 975: Có người nhẫn nhục có người cười Miễn phí
976 Chương 976: Dục cầu trung hưng Trung Hưng kiếm Miễn phí
977 Chương 977: Không cách nào trung hưng Trung Hưng kiếm Miễn phí
978 Chương 978: Trảm cánh tay phương sinh Trung Hưng kiếm Miễn phí
979 Chương 979: Ôn dịch Miễn phí
980 Chương 980: Giả Hủ kiến thức Miễn phí
981 Chương 981: Trở lại Bình Dương Miễn phí
982 Chương 982: Nghị dân chính Miễn phí
983 Chương 983: Đổi chế độ thuế Miễn phí
984 Chương 984: Đêm chính mát Miễn phí
985 Chương 985: Thư hương nồng Miễn phí
986 Chương 986: Thi ôn độc Miễn phí
987 Chương 987: Cẩm Mã Siêu Miễn phí
988 Chương 988: Mấu chốt phương hướng Miễn phí
989 Chương 989: Đoạt hoặc là bị cướp Miễn phí
990 Chương 990: Đại lão cùng tiểu đệ Miễn phí
991 Chương 991: Lật bàn bị lật bàn Miễn phí
992 Chương 992: Quan ngoại tính Quan Trung Miễn phí
993 Chương 993: Có bỏ mới có được Miễn phí
994 Chương 994: Giảng Võ Đường giảng võ Miễn phí
995 Chương 995: Tiền nhân lão sáo lộ Miễn phí
996 Chương 996: Hậu nhân mới đường tắt Miễn phí
997 Chương 997: Âm Sơn phi cức lộ Miễn phí
998 Chương 998: Chặn giết lương đạo Miễn phí
999 Chương 999: Âm Sơn bạo loạn Miễn phí
1000 Chương 1000: Tiên Ti tiến binh Miễn phí
1001 Chương 1001: Thế công triển khai Miễn phí
1002 Chương 1002: Trương Yến bố cục Miễn phí
1003 Chương 1003: Mưa to Miễn phí
1004 Chương 1004: Trong mưa binh mã Miễn phí
1005 Chương 1005: Là thứ gì Miễn phí
1006 Chương 1006: Loại vật này Miễn phí
1007 Chương 1007: Trong lòng việc vui Miễn phí
1008 Chương 1008: Lòng có sầu lo Miễn phí
1009 Chương 1009: Đạo khẩu chi tranh Miễn phí
1010 Chương 1010: Quan khẩu chi tranh Miễn phí
1011 Chương 1011: Quan khẩu ác chiến Miễn phí
1012 Chương 1012: Tiên Ti tập kích Miễn phí
1013 Chương 1013: Tình thế đột chuyển Miễn phí
1014 Chương 1014: Lão tốt tân binh Miễn phí
1015 Chương 1015: Đêm tối hung thú Miễn phí
1016 Chương 1016: Giá lâm Âm Sơn Miễn phí
1017 Chương 1017: Là cái vấn đề Miễn phí
1018 Chương 1018: Ai trở về Miễn phí
1019 Chương 1019: Dưới bóng đêm Miễn phí
1020 Chương 1020: Cũng không trúng kế Miễn phí
1021 Chương 1021: Chính kỳ ở giữa Miễn phí
1022 Chương 1022: Tín vật Miễn phí
1023 Chương 1023: Tướng ăn Miễn phí
1024 Chương 1024: Ảnh hưởng Miễn phí
1025 Chương 1025: Xuân Thu Miễn phí
1026 Chương 1026: Hùng hài tử trưởng thành lịch sử Miễn phí
1027 Chương 1027: Là cơ hội vẫn là bẫy rập Miễn phí
1028 Chương 1028: Trong kế hoạch yêu thiêu thân Miễn phí
1029 Chương 1029: Tiên Ti kế hoạch lớn Miễn phí
1030 Chương 1030: Chiến trường tiểu tâm tư Miễn phí
1031 Chương 1031: Đáng sợ lực bộc phát Miễn phí
1032 Chương 1032: Hán nhân đào hố Miễn phí
1033 Chương 1033: Tiên Ti nhân hố Miễn phí
1034 Chương 1034: Tới cũng đừng đi Miễn phí
1035 Chương 1035: Trên chiến trường lựa chọn Miễn phí
1036 Chương 1036: Trong chiến trường lòng người Miễn phí
1037 Chương 1037: Chiến trường ngoại lực lượng Miễn phí
1038 Chương 1038: Chiến trường bên ngoài cũng không dễ dàng Miễn phí
1039 Chương 1039: Tiệc rượu ở giữa cũng không đơn giản Miễn phí
1040 Chương 1040: Giết người cũng không dễ dàng Miễn phí
1041 Chương 1041: Dòng dõi bên trong văn chương Miễn phí
1042 Chương 1042: Huynh đệ ở giữa mâu thuẫn Miễn phí
1043 Chương 1043: Giết người bất quá đầu chạm đất Miễn phí
1044 Chương 1044: Tại quy củ ở giữa vũ đạo Miễn phí
1045 Chương 1045: Thương đội mang tới tình báo mới Miễn phí
1046 Chương 1046: Tào Tháo cùng Từ Châu tình cừu Miễn phí
1047 Chương 1047: Lưu Bị huynh đệ chiến đấu sách lược Miễn phí
1048 Chương 1048: Uống không hết hoa đào trà thang Miễn phí
1049 Chương 1049: Lòng người đến cùng không phải NPC Miễn phí
1050 Chương 1050: Sắp cuốn lên giải trí phong bạo Miễn phí
1051 Chương 1051: Trong chính trị chỉ có bề ngoài Miễn phí
1052 Chương 1052: Ai đều đang nghĩ nắm chặt vận mệnh Miễn phí
1053 Chương 1053: Vận mệnh tựa như một con lươn Miễn phí
1054 Chương 1054: Bình Dương chăn heo chức nghiệp nhà giàu Miễn phí
1055 Chương 1055: Sơ bộ cải tiến ẩm thực kết cấu Miễn phí
1056 Chương 1056: Sinh lão bệnh tử, tuyển hay không thể tuyển Miễn phí
1057 Chương 1057: Khó được hồ đồ châm ngôn Miễn phí
1058 Chương 1058: Nông nghiệp chế độ thúc đẩy Miễn phí
1059 Chương 1059: Lại nổi sóng gió Quan Trung Miễn phí
1060 Chương 1060: Cân nhắc lợi hại vấn đề Miễn phí
1061 Chương 1061: Chủng Thiệu một chút hi vọng sống Miễn phí
1062 Chương 1062: Cái kia bị thất lạc gấm lụa Miễn phí
1063 Chương 1063: Không cách nào bình tĩnh ban đêm Miễn phí
1064 Chương 1064: Quang hoa nở rộ cờ xí Miễn phí
1065 Chương 1065: Lúc trắng lúc xanh da mặt Miễn phí
1066 Chương 1066: Đầu kia màu đen màn vải Miễn phí
1067 Chương 1067: Vượt qua dự kiến chuyển hướng Miễn phí
1068 Chương 1068: Trộn lẫn mà đến phiền não Miễn phí
1069 Chương 1069: Lưu Hiệp lần thứ nhất Miễn phí
1070 Chương 1070: Cái kia một bát phong tình Miễn phí
1071 Chương 1071: Đêm hôm tâm sự Miễn phí
1072 Chương 1072: Cái kia một đội nhân mã Miễn phí
1073 Chương 1073: Báo thù có thể thu được cái gì Miễn phí
1074 Chương 1074: Hán gia văn võ chi đạo Miễn phí
1075 Chương 1075: Cầu Hiền lệnh kiếp trước kiếp này Miễn phí
1076 Chương 1076: Lửa nóng ra lò ngoại thích Miễn phí
1077 Chương 1077: Một tờ cầu hiền động tứ phương Miễn phí
1078 Chương 1078: Thư tín dẫn phát đích vấn đề Miễn phí
1079 Chương 1079: Đại Hán đích tân cựu quy tắc Miễn phí
1080 Chương 1080: Định Viễn hầu chính phản mặt Miễn phí
1081 Chương 1081: Sạch sẽ Lưu Hiệp cái cằm Miễn phí
1082 Chương 1082: Đến tột cùng nên làm như thế nào tuyển Miễn phí
1083 Chương 1083: Mọi người riêng phần mình lựa chọn Miễn phí
1084 Chương 1084: Âm Sơn tế tự phong vân động Miễn phí
1085 Chương 1085: Tả tả tín hòa sát sát nhân (Viết thư cùng giết người) Miễn phí
1086 Chương 1086: Sát sát nhân hòa phiên phiên kiểm (Giết người cùng trở mặt) Miễn phí
1087 Chương 1087: Đưa tiễn cùng lưu lại Miễn phí
1090 Chương 1090: Cật cật tiện phạn liêu liêu giáo dục (Ăn cơm rau dưa tâm sự giáo dục) Miễn phí
1091 Chương 1091: Vô hình chiến tranh khúc dạo đầu Miễn phí
1092 Chương 1092: Tuổi trẻ thật tốt Miễn phí
1093 Chương 1093: Thái Nguyên biến cố Miễn phí
1094 Chương 1094: Thụ chuôi kế sách Miễn phí
1095 Chương 1095: Nam Giao đại doanh Miễn phí
1096 Chương 1096: Thiểm Tân Miễn phí
1097 Chương 1097: Mạc Bắc Miễn phí
1098 Chương 1098: Điềm dữ Miễn phí
1099 Chương 1099: Tích Cốc Miễn phí
1100 Chương 1100: Tông giáo Miễn phí
1101 Chương 1101: Biến đổi Miễn phí
1102 Chương 1102: Truyền thừa Miễn phí
1103 Chương 1103: Luận chính Miễn phí
1104 Chương 1104: Tiến lên Miễn phí
1105 Chương 1105: Cái hũ Miễn phí
1106 Chương 1106: Vân động Miễn phí
1107 Chương 1107: Dân tâm Miễn phí
1108 Chương 1108: Phong Dũng Miễn phí
1109 Chương 1109: Đồng Quan Miễn phí
1110 Chương 1110: Lai lộ (đường đến) Miễn phí
1111 Chương 1111: Tiến lên Miễn phí
1112 Chương 1112: Chuyển hướng Miễn phí
1113 Chương 1113: Bị ngăn trở Miễn phí
1114 Chương 1114: Thực tiễn xuất chân tri Miễn phí
1115 Chương 1115: Đầu người cũng là tiền trinh tiền Miễn phí
1116 Chương 1116: Nên trả ra đại giới Miễn phí
1117 Chương 1117: Tuyết rơi Miễn phí
1118 Chương 1118: Trận này Phong Hoa tuyết dạ Miễn phí
1119 Chương 1119: Đại Hán bảo hoàng đảng nhóm Miễn phí
1120 Chương 1120: Lịch sử là cái trang điểm lộng lẫy tiểu cô nương Miễn phí
1121 Chương 1121: Không sai biệt lắm a Miễn phí
1122 Chương 1122: Đảo xuân hàn(*) Miễn phí
1123 Chương 1123: Đói Miễn phí
1124 Chương 1124: Chiến Miễn phí
1125 Chương 1125: Tổn thương Miễn phí
1126 Chương 1126: Loạn Miễn phí
1127 Chương 1127: Lắc lư tiến hành lúc Miễn phí
1128 Chương 1128: Điên cuồng tổ hai người Miễn phí
1129 Chương 1129: To gan ý nghĩ Miễn phí
1130 Chương 1130: Trường Sinh Thiên chi chú Miễn phí
1131 Chương 1131: Trường Sinh Thiên chi nghi ngờ Miễn phí
1132 Chương 1132: Trường Sinh Thiên tổn thương Miễn phí
1133 Chương 1133: Làm cho người thất vọng Chinh Tây tướng quân Miễn phí
1134 Chương 1134: Vì sao lại dạng này Miễn phí
1135 Chương 1135: Mời đoán một cái Miễn phí
1136 Chương 1136: Quyền chủ động Miễn phí
1137 Chương 1137: Quyền lựa chọn Miễn phí
1138 Chương 1138: Đi chợ Miễn phí
1139 Chương 1139: Phong thủy luân chuyển Miễn phí
1140 Chương 1140: Đáng chết người nào mở đầu Miễn phí
1141 Chương 1141: Muốn mời lại không tới Miễn phí
1142 Chương 1142: Tất cả mọi người đều là người làm ăn Miễn phí
1143 Chương 1143: Dĩ vi thị hòa tự dĩ vi (Tưởng rằng cùng tự cho là) Miễn phí
1150 Chương 1150: "Tại nhân tiền" cùng "tại nhân hậu" (Trước mặt cùng sau lưng) Miễn phí
1151 Chương 1151: Lính mới cùng quen biết cũ Miễn phí
1152 Chương 1152: Đánh nhau cùng đánh trận Miễn phí
1153 Chương 1153: Tuyệt vọng cùng hi vọng Miễn phí
1154 Chương 1154: Cận chiến lực lượng cùng viễn trình lực lượng Miễn phí
1155 Chương 1155: Không có thời gian Miễn phí
1156 Chương 1156: Thiên ý, nhân ý Miễn phí
1157 Chương 1157: Đỉnh thiên lập địa Miễn phí
1158 Chương 1158: Đi cái kia một con đường Miễn phí
1159 Chương 1159: Sân thí luyện Miễn phí
1160 Chương 1160: Người vô sản lực lượng Miễn phí
1161 Chương 1161: Đường núi cùng đường thủy Miễn phí
1162 Chương 1162: Tại nan đề trước mặt Miễn phí
1163 Chương 1163: Âm ảnh chi hạ (Dưới bóng tối) Miễn phí
1164 Chương 1164: Trăm mối vẫn không có cách giải Miễn phí
1165 Chương 1165: Thịt khô Miễn phí
1166 Chương 1166: Hắc bạch Miễn phí
1167 Chương 1167: Nhà giàu Miễn phí
1168 Chương 1168: Mồi thơm Miễn phí
1169 Chương 1169: Mất thành Miễn phí
1170 Chương 1170: Bĩ cực thái lai Miễn phí
1171 Chương 1171: Ruộng thí nghiệm Miễn phí
1172 Chương 1172: Hướng đầu gió Miễn phí
1173 Chương 1173: Hai đạo đề Miễn phí
1174 Chương 1174: Không có lựa chọn nào khác Miễn phí
1175 Chương 1175: Hoặc là người hoặc là quỷ Miễn phí
1176 Chương 1176: Nhân tài đưa vào Miễn phí
1177 Chương 1177: Thiếu thốn ghép hình Miễn phí
1178 Chương 1178: Chiến tranh mê vụ Miễn phí
1179 Chương 1179: Lý Quỷ cùng Lí Quỳ Miễn phí
1180 Chương 1180: Tương quan cùng không quan hệ Miễn phí
1181 Chương 1181: Người nhiều tâm tư tạp Miễn phí
1182 Chương 1182: Niên hiệu cùng sách lược Miễn phí
1183 Chương 1183: truân điền danh điền tước điền Miễn phí
1184 Chương 1184: Nơi này liền giao cho ngươi Miễn phí
1185 Chương 1185: Lý trí là cái thứ tốt Miễn phí
1186 Chương 1186: Tư duy theo quán tính chỗ nhầm lẫn Miễn phí
1187 Chương 1187: Doanh trại thủy môn kịch chiến Miễn phí
1188 Chương 1188: Trường thương đối đầu trường phủ (búa dài) Miễn phí
1189 Chương 1189: Thỉnh quân nhập cuộc thêm điểm liệu Miễn phí
1190 Chương 1190: Đưa đến trước mặt muốn hay không Miễn phí
1191 Chương 1191: Nhân tâm kiến bất đắc nhân tính Miễn phí
1192 Chương 1192: Vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiêu hao chiến Miễn phí
1193 Chương 1193: Đến cùng là chuyện gì xảy ra Miễn phí
1194 Chương 1194: Ai đúng ai sai ai có thể nói rõ Miễn phí
1195 Chương 1195: Sự tình tới trở tay không kịp Miễn phí
1196 Chương 1196: Ai đúng ai sai ai có thể minh bạch Miễn phí
1197 Chương 1197: Kì Sơn chi chiến bắt đầu Miễn phí
1198 Chương 1198: Ai là ai trong miệng thịt Miễn phí
1199 Chương 1199: Kì Sơn chi chiến biến hóa Miễn phí
1200 Chương 1200: Người chết có biết nói chuyện hay không Miễn phí
1201 Chương 1201: Không tự chủ được chiến đấu Miễn phí
1202 Chương 1202: Ước định thời hiệu hữu đa trường Miễn phí
1203 Chương 1203: Trên chiến trường lựa chọn Miễn phí
1204 Chương 1204: Lựa chọn chính xác chưa chắc có chính xác kết quả Miễn phí
1205 Chương 1205: Bốn trăm năm trước chiến kỳ có hay không còn có thể tung bay Miễn phí
1206 Chương 1206: Bốn trăm năm trước chiến rống phải chăng vẫn như cũ vang dội Miễn phí
1207 Chương 1207: Kì Sơn chi chiến chuyển hướng Miễn phí
1208 Chương 1208: Kì Sơn chi chiến cuối cùng lời nói Miễn phí
1209 Chương 1209: Cười cũng có thể cười ra chuyện Miễn phí
1210 Chương 1210: Tây Lương cũng là muốn hợp tác Miễn phí
1211 Chương 1211: Thị phi ai có thể nói rõ Miễn phí
1212 Chương 1212: Dù ai cũng vô pháp phòng ngừa Miễn phí
1213 Chương 1213: Nói suông vẫn như cũ không có gì dùng Miễn phí
1214 Chương 1214: Đao giết người người cũng giết người Miễn phí
1215 Chương 1215: Dã tâm là một thanh kiếm hai lưỡi Miễn phí
1216 Chương 1216: Trước khi ngủ đừng uống quá nhiều nước Miễn phí
1217 Chương 1217: Mai phục chớ ăn quá nhiều cơm Miễn phí
1218 Chương 1218: Ước mơ người người đều sẽ có Miễn phí
1219 Chương 1219: Truy Mộng cuối cùng sẽ được trả công Miễn phí
1220 Chương 1220: Lưới quá nhỏ khó bắt cá lớn Miễn phí
1221 Chương 1221: Trước tờ mờ sáng, trời luôn luôn là tối nhất Miễn phí
1222 Chương 1222: Lâm Tấn dưới thành tấm bia to Miễn phí
1223 Chương 1223: Lâm Tấn dưới thành va chạm Miễn phí
1224 Chương 1224: Lâm Tấn dưới thành kết thúc Miễn phí
1225 Chương 1225: Liền xem như phế vật cũng là có giá trị Miễn phí
1226 Chương 1226: Trời sai đất sai đều không phải là của mình sai Miễn phí
1227 Chương 1227: “Từ nơi nào đến” cùng “Đi về nơi nào” (tòng hà lý lai dữ đáo na lý khứ) Miễn phí
1228 Chương 1228: Dân tâm khả dụng Miễn phí
1229 Chương 1229: Dân ý khả đạo Miễn phí
1230 Chương 1230: Thanh danh khả dương Miễn phí
1231 Chương 1231: Đương quan chi phu Miễn phí
1232 Chương 1232: Tiễn tại trên dây Miễn phí
1233 Chương 1233: Đại nghiệp làm trọng Miễn phí
1234 Chương 1234: Lâm trận cảm ngộ Miễn phí
1235 Chương 1235: Cổ kim truyền thừa bàn phím hiệp Miễn phí
1236 Chương 1236: Trên chiến trường chấm đen nhỏ Miễn phí
1237 Chương 1237: Binh lâm thành hạ, tiểu phỏng đoán Miễn phí
1238 Chương 1238: Làm cho người kinh ngạc ý nghĩ Miễn phí
1239 Chương 1239: Hành quân trên đường – tiểu biến hóa Miễn phí
1240 Chương 1240: Trên sơn đạo một vòng đỏ tươi Miễn phí
1241 Chương 1241: Ai thuyết từ mới là thật Miễn phí
1242 Chương 1242: Ai ý nghĩ mới là đúng Miễn phí
1243 Chương 1243: Ai sách đối mới là thỏa đáng Miễn phí
1244 Chương 1244: Bình Dương dưới thành tam thông trống Miễn phí
1245 Chương 1245: Bình Dương ngoài thành một đám binh Miễn phí
1246 Chương 1246: Bình Dương đầu tường một chi nỏ Miễn phí
1247 Chương 1247: Tham Lang Tinh lên Miễn phí
1248 Chương 1248: Lật xe hiện trường Miễn phí
1249 Chương 1249: Trước linh đường Miễn phí
1250 Chương 1250: Phủ nha bên trong Miễn phí
1251 Chương 1251: Dương danh lập vạn Miễn phí
1252 Chương 1252: Gieo gió gặt bão Miễn phí
1253 Chương 1253: Giảng nông học xã Miễn phí
1254 Chương 1254: Bùi thị cử hiền Miễn phí
1255 Chương 1255: Sơn vũ dục lai phong mãn thành Miễn phí
1256 Chương 1256: Sơn xuyên địa lý hoa nhân lượng (Núi sông địa lý để người đo) Miễn phí
1257 Chương 1257: Uống rượu không cần thiết hỏi tính danh Miễn phí
1258 Chương 1258: Thử hỏi quý nhân đi nơi nào Miễn phí
1259 Chương 1259: Đêm nay đêm thu hết sức lạnh Miễn phí
1260 Chương 1260: Duyện Châu sơ định lòng hoảng sợ Miễn phí
1261 Chương 1261: Chí bất cường giả trí bất đạt Miễn phí
1262 Chương 1262: Mùa thu bên trong 1 trận lửa Miễn phí
1263 Chương 1263: Thông minh vẫn là không thông minh Miễn phí
1264 Chương 1264: Không tìm đường chết sẽ không phải chết Miễn phí
1265 Chương 1265: Chỉ có 1 chiến Miễn phí
1266 Chương 1266: Ăn cơm sao, quấy rầy!!! Miễn phí
1267 Chương 1267: Ngươi mai phục, ta mai phục Miễn phí
1268 Chương 1268: Tướng lĩnh như thế nào mới hợp cách Miễn phí
1269 Chương 1269: Trong hàng tướng lãnh bán dầu ông Miễn phí
1270 Chương 1270: Trận liệt cũng có ưu khuyết điểm Miễn phí
1271 Chương 1271: Thật là một ngày thu lạnh (Chính thị thiên lương hảo cá thu) Miễn phí
1272 Chương 1272: Chính là thiếu niên đầy hào hùng Miễn phí
1273 Chương 1273: Rau hẹ cắt một gốc rạ lại là một gốc rạ Miễn phí
1274 Chương 1274: Ba người thành hổ mới đến tiếp sau diễn hóa Miễn phí
1275 Chương 1275: Che giấu tại thông bảo hạ mới sách lược Miễn phí
1276 Chương 1276: Tiền tài tự nhiên nhất là rung động lòng người Miễn phí
1277 Chương 1277: Làm liên hoành đối đầu hợp tung thời điểm Miễn phí
1278 Chương 1278: Tiệm hành tiệm viễn tiệm vô thư Miễn phí
1279 Chương 1279: Đông tây nam bắc gom góp Miễn phí
1280 Chương 1280: Làm a trân gặp được A Cường Miễn phí
1281 Chương 1281: Không thể không nói một lời (na bất khả bất thuyết đích thoại ngữ) Miễn phí
1282 Chương 1282: Lụa vàng ấu phụ ngoại tôn tê cữu Miễn phí
1283 Chương 1283: Một nồi canh cá Miễn phí
1284 Chương 1284: Lần đầu triều hội Miễn phí
1285 Chương 1285: Vô vị rượu Miễn phí
1286 Chương 1286: Vui mừng rượu Miễn phí
1287 Chương 1287: Xoắn xuýt người Miễn phí
1288 Chương 1288: Hán học Miễn phí
1289 Chương 1289: Thương nhân Miễn phí
1290 Chương 1290: Ước định Miễn phí
1291 Chương 1291: Kinh văn Miễn phí
1292 Chương 1292: Nguyệt Nha Miễn phí
1293 Chương 1293: Phong ba Miễn phí
1294 Chương 1294: Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao Miễn phí
1295 Chương 1295: Thương mậu cùng nông tang Miễn phí
1296 Chương 1296: Hằng sản cùng hằng tâm Miễn phí
1297 Chương 1297: Âm Sơn phong ba khởi Miễn phí
1298 Chương 1298: Riêng phần mình suy nghĩ Miễn phí
1299 Chương 1299: Riêng phần mình ý tứ Miễn phí
1300 Chương 1300: Màn đêm phía dưới Miễn phí
1301 Chương 1301: Đao thương ở giữa Miễn phí
1302 Chương 1302: Nửa đêm phích lịch Miễn phí
1303 Chương 1303: Chừa chút kỷ niệm Miễn phí
1304 Chương 1304: Một khối mồi thơm Miễn phí
1305 Chương 1305: Thúc ngựa Âm Sơn Miễn phí
1306 Chương 1306: Chiến trường chi thần Miễn phí
1307 Chương 1307: Dùng để đổi mệnh tin tức Miễn phí
1308 Chương 1308: Dùng mệnh đổi lấy con đường Miễn phí
1309 Chương 1309: Đầu thứ hai tơ lụa con đường Miễn phí
1310 Chương 1310: Lập trường Miễn phí
1311 Chương 1311: Đối đáp Miễn phí
1312 Chương 1312: Song mặt Miễn phí
1313 Chương 1313: Tự tư Miễn phí
1314 Chương 1314: Thủ đoạn Miễn phí
1315 Chương 1315: Sai Miễn phí
1316 Chương 1316: Phong động Miễn phí
1317 Chương 1317: Thư Miễn phí
1318 Chương 1318: Sư đạo Miễn phí
1319 Chương 1319: Hạt giống Miễn phí
1320 Chương 1320: Vui buồn Miễn phí
1321 Chương 1321: Xuân ý Miễn phí
1322 Chương 1322: Quy củ Miễn phí
1323 Chương 1323: Văn chương Miễn phí
1324 Chương 1324: Nhân vật Miễn phí
1325 Chương 1325: Dày vò Miễn phí
1326 Chương 1326: Huynh đệ Miễn phí
1327 Chương 1327: Thế cục Miễn phí
1328 Chương 1328: Ăn dưa Miễn phí
1329 Chương 1329: Ăn cá Miễn phí
1330 Chương 1330: Đến chiến Miễn phí
1331 Chương 1331: Lãnh đạo Miễn phí
1332 Chương 1332: Cục biến Miễn phí
1333 Chương 1333: Nông sự Miễn phí
1334 Chương 1334: Lưu ly Miễn phí
1335 Chương 1335: Mưa gió Miễn phí
1336 Chương 1336: Dưới thành Miễn phí
1337 Chương 1337: Sinh tử Miễn phí
1338 Chương 1338: Giữa mùa thu Miễn phí
1339 Chương 1339: Ăn thịt Miễn phí
1340 Chương 1340: Thanh dã Miễn phí
1341 Chương 1341: Cửu Không Miễn phí
1342 Chương 1342: Thái Hành Miễn phí
1343 Chương 1343: Nghi vấn Miễn phí
1344 Chương 1344: Đồng dao Miễn phí
1345 Chương 1345: Cái nhìn Miễn phí
1346 Chương 1346: Chững chạc Miễn phí
1347 Chương 1347: Kinh nghiệm Miễn phí
1348 Chương 1348: Tập kích Miễn phí
1349 Chương 1349: Tiến thối Miễn phí
1350 Chương 1350: Đấu tướng Miễn phí
1351 Chương 1351: Con hát Miễn phí
1352 Chương 1352: Bố trí Miễn phí
1353 Chương 1353: Nhân từ Miễn phí
1354 Chương 1354: Hiệu quả và lợi ích Miễn phí
1355 Chương 1355: Giằng co Miễn phí
1356 Chương 1356: Trận chiến Miễn phí
1357 Chương 1357: Tàn lụi Miễn phí
1358 Chương 1358: Tuyệt vọng Miễn phí
1359 Chương 1359: Thiên ý Miễn phí
1360 Chương 1360: Tín hiệu Miễn phí
1361 Chương 1361: Tân sinh Miễn phí
1362 Chương 1362: Phong trào Miễn phí
1363 Chương 1363: Yến hội Miễn phí
1364 Chương 1364: Sát cơ Miễn phí
1365 Chương 1365: Tiếu thoại (Cười nói - Trò cười) Miễn phí
1366 Chương 1366: Thỏa hiệp Miễn phí
1367 Chương 1367: Cựu Nho Miễn phí
1368 Chương 1368: Tân đạo Miễn phí
1369 Chương 1369: Ngôn luận Miễn phí
1370 Chương 1370: Địch Đạo Miễn phí
1371 Chương 1371: Phụ cốt Miễn phí
1372 Chương 1372: Thôn Thiên Miễn phí
1373 Chương 1373: Ngư Dương Miễn phí
1374 Chương 1374: Quang ám Miễn phí
1375 Chương 1375: Giải tỏa nghi vấn Miễn phí
1376 Chương 1376: Yến nghênh Miễn phí
1377 Chương 1377: Nhân tâm Miễn phí
1378 Chương 1378: Tế đàn Miễn phí
1379 Chương 1379: Làm khó Miễn phí
1380 Chương 1380: Bái thụ Miễn phí
1381 Chương 1381: Dạ yến Miễn phí
1382 Chương 1382: Dạ thoại Miễn phí
1383 Chương 1383: Nở hoa Miễn phí
1384 Chương 1384: Dạ Lan Miễn phí
1385 Chương 1385: Ghế Miễn phí
1386 Chương 1386: Chủ khách Miễn phí
1387 Chương 1387: Mộng tưởng Miễn phí
1388 Chương 1388: Liệt phong Miễn phí
1389 Chương 1389: Thao qua.... Miễn phí
1390 Chương 1390: Ba ước Miễn phí
1391 Chương 1391: Bạch Tước Miễn phí
1392 Chương 1392: Thân phận Miễn phí
1393 Chương 1393: Lo nghĩ Miễn phí
1394 Chương 1394: Địa vị Miễn phí
1395 Chương 1395: Lửa giận Miễn phí
1396 Chương 1396: Phi thường quy Miễn phí
1397 Chương 1397: Mới biến hóa Miễn phí
1398 Chương 1398: Mới cùng cũ Miễn phí
1399 Chương 1399: Sơn vũ cấp (Mưa trong núi thật gấp) Miễn phí
1400 Chương 1400: Đưa tới cửa Miễn phí
1401 Chương 1401: Tập Hán Xương Miễn phí
1402 Chương 1402: Phá Quân đao Miễn phí
1403 Chương 1403: Công tâm kế Miễn phí
1404 Chương 1404: Trận tiền tốt(*) Miễn phí
1405 Chương 1405: Lưỡng vi nan Miễn phí
1406 Chương 1406: Phong vân động Miễn phí
1407 Chương 1407: Diên Tân lạc Miễn phí
1408 Chương 1408: Tham Lang sát Miễn phí
1409 Chương 1409: Nghiệp Thành loạn Miễn phí
1410 Chương 1410: Chiến tại dã Miễn phí
1411 Chương 1411: Vong tại ý Miễn phí
1412 Chương 1412: Tụ tại hoang Miễn phí
1413 Chương 1413: Mượn đao kế Miễn phí
1414 Chương 1414: Loạn quân kế Miễn phí
1415 Chương 1415: Thương lượng kế Miễn phí
1416 Chương 1416: Đá rơi kế Miễn phí
1417 Chương 1417: Không riêng gì đá rơi kế Miễn phí
1418 Chương 1418: Không chỉ là lựa chọn Miễn phí
1419 Chương 1419: Không chỉ là hoãn binh kế Miễn phí
1420 Chương 1420: Đâm lưng có bổ trợ Miễn phí
1421 Chương 1421: Nhạn Hành hoa cúc rơi Miễn phí
1422 Chương 1422: Trì lô quá Diên Tân (Cầm đầu người qua Diên Tân) Miễn phí
1423 Chương 1423: Nhân thì nhi độ sự (Bởi vì thời mà tính toán sự tình) Miễn phí
1424 Chương 1424: Phóng ngựa vây Thác Bạt Miễn phí
1425 Chương 1425: Ngàn kỵ quyển bình cương Miễn phí
1426 Chương 1426: Chiến trường xem hư thực Miễn phí
1427 Chương 1427: Trước khi chết phản công Miễn phí
1428 Chương 1428: Trời sập vùng núi dao động Miễn phí
1429 Chương 1429: Tiến thoái lưỡng nan (tăng thêm) Miễn phí
1430 Chương 1430: Phá sóc mê ly(*) Miễn phí
1431 Chương 1431: Thái Nguyên nội loạn (tăng thêm) Miễn phí
1432 Chương 1432: Củ khoai nướng Miễn phí
1433 Chương 1433: Thư từ định loạn Miễn phí
1434 Chương 1434: Khó được hồ đồ Miễn phí
1435 Chương 1435: Các gia chi kinh (Mỗi nhà việc xảy ra) Miễn phí
1436 Chương 1436: Chiến trường biến ảo Miễn phí
1437 Chương 1437: Hoành lĩnh chi mê Miễn phí
1438 Chương 1438: Hoành lĩnh chi chiến Miễn phí
1439 Chương 1439: Thời gian chênh lệch Miễn phí
1440 Chương 1440: Bắc lộ kỵ chiến Miễn phí
1441 Chương 1441: Bắc lộ cục định Miễn phí
1442 Chương 1442: Đại Đức luân hồi Miễn phí
1443 Chương 1443: Vàng bạc ngoại giao Miễn phí
1444 Chương 1444: Ngũ đức chi thuyết Miễn phí
1445 Chương 1445: Phụ tử chi vấn Miễn phí
1446 Chương 1446: Quân vị chi trắc Miễn phí
1447 Chương 1447: Quyền bính âm mai (Quyền hành mịt mù) Miễn phí
1448 Chương 1448: Loạn cục Miễn phí
1449 Chương 1449: Phá cục Miễn phí
1450 Chương 1450: Thiết cục Miễn phí
1451 Chương 1451: Sát cục Miễn phí
1452 Chương 1452: Tử cục Miễn phí
1453 Chương 1453: Giảo cục - làm rối Miễn phí
1454 Chương 1454: Bại cục Miễn phí
1455 Chương 1455: Cách cục Miễn phí
1456 Chương 1456: Kỳ cục - Ván cờ Miễn phí
1457 Chương 1457: Thư cục Miễn phí
1458 Chương 1458: Mê cục Miễn phí
1459 Chương 1459: Chiến cục Miễn phí
1460 Chương 1460: Cương cục – Chiến cục bế tắc Miễn phí
1461 Chương 1461: Náo cục Miễn phí
1462 Chương 1462: Lưu cục Miễn phí
1463 Chương 1463: Biến cục - Tình thế hỗn loạn Miễn phí
1464 Chương 1464: Trăm ngàn năm bên trên bãi sông ca dao Miễn phí
1465 Chương 1465: Trăm ngàn năm truyền thừa xuống sinh ý Miễn phí
1466 Chương 1466: Trăm ngàn năm người xuyên việt cừu nhân Miễn phí
1467 Chương 1467: Trăm ngàn năm chưa biến hóa chủ đề Miễn phí
1468 Chương 1468: Trăm ngàn năm ở trong lòng lo lắng Miễn phí
1469 Chương 1469: Trăm ngàn năm nguyện vọng của người về nhà Miễn phí
1470 Chương 1470: Trăm nghìn năm tiến thủ giả khúc hát cáo biệt Miễn phí
1471 Chương 1471: Trăm nghìn năm võ dũng sĩ truyền thuyết Miễn phí
1472 Chương 1472: Trăm nghìn năm nghi hoặc giả đáp án Miễn phí
1473 Chương 1473: Trăm ngàn năm con cháu thế gia cao phong Miễn phí
1474 Chương 1474: Tào Mạnh Đức quyết ý Miễn phí
1475 Chương 1475: Viên Công Lộ áy náy Miễn phí
1476 Chương 1476: Tôn Bá Phù sách lược Miễn phí
1477 Chương 1477: Lưu Cảnh Thăng ưu phiền Miễn phí
1478 Chương 1478: Phỉ Tử Uyên khách nhân Miễn phí
1479 Chương 1479: Đại Tiểu Kiều vận mệnh Miễn phí
1480 Chương 1480: Lưu Huyền Đức kỳ ngộ Miễn phí
1481 Chương 1481: Lữ Phụng Tiên sướng ý Miễn phí
1482 Chương 1482: Viên Bản Sơ chần chờ Miễn phí
1483 Chương 1483: Thái Sử Minh in ấn Miễn phí
1484 Chương 1484: Dương Đức Tổ thở dài Miễn phí
1485 Chương 1485: Ngụy Văn Trường quyết đoán Miễn phí
1486 Chương 1486: Nói một đàng làm một nẻo Miễn phí
1487 Chương 1487: Xá bất đắc đâu bất hạ (Bỏ không được, ném không xong) Miễn phí
1488 Chương 1488: Giả nhân đầu, chân thủ cấp Miễn phí
1489 Chương 1489: Ai mới là anh hùng của ai? (Thùy thị thùy đích anh hùng) Miễn phí
1490 Chương 1490: Ai mới là quân cờ của ai (Thùy thị thùy đích kỳ tử) Miễn phí
1491 Chương 1491: Ai là truyền thuyết của ai (Thùy thị thùy đích truyện thuyết) Miễn phí
1492 Chương 1492: Ai là con mồi của ai (Thùy thị thùy đích liệp vật) Miễn phí
1493 Chương 1493: Ai trúng kế sách của ai (Thùy trung thùy đích kế sách) Miễn phí
1494 Chương 1494: Người nào tin truyền ngôn (Thùy tín thùy đích truyện ngôn) Miễn phí
1495 Chương 1495: Ai bày cái bẫy cho ai (Thùy bố thùy đích quyển sáo) Miễn phí
1496 Chương 1496: Ai nghe tiếng la hét của ai (Thùy thính thùy đích hô hát) Miễn phí
1497 Chương 1497: Ai chiếm tiện nghi của ai (Thùy chiêm thùy đích tiện nghi) Miễn phí
1498 Chương 1498: Người nào phóng hỏa người nào (Thùy phóng thùy đích hỏa) Miễn phí
1499 Chương 1499: Ai là người của ai (Thùy thị thùy đích nhân) Miễn phí
1500 Chương 1500: Ai cướp đường của ai (Thùy kiếp thùy đích đạo) Miễn phí
1501 Chương 1501: Ai chơi đan của ai (Thùy khái thùy đích đan) Miễn phí
1502 Chương 1502: Bị phỏng đoán Miễn phí
1503 Chương 1503: Bị hoài nghi Miễn phí
1504 Chương 1504: Bị xa lánh Miễn phí
1505 Chương 1505: Bị chinh phục Miễn phí
1506 Chương 1506: Bị thúc đẩy Miễn phí
1507 Chương 1507: Hai cái Tùng Miễn phí
1508 Chương 1508: Một đại chiêu Miễn phí
1509 Chương 1509: Ba bát rượu Miễn phí
1510 Chương 1510: Một khối ruộng Miễn phí
1511 Chương 1511: Tính hai mặt Miễn phí
1512 Chương 1512: Một con đường Miễn phí
1513 Chương 1513: Một mồi lửa Miễn phí
1514 Chương 1514: Hai phương diện Miễn phí
1515 Chương 1515: Tiểu Phi quải giác Miễn phí
1516 Chương 1516: Tiểu tiêm xâm tước Miễn phí
1517 Chương 1517: Tiên Thủ Thứ Miễn phí
1518 Chương 1518: Hậu Thủ Ứng Miễn phí
1519 Chương 1519: Song Tranh Tiên Miễn phí
1520 Chương 1520: Song tranh cướp Miễn phí
1521 Chương 1521: Cái kia hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh Miễn phí
1522 Chương 1522: Cái kia làm cho người hoài niệm trò chơi Miễn phí
1523 Chương 1523: Cái kia suy yếu vô lực ngôn từ Miễn phí
1524 Chương 1524: Tiếp chiến Miễn phí
1525 Chương 1525: Bại lui Miễn phí
1526 Chương 1526: Tín nhiệm Miễn phí
1527 Chương 1527: Xen kẽ Miễn phí
1528 Chương 1528: Minh ước Miễn phí
1529 Chương 1529: Bản tâm Miễn phí
1530 Chương 1530: Đăng môn chi khách (Khách đến nhà) Miễn phí
1531 Chương 1531: Xuyên Thục chi đạo Miễn phí
1532 Chương 1532: Kiếm Các chi lệnh Miễn phí
1533 Chương 1533: Hán Thủy chi địch Miễn phí
1534 Chương 1534: Ngươi trúng kế rồi Miễn phí
1535 Chương 1535: Đuổi tới Miễn phí
1536 Chương 1536: Làm sao mập bốn Miễn phí
1537 Chương 1537: Người đã trung niên Miễn phí
1538 Chương 1538: Lợi ích chi tranh Miễn phí
1539 Chương 1539: Rút củi dưới đáy nồi Miễn phí
1540 Chương 1540: Thúc có thể nhẫn Miễn phí
1541 Chương 1541: Thím không thể nhịn Miễn phí
1542 Chương 1542: Giờ này khắc này Miễn phí
1543 Chương 1543: Hội nghị nồi tròn Miễn phí
1544 Chương 1544: Tai bay vạ gió Miễn phí
1545 Chương 1545: Chinh Tây chi tặc Miễn phí
1546 Chương 1546: Lưu Bị hành động bất đắc dĩ Miễn phí
1547 Chương 1547: Giang sơn như họa tương kiến hoan Miễn phí
1548 Chương 1548: Phỉ Tiềm tác chiến bố trí Miễn phí
1549 Chương 1549: Tất có huyền cơ Miễn phí
1550 Chương 1550: Nghi binh kế sách Miễn phí
1551 Chương 1551: Thanh bắc kích nam Miễn phí
1552 Chương 1552: Tiến thối khó xử Miễn phí
1553 Chương 1553: Xuyên Trung nhất chiến Miễn phí
1554 Chương 1554: Lui không thể lui Miễn phí
1555 Chương 1555: Đều ra thủ đoạn Miễn phí
1556 Chương 1556: Sinh tử tồn vong Miễn phí
1557 Chương 1557: Sinh tử lập phán Miễn phí
1558 Chương 1558: Sinh tử gang tấc Miễn phí
1559 Chương 1559: Sinh tử huynh đệ Miễn phí
1560 Chương 1560: Trung Quân tuyên giảng Miễn phí
1561 Chương 1561: Đêm thê lương Miễn phí
1562 Chương 1562: Tâm tư đắn đo Miễn phí
1563 Chương 1563: Tuyết mênh mông Miễn phí
1564 Chương 1564: Ấn huy hoàng Miễn phí
1565 Chương 1565: Thanh Dương tứ Miễn phí
1566 Chương 1566: Bạch Lộ đình Miễn phí
1567 Chương 1567: Hắc Hổ sơn Miễn phí
ID Tên
ID Comment