Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Sát Võ Kiếm Đế

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHHuyền Ảo
Tác giả: Ngưu Đầu Tù Trưởng
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-28 01:57:28
Mới nhất: 2019-04-28 02:03:34 (Chương 1415)
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 381 / Điểm đề cử: 0

Thiên Vũ Đại Lục, võ đạo hưng thịnh, cường giả vi tôn!

Thiếu niên Vương Dương, truyền thừa Vô Thượng Kiếm Đạo, dung hợp Nghịch Thiên huyết mạch, người mang Thượng Cổ Ma Đằng, lấy tuyệt thế hoành không xuất thế, tại cái này Vạn Tộc san sát, Thần Ma tranh bá, Loạn Thiên Động Địa niên đại, mở ra một đoạn Vĩnh Hằng Bất Hủ vạn cổ Truyền Thuyết!

P/s: Kiếm mãi mới có truyện về kiếm thế vs kiếm ý , kiếm trận, làm đọc thấy ok nên post cho mn đọc luôn
P/s: Đầu tháng 6 up nhé ^^!
P/s: Truyện này là truyện mình đua np tháng 6 nên có gì mn giữ np rồi ngày 1/6 quăng bộ này cho mình, thanks

id Tên Phí
1027 Chương 1027: Trấn Ma Hải! Miễn phí
1028 Chương 1028: Bại lộ! Miễn phí
1029 Chương 1029: Đạo ấn! Miễn phí
1030 Chương 1030: Kim kính chi giới! Miễn phí
1031 Chương 1031: Trấn Phong người! Miễn phí
1032 Chương 1032: Kiếm Ma giải phong! Miễn phí
1033 Chương 1033: Song Ma xuất lồng! Miễn phí
1034 Chương 1034: Bất diệt Kiếm Đạo! Miễn phí
1035 Chương 1035: Tiến vào Chúa Tể cảnh! Miễn phí
1036 Chương 1036: Vạn Đan Cốc biến cố! Miễn phí
1037 Chương 1037: Bẫy rập! Miễn phí
1038 Chương 1038: Giết sạch sẽ! Miễn phí
1039 Chương 1039: Vạn Kiếm Sát, Thần Vẫn! Miễn phí
1040 Chương 1040: Dược Linh Thánh Thể! Miễn phí
1041 Chương 1041: Lôi kiếp lại hiện ra! Miễn phí
1042 Chương 1042: Vạn Đan Cốc! Miễn phí
1043 Chương 1043: Vật Quy Nguyên Chủ! Miễn phí
1044 Chương 1044: Đại Binh tiếp cận! Miễn phí
1045 Chương 1045: Tiên Ma Điện nghe đồn! Miễn phí
1046 Chương 1046: Trận chiến mở màn Thánh Giả! Miễn phí
1047 Chương 1047: A di đà phật! Miễn phí
1048 Chương 1048: Lấy Thánh Tế Kim Liên! Miễn phí
1049 Chương 1049: Vũ Thánh Đại Hội! Miễn phí
1050 Chương 1050: Quần hùng hội tụ! Miễn phí
1051 Chương 1051: Hư Vô Nhai, Khương Tinh! Miễn phí
1052 Chương 1052: Hổ Linh Thánh địa! Miễn phí
1053 Chương 1053: Võ Hội bắt đầu! Miễn phí
1054 Chương 1054: Pháp tắc cự nhân! Miễn phí
1055 Chương 1055: Xung đột lên! Miễn phí
1056 Chương 1056: Đoạt thức ăn trước miệng cọp! Miễn phí
1057 Chương 1057: Biến mất! Miễn phí
1058 Chương 1058: Ma Ảnh! Miễn phí
1059 Chương 1059: Ngũ Độc Giáo! Miễn phí
1060 Chương 1060: Kim sắc Ánh Sáng! Miễn phí
1061 Chương 1061: Phục kích Vương Dương! Miễn phí
1062 Chương 1062: Một kiếm toàn bộ chém! Miễn phí
1063 Chương 1063: Cốt thân biến cố! Miễn phí
1064 Chương 1064: Song Thánh gặp gỡ! Miễn phí
1065 Chương 1065: Diệt Thế hạo kiếp! Miễn phí
1066 Chương 1066: Thực lực tăng vọt! Miễn phí
1067 Chương 1067: Long Hổ đấu! Miễn phí
1068 Chương 1068: Hổ Linh Hiển hình! Miễn phí
1069 Chương 1069: Hỏa đạo tranh phong! Miễn phí
1070 Chương 1070: Huyết mạch khắc chế! Miễn phí
1071 Chương 1071: Cuối cùng chiến! Miễn phí
1072 Chương 1072: Đột biến! Miễn phí
1073 Chương 1073: Nguy cơ! Miễn phí
1074 Chương 1074: Phá Giới! Miễn phí
1075 Chương 1075: Chấn động! Miễn phí
1076 Chương 1076: Vũ Thánh truyền thừa! Miễn phí
1077 Chương 1077: Thiên Diễn pháp tắc! Miễn phí
1078 Chương 1078: Thôn Thiên cự thú! Miễn phí
1079 Chương 1079: Pháp Chính chân dung? Miễn phí
1080 Chương 1080: Tiên Ma Điện xuất thế! Miễn phí
1081 Chương 1081: Luyện Ngục chiến! Miễn phí
1082 Chương 1082: Chiến Công Bảng! Miễn phí
1083 Chương 1083: Minh Tộc, Đăng Không! Miễn phí
1084 Chương 1084: Trảm Thiên thuật! Miễn phí
1085 Chương 1085: Cửu U Địa Ngục Hỏa! Miễn phí
1086 Chương 1086: Mục tiêu năm vị trí đầu! Miễn phí
1087 Chương 1087: Thánh địa Pháp Tướng! Miễn phí
1088 Chương 1088: Thiên tai! Miễn phí
1089 Chương 1089: Tổng Tiến Công! Miễn phí
1090 Chương 1090: Đạo Tổ! Miễn phí
1091 Chương 1091: Thiên Long Thánh Đế! Miễn phí
1092 Chương 1092: Vong Linh Quỷ Tộc! Miễn phí
1093 Chương 1093: Hỏa diễm chi uy! Miễn phí
1094 Chương 1094: Yêu ma Long! Miễn phí
1095 Chương 1095: Toàn bộ tự bạo! Miễn phí
1096 Chương 1096: Vực Ngoại tam đế! Miễn phí
1097 Chương 1097: Nguy cơ giáng lâm! Miễn phí
1098 Chương 1098: Hư không Cấm Chế! Miễn phí
1099 Chương 1099: Kiếm Ma đến! Miễn phí
1100 Chương 1100: Long Linh chi lực! Miễn phí
1101 Chương 1101: Kiếm Trảm Thánh Đế! Miễn phí
1102 Chương 1102: Long Linh nhập thể! Miễn phí
1103 Chương 1103: Cổ Điện gặp nhau! Miễn phí
1104 Chương 1104: Thân phận bại lộ! Miễn phí
1105 Chương 1105: Thánh Đảo chi chủ! Miễn phí
1106 Chương 1106: Thần lực chi uy! Miễn phí
1107 Chương 1107: Tiến giai Thánh Vương! Miễn phí
1108 Chương 1108: Tiên Ma Điện người luân hồi, Triệu Linh Khê! Miễn phí
1109 Chương 1109: Vu vũ, Thánh Linh Vương! Miễn phí
1110 Chương 1110: Thần bí Vu Vũ! Miễn phí
1111 Chương 1111: Quần Thánh hội tụ! Miễn phí
1112 Chương 1112: Hành tinh chết! Miễn phí
1113 Chương 1113: Chạm mặt! Miễn phí
1114 Chương 1114: Giao chiến! Miễn phí
1115 Chương 1115: Vu Tộc hiện thân! Miễn phí
1116 Chương 1116: Cổ vu chi thuật! Miễn phí
1117 Chương 1117: Tao ngộ Quỷ Tộc! Miễn phí
1118 Chương 1118: Khủng bố cự thủ! Miễn phí
1119 Chương 1119: Ngũ Linh động, đại lục chấn! Miễn phí
1120 Chương 1120: Đạo Tổ dự ngôn! Miễn phí
1121 Chương 1121: Thần Thú tán thành! Miễn phí
1122 Chương 1122: Hạo kiếp sắp tới! Miễn phí
1123 Chương 1123: Chí Tôn! Miễn phí
1124 Chương 1124: Tịnh Thần Trì! Miễn phí
1125 Chương 1125: Thái Cổ Xà Ma! Miễn phí
1126 Chương 1126: Tấn nhập Thánh Đế Cảnh! Miễn phí
1127 Chương 1127: Vô Tận Thâm Uyên bạo động! Miễn phí
1128 Chương 1128: Thánh Đế hội tụ! Miễn phí
1129 Chương 1129: Tiên Nguyệt Chí Tôn! Miễn phí
1130 Chương 1130: Đại chiến tiến đến! Miễn phí
1131 Chương 1131: Vong Linh Quỷ Tộc Đại Tế Ti! Miễn phí
1132 Chương 1132: Địa Ngục Chi Môn! Miễn phí
1133 Chương 1133: Đại chiến bạo phát! Miễn phí
1134 Chương 1134: Phật Đà hiện thân! Miễn phí
1135 Chương 1135: Ngũ đại Quỷ Vương! Miễn phí
1136 Chương 1136: Xuất thủ đánh lén! Miễn phí
1137 Chương 1137: Chết Nguyện Lực! Miễn phí
1138 Chương 1138: Kế nhiệm Điện Chủ! Miễn phí
1139 Chương 1139: Đột biến tái khởi! Miễn phí
1140 Chương 1140: Đại Quang Minh Phật! Miễn phí
1141 Chương 1141: Thời gian Nghịch Lưu! Miễn phí
1142 Chương 1142: Ta đến mang ngươi trở về! Miễn phí
1143 Chương 1143: Địa Ngục quỷ ti Miễn phí
1144 Chương 1144: Bí điện! Miễn phí
1145 Chương 1145: Mê vụ yêu biển! Miễn phí
1146 Chương 1146: Tiến vào Chí Tôn! Miễn phí
1147 Chương 1147: Đại lục bí văn! Miễn phí
1148 Chương 1148: Hiến tế vạn linh! Miễn phí
1149 Chương 1149: Thần Đạo Pháp Tắc! Miễn phí
1150 Chương 1150: Tiên Tàng xuất thế! Miễn phí
1151 Chương 1151: Phật tùy tùng xuất động! Miễn phí
1152 Chương 1152: Vô thượng Tiên Đồ! Miễn phí
1153 Chương 1153: Nhất cử trấn phong! Miễn phí
1154 Chương 1154: Đối chiến phật chủ! Miễn phí
1155 Chương 1155: Kinh thiên chiến lực! Miễn phí
1156 Chương 1156: Chí Tôn chi nạn! Miễn phí
1157 Chương 1157: Tiên Đồ giải phong! Miễn phí
1158 Chương 1158: Thái Cổ Âm Dương ma! Miễn phí
1159 Chương 1159: Đạo Tổ truyền thừa! Miễn phí
1160 Chương 1160: Hồn Ấn! Miễn phí
1161 Chương 1161: Thức tỉnh! Miễn phí
1162 Chương 1162: Tiên Hồn! Miễn phí
1163 Chương 1163: La Sát, chết? Miễn phí
1164 Chương 1164: Tiên Đạo ngũ suy! Miễn phí
1165 Chương 1165: Cửu Tinh Liên Nguyệt! Miễn phí
1166 Chương 1166: Xả thân! Miễn phí
1167 Chương 1167: Chung kết! Miễn phí
1168 Chương 1168: Tiên Tôn! Miễn phí
1169 Chương 1169: Hồn chủng! Miễn phí
1170 Chương 1170: Chiêu hồn! Miễn phí
1171 Chương 1171: Chư Thiên Luân Hồi giới! Miễn phí
1172 Chương 1172: Đột phá! Miễn phí
1173 Chương 1173: Tiên Đồ Hộ Đạo Nhân! Miễn phí
1174 Chương 1174: Hỗn Độn Đạo Nguyên Công! Miễn phí
1175 Chương 1175: Thiên Vực, Tiên Vực! Miễn phí
1176 Chương 1176: Cửu Linh bộ lạc! Miễn phí
1177 Chương 1177: Ngũ Hành Âm Dương! Miễn phí
1178 Chương 1178: Tiên vẫn địa phương! Miễn phí
1179 Chương 1179: Bảy mươi hai Vương Chiến! Miễn phí
1180 Chương 1180: Bản nguyên thôn phệ thuật! Miễn phí
1181 Chương 1181: Thiên Hồn đầu mối! Miễn phí
1182 Chương 1182: Nửa đường phục kích! Miễn phí
1184 Chương 1184: Trấn sát thần đạo! Miễn phí
1185 Chương 1185: Tu vi liên phá! Miễn phí
1186 Chương 1186: Man Thần di tích! Miễn phí
1187 Chương 1187: Huyết Quỷ nguyền rủa! Miễn phí
1188 Chương 1188: Tà Tu Thánh Đồ! Miễn phí
1189 Chương 1189: Cửu chuyển Chiến Tiên! Miễn phí
1190 Chương 1190: Tam Hoàng bộ lạc! Miễn phí
1191 Chương 1191: Tam Hoàng hiện thân! Miễn phí
1192 Chương 1192: Đối chiến Cát Hư! Miễn phí
1193 Chương 1193: Không gian thần thuật! Miễn phí
1194 Chương 1194: Hạ xuống! Miễn phí
1195 Chương 1195: Tiên Cốt! Miễn phí
1196 Chương 1196: Thánh Viện! Miễn phí
1197 Chương 1197: Ngốc Ưng! Miễn phí
1198 Chương 1198: Thất trọng! Miễn phí
1199 Chương 1199: Lệnh bài! Miễn phí
1200 Chương 1200: Giết chóc! Miễn phí
1201 Chương 1201: Qua ải! Miễn phí
1202 Chương 1202: Cầu thang! Miễn phí
1203 Chương 1203: Cổ Man! Miễn phí
1204 Chương 1204: Tư chất! Miễn phí
1205 Chương 1205: Phế phẩm? Miễn phí
1206 Chương 1206: Khiêu chiến! Miễn phí
1207 Chương 1207: Chấn kinh! Miễn phí
1208 Chương 1208: Liệt Sát! Miễn phí
1209 Chương 1209: Vương Dương! Miễn phí
1210 Chương 1210: Tấn cấp! Miễn phí
1211 Chương 1211: Thú nhỏ! Miễn phí
1212 Chương 1212: Vạn Ma Giáo! Miễn phí
1213 Chương 1213: Giết đến cửa! Miễn phí
1214 Chương 1214: Một kiếm song sát! Miễn phí
1215 Chương 1215: Song tai chi kiếp! Miễn phí
1216 Chương 1216: Thiên Kiếm Cốc! Miễn phí
1217 Chương 1217: Thánh Kiếm đảo! Miễn phí
1218 Chương 1218: Kiếm thụ nở hoa! Miễn phí
1219 Chương 1219: Tranh đoạt! Miễn phí
1220 Chương 1220: Liên thủ! Miễn phí
1222 Chương 1222: Kiếm Cốc chấn động! Miễn phí
1223 Chương 1223: Chiến thể tam chuyển! Miễn phí
1224 Chương 1224: Cổ Kiếm Đồ! Miễn phí
1225 Chương 1225: Cực Kiếm thuật! Miễn phí
1226 Chương 1226: Hóa Thánh Đan! Miễn phí
1227 Chương 1227: Khương tộc, Cửu Thiên Huyền Nguyệt! Miễn phí
1228 Chương 1228: Thi vòng đầu kiếm uy! Miễn phí
1229 Chương 1229: Tam Phân Thiên Hạ! Miễn phí
1230 Chương 1230: Một kiếm toàn bại! Miễn phí
1231 Chương 1231: Tối cường chi chiến! Miễn phí
1232 Chương 1232: Lâm vào tình thế nguy hiểm! Miễn phí
1233 Chương 1233: Thu chút lợi tức! Miễn phí
1234 Chương 1234: Kiếm Ma hành tung! Miễn phí
1235 Chương 1235: Vực sâu địa lao! Miễn phí
1237 Chương 1237: Vô biên Đạo Vực! Miễn phí
1238 Chương 1238: Bách Thánh thoát khốn! Miễn phí
1239 Chương 1239: Thông Tiên con đường! Miễn phí
1240 Chương 1240: Thiên Ma cổ cảnh! Miễn phí
1241 Chương 1241: Chiến Tiên tứ chuyển! Miễn phí
1242 Chương 1242: Bách Ma quan! Miễn phí
1243 Chương 1243: Ma tử, Bạch Ngạo Thế! Miễn phí
1244 Chương 1244: Một kiếm bại ma tử! Miễn phí
1245 Chương 1245: Ngũ hành đại lục, Thánh Tử tụ họp! Miễn phí
1246 Chương 1246: Tà Tu bóng dáng! Miễn phí
1247 Chương 1247: Tiên Lộ chi bí, Tiên Điện! Miễn phí
1248 Chương 1248: Người đến bất thiện! Miễn phí
1249 Chương 1249: Sát thần hàng thế! Miễn phí
1250 Chương 1250: Trụy Tiên Nhai! Miễn phí
1251 Chương 1251: Cổ tiên thánh địa! Miễn phí
1253 Chương 1253: Thiên Lôi Thần thuật! Miễn phí
1254 Chương 1254: Bốn đại chiến khu! Miễn phí
1255 Chương 1255: Kim Liên nữ tử, gặp lại! Miễn phí
1256 Chương 1256: Vạn cổ bất tử! Miễn phí
1257 Chương 1257: Thánh Thể chiến, kết thúc! Miễn phí
1259 Chương 1259: Cổ Tiên Động, Thăng Tiên Lệnh! Miễn phí
1260 Chương 1260: Bẻ gãy nghiền nát! Miễn phí
1261 Chương 1261: Ngưng tụ Tiên Hồn! Miễn phí
1262 Chương 1262: Sơ lâm Tiên Vực! Miễn phí
1263 Chương 1263: Thanh Dương Tiên Vương phủ! Miễn phí
1264 Chương 1264: Cổ Đế Thánh Vực! Miễn phí
1265 Chương 1265: Đại chiến Thiên Tiên! Miễn phí
1266 Chương 1266: Tiên Đế Cổ Mộ! Miễn phí
1267 Chương 1267: Tiên Phủ tề tụ! Miễn phí
1268 Chương 1268: Hoang dã cự quy! Miễn phí
1269 Chương 1269: Vương Dương xuất thủ! Miễn phí
1270 Chương 1270: Cổ tiên bích họa! Miễn phí
1271 Chương 1271: Cổ Mộ địa đồ! Miễn phí
1272 Chương 1272: Linh Khê đầu mối! Miễn phí
1273 Chương 1273: Côn Bằng chi thuật! Miễn phí
1274 Chương 1274: Bản nguyên hủy diệt thuật! Miễn phí
1275 Chương 1275: Cửu Long Ma Hải! Miễn phí
1276 Chương 1276: Nửa đường ngộ phục! Miễn phí
1277 Chương 1277: Địa Tiên lục trọng! Miễn phí
1278 Chương 1278: Ma Hải chín đảo! Miễn phí
1279 Chương 1279: Hàn băng Long Ấn! Miễn phí
1280 Chương 1280: Kiếm Trảm Tiên vương! Miễn phí
1281 Chương 1281: Đạo bào mập mạp! Miễn phí
1282 Chương 1282: Hàn băng cổ tháp! Miễn phí
1283 Chương 1283: Không Gian Truyền Tống! Miễn phí
1284 Chương 1284: Đế uy thông đạo! Miễn phí
1285 Chương 1285: Tiên Văn Long Đản! Miễn phí
1286 Chương 1286: Chính diện va chạm! Miễn phí
1287 Chương 1287: Sinh tử ước chiến! Miễn phí
1288 Chương 1288: Tiên Đế Cổ Bảo! Miễn phí
1289 Chương 1289: Chấn động Tiên Tông! Miễn phí
1290 Chương 1290: Tiên Đế lại như thế nào! Miễn phí
1291 Chương 1291: Tiên Chủ, Khương Kinh Thiên! Miễn phí
1292 Chương 1292: Cửu Thiên Huyền Phượng tộc! Miễn phí
1293 Chương 1293: Nghe tin bất ngờ, Tiên Vương phủ chi nạn! Miễn phí
1294 Chương 1294: Trong cõi u minh nguy cơ! Miễn phí
1295 Chương 1295: Quỷ Tiên Thi Khôi! Miễn phí
1296 Chương 1296: Thần Vực cường giả! Miễn phí
1297 Chương 1297: Tiên Đồ trấn sát! Miễn phí
1298 Chương 1298: Tử Vong Đế Tôn! Miễn phí
1299 Chương 1299: Chín màu dấu ấn! Miễn phí
1300 Chương 1300: Bách Luyện quyết! Miễn phí
1302 Chương 1302: Tiên Đồ bại lộ! Miễn phí
1304 Chương 1304: Gặp lại, người hộ đạo! Miễn phí
1305 Chương 1305: Dị tâm! Miễn phí
1306 Chương 1306: Thiên Minh Đảo! Miễn phí
1307 Chương 1307: Sát Thiên! Miễn phí
1308 Chương 1308: Sát Đạo Quỷ Đao! Miễn phí
1309 Chương 1309: Sát cơ, bẫy rập! Miễn phí
1310 Chương 1310: Ám Ảnh Song Sinh thuật! Miễn phí
1311 Chương 1311: Hỗn Độn Tiên Long! Miễn phí
1312 Chương 1312: Chính ma đại chiến! Miễn phí
1313 Chương 1313: Độc hoang cấm khu! Miễn phí
1314 Chương 1314: Tiên Đế đánh lén! Miễn phí
1315 Chương 1315: Diệt thế Độc Long! Miễn phí
1316 Chương 1316: Tiến vào Tiên Đế! Miễn phí
1317 Chương 1317: Đại La Thái Ất! Miễn phí
1318 Chương 1318: Quỷ Ma Điện! Miễn phí
1319 Chương 1319: Chiến Đại La cảnh! Miễn phí
1320 Chương 1320: Lam U Tuyết! Miễn phí
1321 Chương 1321: Tìm tới cửa! Miễn phí
1322 Chương 1322: Không chết không nghỉ! Miễn phí
1323 Chương 1323: Liên trảm! Miễn phí
1324 Chương 1324: Trảm Đại La Thiên Tiên! Miễn phí
1325 Chương 1325: Ma Giới hành trình! Miễn phí
1326 Chương 1326: Ba đầu Hỏa Giao! Miễn phí
1327 Chương 1327: Trùng kích, Đại La Tiên Cảnh! Miễn phí
1328 Chương 1328: Tinh thần Thần Ấn! Miễn phí
1329 Chương 1329: Kính Tượng Phân Thân! Miễn phí
1330 Chương 1330: Tiên thạch giác tỉnh! Miễn phí
1331 Chương 1331: Linh Khê dự ngôn! Miễn phí
1332 Chương 1332: Thần Ma tế đàn! Miễn phí
1333 Chương 1333: Đại La Chân Tiên! Miễn phí
1334 Chương 1334: Phá Diệt Thần Nhãn Thuật! Miễn phí
1335 Chương 1335: Hủy diệt tinh thần! Miễn phí
1336 Chương 1336: Cửu thế đóng băng! Miễn phí
1337 Chương 1337: Toàn bộ chém giết! Miễn phí
1338 Chương 1338: Phát sinh biến cố! Miễn phí
1339 Chương 1339: Kiếm trảm cự ma! Miễn phí
1340 Chương 1340: Huyết sắc quỷ đầu! Miễn phí
1341 Chương 1341: Cực tốc chém giết! Miễn phí
1342 Chương 1342: Đại La Kim Tiên! Miễn phí
1343 Chương 1343: Loạn chiến lên! Miễn phí
1344 Chương 1344: Cổ tháp chìa khoá! Miễn phí
1345 Chương 1345: Lòng đất tế đàn! Miễn phí
1346 Chương 1346: Quy Nhất Tiên Tông! Miễn phí
1347 Chương 1347: Thái Cổ Ma Thần! Miễn phí
1348 Chương 1348: Thần chi chi linh! Miễn phí
1349 Chương 1349: Đại chiến ma thần (một ) Miễn phí
1350 Chương 1350: Đại chiến ma thần (hai ) Miễn phí
1351 Chương 1351: Đại chiến ma thần (ba ) Miễn phí
1352 Chương 1352: Đại chiến ma thần (bốn ) Miễn phí
1353 Chương 1353: Đại chiến ma thần (năm ) Miễn phí
1354 Chương 1354: Rời đi Ma giới! Miễn phí
1355 Chương 1355: Hắc Minh Các! Miễn phí
1357 Chương 1357: Chư tông áp bách! Miễn phí
1358 Chương 1358: Tinh hà biến cố! Miễn phí
1359 Chương 1359: Tinh Thú Đại Triều! Miễn phí
1360 Chương 1360: Người hộ đạo, Tinh Thần Giáo! Miễn phí
1361 Chương 1361: Mộng ảo Cổ Tiên Động! Miễn phí
1362 Chương 1362: Tiên thạch giác tỉnh, tiên mệnh chi suy! Miễn phí
1363 Chương 1363: Thiên Thánh Các, đạo tâm bất ổn! Miễn phí
1364 Chương 1364: Chui vào mà đến! Miễn phí
1365 Chương 1365: Xuất thủ bại lộ! Miễn phí
1366 Chương 1366: Thần phượng khống thể! Miễn phí
1367 Chương 1367: Nghịch chuyển sinh tử! Miễn phí
1368 Chương 1368: Tiên Giới đại năng! Miễn phí
1369 Chương 1369: Hồng Mông ngũ cảnh! Miễn phí
1370 Chương 1370: Diệt tộc tai ương! Miễn phí
1371 Chương 1371: Thương Hồng Mông cảnh! Miễn phí
1372 Chương 1372: Tiên đồ chi lực! Miễn phí
1373 Chương 1373: Tiên Giới chấn động! Miễn phí
1374 Chương 1374: Tiên đồ, vật bất tường ? Miễn phí
1375 Chương 1375: Hỗn Thiên quỷ ngục! Miễn phí
1376 Chương 1376: Quỷ ti thức tỉnh! Miễn phí
1377 Chương 1377: Song song đột phá! Miễn phí
1378 Chương 1378: Thiên Vực, tà tu, kết minh! Miễn phí
1379 Chương 1379: Tiên Vực sơ loạn! Miễn phí
1380 Chương 1380: Vạn quỷ triều tịch! Miễn phí
1381 Chương 1381: Chư thiên Luân Hồi Trì! Miễn phí
1382 Chương 1382: 1 khe nứt! Miễn phí
1383 Chương 1383: Thần Ma lại hiện ra! Miễn phí
1384 Chương 1384: Hỗn Độn Cổ Tham! Miễn phí
1385 Chương 1385: Tiên tu đại quân! Miễn phí
1386 Chương 1386: Loạn Thiên Đại Đế! Miễn phí
1387 Chương 1387: Địa Phủ chi chiến (một ) Miễn phí
1388 Chương 1388: Địa Phủ chi chiến (2 ) Miễn phí
1389 Chương 1389: Địa Phủ chi chiến (ba ) Miễn phí
1390 Chương 1390: Địa Phủ chi chiến (4 ) Miễn phí
1391 Chương 1391: Địa Phủ chi chiến (5 ) Miễn phí
1392 Chương 1392: Địa Phủ chi chiến (sáu ) Miễn phí
1393 Chương 1393: Địa Phủ chi chiến (bảy ) Miễn phí
1394 Chương 1394: Địa Phủ chi chiến (tám ) Miễn phí
1395 Chương 1395: Địa Phủ chi chiến (chín ) Miễn phí
1396 Chương 1396: Địa Phủ chi chiến (mười ) Miễn phí
1397 Chương 1397: Lục Đạo Luân Hồi, phá! Miễn phí
1398 Chương 1398: Địa Phủ đại loạn! Miễn phí
1399 Chương 1399: Vạn Đạo Luân Hồi Ấn! Miễn phí
1400 Chương 1400: Địa Phủ chi chủ! Miễn phí
1401 Chương 1401: Trở lại đại lục! Miễn phí
1402 Chương 1402: Thú vảy lão giả! Miễn phí
1403 Chương 1403: Đạo Tổ không thể tin ? Miễn phí
1404 Chương 1404: Thiên Vực phạt tiên! Miễn phí
1405 Chương 1405: Thái Âm, Thái Dương! Miễn phí
1406 Chương 1406: Trộm đạo giả! Miễn phí
1407 Chương 1407: Tà tu hành động! Miễn phí
1408 Chương 1408: Tiên thần táng địa! Miễn phí
1409 Chương 1409: Gặp lại kim liên nữ tử! Miễn phí
1410 Chương 1410: Bị tính kế ? Miễn phí
1411 Chương 1411: Tà tu xuất thế! Miễn phí
1412 Chương 1412: Hỗn Nguyên Tiên Tổ, từ đầu đến cuối! Miễn phí
1413 Chương 1413: Chung Kết Chi Chiến! (1 ) Miễn phí
1414 Chương 1414: Chung Kết Chi Chiến (hai ) Miễn phí
1415 Chương 1415: Lớn kết cục! Miễn phí
ID Tên
ID Comment