Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Siêu Cấp Gen Ưu Hoá Dịch

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Miểu Tốc Cửu Quang Niên
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-26 15:08:53
Mới nhất: 2019-04-26 15:27:13 (Chương 1376)
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 1213 / Điểm đề cử: 0

Trời xui đất khiến, Hạ Phi phục dụng một lọ không có nhãn hiệu, không có ngày, không có nói rõ, không có nơi sản sinh bốn không gen ưu hoá dịch.

Chúng ta cố sự tựu từ nơi này bắt đầu. . .

Cửu nhi trên một quyển sách ( thứ chín tấm thẻ ) đã hoàn bổn, nói là một cái về thẻ cùng mạo hiểm cố sự, khởi điểm trên thẻ loại thư tịch cũng không nhiều, hứng thú bằng hữu không ngại đi nhìn một chút.

Nếu như không có địa chấn, không có hồng thủy, không có mặc vượt, không có tận thế nói, cuốn này sách vậy cũng sẽ hoàn bổn.

Quyển sách nhóm độc giả 77879437(đã đầy)146217 573(siêu cấp đàn, đề cử thêm vào)1 5040870 5(đồ dự bị) cảm tạ thân ái quang lăng cùng đậu đậu cung cấp đã ngoài giao lưu đàn!

id Tên Phí
97 Chương 97: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Sinh tử một đường Miễn phí
98 Chương 98: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Sóng xung kích Miễn phí
99 Chương 99: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Bị truy nã Miễn phí
100 Chương 100: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Đối oanh! Miễn phí
101 Chương 101: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Hoang dã Tinh Vực Miễn phí
102 Chương 102: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Hồng Thạch căn cứ Miễn phí
103 Chương 103: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Nghiêm trọng tổn hại Miễn phí
104 Chương 104: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Nan đề Miễn phí
105 Chương 105: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Cổ chiến trường Miễn phí
106 Chương 106: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Điện từ Phong Bạo! Miễn phí
107 Chương 107: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Kỳ hạm! Miễn phí
108 Chương 108: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Hỗn Huyết chiến hạm Miễn phí
109 Chương 109: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Hắc tinh Huyễn Bức Miễn phí
110 Chương 110: Phiêu thiên văn học thư tịch giới thiệu chương tiết mục lục ngã đích thư giá gia nhập thư gi Miễn phí
111 Chương 111: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Làm nhục chí tử Miễn phí
112 Chương 112: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Hắc ăn hắc Miễn phí
113 Chương 113: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Tử sắc tảng đá Miễn phí
114 Chương 114: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Tàu Hấp Huyết Quỷ Miễn phí
115 Chương 115: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Con Cú Mèo căn cứ Miễn phí
116 Chương 116: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Ngăn cách Miễn phí
117 Chương 117: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Giết chết phân nửa Miễn phí
118 Chương 118: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Thẹo Miễn phí
119 Chương 119: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Chùy đầu Miễn phí
120 Chương 120: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Trở về Miễn phí
121 Chương 121: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Tinh liên công ty hạm đội thứ nhất Miễn phí
122 Chương 122: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Đoản kiếm cấp? Miễn phí
123 Chương 123: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Hồi đến địa cầu Miễn phí
124 Chương 124: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Lượng tử công ty Miễn phí
125 Chương 125: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Ba Đặc đi? Miễn phí
126 Chương 126: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Tổ kiến hạm đội Miễn phí
127 Chương 127: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Kinh hỉ Miễn phí
128 Chương 128: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Khế ước bán thân Miễn phí
129 Chương 129: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Đông đi xuân tới Miễn phí
130 Chương 130: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Đi trước di tích Miễn phí
131 Chương 131: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Thú Linh Pháp Điển tầng thứ ba phá! Miễn phí
132 Chương 132: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Đánh số yzz7526 Miễn phí
133 Chương 133: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Hắc Thiên Ngưu trùng Miễn phí
134 Chương 134: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Hình vuông kiến trúc Miễn phí
135 Chương 135: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Huyệt động ở chỗ sâu trong Miễn phí
136 Chương 136: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Vật nhập căn cứ quân sự Miễn phí
137 Chương 137: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Nghiên cứu sở Miễn phí
138 Chương 138: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Nhân thể thực nghiệm Miễn phí
139 Chương 139: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Kim sắc bi Miễn phí
140 Chương 140: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Truyền thừa tinh cầu? Miễn phí
141 Chương 141: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Xui xẻo tên Miễn phí
142 Chương 142: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Một năm sau Miễn phí
143 Chương 143: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Trở lại thế gian Miễn phí
144 Chương 144: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Tử vong tam tinh vực Miễn phí
145 Chương 145: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Avrile tin tức Miễn phí
146 Chương 146: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Vật phẩm đổi Miễn phí
147 Chương 147: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Nguyệt Thần! Miễn phí
148 Chương 148: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Người máy mã hóa khái luận Miễn phí
149 Chương 149: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Năng lượng hộ thuẫn tăng hiệu khí Miễn phí
150 Chương 150: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Tài Quyết Giả tổng hội Miễn phí
151 Chương 151: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Thuram Miễn phí
152 Chương 152: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Cuồng nộ cấp tuần dương hạm Miễn phí
153 Chương 153: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Nhật Lạc sơn trang Miễn phí
154 Chương 154: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Xông! Miễn phí
155 Chương 155: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Đệ nhị dị năng! Miễn phí
156 Chương 156: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Vũ giết Miễn phí
157 Chương 157: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Không có lựa chọn nào khác! Miễn phí
158 Chương 158: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Gặp lại Miễn phí
159 Chương 159: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Nhân cùng quả Miễn phí
160 Chương 160: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Avrile phụ thân Miễn phí
161 Chương 161: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Bắt đầu bố cục Miễn phí
162 Chương 162: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Mượn binh Miễn phí
163 Chương 163: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Lăng gia tam huynh đệ Miễn phí
164 Chương 164: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Tử vong hội quán Miễn phí
165 Chương 165: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Điều kiện tốt nhất diễn viên Miễn phí
166 Chương 166: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Bên hồ bị tập kích Miễn phí
167 Chương 167: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Tuyệt không buông tha Miễn phí
168 Chương 168: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Trong hồ U Linh Miễn phí
169 Chương 169: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Cái đinh Miễn phí
170 Chương 170: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Miễn phí
171 Chương 171: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Cô nam quả nữ Miễn phí
172 Chương 172: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Thu võng khai mới! Miễn phí
173 Chương 173: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Thanh lý Miễn phí
174 Chương 174: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ năm Hoả táng Miễn phí
175 Chương 175: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Cuồng nộ cấp Tuần Dương Hạm Miễn phí
176 Chương 176: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Buôn lậu lái buôn Miễn phí
177 Chương 177: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Harry bí mật Miễn phí
178 Chương 178: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Gen chuyên gia Miễn phí
179 Chương 179: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đến hắc sắc vực sâu Miễn phí
180 Chương 180: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Phong Linh Miễn phí
181 Chương 181: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Siêu trọng lực khu vực Miễn phí
182 Chương 182: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Xích Viêm Sơn Quân Đoàn Miễn phí
183 Chương 183: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Sinh mệnh hoàn Miễn phí
184 Chương 184: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Trí tuệ chủng tộc tương đồng Miễn phí
185 Chương 185: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Tiến nhập siêu trọng khu Miễn phí
186 Chương 186: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hình lập phương Miễn phí
187 Chương 187: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Mê ảnh trọng trọng Miễn phí
188 Chương 188: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu To lớn chiến hạm Miễn phí
189 Chương 189: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Trùng Tộc dị năng giả Miễn phí
190 Chương 190: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Chiến đấu không người cơ vs chiến đấu kh Miễn phí
191 Chương 191: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Chật vật nghĩ cách cứu viện Miễn phí
192 Chương 192: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Địch nhân toàn diệt! Miễn phí
193 Chương 193: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu TITAN! ! ! Miễn phí
194 Chương 194: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Mạt Nhật vũ khí Miễn phí
195 Chương 195: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Cường viện Miễn phí
196 Chương 196: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Không cách nào liên hệ Miễn phí
197 Chương 197: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu t2 cấp chiến hạm! Miễn phí
198 Chương 198: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Âm thầm làm khó dễ Miễn phí
199 Chương 199: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Mã Tháp Miễn phí
200 Chương 200: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Độc hơn độc dược Miễn phí
201 Chương 201: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Lục Dực Thiên Tôn Miễn phí
202 Chương 202: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Mồi Miễn phí
203 Chương 203: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Thực lực chân chính Miễn phí
204 Chương 204: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Điều phối độc dược Miễn phí
205 Chương 205: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Tần Mang tuyển trạch Miễn phí
206 Chương 206: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đi địa cầu Miễn phí
207 Chương 207: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Nhân sự an bài Miễn phí
208 Chương 208: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Thi đấu chuyện liên tục Miễn phí
209 Chương 209: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đệ nhất bút đơn đặt hàng Miễn phí
210 Chương 210: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đề cao sinh sản hiệu suất Miễn phí
211 Chương 211: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hạ Phi lựa chọn (một) Miễn phí
212 Chương 212: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hạ Phi lựa chọn (hai) Miễn phí
213 Chương 213: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đệ nhị trương TITAN lam Miễn phí
214 Chương 214: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Toàn diện tăng tốc! Miễn phí
215 Chương 215: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Lục Diệp Vũ Hà Miễn phí
216 Chương 216: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hầu Tử ăn con cọp Miễn phí
217 Chương 217: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Sơn động bắt kẻ thông dâm Miễn phí
218 Chương 218: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Toàn bộ đều chết hết Miễn phí
219 Chương 219: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Ám Ảnh Miễn phí
220 Chương 220: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Trả đũa Miễn phí
221 Chương 221: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hai mặt thụ địch Miễn phí
222 Chương 222: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Bạch sắc xà châu Miễn phí
223 Chương 223: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Giây tốc 6 500 mét! Miễn phí
224 Chương 224: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đi Quỷ Ảnh sư môn Miễn phí
225 Chương 225: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Ảnh Sát Môn Miễn phí
226 Chương 226: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hạc Ảnh Miễn phí
227 Chương 227: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Thân thế Miễn phí
228 Chương 228: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Vô Ảnh Miễn phí
229 Chương 229: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm hai mươi chín chương biến cách Miễn phí
230 Chương 230: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm ba mươi chương Vọng Hải Lâu Miễn phí
231 Chương 231: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm chương ba mươi mốt lầm vào mật đạo Miễn phí
232 Chương 232: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm chương ba mươi hai người điên Đồ Ảnh Miễn phí
233 Chương 233: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm chương ba mươi ba Thị Huyết băng thần! Thị Huy Miễn phí
234 Chương 234: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm chương ba mươi bốn Huyết Linh Lung Miễn phí
235 Chương 235: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm chương ba mươi lăm bổn nguyên sổ tay Miễn phí
236 Chương 236: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm chương ba mươi sáu có khách tới Miễn phí
237 Chương 237: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm chương ba mươi bảy không có đường ra lối ra Miễn phí
238 Chương 238: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm ba mươi tám chương đổ ước Miễn phí
239 Chương 239: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm ba mươi chín chương Giác Vũ Tràng Miễn phí
240 Chương 240: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bốn mươi chương Tật Phong ma hóa Miễn phí
241 Chương 241: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bốn mươi mốt chương Yên Ảnh Miễn phí
242 Chương 242: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bốn mươi hai chương lôi điện hệ phụ trợ d Miễn phí
243 Chương 243: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bốn mươi ba chương hắc ám năng lực người Miễn phí
244 Chương 244: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bốn mươi bốn chương lại bại Miễn phí
245 Chương 245: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bốn mươi lăm chương không đệ tử ký danh Miễn phí
246 Chương 246: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bốn mươi sáu chương Hạ Phi xuất chiến! Miễn phí
247 Chương 247: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bốn mươi bảy chương mèo thử trò chơi Miễn phí
248 Chương 248: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bốn mươi tám chương trí mạng sai lầm Miễn phí
249 Chương 249: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bốn mươi chín chương U Minh Chi Linh Miễn phí
250 Chương 250: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm năm mươi chương chỗ mấu chốt Miễn phí
251 Chương 251: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm năm mươi một ly khai Ảnh Sát Môn Miễn phí
252 Chương 252: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm năm mươi hai chương cấm thuật Miễn phí
253 Chương 253: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm năm mươi ba chương Trầm Đông biến hóa Miễn phí
254 Chương 254: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm năm mươi bốn chương yes lý luận Miễn phí
255 Chương 255: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm năm mươi năm chương Nguyệt Ca đa biến hóa Miễn phí
256 Chương 256: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm năm mươi sáu chương không cách nào tiến vào m Miễn phí
257 Chương 257: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm năm mươi bảy chương ông ba phải Miễn phí
258 Chương 258: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm năm mươi tám chương Ha-oai cùng đặc biệt thuế Miễn phí
259 Chương 259: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm năm mươi chín chương người Hàn Miễn phí
260 Chương 260: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm sáu mươi chương Ngô đại tổng thống Miễn phí
261 Chương 261: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm sáu mươi mốt chương điều binh khiển tướng Miễn phí
262 Chương 262: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm sáu mươi hai chương alpha căn cứ Miễn phí
263 Chương 263: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm sáu mươi ba chương tội cùng phạt Miễn phí
264 Chương 264: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm sáu mươi bốn chương ai ngờ làm Harris học sinh? Miễn phí
265 Chương 265: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm sáu mươi lăm chương liên bang đại biến cách Miễn phí
266 Chương 266: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm sáu mươi sáu chương địa cầu liên hợp hạm đ Miễn phí
267 Chương 267: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm sáu mươi bảy chương đệ nhị tần suất Miễn phí
268 Chương 268: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm sáu mươi tám chương sâu vô ích cảm ứng hàng n Miễn phí
269 Chương 269: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm sáu chương mười chín vị hôn thê Miễn phí
270 Chương 270: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bảy mươi chương Bàng Tinh ám chỉ Miễn phí
271 Chương 271: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bảy mươi mốt chương hỗn loạn ra- đa thiết k Miễn phí
272 Chương 272: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bảy mươi hai chương Hắc Biên Bức Miễn phí
273 Chương 273: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bảy mươi ba chương Constantine Miễn phí
274 Chương 274: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bảy mươi bốn chương vương tử điện hạ Miễn phí
275 Chương 275: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bảy mươi lăm chương nan đề Miễn phí
276 Chương 276: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bảy chương mười sáu chó điên lý luận Miễn phí
277 Chương 277: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bảy mươi bảy chương song mãn phân Miễn phí
278 Chương 278: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bảy mươi tám chương âm mưu Miễn phí
279 Chương 279: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm bảy chương mười chín tử địa Miễn phí
280 Chương 280: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm tám mươi chương Huyết Tinh Củ Trận Miễn phí
281 Chương 281: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm tám mươi mốt chương giống như đã từng quen bi Miễn phí
282 Chương 282: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm tám chương mười hai chờ ta Miễn phí
283 Chương 283: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Có khác sở Miễn phí
284 Chương 284: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Chiến đấu kịch liệt cùng rời đi Miễn phí
285 Chương 285: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm tám mươi lăm chương rối loạn Miễn phí
286 Chương 286: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm tám mươi sáu chương thất lạc Miễn phí
287 Chương 287: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm tám mươi bảy chương vườn địa đàng Miễn phí
288 Chương 288: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm tám chương mười tám trứng Miễn phí
289 Chương 289: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm tám mươi chín chương không có thắng lợi thi đ Miễn phí
290 Chương 290: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm chín mươi chương trà chuẩn cấp Miễn phí
291 Chương 291: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đối thủ (sáu ngàn đại chương) Miễn phí
292 Chương 292: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm chín chương mười hai đóng động cơ! Miễn phí
293 Chương 293: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm chín mươi ba chương năm sao thượng tướng (chín Miễn phí
294 Chương 294: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm chín mươi bốn chương lạt mềm buộc chặt Miễn phí
295 Chương 295: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Mắt lộ ra hung quang Miễn phí
296 Chương 296: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu hai trăm chín mươi sáu chương xao động trước bình tĩnh Miễn phí
297 Chương 297: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đi thông vườn địa đàng tinh Miễn phí
298 Chương 298: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Cướp địa bàn! Miễn phí
299 Chương 299: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đồ Tể ra ngựa Miễn phí
300 Chương 300: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Tất cả tất cả có khả năng Miễn phí
301 Chương 301: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm lẻ một chương Mao Cầu + áp lực trắc thí Miễn phí
302 Chương 302: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm lẻ hai chương điên cuồng trắc thí Miễn phí
303 Chương 303: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm lẻ ba chương hai phân báo cáo Miễn phí
304 Chương 304: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm lẻ bốn chương a cấp cung ứng thương Miễn phí
305 Chương 305: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm lẻ năm chương sinh nhật yến hội Miễn phí
306 Chương 306: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm lẻ sáu chương Ny Khả. Sawyer Miễn phí
307 Chương 307: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm lẻ bảy chương Tinh Hà Cầm Miễn phí
308 Chương 308: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm lẻ tám chương ngân hà sống lại Miễn phí
309 Chương 309: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm lẻ chín chương sinh mạng chương nhạc Miễn phí
310 Chương 310: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Trọng hình đột kích hạm Miễn phí
311 Chương 311: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm mười một chương hỏa lực mạnh nhất Tuần Dư Miễn phí
312 Chương 312: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm mười hai chương Mao Cầu thức ăn Miễn phí
313 Chương 313: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm mười ba chương ba điều kiện Miễn phí
314 Chương 314: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm mười bốn chương mới phiên dịch tâm phiến Miễn phí
315 Chương 315: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm mười lăm chương vi trần dị năng Miễn phí
316 Chương 316: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm mười sáu chương siêu cấp phân thân thuật! (cầ Miễn phí
317 Chương 317: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu thất bại thực nghiệm Miễn phí
319 Chương 319: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Miễn phí
320 Chương 320: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Mộc Tiểu Đao v. s Hạ Phi Miễn phí
321 Chương 321: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáut Bất Hủ Cấp Thần Binh Miễn phí
322 Chương 322: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hồ Điệp Phi Đà (tiếp tục cầu vé tháng! ) Miễn phí
323 Chương 323: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Vượt cấp tác chiến! Miễn phí
324 Chương 324: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Kim Ti Thanh Diện Thú Miễn phí
325 Chương 325: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Không có thương lượng! Miễn phí
326 Chương 326: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Thu phục dị thú Miễn phí
327 Chương 327: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Mao Cầu vừa đã gây họa (cầu các huynh đ Miễn phí
328 Chương 328: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Uất Trì đạo Miễn phí
329 Chương 329: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Tài nguyên cuồn cuộn Miễn phí
330 Chương 330: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Khai thác người kế hoạch Miễn phí
331 Chương 331: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm chương ba mươi mốt đắt giá thủ đô bất độn Miễn phí
332 Chương 332: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm chương ba mươi hai nhà của chúng ta Miễn phí
333 Chương 333: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm chương ba mươi ba giao dịch hội trên phiền phức Miễn phí
334 Chương 334: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm chương ba mươi bốn các hoàn khố Miễn phí
335 Chương 335: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm chương ba mươi lăm Lưu Tinh cầu Miễn phí
336 Chương 336: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm chương ba mươi sáu tăng mạnh hãy quỷ thuật! Miễn phí
337 Chương 337: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm chương ba mươi bảy giao dịch ngày đầu tiên Miễn phí
338 Chương 338: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm ba mươi tám chương Xuất Vân Chiến Ngoa Miễn phí
339 Chương 339: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm ba mươi chín chương phát hiện mới Miễn phí
340 Chương 340: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bốn mươi chương trồi lên mặt nước! Miễn phí
341 Chương 341: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bốn mươi mốt chương vực sâu quái thú Miễn phí
342 Chương 342: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bốn mươi hai chương khiêm tốn di tích Miễn phí
343 Chương 343: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bốn mươi ba chương người máy! Miễn phí
344 Chương 344: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bốn mươi bốn chương Năng Lượng Thạch Miễn phí
345 Chương 345: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bốn mươi lăm chương TITAN cấp mạch xung súng las Miễn phí
346 Chương 346: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bốn mươi sáu chương kim thiền thoát xác Miễn phí
347 Chương 347: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bốn mươi bảy chương một con muỗi Miễn phí
348 Chương 348: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bốn mươi tám chương Phi Tuyết Miễn phí
349 Chương 349: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bốn mươi chín chương Yêu Đao Miễn phí
350 Chương 350: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm năm mươi chương ngươi đối với trùng tộc hiể Miễn phí
351 Chương 351: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm năm mươi mốt chương ba đầu sỏ khảo sát Miễn phí
352 Chương 352: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm năm mươi hai chương Trùng Tộc xuống tới Miễn phí
353 Chương 353: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm năm mươi ba chương trở thành vực chủ điều ki Miễn phí
354 Chương 354: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm năm mươi bốn chương đấu giá hội ngày cuối c Miễn phí
355 Chương 355: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm năm mươi lăm chương Hỏa Linh Lung Miễn phí
356 Chương 356: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm năm mươi sáu chương trong lịch sử vĩ đại nhấ Miễn phí
357 Chương 357: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm năm mươi bảy chương ẩn hình trang bị (chín ngà Miễn phí
358 Chương 358: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm năm mươi tám chương Avrile quyết định Miễn phí
359 Chương 359: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Gần xuất phát Miễn phí
360 Chương 360: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Ba mai hủy diệt ngôi sao Miễn phí
361 Chương 361: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm sáu mươi mốt chương khẩn trương bố trí Miễn phí
362 Chương 362: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm sáu mươi hai chương nửa liên minh hạm đội! Miễn phí
363 Chương 363: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm sáu mươi ba chương tình thế nguy hiểm! Miễn phí
364 Chương 364: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm sáu mươi bốn chương chiến tranh! Miễn phí
365 Chương 365: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm sáu mươi lăm chương tập kích! Miễn phí
366 Chương 366: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm sáu mươi sáu chương bi tráng thủ đô rút lui kh Miễn phí
367 Chương 367: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm sáu mươi bảy chương khốn cảnh Miễn phí
368 Chương 368: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm sáu mươi tám chương lục sắc sinh vật có trí kh Miễn phí
369 Chương 369: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm sáu chương mười chín đất luân tộc (cầu vé th Miễn phí
370 Chương 370: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bảy mươi chương còn sống trùng não Miễn phí
371 Chương 371: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bảy mươi mốt chương chinh phục giả Hạ Phi Miễn phí
372 Chương 372: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bảy mươi hai chương thần một trong tộc (phần 2 Miễn phí
373 Chương 373: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bảy mươi ba chương Mao Cầu âm mưu (canh thứ ba) Miễn phí
374 Chương 374: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bảy mươi bốn chương Hạ Phi tấn cấp Mao Cầu l Miễn phí
375 Chương 375: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bảy mươi lăm chương chạy nước rút Thú Linh Ph Miễn phí
376 Chương 376: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bảy chương mười sáu (canh thứ ba! Cầu vé tháng Miễn phí
377 Chương 377: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bảy mươi bảy chương Hạ Phi dành riêng dị thú Miễn phí
378 Chương 378: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bảy mươi tám chương Hạ Phi phẫn nộ (phần 2 c Miễn phí
379 Chương 379: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm bảy chương mười chín một người chiến tranh (c Miễn phí
380 Chương 380: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm tám mươi chương huyết ma móng Miễn phí
381 Chương 381: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm tám mươi mốt chương Mao Cầu cũng có dị năng? Miễn phí
383 Chương 383: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Quân giới thương khố Miễn phí
384 Chương 384: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Trùng Tộc bảy võ sĩ! Miễn phí
385 Chương 385: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm tám mươi lăm chương chết oan cao thủ Miễn phí
386 Chương 386: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm tám mươi sáu chương hủy diệt ngôi sao uy lực Miễn phí
387 Chương 387: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm tám mươi bảy chương Ô Đế cùng Thanh Yên Miễn phí
388 Chương 388: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm tám chương mười tám Thanh Yên âm mưu Miễn phí
389 Chương 389: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm tám mươi chín chương anh hùng + chiến tranh mảnh Miễn phí
390 Chương 390: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm chín mươi chương ngọc bích kỳ hạm Miễn phí
391 Chương 391: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm chín mươi mốt chương Thu Thiền cùng Tiểu Vũ Miễn phí
392 Chương 392: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm chín chương mười hai giây tốc một vạn năm! Miễn phí
393 Chương 393: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm chín mươi ba chương Truyện Kỳ Giai! Miễn phí
394 Chương 394: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm chín mươi bốn chương không gian pháp tắc! Miễn phí
395 Chương 395: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm chín mươi lăm chương tím mắt Miễn phí
396 Chương 396: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ba trăm chín mươi sáu chương thánh thú toái tinh! Miễn phí
397 Chương 397: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Dư Hoa bàn tính Miễn phí
398 Chương 398: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Xui xẻo Đoạn Bưu Miễn phí
399 Chương 399: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Ngươi nghĩ học tam đại pháp tắc sao? Miễn phí
400 Chương 400: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Thiên Dực huyết mạch Miễn phí
401 Chương 401: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm lẻ một chương ma quỷ! Miễn phí
402 Chương 402: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm lẻ hai chương Thần Thánh Chiến Sĩ bảng xếp Miễn phí
403 Chương 403: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm lẻ ba chương hướng toàn bộ Trùng Tộc tuyên Miễn phí
404 Chương 404: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm lẻ bốn chương tấm bia to cùng mộ bia Miễn phí
405 Chương 405: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm lẻ năm chương quỷ dị Băng Tuyết thế giới Miễn phí
406 Chương 406: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm lẻ sáu chương Lôi Vân Đại Tế Ti (phần 2) Miễn phí
407 Chương 407: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm lẻ bảy chương Đại Tế Ti chân diện mục (ca Miễn phí
408 Chương 408: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm lẻ tám chương Lưu Tinh cầu huấn luyện hoàn t Miễn phí
409 Chương 409: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm lẻ chín chương đem nước quấy đục Miễn phí
410 Chương 410: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm mười chương hai cổ thế lực Miễn phí
411 Chương 411: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm mười một chương giết chóc cùng đuổi bắt Miễn phí
412 Chương 412: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm mười hai chương dị thú Đồ Tể Miễn phí
413 Chương 413: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm mười ba chương năng lượng thôn phệ dị năng Miễn phí
414 Chương 414: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm mười bốn chương song hệ hợp nhất Miễn phí
415 Chương 415: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm mười lăm chương đông ấm châu Miễn phí
416 Chương 416: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm mười sáu chương tử vong bảng xếp hạng Miễn phí
417 Chương 417: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm mười bảy chương âm mưu cùng đơn thuần Miễn phí
418 Chương 418: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm mười tám chương trong cuộc cục Miễn phí
419 Chương 419: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm mười chín chương Hạ Phi phản kích Miễn phí
420 Chương 420: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hắc ám dị năng Miễn phí
421 Chương 421: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Bảo hổ lột da Miễn phí
422 Chương 422: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hắc núi lĩnh Miễn phí
423 Chương 423: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm chương hai mươi ba Hỗn Độn trắc thí Miễn phí
424 Chương 424: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Tin tức xấu Miễn phí
425 Chương 425: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đêm tối chi thần tưởng thưởng Miễn phí
426 Chương 426: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm chương hai mươi sáu Ô Đế tìm kiếm Miễn phí
427 Chương 427: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm chương hai mươi bảy Độc Hạt đầm lầy căn Miễn phí
428 Chương 428: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm chương hai mươi tám áp giải hạm đội (cầu v Miễn phí
429 Chương 429: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm chương hai mươi chín đi mà quay lại Miễn phí
430 Chương 430: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Lấy hạt dẻ trong lò lửa Miễn phí
431 Chương 431: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Điệp Vũ Hoặc tinh Miễn phí
432 Chương 432: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đi trước Trùng Tộc đế đô Miễn phí
433 Chương 433: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm ba mươi ba hợp thành sinh vật Miễn phí
434 Chương 434: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm chương ba mươi bốn vắng vẻ sơn cốc mở ra! Miễn phí
435 Chương 435: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm chương ba mươi lăm nhân loại sau cùng phòng tuy Miễn phí
436 Chương 436: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm chương ba mươi sáu lĩnh vực thần tầng thứ n Miễn phí
437 Chương 437: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đánh bất ngờ! Dị thú đại quân uy lực! Miễn phí
438 Chương 438: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Ác Linh Thụ Miễn phí
439 Chương 439: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Ba phương hỗn chiến! Miễn phí
440 Chương 440: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đỉnh cấp tốc độ dị năng giả trong lúc Miễn phí
441 Chương 441: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Nham Tương Hải trở kích chiến! Miễn phí
442 Chương 442: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Thao túng thuật đệ tứ chiến kỹ! Miễn phí
443 Chương 443: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm bốn mươi ba chương Ô Đế bí mật (vạn tự b Miễn phí
444 Chương 444: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm bốn mươi bốn chương Mao Cầu tấn cấp Miễn phí
445 Chương 445: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm bốn mươi lăm chương thắng lợi. Thu hoạch. C Miễn phí
446 Chương 446: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm bốn mươi sáu chương tối không giảng đạo l Miễn phí
447 Chương 447: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu vài câu nhàn ngôn toái ngữ Miễn phí
448 Chương 448: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm bốn mươi bảy chương quét ngang cự thạch tr Miễn phí
449 Chương 449: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm bốn mươi tám chương phá trận! Miễn phí
450 Chương 450: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm bốn mươi chín chương hoặc tinh + Long Lân Bách Miễn phí
451 Chương 451: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm năm mươi chương thượng cổ ba mươi Thần Binh Miễn phí
452 Chương 452: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm năm mươi mốt chương thu phục Khổng Tước Lam Miễn phí
453 Chương 453: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm năm mươi hai chương Thanh Lưu bàn tính Miễn phí
454 Chương 454: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm năm mươi ba chương chiến tranh cùng gặp lại Miễn phí
455 Chương 455: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm năm mươi bốn chương bốn mươi tám tiếng đ Miễn phí
456 Chương 456: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chương thứ bốn trăm năm mươi lăm chiến sĩ dị năng, t Miễn phí
457 Chương 457: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm năm mươi sáu chương đệ thất não vực nghi ho Miễn phí
458 Chương 458: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm năm mươi bảy chương tự do thiết kỵ quân đi Miễn phí
459 Chương 459: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm năm mươi tám chương siêu cấp kỳ hạm uy lực Miễn phí
460 Chương 460: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm năm mươi chín chương Tuyệt Niệm cấp tới tay Miễn phí
461 Chương 461: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm sáu mươi chương trả thù Nạp Mỹ tộc (năm ng Miễn phí
462 Chương 462: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm sáu mươi hai chương về hưu! Miễn phí
463 Chương 463: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm sáu mươi ba chương Avrile kế hoạch Miễn phí
464 Chương 464: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm sáu mươi bốn chương sơ thí mây mưa Miễn phí
465 Chương 465: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm sáu mươi lăm chương tìm kiếm kiểu mới trái Miễn phí
466 Chương 466: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm sáu mươi sáu chương mới thuộc địa! Miễn phí
467 Chương 467: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm sáu mươi bảy chương tổ kiến đỉnh cấp hạ Miễn phí
468 Chương 468: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm sáu mươi tám chương biến mất Nam Minh công h Miễn phí
469 Chương 469: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm sáu chương mười chín sóng âm dị năng giả Miễn phí
470 Chương 470: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm bảy mươi chương Vĩnh Dạ rừng rậm! Miễn phí
471 Chương 471: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm bảy mươi mốt chương hắc thủy đàm Miễn phí
472 Chương 472: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm bảy mươi hai chương thượng cổ phi thuyền Miễn phí
473 Chương 473: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm bảy mươi ba chương Khổng Tước Lam trưởng th Miễn phí
474 Chương 474: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm bảy mươi bốn chương xuất phát mục tiêu tuy Miễn phí
475 Chương 475: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm bảy mươi lăm chương thủ hộ nữ thần lại l Miễn phí
476 Chương 476: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm bảy chương mười sáu nguyền rủa nơi Miễn phí
477 Chương 477: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm bảy mươi bảy chương Trầm Đông rời đi Miễn phí
478 Chương 478: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm bảy mươi tám chương hồng Thái hợp kim Miễn phí
479 Chương 479: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm bảy chương mười chín Huyết Chúc hoàng cung Miễn phí
480 Chương 480: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm tám mươi chương Dạ Yến Miễn phí
481 Chương 481: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm tám mươi mốt chương nguyền rủa song tháp Miễn phí
482 Chương 482: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm tám mươi hai người máy sào huyệt! Miễn phí
483 Chương 483: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm tám chương mười ba bị nhốt nữ thần Miễn phí
484 Chương 484: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm tám mươi lăm chương phái chủ chiến cùng phái Miễn phí
485 Chương 485: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm tám mươi sáu chương vĩnh viễn sỉ nhục Miễn phí
486 Chương 486: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm tám mươi bảy chương thủ hộ nữ thần bản t Miễn phí
488 Chương 488: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm tám chương mười tám cực mạnh máy chiến đ Miễn phí
489 Chương 489: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm tám mươi chín chương Chiến Tinh! Miễn phí
490 Chương 490: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bốn trăm chín mươi chương ủng có dị năng người máy! Miễn phí
491 Chương 491: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Lăng Động uy lực! Miễn phí
492 Chương 492: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Thượng cổ Cơ giới tộc! Miễn phí
493 Chương 493: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Có thể khống laser Miễn phí
494 Chương 494: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Nguyên còn sống? Miễn phí
495 Chương 495: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đậu Đậu phong vương! Miễn phí
496 Chương 496: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Quỷ Ảnh kiếp trước kiếp này Miễn phí
497 Chương 497: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Từ thiên tài đến bình thường Miễn phí
498 Chương 498: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Thu phục vũ trụ bổn nguyên năng lượng! Miễn phí
499 Chương 499: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Bay đi địa cầu Miễn phí
500 Chương 500: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Chờ xuất phát Miễn phí
501 Chương 501: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm lẻ một chương không gian la bàn (cầu giữ gốc Miễn phí
502 Chương 502: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm lẻ hai chương anh hùng vô dụng Miễn phí
503 Chương 503: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm lẻ ba chương sơ thí không gian pháp tắc Miễn phí
504 Chương 504: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm lẻ bốn chương hấp thu bổn nguyên năng lượng Miễn phí
505 Chương 505: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm lẻ năm chương Năng Lượng Sư Đỗ Bát Miễn phí
506 Chương 506: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm lẻ sáu chương đổi bổn nguyên tinh thạch Miễn phí
507 Chương 507: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm lẻ bảy chương Chiến Thần sống lại! Miễn phí
508 Chương 508: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm lẻ tám chương pháp tắc chiến sĩ Hạ Phi! Miễn phí
509 Chương 509: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm lẻ chín chương phá vỡ lực lượng! Miễn phí
510 Chương 510: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm mười chương nhị cấp pháp tắc chiến sĩ! Miễn phí
511 Chương 511: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm mười một chương trạng thái dịch chiến giáp! Miễn phí
512 Chương 512: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm mười hai chương hút máu dao găm Miễn phí
513 Chương 513: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm mười ba chương Hổ Khiếu Viên Miễn phí
514 Chương 514: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm mười bốn chương hắn chính là thánh thú! Miễn phí
515 Chương 515: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm mười lăm chương tân nhậm chủ quản ngày đầ Miễn phí
516 Chương 516: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm mười sáu chương Dư Thất Thất Miễn phí
517 Chương 517: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm mười bảy chương nhân dân công địch! Miễn phí
518 Chương 518: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm mười tám chương xích sắt Hoành Giang! Miễn phí
519 Chương 519: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm mười chín chương không gian sát khí Miễn phí
520 Chương 520: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm chương hai mươi Ma nhộng Miễn phí
521 Chương 521: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Năng lượng chiết xuất pháp tắc Miễn phí
522 Chương 522: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Nhân ma chi chiến Miễn phí
523 Chương 523: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hút sạch sẻ cái này ma vật! Miễn phí
524 Chương 524: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm hai mươi bốn hắc thủy Mộc gia Miễn phí
525 Chương 525: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Món tiền đầu tiên Miễn phí
526 Chương 526: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hổ Khiếu Viên sinh ý Miễn phí
527 Chương 527: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Phong cùng đường Miễn phí
528 Chương 528: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Ngươi có bảng hiệu sao? Miễn phí
529 Chương 529: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Một trăm ba mươi mười bốn giây Miễn phí
530 Chương 530: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm ba mươi chương Minh Quỷ Miễn phí
531 Chương 531: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm chương ba mươi mốt Minh Quỷ phẫn nộ Miễn phí
532 Chương 532: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm chương ba mươi hai đỉnh núi đại chiến Miễn phí
533 Chương 533: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm chương ba mươi ba pháp vương Dư Hoa Miễn phí
534 Chương 534: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chương năm trăm ba mươi bốn Hỗn Độn pháp tắc cấp th Miễn phí
535 Chương 535: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm chương ba mươi lăm Tạp Tát Miễn phí
536 Chương 536: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm chương ba mươi sáu hắc ám kim loại Miễn phí
537 Chương 537: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm chương ba mươi bảy Dư Hoa tính toán Miễn phí
538 Chương 538: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm ba mươi tám chương chia của Miễn phí
539 Chương 539: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm ba mươi chín chương tấn cấp tinh anh pháp tắc Miễn phí
540 Chương 540: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bốn mươi chương thất lạc pháp tắc Miễn phí
541 Chương 541: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bốn mươi mốt chương Chú Thiết Thành Miễn phí
542 Chương 542: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bốn mươi hai chương Bạch Ngọc vượn Miễn phí
543 Chương 543: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bốn mươi ba chương Độc Nhất Các Miễn phí
544 Chương 544: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bốn mươi bốn chương ngân sắc sa mạc Miễn phí
545 Chương 545: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bốn mươi lăm chương trứng đau vấn đề Miễn phí
546 Chương 546: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bốn mươi sáu chương một hồi sợ bóng sợ gi Miễn phí
547 Chương 547: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bốn mươi bảy chương điệu hổ ly sơn Miễn phí
548 Chương 548: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bốn mươi tám chương thác loạn thời không chi Miễn phí
549 Chương 549: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bốn mươi chín chương năm màu băng quan Miễn phí
550 Chương 550: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm năm mươi chương Ma Bộ Tộc Miễn phí
551 Chương 551: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm năm mươi mốt chương trăm sông đổ về một bi Miễn phí
552 Chương 552: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm năm mươi hai chương Mao Cầu cả đời này Miễn phí
553 Chương 553: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm năm mươi ba chương khống chế Thái Cổ Thần Bi Miễn phí
554 Chương 554: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm năm mươi bốn sư tâm vương Oro Miễn phí
555 Chương 555: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm năm mươi lăm chương Mẫu Hoàng Tri Chu Miễn phí
556 Chương 556: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm năm mươi sáu chương dung hợp pháp tắc Miễn phí
557 Chương 557: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm năm mươi bảy chương Băng Chu. Dị thú. Huyết c Miễn phí
558 Chương 558: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm năm mươi tám chương xin giúp đỡ tín hiệu Miễn phí
559 Chương 559: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm năm mươi chín chương địa ma phấn màu Băng Chu Miễn phí
560 Chương 560: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm sáu mươi chương Lạc Diệp Chưởng Miễn phí
561 Chương 561: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm sáu mươi mốt chương không tưởng được uy l Miễn phí
562 Chương 562: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm sáu mươi hai chương Ma tộc chiến hạm Miễn phí
563 Chương 563: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm sáu mươi ba chương thoát ly cùng phân loạn Miễn phí
564 Chương 564: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm sáu mươi bốn chương Long Đằng thịnh hội Miễn phí
565 Chương 565: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm sáu mươi lăm chương ** không chỗ nào không có Miễn phí
566 Chương 566: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm sáu mươi sáu chương tái kiến Cổ Đồng Miễn phí
567 Chương 567: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm sáu mươi bảy chương cổ quái Ô Nha Thành Miễn phí
568 Chương 568: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm sáu mươi tám chương tim ta có Mãnh Hổ Miễn phí
569 Chương 569: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm sáu chương mười chín hai cái quái thai Miễn phí
570 Chương 570: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bảy mươi chương cấp hai pháp tôn Miễn phí
571 Chương 571: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bảy mươi mốt chương Tinh Hà đấu dời Miễn phí
572 Chương 572: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bảy mươi hai chương đoạt phách vi khuẩn Miễn phí
573 Chương 573: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bảy mươi ba chương thiên tượng số không chùy Miễn phí
574 Chương 574: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bảy mươi bốn chương Thần Binh hợp thành Miễn phí
575 Chương 575: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bảy mươi lăm chương một mảnh phế tích Miễn phí
576 Chương 576: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bảy chương mười sáu Huyết Linh Lung biến hóa Miễn phí
577 Chương 577: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bảy mươi bảy chương phụ thập phần Miễn phí
578 Chương 578: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bảy mươi tám chương thanh lâu ám thi Miễn phí
579 Chương 579: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bảy chương mười chín Hạ Phi trả thù Miễn phí
580 Chương 580: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm tám mươi chương đây đó tính toán Miễn phí
581 Chương 581: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm tám mươi mốt chương dị thú Tà Phong Miễn phí
582 Chương 582: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm tám chương mười hai Phong Vân lôi thú pháp tắc Miễn phí
583 Chương 583: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm tám chương mười ba bán thần thú? Giết! Miễn phí
584 Chương 584: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm tám chương mười bốn thua khảo hạch thắng tô Miễn phí
585 Chương 585: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm tám mươi lăm chương Huyết Linh Lung vừa biến Miễn phí
586 Chương 586: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm tám mươi sáu chương bị phát hiện Miễn phí
587 Chương 587: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm tám mươi bảy chương thọc điểm(giờ) cái sọ Miễn phí
588 Chương 588: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm tám chương mười tám Hạ Phi huyết mạch (canh b Miễn phí
589 Chương 589: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm tám mươi chín chương đòi mạng thi bắt đầu! Miễn phí
590 Chương 590: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm chín mươi chương Kim Cương Man Ngư Miễn phí
591 Chương 591: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm chín mươi mốt chương danh hiệu sáu cánh thiên Miễn phí
592 Chương 592: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm chín chương mười hai Bạch Yến tinh Miễn phí
593 Chương 593: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm chín mươi ba chương thánh thú Toái Tinh tấn cấ Miễn phí
594 Chương 594: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm chín mươi bốn chương Long Đằng hào lễ! Miễn phí
595 Chương 595: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm chín mươi lăm chương vô phong Miễn phí
596 Chương 596: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm chín mươi sáu chương tùng lâm thợ săn Miễn phí
597 Chương 597: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm chín chương mười bảy ba cấp pháp tôn Miễn phí
598 Chương 598: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm chín mươi tám chương Nộ Hỏa La Hán Miễn phí
599 Chương 599: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm chín mươi chín chương Di Vong Mục Dương Nhân Miễn phí
600 Chương 600: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu sáu trăm chương hủy núi! Miễn phí
601 Chương 601: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Ám kim Thần Binh! Miễn phí
602 Chương 602: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Kết thúc cùng không gian la bàn Miễn phí
603 Chương 603: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Phiêu Tuyết bộ tộc Miễn phí
604 Chương 604: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Chấp Pháp Hội Miễn phí
605 Chương 605: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Phân hình bao nhiêu Miễn phí
607 Chương 607: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu sáu trăm lẻ sáu chương ( Tinh Diệu chìm nổi ) Miễn phí
608 Chương 608: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu sáu trăm lẻ bảy chương mới phong ba Miễn phí
609 Chương 609: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu sáu trăm lẻ chín chương kiện thứ hai Thái Cổ Thần Bin Miễn phí
610 Chương 610: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu thần thú Thanh Mông Miễn phí
611 Chương 611: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu schuong 611:giáp công Miễn phí
612 Chương 612: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chuong 612: chiến sĩ còn là dã thú? Miễn phí
613 Chương 613: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chuong 613: thần thú chết trận! Miễn phí
614 Chương 614: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáuchuong 614: hiểu rỏ Long ấn Miễn phí
615 Chương 615: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chuong 615: kim sắc bộ xương khô Miễn phí
616 Chương 616: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chuong 616: không khống chế được ám kh Miễn phí
617 Chương 617: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Năm hoàng tụ! Miễn phí
618 Chương 618: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Quyết chiến! Miễn phí
619 Chương 619: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Vừa bị truy nã Miễn phí
620 Chương 620: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Bạch Ngọc vượn cái bệ Miễn phí
621 Chương 621: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chương 621:Thái Cổ Thần Binh bí mật Miễn phí
622 Chương 622: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Biên cảnh thành Miễn phí
623 Chương 623: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Không giá trị công ty la bàn? Miễn phí
624 Chương 624: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Một trăm vạn tứ cấp tinh thạch Miễn phí
625 Chương 625: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Ăn tươi nuốt sống Miễn phí
626 Chương 626: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Tiếp ứng Avrile Miễn phí
627 Chương 627: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Trung cấp Năng Lượng Sư Miễn phí
628 Chương 628: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Nguyên tin tức Miễn phí
629 Chương 629: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu TITAN chiến hạm tiến độ Miễn phí
630 Chương 630: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Âm thanh của tự nhiên! Miễn phí
631 Chương 631: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Không linh Miễn phí
632 Chương 632: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Tìm kiếm Đồ Tể Miễn phí
633 Chương 633: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Giết sạch đốt rụi cướp sạch Miễn phí
634 Chương 634: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hắc nha dũng động Miễn phí
635 Chương 635: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Thất lạc văn minh Miễn phí
636 Chương 636: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Ảnh hệ dị thú Miễn phí
637 Chương 637: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Thần thú Đa Long Miễn phí
638 Chương 638: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Thiên Quyết hai đại người điên Miễn phí
639 Chương 639: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Tiếu Sát Phật Miễn phí
640 Chương 640: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Phân mà công Miễn phí
641 Chương 641: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Không đường thối lui Miễn phí
642 Chương 642: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Mao Cầu thành củ lạc Miễn phí
643 Chương 643: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đi Ma Bộ Tộc? Miễn phí
644 Chương 644: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Bàn Thạch tư nhân ngân hàng Miễn phí
645 Chương 645: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Trầm Đông quyết định Miễn phí
646 Chương 646: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Ám kim thẻ Miễn phí
647 Chương 647: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Phân cấp tài khoản cùng phân cấp kim khố Miễn phí
648 Chương 648: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Mào gà thiết hương Miễn phí
649 Chương 649: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hợp thành nguy cơ Miễn phí
650 Chương 650: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Khổng Tước Lam tấn cấp Miễn phí
651 Chương 651: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Mông Thiên thảm Miễn phí
652 Chương 652: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Toàn bộ Ma tộc địch nhân Miễn phí
653 Chương 653: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hỗn Độn pháp tắc ba cấp Miễn phí
654 Chương 654: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Nguyệt Ca điều kiện cùng Tô Phỉ cổ quái Miễn phí
655 Chương 655: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Cấp lại tiền nô lệ Miễn phí
656 Chương 656: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Pháp vương Seth Miễn phí
657 Chương 657: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Nô lệ phong ba Miễn phí
658 Chương 658: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Thái Cổ Thần Binh Phượng Vĩ Thạch Miễn phí
659 Chương 659: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Tìm kiếm đỉnh cấp ngụy trang người Miễn phí
660 Chương 660: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đánh người nhà khuê nữ Miễn phí
661 Chương 661: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Phong Tín Tử một nhà Miễn phí
662 Chương 662: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hai mươi lăm năm bất bại! Miễn phí
663 Chương 663: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Cửu Giáp Địa Phi Long Miễn phí
664 Chương 664: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu sáu trăm sáu mươi bốn chương bạo điểm(giờ) Miễn phí
665 Chương 665: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Chọn Phong Tín Tử Miễn phí
666 Chương 666: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Ba mệnh đổi ba mệnh Miễn phí
667 Chương 667: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Cho ngươi ba nốt ruồi Miễn phí
668 Chương 668: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hoặc Thương cùng liễm hơi thở lợi hại Miễn phí
669 Chương 669: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Phong Tín Tử doanh địa Miễn phí
670 Chương 670: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Mao Cầu mới năng lực Miễn phí
671 Chương 671: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Âm hiểm địch nhân Miễn phí
672 Chương 672: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Ăn thịt người người Miễn phí
673 Chương 673: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Bản mạng thủy tinh Miễn phí
674 Chương 674: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đẳng cấp trực bức Pháp Vương! Miễn phí
675 Chương 675: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Tam đại định luật Miễn phí
676 Chương 676: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Huyết thống mê Miễn phí
677 Chương 677: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Mục tiêu Dư gia Miễn phí
678 Chương 678: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu sáu trăm bảy mươi tám chương tìm kiếm Khuê Nhân Miễn phí
679 Chương 679: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Viêm Ma bộ tộc (canh thứ ba, cầu vé tháng! Miễn phí
680 Chương 680: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Dược Thần đồ đệ Miễn phí
681 Chương 681: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Bao trị thiên hạ bách bệnh Miễn phí
682 Chương 682: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Não vực bế tắc (bốn ngàn đại chương) Miễn phí
683 Chương 683: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đều mang ý xấu Miễn phí
684 Chương 684: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Câu được một con cá mập Miễn phí
685 Chương 685: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Trước lăn qua lăn lại gần chết Miễn phí
686 Chương 686: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Trần Tự Cường Miễn phí
687 Chương 687: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Khuê Nhân xuất hiện Miễn phí
688 Chương 688: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hắc Diệu Mai Miễn phí
689 Chương 689: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Trong mây tòa thành Miễn phí
690 Chương 690: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Bị khám phá Miễn phí
691 Chương 691: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Phượng Vĩ Thạch hoàn toàn thể! (canh thứ b Miễn phí
692 Chương 692: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Phượng Vĩ Thạch vs Khổng Tước Lam Miễn phí
693 Chương 693: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hắc ám pháp tắc vs Hỗn Độn pháp tắc Miễn phí
694 Chương 694: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Khổng Tước Lam lại đệ tứ căn thảo di Miễn phí
695 Chương 695: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Thu phục Phượng Vĩ Thạch! Miễn phí
696 Chương 696: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Huyết Yến Tinh sinh mệnh pháp tắc mật ngữ Miễn phí
697 Chương 697: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Ngân sắc la bàn Miễn phí
698 Chương 698: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Quỷ Ảnh máy móc thân thể Miễn phí
699 Chương 699: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Cũng không đánh người chuyên môn vẽ mặt Miễn phí
700 Chương 700: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Trùng kích Pháp Vương đại quan Miễn phí
701 Chương 701: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Mưa gió muốn tới Miễn phí
702 Chương 702: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Một đoàn hỗn loạn Miễn phí
703 Chương 703: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Chân tướng Miễn phí
704 Chương 704: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hoàn Khố lực lượng Miễn phí
705 Chương 705: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Phong gia cùng Mộc gia Miễn phí
706 Chương 706: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Thiên Dực là Yêu Đao? Miễn phí
707 Chương 707: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đồng thời vận dụng tinh thần truy tung pháp Miễn phí
708 Chương 708: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Pháp Hoàng đuổi tới! Miễn phí
709 Chương 709: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Tam Long Đằng, Pháp Vương thành! Miễn phí
710 Chương 710: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Pháp Vương vs Pháp Hoàng Miễn phí
711 Chương 711: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hai đại Pháp Hoàng? Miễn phí
712 Chương 712: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Sinh tử chưa biết Miễn phí
713 Chương 713: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Yêu Dực Lệnh nát! Miễn phí
714 Chương 714: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Trân quý sinh mệnh rời xa Thiên Dực Miễn phí
715 Chương 715: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Cao thủ tập hợp! Miễn phí
716 Chương 716: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu San bằng vườn mai Miễn phí
717 Chương 717: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Lại đạp vườn anh đào! Miễn phí
718 Chương 718: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Bạch Mã Tọa cực mạnh Pháp Hoàng! Miễn phí
719 Chương 719: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Pháp Hoàng chết trận! Miễn phí
720 Chương 720: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hạ gia tên thứ ba Pháp Hoàng! Miễn phí
721 Chương 721: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hai đại pháp tắc phụ thể Miễn phí
722 Chương 722: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm chương hai mươi hai đại pháp hoàng cố lập Miễn phí
723 Chương 723: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Che chở đại giới! Miễn phí
724 Chương 724: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm chương hai mươi bốn tiếp thu khiêu chiến Miễn phí
725 Chương 725: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hạ Phi huyết mạch Miễn phí
726 Chương 726: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Lăng Phong các cùng Hạ Thành Miễn phí
727 Chương 727: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm chương hai mươi bảy Lăng Phong các cổ quái Miễn phí
728 Chương 728: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Cường giả địa ngục Miễn phí
729 Chương 729: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Giây tốc sáu vạn! Miễn phí
730 Chương 730: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hướng Nguyệt bộ tộc chuẩn bị liều mạn Miễn phí
731 Chương 731: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Chiến giáp một sừng yêu thú! Miễn phí
732 Chương 732: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Phong Viên gây rối Miễn phí
733 Chương 733: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hạ Lão Thực bi kịch Miễn phí
734 Chương 734: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Dã thú hướng Vũ Thành! Miễn phí
735 Chương 735: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm chương ba mươi lăm biệt khuất nhất tử vong Miễn phí
736 Chương 736: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Lấy mắt kiếng xuống Hạ Thiên! Miễn phí
737 Chương 737: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Pháp tắc dung hợp vs pháp tắc dung hợp Miễn phí
738 Chương 738: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Mao Cầu cùng Khổng Tước Lam cải biến! Miễn phí
739 Chương 739: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Căm tức hướng Kim Thành Miễn phí
740 Chương 740: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Quỷ Ảnh lại lâm! Miễn phí
741 Chương 741: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Bốn anh chiến pháp hoàng Miễn phí
742 Chương 742: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đáng đánh! Miễn phí
743 Chương 743: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm bốn mươi ba chương thần cánh tiềm lực! ? Miễn phí
744 Chương 744: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Tán Tinh Cúc! Miễn phí
745 Chương 745: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm bốn mươi lăm chương Thái Cổ chiến trường m Miễn phí
746 Chương 746: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm bốn mươi sáu chương mỗi người đều bề b Miễn phí
747 Chương 747: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm bốn mươi bảy chương Phượng Vĩ Thạch tân ch Miễn phí
748 Chương 748: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Mục tiêu vô số cường giả chôn xương nơi! Miễn phí
749 Chương 749: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm bốn mươi chín chương nhị cấp tài khoản mở Miễn phí
750 Chương 750: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đẳng cấp s+! Miễn phí
751 Chương 751: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đem hệ thống ép điên! Miễn phí
752 Chương 752: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm năm mươi hai chương hắc bạch hai thần ẩn th Miễn phí
753 Chương 753: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm năm mươi ba chương ma cường thần yếu Miễn phí
754 Chương 754: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm năm mươi bốn chương đỉnh hồng giới Miễn phí
755 Chương 755: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm năm mươi lăm chương Tiểu Vũ Thu Thiền huyền Miễn phí
756 Chương 756: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu năm trăm bảy chương mười sáu chiến trường có giai nh Miễn phí
757 Chương 757: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Giây tốc tám mươi vạn công kích Miễn phí
758 Chương 758: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Tán Tinh Cúc bị thua cùng Thu Thiền pháp tắc Miễn phí
759 Chương 759: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Một đường hướng đông Miễn phí
760 Chương 760: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đồi núi khu Miễn phí
761 Chương 761: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hắc bạch lưỡng điểu lại đến Miễn phí
762 Chương 762: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Năm cái đối một nghìn cái Miễn phí
763 Chương 763: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm sáu mươi ba chương thần thú Nghịch Kích Hắc Miễn phí
764 Chương 764: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm sáu mươi bốn chương mồi Miễn phí
765 Chương 765: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hai cổ thi thể! Miễn phí
766 Chương 766: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm sáu mươi sáu chương ba phương hỗn chiến Miễn phí
767 Chương 767: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm sáu mươi bảy chương sát nhân đoạt bảo dị Miễn phí
768 Chương 768: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm sáu mươi tám chương Thú Linh thiên châu Miễn phí
769 Chương 769: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Thiếu chút nữa trúng kế Miễn phí
770 Chương 770: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hắc bạch hai thần kiến nghị Miễn phí
771 Chương 771: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm bảy mươi mốt chương Alan tiểu thư Miễn phí
772 Chương 772: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm bảy mươi hai chương đúc đại sư Hỏa Vũ Đ Miễn phí
773 Chương 773: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Xích Kim Phi Thiền con nhộng Miễn phí
774 Chương 774: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm bảy mươi bốn chương đây là Thiên Dực gia tu Miễn phí
775 Chương 775: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm bảy mươi lăm chương từ cổ chí kim đệ nhấ Miễn phí
776 Chương 776: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm bảy chương mười sáu tốc độ pháp tắc sơ t Miễn phí
777 Chương 777: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Phong Vũ Lâu mua mệnh Miễn phí
778 Chương 778: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm bảy mươi tám chương hoan nghênh đi tới hắc Miễn phí
779 Chương 779: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm bảy chương mười chín hắc đạo tụ hội Miễn phí
780 Chương 780: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đeo mắt kiếng Sóc Miễn phí
781 Chương 781: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm tám mươi mốt chương thôn phệ Pháp Hoàng mặt Miễn phí
782 Chương 782: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm tám chương mười hai giết chóc thi đua Miễn phí
783 Chương 783: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm tám chương mười ba cấp năm Pháp Vương Miễn phí
784 Chương 784: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hỗn Độn pháp tắc đệ nhị Thế! Miễn phí
785 Chương 785: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm tám mươi lăm chương Huyết Linh Lung rốt cục l Miễn phí
786 Chương 786: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm tám mươi sáu chương chậm một bước Miễn phí
787 Chương 787: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm tám mươi bảy chương Bạch Ngọc Du Long Miễn phí
788 Chương 788: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hạo Đô Miễn phí
789 Chương 789: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm tám mươi chín chương dài lệch ra Xích Kim Phi T Miễn phí
790 Chương 790: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm chín mươi chương Chu Tiểu Man Miễn phí
791 Chương 791: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm chín mươi mốt chương lăn! Miễn phí
792 Chương 792: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm chín chương mười hai Thất Thải Lưu Ly tháp c Miễn phí
793 Chương 793: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm chín mươi ba chương dùng tiền rất dễ Miễn phí
794 Chương 794: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu bảy trăm chín mươi bốn chương cao tốc chạy nước rút Miễn phí
795 Chương 795: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hủy bẩy rập! Miễn phí
796 Chương 796: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Vạn Tượng đồ cùng ngọc lâm thanh y Miễn phí
797 Chương 797: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Tà Phong cổ đạo Miễn phí
799 Chương 799: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Trồng Sinh Mệnh Chi Thụ khởi động Huyết H Miễn phí
800 Chương 800: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Giải phóng yêu tính! (chúc mừng Cửu ca độ Miễn phí
801 Chương 801: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đại Pháp Vương Hạ Phi Miễn phí
802 Chương 802: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Phấn Hồng Ma Quỷ Miễn phí
803 Chương 803: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm lẻ ba chương Hướng Nguyệt ra lại giang hồ Miễn phí
804 Chương 804: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm lẻ bốn chương Thiên Dực bị gài bẫy Miễn phí
805 Chương 805: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm lẻ năm chương hai đại kình địch! Miễn phí
806 Chương 806: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm lẻ sáu chương bị gắt gao áp chế Thiên Dực! Miễn phí
807 Chương 807: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm lẻ bảy chương Hỗn Độn pháp tắc cấp thứ t Miễn phí
808 Chương 808: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm lẻ tám chương Yêu Đao ra khỏi vỏ + độc lang! Miễn phí
809 Chương 809: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm lẻ chín chương diệt môn! Miễn phí
810 Chương 810: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm mười chương Thiên Dực âm mưu! Miễn phí
811 Chương 811: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chương thứ tám trăm mười một trí mạng sai lầm Miễn phí
812 Chương 812: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm mười hai chương Độc Lang bão nổi! Miễn phí
813 Chương 813: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm mười ba chương kinh diễm một kích Miễn phí
814 Chương 814: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm mười bốn chương hắc pháp tắc Tàn Huyết ph Miễn phí
815 Chương 815: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm mười lăm chương phần cuối + dị biến. Miễn phí
816 Chương 816: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm mười sáu chương đêm tối buông xuống Miễn phí
817 Chương 817: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu quyển thứ bảy Ma Ảnh mê tung Miễn phí
818 Chương 818: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Linh Chuy Động! Miễn phí
819 Chương 819: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Biến Hình yêu giáp xuất thế! Miễn phí
820 Chương 820: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Nghi hoặc + Năng Lượng Sư tu luyện Miễn phí
821 Chương 821: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm hai mươi mốt chương Hạ Lão Thực vừa bi kịch Miễn phí
822 Chương 822: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm chương hai mươi hai trung cấp Năng Lượng Sư! Miễn phí
823 Chương 823: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm chương hai mươi ba trong bóng tối kình địch! Miễn phí
824 Chương 824: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm chương hai mươi bốn phức tạp Vạn Tượng đ Miễn phí
825 Chương 825: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm hai mươi lăm chương khiêm tốn con riêng Miễn phí
826 Chương 826: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm chương hai mươi sáu Hỗn Huyết Pháp Hoàng! Miễn phí
827 Chương 827: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm chương hai mươi bảy duy nhất la bàn! Miễn phí
828 Chương 828: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm chương hai mươi tám thôi động thiên lôi địa Miễn phí
829 Chương 829: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm chương hai mươi chín liên hoàn Sát Cục! Miễn phí
830 Chương 830: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm ba mươi chương người thủ hộ phủ xuống! Miễn phí
831 Chương 831: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm chương ba mươi mốt người thủ hộ cùng ngườ Miễn phí
832 Chương 832: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm chương ba mươi hai không giá trị. Hai chiếc thuy Miễn phí
833 Chương 833: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm chương ba mươi ba đi U Tuyền! Miễn phí
834 Chương 834: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Xông vào ám không gian! Miễn phí
835 Chương 835: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu To lớn Ma nhộng Miễn phí
836 Chương 836: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Gặp núi mở đường Miễn phí
837 Chương 837: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Lãnh Huyết Bối Ninh Miễn phí
838 Chương 838: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu U Tuyền sáu vương Miễn phí
839 Chương 839: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Nháy mắt giết Hồn U! Miễn phí
840 Chương 840: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Quang Minh pháp tắc Miễn phí
841 Chương 841: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm bốn mươi mốt chương hai chiếc thuyền song song Miễn phí
842 Chương 842: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm bốn mươi hai chương buông tha hậu quả (canh ba Miễn phí
843 Chương 843: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Cộng minh (quỳ cầu vé tháng a! ) Miễn phí
844 Chương 844: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm bốn mươi bốn chương Đại Pháp Vương bát giai Miễn phí
845 Chương 845: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm bốn mươi lăm chương Khấp Huyết Kim Khôi + Phá Miễn phí
846 Chương 846: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm bốn mươi sáu chương thần tám đao cùng ma tám Miễn phí
847 Chương 847: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm bốn mươi bảy chương ám sát v. s ảnh giết (c Miễn phí
848 Chương 848: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm bốn mươi tám chương Mao Cầu tấn cấp (lại c Miễn phí
849 Chương 849: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm bốn mươi chín chương siêu cấp não vực (vé th Miễn phí
850 Chương 850: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm năm mươi chương bốn Long phàn tinh Miễn phí
851 Chương 851: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm năm mươi mốt chương năm hoàng tụ đỉnh! (cầ Miễn phí
852 Chương 852: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm năm mươi hai chương Thiên bảng Miễn phí
853 Chương 853: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm năm mươi ba chương đại náo Long Đằng Miễn phí
854 Chương 854: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm năm mươi bốn chương mạnh mẽ song giết! (phầ Miễn phí
855 Chương 855: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm năm mươi lăm chương tình cảnh nguy hiểm (canh t Miễn phí
856 Chương 856: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm năm mươi sáu chương thần tộc một thành viên! Miễn phí
857 Chương 857: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm năm mươi bảy chương thần vương điều lệnh ( Miễn phí
858 Chương 858: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm năm mươi tám chương truyền thừa cùng Hồn Tr Miễn phí
859 Chương 859: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm năm mươi chín chương lão tổ tông điều kiện Miễn phí
860 Chương 860: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm sáu mươi chương tứ đại cuồng tàn sát! (canh Miễn phí
861 Chương 861: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm sáu mươi mốt chương Thái Cổ! Thái Cổ! (canh t Miễn phí
862 Chương 862: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm sáu mươi hai chương đạp quả phụ cửa! (phần Miễn phí
863 Chương 863: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm sáu mươi ba chương pháp thần cấp không xác đ Miễn phí
864 Chương 864: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm sáu mươi bốn chương tăng mạnh hãy Oro! (canh th Miễn phí
865 Chương 865: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm sáu mươi lăm chương hắc ám sinh mệnh! (canh th Miễn phí
866 Chương 866: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Bát Âm Kim Chuẩn Miễn phí
867 Chương 867: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm sáu mươi bảy chương ma hồn sư rống Miễn phí
868 Chương 868: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm sáu mươi tám chương hai tràng đại chiến! Miễn phí
869 Chương 869: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm sáu chương mười chín trộn Long tu chỉnh tâm h Miễn phí
870 Chương 870: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Trăm vạn giây tốc Miễn phí
871 Chương 871: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm bảy mươi mốt chương tiến nhập không giá tr Miễn phí
872 Chương 872: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm bảy mươi hai chương duy tu tổ Miễn phí
873 Chương 873: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm bảy mươi ba chương Trân Lung không gian (canh th Miễn phí
874 Chương 874: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm bảy mươi bốn chương danh hiệu alpha Miễn phí
875 Chương 875: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm bảy mươi lăm chương long hổ đấu! Miễn phí
876 Chương 876: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm bảy chương mười sáu ta giết chết ngươi! Miễn phí
877 Chương 877: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm bảy mươi bảy chương toàn thắng Miễn phí
878 Chương 878: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm bảy mươi tám chương tập kết! Miễn phí
879 Chương 879: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm bảy chương mười chín Hạ Phi nhiệm vụ Miễn phí
880 Chương 880: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm tám mươi chương Hồn Trọc vây Miễn phí
881 Chương 881: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm tám mươi mốt chương vọt vào! Miễn phí
882 Chương 882: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm tám chương mười hai giết chính là Pháp Thánh! Miễn phí
883 Chương 883: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm tám chương mười ba Thái Cổ Thần Binh Vô Ly Tù Miễn phí
884 Chương 884: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm tám chương mười bốn số mệnh trong hắc ám! Miễn phí
885 Chương 885: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm tám mươi lăm chương to lớn hắc ám sinh mệnh! Miễn phí
886 Chương 886: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm tám mươi sáu chương giết chết cóc phương phá Miễn phí
887 Chương 887: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm tám mươi bảy chương thu phục Vô Ly Tùng + kim s Miễn phí
888 Chương 888: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm tám chương mười tám hắc ám châu Miễn phí
889 Chương 889: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm tám mươi chín chương tiếng gió thổi dần dần Miễn phí
890 Chương 890: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm chín mươi chương lại có phiền toái Miễn phí
891 Chương 891: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm chín mươi mốt chương tinh trong viện hồng Miễn phí
892 Chương 892: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm chín chương mười hai danh hiệu alpha thân phận Miễn phí
893 Chương 893: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm chín mươi ba chương anh linh điện Miễn phí
894 Chương 894: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm chín mươi bốn chương đại pháp hoàng! Miễn phí
895 Chương 895: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm chín mươi lăm chương linh phân! Miễn phí
896 Chương 896: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chương thứ tám trăm chín mươi sáu tăng mạnh hãy Chiến Miễn phí
897 Chương 897: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm chín chương mười bảy mượn đao giết người! Miễn phí
898 Chương 898: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm chín mươi tám chương không nên xuất hiện ở t Miễn phí
899 Chương 899: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu tám trăm chín mươi chín chương quét ngang đổi danh sách Miễn phí
900 Chương 900: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chương tam đại bảo bối Miễn phí
901 Chương 901: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm lẻ một chương không phá thì không xây được Miễn phí
902 Chương 902: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Kim đối râu Miễn phí
903 Chương 903: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm lẻ ba chương thí nghiệm trạm không gian Miễn phí
904 Chương 904: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chương thứ chín trăm lẻ bốn mười hai tiếng đồng h Miễn phí
905 Chương 905: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm lẻ năm chương đem đỉnh phong cướp đi! Miễn phí
906 Chương 906: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm lẻ sáu chương vạn phật kim quang xuất động! Miễn phí
907 Chương 907: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm lẻ bảy chương Nguyên bản thể Miễn phí
908 Chương 908: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm lẻ tám chương Kim Tiểu Tiểu chấp nhất Miễn phí
909 Chương 909: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm lẻ chín chương nghiệt La Sát! Miễn phí
910 Chương 910: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm mười chương bí cảnh cường viện! Miễn phí
911 Chương 911: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm mười một chương ba ma + Pháp Hoàng đỉnh phong Miễn phí
912 Chương 912: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm mười hai chương Nguyên cùng hai chiếc thuyền s Miễn phí
913 Chương 913: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Cường hóa bí cảnh Miễn phí
914 Chương 914: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm mười bốn chương thăng cấp bản TITAN Miễn phí
915 Chương 915: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm mười lăm chương vũ trụ mắt Miễn phí
916 Chương 916: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm mười sáu chương Mao Cầu thất tung! Miễn phí
917 Chương 917: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm mười bảy chương lấy một địch ba Miễn phí
918 Chương 918: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm mười tám chương Mao Cầu thứ sáu hình thái! Miễn phí
919 Chương 919: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm mười chín chương mạch nước ngầm Ma tộc ph Miễn phí
920 Chương 920: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chương hai mươi hồn khí! Miễn phí
921 Chương 921: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm hai mươi mốt chương hồn khí tác dụng Miễn phí
922 Chương 922: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chương hai mươi hai người làm phản đại bản Miễn phí
923 Chương 923: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chương hai mươi ba ba đầu sỏ Miễn phí
924 Chương 924: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chương hai mươi bốn chế tạo phệ hồn Thần Miễn phí
925 Chương 925: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm hai mươi lăm chương mất đi xuất thế! Miễn phí
926 Chương 926: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Bích Thủy Hồ bên Thất Liên Sát! Miễn phí
927 Chương 927: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chương hai mươi bảy Pháp Thánh cường giả! Miễn phí
928 Chương 928: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chương hai mươi tám Thiên Dực điên rồi! Miễn phí
929 Chương 929: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chương hai mươi chín Yêu Đao tàn sát thần! Miễn phí
930 Chương 930: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm ba mươi chương Thiên Dực bộ tộc cái đinh Miễn phí
931 Chương 931: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chương ba mươi mốt ám dạ bút ký xuất thế! Miễn phí
932 Chương 932: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chương ba mươi hai Phong Ma Yêu Đao khuynh sào xu Miễn phí
933 Chương 933: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chương ba mươi ba mười vạn cái đầu (cầu v Miễn phí
934 Chương 934: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Bạch hổ sát tinh cùng Thanh Long sát tinh Miễn phí
935 Chương 935: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chương ba mươi lăm hắc ám bộ tộc mai phục [ Miễn phí
936 Chương 936: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Bố cục người Hạ Phi Miễn phí
937 Chương 937: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Thai tiểu quân cái này con rắn độc Miễn phí
938 Chương 938: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Thủy hệ v. s mộc hệ Miễn phí
939 Chương 939: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Độc Lang hủy Thần Binh! Miễn phí
940 Chương 940: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Yêu Cánh thê lương! Miễn phí
941 Chương 941: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm bốn mươi mốt chương hai đại năng lượng th Miễn phí
942 Chương 942: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Lão tổ tông Hạ Cô Thành Miễn phí
943 Chương 943: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm bốn mươi ba chương trọng trách trên vai Miễn phí
944 Chương 944: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm bốn mươi bốn chương nghìn vạn thất giai b Miễn phí
945 Chương 945: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm bốn mươi lăm chương điên cuồng Vạn Tượng Miễn phí
946 Chương 946: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm bốn mươi sáu chương Bạch Khô Lâu Miễn phí
947 Chương 947: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm bốn mươi bảy chương ám dạ bút ký bí mật Miễn phí
948 Chương 948: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm bốn mươi tám chương thần thú Hắc Phong loạn Miễn phí
949 Chương 949: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm bốn mươi chín chương Thiên Dực ba pháp thần Miễn phí
950 Chương 950: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm năm mươi chương dò đường người Hạ Phi Miễn phí
951 Chương 951: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm năm mươi mốt chương hai kiện mộc hệ Thái C Miễn phí
952 Chương 952: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Xà nữ vương Văn Anh Miễn phí
953 Chương 953: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm năm mươi ba chương làm Văn Anh mở hai mắt ra Miễn phí
954 Chương 954: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đồng thuật v. s đồng thuật Miễn phí
955 Chương 955: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu gần nhất canh tân thất thường nói rõ, Cửu nhi cho đoà Miễn phí
956 Chương 956: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm năm mươi sáu chương gió lạnh mất hồn Khiếu Miễn phí
957 Chương 957: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm năm mươi bảy chương thu phục Khiếu Nguyệt Li Miễn phí
958 Chương 958: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm năm mươi tám chương Hỗn Độn pháp tắc ngũ t Miễn phí
959 Chương 959: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm năm mươi chín chương máu chảy thành sông! Miễn phí
960 Chương 960: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm sáu mươi chương treo Tình Bạch Ngạch Hỏa Kỳ Miễn phí
961 Chương 961: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm sáu mươi mốt chương hai đại cường địch Miễn phí
962 Chương 962: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm sáu mươi hai chương tam hệ pháp tắc năng lực Miễn phí
963 Chương 963: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm sáu mươi ba chương đệ thất đẳng cấp Mao C Miễn phí
964 Chương 964: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm sáu mươi bốn chương giết pháp thần làm tinh Miễn phí
965 Chương 965: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm sáu mươi lăm chương cung thần thành + tróc Tún Miễn phí
966 Chương 966: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm sáu mươi sáu chương trên đường phế tích Miễn phí
967 Chương 967: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm sáu mươi bảy chương người xa lạ cùng sáng t Miễn phí
968 Chương 968: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm sáu mươi tám chương Nguyên cùng Hồng Tố Miễn phí
969 Chương 969: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm sáu chương mười chín Pháp Thánh tam giai + Thầ Miễn phí
970 Chương 970: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm bảy mươi chương đâm thiên khôi Miễn phí
971 Chương 971: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm bảy mươi mốt chương thế thân + Thiên Dực r Miễn phí
972 Chương 972: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Xông vào giết hổ khẩu Miễn phí
973 Chương 973: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm bảy mươi ba chương trắng chim tiểu đội tập Miễn phí
974 Chương 974: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm bảy mươi bốn chương lão tổ tông thất tung c Miễn phí
975 Chương 975: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm bảy mươi lăm chương tối hậu thư! Kiếm chỉ Miễn phí
976 Chương 976: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm bảy chương mười sáu vây công! Lão tổ tông h Miễn phí
977 Chương 977: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm bảy mươi bảy chương tụ cường Binh! Miễn phí
978 Chương 978: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm bảy mươi tám chương tập kích bất ngờ Hồng Miễn phí
979 Chương 979: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm bảy chương mười chín tam đại đỉnh pháp th Miễn phí
980 Chương 980: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Sáng thế cường giả! Miễn phí
981 Chương 981: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm tám mươi mốt chương tàn sát thần cùng mưu k Miễn phí
982 Chương 982: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm tám chương mười hai quy tắc đánh vỡ hậu qu Miễn phí
983 Chương 983: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm tám chương mười ba mười ba sáng thế nội b Miễn phí
984 Chương 984: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm tám chương mười bốn Thần Ma hai tộc khai chi Miễn phí
985 Chương 985: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm tám mươi lăm chương sáng thế thực lực Miễn phí
986 Chương 986: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm tám mươi sáu chương mới gặp gỡ nghịch quỷ Miễn phí
987 Chương 987: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm tám mươi bảy chương Yêu Đao tàn sát nghịch q Miễn phí
988 Chương 988: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm tám chương mười tám Pháp Thánh cấp năm + linh Miễn phí
989 Chương 989: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm tám mươi chín chương đồng minh Miễn phí
990 Chương 990: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chín mươi chương Hạ Phi bị chặn lại! Miễn phí
991 Chương 991: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chín mươi mốt chương tuyệt cảnh Miễn phí
992 Chương 992: Thiêu đốt sinh mệnh sinh mệnh Miễn phí
993 Chương 993: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Nửa Hồn Ấn! Miễn phí
994 Chương 994: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chín mươi bốn chương phá Kén sống lại Miễn phí
995 Chương 995: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chín mươi lăm chương săn hồn? Phệ hồn? Miễn phí
996 Chương 996: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chín mươi sáu chương phiền phức, còn là phi Miễn phí
997 Chương 997: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chín chương mười bảy quái thai Hạ Phi Miễn phí
998 Chương 998: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chín mươi tám chương hồn hệ ** Miễn phí
999 Chương 999: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chín trăm chín mươi chín chương cường hướng chư thần Miễn phí
1000 Chương 1000: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn chương độc Thương Miễn phí
1001 Chương 1001: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Biến đổi bất ngờ! Miễn phí
1002 Chương 1002: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hồng Tố phẫn nộ! Miễn phí
1003 Chương 1003: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hai chiếc thuyền song song số tên thứ tư hà Miễn phí
1004 Chương 1004: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Xé nát hắc ám nữ vương Miễn phí
1005 Chương 1005: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hằng ám chiêu Miễn phí
1006 Chương 1006: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Độc Lang đúng (đối với) Độc Lang! Miễn phí
1007 Chương 1007: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn lẻ bảy chương hồn chiến! Miễn phí
1008 Chương 1008: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn lẻ tám chương không có hồn khí Hồng Tố Miễn phí
1009 Chương 1009: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn lẻ chín chương song trăm độ rộng Miễn phí
1010 Chương 1010: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn lẻ một mười chương tan vỡ đêm trước Miễn phí
1011 Chương 1011: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hắc sắc cảnh báo Miễn phí
1012 Chương 1012: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không mười hai chương vực sâu Miễn phí
1013 Chương 1013: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không mười ba chương chiến sĩ tôn nghiêm Miễn phí
1014 Chương 1014: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không mười bốn chương Hồng Tố thần Miễn phí
1015 Chương 1015: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không mười lăm chương TITAN xuất thế! Miễn phí
1016 Chương 1016: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không mười sáu chương phản kích mở màn Miễn phí
1017 Chương 1017: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một ngàn một trăm mười bảy chương một lá bưng núi! Miễn phí
1018 Chương 1018: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không mười tám chương năng lượng chỗ h Miễn phí
1019 Chương 1019: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một trăm mười chín chương đỉnh Hạ Phi! Miễn phí
1020 Chương 1020: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không chương hai mươi nguyên tố Thần Binh Miễn phí
1021 Chương 1021: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không hai mươi mốt chương Hoàng Kim song đ Miễn phí
1022 Chương 1022: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không chương hai mươi hai Hạ Phi v. s Hoàng Miễn phí
1023 Chương 1023: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Phong ấn! Miễn phí
1024 Chương 1024: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Sáng thế Hạ Phi cùng phát hiện mới Miễn phí
1025 Chương 1025: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không hai mươi lăm chương linh sư Miễn phí
1026 Chương 1026: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không chương hai mươi sáu Hướng Bắc Dư Miễn phí
1027 Chương 1027: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hồng Ải Tinh Miễn phí
1028 Chương 1028: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không chương hai mươi tám binh khí giương Miễn phí
1029 Chương 1029: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không chương hai mươi chín Đường Vạn Ni Miễn phí
1030 Chương 1030: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn lẻ ba mười chương hai trăm vạn châu Miễn phí
1031 Chương 1031: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Long Đồ Tử Miễn phí
1032 Chương 1032: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Săn Hồn Sư Kim Hàn Trang Miễn phí
1033 Chương 1033: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không chương ba mươi ba Ân Nhã Miễn phí
1034 Chương 1034: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Kết thành hận thù Miễn phí
1035 Chương 1035: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Ta, chính là ta Miễn phí
1036 Chương 1036: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không chương ba mươi sáu kiếp sát! Miễn phí
1037 Chương 1037: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không chương ba mươi bảy diệt môn Miễn phí
1038 Chương 1038: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không ba mươi tám chương trị hết hệ Miễn phí
1039 Chương 1039: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Mộc hệ lò Miễn phí
1040 Chương 1040: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn lẻ bốn mười chương tối ác độc nguyền r Miễn phí
1041 Chương 1041: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không bốn mươi mốt chương Thái gia tiểu Miễn phí
1042 Chương 1042: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không bốn mươi hai chương Tiếu Bội Sư Miễn phí
1043 Chương 1043: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Linh sư lực chấn nhiếp Miễn phí
1044 Chương 1044: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không bốn mươi bốn chương dược vật m Miễn phí
1045 Chương 1045: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không bốn mươi lăm chương đi trước Kim Miễn phí
1046 Chương 1046: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không bốn mươi sáu chương quái lão đầu Miễn phí
1047 Chương 1047: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Thuốc bổ không bằng thực bổ Miễn phí
1048 Chương 1048: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không bốn mươi tám chương linh sư chính t Miễn phí
1049 Chương 1049: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không bốn mươi chín chương tu bổ hồn kh Miễn phí
1050 Chương 1050: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn lẻ năm mười chương bổ hồn Miễn phí
1051 Chương 1051: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không năm mươi mốt chương phản hồi Cự Miễn phí
1052 Chương 1052: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không năm mươi hai chương tàu Voi Ma Mút Miễn phí
1053 Chương 1053: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không năm mươi ba chương hồn chiến hệ t Miễn phí
1054 Chương 1054: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Sao chổi Miễn phí
1055 Chương 1055: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Một trăm lẻ một chém Miễn phí
1056 Chương 1056: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không năm mươi sáu chương Tiếu Tiêu Miễn phí
1057 Chương 1057: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không năm mươi bảy chương liên tiếp hi Miễn phí
1058 Chương 1058: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không năm mươi tám chương hồn chiến cùn Miễn phí
1059 Chương 1059: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Một cái nửa Hồn Ấn Miễn phí
1060 Chương 1060: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn lẻ sáu mười chương lừa đảo bắt cóc trộ Miễn phí
1061 Chương 1061: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Sát nhân cướp Linh Miễn phí
1062 Chương 1062: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Thua gia tộc Miễn phí
1063 Chương 1063: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không sáu mươi ba chương lưu manh biệt vi Miễn phí
1064 Chương 1064: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hung ác thân thích Miễn phí
1065 Chương 1065: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không sáu mươi lăm chương mua cơ sở hồn Miễn phí
1066 Chương 1066: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hồn trận Miễn phí
1067 Chương 1067: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không sáu mươi bảy chương trận trong tr Miễn phí
1068 Chương 1068: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không sáu mươi tám chương có người ám h Miễn phí
1069 Chương 1069: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Sinh Trận Tử Trận Miễn phí
1070 Chương 1070: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Gia chủ Tiêu Hà ở Miễn phí
1071 Chương 1071: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không bảy mươi mốt chương âm thầm tươ Miễn phí
1072 Chương 1072: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không bảy mươi hai chương ai lẻn ai? Miễn phí
1073 Chương 1073: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu chương 1073mượn đao giết người Miễn phí
1074 Chương 1074: chương 1074:Hỗn Độn xã Miễn phí
1075 Chương 1075: Chương 1075:đột nhiên kiểm tra đánh giá Miễn phí
1076 Chương 1076: chèn ép cùng lật bàn Miễn phí
1077 Chương 1077: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không bảy mươi bảy chương không thể tra Miễn phí
1078 Chương 1078: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Tự giết lẫn nhau Miễn phí
1079 Chương 1079: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn lẻ bảy chương mười chín ác người đến! Miễn phí
1080 Chương 1080: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn lẻ tám mười chương nhận tổ quy tông Miễn phí
1081 Chương 1081: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không tám mươi mốt chương đi xét nhà Miễn phí
1082 Chương 1082: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Pháo oanh Tôn Đại Kim Miễn phí
1083 Chương 1083: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn lẻ tám chương mười ba hậu hắc học viện s Miễn phí
1084 Chương 1084: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn lẻ tám chương mười bốn cùng thông gia sinh Miễn phí
1085 Chương 1085: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không tám mươi lăm chương Lam Tinh phu nhân Miễn phí
1086 Chương 1086: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Một phần hai tốc độ ánh sáng! Miễn phí
1087 Chương 1087: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không tám mươi bảy chương Dạ Tử Thủy Miễn phí
1088 Chương 1088: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn lẻ tám chương mười tám người mang tin tức Miễn phí
1089 Chương 1089: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Dạ Vân Miễn phí
1090 Chương 1090: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn lẻ chín mười chương lớn săn hồn thuật Miễn phí
1091 Chương 1091: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu ngàn lẻ chín mươi mốt chương Chiến Thần trở về Miễn phí
1092 Chương 1092: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn lẻ chín chương mười hai hai đại thánh thú! Miễn phí
1093 Chương 1093: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không chín mươi ba chương một đám ngoan h Miễn phí
1094 Chương 1094: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Tôn Tiểu Kim sau cùng thực lực (canh thứ nh Miễn phí
1095 Chương 1095: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không chín mươi lăm chương phiền phức c Miễn phí
1096 Chương 1096: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không chín mươi sáu chương âm chết ngươ Miễn phí
1097 Chương 1097: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Xanh thẳm hồn tinh Miễn phí
1098 Chương 1098: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hồn Nhãn Miễn phí
1099 Chương 1099: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn số không chín mươi chín chương tốt một đá Miễn phí
1100 Chương 1100: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một ngàn một trăm chương chỉ thiếu chút nữa tiến nh Miễn phí
1101 Chương 1101: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một ngàn một trăm lẻ một chương phong ba định Miễn phí
1102 Chương 1102: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đá kim cương Tinh Thần cấp Miễn phí
1103 Chương 1103: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một ngàn một trăm lẻ ba chương xuất phát vượt qua mư Miễn phí
1104 Chương 1104: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một ngàn một trăm lẻ bốn chương sát nhân, cướp tròn Miễn phí
1105 Chương 1105: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Chế tạo Hồn Nhãn Miễn phí
1106 Chương 1106: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Mượn dùng tự nhiên lực Miễn phí
1107 Chương 1107: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một ngàn một trăm lẻ bảy chương Tinh Vực di chuyển v Miễn phí
1108 Chương 1108: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một ngàn một trăm lẻ tám chương ám vi loạn Miễn phí
1109 Chương 1109: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một ngàn một trăm lẻ chín chương Lam Tinh chiến hạm Miễn phí
1110 Chương 1110: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Linh sư phu thê Miễn phí
1111 Chương 1111: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một ngàn một trăm mười một chương tinh ngu dốt, tinh c Miễn phí
1112 Chương 1112: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một nghìn một trăm mười hai chương nuôi Long huyệt Miễn phí
1113 Chương 1113: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Đình trệ Miễn phí
1114 Chương 1114: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Tạo hồn tàu Miễn phí
1115 Chương 1115: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một ngàn một trăm mười lăm chương vũ trụ trận chiế Miễn phí
1116 Chương 1116: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một ngàn một trăm mười sáu chương nhảy ra thiên nhiên Miễn phí
1117 Chương 1117: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu một ngàn một trăm mười bảy chương Nguyệt Nha cảng Miễn phí
1118 Chương 1118: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ sáu Hắc điếm Miễn phí
1119 Chương 1119: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Tụ hội? Miễn phí
1120 Chương 1120: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện một ngàn một trăm chương Miễn phí
1121 Chương 1121: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện một nghìn số không hai mư Miễn phí
1122 Chương 1122: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện một nghìn số không chương Miễn phí
1123 Chương 1123: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Ám Linh sư Th Miễn phí
1127 Chương 1127: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Ám Tinh Tụ Linh Miễn phí
1130 Chương 1130: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện một ngàn một trăm ba mươi Miễn phí
1131 Chương 1131: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Hồn khí chỗ Miễn phí
1134 Chương 1134: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Viễn cổ hồn Miễn phí
1135 Chương 1135: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Chữa trị cùn Miễn phí
1139 Chương 1139: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Năm trăm Cực Q Miễn phí
1140 Chương 1140: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Giết chồng ng Miễn phí
1141 Chương 1141: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Vô sắc thiên n Miễn phí
1142 Chương 1142: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Phù Phong bộ t Miễn phí
1143 Chương 1143: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Mê ngôi sao Miễn phí
1144 Chương 1144: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Ẩn hình quyền Miễn phí
1145 Chương 1145: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Nhảy vào nghị Miễn phí
1146 Chương 1146: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Đại lượng Ho Miễn phí
1147 Chương 1147: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Nghịch Quỷ Nh Miễn phí
1148 Chương 1148: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Song Dực Bào Ha Miễn phí
1149 Chương 1149: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Tử địa Miễn phí
1150 Chương 1150: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Hậu sinh Miễn phí
1151 Chương 1151: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Đánh rơi Miễn phí
1152 Chương 1152: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Nghịch quỷ mê Miễn phí
1153 Chương 1153: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Cháy mắt Miễn phí
1154 Chương 1154: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Hi vọng Miễn phí
1155 Chương 1155: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thiêu Mắt Thàn Miễn phí
1156 Chương 1156: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Trung cấp linh s Miễn phí
1157 Chương 1157: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thiên Mục núi Miễn phí
1158 Chương 1158: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thần? Miễn phí
1159 Chương 1159: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Giây tốc một Miễn phí
1160 Chương 1160: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Độc nhãn mê! Miễn phí
1161 Chương 1161: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Yêu Tộc tam nh Miễn phí
1162 Chương 1162: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Hắc Thiên Sứ Miễn phí
1163 Chương 1163: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Vũ trụ phân li Miễn phí
1164 Chương 1164: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Truyền thừa Th Miễn phí
1165 Chương 1165: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Một chi hạm đ Miễn phí
1166 Chương 1166: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Ám Linh sư độ Miễn phí
1167 Chương 1167: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thanh Dực Hổ Miễn phí
1168 Chương 1168: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Vô giải hệ th Miễn phí
1169 Chương 1169: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Cô độc Hạ Ph Miễn phí
1170 Chương 1170: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Tà môn sáng th Miễn phí
1171 Chương 1171: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thái Cổ Thần Miễn phí
1172 Chương 1172: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thủy Sinh Sinh Miễn phí
1173 Chương 1173: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Đại sát khí b Miễn phí
1174 Chương 1174: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Tiết lộ thân Miễn phí
1175 Chương 1175: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Kỳ phùng địc Miễn phí
1176 Chương 1176: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Nghìn năm lão y Miễn phí
1177 Chương 1177: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Năm liên tinh m Miễn phí
1178 Chương 1178: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Phá! Miễn phí
1179 Chương 1179: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Lại phá! Lại Miễn phí
1180 Chương 1180: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Râu bạc cùng k Miễn phí
1181 Chương 1181: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Đưa thẳng tà Miễn phí
1182 Chương 1182: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Sáng thế khuynh Miễn phí
1183 Chương 1183: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Nguyên cùng tị Miễn phí
1184 Chương 1184: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thiên Nguyên uy Miễn phí
1185 Chương 1185: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Lam Huyết Nhân Miễn phí
1186 Chương 1186: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Tà Ảnh Long K Miễn phí
1187 Chương 1187: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Song yêu dực! Miễn phí
1188 Chương 1188: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Bụi Bặm nguy c Miễn phí
1189 Chương 1189: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Hỗn Độn pháp Miễn phí
1190 Chương 1190: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Yêu Ngân Yêu Kh Miễn phí
1191 Chương 1191: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Yêu nghiệt ba m Miễn phí
1192 Chương 1192: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Cứu người Miễn phí
1193 Chương 1193: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thánh thú Độc Miễn phí
1194 Chương 1194: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Quái vật cườ Miễn phí
1195 Chương 1195: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Giải phẫu mổ Miễn phí
1196 Chương 1196: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Kinh biến Miễn phí
1197 Chương 1197: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Ám Linh nhất m Miễn phí
1198 Chương 1198: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Ba vị linh sư Miễn phí
1199 Chương 1199: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Bạch Lam Miễn phí
1200 Chương 1200: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Ô Lan con bài ch Miễn phí
1201 Chương 1201: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thăng cấp bản Miễn phí
1202 Chương 1202: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Song trọng Du K Miễn phí
1203 Chương 1203: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Hắc ám thiên s Miễn phí
1204 Chương 1204: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Yêu dực là đa Miễn phí
1205 Chương 1205: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Hai đại long k Miễn phí
1206 Chương 1206: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Lão tổ tông m Miễn phí
1207 Chương 1207: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Bụi Bặm trốn Miễn phí
1208 Chương 1208: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Không cửa trư Miễn phí
1209 Chương 1209: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện hương 1209: Đệ ngũ Hồn Miễn phí
1210 Chương 1210: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Đăng Linh Sơn Miễn phí
1211 Chương 1211: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Hồi hình giám Miễn phí
1212 Chương 1212: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Hạ Phi phải ch Miễn phí
1213 Chương 1213: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Sáng thế cấp Miễn phí
1214 Chương 1214: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Dạ Tử Thủy c Miễn phí
1215 Chương 1215: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Tam đại gia t Miễn phí
1216 Chương 1216: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Triệu tập cá Miễn phí
1217 Chương 1217: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thỉnh liệt v Miễn phí
1218 Chương 1218: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện đệ nhất ngàn hai trăm mư Miễn phí
1219 Chương 1219: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Hoạt tử nhân Miễn phí
1220 Chương 1220: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Đánh trên Linh Miễn phí
1221 Chương 1221: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Lấy giết chóc Miễn phí
1222 Chương 1222: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Tối yêu nghiệ Miễn phí
1223 Chương 1223: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Bắc đẩu! Miễn phí
1224 Chương 1224: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Phân rõ phải t Miễn phí
1225 Chương 1225: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Linh Sơn vây Miễn phí
1226 Chương 1226: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Lục đại mặt Miễn phí
1227 Chương 1227: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Song trọng hồ Miễn phí
1228 Chương 1228: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Bốn lưng còng Miễn phí
1229 Chương 1229: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thứ chín lá b Miễn phí
1230 Chương 1230: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Tam Long Kỵ! Miễn phí
1231 Chương 1231: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Sáu nhận hoa tu Miễn phí
1232 Chương 1232: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện đệ nhất ngàn hai trăm chư Miễn phí
1233 Chương 1233: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Mẫu máu kiểm Miễn phí
1234 Chương 1234: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Bí điển Xà Th Miễn phí
1237 Chương 1237: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Mười lăm món Miễn phí
1238 Chương 1238: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện đệ nhất ngàn hai trăm ba m Miễn phí
1240 Chương 1240: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện đệ nhất ngàn hai trăm bố Miễn phí
1246 Chương 1246: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Yêu Tộc di tíc Miễn phí
1250 Chương 1250: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện đệ nhất ngàn hai trăm năm Miễn phí
1260 Chương 1260: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện đệ nhất ngàn hai trăm sáu Miễn phí
1262 Chương 1262: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Người xấu H Miễn phí
1263 Chương 1263: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Biến hóa cực Miễn phí
1270 Chương 1270: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Ám Linh sư đá Miễn phí
1271 Chương 1271: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện đệ nhất ngàn hai trăm bả Miễn phí
1278 Chương 1278: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thôn phệ hắc Miễn phí
1280 Chương 1280: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện đệ nhất ngàn hai trăm tám Miễn phí
1290 Chương 1290: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện đệ nhất ngàn hai trăm chí Miễn phí
1294 Chương 1294: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Yêu tộc bằng Miễn phí
1295 Chương 1295: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Cường Binh Yêu Miễn phí
1296 Chương 1296: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Long Duyên Hươ Miễn phí
1297 Chương 1297: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Sư Tâm Tộc ba Miễn phí
1298 Chương 1298: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Ám Linh sư nghi Miễn phí
1299 Chương 1299: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Yêu trận! Miễn phí
1300 Chương 1300: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Nghiền ép long Miễn phí
1301 Chương 1301: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Toàn thắng! Miễn phí
1302 Chương 1302: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Tu Trạch Thiên Miễn phí
1303 Chương 1303: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Dùng Long Duyên Miễn phí
1305 Chương 1305: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Sáng thế đỉn Miễn phí
1306 Chương 1306: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Long Duyên Hươn Miễn phí
1307 Chương 1307: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Làm thánh thú t Miễn phí
1308 Chương 1308: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Huyết khế gi Miễn phí
1309 Chương 1309: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Đi mà quay lại Miễn phí
1310 Chương 1310: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Không đáng tin Miễn phí
1311 Chương 1311: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Lão tổ tông th Miễn phí
1312 Chương 1312: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Yên Diệt không Miễn phí
1313 Chương 1313: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Hỏa lò bảo Miễn phí
1314 Chương 1314: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Hai mươi chín c Miễn phí
1316 Chương 1316: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Quỷ dị một Y Miễn phí
1317 Chương 1317: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thất Tinh Bia! ? Miễn phí
1318 Chương 1318: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Hứa Loạn Bộ Miễn phí
1319 Chương 1319: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Lại đến hỏa Miễn phí
1320 Chương 1320: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Mâu thuẫn bạ Miễn phí
1321 Chương 1321: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Long kỵ ước Miễn phí
1322 Chương 1322: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Tứ đại hồn Miễn phí
1323 Chương 1323: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Tình thế cải Miễn phí
1324 Chương 1324: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Xanh ong hoàng t Miễn phí
1325 Chương 1325: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Phệ hồn Hắc Miễn phí
1326 Chương 1326: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Lực lượng V. Miễn phí
1327 Chương 1327: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Tử Hồn Phạm Miễn phí
1328 Chương 1328: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Đại La Bạch V Miễn phí
1329 Chương 1329: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Mở lại Thần Miễn phí
1330 Chương 1330: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Sinh mệnh hồ n Miễn phí
1331 Chương 1331: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Yêu dực đoạn Miễn phí
1332 Chương 1332: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thần Hoa Viên k Miễn phí
1333 Chương 1333: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Đặc biệt nhi Miễn phí
1335 Chương 1335: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Lang băm Miễn phí
1336 Chương 1336: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thần Hoa Viên b Miễn phí
1337 Chương 1337: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Vườm ươm kìn Miễn phí
1338 Chương 1338: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Địa ngục Quâ Miễn phí
1339 Chương 1339: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Long Tộc bóng m Miễn phí
1340 Chương 1340: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Ngọc Long Hàn S Miễn phí
1341 Chương 1341: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Quỷ mới biết Miễn phí
1342 Chương 1342: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Yên Diệt nhị Miễn phí
1343 Chương 1343: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thiên Giai đại Miễn phí
1344 Chương 1344: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thần Hoa Viên l Miễn phí
1345 Chương 1345: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Siêu cấp lễ v Miễn phí
1346 Chương 1346: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Yêu vương quy Miễn phí
1347 Chương 1347: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Bắt tứ đại Miễn phí
1348 Chương 1348: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Dung hợp năm h Miễn phí
1349 Chương 1349: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Khốn Long Tác! Miễn phí
1350 Chương 1350: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Yêu Tộc phế t Miễn phí
1352 Chương 1352: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Chân tướng! ! Miễn phí
1353 Chương 1353: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Ai đi giết Hạ Miễn phí
1354 Chương 1354: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Bạo kích! Miễn phí
1355 Chương 1355: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Hạo kiếp đán Miễn phí
1356 Chương 1356: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Điên cuồng ph Miễn phí
1357 Chương 1357: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Tập kết cùng Miễn phí
1358 Chương 1358: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thứ chín vũ tr Miễn phí
1359 Chương 1359: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Long kỵ tụ! Miễn phí
1360 Chương 1360: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thất Tinh Bia Miễn phí
1361 Chương 1361: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Giới chủ xưng Miễn phí
1362 Chương 1362: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Hàn Cân Quỷ C Miễn phí
1364 Chương 1364: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Long Tộc tiên q Miễn phí
1365 Chương 1365: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Gian nan một đ Miễn phí
1366 Chương 1366: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Song hùng tranh b Miễn phí
1367 Chương 1367: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Tề đầu tịnh Miễn phí
1368 Chương 1368: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Hạ Phi sách lư Miễn phí
1369 Chương 1369: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Long Tộc đăng Miễn phí
1371 Chương 1371: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Hạ Phi v. s Mộ Miễn phí
1372 Chương 1372: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Năng lượng h Miễn phí
1373 Chương 1373: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Chung cực con b Miễn phí
1374 Chương 1374: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Đạo kia thánh Miễn phí
1375 Chương 1375: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Tàn sát thần! Miễn phí
1376 Chương 1376: Siêu cấp gen ưu hoá dịch quyển thứ tư Thiên Quyết trại huấn luyện Thành ma! (đại Miễn phí
ID Tên
ID Comment