Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Soán Mệnh Sư

4
4
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHĐô Thị
Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-18 23:09:28
Mới nhất: 2020-09-03 10:43:42 (Chương 18)
Lượt xem: 218 / Bình luận: 0 / Chương: 233 / Điểm đề cử: 0

Bọn họ có năng lực vượt qua thường nhân, bọn họ có thể biết trước quỹ tích vận mệnh của người khác, mà sự tồn tại của bọn họ, là vì cải biến vận mệnh của người khác, chức nghiệp của bọn họ chính là Soán Mệnh Sư.

id Tên Phí
19 Chương 19: Chương 9:. Tuyệt đại giai nhân ưu ái (thượng) Miễn phí
20 Chương 20: Chương 9:. Tuyệt đại giai nhân ưu ái ( trung ) Miễn phí
21 Chương 21: Chương 9:. Tuyệt đại giai nhân ưu ái (hạ) Miễn phí
22 Chương 22: Chương 10:. Nhà giàu kiều nữ ủy thác (thượng) Miễn phí
23 Chương 23: Chương 10:. Nhà giàu kiều nữ ủy thác ( trung ) Miễn phí
24 Chương 24: Chương 10:. Nhà giàu kiều nữ ủy thác (hạ) Miễn phí
25 Chương 25: Chương 1:. Lâm Lạc lần nữa ra tay (thượng) Miễn phí
26 Chương 26: Chương 1:. Lâm Lạc lần nữa ra tay ( trung ) Miễn phí
27 Chương 27: Chương 1:. Lâm Lạc lần nữa ra tay (hạ) Miễn phí
28 Chương 28: Chương 2:. Đẹp nữ hoa khôi cảnh sát đùa giỡn (thượng) Miễn phí
29 Chương 29: Chương 2:. Đẹp nữ hoa khôi cảnh sát đùa giỡn ( trung ) Miễn phí
30 Chương 30: Chương 2:. Đẹp nữ hoa khôi cảnh sát đùa giỡn (hạ) Miễn phí
31 Chương 31: Chương 3:. Tiên Tử thân ở phương nào (thượng) Miễn phí
32 Chương 32: Chương 3:. Tiên Tử thân ở phương nào ( trung ) Miễn phí
33 Chương 33: Chương 3:. Tiên Tử thân ở phương nào (hạ) Miễn phí
34 Chương 34: Chương 4:. Trần trụi mỹ nữ (thượng) Miễn phí
35 Chương 35: Chương 4:. Trần trụi mỹ nữ ( trung ) Miễn phí
36 Chương 36: Chương 4:. Trần trụi mỹ nữ (hạ) Miễn phí
37 Chương 37: Chương 5:. Ngây thơ tiểu tiên nữ (thượng) Miễn phí
38 Chương 38: Chương 5:. Ngây thơ tiểu tiên nữ ( trung ) Miễn phí
39 Chương 39: Chương 5:. Ngây thơ tiểu tiên nữ (hạ) Miễn phí
40 Chương 40: Chương 6:. Thần bí khó lường Nguyệt Dao (thượng) Miễn phí
41 Chương 41: Chương 6:. Thần bí khó lường Nguyệt Dao ( trung ) Miễn phí
42 Chương 42: Chương 6:. Thần bí khó lường Nguyệt Dao (hạ) Miễn phí
43 Chương 43: Chương 7:. Cùng hoa khôi cảnh sát trong nước kích tình (thượng) Miễn phí
44 Chương 44: Chương 7:. Cùng hoa khôi cảnh sát trong nước kích tình ( trung ) Miễn phí
45 Chương 45: Chương 7:. Cùng hoa khôi cảnh sát trong nước kích tình (hạ) Miễn phí
46 Chương 46: Chương 8:. Phát điên Tử Dạ (thượng) Miễn phí
47 Chương 47: Chương 8:. Phát điên Tử Dạ ( trung ) Miễn phí
48 Chương 48: Chương 8:. Phát điên Tử Dạ (hạ) Miễn phí
49 Chương 49: Chương 9:. Nửa đêm mê tình (thượng) Miễn phí
50 Chương 50: Chương 9:. Nửa đêm mê tình ( trung ) Miễn phí
51 Chương 51: Chương 9:. Nửa đêm mê tình (hạ) Miễn phí
52 Chương 52: Chương 10:. Ảnh nude dư âm-ảnh hưởng còn lại (thượng) Miễn phí
53 Chương 53: Chương 10:. Ảnh nude dư âm-ảnh hưởng còn lại ( trung ) Miễn phí
54 Chương 54: Chương 10:. Ảnh nude dư âm-ảnh hưởng còn lại (hạ) Miễn phí
55 Chương 55: Chương 1:. Bá Vương ngạnh thượng cung (thượng) Miễn phí
56 Chương 56: Chương 1:. Bá Vương ngạnh thượng cung ( trung ) Miễn phí
57 Chương 57: Chương 1:. Bá Vương ngạnh thượng cung (hạ) Miễn phí
58 Chương 58: Chương 2:. Sắc mê tâm khiếu (thượng) Miễn phí
59 Chương 59: Chương 2:. Sắc mê tâm khiếu ( trung ) Miễn phí
60 Chương 60: Chương 2:. Sắc mê tâm khiếu (hạ) Miễn phí
61 Chương 61: Chương 3:. Ý loạn tình mê (thượng) Miễn phí
62 Chương 62: Chương 3:. Ý loạn tình mê ( trung ) Miễn phí
63 Chương 63: Chương 3:. Ý loạn tình mê (hạ) Miễn phí
64 Chương 64: Chương 4:. Mỹ nhân kiếp (thượng) Miễn phí
65 Chương 65: Chương 4:. Mỹ nhân kiếp ( trung ) Miễn phí
66 Chương 66: Chương 4:. Mỹ nhân kiếp (hạ) Miễn phí
67 Chương 67: Chương 5:. Xuân quang chợt tiết (thượng) Miễn phí
68 Chương 68: Chương 5:. Xuân quang chợt tiết ( trung ) Miễn phí
69 Chương 69: Chương 5:. Xuân quang chợt tiết (hạ) Miễn phí
70 Chương 70: Chương 6:. Huyền môn giai nhân (thượng) Miễn phí
71 Chương 71: Chương 6:. Huyền môn giai nhân ( trung ) Miễn phí
72 Chương 72: Chương 6:. Huyền môn giai nhân (hạ) Miễn phí
73 Chương 73: Chương 7:. Giận dữ vì hồng nhan (thượng) Miễn phí
74 Chương 74: Chương 7:. Giận dữ vì hồng nhan ( trung ) Miễn phí
75 Chương 75: Chương 7:. Giận dữ vì hồng nhan (hạ) Miễn phí
76 Chương 76: Chương 8:. Ai hơn vô lại? (thượng) Miễn phí
77 Chương 77: Chương 8:. Ai hơn vô lại? ( trung ) Miễn phí
78 Chương 78: Chương 8:. Ai hơn vô lại? (hạ) Miễn phí
79 Chương 79: Chương 9:. Động trời chuyện xấu (thượng) Miễn phí
80 Chương 80: Chương 9:. Động trời chuyện xấu ( trung ) Miễn phí
81 Chương 81: Chương 9:. Động trời chuyện xấu (hạ) Miễn phí
82 Chương 82: Chương 10:. Nhuyễn ngọc ôn hương (thượng) Miễn phí
83 Chương 83: Chương 10:. Nhuyễn ngọc ôn hương ( trung ) Miễn phí
84 Chương 84: Chương 10:. Nhuyễn ngọc ôn hương (hạ) Miễn phí
85 Chương 85: Chương 1:. Tự kỷ yến Nam Nam (thượng) Miễn phí
86 Chương 86: Chương 1:. Tự kỷ yến Nam Nam ( trung ) Miễn phí
87 Chương 87: Chương 1:. Tự kỷ yến Nam Nam (hạ) Miễn phí
88 Chương 88: Chương 2:. Tử Dạ đã thành bên thứ ba (thượng) Miễn phí
89 Chương 89: Chương 2:. Tử Dạ đã thành bên thứ ba ( trung ) Miễn phí
90 Chương 90: Chương 2:. Tử Dạ đã thành bên thứ ba (hạ) Miễn phí
91 Chương 91: Chương 3:. Lăng nhục (thượng) Miễn phí
92 Chương 92: Chương 3:. Lăng nhục ( trung ) Miễn phí
93 Chương 93: Chương 3:. Lăng nhục (hạ) Miễn phí
94 Chương 94: Chương 4:. Tung tích địch (thượng) Miễn phí
95 Chương 95: Chương 4:. Tung tích địch ( trung ) Miễn phí
96 Chương 96: Chương 4:. Tung tích địch (hạ) Miễn phí
97 Chương 97: Chương 5:. Đồ đồng phục hấp dẫn (thượng) Miễn phí
98 Chương 98: Chương 5:. Đồ đồng phục hấp dẫn ( trung ) Miễn phí
99 Chương 99: Chương 5:. Đồ đồng phục hấp dẫn (hạ) Miễn phí
100 Chương 100: Chương 6:. Huyền môn ân oán (thượng) Miễn phí
101 Chương 101: Chương 6:. Huyền môn ân oán ( trung ) Miễn phí
102 Chương 102: Chương 6:. Huyền môn ân oán (hạ) Miễn phí
103 Chương 103: Chương 7:. Gặp lại giai nhân (thượng) Miễn phí
104 Chương 104: Chương 7:. Gặp lại giai nhân ( trung ) Miễn phí
105 Chương 105: Chương 7:. Gặp lại giai nhân (hạ) Miễn phí
106 Chương 106: Chương 8:. Mê loạn (thượng) Miễn phí
107 Chương 107: Chương 8:. Mê loạn ( trung ) Miễn phí
108 Chương 108: Chương 8:. Mê loạn (hạ) Miễn phí
109 Chương 109: Chương 9:. Bạo ngược kích tình (thượng) Miễn phí
110 Chương 110: Chương 9:. Bạo ngược kích tình ( trung ) Miễn phí
111 Chương 111: Chương 9:. Bạo ngược kích tình (hạ) Miễn phí
112 Chương 112: Chương 10:. Cuối cùng cơm trưa? (thượng) Miễn phí
113 Chương 113: Chương 10:. Cuối cùng cơm trưa? ( trung ) Miễn phí
114 Chương 114: Chương 10:. Cuối cùng cơm trưa? (hạ) Miễn phí
115 Chương 115: Chương 1:. Hào phú ân oán (thượng) Miễn phí
116 Chương 116: Chương 1:. Hào phú ân oán ( trung ) Miễn phí
117 Chương 117: Chương 1:. Hào phú ân oán (hạ) Miễn phí
118 Chương 118: Chương 2:. Giai nhân bảo vệ chiến (thượng) Miễn phí
119 Chương 119: Chương 2:. Giai nhân bảo vệ chiến (hạ) Miễn phí
120 Chương 120: Chương 3:. Thuần khiết dâm phụ (thượng) Miễn phí
121 Chương 121: Chương 3:. Thuần khiết dâm phụ (hạ) Miễn phí
122 Chương 122: Chương 4:. Đánh nhau người thành thật (thượng) Miễn phí
123 Chương 123: Chương 4:. Đánh nhau người thành thật (hạ) Miễn phí
124 Chương 124: Chương 5:. Bạo lực Dao Dao (thượng) Miễn phí
125 Chương 125: Chương 5:. Bạo lực Dao Dao (hạ) Miễn phí
126 Chương 126: Chương 6:. Nhuốm máu ban đêm (thượng) Miễn phí
130 Chương 130: Chương 6:. Nhuốm máu ban đêm (hạ) Miễn phí
131 Chương 131: Chương 7:. Hoa khôi cảnh sát hấp dẫn (thượng) Miễn phí
132 Chương 132: Chương 7:. Hoa khôi cảnh sát hấp dẫn (hạ) Miễn phí
133 Chương 133: Chương 8:. Quyền lực đánh cờ (thượng) Miễn phí
134 Chương 134: Chương 8:. Quyền lực đánh cờ (hạ) Miễn phí
135 Chương 135: Chương 9:. Danh chấn thiên hạ (thượng) Miễn phí
136 Chương 136: Chương 9:. Danh chấn thiên hạ (hạ) Miễn phí
137 Chương 137: Chương 10:. Đêm xuân (thượng) Miễn phí
138 Chương 138: Chương 10:. Đêm xuân (hạ) Miễn phí
139 Chương 139: Chương 1:. Ra tay ác độc hồng nhan (thượng) Miễn phí
140 Chương 140: Chương 1:. Ra tay ác độc hồng nhan (hạ) Miễn phí
141 Chương 141: Chương 2:. Phòng tắm xuân tình (thượng) Miễn phí
142 Chương 142: Chương 2:. Phòng tắm xuân tình (hạ) Miễn phí
143 Chương 143: Chương 3:. Xinh đẹp chị nuôi (thượng) Miễn phí
144 Chương 144: Chương 3:. Xinh đẹp chị nuôi (hạ) Miễn phí
145 Chương 145: Chương 4:. Lâm Sương nụ hôn đầu tiên (thượng) Miễn phí
146 Chương 146: Chương 4:. Lâm Sương nụ hôn đầu tiên (hạ) Miễn phí
147 Chương 147: Chương 5:. Đẩy ngã vẫn bị đẩy ngã? (thượng) Miễn phí
148 Chương 148: Chương 5:. Đẩy ngã vẫn bị đẩy ngã? (hạ) Miễn phí
149 Chương 149: Chương 6:. Cường giả giác ngộ (thượng) Miễn phí
150 Chương 150: Chương 6:. Cường giả giác ngộ (hạ) Miễn phí
151 Chương 151: Chương 7:. Tử Dạ điều kiện (thượng) Miễn phí
152 Chương 152: Chương 7:. Tử Dạ điều kiện (hạ) Miễn phí
153 Chương 153: Chương 8:. Tranh giành tình nhân (thượng) Miễn phí
154 Chương 154: Chương 8:. Tranh giành tình nhân (hạ) Miễn phí
155 Chương 155: Chương 9:. Khác loại vận mệnh lý luận (thượng) Miễn phí
156 Chương 156: Chương 9:. Khác loại vận mệnh lý luận (hạ) Miễn phí
157 Chương 157: Chương 10:. Thần bí mỹ nữ (thượng) Miễn phí
158 Chương 158: Chương 10:. Thần bí mỹ nữ (hạ) Miễn phí
159 Chương 159: Chương 1:. Cánh tay nghịch thiên (thượng) Miễn phí
160 Chương 160: Chương 1:. Cánh tay nghịch thiên (hạ) Miễn phí
161 Chương 161: Chương 2:. Cùng giường chung gối (thượng) Miễn phí
162 Chương 162: Chương 2:. Cùng giường chung gối (hạ) Miễn phí
163 Chương 163: Chương 3:. Xuân sắc khôn cùng (thượng) Miễn phí
164 Chương 164: Chương 3:. Xuân sắc khôn cùng (hạ) Miễn phí
165 Chương 165: Chương 4:. Giai nhân như tuyết (thượng) Miễn phí
166 Chương 166: Chương 4:. Giai nhân như tuyết (hạ) Miễn phí
167 Chương 167: Chương 5:. Mang theo mỹ nữ xuất hành (thượng) Miễn phí
168 Chương 168: Chương 5:. Mang theo mỹ nữ xuất hành (hạ) Miễn phí
169 Chương 169: Chương 6:. Vận mệnh song kiều (thượng) Miễn phí
170 Chương 170: Chương 6:. Vận mệnh song kiều (hạ) Miễn phí
171 Chương 171: Chương 7:. Tình mê Tử Dạ (thượng) Miễn phí
172 Chương 172: Chương 7:. Tình mê Tử Dạ (hạ) Miễn phí
173 Chương 173: Chương 8:. Sét đánh thiếu nữ đẹp (thượng) Miễn phí
174 Chương 174: Chương 8:. Sét đánh thiếu nữ đẹp (hạ) Miễn phí
175 Chương 175: Chương 9:. Có gai mỹ nhân (thượng) Miễn phí
176 Chương 176: Chương 9:. Có gai mỹ nhân (hạ) Miễn phí
177 Chương 177: Chương 10:. Nguyền rủa chi nữ (thượng) Miễn phí
178 Chương 178: Chương 10:. Nguyền rủa chi nữ (hạ) Miễn phí
179 Chương 179: Chương 1:. Lời vàng ngọc (thượng) Miễn phí
180 Chương 180: Chương 1:. Lời vàng ngọc (hạ) Miễn phí
181 Chương 181: Chương 2:. Yêu nữ Đình Đình (thượng) Miễn phí
182 Chương 182: Chương 2:. Yêu nữ Đình Đình (hạ) Miễn phí
183 Chương 183: Chương 3:. Soán mệnh sư bi ai (thượng) Miễn phí
184 Chương 184: Chương 3:. Soán mệnh sư bi ai (hạ) Miễn phí
185 Chương 185: Chương 4:. Tại Liệt Diễm trong chinh phục Tử Dạ (thượng) Miễn phí
186 Chương 186: Chương 4:. Tại Liệt Diễm trong chinh phục Tử Dạ (hạ) Miễn phí
187 Chương 187: Chương 5:. Mâu thuẫn Tử Dạ (thượng) Miễn phí
188 Chương 188: Chương 5:. Mâu thuẫn Tử Dạ (hạ) Miễn phí
189 Chương 189: Chương 6:. Bách biến Nguyệt Dao (thượng) Miễn phí
190 Chương 190: Chương 6:. Bách biến Nguyệt Dao (hạ) Miễn phí
191 Chương 191: Chương 7:. Nguyệt Dao lai lịch (thượng) Miễn phí
192 Chương 192: Chương 7:. Nguyệt Dao lai lịch (hạ) Miễn phí
193 Chương 193: Chương 8:. Gió giật trước lúc bão về (thượng) Miễn phí
194 Chương 194: Chương 8:. Gió giật trước lúc bão về (hạ) Miễn phí
195 Chương 195: Chương 9:. Độc nhất là lòng dạ đàn bà (thượng) Miễn phí
196 Chương 196: Chương 9:. Độc nhất là lòng dạ đàn bà (hạ) Miễn phí
197 Chương 197: Chương 10:. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển (thượng) Miễn phí
198 Chương 198: Chương 10:. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển (hạ) Miễn phí
199 Chương 199: Chương 1:. Bị Miễn phí
201 Chương 201: Chương 2:. Phân loạn đô thị (thượng) Miễn phí
202 Chương 202: Chương 2:. Phân loạn đô thị (hạ) Miễn phí
203 Chương 203: Chương 3:. Tranh chấp (thượng) Miễn phí
204 Chương 204: Chương 3:. Tranh chấp (hạ) Miễn phí
205 Chương 205: Chương 4:. Kinh biến (thượng) Miễn phí
206 Chương 206: Chương 4:. Kinh biến (hạ) Miễn phí
207 Chương 207: Chương 5:. Tử Dạ lựa chọn (thượng) Miễn phí
208 Chương 208: Chương 5:. Tử Dạ lựa chọn (hạ) Miễn phí
209 Chương 209: Chương 6:. Triền miên chi dạ (thượng) Miễn phí
210 Chương 210: Chương 6:. Triền miên chi dạ (hạ) Miễn phí
211 Chương 211: Chương 7:. Mỹ nữ tụ tập (thượng) Miễn phí
212 Chương 212: Chương 7:. Mỹ nữ tụ tập (hạ) Miễn phí
213 Chương 213: Chương 8:. Yến Nam Nam (thượng) Miễn phí
214 Chương 214: Chương 8:. Yến Nam Nam (hạ) Miễn phí
215 Chương 215: Chương 9:. Giang vũ san (thượng) Miễn phí
216 Chương 216: Chương 9:. Giang vũ san (hạ) Miễn phí
217 Chương 217: Chương 10:. Sắc ma hiện thân (thượng) Miễn phí
218 Chương 218: Chương 10:. Sắc ma hiện thân (hạ) Miễn phí
219 Chương 219: Chương 1:. Thay đổi bất ngờ (thượng) Miễn phí
220 Chương 220: Chương 1:. Thay đổi bất ngờ (hạ) Miễn phí
221 Chương 221: Chương 2:. Ngoài ý muốn biến cố (thượng) Miễn phí
222 Chương 222: Chương 2:. Ngoài ý muốn biến cố (hạ) Miễn phí
223 Chương 223: Chương 3:. Tình này gì có thể (thượng) Miễn phí
224 Chương 224: Chương 3:. Tình này gì có thể (hạ) Miễn phí
225 Chương 225: Chương 4:. Nguy cơ (thượng) Miễn phí
226 Chương 226: Chương 4:. Nguy cơ (hạ) Miễn phí
227 Chương 227: Chương 5:. Nguyệt Dao (thượng) Miễn phí
228 Chương 228: Chương 5:. Nguyệt Dao (hạ) Miễn phí
229 Chương 229: Chương 6:. Tử Dạ (thượng) Miễn phí
230 Chương 230: Chương 6:. Tử Dạ (hạ) Miễn phí
231 Chương 231: Chương 7:. Tống Đình Đình (thượng) Miễn phí
232 Chương 232: Chương 7:. Tống Đình Đình (hạ) Miễn phí
233 Chương 233: Chương 8:. Kết thúc (thượng) Miễn phí
234 Chương 234: Chương 8:. Kết thúc (hạ) Miễn phí
235 Chương 235: Chương 9:. Gặp nhau không nhận thức (thượng) Miễn phí
236 Chương 236: Chương 9:. Gặp nhau không nhận thức (hạ) Miễn phí
237 Chương 237: Chương 10:. Là chấm dứt, cũng là bắt đầu ( chương cuối ) Miễn phí
1 Chương 1: Lâm Lạc lần thứ nhất Miễn phí
2 Chương 2: Đưa tới cửa bạn gái Miễn phí
3 Chương 3: Thần bí vận mệnh trí não Miễn phí
4 Chương 4: Tử Dạ thăm dò (thượng) Miễn phí
4.1 Chương 4.1: Tử Dạ thăm dò ( trung ) Miễn phí
6 Chương 6: Tử Dạ thăm dò (hạ) Miễn phí
7 Chương 7: Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên (Thượng) Miễn phí
8 Chương 8: Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên ( Trung ) Miễn phí
9 Chương 9: . Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên (Hạ) Miễn phí
10 Chương 10: Ai Là Phạm Tội Cưỡng Gian? (Thượng) Miễn phí
11 Chương 11: Ai Là Phạm Tội Cưỡng Gian? ( Trung ) Miễn phí
12 Chương 12: Ai Là Phạm Tội Cưỡng Gian? (Hạ) Miễn phí
13 Chương 13: Khêu Gợi Mỹ Nữ Chân Dài (Thượng) Miễn phí
14 Chương 14: Khêu Gợi Mỹ Nữ Chân Dài ( Trung ) Miễn phí
15 Chương 15: Khêu Gợi Mỹ Nữ Chân Dài (Hạ) Miễn phí
16 Chương 16: Mỹ Nữ Mang Đến Phiền Toái (Thượng) Miễn phí
17 Chương 17: Mỹ Nữ Mang Đến Phiền Toái ( Trung ) Miễn phí
18 Chương 18: Mỹ Nữ Mang Đến Phiền Toái (Hạ) Miễn phí
ID Tên
ID Comment