Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Ta Có Thể Vô Hạn Thăng Cấp

6
5
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Châm Hà
Phụ trách: Contact Person Diệt Thiên
Phát hành: 2019-06-24 09:19:23
Mới nhất: 2019-07-11 14:53:56 (Chương 190)
Lượt xem: 677 / Lợi nhuận: 30 / Bình luận: 4 / Chương: 190 / Điểm đề cử: 0

Ngươi tu luyện Thiết Bố Sam, cảm giác chưa đủ, Thiết Bố Sam + 1

Thiết Bố Sam thăng cấp thành Đồng Bì Thiết Cốt công, ngươi như cũ cảm giác chưa đủ, Đồng Bì Thiết Cốt công + 1

Đồng Bì Thiết Cốt công thăng cấp thành Kim Cương Bất Hoại thần công, ngươi tiếp tục thăng cấp.

Thăng cấp thành ba trượng kim thân, ngươi tiếp tục thăng cấp, thành Bất Diệt Kim Thân.

Ngươi ánh mắt chú ý tới Đoạn Thủy Tam Đao, Đoạn Thủy Tam Đao + 1

Thăng cấp thành Vô Ngân Tam Đao Kinh Hồng Tam Đao Bá Đao Tử Vong Thiên Đao.

Ngươi ánh mắt chú ý tới Thái Cực Quyền, Thái Cực Quyền + 1

Thăng cấp thành Thái Cực Quyền Kinh Thái Cực Huyền Công Thái Cực Âm Dương Công Thái Cực Chân Kinh.

Ngươi ánh mắt chú ý tới Liệt Hỏa Công, Liệt Hỏa Công + 1

Ngươi thành công đem Liệt Hỏa Công, thăng cấp trở thành Thái Dương Chân Kinh.

Cho ngươi một quyển công pháp cơ bản, ngươi có thể đánh bể Tinh Hà!

ID Tên
1511
Cá nhỏ
2020-08-28 06:23:45
bộ này ngon nha hóng nha
448
Tĩnh Thiên
2019-08-15 19:49:28
Chương chương ??
150
Xã Hội Ta Dạ Ca
2019-06-28 10:42:08
Up
102
Xã Hội Ta Dạ Ca
2019-06-26 14:59:36
Lên lv1 rồi sao trời
ID Comment
14
truyện siêu hay
20
lên top nào
22
Cho 1 phiếu :3
29
cho 34 phiếu nữa
36
cho cái đề cử
37
test đề cử
45
test xem lỗi