Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Ta là Harry Orletus

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: _SauLuoi17_
Phụ trách: Contact Person _SauLuoi17_
Phát hành: 2020-05-22 22:38:02
Mới nhất: 2020-05-24 11:34:19 (Chương 1)
Lượt xem: 4 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 1 / Điểm đề cử: 0

Có một điều chắc chắn là Harry Potter "đã từng" chết rồi.
.
.
.
- Chúng ta làm một giao dịch đi.
.
.
.
- Tại sao lại là tôi?
.
.
.
- Har...ry....
.
.
.

Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, 1x1, chủ thụ, đồng nhân HP, Slender Man.

Pairing: Slender Man x Harry Potter.

id Tên Phí
1 Chương 1: Harry Orletus Miễn phí
ID Tên
ID Comment