Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Tà Ma Thần Đạo

1
1
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Gia Kiện Hạo Hiên
Phụ trách: Contact Person VincentWu444
Phát hành: 2019-10-24 17:42:44
Mới nhất: 2019-10-24 20:41:46 (Chương 11)
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 3 / Chương: 12 / Điểm đề cử: 0

Chính là gì? Tà là gì? Tốt xấu không cần biết. Ta mạnh, ta thắng, ngươi yếu, ngươi bại.

Làm chính mà phế thì làm tà còn hơn.

Ta theo tà, ai dám nói

Một ngón tay diệt thiên, một bàn tay diệt thương khung

Chính tà, ta không cần quan tâm

Bởi vì ta là người đúng trên cả

< Cốt truyện >

Một câu bé bí ẩn ở Trái Đất bị đưa đến một không gian thần bí rồi bị đưa đến dị giới . Nơi đây có đầy đủ chức nghiệp khác nhau , đây là sự kết hợp của tiên hiệp và 1 ít của fantasy . Main không quá bug , có sắc nhưng không dày đặc như những quyển đang nổi ngoài kia.

Mong mọi người sẽ góp ý cho ta để ta sửa đổi.

Cảnh giới tu luyện:

- Ngự Linh thế giới :

+ Hồn sư: Hồn sĩ- Hồn sư- Đại hồn sư- Hồn tôn- Hồn tông- Hồn vương- Hồn đế-Hồn thánh-Hồn đấu la

+ Võ giả : Đấu sĩ- Đấu sư-Đại đấu sư- Đấu tôn-Đấu tông- Đấu vương- Đấu đế- Đấu thánh- Đấu thần

+ Ma pháp sư: Ma pháp đồ - Ma pháp sư- Đại ma pháp sư- Pháp tôn- Pháp tông- Pháp vương - Pháp đế- Pháp thánh- Pháp thần.

=> Các cảnh giới cuối có tên gọi chung lần lượt là Phong Hào đấu la , Thoát phàm ( Tổ thần)

- Tiên giới ( Chức nghiệp hồn sư chuyển đổi thành ma pháp sư. Hồn lực trong cơ thể chuyển hoá thành tinh hồn lực vì không có tinh hồn lực đầy đủ sẽ bị bạo thể mà chết)

ID Tên
798
Tĩnh Thiên
2019-10-24 20:28:06
Đọc thử xem sao :3
796
Thiên Đông
2019-10-24 19:11:38
ồ! tự convert à :V
ID Comment