Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Tặc Miêu

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng
Phụ trách: Contact Person Toang112
Phát hành: 2020-05-22 17:33:52
Mới nhất: 2020-05-22 17:38:26 (Chương 53)
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 53 / Điểm đề cử: 0

Lại một tác phẩm nữa của Thiên Hạ Bá Xướng - tác giả của series truyện Ma Thổi Đèn hấp dẫn.

Vẫn là những câu chuyện li kì khác thường, nhưng lại được nói đến trong phương diện hoàn toán khác, một câu chuyện liên quan đến mèo... Hãy cùng đọc và cảm nhận.

Cuối triều nhà Thanh, quân Thái Bình Thiên Quốc nổi dậy.

Trương Tiểu Biện, gã du thủ du thực làng Kim Quang, tình cờ lạc bước vào ngôi mộ hoang của Quý phi triều trước, gặp được bậc kỳ nhân, lại được truyền cho pho kỳ thư dạy môn xem tướng mèo, tướng chó đã thất truyền từ nhiều đời trước. Cũng từ đó, hắn bị cuốn vào dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử. Từ một kẻ khố rách áo ôm, Trương Tiểu Biện bỗng dưng trở thành bậc anh hùng của thành Linh Châu, giúp quan trên phá các vụ án lớn, trừ bọn yêu đạo gây hoạ trong thành, thống lĩnh "Nhạn Doanh" chiến đấu với quân Thái Bình Thiên Quốc... mỗi lần ngộ hiểm đều có linh miêu tương trợ vượt qua nguy khốn.

Nhưng, lũ "Tặc Miêu" thần bí ấy, liệu có thực sự mang vinh hoa phú quý đến cho Trương Tiểu Biện như vị kỳ nhân kia đã nói? Hay tất cả chỉ là một cái bẫy lớn đã được bí mật giăng sẵn để chờ hắn bước vào?

id Tên Phí
1 Chương 1: Chó húc Miễn phí
2 Chương 2: Mộ mèo khóc Miễn phí
3 Chương 3: Xác phượng Miễn phí
4 Chương 4: Lâm trung lão quỷ Miễn phí
5 Chương 5: Úng trủng sơn Miễn phí
6 Chương 6: Cương thi mĩ nhân Miễn phí
7 Chương 7: Ếch kêu mưa Miễn phí
8 Chương 8: Thành linh châu Miễn phí
9 Chương 9: Mèo lạnh lùng Miễn phí
10 Chương 10: Kim ngọc nô Miễn phí
11 Chương 11: Mỹ nhân vu Miễn phí
12 Chương 12: Dật sự đền tiên Miễn phí
13 Chương 13: Trẻ con loạn nhà Miễn phí
14 Chương 14: Lầu đũa Miễn phí
15 Chương 15: Mắt mèo Miễn phí
16 Chương 16: Hầm người sống Miễn phí
17 Chương 17: Quái tăng Miễn phí
18 Chương 18: Bát tiên lâu Miễn phí
19 Chương 19: Tạo súc Miễn phí
20 Chương 20: Đàm đạo nhân Miễn phí
21 Chương 21: Một nghìn ba trăm đao Miễn phí
22 Chương 22: Lăng trì Miễn phí
23 Chương 23: Chó ngao thần Miễn phí
24 Chương 24: Tai mèo nhỏ Miễn phí
25 Chương 25: Lò đúc kiếm Miễn phí
26 Chương 26: Bạch gia Miễn phí
27 Chương 27: Tinh tinh trản Miễn phí
28 Chương 28: Lấy đèn trộm dầu Miễn phí
29 Chương 29: Kinh thiên động địa Miễn phí
30 Chương 30: Mây mù biến hóa Miễn phí
31 Chương 31: Vua của tháp cổ Miễn phí
32 Chương 32: Phong vũ chung Miễn phí
33 Chương 33: Độ thủy hồ lô miêu Miễn phí
34 Chương 34: Độ thủy hồ lô miêu Miễn phí
35 Chương 35: Bạch tháp chân nhân Miễn phí
36 Chương 36: Quấn gai tra, lột da hỏi Miễn phí
37 Chương 37: Nhạn doanh Miễn phí
38 Chương 38: Nhạn bài lý tứ Miễn phí
39 Chương 39: Người kể chuyện Miễn phí
40 Chương 40: Rải đậu sông la sát Miễn phí
41 Chương 41: Cáo ba mắt Miễn phí
42 Chương 42: Hoàng thiên đăng Miễn phí
43 Chương 43: Mèo gào Miễn phí
44 Chương 44: Huyết chiến Miễn phí
45 Chương 45: Thưởng cô lệnh Miễn phí
46 Chương 46: Trường diện la hán Miễn phí
47 Chương 47: Xem tướng trâu bò Miễn phí
48 Chương 48: Quả phụ nướng bánh Miễn phí
49 Chương 49: Ngõa quán tự Miễn phí
50 Chương 50: Vãn hồi cơ trời Miễn phí
51 Chương 51: Biến cố kinh người Miễn phí
52 Chương 52: Tiệt yêu tự Miễn phí
53 Chương 53: Miêu nô Miễn phí
ID Tên
ID Comment