Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Tam Khống Xuyên Không

1
1
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Ánh Dê
Phụ trách: Contact Person TreoBi
Phát hành: 2020-04-10 22:01:53
Mới nhất: 2020-04-14 09:38:24 (Chương 14)
Lượt xem: 42 / Lợi nhuận: 30 / Bình luận: 1 / Chương: 14 / Điểm đề cử: 0

Tam Khống Đại Long, hắn ta là 1 khống giả của câu lạc bộ RPG Tiên Hiệp, bỗng một ngày hắn bị 1 tên Sáng Thế Thần bắt đi,

ID Tên
1248
Vô Danh BTV
2020-04-25 09:25:53
Tháng này chưa đủ chỉ tiêu 20c mong bạn nhanh chóng bổ sung
ID Comment