Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Tận Chiến Tam Thế

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Bạch Ma
Phụ trách: Contact Person Đa Tình Tự Cổ Nan Di Hận
Phát hành: 2019-11-26 15:26:16
Mới nhất: 2019-11-26 16:38:55 (Chương 1)
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 1 / Bình luận: 3 / Chương: 1 / Điểm đề cử: 0

Một vài one shot viết về cuộc chiến giữa con người, thần và ma.

Đôi khi không quan trọng bạn từng là ai, từng là thứ gì, m

id Tên Phí
1 Chương 1: OneShot Romance Miễn phí
ID Tên
912
Bạch Nha
2019-11-26 17:47:57
Ta đi ngang qua, cảm giác có chút ngắn...
ID Comment