Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Tân Kỷ Nguyên

1
1
(*) Theo dõi để nhận thông báo
VẪN CÒN RATruyện Sáng Tác
Tác giả: Ngũ Điểm Văn
Phụ trách: Contact Person sonnhit96
Phát hành: 2019-09-25 10:10:48
Mới nhất: ()
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 1 / Chương: 0 / Điểm đề cử: 0

15 năm trước, Mạnh Kinh Hồn đạt được truyền thừa từ Lý Thất Dạ, bắt đầu con đường tu đạo...
12 năm trước, Mạnh Kinh Hồn tu luyện Chân Nhân cảnh đạt tới "Cửu Tinh Vĩnh Phong"...
6 năm trước, Mạnh Kinh Hồn tu luyện Cổ Thánh cảnh mở ra mười ba mệnh cung "Chân Ngã Thương Thiên"...
...........................................
Hôm nay Mạnh Kinh Hồn xuất quan, trải qua "Thế Tôn Trảm Đạo" bước vào Thánh Hoàng cảnh, Trấn Ngục Thần Thể tiểu thành, Phi Tiên Thể tiểu thành...
Tại đây bắt đầu một cái truyền kỳ cố sự, mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại....

id Tên Phí
ID Tên
643
Tĩnh Thiên
2019-09-25 19:54:39
Thể loại gì vậy ? :3
ID Comment