Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Thăng Cấp Hệ Thống Tại Đấu Phá

1
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHĐồng Nhân
Tác giả: 18825151493
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-26 10:33:51
Mới nhất: 2019-04-26 10:37:10 (Chương 346)
Lượt xem: 9 / Bình luận: 0 / Chương: 245 / Điểm đề cử: 0

Một cái thế kỷ 21 tư gia mọt game mang theo hệ thống tăng level xuyên qua đến rồi Đấu Phá Thương Khung bên trong thế giới, hãy để cho chúng ta nhìn một chút như thế nào ở nơi này thế giới lẫn vào phong sinh thủy khởi? Ở mảnh này đại lục xem nhân vật chính như thế nào xưng bá thiên hạ, lệnh chúng sinh kính ngưỡng!

full 346 chương, 1 map đấu phá, còn mấy ngày cuối tháng ko tìm truyện dài. Nay đăng luôn. ngày 60c.
✓∕√๖ۣۜYurisa父 tinh chế, tất chúc tinh tế.

Đang bình chọn Converter, đại gia bỏ ra vài giây vào ném 1 vote ủng hộ giùm.
Link : http://forum.truyencv.com/showthread.php?t=1830&page=11

id Tên Phí
97 Chương 97: 97 Chương: 97 vị diện bí văn cầu khen thưởng Miễn phí
98 Chương 98: 98 Chương: 98 Thiên Thư Huyễn Thần quyển Miễn phí
99 Chương 99: 99 Chương: 99 thế lực hệ thống Miễn phí
100 Chương 100: 100 Chương: 100 ly khai (thượng) Miễn phí
101 Chương 101: 101 Chương: 101 ly khai (trung) Miễn phí
102 Chương 102: 102 Chương: 102 ly khai Miễn phí
103 Chương 103: 103 Chương: 103 Mạc Thành Miễn phí
104 Chương 104: 104 Chương: 104 trước tiên gặp gỡ Băng Hoàng a ! Miễn phí
105 Chương 105: 105 Chương: 105 giao dịch Miễn phí
106 Chương 106: 106 Chương: 106 thật muốn Dị Hỏa Miễn phí
107 Chương 107: 107 Chương: 107 đến Thạch Mạc Thành Miễn phí
108 Chương 108: 108 Chương: 108 Thanh Lân đang ở đâu vậy ? Miễn phí
109 Chương 109: 109 Chương: 109 niềm vui ngoài ý muốn Miễn phí
110 Chương 110: 110 Chương: 110 tam huynh đệ mưu đồ bí mật Miễn phí
111 Chương 111: 111 Chương: 111 tìm kiếm Dị Hỏa Miễn phí
112 Chương 112: 112 Chương: 112 thu phục Song Đầu Xà Miễn phí
113 Chương 113: 113 Chương: 113 chúng mạnh mẽ mây tụ Miễn phí
114 Chương 114: 114 Chương: 114 . Giao thủ Miễn phí
115 Chương 115: 115 Chương: 115 . Dị biến xảy ra Miễn phí
116 Chương 116: 116 Chương: 116 . Tiêu Vân xuất thủ Miễn phí
117 Chương 117: 117 Chương: 117 đại chiến .. Miễn phí
118 Chương 118: 118 Chương: 118 đại chiến Miễn phí
119 Chương 119: 119 Chương: 119 đại chiến (3 ) Miễn phí
120 Chương 120: 120 Chương:: 120 . Vụ hộ pháp bỏ mình Miễn phí
122 Chương 122: 121 Chương: 121 . Chiến đấu kịch liệt Miễn phí
123 Chương 123: 122 Chương: 122, thu được Dị Hỏa Miễn phí
124 Chương 124: 123 Chương: 123 . Khắp nơi phản ứng Miễn phí
125 Chương 125: 124 Chương: 124 . Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tiêu thất ? Miễn phí
126 Chương 126: 125 Chương: 125 . Cùng Thải Lân gặp mặt Miễn phí
127 Chương 127: 126 Chương: 126 . Tiêu Vân điều kiện Miễn phí
128 Chương 128: 127 Chương: 127 chào tạm biệt Vân Vận Miễn phí
129 Chương 129: 128 Chương: 128 Thải Lân tiến hóa Miễn phí
130 Chương 130: 129 Chương: 129 . Kinh sợ Miễn phí
131 Chương 131: 130 Chương: 130 . Ly khai Miễn phí
132 Chương 132: 131 Chương: 131 . Chào tạm biệt Hải Ba Đông Miễn phí
133 Chương 133: 132 Chương: 132 . Hẹn nhau quần đỏ muội tử Miễn phí
134 Chương 134: 133 Chương: 133 . Hệ thống luyện đan (thượng) Miễn phí
135 Chương 135: 134 Chương: 134 . Hệ thống luyện đan (Hạ) Miễn phí
136 Chương 136: 135 Chương: 135 . Giải trừ phong ấn Miễn phí
137 Chương 137: 136 Chương: 136 . Sóng lớn bình tức Miễn phí
138 Chương 138: 137 Chương: 137 . Ly khai Miễn phí
139 Chương 139: 138 Chương: 138 . Tấn thăng điều kiện Miễn phí
140 Chương 140: 139 Chương: 140 . Đế nguyên Miễn phí
141 Chương 141: 140 Chương: 141 . Xuất phát Diêm thành Miễn phí
142 Chương 142: 141 Chương: 142 . Xung đột Miễn phí
143 Chương 143: 142 Chương: 143 . Khảo hạch Miễn phí
144 Chương 144: 143 Chương: 144 . Tam phẩm luyện dược sư Miễn phí
145 Chương 145: 144 Chương: 145 . Thanh Lân bị bắt Miễn phí
146 Chương 146: 145 Chương: 146 . Diêm thành dong binh đoàn Miễn phí
147 Chương 147: 146 Chương: 147 . Đánh đến cửa Miễn phí
148 Chương 148: 147 Chương: 148 . Có khác một tay Miễn phí
149 Chương 149: 148 Chương: 149 . Mặc Thừa dã tâm Miễn phí
150 Chương 150: 149 Chương: 150 . Giết Miễn phí
151 Chương 151: 150 Chương: 151 . Ngươi là Tiêu Vân Miễn phí
152 Chương 152: 151 Chương: 152 . Cuồng ngạo Miễn phí
153 Chương 153: 152 Chương: 153 . Diệt Diêm thành dong binh đoàn Miễn phí
154 Chương 154: 153 Chương: 154 . Bầu trời đại chiến Miễn phí
155 Chương 155: 154 Chương: 155 . Các ngươi đều phải chết Miễn phí
156 Chương 156: 155 Chương: 156 . Lần nữa đại chiến Miễn phí
157 Chương 157: 156 Chương: 157 . Thần Nguyên Miễn phí
158 Chương 158: 157 Chương: 158 . Điên cuồng Lục Man Miễn phí
159 Chương 159: 158 Chương: 159 . Tác dụng phụ Miễn phí
160 Chương 160: 159 Chương: 160 . Không gió Miễn phí
161 Chương 161: 160 Chương: 161 . Thiên tịch Đấu Đế Miễn phí
162 Chương 162: 161 Chương: 162 . Thần Nguyên hai phần Miễn phí
163 Chương 163: 162 Chương: 163 . Trung Châu thủ hộ người Miễn phí
164 Chương 164: 163 Chương: 164 . Hiểu biết Miễn phí
165 Chương 165: 164 Chương: 165 . Ly khai Miễn phí
166 Chương 166: 165 Chương: 166 . Xuyên toa Cổ Bàn Miễn phí
167 Chương 167: 166 Chương: 167 . Chào tạm biệt Tiểu Y Tiên (thượng) Miễn phí
168 Chương 168: 167 Chương: 168 . Chào tạm biệt Tiểu Y Tiên (Hạ) Miễn phí
169 Chương 169: 168 Chương: 169 . Tô Mị Miễn phí
170 Chương 170: 169 Chương: 170 . Lần nữa phân thân Miễn phí
171 Chương 171: 170 Chương: 171 . Phân thân hệ thống thăng cấp Miễn phí
172 Chương 172: 171 Chương: 172 . Đột kích Miễn phí
173 Chương 173: 172 Chương: 173 . Ngươi muốn cẩn thận Miễn phí
174 Chương 174: 173 Chương: 174 . Chiến lực toàn bộ khai hỏa Miễn phí
175 Chương 175: 174 Chương: 175 . Pháp Tắc Chi Lực Miễn phí
176 Chương 176: 175 Chương: 176 . Thời Gian Pháp Tắc Miễn phí
177 Chương 177: 179 Chương: 177 . Niết Bàn Miễn phí
178 Chương 178: 176 Chương: 178 . Thanh U Liệu Nguyên Miễn phí
179 Chương 179: 177 Chương: 179 . Sinh tử có số Miễn phí
180 Chương 180: 178 Chương: 180 . Bắc Man khu vực người thủ hộ cầu khen thưởng Miễn phí
181 Chương 181: 180 Chương: 181 . Có sâu xa Miễn phí
182 Chương 182: 181 Chương: 182 . Song phi muôn năm canh hai Miễn phí
183 Chương 183: 182 Chương: 183 . Tiểu Y Tiên tuyển trạch canh ba Miễn phí
184 Chương 184: 183 Chương: 184 . Thanh Lân tuyển trạch Miễn phí
185 Chương 185: 184 Chương: 185 . Đại thu hoạch canh hai Miễn phí
186 Chương 186: 185 Chương: 186 . Minh Hỏa Sư Vương Miễn phí
187 Chương 187: 186 Chương: 187 . Ly khai cầu khen thưởng Miễn phí
188 Chương 188: 187 Chương: 188 . Lục Man cũng muốn ly khai Miễn phí
189 Chương 189: 188 Chương: 189 . Chào tạm biệt Thải Lân Miễn phí
190 Chương 190: 189 Chương: 190 . Song tu mũ Miễn phí
191 Chương 191: 190 Chương: 191 . Hồn Điện nằm vùng Miễn phí
192 Chương 192: 191 Chương: 192 . Chế tác (tìm) cách Miễn phí
193 Chương 193: 192 Chương: 193 . Đi trước đế đô Miễn phí
194 Chương 194: 193 Chương: 194 . Chào tạm biệt Nhã Phi Miễn phí
196 Chương 196: 194 Chương: 196 . Hoàn khố Miễn phí
197 Chương 197: 195 Chương: 197 . Đánh con thì cha tới Miễn phí
198 Chương 198: 196 Chương: 198 . Hải Lão hiện thân Miễn phí
199 Chương 199: 197 Chương: 199 . Tiêu Vân cường thế Miễn phí
200 Chương 200: 198 Chương: 200 . Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hội nghị Miễn phí
201 Chương 201: 199 Chương: 201 . Mỗi bên thế lực phản ứng (thượng) Miễn phí
202 Chương 202: 200 Chương: 202 . Mỗi bên thế lực phản ứng (trung) Miễn phí
203 Chương 203: 201 Chương: 203 . Mỗi bên thế lực phản ứng (Hạ) Miễn phí
204 Chương 204: 202 Chương: 204 . Thế cục Miễn phí
205 Chương 205: 203 Chương: 205 . Hai nàng tới chơi Miễn phí
206 Chương 206: 204 Chương: 206 . Nói chuyện Miễn phí
207 Chương 207: 205 Chương: 207 . Nạp Lan Yên Nhiên cầu khen thưởng Miễn phí
209 Chương 209: 206 Chương: 209 . Nạp Lan lão gia bệnh tình nguy kịch Miễn phí
210 Chương 210: 207 Chương: 210 . Trị liệu Miễn phí
211 Chương 211: 208 Chương: 211 . Phiền phức Miễn phí
212 Chương 212: 209 Chương: 212 . Trừ độc Miễn phí
213 Chương 213: 210 Chương: 213 . Cô gái nhỏ Miễn phí
214 Chương 214: 211 Chương: 214 . Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thịnh yến (1 ) Miễn phí
215 Chương 215: 212 Chương: 215 . Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thịnh yến (2 ) Miễn phí
216 Chương 216: 213 Chương: 216 . Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thịnh yến (3 ) Miễn phí
217 Chương 217: 214 Chương: 217 Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thịnh yến (4 ) Miễn phí
218 Chương 218: 215 Chương: 218 . Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thịnh yến (5 ) Miễn phí
219 Chương 219: 216 Chương: 219 . Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thịnh yến (6 ) Miễn phí
220 Chương 220: 217 Chương: 220 . Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thịnh yến (7 ) Miễn phí
221 Chương 221: 218 Chương: 221 . Liên minh mới thành lập (1 ) Miễn phí
222 Chương 222: 219 Chương: 222 . Liên minh mới thành lập (2 ) Miễn phí
223 Chương 223: 220 Chương: 223 . Liên minh mới thành lập (3 ) Miễn phí
224 Chương 224: 221 Chương: 224 . Liên minh mới thành lập (3 ) Miễn phí
225 Chương 225: 222 Chương: 225 . Liên minh mới thành lập (4 ) Miễn phí
226 Chương 226: 223 Chương: 226 . Mời chào Pháp Mã (1 ) cầu khen thưởng Miễn phí
227 Chương 227: 224 Chương: 227 . Mời chào Pháp Mã (2 ) Miễn phí
228 Chương 228: 225 Chương: 228 . Mời chào Pháp Mã (3 ) Miễn phí
229 Chương 229: 226 Chương: 229 . Mời chào Pháp Mã (4 ) Miễn phí
230 Chương 230: 227 Chương: 230 . Mời chào Pháp Mã (5 ) Miễn phí
231 Chương 231: 228 Chương: 231 . Hôn ước (1 ) Miễn phí
232 Chương 232: 229 Chương: 232 . Hôn ước (2 ) Miễn phí
233 Chương 233: 230 Chương: 233 . Tỷ đấu (1 ) Miễn phí
234 Chương 234: 231 Chương: 234 . Tỷ đấu (2 ) Miễn phí
235 Chương 235: 232 Chương: 235 . Tỷ đấu (3 ) Miễn phí
236 Chương 236: 233 Chương: 236 . Tỷ đấu (4 ) Miễn phí
237 Chương 237: 234 Chương: 237 . Tỷ đấu (5 ) cầu khen thưởng Miễn phí
238 Chương 238: 235 Chương: 238 . Tỷ đấu (6 ) Miễn phí
239 Chương 239: 236 Chương: 239 . Tỷ đấu (7 ) Miễn phí
240 Chương 240: 237 Chương: 240 . Đánh bại (1 ) Miễn phí
242 Chương 242: 238 Chương: 241 . Đánh bại (2 ) Miễn phí
243 Chương 243: 239 Chương: 242 . Đánh bại (3 ) Miễn phí
244 Chương 244: 240 Chương: 243 . Đánh bại (4 ) Miễn phí
245 Chương 245: 241 Chương: 244 . Đánh chết (1 ) Miễn phí
246 Chương 246: 242 Chương: 245 . Đánh chết (2 ) Miễn phí
247 Chương 247: 243 Chương: 246 . Đánh chết (3 ) Miễn phí
248 Chương 248: 244 Chương: 247 . Đại chiến bắt đầu (1 ) Miễn phí
249 Chương 249: 245 Chương: 248 . Đại chiến bắt đầu (2 ) Miễn phí
250 Chương 250: 246 Chương: 249 . Đại chiến bắt đầu (3 ) Miễn phí
251 Chương 251: 247 Chương: 250 . Đại chiến bắt đầu (4 ) Miễn phí
252 Chương 252: 248 Chương: 251 . Đại chiến bắt đầu (5 ) Miễn phí
253 Chương 253: 249 Chương: 252 . Đại chiến bắt đầu (6 ) Miễn phí
254 Chương 254: 250 Chương: 253 . Quyết chiến (1 ) Miễn phí
255 Chương 255: 251 Chương: 254 . Quyết chiến (2 ) Miễn phí
256 Chương 256: 252 Chương: 255 . Quyết chiến (3 ) Miễn phí
257 Chương 257: 253 Chương: 257 . Quyết đấu (5 ) Miễn phí
258 Chương 258: 254 Chương: 258 . Quyết đấu (6 ) Miễn phí
259 Chương 259: 255 Chương: 259 . Hiện thân Miễn phí
260 Chương 260: 256 Chương: 260 . Hư vô Miễn phí
261 Chương 261: 257 Chương: 261 . Thôn phệ Miễn phí
262 Chương 262: 258 Chương: 262 . Về nhà (1 ) Miễn phí
263 Chương 263: 259 Chương: 263 . Về nhà (2 ) Miễn phí
264 Chương 264: 260 Chương: 2 64 . Về nhà (3 ) Miễn phí
265 Chương 265: 261 Chương: 265 . Về nhà (4 ) Miễn phí
266 Chương 266: 262 Chương: 266 . Tiêu gia nguy cơ (1 ) Miễn phí
267 Chương 267: 263 Chương: 267 . Tiêu gia nguy cơ (2 ) Miễn phí
268 Chương 268: 2 64 Chương: 268 . Tiêu gia nguy cơ (3 ) Miễn phí
269 Chương 269: 265 Chương: 269 . Bảo bảo hệ thống (1 ) Miễn phí
270 Chương 270: 266 Chương: 270 . Bảo bảo hệ thống (2 ) Miễn phí
271 Chương 271: 267 Chương: 271 . Bảo bảo hệ thống (3 ) đát Miễn phí
272 Chương 272: 268 Chương: 272 . Chiêu sinh (1 ) Miễn phí
273 Chương 273: 269 Chương: 273 . Chiêu sinh (2 ) Miễn phí
274 Chương 274: 270 Chương: 274 . Chiêu sinh (3 ) Miễn phí
275 Chương 275: 271 Chương: 275 . Chiêu sinh (4 ) Miễn phí
276 Chương 276: 272 Chương: Thiếu 276 . Xuất phát (1 ) Miễn phí
277 Chương 277: 273 Chương: 277 . Xuất phát (2 ) Miễn phí
278 Chương 278: 274 Chương: 278 . Đạt được (1 ) Miễn phí
279 Chương 279: 275 Chương: 279 . Đạt được (2 ) Miễn phí
280 Chương 280: 276 Chương: 280 . Đạt được (3 ) Miễn phí
281 Chương 281: 277 Chương: 281 . Đạt được (4 ) Miễn phí
282 Chương 282: 278 Chương: 282 . Đạt được (5 ) Miễn phí
283 Chương 283: 279 Chương: 283 . Kiếm quyết (1 ) Miễn phí
284 Chương 284: 280 Chương: 284 . Kiếm quyết (2 ) Miễn phí
285 Chương 285: 281 Chương: 285 . Kiếm quyết (3 ) Miễn phí
286 Chương 286: 282 Chương: 286 . Kiếm quyết (4 ) Miễn phí
287 Chương 287: 283 Chương: 287 . Thống nhất (1 ) Miễn phí
288 Chương 288: 284 Chương: 288 . Thống nhất (2 ) Miễn phí
289 Chương 289: 285 Chương: 289 . Thống nhất (3 ) Miễn phí
290 Chương 290: 286 Chương: 290 . Thống nhất (4 ) Miễn phí
291 Chương 291: 287 Chương: 291 . Thống nhất (4 ) Miễn phí
292 Chương 292: 288 Chương: 292 . Nhận lời mời (1 ) Miễn phí
293 Chương 293: 289 Chương: 293 . Nhận lời mời (2 ) Miễn phí
294 Chương 294: 290 Chương: 294 . Nhận lời mời (3 ) Miễn phí
295 Chương 295: 291 Chương: 295 . Nhận lời mời (4 ) Miễn phí
296 Chương 296: 292 Chương: 296 . Nhận lời mời (5 ) Miễn phí
297 Chương 297: 293 Chương: 297 . Nhận lời mời (6 ) Miễn phí
298 Chương 298: 294 Chương: 298 . Làm giáo (1 ) Miễn phí
299 Chương 299: 295 Chương: 299 . Làm giáo Miễn phí
300 Chương 300: 296 Chương: 300 . Hấp thu (1 ) Miễn phí
301 Chương 301: 297 Chương: 301 . Hấp thu (2 ) Miễn phí
303 Chương 303: 298 Chương: 303 . Đi học Miễn phí
304 Chương 304: 299 Chương: 304 . Cuộc sống yên tĩnh Miễn phí
305 Chương 305: 300 Chương: 305 . Vu hãm Miễn phí
306 Chương 306: 302 Chương: 306 . Giết ma (2 ) Miễn phí
307 Chương 307: 303 Chương: 307 . Bạo động khí tức tử vong Miễn phí
308 Chương 308: 304 Chương: 308 . Vong Linh cây Miễn phí
309 Chương 309: 305 Chương: 309 . Phong vân dũng động (1 ) Miễn phí
310 Chương 310: 306 Chương: 310 . Phong vân dũng động (2 ) Miễn phí
311 Chương 311: 307 Chương: 311 . Phong vân dũng động (3 ) Miễn phí
312 Chương 312: 308 Chương: 312 . Phong vân dũng động (4 ) Miễn phí
313 Chương 313: 309 Chương: 313 . Hợp tác (1 ) Miễn phí
314 Chương 314: 310 Chương: 314 . Hợp tác (2 ) Miễn phí
315 Chương 315: 311 Chương: 315 . Hợp tác (3 ) Miễn phí
316 Chương 316: 312 Chương: 316 . Hợp tác (4 ) Miễn phí
317 Chương 317: 313 Chương: 317 . Hợp tác (5 ) Miễn phí
318 Chương 318: 314 Chương: 318 . Cướp đoạt (1 ) Miễn phí
319 Chương 319: 315 Chương: 319 . Cướp đoạt (2 ) Miễn phí
320 Chương 320: 316 Chương: 320 . Cướp đoạt (3 ) Miễn phí
321 Chương 321: 317 Chương: 321 . Cướp đoạt (4 ) Miễn phí
322 Chương 322: 318 Chương: 322 . Đại sát tứ phương (1 ) Miễn phí
323 Chương 323: 319 Chương: 323 . Đại sát tứ phương (2 ) Miễn phí
324 Chương 324: 320 Chương: 324 . Chân tướng Miễn phí
325 Chương 325: 321 Chương: 325 . Đỉnh phong Miễn phí
326 Chương 326: 322 Chương: 326 . Bức luiwWw . W AngShuGE . Co M Miễn phí
327 Chương 327: 323 Chương: 327 . Tự thành thế giới Miễn phí
328 Chương 328: 324 Chương: 328 . Vô địch Miễn phí
329 Chương 329: 325 Chương: 329 . Không thể buông tha (1 ) Miễn phí
330 Chương 330: 326 Chương: 330 . Không thể buông tha (2 ) Miễn phí
331 Chương 331: 327 Chương: 331 . Vong Linh tàng cây phía dưới, Lập Địa Thành Thánh (1 ) Miễn phí
332 Chương 332: 328 Chương: 332 . Vong Linh tàng cây phía dưới, Lập Địa Thành Thánh (2 ) Miễn phí
333 Chương 333: 329 Chương: 333 . Vong Linh tàng cây phía dưới, Lập Địa Thành Thánh (3 ) Miễn phí
334 Chương 334: 330 Chương: 334 . Vong Linh tàng cây phía dưới, Lập Địa Thành Thánh (4 ) Miễn phí
335 Chương 335: 331 Chương: 335 . Luyện chế đan dược (1 ) Miễn phí
336 Chương 336: 332 Chương: 336 . Luyện chế đan dược (2 ) Miễn phí
337 Chương 337: 333 Chương: 337 . Ngươi là sư phụ à? Miễn phí
338 Chương 338: 334 Chương: 338 . Đáy tháp (1 ) Miễn phí
339 Chương 339: 335 Chương: 339 . Đáy tháp (2 ) Miễn phí
340 Chương 340: 336 Chương: 340 . Đáy tháp (3 ) Miễn phí
341 Chương 341: 337 Chương: 341 . Đáy tháp (4 ) Miễn phí
342 Chương 342: 338 Chương: 342 . Hỏa Tinh cung (1 ) Miễn phí
343 Chương 343: 339 Chương: 343 . Hỏa Tinh cung (2 ) Miễn phí
344 Chương 344: 340 Chương: 344 . Hỏa Tinh cung (3 ) Miễn phí
345 Chương 345: 341 Chương: 345 . Hướng Trung Châu xuất phát Miễn phí
346 Chương 346: 342 Chương: 346 . Thống nhất đại lục Miễn phí
ID Tên
ID Comment