Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Thiên Hạ

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHQuân SựLịch Sử
Tác giả: Cao Nguyệt
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-19 06:10:34
Mới nhất: 2019-04-19 06:16:45 (Chương 708)
Lượt xem: 2 / Lợi nhuận: 250 / Bình luận: 0 / Chương: 436 / Điểm đề cử: 0

Năm Thiên Bảo thứ năm, Đại Đường lập nước đã qua trăm năm, trải qua gần mười năm trị quốc, Lý Long Cơ đã biết thiên mệnh hơi mỏi mệt, từ sau khi hắn sắc phong Dương thị làm Quý phi, tâm tư của hắn cũng dần dần rời bỏ triều chính buồn tẻ mà lộn xộn.
“Suốt ngày múa hát thung dung, tiếng tơ tiếng trúc sau lòng quân vương”.
(Trích Trường Hận Ca – Bạch Cư Dị - Tản Đà)

Hắn bắt đầu thỏa thích trong âm nhạc ca múa, từ nay về sau Hoàng đế không triều sớm…

Mà ngay mùa xuân năm này, một nhân vật mới đã đến Túc Lâu Phong Thú Bảo An Tây, một kẻ xuyên qua đến từ đời sau, trước vào quân đội trấn thủ biên cương, chống địch bên ngoài mới hiện tài hoa, lại đưa Công chúa vào kinh, bước vào trung tâm quyền lực của Đại Đường. Trong thời gian ngắn ngủn, hắn từ một nam nhi kiên cường đời sau, biến thành một vị anh hùng thịnh thế trí dũng song toàn.

Đây là một bộ đại tác “Đường xuyên” (tác phẩm lớn xuyên qua Đại Đường) độ dài rất lớn, bắt đầu bởi tác giả Cao Nguyệt nổi tiếng hành văn cao siêu, vì bạn mà bày ra vở kịch lớn xuyên việt Thịnh Đường hết sức đặc sắc, chiến tranh tái ngoại (phía bắc Trường thành) nổ ra, cảnh tàn sát khốc liệt trên triều đường, ngồi xem giang sơn như bức họa, lại có mỹ nhân như ngọc, trong nhất thời giang sơn mỹ nhân, hết thảy Thịnh Đường uốn lượn quanh co

id Tên Phí
239 Chương 239: Tây tào chi chiến Miễn phí
240 Chương 240: Bắc thành thất thủ Miễn phí
241 Chương 241: Đế quốc công chúa Miễn phí
242 Chương 242: Lịch sử ngã ba Miễn phí
243 Chương 243: Đát thành quyết chiến - Thượng Miễn phí
244 Chương 244: Đát thành quyết chiến - Hạ Miễn phí
245 Chương 245: nắm trong tay giữa sông - Thượng Miễn phí
246 Chương 246: nắm trong tay giữa sông - Hạ Miễn phí
247 Chương 247: Tiền chi mưu Miễn phí
248 Chương 248: Trở về chính bản thân Miễn phí
249 Chương 249: Các hữu tâm sự Miễn phí
250 Chương 250: Minh Châu thân cận Miễn phí
251 Chương 251: Trường An mật sử Miễn phí
252 Chương 252: Vào thành phong ba - Thượng Miễn phí
253 Chương 253: Vào thành phong ba - Hạ Miễn phí
254 Chương 254: Quý phi thiết yến Miễn phí
255 Chương 255: Đêm gặp quý phi Miễn phí
256 Chương 256: Lệ vương gặp chuyện Miễn phí
257 Chương 257: Phong vân đột nhiên biến Miễn phí
258 Chương 258: Ngoài ý liệu Miễn phí
259 Chương 259: Cởi bỏ gông xiềng Miễn phí
260 Chương 260: Khai trương phong ba Miễn phí
261 Chương 261: Mặt thụ tuỳ cơ Miễn phí
262 Chương 262: Thay đổi bất ngờ - Thượng Miễn phí
263 Chương 263: Thay đổi bất ngờ - Hạ Miễn phí
264 Chương 264: Tiên phát chế nhân Miễn phí
265 Chương 265: Dẫn quân nhập úng Miễn phí
266 Chương 266: Lý vương kết minh Miễn phí
267 Chương 267: Lệ vương Lý Diễm Miễn phí
268 Chương 268: Mượn đao giết người - Thượng Miễn phí
269 Chương 269: Mượn đao giết người - Trung Miễn phí
270 Chương 270: Mượn đao giết người - Hạ Miễn phí
271 Chương 271: Hai bút cùng vẽ Miễn phí
272 Chương 272: Gặp lại Hoa Hoa Miễn phí
273 Chương 273: Nguy cơ dấu diếm Miễn phí
274 Chương 274: Độc Cô gia yến Miễn phí
275 Chương 275: Lấy thế bức nhân Miễn phí
276 Chương 276: Ca Thư chi lo Miễn phí
277 Chương 277: Dương gia chi hoạn Miễn phí
278 Chương 278: Cao ông quyết định Miễn phí
279 Chương 279: triều hội chi tranh thượng Miễn phí
280 Chương 280: triều hội chi tranh trung Miễn phí
281 Chương 281: triều hội chi tranh hạ Miễn phí
282 Chương 282: Có sử ở xa tới Miễn phí
283 Chương 283: Lộc sơn tính toán Miễn phí
284 Chương 284: Có thất hiểu được Miễn phí
291 Chương 291: Khẩn cấp Miễn phí
292 Chương 292: Đại Đường Đại Thực Miễn phí
293 Chương 293: Thấy lợi tối mắt Miễn phí
294 Chương 294: Binh bất yếm trá Miễn phí
295 Chương 295: Giải quyết tình hình tai nạn Miễn phí
296 Chương 296: Ông tế gặp Miễn phí
297 Chương 297: Cùng mĩ du trang - Thượng Miễn phí
298 Chương 298: Cùng mĩ du trang - Hạ Miễn phí
299 Chương 299: Khánh An lập gia đình - Thượng Miễn phí
300 Chương 300: Khánh An lập gia đình - Hạ Miễn phí
301 Chương 301: Tuyệt không cam tâm Miễn phí
302 Chương 302: kim thiền thoát xác Miễn phí
303 Chương 303: tây thiên họa Miễn phí
304 Chương 304: các nghi ngờ tâm tư Miễn phí
305 Chương 305: chương phối hợp ăn ý Miễn phí
306 Chương 306: Địch nhân chung Miễn phí
307 Chương 307: Đầy trời ra giá Miễn phí
308 Chương 308: Phản trở về liên minh Miễn phí
309 Chương 309: Khánh An tân huyện Miễn phí
310 Chương 310: Phu nhân ngoại giao Miễn phí
311 Chương 311: Kinh nghe thấy bán quan Miễn phí
312 Chương 312: Bán quan chi án - Thượng Miễn phí
313 Chương 313: Bán quan chi án - Hạ Miễn phí
314 Chương 314: Trợ tình mùi hoa Miễn phí
315 Chương 315: Có chuyện xảy ra Miễn phí
316 Chương 316: Thổ Phiên chiến dịch - Thượng Miễn phí
317 Chương 317: Thổ Phiên chiến dịch - Trung Miễn phí
318 Chương 318: Thổ Phiên chiến dịch - Hạ Miễn phí
319 Chương 319: Nguy cơ sơ phát hiện Miễn phí
320 Chương 320: Rút củi dưới đáy nồi Miễn phí
321 Chương 321: Làm tức giận mặt rồng Miễn phí
322 Chương 322: Thân phận bại lộ Miễn phí
323 Chương 323: Nguy cơ gia tăng Miễn phí
324 Chương 324: Đi thêm nhất kì Miễn phí
325 Chương 325: Trọng kiếm vô phong Miễn phí
326 Chương 326: Đế quốc đối xử Miễn phí
327 Chương 327: Vợ chồng đêm nói Miễn phí
328 Chương 328: Thần bí thương đội Miễn phí
329 Chương 329: Tuyết hôm qua khách Miễn phí
330 Chương 330: nước chảy cố ý Miễn phí
331 Chương 331: Lần đầu đàm phán Miễn phí
332 Chương 332: Ngọc nô phong ba Miễn phí
333 Chương 333: Chịu cái cặp bản khí Miễn phí
335 Chương 335: Đế quốc công chúa - Hạ Miễn phí
336 Chương 336: Khách không mời mà đến Miễn phí
337 Chương 337: Hà Trung bạo loạn Miễn phí
338 Chương 338: Hai bút cùng vẽ - Thượng Miễn phí
339 Chương 339: Hai bút cùng vẽ - Hạ Miễn phí
340 Chương 340: Lại lập quy củ Miễn phí
341 Chương 341: Hai quân giằng co Miễn phí
342 Chương 342: qua sông ngăn chặn - Thượng Miễn phí
343 Chương 343: qua sông ngăn chặn - Hạ Miễn phí
344 Chương 344: Danh tướng tử Miễn phí
345 Chương 345: Hồi Hột tộc khấu biên Miễn phí
346 Chương 346: Lý Dự chi ưu Miễn phí
348 Chương 348: Xuất binh Hồi Hột tộc Miễn phí
349 Chương 349: Không cam lòng biếm truất Miễn phí
350 Chương 350: Ngũ con sách lược Miễn phí
351 Chương 351: Một phong mật thư Miễn phí
352 Chương 352: Thái Thực gặp nạn Miễn phí
353 Chương 353: Cương mà không phản Miễn phí
354 Chương 354: Hồi Hột tộc triệt binh Miễn phí
355 Chương 355: Cự không giao quyền Miễn phí
356 Chương 356: sơ triển đầu giác Miễn phí
357 Chương 357: Triều đình gãy Miễn phí
358 Chương 358: Xuất hồ ý liêu Miễn phí
359 Chương 359: An Tây kì binh Miễn phí
360 Chương 360: Quý phi vì khách Miễn phí
361 Chương 361: trở lại kinh thành Miễn phí
362 Chương 362: ông tế giải hòa Miễn phí
363 Chương 363: vô tình gặp được cố nhân Miễn phí
364 Chương 364: nguy cơ tiệm khởi Miễn phí
365 Chương 365: Lộc sơn đưa bò Miễn phí
366 Chương 366: Phi viện Đồng Quan Miễn phí
367 Chương 367: Bóng ma khó tiêu Miễn phí
368 Chương 368: lui mà kết võng Miễn phí
369 Chương 369: Chặn lại Hà Đông Miễn phí
370 Chương 370: Thiên hạ sáu phần Miễn phí
371 Chương 371: Khánh An có sau Miễn phí
372 Chương 372: Đế quốc hiệp ước - Thượng Miễn phí
373 Chương 373: Đế quốc hiệp ước - Trung Miễn phí
374 Chương 374: Đế quốc hiệp ước - Hạ Miễn phí
375 Chương 375: dùng người thì không nghi ngờ người Miễn phí
376 Chương 376: Nguy cơ vội vả tới Miễn phí
377 Chương 377: Tình báo làm đầu Miễn phí
378 Chương 378: huyết chiến Nguyệt Thị - Thượng Miễn phí
379 Chương 379: huyết chiến Nguyệt Thị - Trung Miễn phí
380 Chương 380: huyết chiến Nguyệt Thị - Hạ Miễn phí
381 Chương 381: Thổ Xích huyết chiến Miễn phí
382 Chương 382: viễn chinh Tín Đức - Thượng Miễn phí
383 Chương 383: viễn chinh Tín Đức - Hạ Miễn phí
384 Chương 384: Hà Tây nguy cơ Miễn phí
385 Chương 385: Thứ nhất uy hiếp Miễn phí
386 Chương 386: Khẩn cấp ứng đối Miễn phí
387 Chương 387: Trương Dịch kinh hồn Miễn phí
388 Chương 388: Vạn dặm cầu sính Miễn phí
389 Chương 389: Trở lại An Tây Miễn phí
390 Chương 390: Thượng binh phạt mưu Miễn phí
391 Chương 391: tiền chiến tranh - Thượng Miễn phí
392 Chương 392: Tiền chiến tranh - Trung Miễn phí
393 Chương 393: Tiền chiến tranh - Hạ Miễn phí
394 Chương 394: Tin tức để lộ Miễn phí
395 Chương 395: Phụ tử phản bội Miễn phí
396 Chương 396: Một kích trí mệnh Miễn phí
397 Chương 397: Sở hà đãi vàng Miễn phí
398 Chương 398: Sơn cốc cấm địa Miễn phí
399 Chương 399: Dạ tập kia thành Miễn phí
400 Chương 400: Mưa gió nổi lên Miễn phí
401 Chương 401: Túc Đặc thương nhân Miễn phí
402 Chương 402: Khán phá mê cục Miễn phí
403 Chương 403: Hoa Lạt Tử Mô Miễn phí
404 Chương 404: Trí mạng tình hình trong nước Miễn phí
405 Chương 405: bất chiến khuất nhân. Miễn phí
406 Chương 406: Huyết tẩy hỏa tìm Miễn phí
407 Chương 407: Sa mạc đất khô cằn Miễn phí
408 Chương 408: Vây thành chi chiến - Thượng Miễn phí
409 Chương 409: Vây thành chi chiến - Trung Miễn phí
410 Chương 410: Vây thành chi chiến - Hạ Miễn phí
411 Chương 411: Chém tận giết tuyệt Miễn phí
412 Chương 412: Ngưng chiến hiệp nghị Miễn phí
413 Chương 413: Thái tổ thượng hoàng Miễn phí
414 Chương 414: Triều đình vay tiền Miễn phí
415 Chương 415: Lý Hanh ngầm hỏi Miễn phí
416 Chương 416: Hoắc quốc công chúa - Thượng Miễn phí
417 Chương 417: Hoắc quốc công chúa - Hạ Miễn phí
418 Chương 418: Kiếm đi nét bút nghiêng Miễn phí
419 Chương 419: Không thể thỏa hiệp Miễn phí
420 Chương 420: Các lộ chư hầu Miễn phí
421 Chương 421: Ngoài ý muốn phóng khách Miễn phí
422 Chương 422: đệ tam cánh quân Miễn phí
423 Chương 423: Hoàn toàn quyết liệt Miễn phí
424 Chương 424: Nghênh chiến an tặc - Thượng Miễn phí
425 Chương 425: Nghênh chiến an tặc - Trung Miễn phí
426 Chương 426: Nghênh chiến an tặc - Hạ Miễn phí
427 Chương 427: Mạc Bắc kì binh Miễn phí
428 Chương 428: Giết diệt Dương gia Miễn phí
429 Chương 429: Tuy Châu huyết chiến Miễn phí
430 Chương 430: Nhất thạch đánh ba Miễn phí
431 Chương 431: Dương gia không cam lòng Miễn phí
432 Chương 432: Dày đặc bố cục Miễn phí
433 Chương 433: ba cái điều kiện Miễn phí
434 Chương 434: Hoàng trang kinh hồn - Thượng Miễn phí
435 Chương 435: Hoàng trang kinh hồn [ trung Miễn phí
436 Chương 436: Hoàng trang kinh hồn - Hạ Miễn phí
437 Chương 437: Ai vì tân đế Miễn phí
438 Chương 438: Vừa đấm vừa xoa Miễn phí
439 Chương 439: Tình thế đột biến Miễn phí
440 Chương 440: Giết người lập uy Miễn phí
441 Chương 441: Hoàng hậu trân châu Miễn phí
442 Chương 442: xe ngựa phong ba Miễn phí
443 Chương 443: Thục Vương bức hôn Miễn phí
444 Chương 444: Hàm Dương sự kiện Miễn phí
445 Chương 445: Chế tài Ca Thư Miễn phí
446 Chương 446: Hán Trung kinh biến Miễn phí
447 Chương 447: tạm khí hiềm khích lúc trước Miễn phí
448 Chương 448: Hoa Hoa đầu tư Miễn phí
449 Chương 449: Tiên lễ hậu binh Miễn phí
450 Chương 450: gà nhà bôi mặt đá nhau Miễn phí
451 Chương 451: Chua sót rượu thuốc Miễn phí
452 Chương 452: Bị bắt rút quân Miễn phí
453 Chương 453: Gây dựng lại Thiên ngưu Miễn phí
454 Chương 454: Minh Châu đến thỉnh Miễn phí
455 Chương 455: Bùi gia đại thọ - Thượng Miễn phí
456 Chương 456: Bùi gia đại thọ - Trung Miễn phí
457 Chương 457: Bùi gia đại thọ - Hạ Miễn phí
458 Chương 458: Thành Đô gởi thư Miễn phí
459 Chương 459: Chi tiết mọc lan tràn Miễn phí
460 Chương 460: Trảo bộ gian tế Miễn phí
461 Chương 461: Lấy bỉ chi đạo - Thượng Miễn phí
462 Chương 462: Lấy bỉ chi đạo - Trung Miễn phí
463 Chương 463: Lấy bỉ chi đạo - Hạ Miễn phí
464 Chương 464: Triều hội chi tranh - Thượng Miễn phí
465 Chương 465: triều hội chi tranh - Hạ Miễn phí
466 Chương 466: Hôn nhân như Miễn phí
467 Chương 467: Quý phi mất tích Miễn phí
468 Chương 468: Thôi thị chi bệnh Miễn phí
469 Chương 469: Quan Trung nội chiến Miễn phí
470 Chương 470: Quan Trung nội chiến - Hạ Miễn phí
471 Chương 471: Độc Cô gia yến - Thượng Miễn phí
472 Chương 472: Độc Cô gia yến - Hạ Miễn phí
473 Chương 473: Thổ Phiên đối xử Miễn phí
474 Chương 474: Tổ tôn tuyệt tình Miễn phí
475 Chương 475: tướng quân ôm ngọc Miễn phí
476 Chương 476: Bình Lâu sự kiện - Thượng Miễn phí
477 Chương 477: Bình Lâu sự kiện - Hạ Miễn phí
478 Chương 478: Thuận người hưng thịnh Miễn phí
479 Chương 479: Khói lửa tiệm khởi Miễn phí
480 Chương 480: Cao nguyên khói lửa Miễn phí
481 Chương 481: Cửu Khúc chi chiến - Thượng Miễn phí
482 Chương 482: Cửu Khúc chi chiến - Hạ Miễn phí
483 Chương 483: Hoá trang lên sân khấu - Thượng Miễn phí
484 Chương 484: Hoá trang lên sân khấu - Hạ Miễn phí
485 Chương 485: Hung phạm là ai Miễn phí
486 Chương 486: tung tích địch sơ phát hiện Miễn phí
487 Chương 487: Kim sơn bầy sói Miễn phí
488 Chương 488: Huyết chiến Thả Mạt - Thượng Miễn phí
489 Chương 489: Huyết chiến Thả Mạt - Trung Miễn phí
490 Chương 490: Huyết chiến Thả Mạt - Hạ Miễn phí
491 Chương 491: thả thành quyết chiến Miễn phí
492 Chương 492: bày mưu nghĩ kế Miễn phí
493 Chương 493: Thiên hạ chiến lược Miễn phí
494 Chương 494: Ẩn Long tụ hội Miễn phí
496 Chương 496: Thiên ngưu kim ngô Miễn phí
497 Chương 497: Nguy cơ tăng lên Miễn phí
498 Chương 498: lộc sơn điều kiện Miễn phí
499 Chương 499: cao nguyên thám báo Miễn phí
500 Chương 500: tán phổ tin tức Miễn phí
501 Chương 501: Bố binh giữa sông Miễn phí
502 Chương 502: A Mạn chi loạn Miễn phí
503 Chương 503: Cắt đứt đường về Miễn phí
504 Chương 504: Tuyết vực kì binh Miễn phí
505 Chương 505: Chuyện ngoài ý muốn Miễn phí
506 Chương 506: dũng sĩ trở về Miễn phí
507 Chương 507: Hoàng đế nhuộm bệnh nhẹ Miễn phí
509 Chương 509: Độc xà chi tâm Miễn phí
510 Chương 510: Đăng cơ chi chiến - Thượng Miễn phí
511 Chương 511: Đăng cơ chi chiến - Hạ Miễn phí
512 Chương 512: Phong cập nam bắc Miễn phí
513 Chương 513: chặt đứt đường lui Miễn phí
514 Chương 514: Kịch chiến hành quân Miễn phí
515 Chương 515: ngươi lừa ta gạt Miễn phí
517 Chương 517: Thổ Phiên ván cờ - Thượng Miễn phí
518 Chương 518: Thổ Phiên ván cờ - Hạ Miễn phí
519 Chương 519: Đêm trăng tròn - Thượng Miễn phí
520 Chương 520: Đêm trăng tròn - Trung Miễn phí
521 Chương 521: Đêm trăng tròn - Hạ Miễn phí
522 Chương 522: Mẹ con sinh khích Miễn phí
523 Chương 523: gia quy quốc pháp Miễn phí
524 Chương 524: Khu sói nhập thục? Miễn phí
525 Chương 525: Cấp thương đối sách Miễn phí
526 Chương 526: Chim sợ cành cong Miễn phí
527 Chương 527: Các hữu tâm tư Miễn phí
528 Chương 528: Họa thủy nam đến Miễn phí
529 Chương 529: Mưu sự tại nhân Miễn phí
530 Chương 530: Thái Hậu trân châu Miễn phí
531 Chương 531: Kính châu nạn trộm cướp Miễn phí
532 Chương 532: Vương phủ hoạn quan Miễn phí
533 Chương 533: chợ đêm vô tình gặp được Miễn phí
534 Chương 534: Bùi gia danh phận Miễn phí
535 Chương 535: Tử nghi vào kinh Miễn phí
536 Chương 536: Đế vương thuật Miễn phí
537 Chương 537: Bùi Mân từ chức Miễn phí
538 Chương 538: Minh hoàng tử Miễn phí
539 Chương 539: Hòe thụ chuyện quê nhà Miễn phí
540 Chương 540: Quang Bật tâm cơ Miễn phí
541 Chương 541: Dạ tập Huỳnh Dương Miễn phí
542 Chương 542: Vào thành Lạc Dương Miễn phí
543 Chương 543: Thái Miếu cao bối Miễn phí
544 Chương 544: làm theo quan trường Miễn phí
545 Chương 545: Tướng quân đổi nghề Miễn phí
546 Chương 546: Dã tâm chi tướng Miễn phí
547 Chương 547: Hà Đông thời cuộc Miễn phí
548 Chương 548: Lão tướng xuất mã Miễn phí
549 Chương 549: Nam Đường chi tranh Miễn phí
550 Chương 550: Ca Thư chi mưu Miễn phí
551 Chương 551: đánh lén Trần Lưu Miễn phí
552 Chương 552: Kịch chiến nhâm khâu Miễn phí
553 Chương 553: Hà Bắc đại thiên - Thượng Miễn phí
554 Chương 554: Hà Bắc đại thiên - Trung Miễn phí
555 Chương 555: Nhan thị huynh đệ Miễn phí
556 Chương 556: Tỉnh Hình huyết án Miễn phí
557 Chương 557: Hộ huyện vô tình gặp được Miễn phí
558 Chương 558: Gia có tiên thê Miễn phí
559 Chương 559: Du tự kinh hồn Miễn phí
560 Chương 560: Bái phỏng Thôi gia Miễn phí
561 Chương 561: Gây dựng lại Thôi thị Miễn phí
562 Chương 562: Ngoài ý muốn cơ hội Miễn phí
563 Chương 563: Vừa đấm vừa xoa - Thượng Miễn phí
564 Chương 564: Vừa đấm vừa xoa - Hạ Miễn phí
565 Chương 565: Uyển Nhi vào cửa Miễn phí
566 Chương 566: binh phát Hán Trung Miễn phí
567 Chương 567: Lực thủ Bao thành Miễn phí
568 Chương 568: Tính Kiếm Nam Trịnh - Thượng Miễn phí
569 Chương 569: Tính Kiếm Nam Trịnh - Hạ Miễn phí
570 Chương 570: Kỳ Châu an dân Miễn phí
571 Chương 571: Phá giải bí mật Miễn phí
572 Chương 572: Liệp ưng hành động Miễn phí
576 Chương 576: Tướng soái dị tâm Miễn phí
577 Chương 577: Hà Bắc tráng sĩ Miễn phí
578 Chương 578: Dùng cái gì vì báo Miễn phí
579 Chương 579: Hỏa thiêu chợ phía đông Miễn phí
580 Chương 580: Tình thế lan tràn Miễn phí
581 Chương 581: Đặc thù viện quân Miễn phí
582 Chương 582: Thành Đô cao án Miễn phí
583 Chương 583: Vụ nương sở cầu Miễn phí
584 Chương 584: Trước đài phía sau màn Miễn phí
585 Chương 585: Thị sát chuẩn bị chiến đấu Miễn phí
586 Chương 586: U Châu cấp báo Miễn phí
587 Chương 587: Lộc sơn ẩn ưu Miễn phí
588 Chương 588: Bắt đầu từ số không Miễn phí
589 Chương 589: Dương thị tỷ muội Miễn phí
590 Chương 590: Khẩn cấp cầu viện Miễn phí
591 Chương 591: Tuyết đêm giết người - Thượng Miễn phí
592 Chương 592: Tuyết đêm giết người - Hạ Miễn phí
593 Chương 593: Dữ tợn vừa lộ ra Miễn phí
594 Chương 594: Binh để Tương Châu Miễn phí
595 Chương 595: Chiến tranh sau lưng Miễn phí
596 Chương 596: Tương kế tựu kế Miễn phí
597 Chương 597: Huyết chiến Tương Châu Miễn phí
603 Chương 603: Triệt binh Hà Đông Miễn phí
604 Chương 604: Bùi tướng tử - Thượng Miễn phí
605 Chương 605: Bùi tướng tử - Hạ Miễn phí
606 Chương 606: Vi trương chi tranh Miễn phí
608 Chương 608: Bùi gia phúng Miễn phí
609 Chương 609: Ẩn long xuống đất Miễn phí
610 Chương 610: Ẩn long tài phú Miễn phí
611 Chương 611: Ai vì tả tướng Miễn phí
612 Chương 612: Cải trang vi hành - Thượng Miễn phí
613 Chương 613: Cải trang sī phóng - Hạ Miễn phí
614 Chương 614: Lạm phát Miễn phí
615 Chương 615: Gia sự quốc sự Miễn phí
616 Chương 616: Gia sự quốc sự - Hạ Miễn phí
617 Chương 617: Bầy sói chiến thuật Miễn phí
618 Chương 618: Ngô vương hổ tử Miễn phí
619 Chương 619: Dũng liệt không đủ Miễn phí
620 Chương 620: Y không bằng tân Miễn phí
621 Chương 621: Quốc hữu tiểu nhân Miễn phí
622 Chương 622: Ca Thư tử Miễn phí
623 Chương 623: Tín Đức kì binh Miễn phí
624 Chương 624: Lĩnh Nam quân Miễn phí
625 Chương 625: Gậy ông đập lưng ông Miễn phí
626 Chương 626: Giang Nam sơ bình Miễn phí
627 Chương 627: An Lộc chi phích Miễn phí
628 Chương 628: netbsp; Cỏ khô kho bị đốt cháy sự kiện cấp An Lộc Sơn mang đến ảnh hưởng xa xa q Miễn phí
629 Chương 629: Kinh nghe thấy to lớn thử Miễn phí
630 Chương 630: To lớn thử lộ mặt Miễn phí
631 Chương 631: Thương nhân giật dây - Thượng Miễn phí
632 Chương 632: Thương nhân giật dây - Hạ Miễn phí
633 Chương 633: Yến quân tây khấu Miễn phí
634 Chương 634: Gấu người giết thành Miễn phí
635 Chương 635: Phong vân biến đổi đột ngột Miễn phí
637 Chương 637: Quý phi tin tức Miễn phí
638 Chương 638: Thượng Đảng chiến dịch Miễn phí
650 Chương 650: Soái trướng tàng kiều Miễn phí
651 Chương 651: Bột Hải vương tử Miễn phí
652 Chương 652: Nghĩ cách cứu viện con tin Miễn phí
653 Chương 653: Cao Lăng dị triệu Miễn phí
654 Chương 654: Thuận đằng mo dưa Miễn phí
655 Chương 655: Phóng tuyến câu cá Miễn phí
657 Chương 657: Phản khánh tập đoàn Miễn phí
658 Chương 658: Công tâm vì thượng Miễn phí
659 Chương 659: Tôm câu cá lớn - Thượng Miễn phí
660 Chương 660: Tôm câu cá lớn - Hạ Miễn phí
661 Chương 661: Nặng rửa hướng quyền Miễn phí
662 Chương 662: Bá thượng quân doanh Miễn phí
663 Chương 663: Báo da phong ba Miễn phí
664 Chương 664: Tôn thất mệnh môn Miễn phí
665 Chương 665: Nghĩ cách cứu viện gia quyến Miễn phí
666 Chương 666: Toàn thành điều tra Miễn phí
667 Chương 667: Anh em trong nhà cãi cọ nhau Miễn phí
668 Chương 668: Đông Cung tranh đích Miễn phí
669 Chương 669: Tĩnh thất mật thương Miễn phí
670 Chương 670: Liệp sát hồ Miễn phí
671 Chương 671: Di Lăng biến đổi đột ngột - Thượng Miễn phí
672 Chương 672: Di Lăng biến đổi đột ngột - Hạ Miễn phí
673 Chương 673: mưa gió Nam Đường Miễn phí
674 Chương 674: Chính biến cung đình Miễn phí
675 Chương 675: Nhân chi nhược điểm Miễn phí
676 Chương 676: Nam Đường bị giết - Thượng Miễn phí
677 Chương 677: Nam Đường bị giết - Hạ Miễn phí
678 Chương 678: Trần Lưu cố nhân Miễn phí
679 Chương 679: Trên đường đi gặp Minh Châu Miễn phí
680 Chương 680: Bạo Phong đêm trước Miễn phí
681 Chương 681: chiến dịch bộ thự Miễn phí
682 Chương 682: Hồ thương tạo phản Miễn phí
683 Chương 683: Minh Châu cầu nguyện Miễn phí
684 Chương 684: Hai nước đối xử Miễn phí
685 Chương 685: Hà Bắc phong vân - Thượng Miễn phí
686 Chương 686: Hà Bắc phong vân - Hạ Miễn phí
688 Chương 688: Bột Hải đăng 6 Miễn phí
689 Chương 689: Vây khốn Khiết Đan Miễn phí
690 Chương 690: Bột Hải kế hoạch Miễn phí
691 Chương 691: Lệ Phi chọn mĩ Miễn phí
692 Chương 692: Nam Dương xây công sự Miễn phí
693 Chương 693: lộc sơn tử Miễn phí
694 Chương 694: Đàm hôn luận gả Miễn phí
695 Chương 695: binh nhập Hà Bắc Miễn phí
696 Chương 696: Cấp cầu ngoại viện Miễn phí
697 Chương 697: Tây tuyến chuẩn bị chiến tranh Miễn phí
698 Chương 698: An tâm vì tướng Miễn phí
699 Chương 699: Hồ mã hành tung Miễn phí
700 Chương 700: Sử doanh nội chiến Miễn phí
701 Chương 701: Mục mã âm sơn Miễn phí
702 Chương 702: San bằng hồ đều Miễn phí
703 Chương 703: vây quanh Hồi Hột tộc Miễn phí
704 Chương 704: Sở Châu dị triệu Miễn phí
705 Chương 705: Tên diệt Hồi Hột tộc Miễn phí
706 Chương 706: Mưa đêm vào cung Miễn phí
707 Chương 707: Phụng Tiên đêm nói Miễn phí
708 Chương 708: quân lâm - Hoàn Miễn phí
ID Tên
ID Comment