Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Thực Vật Đại Lãnh Chúa

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Tẩy Tẩy Thuỵ Liễu
Phụ trách: Contact Person Mộng Hoàng
Phát hành: 2020-04-26 18:20:35
Mới nhất: 2020-04-26 18:31:13 (Chương 342)
Lượt xem: 8 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 342 / Điểm đề cử: 0

Trạch nam Lâm Mộc chơi thực vật đại chiến cương thi, lại bị một hồ lô đập trúng bất ngờ linh hồn xuyên qua rồi, hắn trở thành một đại gia tộc bên trong có cũng được mà không có cũng được rác rưởi, một hoang vu nơi tiểu lãnh chúa! Lâm Mộc trong thân thể có một loại kỳ lạ năng lượng, tên là ánh mặt trời, nó có thể khiến thực vật nhanh chóng sinh trưởng thành thục, còn có thể để thực vật hệ Ma Thú đối với Lâm Mộc có ấn tượng tốt! Thần kỳ nhất chính là, ở Lâm Mộc bên người mang theo trong hồ lô, tồn tại một biệt thự, biệt thự Tiền viện Lâm Mộc đủ loại hoa hướng dương, đây là dùng để thu thập ánh mặt trời! Trong vườn hoa đủ loại cúc vạn thọ, đây là dùng để sinh sản tiền tài; hậu viện đủ loại khoai tây lôi cùng hoa ăn thịt người, đây là dùng để mai phục dùng! Bể bơi lẻ loi gieo một đóa Liên Hoa, kỳ quái chính là còn có một nông trường, có thể vì là mao không có bãi chăn nuôi đây? Lẽ nào là số liệu thác loạn? Để Lâm Mộc nhất là cảm thấy lẫn lộn chính là, biệt thự bên cạnh còn có một mảnh... Ta nghĩa trang! Truyện mới ra được hơn 100 chương lương view và đề cử tốt: Tổng lượng view: 432912 Hội viên chu click: 16603 Tổng đề cử: 23553

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Thực Vật Đại Lãnh Chúa!

id Tên Phí
1 Chương 1: Hồ Lô Màu Đỏ - Q1 Miễn phí
2 Chương 2: Lâm Mộc ‧ Nicker - Q1 Miễn phí
3 Chương 3: Hồ Lô Không Gian Bên Trong - Q1 Miễn phí
4 Chương 4: Hoa Hướng Dương - Q1 Miễn phí
5 Chương 5: Sơ Chiến - Q1 Miễn phí
6 Chương 6: Nhiếp Hồn - Q1 Miễn phí
7 Chương 7: Hấp Huyết Đằng - Q1 Miễn phí
8 Chương 8: Khi Ta Gia Đầu Bếp Ba - Q1 Miễn phí
9 Chương 9: Băng Hà Sơn Trang Lưu Lãng - Q1 Miễn phí
10 Chương 10: Hồn Đồng Luyện Thành - Q1 Miễn phí
11 Chương 11: Mục Tiêu Xuất Hiện - Q1 Miễn phí
12 Chương 12: Băng Hà Kiếm Kỹ - Q1 Miễn phí
13 Chương 13: Dưỡng Thi Địa - Q1 Miễn phí
14 Chương 14: Sa Đạo - Q2 Miễn phí
15 Chương 15: Sa Hóa - Q2 Miễn phí
16 Chương 16: Đây Là Địa Bàn Của Ta - Q2 Miễn phí
17 Chương 17: Liệt Địa Trảm - Q2 Miễn phí
18 Chương 18: Linh Hồn Hạt Giống - Q2 Miễn phí
19 Chương 19: Nô Lệ Cùng Quý Tộc - Q2 Miễn phí
20 Chương 20: Ta Muốn Nhân Khẩu - Q2 Miễn phí
21 Chương 21: Rượu Ngon - Q2 Miễn phí
22 Chương 22: Hồ Lô Oa - Q2 Miễn phí
23 Chương 23: Tổ Vu Tinh Huyết - Q2 Miễn phí
24 Chương 24: Huyết Hồn Ấn - Q2 Miễn phí
25 Chương 25: Yêu Hoa Tiến Hóa - Q2 Miễn phí
26 Chương 26: Cơm Tất Niên - Q2 Miễn phí
27 Chương 27: Từ Ăn Cơm Lo Bắt Đầu - Q2 Miễn phí
28 Chương 28: Đi Bắt Thực Nhân Ma (Ogre) - Q2 Miễn phí
29 Chương 29: Nghịch Cân Quyết - Q2 Miễn phí
30 Chương 30: Song Đầu Thực Nhân Ma (Ogre) -Q2 Miễn phí
31 Chương 31: Phệ Bi Đằng - Q2 Miễn phí
32 Chương 32: Hồn Đồng Hiển Uy - Q2 Miễn phí
33 Chương 33: Nhặt Được Một Tinh Linh - Q2 Miễn phí
34 Chương 34: Đồng Thoại Đều Là Lừa Người - Q3 Miễn phí
35 Chương 35: Bóng Tối Hẻm Núi -Q3 Miễn phí
36 Chương 36: Băng Hà Lưu Thủy - Q3 Miễn phí
37 Chương 37: Yêu Thích Lăn Chính Mình Đi -Q3 Miễn phí
38 Chương 38: Long Đằng Thiên Hành - Q3 Miễn phí
39 Chương 39: Đại Vu Võ Kỹ - Q3 Miễn phí
40 Chương 40: Tân Sinh Thực Vật - Q3 Miễn phí
41 Chương 41: Thực Vật Đại Chiến Thực Thi Quỷ - Q3 Miễn phí
42 Chương 42: Tiến Hóa, Hàn Băng Xạ Thủ - Q3 Miễn phí
43 Chương 43: Ma Tinh Thạch Cùng Ma Tinh Toản - Q3 Miễn phí
44 Chương 44: Muth Trưởng Lão - Q3 Miễn phí
45 Chương 45: Ma Xuyên Thảo - Q3 Miễn phí
46 Chương 46: Tyson[Thái Sâm] - Q3 Miễn phí
47 Chương 47: Tiểu Nhã Sao Vậy - Q3 Miễn phí
48 Chương 48: Giúp Ta Quản Lý Nông Trường - Q3 Miễn phí
49 Chương 49: Nếu Đến Rồi Liền Lưu Lại Đi - Q3 Miễn phí
50 Chương 50: Thực Thi Quỷ Bao Vây - Q3 Miễn phí
51 Chương 51: Thực Thi Quỷ Lãnh Chúa - Q3 Miễn phí
52 Chương 52: Ta Đầu Hàng - Q3 Miễn phí
53 Chương 53: Thiên Đường Có Đường Ngươi Không Đi - Q3 Miễn phí
54 Chương 54: Thu Phục Thực Thi Quỷ - Q3 Miễn phí
55 Chương 55: Khô Lâu Tướng Quân - Q3 Miễn phí
56 Chương 56: Cuồng Bạo Thế Tiến Công - Q3 Miễn phí
57 Chương 57: Già Cương Đặc Nhĩ - Q3 Miễn phí
58 Chương 58: Không Thể Địch Lại Được - Q3 Miễn phí
59 Chương 59: Gò Núi Bá Vương - Q4 Miễn phí
60 Chương 60: Thuyết Phục - Q4 Miễn phí
61 Chương 61: Chân Võ Lực - Q4 Miễn phí
62 Chương 62: Tam Mộc Thành - Q4 Miễn phí
63 Chương 63: Mùa Đông Khá Là Lạnh - Q4 Miễn phí
64 Chương 64: Học Viện Xếp Hạng Tái - Q4 Miễn phí
65 Chương 65: Cuồng Chiến Sĩ, Mặc Ngưu - Q4 Miễn phí
66 Chương 66: Tín Nhiệm Cùng Thành Ý - Q4 Miễn phí
67 Chương 67: Hoàng Kim Đấu Sĩ - Q4 Miễn phí
68 Chương 68: Mười Hai Cầm Tinh - Q4 Miễn phí
69 Chương 69: Quyết Đấu Mặc Ngưu - Q4 Miễn phí
70 Chương 70: Tận Thế Quyền Pháp - Q4 Miễn phí
71 Chương 71: Ta Quân Đoàn - Q4 Miễn phí
72 Chương 72: Nguyệt Quang Tinh Linh - Q4 Miễn phí
73 Chương 73: Đốt Cháy Giai Đoạn - Q4 Miễn phí
74 Chương 74: Cho Ta Phun Ra - Q4 Miễn phí
75 Chương 75: Một Con Lợn - Q4 Miễn phí
76 Chương 76: Tham Thị Trư - Q4 Miễn phí
77 Chương 77: Tiểu La Lỵ, Cửu U - Q4 Miễn phí
78 Chương 78: Tiên Thiên Linh Căn - Q4 Miễn phí
79 Chương 79: Một Triệu Nhân Khẩu - Q4 Miễn phí
80 Chương 80: Ma Tượng - Q4 Miễn phí
81 Chương 81: Dây Cót Đại Sư - Q4 Miễn phí
82 Chương 82: Sinh Mệnh Chi Thụ Hạt Giống - Q4 Miễn phí
83 Chương 83: Ký Sinh - Q4 Miễn phí
84 Chương 84: 3 Vạn Đạo Tặc - Q4 Miễn phí
85 Chương 85: Thu Thuế Vấn Đề - Q4 Miễn phí
86 Chương 86: Tuyệt Không Thoái Nhượng - Q4 Miễn phí
87 Chương 87: Cương Thi Quỷ Quân Đoàn - Q4 Miễn phí
88 Chương 88: Ngũ Hành Tuần Hoàn - Q4 Miễn phí
89 Chương 89: Lại Tới Vong Linh Pháo Đài - Q4 Miễn phí
90 Chương 90: Ma Văn Khâu Lại Tuyến - Q4 Miễn phí
91 Chương 91: Đọa Thiên Sứ Chi Kiếm - Q4 Miễn phí
92 Chương 92: Chó Ba Đầu - Q4 Miễn phí
93 Chương 93: Nguyền Rủa - Q4 Miễn phí
94 Chương 94: Thần Phục Hoặc Là Tiêu Vong - Q4 Miễn phí
95 Chương 95: Chương Khắc Tô Lý - Q4 Miễn phí
96 Chương 96: Đọa Thiên Sứ Vũ Mao - Q5 Miễn phí
97 Chương 97: Băng Trộm - Q5 Miễn phí
98 Chương 98: Cho Hai Người Các Ngươi Lựa Chọn - Q5 Miễn phí
99 Chương 99: Cương Thi Hấp Huyết Là Thiên Tính - Q5 Miễn phí
100 Chương 100: Sa Võ Sĩ - Q5 Miễn phí
101 Chương 101: Nam Nhi Hành - Q5 Miễn phí
102 Chương 102: Thi Bạo Thuật - Q5 Miễn phí
103 Chương 103: Trùng Nham - Q5 Miễn phí
104 Chương 104: Ma Ảnh Thử - Q5 Miễn phí
105 Chương 105: Ta Vương Bài Quân Đoàn - Q5 Miễn phí
106 Chương 106: Rau Xanh Mùi Vị - Q5 Miễn phí
107 Chương 107: Tư Binh Chế - Q5 Miễn phí
108 Chương 108: Hủy Dung - Q5 Miễn phí
109 Chương 109: Lên Cơn Giận Dữ - Q5 Miễn phí
110 Chương 110: Mãnh Tượng - Q5 Miễn phí
111 Chương 111: Nổi Giận Chém Thiên - Q5 Miễn phí
112 Chương 112: Nhòm Ngó - Q5 Miễn phí
113 Chương 113: Qua Sông Binh - Q5 Miễn phí
114 Chương 114: Tinh Linh Vương Đình - Q5 Miễn phí
115 Chương 115: Giao Dịch - Q5 Miễn phí
116 Chương 116: Lâm Mộc Độc Giác Thú - Q5 Miễn phí
117 Chương 117: Ngũ Hành Lôi Bá Thể - Q5 Miễn phí
118 Chương 118: Ngoại Tịch Trưởng Lão - Q6 Miễn phí
119 Chương 119: Tiểu Tiểu, Tiểu Nhân Vật - Q5 Miễn phí
120 Chương 120: Túc Mệnh Hoành Trứ Tả - Q5 Miễn phí
121 Chương 121: Quỷ Thủ Đằng - Q5 Miễn phí
122 Chương 122: Nguyên Tố Nữ Hoàng - Q5 Miễn phí
123 Chương 123: Phổ Tây Thất Thế - Q5 Miễn phí
124 Chương 124: Linh Nhi Công Chúa - Q5 Miễn phí
125 Chương 125: Phong Vân Bắt Đầu Động - Q5 Miễn phí
126 Chương 126: Dưới Nòng Súng Ra Chính Sách - Q5 Miễn phí
127 Chương 127: Binh Đoàn Kiến Thiết - Q5 Miễn phí
128 Chương 128: Năng Lượng Đậu - Q5 Miễn phí
129 Chương 129: Bắp Ngô Xạ Thủ - Q5 Miễn phí
130 Chương 130: Dưa Hấu, Thực Vật Trung Chiến Đấu Cơ - Q5 Miễn phí
131 Chương 131: Ba Trăm Quý Tộc - Q5 Miễn phí
132 Chương 132: Tử Cực Tạo Hóa Điển - Q5 Miễn phí
133 Chương 133: Có Cô Gái Mới Lớn - Q5 Miễn phí
134 Chương 134: Long Kỵ Binh - Q5 Miễn phí
135 Chương 135: Lâm Mộc, Đi Ra Nhận Lấy Cái Chết - Q5 Miễn phí
136 Chương 136: Nếu Đến Rồi, Vậy Thì Đều Lưu Lại Đi - Q5 Miễn phí
137 Chương 137: Như Vậy Là Không Giết Chết Được Ta - Q5 Miễn phí
138 Chương 138: Cường Hào Kim - Q5 Miễn phí
139 Chương 139: Nợ Máu Trả Bằng Máu - Q5 Miễn phí
140 Chương 140: Hậu Di Chứng - Q5 Miễn phí
141 Chương 141: Hung Hăng Nóng Nảy Cây Ớt - Q5 Miễn phí
142 Chương 142: Đánh Tiêu Hao Chiến, Ta Còn Thực Sự Không Sợ - Q5 Miễn phí
143 Chương 143: Ta Là Tới Đưa Các Ngươi Ra Đi - Q5 Miễn phí
144 Chương 144: Không Chấp Nhận Lợn Béo Đầu Hàng - Q5 Miễn phí
145 Chương 145: Bị Giam Cầm Đọa Thiên Sứ - Q5 Miễn phí
146 Chương 146: Minh Phượng Hỏa Chủng - Q5 Miễn phí
147 Chương 147: Đỗ Duy ‧ Ni Cổ - Q5 Miễn phí
148 Chương 148: Tank Tư Tưởng - Q5 Miễn phí
149 Chương 149: Miêu Nữ A Miêu - Q5 Miễn phí
150 Chương 150: Kiểu Mới Ma Tượng - Q5 Miễn phí
151 Chương 151: Lại Tới Một Lần - Q5 Miễn phí
152 Chương 152: Âm Chính Là Ngươi - Q5 Miễn phí
153 Chương 153: Thuẫn Binh - Q5 Miễn phí
154 Chương 154: Giằng Co Tình Hình Trận Chiến - Q5 Miễn phí
155 Chương 155: Bạo Chi Hàm Nghĩa - Q5 Miễn phí
156 Chương 156: Hắn, RấT TốT - Q6 Miễn phí
157 Chương 157: Ta Là Cấp Ba Hầu Tước - Q6 Miễn phí
158 Chương 158: Ngươi Cho Rằng Là Ở Cầu Hôn A - Q6 Miễn phí
159 Chương 159: Nhiên, Cho Ta Cái Bàn Giao - Q6 Miễn phí
160 Chương 160: Nhiên Chi Hàm Nghĩa - Q6 Miễn phí
161 Chương 161: Ta Đứng Liệt Liệt Phong Trung - Q6 Miễn phí
162 Chương 162: Làm Như Vậy, Rất Có Ý Tứ Sao? - Q6 Miễn phí
163 Chương 163: Hóa Ảnh Phân Thân Hàm Nghĩa - Q6 Miễn phí
164 Chương 164: Cuồng Bạo Thiên Hành - Q6 Miễn phí
165 Chương 165: Bôn Lôi Quyền - Q6 Miễn phí
166 Chương 166: Long Đằng Thiên Hành, Ta Hội Đuổi Theo Ngươi - Q6 Miễn phí
167 Chương 167: Hắc Mân Côi, Yuna - Q6 Miễn phí
168 Chương 168: Săn Bắn Thi Đấu - Q6 Miễn phí
169 Chương 169: Đi Về Ma Giới Cửa Lớn - Q6 Miễn phí
170 Chương 170: Nô Lệ Vào Không Được Thành - Q6 Miễn phí
171 Chương 171: Thần Thánh Kỵ Sĩ, Noah - Q6 Miễn phí
172 Chương 172: Cái Kia Tiểu Ngư Làm Là Ta - Q6 Miễn phí
173 Chương 173: Hợp Tác Kinh Thương - Q6 Miễn phí
174 Chương 174: Phóng Khoáng Linh Nhi - Q6 Miễn phí
175 Chương 175: Ma Giới Hoa Ăn Thịt Người - Q6 Miễn phí
176 Chương 176: Một Hứa Hẹn - Q6 Miễn phí
177 Chương 177: Hủy Diệt Cô - Q6 Miễn phí
178 Chương 178: Không Giết Chết Được Ta Ngươi Phải Chết - Q6 Miễn phí
179 Chương 179: Khẩu Vị Thật Sự Có Như Vậy Trùng? - Q6 Miễn phí
180 Chương 180: Một Viên Cây Khô - Q6 Miễn phí
181 Chương 181: Thuộc Về Ta, Nhất Định Phải Cầm Về - Q6 Miễn phí
182 Chương 182: Đối Thủ Của Ngươi Là Hắn, Lưu Lãng - Q6 Miễn phí
183 Chương 183: Nộ Đào Trảm Hồn Kiếm - Q6 Miễn phí
184 Chương 184: Giáo Hoàng - Q6 Miễn phí
185 Chương 185: Tà Niệm Thụ - Q6 Miễn phí
186 Chương 186: Cho Ta Tỉnh - Q6 Miễn phí
187 Chương 187: Mị Hoặc Cô - Q6 Miễn phí
188 Chương 188: Trọng Lực Rít Gào - Q6 Miễn phí
189 Chương 189: Trọng Lực Không Gian Áo Nghĩa - Q6 Miễn phí
190 Chương 190: Thiên Hành Tiến Hóa - Q6 Miễn phí
191 Chương 191: Ngũ Hành Hàm Nghĩa - Q6 Miễn phí
192 Chương 192: Đại Địa Bào Hao Đạn - Q6 Miễn phí
193 Chương 193: Long Thần Công - Q6 Miễn phí
194 Chương 194: Nhiên Cùng Minh Phượng - Q6 Miễn phí
195 Chương 195: Từ Trước Tới Nay NgườI Số MộT - Q6 Miễn phí
196 Chương 196: Thần Tinh Thụ- Q6 Miễn phí
197 Chương 197: Bàn Cờ Đại Trí Tuệ - Q6 Miễn phí
198 Chương 198: Mãnh Liệt Nguy Cơ - Q6 Miễn phí
199 Chương 199: Arctic Bãi Phi Lao - Q7 Miễn phí
200 Chương 200: Dã Man Nhân - Q7 Miễn phí
201 Chương 201: Xin Mời Dã Man Nhân Ăn Cơm - Q7 Miễn phí
202 Chương 202: Ném Một Tấm Ma Tinh Thẻ - Q7 Miễn phí
203 Chương 203: Thông Tí Viên Hầu - Q7 Miễn phí
204 Chương 204: Hầu Ca - Q7 Miễn phí
205 Chương 205: Thiên Thiên Huyễn Ma Thủ - Q7 Miễn phí
206 Chương 206: Sắc Bén Hàm Nghĩa - Q7 Miễn phí
207 Chương 207: Truy Nguyệt Thỏ- Q7 Miễn phí
208 Chương 208: CũNg Là, Chẳng Lẽ Nói - Q7 Miễn phí
209 Chương 209: Bruce Quy Thuận - Q7 Miễn phí
210 Chương 210: Đánh Cược Một Lần - Q7 Miễn phí
211 Chương 211: Dực Xà Tổ Chức - Q7 Miễn phí
212 Chương 212: Tích Dịch Nhân - Q7 Miễn phí
213 Chương 213: Cây Vạn Tuế - Q7 Miễn phí
214 Chương 214: Lâm Mộc Vs Sâm - Q7 Miễn phí
215 Chương 215: Tán Hồn Hồ Lô Tử - Q7 Miễn phí
216 Chương 216: Muốn Để Tiếng Xấu Muôn Đời, Hay Là Muốn Sống Sót - Q7 Miễn phí
217 Chương 217: Hủ Hóa Thụ Giai Đoạn Thứ Hai - Q7 Miễn phí
218 Chương 218: Deron Boolean Chi Thành - Q7 Miễn phí
219 Chương 219: Tinh Uyên - Q7 Miễn phí
220 Chương 220: Thiên Ngoại Dị Thú - Q7 Miễn phí
221 Chương 221: Đại Tiên Tri - Q7 Miễn phí
222 Chương 222: Tử Cực Hồn Đồng, Đế Vương Hồn - Q7 Miễn phí
223 Chương 223: Rắn Độc Sào Huyệt - Q7 Miễn phí
224 Chương 224: NgàY 20 TháNg 5, Sao Băng Nhật - Q7 Miễn phí
225 Chương 225: Noah, Ngươi Đi Thành Lập Liên Quân - Q7 Miễn phí
226 Chương 226: Liền Quyết Định Là Ngươi - Q7 Miễn phí
227 Chương 227: Minions, Sinh Ra - Q7 Miễn phí
228 Chương 228: Thú Thần Truyền Nhân - Q7 Miễn phí
229 Chương 229: Vấn Đề Này A, Đơn Giản - Q7 Miễn phí
230 Chương 230: Minion Là Hoàn Mỹ Chủng Tộc - Q7 Miễn phí
231 Chương 231: Khắc Tô Lý, Bọn Họ Giao Cho Ngươi - Q7 Miễn phí
232 Chương 232: Chiến Tranh Đạp Lên - Q7 Miễn phí
233 Chương 233: Ngũ Hành Càn Khôn ‧ Trấn - Q7 Miễn phí
234 Chương 234: Linh Hồn Thăng Hoa, Niệm Động Lực - Q7 Miễn phí
235 Chương 235: Các Ngươi Hợp Lệ - Q7 Miễn phí
236 Chương 236: Là Thời Điểm Nên Về Rồi - Q7 Miễn phí
237 Chương 237: Oan Ức Khắc Tô Lý Miễn phí
238 Chương 238: Tên Là ''Bạo Quân '' - Q7 Miễn phí
239 Chương 239: Quái Thú Behemoth - Q7 Miễn phí
240 Chương 240: Kim Linh Xà Kiếm - Q7 Miễn phí
241 Chương 241: Khói Độc Lĩnh Vực - Q7 Miễn phí
242 Chương 242: Khói độc lĩnh vực Miễn phí
243 Chương 243: Bảo Tàng - Q7 Miễn phí
244 Chương 244: Nhiên Đi Qua - Q7 Miễn phí
245 Chương 245: Quá Đơn Giản - Q8 Miễn phí
246 Chương 246: Lĩnh Vực, Thiên Quốc Thánh Vực - Q8 Miễn phí
247 Chương 247: Trở Về Lãnh Địa - Q8 Miễn phí
248 Chương 248: Quốc Vương Sứ Thần - Q8 Miễn phí
249 Chương 249: Việc Kết Hôn, Không Phải Nói Muốn Quá Mấy Năm Sao? - Q8 Miễn phí
250 Chương 250: Khôi Lỗi Quốc Vương - Q8 Miễn phí
251 Chương 251: Cho Ta Chế Tạo Một Chiếc Thuyền - Q8 Miễn phí
252 Chương 252: Chủng Tộc Mâu Thuẫn - Q8 Miễn phí
253 Chương 253: Có Thể Phi Giả, Phi Cương - Q8 Miễn phí
254 Chương 254: Các Ngươi Chế Tạo Cái Gì Ngoạn Ý - Q8 Miễn phí
255 Chương 255: Chiến Tranh Chính Là Thiêu Tiền A - Q8 Miễn phí
256 Chương 256: Thành Trấn Cạnh Biển - Q8 Miễn phí
257 Chương 257: Con Riêng Kế Hoạch - Q8 Miễn phí
258 Chương 258: Giương Buồm Ra Biển, Mục Tiêu Là Vua Hải Tặc - Q8 Miễn phí
259 Chương 259: Ma Giới Xâm Lấn, Chính Thức Khai Hỏa - Q8 Miễn phí
260 Chương 260: Ngươi Nợ Có Thể Lại Tùy Hứng Một Chút Sao - Q8 Miễn phí
261 Chương 261: Dã Man Nữ Quân Nhân - Q8 Miễn phí
262 Chương 262: Lưu Lãng, Gả Cho Bổn Hoàng Ba - Q8 Miễn phí
263 Chương 263: Hôn Nhân Chính Là Phần Mộ - Q8 Miễn phí
264 Chương 264: Ngũ Hành Càn Khôn ‧ Thế Giới - Q8 Miễn phí
265 Chương 265: Tiếng Ca Mê Hoặc - Q8 Miễn phí
266 Chương 266: Biển Sâu Lam Băng Toản - Q8 Miễn phí
267 Chương 267: Long Cung Thành - Q8 Miễn phí
268 Chương 268: Di Tích - Q8 Miễn phí
269 Chương 269: Vùng Phía Tây Thống Suất - Q8 Miễn phí
270 Chương 270: Ta Cần Thời Gian Mười Năm - Q8 Miễn phí
271 Chương 271: Truyền Thuyết Chi Đô Miễn phí
272 Chương 272: Bọt Khí Pháp Tắc - Q8 Miễn phí
273 Chương 273: Vực Sâu Hám Địa Vương, Poseidon - Q8 Miễn phí
274 Chương 274: Băng Kỳ Lân - Q8 Miễn phí
275 Chương 275: Thế Giới Lĩnh Vực Đáng Sợ - Q8 Miễn phí
276 Chương 276: Thủy Ma Thần - Q8 Miễn phí
277 Chương 277: Bất Tử Bất Diệt - Q8 Miễn phí
278 Chương 278: Phong Tuyết Băng Thiên - Q8 Miễn phí
279 Chương 279: Âm Dương Hỗn Độn ‧ Bạo - Q8 Miễn phí
280 Chương 280: Thiên Giới Cánh Cửa - Q8 Miễn phí
281 Chương 281: Đại Lục Thế Cuộc - Q8 Miễn phí
282 Chương 282: Trầm Mặc Cừu Con - Q8 Miễn phí
283 Chương 283: Lửa Phục Thù - Q8 Miễn phí
284 Chương 284: Nhương Ở Ngoài Trước Tiên An Bên Trong - Q8 Miễn phí
285 Chương 285: Đại Dự Ngôn Thuật - Q8 Miễn phí
286 Chương 286: Nhiên, Ngươi Điên Rồi Sao - Q8 Miễn phí
287 Chương 287: Minh Phượng, Linh Hồn Đồng Bọn - Q8 Miễn phí
288 Chương 288: Quyết Đấu Giáo Hoàng - Q8 Miễn phí
289 Chương 289: Thánh Quang Tán Dương - Q8 Miễn phí
290 Chương 290: Thiên Quốc Thần Uy - Q8 Miễn phí
291 Chương 291: Thiên Mệnh Vận Xoay Chuyển Thuật - Q8 Miễn phí
292 Chương 292: Chủ Thần Chúc Phúc - Q8 Miễn phí
293 Chương 293: Chương Ân Oán - Q8 Miễn phí
294 Chương 294: Trở Lại Tân Gia Lập - Q9 Miễn phí
295 Chương 295: Toàn Bộ Lên Cho Ta - Q9 Miễn phí
296 Chương 296: Huyết Chiến - Q9 Miễn phí
297 Chương 297: Về Nhà - Q9 Miễn phí
298 Chương 298: Đáng Giá Không? - Q9 Miễn phí
299 Chương 299: Ngươi Xông Họa, Tự Mình Giải Quyết - Q9 Miễn phí
300 Chương 300: Triệt Binh - Q9 Miễn phí
301 Chương 301: Người, Muốn Dựa Vào Chính Mình - Q9 Miễn phí
302 Chương 302: Hắn Chính Là Cái Kẻ Nhu Nhược - Q9 Miễn phí
303 Chương 303: Ngươi Theo Ta, Không Phải Cùng Một Loại Người - Q9 Miễn phí
304 Chương 304: Chúng Ta Chính Là Chìa Khoá - Q9 Miễn phí
305 Chương 305: Khách Không Mời Mà Đến - Q9 Miễn phí
306 Chương 306: Dung Nham Chi Tâm - Q9 Miễn phí
307 Chương 307: U Minh Địa Ngục Hỏa - Q9 Miễn phí
308 Chương 308: Thế Giới Hạt Nhân - Q9 Miễn phí
309 Chương 309: Hỏa Diễm Quân Vương - Q9 Miễn phí
310 Chương 310: Mộng Vẫn Là Giữ Lại Buổi Tối Làm Ba - Q9 Miễn phí
311 Chương 311: Bất Tử Điểu Chi Viêm - Q9 Miễn phí
312 Chương 312: Không Cần Nhịn Nữa - Q9 Miễn phí
313 Chương 313: Tận Thế Lôi Đình - Q9 Miễn phí
314 Chương 314: Đầu Tiên Là Ngươi, Ngươi Phải Chết - Q9 Miễn phí
315 Chương 315: Thái Cực Hiển Uy - Q9 Miễn phí
316 Chương 316: Hỏa Chủng - Q9 Miễn phí
317 Chương 317: Dung Hợp Thế Giới Ý Chí - Q9 Miễn phí
318 Chương 318: Hấp Huyết Quỷ Gia Tộc - Q9 Miễn phí
319 Chương 319: Tỉnh Lại Nghi Thức - Q9 Miễn phí
320 Chương 320: Tổ Tiên - Q9 Miễn phí
321 Chương 321: Truyền Máu Cứu Giúp - Q9 Miễn phí
322 Chương 322: 10 Phút - Q9 Miễn phí
323 Chương 323: Cự Nhân Thân Thể - Q9 Miễn phí
324 Chương 324: Không Thức ·Không Quyền - Q9 Miễn phí
325 Chương 325: Huyết Đan - Q9 Miễn phí
326 Chương 326: Hắn Gọi Là Sâm - Q10 Miễn phí
327 Chương 327: Ta Đáp Ứng - Q10 Miễn phí
328 Chương 328: Không Gian Tọa Độ - Q10 Miễn phí
329 Chương 329: Bắc Phương Luân Hãm - Q10 Miễn phí
330 Chương 330: Đổi Thành Hạt Giống Ba - Q10 Miễn phí
331 Chương 331: Cảm Ơn Hoa Hướng Dương - Q10 Miễn phí
332 Chương 332: Các Nàng Là Yêu Hoa - Q10 Miễn phí
333 Chương 333: Bộ Rễ Mạng Lưới - Q10 Miễn phí
334 Chương 334: Kiên Trì, Kiên Trì - Q10 Miễn phí
335 Chương 335: Viện Quân Đến - Q10 Miễn phí
336 Chương 336: Thống Ngự Chiến Trường - Q10 Miễn phí
337 Chương 337: Mị Ma - Q10 Miễn phí
338 Chương 338: Thực Vật Đại Chiến Cương Thi Miễn phí
339 Chương 339: Thực Vật Đại Lãnh Chúa - Q10 Miễn phí
340 Chương 340: Kỳ Tập Kế Hoạch - Q10 Miễn phí
341 Chương 341: Lẻn Vào Ma Thần Cung - Q10 Miễn phí
342 Chương 342: Ma Thần Hoàng - Q10 Miễn phí
ID Tên
ID Comment