Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Tiên Đế

1
1
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Huyết Ma
Phụ trách: Contact Person Sau_vuong
Phát hành: 2020-04-02 12:26:24
Mới nhất: 2020-04-07 14:57:04 (Chương 2)
Lượt xem: 7 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 2 / Điểm đề cử: 0

Người xưa nói " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng"
Tần Phương, một thiếu niên 18 tuổi người Lăng Xương, đảo Tàn Thiên.

Từ cứu giúp nữ giả Thanh Hà, hội biết được thế gian không chỉ có người trần mắt thịt, những câu chuyện của lão già mù bên đường cũng không phải vậy hoang đường. Thật sự còn tồn tại ở đâu đó, những kẻ giống người nhưng không phải là người!

Đó không đáng chú ý địa phương, quan trọng là Thanh Hà, nữ nhân nhìn xinh đẹp tựa như hoa kia, lại là...lại là...

id Tên Phí
1 Chương 1: Lăng Xương, Tần Phương Miễn phí
2 Chương 2: Diễn Miễn phí
ID Tên
ID Comment