Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Tiên Quốc Đại Đế

2
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
VẪN CÒN RATiên Hiệp
Tác giả: Quan Kỳ
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-18 23:20:36
Mới nhất: 2019-07-05 11:37:25 (Chương 11)
Lượt xem: 1344 / Bình luận: 0 / Chương: 927 / Điểm đề cử: 0

Lại một truyện Tiên Hiệp tu luyện theo kiểu Đế Vương Chi Đạo khác của Quan Kỳ, ai từng thích Trường Sinh Bất Tử thì chắc cũng sẽ thích bộ này Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng Thiên triều xu thế quét ngang thiên hạ tiên môn! Một cái cường giả tu 'Đế vương chi Đạo', hàng lâm thế giới Tiên môn san sát, làm cho một cái người tu hành hèn mọn thế tục Vương triều, từng bước một đi đến cùng các đại đỉnh cấp Tiên môn bình khởi bình tọa. Vương triều pháp tắc là, trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, suất thổ tân chẳng lẽ vương thần! Thiên hạ chính thống chỉ có một, hết thảy tiên môn, đều là tổ chức phi pháp!

id Tên Phí
19 Chương 19: Kiếm Ấn Miễn phí
20 Chương 20: Hãm Hại Đinh Ngũ Cốc Miễn phí
21 Chương 21: Lồng Giam Tố Cầu Miễn phí
22 Chương 22: Tinh Khí Phân Thân Miễn phí
23 Chương 23: Nhập Mộng Miễn phí
24 Chương 24: Lang Miễn phí
25 Chương 25: Trong Mộng Tỉnh Lại Miễn phí
26 Chương 26: Luyện Ác Mộng, Tỉnh Lại Miễn phí
27 Chương 27: Tổ Chức Lại Quân Đoàn Miễn phí
28 Chương 28: Chiến Đinh Ngũ Cốc Miễn phí
29 Chương 29: Gieo Gió Gặt Bão Miễn phí
30 Chương 30: Tru Sát Đinh Ngũ Cốc Miễn phí
31 Chương 31: Phá Quân Tinh Miễn phí
32 Chương 32: Diêm Vô Địch Miễn phí
33 Chương 33: Diêm Xuyên Hộ Chất Miễn phí
34 Chương 34: Kiếm Pháp Của Diêm Xuyên Miễn phí
35 Chương 35: Phá Trận Miễn phí
36 Chương 36: Đại Diệu Tiên Sư Miễn phí
37 Chương 37: Độ Kiếp Miễn phí
38 Chương 38: Phá Quân Ý Chí Miễn phí
39 Chương 39: Đắc Thủ Miễn phí
40 Chương 40: Công Thành Lui Thân Miễn phí
41 Chương 41: Toàn Diện Võ Trang (Quyển 2) Miễn phí
42 Chương 42: Ngọc Đế Kiếm Miễn phí
43 Chương 43: Mạnh Mẽ Đánh Thẳng Vào Yến Kinh Miễn phí
44 Chương 44: Yến Kinh Thế Lực Miễn phí
45 Chương 45: Yến Quốc Sỉ Nhục Miễn phí
46 Chương 46: Cho Phép Ngươi Giết Người Miễn phí
47 Chương 47: Chiến Kiếm Miễn phí
48 Chương 48: Đối Kháng Khí Cảnh Cao Thủ Miễn phí
49 Chương 49: Ai Không Đầu Hàng, Giết! Miễn phí
50 Chương 50: Thoái Vị Miễn phí
51 Chương 51: Tìm Người Hiền Đức Miễn phí
52 Chương 52: Tinh La Sơn Trang Miễn phí
53 Chương 53: Đánh Cờ Dịch Phong Miễn phí
54 Chương 54: Khán Đích Tư Cách Miễn phí
55 Chương 55: Bi Thương Của Độc Cô Kiếm Vương Miễn phí
56 Chương 56: Tứ Long Củ Trận Miễn phí
57 Chương 57: Ngôi Cửu Ngũ Miễn phí
58 Chương 58: Thu Quan Miễn phí
59 Chương 59: Phi Thiên Điện Miễn phí
60 Chương 60: Lưu Cẩn Trì Hoãn Miễn phí
61 Chương 61: Độc Sư Chi Tử Miễn phí
62 Chương 62: Diêm Xuyên cùng Mạnh Dung Dung Miễn phí
63 Chương 63: Bàn Cờ Thứ Hai Miễn phí
64 Chương 64: Nhất Bàn Đại Kỳ Miễn phí
65 Chương 65: Tử Cô Nương Miễn phí
66 Chương 66: Vương Miễn phí
67 Chương 67: Mạnh Dung Dung Hận Miễn phí
68 Chương 68: Tà Môn Tử Cô Nương Miễn phí
69 Chương 69: An Bài Miễn phí
70 Chương 70: Rời Kinh Đến Tiên Môn Miễn phí
71 Chương 71: Nguyền Rủa Ứng Nghiệm Miễn phí
72 Chương 72: Tao Ngộ Chiến Miễn phí
73 Chương 73: Phát Như Máu, Tính Như Ma Miễn phí
74 Chương 74: Phụ Thân Huyết Ma Miễn phí
75 Chương 75: Diêm Xuyên Độ Kiếp Miễn phí
76 Chương 76: Độ Con Mẹ Nó Kiếp Miễn phí
77 Chương 77: Đại Hà Tông Tiền Miễn phí
78 Chương 78: Công Đức Trì Miễn phí
79 Chương 79: Mạnh Mẽ Xông Tới Đại Hà Tông Miễn phí
80 Chương 80: Thiên Phong Phong Chủ, Diêm Xuyên Miễn phí
81 Chương 81: Giang Nam Tự Đánh Giá Mình Quá Cao Miễn phí
82 Chương 82: Tự Vẫn Miễn phí
83 Chương 83: Diêm Đào Di Ngôn Miễn phí
84 Chương 84: Lập Bia Miễn phí
85 Chương 85: Kiếm Lấy Công Đức Miễn phí
86 Chương 86: Chém Giết Khí Cảnh Miễn phí
87 Chương 87: Yêu Thiên Thương Miễn phí
88 Chương 88: Đấu Cầm Miễn phí
89 Chương 89: Phá Âm Tai(Tai họa) Miễn phí
90 Chương 90: Phụng Âm Dương Miễn phí
91 Chương 91: Cường Giả Càng Tụ Càng Nhiều Miễn phí
92 Chương 92: Tụ Họp Miễn phí
93 Chương 93: Bắt Thích Khách Miễn phí
94 Chương 94: Ma Ngưu Đại Yêu Ổ Miễn phí
95 Chương 95: Diêm Xuyên Cùng Cổ Nguyệt Miễn phí
96 Chương 96: Bức Lui Cổ Nguyệt Miễn phí
97 Chương 97: toàn thân trở ra Miễn phí
98 Chương 98: giết một đường Miễn phí
99 Chương 99: Siêu Cấp Diêm Xuyên Miễn phí
100 Chương 100: Giết, Giết, Giết, Giết, Giết Miễn phí
101 Chương 101: Tử Vi Tinh Miễn phí
102 Chương 102: Đông Phương Chính Phái Miễn phí
103 Chương 103: Hôn Lễ Trong Mộng Miễn phí
104 Chương 104: Ta Là Người Có Học Thức Miễn phí
105 Chương 105: Quần Hùng Tái Tụ Miễn phí
106 Chương 106: Này Là Lời Nói Của Chính Nghĩa Miễn phí
107 Chương 107: Chém Giết Ngụy Ta Miễn phí
108 Chương 108: Con Mèo Nhỏ Đội Nón Nỉ Miễn phí
109 Chương 109: Độn Thổ Miễn phí
110 Chương 110: Cường Đại Mão Nhật Đạo Quân Miễn phí
111 Chương 111: meo meo Miễn phí
112 Chương 112: hồi tông Miễn phí
113 Chương 113: dong tu Miễn phí
114 Chương 114: Vô Ưu Thành Miễn phí
115 Chương 115: Một Người Lãng Mạn Miễn phí
116 Chương 116: Dữ Thiên Đính Ngưu Miễn phí
117 Chương 117: Thành Chủ Mời Yến Miễn phí
118 Chương 118: Chém Giết Tại Điện Miễn phí
119 Chương 119: Rộng Tuyển Dong Tu Miễn phí
120 Chương 120: Mưu Đoạt Vô Ưu Thành Miễn phí
121 Chương 121: Bố Trí Vây Thành Miễn phí
122 Chương 122: Một Mình Xông Vào Ngự Yêu Tông Miễn phí
123 Chương 123: Bức Phục Ngự Yêu Tông Miễn phí
124 Chương 124: Bước Đầu Tiên, Phân Hóa Miễn phí
125 Chương 125: Bước Thứ Hai, Oán Hận Chất Chứa Miễn phí
126 Chương 126: Âm Mưu Thâm Độc Miễn phí
127 Chương 127: Bước Thứ Ba, Tử Thù! Miễn phí
128 Chương 128: Sách Lược Thành Công Miễn phí
129 Chương 129: Tam U Tông Bị Tiêu Diệt Miễn phí
130 Chương 130: Chu Thiên Tinh Thần Miễn phí
131 Chương 131: Vũ Trưởng Lão Tiêu Lệ Bi Hận Mà Chết Miễn phí
132 Chương 132: Thôn Thiên Đại Pháp Miễn phí
133 Chương 133: Tàn Nhẫn Miễn phí
134 Chương 134: Nguyên Tắc Vấn Đề Miễn phí
135 Chương 135: Băng Tuyết Thành Cổ Quái Miễn phí
136 Chương 136: Người Bị Nhốt Trong Băng Miễn phí
137 Chương 137: Hoàng Miễn phí
138 Chương 138: Cường Hãn Hoàng Miễn phí
139 Chương 139: Bất Tử Thành Miễn phí
140 Chương 140: Khuyên Văn Nhược Rời Khỏi Đại Chiêu Thánh Địa Miễn phí
141 Chương 141: Minh Phượng Miễn phí
142 Chương 142: Hắc Vũ Chân Quân Lại Hiện Miễn phí
143 Chương 143: Cuộc Chiến Của Phong Thủy Sư Miễn phí
144 Chương 144: Phượng Huyết Mở Ra Miễn phí
145 Chương 145: Hậu Tái Thiên Địa Đại Huyền Hoàng Định Càn Khôn Ngọc Miễn phí
146 Chương 146: Đại Hỗn Chiến Miễn phí
147 Chương 147: Đại Thôn Thiên Lôi Miễn phí
148 Chương 148: Thôn Thiên Đạo Kinh Miễn phí
149 Chương 149: Minh Phượng Chi Tôn Miễn phí
150 Chương 150: Phượng Vũ Cửu Thiên Miễn phí
151 Chương 151: Bách Long Hành Hương, Thiên Hạ Chí Tôn Miễn phí
152 Chương 152: Miêu Miêu Ủ Rũ Miễn phí
153 Chương 153: Bên Ngoài Thành Cự Lộc, Bạch Đế Thiên (Quyển 3) Miễn phí
154 Chương 154: Tấm Gương Của Thế Hệ Chúng Ta Miễn phí
155 Chương 155: Đông Phương Chính Phái Sùng Kính Miễn phí
156 Chương 156: Ngươi Nổi Tiếng Miễn phí
157 Chương 157: Pho Tượng Nữ Thần Miễn phí
158 Chương 158: Thương Hại Thúc Giục Trần Bình Miễn phí
159 Chương 159: Hội Văn Miễn phí
160 Chương 160: Đỉnh Phong Hội Văn Miễn phí
161 Chương 161: Từ Lúc Sinh Ra Hai Mắt Đã Miệt Thị Quần Hùng(5000 chữ đại chương ) Miễn phí
162 Chương 162: Dịch Phong Đến Nơi Miễn phí
163 Chương 163: Lai Lịch Của Bạch Đế Thiên Miễn phí
164 Chương 164: Ba Lần Đưa Bảng Hiệu Miễn phí
165 Chương 165: Quan Địa Hỏa Trùng Thiên Cảm Miễn phí
166 Chương 166: Đấu Cờ Miễn phí
167 Chương 167: Dịch Phong Nhất Kỳ Bại Quần Nho Miễn phí
168 Chương 168: Long Tranh Hổ Đấu Miễn phí
169 Chương 169: Bạch Đế Thiên nổi giận Miễn phí
170 Chương 170: Ngang Ngược Bạch Đế Thiên Miễn phí
171 Chương 171: Khuyên Bạch Đế Thiên nhập bọn Miễn phí
172 Chương 172: Xử Trí Vương Chu Miễn phí
173 Chương 173: Ván cờ của Dịch Phong Miễn phí
174 Chương 174: Thiên Nữ lại xuất hiện Miễn phí
175 Chương 175: Một vạn năm Miễn phí
176 Chương 176: Quang Minh Giới Miễn phí
177 Chương 177: độc tước Miễn phí
178 Chương 178: Thiên Đạo hỏng mất, thương thiên đã chết Miễn phí
179 Chương 179: Ngọc Đế Kiếm dị biến Miễn phí
180 Chương 180: Diêm Xuyên Không Khống Chế Được Miễn phí
181 Chương 181: Đào tạo sâu Miễn phí
182 Chương 182: ngươi cũng xứng? Miễn phí
183 Chương 183: Ngọc Đế Kiếm Trận Miễn phí
184 Chương 184: Đại hội bắt đầu Miễn phí
185 Chương 185: Thiên Thụ đại hội Miễn phí
186 Chương 186: Đao Của Hoàng Miễn phí
187 Chương 187: Thiên Sách thuộc về Hoàng Miễn phí
188 Chương 188: Dịch Phong VS Nhạc Nghị Miễn phí
189 Chương 189: Tư Mã Vân Thiên Khiêu Chiến Miễn phí
190 Chương 190: Đấu bại Cự Lộc Miễn phí
191 Chương 191: cuồng ngạo Tư Mã Miễn phí
192 Chương 192: Cuối Cùng Quyết Chiến Miễn phí
193 Chương 193: Diêm Xuyên vs Tư Mã Vân Thiên Miễn phí
194 Chương 194: Chử ‘ trẫm ’ một ra, tuyên chiến Thiên Hạ! Miễn phí
195 Chương 195: số mệnh kim long vs công đức pháp tướng Miễn phí
196 Chương 196: Xé sống Mão Nhật Miễn phí
197 Chương 197: Bản Thể Đích Thân Tới Miễn phí
198 Chương 198: Lại Đẩy Lùi Mão Nhật Miễn phí
199 Chương 199: Ba Đóa Hoa Hồng Vàng Miễn phí
200 Chương 200: Không lo, Đại Hà Chi Nguy Miễn phí
201 Chương 201: Đại Hà Chi Loạn Miễn phí
202 Chương 202: Vô Ưu chi cục Miễn phí
203 Chương 203: Hoắc Quang hung mãnh Miễn phí
204 Chương 204: Lưu Cương cay độc Miễn phí
205 Chương 205: Thanh Long đến Miễn phí
206 Chương 206: Thần hồn toàn toái Miễn phí
207 Chương 207: Cái chết của Mạc Vô Hối Miễn phí
208 Chương 208: Ngươi tự sát đi Miễn phí
209 Chương 209: Phong Thần bảng Miễn phí
210 Chương 210: Đại Định Thiên Tỉ Miễn phí
211 Chương 211: Thiên Hạ năm thần châu Miễn phí
212 Chương 212: Đông Xưởng Miễn phí
213 Chương 213: Đại Trăn Hoàng Triều Miễn phí
214 Chương 214: Phong Thần Miễn phí
215 Chương 215: Dậu Nguyệt Đạo Quân Miễn phí
216 Chương 216: bắt đầu báo thù Miễn phí
217 Chương 217: Triều Đình VS Tông Môn Miễn phí
218 Chương 218: mười bốn vạn Khí cảnh Miễn phí
219 Chương 219: Một Giết Mười Hai Vạn Miễn phí
220 Chương 220: Nghe tin đã sợ mất mật Miễn phí
221 Chương 221: Cường Thế Đại Vũ Miễn phí
222 Chương 222: Đại băng hội kế hoạch, khởi động! Miễn phí
223 Chương 223: Chí Đông Tiền Hành Miễn phí
224 Chương 224: Bắt cóc toàn thành Miễn phí
225 Chương 225: Suy Thoái Kinh Tế Miễn phí
226 Chương 226: Doãn Hận Thiên Miễn phí
227 Chương 227: Toàn Thành Điên Cuồng Miễn phí
228 Chương 228: Đại Băng Hội Vòng Thứ Nhất , Trăm Thành Tận Phế! Miễn phí
229 Chương 229: Tình Thế Khuếch Trương, Quá Hỗn Loạn! Miễn phí
230 Chương 230: Đại Băng Hội Vòng Thứ Hai! Nhân Tâm Tan Rã! Miễn phí
231 Chương 231: Binh Phạt Đại Vũ Thiên Tông Miễn phí
232 Chương 232: Đại Trăn hoàng triều VS Đại Vũ Thiên Tông Miễn phí
233 Chương 233: Đại Băng Hội Vòng Thứ Ba, Dân Chúng Cướp Bóc Như Điên! Miễn phí
234 Chương 234: Đại Vũ đem diệt Miễn phí
235 Chương 235: Đại Vũ Thiên Tông bị tiêu diệt Miễn phí
236 Chương 236: Trấn Áp Đại Vũ Chân Quân Miễn phí
237 Chương 237: Tiễn Đưa Miễn phí
238 Chương 238: Kim Đại Vũ Miễn phí
239 Chương 239: Thượng Đế Kiếm (Quyển 4) Miễn phí
240 Chương 240: Lang Hài lang tâm Miễn phí
241 Chương 241: Tham Lang Miễn phí
242 Chương 242: gặp lại Phụng Âm Dương Miễn phí
243 Chương 243: Minh Lăng Thiên Miễn phí
244 Chương 244: Lý Thương Hải Miễn phí
245 Chương 245: Vẽ mặt Miễn phí
246 Chương 246: Âm mưu ở dưới dị thường Miễn phí
247 Chương 247: Diêm Xuyên vs Lý Thương Hải Miễn phí
248 Chương 248: đổi trắng thay đen Miễn phí
249 Chương 249: Hoàn cảnh khó khăn của Lý Thương Lan Miễn phí
250 Chương 250: truyền thừa Miễn phí
251 Chương 251: vào triều làm quan Miễn phí
252 Chương 252: Hoàng Tuyền Lộ mở, huyết tế Nam Thần Châu Miễn phí
253 Chương 253: Tiên Giới Chi Môn mở, Thánh Thượng phủ xuống Miễn phí
254 Chương 254: Cả nước xuống Miễn phí
255 Chương 255: Đại Ngạc thiên triều! Cái U vương! Miễn phí
256 Chương 256: Khối băng công pháp Miễn phí
257 Chương 257: Mộng Hồng Anh kêu thảm thiết Miễn phí
258 Chương 258: Độc Cô Bổ Thiên Miễn phí
259 Chương 259: Độc Cô Vô Địch Miễn phí
260 Chương 260: Kiếm Trủng Miễn phí
261 Chương 261: Kiếm Lĩnh Vực Miễn phí
262 Chương 262: Độc Cô Kiếm Vương hối hận Miễn phí
263 Chương 263: Lời nói suông Miễn phí
264 Chương 264: Quái vật Miễn phí
265 Chương 265: Bổ Thiên giả Miễn phí
266 Chương 266: Bổ Thiên Kiếm Miễn phí
267 Chương 267: Tĩnh Tư Cốc Miễn phí
268 Chương 268: Táo bạo Ngạo Thiên Thánh Tử Miễn phí
269 Chương 269: Ép buộc con tin Miễn phí
270 Chương 270: Đệ tam quân đoàn trưởng Miễn phí
271 Chương 271: Khổng gia cữu cữu Miễn phí
272 Chương 272: gặp lại Tử Tử Miễn phí
273 Chương 273: Yêu Miễn phí
274 Chương 274: thôn thiên khiển Miễn phí
275 Chương 275: Xuân Lôi Miễn phí
276 Chương 276: Khổng Huyền Thủy đến Miễn phí
277 Chương 277: Đại Trấn Giới Bi Miễn phí
278 Chương 278: thiên hạ đệ nhất nhân Miễn phí
279 Chương 279: Một phong thư Miễn phí
280 Chương 280: Tập trung Đại Chiêu (Quyển 5) Miễn phí
281 Chương 281: ly kỳ giết người Miễn phí
282 Chương 282: vũ Miễn phí
283 Chương 283: Thượng Quan Uyển Nhi Miễn phí
284 Chương 284: Vũ thị đại điện Miễn phí
285 Chương 285: Điện chỉ hung phạm Miễn phí
286 Chương 286: chân tướng rõ ràng Miễn phí
287 Chương 287: Vũ Hề Đạo Quân Miễn phí
288 Chương 288: trai lơ Miễn phí
289 Chương 289: Văn Nhược chi thương Miễn phí
290 Chương 290: Mộng Nhập Thiên Cơ Đại Pháp Miễn phí
291 Chương 291: Đại Hồn Khứ Hề Miễn phí
292 Chương 292: Thượng Quan Uyển Nhi quan chú Miễn phí
293 Chương 293: Hỗn Độn vừa vang lên Miễn phí
294 Chương 294: Bị Diêm Xuyên xem thấu Miễn phí
295 Chương 295: Tang thi đột kích Miễn phí
296 Chương 296: Có tổn thương thiên hòa Thượng Đế Kiếm Trận Miễn phí
297 Chương 297: Viên Thiên Cương Miễn phí
298 Chương 298: Diêm Xuyên VS Xà Hoàng Miễn phí
299 Chương 299: Mão Nhật đạo quân xúi quẩy Miễn phí
300 Chương 300: Bứt ra sự tình bên ngoài Miễn phí
301 Chương 301: Ngày bản tôn còn tại, bọn ngươi vĩnh viễn chỉ là Miễn phí
302 Chương 302: Tu vi tăng mạnh Miễn phí
303 Chương 303: Vũ Chiếu. Miễn phí
304 Chương 304: thiếu chút nữa thành nương nương Miễn phí
305 Chương 305: Một nụ cười của Hoàng Miễn phí
306 Chương 306: Nhâm Thử Miễn phí
307 Chương 307: muốn mặt, ngươi liền thua! Miễn phí
308 Chương 308: một đêm sau cùng Miễn phí
309 Chương 309: Giết Đao Ma hung thủ Miễn phí
310 Chương 310: Kinh Chiếu Khí Phách Vô Song Miễn phí
311 Chương 311: Diêm Xuyên bố trí Miễn phí
312 Chương 312: Chỉ Trần Nữ Thần Xuất Hiện Miễn phí
313 Chương 313: Vũ Chiếu Phi Thăng Miễn phí
314 Chương 314: binh phạt thiên hạ Miễn phí
315 Chương 315: Diêm Xuyên cùng Khổng Ma Kha Miễn phí
316 Chương 316: Ba vạn năm trước, thiên hạ đệ nhất nhân, Quyết! Miễn phí
317 Chương 317: Bình định làm phản Miễn phí
318 Chương 318: Điện Thẩm Diêm Thu Vũ Miễn phí
319 Chương 319: Tin chiến thắng liên tục Miễn phí
320 Chương 320: Bình Định Chư Tông Miễn phí
321 Chương 321: Đại Trăn Đế Triều Miễn phí
322 Chương 322: Tử Nhất Lộ Miễn phí
323 Chương 323: Hàm Dương Cung, quân thần Mộng Nhập Thiên Cơ! Miễn phí
324 Chương 324: Một đường đi tới đen đủi - Khổng Ma Kha Miễn phí
325 Chương 325: năm mươi năm sau, trở về! (Quyển 6) Miễn phí
327 Chương 327: Kiếm Nhị Thập Tứ Miễn phí
328 Chương 328: hạ lôi Miễn phí
329 Chương 329: Bổ Thiên Các Miễn phí
330 Chương 330: Triệu A Phòng Miễn phí
331 Chương 331: Phần Mộ Quỷ Hỏa Miễn phí
332 Chương 332: Mộng Tam Sinh Miễn phí
333 Chương 333: Hồng Mông Hồ Lô Miễn phí
334 Chương 334: Luân Hồi Trì Miễn phí
335 Chương 335: Diệt Sát Tiên Nhân Miễn phí
336 Chương 336: Hai Mạch Hợp Nhất Miễn phí
337 Chương 337: Tuyệt cảnh Mộng Tam Sinh Miễn phí
338 Chương 338: chư phương rút đi Miễn phí
339 Chương 339: Thế Giới Cành Miễn phí
340 Chương 340: Lý Tư Miễn phí
341 Chương 341: Nhâm Thử oán hận Miễn phí
342 Chương 342: Đặc Sự Xử Miễn phí
343 Chương 343: Vây giết và phản vây giết Miễn phí
344 Chương 344: Đông Phương Chính Phái vu oan không biết xấu hổ Miễn phí
345 Chương 345: Đông Phương Chính Phái, một thân chính khí! Miễn phí
346 Chương 346: vạn ác dâm cầm đầu, còn là cắt a! Miễn phí
347 Chương 347: Trưởng Sử Miễn phí
348 Chương 348: Liên Thần Miễn phí
349 Chương 349: bắt đầu sàng lọc Miễn phí
350 Chương 350: Thu phục được chư Tông Miễn phí
351 Chương 351: Thêm một Tông nữa Miễn phí
352 Chương 352: Hoắc Quang tự vẫn trong mộng Miễn phí
353 Chương 353: Kiếp trước vợ chồng Miễn phí
354 Chương 354: Lý Tư đi theo Miễn phí
355 Chương 355: Thế Giới Thụ = bách thụ Miễn phí
356 Chương 356: vô địch Liên Thần Miễn phí
357 Chương 357: Chưởng Trung Vũ Trụ Miễn phí
358 Chương 358: Phụng Âm Dương Luân Hồi Trì Miễn phí
359 Chương 359: Chưởng Trung Vũ Trụ diệt Mão Nhật Miễn phí
360 Chương 360: Bạo trăn Miễn phí
361 Chương 361: Luyện Liên Thần Miễn phí
362 Chương 362: Đại Trăn thiên triều Miễn phí
363 Chương 363: Cường đại nguyền rủa Miễn phí
364 Chương 364: Thông Thiên Cự Nhân Miễn phí
365 Chương 365: Diệt Dương Chí Cửu Miễn phí
366 Chương 366: Liên Thần rút đi Miễn phí
367 Chương 367: Lý Tư uy hiếp Miễn phí
368 Chương 368: Đầu cơ kiếm lợi Miễn phí
369 Chương 369: Ngày đại khảo Miễn phí
370 Chương 370: Luận sách: nhất thống thiên hạ Miễn phí
371 Chương 371: Thái độ khác thường của Khổng Đạo Khâu Miễn phí
372 Chương 372: Thi võ tiếp tục Miễn phí
373 Chương 373: Bại lui Cái U Vương Miễn phí
374 Chương 374: Thập Cửu Thiên Kiếp Miễn phí
375 Chương 375: Phá Toái Hư Không Miễn phí
376 Chương 376: Trạng nguyên: Doãn Hận Thiên, Vương Tiễn Miễn phí
377 Chương 377: Sinh Tử Bộ Miễn phí
378 Chương 378: Cương thi Diêm Xuyên (Quyển 7) Miễn phí
379 Chương 379: Quân thần trở về Miễn phí
380 Chương 380: Quần Thần đột phá Miễn phí
381 Chương 381: Chém sứ Miễn phí
382 Chương 382: Đi thiên hạ minh hội Miễn phí
383 Chương 383: Mạnh Dung Dung tiếng đàn Miễn phí
384 Chương 384: Kiêm Gia Miễn phí
385 Chương 385: Diêm Xuyên một quyền Miễn phí
386 Chương 386: Lý Thương Hải độc kế Miễn phí
387 Chương 387: Đoạt trận Miễn phí
388 Chương 388: quần tiên vẫn lạc Miễn phí
389 Chương 389: Cái U Vương kết minh Miễn phí
390 Chương 390: Thiên hạ minh hội mở ra Miễn phí
391 Chương 391: Diêm Xuyên VS Cái U Vương Miễn phí
392 Chương 392: Vạch mặt Miễn phí
393 Chương 393: Quần tiên diệt Miễn phí
394 Chương 394: Đại Ngạc Thiên Triều Chết Non Miễn phí
395 Chương 395: Mạnh Dung Dung thành tiên Miễn phí
396 Chương 396: Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận Miễn phí
397 Chương 397: Hai phong thư Miễn phí
398 Chương 398: Bố cục Tiên Giới Miễn phí
399 Chương 399: Chưởng Trung Vũ Trụ VS Trích Tinh Thủ Miễn phí
400 Chương 400: Tử thương Miễn phí
401 Chương 401: Công Dương Thao Lược Miễn phí
402 Chương 402: Thỏ Miễn phí
403 Chương 403: Bớt buồn Miễn phí
404 Chương 404: Phùng thiệu góp lời Miễn phí
405 Chương 405: Vạn Chưởng Ma Quân, Khổng Ma Vương Miễn phí
406 Chương 406: Phụ tử nhận nhau Miễn phí
407 Chương 407: Táng Thiên Đồng Quan bên trong đồ Miễn phí
408 Chương 408: Không biết xấu hổ đối quyết Miễn phí
409 Chương 409: Lần nữa giải phong Miễn phí
410 Chương 410: Khổng Ngạo Thiên trở về Miễn phí
411 Chương 411: Công Dương Thao Lược chết Miễn phí
412 Chương 412: Cái thứ hai hồ lô Miễn phí
413 Chương 413: Mới sinh Đạo Thần Miễn phí
414 Chương 414: Đạo Ấn chi mật Miễn phí
415 Chương 415: Ba phần thiên hạ Miễn phí
416 Chương 416: Trấn áp đại địa (Quyển 8) Miễn phí
417 Chương 417: tranh đoạt đạo ấn Miễn phí
418 Chương 418: Sát Đế Miễn phí
419 Chương 419: Hỏa Nha Hồ Lô Miễn phí
420 Chương 420: Nói lui Mộng Tam Sinh Miễn phí
421 Chương 421: là cực hạn sao? Miễn phí
422 Chương 422: Gặp lại thế giới thụ Miễn phí
423 Chương 423: Bách Hoàng cùng(với) Bách Ế Miễn phí
424 Chương 424: thích khách Miễn phí
425 Chương 425: cùng đế cùng chết Miễn phí
426 Chương 426: binh phạt Tây Thần Châu Miễn phí
427 Chương 427: Khổng gia phản quốc Miễn phí
428 Chương 428: Ma Vương phủ xuống, Hung Sát ngập trời! Miễn phí
429 Chương 429: Diêm Xuyên VS Khổng Ma Vương Miễn phí
430 Chương 430: Sinh Tử Bộ nguyền rủa Miễn phí
431 Chương 431: Thiệt giả Vấn Thiên Lệnh Miễn phí
432 Chương 432: Phùng Thiệu phản bội Miễn phí
433 Chương 433: Đại Trăn thiên triều VS Đại Phật thiên triều Miễn phí
434 Chương 434: Liên Thần mục đích Miễn phí
435 Chương 435: Lại thắng Miễn phí
437 Chương 437: Trả ân Cự Lộc Miễn phí
438 Chương 438: Năm ngàn năm đường Miễn phí
439 Chương 439: Thiên hạ thời cuộc Miễn phí
440 Chương 440: một giấc mộng năm ngàn năm Miễn phí
441 Chương 441: Thánh Quyển Đại Trận Miễn phí
442 Chương 442: năm ngàn năm, mộng tỉnh trở về Miễn phí
443 Chương 443: Cường hãn đến đáng sợ mọi người Miễn phí
444 Chương 444: Đốt sách chôn nho Miễn phí
445 Chương 445: Chân Long cương vực Miễn phí
446 Chương 446: Thánh Thượng có chỉ, độ kiếp thành tiên Miễn phí
447 Chương 447: Kinh khủng độ kiếp Miễn phí
448 Chương 448: Song kiếp cùng rơi xuống Miễn phí
449 Chương 449: Đệ nhất thế trí nhớ Miễn phí
450 Chương 450: Hái Đạo Ấn, tiến vào Tiên Giới Miễn phí
451 Chương 451: Cường thế quân lâm (Quyển 9) Miễn phí
452 Chương 452: Đại Trăn Thánh Đình Miễn phí
453 Chương 453: Thiên hạ cách cục Miễn phí
454 Chương 454: Cương Thi Vương Diêm Xuyên xuất thế Miễn phí
455 Chương 455: Hóa Thê Lương Miễn phí
456 Chương 456: Hoàng Tuyền Lộ mở Miễn phí
457 Chương 457: Đại Tần thành, Trung Ương Điện Miễn phí
458 Chương 458: Binh phạt hai triều Miễn phí
459 Chương 459: Cuồng Tướng Lã Bất Vi Miễn phí
460 Chương 460: Thủy long cự mạch Miễn phí
461 Chương 461: Đạo Thần, Long Ngũ Miễn phí
462 Chương 462: Phạm Hàm Dương giá cao Miễn phí
463 Chương 463: Bàng Thiên Hà Miễn phí
464 Chương 464: Mua quan Miễn phí
465 Chương 465: Miếng thứ ba Táng Thiên Đồng Quan Miễn phí
466 Chương 466: Cả đời không hối hận Miễn phí
467 Chương 467: Minh Long, Thất Sát Miễn phí
468 Chương 468: Cường hãn cương thi Diêm Xuyên Miễn phí
469 Chương 469: Nhất thống Vạn Quỷ cương vực Miễn phí
470 Chương 470: Song long kéo xe Miễn phí
471 Chương 471: Tự mình chuốc lấy cực khổ Công Dương Bôn Lôi Miễn phí
472 Chương 472: Cẩu Thần Miễn phí
473 Chương 473: Mặt trời mọc đông phương, duy ta bất bại! Miễn phí
474 Chương 474: Bách Thiện lão nhân Miễn phí
475 Chương 475: Linh Cảm Điện Miễn phí
476 Chương 476: Thanh Thiên Đạo Miễn phí
477 Chương 477: Bổ Thiên thành công Miễn phí
478 Chương 478: Lại một cái Đằng Yêu Miễn phí
479 Chương 479: Bách Ác Lão Ma Miễn phí
480 Chương 480: Thành tựu Tổ Tiên biện pháp Miễn phí
482 Chương 482: Tổ Tiên lúng túng Miễn phí
483 Chương 483: Một đường hướng đông Miễn phí
484 Chương 484: Thiếu cân nhắc Miễn phí
485 Chương 485: Trấn toái Miễn phí
486 Chương 486: Tổ Tiên cùng Thủy Long Miễn phí
487 Chương 487: Tam đại Tổ Tiên Miễn phí
488 Chương 488: Tống Thiên Tông Miễn phí
489 Chương 489: Đông Ngoại Vực đại thế Miễn phí
490 Chương 490: Tru Tiên Tứ Kiếm Miễn phí
491 Chương 491: Tử thù Miễn phí
492 Chương 492: Hơi kém Miễn phí
493 Chương 493: Bạch Khởi trở về vị trí cũ Miễn phí
494 Chương 494: Tiến quân Tử Thanh cương vực Miễn phí
495 Chương 495: Đại Hư Vô Thiên Ảo Thuật Miễn phí
496 Chương 496: Tiêu diệt Tử Thanh Miễn phí
497 Chương 497: Mưa gió nổi lên Miễn phí
498 Chương 498: Thứ năm giới thiên hạ đại khảo Miễn phí
499 Chương 499: Quần hùng vây công thành Hàm Dương Miễn phí
500 Chương 500: Huynh đệ tình thâm Miễn phí
501 Chương 501: Thông Thiên Giáo Chủ Miễn phí
502 Chương 502: Thế giới thứ nhất Miễn phí
503 Chương 503: Man Long bị phục Miễn phí
504 Chương 504: Thánh Nhân mời Miễn phí
505 Chương 505: Thương Thiên Huyền Diệu Miễn phí
506 Chương 506: Thiên Nhân Cung Miễn phí
507 Chương 507: Điệp Hậu Miễn phí
508 Chương 508: Thiên Tai Hung Đồng Miễn phí
509 Chương 509: Cừu địch khắp thiên hạ Miễn phí
510 Chương 510: Ăn Miễn phí
511 Chương 511: Khổng Hạt Tử Miễn phí
512 Chương 512: Nhìn không thấy ngưng mắt nhìn Miễn phí
513 Chương 513: Diêm Lão Ma Miễn phí
514 Chương 514: Khổng Hạt Tử thái độ Miễn phí
515 Chương 515: Phù Tô Miễn phí
516 Chương 516: Thượng cổ đại kiếp trải qua Miễn phí
517 Chương 517: Doãn gia tai ương Miễn phí
518 Chương 518: Chứng được trong sạch Miễn phí
519 Chương 519: Thánh Nhân VS thiên hạ đệ nhất kiếm Miễn phí
520 Chương 520: Bốn loạn cuộc chiến Miễn phí
521 Chương 521: Diễn Sinh Giới, mô phỏng Thánh Nhân Miễn phí
522 Chương 522: Phần thưởng giết Tổ Tiên Miễn phí
523 Chương 523: Tả Xuân Thu Miễn phí
524 Chương 524: Thánh Nhân bất đắc dĩ Miễn phí
525 Chương 525: Ngày nghỉ (Quyển 10) Miễn phí
526 Chương 526: Đại hỏa Miễn phí
527 Chương 527: Trên biển Đông Miễn phí
528 Chương 528: Ngao Đông VS Thành Tổ Miễn phí
529 Chương 529: Tổ Long Thành Tổ Miễn phí
530 Chương 530: Quái vật ở dưới Hải Nhãn Miễn phí
531 Chương 531: Bạo Tạc Thú Miễn phí
532 Chương 532: Tây Môn Thánh Nhân Miễn phí
533 Chương 533: Tróc nã Bạo Tạc thú Miễn phí
534 Chương 534: Mệnh kiếp Miễn phí
535 Chương 535: Toái Dương cương vực Miễn phí
536 Chương 536: Thắng Miễn phí
537 Chương 537: Trĩ Hậu thỏa hiệp Miễn phí
538 Chương 538: Quật nhật Miễn phí
539 Chương 539: Sát Đế thân phận Miễn phí
540 Chương 540: Hoàng Kim Đại Đế thi thể Miễn phí
541 Chương 541: Không gian bại lộ Miễn phí
542 Chương 542: Huyết Hải không khô, Diêm Xuyên Bất Tử Miễn phí
543 Chương 543: Chém giết Phượng tộc Tam thái tử Miễn phí
544 Chương 544: Đều có tính toán Miễn phí
545 Chương 545: Hắc ám Quỷ Cốc tử Miễn phí
546 Chương 546: Thái Bình công chúa Miễn phí
547 Chương 547: Câu dẫn Miễn phí
548 Chương 548: Cái tát Miễn phí
549 Chương 549: Minh Vương Miễn phí
550 Chương 550: Phụ tử đánh nhau Miễn phí
551 Chương 551: Một cái vạn năm Miễn phí
552 Chương 552: Vợ chồng gặp lại Miễn phí
553 Chương 553: Ngoại sự nơi lấy thân phạm hiểm Miễn phí
554 Chương 554: Muốn chết Miễn phí
555 Chương 555: Bức chiến Thánh Nhân Miễn phí
556 Chương 556: Hủy diệt Thánh Nhân căn cơ Miễn phí
557 Chương 557: Đạo tặc lo lắng Miễn phí
558 Chương 558: Chém tận giết tuyệt Miễn phí
559 Chương 559: Đấu chiến Miễn phí
560 Chương 560: Mệnh kiếp uy lực Miễn phí
561 Chương 561: Đe dọa Thánh Nhân Miễn phí
562 Chương 562: Tru diệt Phượng Đế Miễn phí
563 Chương 563: Diêm Xuyên VS Võ Chiếu Miễn phí
564 Chương 564: Đại Hình Thiên Đình, Minh Thiên Hàn Miễn phí
565 Chương 565: Thánh Nhân ép tới Đại Tần thành Miễn phí
566 Chương 566: Khó bề phân biệt Miễn phí
567 Chương 567: Cương thi Diêm Xuyên kinh khủng lực lượng Miễn phí
568 Chương 568: Tội đáng chết vạn lần Miễn phí
569 Chương 569: Thân bại danh liệt Miễn phí
570 Chương 570: Kỷ đệ tứ Miễn phí
571 Chương 571: Trung Ương cương vực Miễn phí
572 Chương 572: Công Dương Tử Miễn phí
573 Chương 573: Sát Đạo Kim Thân Miễn phí
574 Chương 574: Thiên Cơ Tử Miễn phí
575 Chương 575: Lại gặp lại Miễn phí
576 Chương 576: Soán Mệnh Sư đối quyết Miễn phí
577 Chương 577: Người nào tính toán người nào Miễn phí
578 Chương 578: Công dã tràng Miễn phí
579 Chương 579: sân nhà của ai? Miễn phí
580 Chương 580: Cự bảo hiện thế Miễn phí
581 Chương 581: Sa Hoàng chi quan Miễn phí
582 Chương 582: Bạo động Miễn phí
583 Chương 583: Sa Hoàng Bổ Thiên Đạo Miễn phí
584 Chương 584: Gia gia Miễn phí
585 Chương 585: Phát tiết Miễn phí
586 Chương 586: Lửa giận tiết, tu vi phá! Miễn phí
587 Chương 587: Tam Đế Thánh Đình Miễn phí
588 Chương 588: Thánh Nhân ủy thác Miễn phí
589 Chương 589: Hàm Dương chi biến Miễn phí
590 Chương 590: Quỷ Cốc Tử làm phản Miễn phí
591 Chương 591: Đông Phương Chính Phái tầm bảo hành trình Miễn phí
592 Chương 592: Phản thủ vì tấn công, Diêm Xuyên trở về Miễn phí
593 Chương 593: Cáo thiên hạ thư Miễn phí
594 Chương 594: Binh phạt Tây Kiếm cương vực Miễn phí
595 Chương 595: Đại Tần ngự tỷ Miễn phí
596 Chương 596: Đại Thiên Thế Giới, Đại Tần Thiên Đình, ta là Thiên Miễn phí
597 Chương 597: Đại Tần VS Đại Trăn Miễn phí
598 Chương 598: Thất bại trong gang tấc Miễn phí
599 Chương 599: Bàn Thạch bộ tộc Miễn phí
600 Chương 600: Bàn Thạch nhất tộc Miễn phí
601 Chương 601: Quái vật Bàn Sinh Miễn phí
602 Chương 602: Miếng thứ sáu Táng Thiên Đồng Quan Miễn phí
603 Chương 603: Đại Hình sứ giả Miễn phí
604 Chương 604: Thương Thiên Chi Nhãn Miễn phí
605 Chương 605: Mười hai Thánh Nhân tụ Đại Tần Miễn phí
606 Chương 606: Hung mãnh cương thi Miễn phí
607 Chương 607: Võ Chiếu lão sư hung uy Miễn phí
608 Chương 608: Chiến thư Miễn phí
609 Chương 609: Trao đổi Miễn phí
610 Chương 610: Đi về phía nam Miễn phí
611 Chương 611: Độc Cô Vô Địch VS Độc Cô Phá Thiên Miễn phí
612 Chương 612: Độc Cô Cửu Kiếm Miễn phí
613 Chương 613: Binh, Tiền Miễn phí
614 Chương 614: Sào Miễn phí
615 Chương 615: U Hải Giáo Chủ Miễn phí
616 Chương 616: U Hải đột kích Miễn phí
617 Chương 617: Lần nữa đột phá Miễn phí
618 Chương 618: Thiên Đạo bổ đủ Miễn phí
619 Chương 619: Bảo tàng miệng Miễn phí
620 Chương 620: Tân Thánh Nhân oai Miễn phí
621 Chương 621: Cuồng vọng giá cao Miễn phí
622 Chương 622: Kỷ đệ tam thiên hạ đệ nhất nhân, Khổng Hoàng Thiên Miễn phí
623 Chương 623: Thu hoạch Miễn phí
624 Chương 624: 15 Thánh Nhân (Quyển 11) Miễn phí
625 Chương 625: Điệp Hậu, Miêu Miêu Miễn phí
626 Chương 626: Đặc sắc tỷ muội Miễn phí
627 Chương 627: Ma Phật Đạo Quỷ cùng quỳ lạy, nhiều tiếng những câu Quỷ Như Lai Miễn phí
628 Chương 628: U Minh Hải Miễn phí
629 Chương 629: Vô Trung Sinh Hữu Miễn phí
630 Chương 630: Dẫn giết La Sát Như Lai Miễn phí
631 Chương 631: Ô Kim Sào Miễn phí
632 Chương 632: Trên cây nở hoa Miễn phí
633 Chương 633: Dốc toàn lực mà động Miễn phí
634 Chương 634: Giết Miễn phí
635 Chương 635: Ai có thể tính xa hơn Miễn phí
636 Chương 636: Đại thắng Miễn phí
637 Chương 637: Quyết chiến sắp tới Miễn phí
638 Chương 638: Phía trước Đại Hùng Bảo Điện Miễn phí
639 Chương 639: Hắc Long Đại Đạo Miễn phí
640 Chương 640: Nữa đột phá Miễn phí
641 Chương 641: Tử Tử thức tỉnh Miễn phí
642 Chương 642: Thông Thiên ngông cuồng Miễn phí
643 Chương 643: Chân Hùng bị phục Miễn phí
644 Chương 644: Dương Tộc Chí Tôn Miễn phí
645 Chương 645: Diêm Xuyên đồng minh Miễn phí
646 Chương 646: Miêu Miêu bị thương Miễn phí
647 Chương 647: Tứ Giới hợp, chúng sanh diệt Miễn phí
648 Chương 648: vào Thiên Ma Giới Miễn phí
649 Chương 649: Đấu tâm Miễn phí
650 Chương 650: Trong mộng tiểu Bách Ế Miễn phí
651 Chương 651: Tâm linh cứu giúp Miễn phí
652 Chương 652: Nhất định xui xẻo người Miễn phí
653 Chương 653: Phong tàng tinh khiết Miễn phí
654 Chương 654: Thức tỉnh Miễn phí
655 Chương 655: Gặp lại Phần Mộ Quỷ Hỏa Miễn phí
656 Chương 656: Đơn giản chí cực so đấu Miễn phí
657 Chương 657: Thiên Địa Nhị Các Miễn phí
658 Chương 658: Thông Thiên đột phá Miễn phí
659 Chương 659: Tứ phương vân động Miễn phí
660 Chương 660: Hồng Quân bố trí đấu trường Miễn phí
661 Chương 661: Thiên địa bí mật Miễn phí
662 Chương 662: Tuyệt Cung cung chủ bộ dạng Miễn phí
663 Chương 663: Võ Chiếu đột phá Miễn phí
664 Chương 664: Thông Thiên tái chiến Miễn phí
665 Chương 665: Hồng Quân thực lực Miễn phí
666 Chương 666: Cùng thế là địch Miễn phí
667 Chương 667: Thời gian bất động Miễn phí
668 Chương 668: Đại nghĩa Miễn phí
669 Chương 669: Năm đó ân oán Miễn phí
670 Chương 670: Thiên Sát Cô Tinh Miễn phí
671 Chương 671: Bầy thánh tới Đại Trăn Miễn phí
672 Chương 672: Đối chiến bảy Thánh Nhân Miễn phí
673 Chương 673: Bầy thánh giằng co Miễn phí
674 Chương 674: Diêm Xuyên cường đại Miễn phí
675 Chương 675: Đại Trăn Thiên Đình Miễn phí
676 Chương 676: Diêm Xuyên bảo tàng Miễn phí
677 Chương 677: Thiên Đế, Diêm Xuyên! Miễn phí
678 Chương 678: Bàng Thiên Hà gây sóng gió Miễn phí
679 Chương 679: Bình Tuyệt Cung loạn Miễn phí
680 Chương 680: Hoàng cùng Nhạc Nhi Miễn phí
681 Chương 681: Hoàng sầu não Miễn phí
682 Chương 682: Sở Giang Điện ngoài Miễn phí
683 Chương 683: Tiên thiên bát quái Miễn phí
684 Chương 684: Diêm Tự Tại Miễn phí
685 Chương 685: Minh Hà, Phục Hi Miễn phí
686 Chương 686: Giết chóc Bách Ác Lão Ma Miễn phí
687 Chương 687: Lam Miễn phí
688 Chương 688: Cường đại Lam Miễn phí
689 Chương 689: Thắng thảm! Miễn phí
690 Chương 690: Vũ Hóa Miễn phí
691 Chương 691: Bất Tử đạo trường Miễn phí
692 Chương 692: Anh hùng trở về Miễn phí
693 Chương 693: Tam hùng đầu nhập vào Miễn phí
694 Chương 694: Diêm Xuyên quyết định Miễn phí
695 Chương 695: Yêu Thiên Thương khác thường Miễn phí
696 Chương 696: Binh phạt Đông Ngoại Châu Miễn phí
697 Chương 697: Hoàng Kim Đại Đế Miễn phí
698 Chương 698: Thống soái kỷ thứ hai Thần Thông Miễn phí
699 Chương 699: Lực lay đầy trời tinh thần Miễn phí
700 Chương 700: Sa Hoàng bi ai Miễn phí
701 Chương 701: Miêu Miễn phí
702 Chương 702: Đại Trăn mở cung, tiến không quay đầu lại Miễn phí
703 Chương 703: Hai quân đối chọi Miễn phí
704 Chương 704: Ngồi xem rơi hãm hại Miễn phí
705 Chương 705: Đại Tần thành ngoài Miễn phí
706 Chương 706: Địa Các mở, Ngân Đồng Quỷ Cốc Tử Miễn phí
707 Chương 707: Chu Tước Đại Đạo Miễn phí
708 Chương 708: Hoàng Kim Đại Đế hung uy Miễn phí
709 Chương 709: Mười năm sau, cùng Thiên tranh phong Miễn phí
710 Chương 710: Sào bại trận Miễn phí
711 Chương 711: Quần tinh trở về vị trí cũ Miễn phí
712 Chương 712: Đại Đế (Quyển 12) Miễn phí
713 Chương 713: Nghênh chiến chư tinh Miễn phí
714 Chương 714: Thiên Cương hiện Miễn phí
715 Chương 715: Phá Quân Miễn phí
716 Chương 716: Tước đoạt lực lượng của ngôi sao Miễn phí
717 Chương 717: Chư Đế phủ xuống Miễn phí
718 Chương 718: Tam Đế Thánh Đình khó khăn Miễn phí
719 Chương 719: Trích Tinh Thủ oai Miễn phí
720 Chương 720: Sống lại Yêu Thiên Thương Miễn phí
721 Chương 721: Quyết bị thương nặng Miễn phí
722 Chương 722: Diêm Xuyên VS Phá Quân Miễn phí
723 Chương 723: Đạo Chi Thủ Miễn phí
724 Chương 724: Thanh Long thu địa Miễn phí
725 Chương 725: Xà Hoàng độc kế Miễn phí
726 Chương 726: Chu Tước Thiên Giới Miễn phí
727 Chương 727: Bàn Canh kiên trì Miễn phí
728 Chương 728: Binh lâm Bàn Thạch nhất tộc Miễn phí
729 Chương 729: Người tu luyện Tướng Thần Chi Thể Miễn phí
730 Chương 730: Miệt Thế Miễn phí
731 Chương 731: Chu Tước Đại Đế thất sách Miễn phí
732 Chương 732: Cương thi Diêm Xuyên VS cương thi Miệt Thế Miễn phí
733 Chương 733: Chín hòm quan tài tề tựu Miễn phí
734 Chương 734: Khí linh Miễn phí
735 Chương 735: Hai Đại Đế đích thân tới Đại Tần thành Miễn phí
736 Chương 736: Diêm Xuyên hứa hẹn Miễn phí
737 Chương 737: Thực lực cường đại Thanh Long Đại Đế Miễn phí
738 Chương 738: Bức lui Thanh Long Đại Đế Miễn phí
739 Chương 739: Phức tạp Hoàng Miễn phí
740 Chương 740: Thiên Cương, Minh Vương nội đấu Miễn phí
741 Chương 741: Ép đi Minh Vương Miễn phí
742 Chương 742: Không thức tỉnh Tướng Thần Miễn phí
743 Chương 743: Vận mệnh Miễn phí
744 Chương 744: Phù Tô trở mặt Miễn phí
745 Chương 745: Đô Thiên Thần Sát Đại Trận từ đâu tới Miễn phí
746 Chương 746: Đuổi Thiên Cương Miễn phí
747 Chương 747: Thiên hạ các thế lực lớn phân bộ Miễn phí
748 Chương 748: Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận bại lộ Miễn phí
749 Chương 749: Thôn Thiên Vĩ Thú Miễn phí
750 Chương 750: Phong ấn giải phong, một đám Thần Thú Miễn phí
751 Chương 751: Vô địch Thôn Thiên Vĩ Thú Miễn phí
752 Chương 752: Một phần sáu Hoàng lực Miễn phí
753 Chương 753: Biến xanh Miễn phí
754 Chương 754: Thứ năm Thần Thú Miễn phí
755 Chương 755: Cáo hắc trạng Miễn phí
756 Chương 756: Thôn Thiên Vĩ Thú nội loạn Miễn phí
757 Chương 757: Tử Vi đòn nghiêm trọng Miễn phí
758 Chương 758: Diêm Xuyên thức tỉnh Miễn phí
759 Chương 759: Đông Phương Chính Phái = Trường Sinh Đại Đế? Miễn phí
760 Chương 760: Kỷ thứ hai tình hình chung Miễn phí
761 Chương 761: Trường Sinh Đại Đế phát hiện Miễn phí
762 Chương 762: Người thừa kế Miễn phí
763 Chương 763: Người thứ ba Diêm Xuyên Miễn phí
764 Chương 764: Thiên Đạo tuần hoàn Miễn phí
765 Chương 765: Lạc Dương mai phục Miễn phí
766 Chương 766: Giao Hoán Thú bầy Miễn phí
767 Chương 767: Đốt biển đốt thiên Miễn phí
768 Chương 768: Mẫn Hoàng Miễn phí
769 Chương 769: Trốn ra được Thông Thiên cùng Võ Chiếu Miễn phí
770 Chương 770: Đạt thành chung nhận thức Miễn phí
771 Chương 771: Trường Sinh Đại Đế gặp nạn Miễn phí
772 Chương 772: Tùng Giang Khẩu hội chiến Miễn phí
773 Chương 773: Thứ tư hình thái Huyết Hải Miễn phí
774 Chương 774: Diêm Xuyên đổi lại về thân thể Miễn phí
775 Chương 775: Xà Tinh Tinh Miễn phí
776 Chương 776: Trường Sinh Đại Đế tuyên chiến Miễn phí
777 Chương 777: Chiếm lĩnh Tây Hải Long cung Miễn phí
778 Chương 778: Tam Đế vây hãm Tru Tiên Miễn phí
779 Chương 779: Thông Thiên trở về vị trí cũ Miễn phí
780 Chương 780: Thế Miễn phí
781 Chương 781: Đại Diễn số lượng Miễn phí
782 Chương 782: Toàn diện phản công Miễn phí
783 Chương 783: Đại Chu phục quốc Miễn phí
784 Chương 784: Vừa chiến Vĩnh Hằng cương vực Miễn phí
785 Chương 785: Thanh Long Đại Đế đột kích Miễn phí
786 Chương 786: Làm ra Giao Hoán Thú Miễn phí
787 Chương 787: Lực phòng ngự đệ nhất Miễn phí
788 Chương 788: Tử Vi Đại Đế đến Miễn phí
789 Chương 789: Tỷ liếc thiên hạ Miễn phí
790 Chương 790: Khổng Hoàng Thiên Chiến Ý Miễn phí
791 Chương 791: Khổng Hoàng Thiên tặng Miễn phí
792 Chương 792: Khổng Hoàng Thiên VS Tử Vi Đại Đế Miễn phí
793 Chương 793: Bảy viên yêu nốt ruồi Miễn phí
794 Chương 794: Giết giết giết! Miễn phí
795 Chương 795: Kiếm vào Diêm Xuyên thể Miễn phí
797 Chương 797: Oanh chết Chu Tước Đại Đế Miễn phí
798 Chương 798: Dung hợp Đại Đế nghiệp vị Miễn phí
799 Chương 799: Thập thất trọng thiên, Trừu Sinh Quán Tử Miễn phí
800 Chương 800: Diệt Tử Vi Miễn phí
801 Chương 801: Minh Hà thực lực Miễn phí
802 Chương 802: Còn còn dư lại mười ngày Miễn phí
803 Chương 803: Cương thi Diêm Xuyên VS Thanh Long Đại Đế Miễn phí
804 Chương 804: Đại Trăn Thiên Giới Miễn phí
805 Chương 805: Thiên địa đại xung đụng Miễn phí
806 Chương 806: Đi sứ Đại Thiên Thế Giới Miễn phí
807 Chương 807: Người ngoài hành tinh lại đến Địa Cầu Miễn phí
808 Chương 808: Hình nhi thượng giả vị chi Đạo, Hình nhi hạ giả vị chi khí Miễn phí
809 Chương 809: Đại Ác Thế Giới đánh giết Miễn phí
810 Chương 810: Nghênh chiến Miễn phí
811 Chương 811: Phản vật chất Miễn phí
812 Chương 812: Chung Sơn Miễn phí
813 Chương 813: Quát lui Liên Thần Miễn phí
814 Chương 814: Biến đá thành vàng Miễn phí
815 Chương 815: Khổng gia thần phục Miễn phí
816 Chương 816: Thiên Đào Chi Kiếm Miễn phí
817 Chương 817: Binh phạt Bàn Thạch Phong Miễn phí
818 Chương 818: Ép đi Bàn Thạch nhất tộc Miễn phí
819 Chương 819: Kiếm Ngạo Miễn phí
820 Chương 820: Kiếm Ngạo VS Thông Thiên Miễn phí
821 Chương 821: Giá họa Miễn phí
822 Chương 822: Bàn Sinh hiến tế Miễn phí
823 Chương 823: Tướng Thần xuất thế, vạn thi triều bái Miễn phí
824 Chương 824: Ngày sau nghịch thiên trảm mệnh số Miễn phí
825 Chương 825: Thập ngũ trọng thiên Miễn phí
826 Chương 826: Minh Vương sát ý Miễn phí
827 Chương 827: Nữa Dung hai cương vực Miễn phí
828 Chương 828: Lực kháng Liên Thần Miễn phí
829 Chương 829: Thần Giới xuất thế Miễn phí
830 Chương 830: Thiên hạ loạn Miễn phí
831 Chương 831: Quảng phát anh hùng thiếp Miễn phí
832 Chương 832: Chiến Đại Thiện Thế Giới Miễn phí
833 Chương 833: Lực ép Đại Thiện Thế Giới Miễn phí
834 Chương 834: Hung uy vô hạn Đệ Nhất Thế Giới Miễn phí
835 Chương 835: Liên Thần nữa bại Miễn phí
836 Chương 836: Tính toán Ngự Thiên Miễn phí
837 Chương 837: Thông Thiên vẫn lạc Miễn phí
838 Chương 838: Hoàn mỹ Tướng Thần Chi Thể Miễn phí
839 Chương 839: Âm Gian thống nhất Miễn phí
840 Chương 840: Tuyên chiến Đại Ác Thế Giới Miễn phí
841 Chương 841: Phạt ác Miễn phí
842 Chương 842: Bách Hoàng di thư Miễn phí
843 Chương 843: Diêm Xuyên tiến vào Miễn phí
844 Chương 844: Diêm Xuyên VS Liên Thần Miễn phí
846 Chương 846: Nghiệt tử? Miễn phí
847 Chương 847: Ký Sinh Miễn phí
848 Chương 848: Giao Hoán Thú Đến Miễn phí
849 Chương 849: Biệt khuất Thiên Cương Miễn phí
850 Chương 850: Thắng bại đã phân Miễn phí
851 Chương 851: Tướng Thần đột kích Miễn phí
852 Chương 852: Sư huynh Liên Thần Miễn phí
853 Chương 853: Kỷ thứ hai thiên hạ đệ nhất nhân Miễn phí
854 Chương 854: Hoặc có đại tai họa Miễn phí
855 Chương 855: Đã tới Thần Giới Miễn phí
856 Chương 856: Trứng lớn phong ấn Miễn phí
857 Chương 857: Đại Khí Tôn Miễn phí
858 Chương 858: Kinh biến Miễn phí
859 Chương 859: Ngoài ý muốn viện thủ Miễn phí
860 Chương 860: Đại khí vô địch Miễn phí
861 Chương 861: Đồ tôn đại hội Miễn phí
862 Chương 862: Quảng mời quần hùng Miễn phí
863 Chương 863: Sát Đế chi mưu Miễn phí
864 Chương 864: Quần hùng hội tụ Trung Thiên Châu Miễn phí
865 Chương 865: trong Vô Cực, quần hùng đấu Miễn phí
866 Chương 866: Đông Phương Bất Bại thực lực Miễn phí
867 Chương 867: Đại Khí Tôn bại, Mệnh Số hiện! Miễn phí
868 Chương 868: Tu Mệnh Miễn phí
869 Chương 869: Tướng Thần Vũ Hóa Miễn phí
870 Chương 870: Trở về thiên địa Miễn phí
871 Chương 871: Cái thứ bảy Đại Đế Tế Đàn Miễn phí
872 Chương 872: Chiếm đoạt Đại Ác Miễn phí
873 Chương 873: Thế gian thể ngộ Miễn phí
874 Chương 874: Thiên Chi Đạo Miễn phí
876 Chương 876: chờ đợi đánh một trận (Quyển 13) Miễn phí
877 Chương 877: Phần Mộ Tiên Vương Miễn phí
878 Chương 878: Đại Thế Tôn ra Miễn phí
879 Chương 879: Quỷ Cốc xuất thủ Miễn phí
880 Chương 880: Quỷ Cốc Tử VS Đại Thế Tôn Miễn phí
881 Chương 881: Hung mãnh Minh Hà Lão Tổ Miễn phí
882 Chương 882: Thứ tư Thần Thông Miễn phí
883 Chương 883: tái tạo thế giới Miễn phí
884 Chương 884: Mệnh Số lại xuất hiện Miễn phí
885 Chương 885: Hi Vọng Chi Hỏa Miễn phí
886 Chương 886: Phá phong ra Miễn phí
887 Chương 887: Cuối cùng một chút xíu Miễn phí
888 Chương 888: Tân thế giới ra đời Miễn phí
889 Chương 889: Hoán Mệnh Đại Pháp Miễn phí
890 Chương 890: Minh Hà tặng Miễn phí
891 Chương 891: Nhớ lại Miễn phí
892 Chương 892: Năm xưa Chí Tôn Tổ Long Miễn phí
893 Chương 893: Hoàng đột phá Miễn phí
894 Chương 894: Thiên vì Bàn, sao làm quân cờ Miễn phí
895 Chương 895: Diêm Xuyên VS Chung Sơn Miễn phí
896 Chương 896: Cân sức ngang tài Miễn phí
897 Chương 897: Tiếp cận nhất Mệnh Số người Miễn phí
898 Chương 898: Đại Đạo Tôn Miễn phí
899 Chương 899: Miêu Miêu gặp nạn Miễn phí
900 Chương 900: Diêm Xuyên lửa giận Miễn phí
901 Chương 901: Đại náo Đại Thiện Thế Giới Miễn phí
902 Chương 902: Lực bại Phần Mộ Miễn phí
903 Chương 903: Phục Hi Linh Thần Miễn phí
904 Chương 904: Một nửa ý thức Mệnh Số Miễn phí
905 Chương 905: Kinh người phát hiện Miễn phí
906 Chương 906: Thứ hai mươi màu? Miễn phí
907 Chương 907: Phục Hi vẫn lạc Miễn phí
908 Chương 908: Đông Phương Bất Bại yêu cầu Miễn phí
909 Chương 909: Thôi Thiên Võng Miễn phí
910 Chương 910: Binh phạt Đại Thiện Thế Giới Miễn phí
911 Chương 911: Câu đố một loại Hồng Quân Miễn phí
912 Chương 912: Lại bại Phần Mộ Tiên Vương Miễn phí
913 Chương 913: Đức hậu thiên địa Miễn phí
914 Chương 914: Đại Đức Tôn Miễn phí
915 Chương 915: Diêm Xuyên con thứ ba Miễn phí
916 Chương 916: Lão sư Miễn phí
917 Chương 917: Cường hãn Hồng Quân Miễn phí
918 Chương 918: Võ Chiếu đột kích Miễn phí
919 Chương 919: Mệnh Số vào cục Miễn phí
920 Chương 920: Dâng lấy thương sinh lực Miễn phí
1182 Chương 1182: Chương 46:. Thú trong lồng Miễn phí
1183 Chương 1183: Chương 47:. Đến từ Đại Hoàng Tôn lo lắng Miễn phí
1184 Chương 1184: Chương 48:. Mệnh Số thoát khốn, nhị thập trọng thiên! Miễn phí
1185 Chương 1185: Chương 49:. Cuối cùng mấy năm Miễn phí
1186 Chương 1186: Chương 50:. Đều có một con đường riêng Miễn phí
1187 Chương 1187: Chương 51:. Thiếu sót Miễn phí
1188 Chương 1188: Chương 52:. Di chuyển thương sinh Miễn phí
1189 Chương 1189: Chương 53:. Đông Phương Bất Bại kế hoạch Miễn phí
1190 Chương 1190: Chương 54:. Thay trời đổi đất, long trời lở đất Miễn phí
1191 Chương 1191: Xoay chuyển tình thế Miễn phí
1192 Chương 1192: Thôn long Miễn phí
1193 Chương 1193: Chương 57:. Thiên địa chi linh Miễn phí
1194 Chương 1194: Chương 58:. Người người như rồng ( đại kết cục! ) Miễn phí
1 Chương 1: Chín Sao Liên Tiếp, Thiên Môn Mở Ra! Miễn phí
2 Chương 2: Diêm Xuyên Miễn phí
3 Chương 3: Thủ Đoạn Miễn phí
4 Chương 4: Thân Thế Kiếp Này Miễn phí
5 Chương 5: Thiên Hạ Ngũ Tu Miễn phí
6 Chương 6: Một Chữ ''trấn'' Miễn phí
7 Chương 7: Vũ Khí Không Thể Tưởng Tượng Miễn phí
8 Chương 8: Cho Ngã Toàn Bộ Miễn phí
9 Chương 9: Thu Nạp Long Mạch Chi Khí Miễn phí
10 Chương 10: Lửa Đốt Núi Thúy Vân Miễn phí
11 Chương 11: Kim Tháp Trấn Yêu Xà Miễn phí
12 Chương 12: Ăn Yêu Thú Miễn phí
13 Chương 13: Khách Không Mời Mà Tới Miễn phí
14 Chương 14: Đấu Chữ Miễn phí
15 Chương 15: Cưỡng Bức Làm Người Dẫn Đường Miễn phí
16 Chương 16: Bất Động Minh Vương Ấn Miễn phí
17 Chương 17: Vào Trận Miễn phí
18 Chương 18: Hoàng Tuyền Ma Thỏ Miễn phí
ID Tên
ID Comment
210

Cố nhanh bác