Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Tiểu Binh Truyền Kỳ

1
1
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Huyền Vũ
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-19 00:09:05
Mới nhất: 2019-04-19 00:12:26 (Chương 237)
Lượt xem: 8 / Lợi nhuận: 175 / Bình luận: 2 / Chương: 87 / Điểm đề cử: 0

Một thanh niên từ nhỏ đã có giả tâm, hi vọng trở thành một vị nguyên soái thống lĩnh thiên binh vạn mã. Hắn nhận thấy, muốn làm nguyên soái trước hết phải trở thành một vị tướng quân, mà muốn trở thành tướng quân thì phải làm một tên lính nhép trước đã.
Đường Long là một gã thuộc loại COCC (Con ông cháu cha), tốt nghiệp cao trung xong liền tham gia quân đội, dưới thân phận một tiêu binh mà quật khởi trong vũ trụ hỗn độn, từ đó truyển khai một truyền kỳ đầy huyết lê nhân sinh.

Đường Long tham gia vào trại huyến luyện bộ binh, chịu sự huận luyện tàn khốc của Khô lâu giáo quan, cuối cùng cũng trở thành một quân nhân hợp cách. Đường Long chiến thắng hết mọi đồng liêu “Thái điều”, vượt qua mọi gian nan, trở thành hạm trưởng của pháo hạm tự hành. Tuy nhiên, sau khi phá giải mật mã của Hắc động đạn, cuộc chiến dữ dội trong vũ trụ lại bày ra trước mắt hắn

id Tên Phí
19 Chương 19: Q3 - Miễn phí
25 Chương 25: Q4 - Miễn phí
33 Chương 33: Q5 - Miễn phí
41 Chương 41: Q6 - Miễn phí
49 Chương 49: Q7 - Miễn phí
57 Chương 57: Q8 - Miễn phí
65 Chương 65: Q9 - Miễn phí
73 Chương 73: Q10 - Miễn phí
81 Chương 81: Q11 - Miễn phí
89 Chương 89: Q12 - Miễn phí
97 Chương 97: Q13 - Miễn phí
105 Chương 105: Q14 - Miễn phí
113 Chương 113: Q15 - Miễn phí
121 Chương 121: Q16 - Miễn phí
129 Chương 129: Q17 - Miễn phí
137 Chương 137: Q18 - Miễn phí
145 Chương 145: Q19 - Miễn phí
153 Chương 153: Q20 - Miễn phí
160 Chương 160: Q21 - Miễn phí
167 Chương 167: Q22 - tiếp kiến tổng thống Miễn phí
168 Chương 168: Q22 - rất nhanh đoạt quyền Miễn phí
169 Chương 169: Q22 - thị uy kháng nghị Miễn phí
170 Chương 170: Q22 - Số 1 cùng Số 2 người máy Miễn phí
171 Chương 171: Q22 - mặt đất tác chiến Miễn phí
172 Chương 172: Q22 - giết địch tranh công Miễn phí
173 Chương 173: Q22 - màu đỏ cơ giáp chiến sĩ Miễn phí
174 Chương 174: Q22 - giàu có quốc gia Miễn phí
175 Chương 175: Q23 - trí tuệ và năng lực chấn động Miễn phí
176 Chương 176: Q23 - đuổi bắt Miễn phí
177 Chương 177: Q23 - đuổi giết Tinh Linh Miễn phí
178 Chương 178: Q23 - tử mà sống lại Miễn phí
179 Chương 179: Q23 - Miễn phí
183 Chương 183: Q24 - tự sát hạm đội Miễn phí
184 Chương 184: Q24 - giết hại thủ đô quyển Miễn phí
185 Chương 185: Q24 - Đường Long gặp chuyện Miễn phí
186 Chương 186: Q24 - khảo hạch phong ba Miễn phí
187 Chương 187: Q24 - ngũ đại liên minh Miễn phí
188 Chương 188: Q24 - chánh phủ lưu vong Miễn phí
189 Chương 189: Q24 - OSFPU tổ chức Miễn phí
190 Chương 190: Q24 - ngựa không dừng vó Miễn phí
191 Chương 191: Q25 - liệt ảnh cơ giáp Miễn phí
192 Chương 192: Q25 - Hổ Kình sơ bại Miễn phí
193 Chương 193: Q25 - người máy trí năng Miễn phí
194 Chương 194: Q25 - dụ địch vào trận Miễn phí
195 Chương 195: Q25 - phục kích Miễn phí
196 Chương 196: Q25 - diệu võ vệ tinh Miễn phí
197 Chương 197: Q25 - tinh vực hủy diệt Miễn phí
198 Chương 198: Q25 - đại bại khải Vũ Quân Miễn phí
199 Chương 199: Q26 - cạnh tranh gay cấn Miễn phí
200 Chương 200: Q26 - máy bay đổi chủ Miễn phí
201 Chương 201: Q26 - tiêu hao chiến Miễn phí
202 Chương 202: Q26 - thi đua chung kết Miễn phí
203 Chương 203: Q26 - phản bội loạn Miễn phí
204 Chương 204: Q26 - khôi phục hỗn loạn Miễn phí
205 Chương 205: Q26 - bàn cờ quân cờ Miễn phí
206 Chương 206: Q26 - hắc bang chính quyền Miễn phí
207 Chương 207: Q27 - phía sau màn lão đại Miễn phí
208 Chương 208: Q27 - hợp nhất OSFPU kế hoạch Miễn phí
209 Chương 209: Q27 - Lam Mộng Vân chi trợ Miễn phí
210 Chương 210: Q27 - chiếm đoạt Hổ Kình đế quốc Miễn phí
211 Chương 211: Q27 - hạm đội thần bí Miễn phí
212 Chương 212: Q27 - thu cũng máy bay Miễn phí
213 Chương 213: Q27 - siêu cấp lớn hiểu lầm Miễn phí
214 Chương 214: Q27 - đăng cơ chuẩn bị Miễn phí
215 Chương 215: Q28 - văn võ chi tranh giành Miễn phí
216 Chương 216: Q28 - đăng cơ Miễn phí
217 Chương 217: Q28 - ngũ đại quốc phân liệt Miễn phí
218 Chương 218: Q28 - Tam đại Đô đốc Miễn phí
219 Chương 219: Q28 - kết minh đối lập Miễn phí
220 Chương 220: Q28 - mời chào Đại Đường Miễn phí
221 Chương 221: Q28 - gia nhập liên minh Miễn phí
222 Chương 222: Q28 - Uy Thần quốc hành trình Miễn phí
223 Chương 223: Q29 - Địa Hạ Thành Miễn phí
224 Chương 224: Q29 - thay thế người Miễn phí
225 Chương 225: Q29 - phá vòng vây Miễn phí
226 Chương 226: Q29 - địch tập kích Miễn phí
227 Chương 227: Q29 - giao hỏa Miễn phí
228 Chương 228: Q29 - đầu voi đuôi chuột Miễn phí
229 Chương 229: Q29 - bức vua thoái vị Miễn phí
230 Chương 230: Q30 - trong Đại Đường loạn Miễn phí
231 Chương 231: Q30 - tổng thống bán nước Miễn phí
232 Chương 232: Q30 - âm mưu thu lợi người Miễn phí
233 Chương 233: Q30 - không xác quốc gia Miễn phí
234 Chương 234: Q30 - vật tư chia của Miễn phí
235 Chương 235: Q30 - Uy Thần diệt thần Miễn phí
236 Chương 236: Q30 - Đường Long tuyển phi Miễn phí
237 Chương 237: Q30 - cuối cùng một trận chiến Miễn phí
ID Tên
441
Kirito
2019-08-14 21:54:30
Một thanh niên từ nhỏ đã có giả tâm =))
80
Xã Hội Ta Dạ Ca
2019-06-26 14:53:56
Uppp
ID Comment