Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Tiểu Tiên Hữu Độc

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
VẪN CÒN RATiên Hiệp
Tác giả: Đậu Tử Nhạ Đích Họa
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-19 00:50:35
Mới nhất: 2019-07-06 13:29:18 (Chương 11)
Lượt xem: 2 / Bình luận: 0 / Chương: 305 / Điểm đề cử: 0

Nhân vật chính xuất phát từ một cái võ học thế gia chuyên dụng độc. Tổ sư gia truyền lại là tu luyện đại thành có thể đắc đạo thành tiên cơ mà hậu bối ngu quá ko luyện được nên cho rằng sư tổ chém gió.  Đến một ngày phát hiện ra đúng là có người tu chân thật. Sau đó phát hiện có một cái âm mưu khủng khiếp xuyên suốt ngàn năm. Nhân vật chính dựa theo công pháp gia truyền dần dần đi tìm hiểu âm mưu kia.

id Tên Phí
19 Chương 19: Kỳ ba Miễn phí
20 Chương 20: Nga Mi Miễn phí
21 Chương 21: Thi ấn Miễn phí
22 Chương 22: Đồng học Miễn phí
23 Chương 23: Lão tặc Miễn phí
24 Chương 24: Kỳ tập Miễn phí
25 Chương 25: Trầm thi Miễn phí
26 Chương 26: Náo nhiệt Miễn phí
27 Chương 27: Tán tu Miễn phí
28 Chương 28: Hòa thượng Miễn phí
29 Chương 29: Phật kệ Miễn phí
30 Chương 30: Phạn âm Miễn phí
31 Chương 31: Chương thứ ba mươi mốt công tử Miễn phí
32 Chương 32: Chương thứ ba mươi hai kim quang Miễn phí
33 Chương 33: Chương thứ ba mươi ba đan thanh Miễn phí
34 Chương 34: Chương thứ ba mươi bốn đường nhỏ Miễn phí
35 Chương 35: Chương thứ ba mươi lăm cổ động Miễn phí
36 Chương 36: Chương thứ ba mươi sáu ma nữ Miễn phí
37 Chương 37: Chương thứ ba mươi bảy việc cũ Miễn phí
38 Chương 38: Chương thứ ba mươi tám cấm nhập Miễn phí
39 Chương 39: Chương thứ ba mươi chín hi giác Miễn phí
40 Chương 40: Chương thứ bốn mươi khoanh tử Miễn phí
41 Chương 41: Chương thứ bốn mươi mốt điện thoại Miễn phí
42 Chương 42: Địa bốn mươi hai chương cổ sát Miễn phí
43 Chương 43: Chương thứ bốn mươi ba kịch độc Miễn phí
44 Chương 44: Chương thứ bốn mươi bốn Lạc gia Miễn phí
45 Chương 45: Chương thứ bốn mươi lăm mồm nhỏ Miễn phí
46 Chương 46: Chương thứ bốn mươi sáu cơ phong Miễn phí
47 Chương 47: Chương thứ bốn mươi bảy thỏ yêu Miễn phí
48 Chương 48: Chương thứ bốn mươi tám tu Phật Miễn phí
49 Chương 49: Chương thứ bốn mươi chín thả nhân Miễn phí
50 Chương 50: Chương thứ năm mươi làm khách Miễn phí
51 Chương 51: Chương thứ năm mươi mốt tin vắn Miễn phí
52 Chương 52: Chương thứ năm mươi hai truyền tin Miễn phí
53 Chương 53: Chương thứ năm mươi ba băng ghế Miễn phí
54 Chương 54: Chương thứ năm mươi tư bùn loãng Miễn phí
55 Chương 55: Chương thứ năm mươi năm phản kích Miễn phí
56 Chương 56: chương thứ năm mươi sáu chính mình Miễn phí
57 Chương 57: Chương thứ năm mươi bảy diệt hỏa Miễn phí
58 Chương 58: Chương thứ năm mươi tám sát địa Miễn phí
59 Chương 59: Chương thứ năm mươi chính sinh huyệt Miễn phí
60 Chương 60: Chương thứ sáu mươi nhị nương Miễn phí
61 Chương 61: Chương thứ sáu mươi mốt tam nương Miễn phí
62 Chương 62: Chương thứ sáu mươi hai ma cô Miễn phí
63 Chương 63: Chương thứ sáu mươi ba quỷ ảnh Miễn phí
64 Chương 64: Chương thứ sáu mươi bốn máu mũi Miễn phí
65 Chương 65: Chương thứ sáu mươi năm nhân quen Miễn phí
66 Chương 66: Chương thứ sáu mươi sáu bảy mũ Miễn phí
67 Chương 67: Chương thứ sáu mươi bảy trả giá Miễn phí
68 Chương 68: Chương thứ sáu mươi tám miêu múa Miễn phí
69 Chương 69: Chương sáu mươi chính cừu nhân Miễn phí
70 Chương 70: Chương thứ bảy mươi vu chiến Miễn phí
71 Chương 71: Chương thứ bảy mươi mốt đoạt lực Miễn phí
72 Chương 72: Chương thứ bảy mươi hai ta có thể Miễn phí
73 Chương 73: Chương thứ bảy mươi ba kính bạc Miễn phí
74 Chương 74: Chương thứ bảy mươi bốn tam bảo Miễn phí
75 Chương 75: Chương thứ bảy mươi năm cự ếch Miễn phí
76 Chương 76: Chương thứ bẩy mươi sáu bụng Miễn phí
77 Chương 77: Chương thứ hai bẩy mươi bẩy viện binh Miễn phí
78 Chương 78: Chương thứ bẩy mươi tám thuần thú Miễn phí
79 Chương 79: Chương thứ bẩy mươi chín phá kén Miễn phí
80 Chương 80: Chương thứ tám mươi nói mừng Miễn phí
81 Chương 81: Chương thứ tám mươi mốt xuyên thái Miễn phí
82 Chương 82: Chương thứ tám mươi hai nghe sai Miễn phí
83 Chương 83: Chương thứ tám mươi ba nhìn hí Miễn phí
84 Chương 84: Chương thứ tám mươi bốn truyền âm Miễn phí
85 Chương 85: Chương thứ tám mươi năm ra tay Miễn phí
86 Chương 86: Chương thứ tám mươi sáu kiều nương Miễn phí
87 Chương 87: Chương thứ tám mươi bẩy yêu tăng Miễn phí
88 Chương 88: Chương thứ tám mươi tám tới thăm Miễn phí
89 Chương 89: Chương thứ tám mươi chính yêu diễm Miễn phí
90 Chương 90: Chương thứ chín mươi thải hồng Miễn phí
91 Chương 91: Chương thứ chín mươi mốt núi lở Miễn phí
92 Chương 92: Chương thứ chín mươi hai ẩn tu Miễn phí
93 Chương 93: Chương thứ chín mươi ba bảo bối Miễn phí
94 Chương 94: Chương thứ chín mươi bốn quản cơm Miễn phí
95 Chương 95: Chương thứ chín mươi năm cao nhân Miễn phí
96 Chương 96: Chương thứ chín mươi sáu lôi văn Miễn phí
97 Chương 97: Chương thứ chín mươi bẩy Thiên kiếp Miễn phí
98 Chương 98: Chương thứ chín mươi tám cờ lớn Miễn phí
99 Chương 99: Chương thứ chín mươi chín ngũ phúc Miễn phí
100 Chương 100: Chương thứ một trăm cược đấu Miễn phí
101 Chương 101: Chương thứ một trăm lẻ một quyền thuật Miễn phí
102 Chương 102: Chương thứ một trăm lẻ hai đoạt bảo Miễn phí
103 Chương 103: Chương thứ một trăm lẻ ba sơn tiêu Miễn phí
104 Chương 104: Chương thứ một trăm lẻ tư yêu nguyên Miễn phí
105 Chương 105: Chương thứ một trăm lẻ năm khóc Phật Miễn phí
106 Chương 106: Chương thứ một trăm lẻ sáu giết Phật Miễn phí
107 Chương 107: Chương thứ một trăm lẻ bảy thành ma Miễn phí
108 Chương 108: Chương thứ một trăm lẻ tám kim hành Miễn phí
109 Chương 109: Chương thứ một trăm lẻ chín qua sông Miễn phí
110 Chương 110: Chương thứ một trăm mười nhập thế Miễn phí
111 Chương 111: Chương thứ một trăm mười một tam thông Miễn phí
112 Chương 112: Chương thứ một trăm mười hai mặt nạ Miễn phí
113 Chương 113: Chương thứ một trăm mười ba ma nha Miễn phí
114 Chương 114: Chương thứ một trăm mười bốn nhật thực Miễn phí
115 Chương 115: Chương thứ một trăm mười năm đối trì Miễn phí
116 Chương 116: Chương thứ một trăm mười sáu ân nhân Miễn phí
117 Chương 117: Chương thứ một trăm mười bẩy chìa khóa Miễn phí
118 Chương 118: Chương thứ một trăm mười tám thác loạn Miễn phí
119 Chương 119: Chương thứ một trăm mười chín trùy tử Miễn phí
120 Chương 120: Chương thứ một trăm hai mươi tính kế Miễn phí
121 Chương 121: Chương thứ một trăm hai mươi mốt tiến hóa Miễn phí
122 Chương 122: Chương thứ một trăm hai mươi hai ôm nhau Miễn phí
123 Chương 123: Chương thứ hai trăm hai mươi ba kim độc Miễn phí
124 Chương 124: Chương thứ hai trăm hai mươi bốn định vị Miễn phí
125 Chương 125: Chương thứ hai trăm hai mươi lăm quan khiếu Miễn phí
126 Chương 126: Chương thứ hai trăm hai mươi sáu cự kiếm Miễn phí
127 Chương 127: Chương thứ hai trăm hai mươi bẩy huyết bính Miễn phí
128 Chương 128: Chương thứ hai trăm hai mươi tám nhuyễn hồng Miễn phí
129 Chương 129: Chương thứ hai trăm hai mươi chín chống lưng Miễn phí
130 Chương 130: Chương thứ hai trăm ba mươi mài giũa Miễn phí
131 Chương 131: Chương thứ một trăm ba mươi mốt sứ điêu Miễn phí
132 Chương 132: Chương thứ một trăm ba mươi hai Hạn Bạt Miễn phí
133 Chương 133: Chương thứ một trăm ba mươi ba loạn chiến Miễn phí
134 Chương 134: Chương thứ một trăm ba mươi bốn hạn sát Miễn phí
135 Chương 135: Chương thứ một trăm ba mươi lăm Côn Luân Miễn phí
136 Chương 136: Chương thứ một trăm ba mươi sáu quỷ thuật Miễn phí
137 Chương 137: Chương thứmột trăm ba mươi bẩy kinh biến Miễn phí
138 Chương 138: Chương thứ một trăm ba mươi tám độc giết Miễn phí
139 Chương 139: Chương thứ một trăm ba mươi chín nghiệt hồn Miễn phí
140 Chương 140: Chương thứ một trăm bốn mươi phệ hồn Miễn phí
141 Chương 141: Chương thứ một trăm bốn mươi mốt cùng đường Miễn phí
142 Chương 142: Chương thứ một trăm bốn mươi hai vu xướng Miễn phí
143 Chương 143: Chương thứ một trăm bốn mươi ba súng lục Miễn phí
144 Chương 144: Chương thứ một trăm bốn mươi bốn đồng môn Miễn phí
145 Chương 145: Chương thứ một trăm bốn mươi lăm ba vị Miễn phí
146 Chương 146: Chương thứ mộ trăm bốn mươi sáu đinh thi Miễn phí
147 Chương 147: Chương thứ một trăm bốn mươi bẩy nịnh giao Miễn phí
148 Chương 148: Chương thứ một trăm bốn mươi tám sơn thủy Miễn phí
149 Chương 149: Chương thứ một trăm bốn mươi chín phân trâu Miễn phí
150 Chương 150: Chương thứ một trăm năm mươi thần kiếm Miễn phí
151 Chương 151: Chương thứ một trăm năm mươi mốt âm dương Miễn phí
152 Chương 152: Chương thứ một trăm năm mươi hai uyên ương Miễn phí
153 Chương 153: Chương thứ một trăm năm mươi ba một vâng Miễn phí
154 Chương 154: Chương thứ một trăn nă mươi bốn vô tận Miễn phí
155 Chương 155: Chương thứ một trăm năm mươi lăm xe họa Miễn phí
156 Chương 156: Chương thứ một trăm năm mươi sáu trượng nghĩa Miễn phí
157 Chương 157: Chương thứ một trăm năm mươi bẩy trùng tố Miễn phí
158 Chương 158: Chương thứ một trăm năm mươi tám lộ mặt Miễn phí
159 Chương 159: Chương thứ một trăm năm mươi chín náu thân Miễn phí
160 Chương 160: Chương thứ một trăm sáu mươi mượn cớ Miễn phí
161 Chương 161: Chương thứ một trăm sáu mươi mốt tàng thế Miễn phí
162 Chương 162: Chương thứ một trăm sáu mươi hai định tình Miễn phí
163 Chương 163: Chương thứ một trăm sáu mươi ba đục nhân Miễn phí
164 Chương 164: Chương thứ một trăm sáu mươi bốn giao thứ Miễn phí
165 Chương 165: Chương thứ một trăm sáu mươi lăm độc huyết Miễn phí
166 Chương 166: Chương thứ một trăm sáu mươi sáu đại lễ Miễn phí
167 Chương 167: Chương thứ một trăm sáu mươi bẩy liền cả tâm Miễn phí
168 Chương 168: Chương thứ một trăm sáu mươi tám cười lớn Miễn phí
169 Chương 169: Chương thứ một trăm sáu mươi chín quyền đầu Miễn phí
170 Chương 170: Chương thứ một trăm bẩy mươi đốc định Miễn phí
171 Chương 171: Chương thứ một trăm bẩy mươi mốt mai phục Miễn phí
172 Chương 172: Chương thứ một trăm bẩy mươi hai tay áo Miễn phí
173 Chương 173: Chương thứ một trăm bẩy mươi ba chờ thời Miễn phí
174 Chương 174: Chương thứ một trăm bẩy mươi bốn tịch mịch Miễn phí
175 Chương 175: Chương thứ một trăm bẩy mươi lăm truyền thừa Miễn phí
176 Chương 176: Chương thứ một trăm bẩy mươi sáu không phải không phải Miễn phí
177 Chương 177: Chương thứ một trăm bẩy mươi bẩy trấn nhỏ Miễn phí
178 Chương 178: Chương một trăm bẩy mươi tám đào thải Miễn phí
179 Chương 179: Chương thứ một trăm bẩy mươi chín hắc nhân Miễn phí
180 Chương 180: Chương thứ một trăm tám mươi diệt đoàn Miễn phí
181 Chương 181: Chương thứ một trăm tám mươi mốt minh hữu Miễn phí
182 Chương 182: Chương thứ một trăm tám mươi hai sưu tra Miễn phí
183 Chương 183: Chương thứ một trăm tám mươi ba hiểu lầm Miễn phí
184 Chương 184: Chương thứ một trăm tám mươi bốn Mật tông Miễn phí
185 Chương 185: Chương thứ một trăm tám mươi lắm bọ hung Miễn phí
186 Chương 186: Chương thứ một trăm tám mươi sáu hầu tử Miễn phí
187 Chương 187: Chương thứ một trăm tám mươi bẩy độc kế Miễn phí
188 Chương 188: Chương thứ một trăm tám mươi tám đổi tính Miễn phí
189 Chương 189: Chương thứ một trăm tám mươi chín tà tu Miễn phí
190 Chương 190: Chương thứ một trăm chín mươi nhiễu hồ Miễn phí
191 Chương 191: Chương thứ một trăm chín mươi mốt án tử Miễn phí
192 Chương 192: Chương thứ một trăm chín mươi hai bạch bào Miễn phí
193 Chương 193: Chương thứ một trăm chín mươi ba băng khe Miễn phí
194 Chương 194: Chương thứ một trăm chín mươi bốn bong bóng Miễn phí
195 Chương 195: Chương thứ một trăm chín mươi lăm đăng đỉnh Miễn phí
196 Chương 196: Chương thứ một trăm chín mươi sáu doanh địa Miễn phí
197 Chương 197: Chương thứ một trăm chín mươi bẩy cấp đống Miễn phí
198 Chương 198: Chương thứ một trăm chín mươi tám truy tung Miễn phí
199 Chương 199: Chương thứ một trăm chín mươi chín pháo dây Miễn phí
200 Chương 200: Chương thứ hai trăm trùng tính Miễn phí
201 Chương 201: Chương thứ hai trăm lẻ một trùng triều Miễn phí
202 Chương 202: Chương thứ hai trăm lẻ hai va chạm Miễn phí
203 Chương 203: Chương thứ hai trăm lẻ ba thật hồn Miễn phí
204 Chương 204: Chương thứ hai trăm lẻ bốn phụ thân Miễn phí
205 Chương 205: Chương thứ hai trăm lẻ năm thủy độn Miễn phí
206 Chương 206: Chương thứ hai trăm lẻ sáu mê võng Miễn phí
207 Chương 207: Chương thứ hai trăm lẻ bẩy kiếm trận Miễn phí
208 Chương 208: Chương thứ hai trăm lẻ tám thủy tinh Miễn phí
209 Chương 209: Chương thứ hai trăm lẻ chín chẳng qua Miễn phí
210 Chương 210: Chương thứ hai trăm mười chén nhỏ Miễn phí
211 Chương 211: Chương thứ hai trăm mười một hai nguyệt Miễn phí
212 Chương 212: Chương thứ hai trăm mười hai ba nguyệt Miễn phí
213 Chương 213: Chương thứ hai trăm mười ba tín phù Miễn phí
214 Chương 214: Chương thứ hai trăm mười bốn đệ nhất Miễn phí
215 Chương 215: Chương thứ hai mươi mười lăm biến số Miễn phí
216 Chương 216: Chương thứ hai trăm mười sáu ba giao tình Miễn phí
217 Chương 217: Chương thứ hai trăm mười bẩy mặt đỏ Miễn phí
218 Chương 218: Chương thứ hai trăm mười tám luyện khí Miễn phí
219 Chương 219: Chương thứ hai trăm mười chín sáu kiếm đảm Miễn phí
220 Chương 220: Chương thứ hai trăm hai mươi trời tối Miễn phí
221 Chương 221: Chương thứ hai trăm hai mươi mốt luân hồi Miễn phí
222 Chương 222: Chương thứ hai trăm hai mươi hai xám trắng Miễn phí
223 Chương 223: Chương thứ hai trăm hai mươi ba niếp niếp Miễn phí
224 Chương 224: Chương thứ hai trăm hai mươi bốn đại nộ Miễn phí
225 Chương 225: Chương thứ hai trăm hai mươi lăm chín địa Miễn phí
226 Chương 226: Chương thứ hai trăm hai mươi sáu đuổi tính Miễn phí
227 Chương 227: Chương thứ hai trăm hai mươi bẩy động phủ Miễn phí
228 Chương 228: Chương thứ hai trăm hai mươi tám mất dấu Miễn phí
229 Chương 229: Chương thứ hai trăm hai mươi chín yêu thai Miễn phí
230 Chương 230: Chương thứ hai trăm ba mươi biển lửa Miễn phí
231 Chương 231: Chương thứ hai trăm ba mươi mốt đoạt bảo Miễn phí
232 Chương 232: Chương thứ hai trăm ba mươi hai ma chướng Miễn phí
233 Chương 233: Chương thứ hai trăm ba mươi ba ống hút Miễn phí
234 Chương 234: Chương thứ hai trăm ba mươi bốn phá giáp Miễn phí
235 Chương 235: Chương thứ hai trăm ba mươi lăm vận khí Miễn phí
236 Chương 236: Chương thứ hai trăm ba mươi sáu phong thủy Miễn phí
237 Chương 237: Chương thứ hai trăm ba mươi bẩy đại nhao Miễn phí
238 Chương 238: Chương thứ hai trăm ba mươi tám cường nhân Miễn phí
239 Chương 239: Chương thứ hai trăm ba mươi chín lão tử Miễn phí
240 Chương 240: Chương thứ hai trăm bốn mươi từ bi Miễn phí
241 Chương 241: Chương thứ hai trăm bốn mươi mốt liên hoàn Miễn phí
242 Chương 242: Chương thứ hai trăm bốn mươi hai quá đã Miễn phí
243 Chương 243: Chương thứ hai trăm bốn mươi ba xa xăm Miễn phí
244 Chương 244: Chương thứ hai trăm bốn mươi bốn hậu nhân Miễn phí
245 Chương 245: Chương thứ hai trăm bốn mươi lăm chơi tâm Miễn phí
246 Chương 246: Chương thứ hai trăm bốn mươi sáu tới tính Miễn phí
247 Chương 247: Chương thứ hai trăm bốn mươi bẩy tiếp dẫn Miễn phí
248 Chương 248: Chương thứ hai trăm bốn mươi tám vết kiếm Miễn phí
249 Chương 249: Chương thứ hai trăm bốn mươi chín hồng hồ Miễn phí
250 Chương 250: Chương thứ hai trăm năm mươi cường địch Miễn phí
251 Chương 251: Chương thứ hai trăm năm mươi mốt sinh tử Miễn phí
252 Chương 252: Chương thứ hai trăn năm mươi hai đay rối Miễn phí
253 Chương 253: Chương thứ hai trăm năm mươi bốn địa mãnh Miễn phí
254 Chương 254: Chương thứ hai trăn năm mươi lăm âm nhãn Miễn phí
255 Chương 255: Chương thứ hai trăm năm mươi sáu tam thất Miễn phí
256 Chương 256: Chương thứ hai trăm năm mươi bẩy hóa rồng Miễn phí
257 Chương 257: Chương thứ hai trăm năm mươi tám sơ bảy Miễn phí
258 Chương 258: Chương thứ hai trăm năm mươi chín thảo hỉ Miễn phí
259 Chương 259: Chương thứ ha9i trăm sáu mươi hạ lễ Miễn phí
260 Chương 260: Chương thứ hai trăm sáu mươi mốt cự đản Miễn phí
261 Chương 261: Chương thứ hai trăm sáu mươi hai rượu mừng Miễn phí
262 Chương 262: Chương thứ hai trăm sáu mươi ba tê rần Miễn phí
263 Chương 263: Chương thứ hai trăm sáu mươi bốn đấu pháp Miễn phí
264 Chương 264: Chương thứ hai trăm sáu mươi lăm vượng tử Miễn phí
265 Chương 265: Chương thứ hai trăm bảy mươi sáu hỉ lạc Miễn phí
266 Chương 266: Chương thứ hai trăm sáu mươi bảy mượn đường Miễn phí
267 Chương 267: Chương thứ hai trăm sáu mươi tám tảng đá Miễn phí
268 Chương 268: Chương thứ hai trăm sáu mươi chín khác đường Miễn phí
269 Chương 269: Chương thứ hai trăm bảy mươi mười vạn Miễn phí
270 Chương 270: Chương thứ hai trăm bẩy mươi mốt năm đó Miễn phí
271 Chương 271: Chương thứ hai trăm bẩy mươi hai trường quyên Miễn phí
272 Chương 272: Chương thứ hai trăm bẩy mươi ba trung hưng Miễn phí
273 Chương 273: Chương thứ hai trăm bẩy mươi bốn lôi pháp Miễn phí
274 Chương 274: Chương thứ hai trăm bẩy mươi lăm Nam Đẩu Miễn phí
275 Chương 275: Chương thứ hai trăm bẩy mươi sáu thần cung Miễn phí
276 Chương 276: Chương thứ hai trăm bẩy mươi bảy nguyệt trùy Miễn phí
277 Chương 277: Chương thứ hai trăm bẩy mươi tám Đông Hải Miễn phí
278 Chương 278: Chương thứ hai trăm bẩy mươi chín khoai tây Miễn phí
279 Chương 279: Chương thứ hai trăm tám mươi có tặc Miễn phí
280 Chương 280: Chương thứ hai trăm tám mươi mốt kẻ điên Miễn phí
281 Chương 281: Chương thứ hai trăm tám mươi hai đầm đìa Miễn phí
282 Chương 282: Chương thứ hai trăm tám mươi ba nhập khẩu Miễn phí
283 Chương 283: Chương thứ hai trăm tám mươi bốn tên bịp Miễn phí
284 Chương 284: Chương thứ hai trăm tám mươi lăm mặt rỗ Miễn phí
285 Chương 285: Chương thứ hai trăm tám mươi sáu Bắc Cương Miễn phí
286 Chương 286: Chương thứ hai trăm tám mươi bảy cường tập Miễn phí
287 Chương 287: Chương thứ hai trăm tám mươi tám lệ cổ Miễn phí
288 Chương 288: Chương thứ hai trăm tám mươi tám xuất khẩu Miễn phí
289 Chương 289: Chương thứ hai trăm tám mươi chín quái vật Miễn phí
290 Chương 290: Chương thứ hai trăm tám chín mươi bạt hộ Miễn phí
291 Chương 291: Chương thứ hai trăm chín mươi mốt uy phong Miễn phí
292 Chương 292: Chương thứ hai trăm chín mươi ha phong ma Miễn phí
293 Chương 293: Chương thứ hai trăm chín mươi ba trăng non Miễn phí
294 Chương 294: Chương thứ hai trăm chín mươi bốn tiên thảo Miễn phí
295 Chương 295: Chương thứ hai trăm chín mươi lăm tập kết Miễn phí
296 Chương 296: Chương thứ hai trăm chín mươi sáu huynh đệ Miễn phí
297 Chương 297: Chương thứ hai trăm chín mươi bẩy khốn đấu Miễn phí
298 Chương 298: Chương thứ mhai trăm chín mươi tám đường sống Miễn phí
299 Chương 299: Chương thứ hai trăm chín mươi chín giết dũng Miễn phí
300 Chương 300: Chương thứ ba trăm xông đi Miễn phí
301 Chương 301: Đại loạn Miễn phí
302 Chương 302: Tuyệt sát Miễn phí
303 Chương 303: Không tin Miễn phí
304 Chương 304: Bùn nhão Miễn phí
305 Chương 305: Điềm lành [ đại kết cục ] Miễn phí
1 Chương 1: Mười Năm Miễn phí
2 Chương 2: Thác Tà Miễn phí
3 Chương 3: Rượu Thuốc Miễn phí
4 Chương 4: Sai Quyền Miễn phí
5 Chương 5: Thúc Thúc Miễn phí
6 Chương 6: Bí Ẩn Miễn phí
7 Chương 7: Nha Đầu Miễn phí
8 Chương 8: Nhận Chủ Miễn phí
9 Chương 9: Cuồng Nhân Miễn phí
10 Chương 10: Đương Gia Miễn phí
11 Chương 11: Cấm Chế Miễn phí
12 Chương 12: Âm Sỉ Miễn phí
13 Chương 13: Tổ Tông Miễn phí
14 Chương 14: Phi Kiếm Miễn phí
15 Chương 15: Thân Nhân Miễn phí
16 Chương 16: Mộc Ngẫu Miễn phí
17 Chương 17: Phong Sơn Miễn phí
18 Chương 18: Báo Thù Miễn phí
ID Tên
ID Comment