Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Tinh Thần Khí

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Thiên Đông
Phụ trách: Contact Person Thiên Đông
Phát hành: 2019-12-01 21:43:45
Mới nhất: 2019-12-02 20:33:25 (Chương 1)
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 1 / Điểm đề cử: 0

Thiên Binh đại lục, thực lực thứ yếu, vũ khí đỉnh tiêm.
Võ giả chiến đấu lực liền không phụ thuộc vào cảnh giới, mà là binh khí, vũ khí các loại.
Nói cách khác, vũ khí bản mệnh tăng cấp bậc, đại biểu cảnh giới tăng cấp.
Bản mệnh vũ khí cấp, liền là cảnh giới.
Tay nắm Thần Kiếm, một kiếm trảm tinh không, phong vân biến loạn.
Tay nắm Thần Đao, một đao trảm ra, sát diện vạn quân.
Tay cầm Tuyệt Thế Thần Cung, cách không bắn chết kẻ thù, quân địch không chiến mà hàng.
Tay giữ Nghịch Thiên Thần Khí Thiên La Trấn Ngục Tháp, cái gì cường giả tuyệt thế, một ý niệm liền đem nhốt.
Ta, Lãnh Thiên, thân khoác lục sắc tinh thần bào, một đường tung hoành cả đại lục, cũng không giữ cái gì Thần Binh Lợi Khí, cái gì Nghịch Thiên Thần Khí.
Chỉ có một đạo.
Tinh Thần Khí!
-----------------------------------------------------------------------------------
Cảnh giới vũ khí chia:
Phàm - Nhân - Hắc Thiết – Bạch Ngân – Tử Kim – Bá Vương – Quân Vương – Linh Vương – Thông Thiên – Tôn – Vương – Hoàng – Thiên - Thiên Tôn – Thánh - Thánh Vương – Tiên - Nhân Sinh – Đạo Cực – Đỉnh Nguyên – Thiên La – Huyền Đỉnh – Cửu Tử - Dung Vân – Lĩnh Vực – Thứ Thần – Bán Thần – Thần – Thần Vương – Thần Hoàng – Thần Tôn – Thiên Thần – Phong Hào – Đạo Kiếp – Chí Tôn – Giới Vương – Vị Diện Chủ Thần

id Tên Phí
1 Chương 1: Luân Hồi Thần Thạch Miễn phí
ID Tên
ID Comment