Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Trò Chơi Mạt Thế

0
1
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: B/W
Phụ trách: Contact Person B/W
Phát hành: 2020-05-17 20:19:14
Mới nhất: ()
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 0 / Điểm đề cử: 0

Hai thanh niên đến một căn phòng bí ẩn.
Chính họ đã mở ra thời đại mới cho thế giới.
Liệu họ có thể sống sót?
Hãy đón xem bộ truyện để biết điều đó!

id Tên Phí
ID Tên
ID Comment