Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Trường Sinh Bất Tử

2
1
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHDị GiớiHuyền Ảo
Tác giả: Quan Kỳ
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-18 22:42:40
Mới nhất: 2019-09-12 20:46:50 (Chương 18)
Lượt xem: 823 / Bình luận: 5 / Chương: 1597 / Điểm đề cử: 0

Chung Sơn là một kẻ xuyên việt từ địa cầu tới tu chân giới. Nhưng thảm thay hắn lại có tư chất hết sức kém, đã trải qua cả đời người tới 80 tuổi rồi mà hắn vẫn chỉ là Hậu Thiên Hậu Kỳ
Chung lão gia tử (Chung Sơn) cần có một quả Phá Cấm Đan nữa là ta có thể tu luyện tới Tiên Thiên, tu luyện tới tầng cao nhất, tu luyện thành tiên. Mọi hy vọng của hắn đặt trên ba đứa nghĩa tử (con nuôi) sẽ được các tông môn tiên nhân thu nhận và giúp hắn xin Phá Cấm Đan, nhưng mọi chuyện liệu có được như mong đợi. Hãy cùng đọc Trường Sinh Bất Tử để biết nhé

id Tên Phí
19 Chương 19: Hung hãn luận võ Miễn phí
20 Chương 20: Ác Mộng Đao Miễn phí
21 Chương 21: Thiên Sát Miễn phí
22 Chương 22: Ám Hoàng Miễn phí
23 Chương 23: Gặp lại hàn nha Miễn phí
24 Chương 24: Mê Loạn Miễn phí
25 Chương 25: Bất Tử Kiếm Miễn phí
26 Chương 26: Triệu Sở Hướng Miễn phí
27 Chương 27: Giang hồ một chữ tuyệt Miễn phí
28 Chương 28: Gặp lại Chung Địa Miễn phí
29 Chương 29: Không thể trêu chọc Miễn phí
30 Chương 30: Giấy và bút mực Miễn phí
31 Chương 31: Thần bí bạch lang Miễn phí
32 Chương 32: Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật Miễn phí
33 Chương 33: Ủy khuất Thiên Linh Nhi Miễn phí
34 Chương 34: Hỏa lang cốc Miễn phí
35 Chương 35: Hỏa lang quái dị cử động Miễn phí
36 Chương 36: Tỉnh táo Chung Sơn Miễn phí
37 Chương 37: Tối nay khó ngủ Miễn phí
38 Chương 38: Huyết Bồ Đề Miễn phí
39 Chương 39: Tiên Thiên đệ tứ trọng Miễn phí
40 Chương 40: Kinh khủng lão giả Miễn phí
41 Chương 41: Lòng người khó dò Miễn phí
42 Chương 42: Hồng Loan hoả diễm Miễn phí
43 Chương 43: Bị nhốt Miễn phí
44 Chương 44: Trùng thiên mà lên Miễn phí
45 Chương 45: Hạo Tam thái tử Miễn phí
46 Chương 46: Cầu Long Miễn phí
47 Chương 47: Xà phúc Miễn phí
50 Chương 50: Chú Thiên Đình Miễn phí
51 Chương 51: Thiên Triều Miễn phí
52 Chương 52: Nâng chén thưởng nguyệt Miễn phí
53 Chương 53: Về nhà ngăn địch Miễn phí
54 Chương 54: Anh Lan Miễn phí
55 Chương 55: Anh Lan trở về Miễn phí
56 Chương 56: Đón khách Miễn phí
57 Chương 57: Cửu Long Phương Thiên Ngọc Miễn phí
58 Chương 58: Đáng sợ Chung Sơn Miễn phí
59 Chương 59: Vô đề Miễn phí
60 Chương 60: Ba miếng Không Linh Châu Miễn phí
61 Chương 61: Cương thi Miễn phí
62 Chương 62: Thi khẩu chạy trốn Miễn phí
63 Chương 63: Diệu Tiên Nhân Miễn phí
64 Chương 64: Chung Sơn sát cơ Miễn phí
65 Chương 65: Kiếm cương Miễn phí
66 Chương 66: Ngân thi độn thổ Miễn phí
67 Chương 67: Đợi đến cuối cùng Miễn phí
68 Chương 68: Xoay người Miễn phí
69 Chương 69: Cửu thải long tàm Miễn phí
70 Chương 70: Bát Môn Sơn ngư long hỗn tạp Miễn phí
71 Chương 71: Chém giết bọn đạo chích Miễn phí
72 Chương 72: Anh hùng cũng có lúc buồn bực Miễn phí
73 Chương 73: Cố ý sao? Miễn phí
74 Chương 74: Cổ Thiên U Miễn phí
75 Chương 75: Tĩnh trận cùng chiến trận Miễn phí
76 Chương 76: Xông trận Miễn phí
77 Chương 77: Thảo mộc giai binh Miễn phí
78 Chương 78: Mệnh hảo Miễn phí
79 Chương 79: Quáng tâm bảo ngọc Miễn phí
80 Chương 80: Long nhãn Miễn phí
81 Chương 81: Thái Hư Tử Miễn phí
82 Chương 82: Lôi hoa Miễn phí
83 Chương 83: Thỉnh kiếm Miễn phí
84 Chương 84: Kinh thiên đại nghịch chuyển Miễn phí
85 Chương 85: Thánh Thượng có chỉ Miễn phí
86 Chương 86: Lại gặp Thi tiên sinh Miễn phí
87 Chương 87: Lôi hạt Miễn phí
88 Chương 88: Âm Nguyệt hoàng triều Miễn phí
89 Chương 89: Quế hoa cao Miễn phí
90 Chương 90: Thanh loan Miễn phí
91 Chương 91: Nguy cấp Miễn phí
93 Chương 93: Sàng chọn Miễn phí
94 Chương 94: Chung Sơn tỉnh lại Miễn phí
95 Chương 95: Là ta trọng, còn là Đại Côn Quốc trọng? Miễn phí
96 Chương 96: Ngươi thật to gan Miễn phí
97 Chương 97: Xoay chuyển càn khôn Miễn phí
98 Chương 98: Công thành Miễn phí
99 Chương 99: Năm đó Miễn phí
100 Chương 100: Nhất kế liên hoàn Miễn phí
101 Chương 101: Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Miễn phí
102 Chương 102: Phương Thiên Ngọc Tỷ Miễn phí
103 Chương 103: Đại Tranh Vương Triều Miễn phí
104 Chương 104: Linh Nhi xung động Miễn phí
105 Chương 105: Ăn mừng Miễn phí
106 Chương 106: Nê Bồ Tát Miễn phí
107 Chương 107: Lần đầu tiên phi hành Miễn phí
108 Chương 108: Chung Sơn V Nam Bá Thiên Miễn phí
109 Chương 109: Thiết Thương Môn Miễn phí
110 Chương 110: Đại trượng phu cầu chết có ý nghĩa Miễn phí
111 Chương 111: Bi Thanh Ti năng lực Miễn phí
112 Chương 112: Trên đường đi gặp lang tướng Miễn phí
113 Chương 113: Lang tướng kinh dị Miễn phí
114 Chương 114: Bách Nhật Túy Miễn phí
115 Chương 115: Chữa thương Miễn phí
116 Chương 116: Thanh Ti chuyển biến Miễn phí
117 Chương 117: Tiên nhân hậu duệ Miễn phí
118 Chương 118: Tơ tình Miễn phí
119 Chương 119: Thần bí Nê Bồ Tát Miễn phí
120 Chương 120: Tiểu lang tái hiện Miễn phí
121 Chương 121: Thanh Vân Miễn phí
122 Chương 122: Tiểu lang tao tai Miễn phí
123 Chương 123: Vạn lang chạy tới Miễn phí
124 Chương 124: Công dã tràng Miễn phí
125 Chương 125: Lang tộc chí tôn Miễn phí
126 Chương 126: Thiên địa càn khôn, triệu hoán Miễn phí
127 Chương 127: Đế Huyền Sát Miễn phí
128 Chương 128: Cường hãn thủ sơn Miễn phí
129 Chương 129: Niết hỏa trọng sinh Miễn phí
130 Chương 130: Sưu tầm thiên hạ Miễn phí
131 Chương 131: Hồng Vân Trấn Miễn phí
132 Chương 132: Oanh oanh oanh Miễn phí
133 Chương 133: Lôi đình chết Miễn phí
134 Chương 134: Bình luận Miễn phí
135 Chương 135: Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức Miễn phí
136 Chương 136: Bảo Nhi bóng dáng Miễn phí
138 Chương 138: Kinh hoàng tà ma Miễn phí
139 Chương 139: Thiên nếu có tình thiên cũng lão Miễn phí
140 Chương 140: Vạn Ảnh Thiên Kinh Miễn phí
141 Chương 141: Tịnh Thế Tuyết Liên Miễn phí
142 Chương 142: Ảnh phân thân Miễn phí
143 Chương 143: Đánh cuộc Miễn phí
144 Chương 144: Bảo Nhi trở về Miễn phí
145 Chương 145: Thiên Nguyên Thần Đan Miễn phí
146 Chương 146: Hồng ngưu chi chí Miễn phí
147 Chương 147: Linh triều trong đích đả kích Miễn phí
148 Chương 148: Tử Huân tái hiện Miễn phí
149 Chương 149: Mười năm gặp lại Miễn phí
150 Chương 150: Lại là ngươi Miễn phí
151 Chương 151: Cường đại vô cùng Tử Huân Miễn phí
152 Chương 152: Long Miễn phí
153 Chương 153: Thiết Huyết Miễn phí
154 Chương 154: Vô Song Thành Miễn phí
156 Chương 156: Ngươi đắc tội không nổi ta Miễn phí
157 Chương 157: Ngươi hù dọa chết người Miễn phí
158 Chương 158: Phương Sơn hội đàm Miễn phí
159 Chương 159: Dịch Diễn Miễn phí
160 Chương 160: Mạc Ngôn Băng phản kích Miễn phí
161 Chương 161: Bắt đầu dùng Chung Sơn Miễn phí
162 Chương 162: Hai đạo đề Miễn phí
163 Chương 163: Cam kết thư Miễn phí
164 Chương 164: Người người có thể biến Miễn phí
165 Chương 165: Tiên sinh Miễn phí
166 Chương 166: Thành chủ chi tranh Miễn phí
167 Chương 167: Kế thứ nhất, Chiến tranh nguy cơ Miễn phí
168 Chương 168: Kế thứ hai, Ba người thành hổ Miễn phí
169 Chương 169: Lớn tiếng kêu la Miễn phí
170 Chương 170: Chung Sơn âm mưu bắt đầu Miễn phí
171 Chương 171: Cấp Thủy Kính tiên sinh hạ bộ Miễn phí
172 Chương 172: Phải chết chi cục Miễn phí
173 Chương 173: Bày ra âm mưu cho ngươi phá Miễn phí
174 Chương 174: Ai càng không biết xấu hổ Miễn phí
175 Chương 175: Kế thứ ba, Bi tình hiệu ứng Miễn phí
176 Chương 176: Nơi này là của chúng ta căn Miễn phí
177 Chương 177: Kế thứ tư, Trống trận cảnh báo, toàn thành khủng hoảng Miễn phí
178 Chương 178: Nạp Lan Phiêu Huyết Miễn phí
179 Chương 179: Lên đường Miễn phí
180 Chương 180: Ngọc Hành Tông Miễn phí
181 Chương 181: Một người ba tấc lưỡi Miễn phí
182 Chương 182: Lang cùng cẩu khác biệt Miễn phí
183 Chương 183: Lấy chân thành đối người người đãi chân thành Miễn phí
184 Chương 184: Thiên triều ngọc tỷ Miễn phí
185 Chương 185: Tâm linh thương tích! Miễn phí
186 Chương 186: Huyệt danh, Thiên kiếp Miễn phí
187 Chương 187: Thánh Địa Miễn phí
188 Chương 188: Thi quỷ tung hoành Miễn phí
189 Chương 189: Hoa Khai Thế Giới Miễn phí
190 Chương 190: Phong Đô quỷ thành Miễn phí
191 Chương 191: Phá trận Miễn phí
192 Chương 192: Đại Tần Miễn phí
193 Chương 193: Thiên luật Miễn phí
194 Chương 194: Thánh Thượng sống lại Miễn phí
195 Chương 195: Bát hoang gặp nhau Miễn phí
196 Chương 196: Thiên Không chi thành Miễn phí
197 Chương 197: Gan rồng phượng tâm Miễn phí
198 Chương 198: Hạt cát số lượng Miễn phí
199 Chương 199: Niệm Du Du Miễn phí
200 Chương 200: Nước lửa chuyển đổi Miễn phí
201 Chương 201: Hỏa thiêu Cự Lộc Điện Miễn phí
202 Chương 202: Nô tì sẽ là người của ngươi Miễn phí
203 Chương 203: Tru sát sứ giả Miễn phí
204 Chương 204: Nhất Khí Chiến Trận Miễn phí
205 Chương 205: Pháp bất dung tình Miễn phí
206 Chương 206: Hai thiếp thiết tử cục Miễn phí
208 Chương 208: Tẫn việc người nghe thiên mệnh! Miễn phí
209 Chương 209: Đối chất Miễn phí
210 Chương 210: Một hồ xem thiên hạ Miễn phí
211 Chương 211: Cổ Lâm trí tuệ Miễn phí
212 Chương 212: Lục phủ Miễn phí
213 Chương 213: Thu phục Lục gia Miễn phí
214 Chương 214: Cường giả chi tâm Miễn phí
215 Chương 215: Dịch Diễn thiết yến bãi tử cục Miễn phí
216 Chương 216: Đại La Yên Vân Miễn phí
217 Chương 217: Không biết xấu hổ! Miễn phí
218 Chương 218: Vượt qua thời không đàm phán Miễn phí
219 Chương 219: Kinh thế đại chiến bắt đầu Miễn phí
220 Chương 220: Phong quang Miễn phí
221 Chương 221: Trí tuệ trở về Cổ Lâm Miễn phí
222 Chương 222: Thiên võng khôi khôi Miễn phí
223 Chương 223: Chung Sơn lấy kiếm thay đao Miễn phí
224 Chương 224: Thiên luật! Trảm lãng! Miễn phí
225 Chương 225: Cáo lão hồi hương Miễn phí
226 Chương 226: Vướng víu! Càng nhiều vướng víu! Miễn phí
227 Chương 227: Phát điên bắt đầu Miễn phí
228 Chương 228: Tĩnh đến đáng sợ Miễn phí
229 Chương 229: Học ngoại ngữ thật tốt Miễn phí
230 Chương 230: Đại Quang cảnh nội Miễn phí
231 Chương 231: Phong thủy ngư Miễn phí
232 Chương 232: Chung Sơn dọa nạt Miễn phí
233 Chương 233: Khát nước Miễn phí
234 Chương 234: Nữ quỷ Như Yên Miễn phí
235 Chương 235: Ngàn năm chờ đợi Miễn phí
236 Chương 236: Cược không nổi Miễn phí
237 Chương 237: Thập Điện Miễn phí
238 Chương 238: Đoạn trường chỉ vì ngàn năm khúc Miễn phí
239 Chương 239: Sau cùng một mặt Miễn phí
240 Chương 240: Đại Vinh thương hội Miễn phí
241 Chương 241: Lại thấy Niệm Du Du Miễn phí
242 Chương 242: Phong Linh Thành trung Phong Thủy Trận Miễn phí
243 Chương 243: Huyền Nguyên Miễn phí
244 Chương 244: Nê Bồ Tát tái hiện Miễn phí
245 Chương 245: Nhị nữ khẩu chiến Miễn phí
246 Chương 246: Ba ngàn hoa hồng Miễn phí
247 Chương 247: Nợ tình Miễn phí
248 Chương 248: Phong ấn phá Miễn phí
249 Chương 249: Nghịch thiên yêu nghiệt Miễn phí
250 Chương 250: Ăn, ăn, ăn Miễn phí
251 Chương 251: Cửu Thiên Thần Lôi Miễn phí
252 Chương 252: Tàn ảnh đại phong thiên địa Miễn phí
253 Chương 253: Phá Vọng Chi Thủy Miễn phí
254 Chương 254: Tề Thiên Hầu Miễn phí
255 Chương 255: Thái Cổ Thánh Đô Miễn phí
256 Chương 256: Trên đời này Miễn phí
257 Chương 257: Tập Phàm Trai Miễn phí
258 Chương 258: Thị giác thịnh yến Miễn phí
259 Chương 259: Đại Quang, Đại Vũ liên minh Miễn phí
260 Chương 260: Chung Sơn tối cường ưu thế Miễn phí
261 Chương 261: Chiến Miễn phí
262 Chương 262: Thiên lôi đánh xuống Miễn phí
263 Chương 263: Một chưởng Miễn phí
265 Chương 265: Chung làm thống soái Miễn phí
267 Chương 267: Trước mắt thế cục Miễn phí
269 Chương 269: Người này bất bại, thiên lý không dung! Miễn phí
270 Chương 270: Túng dân vì phỉ Miễn phí
271 Chương 271: Tứ phía mai phục Miễn phí
272 Chương 272: Tứ phía nở hoa Miễn phí
273 Chương 273: Bình định Vô Song Thành Miễn phí
274 Chương 274: Chung đại soái Miễn phí
275 Chương 275: Chích Hỏa lang tướng Miễn phí
276 Chương 276: Khất cái thu mua phú hào Miễn phí
277 Chương 277: Lại gặp Tử Huân Miễn phí
278 Chương 278: Tiên nhân dấu chân Miễn phí
279 Chương 279: Chúng cường tụ tập Miễn phí
280 Chương 280: Quỷ dị Miễn phí
281 Chương 281: Tiên nhân Miễn phí
282 Chương 282: Trung Ương Bí Quyết Miễn phí
283 Chương 283: Tiên Tiên thành niên Miễn phí
284 Chương 284: Giáo huấn Chích Hỏa Miễn phí
285 Chương 285: Đông Phương Hầu Miễn phí
286 Chương 286: Lâm Hải mười hai thành Miễn phí
287 Chương 287: Tây Độc Hoàng Miễn phí
288 Chương 288: Bảy mươi hai Bất Hủ Phong Bi Miễn phí
289 Chương 289: Trước tham mười hai thành Miễn phí
290 Chương 290: Hạo Mỹ Lệ Miễn phí
291 Chương 291: Trăm long quyển khởi ngàn trọng lãng Miễn phí
292 Chương 292: Quá tà môn Miễn phí
293 Chương 293: Vạn Tà Chi Thể Miễn phí
294 Chương 294: Dã tâm Miễn phí
295 Chương 295: Chung Sơn tỏ tình Miễn phí
296 Chương 296: Xuất chinh Miễn phí
297 Chương 297: Chiến thiên cổ khởi Miễn phí
298 Chương 298: Nước ngập Thiên Hỏa Thành Miễn phí
299 Chương 299: Phá thành Miễn phí
300 Chương 300: Liền phá mười hai thành Miễn phí
301 Chương 301: Tứ phương tĩnh mưu Miễn phí
302 Chương 302: Thi tiên sinh điều kiện Miễn phí
303 Chương 303: Tiến vào Đại Quang Miễn phí
304 Chương 304: Luyện ngục chiến trường Miễn phí
305 Chương 305: Hồi mã thương Miễn phí
306 Chương 306: Mị cốt, yêu cốt Miễn phí
307 Chương 307: Cửu phẩm hung đao Miễn phí
308 Chương 308: Hết thảy vì Đại Tranh Miễn phí
309 Chương 309: Kim Thiền bức bách Miễn phí
310 Chương 310: Kiếp trước ký ức Miễn phí
311 Chương 311: Phong chiến lệnh Miễn phí
312 Chương 312: Dịch Diễn trở về Miễn phí
313 Chương 313: Thuận thế bố cục Miễn phí
314 Chương 314: Cường thế Nghiệt Ma Miễn phí
315 Chương 315: Cửu phẩm hung đao uy lực Miễn phí
316 Chương 316: Lại gặp Cương Thi Thánh thượng Miễn phí
317 Chương 317: Một ly trà xanh Miễn phí
318 Chương 318: Tuyết phong đánh cuộc Miễn phí
319 Chương 319: Thiên Băng Kế Hoạch Miễn phí
320 Chương 320: Chung Sơn biển gầm Miễn phí
321 Chương 321: Thiên Băng Kế Hoạch khởi động Miễn phí
322 Chương 322: Thiên băng nhất trọng thiên Miễn phí
323 Chương 323: Tuyết thượng gia sương Miễn phí
324 Chương 324: Thiên băng nhị trọng thiên Miễn phí
325 Chương 325: Nhân tâm loạn lạc chết chóc Miễn phí
326 Chương 326: Thiên băng tam trọng thiên Miễn phí
327 Chương 327: Trung quân đại trướng Miễn phí
328 Chương 328: Thiên băng tứ trọng thiên Miễn phí
329 Chương 329: Luân hãm Miễn phí
330 Chương 330: Vương cùng vương đối quyết Miễn phí
331 Chương 331: Thần Châu xoá tên Miễn phí
332 Chương 332: Quân chiến Trường Sinh Điện Miễn phí
333 Chương 333: Chu thiên tinh đấu đại trận Miễn phí
334 Chương 334: Kiếm Thần Cung Miễn phí
335 Chương 335: Kiếm Hồng chi thù Miễn phí
336 Chương 336: Vạn Viên Cốc Miễn phí
337 Chương 337: Tinh thần thế giới Miễn phí
338 Chương 338: Đế Cực Cảnh Miễn phí
339 Chương 339: U Phủ Chuyển Luân Điện Miễn phí
340 Chương 340: Quỷ dị mây mù Miễn phí
341 Chương 341: Thiên Lão Miễn phí
342 Chương 342: Anh Ninh Miễn phí
343 Chương 343: Chuyển Luân Điện Miễn phí
344 Chương 344: Âm dương lưỡng giới Miễn phí
345 Chương 345: Mệnh Trọc Miễn phí
346 Chương 346: Luân Hồi Thông Đạo Miễn phí
347 Chương 347: Lại gặp Nê Bồ Tát Miễn phí
348 Chương 348: Lấy bỏ Miễn phí
349 Chương 349: Khải hoàn hồi triều Miễn phí
350 Chương 350: Chung Sơn cường thế trở về Miễn phí
351 Chương 351: Diện thánh Miễn phí
352 Chương 352: Chung Sơn chiếu giết không lầm Miễn phí
353 Chương 353: Quân công chất áp Miễn phí
354 Chương 354: Tra án Miễn phí
355 Chương 355: Phong Thần Cung, Phong Thần Tiễn Miễn phí
356 Chương 356: Tâm tư kín đáo hung thủ Miễn phí
357 Chương 357: Thượng sách công tâm, trung sách công thể, hạ sách công tội Miễn phí
359 Chương 359: Ngày thẩm phán Miễn phí
360 Chương 360: Triều đình đối trì Miễn phí
361 Chương 361: Hồn loạn Tề Thiên Hầu Miễn phí
362 Chương 362: Chung Sơn bức ra hung thủ Miễn phí
363 Chương 363: Đông Phương Công Miễn phí
364 Chương 364: Nguyên Anh kỳ Miễn phí
365 Chương 365: Hoàng triều kế hoạch Miễn phí
366 Chương 366: Lục Đạo Miễn phí
367 Chương 367: Hoa tâm đại củ cải Miễn phí
368 Chương 368: Tiến vào phương bắc chiến trường Miễn phí
369 Chương 369: Ngự giá thân chinh Miễn phí
370 Chương 370: Chung Sơn phá trận Miễn phí
371 Chương 371: Thi tiên sinh nghênh địch năm trăm vạn Miễn phí
372 Chương 372: Thu phục Thi tiên sinh Miễn phí
374 Chương 374: Quyết chiến Kim Lăng Thành Miễn phí
375 Chương 375: Hung mãnh Chung Sơn Miễn phí
376 Chương 376: Phân thân Miễn phí
377 Chương 377: Một đám Chung Sơn Miễn phí
378 Chương 378: Đối mặt Đế Cực Cảnh Miễn phí
379 Chương 379: Vô hạn cường đại tiên nhân Miễn phí
380 Chương 380: Kẻ điên Chung Sơn Miễn phí
381 Chương 381: Phong Thiện Hoàng Thiên Miễn phí
382 Chương 382: Kiến tạo Lăng Tiêu Bảo Điện Miễn phí
383 Chương 383: Cướp công chúa Miễn phí
384 Chương 384: Đi sứ Đại Ly thiên triều Miễn phí
385 Chương 385: Tái ngộ Kiếm Ngạo Miễn phí
386 Chương 386: Ma Yểm quân đoàn Miễn phí
387 Chương 387: Bá khí tùng sinh Miễn phí
388 Chương 388: Sắc Không Miễn phí
389 Chương 389: Thần Ấn Miễn phí
390 Chương 390: Tổ chức thần bí Miễn phí
391 Chương 391: Cực Lạc Tịnh Thổ Miễn phí
392 Chương 392: Con ta Miễn phí
393 Chương 393: Chung Sơn thất thố Miễn phí
394 Chương 394: Kim Ô Thái Tử Miễn phí
395 Chương 395: Nổ súng Miễn phí
396 Chương 396: Tế điện Miễn phí
397 Chương 397: Mộng Miễn phí
398 Chương 398: Siêu cấp Hứa Tiên Miễn phí
399 Chương 399: Hứa Tiên thật nam nhân Miễn phí
400 Chương 400: Chọc giận đầy trời chư phật Miễn phí
401 Chương 401: Tổ thần Miễn phí
402 Chương 402: Tiểu Thanh Miễn phí
403 Chương 403: Phật Đàn! Miễn phí
404 Chương 404: Phật Tổ Miễn phí
405 Chương 405: Đại Tần Thiên Triều Miễn phí
406 Chương 406: Hoàng Tuyền Lộ Miễn phí
407 Chương 407: Thái Thượng Vong Tình Quyết Miễn phí
408 Chương 408: Vì Thanh Ti Miễn phí
409 Chương 409: Gặp mặt Miễn phí
410 Chương 410: Có quái thú Miễn phí
411 Chương 411: Mãn thiên tinh thần Miễn phí
412 Chương 412: Tà ác tế đàn Miễn phí
413 Chương 413: Nhân sâm quả? Miễn phí
414 Chương 414: Tinh thần thế giới đối quyết Miễn phí
415 Chương 415: Sai lầm rồi sao Miễn phí
416 Chương 416: Quỳ xuống đất xin lỗi Miễn phí
417 Chương 417: Lực áp tà nam Miễn phí
418 Chương 418: Trường sinh bất tử dược Miễn phí
419 Chương 419: Thiếu Phi Hầu Miễn phí
420 Chương 420: Yêu nghiệt tính toán Miễn phí
421 Chương 421: Đến Ly Hỏa Thánh Đô Miễn phí
422 Chương 422: Niết Phàm Trần Miễn phí
423 Chương 423: Phu thê tương kiến bất tương thức Miễn phí
424 Chương 424: Câu nữ Miễn phí
425 Chương 425: Ác nhân tự có ác nhân trị Miễn phí
426 Chương 426: Trong triều đình Miễn phí
427 Chương 427: Bốn nam một nữ Miễn phí
428 Chương 428: Nổi gió Miễn phí
429 Chương 429: Ức vạn chúc phúc âm Miễn phí
430 Chương 430: Biển khói buông câu Miễn phí
432 Chương 432: Bốn người đấu pháp Miễn phí
433 Chương 433: Ức ngư nhảy múa Miễn phí
434 Chương 434: Làm bừa Miễn phí
436 Chương 436: Một lần cuối cùng không công bình Miễn phí
437 Chương 437: Phượng Hoàng Đảo Miễn phí
438 Chương 438: Chỉ điểm Miễn phí
439 Chương 439: Vũ Cửu Thiên Miễn phí
440 Chương 440: Bạo loạn Miễn phí
441 Chương 441: Tứ phương hỗn loạn đoạt trường sinh Miễn phí
442 Chương 442: Kiện thứ hai đại sự Miễn phí
443 Chương 443: Người không thể xem bề ngoài Miễn phí
444 Chương 444: Ân là ân Miễn phí
445 Chương 445: Vũ thí bắt đầu Miễn phí
446 Chương 446: Kinh khủng Lâm Khiếu Miễn phí
447 Chương 447: Vũ thí luận quả Miễn phí
448 Chương 448: Chung Sơn phủ xuống Miễn phí
449 Chương 449: Long trọng Miễn phí
450 Chương 450: Bất cứ phiền phức gì Miễn phí
451 Chương 451: Lấy mệnh áp mệnh Miễn phí
452 Chương 452: Xui xẻo Quy Nguyên Phật Miễn phí
453 Chương 453: Thiên Lệnh Miễn phí
454 Chương 454: Kinh thiên tin tức Miễn phí
455 Chương 455: Trung vị chi thân Miễn phí
456 Chương 456: Nghiệp chướng a Miễn phí
457 Chương 457: Thảo phạt hịch văn Miễn phí
458 Chương 458: Chu Kiến Miễn phí
459 Chương 459: Tam triều xuất binh Miễn phí
460 Chương 460: Diệt sát Phiêu Hương Miễn phí
461 Chương 461: Ngao Sấm Long Vương Miễn phí
462 Chương 462: Đại chiến mở ra Miễn phí
463 Chương 463: Tam đại Thánh Thượng phủ xuống Miễn phí
464 Chương 464: Phiên Thiên Ấn Miễn phí
465 Chương 465: Cường thế Nê Bồ Tát Miễn phí
466 Chương 466: Hoan Hỉ Phật Miễn phí
467 Chương 467: Có tiền án Chung Sơn Miễn phí
468 Chương 468: Mệnh Kiếp Miễn phí
469 Chương 469: Ngôi Khí Miễn phí
470 Chương 470: Đồng tử màu vàng Miễn phí
471 Chương 471: Thất thải hoa hồng Miễn phí
472 Chương 472: Cổ Thần Thông dã tâm Miễn phí
473 Chương 473: Khai thiên tích địa Miễn phí
474 Chương 474: Khâm Thiên Giám Miễn phí
475 Chương 475: U Tuyền Miễn phí
476 Chương 476: Lại chọc rắc rối Miễn phí
477 Chương 477: Tuyệt thế yêu cơ Miễn phí
478 Chương 478: Nô Thanh Huệ Miễn phí
479 Chương 479: Thật là tà ác Miễn phí
480 Chương 480: Khai thiên tiền tấu Miễn phí
481 Chương 481: Trảm Tiên Phi Đao Miễn phí
482 Chương 482: Nhất ấn tán thiên Miễn phí
483 Chương 483: Thương Thiên Chi Nhãn Miễn phí
484 Chương 484: Lớn, lớn, lớn Miễn phí
485 Chương 485: Cước đạp thất tinh, phá diệt thần thoại Miễn phí
486 Chương 486: Hồng Mông Hỗn Độn Miễn phí
487 Chương 487: Thương Miễn phí
488 Chương 488: Luyện hóa Hồng Mông Tử Khí Miễn phí
489 Chương 489: Đại trí giả ngu Miễn phí
490 Chương 490: Bí hiểm Miễn phí
491 Chương 491: Chỉnh lĩnh triều cương Miễn phí
492 Chương 492: Hướng đi huy hoàng Đại Tranh Miễn phí
493 Chương 493: Lương Hỏa Truyền Thừa Miễn phí
494 Chương 494: U Minh Thiên Miễn phí
495 Chương 495: Ân huệ tỏa khắp chúng sinh Miễn phí
496 Chương 496: Ngươi mới chết rồi ni Miễn phí
497 Chương 497: Rải đậu thành binh Miễn phí
498 Chương 498: Tà môn Chung Sơn Miễn phí
499 Chương 499: Quá độc ác Miễn phí
500 Chương 500: Một cây một cỏ đều có thể vì kiếm Miễn phí
501 Chương 501: Chung Sơn được ma kiếm Miễn phí
502 Chương 502: Xét nhà Miễn phí
503 Chương 503: Tiên nhân Nam Cung Thắng Miễn phí
504 Chương 504: Lưỡng giới chi môn Miễn phí
505 Chương 505: Đại Tranh hoàng triều thời đại Miễn phí
506 Chương 506: Tang thi quân đoàn Miễn phí
507 Chương 507: Nóng lòng Anh Lan Miễn phí
508 Chương 508: Tàn khốc chiến tranh Miễn phí
509 Chương 509: Vong Trần Miễn phí
510 Chương 510: Nghiệt tử gặp gỡ Miễn phí
511 Chương 511: Cường thế ngất trời Hàn Cực Quang Miễn phí
512 Chương 512: Chung Sơn đến đây Miễn phí
513 Chương 513: Thiên biến Miễn phí
514 Chương 514: Sát! Sát! Sát! Sát! Sát! Sát! Sát! Sát! Sát! Miễn phí
515 Chương 515: Thập Điện Diêm La Lệnh Miễn phí
516 Chương 516: Máu chảy thành sông Miễn phí
517 Chương 517: Vương bài xuất động Miễn phí
518 Chương 518: Trùng phệ thiên hạ Miễn phí
519 Chương 519: Dịch Diễn đối trùng quân Miễn phí
520 Chương 520: Ám Hoàng ra tay Miễn phí
521 Chương 521: Binh lâm Đại Quang Thành Miễn phí
522 Chương 522: Mắng Doanh Miễn phí
523 Chương 523: Luân Hồi Chi Mâu sơ hiển uy Miễn phí
524 Chương 524: Đại Tranh chấn thiên hạ Miễn phí
525 Chương 525: Truyền Thế Ấn Tỷ Miễn phí
526 Chương 526: Chung Sơn V Ngao Tứ Hải Miễn phí
527 Chương 527: Phi lễ Miễn phí
528 Chương 528: Chín người nhập âm phủ Miễn phí
529 Chương 529: Âm phủ cổ chiến trường Miễn phí
530 Chương 530: Khô lâu quân vương Miễn phí
531 Chương 531: Vương Khô Miễn phí
532 Chương 532: Hiệp Thiên tử lệnh chư hầu Miễn phí
533 Chương 533: Chính trị chiến tranh Miễn phí
534 Chương 534: Niệm Du Du tâm bệnh Miễn phí
535 Chương 535: Phải hay không quá ít chút? Miễn phí
536 Chương 536: Cược chiến Miễn phí
537 Chương 537: Tiên Tiên trận chiến đầu tiên Miễn phí
538 Chương 538: Huyết kế tuyên thệ Miễn phí
539 Chương 539: Diêm Trùng Chi trí tuệ Miễn phí
540 Chương 540: Trời giáng kim nhật Miễn phí
541 Chương 541: Đại Trạch Quỷ Vực Miễn phí
542 Chương 542: Kỳ lân Miễn phí
543 Chương 543: Một tay che trời Miễn phí
544 Chương 544: Càng mạnh thần thú Miễn phí
545 Chương 545: Chạy không thể chạy Miễn phí
547 Chương 547: Luân hồi chi uy Miễn phí
548 Chương 548: Đầu thành biến ảo đại vương kỳ Miễn phí
549 Chương 549: Địa thư, thiên kinh Miễn phí
550 Chương 550: Vạn Đan Đại Hội Miễn phí
551 Chương 551: Tuyệt thế mãnh tướng Miễn phí
552 Chương 552: Kiếm Hồng đuổi giết Miễn phí
554 Chương 554: Thảm thiết Miễn phí
555 Chương 555: Chung Sơn VS Thân Tề Thiên Miễn phí
556 Chương 556: Bát Cực Thiên Vĩ sính hung uy Miễn phí
557 Chương 557: Cố nhân chi hậu Miễn phí
558 Chương 558: Đại Tần, Từ Phúc Miễn phí
559 Chương 559: Ngươi không thể thử Miễn phí
560 Chương 560: Phế vật Miễn phí
561 Chương 561: Trí mạng độc đan Miễn phí
562 Chương 562: Vạn Đan Đại Hội hiện trường Miễn phí
563 Chương 563: Lai giả bất thiện Miễn phí
564 Chương 564: Luyện đan Miễn phí
565 Chương 565: Có qua có lại Miễn phí
566 Chương 566: Phế lại thành đan Miễn phí
567 Chương 567: Chung Huyền xuất hiện Miễn phí
568 Chương 568: Liệt Thiên Thái Tử ẩn hiện Miễn phí
569 Chương 569: Thu phục Triệu Sở Hướng Miễn phí
570 Chương 570: Nghĩa phụ Chung Sơn Miễn phí
571 Chương 571: Phụ tử sa trường gặp Miễn phí
572 Chương 572: Huyết Thần Kinh Miễn phí
573 Chương 573: Thiên luật! Tám mươi trọng lãng! Miễn phí
574 Chương 574: Bá khí tung hoành một đao Miễn phí
575 Chương 575: Tâm lý thiếu hụt Miễn phí
576 Chương 576: Tối cao quy cách Miễn phí
577 Chương 577: Cáo thiên hạ lệnh Miễn phí
578 Chương 578: Đệ nhất thiên hạ thần đan Miễn phí
579 Chương 579: Tiên đan thành, quán vân tiêu! Miễn phí
580 Chương 580: Tranh đấu tiên đan Miễn phí
581 Chương 581: Niết Phàm Trần cường thủ hào đoạt Miễn phí
582 Chương 582: Thập Nhật Hoành Không Miễn phí
583 Chương 583: Loạn thế khởi nguyên Miễn phí
584 Chương 584: Đỉnh phong cường giả đối quyết Miễn phí
586 Chương 586: Tuần hoàn tử cục Miễn phí
587 Chương 587: Hoàn dương Miễn phí
588 Chương 588: Vạn Đan Đại Hội kết thúc Miễn phí
589 Chương 589: Lần hai xuyên qua Miễn phí
590 Chương 590: Đại bổ Miễn phí
591 Chương 591: Bức hôn Miễn phí
592 Chương 592: Thưởng hôn Miễn phí
593 Chương 593: Bẫy rập Miễn phí
597 Chương 597: Đại náo hôn lễ Miễn phí
599 Chương 599: Thứ chín quân đoàn trưởng Miễn phí
600 Chương 600: Đối quyết Thiên Cực Cảnh Miễn phí
601 Chương 601: Đoái đỉnh chi thân Miễn phí
602 Chương 602: Khốn Nô Thanh Huệ Miễn phí
603 Chương 603: Mê Vụ Liên Tử Miễn phí
604 Chương 604: Tấn triều chi chiến Miễn phí
605 Chương 605: Tu mệnh Miễn phí
606 Chương 606: Quốc giáo, Đại Minh Giáo! Miễn phí
607 Chương 607: Lăng Tiêu Thiên Đình Miễn phí
608 Chương 608: Lý Tư Miễn phí
609 Chương 609: Bất minh phi hành vật Miễn phí
610 Chương 610: Thiên hạ chi vọng Miễn phí
611 Chương 611: Bách Thế Động Thiên Miễn phí
612 Chương 612: Nhận ra Tần Thủy Hoàng Miễn phí
614 Chương 614: Mười chín trảo Khí Vận Kim Long Miễn phí
615 Chương 615: Vạn cổ đệ nhất đế Miễn phí
616 Chương 616: Tứ đại thiên triều Miễn phí
617 Chương 617: Yến tân Miễn phí
618 Chương 618: Địa thư chi tranh Miễn phí
619 Chương 619: Trầm Phù Huyết Hải Miễn phí
620 Chương 620: Hổ tộc tiền chí tôn Miễn phí
621 Chương 621: Lục Tiên Kiếm Miễn phí
622 Chương 622: Dịch Thiên Tiên Trận Miễn phí
623 Chương 623: Thiên kiếp Miễn phí
624 Chương 624: Gặp lại Tiêu Vong Miễn phí
626 Chương 626: Nhập úng khốn long chi thế Miễn phí
627 Chương 627: Ngũ Phương Kỳ Miễn phí
628 Chương 628: Thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi Miễn phí
629 Chương 629: Vu tộc Miễn phí
630 Chương 630: Thế giới Miễn phí
631 Chương 631: Tiên chi tứ phẩm, thiên địa huyền hoàng Miễn phí
632 Chương 632: Sáu cái luân hồi Miễn phí
633 Chương 633: Bất Lão Giới dự mưu Miễn phí
634 Chương 634: Thần Tú đại sư Miễn phí
635 Chương 635: Che lấp thiên cơ, nghịch thiên hóa hình Miễn phí
636 Chương 636: Đường bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn Miễn phí
637 Chương 637: Tai tinh Miễn phí
639 Chương 639: Cùng tiên đàm Miễn phí
640 Chương 640: Dịch Thiên Giám Miễn phí
641 Chương 641: Thiên ma hoặc Chung Sơn Miễn phí
642 Chương 642: Buông tha nàng, tâm cũng không có Miễn phí
643 Chương 643: Vạn Ác Chi Nguyên Miễn phí
644 Chương 644: Anh Lan tin tức Miễn phí
645 Chương 645: Thiên gia nội tình Miễn phí
646 Chương 646: Năm đó ngoạn thừa lại Miễn phí
647 Chương 647: Hoàng Tuyền Lộ khẩu ngộ Huyền Nguyên Miễn phí
648 Chương 648: Ngao Liệt Miễn phí
649 Chương 649: Huyền Nguyên đối lục tiên Miễn phí
650 Chương 650: Luân Hồi chi lực Miễn phí
651 Chương 651: Đến Thiên gia Miễn phí
652 Chương 652: Thiên Cơ Tử Miễn phí
653 Chương 653: Nhượng Thiên gia long trời lở đất Miễn phí
654 Chương 654: Bước đầu tiên, đức vọng quét rác Miễn phí
655 Chương 655: Ức Lam Khuyết Miễn phí
656 Chương 656: Bước thứ hai, người cô độc Miễn phí
657 Chương 657: Đêm hôm đó pháo hoa xán lạn Miễn phí
658 Chương 658: Bước thứ ba, mượn gà đẻ trứng Miễn phí
659 Chương 659: Chung Sơn liên minh mười một cái Thiên Cực Cảnh Miễn phí
660 Chương 660: Chung Sơn minh chủ Miễn phí
661 Chương 661: Xung kích Thiên gia Miễn phí
662 Chương 662: Long trời lở đất Miễn phí
663 Chương 663: Tĩnh Ba Trì trung Miễn phí
664 Chương 664: Huyết Tu La Miễn phí
665 Chương 665: Bạch Khởi Miễn phí
666 Chương 666: Chung Sơn đột phá Miễn phí
667 Chương 667: Đại Kình Thôn Kế Hoạch Miễn phí
668 Chương 668: Đế Huyền Sát thực lực Miễn phí
669 Chương 669: Bạch Khởi một đao Miễn phí
670 Chương 670: Đại Ly chi thương Miễn phí
671 Chương 671: Đó là cái gì cục? Miễn phí
672 Chương 672: Phẫn nộ Bát Cực Thiên Vĩ Miễn phí
673 Chương 673: Tại Bát Cực Thiên Vĩ trước mặt chỉ có bi kịch Miễn phí
674 Chương 674: Hết sức mơ màng Miễn phí
675 Chương 675: Gặp lại Liệt Thiên Thái Tử Miễn phí
676 Chương 676: Hồng Nho thánh nhân Miễn phí
677 Chương 677: Thiên hạ vì bàn cờ, thiên triều vì quân cờ Miễn phí
678 Chương 678: Sơn hà xã tắc Miễn phí
679 Chương 679: Chợt đến Tử Huân Miễn phí
680 Chương 680: Thiên hạ bố nho Miễn phí
681 Chương 681: Lấy thần nghịch quân Miễn phí
682 Chương 682: Lấy Đại Tranh chi thế ngự cáp mô chi uy Miễn phí
683 Chương 683: Tru Tiên Kiếm Trận khốn Thiên Đình Miễn phí
684 Chương 684: Chư cường hội tụ kiếm trận ngoại Miễn phí
685 Chương 685: Thí quân Miễn phí
686 Chương 686: Sắc bén Chung Sơn Miễn phí
687 Chương 687: Chiến đấu kết quả Miễn phí
688 Chương 688: Lại nữa thăng cấp Miễn phí
689 Chương 689: Ép buộc Nô Thanh Huệ Miễn phí
690 Chương 690: Sống lại Cổ Thần Thông? Miễn phí
691 Chương 691: Kết thúc nam phương Miễn phí
692 Chương 692: Đại phong thu Miễn phí
693 Chương 693: Thiên Tử Môn Sinh Miễn phí
694 Chương 694: Luận Thiên Đại Hội Miễn phí
695 Chương 695: Chung Sơn cùng Lã Bất Vi Miễn phí
696 Chương 696: Bán không Miễn phí
697 Chương 697: Phá cục Miễn phí
698 Chương 698: Vạn cổ thanh tùng Miễn phí
699 Chương 699: Quần hùng tụ Miễn phí
700 Chương 700: Tà môn Tiểu Ngàn Thế Giới Miễn phí
702 Chương 702: Doanh thần thông Miễn phí
703 Chương 703: Nuốt ăn Thao Thiết Miễn phí
704 Chương 704: Hoạt Tử Nhân Mộ Miễn phí
705 Chương 705: Huyết chiến Thiên Hạ Phong Miễn phí
706 Chương 706: Thiên Hạ Phong trong đích lão quái vật Miễn phí
707 Chương 707: Cường đến biến thái mạt đại gia chủ quỷ dị da dẻ đen người đi ra, không có ch Miễn phí
708 Chương 708: Thiên Thần Tử một câu đoạn Chung Sơn Miễn phí
709 Chương 709: Doanh VS Thiên Thần Tử Miễn phí
710 Chương 710: Sáng Thế Thần Cung ước định Miễn phí
711 Chương 711: Kinh khủng Tiểu Ngàn Thế Giới Miễn phí
712 Chương 712: Thiên gia chi mật Miễn phí
713 Chương 713: Ba phần thiên hạ Miễn phí
714 Chương 714: Cổ Thần Thông tính kế Miễn phí
715 Chương 715: Chung Sơn chuyển bại thành thắng Miễn phí
716 Chương 716: Ngươi không phải Cổ Thần Thông Miễn phí
717 Chương 717: Tử thiên diệu thế Miễn phí
718 Chương 718: Bố cục âm phủ Miễn phí
719 Chương 719: Chung Sơn thiết kế mưu Tiêu Vong Là, chính là Ngụy Thái Trung ! Kiếm Hồng gật đầu nói Miễn phí
720 Chương 720: Mạc đại nhục nhã Miễn phí
722 Chương 722: Hạo Mỹ Lệ chi thù Miễn phí
723 Chương 723: Tà môn Vạn Tà Chi Thể Miễn phí
724 Chương 724: Sư tôn Miễn phí
725 Chương 725: Cạo trọc Diệp Khuynh Thành Miễn phí
726 Chương 726: Thần thú bảng xếp hạng đệ thập cửu vị Miễn phí
727 Chương 727: Hắc Hải cược đấu Miễn phí
728 Chương 728: Đế Huyền Sát nhập âm phủ Miễn phí
729 Chương 729: Bưng Bất Lão Giới Miễn phí
730 Chương 730: Thiên tài Đế Huyền Sát Miễn phí
731 Chương 731: Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân Miễn phí
732 Chương 732: Cường công Bất Lão Giới Miễn phí
733 Chương 733: Lưỡng mạch tiên nhân Miễn phí
734 Chương 734: Quả Diện Đạo Quân Miễn phí
735 Chương 735: Không phải là tốc độ của con người Miễn phí
736 Chương 736: Tinh Tộc Miễn phí
737 Chương 737: Đối chiến Kính Yêu Sư Miễn phí
738 Chương 738: Bất Lão Giới, xoá tên Miễn phí
739 Chương 739: Đế Huyền Sát vũ khí, Quả Thế Kim Luân Miễn phí
740 Chương 740: Cường nuốt Lục Tiên Kiếm Miễn phí
741 Chương 741: Bắc minh có ngư Miễn phí
742 Chương 742: Chung Sơn ẩn nấp thực lực Miễn phí
743 Chương 743: Khai Thiên Chưởng Miễn phí
744 Chương 744: Tan xương nát thịt Miễn phí
745 Chương 745: Tĩnh Ba Trì thủy, sinh mệnh chi tuyền Miễn phí
746 Chương 746: Trao kiếm Miễn phí
747 Chương 747: Bạch y thắng tuyết Kiếm Ngạo Miễn phí
748 Chương 748: Hoa mai nấu rượu luận kiêu hùng Miễn phí
749 Chương 749: Kiếm đấu Miễn phí
750 Chương 750: Cường đại Kiếm Ngạo Miễn phí
751 Chương 751: Lý Tư hạ lễ Miễn phí
752 Chương 752: Tuyệt Tiên Kiếm mất Miễn phí
753 Chương 753: Giết lên trời Miễn phí
754 Chương 754: Chung Sơn VS Thiên Tiên Miễn phí
755 Chương 755: Khai thiên VS cự linh Miễn phí
756 Chương 756: Đại Ngàn khách tới mục đích Miễn phí
757 Chương 757: Đại Tranh tấn cấp Miễn phí
758 Chương 758: Vạn Yêu lão ma Miễn phí
759 Chương 759: Tứ Tướng Đại Trận Miễn phí
760 Chương 760: Thích Thiên Thánh Cảnh Miễn phí
761 Chương 761: Đại Tranh cường giả như rừng Miễn phí
762 Chương 762: Đại Tranh thiên triều Miễn phí
763 Chương 763: Lịch đại thiên hạ đệ nhất nhân tụ tập Miễn phí
764 Chương 764: Thiên Đường cùng Thiên Lại Miễn phí
765 Chương 765: Vong Trần tâm tính Miễn phí
766 Chương 766: Quỷ Cốc Tử Miễn phí
767 Chương 767: Oanh bạo Luân Hồi Thông Đạo Miễn phí
768 Chương 768: Doanh thỉnh mời Miễn phí
769 Chương 769: Doanh cùng Chung Sơn Miễn phí
770 Chương 770: Đại Tần giải tán lệnh Miễn phí
771 Chương 771: Phá hủy Thiên gia Miễn phí
772 Chương 772: Đại Tần trước khi đi Miễn phí
773 Chương 773: Khổng Tuyên Miễn phí
774 Chương 774: Dưỡng chuột Miễn phí
775 Chương 775: Doanh cùng đại năng Miễn phí
776 Chương 776: Đại Tần rời đi Miễn phí
777 Chương 777: Ngũ Sắc Thần Quang VS Luân Hồi chi lực Miễn phí
778 Chương 778: Soán Mệnh Sư Miễn phí
779 Chương 779: Tâm lực quá mệt mỏi Miễn phí
780 Chương 780: Chung Sơn VS Khổng Liệt Thiên Miễn phí
781 Chương 781: Phá Xuân Thu Miễn phí
782 Chương 782: Tru Tiên mục đích Miễn phí
783 Chương 783: Xui xẻo bọn rình rập Miễn phí
784 Chương 784: Chí tôn tuyển cử Miễn phí
785 Chương 785: Hai cái chí tôn Miễn phí
786 Chương 786: Bức ngươi phi thăng Miễn phí
787 Chương 787: Thi biến bắt đầu Miễn phí
788 Chương 788: Nhân Tôn Miễn phí
789 Chương 789: Nam Thiên Môn ngoại nghênh Thần Nha Miễn phí
790 Chương 790: Hỗn Độn Chung vang Miễn phí
791 Chương 791: Nuốt ăn Hoàng Tuyền Lộ Miễn phí
792 Chương 792: Bất Hủ Phong Bi bí mật Miễn phí
793 Chương 793: Sau cùng một trận chiến Miễn phí
794 Chương 794: Thuộc về Chung Sơn 'Khí Số ' Miễn phí
795 Chương 795: Huyết Hải Tu La Đại Trận Miễn phí
796 Chương 796: Vong Trần làm phản cùng Khổng Tuyên đi đến Miễn phí
797 Chương 797: Chung Sơn cùng Khổng Tuyên Miễn phí
798 Chương 798: Nhân Tôn giả chết Miễn phí
799 Chương 799: Chiến đi! Miễn phí
800 Chương 800: Lại thấy hắc phiên Miễn phí
801 Chương 801: Nguyên Thủy Phiên Miễn phí
802 Chương 802: Đại bại Khổng Liệt Thiên Miễn phí
803 Chương 803: Thần Thú Khúc Thiện Miễn phí
804 Chương 804: Trời ơi, ta đến cùng là tạo cái gì nghiệt a! Miễn phí
805 Chương 805: Bàn Cổ nhất phủ Miễn phí
807 Chương 807: Thần Hoàng Miễn phí
808 Chương 808: Nguyên Thủy Phiên bí mật Miễn phí
809 Chương 809: Thiên thượng một ngày, trên mặt đất một năm Miễn phí
810 Chương 810: Tuyệt thế hung đồng Miễn phí
811 Chương 811: Đại Hung Chi Quang Miễn phí
812 Chương 812: Khai thiên chi nhật Miễn phí
813 Chương 813: Xúi giục Miễn phí
814 Chương 814: Thiên địa hoả lò luyện cự bảo Miễn phí
815 Chương 815: Phá Hồng Mông Hỗn Độn Miễn phí
816 Chương 816: Vây lấy tất cả đại thế lực Miễn phí
817 Chương 817: Phủ xuống Đại Ngàn Thế Giới Miễn phí
818 Chương 818: Đại Tranh thánh đình Miễn phí
819 Chương 819: Bất Hủ Phong Bi trấn biên cương Miễn phí
820 Chương 820: Sử thượng yếu nhất Miễn phí
821 Chương 821: Thiên đao vạn quả Miễn phí
822 Chương 822: Hai mươi hai cái đại tiên Miễn phí
824 Chương 824: Hạo Thiên thông minh cung Ngọc Hoàng Đại Đế Miễn phí
825 Chương 825: Bức đình Miễn phí
826 Chương 826: Khổng lồ thế lực xung kích Miễn phí
827 Chương 827: Thần thú hỗn độn Miễn phí
828 Chương 828: Thiên hạ đại ai Miễn phí
829 Chương 829: Chung Sơn ép buộc Thái Sơ Miễn phí
830 Chương 830: Nhan Hồi Miễn phí
831 Chương 831: Tử Thần Vương Miễn phí
832 Chương 832: Tiến hướng Thanh Khâu Miễn phí
833 Chương 833: Buồn bực A Phật Miễn phí
834 Chương 834: Mười tám tầng địa ngục Miễn phí
835 Chương 835: Chung Sơn hung diễm Miễn phí
836 Chương 836: Có loại Miễn phí
837 Chương 837: Đại bạo loạn thời đại Miễn phí
838 Chương 838: Kỳ hồn tái tuyển Miễn phí
839 Chương 839: Cửu vĩ Miễn phí
840 Chương 840: Đế vương chi cờ Miễn phí
841 Chương 841: Ma nữ cửu vĩ Miễn phí
842 Chương 842: Thần giới Miễn phí
843 Chương 843: Cơ hội Miễn phí
844 Chương 844: Đối chiến Tư Mã Tung Hoành Miễn phí
845 Chương 845: Phá đạo tâm Miễn phí
846 Chương 846: Dương cửu âm lục Miễn phí
847 Chương 847: Thiên Ách kỳ cục Miễn phí
848 Chương 848: Thần bí cửu vĩ Miễn phí
849 Chương 849: Vượt qua lưỡng giới đánh cờ Miễn phí
850 Chương 850: Cửu vĩ thiên hồ Miễn phí
851 Chương 851: Tự ý động Thiên Số giả, chết! Miễn phí
852 Chương 852: Tô Đát Kỷ Miễn phí
853 Chương 853: Thiên phạt diệt giáo chủ Miễn phí
854 Chương 854: Cường đại Chung Sơn Miễn phí
855 Chương 855: Thiên địa tế đàn Miễn phí
856 Chương 856: Tô Đát Kỷ quát Miễn phí
857 Chương 857: Mênh mang Ngạo Lai Hải Miễn phí
858 Chương 858: Người ấy tái hiện Miễn phí
861 Chương 861: Hải sa tộc diệt Miễn phí
862 Chương 862: Ngũ sắc thần thạch Miễn phí
863 Chương 863: Ngàn cân treo sợi tóc Miễn phí
864 Chương 864: Quỷ dị khó lường đế vương Miễn phí
865 Chương 865: Phỏng Tru Tiên tứ kiếm Miễn phí
866 Chương 866: Liền thánh nhân cũng không nguyện lây dính nhân quả Miễn phí
867 Chương 867: Đại thương thiên hòa trận pháp Miễn phí
868 Chương 868: Nuốt ngũ sắc thần thạch Miễn phí
869 Chương 869: Quỷ Xa Miễn phí
870 Chương 870: Thánh nhân phủ xuống Miễn phí
871 Chương 871: Trang Tử luận kiếm Miễn phí
873 Chương 873: Oa Miễn phí
874 Chương 874: Chu U Vương Miễn phí
875 Chương 875: Phá Tru Tiên trận Miễn phí
876 Chương 876: Ma Cô Miễn phí
877 Chương 877: Ma Cô tướng mạo Miễn phí
878 Chương 878: Khống chế Miễn phí
879 Chương 879: Bao Tự Miễn phí
880 Chương 880: Tinh Thần Điện Miễn phí
881 Chương 881: Muôn đời hưng thịnh, hồ khiếu thiên hạ Miễn phí
882 Chương 882: Chung Sơn đối thánh nhân Miễn phí
883 Chương 883: Chuyển Luân Cương Vực Miễn phí
884 Chương 884: Lang tổ thuế biến Miễn phí
885 Chương 885: Mưu đồ thời không Đạo Tràng Miễn phí
886 Chương 886: Lạc Tinh Trần xuất quan Miễn phí
887 Chương 887: Thủy độn Miễn phí
888 Chương 888: Chung Sơn vung lưới lớn Miễn phí
889 Chương 889: Ba chỗ chiến trường Miễn phí
890 Chương 890: Thời gian cấm chỉ Miễn phí
891 Chương 891: Thời không Đạo Tràng, thiên hạ xoá tên Miễn phí
892 Chương 892: Biến thái Chung Sơn Miễn phí
893 Chương 893: Súc sinh đạo! Phong ấn! Miễn phí
894 Chương 894: Đại thắng Miễn phí
895 Chương 895: Vương Tĩnh Văn Miễn phí
896 Chương 896: Tâm linh lịch trình Miễn phí
897 Chương 897: Chuộc thân Miễn phí
898 Chương 898: Nhân tính Miễn phí
899 Chương 899: Quần hùng mưu Đại Tranh Miễn phí
900 Chương 900: Lớn mạnh Đại Tranh Miễn phí
901 Chương 901: Phổ lộ cam lai Miễn phí
902 Chương 902: Câu thông âm dương lưỡng giới Miễn phí
903 Chương 903: Đồ tẫn vạn vạn ức, tiết trong lòng hận! Miễn phí
904 Chương 904: Vô pháp vô thiên Quắc Thạch Phụ Miễn phí
905 Chương 905: Ba ngàn Thiên đạo Miễn phí
906 Chương 906: Chu U Vương trọng sinh Miễn phí
907 Chương 907: Khô mộc lang Miễn phí
908 Chương 908: Động dục kỳ Miễn phí
909 Chương 909: Âm soa dương thác Miễn phí
910 Chương 910: Tâm Đạo Hỏa Liên Miễn phí
911 Chương 911: Vương Tĩnh Văn lai lịch Miễn phí
912 Chương 912: Đời trước khô lâu vương Miễn phí
913 Chương 913: Tuyển chọn Miễn phí
914 Chương 914: Đại Tranh xuôi nam Miễn phí
916 Chương 916: Chuyển Luân Điện mở ra Miễn phí
917 Chương 917: Nhất thống Chuyển Luân Cương Vực Miễn phí
918 Chương 918: Doanh đến Miễn phí
919 Chương 919: Cường thế Đại Tần Miễn phí
920 Chương 920: Rất nhiều cường giả Miễn phí
921 Chương 921: Đại chiến Nhan Hồi Miễn phí
922 Chương 922: Toàn bộ diệt Miễn phí
923 Chương 923: Bất Hủ Phong Bi phá Miễn phí
924 Chương 924: Xui xẻo Tư Mã Tung Hoành Miễn phí
925 Chương 925: Mênh mông căn cốt Miễn phí
926 Chương 926: Nhiên Đăng da mặt Miễn phí
927 Chương 927: Thượng cổ thanh sơn Miễn phí
928 Chương 928: Thái Sơ thánh vương lộ đuôi Miễn phí
929 Chương 929: Biến đổi bất ngờ Miễn phí
930 Chương 930: Thần Tú sinh tử Miễn phí
931 Chương 931: Chung Sơn hung uy Miễn phí
932 Chương 932: Hung đồng hung uy Miễn phí
933 Chương 933: So với hồng loan mê vụ còn bá đạo Miễn phí
934 Chương 934: Cấn đỉnh Miễn phí
935 Chương 935: Tuyệt thế cát đồng! Khai! Miễn phí
936 Chương 936: Tuyết Mai lão tổ Miễn phí
937 Chương 937: Lạc Tinh Trần đến Miễn phí
939 Chương 939: Ba điều Hoàng Tuyền Lộ Miễn phí
940 Chương 940: Doanh cùng Trang Tử Miễn phí
941 Chương 941: Quỷ dị Bạch Khởi Miễn phí
942 Chương 942: Chiêu Yêu Phiên Miễn phí
944 Chương 944: Thánh nhân mục đích Miễn phí
945 Chương 945: Hắn hội báo thù giúp ta Miễn phí
946 Chương 946: Phục chế chi thuật Miễn phí
947 Chương 947: Tuyết mai xui xẻo? Miễn phí
948 Chương 948: Chung Sơn VS Tuyết Mai lão tổ Miễn phí
949 Chương 949: Khai Thiên Nhất Thức Miễn phí
950 Chương 950: Nhất phủ ra, thiên địa kinh Miễn phí
951 Chương 951: Thời không đầu cuối Miễn phí
952 Chương 952: Tiên Thiên bát quái Miễn phí
953 Chương 953: Chính thống tu mệnh Miễn phí
954 Chương 954: Gian nan nhất thời khắc Miễn phí
955 Chương 955: Chung Sơn lưu cho Thủy Vô Ngân bí hiểm Miễn phí
956 Chương 956: Thập đại vĩnh trung Miễn phí
957 Chương 957: Vì cái gì Miễn phí
958 Chương 958: Mưa gió nổi lên Miễn phí
959 Chương 959: Vương giả trở về Miễn phí
962 Chương 962: Phong chỉ thiên hạ Miễn phí
963 Chương 963: A Di Đà Phật Miễn phí
964 Chương 964: Đại Lôi Âm Tự Miễn phí
965 Chương 965: Thái Sơ chi ách Miễn phí
966 Chương 966: Hung hãn Ám Hoàng Miễn phí
967 Chương 967: Hồ giới mở, nguyền rủa ra! Miễn phí
968 Chương 968: Thanh sơn nội tình Miễn phí
969 Chương 969: Ai cũng đừng nghĩ đi Miễn phí
970 Chương 970: Tư Mã gia tộc diệt Miễn phí
971 Chương 971: Na Tra trả thù Miễn phí
972 Chương 972: Sắc Không tái hiện Miễn phí
973 Chương 973: Triệu Sở Hướng V Na Tra Miễn phí
974 Chương 974: Tạp Miễn phí
975 Chương 975: Chung Sơn khí Tử Lộ Miễn phí
976 Chương 976: Đánh thức Thiên Thần Tử Miễn phí
978 Chương 978: Phản tướng thuật Miễn phí
979 Chương 979: Nhất thống Phong Trủng cương vực Miễn phí
980 Chương 980: Khổng Tử vs Tạp Miễn phí
981 Chương 981: Tôn Thân Miễn phí
982 Chương 982: Bồ đề lão tổ Miễn phí
983 Chương 983: Đệ nhất thiên hạ bảo Miễn phí
984 Chương 984: Tử sắc cự quan Miễn phí
985 Chương 985: Hạo Mỹ Lệ hưng phấn Miễn phí
986 Chương 986: Diêm la thành Miễn phí
987 Chương 987: Thật giả cưỡng hôn Miễn phí
989 Chương 989: Thứ sáu thần thông Miễn phí
990 Chương 990: Diêm La Điện chiến đấu Miễn phí
991 Chương 991: Thi tiên sinh lai lịch Miễn phí
992 Chương 992: Ác quỷ huyết trì Miễn phí
993 Chương 993: Hoàng kim Đồng Thuật Miễn phí
994 Chương 994: Mi tâm huyệt mộ Miễn phí
995 Chương 995: Đuổi tận giết tuyệt Miễn phí
998 Chương 998: Lại gặp Nô Thanh Huệ Miễn phí
999 Chương 999: Thiên Đình đệ nhất đại trận Miễn phí
1001 Chương 1001: Tinh không nổ lớn Miễn phí
1002 Chương 1002: Thái Thượng trở về Miễn phí
1003 Chương 1003: Đế vương ngạo khí Miễn phí
1004 Chương 1004: Thiên Đế Miễn phí
1005 Chương 1005: Thiên Đình chi nơi, thánh nhân cũng không thể làm càn! Miễn phí
1006 Chương 1006: Lâm chi thiên mạch Miễn phí
1007 Chương 1007: Tái ngộ Khổng Tuyên Miễn phí
1008 Chương 1008: Đại Tần quý nhân quán Miễn phí
1009 Chương 1009: Lễ quán Miễn phí
1010 Chương 1010: Chung Sơn hạ lễ Miễn phí
1011 Chương 1011: Khách nhân tôn quý nhất Miễn phí
1012 Chương 1012: Lam Miễn phí
1013 Chương 1013: Trùng Thiên Điện đại yến Miễn phí
1014 Chương 1014: Chín đạo mười ba liên Miễn phí
1015 Chương 1015: Cự đại rối loạn Miễn phí
1016 Chương 1016: Thiên Số chi phạt Miễn phí
1017 Chương 1017: Hàng này lại sợ Miễn phí
1018 Chương 1018: Chiến khởi Miễn phí
1019 Chương 1019: Chung Sơn tính kế Miễn phí
1020 Chương 1020: Diệt Tử Lộ Miễn phí
1021 Chương 1021: Khổng Tuyên V Khổng Tử Miễn phí
1022 Chương 1022: Thành toàn ngươi Miễn phí
1023 Chương 1023: Chung Sơn ra tay Miễn phí
1024 Chương 1024: Tiền thánh nhân Chuẩn Đề Miễn phí
1025 Chương 1025: Doanh mục đích Miễn phí
1026 Chương 1026: Mệnh ngạnh Miễn phí
1027 Chương 1027: Địa Cầu sở tại Miễn phí
1028 Chương 1028: Thần Hoàng là ai! Miễn phí
1029 Chương 1029: Bảo Nhi an hảo Miễn phí
1030 Chương 1030: Đồ thánh bắt đầu Miễn phí
1031 Chương 1031: Doanh biến thân Miễn phí
1032 Chương 1032: Không quản ngươi tin hay không, dù sao ta tin Miễn phí
1033 Chương 1033: Doanh nuốt thánh nhân Miễn phí
1034 Chương 1034: Thiên hạ đại loạn Miễn phí
1035 Chương 1035: Quần thánh vẫn lạc Miễn phí
1036 Chương 1036: Chung Sơn sát khí Miễn phí
1037 Chương 1037: Khai thiên nhị thức Miễn phí
1038 Chương 1038: Phì Ca cùng Trúc Can Miễn phí
1039 Chương 1039: Bảo dưỡng Miễn phí
1040 Chương 1040: Đại Thương di thần Miễn phí
1041 Chương 1041: Chết cũng cùng huyệt Miễn phí
1042 Chương 1042: Vương xuất quan Miễn phí
1043 Chương 1043: Thiên hạ đại thế Miễn phí
1044 Chương 1044: Hai đời khô lâu vương chiến đấu Miễn phí
1045 Chương 1045: Niệm Du Du đến Miễn phí
1046 Chương 1046: Hoa hồng, hoa hồng! Miễn phí
1047 Chương 1047: Đừng cản trở Miễn phí
1048 Chương 1048: Khô lâu tộc phản nghịch Miễn phí
1049 Chương 1049: Vương! Vương Miễn phí
1050 Chương 1050: Lục Đạo Luân Hồi Miễn phí
1051 Chương 1051: Úng Giới sinh tử đấu Miễn phí
1052 Chương 1052: Chung Sơn thần uy Miễn phí
1053 Chương 1053: Bình hành Miễn phí
1054 Chương 1054: Cường viện Miễn phí
1055 Chương 1055: Chung Sơn một kiếm sinh thế giới Miễn phí
1056 Chương 1056: Ngoan nhân Miễn phí
1057 Chương 1057: Ngoan nhân không muốn sống Miễn phí
1058 Chương 1058: Vương Khô thành vương Miễn phí
1059 Chương 1059: Đầu não Miễn phí
1060 Chương 1060: Sụp đổ Vô Tướng thánh đình kế hoạch Miễn phí
1061 Chương 1061: Nhất đế truyền thừa thông muôn đời, tam thánh cúi cam xưng thần! Miễn phí
1062 Chương 1062: Thiên Đế mật cảnh Miễn phí
1064 Chương 1064: Giấu trời qua biển Miễn phí
1065 Chương 1065: Ẩn thân thú Miễn phí
1066 Chương 1066: Tấn cấp Miễn phí
1067 Chương 1067: Cưu chiếm thước sào Miễn phí
1068 Chương 1068: Càng tiến một bước Miễn phí
1069 Chương 1069: Đệ nhất thiên hạ điện Miễn phí
1070 Chương 1070: Chung Sơn giả chết Miễn phí
1071 Chương 1071: Kinh thiên âm mưu Miễn phí
1072 Chương 1072: Hai đời thiên hạ đệ nhất nhân đối quyết Miễn phí
1073 Chương 1073: Sau cùng chi chiến Miễn phí
1074 Chương 1074: Trấn Thế Đồng Quan tái hiện Miễn phí
1075 Chương 1075: Chung Sơn thần thông Miễn phí
1076 Chương 1076: Toàn diện an bài Miễn phí
1077 Chương 1077: Đại Tranh khuếch trương Miễn phí
1078 Chương 1078: Danh động thiên hạ Miễn phí
1079 Chương 1079: Biến thái cường Thiên gia Miễn phí
1080 Chương 1080: Điểm tướng tây hành Miễn phí
1081 Chương 1081: Ngư Nhi Miễn phí
1082 Chương 1082: Khách quý Miễn phí
1083 Chương 1083: Công Thâu tử Miễn phí
1084 Chương 1084: Lại thấy Triệu Thiên Sát Miễn phí
1085 Chương 1085: Thương hải tang điền Miễn phí
1086 Chương 1086: Phượng Hoàng Cương Vực Miễn phí
1087 Chương 1087: Đại náo Phượng Hoàng Cương Vực Miễn phí
1088 Chương 1088: Trò khôi hài kết thúc Miễn phí
1089 Chương 1089: Hồng sát mê thần chú Miễn phí
1090 Chương 1090: Cơ thị gia tộc Miễn phí
1091 Chương 1091: Đế vương lợi ích Miễn phí
1092 Chương 1092: Đổ chú Miễn phí
1093 Chương 1093: Anh hùng mạt lộ Miễn phí
1094 Chương 1094: Thọ nguyên bác đoạt Miễn phí
1095 Chương 1095: Bức bách Miễn phí
1096 Chương 1096: Thu phục Đao Nhân Đồ Miễn phí
1098 Chương 1098: Nhận thua Miễn phí
1099 Chương 1099: Giả chi thiên mạch Miễn phí
1100 Chương 1100: Đã xảy ra chuyện Miễn phí
1101 Chương 1101: Lên trời không lối, xuống đất không đường Miễn phí
1102 Chương 1102: Thánh nhân thi thể Miễn phí
1103 Chương 1103: Bất tử chi thân Miễn phí
1104 Chương 1104: Ngộ thần thông cùng được thần thông Miễn phí
1105 Chương 1105: Thiên Phạt Chi Nhãn, khai! Miễn phí
1106 Chương 1106: Cường đại Thiên Phạt Chi Nhãn Miễn phí
1107 Chương 1107: Thi tiên sinh chiến tranh quy mô lớn Miễn phí
1108 Chương 1108: Sáu thắng liên tiếp Miễn phí
1109 Chương 1109: Phong Hỏa Liên Thiên, Đại Chu quật khởi! Miễn phí
1110 Chương 1110: Phượng Hoàng Lão Mẫu Miễn phí
1111 Chương 1111: Quan hệ Bao Tự Miễn phí
1112 Chương 1112: Thiên Đạo Tử Miễn phí
1113 Chương 1113: Cường thế truy kích Miễn phí
1114 Chương 1114: Đối quyết Miễn phí
1115 Chương 1115: Thánh nhân Huỳnh Hoặc Miễn phí
1116 Chương 1116: Thiên Khổng Miễn phí
1117 Chương 1117: Trận không phải trận Miễn phí
1118 Chương 1118: Thiên Linh Nhi nôn nóng Miễn phí
1119 Chương 1119: Thiên Linh Nhi phá trận, chính là đơn giản như vậy Miễn phí
1120 Chương 1120: Linh Nhi phương pháp Miễn phí
1121 Chương 1121: Tân Đế Huyền Sát Miễn phí
1122 Chương 1122: Phát điên Huỳnh Hoặc Miễn phí
1123 Chương 1123: Khai thiên tam thức, Thiên đạo hợp binh Miễn phí
1124 Chương 1124: Chung Sơn cuồng vọng Miễn phí
1125 Chương 1125: Soán mệnh tháp Miễn phí
1126 Chương 1126: Đế Thích Thiên or Đế Huyền Sát Miễn phí
1127 Chương 1127: Lang tộc chí tôn Đế Huyền Sát Miễn phí
1128 Chương 1128: Thiên gia quần hùng tới Miễn phí
1129 Chương 1129: Quản hảo ngươi cẩu Miễn phí
1130 Chương 1130: Về đến bắc châu Miễn phí
1131 Chương 1131: Lăng Tiêu Thiên Đình ngoại Miễn phí
1132 Chương 1132: Kinh biến liên tiếp Miễn phí
1133 Chương 1133: Di Thiên tới, Thiên Hạ Phong khai Miễn phí
1134 Chương 1134: Thiên Hạ Phong trong, quần hùng ra Miễn phí
1135 Chương 1135: Lấy thân luyện ma Miễn phí
1136 Chương 1136: Chung Sơn dọa nạt thánh nhân Miễn phí
1137 Chương 1137: Cùng trẫm cộng bại Huỳnh Hoặc Miễn phí
1138 Chương 1138: Đế hóa chân long Miễn phí
1139 Chương 1139: Xui xẻo Huỳnh Hoặc Miễn phí
1140 Chương 1140: Âm hiểm Miễn phí
1141 Chương 1141: Bi ai Huỳnh Hoặc Miễn phí
1142 Chương 1142: Hội vs Thiên Khổng Miễn phí
1143 Chương 1143: Chưởng khai thời không Miễn phí
1144 Chương 1144: Tối cường chưởng ấn Miễn phí
1145 Chương 1145: Thiên Ma Giới khai Miễn phí
1146 Chương 1146: Cường thế Đại Tranh Miễn phí
1147 Chương 1147: Hung tướng Miễn phí
1148 Chương 1148: Thiên Đạo Tử hiện Miễn phí
1149 Chương 1149: Thiên gia huy hoàng Miễn phí
1150 Chương 1150: Thượng cổ Thiên Đế tỷ ấn Miễn phí
1151 Chương 1151: Tiên Tiên khóc lóc Miễn phí
1152 Chương 1152: Lui quần hùng Miễn phí
1153 Chương 1153: Sơ lý thiên hạ Miễn phí
1154 Chương 1154: Nguyên Thủy Phiên hiện Miễn phí
1155 Chương 1155: Quân Thiên Hạ Miễn phí
1156 Chương 1156: Hồng Quân xuất hiện Miễn phí
1157 Chương 1157: Tìm chết một đám người Miễn phí
1158 Chương 1158: Đại Lôi Âm Tự ngoại Miễn phí
1159 Chương 1159: Đông châu biến, Kiếm Ngạo ra Miễn phí
1160 Chương 1160: Linh Sơn, là ta ! Miễn phí
1161 Chương 1161: Lần này là thật sự Miễn phí
1162 Chương 1162: Mất đi tư cách Như Lai Miễn phí
1163 Chương 1163: Khổng Tuyên chiến Trấn Nguyên Tử Miễn phí
1164 Chương 1164: Chung Sơn trào phúng Miễn phí
1165 Chương 1165: Cường đại một đám hắc bào nhân Miễn phí
1166 Chương 1166: Chư cường lui Miễn phí
1167 Chương 1167: Kiếm hóa Miễn phí
1168 Chương 1168: Phì ca cùng Trúc Can hạnh phúc Miễn phí
1169 Chương 1169: Nho môn tân Thánh Địa Miễn phí
1170 Chương 1170: Cái thứ ba Hồng Quân Miễn phí
1171 Chương 1171: Đông Hoàng Thái Nhất Miễn phí
1172 Chương 1172: Nổi lên mặt nước Miễn phí
1173 Chương 1173: Ai thực ai giả Miễn phí
1174 Chương 1174: Bi kịch Thiên Ma công tử Miễn phí
1175 Chương 1175: Tôn Thân đến chết Miễn phí
1176 Chương 1176: Bắt đầu Miễn phí
1177 Chương 1177: Tử Tiêu Cung hiện Miễn phí
1178 Chương 1178: Chí dương ngày, Tử Tiêu Cung tái hiện Miễn phí
1179 Chương 1179: Thái Nhất chi mưu Miễn phí
1180 Chương 1180: Đông Hoàng Chung vang, thiên giới môn mở Miễn phí
1181 Chương 1181: Trủng Miễn phí
1182 Chương 1182: Sát lục tứ khởi Miễn phí
1183 Chương 1183: Sắc Không gặp Tử Tiêu Cung Miễn phí
1184 Chương 1184: Hấp thu Tử Tiêu Cung lực lượng Miễn phí
1185 Chương 1185: Chung Sơn cùng Sắc Không Miễn phí
1186 Chương 1186: Bát Cực Thiên Vĩ nôn nóng Miễn phí
1187 Chương 1187: Xui xẻo không ngừng Sắc Không Miễn phí
1188 Chương 1188: Tiện nhân Sắc Không Miễn phí
1189 Chương 1189: Phì Ca, Trúc Can báo thù ký Miễn phí
1191 Chương 1191: Giang Vũ vẫn lạc Miễn phí
1192 Chương 1192: Bách Thường Miễn phí
1193 Chương 1193: Mưu một cương Miễn phí
1194 Chương 1194: Thiên hữu chi nhân Miễn phí
1195 Chương 1195: Ngũ Trang Quan Miễn phí
1196 Chương 1196: Ta Kiếm Ngạo tối mang thù Miễn phí
1197 Chương 1197: Nguyên Thủy đi đến Miễn phí
1198 Chương 1198: Lấy thương đổi thương Miễn phí
1199 Chương 1199: Tru Tiên Kiếm Trận nội Miễn phí
1200 Chương 1200: Thiên luật! Thánh Ngục! Miễn phí
1202 Chương 1202: Tổ Long Mật Cảnh Miễn phí
1203 Chương 1203: Đánh thức Tổ Long Miễn phí
1204 Chương 1204: Thái Cổ gia tộc Miễn phí
1205 Chương 1205: Tổ Long Mật Cảnh khẩu, quần hùng hội tụ Miễn phí
1206 Chương 1206: Cường thế phủ xuống Miễn phí
1208 Chương 1208: Ngụy thánh Miễn phí
1209 Chương 1209: Muốn biến thiên Miễn phí
1210 Chương 1210: Mặc hải vô biên Miễn phí
1211 Chương 1211: Nguyên Thủy lại thành thánh Miễn phí
1212 Chương 1212: Hồng Quân hiện Miễn phí
1214 Chương 1214: Nguyên Thủy vẫn lạc Miễn phí
1215 Chương 1215: Quỳ Nhi tố thân Miễn phí
1216 Chương 1216: Tự bạo Miễn phí
1217 Chương 1217: Bát Cực Thiên Vĩ hậu thủ Miễn phí
1218 Chương 1218: Đệ nhất hoàng hậu Miễn phí
1219 Chương 1219: Tổ Tiên nhị trọng thiên Miễn phí
1220 Chương 1220: Mưu thiên Miễn phí
1221 Chương 1221: Quỷ Cốc Tử đến trước Miễn phí
1222 Chương 1222: Hướng thiên đòi lấy thánh vị Miễn phí
1223 Chương 1223: Trộm lấy Thiên đạo pháp tắc Miễn phí
1224 Chương 1224: Hồng Quân đến, đại chiến bắt đầu Miễn phí
1226 Chương 1226: Mắt đối mắt Miễn phí
1227 Chương 1227: Hồng Quân chân thật cường đại Miễn phí
1228 Chương 1228: Kéo dài thời gian Miễn phí
1229 Chương 1229: Xấu hổ và giận dữ Di Thiên Miễn phí
1230 Chương 1230: Phất y đi Miễn phí
1231 Chương 1231: Trọng sinh người Miễn phí
1232 Chương 1232: Chung Huyền tái sinh Miễn phí
1233 Chương 1233: Biệt khuất Tinh Tộc trưởng lão Miễn phí
1234 Chương 1234: Soán Thiên Giám Miễn phí
1235 Chương 1235: Bắc thượng Băng Thần Cung Miễn phí
1236 Chương 1236: Xui xẻo nhất Tuyết Mai lão tổ Miễn phí
1237 Chương 1237: Ức Lam Khuyết hướng Chung chi tâm Miễn phí
1238 Chương 1238: Đạo cảnh Miễn phí
1239 Chương 1239: Chung Sơn đại đạo, quân lâm thiên hạ! Miễn phí
1240 Chương 1240: Buông tha Chung Sơn nhân tình Miễn phí
1242 Chương 1242: Cực bắc chi địa Miễn phí
1243 Chương 1243: Huyền Thiên Tông Miễn phí
1244 Chương 1244: Văn bất thành, võ bất tựu Miễn phí
1245 Chương 1245: Thương Sinh Điện Miễn phí
1246 Chương 1246: Băng Thần Cung ngoại Chung Sơn giận Miễn phí
1247 Chương 1247: Bởi vì có ta ở đây Miễn phí
1248 Chương 1248: Ngốc nữu Miễn phí
1249 Chương 1249: Đem nó ăn Miễn phí
1250 Chương 1250: Kế hoạch lớn Miễn phí
1251 Chương 1251: Kẻ lừa đảo Miễn phí
1252 Chương 1252: Tự gây nghiệt Miễn phí
1254 Chương 1254: Hai điều kiện Miễn phí
1255 Chương 1255: 'Thành ý mười phần' Chung Sơn Miễn phí
1256 Chương 1256: Huyền vũ Thánh Địa Miễn phí
1257 Chương 1257: Ai vái ai? Miễn phí
1259 Chương 1259: Đại chiến sắp nổi Miễn phí
1260 Chương 1260: Đệ nhất thiên ma Miễn phí
1262 Chương 1262: Súc sinh kia tự bạo? Miễn phí
1263 Chương 1263: Vào trận Miễn phí
1264 Chương 1264: Một chiêu bại Tổ Tiên Miễn phí
1265 Chương 1265: Cường hãn Trang Tử Miễn phí
1266 Chương 1266: Thiên địa một phương Miễn phí
1268 Chương 1268: Tan biến Trình Hầu Miễn phí
1269 Chương 1269: Thu huyền vũ tộc Miễn phí
1270 Chương 1270: Tiêu Vong đến cùng Trình Hầu trở về Miễn phí
1271 Chương 1271: Thiên hạ thứ năm thần thông Miễn phí
1272 Chương 1272: Khai thiên tứ thức, đại sụp đổ Miễn phí
1273 Chương 1273: Biệt khuất Trình Hầu Miễn phí
1274 Chương 1274: Thứ mười ba quân đoàn trưởng Miễn phí
1275 Chương 1275: Công phạt bắc châu thiên hạ Miễn phí
1276 Chương 1276: Thiên hạ loạn Miễn phí
1277 Chương 1277: Hưng phấn Tiên Tiên Miễn phí
1278 Chương 1278: Thiên Âm Tự Miễn phí
1279 Chương 1279: Ba Phật Tổ Miễn phí
1280 Chương 1280: Chung Sơn là người tốt Miễn phí
1281 Chương 1281: Thiên hạ thứ bảy thần thú Miễn phí
1282 Chương 1282: Thật Chung Sơn vs Giả Chung Sơn Miễn phí
1283 Chương 1283: Trung Ương Giáo Chủ thực lực Miễn phí
1284 Chương 1284: Thi tiên sinh thù hận Miễn phí
1285 Chương 1285: Lục Áp Miễn phí
1286 Chương 1286: Lục Áp chi mưu Miễn phí
1288 Chương 1288: Chung Sơn VS Thiên Chú Tử Miễn phí
1289 Chương 1289: Lui Thiên Chú Tử, Như Lai tao oán Miễn phí
1290 Chương 1290: Hung giận Đế Huyền Sát Miễn phí
1291 Chương 1291: Cường đại Đế Huyền Sát Miễn phí
1292 Chương 1292: Phật đầu Miễn phí
1293 Chương 1293: Khổ rượu Miễn phí
1294 Chương 1294: Đại Tranh chiêu mộ chiếu thư Miễn phí
1295 Chương 1295: Đế Huyền Sát VS Đông Hoàng Thái Nhất Miễn phí
1296 Chương 1296: Chung Thiên đến rồi Miễn phí
1297 Chương 1297: Trảm Tiên Phi Đao bi ai Miễn phí
1298 Chương 1298: Tan vỡ Đại Ngàn Thế Giới? Miễn phí
1299 Chương 1299: Thiên địa chi ân Miễn phí
1300 Chương 1300: Táng gia truyền thừa Miễn phí
1301 Chương 1301: Bụng dạ khó lường Trung Ương Giáo Chủ Miễn phí
1302 Chương 1302: Cổ Thần Minh Miễn phí
1303 Chương 1303: Khảm trên đại địa tròng mắt Miễn phí
1304 Chương 1304: Độ Hóa Giới nội Miễn phí
1305 Chương 1305: Minh Khí Hải mai phục, ai là thú săn? Miễn phí
1306 Chương 1306: Táng gia diệt tộc chi oán Miễn phí
1307 Chương 1307: Các ngươi hết thảy đều là ta dạy đích Miễn phí
1308 Chương 1308: Tấn cấp thứ bảy thần thú Miễn phí
1309 Chương 1309: Thi tiên sinh vs Huyền Hoàng nhị lão Miễn phí
1310 Chương 1310: Hận không nên! Hận không thể! Miễn phí
1311 Chương 1311: Bảo Nhi mười trọng thiên Miễn phí
1312 Chương 1312: Sớm Vạn Phật Triều Tông Miễn phí
1313 Chương 1313: Oan, oan, oan, oan, oan, oan, oan, oan, oan! Miễn phí
1314 Chương 1314: Thái tử thành thánh Miễn phí
1315 Chương 1315: Vạn Phật Triều Tông Miễn phí
1316 Chương 1316: Thật to miệng a Miễn phí
1317 Chương 1317: Quái vật kia không phải người ! Miễn phí
1318 Chương 1318: Hành hạ Cổ Thần Minh Miễn phí
1319 Chương 1319: Lại là Trình Hầu Miễn phí
1320 Chương 1320: Thiên gia thủy tổ thức tỉnh Miễn phí
1321 Chương 1321: Thiên gia đại nghiệp Miễn phí
1322 Chương 1322: Cụt tay người Miễn phí
1323 Chương 1323: Chung Sơn trở về, cụt tay người thân phận Miễn phí
1324 Chương 1324: Thiên hạ thứ sáu thần thú Miễn phí
1325 Chương 1325: Chung Sơn hoài nghi Miễn phí
1326 Chương 1326: Năm đó ngoạn thừa lại gì đó Miễn phí
1327 Chương 1327: Chung Huyền chết rồi Miễn phí
1328 Chương 1328: Bắt đầu bố cục Miễn phí
1329 Chương 1329: Chung Sơn xuất thủ bắt được Giao Hoán Thú Miễn phí
1330 Chương 1330: Khóa chặt Liễu Vô Song Miễn phí
1331 Chương 1331: Đế vương rắp tâm VS đế vương rắp tâm Miễn phí
1332 Chương 1332: Âm thầm tính mưu Miễn phí
1333 Chương 1333: Thiên Đạo Tử xuất hiện Miễn phí
1334 Chương 1334: Ai dọa nạt ai? Miễn phí
1335 Chương 1335: Dọa nạt thánh nhân Miễn phí
1336 Chương 1336: Thiên gia thủy tổ gặp phải Thiên Linh Nhi bi kịch! Miễn phí
1337 Chương 1337: Quần hùng ra tay Miễn phí
1338 Chương 1338: Được làm vua thua làm giặc, ngươi bại rồi! Miễn phí
1339 Chương 1339: Âm phủ cục động Miễn phí
1340 Chương 1340: Ba hùng đỉnh phong đối quyết Miễn phí
1341 Chương 1341: Ai có thể cười đến cuối cùng Miễn phí
1342 Chương 1342: Đế vương giả chí ngạo Miễn phí
1343 Chương 1343: Người đáng thương, đáng hận chi nhân Miễn phí
1344 Chương 1344: Cái địa phương kia Miễn phí
1345 Chương 1345: Chung Huyền hoàn ân Miễn phí
1346 Chương 1346: Được Bách thị giả được thiên hạ Miễn phí
1347 Chương 1347: Bắc châu thiên hạ Miễn phí
1348 Chương 1348: Lấy thật loạn giả, bố cục bắc châu Miễn phí
1349 Chương 1349: Âm phủ vận hành Miễn phí
1350 Chương 1350: Kim Văn? Chung Chính? Miễn phí
1351 Chương 1351: Ai là Chung Chính? Miễn phí
1352 Chương 1352: Đối đài diễn giải Miễn phí
1353 Chương 1353: Kinh khủng bí mật Miễn phí
1354 Chương 1354: Mầm tai hoạ! Miễn phí
1355 Chương 1355: Nam Hoa Thiên kinh Miễn phí
1356 Chương 1356: Sử thượng đệ nhất loạn Miễn phí
1357 Chương 1357: Nam Hoa Thiên kinh VS Hồng Loan Thiên Kinh Miễn phí
1358 Chương 1358: Nam Hoa cảnh trung Hồng Loan cảnh Miễn phí
1359 Chương 1359: Ăn hàng nó lại ăn Miễn phí
1360 Chương 1360: Trang Tử đại ngộ Miễn phí
1362 Chương 1362: Danh tác Miễn phí
1363 Chương 1363: Tổ Tiên thất trọng thiên Miễn phí
1364 Chương 1364: Tinh minh Quân Thiên Hạ Miễn phí
1365 Chương 1365: Sinh con đương như Chung Chính vậy! Miễn phí
1366 Chương 1366: Dương gian, nhất thống bắc châu Miễn phí
1367 Chương 1367: Quần hùng tới Lăng Tiêu Thiên Đình Miễn phí
1368 Chương 1368: Âm dương thánh nhân, quần phó Đại Tranh! Miễn phí
1370 Chương 1370: Chủ thứ chi tịch Miễn phí
1371 Chương 1371: Chung Sơn xuất quan, thọ yến mở ra! Miễn phí
1372 Chương 1372: Chung Sơn thọ yến, lấy đồ thánh lai trợ hứng! Miễn phí
1373 Chương 1373: Nâng chén mời ẩm xem đồ thánh Miễn phí
1374 Chương 1374: Phong xuống địa tâm Miễn phí
1375 Chương 1375: Di Thiên vẫn lạc, bi hạ Thiên Đế Miễn phí
1376 Chương 1376: Si, Mị, Võng, Lượng từng cái tạo hóa Miễn phí
1377 Chương 1377: Sát khí sườn lộ Miễn phí
1378 Chương 1378: Trường Sinh Điện trước, phụ tử tranh phong Miễn phí
1379 Chương 1379: Nê Bồ Tát dị thường Miễn phí
1381 Chương 1381: U Minh tiên sinh khóc cùng cười Miễn phí
1382 Chương 1382: Tử Huân muốn gì đó Miễn phí
1383 Chương 1383: Chấn điện điện chủ Miễn phí
1384 Chương 1384: Mượn lực đồ thánh Miễn phí
1385 Chương 1385: Chiến thánh nhân! Miễn phí
1387 Chương 1387: Thiên Số, ngươi không quản một chút sao? Miễn phí
1388 Chương 1388: Hung thần đến giúp Miễn phí
1389 Chương 1389: Phàm nhân chi vật, bảo chi 'Ma Miễn phí
1390 Chương 1390: Chung Sơn VS Trình Hầu Miễn phí
1391 Chương 1391: Thiên hạ yên tĩnh Miễn phí
1392 Chương 1392: Căn cơ đoạn Miễn phí
1393 Chương 1393: Trình Hầu vẫn lạc Miễn phí
1394 Chương 1394: Chính mình giết chính mình Miễn phí
1395 Chương 1395: Đại Tranh Thiên Đình! Thiên Đế Chung Sơn! Miễn phí
1397 Chương 1397: Đế Thích Thiên trở về Miễn phí
1398 Chương 1398: Lấy người chi hỉ bại thiên địa chi bi! Miễn phí
1399 Chương 1399: Ba đạo luân hồi Miễn phí
1400 Chương 1400: Vì thánh vị Miễn phí
1401 Chương 1401: Hoàng Đế Miễn phí
1402 Chương 1402: Táng gia cùng hồ tộc chi thù Miễn phí
1404 Chương 1404: Trình Hầu báo thù Miễn phí
1405 Chương 1405: Thiên ma lai tập Miễn phí
1406 Chương 1406: Niệm Du Du tổ tiên Miễn phí
1407 Chương 1407: Cường đại Minh Hà Miễn phí
1408 Chương 1408: Ốm yếu hồ tộc Miễn phí
1409 Chương 1409: Bao Tự VS Tô Mị Nương Miễn phí
1410 Chương 1410: Muốn cái gì sẽ có cái đó Miễn phí
1411 Chương 1411: Mặt trăng Miễn phí
1412 Chương 1412: Cá nhân ý chí cùng quốc gia ý chí Miễn phí
1413 Chương 1413: Chung Sơn VS Cơ Cung Niết Miễn phí
1414 Chương 1414: Khả trấn thiên hạ Miễn phí
1415 Chương 1415: Triệt thoái Miễn phí
1416 Chương 1416: Chí âm chí tà chí oán chí hận Miễn phí
1417 Chương 1417: Ta không tin Miễn phí
1418 Chương 1418: Chung Sơn VS tứ đế Miễn phí
1419 Chương 1419: Cường đại Bạch Đế Miễn phí
1420 Chương 1420: Ân Miễn phí
1421 Chương 1421: Thiên Ma Giới phủ xuống Miễn phí
1422 Chương 1422: Thiên ma loạn vũ Miễn phí
1423 Chương 1423: Cường hãn Chu Sa Kim Long Miễn phí
1424 Chương 1424: Hai đế hội minh Miễn phí
1425 Chương 1425: Tái chiến Bạch Đế Miễn phí
1426 Chương 1426: Thanh sơn Miễn phí
1427 Chương 1427: Bàn Cổ Phủ Miễn phí
1428 Chương 1428: Hồ tổ thây khô Miễn phí
1429 Chương 1429: Hồ giới thương, thanh sơn xuất thế! Miễn phí
1430 Chương 1430: Hồng Quân ra tay Miễn phí
1431 Chương 1431: Không nên tới Miễn phí
1432 Chương 1432: Phong Hỏa Liên Thiên, vì mỹ nhân cười! Miễn phí
1433 Chương 1433: Đệ nhất thiên hạ, Hồng Quân! Miễn phí
1434 Chương 1434: Thây khô rơi lệ, vạn cổ trường bi! Miễn phí
1435 Chương 1435: Muốn giết Hồng Quân Miễn phí
1437 Chương 1437: Bàn Cổ VS Hồng Quân Miễn phí
1438 Chương 1438: Chung Sơn ra tay, Hồng Quân tối cường Miễn phí
1439 Chương 1439: Bạch Đế mồm quạ đen Miễn phí
1440 Chương 1440: Thiên Ngoại Thiên Miễn phí
1441 Chương 1441: Ba người thành thánh Miễn phí
1442 Chương 1442: Đối thoại Chu Sa Kim Long Miễn phí
1443 Chương 1443: Tứ phương phản ứng Miễn phí
1444 Chương 1444: Lại đi lang thần cương vực Miễn phí
1445 Chương 1445: Chung Sơn buồn nôn Miễn phí
1446 Chương 1446: Nhân Gian Đạo Tông Miễn phí
1447 Chương 1447: Triệu Thiên Tứ Miễn phí
1448 Chương 1448: Nhân gian đạo luân hồi Miễn phí
1449 Chương 1449: Hắc sơn lão yêu Miễn phí
1450 Chương 1450: Tiểu yêu hắc sơn Miễn phí
1451 Chương 1451: Răn đe Miễn phí
1452 Chương 1452: Công Thâu tử bị thương nặng Miễn phí
1453 Chương 1453: Thiên địa chi mật Miễn phí
1454 Chương 1454: Chém giết Thiên Số, thủ nhi đại chi Miễn phí
1455 Chương 1455: Mênh mang sinh tử, thưởng vũ thoại thê lương! Miễn phí
1456 Chương 1456: Tình này đáng đợi thành hồi ức Miễn phí
1457 Chương 1457: Nguyện tây châu vĩnh an Miễn phí
1458 Chương 1458: Chung Sơn VS Cổ Chính Nhất Miễn phí
1459 Chương 1459: Quắc Thạch Phụ dương mưu Miễn phí
1460 Chương 1460: Khổng Tuyên thành thánh Miễn phí
1461 Chương 1461: Khả địch Miễn phí
1462 Chương 1462: Phượng Hoàng Lão Mẫu khẩn cầu Miễn phí
1463 Chương 1463: Thủy Hỏa Miễn phí
1464 Chương 1464: Giám thị Miễn phí
1465 Chương 1465: Ngắm nhìn tứ đại bộ châu Miễn phí
1466 Chương 1466: Kỳ quái thái độ Miễn phí
1467 Chương 1467: Khổng Tuyên mất trí nhớ Miễn phí
1468 Chương 1468: Một cước đạp không thành thiên cổ mối hận Miễn phí
1470 Chương 1470: Nữ yêu tinh Miễn phí
1471 Chương 1471: Hải Tàng chi địa Miễn phí
1472 Chương 1472: Chung Sơn, Phì Ca, Trúc Can hội thủ! Miễn phí
1473 Chương 1473: Nghiệt duyên a Miễn phí
1474 Chương 1474: Xà hải cảm ngộ Miễn phí
1475 Chương 1475: Trường Sinh Đao chi uy Miễn phí
1476 Chương 1476: Phục Hy thi thể Miễn phí
1477 Chương 1477: Vạn cổ đệ nhất Soán Mệnh Sư Miễn phí
1478 Chương 1478: Bàn Cổ, Phục Hy, Hồng Quân Miễn phí
1479 Chương 1479: Biến số Miễn phí
1480 Chương 1480: Nguyện thiên hạ thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử Miễn phí
1481 Chương 1481: Số phận Miễn phí
1482 Chương 1482: Bi phẫn Thái Nhất Miễn phí
1483 Chương 1483: Ngụy Thái Trung tái hiện Miễn phí
1484 Chương 1484: Vu tộc, tu la tộc Miễn phí
1485 Chương 1485: Đại Hà Thánh Đình, lam! Miễn phí
1486 Chương 1486: Đoạt bảo chi pháp Miễn phí
1487 Chương 1487: A Tị, Nguyên Đồ ra Miễn phí
1488 Chương 1488: Diêm la thiên tử Miễn phí
1489 Chương 1489: Sắc Không ra Miễn phí
1490 Chương 1490: Chung Sơn đến Miễn phí
1491 Chương 1491: Cộng Công khủng hoảng Miễn phí
1492 Chương 1492: Anh Lan hạ lạc Miễn phí
1493 Chương 1493: Cổ Thiên U chờ đợi Miễn phí
1494 Chương 1494: Độc kế Miễn phí
1495 Chương 1495: Tiểu thiếp Miễn phí
1496 Chương 1496: Nô Thanh Huệ âm mưu Miễn phí
1497 Chương 1497: Chư điện đè xuống Miễn phí
1498 Chương 1498: Thần thông, động tình Miễn phí
1499 Chương 1499: Cứu Tịch Dương Thiên Miễn phí
1500 Chương 1500: Hào cược mở ra Miễn phí
1501 Chương 1501: Địa long xoay người Miễn phí
1502 Chương 1502: Bàn Cổ điểm tướng, quần hùng vì quân cờ, thiên hạ vì bàn cờ Miễn phí
1503 Chương 1503: Tổ Tiên mười ba trọng thiên Miễn phí
1504 Chương 1504: Bàn Cổ xuất chiến Miễn phí
1505 Chương 1505: Hồng Quân chuẩn bị Miễn phí
1506 Chương 1506: Thiên luật! Ba mươi vạn trọng lãng! Miễn phí
1507 Chương 1507: Chung Sơn VS Hồng Quân Miễn phí
1509 Chương 1509: Chém giết Hồng Quân Miễn phí
1510 Chương 1510: Đều là thụ người nhờ vả Miễn phí
1511 Chương 1511: Nhân Tổ! Toại! Miễn phí
1512 Chương 1512: Mệnh Số Miễn phí
1513 Chương 1513: Kim Bằng khóc cùng cười Miễn phí
1514 Chương 1514: Ta chi bất hạnh, thiên hạ rất may! Miễn phí
1515 Chương 1515: Hồng Quân vẫn lạc, Thiên Số tiễn đưa Miễn phí
1516 Chương 1516: Chư hùng đoạt bảo Miễn phí
1517 Chương 1517: Phì Ca chi ba Miễn phí
1518 Chương 1518: Được đến Địa Cầu Miễn phí
1519 Chương 1519: Thiên Số thưởng phạt Miễn phí
1520 Chương 1520: Khổng Tuyên sát ý Miễn phí
1521 Chương 1521: Ngàn năm Miễn phí
1522 Chương 1522: Thái Cổ gia tộc, Cổ Vĩnh Hằng Miễn phí
1523 Chương 1523: Lần nữa thuế biến Miễn phí
1524 Chương 1524: Cường xông Thích Thiên Thánh Cảnh Miễn phí
1525 Chương 1525: Đế Thích Thiên VS Đế Tiên Tiên Miễn phí
1526 Chương 1526: Đế Huyền Sát phản kích Miễn phí
1527 Chương 1527: Phân liệt! Đế Huyền Sát ra, chiến Đế Thích Thiên! Miễn phí
1528 Chương 1528: Ngũ Đế vây giết Miễn phí
1529 Chương 1529: Sơ đại huyết mạch, Đế Huyền Sát! Miễn phí
1530 Chương 1530: Chung Sơn kinh khủng năng lực Miễn phí
1531 Chương 1531: Giết ngươi, ta không hối hận! Bởi vì ngươi quá đáng chết ! Miễn phí
1532 Chương 1532: Thiên Ngoại Thiên chiến trường Miễn phí
1533 Chương 1533: Bại Ngũ Đế Miễn phí
1534 Chương 1534: Tổ Tiên mười một trọng thiên! Miễn phí
1535 Chương 1535: Thiên Ngoại Thiên bí mật Miễn phí
1536 Chương 1536: Đấu chi thiên mạch hạ lạc Miễn phí
1537 Chương 1537: Thiên Đạo Tử luyện tà công Miễn phí
1538 Chương 1538: Thiên Chú Tử thái độ Miễn phí
1539 Chương 1539: Ngoại ma cực đạo Miễn phí
1540 Chương 1540: Trận khốn cương vực Miễn phí
1541 Chương 1541: Âm dương phân thân Miễn phí
1542 Chương 1542: Tối Cường Chi Kiếm Miễn phí
1543 Chương 1543: Cường đại Thiên Đạo Tử Miễn phí
1544 Chương 1544: Bách Ế Miễn phí
1545 Chương 1545: Cổ Vĩnh Hằng sơ hiện Miễn phí
1546 Chương 1546: Hồi triều Miễn phí
1547 Chương 1547: Khổng Tuyên thần phục Miễn phí
1548 Chương 1548: Bố cục thiên hạ Miễn phí
1549 Chương 1549: Lãnh huyết Cổ Chính Nhất Miễn phí
1550 Chương 1550: Chiếm trước tiên cơ Miễn phí
1551 Chương 1551: Biến thái ảnh khu Chung Sơn Miễn phí
1552 Chương 1552: Cổ Chính Nhất chờ đợi Miễn phí
1553 Chương 1553: Tiêu trừ ẩn hoạn Miễn phí
1554 Chương 1554: Bóng tối chi hoàng Miễn phí
1555 Chương 1555: Mặc Tử từ thánh vị Miễn phí
1556 Chương 1556: Đại quân áp sát Miễn phí
1557 Chương 1557: Diệt môn chi thù Miễn phí
1558 Chương 1558: Âm phủ tây châu sau cùng nhất dịch Miễn phí
1559 Chương 1559: Đưa thân vào ức vạn trận pháp Miễn phí
1560 Chương 1560: Đại Ung, thiên hạ xoá tên! Miễn phí
1561 Chương 1561: Đại Ung chi thương Miễn phí
1563 Chương 1563: Tần Quảng Hầu Miễn phí
1564 Chương 1564: Nam đại nhân Miễn phí
1565 Chương 1565: Minh Hà Thập Điện chính thức mở ra Miễn phí
1566 Chương 1566: Phong thủy thiên địa Miễn phí
1567 Chương 1567: Siêu đại hình Diễn Sinh Giới Miễn phí
1568 Chương 1568: Đô Thị Vương, Biện Thành Vương, Bình Đẳng Vương! Miễn phí
1569 Chương 1569: Thập Điện đều xuất hiện Miễn phí
1570 Chương 1570: Rút lấy thiên hạ vận thế Miễn phí
1571 Chương 1571: Đặc cấp cảnh báo, Đại Tranh nguy cơ! Miễn phí
1572 Chương 1572: Hư, thật chuyển hóa Miễn phí
1573 Chương 1573: Ta có Lân nhi Miễn phí
1574 Chương 1574: U Minh tiên sinh OR Chung Thập Cửu Miễn phí
1575 Chương 1575: Hoành Miễn phí
1576 Chương 1576: Minh Hà lão tổ ra Miễn phí
1577 Chương 1577: Hiểu lầm tai hại! Miễn phí
1578 Chương 1578: Nê Bồ Tát thái độ Miễn phí
1579 Chương 1579: Cửu Đại Thiên Mạch tập tề Miễn phí
1580 Chương 1580: Nê Bồ Tát kết cục Miễn phí
1581 Chương 1581: Minh Hà cường đại Miễn phí
1582 Chương 1582: Chung Sơn VS Minh Hà Lão Tổ Miễn phí
1583 Chương 1583: 'Thâm Uyên ' thế giới Miễn phí
1584 Chương 1584: Minh Hà chi thương Miễn phí
1585 Chương 1585: Kết quả Miễn phí
1586 Chương 1586: Tổ Tiên thập nhị trọng thiên Miễn phí
1587 Chương 1587: Đại Tranh khôi phục Miễn phí
1588 Chương 1588: Chung Thập Cửu thương thế Miễn phí
1589 Chương 1589: Thử dò xét Thái Cổ gia tộc Miễn phí
1590 Chương 1590: Cường đại Ác Ma Miễn phí
1591 Chương 1591: Chờ! Miễn phí
1592 Chương 1592: Càng mạnh Kiếm Ngạo Miễn phí
1593 Chương 1593: Nam Bá Thiên Miễn phí
1594 Chương 1594: Tập trung Âm Gian Nam Châu Miễn phí
1595 Chương 1595: Đến Âm Gian Nam Châu Miễn phí
1596 Chương 1596: Kịch chiến Tịch Dương Thiên đạo Tràng Miễn phí
1597 Chương 1597: Chung Sơn cùng Nam Bá Thiên Miễn phí
1598 Chương 1598: Thu phục Tịch Dương Thiên Miễn phí
1599 Chương 1599: Chung Sơn cùng Lam kết minh Miễn phí
1600 Chương 1600: Gặp lại Ngụy Anh Lan Miễn phí
1601 Chương 1601: Mười vạn tượng binh mã Miễn phí
1602 Chương 1602: Đế Huyền Sát, Khổng Tuyên xuất thủ Miễn phí
1603 Chương 1603: Hung quân, tượng binh mã quân đoàn! Miễn phí
1604 Chương 1604: Chiến Thái Nhất, Đế Tuấn Miễn phí
1605 Chương 1605: Ta đột phá Miễn phí
1606 Chương 1606: Thái Nhất vẫn lạc Miễn phí
1607 Chương 1607: Suy yếu Bàn Cổ Miễn phí
1608 Chương 1608: Ân huệ cuối cùng Miễn phí
1609 Chương 1609: Trấn áp nộ trào Miễn phí
1610 Chương 1610: Thiên đạo Vô Tình Miễn phí
1611 Chương 1611: Lục Đại Luân Hồi tập tề Miễn phí
1612 Chương 1612: Thi tiên sinh thành Thánh Miễn phí
1613 Chương 1613: Cửu Châu Thần Đỉnh tập tề Miễn phí
1614 Chương 1614: Thiên hạ ba phần Miễn phí
1615 Chương 1615: Chuẩn bị chiến thư Miễn phí
1616 Chương 1616: Hội tụ chư hùng hạ chiến thư Miễn phí
1617 Chương 1617: Tru Tà bắt đầu Miễn phí
1618 Chương 1618: Diệt hết Tổ Tiên Miễn phí
1619 Chương 1619: Đại Tranh hung uy Miễn phí
1620 Chương 1620: Sát lục triều dâng Miễn phí
1621 Chương 1621: Ngưng Thần Đại Trận Miễn phí
1622 Chương 1622: Phổ Diệu Quang Hoa Miễn phí
1623 Chương 1623: A Tị Địa Ngục Miễn phí
1624 Chương 1624: Lục đại Cổ Vĩnh Hằng Miễn phí
1625 Chương 1625: Chung Sơn đại bại Cổ Vĩnh Hằng Miễn phí
1626 Chương 1626: Đến chết không hối hận Miễn phí
1627 Chương 1627: Chiều hướng phát triển Miễn phí
1628 Chương 1628: Cổ Vĩnh Hằng tính sai Miễn phí
1629 Chương 1629: Đuổi giết Miễn phí
1630 Chương 1630: Chém giết Thiên Số! Miễn phí
1631 Chương 1631: Tâm ở đâu, người ở đó Miễn phí
1632 Chương 1632: Tổ Tiên thập tam trọng thiên Miễn phí
1633 Chương 1633: Muốn vào Tử Tiêu Cung Miễn phí
1634 Chương 1634: Ngoại tinh nhân tiến công Địa Cầu Miễn phí
1635 Chương 1635: Minh Triều ba mươi sáu món Miễn phí
1636 Chương 1636: Địa Cầu tu giả Miễn phí
1637 Chương 1637: Trở về Đại Ngàn Thế Giới Miễn phí
1638 Chương 1638: Chuẩn bị quyết chiến Miễn phí
1639 Chương 1639: Chung Sơn VS Kiếm Ngạo Miễn phí
1640 Chương 1640: Tốc độ chi tranh Miễn phí
1641 Chương 1641: Bản thể, ảnh khu dung hợp Miễn phí
1642 Chương 1642: Chiến Cửu Châu Miễn phí
1643 Chương 1643: Chung Sơn thắng Miễn phí
1644 Chương 1644: Nuốt chửng Miễn phí
1645 Chương 1645: Cuối cùng quốc chiến Miễn phí
1646 Chương 1646: Cuối cùng chi Thiên Ngoại Cương Vực Miễn phí
1647 Chương 1647: Lưỡng đế tranh phong Miễn phí
1648 Chương 1648: Đại bàn cờ, Tranh Tần đánh cờ, thủ quân cờ, Tổ Long! Miễn phí
1649 Chương 1649: Doanh chi hạ cờ, mười vạn tượng binh mã! Miễn phí
1650 Chương 1650: Thiên Ma Quân Đoàn Miễn phí
1651 Chương 1651: Hai Đế chết dập đầu Miễn phí
1652 Chương 1652: Tiền bối Miễn phí
1653 Chương 1653: Tổ Tiên thập tứ trọng thiên Miễn phí
1654 Chương 1654: Như thế nào siêu thoát Miễn phí
1655 Chương 1655: Doanh chi đại nghĩa, công danh chí cực! Miễn phí
1656 Chương 1656: Cùng Doanh cùng chết Miễn phí
1657 Chương 1657: Trường Sinh Bất Tử Miễn phí
1658 Chương 1658: Đại giới quật khởi Miễn phí
1659 Chương 1659: Liệt Sĩ Phong Bi Miễn phí
1660 Chương 1660: Thiên hạ đại khuếch trương (đại kết cục) Miễn phí
1 Chương 1: Tám Mươi Đại Thọ Miễn phí
2 Chương 2: LONG CỐC MÔN Miễn phí
3 Chương 3: ĐẠI HỘI TÔNG MÔN Miễn phí
4 Chương 4: CẢNH GIỚI TIÊN THIÊN Miễn phí
6 Chương 6: HỒNG LOAN THIÊN KINH Miễn phí
7 Chương 7: YÊU THÚ Miễn phí
8 Chương 8: HÀN NHA TẤN CÔNG Miễn phí
9 Chương 9: THIÊN MA THỐI THỂ ĐẠI PHÁP Miễn phí
10 Chương 10: KHAI DƯƠNG TÔNG Miễn phí
5 Chương 5: Tử huân tiên tử Miễn phí
11 Chương 11: Cân đẩu vân Miễn phí
12 Chương 12: Khổ luyện Miễn phí
13 Chương 13: Quỳ nhi Miễn phí
14 Chương 14: Hung nhân Miễn phí
15 Chương 15: Giày truy phong Miễn phí
16 Chương 16: Tiên thiên tần thứ 2 Miễn phí
17 Chương 17: Bi thanh ti Miễn phí
18 Chương 18: Một màn kiều diễm Miễn phí
ID Tên
1360
SUPERREKT
2020-05-27 11:09:32
truyện chán quá del có tương tác nên thêm hình cho truyện
1359
SUPERREKT
2020-05-27 11:09:27
dịch như cặc
893
Dvhiepnd
2019-11-24 11:18:53
hay ko cac dao huu ?
ID Comment