Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Tử Dương

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Phụ trách: Contact Person Tĩnh Thiên
Phát hành: 2019-12-01 11:54:35
Mới nhất: 2020-04-30 18:31:10 (Chương 580)
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 580 / Điểm đề cử: 0

Nhóm dịch: Naughty Dogs
Thể loại: Tiên hiệp cổ điển, lịch sử

Một siêu phẩm mới của Phong Ngự Cửu Thu sau bộ Tàn bào.

Truyện kết hợp nhiều yếu tố như tiên hiệp huyền huyễn, lịch sử quân sự, lại thêm chút tình cảm:) Truyện của Phong Ngự có nhiều cảnh bi kịch nhưng chắc chắn là kết thúc có hậu.

Mời các bạn theo dõi và đón đọc truyện.

id Tên Phí
1 Chương 1: Tân hôn đại hỉ Miễn phí
2 Chương 2: Khúc Phượng cầu Hoàng dang dở Miễn phí
3 Chương 3: Sinh vào thời loạn Miễn phí
4 Chương 4: Toà thành chết Miễn phí
5 Chương 5: Xa xứ Miễn phí
6 Chương 6: Thượng Thanh Miễn phí
7 Chương 7: Người Hồ ăn thịt người Miễn phí
8 Chương 8: Công chúa nước Triệu Miễn phí
9 Chương 9: Ngàn dặm tìm vợ Miễn phí
10 Chương 10: Hành trình gian khổ Miễn phí
11 Chương 11: Trên đường gặp bọn cướp Miễn phí
12 Chương 12: Hắc Tam Miễn phí
13 Chương 13: Hắc Lang Tinh Miễn phí
14 Chương 14: Đạo sĩ và đầu bếp Miễn phí
15 Chương 15: Mới vào sơn môn Miễn phí
16 Chương 16: Tuyển chọn khắc nghiệt Miễn phí
17 Chương 17: Trung hiếu Miễn phí
18 Chương 18: Giải thích Miễn phí
19 Chương 19: Thay Đạo bào Miễn phí
20 Chương 20: Độ Miễn phí
21 Chương 21: Bái nhập Thượng Thanh tông Miễn phí
22 Chương 22: Tắm rửa Miễn phí
23 Chương 23: Lão Rùa giảng kinh Miễn phí
24 Chương 24: Thâm ý ẩn giấu Miễn phí
25 Chương 25: Ngộ Miễn phí
26 Chương 26: Giảng kinh xong Miễn phí
27 Chương 27: Quán đỉnh Miễn phí
28 Chương 28: Phong thái của bậc Đại đức Miễn phí
29 Chương 29: Ý Miễn phí
30 Chương 30: Chân truyền Miễn phí
31 Chương 31: Tung tích Lâm Nhược Trần Miễn phí
32 Chương 32: Kì Hoàng chi thuật Miễn phí
33 Chương 33: Ngọc linh lung Miễn phí
34 Chương 34: Mổ bụng rạch ngực Miễn phí
35 Chương 35: Là Dược, ba phần độc Miễn phí
36 Chương 36: Bách độc bất xâm Miễn phí
37 Chương 37: Luyện đan chi pháp Miễn phí
38 Chương 38: Quỷ thủ quỷ bộ Miễn phí
39 Chương 39: Khinh công Miễn phí
40 Chương 40: Cửa ải thứ bảy Miễn phí
41 Chương 41: Chinh Lỗ phủ tướng quân Miễn phí
42 Chương 42: Không uổng phí kiến thức đã học Miễn phí
43 Chương 43: Một khúc Phượng Cầu Hoàng Miễn phí
44 Chương 44: Trong tâm có Yêu Long Miễn phí
45 Chương 45: Cứu nhầm người Miễn phí
46 Chương 46: Áo liệm của người chết Miễn phí
47 Chương 47: Người chết truyền pháp Miễn phí
48 Chương 48: Bùa chú Tam Thanh chính tông Miễn phí
49 Chương 49: Thánh khí về tay Miễn phí
50 Chương 50: Hoả phù Miễn phí
51 Chương 51: Pháp thuật không truyền sáu tai Miễn phí
52 Chương 52: Xuống núi Miễn phí
53 Chương 53: Rượu thịt Miễn phí
54 Chương 54: Niệm tình cũ Miễn phí
55 Chương 55: Thiên Tuế đấu Giao long Miễn phí
56 Chương 56: Trở về nước Tấn Miễn phí
57 Chương 57: Ma quỷ Miễn phí
58 Chương 58: Nguyên nhân hậu quả Miễn phí
59 Chương 59: Chẩn bệnh Miễn phí
60 Chương 60: Yêu vật nhập thân Miễn phí
61 Chương 61: Xà yêu Miễn phí
62 Chương 62: Phần mộ nhà họ Vương Miễn phí
63 Chương 63: Ngôi mộ không thể đào Miễn phí
64 Chương 64: Linh chi Miễn phí
65 Chương 65: Đến xương cốt cũng chẳng còn Miễn phí
66 Chương 66: Triệu thị ở Hán Xuyên Miễn phí
67 Chương 67: Gia phả họ Triệu Miễn phí
68 Chương 68: Bị truy nã Miễn phí
69 Chương 69: Tây hành Miễn phí
70 Chương 70: Tiểu trấn trong núi Miễn phí
71 Chương 71: Nữ quyến lưu vong Miễn phí
72 Chương 72: Tên ngốc không nhìn thấy bảo vật Miễn phí
73 Chương 73: Hôn sự không môn đăng hộ đối Miễn phí
74 Chương 74: Âm Dương tịnh thổ Miễn phí
75 Chương 75: Nữ đạo sĩ Miễn phí
76 Chương 76: Tiểu đỉnh Miễn phí
77 Chương 77: Long Hàm Tu Miễn phí
78 Chương 78: Cô gái người Miêu Miễn phí
79 Chương 79: Sẽ có một nữ nhi Miễn phí
80 Chương 80: Lại lên núi Miễn phí
81 Chương 81: Người thủ lĩnh Miễn phí
82 Chương 82: Sum họp Miễn phí
83 Chương 83: Dung luyện Ngũ Hành Miễn phí
84 Chương 84: Ngoại Đan bí thuật Miễn phí
85 Chương 85: Nhân vô thập toàn Miễn phí
86 Chương 86: Đặt nền móng Miễn phí
87 Chương 87: Kế đẩy lui quân địch Miễn phí
88 Chương 88: Biến cố Miễn phí
89 Chương 89: Tâm ma ngầm hiện Miễn phí
90 Chương 90: Rời núi Miễn phí
91 Chương 91: Nhà cũ của họ Hầu Miễn phí
92 Chương 92: Cây liễu có tình Miễn phí
93 Chương 93: Cúng bái Miễn phí
94 Chương 94: Gặp lại Thiên Tuế Miễn phí
95 Chương 95: Hiếu bổng của lão Ngũ Miễn phí
96 Chương 96: Hàng yêu Miễn phí
97 Chương 97: Dẫn trộm vào phòng Miễn phí
98 Chương 98: Hoàng kim phất trần Miễn phí
99 Chương 99: Con ngựa già trong chuồng Miễn phí
100 Chương 100: Cha hiền con bất hiếu Miễn phí
101 Chương 101: Cơ hội trời ban Miễn phí
102 Chương 102: Tự đề cử mình Miễn phí
103 Chương 103: Hô phong hoán vũ Miễn phí
104 Chương 104: Không nhận đãi ngộ Miễn phí
105 Chương 105: Chu Quý nhân Miễn phí
106 Chương 106: Giết Miễn phí
107 Chương 107: Bảo hộ Miễn phí
108 Chương 108: Ai mang Cương thi tới? Miễn phí
109 Chương 109: Gặp phục kích Miễn phí
110 Chương 110: Lôi phù Miễn phí
111 Chương 111: Ban thưởng cung nữ Miễn phí
112 Chương 112: Âm độc Miễn phí
113 Chương 113: Yêu tăng Miễn phí
114 Chương 114: Điểu hòa thượng Miễn phí
115 Chương 115: Trợ giúp Trương Động Chi Miễn phí
116 Chương 116: Cô gái thanh lâu Miễn phí
117 Chương 117: Dục vọng khó tránh Miễn phí
118 Chương 118: Bệnh lạ Miễn phí
119 Chương 119: Dương Xuân Bạch Tuyết Miễn phí
120 Chương 120: Hoàng hậu giá lâm Miễn phí
121 Chương 121: Thiên Ninh Am Miễn phí
122 Chương 122: Những cung nữ bị giam giữ Miễn phí
123 Chương 123: Tà vật Miễn phí
124 Chương 124: Khúc đàn Hồ Già thập bát nhất Miễn phí
125 Chương 125: Nơi ẩn thân của Ngô công Miễn phí
126 Chương 126: Ngô công thế tội Miễn phí
127 Chương 127: Trở về báo công Miễn phí
128 Chương 128: Đan dược của A Cửu Miễn phí
129 Chương 129: Thời hạn đấu pháp Miễn phí
130 Chương 130: Tài đức vẹn toàn Miễn phí
131 Chương 131: Độc hỏa công tâm Miễn phí
132 Chương 132: Đấu pháp Miễn phí
133 Chương 133: Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn Miễn phí
134 Chương 134: Hòa thượng gian xảo Miễn phí
135 Chương 135: Đấu pháp kết thúc Miễn phí
136 Chương 136: Đánh Quốc sư Miễn phí
137 Chương 137: Bị đuổi khỏi nước Tấn Miễn phí
138 Chương 138: Mộ Thanh Miễn phí
139 Chương 139: Ở ẩn Miễn phí
140 Chương 140: Người Hồ Lại đến Miễn phí
141 Chương 141: Công chúa viếng thăm Miễn phí
142 Chương 142: Hậu lễ Miễn phí
143 Chương 143: Lâm Nhược Trần trở về Miễn phí
144 Chương 144: Từ hôn Lâm Nhược Trần Miễn phí
145 Chương 145: Từ chối Miễn phí
146 Chương 146: Đuổi công chúa Miễn phí
147 Chương 147: Điềm xấu Miễn phí
148 Chương 148: Lão Ngũ gặp nạn Miễn phí
149 Chương 149: Lấy lại công bằng Miễn phí
150 Chương 150: Giết Quảng Phổ Miễn phí
151 Chương 151: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng Miễn phí
152 Chương 152: Bị bao vây Miễn phí
153 Chương 153: Đồng môn lần lượt tìm đến Miễn phí
154 Chương 154: Tam tinh giương uy Miễn phí
155 Chương 155: Có thể cứu được không? Miễn phí
156 Chương 156: Nhận định tình hình Miễn phí
157 Chương 157: Hồn phách trở về Miễn phí
158 Chương 158: Địa đạo Miễn phí
159 Chương 159: Tế đàn trong sông Miễn phí
160 Chương 160: Miêu tổ Xi Vưu Miễn phí
161 Chương 161: “Phát hồ Tâm, chỉ vu lễ” Miễn phí
162 Chương 162: Hồng Mao Cự Bức (Con dơi lớn lông đỏ) Miễn phí
163 Chương 163: Bảy mươi chín tòa tháp đá Miễn phí
164 Chương 164: Bích Thủy Độc Long Miễn phí
165 Chương 165: Hai cánh Miễn phí
166 Chương 166: An bài thỏa đáng Miễn phí
167 Chương 167: Tự che mắt mình Miễn phí
168 Chương 168: Phá Hồn Miễn phí
169 Chương 169: Thạch Chân Miễn phí
170 Chương 170: Bảo hổ lột da Miễn phí
171 Chương 171: Ra bắc Miễn phí
172 Chương 172: Vào cung Miễn phí
173 Chương 173: Lấy một địch tám Miễn phí
174 Chương 174: Hỏa Xà Thanh Lang Miễn phí
175 Chương 175: Đại cục đã định Miễn phí
176 Chương 176: Hộ Quốc Chân Nhân Miễn phí
177 Chương 177: Nhà Mộ Dung nước Yên Miễn phí
178 Chương 178: Đồng môn bất hòa Miễn phí
179 Chương 179: Tâm tình Công chúa Miễn phí
180 Chương 180: Ta đánh ngươi thì sao? Miễn phí
181 Chương 181: Bày mưu tính kế Miễn phí
182 Chương 182: Trở lại Vô Lượng Sơn Miễn phí
183 Chương 183: Hiểu ra Miễn phí
184 Chương 184: Đông chinh Miễn phí
185 Chương 185: Đến quân doanh Miễn phí
186 Chương 186: Năm ngàn phù chú Miễn phí
187 Chương 187: Đánh đau Lưu Thiếu Khanh Miễn phí
188 Chương 188: Trận chiến đầu tiên Miễn phí
189 Chương 189: Ai vì chủ nấy Miễn phí
190 Chương 190: Khổ đấu Miễn phí
191 Chương 191: Sát sinh ngàn vạn Miễn phí
192 Chương 192: Hắc Thử Tinh kỳ quái Miễn phí
193 Chương 193: Siêu độ vong hồn Miễn phí
194 Chương 194: Đại quân xuất phát Miễn phí
195 Chương 195: Ban tên cho Miễn phí
196 Chương 196: Bầy chuột đánh tới Miễn phí
197 Chương 197: Hỏa trận Miễn phí
198 Chương 198: Kình địch Miễn phí
199 Chương 199: Ngụy Phách Thiên Miễn phí
200 Chương 200: Lời mời của chồn Miễn phí
201 Chương 201: Miếu Sơn Thần Miễn phí
202 Chương 202: Thu hoạch Miễn phí
203 Chương 203: Lăng mộ trăm dặm Miễn phí
204 Chương 204: Ngụy Vương Tào Tháo Miễn phí
205 Chương 205: Phá thành Miễn phí
206 Chương 206: Tốt xấu Miễn phí
207 Chương 207: Giấu diếm lương thực Miễn phí
208 Chương 208: Mộ Dung Hồng Trang Miễn phí
209 Chương 209: Đỉa răng nhọn Miễn phí
210 Chương 210: Dứt người vào Nam Miễn phí
211 Chương 211: Đường lui đứt Miễn phí
212 Chương 212: Cương thi làm dược Miễn phí
213 Chương 213: Mười trọng tội Miễn phí
214 Chương 214: Hoàng Y Lang Miễn phí
215 Chương 215: Tư thế ngủ chết người Miễn phí
216 Chương 216: Không phải quỷ không phải yêu Miễn phí
217 Chương 217: Quỷ dị tái hiện Miễn phí
218 Chương 218: Thi thể long phượng Miễn phí
219 Chương 219: Tiên gia ngũ phẩm Miễn phí
220 Chương 220: Hoàng Tam Thái Gia Miễn phí
221 Chương 221: Bảy ngày nhàn rỗi Miễn phí
222 Chương 222: Đêm gặp ở thôn hoang vắng Miễn phí
223 Chương 223: Không có đường lui Miễn phí
224 Chương 224: Huyết chiến Miễn phí
225 Chương 225: Một trận sinh tử Miễn phí
226 Chương 226: Khắc phục hậu quả Miễn phí
227 Chương 227: Ban hôn Miễn phí
228 Chương 228: A Cửu và Thạch Chân Miễn phí
229 Chương 229: Đoàn tụ ngắn ngủi Miễn phí
230 Chương 230: Hai cánh Miễn phí
231 Chương 231: Tứ Tượng Sát Trận Miễn phí
232 Chương 232: Vây khốn Miễn phí
233 Chương 233: Thi thể thối rữa Miễn phí
234 Chương 234: Vung Đậu Thành Binh Miễn phí
235 Chương 235: Một cái ô Miễn phí
236 Chương 236: Đại chiến buông xuống Miễn phí
237 Chương 237: Một đêm cuối cùng Miễn phí
238 Chương 238: Tin mừng Miễn phí
239 Chương 239: Thảm bại Miễn phí
240 Chương 240: Tuyệt cảnh Miễn phí
241 Chương 241: Bạn cũ Hắc Tam Miễn phí
242 Chương 242: Lão Ngũ biết bay Miễn phí
243 Chương 243: Người phụ nữ thông minh Miễn phí
244 Chương 244: Thành sự rút lui Miễn phí
245 Chương 245: Ban chiếu chỉ Miễn phí
246 Chương 246: Chuyện nhỏ Miễn phí
247 Chương 247: Xây đạo quán Miễn phí
248 Chương 248: Lai lịch của A Cửu Miễn phí
249 Chương 249: Thượng Thanh quan Miễn phí
250 Chương 250: Vĩnh Sinh Chi Địa Miễn phí
251 Chương 251: Lăng mộ Vũ Vương Miễn phí
252 Chương 252: Chinh Tây tiên phong Miễn phí
253 Chương 253: Phá cửa vào lăng Miễn phí
254 Chương 254: Ôn Hầu Lã Bố Miễn phí
255 Chương 255: Lấy ngắn đánh dài Miễn phí
256 Chương 256: Hồn phách không đầy đủ Miễn phí
257 Chương 257: Hộ vệ thủ lăng Miễn phí
258 Chương 258: Tỉnh ngộ Miễn phí
259 Chương 259: Cầu viện Miễn phí
260 Chương 260: Điều động lao dịch Miễn phí
261 Chương 261: Vạn dân đào lăng Miễn phí
262 Chương 262: Chủ mộ thất Miễn phí
263 Chương 263: Kim chuyên ngọc ngõa Miễn phí
264 Chương 264: Cây nấm màu vàng Miễn phí
265 Chương 265: Rời khỏi Bất Hàm Sơn Miễn phí
266 Chương 266: Kim phong ngọc lộ nhất triêu phùng Miễn phí
267 Chương 267: Vượt qua lôi trì Miễn phí
268 Chương 268: Thiên Địa ngăn cách Miễn phí
269 Chương 269: Không quên bổn phận của đạo nhân Miễn phí
270 Chương 270: Cửu Long Đỉnh Miễn phí
271 Chương 271: Ba hoa khoác lác Miễn phí
272 Chương 272: Sơn vũ dục lai Miễn phí
273 Chương 273: Ngọc Thanh Tông hỏi tội Miễn phí
274 Chương 274: Cưỡi dơi bay về Đông Nam Miễn phí
275 Chương 275: Cắn chết hạc xám Miễn phí
276 Chương 276: Chia binh hai đường Miễn phí
277 Chương 277: Tính toán chu toàn Miễn phí
278 Chương 278: Mười lăm nơi nữa Miễn phí
279 Chương 279: Chuyển biến xấu Miễn phí
280 Chương 280: Yêu Long sắp hiện Miễn phí
281 Chương 281: Giết chóc bắt đầu Miễn phí
282 Chương 282: Đuổi tận giết tuyệt Miễn phí
283 Chương 283: Thiên Lang Hào vô địch Miễn phí
284 Chương 284: Môi tinh cao chiếu Miễn phí
285 Chương 285: Lão đạo Thái Thanh Tông Miễn phí
286 Chương 286: Mang ngọc mắc tội Miễn phí
287 Chương 287: Ni cô khả nghi Miễn phí
288 Chương 288: Tam tinh hội tụ Miễn phí
289 Chương 289: Càng lún càng sâu Miễn phí
290 Chương 290: Thế sự vô thường Miễn phí
291 Chương 291: Ngọc Hành vẫn lạc Miễn phí
292 Chương 292: Tàn sát lẫn nhau Miễn phí
293 Chương 293: Truy đuổi Miễn phí
294 Chương 294: Đuổi riết không buông Miễn phí
295 Chương 295: Đi tới Lâm Tây Miễn phí
296 Chương 296: Huyết chiến trên bầu trời Miễn phí
297 Chương 297: Lão Ngũ hiển uy Miễn phí
298 Chương 298: Đã sớm định trước Miễn phí
299 Chương 299: Trên đỉnh Cửu Châu Miễn phí
300 Chương 300: Tìm được A Cửu Miễn phí
301 Chương 301: Giam cầm trên núi tuyết Miễn phí
302 Chương 302: Bình chướng linh khí Miễn phí
303 Chương 303: Thiên Lôi truyền tin Miễn phí
304 Chương 304: Kỳ ngộ trên núi Thái Ất Miễn phí
305 Chương 305: Tiên Nhân Lệ Miễn phí
306 Chương 306: Một nửa thầy Miễn phí
307 Chương 307: Ăn ý Miễn phí
308 Chương 308: Thú y Miễn phí
309 Chương 309: Luận võ Miễn phí
310 Chương 310: Ba việc khó Miễn phí
311 Chương 311: Độc ác Miễn phí
312 Chương 312: Tế rượu Miễn phí
313 Chương 313: Nhỏ máu tìm rồng Miễn phí
314 Chương 314: Khoét xương lấy tuỷ Miễn phí
315 Chương 315: Ra biển Miễn phí
316 Chương 316: Người may mắn sống sót Miễn phí
317 Chương 317: Ngư Long Miễn phí
318 Chương 318: Ăn trộm trên Tiên đảo Miễn phí
319 Chương 319: Khách chiếm nhà chủ Miễn phí
320 Chương 320: Hà Thủ Ô vạn năm Miễn phí
321 Chương 321: Người chim Miễn phí
322 Chương 322: Dạ hành nữ Miễn phí
323 Chương 323: Vạn Thọ Sơn Miễn phí
324 Chương 324: Thu hoạch ngoài ý muốn Miễn phí
325 Chương 325: Điệu hổ ly sơn Miễn phí
326 Chương 326: Cướp đoạt công khai Miễn phí
327 Chương 327: Cô đơn giữa biển khơi Miễn phí
328 Chương 328: Nguyên Thần báo mộng Miễn phí
329 Chương 329: Long Nữ Miễn phí
330 Chương 330: Ngao Chước Miễn phí
331 Chương 331: Nhược Trần Miễn phí
332 Chương 332: Thủy Lục Đạo Tràng Miễn phí
333 Chương 333: Tặng áo lông Miễn phí
334 Chương 334: Thiên ý là gì? Miễn phí
335 Chương 335: Không phá thì không thể lập Miễn phí
336 Chương 336: Ổn định cuộc sống Miễn phí
337 Chương 337: Bắt thằn lằn Miễn phí
338 Chương 338: Trên Tuyết Sơn Miễn phí
339 Chương 339: Vắt óc suy nghĩ Miễn phí
340 Chương 340: Bắc Đẩu và Nam Đẩu Miễn phí
341 Chương 341: Vĩnh viễn không rời Miễn phí
342 Chương 342: Sinh từ Miễn phí
343 Chương 343: Bước tiến đầu tiên Miễn phí
344 Chương 344: Yêu vật tàn phá Miễn phí
345 Chương 345: Ngộ đạo Miễn phí
346 Chương 346: Chửi thề Miễn phí
347 Chương 347: Là phúc hay họa Miễn phí
348 Chương 348: Đàn bà trả thù Miễn phí
349 Chương 349: Vài lần Miễn phí
350 Chương 350: Phút chia ly Miễn phí
351 Chương 351: A Cửu phi thăng Miễn phí
352 Chương 352: Tìm tới cửa Miễn phí
353 Chương 353: Nội đan thần kỳ Miễn phí
354 Chương 354: Người Hán và người Hồ Miễn phí
355 Chương 355: Phiên tăng trăm tuổi Miễn phí
356 Chương 356: Trung Tây đấu pháp Miễn phí
357 Chương 357: Gọi từng người một tới Miễn phí
358 Chương 358: Nhân tính Miễn phí
359 Chương 359: Bờ Đông Hải Miễn phí
360 Chương 360: Tiếng "Cha" không thể nói bừa Miễn phí
361 Chương 361: Long Tộc Xích Mộc Miễn phí
362 Chương 362: Suy đoán Miễn phí
363 Chương 363: Thánh vật thăng thiên Miễn phí
364 Chương 364: Tai họa tới bất ngờ Miễn phí
365 Chương 365: Long tộc lên bờ Miễn phí
366 Chương 366: Tam Long Đông Hải Miễn phí
367 Chương 367: Quên mình vì người khác Miễn phí
368 Chương 368: Thủy quái Miễn phí
369 Chương 369: Vượt gấp Miễn phí
370 Chương 370: Đến Kiến Khang Miễn phí
371 Chương 371: Ngàn cân treo sợi tóc Miễn phí
372 Chương 372: Nội đan Toan Nghê Miễn phí
373 Chương 373: Trong họa có phúc Miễn phí
374 Chương 374: Gặp lại Thiên Ninh Am Miễn phí
375 Chương 375: Cứu chữa Trương Động Chi Miễn phí
376 Chương 376: Một tay che trời Miễn phí
377 Chương 377: Nước Tấn lâm nguy Miễn phí
378 Chương 378: Trảo Hoàng Phi Điện Miễn phí
379 Chương 379: Đền tội Miễn phí
380 Chương 380: Căn dặn Miễn phí
381 Chương 381: Thầy trò Miễn phí
382 Chương 382: Hành tẩu bốn phương Miễn phí
383 Chương 383: Bài học đầu tiên Miễn phí
384 Chương 384: Sư phụ lợi hại Miễn phí
385 Chương 385: Phân chia ruộng đất Miễn phí
386 Chương 386: Người câm Miễn phí
387 Chương 387: Bình yên ngắn ngủi Miễn phí
388 Chương 388: Âm phủ báo tin Miễn phí
389 Chương 389: Tu vi địa tiên Miễn phí
390 Chương 390: Yên bình trước tận thế Miễn phí
391 Chương 391: Tận thế giáng xuống Miễn phí
392 Chương 392: Khơi thông dẫn nước Miễn phí
393 Chương 393: Điệu hổ ly sơn Miễn phí
394 Chương 394: Thạch Thanh bị giết Miễn phí
395 Chương 395: Thẩm Quan Thanh Miễn phí
396 Chương 396: Pháp khí trấn yêu Miễn phí
397 Chương 397: Quỷ đỉnh Miễn phí
398 Chương 398: Đồ Vật từ Âm phủ Miễn phí
399 Chương 399: Mài tâm luyện tính Miễn phí
400 Chương 400: Hộp sắt Miễn phí
401 Chương 401: Xử trí ổn thỏa Miễn phí
402 Chương 402: Long Tộc tấn công Miễn phí
403 Chương 403: Xem chiến Miễn phí
404 Chương 404: Gặp lại kẻ thù Miễn phí
405 Chương 405: Cao thủ giao đấu Miễn phí
406 Chương 406: Đánh bại Ngao Thuật Miễn phí
407 Chương 407: Dân tộc không mạnh mẽ, tự khắc sẽ diệt vong Miễn phí
408 Chương 408: Thả đi Miễn phí
409 Chương 409: Người chết oan Miễn phí
410 Chương 410: Yêu quái hòa thượng Miễn phí
411 Chương 411: Con quạ đen thần bí Miễn phí
412 Chương 412: Theo dấu quạ đen Miễn phí
413 Chương 413: Cô gái tóc đỏ Miễn phí
414 Chương 414: Nam Hải lên bờ Miễn phí
415 Chương 415: Con trai của Bồ Hùng Miễn phí
416 Chương 416: Tàn sát Miễn phí
417 Chương 417: Giao đấu với Xích Long Miễn phí
418 Chương 418: Đại trượng phu Miễn phí
419 Chương 419: Thị uy Miễn phí
420 Chương 420: Bằng hữu từ phương xa tới Miễn phí
421 Chương 421: Đi báo tin Miễn phí
422 Chương 422: Chuyện xưa tái hiện Miễn phí
423 Chương 423: Như tỉnh như mơ Miễn phí
424 Chương 424: Hồi tưởng lại chuyện xưa Miễn phí
425 Chương 425: Sáu khúc nhạc tỏ tình Miễn phí
426 Chương 426: Một người phụ nữ bình thường Miễn phí
427 Chương 427: Chính danh Miễn phí
428 Chương 428: Náo nhiệt vô cùng Miễn phí
429 Chương 429: Đóng vững trụ cột Miễn phí
430 Chương 430: Viên phòng Miễn phí
431 Chương 431: Vô tình gặp được Thanh Thạch Mãn Miễn phí
432 Chương 432: Chợ quỷ Miễn phí
433 Chương 433: Không bằng cầm thú Miễn phí
434 Chương 434: Hỏi tội Ngọc Thanh tông Miễn phí
435 Chương 435: Sợ tội tự sát Miễn phí
436 Chương 436: Nguyên Thần Xi Vưu Miễn phí
437 Chương 437: Nghị Miễn phí
438 Chương 438: Thiên tai nhân họa Miễn phí
439 Chương 439: Kẻ bại hoại trong Đạo môn Miễn phí
440 Chương 440: Bắt ba ba trọng rọ Miễn phí
441 Chương 441: Nhớ tình cũ Miễn phí
442 Chương 442: Vào trận giết địch Miễn phí
443 Chương 443: Khai Dương vẫn lạc Miễn phí
444 Chương 444: Tự gây nghiệt Miễn phí
445 Chương 445: Không từ mà biệt Miễn phí
446 Chương 446: Cú mèo tới cửa Miễn phí
447 Chương 447: Câu Hồn Sứ Miễn phí
448 Chương 448: Hắc Bạch Vô Thường Miễn phí
449 Chương 449: Quỷ trộm Miễn phí
450 Chương 450: Tử kim đan lô Miễn phí
451 Chương 451: Đưa tiễn Miễn phí
452 Chương 452: Thương nghị kỹ càng Miễn phí
453 Chương 453: Hỏi tuổi thọ trước khi đi Miễn phí
454 Chương 454: Đại nạn Miễn phí
455 Chương 455: Xuất phát Miễn phí
456 Chương 456: Nam Hải đông chinh Miễn phí
457 Chương 457: Khai chiến Miễn phí
458 Chương 458: Huyết chiến không trung Miễn phí
459 Chương 459: Huyền Vũ đại trận Miễn phí
460 Chương 460: Tiến quân truy kích Miễn phí
461 Chương 461: Chiếu sáng ngàn dặm Miễn phí
462 Chương 462: Tù Ngưu trấn giữ cửa Khôn Miễn phí
463 Chương 463: Nhai Tí ở cửa Cấn Miễn phí
464 Chương 464: Kình địch Miễn phí
465 Chương 465: Long tộc Hỗn Huyết Miễn phí
466 Chương 466: Khổ chiến Miễn phí
467 Chương 467: Gặp nạn ở cửa Khảm Miễn phí
468 Chương 468: Quái ngư ở cửa Tốn Miễn phí
469 Chương 469: Tiến công nhanh cửa Càn Miễn phí
470 Chương 470: Vào từ Khôn, dừng ở Càn Miễn phí
471 Chương 471: Tiến thối hạn độ Miễn phí
472 Chương 472: Phân công Miễn phí
473 Chương 473: Tuấn kiệt Miễn phí
474 Chương 474: Thư thánh Vương Hi Chi Miễn phí
475 Chương 475: Lão Tử Hóa Hồ Kinh Miễn phí
476 Chương 476: Bí mật của Long tộc Miễn phí
477 Chương 477: Tam Muội chân hỏa Miễn phí
478 Chương 478: Gặp quỷ Miễn phí
479 Chương 479: Mưa gió sắp đến Miễn phí
480 Chương 480: Trù tính thiên hạ Miễn phí
481 Chương 481: Sinh hoạt Miễn phí
482 Chương 482: Thích khách Miễn phí
483 Chương 483: Dị nhân Miễn phí
484 Chương 484: Yên tĩnh Miễn phí
485 Chương 485: Từ chối xuống núi Miễn phí
486 Chương 486: Cảnh giới Thiên Tiên Miễn phí
487 Chương 487: Dòng máu độc ác Miễn phí
488 Chương 488: Chọn cách để chết Miễn phí
489 Chương 489: Dùng dao mổ trâu giết gà Miễn phí
490 Chương 490: Bồ Hùng qua đời Miễn phí
491 Chương 491: Mồng bảy tháng Giêng Miễn phí
492 Chương 492: Chuyện phiền lòng Miễn phí
493 Chương 493: Thu hồn Miễn phí
494 Chương 494: Khôn đạo Phong Nhất Lam Miễn phí
495 Chương 495: Đạo cô và tăng nhân Miễn phí
496 Chương 496: Diệt Duyên hòa thượng Miễn phí
497 Chương 497: Vô tình vô nghĩa Miễn phí
498 Chương 498: Thiên Tiên giao đấu Miễn phí
499 Chương 499: So đấu Nguyên Thần Miễn phí
500 Chương 500: Đánh không tỉnh ngộ Miễn phí
501 Chương 501: Tư Mã Phong Bội dạy bảo Miễn phí
502 Chương 502: Con khỉ ở Phù Vân Sơn Miễn phí
503 Chương 503: Quỷ quái Miễn phí
504 Chương 504: Lão đạo và con khỉ Miễn phí
505 Chương 505: Lão hầu vương Miễn phí
506 Chương 506: Nơi miệng núi lửa Miễn phí
507 Chương 507: Kêu gọi Miễn phí
508 Chương 508: Thê thiếp thành đàn Miễn phí
509 Chương 509: Đuổi đến Thanh Vũ Môn Miễn phí
510 Chương 510: Bình Chướng Kim Tiên Miễn phí
511 Chương 511: Tiểu nhân trong mắt tiểu nhân Miễn phí
512 Chương 512: Hồng Linh Nhi Miễn phí
513 Chương 513: Sư thái Miễn phí
514 Chương 514: Bắt giữ Vô Trần Miễn phí
515 Chương 515: Lại quay về Kiến Khang Miễn phí
516 Chương 516: Ân tình nhiều năm trước Miễn phí
517 Chương 517: Truyền pháp ở Thái Thanh Tông Miễn phí
518 Chương 518: Độc ác Miễn phí
519 Chương 519: Ngự khí Miễn phí
520 Chương 520: Đấu pháp với Thiên Sương Tử Miễn phí
521 Chương 521: Ai là hung thủ? Miễn phí
522 Chương 522: Tạo hóa trêu người Miễn phí
523 Chương 523: Hết đường xoay chuyển Miễn phí
524 Chương 524: Tề tựu đông đủ Miễn phí
525 Chương 525: Trúng kế Miễn phí
526 Chương 526: Yêu vật thượng cổ Miễn phí
527 Chương 527: Đại yêu chín đầu Miễn phí
528 Chương 528: Cửu Anh Miễn phí
580 Chương 580: � Chương cuối: Thiên địa Miễn phí
578 Chương 578: Thực tế ngỡ ngàng Miễn phí
577 Chương 577: Nắm chắc thắng lợi trong tay Miễn phí
574 Chương 574: Âm Dương sau lưng Miễn phí
573 Chương 573: Thích khách Miễn phí
572 Chương 572: Giải quyết tận gốc Miễn phí
571 Chương 571: Nguồn gốc sự việc Miễn phí
570 Chương 570: Kéo dài thời gian Miễn phí
569 Chương 569: Độ hóa Miễn phí
567 Chương 567: Đạo sĩ thật giả Miễn phí
566 Chương 566: Thế gian muôn màu Miễn phí
565 Chương 565: Gặp lại Thạch Chân Miễn phí
563 Chương 563: Phá núi làm lăng Miễn phí
562 Chương 562: Một trăm lẻ ba ngày Miễn phí
560 Chương 560: Đại La Kim Tiên Miễn phí
558 Chương 558: Phong Ngự Cửu Thu Miễn phí
557 Chương 557: Điều binh Miễn phí
555 Chương 555: Thăng đường Miễn phí
553 Chương 553: Giải oan hay bức cung Miễn phí
552 Chương 552: Đô thống năm bộ Miễn phí
551 Chương 551: Lôi Công Điện Mẫu Miễn phí
550 Chương 550: Nam Thiên Môn Miễn phí
549 Chương 549: Phân thân Miễn phí
548 Chương 548: Nguyên Anh Miễn phí
547 Chương 547: Cô độc Miễn phí
546 Chương 546: Mưu sau đó động Miễn phí
545 Chương 545: Biến cố thương tâm Miễn phí
544 Chương 544: Thiên Đình Miễn phí
543 Chương 543: Mười tội trạng lớn Miễn phí
542 Chương 542: Lựa chọn của Lão Ngũ Miễn phí
539 Chương 539: Dầu hết đèn tắt Miễn phí
536 Chương 536: Đại chiến Miễn phí
533 Chương 533: Chuẩn bị chiến đấu Miễn phí
532 Chương 532: Bia đá thời thượng cổ Miễn phí
531 Chương 531: Dời núi Miễn phí
529 Chương 529: Quỷ đói Miễn phí
530 Chương 530: Quan sát Miễn phí
534 Chương 534: Ba lá phù vàng Miễn phí
535 Chương 535: Viện quân Miễn phí
537 Chương 537: Một tấm phù vàng Miễn phí
538 Chương 538: Ngũ Hành Long Thần Miễn phí
540 Chương 540: Đại chiến kết thúc Miễn phí
541 Chương 541: Thiên địa mở ra Miễn phí
554 Chương 554: Trở lại Thiên Uy cung Miễn phí
556 Chương 556: Phóng hoả Thiên Đình Miễn phí
559 Chương 559: Ngũ Cực Chiến Thần Miễn phí
561 Chương 561: Thượng Thanh tổ sư Miễn phí
564 Chương 564: Mạc Vấn tuổi trung niên Miễn phí
568 Chương 568: Luận đạo Miễn phí
575 Chương 575: Thiếu niên tóc trắng Miễn phí
576 Chương 576: Hậu nhân Miễn phí
579 Chương 579: Bỏ chạy Miễn phí
ID Tên
ID Comment