Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Tuyệt Thế Đường Môn

1
1
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHHuyền Ảo
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-22 11:50:48
Mới nhất: 2019-04-22 12:19:26 (Chương 1701)
Lượt xem: 179 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 1594 / Điểm đề cử: 0

Tuyệt Thế Đường Môn có tên khác là Đấu La Đại Lục 2, là phần tiếp theo của bộ Đấu La Đại Lục được Đường Gia Tam Thiếu viết
Nơi đây không có ma pháp, không có đấu khí, cũng không có võ thuật, chỉ có duy nhất thứ gọi là Vũ Hồn. Trên mảnh đất Đấu La Đại Lục, Đường Môn sau vạn năm huy hoàng đã bắt đầu bước vào con đường suy thoái. Một lớp anh tài mới xuất hiện, liệu thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái mới này có chấn hưng được Đường Môn hay không? Bản anh hùng ca về Đường Môn khi xưa có thể tái hiện một lần nữa hay không?

Bản thân có Bách vạn niên hồn thú, tay cầm thần cung Nhật Nguyệt Trích Tinh của Tử Linh Thánh Pháp Thần, khi hắn xuất hiện liền tiếp thêm một luồng sinh khí mới cho Đường Môn đã suy yếu. Tất cả bí ẩn dần dần hé mở...

Liệu ám khí Đường Môn có thể lại một lần nữa danh chấn thiên hạ không? Huy hoàng của Đường Môn khi xưa phải chăng còn có thể tái hiện? Mọi thứ đều nằm ở đây - Tuyệt Thế Đường Môn.

id Tên Phí
1 Chương 1: Lời dẫn Thần giới! Đường Tam một nhà Miễn phí
2 Chương 2: Linh Mâu thiếu niên Miễn phí
3 Chương 3: Thiên mộng băng tằm Miễn phí
4 Chương 4: Trăm vạn năm Hồn Hoàn Miễn phí
5 Chương 5: Bối Bối sấm sét Miễn phí
6 Chương 6: Sơ nhìn con đường Miễn phí
7 Chương 7: Đấu La Đại Lục đệ nhất học viện ( một ) Miễn phí
8 Chương 8: Đấu La Đại Lục đệ nhất học viện ( hai ) Miễn phí
9 Chương 9: Đấu La Đại Lục đệ nhất học viện ( ba ) Miễn phí
10 Chương 10: Đấu La Đại Lục đệ nhất học viện ( bốn ) Miễn phí
11 Chương 11: Tân sinh nhập học ( thượng ) Miễn phí
12 Chương 12: Tân sinh nhập học ( hạ ) Miễn phí
13 Chương 13: Quái vật lão sư ( một ) Miễn phí
14 Chương 14: Quái vật lão sư ( hai ) Miễn phí
15 Chương 15: Quái vật lão sư ( ba ) Miễn phí
16 Chương 16: Quái vật lão sư (bốn) Miễn phí
17 Chương 17: Quang Minh nữ thần điệp ( một ) Miễn phí
18 Chương 18: Quang Minh nữ thần điệp ( hai ) Miễn phí
19 Chương 19: Quang Minh nữ thần điệp ( ba ) Miễn phí
20 Chương 20: Quang Minh nữ thần điệp ( bốn) Miễn phí
21 Chương 21: Sơ vượt Hồn Đạo khí ( một ) Miễn phí
22 Chương 22: Sơ vượt Hồn Đạo khí ( hai ) Miễn phí
23 Chương 23: Sơ vượt Hồn Đạo khí ( ba ) Miễn phí
24 Chương 24: Sơ vượt Hồn Đạo khí ( bốn ) Miễn phí
25 Chương 25: Yếu nhất trưởng lớp ( một ) Miễn phí
26 Chương 26: Yếu nhất trưởng lớp ( hai ) Miễn phí
27 Chương 27: Yếu nhất trưởng lớp ( ba ) Miễn phí
28 Chương 28: Yếu nhất trưởng lớp ( bốn ) Miễn phí
29 Chương 29: Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam ( một ) Miễn phí
30 Chương 30: Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam ( hai ) Miễn phí
31 Chương 31: Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam ( ba ) Miễn phí
32 Chương 32: Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam ( bốn ) Miễn phí
33 Chương 33: Huyền Thủy đan ( một ) Miễn phí
34 Chương 34: Huyền Thủy đan ( hai ) Miễn phí
35 Chương 35: Huyền Thủy đan ( ba ) Miễn phí
36 Chương 36: Huyền Thủy đan ( bốn ) Miễn phí
37 Chương 37: Thiên Mộng Nhất Chỉ ( một ) Miễn phí
38 Chương 38: Thiên Mộng Nhất Chỉ ( hai ) Miễn phí
39 Chương 39: Thiên Mộng Nhất Chỉ ( ba ) Miễn phí
40 Chương 40: Thiên Mộng nhất chỉ ( bốn) Miễn phí
41 Chương 41: Ba tháng ( một ) Miễn phí
42 Chương 42: Ba tháng ( 2 ) Miễn phí
43 Chương 43: Ba tháng ( ba ) Miễn phí
44 Chương 44: Ba tháng ( bốn ) Miễn phí
45 Chương 45: Tân sinh khảo hạch (1) Miễn phí
46 Chương 46: Tân sinh khảo hạch (2) Miễn phí
47 Chương 47: Tân sinh khảo hạch (3) Miễn phí
48 Chương 48: Tân sinh khảo hạch (4) Miễn phí
49 Chương 49: Lần đầu phối hợp, song khống tràng (1) Miễn phí
50 Chương 50: Lần đầu phối hợp, song khống tràng ( 2 ) Miễn phí
51 Chương 51: Lần đầu phối hợp, song khống tràng ( 3) Miễn phí
52 Chương 52: Lần đầu phối hợp, song khống tràng ( 4 ) Miễn phí
53 Chương 53: Ba mươi ba khu, ba đối với ba (1) Miễn phí
54 Chương 54: Ba mươi ba khu, ba đối với ba ( 2 ) Miễn phí
55 Chương 55: Ba mươi ba khu, ba đối với ba ( 3) Miễn phí
56 Chương 56: Ba mươi ba khu, ba đối với ba ( 4 ) Miễn phí
57 Chương 57: Võ Hồn dung hợp kỹ chi Thiên La Địa Võng ( một ) Miễn phí
58 Chương 58: Võ Hồn dung hợp kỹ chi Thiên La Địa Võng ( hai ) Miễn phí
59 Chương 59: Võ Hồn dung hợp kỹ chi Thiên La Địa Võng ( ba ) Miễn phí
60 Chương 60: Vũ hồn dung hợp kỹ chi thiên la địa võng ( 4 ) Miễn phí
61 Chương 61: Hạo đông chi vũ hồn dung hợp (1) Miễn phí
62 Chương 62: Hạo đông chi vũ hồn dung hợp (2) Miễn phí
63 Chương 63: Hạo đông chi vũ hồn dung hợp (3) Miễn phí
64 Chương 64: Hạo đông chi vũ hồn dung hợp (4) Miễn phí
65 Chương 65: tam sinh vũ hồn dung hợp? ( 1 ) Miễn phí
66 Chương 66: Tam sinh vũ hồn dung hợp? ( 2 ) Miễn phí
67 Chương 67: Tam sinh Võ Hồn dung hợp? ( ba ) Miễn phí
68 Chương 68: tam sinh Vũ Hồn dung hợp? ( 4 ) Miễn phí
69 Chương 69: Hạo đông lực (1) Miễn phí
70 Chương 70: Hạo đông lực (2) Miễn phí
71 Chương 71: Hạo Đông lực ( 3 ) Miễn phí
72 Chương 72: Hạo Đông lực ( 4 ) Miễn phí
73 Chương 73: óng ánh bên trong héo tàn, hoàng kim đường ( 1 ) Miễn phí
74 Chương 74: Điêu tàn trong rực rỡ, Hoàng Kim Chi Lộ ( 2 ) Miễn phí
75 Chương 75: Điêu tàn trong rực rỡ, Hoàng Kim Chi Lộ ( 3 ) Miễn phí
76 Chương 76: Điêu tàn trong rực rỡ, Hoàng Kim Chi Lộ ( 4 ) Miễn phí
77 Chương 77: đổ ước ( 1 ) Miễn phí
78 Chương 78: đổ ước ( 2 ) Miễn phí
79 Chương 79: đổ ước ( 3 ) Miễn phí
80 Chương 80: đổ ước ( 4 ) Miễn phí
81 Chương 81: thất bảo lưu ly VS linh mâu ( 1 ) Miễn phí
82 Chương 82: Thất Bảo Lưu Ly VS Linh Mâu ( 2 ) Miễn phí
83 Chương 83: Thất Bảo Lưu Ly VS Linh Mâu ( 3 ) Miễn phí
84 Chương 84: Thất Bảo Lưu Ly VS Linh Mâu ( 4 ) Miễn phí
85 Chương 85: Quốc nặng khí, đỉnh chi rung động ( 1 ) Miễn phí
87 Chương 87: Quốc nặng khí, đỉnh chi rung động ( 3 ) Miễn phí
88 Chương 88: Quốc nặng khí, đỉnh chi rung động ( 4 ) Miễn phí
89 Chương 89: Kẻ thù? Huynh đệ? ( 1 ) Miễn phí
90 Chương 90: Kẻ thù? Huynh đệ? ( 2 ) Miễn phí
91 Chương 91: Kẻ thù? Huynh đệ? ( 3 ) Miễn phí
92 Chương 92: cừu nhân? Huynh đệ? ( 3) Miễn phí
93 Chương 93: Kẻ thù? Huynh đệ? ( 4 ) Miễn phí
94 Chương 94: Phối hợp ăn ý, hạo đông chiến thắng ( thượng ) Miễn phí
95 Chương 95: Phối hợp ăn ý, Hạo Đông chiến thắng ( hạ ) Miễn phí
96 Chương 96: Hai đại viện trưởng ( 1 ) Miễn phí
97 Chương 97: Hai đại viện trưởng ( 2 ) Miễn phí
98 Chương 98: Hai đại viện trưởng (3 ) Miễn phí
99 Chương 99: Hai đại viện trưởng (4 ) Miễn phí
100 Chương 100: Trận chung kết (1) Miễn phí
101 Chương 101: Trận chung kết (2) Miễn phí
102 Chương 102: Trận chung kết (3) Miễn phí
103 Chương 103: Trận chung kết (4) Miễn phí
104 Chương 104: Hoàng Kim Chi Lộ VS U Minh Bạch Hổ (1) Miễn phí
105 Chương 105: Hoàng Kim Chi Lộ VS U Minh Bạch Hổ (2) Miễn phí
106 Chương 106: Hoàng Kim Chi Lộ VS U Minh Bạch Hổ (3) Miễn phí
107 Chương 107: Hoàng Kim Chi Lộ VS U Minh Bạch Hổ (4) Miễn phí
108 Chương 108: Khen thưởng cùng đệ tử nòng cốt (1) Miễn phí
109 Chương 109: Quyển I: Thiên Mộng Băng Tằm Miễn phí
115 Chương 115: Ứng chiến khi biết trước tất bại (thượng) Miễn phí
116 Chương 116: Ứng chiến khi biết trước tất bại (Trung) Miễn phí
117 Chương 117: Ứng chiến khi biết trước tất bại (Hạ) Miễn phí
118 Chương 118: Ta vẫn chưa thua (Thượng) Miễn phí
119 Chương 119: Ta vẫn chưa thua (Hạ) Miễn phí
120 Chương 120: Màu xám thức tỉnh (Thượng) Miễn phí
121 Chương 121: Màu xám thức tỉnh (Trung) Miễn phí
122 Chương 122: Màu xám thức tỉnh (Hạ) Miễn phí
123 Chương 123: Giáo viên bá vương hoa bao che khuyết điểm (Thượng) Miễn phí
124 Chương 124: Giáo viên bá vương hoa bao che khuyết điểm (Trung) Miễn phí
125 Chương 125: Giáo viên bá vương hoa bao che khuyết điểm (Hạ) Miễn phí
126 Chương 126: Hồn đạo sư cấp một rưỡi Hoắc Vũ Hạo? (Thượng) Miễn phí
127 Chương 127: Hồn đạo sư cấp một rưỡi Hoắc Vũ Hạo? (Trung) Miễn phí
128 Chương 128: Hồn đạo sư cấp một rưỡi Hoắc Vũ Hạo? (Hạ) Miễn phí
129 Chương 129: cực bắc tam đại thiên vương ? (Thượng) Miễn phí
130 Chương 130: cực bắc tam đại thiên vương ? (Trung) Miễn phí
131 Chương 131: cực bắc tam đại thiên vương ? (Hạ) Miễn phí
132 Chương 132: Thiên Mộng, Băng Đế (Thượng) Miễn phí
133 Chương 133: Thiên Mộng, Băng Đế (Trung) Miễn phí
134 Chương 134: Thiên Mộng, Băng Đế (Hạ) Miễn phí
135 Chương 135: Băng Bích Đế Hoàng Hạt (Thượng) Miễn phí
136 Chương 136: Băng Bích Đế Hoàng Hạt (trung) Miễn phí
137 Chương 137: Băng Bích Đế Hoàng Hạt (Hạ) Miễn phí
138 Chương 138: Tạo thần? ( thượng ) Miễn phí
139 Chương 139: Tạo thần? (hạ ) Miễn phí
140 Chương 140: Dung hợp, cực hạn thống khổ thử thách (Thượng) Miễn phí
141 Chương 141: Dung hợp, cực hạn thống khổ thử thách (Trung) Miễn phí
142 Chương 142: Đọc tạm trong khi chờ Athox vậy Miễn phí
143 Chương 143: Dung hợp, cực hạn thống khổ thử thách (Hạ) Miễn phí
144 Chương 144: Hoàn mỹ dung hợp, màu đỏ hồn hoàn ( thượng ) Miễn phí
145 Chương 145: Hoàn mỹ dung hợp, màu đỏ hồn hoàn ( Trung ) Miễn phí
146 Chương 146: Hoàn mỹ dung hợp, màu đỏ hồn hoàn ( Hạ ) Miễn phí
147 Chương 147: Ngươi còn sống sao? ( thượng ) Miễn phí
148 Chương 148: Ngươi còn sống sao? ( trung ) Miễn phí
149 Chương 149: Ngươi còn sống sao? ( hạ ) Miễn phí
150 Chương 150: Linh Mâu đệ nhị hồn kỹ ( Thượng ) Miễn phí
151 Chương 151: Linh Mâu đệ nhị hồn kỹ ( Trung ) Miễn phí
152 Chương 152: Linh Mâu đệ nhị hồn kỹ ( Hạ ) Miễn phí
153 Chương 153: cấp hai hồn đạo sư huy chương ( toàn ) Miễn phí
154 Chương 154: kinh khủng uy hiếp ( toàn ) Miễn phí
155 Chương 155: kinh khủng uy hiếp! ( bù ) Miễn phí
156 Chương 156: Càng của Băng Đế ( Thượng ) Miễn phí
157 Chương 157: Càng của Băng Đế ( Hạ ) Miễn phí
158 Chương 158: Đường Tam tổ tiên. . . ( thượng ) Miễn phí
159 Chương 159: Đường Tam tổ tiên. . . ( Trung ) Miễn phí
160 Chương 160: Đường Tam tổ tiên. . . ( hạ ) Miễn phí
161 Chương 161: Điệp Thần Trảm cùng cuồng bạo Bạch Hổ ( thượng ) Miễn phí
162 Chương 162: Điệp Thần Trảm cùng cuồng bạo Bạch Hổ ( trung ) Miễn phí
163 Chương 163: Điệp Thần Trảm cùng cuồng bạo Bạch Hổ ( Hạ ) Miễn phí
164 Chương 164: Băng Hoàng Hộ Thể ( Thượng ) Miễn phí
165 Chương 165: Băng Hoàng Hộ Thể ( Trung ) Miễn phí
166 Chương 166: Băng Hoàng Hộ Thể ( hạ ) Miễn phí
167 Chương 167: Lợi ích không cách nào chối từ ( Thượng ) Miễn phí
168 Chương 168: Lợi ích không cách nào chối từ ( Trung ) Miễn phí
169 Chương 169: Lợi ích không cách nào chối từ ( Hạ ) Miễn phí
170 Chương 170: hội nghị Hải Thần Các ( thượng ) Miễn phí
171 Chương 171: hội nghị Hải Thần Các ( Trung ) Miễn phí
172 Chương 172: Hải Thần các hội nghị ( hạ ) Miễn phí
173 Chương 173: hồn đạo sư! Hoắc Vũ Hạo chân chính chỗ cường đại ( thượng ) Miễn phí
174 Chương 174: hồn đạo sư! Hoắc Vũ Hạo chân chính chỗ cường đại ( Trung ) Miễn phí
175 Chương 175: hồn đạo sư! Hoắc Vũ Hạo chân chính chỗ cường đại ( hạ ) Miễn phí
176 Chương 176: Thưởng Bảo Hội ( thượng ) Miễn phí
177 Chương 177: Thưởng Bảo Hội ( hạ ) Miễn phí
178 Chương 178: Hoàng Kim Chi Mang xương tay trái ( thượng ) Miễn phí
179 Chương 179: Hoàng Kim Chi Mang xương tay trái ( trung ) Miễn phí
180 Chương 180: Hoàng Kim Chi Mang xương tay trái ( hạ ) Miễn phí
181 Chương 181: sinh tử tốc độ ( thượng ) Miễn phí
182 Chương 182: sinh tử tốc độ ( trung ) Miễn phí
183 Chương 183: Sinh tử thời điểm tốc độ ( hạ ) Miễn phí
184 Chương 184: Hỏa Diễm Cuồng Ma Mã Tiểu Đào! ( thượng ) Miễn phí
185 Chương 185: Hỏa Diễm Cuồng Ma Mã Tiểu Đào! ( trung ) Miễn phí
186 Chương 186: Hỏa Diễm Cuồng Ma Mã Tiểu Đào! ( hạ ) Miễn phí
187 Chương 187: Không có chuyện gì, ngươi còn là một xử nam ( thượng ) Miễn phí
188 Chương 188: Không có chuyện gì, ngươi còn là một xử nam ( trung ) Miễn phí
189 Chương 189: Không có chuyện gì, ngươi còn là một xử nam ( hạ ) Miễn phí
190 Chương 190: Vĩnh Đống Chi Vực cùng hoàng kim chi mang ( thượng ) Miễn phí
191 Chương 191: Vĩnh Đống Chi Vực cùng hoàng kim chi mang ( trung ) Miễn phí
192 Chương 192: Vĩnh Đống Chi Vực cùng hoàng kim chi mang ( hạ ) Miễn phí
193 Chương 193: đại loạn đấu chọn lựa tái ( thượng ) Miễn phí
194 Chương 194: đại loạn đấu chọn lựa tái ( trung ) Miễn phí
195 Chương 195: đại loạn đấu chọn lựa tái ( hạ ) Miễn phí
196 Chương 196: Đội dự bị ( thượng ) Miễn phí
197 Chương 197: Đội dự bị ( hạ ) Miễn phí
198 Chương 198: cực hạn đan binh kế hoạch ( thượng ) Miễn phí
199 Chương 199: cực hạn đan binh kế hoạch ( trung ) Miễn phí
200 Chương 200: cực hạn đan binh kế hoạch ( hạ ) Miễn phí
201 Chương 201: Thất quái hỗn đáp đối kháng chiến! ( thượng ) Miễn phí
202 Chương 202: Thất quái hỗn đáp đối kháng chiến! ( trung ) Miễn phí
203 Chương 203: Thất quái hỗn đáp đối kháng chiến! ( hạ ) Miễn phí
204 Chương 204: thắng lợi! Đổi! ( thượng ) Miễn phí
205 Chương 205: thắng lợi! Đổi! ( trung ) Miễn phí
206 Chương 206: thắng lợi! Đổi! ( hạ ) Miễn phí
207 Chương 207: cực hạn chuyển đổi, thuộc tính tăng cường ( thượng ) Miễn phí
208 Chương 208: cực hạn chuyển đổi, thuộc tính tăng cường ( trung ) Miễn phí
209 Chương 209: cực hạn chuyển đổi, thuộc tính tăng cường ( hạ ) Miễn phí
210 Chương 210: Sử Lai Khắc giám sát đoàn ( thượng ) Miễn phí
211 Chương 211: Sử Lai Khắc giám sát đoàn ( trung ) Miễn phí
212 Chương 212: Sử Lai Khắc giám sát đoàn ( hạ ) Miễn phí
213 Chương 213: tà hồn sư ( thượng ) Miễn phí
214 Chương 214: tà hồn sư ( trung ) Miễn phí
215 Chương 215: tà hồn sư ( hạ ) Miễn phí
216 Chương 216: bay hồn đạo khí ( thượng ) Miễn phí
217 Chương 217: bay hồn đạo khí ( hạ ) Miễn phí
218 Chương 218: Bạch Hổ công tước ( thượng ) Miễn phí
219 Chương 219: Bạch Hổ công tước ( trung ) Miễn phí
220 Chương 220: Bạch Hổ công tước ( hạ ) Miễn phí
221 Chương 221: Tử vong chi thủ, Tử thần sứ giả! ( thượng ) Miễn phí
222 Chương 222: Tử vong chi thủ, Tử thần sứ giả! ( trung ) Miễn phí
223 Chương 223: Tử vong chi thủ, Tử thần sứ giả! ( hạ ) Miễn phí
224 Chương 224: đệ tam vũ hồn? Vong linh pháp thuật? ( thượng ) Miễn phí
225 Chương 225: đệ tam vũ hồn? Vong linh pháp thuật? ( trung ) Miễn phí
226 Chương 226: Đệ tam Vũ Hồn? Vong Linh Ma Pháp? (hạ) Miễn phí
227 Chương 227: Thao Thiết đấu la cùng Long thần đấu la ( thượng ) Miễn phí
228 Chương 228: Thao Thiết đấu la cùng Long thần đấu la ( trung ) Miễn phí
229 Chương 229: Thao Thiết Đấu La cùng Long Thần Đấu La (hạ) Miễn phí
230 Chương 230: đại tái bắt đầu ( thượng ) Miễn phí
231 Chương 231: đại tái bắt đầu ( trung ) Miễn phí
232 Chương 232: đại tái bắt đầu ( hạ ) Miễn phí
233 Chương 233: ta đến từ Sử Lai Khắc, đến từ Đường Môn! ( thượng ) Miễn phí
234 Chương 234: ta đến từ Sử Lai Khắc, đến từ Đường Môn! ( trung ) Miễn phí
235 Chương 235: ta đến từ Sử Lai Khắc, đến từ Đường Môn! ( hạ ) Miễn phí
236 Chương 236: lão tử có rễ : cái thô xì gà! ( thượng ) Miễn phí
237 Chương 237: lão tử có rễ : cái thô xì gà! ( hạ ) Miễn phí
238 Chương 238: thiên tài đồ ăn hệ hồn sư? ( thượng ) Miễn phí
239 Chương 239: thiên tài đồ ăn hệ hồn sư? ( trung ) Miễn phí
240 Chương 240: thiên tài đồ ăn hệ hồn sư? ( hạ ) Miễn phí
241 Chương 241: thi đấu vòng tròn chi tiện nhân Từ Tam Thạch! ( thượng ) Miễn phí
242 Chương 242: vĩnh hằng chống lại Từ Tam Thạch (thượng)( Canh [3] cầu đề cử ) Miễn phí
243 Chương 243: thi đấu vòng tròn chi tiện nhân Từ Tam Thạch! ( trung ) Miễn phí
244 Chương 244: thi đấu vòng tròn chi tiện nhân Từ Tam Thạch! ( hạ ) Miễn phí
245 Chương 245: vĩnh hằng chi ngự Từ Tam Thạch ( thượng ) Miễn phí
246 Chương 246: vĩnh hằng chi ngự Từ Tam Thạch ( trung ) Miễn phí
247 Chương 247: vĩnh hằng chi ngự Từ Tam Thạch ( hạ ) Miễn phí
248 Chương 248: ẩn dấu thực lực. . . ( thượng ) Miễn phí
249 Chương 249: ẩn dấu thực lực. . . ( trung ) Miễn phí
250 Chương 250: ẩn dấu thực lực. . . ( hạ ) Miễn phí
251 Chương 251: hồn sư tương lai phát triển cùng nguy cơ ( thượng ) Miễn phí
252 Chương 252: hồn sư tương lai phát triển cùng nguy cơ ( trung ) Miễn phí
253 Chương 253: hồn sư tương lai phát triển cùng nguy cơ ( hạ ) Miễn phí
254 Chương 254: liệt bảng khắc đao ( thượng ) Miễn phí
255 Chương 255: liệt bảng khắc đao (Thượng) Miễn phí
256 Chương 256: liệt bảng khắc đao ( trung ) Miễn phí
257 Chương 257: liệt bảng khắc đao ( hạ ) Miễn phí
258 Chương 258: sinh linh chi kim ( thượng ) Miễn phí
259 Chương 259: sinh linh chi kim ( hạ ) Miễn phí
260 Chương 260: băng hỏa song khống ngàn đánh mâu ( thượng ) Miễn phí
261 Chương 261: băng hỏa song khống ngàn đánh mâu ( trung ) Miễn phí
262 Chương 262: băng hỏa song khống ngàn đánh mâu ( hạ ) Miễn phí
263 Chương 263: hủy diệt chi nguyên Hòa Thái Đầu ( thượng ) Miễn phí
264 Chương 264: hủy diệt chi nguyên Hòa Thái Đầu ( trung ) Miễn phí
265 Chương 265: hủy diệt chi nguyên Hòa Thái Đầu ( hạ ) Miễn phí
266 Chương 266: mê nhất bàn đích sử lai khắc ( thượng ) Miễn phí
267 Chương 267: mê nhất bàn đích sử lai khắc ( trung ) Miễn phí
268 Chương 268: mê nhất bàn đích sử lai khắc ( hạ ) Miễn phí
269 Chương 269: then chốt cuộc chiến ( thượng ) Miễn phí
270 Chương 270: then chốt cuộc chiến ( trung ) Miễn phí
271 Chương 271: then chốt cuộc chiến ( hạ ) Miễn phí
272 Chương 272: Huyền Vũ thức tỉnh ( thượng ) Miễn phí
273 Chương 273: Huyền Vũ thức tỉnh ( trung ) Miễn phí
274 Chương 274: Huyền Vũ thức tỉnh ( hạ ) Miễn phí
275 Chương 275: thảm liệt siêu tụ năng đại pháo ( thượng ) Miễn phí
276 Chương 276: thảm liệt siêu tụ năng đại pháo ( TRUNG ) Miễn phí
277 Chương 277: thảm liệt siêu tụ năng đại pháo ( hạ ) Miễn phí
278 Chương 278: Sử Lai Khắc vinh quang! Miễn phí
279 Chương 279: quyết chiến! Ba đối với ba ( thượng ) Miễn phí
280 Chương 280: quyết chiến! Ba đối với ba ( trung ) Miễn phí
281 Chương 281: quyết chiến! Ba đối với ba ( hạ ) Miễn phí
282 Chương 282: phá lao tù, Vĩnh Đống Chi Vực ( thượng ) Miễn phí
283 Chương 283: phá lao tù, Vĩnh Đống Chi Vực ( trung ) Miễn phí
284 Chương 284: phá lao tù, Vĩnh Đống Chi Vực ( hạ ) Miễn phí
285 Chương 285: Băng Đế thức tỉnh ( thượng ) Miễn phí
286 Chương 286: Băng Đế thức tỉnh ( trung ) Miễn phí
287 Chương 287: Băng Đế thức tỉnh ( hạ ) Miễn phí
288 Chương 288: thập đại hung thú ( thượng ) Miễn phí
289 Chương 289: thập đại hung thú ( trung ) Miễn phí
290 Chương 290: thập đại hung thú ( hạ ) Miễn phí
291 Chương 291: Phong Hào Đấu La cuộc chiến ( thượng ) Miễn phí
292 Chương 292: Phong Hào Đấu La cuộc chiến ( trung ) Miễn phí
293 Chương 293: Phong Hào Đấu La cuộc chiến ( hạ ) Miễn phí
294 Chương 294: nhiều vũ hồn dung hợp kỹ suy đoán ( thượng ) Miễn phí
295 Chương 295: nhiều vũ hồn dung hợp kỹ suy đoán ( trung ) Miễn phí
296 Chương 296: nhiều vũ hồn dung hợp kỹ suy đoán ( hạ ) Miễn phí
297 Chương 297: đỉnh cấp buổi đấu giá ( thượng ) Miễn phí
298 Chương 298: đỉnh cấp buổi đấu giá ( hạ ) Miễn phí
299 Chương 299: cực phẩm cùng công chúa ( thượng ) Miễn phí
300 Chương 300: cực phẩm cùng công chúa ( trung ) Miễn phí
301 Chương 301: cực phẩm cùng công chúa ( hạ ) Miễn phí
302 Chương 302: cực phẩm băng bạo ( thượng ) Miễn phí
303 Chương 303: cực phẩm băng bạo ( trung ) Miễn phí
304 Chương 304: cực phẩm băng bạo ( hạ ) Miễn phí
305 Chương 305: một trăm ngàn năm hồn thú phôi thai ( thượng ) Miễn phí
306 Chương 306: một trăm ngàn năm hồn thú phôi thai ( trung ) Miễn phí
307 Chương 307: một trăm ngàn năm hồn thú phôi thai ( hạ ) Miễn phí
308 Chương 308: Đấu Linh chiến đội ( thượng ) Miễn phí
309 Chương 309: Đấu Linh chiến đội ( trung ) Miễn phí
310 Chương 310: Đấu Linh chiến đội ( hạ ) Miễn phí
311 Chương 311: xong khắc ( thượng ) Miễn phí
312 Chương 312: xong khắc ( trung ) Miễn phí
313 Chương 313: xong khắc ( hạ ) Miễn phí
314 Chương 314: thẳng tiến bốn cường ( thượng ) Miễn phí
315 Chương 315: thẳng tiến bốn cường ( trung ) Miễn phí
316 Chương 316: thẳng tiến bốn cường ( hạ ) Miễn phí
317 Chương 317: tịnh hóa, Phệ Linh Hung Đao Miễn phí
318 Chương 318: sinh linh chi nhãn ( thượng ) Miễn phí
319 Chương 319: sinh linh chi nhãn ( trung ) Miễn phí
320 Chương 320: sinh linh chi nhãn ( hạ ) Miễn phí
321 Chương 321: bốn cường đánh với! ( thượng ) Miễn phí
322 Chương 322: bốn cường đánh với! ( trung ) Miễn phí
323 Chương 323: vòng đấu tứ cường! ( Hạ ) Miễn phí
324 Chương 324: công chúa xuất chiến (Thượng) Miễn phí
325 Chương 325: công chúa xuất chiến ( trung ) Miễn phí
326 Chương 326: công chúa xuất chiến ( Hạ ) Miễn phí
327 Chương 327: Tuyệt Đối Phòng Ngự cùng Tinh Chi thủ hộ (Thượng) Miễn phí
328 Chương 328: Tuyệt Đối Phòng Ngự cùng Tinh Chi thủ hộ Miễn phí
330 Chương 330: thứ hai Vũ Hồn dung hợp kỹ! (Thượng) Miễn phí
331 Chương 331: thứ hai Vũ Hồn dung hợp kỹ! ( trung ) Miễn phí
332 Chương 332: thứ hai Vũ Hồn dung hợp kỹ! ( Hạ ) Miễn phí
333 Chương 333: cực đống trung mãnh liệt, Thiên Đế chi chuy (Thượng) Miễn phí
334 Chương 334: cực đông lạnh bên trong rừng rực, thượng đế chi chuy ( trung ) Miễn phí
335 Chương 335: Cực Đống Trung Đích Sí Liệt, Thiên Đế Chi Chuy ( hạ ) Miễn phí
336 Chương 336: thân tình ( thượng ) Miễn phí
337 Chương 337: thân tình ( hạ ) Miễn phí
338 Chương 338: Chấn Thiên Phủ ( thượng ) Miễn phí
339 Chương 339: Chấn Thiên Phủ ( trung ) Miễn phí
340 Chương 340: Chấn Thiên Phủ ( hạ ) Miễn phí
341 Chương 341: bản thể tông ( thượng ) Miễn phí
342 Chương 342: Bản Thể Tông ( trung ) Miễn phí
343 Chương 343: Bản Thể Tông ( hạ ) Miễn phí
344 Chương 344: đỉnh cao quyết đấu sơ chương ( thượng ) Miễn phí
345 Chương 345: đỉnh cao quyết đấu sơ chương Miễn phí
346 Chương 346: đỉnh cao quyết đấu sơ chương ( hạ ) Miễn phí
347 Chương 347: điên cuồng đoàn chiến Miễn phí
348 Chương 348: Ba chân kim thiềm Tiếu Hồng Trần Miễn phí
349 Chương 349: Sử Lai Khắc, thất bại? Miễn phí
350 Chương 350: hoàn toàn bộc phát Từ Tam Thạch Miễn phí
351 Chương 351: Chưa edit gì hết. Các bạn dùng tạm Miễn phí
352 Chương 352: Chu tinh băng thiềm mộng hồng trần(Trung) Miễn phí
353 Chương 353: chu tình băng thiềm Mộng Hồng Trần ( thượng ) Miễn phí
354 Chương 354: Chu Tình Băng Thiềm Mộng Hồng Trần ( trung ) Miễn phí
355 Chương 355: Chuong 121:Chu Tình Băng Thiềm Mộng Hồng Trần ( hạ ) Miễn phí
356 Chương 356: Chấp niệm của Bạch Hổ Hồn Đế !(Thuong) Miễn phí
357 Chương 357: Chấp niệm của Bạch Hổ Hồn Đế !(Trung) Miễn phí
358 Chương 358: Chấp niệm của Bạch Hổ Hồn Đế !(Hạ) Miễn phí
359 Chương 359: BIẾN DỊ HẮC PHƯỢNG HOÀNG (THƯỢNG) Miễn phí
360 Chương 360: BIẾN DỊ HỎA PHƯỢNG HOÀNG (TRUNG) Miễn phí
361 Chương 361: chương : BIẾN DỊ HẮC PHƯỢNG HOÀNG (HẠ) Miễn phí
362 Chương 362: chương: ThỰC LỰC KHÁC XA QUYẾT CHIẾN (THƯỢNG) Miễn phí
363 Chương 363: CHƯƠNG : THỰC LỰC KHÁC XA QUYẾT CHIẾN (TRUNG) Miễn phí
364 Chương 364: Sử Lai Khắc Thất Quái ( Thượng ) Miễn phí
365 Chương 365: Sử Lai Khắc Thất Quái ( trung ) Miễn phí
366 Chương 366: Sử Lai Khắc Thất Quái (hạ) Miễn phí
367 Chương 367: Tìm kiếm con đường của mình (thượng) Miễn phí
368 Chương 368: Tìm kiếm con đường của mình ( trung ) Miễn phí
369 Chương 369: Tìm kiếm con đường của mình (hạ) Miễn phí
370 Chương 370: Đường Môn (thượng) Miễn phí
371 Chương 371: Đường Môn ( trung ) Miễn phí
372 Chương 372: Đường Môn (Hạ) Miễn phí
373 Chương 373: Lớp đối kháng cuộc chiến (thượng) Miễn phí
374 Chương 374: Lớp đối kháng cuộc chiến ( trung ) Miễn phí
375 Chương 375: Lớp đối kháng cuộc chiến (hạ) Miễn phí
376 Chương 376: cường địch đến đột ngột Miễn phí
377 Chương 377: Bản Thể tông chủ Độc Bất Tử (thượng) Miễn phí
378 Chương 378: Bản Thể tông chủ Độc Bất Tử (trung) Miễn phí
379 Chương 379: Bản Thể Tông chủ Độc Bất Tử (hạ) Miễn phí
380 Chương 380: Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần (thượng) Miễn phí
381 Chương 381: Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần ( trung ) Miễn phí
382 Chương 382: Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần (hạ) Miễn phí
383 Chương 383: Tiến vào Hải Thần Các là cần vé vào cửa (thượng) Miễn phí
384 Chương 384: Tiến vào Hải Thần Các là cần vé vào cửa (trung) Miễn phí
385 Chương 385: Tiến vào Hải Thần Các là cần vé vào cửa (Hạ) Miễn phí
386 Chương 386: Tái nhập! Tinh Đấu Đại Sâm Lâm (thượng) Miễn phí
387 Chương 387: Chương 137:. Tái nhập! Tinh Đấu Đại Sâm Lâm ( trung ) Miễn phí
388 Chương 388: Tái nhập! Tinh Đấu Đại Sâm Lâm (hạ) Miễn phí
389 Chương 389: Mạnh được yếu thua, luật rừng (thượng) Miễn phí
390 Chương 390: Mạnh được yếu thua, luật rừng ( trung ) Miễn phí
391 Chương 391: Mạnh được yếu thua, luật rừng (hạ) Miễn phí
392 Chương 392: Ngàn năm Ám Kim Khủng Trảo Hùng (thượng) Miễn phí
393 Chương 393: Ngàn năm Ám Kim Khủng Trảo Hùng ( trung ) Miễn phí
394 Chương 394: Ngàn năm Ám Kim Khủng Trảo Hùng (hạ) Miễn phí
395 Chương 395: Mệnh lý hữu thì chung tu hữu (thượng) Miễn phí
396 Chương 396: Mệnh lý hữu thì chung tu hữu ( hạ ) Miễn phí
397 Chương 397: Ám Kim Khủng Trảo xương bàn tay phải (thượng) Miễn phí
398 Chương 398: Ám Kim Khủng Trảo xương bàn tay phải ( trung ) Miễn phí
399 Chương 399: Ám Kim Khủng Trảo xương bàn tay phải (hạ) Miễn phí
400 Chương 400: Ám Hắc Lam Ngân Thảo (thượng) Miễn phí
401 Chương 401: Ám Hắc Lam Ngân Thảo (Trung) Miễn phí
402 Chương 402: Ám Hắc Lam Ngân Thảo (Hạ) Miễn phí
403 Chương 403: Xâm nhập Tinh Đấu, hỗn hợp khu (Thượng) Miễn phí
404 Chương 404: Xâm nhập Tinh Đấu, hỗn hợp khu (Trung) Miễn phí
405 Chương 405: Xâm nhập Tinh Đấu, hỗn hợp khu (Hạ) Miễn phí
406 Chương 406: Thích hợp Hoắc Vũ Hạo hồn thú!(Thượng) Miễn phí
407 Chương 407: Thích hợp Hoắc Vũ Hạo hồn thú!(Trung) Miễn phí
408 Chương 408: Thích hợp Hoắc Vũ Hạo hồn thú!(Hạ) Miễn phí
409 Chương 409: Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê (Thượng) Miễn phí
410 Chương 410: Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê (Trung) Miễn phí
411 Chương 411: Đế hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê (hạ) Miễn phí
412 Chương 412: Mệnh Vận Chi Nhãn ( thượng ) Miễn phí
413 Chương 413: Vận mệnh chi nhãn ( trung ) Miễn phí
414 Chương 414: Vận mệnh chi nhãn (hạ) Miễn phí
415 Chương 415: Dung hợp! Tầm nhìn mới Miễn phí
416 Chương 416: Cực hạn khảo thí (thượng) Miễn phí
417 Chương 417: Cực hạn khảo thí ( trung ) Miễn phí
418 Chương 418: Cực hạn khảo thí ( Hạ ) Miễn phí
419 Chương 419: Vận Mệnh Chi Quang thẩm phán (thượng) Miễn phí
420 Chương 420: Vận Mệnh Chi Quang thẩm phán ( trung ) Miễn phí
421 Chương 421: Vận Mệnh Chi Quang thẩm phán (hạ) Miễn phí
422 Chương 422: Vạn năm Hồn Hoàn chi kỹ, suy yếu (thượng) Miễn phí
423 Chương 423: Vạn năm Hồn Hoàn chi kỹ, suy yếu ( trung ) Miễn phí
424 Chương 424: Vạn năm Hồn Hoàn chi kỹ, suy yếu (hạ) Miễn phí
425 Chương 425: Cực hạn dạy học (thượng) Miễn phí
426 Chương 426: Cực hạn dạy học ( trung ) Miễn phí
427 Chương 427: Cực hạn dạy học (hạ) Miễn phí
428 Chương 428: Tái hiện huy hoàng Đường Môn! (Thượng) Miễn phí
429 Chương 429: Tái hiện huy hoàng Đường Môn! (Trung) Miễn phí
430 Chương 430: Tái hiện huy hoàng Đường Môn! (Hạ) Miễn phí
431 Chương 431: Chăn to cùng đắp – Tạm biệt (Thượng) Miễn phí
432 Chương 432: (Trung) Miễn phí
433 Chương 433: Chăn to cùng đắp – Tạm biệt (Trung) Miễn phí
434 Chương 434: Chương 153:Chăn to cùng ngủ-nói lời tạm biệt(Hạ) Miễn phí
435 Chương 435: Ta đi đây, không được khóc! Miễn phí
436 Chương 436: Chương 154:Ta đi rồi, không được khóc Miễn phí
437 Chương 437: Chương 155:. Hoàn toàn mới hồn đạo thế giới (thượng) Miễn phí
438 Chương 438: Chương 155:. Hoàn toàn mới hồn đạo thế giới ( trung ) Miễn phí
439 Chương 439: Chương 155:. Hoàn toàn mới hồn đạo thế giới (hạ) Miễn phí
440 Chương 440: Chương 156:. Nhập học, thể trắc (thượng) Miễn phí
441 Chương 441: Chương 156:. Nhập học, thể trắc ( trung ) Miễn phí
442 Chương 442: Chương 156:. Nhập học, thể trắc (hạ) Miễn phí
443 Chương 443: Chương 157:. Vỗ tay vì thề (thượng) Miễn phí
444 Chương 444: Chương 157:. Vỗ tay vì thề ( trung ) Miễn phí
445 Chương 445: Chương 157:. Vỗ tay vì thề (hạ) Miễn phí
446 Chương 446: Chương 158:. Quất Tử học tỷ (thượng) Miễn phí
447 Chương 447: Chương 158:. Quất Tử học tỷ ( trung ) Miễn phí
448 Chương 448: Chương 158:. Quất Tử học tỷ (hạ) Miễn phí
449 Chương 449: Chương 159:. Tính bài ngoại, ma cũ bắt nạt ma mới, quân lâm thiên hạ (thượng) Miễn phí
450 Chương 450: Chương 159:. Tính bài ngoại, ma cũ bắt nạt ma mới, Quân Lâm Thiên Hạ ( trung ) Miễn phí
451 Chương 451: Chương 159:. Tính bài ngoại, ma cũ bắt nạt ma mới, Quân Lâm Thiên Hạ (hạ) Miễn phí
452 Chương 452: Chương 160:. Thể hồ quán đính (thượng) Miễn phí
453 Chương 453: Chương 160:. Thể hồ quán đính ( trung ) Miễn phí
454 Chương 454: Chương 160:. Thể hồ quán đính (hạ) Miễn phí
455 Chương 455: Chương 161:. Đã tới, thịt nướng Miễn phí
456 Chương 456: Chương 162:. Thần bí Quất Tử (thượng) Miễn phí
457 Chương 457: Chương 162:. Thần bí Quất Tử ( trung ) Miễn phí
458 Chương 458: Chương 162:. Thần bí Quất Tử (hạ) Miễn phí
459 Chương 459: Chương 163:. Sáu nguyên tố chi Ngân Lang (thượng) Miễn phí
460 Chương 460: Chương 163:. Sáu nguyên tố chi Ngân Lang ( trung ) Miễn phí
461 Chương 461: Chương 163:. Sáu nguyên tố chi Ngân Lang (hạ) Miễn phí
462 Chương 462: Chương 164:. Ngân Nguyệt Lang Vương (thượng) Miễn phí
463 Chương 463: Chương 164:. Ngân Nguyệt Lang Vương ( trung ) Miễn phí
464 Chương 464: Chương 164:. Ngân Nguyệt Lang Vương (hạ) Miễn phí
465 Chương 465: Chương 165:. Thứ tư Hồn Hoàn (thượng) Miễn phí
466 Chương 466: Chương 165:. Thứ tư Hồn Hoàn ( trung ) Miễn phí
467 Chương 467: Chương 165:. Thứ tư Hồn Hoàn (hạ) Miễn phí
468 Chương 468: Chương 166:. Trí mạng bị thương nặng! (thượng) Miễn phí
469 Chương 469: Chương 166:. Trí mạng bị thương nặng! ( trung ) Miễn phí
470 Chương 470: Chương 166:. Trí mạng bị thương nặng! (hạ) Miễn phí
471 Chương 471: Chương 167:. Cắn (thượng) Miễn phí
472 Chương 472: giảo ( trung ) Miễn phí
473 Chương 473: giảo ( Hạ ) Miễn phí
474 Chương 474: trở về, bị bắt Miễn phí
475 Chương 475: Nhật Nguyệt hoàng thất Miễn phí
476 Chương 476: Chương 169:. Thái Tử (hạ) Miễn phí
477 Chương 477: Chương 170:. Đả thương! Chết! Lòng người ! Miễn phí
478 Chương 478: tốt nhất không cần gặp lại nhau (Thượng) Miễn phí
479 Chương 479: Chương 171:. Tốt nhất không nên gặp nhau nữa ( trung ) Miễn phí
480 Chương 480: Chương 171:. Tốt nhất không nên gặp nhau nữa (hạ) Miễn phí
481 Chương 481: Chương 172:. Đánh bất ngờ cùng thần bí kim khí người (thượng) Miễn phí
482 Chương 482: Chương 172:. Đánh bất ngờ cùng thần bí kim khí người ( trung ) Miễn phí
483 Chương 483: Chương 172:. Đánh bất ngờ cùng thần bí kim khí người (hạ) Miễn phí
484 Chương 484: Chương 173:. Thế nhưng, dĩ nhiên là nàng. . . (thượng) Miễn phí
485 Chương 485: Chương 173:. Thế nhưng, dĩ nhiên là nàng. . . ( trung ) Miễn phí
486 Chương 486: Chương 173:. Thế nhưng, dĩ nhiên là nàng. . . (hạ) Miễn phí
487 Chương 487: Chương 174:. Tuyết Đế (thượng) Miễn phí
488 Chương 488: Chương 174:. Tuyết Đế ( trung ) Miễn phí
489 Chương 489: Chương 174:. Tuyết Đế (hạ) Miễn phí
490 Chương 490: Chương 175:. Kiểm tra nguy cơ (thượng) Miễn phí
491 Chương 491: Chương 175:. Kiểm tra nguy cơ (hạ) Miễn phí
492 Chương 492: Chương 176:. Lừa đảo cùng tỷ thí (thượng) Miễn phí
493 Chương 493: Chương 176:. Lừa đảo cùng tỷ thí ( trung ) Miễn phí
494 Chương 494: Chương 176:. Lừa đảo cùng tỷ thí (hạ) Miễn phí
495 Chương 495: Chương 177:. Đường Môn thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ (thượng) Miễn phí
496 Chương 496: Chương 177:. Đường Môn thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ ( trung ) Miễn phí
497 Chương 497: Chương 177:. Đường Môn thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ (hạ) Miễn phí
498 Chương 498: Chương 178:. U Linh Nana (thượng) Miễn phí
499 Chương 499: Chương 178:. U Linh Nana ( trung ) Miễn phí
500 Chương 500: Chương 178:. U Linh Nana (hạ) Miễn phí
501 Chương 501: Chương 179:. Vong linh pháp sư trước mặt đùa bỡn oán linh? (thượng) Miễn phí
502 Chương 502: Chương 179:. Vong linh pháp sư trước mặt đùa bỡn oán linh? ( trung ) Miễn phí
503 Chương 503: Chương 179:. Vong linh pháp sư trước mặt đùa bỡn oán linh? (hạ) Miễn phí
504 Chương 504: Chương 180:. Quân vương loại thắng lợi (thượng) Miễn phí
505 Chương 505: Chương 180:. Quân vương loại thắng lợi ( trung ) Miễn phí
506 Chương 506: Chương 180:. Quân vương loại thắng lợi (hạ) Miễn phí
507 Chương 507: Chương 181:. Kiếm Si Quý Tuyệt Trần (thượng) Miễn phí
508 Chương 508: Chương 181:. Kiếm Si Quý Tuyệt Trần ( trung ) Miễn phí
509 Chương 509: Chương 181:. Kiếm Si Quý Tuyệt Trần (hạ) Miễn phí
510 Chương 510: Chương 182:. Hãn Hải Vô Nhai (thượng) Miễn phí
511 Chương 511: Chương 182:. Hãn Hải Vô Nhai (hạ) Miễn phí
512 Chương 512: Chương 183:. Biến hóa sau khi bế quan! (thượng) Miễn phí
513 Chương 513: Chương 183:. Biến hóa sau khi bế quan! ( trung ) Miễn phí
514 Chương 514: Chương 183:. Biến hóa sau khi bế quan! (hạ) Miễn phí
515 Chương 515: Chương 184:. Thánh Linh Giáo (thượng) Miễn phí
516 Chương 516: Chương 184:. Thánh Linh Giáo ( trung ) Miễn phí
517 Chương 517: Chương 184:. Thánh Linh Giáo (hạ) Miễn phí
518 Chương 518: Chương 185:. Tinh lọc! Chủ nhân? (thượng) Miễn phí
519 Chương 519: Chương 185:. Tinh lọc! Chủ nhân? ( trung ) Miễn phí
520 Chương 520: Chương 185:. Tinh lọc! Chủ nhân? (hạ) Miễn phí
521 Chương 521: Chương 186:. Tuyệt đối vui mừng - Quang Minh Nữ Thần Điệp (thượng) Miễn phí
522 Chương 522: Chương 186:. Tuyệt đối vui mừng - Quang Minh Nữ Thần Điệp ( trung ) Miễn phí
523 Chương 523: Chương 186:. Tuyệt đối vui mừng - Quang Minh Nữ Thần Điệp (hạ) Miễn phí
524 Chương 524: Chương 187:. Đã lâu không gặp cùng vừa thấy đã yêu (thượng) Miễn phí
525 Chương 525: Chương 187:Đã lâu không gặp cùng vừa thấy đã yêu (trung) Miễn phí
526 Chương 526: Chương 187:. Đã lâu không gặp cùng vừa thấy đã yêu (hạ) Miễn phí
527 Chương 527: Chương 188:Như thế nào là nàng?(thượng) Miễn phí
528 Chương 528: Chương 188:. Tại sao là nàng? ( trung ) Miễn phí
529 Chương 529: Chương 188:. Tại sao là nàng? (hạ) Miễn phí
530 Chương 530: Chương 189:. Chân Ngôn Trong Hư Vô (4000 chữ đại chương ) Miễn phí
531 Chương 531: Chương 190:. Vũ hồn chân thân (thượng) Miễn phí
532 Chương 532: Chương 190:. Vũ hồn chân thân ( trung ) Miễn phí
533 Chương 533: Chương 190:. Vũ hồn chân thân (hạ) Miễn phí
534 Chương 534: Chương 191:. Nữ Thần Ánh Sáng (thượng) Miễn phí
535 Chương 535: Chương 191:. Nữ Thần Ánh Sáng ( trung ) Miễn phí
536 Chương 536: Chương 191:. Nữ Thần Ánh Sáng (hạ) Miễn phí
537 Chương 537: Chương 192:. Vân sâu không biết nơi (thượng) Miễn phí
538 Chương 538: Chương 192:. Vân sâu không biết nơi ( trung ) Miễn phí
539 Chương 539: Chương 192:. Vân sâu không biết nơi (hạ) Miễn phí
540 Chương 540: Chương 193:. Hai cái cha? (thượng) Miễn phí
541 Chương 541: Chương 193:. Hai cái cha? ( trung ) Miễn phí
542 Chương 542: Chương 193:. Hai cái cha? (hạ) Miễn phí
543 Chương 543: ---------------------- Miễn phí
546 Chương 546: Chương 195:. Đồng tâm hiệp lực (thượng) Miễn phí
549 Chương 549: Chương 195:. Đồng tâm hiệp lực ( trung ) Miễn phí
550 Chương 550: Chương 195:. Đồng tâm hiệp lực (hạ) Miễn phí
551 Chương 551: Chương 196:. Thần hỏa cải tạo Miễn phí
552 Chương 552: Chương 197:. Tuyết Đế Hồn Linh (thượng) Miễn phí
553 Chương 553: Chương 197:. Tuyết Đế Hồn Linh ( trung ) Miễn phí
554 Chương 554: Chương 197:. Tuyết Đế Hồn Linh (hạ) Miễn phí
555 Chương 555: Chương 198:. Hồn Linh mới ra đời, màu cam cục cưng (thượng) Miễn phí
556 Chương 556: Chương 198:. Hồn Linh mới ra đời, màu cam cục cưng ( trung ) Miễn phí
560 Chương 560: Chương 199:. Màu cam Hồn Hoàn (hạ) Miễn phí
561 Chương 561: Chương 200:. Hỗ trợ lẫn nhau, Tuyết Vũ Cực Băng Vực (thượng) Miễn phí
566 Chương 566: : Đế Kiếm Đế Chưởng Đế Hàn Thiên!(Hạ) Miễn phí
567 Chương 567: Chương 202:Hình người hồn đạo khí (Thượng) Miễn phí
568 Chương 568: Chương 202:. Hình người hồn đạo khí ( trung ) Miễn phí
569 Chương 569: Chương 202:. Hình người hồn đạo khí (hạ) Miễn phí
570 Chương 570: Chương 203:. Quỷ Kiến Sầu Miễn phí
572 Chương 572: Chương 204:. Kiếm Si Lĩnh Vực: tịch (thượng) Miễn phí
573 Chương 573: Chương 204:. Kiếm Si Lĩnh Vực: Tịch (Trung) Miễn phí
576 Chương 576: Chương 205:. Lừa đảo ( trung ) Miễn phí
578 Chương 578: Chương 206:. Hạt Hổ Đấu La (thượng) Miễn phí
579 Chương 579: Chương 206:. Hạt Hổ Đấu La ( trung ) Miễn phí
580 Chương 580: Chương 206:. Hạt Hổ Đấu La (hạ) Miễn phí
581 Chương 581: Chương 207:. Đánh cuộc chiến (thượng) Miễn phí
582 Chương 582: Chương 207:. Đánh cuộc chiến ( trung ) Miễn phí
583 Chương 583: Chương 207:. Đánh cuộc chiến (hạ) Miễn phí
584 Chương 584: Chương 208:. Hắc bạch song thánh long (thượng) Miễn phí
585 Chương 585: Chương 208:. Hắc bạch Song Thánh Long ( trung ) Miễn phí
586 Chương 586: Chương 208:. Hắc bạch Song Thánh Long (hạ) Miễn phí
587 Chương 587: Chương 209:. Vương Thu Nhi (thượng) Miễn phí
589 Chương 589: Chương 209:. Vương Thu Nhi ( trung ) Miễn phí
591 Chương 591: Chương 210:. Hải Thần Hồ thượng Hải Thần duyên? Miễn phí
592 Chương 592: Chương 211:. Hải Thần duyên tương thân đại hội (thượng) Miễn phí
593 Chương 593: Chương 211:. Hải Thần duyên tương thân đại hội ( trung ) Miễn phí
594 Chương 594: Chương 211:. Hải Thần duyên tương thân đại hội (hạ) Miễn phí
595 Chương 595: Chương 212:. Tỉnh táo tương tích (thượng) Miễn phí
596 Chương 596: Chương 212:. Tỉnh táo tương tích ( trung ) Miễn phí
597 Chương 597: Chương 212:. Tỉnh táo tương tích (hạ) Miễn phí
598 Chương 598: Chương 213:. Tuyết Nữ mị lực (thượng) Miễn phí
599 Chương 599: Chương 213:. Tuyết Nữ mị lực ( trung ) Miễn phí
600 Chương 600: Chương 213:. Tuyết Nữ mị lực (hạ) Miễn phí
601 Chương 601: Chương 214:. Vừa gặp đã thương, hai thấy chung tình (thượng) Miễn phí
602 Chương 602: Chương 214:. Vừa gặp đã thương, hai thấy chung tình ( trung ) Miễn phí
604 Chương 604: Chương 215:. Có tên khốn kiếp, thật tốt a! (thượng) Miễn phí
608 Chương 608: Chương 216:. Duyên định tam sinh ( trung ) Miễn phí
610 Chương 610: Chương 217:. Có trò hay nhìn nga Miễn phí
611 Chương 611: Chương 218:. Ngươi là của ta đồ ngốc (thượng) Miễn phí
612 Chương 612: Chương 218:. Ngươi là của ta đồ ngốc ( trung ) Miễn phí
614 Chương 614: Chương 219:. Toàn diện áp chế (thượng) Miễn phí
615 Chương 615: Chương 219:. Toàn diện áp chế ( trung ) Miễn phí
616 Chương 616: Chương 219:. Toàn diện áp chế (hạ) Miễn phí
618 Chương 618: Chương 220:. Nữ thần ở bên người ( trung ) Miễn phí
620 Chương 620: Chương 221:. Hải Thần Các Chủ người thừa kế tiếp theo (thượng) Miễn phí
624 Chương 624: Chương 222:. Hai cái nữ thần? ( trung ) Miễn phí
625 Chương 625: Chương 222:. Hai cái nữ thần? (hạ) Miễn phí
626 Chương 626: Chương 223:. Gần sát (thượng) Miễn phí
631 Chương 631: ............... Miễn phí
639 Chương 639: Chương 228:. Bích Hải Linh Viên (thượng) Miễn phí
640 Chương 640: Chương 228:. Bích Hải Linh Viên ( trung ) Miễn phí
642 Chương 642: .......................... Miễn phí
644 Chương 644: Chương 228:. Bích Hải Linh Viên (hạ) Miễn phí
653 Chương 653: Chương 232:. Hoàng Kim Long thương (thượng) Miễn phí
654 Chương 654: Chương 232:. Hoàng Kim Long thương ( trung ) Miễn phí
655 Chương 655: Chương 232:. Hoàng Kim Long thương (hạ) Miễn phí
656 Chương 656: Chương 233:. Tà Hồn Sư Tam huynh đệ (thượng) Miễn phí
657 Chương 657: Chương 233:. Tà Hồn Sư Tam huynh đệ ( trung ) Miễn phí
658 Chương 658: Chương 233:. Tà Hồn Sư Tam huynh đệ (hạ) Miễn phí
659 Chương 659: Chương 234:. Lôi Thần Chi Nộ (thượng) Miễn phí
660 Chương 660: Chương 234:. Lôi Thần Chi Nộ ( trung ) Miễn phí
661 Chương 661: Chương 234:. Lôi Thần Chi Nộ (hạ) Miễn phí
662 Chương 662: Cứu viện, chạy trốn (Thượng) Miễn phí
663 Chương 663: Chương 235:. Cứu viện, đường chạy ( trung ) Miễn phí
664 Chương 664: Cứu viện, chạy trốn (Hạ) Miễn phí
665 Chương 665: Chương 236:. Vũ hồn dung hợp? Mệnh Vận Chi Long Ngâm (thượng) Miễn phí
666 Chương 666: Vũ hồn dung hợp? Mệnh Vận Chi Long Ngâm(Trung) Miễn phí
667 Chương 667: Vũ hồn dung hợp? Mệnh Vận Chi Long Ngâm(Hạ) Miễn phí
668 Chương 668: Chương 237:. Lang viên chi tam vi nhất thể (thượng) Miễn phí
669 Chương 669: Chương 237:. Lang viên chi tam vi nhất thể( trung ) Miễn phí
670 Chương 670: Chương 237:. Lang viên chi tam vi nhất thể (hạ) Miễn phí
671 Chương 671: Chương 239:. Ta tin tưởng hắn (thượng) Miễn phí
672 Chương 672: Chương 239:. Ta tin tưởng hắn ( trung ) Miễn phí
673 Chương 673: Cùng sinh cùng tử Miễn phí
674 Chương 674: Chương 239:. Ta tin tưởng hắn (hạ) Miễn phí
675 Chương 675: Chương 240:. Ba cái giống nhau như đúc Hồn Cốt (thượng) Miễn phí
676 Chương 676: Chương 240:. Ba cái giống nhau như đúc Hồn Cốt ( trung ) Miễn phí
677 Chương 677: Chương 240:. Ba cái giống nhau như đúc Hồn Cốt(Hạ) Miễn phí
678 Chương 678: Chấn Thiên Hống cùng Ngân Anh Thú Miễn phí
679 Chương 679: Đệ ngũ hồn hoàn!(Thượng) Miễn phí
680 Chương 680: Chương 242:. Thứ năm Hồn Hoàn! ( trung ) Miễn phí
681 Chương 681: Chương 242:. Đệ Ngũ Hồn Hoàn! (hạ) Miễn phí
682 Chương 682: Chương 243:. Đại biểu Đường Môn xuất chiến? (thượng) Miễn phí
683 Chương 683: Chương 243:. Đại biểu Đường Môn xuất chiến? ( trung ) Miễn phí
684 Chương 684: Chương 243:. Đại biểu Đường Môn xuất chiến? (hạ) Miễn phí
685 Chương 685: Chương 244:. Thu Nhi, ta cũng không phải là người thê dệt chuyện này(thượng) Miễn phí
686 Chương 686: Chương 244:. Thu Nhi, ta cũng không phải là người hay thêu dệt chuyện ( trung Miễn phí
687 Chương 687: Chương 244:. Thu Nhi, ta cũng không phải là người hay thêu dệt chuyện (hạ) Miễn phí
688 Chương 688: Chương 245:. Đường Môn lớn mạnh Miễn phí
689 Chương 689: hồn đạo đường thành hình (Thượng) Miễn phí
690 Chương 690: Tuyệt thế Đường môn hồn đạo đường thành hình ( Trung ) Miễn phí
691 Chương 691: Chương 246:. Hồn Đạo Đường thành hình (hạ) Miễn phí
692 Chương 692: Chương 247:. Không ngừng lớn mạnh Đường Môn (thượng) Miễn phí
693 Chương 693: Không ngừng lớn mạnh Đường môn (Trung) Miễn phí
694 Chương 694: Chương 247:. Không ngừng lớn mạnh Đường Môn ( trung ) Miễn phí
695 Chương 695: Chương 247:. Không ngừng lớn mạnh Đường Môn (hạ) Miễn phí
696 Chương 696: Chương 248:. Mới cũ chiến đội cùng mới quy tắc (thượng) Miễn phí
697 Chương 697: Chương 248:. Mới cũ chiến đội cùng mới quy tắc ( trung ) Miễn phí
698 Chương 698: Chương 248:. Mới cũ chiến đội cùng mới quy tắc (hạ) Miễn phí
699 Chương 699: Chương 249:. Cường hãn Vương Đông Nhi (thượng) Miễn phí
700 Chương 700: Chương 249:. Cường hãn Vương Đông Nhi ( trung ) Miễn phí
701 Chương 701: Chương 249:. Cường hãn Vương Đông Nhi (hạ) Miễn phí
702 Chương 702: Chương 250:. Hoắc Vũ Hạo vs Vương Thu Nhi (thượng) Miễn phí
703 Chương 703: Chương 250:. Hoắc Vũ Hạo vs Vương Thu Nhi ( trung ) Miễn phí
704 Chương 704: Chương 250:. Hoắc Vũ Hạo vs Vương Thu Nhi (hạ) Miễn phí
705 Chương 705: Chương 251:. Ngươi bắt nạt ta! (thượng) Miễn phí
706 Chương 706: Chương 251:. Ngươi sẽ bắt nạt ta! ( trung ) Miễn phí
707 Chương 707: Chương 251:. Ngươi sẽ bắt nạt ta! (hạ) Miễn phí
708 Chương 708: Chương 252:. Thứ hai Hồn Linh Miễn phí
709 Chương 709: Chương 253:. Tương Tư Đoạn Trường Thảo (thượng) Miễn phí
710 Chương 710: chương253 Tương Tư Đoạn Trường Thảo ( trung ) Miễn phí
711 Chương 711: Chương 253:. Tương Tư Đoạn Trường Thảo (hạ) Miễn phí
712 Chương 712: Chương 254:. Xâm lấn không phận? (thượng) Miễn phí
713 Chương 713: Chương 254:. Xâm lấn không phận? ( trung ) Miễn phí
714 Chương 714: Chương 254:. Xâm lấn không phận? (hạ) Miễn phí
715 Chương 715: Chương 255:. Lạc Nhật Sâm Lâm (thượng) Miễn phí
716 Chương 716: Chương 255:. Lạc Nhật Sâm Lâm ( trung ) Miễn phí
717 Chương 717: Chương 255:. Lạc Nhật Sâm Lâm (hạ) Miễn phí
718 Chương 718: Chương 256:. Băng hỏa phá độc chướng (thượng) Miễn phí
719 Chương 719: Chương 256:. Băng hỏa phá độc chướng ( trung ) Miễn phí
720 Chương 720: Chương 256:. Băng hỏa phá độc chướng (hạ) Miễn phí
721 Chương 721: Chương 257:. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa (9000 chữ cầu phiếu đề cử ) Miễn phí
722 Chương 722: Chương 258:. Nhân gian Tiên Cảnh (thượng) Miễn phí
723 Chương 723: Chương 258:. Nhân gian Tiên Cảnh ( trung ) Miễn phí
724 Chương 724: Chương 258:. Nhân gian Tiên Cảnh (hạ) Miễn phí
725 Chương 725: Chương 259:. U U (4000 chữ đại chương ) Miễn phí
726 Chương 726: Chương 260:. Song đồng (thượng) Miễn phí
727 Chương 727: Chương 260:. Song đồng ( trung ) Miễn phí
728 Chương 728: Chương 260:. Song đồng (hạ) Miễn phí
729 Chương 729: Chương 261:. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ khảo nghiệm (thượng) Miễn phí
730 Chương 730: Chương 261:. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ khảo nghiệm ( trung ) Miễn phí
731 Chương 731: Chương 261:. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ khảo nghiệm (hạ) Miễn phí
732 Chương 732: Chương 262:. Khí phách trắc lậu a! Tuyết Đế (thượng) Miễn phí
733 Chương 733: Chương 262:. Khí phách trắc lậu a! Tuyết Đế ( trung ) Miễn phí
734 Chương 734: Chương 262:. Khí phách trắc lậu a! Tuyết Đế (hạ) Miễn phí
735 Chương 735: Chương 263:. Đường Tam tổ tiên (thượng) Miễn phí
736 Chương 736: Chương 263:. Đường Tam tổ tiên ( trung ) Miễn phí
737 Chương 737: Chương 263:. Đường Tam tổ tiên (hạ) Miễn phí
738 Chương 738: Chưởng 264 nóng bỏng tâm huyết, thời khắc sinh tử (thượng) Miễn phí
739 Chương 739: nóng bỏng tâm huyết, thời khắc sinh tử ( trung ) Miễn phí
741 Chương 741: Chương 265:. Kiên cường Đông Nhi (thượng) Miễn phí
752 Chương 752: Chương 269:. Cường hãn tinh thần lực ( trung ) Miễn phí
755 Chương 755: Minh đô dự thi! ( trung ) Miễn phí
760 Chương 760: Chương 272:. Đường Nhã (thượng) Miễn phí
761 Chương 761: Chương 272:. Đường Nhã ( trung ) Miễn phí
780 Chương 780: Chương 279:. Dự thi người tàn tật? ( trung ) Miễn phí
781 Chương 781: Chương 279:. Dự thi người tàn tật? (hạ) Miễn phí
784 Chương 784: Chương 281:. Người nào giết hắn rồi ta gả cho người đó! ( trung ) Miễn phí
786 Chương 786: Chương 282:. Nam Thu Thu cùng Nam Thủy Thủy (thượng) Miễn phí
787 Chương 787: Chương 282:. Nam Thu Thu cùng Nam Thủy Thủy ( trung ) Miễn phí
788 Chương 788: Chương 282:. Nam Thu Thu cùng Nam Thủy Thủy (hạ) Miễn phí
789 Chương 789: Chương 284:. Thất vị nhất thể tổ hợp kỹ (thượng) Miễn phí
790 Chương 790: Chương 284:. Thất vị nhất thể tổ hợp kỹ ( trung ) Miễn phí
791 Chương 791: Chương 284:. Thất vị nhất thể tổ hợp kỹ (hạ) Miễn phí
793 Chương 793: Chương 285:. Sử Lai Khắc chiến đội tiến bộ (thượng) Miễn phí
798 Chương 798: Chương 285:. Sử Lai Khắc chiến đội tiến bộ (hạ) Miễn phí
799 Chương 799: Chương 286:. Một cuộc so tài khác (thượng) Miễn phí
800 Chương 800: Chương 286:. Một cuộc so tài khác ( trung ) Miễn phí
801 Chương 801: Chương 286:. Một cuộc so tài khác (hạ) Miễn phí
802 Chương 802: Ngây ngô dự thi Miễn phí
803 Chương 803: Hung lệ thiên tài hồn đạo sư (thượng) Miễn phí
804 Chương 804: Chương 288:. Hung lệ thiên tài Hồn Đạo Sư ( trung ) Miễn phí
805 Chương 805: Hung lệ thiên tài hồn đạo sư ( hạ ) Miễn phí
806 Chương 806: Chương 289:. Chiến lược tính buông tha cho? (thượng) Miễn phí
807 Chương 807: Chương 289:. Chiến lược tính buông tha cho? ( trung ) Miễn phí
808 Chương 808: Chương 290:. Đối trận! Nhật Nguyệt chiến đội (thượng) Miễn phí
809 Chương 809: Chương 290:. Đối trận! Nhật Nguyệt chiến đội ( trung ) Miễn phí
810 Chương 810: Chương 290:. Đối trận! Nhật Nguyệt chiến đội (hạ) Miễn phí
811 Chương 811: Chương 291:. Vương Đông Nhi thứ năm hồn kỹ (thượng) Miễn phí
812 Chương 812: Chương 291:. Vương Đông Nhi thứ năm hồn kỹ ( trung ) Miễn phí
813 Chương 813: Chương 291:. Vương Đông Nhi thứ năm hồn kỹ (hạ) Miễn phí
814 Chương 814: Chương 292:. Trăm mét Kinh Hồng (thượng) Miễn phí
815 Chương 815: Chương 292:. Trăm mét Kinh Hồng ( trung ) Miễn phí
816 Chương 816: Chương 292:. Trăm mét Kinh Hồng (hạ) Miễn phí
817 Chương 817: Chương 293:. Càng thêm đáng sợ Tiếu Hồng Trần (thượng) Miễn phí
818 Chương 818: Chương 293:. Càng thêm đáng sợ Tiếu Hồng Trần ( trung ) Miễn phí
819 Chương 819: Chương 293:. Càng thêm đáng sợ Tiếu Hồng Trần (hạ) Miễn phí
820 Chương 820: Chương 294:. Thức tỉnh! Vương Đông Nhi Miễn phí
821 Chương 821: Chương 295:. Nhóm bảng khắc đao (thượng) Miễn phí
822 Chương 822: Chương 295:. Nhóm bảng khắc đao ( trung ) Miễn phí
823 Chương 823: Chương 295:. Nhóm bảng khắc đao (hạ) Miễn phí
824 Chương 824: Chương 296:. Minh Ngọc tông (thượng) Miễn phí
825 Chương 825: Chương 296:. Minh Ngọc tông ( trung ) Miễn phí
826 Chương 826: Chương 296:. Minh Ngọc tông (hạ) Miễn phí
827 Chương 827: Chương 297:. Hấp Huyết Biên Bức vũ hồn (thượng) Miễn phí
828 Chương 828: Chương 297:. Hấp Huyết Biên Bức vũ hồn ( trung ) Miễn phí
829 Chương 829: Chương 297:. Hấp Huyết Biên Bức vũ hồn (hạ) Miễn phí
830 Chương 830: Chương 298:. Ngụy! Vũ hồn chân thân (thượng) Miễn phí
831 Chương 831: Chương 298:. Ngụy! Vũ hồn chân thân ( trung ) Miễn phí
832 Chương 832: Chương 298:. Ngụy! Vũ hồn chân thân (hạ) Miễn phí
833 Chương 833: Chương 299:. Khủng Cụ Chi Nhãn (thượng) Miễn phí
834 Chương 834: Chương 299:. Khủng Cụ Chi Nhãn ( trung ) Miễn phí
835 Chương 835: Chương 299:. Khủng Cụ Chi Nhãn Miễn phí
836 Chương 836: Chương 300:. Phá Minh Ngọc! Miễn phí
837 Chương 837: Chương 300:. Phá Minh Ngọc! ( trung ) Miễn phí
838 Chương 838: Chương 300:. Phá Minh Ngọc! (hạ) Miễn phí
839 Chương 839: Đối kháng hồn đạo thi đấu! Miễn phí
840 Chương 840: Chương 302:. Huyết ngưng khắc đao Cao Đại Lâu (thượng) Miễn phí
841 Chương 841: Chương 302:. Huyết ngưng khắc đao Cao Đại Lâu ( trung ) Miễn phí
842 Chương 842: Chương 302:. Huyết ngưng khắc đao Cao Đại Lâu (hạ) Miễn phí
843 Chương 843: Chương 303:. Rượu, môi giới, hóa băng (thượng) Miễn phí
844 Chương 844: Chương 303:. Rượu, môi giới, Hóa Băng ( trung ) Miễn phí
845 Chương 845: Chương 303:. Rượu, môi giới, hóa băng(hạ) Miễn phí
846 Chương 846: Chương 304:. Cường thế gặt hái Vương Thu Nhi (thượng) Miễn phí
847 Chương 847: Chương 304:. Cường thế gặt hái Vương Thu Nhi ( trung ) Miễn phí
848 Chương 848: Chương 304:. Cường thế gặt hái Vương Thu Nhi (hạ) Miễn phí
849 Chương 849: Chương 305:. Đe dọa cường địch vào đoàn chiến (thượng) Miễn phí
850 Chương 850: Chương 305:. Đe dọa cường địch vào đoàn chiến ( trung ) Miễn phí
851 Chương 851: Chương 305:. Đe dọa cường địch vào đoàn chiến (hạ) Miễn phí
852 Chương 852: Chương 306:. Đẹp mắt băng hoa hóa khải tới (thượng) Miễn phí
853 Chương 853: Chương 306:. Đẹp mắt băng hoa hóa khải tới ( trung ) Miễn phí
854 Chương 854: Chương 306:. Đẹp mắt băng hoa hóa khải tới (hạ) Miễn phí
855 Chương 855: Chương 307:. Cuối cùng va chạm (thượng) Miễn phí
856 Chương 856: Chương 307:. Cuối cùng va chạm ( trung ) Miễn phí
857 Chương 857: Chương 307:. Cuối cùng va chạm (hạ) Miễn phí
858 Chương 858: Chương 308:. Hồn đạo cuộc thi lục cường Miễn phí
859 Chương 859: Chương 309:. Đối đổ Hắc Ám Thanh Long (thượng) Miễn phí
860 Chương 860: Chương 309:. Đối đổ Hắc Ám Thanh Long ( trung ) Miễn phí
861 Chương 861: Chương 309:. Đối đổ Hắc Ám Thanh Long (hạ) Miễn phí
862 Chương 862: Chương 310:. Tài Quyết Chưởng Khống Chi Thuẫn (thượng) Miễn phí
863 Chương 863: Chương 310:. Tài Quyết Chưởng Khống Chi Thuẫn ( trung ) Miễn phí
864 Chương 864: Chương 310:. Tài Quyết Chưởng Khống Chi Thuẫn (hạ) Miễn phí
865 Chương 865: Chương 311:. Hoắc Vũ Hạo thứ ba vũ hồn (thượng) Miễn phí
866 Chương 866: Chương 311:. Hoắc Vũ Hạo thứ ba vũ hồn ( trung ) Miễn phí
867 Chương 867: Chương 311:. Hoắc Vũ Hạo thứ ba vũ hồn (hạ) Miễn phí
868 Chương 868: Chương 312:. Vong linh thế giới (thượng) Miễn phí
869 Chương 869: Chương 312:. Vong linh thế giới ( trung ) Miễn phí
870 Chương 870: Chương 312:. Vong linh thế giới (hạ) Miễn phí
871 Chương 871: Chương 313:. Thu đông tranh phong (thượng) Miễn phí
872 Chương 872: Chương 313:. Thu đông tranh phong ( trung ) Miễn phí
873 Chương 873: Chương 313:. Thu đông tranh phong (hạ) Miễn phí
874 Chương 874: Chương 314:. Bát cường rút thăm (thượng) Miễn phí
875 Chương 875: Chương 314:. Bát cường rút thăm ( trung ) Miễn phí
876 Chương 876: Chương 314:. Bát cường rút thăm (hạ) Miễn phí
877 Chương 877: Chương 315:. Bát cường chiến bắt đầu! Miễn phí
878 Chương 878: Chương 316:. Một người chiến đội (thượng) Miễn phí
879 Chương 879: Chương 316:. Một người chiến đội ( trung ) Miễn phí
880 Chương 880: Chương 316:. Một người chiến đội (hạ) Miễn phí
881 Chương 881: Chương 317:. Thái Dương tắm rửa, Hoàng Kim Long nữ (thượng) Miễn phí
882 Chương 882: Chương 317:. Thái Dương tắm rửa, Hoàng Kim Long nữ ( trung ) Miễn phí
883 Chương 883: Chương 317:. Thái Dương tắm rửa, Hoàng Kim Long nữ (hạ) Miễn phí
884 Chương 884: Huyết mạch thuần khiết Lam Điện Bá Vương Long (thượng) Miễn phí
885 Chương 885: Huyết mạch thuần khiết Lam Điện Bá Vương Long ( trung ) Miễn phí
886 Chương 886: Huyết mạch thuần khiết Lam Điện Bá Vương Long (hạ) Miễn phí
887 Chương 887: Chương 319:. Đường Môn VS Bản Thể Tông (thượng) Miễn phí
888 Chương 888: Chương 319:. Đường Môn VS Bản Thể Tông ( trung ) Miễn phí
889 Chương 889: Chương 319:. Đường Môn VS Bản Thể Tông (hạ) Miễn phí
890 Chương 890: Chương 320:. Thiên biến vạn hóa Hoắc Vũ Hạo! (thượng) Miễn phí
891 Chương 891: Chương 320:. Thiên biến vạn hóa Hoắc Vũ Hạo! ( trung ) Miễn phí
892 Chương 892: Chương 320:. Thiên biến vạn hóa Hoắc Vũ Hạo! (hạ) Miễn phí
893 Chương 893: Chương 321:. Bản Thể Tông mạnh nhất đội viên (thượng) Miễn phí
894 Chương 894: Chương 321:. Bản Thể Tông mạnh nhất đội viên ( trung ) Miễn phí
895 Chương 895: Bản Thể tông cực mạnh đội viên ( hạ ) Miễn phí
896 Chương 896: Chương 322:. Diêm Vương Thiếp Miễn phí
897 Chương 897: Chương 323:. Huyền Vũ chi vực (thượng) Miễn phí
898 Chương 898: Chương 323:. Huyền Vũ Chi Vực ( trung ) Miễn phí
899 Chương 899: Chương 323:. Huyền Vũ Chi Vực (hạ) Miễn phí
900 Chương 900: Chương 324:. Đoàn chiến, Đường Môn VS Tuyết Ma Tông (thượng) Miễn phí
901 Chương 901: Đoàn chiến, Đường Môn VS Tuyết Ma tông ( trung) Miễn phí
902 Chương 902: Chương 324:. Đoàn chiến, Đường Môn VS Tuyết Ma Tông (hạ) Miễn phí
903 Chương 903: Nháy mắt bùng nổ chi thắng (thượng) Miễn phí
904 Chương 904: Chương 325:. Trong nháy mắt bộc phát chi thắng ( trung ) Miễn phí
905 Chương 905: Nháy mắt bùng nổ chi thắng ( hạ ) Miễn phí
906 Chương 906: Chương 326:. Trời u ám thế cục (thượng) Miễn phí
907 Chương 907: Chương 326:. Trời u ám thế cục (hạ) Miễn phí
908 Chương 908: Chương 327:. Vòng bán kết! (thượng) Miễn phí
909 Chương 909: Chương 327:. Vòng bán kết! ( trung ) Miễn phí
910 Chương 910: Chương 327:. Vòng bán kết! (hạ) Miễn phí
911 Chương 911: Chương 328:. Song long tỷ thí (thượng) Miễn phí
912 Chương 912: Chương 328:. Song long tỷ thí ( trung ) Miễn phí
913 Chương 913: Chương 328:. Song long tỷ thí (hạ) Miễn phí
914 Chương 914: Chương 329:. Trước thời hạn tiến hành trận chung kết! Miễn phí
915 Chương 915: Chương 330:. Long Hoàng Phá Tà Liệt (thượng) Miễn phí
916 Chương 916: Chương 330:. Long Hoàng Phá Tà Liệt ( trung ) Miễn phí
917 Chương 917: Chương 330:. Long Hoàng Phá Tà Liệt (hạ) Miễn phí
918 Chương 918: Chương 331:. Long Hoàng Chấn Vực Giới (thượng) Miễn phí
919 Chương 919: Chương 331:. Long Hoàng Chấn Vực Giới ( trung ) Miễn phí
920 Chương 920: Chương 331:. Long Hoàng Chấn Vực Giới (hạ) Miễn phí
921 Chương 921: Chương 332:. Tiểu Nhã, ta có chút lãnh (thượng) Miễn phí
922 Chương 922: Chương 332:. Tiểu Nhã, ta có chút lãnh ( trung ) Miễn phí
923 Chương 923: Chương 332:. Tiểu Nhã, ta có chút lãnh (hạ) Miễn phí
924 Chương 924: Chương 333:. Tứ đại Tà Hồn Sư (thượng) Miễn phí
925 Chương 925: Chương 333:. Tứ đại Tà Hồn Sư ( trung ) Miễn phí
926 Chương 926: Chương 333:. Tứ đại Tà Hồn Sư ( hạ ) Miễn phí
927 Chương 927: Đường Môn che dấu chiến thuật (thượng) Miễn phí
928 Chương 928: Đường Môn che dấu chiến thuật (trung) Miễn phí
929 Chương 929: Đường Môn che dấu chiến thuật (hạ) Miễn phí
930 Chương 930: Chương 335:. Tử Kim biến thân (thượng) Miễn phí
931 Chương 931: Tử Kim biến thân ( trung ) Miễn phí
932 Chương 932: Chương 335:. Tử Kim biến thân (hạ) Miễn phí
933 Chương 933: băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo Miễn phí
934 Chương 934: Tử Kim Điệp Long Biến (thượng) Miễn phí
935 Chương 935: Tử Kim Điệp Long Biến (trung) Miễn phí
936 Chương 936: Chương 337:. Tử Kim Điệp Long Biến (hạ) Miễn phí
937 Chương 937: Chương 338:. Quất Tử nhắc nhở (thượng) Miễn phí
938 Chương 938: Chương 338:. Quất Tử nhắc nhở ( trung ) Miễn phí
939 Chương 939: Chương 338:. Quất Tử nhắc nhở ( hạ ) Miễn phí
940 Chương 940: Chương 339:. Đại màn kéo ra ( thượng ) Miễn phí
941 Chương 941: Chương 339:. Đại màn kéo ra ( trung ) Miễn phí
942 Chương 942: Chương 339:. Đại màn kéo ra ( hạ ) Miễn phí
943 Chương 943: Chương 340:. Nhật Nguyệt Thần Châm ( thượng ) Miễn phí
944 Chương 944: Chương 340:. Nhật Nguyệt Thần Châm ( trung ) Miễn phí
945 Chương 945: Chương 340:. Nhật Nguyệt Thần Châm ( hạ ) Miễn phí
946 Chương 946: Chương 341:. Long Hoàng, Thao Thiết, bản thể ( thượng ) Miễn phí
947 Chương 947: Chương 341:. Long Hoàng, Thao Thiết, bản thể ( trung ) Miễn phí
948 Chương 948: Chương 341:. Long Hoàng, Thao Thiết, bản thể ( hạ ) Miễn phí
949 Chương 949: Chương 342:. Hoàng Kim Điệp Long Biến ( thượng ) Miễn phí
950 Chương 950: Chương 342:. Hoàng Kim Điệp Long Biến ( trung ) Miễn phí
951 Chương 951: Chương 342:. Hoàng Kim Điệp Long Biến ( hạ ) Miễn phí
952 Chương 952: Chương 343:. Rất nhiều, rất nhiều a! Miễn phí
953 Chương 953: Chương 344:. Hoàng cung pháo đài ( thượng ) Miễn phí
954 Chương 954: Chương 344:. Hoàng cung pháo đài ( trung ) Miễn phí
955 Chương 955: Chương 344:. Hoàng cung pháo đài ( hạ ) Miễn phí
956 Chương 956: Chương 345:. Hương bánh trái ( thượng ) Miễn phí
957 Chương 957: Chương 345:. Hương bánh trái ( trung ) Miễn phí
958 Chương 958: Chương 345:. Hương bánh trái ( hạ ) Miễn phí
959 Chương 959: Chương 346:. Chạy đua cùng thời gian ( thượng ) Miễn phí
960 Chương 960: Chương 346:. Chạy đua cùng thời gian ( trung ) Miễn phí
961 Chương 961: Chương 346:. Chạy đua cùng thời gian ( hạ ) Miễn phí
962 Chương 962: Chương 347:. So đấu! Ra biên ( thượng ) Miễn phí
963 Chương 963: Chương 347:. So đấu! Ra biên ( trung ) Miễn phí
964 Chương 964: Chương 347:. So đấu! Ra biên ( hạ ) Miễn phí
965 Chương 965: Chương 348:. Tiến vào trận chung kết ( thượng ) Miễn phí
966 Chương 966: Chương 348:. Tiến vào trận chung kết ( trung ) Miễn phí
967 Chương 967: Chương 348:. Tiến vào trận chung kết ( hạ ) Miễn phí
968 Chương 968: Chương 349:. Thần thánh thiên sứ ( thượng ) Miễn phí
969 Chương 969: Chương 349:. Thần thánh thiên sứ ( trung ) Miễn phí
970 Chương 970: Chương 349:. Thần thánh thiên sứ ( hạ ) Miễn phí
971 Chương 971: Chương 350:. Cắn nuốt thiên sứ Miễn phí
972 Chương 972: Chương 351:. Kinh khủng nổ lớn! ( thượng ) Miễn phí
973 Chương 973: Chương 351:. Kinh khủng nổ lớn! ( trung ) Miễn phí
975 Chương 975: Chương 351:. Kinh khủng nổ lớn! ( hạ ) Miễn phí
976 Chương 976: Chương 352:. Nghi thức tế lễ ( thượng ) Miễn phí
977 Chương 977: Chương 352:. Nghi thức tế lễ ( trung ) Miễn phí
978 Chương 978: Chương 352:. Nghi thức tế lễ ( hạ ) Miễn phí
979 Chương 979: Chương 353:. Càn Khôn Vấn Tình Cốc ( thượng ) Miễn phí
980 Chương 980: Chương 353:. Càn Khôn Vấn Tình Cốc ( trung ) Miễn phí
981 Chương 981: Chương 353:. Càn Khôn Vấn Tình Cốc ( hạ ) Miễn phí
982 Chương 982: Chương 354:. Ngươi có yêu người sao? ( thượng ) Miễn phí
983 Chương 983: Chương 354:. Ngươi có người yêu sao? ( trung ) Miễn phí
984 Chương 984: Chương 354:. Ngươi có người yêu sao? ( hạ ) Miễn phí
985 Chương 985: Chương 355:. Thật lòng vô địch ( thượng ) Miễn phí
986 Chương 986: Chương 355:. Thật lòng vô địch ( trung ) Miễn phí
987 Chương 987: Chương 355:. Thật lòng vô địch ( hạ ) Miễn phí
988 Chương 988: Chương 356:. Mạo hiểm, mạo hiểm ( thượng ) Miễn phí
989 Chương 989: Chương 356:. Mạo hiểm, mạo hiểm ( trung ) Miễn phí
990 Chương 990: Chương 356:. Mạo hiểm, mạo hiểm ( hạ ) Miễn phí
991 Chương 991: Chương 357:. Thiên Mộng Lĩnh Vực Miễn phí
992 Chương 992: Chương 358:. Độ sâu mạo hiểm dĩ nhiên là. . . ( thượng ) Miễn phí
993 Chương 993: Chương 358:. Độ sâu mạo hiểm dĩ nhiên là. . . ( trung ) Miễn phí
994 Chương 994: Chương 358:. Độ sâu mạo hiểm dĩ nhiên là... ( hạ ) Miễn phí
995 Chương 995: Chương 359:. Cứu phụ! ( thượng ) Miễn phí
996 Chương 996: Chương 359:. Cứu phụ! ( trung ) Miễn phí
997 Chương 997: Chương 359:. Cứu phụ! ( hạ ) Miễn phí
998 Chương 998: Chương 360:. Vì cứu vớt trung nghĩa, ta nguyện ý! ( thượng ) Miễn phí
999 Chương 999: Chương 360:. Vì cứu vớt trung nghĩa, ta nguyện ý! ( trung ) Miễn phí
1000 Chương 1000: Chương 360:. Vì cứu vớt trung nghĩa, ta nguyện ý! ( hạ ) Miễn phí
1001 Chương 1001: Chương 361:. Hắn là kỳ tích sáng lập người? ( thượng ) Miễn phí
1002 Chương 1002: Chương 361:. Hắn là kỳ tích sáng lập người? ( trung ) Miễn phí
1003 Chương 1003: Chương 361:. Hắn là kỳ tích sáng lập người? ( hạ ) Miễn phí
1004 Chương 1004: Chương 362:. Thật lòng đại mạo hiểm! ( thượng ) Miễn phí
1005 Chương 1005: Chương 362:. Thật lòng đại mạo hiểm! ( trung ) Miễn phí
1006 Chương 1006: Chương 362:. Thật lòng đại mạo hiểm! ( hạ ) Miễn phí
1007 Chương 1007: Chương 363:. Nhưng là, ta không cần , ta yêu ngươi ( thượng ) Miễn phí
1008 Chương 1008: Chương 363:. Nhưng là, ta không cần , ta yêu ngươi ( trung ) Miễn phí
1009 Chương 1009: Chương 363:. Nhưng là, ta không cần , ta yêu ngươi ( hạ ) Miễn phí
1010 Chương 1010: Đỉnh băng tuyệt địa Miễn phí
1011 Chương 1011: Chương 365:. Vì hạnh phúc mà chiến! ( thượng ) Miễn phí
1012 Chương 1012: Chương 365:. Vì hạnh phúc mà chiến! ( trung ) Miễn phí
1013 Chương 1013: Chương 365:. Vì hạnh phúc mà chiến! ( hạ ) Miễn phí
1014 Chương 1014: Chương 366:. Đông Nhi, không nên chết! ( thượng ) Miễn phí
1015 Chương 1015: Chương 366:. Đông Nhi, không nên chết! ( trung ) Miễn phí
1016 Chương 1016: Chương 366:. Đông Nhi, không nên chết! ( hạ ) Miễn phí
1017 Chương 1017: Chương 367:. Đông Nhi ngủ say ( thượng ) Miễn phí
1018 Chương 1018: Chương 367:. Đông Nhi ngủ say ( trung ) Miễn phí
1019 Chương 1019: Chương 368:. Phát triển không ngừng Đường Môn ( thượng ) Miễn phí
1020 Chương 1020: Chương 368:. Phát triển không ngừng Đường Môn ( trung ) Miễn phí
1021 Chương 1021: Chương 368:. Phát triển không ngừng Đường Môn ( hạ ) Miễn phí
1022 Chương 1022: Chương 369:. Vũ Hạo xuất quan ( thượng ) Miễn phí
1023 Chương 1023: Chương 369:. Vũ Hạo xuất quan ( trung ) Miễn phí
1024 Chương 1024: Chương 369:. Vũ Hạo xuất quan ( hạ ) Miễn phí
1025 Chương 1025: Tư Đông Quyền, Niệm Đông Kiếm ( thượng ) Miễn phí
1026 Chương 1026: Tư Đông Quyền, Niệm Đông Kiếm ( trung ) Miễn phí
1027 Chương 1027: Tư Đông Quyền, Niệm Đông Kiếm ( hạ) Miễn phí
1028 Chương 1028: Chương 371:. Lên đường! Miễn phí
1029 Chương 1029: Chương 372:. Hành động bắt đầu ( thượng ) Miễn phí
1030 Chương 1030: Chương 372:. Hành động bắt đầu ( trung ) Miễn phí
1031 Chương 1031: Chương 372:. Hành động bắt đầu ( hạ ) Miễn phí
1032 Chương 1032: Chương 373:. Toàn diện phát động ( thượng ) Miễn phí
1033 Chương 1033: Chương 373:. Toàn diện phát động ( trung ) Miễn phí
1034 Chương 1034: Chương 373:. Toàn diện phát động ( hạ ) Miễn phí
1035 Chương 1035: Chương 374:. Hộ quốc chi thủ ( thượng ) Miễn phí
1037 Chương 1037: Chương 374:. Hộ quốc chi thủ ( trung ) Miễn phí
1038 Chương 1038: Chương 374:. Hộ quốc chi thủ ( hạ ) Miễn phí
1039 Chương 1039: Chương 375:. Nhật Thăng thành ( thượng ) Miễn phí
1040 Chương 1040: Chương 375:. Nhật Thăng thành ( trung ) Miễn phí
1041 Chương 1041: Chương 375:. Nhật Thăng thành ( hạ ) Miễn phí
1042 Chương 1042: Chương 376:. Vũ Hạo tam tuyệt ( thượng ) Miễn phí
1043 Chương 1043: Chương 376:. Vũ Hạo tam tuyệt ( trung ) Miễn phí
1044 Chương 1044: Chương 376:. Vũ Hạo tam tuyệt ( hạ ) Miễn phí
1045 Chương 1045: Chương 377:. Giải thoát, đầu mối, thủy lao ( thượng ) Miễn phí
1046 Chương 1046: Chương 377:. Giải thoát, đầu mối, thủy lao ( trung ) Miễn phí
1047 Chương 1047: Chương 377:. Giải thoát, đầu mối, thủy lao ( hạ ) Miễn phí
1048 Chương 1048: Chương 378:. Trời xanh có mắt, Kiếm Si thông suốt Miễn phí
1049 Chương 1049: Chương 379:. Mã Tiểu Đào ( thượng ) Miễn phí
1050 Chương 1050: Chương 379:. Mã Tiểu Đào ( trung ) Miễn phí
1051 Chương 1051: Chương 379:. Mã Tiểu Đào ( hạ ) Miễn phí
1052 Chương 1052: Chương 380:. Tỉnh lại! Tỷ tỷ! ( thượng ) Miễn phí
1053 Chương 1053: Chương 380:. Tỉnh lại! Tỷ tỷ! ( trung ) Miễn phí
1054 Chương 1054: Chương 380:. Tỉnh lại! Tỷ tỷ! ( hạ ) Miễn phí
1055 Chương 1055: Chương 381:. Bắt đầu hành động ( thượng ) Miễn phí
1056 Chương 1056: Chương 381:. Bắt đầu hành động ( trung ) Miễn phí
1057 Chương 1057: Chương 381:. Bắt đầu hành động ( hạ ) Miễn phí
1058 Chương 1058: Chương 382:. Toàn bộ phương vị bộc phát! ( thượng ) Miễn phí
1059 Chương 1059: Chương 382:. Toàn bộ phương vị bộc phát! ( trung ) Miễn phí
1060 Chương 1060: Chương 382:. Toàn bộ phương vị bộc phát! ( hạ ) Miễn phí
1061 Chương 1061: Chương 383:. Lao ra trùng vây ( thượng ) Miễn phí
1062 Chương 1062: Chương 383:. Lao ra trùng vây ( trung ) Miễn phí
1063 Chương 1063: Chương 383:. Lao ra trùng vây ( hạ ) Miễn phí
1064 Chương 1064: Chương 384:. Cứu vớt, Nam Thủy Thủy ( thượng ) Miễn phí
1065 Chương 1065: Chương 384:. Cứu vớt, Nam Thủy Thủy ( trung ) Miễn phí
1066 Chương 1066: Chương 384:. Cứu vớt, Nam Thủy Thủy ( hạ ) Miễn phí
1067 Chương 1067: Chương 385:. Thiên la địa võng Miễn phí
1068 Chương 1068: Chương 386:. Một ít bôi xinh đẹp màu vàng ( thượng ) Miễn phí
1071 Chương 1071: Chương 386:. Một ít bôi xinh đẹp màu vàng ( trung ) Miễn phí
1072 Chương 1072: Chương 386:. Một ít bôi xinh đẹp màu vàng ( hạ ) Miễn phí
1073 Chương 1073: Chương 387:. Thiêu đốt đi! Biển Tinh Thần ( thượng ) Miễn phí
1074 Chương 1074: Chương 387:. Thiêu đốt đi! Biển Tinh Thần ( trung ) Miễn phí
1075 Chương 1075: Chương 387:. Thiêu đốt đi! Biển Tinh Thần ( hạ ) Miễn phí
1076 Chương 1076: Chương 388:. Hiến tế! Đế Hoàng Thụy Thú ( thượng ) Miễn phí
1077 Chương 1077: Hiến tế ! Đế Hoàng Thụy Thú ( trung ) Miễn phí
1078 Chương 1078: Hiến tế ! Đế Hoàng Thụy Thú (hạ) Miễn phí
1081 Chương 1081: Chương 389:. Khắp nơi biến hóa ( thượng ) Miễn phí
1082 Chương 1082: Chương 389:. Khắp nơi biến hóa ( trung ) Miễn phí
1083 Chương 1083: Chương 389:. Khắp nơi biến hóa ( hạ ) Miễn phí
1084 Chương 1084: Chương 390:. Thức tỉnh, dung hợp, tà ma rừng rậm ( thượng ) Miễn phí
1085 Chương 1085: Chương 390:. Thức tỉnh, dung hợp, tà ma rừng rậm ( trung ) Miễn phí
1086 Chương 1086: Chương 390:. Thức tỉnh, dung hợp, tà ma rừng rậm ( hạ ) Miễn phí
1087 Chương 1087: Lửa tà bạo quân ( thượng) Miễn phí
1088 Chương 1088: Chương 391:. Hỏa Tà Bạo Quân ( trung ) Miễn phí
1089 Chương 1089: Chương 391:. Hỏa Tà Bạo Quân ( hạ ) Miễn phí
1090 Chương 1090: Hết khắc ! Tu La Chi Đồng sơ hiển uy ! Miễn phí
1091 Chương 1091: Chương 393:. Tà Đế cơn giận ( thượng ) Miễn phí
1092 Chương 1092: Tà Đế chi nộ ( trung ) Miễn phí
1093 Chương 1093: Tà Đế chi nộ (hạ) Miễn phí
1094 Chương 1094: Thú triều ! Thần thú ! ( thượng) Miễn phí
1095 Chương 1095: Thú triều ! Thần thú ! ( Trung ) Miễn phí
1096 Chương 1096: Thú triều ! Thần thú ! (hạ) Miễn phí
1097 Chương 1097: Mục lão ! Hoàng kim thụ ! ( thượng) Miễn phí
1098 Chương 1098: Mục lão ! Hoàng kim thụ ! ( trung ) Miễn phí
1099 Chương 1099: Mục lão ! Hoàng kim thụ ! (hạ) Miễn phí
1100 Chương 1100: Thao Thiết hàng lâm ( thượng) Miễn phí
1101 Chương 1101: Thao Thiết hàng lâm ( trung) Miễn phí
1102 Chương 1102: Thao Thiết hàng lâm (hạ) Miễn phí
1103 Chương 1103: Khổ chiến Thú triều ( thượng) Miễn phí
1104 Chương 1104: Khổ chiến Thú triều ( trung ) Miễn phí
1105 Chương 1105: Khổ chiến Thú triều (hạ) Miễn phí
1106 Chương 1106: Kinh khủng màu đỏ xạ tuyến ( thượng) Miễn phí
1107 Chương 1107: Kinh khủng màu đỏ xạ tuyến ( trung ) Miễn phí
1108 Chương 1108: Kinh khủng màu đỏ xạ tuyến (hạ) Miễn phí
1109 Chương 1109: Gian trá thương nhân Hiên Tử Văn? Miễn phí
1110 Chương 1110: Hùng Quân cùng vạn Yêu Vương ( thượng) Miễn phí
1111 Chương 1111: Hùng Quân cùng Vạn Yêu Vương (trung) Miễn phí
1112 Chương 1112: Hùng Quân cùng Vạn Yêu Vương (hạ) Miễn phí
1113 Chương 1113: Hung thú xuất chiến ( thượng) Miễn phí
1114 Chương 1114: hung thú xuất chiến (trung) Miễn phí
1115 Chương 1115: Hung thú xuất chiến (hạ) Miễn phí
1116 Chương 1116: Tiền Đa Đa cùng Tiên Lâm Nhi ( thượng) Miễn phí
1117 Chương 1117: Tiền Đa Đa cùng Tiên Lâm Nhi (trung) Miễn phí
1118 Chương 1118: Tiền Đa Đa cùng Tiên Lâm Nhi (hạ) Miễn phí
1119 Chương 1119: Vong Linh Đại Quân ( thượng) Miễn phí
1120 Chương 1120: Vong Linh Đại Quân (trung) Miễn phí
1121 Chương 1121: Vong Linh Đại Quân (hạ) Miễn phí
1122 Chương 1122: Điên cuồng thần thú ( thượng) Miễn phí
1123 Chương 1123: Điên cuồng thần thú (trung) Miễn phí
1124 Chương 1124: Điên cuồng thần thú (hạ) Miễn phí
1125 Chương 1125: Thuyết phục thần thú ( thượng) Miễn phí
1126 Chương 1126: Thuyết phục thần thú (trung) Miễn phí
1127 Chương 1127: Thuyết phục thần thú (hạ) Miễn phí
1128 Chương 1128: Hắn và chuyện xưa của nàng Miễn phí
1129 Chương 1129: Cùng thần thú trao đổi ( thượng) Miễn phí
1130 Chương 1130: Cùng thần thú trao đổi (trung) Miễn phí
1131 Chương 1131: Cùng thần thú trao đổi (hạ) Miễn phí
1132 Chương 1132: Long Vương trảo ( thượng) Miễn phí
1133 Chương 1133: Long Vương Trảo (trung) Miễn phí
1134 Chương 1134: Long Vương Trảo (hạ) Miễn phí
1135 Chương 1135: Hồn Linh thí nghiệm ! ( thượng) Miễn phí
1136 Chương 1136: Hồn Linh thí nghiệm ! (trung) Miễn phí
1137 Chương 1137: Hồn Linh thí nghiệm ! (hạ) Miễn phí
1138 Chương 1138: Truyện Linh Tháp ( thượng) Miễn phí
1139 Chương 1139: Truyện Linh Tháp (trung) Miễn phí
1140 Chương 1140: Truyện Linh Tháp (hạ) Miễn phí
1141 Chương 1141: Hắc Long nghịch lân ( thượng) Miễn phí
1142 Chương 1142: Hắc Long nghịch lân (trung) Miễn phí
1143 Chương 1143: Hắc Long nghịch lân (hạ) Miễn phí
1144 Chương 1144: Lại đến Lạc Nhật sâm lâm ( thượng) Miễn phí
1145 Chương 1145: Lại đến Lạc Nhật sâm lâm (trung) Miễn phí
1146 Chương 1146: Lại đến Lạc Nhật sâm lâm (hạ) Miễn phí
1147 Chương 1147: Bát Giác Huyền Băng Thảo Miễn phí
1148 Chương 1148: Đông Nhi , ta tới rồi ( thượng) Miễn phí
1149 Chương 1149: Đông Nhi , ta tới rồi (trung) Miễn phí
1150 Chương 1150: Đông Nhi , ta tới rồi (hạ) Miễn phí
1151 Chương 1151: Đông Nhi tỉnh? ( thượng) Miễn phí
1152 Chương 1152: Đông Nhi tỉnh? (trung) Miễn phí
1153 Chương 1153: Đông Nhi tỉnh? (hạ) Miễn phí
1154 Chương 1154: Tân binh Don đông ( thượng) Miễn phí
1155 Chương 1155: Tân binh Đường Đông (trung) Miễn phí
1156 Chương 1156: Tân binh Đường Đông (hạ) Miễn phí
1157 Chương 1157: Làm lính cảm giác thực tốt ( thượng) Miễn phí
1158 Chương 1158: Làm lính cảm giác thực tốt (trung) Miễn phí
1159 Chương 1159: Làm lính cảm giác thực tốt (hạ) Miễn phí
1160 Chương 1160: Đệ đệ? ( thượng) Miễn phí
1161 Chương 1161: Đệ đệ? (trung) Miễn phí
1162 Chương 1162: Đệ đệ? (hạ) Miễn phí
1163 Chương 1163: Đánh đi ra ngoài Huyết Hổ ( thượng) Miễn phí
1164 Chương 1164: Đánh đi ra ngoài Huyết Hổ (trung) Miễn phí
1165 Chương 1165: Đánh đi ra ngoài Huyết Hổ (hạ) Miễn phí
1166 Chương 1166: Đái Lạc Lê thức tỉnh Miễn phí
1167 Chương 1167: Phương xa nổ vang ( thượng) Miễn phí
1168 Chương 1168: Phương xa nổ vang (trung) Miễn phí
1169 Chương 1169: Phương xa nổ vang (hạ) Miễn phí
1170 Chương 1170: Hoắc Vũ Hạo trợ giúp ( thượng) Miễn phí
1171 Chương 1171: Hoắc Vũ Hạo trợ giúp (trung) Miễn phí
1172 Chương 1172: Hoắc Vũ Hạo trợ giúp (hạ) Miễn phí
1173 Chương 1173: Bạch Hổ nguy hiểm ( thượng) Miễn phí
1174 Chương 1174: Bạch Hổ nguy hiểm (trung) Miễn phí
1175 Chương 1175: Bạch Hổ nguy hiểm (hạ) Miễn phí
1176 Chương 1176: Không tiếc hết thảy nghĩ cách cứu viện ( thượng) Miễn phí
1177 Chương 1177: Không tiếc hết thảy nghĩ cách cứu viện (trung) Miễn phí
1178 Chương 1178: Không tiếc hết thảy nghĩ cách cứu viện (hạ) Miễn phí
1179 Chương 1179: Huynh đệ quen biết nhau ( thượng) Miễn phí
1180 Chương 1180: Huynh đệ quen biết nhau (trung) Miễn phí
1181 Chương 1181: Nhận huynh đệ ( hạ ) Miễn phí
1182 Chương 1182: Nhật Nguyệt Đế Quốc Nguyên soái , Quất Tử ! ( thượng) Miễn phí
1183 Chương 1183: Nhật Nguyệt Đế Quốc Nguyên soái , Quất Tử ! (trung) Miễn phí
1184 Chương 1184: Nhật Nguyệt Đế Quốc Nguyên soái , Quất Tử ! (hạ) Miễn phí
1185 Chương 1185: Minh Đấu Sơn Mạch cuộc chiến Miễn phí
1186 Chương 1186: Tử Thần Chi Quang ( thượng) Miễn phí
1187 Chương 1187: Tử Thần Chi Quang (trung) Miễn phí
1188 Chương 1188: Tử Thần Chi Quang (hạ) Miễn phí
1189 Chương 1189: Ta là Đường Vũ Đồng ! ( thượng) Miễn phí
1190 Chương 1190: Ta là Đường Vũ Đồng ! (trung) Miễn phí
1191 Chương 1191: Ta là Đường Vũ Đồng ! (hạ) Miễn phí
1192 Chương 1192: Người chọn lựa ( thượng) Miễn phí
1193 Chương 1193: Người chọn lựa (trung) Miễn phí
1194 Chương 1194: Người chọn lựa (hạ) Miễn phí
1195 Chương 1195: nàng là Đông Nhi ! ( thượng) Miễn phí
1196 Chương 1196: nàng là Đông Nhi ! (trung) Miễn phí
1197 Chương 1197: nàng là Đông Nhi ! (hạ) Miễn phí
1198 Chương 1198: Thiên Long Mã cùng Yên Chi Nhuyễn Cân Mãng ( thượng) Miễn phí
1199 Chương 1199: Thiên Long Mã cùng Yên Chi Nhuyễn Cân Mãng (trung) Miễn phí
1200 Chương 1200: Thiên Long Mã cùng Yên Chi Nhuyễn Cân Mãng (hạ) Miễn phí
1201 Chương 1201: Bi kịch Hoàng Kim Đại Mạo Miễn phí
1202 Chương 1202: Chương 434:. Thần giới kêu gọi Miễn phí
1203 Chương 1203: Chương 435:. Mục tiêu, đánh bại Thú Thần! ( thượng ) Miễn phí
1204 Chương 1204: Chương 435:. Mục tiêu, đánh bại Thú Thần! ( trung) Miễn phí
1205 Chương 1205: Mục tiêu , đánh bại thần thú ! (hạ) Miễn phí
1206 Chương 1206: Vì nàng nướng cá (Thượng) Miễn phí
1207 Chương 1207: Vì nàng cá nướng (trung) Miễn phí
1208 Chương 1208: Vì nàng cá nướng (hạ) Miễn phí
1209 Chương 1209: Kim quy thoát xác ( thượng) Miễn phí
1210 Chương 1210: Kim quy thoát xác ( trung) Miễn phí
1211 Chương 1211: Kim quy thoát xác (hạ) Miễn phí
1212 Chương 1212: Gặp mặt Bạch Hổ công tước ( thượng) Miễn phí
1213 Chương 1213: Gặp mặt Bạch Hổ công tước (trung) Miễn phí
1214 Chương 1214: Gặp mặt Bạch Hổ công tước (hạ) Miễn phí
1215 Chương 1215: Vũ Đồng , dung hợp? ( thượng) Miễn phí
1216 Chương 1216: Vũ Đồng , dung hợp? (trung) Miễn phí
1217 Chương 1217: Vũ Đồng , dung hợp? (hạ) Miễn phí
1218 Chương 1218: Tâm Vũ Hạo chuyện ( thượng) Miễn phí
1219 Chương 1219: Tâm tình của Vũ Hạo( trung ) Miễn phí
1220 Chương 1220: Tâm tình của Vũ Hạo( hạ ) Miễn phí
1221 Chương 1221: Có phụ thân lưng (vác) hài tử Miễn phí
1222 Chương 1222: Tinh thần vòng bảo hộ , khủng bố ngọn núi ( thượng) Miễn phí
1223 Chương 1223: Tinh thần vòng bảo hộ , khủng bố ngọn núi (trung) Miễn phí
1224 Chương 1224: Tinh thần vòng bảo hộ , khủng bố ngọn núi (hạ) Miễn phí
1225 Chương 1225: Lại xông rõ ràng đấu ( thượng) Miễn phí
1226 Chương 1226: Lại xông rõ ràng đấu (trung) Miễn phí
1227 Chương 1227: Lại xông rõ ràng đấu (hạ) Miễn phí
1228 Chương 1228: Lợi ích sau lưng nguy hiểm ( thượng) Miễn phí
1229 Chương 1229: Lợi ích sau lưng nguy hiểm (trung) Miễn phí
1230 Chương 1230: Lợi ích sau lưng nguy hiểm (hạ) Miễn phí
1231 Chương 1231: Lửa cháy mạnh Thiên La ( thượng) Miễn phí
1232 Chương 1232: Lửa cháy mạnh Thiên La (trung) Miễn phí
1233 Chương 1233: Lửa cháy mạnh Thiên La (hạ) Miễn phí
1234 Chương 1234: Diệt Cuồng Ngưu ! Tu La Vũ Hạo ! ( Thượng) Miễn phí
1235 Chương 1235: Diệt Cuồng Ngưu ! Tu La Vũ Hạo ! ( Trung) Miễn phí
1236 Chương 1236: Chết Cuồng Ngưu ! Tu La Vũ Hạo ! (hạ) Miễn phí
1237 Chương 1237: Thiên Hồn đế quốc tin tức (Thượng) Miễn phí
1238 Chương 1238: Thiên Hồn đế quốc tin tức (Trung) Miễn phí
1239 Chương 1239: Thiên Hồn đế quốc tin tức (hạ) Miễn phí
1240 Chương 1240: Hoắc Vũ Hạo quyết đoán ! Miễn phí
1241 Chương 1241: Hoán đổi , nghênh đón Tử Thần ! (Thượng) Miễn phí
1242 Chương 1242: Đổi thành , nghênh đón Tử Thần ! (trung) Miễn phí
1243 Chương 1243: Hoán đổi , nghênh đón Tử Thần ! (Hạ) Miễn phí
1244 Chương 1244: Tử Thần sát vai Miễn phí
1245 Chương 1245: Tử Thần Đấu La ! ( thượng) Miễn phí
1246 Chương 1246: Tử Thần Đấu La ! ( trung ) Miễn phí
1247 Chương 1247: Tử Thần Đấu La ! ( Hạ ) Miễn phí
1248 Chương 1248: kinh mạch đứt đoạn (Thượng) Miễn phí
1249 Chương 1249: Kinh mạch đứt đoạn ( trung) Miễn phí
1250 Chương 1250: Chương 452:. Kinh mạch đứt đoạn ( hạ ) Miễn phí
1251 Chương 1251: Sự chăm sóc của Đường Vũ Đồng (Thượng) Miễn phí
1252 Chương 1252: Sự chăm sóc của Đường Vũ Đồng (Trung) Miễn phí
1253 Chương 1253: Sự chăm sóc của Đường Vũ Đồng (hạ) Miễn phí
1254 Chương 1254: Thức tỉnh , cảm ngộ ( thượng) Miễn phí
1255 Chương 1255: Thức tỉnh , cảm ngộ (trung) Miễn phí
1256 Chương 1256: Thức tỉnh , cảm ngộ (hạ) Miễn phí
1257 Chương 1257: Cực độ áp súc tiểu cái phễu ! Miễn phí
1258 Chương 1258: Thí nghiệm , thất bại? ( thượng) Miễn phí
1259 Chương 1259: Thí nghiệm , thất bại? (trung) Miễn phí
1260 Chương 1260: Thí nghiệm , thất bại? (hạ) Miễn phí
1261 Chương 1261: Học viện Hồn Đạo sư đoàn kế hoạch ( thượng) Miễn phí
1262 Chương 1262: Học viện Hồn Đạo sư đoàn kế hoạch (trung) Miễn phí
1263 Chương 1263: Học viện Hồn Đạo sư đoàn kế hoạch (hạ) Miễn phí
1264 Chương 1264: Hồn hạch ( thượng) Miễn phí
1265 Chương 1265: Hồn hạch (trung) Miễn phí
1266 Chương 1266: Hồn hạch ( Hạ ) Miễn phí
1267 Chương 1267: hồn hạch dung hợp (Thượng) Miễn phí
1268 Chương 1268: Hồn hạch dung hợp ( trung ) Miễn phí
1269 Chương 1269: hồn hạch dung hợp ( Hạ ) Miễn phí
1270 Chương 1270: Ta nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại (Thượng) Miễn phí
1271 Chương 1271: Ta nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại (trung) Miễn phí
1272 Chương 1272: Ta nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại (hạ) Miễn phí
1273 Chương 1273: thần bí Nguyên soái Dương Mưu (Thượng) Miễn phí
1274 Chương 1274: Thần bí Nguyên soái dương mưu (trung) Miễn phí
1275 Chương 1275: Thần bí Nguyên soái dương mưu (hạ) Miễn phí
1276 Chương 1276: Địa Long Môn bí địa Miễn phí
1277 Chương 1277: Băng cực thần tinh (Thượng) Miễn phí
1278 Chương 1278: Băng cực thần tinh (Trung) Miễn phí
1279 Chương 1279: Băng cực thần tinh (hạ) Miễn phí
1280 Chương 1280: vạn năm Huyền Băng Tủy ( thượng) Miễn phí
1281 Chương 1281: Vạn năm Huyền Băng Tủy (trung) Miễn phí
1282 Chương 1282: Vạn năm Huyền Băng Tủy (Hạ) Miễn phí
1283 Chương 1283: hấp thu băng tủy (Thượng) Miễn phí
1284 Chương 1284: hấp thu băng tủy ( trung ) Miễn phí
1285 Chương 1285: Hấp thu băng tủy (hạ) Miễn phí
1286 Chương 1286: Chân tình của Băng Đế(Thượng) Miễn phí
1287 Chương 1287: Băng Đế chân tình (trung) Miễn phí
1288 Chương 1288: Chân tình của Băng Đế(hạ) Miễn phí
1289 Chương 1289: Bát giác vạn hướng đâm ( thượng) Miễn phí
1290 Chương 1290: Bát giác vạn hướng đâm (trung) Miễn phí
1291 Chương 1291: Bát giác vạn hướng đâm (hạ) Miễn phí
1292 Chương 1292: Hỏa phượng hoàng Hồn Đạo Sư đoàn (Thượng) Miễn phí
1293 Chương 1293: Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo sư đoàn (trung) Miễn phí
1294 Chương 1294: Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo sư đoàn (hạ) Miễn phí
1295 Chương 1295: giảo hoạt bẩy rập Miễn phí
1296 Chương 1296: Quất Tử , Quất Tử Quất Tử ! (Thượng) Miễn phí
1297 Chương 1297: Quất Tử , Quất Tử Quất Tử ! (Trung) Miễn phí
1298 Chương 1298: Quất Tử , Quất Tử Quất Tử ! (Hạ) Miễn phí
1299 Chương 1299: lòng của ngươi quá mềm yếu ( thượng) Miễn phí
1300 Chương 1300: lòng của ngươi quá mềm yếu ( trung ) Miễn phí
1301 Chương 1301: lòng của ngươi quá mềm yếu ( Hạ ) Miễn phí
1302 Chương 1302: Tuyết Đế độc vũ (Thượng) Miễn phí
1303 Chương 1303: Tuyết Đế độc vũ ( trung ) Miễn phí
1304 Chương 1304: Tuyết Đế độc vũ ( Hạ ) Miễn phí
1305 Chương 1305: ba ba? Ông ngoại? (Thượng) Miễn phí
1306 Chương 1306: Ba ba? Ông ngoại? (Trung) Miễn phí
1307 Chương 1307: Ba ba? Ông ngoại? (hạ) Miễn phí
1309 Chương 1309: hồn thú chung chủ (Thượng) Miễn phí
1310 Chương 1310: Hồn thú chung chủ ( trung ) Miễn phí
1311 Chương 1311: hồn thú chung chủ ( Hạ ) Miễn phí
1312 Chương 1312: Hoắc Vũ Hạo đã trở về ! (Thượng) Miễn phí
1313 Chương 1313: Hoắc Vũ Hạo đã trở về ! ( trung ) Miễn phí
1314 Chương 1314: Hoắc Vũ Hạo đã trở về ! ( hạ) Miễn phí
1315 Chương 1315: Chương 476:. Băng Hùng Vương Bạo Phong Tuyết Miễn phí
1316 Chương 1316: Tất cả nằm trong lòng bàn tay (Thượng) Miễn phí
1317 Chương 1317: tất cả nằm trong lòng bàn tay ( trung ) Miễn phí
1318 Chương 1318: tất cả nằm trong lòng bàn tay ( Hạ ) Miễn phí
1319 Chương 1319: ai không mềm lòng? (Thượng) Miễn phí
1320 Chương 1320: ai không mềm lòng? ( trung ) Miễn phí
1321 Chương 1321: ai không mềm lòng? ( Hạ ) Miễn phí
1322 Chương 1322: Thiên Đấu Thành (Thượng) Miễn phí
1323 Chương 1323: Thiên Đấu Thành ( trung ) Miễn phí
1324 Chương 1324: Thiên Đấu Thành ( Hạ ) Miễn phí
1325 Chương 1325: băng bạo thần kỹ (Thượng) Miễn phí
1326 Chương 1326: băng bạo thần kỹ ( trung ) Miễn phí
1327 Chương 1327: băng bạo thần kỹ ( Hạ ) Miễn phí
1328 Chương 1328: hắc ám long hoàng (Thượng) Miễn phí
1329 Chương 1329: hắc ám long hoàng ( trung ) Miễn phí
1330 Chương 1330: hắc ám long hoàng ( Hạ ) Miễn phí
1331 Chương 1331: bát kỹ liên phóng ( thượng ) Miễn phí
1332 Chương 1332: Bát kỹ liên phóng ( trung ) Miễn phí
1333 Chương 1333: bát kỹ liên phóng ( hạ ) Miễn phí
1334 Chương 1334: Long thần hạ xuống (Thượng) Miễn phí
1335 Chương 1335: trò chơi tử vong (Thượng) Miễn phí
1336 Chương 1336: trò chơi tử vong ( trung ) Miễn phí
1337 Chương 1337: trò chơi tử vong ( Hạ ) Miễn phí
1339 Chương 1339: ta không chết? (Thượng) Miễn phí
1340 Chương 1340: ta không chết? ( trung ) Miễn phí
1341 Chương 1341: ta không chết? ( Hạ ) Miễn phí
1342 Chương 1342: Huyền Lão tên tuổi anh hùng (Thượng) Miễn phí
1343 Chương 1343: Huyền Lão tên tuổi anh hùng (trung) Miễn phí
1344 Chương 1344: Huyền Lão tên tuổi anh hùng (hạ) Miễn phí
1345 Chương 1345: Hoắc Vũ Hạo không cho đi ! (Thượng) Miễn phí
1346 Chương 1346: Hoắc Vũ Hạo không cho đi ! (trung) Miễn phí
1347 Chương 1347: Hoắc Vũ Hạo không cho đi ! (hạ) Miễn phí
1348 Chương 1348: Cấp 8 phân giải pháo ( thượng) Miễn phí
1349 Chương 1349: Cấp 8 phân giải pháo (trung) Miễn phí
1350 Chương 1350: Cấp 8 phân giải pháo (hạ) Miễn phí
1351 Chương 1351: Băng châm mười tám uốn khúc ( thượng) Miễn phí
1352 Chương 1352: Băng châm mười tám uốn khúc (trung) Miễn phí
1353 Chương 1353: Băng châm mười tám uốn khúc (hạ) Miễn phí
1354 Chương 1354: Ta cấp 80 rồi Miễn phí
1355 Chương 1355: Đến tiền tuyến ( thượng) Miễn phí
1356 Chương 1356: Đến tiền tuyến (trung) Miễn phí
1357 Chương 1357: Đến tiền tuyến (hạ) Miễn phí
1358 Chương 1358: Trinh sát tiến hành ( thượng) Miễn phí
1359 Chương 1359: Trinh sát tiến hành (trung) Miễn phí
1360 Chương 1360: Trinh sát tiến hành (hạ) Miễn phí
1361 Chương 1361: Quất Tử , hạt giống ( thượng) Miễn phí
1362 Chương 1362: Quất Tử , hạt giống (trung) Miễn phí
1363 Chương 1363: Quất Tử , hạt giống (hạ) Miễn phí
1364 Chương 1364: Loại nhu nhược Nam Cung Oản ( thượng) Miễn phí
1365 Chương 1365: Loại nhu nhược Nam Cung Oản (trung) Miễn phí
1366 Chương 1366: Loại nhu nhược Nam Cung Oản (hạ) Miễn phí
1367 Chương 1367: Lẻn vào ( thượng) Miễn phí
1368 Chương 1368: Lẻn vào (trung) Miễn phí
1369 Chương 1369: Lẻn vào (hạ) Miễn phí
1370 Chương 1370: Đường Nhã như xác không hồn (Thượng) Miễn phí
1371 Chương 1371: Cái xác không hồn vậy Đường Nhã (trung) Miễn phí
1372 Chương 1372: Cái xác không hồn vậy Đường Nhã (hạ) Miễn phí
1373 Chương 1373: Thứ hai Hồn Đạo sư đoàn Miễn phí
1374 Chương 1374: Hủy diệt phong bạo ( thượng) Miễn phí
1375 Chương 1375: Hủy diệt phong bạo (trung) Miễn phí
1376 Chương 1376: Hủy diệt phong bạo (hạ) Miễn phí
1377 Chương 1377: Toàn diện quyết chiến? ( thượng) Miễn phí
1378 Chương 1378: Toàn diện quyết chiến? (trung) Miễn phí
1379 Chương 1379: Toàn diện quyết chiến? (hạ) Miễn phí
1380 Chương 1380: Phượng Hoàng cản phía sau ( thượng) Miễn phí
1381 Chương 1381: Phượng Hoàng cản phía sau (trung) Miễn phí
1382 Chương 1382: Phượng Hoàng cản phía sau (hạ) Miễn phí
1383 Chương 1383: Bài độc ( thượng) Miễn phí
1384 Chương 1384: Bài độc (trung) Miễn phí
1385 Chương 1385: Bài độc (hạ) Miễn phí
1386 Chương 1386: Luyện dược kế hoạch ! ( thượng) Miễn phí
1387 Chương 1387: Luyện dược kế hoạch ! (trung) Miễn phí
1388 Chương 1388: Luyện dược kế hoạch ! (hạ) Miễn phí
1389 Chương 1389: Lò luyện đan muốn cấp 9 đấy! ( thượng) Miễn phí
1390 Chương 1390: Lò luyện đan muốn cấp 9 đấy! (trung) Miễn phí
1391 Chương 1391: Lò luyện đan muốn cấp 9 đấy! (hạ) Miễn phí
1392 Chương 1392: Thần thú kinh nghi Miễn phí
1393 Chương 1393: Cương thi Tiểu Bạch? ( thượng) Miễn phí
1394 Chương 1394: Cương thi Tiểu Bạch? (trung) Miễn phí
1395 Chương 1395: Cương thi Tiểu Bạch? (hạ) Miễn phí
1396 Chương 1396: Hắn là Hoắc Vũ Hạo ! ( thượng) Miễn phí
1397 Chương 1397: hắn là Hoắc Vũ Hạo ! (trung) Miễn phí
1398 Chương 1398: Hắn là Hoắc Vũ Hạo ! (hạ) Miễn phí
1399 Chương 1399: ta chỉ muốn đi ngang qua sân khấu (Thượng) Miễn phí
1400 Chương 1400: ta chỉ muốn đi ngang qua sân khấu (Trung) Miễn phí
1401 Chương 1401: ta chỉ muốn đi ngang qua sân khấu (Hạ) Miễn phí
1402 Chương 1402: Một mình thân cận? ( thượng) Miễn phí
1403 Chương 1403: Một mình thân cận? (trung) Miễn phí
1404 Chương 1404: Một mình thân cận? (hạ) Miễn phí
1405 Chương 1405: Dung hợp ! nàng , đã trở về ! ( thượng) Miễn phí
1406 Chương 1406: Dung hợp ! nàng , đã trở về ! (trung) Miễn phí
1407 Chương 1407: Dung hợp ! nàng , đã trở về ! (hạ) Miễn phí
1408 Chương 1408: Còn phải qua ba ba của ta một cửa ải kia ( thượng) Miễn phí
1409 Chương 1409: Còn phải qua ba ba của ta một cửa ải kia (trung) Miễn phí
1410 Chương 1410: Còn phải qua ba ba của ta một cửa ải kia (hạ) Miễn phí
1411 Chương 1411: Song chiến Ngôn Thiểu Triết Miễn phí
1412 Chương 1412: hạo đông tam tuyệt mất tác dụng (Thượng) Miễn phí
1413 Chương 1413: Hạo đông tam tuyệt không nhạy (trung) Miễn phí
1414 Chương 1414: hạo đông tam tuyệt mất tác dụng (hạ) Miễn phí
1415 Chương 1415: thần cách ! Thần giới ! (Thượng) Miễn phí
1416 Chương 1416: thần cách ! Thần giới ! ( trung ) Miễn phí
1417 Chương 1417: Thần cách ! Thần giới ! (hạ) Miễn phí
1418 Chương 1418: Xuất quan ( thượng) Miễn phí
1419 Chương 1419: xuất quan ( trung ) Miễn phí
1420 Chương 1420: Xuất quan (hạ) Miễn phí
1421 Chương 1421: Phong ấn trên người Đường Vũ Đồng Thượng) Miễn phí
1422 Chương 1422: Phong ấn trên người Đường Vũ Đồng (trung) Miễn phí
1423 Chương 1423: Phong ấn trên người Đường Vũ Đồng ( Hạ ) Miễn phí
1424 Chương 1424: Long Vu Tập Vũ đao pháp (Thượng) Miễn phí
1425 Chương 1425: Long Vu Tập Vũ đao pháp (trung) Miễn phí
1426 Chương 1426: Long Vu Tập Vũ đao pháp (hạ) Miễn phí
1427 Chương 1427: Càn khôn Tạo Hóa Đan ( thượng) Miễn phí
1428 Chương 1428: Càn khôn Tạo Hóa Đan (trung) Miễn phí
1429 Chương 1429: Càn Khôn Tạo Hóa Đan (hạ) Miễn phí
1430 Chương 1430: Đan dược làm sao chia? Miễn phí
1431 Chương 1431: Một năm rưỡi ( thượng) Miễn phí
1432 Chương 1432: Một năm rưỡi (trung) Miễn phí
1433 Chương 1433: Một năm rưỡi (hạ) Miễn phí
1434 Chương 1434: Chương 520:. Ám sát Từ Thiên Nhiên? ( thượng ) Miễn phí
1435 Chương 1435: Ám sát Từ Thiên Nhiên? (trung) Miễn phí
1436 Chương 1436: Chương 520:. Ám sát Từ Thiên Nhiên? ( hạ ) Miễn phí
1437 Chương 1437: Thứ hai hồn hạch hai chủng phương thức tu luyện ( thượng) Miễn phí
1438 Chương 1438: Chương 521:. Thứ hai hồn hạch hai loại phương thức tu luyện ( trung ) Miễn phí
1439 Chương 1439: 2 hồn hạch hai chủng phương thức tu luyện ( Hạ ) Miễn phí
1440 Chương 1440: Chương 522:. Nhiệm vụ, kế hoạch ( thượng ) Miễn phí
1441 Chương 1441: Nhiệm vụ , kế hoạch (trung) Miễn phí
1442 Chương 1442: Nhiệm vụ , kế hoạch (hạ) Miễn phí
1443 Chương 1443: thực lực bày ra (Thượng) Miễn phí
1444 Chương 1444: thực lực bày ra ( trung ) Miễn phí
1445 Chương 1445: thực lực bày ra ( Hạ ) Miễn phí
1446 Chương 1446: bản thể bí mật (Thượng) Miễn phí
1447 Chương 1447: bản thể bí mật ( trung ) Miễn phí
1448 Chương 1448: bản thể bí mật ( Hạ ) Miễn phí
1449 Chương 1449: Độc Bất Tử điên cuồng Miễn phí
1450 Chương 1450: Độc Bất Tử bị thương nặng ! ( thượng) Miễn phí
1451 Chương 1451: Độc Bất Tử bị thương nặng ! (trung) Miễn phí
1452 Chương 1452: độc bất tử bị thương nặng ! ( Hạ ) Miễn phí
1453 Chương 1453: Thái Tử! (thượng) Miễn phí
1454 Chương 1454: Thái Tử! (trung) Miễn phí
1455 Chương 1455: Thái tử ! ( Hạ ) Miễn phí
1456 Chương 1456: Hoắc Vũ Hạo thêm Đường vũ đồng thực lực! (thượng) Miễn phí
1457 Chương 1457: Hoắc Vũ Hạo thêm Đường Vũ Đồng thực lực ! ( trung ) Miễn phí
1458 Chương 1458: Chương 528:. Hoắc Vũ Hạo thêm Đường Vũ Đồng thực lực! ( hạ ) Miễn phí
1459 Chương 1459: Chương 529:. Ba ba, ôm một cái! ( thượng ) Miễn phí
1460 Chương 1460: Ba ba, ôm một cái! ( trung ) Miễn phí
1461 Chương 1461: Ba ba, ôm một cái! ( hạ ) Miễn phí
1462 Chương 1462: Nhảy cóc chiến thuật ! ( thượng) Miễn phí
1463 Chương 1463: Nhảy cóc chiến thuật! ( trung ) Miễn phí
1464 Chương 1464: nhảy cóc chiến thuật ! ( Hạ ) Miễn phí
1465 Chương 1465: Chương 531:. Đột nhập! Tập kích bất ngờ bắt đầu ( thượng ) Miễn phí
1466 Chương 1466: đột nhập ! Tập kích bất ngờ tiến hành ( trung ) Miễn phí
1467 Chương 1467: đột nhập ! Tập kích bất ngờ tiến hành ( Hạ ) Miễn phí
1468 Chương 1468: Một kích viễn độn Miễn phí
1469 Chương 1469: Đông Dương Thành ( thượng) Miễn phí
1470 Chương 1470: Đông Dương thành (trung) Miễn phí
1471 Chương 1471: Đông Dương thành ( Hạ ) Miễn phí
1472 Chương 1472: Hải công chúa? ( thượng) Miễn phí
1473 Chương 1473: Hải Công Chủ? ( trung ) Miễn phí
1474 Chương 1474: Hải Công Chủ? ( Hạ ) Miễn phí
1475 Chương 1475: Vạn Hồn Đấu La cùng Tăng Ác Đấu La (Thượng) Miễn phí
1476 Chương 1476: Vạn Hồn Đấu La cùng Tăng Ác Đấu La ( trung ) Miễn phí
1477 Chương 1477: Vạn Hồn Đấu La cùng Tăng Ác Đấu La ( Hạ ) Miễn phí
1478 Chương 1478: Chương 536:. Đông dương phá ( thượng ) Miễn phí
1479 Chương 1479: Đông Dương phá ( trung ) Miễn phí
1480 Chương 1480: Đông Dương phá ( Hạ ) Miễn phí
1481 Chương 1481: Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu (Thượng) Miễn phí
1482 Chương 1482: Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu (Trung) Miễn phí
1483 Chương 1483: Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu ( Hạ ) Miễn phí
1484 Chương 1484: Hoắc Vũ Hạo VS Đường Vũ Đồng (Thượng) Miễn phí
1485 Chương 1485: Hoắc Vũ Hạo VS Đường Vũ Đồng ( trung ) Miễn phí
1486 Chương 1486: Hoắc Vũ Hạo VS Đường Vũ Đồng ( Hạ ) Miễn phí
1487 Chương 1487: băng tuyết nữ thần đích thán tức , Thần Lộ đao ! Miễn phí
1488 Chương 1488: Băng hải ( thượng) Miễn phí
1489 Chương 1489: băng hải ( trung ) Miễn phí
1490 Chương 1490: Chương 540:. Băng hải ( hạ ) Miễn phí
1491 Chương 1491: Chương 541:. Hải hồn thú ( thượng ) Miễn phí
1492 Chương 1492: Hải hồn thú ( trung ) Miễn phí
1493 Chương 1493: Hải Hồn Thú (hạ) Miễn phí
1494 Chương 1494: Tu La Tam Nhãn Phong Thần Chú (Thượng) Miễn phí
1495 Chương 1495: Tu La Tam Nhãn Phong Thần Chú ( trung ) Miễn phí
1496 Chương 1496: Chương 542:. Tu La Tam Nhãn Phong Thần Chú ( hạ ) Miễn phí
1497 Chương 1497: hải thần hàng lâm (Thượng) Miễn phí
1498 Chương 1498: hải thần hàng lâm ( trung ) Miễn phí
1499 Chương 1499: Hải Thần hạ xuống (hạ) Miễn phí
1500 Chương 1500: Nước mắt của Hải công chúa ( thượng) Miễn phí
1501 Chương 1501: Nước mắt Hải Công Chúa ( trung ) Miễn phí
1502 Chương 1502: Nước mắt Hải Công Chúa ( Hạ ) Miễn phí
1503 Chương 1503: Nhân ngư chúc phúc ( thượng) Miễn phí
1504 Chương 1504: Nhân ngư chúc phúc (trung) Miễn phí
1505 Chương 1505: Chương 545:. Nhân ngư chúc phúc ( hạ ) Miễn phí
1506 Chương 1506: Chương 546:. Thiên Hồn diệt Miễn phí
1507 Chương 1507: Liên tục đả kích ( thượng) Miễn phí
1508 Chương 1508: Chương 547:. Liên tục đả kích ( trung ) Miễn phí
1509 Chương 1509: Liên tục đả kích (hạ) Miễn phí
1510 Chương 1510: Thực vật Tinh Thần Lực ( thượng) Miễn phí
1511 Chương 1511: Thực vật Tinh Thần Lực (trung) Miễn phí
1512 Chương 1512: Thực vật Tinh Thần Lực (hạ) Miễn phí
1513 Chương 1513: Bố cục , không trung Huyễn Ảnh ( thượng) Miễn phí
1514 Chương 1514: Bố cục , không trung Huyễn Ảnh (trung) Miễn phí
1515 Chương 1515: Bố cục , không trung Huyễn Ảnh (hạ) Miễn phí
1516 Chương 1516: Công kích tiến hành ! ( thượng) Miễn phí
1517 Chương 1517: Công kích tiến hành ! (trung) Miễn phí
1518 Chương 1518: Công kích tiến hành ! (hạ) Miễn phí
1519 Chương 1519: Chương 551:. Rút lui bắt đầu! Miễn phí
1520 Chương 1520: Liên động ! Dẫn đường pháo ( thượng) Miễn phí
1521 Chương 1521: Chương 552:. Liên động! Đạo dẫn pháo ( trung ) Miễn phí
1522 Chương 1522: Liên động ! Dẫn đường pháo (hạ) Miễn phí
1523 Chương 1523: Tập kích đến từ Sử Lai Khắc? Miễn phí
1524 Chương 1524: Khổng lão ( thượng) Miễn phí
1525 Chương 1525: :. Khổng lão ( trung ) Miễn phí
1526 Chương 1526: :. Khổng lão ( hạ ) Miễn phí
1527 Chương 1527: Nội tâm Thu Nhi ( thượng) Miễn phí
1528 Chương 1528: Nội tâm Thu Nhi (trung) Miễn phí
1529 Chương 1529: Nội tâm Thu Nhi (hạ) Miễn phí
1530 Chương 1530: Đáng sợ Quất Tử dương mưu ( thượng) Miễn phí
1531 Chương 1531: Chương 556:. Đáng sợ Quất Tử dương mưu ( trung ) Miễn phí
1532 Chương 1532: Đáng sợ Quất Tử dương mưu (hạ) Miễn phí
1533 Chương 1533: Giác ngộ ( thượng) Miễn phí
1534 Chương 1534: Giác ngộ (trung) Miễn phí
1535 Chương 1535: Chương 557:. Giác ngộ ( hạ ) Miễn phí
1536 Chương 1536: Âm Dương Hỗ Bổ , thứ hai hồn hạch ( thượng) Miễn phí
1537 Chương 1537: Âm Dương Hỗ Bổ , thứ hai hồn hạch (trung) Miễn phí
1538 Chương 1538: Âm Dương Hỗ Bổ , thứ hai hồn hạch (hạ) Miễn phí
1539 Chương 1539: Mục lão thủ hộ ( thượng) Miễn phí
1540 Chương 1540: Chương 559:. Mục lão bảo vệ ( trung ) Miễn phí
1541 Chương 1541: Chương 559:. Mục lão bảo vệ ( hạ ) Miễn phí
1542 Chương 1542: Chương 560:. Long Đan bí mật Miễn phí
1543 Chương 1543: Điên cuồng tu luyện ( thượng) Miễn phí
1544 Chương 1544: Điên cuồng tu luyện (trung) Miễn phí
1545 Chương 1545: Điên cuồng tu luyện (hạ) Miễn phí
1546 Chương 1546: Thần thú cường thế ( thượng) Miễn phí
1547 Chương 1547: Thần thú cường thế (trung) Miễn phí
1548 Chương 1548: Thần thú cường thế (hạ) Miễn phí
1549 Chương 1549: Âm Dương Hỗ Bổ , Vũ Hạo xuất quan ( thượng) Miễn phí
1550 Chương 1550: Chương 563:. Âm dương bổ sung, Vũ Hạo xuất quan ( trung ) Miễn phí
1551 Chương 1551: :. Âm dương bổ sung, Vũ Hạo xuất quan ( hạ ) Miễn phí
1552 Chương 1552: Chương 564:. Thú Thần thương độn, Thánh Linh biển máu ( thượng ) Miễn phí
1553 Chương 1553: :. Thú Thần thương độn, Thánh Linh biển máu ( trung ) Miễn phí
1554 Chương 1554: Thần thú tổn thương chui , Thánh Linh biển máu (hạ) Miễn phí
1555 Chương 1555: Bắt cóc ! ( thượng) Miễn phí
1556 Chương 1556: Bắt cóc ! (trung) Miễn phí
1557 Chương 1557: Bắt cóc ! (hạ) Miễn phí
1558 Chương 1558: Mục tiêu của ta là Đấu Linh ( thượng) Miễn phí
1559 Chương 1559: :. Mục tiêu của ta là Đấu Linh ( trung ) Miễn phí
1560 Chương 1560: Mục tiêu của ta là Đấu Linh (hạ) Miễn phí
1561 Chương 1561: Chương 567:. Nhật Nguyệt đế quốc chém đầu hành động Miễn phí
1562 Chương 1562: Khói thuốc súng tràn ngập bên trong tập kích ( thượng) Miễn phí
1563 Chương 1563: Khói thuốc súng tràn ngập bên trong tập kích (trung) Miễn phí
1564 Chương 1564: Khói thuốc súng tràn ngập bên trong tập kích (hạ) Miễn phí
1565 Chương 1565: Thân người Từ Tam Thạch đời ( thượng) Miễn phí
1566 Chương 1566: Thân người Từ Tam Thạch đời (trung) Miễn phí
1567 Chương 1567: Thân người Từ Tam Thạch đời (hạ) Miễn phí
1568 Chương 1568: Kế hoạch cải biến ( thượng) Miễn phí
1569 Chương 1569: Kế hoạch cải biến (trung) Miễn phí
1570 Chương 1570: Kế hoạch cải biến (hạ) Miễn phí
1571 Chương 1571: Thú Vương Hồn Đạo sư đoàn sợ hãi ( thượng) Miễn phí
1572 Chương 1572: Thú Vương Hồn Đạo sư đoàn sợ hãi (trung) Miễn phí
1573 Chương 1573: Thú Vương Hồn Đạo sư đoàn sợ hãi (hạ) Miễn phí
1574 Chương 1574: Hoàn mỹ tập kích bất ngờ ( thượng) Miễn phí
1575 Chương 1575: Hoàn mỹ tập kích bất ngờ (trung) Miễn phí
1576 Chương 1576: Hoàn mỹ tập kích bất ngờ (hạ) Miễn phí
1577 Chương 1577: Thân Vương Từ Tam Thạch ( thượng) Miễn phí
1578 Chương 1578: :. Thân vương Từ Tam Thạch ( trung ) Miễn phí
1579 Chương 1579: Thân Vương Từ Tam Thạch (hạ) Miễn phí
1580 Chương 1580: Chương 574:. Ta tới ! Miễn phí
1581 Chương 1581: Chương 575:. Ta tới ! ( thượng ) Miễn phí
1582 Chương 1582: :. Ta tới ! ( trung ) Miễn phí
1583 Chương 1583: :. Ta tới ! ( hạ ) Miễn phí
1584 Chương 1584: Chương 576:. Lấy một địch mười! ( thượng ) Miễn phí
1585 Chương 1585: :. Lấy một địch mười! ( trung ) Miễn phí
1586 Chương 1586: Lấy nhảy lên mười ! (hạ) Miễn phí
1587 Chương 1587: Trận đầu , diệt sát ! ( thượng) Miễn phí
1588 Chương 1588: Trận đầu , diệt sát ! (trung) Miễn phí
1589 Chương 1589: Trận đầu , diệt sát ! (hạ) Miễn phí
1590 Chương 1590: Nhị chiến! Phượng Lăng ( thượng) Miễn phí
1591 Chương 1591: :. Nhị chiến! Phượng Lăng ( trung ) Miễn phí
1592 Chương 1592: Chương 578:. Nhị chiến! Phượng Lăng ( hạ ) Miễn phí
1593 Chương 1593: Chương 579:. Ba chiến, phượng hoàng thánh nữ ( thượng ) Miễn phí
1594 Chương 1594: :. Ba chiến, phượng hoàng thánh nữ ( trung ) Miễn phí
1595 Chương 1595: :. Ba chiến, phượng hoàng thánh nữ ( hạ ) Miễn phí
1596 Chương 1596: Hạt Hổ vẫn , Chung Ly ra ( thượng) Miễn phí
1597 Chương 1597: Hạt Hổ Vẫn, Chung Ly Xuất (Trung ) Miễn phí
1598 Chương 1598: Hạt Hổ Vẫn, Chung Ly Xuất ( Hạ ) Miễn phí
1599 Chương 1599: Chương 581:. Phong hỏa biến Miễn phí
1600 Chương 1600: Chương 582:. Người nào tính toán người nào? ( thượng ) Miễn phí
1601 Chương 1601: :. Người nào tính toán người nào? ( trung ) Miễn phí
1602 Chương 1602: Ai tính kế ai? (hạ) Miễn phí
1603 Chương 1603: Thần giới đao pháp ( thượng) Miễn phí
1604 Chương 1604: Thần giới đao pháp (trung) Miễn phí
1605 Chương 1605: Thần giới đao pháp (hạ) Miễn phí
1606 Chương 1606: Đường Tam , Tiểu Vũ , Dung Niệm Băng (Thượng) Miễn phí
1607 Chương 1607: Đường Tam , Tiểu Vũ , Dung Niệm Băng ( trung ) Miễn phí
1608 Chương 1608: Đường Tam , tiểu vũ , Dung Niệm Băng (hạ) Miễn phí
1609 Chương 1609: Chương 585:. Sí giao! Cực Trí Chi Hỏa Mã Tiểu Đào ( thượng ) Miễn phí
1610 Chương 1610: :. Sí giao! Cực Trí Chi Hỏa Mã Tiểu Đào ( trung ) Miễn phí
1611 Chương 1611: Chương 585:. Sí giao! Cực Trí Chi Hỏa Mã Tiểu Đào ( hạ ) Miễn phí
1612 Chương 1612: vì nàng hi sinh? (Thượng) Miễn phí
1613 Chương 1613: vì nàng hi sinh? ( trung ) Miễn phí
1614 Chương 1614: Vì nàng hi sinh? (hạ) Miễn phí
1615 Chương 1615: Chiếu rọi ! Dung hợp ! ( thượng) Miễn phí
1616 Chương 1616: Chiếu rọi ! Dung hợp ! (trung) Miễn phí
1617 Chương 1617: Chiếu rọi ! Dung hợp ! (hạ) Miễn phí
1618 Chương 1618: Song thăng Siêu Cấp Đấu La ! Miễn phí
1619 Chương 1619: Chương 589:. Từ Tam Thạch chi khốn ( thượng ) Miễn phí
1620 Chương 1620: :. Từ Tam Thạch chi khốn ( trung ) Miễn phí
1621 Chương 1621: :. Từ Tam Thạch chi khốn ( hạ ) Miễn phí
1622 Chương 1622: Tuyệt cảnh ( thượng) Miễn phí
1623 Chương 1623: Tuyệt cảnh (trung) Miễn phí
1624 Chương 1624: Tuyệt cảnh (hạ) Miễn phí
1625 Chương 1625: :. Linh Băng Đấu La phủ xuống ( thượng ) Miễn phí
1626 Chương 1626: Linh Băng Đấu La hạ xuống (trung) Miễn phí
1627 Chương 1627: Linh Băng Đấu La hàng lâm ( Hạ ) Miễn phí
1628 Chương 1628: Phương hướng ( thượng) Miễn phí
1629 Chương 1629: Chương 592:. Phương hướng ( trung ) Miễn phí
1630 Chương 1630: :. Phương hướng ( hạ ) Miễn phí
1631 Chương 1631: Hồng trần gia tộc ( thượng) Miễn phí
1632 Chương 1632: :. Hồng Trần gia tộc ( trung ) Miễn phí
1633 Chương 1633: Hồng trần gia tộc (hạ) Miễn phí
1634 Chương 1634: Chương 594:. Sơn cốc đại quân ( thượng ) Miễn phí
1635 Chương 1635: :. Sơn cốc đại quân ( trung ) Miễn phí
1636 Chương 1636: :. Sơn cốc đại quân ( hạ ) Miễn phí
1637 Chương 1637: Chương 595:. Song cực hạn đấu la cường đại Miễn phí
1638 Chương 1638: Giao hòa tu luyện ( thượng) Miễn phí
1639 Chương 1639: Giao hòa tu luyện (trung) Miễn phí
1640 Chương 1640: Giao hòa tu luyện (hạ) Miễn phí
1641 Chương 1641: Hợp tác ( thượng) Miễn phí
1642 Chương 1642: Hợp tác (trung) Miễn phí
1643 Chương 1643: Hợp tác (hạ) Miễn phí
1644 Chương 1644: Chương 598:. Thương tâm Quất Tử ( thượng ) Miễn phí
1645 Chương 1645: Thương tâm Quất Tử (trung) Miễn phí
1646 Chương 1646: Thương tâm Quất Tử (hạ) Miễn phí
1647 Chương 1647: Từ Thiên Nhiên quyết đoán ( thượng) Miễn phí
1648 Chương 1648: Từ Thiên Nhiên quyết đoán (trung) Miễn phí
1649 Chương 1649: Từ Thiên Nhiên quyết đoán (hạ) Miễn phí
1650 Chương 1650: Hắc Ám Thánh Long câu chuyện ( thượng) Miễn phí
1651 Chương 1651: :. Hắc Ám Thánh Long chuyện xưa ( trung ) Miễn phí
1652 Chương 1652: :. Hắc Ám Thánh Long chuyện xưa ( hạ ) Miễn phí
1653 Chương 1653: Vây giết cực hạn Đấu La bẩy rập ( thượng) Miễn phí
1654 Chương 1654: Vây giết cực hạn Đấu La bẩy rập (trung) Miễn phí
1655 Chương 1655: :. Vây giết cực hạn đấu la bẫy rập ( hạ ) Miễn phí
1656 Chương 1656: Cực hạn Đấu La chi vẫn? Miễn phí
1657 Chương 1657: Chương 603:. Song truyền công ( thượng ) Miễn phí
1658 Chương 1658: Song truyền công (trung) Miễn phí
1659 Chương 1659: Song truyền công (hạ) Miễn phí
1660 Chương 1660: chín mươi tám cấp ! (Thượng) Miễn phí
1661 Chương 1661: chín mươi tám cấp ! ( trung ) Miễn phí
1662 Chương 1662: chín mươi tám cấp ! ( Hạ ) Miễn phí
1663 Chương 1663: thánh linh diệt (Thượng) Miễn phí
1664 Chương 1664: thánh linh diệt ( trung ) Miễn phí
1665 Chương 1665: thánh linh diệt ( Hạ ) Miễn phí
1666 Chương 1666: Tà Quân vẫn (Thượng) Miễn phí
1667 Chương 1667: Tà Quân vẫn ( trung ) Miễn phí
1668 Chương 1668: Tà Quân vẫn ( Hạ ) Miễn phí
1669 Chương 1669: vũ hạo đến (Thượng) Miễn phí
1670 Chương 1670: vũ hạo đến ( trung ) Miễn phí
1671 Chương 1671: Vũ hạo đến ( Hạ ) Miễn phí
1672 Chương 1672: Tiệc rượu tập kích (thượng) Miễn phí
1673 Chương 1673: Tiệc rượu tập kích (trung) Miễn phí
1674 Chương 1674: Tiệc rượu tập kích (hạ) Miễn phí
1675 Chương 1675: Đế Hoàng rơi Miễn phí
1676 Chương 1676: đoạt xá (Thượng) Miễn phí
1677 Chương 1677: Đoạt xá (trung) Miễn phí
1678 Chương 1678: Đoạt xá (hạ) Miễn phí
1679 Chương 1679: Chương 611:. Phản khống ( thượng ) Miễn phí
1680 Chương 1680: :phản khống ( trung ) Miễn phí
1681 Chương 1681: phản khống ( Hạ ) Miễn phí
1682 Chương 1682: Bức bách ( thượng) Miễn phí
1683 Chương 1683: bức bách ( trung ) Miễn phí
1684 Chương 1684: Bức bách (hạ) Miễn phí
1685 Chương 1685: Chương 613:. Áp chế ( thượng ) Miễn phí
1686 Chương 1686: áp chế ( trung ) Miễn phí
1687 Chương 1687: áp chế ( Hạ ) Miễn phí
1688 Chương 1688: ngươi dám ! (Thượng) Miễn phí
1689 Chương 1689: ngươi dám ! ( trung ) Miễn phí
1690 Chương 1690: :. Ngươi dám! ( hạ ) Miễn phí
1691 Chương 1691: vô địch ! (Thượng) Miễn phí
1692 Chương 1692: :. Vô địch! ( trung ) Miễn phí
1693 Chương 1693: vô địch ! ( Hạ ) Miễn phí
1694 Chương 1694: nhi tử Miễn phí
1695 Chương 1695: nhường ngôi (Thượng) Miễn phí
1696 Chương 1696: nhường ngôi (không biết là tác giả bị lộ chap hay là tụi độc giả viết nhưng pos Miễn phí
1697 Chương 1697: khiêu chiến thần thú ! Miễn phí
1698 Chương 1698: Đệ tam hồn hạch Miễn phí
1699 Chương 1699: Tiểu Hoắc phi đao Miễn phí
1700 Chương 1700: Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh Miễn phí
1701 Chương 1701: Chương 622:Đại kết cục (đã xong hẹn gặp lại các chú trong bộ truyện mới) Miễn phí
ID Tên
ID Comment