Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Vạn Cổ Độc Tôn

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHTiên Hiệp
Tác giả: Yêu Thiên
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-26 23:01:39
Mới nhất: 2019-04-26 23:21:55 (Chương 1460)
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 1194 / Điểm đề cử: 0

Bàn tay phương thiên Thần Đỉnh, Ngự Cửu Dương Tiên Khí, luyện thành Thần Ma Địa Ngục, càn quét Cửu Thiên Tiên Phật! Đem khiêu khích ta, toàn bộ đánh vào bụi trần; đem phản bội ta, hết thảy tảo vào địa ngục! Chí Tôn trọng sinh, đem sẽ đưa tới một trận như thế nào tinh phong huyết vũ?

Truyện đã ra full..mong mọi người đến ủng hộ..Like chap,like face,cmt ,vote (10sao) và Đánh giá TỐT để mình có động lực để làm chap mới chất lượng hơn.
Cám ơn tất cả mọi người

id Tên Phí
97 Chương 97: Nói rõ cướp đoạt Miễn phí
98 Chương 98: Toàn bộ giết sạch (thượng ) Miễn phí
99 Chương 99: Toàn bộ giết sạch (Hạ) Miễn phí
100 Chương 100: Cùng lên đường (thượng ) Miễn phí
101 Chương 101: Cùng lên đường (Hạ) Miễn phí
102 Chương 102: Mắt chó xem người Miễn phí
103 Chương 103: Tiểu Hoa Sơn Miễn phí
104 Chương 104: Viêm Ma, Thần Ma Miễn phí
105 Chương 105: Huyết mạch trấn áp Miễn phí
106 Chương 106: Ngưu Ma lãnh địa Miễn phí
107 Chương 107: Thu hoạch phong phú (thượng ) Miễn phí
108 Chương 108: Thu hoạch phong phú (Hạ) Miễn phí
109 Chương 109: Tài năng tuyệt thế Miễn phí
110 Chương 110: Ta tới đoạn hậu Miễn phí
111 Chương 111: Linh Hầu Miễn phí
112 Chương 112: Tiểu nhân khó dò (thượng ) Miễn phí
113 Chương 113: Tiểu nhân khó dò (Hạ) Miễn phí
114 Chương 114: Tiểu nhân từ có người xấu mài Miễn phí
115 Chương 115: Oan gia tụ thủ lĩnh Miễn phí
116 Chương 116: Hối đoái điểm công lao Miễn phí
117 Chương 117: Thần Ma Nguyên Thai Miễn phí
118 Chương 118: Chân Truyền Đệ Tử phúc lợi Miễn phí
119 Chương 119: Khiển trách Miễn phí
120 Chương 120: Chấp Pháp Đường nhân Miễn phí
121 Chương 121: Tam quyền lưỡng cước Miễn phí
122 Chương 122: Hồng Liên Hỏa Ấn (thượng ) Miễn phí
123 Chương 123: Hồng Liên Hỏa Ấn (Hạ) Miễn phí
124 Chương 124: Hỏa hỏa hỏa Hỏa Lân Nhi Miễn phí
125 Chương 125: Chân linh đan Miễn phí
126 Chương 126: Tặng đan Miễn phí
127 Chương 127: Thiên Đế núi Miễn phí
128 Chương 128: Đại Năng quyết đấu Miễn phí
129 Chương 129: Thú Thần (thượng ) Miễn phí
130 Chương 130: Thú Thần (Hạ) Miễn phí
131 Chương 131: Kim Ô kiếm khí (thượng ) Miễn phí
132 Chương 132: Kim Ô kiếm khí (Hạ) Miễn phí
133 Chương 133: Tống biệt Miễn phí
134 Chương 134: Phi tiên điện Miễn phí
135 Chương 135: Hùng hài tử, về nhà đi Miễn phí
136 Chương 136: Quen biết đã lâu Miễn phí
138 Chương 138: Đại hung chi địa Miễn phí
139 Chương 139: Bạo Viên Miễn phí
140 Chương 140: Hủy diệt thiên lý Miễn phí
141 Chương 141: Đôi Nguyệt đồng huy Miễn phí
142 Chương 142: Địa Ngục thần binh Miễn phí
143 Chương 143: Trấn áp Miễn phí
144 Chương 144: Tử Vong chi Chu Miễn phí
145 Chương 145: Nha voi ma mút điệp, nha voi ma mút điệp ... Miễn phí
147 Chương 147: Chín mươi chín cụ Tiên Linh thể Miễn phí
148 Chương 148: Tử Thần thiếu niên Miễn phí
149 Chương 149: Dương danh tứ phương Miễn phí
150 Chương 150: Tai vạ đến nơi Miễn phí
151 Chương 151: Cải biến tuyến đường an toàn (còn có ... Miễn phí
152 Chương 152: Hồi trình nhạc đệm Miễn phí
153 Chương 153: Vân Hạc nguy cơ (thượng ) Miễn phí
154 Chương 154: Vân Hạc nguy cơ (Hạ) Miễn phí
155 Chương 155: Đầy ngập sát ý (một ) Miễn phí
156 Chương 156: Đầy ngập sát ý (hai ) Miễn phí
157 Chương 157: Đầy ngập sát ý (ba ) Miễn phí
158 Chương 158: Đầy ngập sát ý (tứ ) Miễn phí
159 Chương 159: Thú Thần lệnh Miễn phí
160 Chương 160: Huỷ bỏ Nam Hạo Miễn phí
161 Chương 161: Đại giá quang lâm Miễn phí
162 Chương 162: Cổ Thần đan Miễn phí
163 Chương 163: Chương này vô danh (còn có ... Miễn phí
164 Chương 164: Quý khách đến thăm Miễn phí
165 Chương 165: Khương gia mục đích (muộn ... Miễn phí
166 Chương 166: Thiên Sinh Thần Lực (thượng ) Miễn phí
167 Chương 167: Thiên Sinh Thần Lực (trung ) Miễn phí
168 Chương 168: Thiên Sinh Thần Lực (Hạ) Miễn phí
169 Chương 169: Bảo đao thức tỉnh Miễn phí
170 Chương 170: Trưởng lão đãi ngộ Miễn phí
171 Chương 171: Vạn Bộ tiên Miễn phí
172 Chương 172: Đối chọi gay gắt Miễn phí
173 Chương 173: Tiểu Ngưu thủ lĩnh Miễn phí
174 Chương 174: Khởi hành Miễn phí
175 Chương 175: Cổ di tích Miễn phí
176 Chương 176: Đao đá oai Miễn phí
177 Chương 177: Phá ngươi ghi lại Miễn phí
178 Chương 178: Bạo lực Tiểu Ngưu thủ lĩnh Miễn phí
179 Chương 179: Thần lực đối kháng Miễn phí
180 Chương 180: Khương gia thần thông Miễn phí
181 Chương 181: Điểm Phá Đan Điền Miễn phí
182 Chương 182: Cường thế xuất thủ Miễn phí
183 Chương 183: Cổ di tích hành trình Miễn phí
184 Chương 184: Phật Môn di chỉ Miễn phí
185 Chương 185: Phong gia thiên tài Miễn phí
186 Chương 186: Thanh kiếm chân nhân di vật Miễn phí
187 Chương 187: Âm Dương Phi Kiếm 〔 thượng ) Miễn phí
188 Chương 188: Âm Dương Phi Kiếm 〔 hạ ) Miễn phí
189 Chương 189: Vung tay Miễn phí
190 Chương 190: Kim phật Miễn phí
191 Chương 191: Trong lòng đất có bảo Miễn phí
192 Chương 192: Xông đại họa Miễn phí
193 Chương 193: Loạn Phiên Thiên Miễn phí
196 Chương 196: Thiên Sơn Đạo Tặc 〔 thượng ) Miễn phí
198 Chương 198: Thiên Sơn Đạo Tặc 〔 hạ ) Miễn phí
199 Chương 199: Đạo Tặc tiểu thiếp Miễn phí
200 Chương 200: Hỏa Long vợt bóng bàn Miễn phí
204 Chương 204: Bạn của thổ hào môn Miễn phí
205 Chương 205: Đại nhân vật phủ xuống Miễn phí
207 Chương 207: Phượng Hoàng Miễn phí
208 Chương 208: Chương thứ hai trăm lẻ một chơi bóng cầu 〔 thượng ) Miễn phí
209 Chương 209: Chơi bóng cầu 〔 trung ) Miễn phí
210 Chương 210: Chương thứ hai trăm lẻ ba chơi bóng cầu 〔 hạ ) Miễn phí
211 Chương 211: Chương thứ hai trăm lẻ bốn Thánh Nhân phủ xuống Miễn phí
212 Chương 212: Chương thứ hai trăm lẻ năm cát hung không rõ Miễn phí
213 Chương 213: Chương thứ hai trăm lẻ sáu Thánh Nhân mộ địa Miễn phí
214 Chương 214: tàn sát Sát Thánh người Miễn phí
215 Chương 215: Cổ Thuyền tái hiện Miễn phí
216 Chương 216: Thất lạc thi thể Miễn phí
217 Chương 217: Hóa Linh Miễn phí
218 Chương 218: Lại bị để mắt tới Miễn phí
219 Chương 219: Ngoại trừ Trộm Liên Minh Miễn phí
220 Chương 220: Nguyệt Hắc Phong Cao Miễn phí
221 Chương 221: Thiên Hạ Hội Miễn phí
222 Chương 222: Tám chục triệu Miễn phí
223 Chương 223: Vây giết Miễn phí
224 Chương 224: Quét ngang Hóa Linh cảnh Miễn phí
225 Chương 225: Thần Ma thể quyết đấu Tiên Linh thể Miễn phí
226 Chương 226: Đánh đòn Miễn phí
227 Chương 227: Nhục nhã Tần Dao Miễn phí
228 Chương 228: Thiên Binh Thiên Tướng Miễn phí
229 Chương 229: Tiên Binh tái hiện Miễn phí
230 Chương 230: Thần Đỉnh sống lại Miễn phí
231 Chương 231: Âm mưu Miễn phí
232 Chương 232: Đẩy lùi cường địch Miễn phí
233 Chương 233: Chém Thanh Phong Miễn phí
234 Chương 234: Bi thảm thiếu niên Miễn phí
235 Chương 235: Từng bước là tiên, Vạn Bộ tiên Miễn phí
236 Chương 236: Thiên phú thần thông Miễn phí
237 Chương 237: Chém ngươi một cái tiên Miễn phí
238 Chương 238: Tuyệt đối trấn áp Miễn phí
239 Chương 239: Không có bất ngờ kết cục Miễn phí
240 Chương 240: Bi thống Miễn phí
241 Chương 241: Ba gậy gộc Miễn phí
242 Chương 242: Si, ngốc Miễn phí
244 Chương 244: Thế không thể đỡ Miễn phí
245 Chương 245: Tiên nữ nghỉ nộ Miễn phí
246 Chương 246: Thiên Long thành Miễn phí
247 Chương 247: Đều là uống rượu gây họa 〔 thượng ) Miễn phí
248 Chương 248: Đều là uống rượu gây họa 〔 hạ ) Miễn phí
249 Chương 249: Thiên tài tập thể hạ bánh chẻo Miễn phí
250 Chương 250: Nướng Thần Hoàng chim 〔 thượng ) Miễn phí
251 Chương 251: Chương Thiên Sơn Đạo Tặc, cái kia tự hào Trộm trung tiên gia hỏa ? Miễn phí
252 Chương 252: Nướng Thần Hoàng chim 〔 hạ ) Miễn phí
253 Chương 253: Danh tiếng đại động Miễn phí
254 Chương 254: Chí Tôn vũ khí Miễn phí
255 Chương 255: Vạn Binh chôn cất thư Miễn phí
256 Chương 256: Ta Tiểu lão bà Miễn phí
257 Chương 257: Cái mông to Tiểu lão bà Miễn phí
259 Chương 259: Một ... khác miếng Thần Ma Nguyên Thai Miễn phí
260 Chương 260: Thái Nhất ban đầu địa Miễn phí
261 Chương 261: Tử Ngọc Kỳ Lân 〔 thượng ) Miễn phí
262 Chương 262: Tử Ngọc Kỳ Lân 〔 hạ ) Miễn phí
263 Chương 263: Một đường đánh ra Miễn phí
265 Chương 265: Cho ta khi tọa kỵ Miễn phí
266 Chương 266: Cái mông to lão yêu quái Miễn phí
267 Chương 267: Trời sanh tai họa Miễn phí
268 Chương 268: Vô lý yêu cầu Miễn phí
269 Chương 269: Ma Khu bất diệt Miễn phí
270 Chương 270: Thần Ma xuất quan Miễn phí
271 Chương 271: Ma Soái Miễn phí
272 Chương 272: Đế Phần Thiên Miễn phí
273 Chương 273: Vạn Chúng Chúc Mục phách Ma Soái 〔 thượng ) Miễn phí
274 Chương 274: Vạn Chúng Chúc Mục phách Ma Soái 〔 hạ ) Miễn phí
276 Chương 276: Yêu Vô Thường Miễn phí
277 Chương 277: Đánh tơi bời Ma Soái Miễn phí
278 Chương 278: Thần Hầu Đại Thánh Miễn phí
279 Chương 279: Thần ma bất đắc dĩ Miễn phí
280 Chương 280: Tử Thần thiếu niên đến trái đất Miễn phí
281 Chương 281: Thần Hầu Đại Thánh sư phó Miễn phí
282 Chương 282: Thương thế khỏi hẳn Miễn phí
283 Chương 283: Giải độc bí thuật Miễn phí
284 Chương 284: Lam gia khuynh thành 〔 thượng ) Miễn phí
285 Chương 285: Lam gia khuynh thành 〔 hạ ) Miễn phí
286 Chương 286: Quét ngang Thiên Sơn Kiếm Tông Miễn phí
287 Chương 287: Oan có đầu nợ có chủ Miễn phí
288 Chương 288: Đường về Miễn phí
289 Chương 289: Hắn là đại ca của ta Miễn phí
290 Chương 290: Ra tay bá đạo Miễn phí
291 Chương 291: Tạm biệt Khương gia Miễn phí
292 Chương 292: Miễn phí
293 Chương 293: Nhất Điều Long Miễn phí
294 Chương 294: Ly biệt Miễn phí
295 Chương 295: Đi xa Miễn phí
296 Chương 296: Lại đến Thiên Long thành Miễn phí
297 Chương 297: Thần Ma thiếu nữ 〔 thượng ) Miễn phí
298 Chương 298: Thần Ma thiếu nữ 〔 hạ ) Miễn phí
299 Chương 299: Đệ nhất ma nữ Miễn phí
300 Chương 300: Hai cỗ Thần Ma thể 〔 thượng ) Miễn phí
301 Chương 301: Hai cỗ Thần Ma thể 〔 hạ ) Miễn phí
302 Chương 302: Đạo khí uy lực Miễn phí
303 Chương 303: Tử Linh nhi Miễn phí
304 Chương 304: Kiếm Nãng Sơn bên ngoài Miễn phí
305 Chương 305: Ta là tới xem lão bà Miễn phí
306 Chương 306: Phong cách vô địch 〔 thượng ) Miễn phí
307 Chương 307: Thùy dữ tranh phong (Hạ) Miễn phí
308 Chương 308: Phong cách vô địch 〔 hạ ) Miễn phí
309 Chương 309: Đại Thánh Pháp Chỉ Miễn phí
310 Chương 310: Kiếm Thánh môn đồ Miễn phí
311 Chương 311: Kiếm Thánh bí pháp Miễn phí
312 Chương 312: Một hồi cơ duyên Miễn phí
313 Chương 313: Chương mở Miễn phí
314 Chương 314: Chó phách lối Miễn phí
315 Chương 315: Đế Phần Thiên kiêu ngạo Miễn phí
316 Chương 316: Chiến đấu! Đế Phần Thiên Miễn phí
317 Chương 317: Chiến Thần sáo trang 〔 thượng ) Miễn phí
318 Chương 318: Chiến Thần sáo trang 〔 hạ ) Miễn phí
319 Chương 319: Lấy hết ngươi Miễn phí
321 Chương 321: Bạch y Kiếm Thánh 〔 thượng ) Miễn phí
322 Chương 322: Bạch y Kiếm Thánh 〔 hạ ) Miễn phí
323 Chương 323: Truyền ngôi Miễn phí
324 Chương 324: Đen đủi Chưởng Giáo Miễn phí
325 Chương 325: Mang theo mỹ nữ xuất hành Miễn phí
326 Chương 326: Chương tìm đến nhiều cao thủ như vậy đi. Miễn phí
327 Chương 327: Phần Tiên cốc Miễn phí
328 Chương 328: Nguyên gia bố y Miễn phí
329 Chương 329: Chân đạp phong thái Miễn phí
330 Chương 330: Kiêu ngạo cá điểu mao 〔 thượng ) Miễn phí
331 Chương 331: Kiêu ngạo cá điểu mao 〔 hạ ) Miễn phí
332 Chương 332: Rời bến Miễn phí
333 Chương 333: Cái này đkm loạn vào Miễn phí
334 Chương 334: Ta chính là ngẫm lại Miễn phí
335 Chương 335: Gặp nhau ma nữ Miễn phí
336 Chương 336: Thiên Bi phù chú Miễn phí
337 Chương 337: Anh Kiệt quán trú Miễn phí
338 Chương 338: Phần Tiên thiếu chủ Miễn phí
339 Chương 339: Xuất quan Miễn phí
340 Chương 340: Đao đao chém hết Miễn phí
341 Chương 341: Đại Thánh tư tâm Miễn phí
342 Chương 342: Giết phát cuồng Miễn phí
343 Chương 343: Rút ra linh căn Miễn phí
344 Chương 344: Thần Châu Thiên Nhãn Miễn phí
345 Chương 345: Thần Châu mạch máu Miễn phí
346 Chương 346: Bãi giá Dao tiên Miễn phí
347 Chương 347: Dao Tiên Thánh Địa Miễn phí
348 Chương 348: Đại kiếp đến Miễn phí
349 Chương 349: Vân tiên Đại Thánh Miễn phí
350 Chương 350: Bí mật kinh người Miễn phí
351 Chương 351: Cáo biệt Miễn phí
352 Chương 352: Định Hải thành Miễn phí
353 Chương 353: Trảm Long Miễn phí
354 Chương 354: Lại tới một con khỉ Miễn phí
355 Chương 355: Không nhánh kỳ Miễn phí
356 Chương 356: Thất công tử 〔 thượng ) Miễn phí
357 Chương 357: Thất công tử 〔 hạ ) Miễn phí
358 Chương 358: Kiêu ngạo không được ngược lại bị thải Miễn phí
359 Chương 359: Đế Vân buồm Miễn phí
360 Chương 360: Tuyệt đối chiến lực Miễn phí
361 Chương 361: Thần binh thất lạc Miễn phí
362 Chương 362: Bắc Hải Miễn phí
363 Chương 363: Có một Quý Mặc Miễn phí
364 Chương 364: Thần gia Miễn phí
365 Chương 365: Hung nhân tái hiện Miễn phí
366 Chương 366: Bắc Hải lập uy Miễn phí
367 Chương 367: Lực áp lớp người già Miễn phí
368 Chương 368: Kiêu ngạo Cổ Nguyệt Miễn phí
369 Chương 369: Tám Thái Tử Miễn phí
370 Chương 370: Bốn cái Đạo Tặc Miễn phí
371 Chương 371: Tiên nữ ? Nữ nhân thi ? Miễn phí
372 Chương 372: Lão Quỷ Miễn phí
373 Chương 373: Đoạt Bảo Miễn phí
374 Chương 374: Hai vị Thánh Nhân Miễn phí
375 Chương 375: Quỷ Đao lão nhân Miễn phí
376 Chương 376: Thần Thạch kinh người Miễn phí
377 Chương 377: Nhất tôn Sơn Thần 〔 thượng ) Miễn phí
378 Chương 378: Nhất tôn Sơn Thần 〔 hạ ) Miễn phí
379 Chương 379: Tặng vật Miễn phí
380 Chương 380: Thần múa Miễn phí
382 Chương 382: Hầu Tộc thánh địa Miễn phí
383 Chương 383: Khêu gợi Mẫu Hầu một dạng Miễn phí
384 Chương 384: Đây là phó bản sao Miễn phí
385 Chương 385: Mắt cũng không nháy một cái Miễn phí
386 Chương 386: Thần Linh Văn thân Miễn phí
387 Chương 387: Hỗn loạn ban đầu Miễn phí
388 Chương 388: Đánh lên môn Miễn phí
389 Chương 389: Cưỡng hôn Miễn phí
390 Chương 390: Phách lối con rể Miễn phí
391 Chương 391: Dũng không thể đỡ Miễn phí
392 Chương 392: Lang quân đi chỗ nào Miễn phí
393 Chương 393: Kéo ra màn che Miễn phí
394 Chương 394: Đại tụ hội Miễn phí
395 Chương 395: Đại Thánh tới đông đủ Miễn phí
396 Chương 396: Thảm liệt lần đầu Miễn phí
397 Chương 397: Lôi Đế Miễn phí
398 Chương 398: Tứ phương đều là địch Miễn phí
399 Chương 399: Lão Thánh Nhân Miễn phí
400 Chương 400: Sát ra bản thân thiên 〔 thượng ) Miễn phí
401 Chương 401: Sát ra bản thân thiên 〔 hạ ) Miễn phí
402 Chương 402: Kiếm kiếm miểu sát Miễn phí
403 Chương 403: Mộc Vũ Nhu con bài chưa lật Miễn phí
404 Chương 404: Tà Linh Miễn phí
405 Chương 405: Chiến đấu sét Khôn Miễn phí
406 Chương 406: Thần Châu vẫn lạc Miễn phí
407 Chương 407: Vẫn lạc Miễn phí
408 Chương 408: Ta không chết Miễn phí
409 Chương 409: Bế quan mười năm Miễn phí
410 Chương 410: Tin dữ Miễn phí
411 Chương 411: Thoát khốn Miễn phí
412 Chương 412: Hoang Vực phủ xuống Miễn phí
413 Chương 413: Thần Tộc sinh linh Miễn phí
414 Chương 414: Hỗn loạn đại lục Miễn phí
415 Chương 415: Cảnh này như trước Miễn phí
416 Chương 416: Thánh Nhân Đế Phần Thiên Miễn phí
417 Chương 417: Ta trở về Miễn phí
418 Chương 418: Phong ba tái khởi Miễn phí
419 Chương 419: Quy ẩn Miễn phí
420 Chương 420: Phu thê Miễn phí
421 Chương 421: Trấn áp Thánh Nhân Miễn phí
422 Chương 422: Phách lối một mũi tên Miễn phí
423 Chương 423: Hiên Hiên hạ lạc Miễn phí
424 Chương 424: Thiên ngoại chi chiến Miễn phí
425 Chương 425: Thần Tộc cao thủ hiện tại Miễn phí
426 Chương 426: Không nghĩ qua là siêu Thần 〔 thượng ) Miễn phí
427 Chương 427: Không nghĩ qua là siêu Thần 〔 hạ ) Miễn phí
428 Chương 428: Tôn Giả Miễn phí
429 Chương 429: Một đường sát tiến đi 〔 thượng ) Miễn phí
430 Chương 430: Một đường sát tiến đi 〔 hạ ) Miễn phí
431 Chương 431: Phủ xuống Hoang Vực Miễn phí
432 Chương 432: Thánh Nhân kiếp Miễn phí
433 Chương 433: Truồng chạy lên sân khấu Miễn phí
434 Chương 434: Huyết mạch tiến hóa Miễn phí
435 Chương 435: Đoạn cầu Cư Sĩ Miễn phí
436 Chương 436: Nắm giữ Thần Văn Miễn phí
437 Chương 437: Kim Cương Phục Ma quay vòng 〔 thượng ) Miễn phí
438 Chương 438: Kim Cương Phục Ma quay vòng 〔 hạ ) Miễn phí
439 Chương 439: Ta bản kiêu ngạo Miễn phí
440 Chương 440: Tạo Hóa Thần Đan Miễn phí
441 Chương 441: Tổn thương ly biệt Miễn phí
442 Chương 442: Đkm, lại bị đuổi giết Miễn phí
443 Chương 443: Nghịch sát Miễn phí
444 Chương 444: Không đầu Kiếm Thánh Miễn phí
445 Chương 445: Tái kiến Cổ Nguyệt Miễn phí
446 Chương 446: Luyện Đan Sư Miễn phí
447 Chương 447: Địch đại sư Miễn phí
448 Chương 448: Thần Đan công hiệu Miễn phí
449 Chương 449: Thỉnh cầu bí phương Miễn phí
450 Chương 450: Một tờ hôn ước Miễn phí
451 Chương 451: Phục giết Miễn phí
452 Chương 452: Trang b không được ngược lại bị sát Miễn phí
453 Chương 453: Thu phục tọa kỵ Miễn phí
454 Chương 454: Cổ quái Thủy Đàm Miễn phí
455 Chương 455: Cửu Dương Hỏa Tinh Miễn phí
456 Chương 456: Hầu tử trở về Miễn phí
457 Chương 457: Sát nhập trại địch Miễn phí
458 Chương 458: Thần Hỏa phân thân Miễn phí
459 Chương 459: Song đầu sáu tay Miễn phí
460 Chương 460: Tự Do Chi Thành Miễn phí
461 Chương 461: Định Hải Thần Châm Tông Miễn phí
462 Chương 462: Kiếm Thánh tìm thủ lĩnh Miễn phí
463 Chương 463: Hai đại Thần Tử Miễn phí
464 Chương 464: Pháp Danh cướp vô ích Miễn phí
465 Chương 465: Kiếm Ma truyền nhân Miễn phí
466 Chương 466: Một cái thần bí nhiệm vụ Miễn phí
467 Chương 467: Trấn áp Kiếm Thánh Miễn phí
468 Chương 468: Tinh Thần Chi Lực Miễn phí
469 Chương 469: Thần Tử lực lượng Miễn phí
470 Chương 470: Chém Sát Thần một dạng Miễn phí
471 Chương 471: Giết liền Đại Thánh Miễn phí
472 Chương 472: Cướp người thủ lĩnh Miễn phí
473 Chương 473: Kiếm Thánh sống lại Miễn phí
474 Chương 474: Kiếm Thánh lịch sử Miễn phí
475 Chương 475: Tinh Thần thạch giải phong Miễn phí
476 Chương 476: Thần Linh đến trái đất Miễn phí
477 Chương 477: Vô địch Kiếm Thánh Miễn phí
478 Chương 478: Manh mối Miễn phí
480 Chương 480: Nguyệt lưu này 〔 hạ ) Miễn phí
481 Chương 481: Thiên Xà Tộc Miễn phí
482 Chương 482: Gọi Nữ Vương đại nhân Miễn phí
483 Chương 483: Tái kiến Thần múa Miễn phí
484 Chương 484: Năm đó sự tình Miễn phí
485 Chương 485: Tranh cãi Miễn phí
486 Chương 486: Liên thủ ức hiếp Miễn phí
487 Chương 487: Quét ngang vô địch Miễn phí
488 Chương 488: Ấu đả nữ thần Miễn phí
489 Chương 489: Tạo Thần dịch tranh Miễn phí
490 Chương 490: Năm đó Đại Thánh Miễn phí
491 Chương 491: Sét Kiêu Đại Thánh Miễn phí
492 Chương 492: Thảm án diệt môn Miễn phí
493 Chương 493: Cục gạch cái kia phách Miễn phí
494 Chương 494: Chân tướng, Đoạn Hồn thạch Miễn phí
495 Chương 495: Thiên Hỏa kiếp Miễn phí
497 Chương 497: Cổ đại chiến trường Miễn phí
498 Chương 498: Tái kiến Cổ Linh Miễn phí
499 Chương 499: Quần ẩu thiên tài Miễn phí
500 Chương 500: Giáo huấn tiểu nhân Miễn phí
501 Chương 501: Phật Môn chuyện cũ Miễn phí
502 Chương 502: Chương này liền sắp biến thành ngôn tình, sẽ bị thấy người chửi đổng . Miễn phí
503 Chương 503: Huyền Quy núi Miễn phí
504 Chương 504: Thần Quy Trấn Hải Miễn phí
505 Chương 505: Huyền Quy thạch tâm Miễn phí
506 Chương 506: Vạn Thanh Sơn Miễn phí
507 Chương 507: Huyền Thông Thần một dạng Miễn phí
508 Chương 508: Tập thể móc bảo Miễn phí
509 Chương 509: Thanh Đồng bát tô Miễn phí
510 Chương 510: Nhục thân quét ngang Miễn phí
511 Chương 511: Khí huyết hóa long Miễn phí
512 Chương 512: Cổ Võ học Miễn phí
513 Chương 513: Đến đầy đủ trong nồi đến Miễn phí
514 Chương 514: Huyền Quy tái sinh Miễn phí
515 Chương 515: Đối thoại Huyền Quy Miễn phí
516 Chương 516: Từng nhóm một diễn Miễn phí
517 Chương 517: Thôn Thiên Huyền Quy Miễn phí
518 Chương 518: Đại hung vật Miễn phí
519 Chương 519: Lôi vào đánh 〔 thượng ) Miễn phí
520 Chương 520: Lôi vào đánh 〔 hạ ) Miễn phí
521 Chương 521: Đuổi theo Tôn Giả chạy Miễn phí
522 Chương 522: Cửu yêu, Phật Môn Miễn phí
523 Chương 523: Các loại môn Miễn phí
524 Chương 524: Bạch y tử thần hiện Miễn phí
525 Chương 525: Đại Thánh môn Miễn phí
526 Chương 526: Thể ngộ sinh tử Miễn phí
527 Chương 527: Phàm nhân suốt đời Miễn phí
528 Chương 528: Tạm biệt không tiễn Miễn phí
529 Chương 529: Ước chiến Miễn phí
530 Chương 530: Bế quan đột phá Miễn phí
531 Chương 531: Bạch y Đại Thánh Miễn phí
532 Chương 532: Đại trước trận chiến tĩnh mịch Miễn phí
533 Chương 533: Gia tộc Gia Cát Miễn phí
534 Chương 534: Hung Uy Miễn phí
535 Chương 535: Gia tộc Gia Cát di chỉ Miễn phí
536 Chương 536: Cổ Tộc cường giả phủ xuống Miễn phí
537 Chương 537: Vạn oánh oánh Miễn phí
538 Chương 538: Hồng Loan nghênh chiến Miễn phí
540 Chương 540: Phượng Hoàng Thần thông Miễn phí
541 Chương 541: Quyết chiến đêm trước Miễn phí
542 Chương 542: Vạn Phi Hồng cùng lăng không giới Miễn phí
543 Chương 543: Chấp Pháp Giả Miễn phí
544 Chương 544: Bất ngờ bắt đầu Miễn phí
545 Chương 545: Thần Quy đấu Cổ Võ Miễn phí
546 Chương 546: Chiến đấu gian khổ Miễn phí
547 Chương 547: Thần cùng Ma Miễn phí
548 Chương 548: Bất bại vạn Phi Hồng Miễn phí
549 Chương 549: Ta là Địa Ngục Miễn phí
550 Chương 550: Vạn Phi Hồng, chết Miễn phí
551 Chương 551: Bốn bề thọ địch Miễn phí
552 Chương 552: Huyết Sát Kiếp Miễn phí
553 Chương 553: Đại Thánh Cướp Miễn phí
554 Chương 554: Thần Linh Pháp Khí Miễn phí
555 Chương 555: Chúng Hầu giá lâm Miễn phí
556 Chương 556: Cửu Vĩ Hồ Miễn phí
557 Chương 557: Thanh Y tiên nữ lai lịch Miễn phí
558 Chương 558: Thần bí Cửu Vĩ Hồ Miễn phí
559 Chương 559: Gia Cát gia hậu nhân Miễn phí
561 Chương 561: Tự chui đầu vào lưới Miễn phí
562 Chương 562: Cường thế nghênh địch Miễn phí
563 Chương 563: Đấu Ngũ Thánh Miễn phí
564 Chương 564: Giai nhân gặp lại Miễn phí
565 Chương 565: Trừ Ma Liên Minh Miễn phí
566 Chương 566: nói chuyện Miễn phí
567 Chương 567: Phật Đà đến trái đất Miễn phí
568 Chương 568: Vào Phật Môn Miễn phí
569 Chương 569: Phật Môn sơn đạo Miễn phí
570 Chương 570: Chặn đường giả Miễn phí
571 Chương 571: Đại Bằng huyết mạch Miễn phí
573 Chương 573: Ta mới là Địa Ngục Miễn phí
574 Chương 574: Lưu dĩnh Tôn Giả Miễn phí
575 Chương 575: Phật Môn Kim Đỉnh Miễn phí
576 Chương 576: Bồ Tát Quả Vị giả Miễn phí
577 Chương 577: Tình Dục Miễn phí
578 Chương 578: Thanh Đồng Cổ vách tường 〔 thượng ) Miễn phí
579 Chương 579: Thanh Đồng Cổ vách tường 〔 hạ ) Miễn phí
580 Chương 580: Hỏa Lân Nhi lưu ngữ Miễn phí
581 Chương 581: Hàng Long Tôn Giả Miễn phí
582 Chương 582: Phật Môn chân truyền người Miễn phí
583 Chương 583: Đấu Chiến Thần Thể Miễn phí
584 Chương 584: Kim liên hoa mở Miễn phí
586 Chương 586: Tươi sống luyện hóa Miễn phí
587 Chương 587: Thống biển ma diệp Miễn phí
588 Chương 588: Chạy ra Phật Môn Miễn phí
589 Chương 589: Bày binh bố trận Miễn phí
590 Chương 590: Người đang tháp ở Miễn phí
591 Chương 591: Phật Môn cấm kỵ Miễn phí
592 Chương 592: Núi đồi đại trận Miễn phí
593 Chương 593: Thần binh quyết Miễn phí
594 Chương 594: Khôn khu vực đại loạn Miễn phí
595 Chương 595: Tiến nhập Khôn khu vực Miễn phí
596 Chương 596: Chiến tranh xuống sinh linh Miễn phí
597 Chương 597: Minh Nguyệt Tiên Tử Miễn phí
598 Chương 598: Cái này là ta thê tử Miễn phí
599 Chương 599: Nữ Chiến Thần khổ não Miễn phí
600 Chương 600: Mưu kế 〔 thượng ) Miễn phí
601 Chương 601: Mưu kế 〔 hạ ) Miễn phí
602 Chương 602: Vạch mặt Miễn phí
603 Chương 603: Thu thập Thần tài Miễn phí
604 Chương 604: Thất Linh Thánh Đường Miễn phí
606 Chương 606: Gậy ông đập lưng ông Miễn phí
607 Chương 607: Giết khắp khắp nơi 〔 thượng ) Miễn phí
608 Chương 608: Giết khắp khắp nơi 〔 trung ) Miễn phí
609 Chương 609: Giết khắp khắp nơi 〔 hạ ) Miễn phí
610 Chương 610: Ép hỏi Miễn phí
611 Chương 611: Lựa chọn Miễn phí
612 Chương 612: Đi trước chiến trường Miễn phí
613 Chương 613: Phong Ấn Chi Địa Miễn phí
614 Chương 614: Lão nhân cùng Dao Bầu Miễn phí
615 Chương 615: Thần binh bảo giám Miễn phí
616 Chương 616: Phủ xuống chiến trường Miễn phí
617 Chương 617: Hoàng kim người khổng lồ Miễn phí
618 Chương 618: Tái chiến ma diệp Miễn phí
619 Chương 619: Chém Tôn Giả Miễn phí
620 Chương 620: Là phật hay ma Miễn phí
621 Chương 621: Chân Phật phủ xuống 〔 thượng ) Miễn phí
622 Chương 622: Chân Phật phủ xuống 〔 hạ ) Miễn phí
623 Chương 623: Tru Phật 〔 một ) Miễn phí
624 Chương 624: Tru Phật 〔 hai ) Miễn phí
625 Chương 625: Hào phóng Phật Miễn phí
626 Chương 626: Trong truyền thuyết nữ nhân Miễn phí
627 Chương 627: Vượt qua Tinh Không Miễn phí
628 Chương 628: Mười đời đại vận Miễn phí
629 Chương 629: Thần Phạt đến trái đất Miễn phí
630 Chương 630: Thần Linh sát Miễn phí
631 Chương 631: Trọng thương khu Miễn phí
633 Chương 633: Giai nhân lại tự Miễn phí
634 Chương 634: Hỏa Lân Nhi chuyện tích Miễn phí
635 Chương 635: Đoạt lại Pháp Khí Miễn phí
636 Chương 636: Ngũ Thải Bảo Thụ Miễn phí
637 Chương 637: Thất lạc thần binh Miễn phí
639 Chương 639: Diêm Ma bất diệt thể Miễn phí
640 Chương 640: Si tình Miễn phí
641 Chương 641: Tĩnh yêu nhi Miễn phí
642 Chương 642: Đôi Sát Thần một dạng 〔 thượng ) Miễn phí
644 Chương 644: Đôi Sát Thần một dạng 〔 hạ ) Miễn phí
646 Chương 646: Thần Ma giá lâm Miễn phí
647 Chương 647: Sát tiến đi Miễn phí
648 Chương 648: Thái Huyền Phách Miễn phí
649 Chương 649: Không Diệt Ma thể Miễn phí
650 Chương 650: Không tiếc đánh một trận Miễn phí
651 Chương 651: Đánh đúng là ngươi Miễn phí
652 Chương 652: Đôi Sát Tôn giả Miễn phí
653 Chương 653: Chết hay sống Miễn phí
654 Chương 654: Thần Hoàng núi Miễn phí
655 Chương 655: Thái Cổ đệ nhất tiên Miễn phí
656 Chương 656: Chuyện cũ Miễn phí
657 Chương 657: Phượng Hoàng rơi cướp Miễn phí
658 Chương 658: Thần Hoàng máu huyết Miễn phí
659 Chương 659: Thần Hoàng trải qua Miễn phí
660 Chương 660: Kiếm Ma lai lịch Miễn phí
661 Chương 661: Hồng Môn Yến, tất Sát Kiếp Miễn phí
662 Chương 662: Làm nhục Miễn phí
663 Chương 663: Cực hạn áp bách Miễn phí
664 Chương 664: Vì ngươi mà chiến đấu Miễn phí
665 Chương 665: Phản cái hố Miễn phí
666 Chương 666: Hết thảy tru diệt Miễn phí
667 Chương 667: Kiếm Ma mục đích Miễn phí
668 Chương 668: Không tiếng động rời đi Miễn phí
669 Chương 669: Thanh Trúc tái hiện Miễn phí
670 Chương 670: Hy vọng duy nhất Miễn phí
671 Chương 671: Tất sát chi cục Miễn phí
673 Chương 673: Tương lai thân Miễn phí
674 Chương 674: Hung danh chiêu nổi Miễn phí
675 Chương 675: Hạ Giới Thần Linh Miễn phí
676 Chương 676: Thần Phó Miễn phí
677 Chương 677: Tuyệt đại Thiên Nữ Miễn phí
678 Chương 678: Đồ Thần giả 〔 thượng ) Miễn phí
679 Chương 679: Đồ Thần giả 〔 trung ) Miễn phí
680 Chương 680: Đồ Thần giả 〔 hạ ) Miễn phí
682 Chương 682: Rung động Hoang Vực Miễn phí
683 Chương 683: Thiên hạ vô thần Miễn phí
685 Chương 685: Ba vào lăng không giới Miễn phí
686 Chương 686: Cái gọi là Tiên Môn Miễn phí
687 Chương 687: Pháp tắc thần quang Miễn phí
688 Chương 688: Không rõ Pháp Khí Miễn phí
689 Chương 689: Đánh xuống Pháp Chỉ Miễn phí
690 Chương 690: Một con chó Miễn phí
691 Chương 691: Huyết một dạng phong thái 〔 thượng ) Miễn phí
692 Chương 692: Huyết một dạng phong thái 〔 hạ ) Miễn phí
693 Chương 693: Thiên Cẩu Miễn phí
694 Chương 694: Sát Tâm khó nhịn Miễn phí
695 Chương 695: Vạn Cổ Giai Không Miễn phí
696 Chương 696: Ta là đại trù Miễn phí
697 Chương 697: Độc nhất vô nhị Miễn phí
698 Chương 698: Lực áp thập Tôn Miễn phí
699 Chương 699: Thập Diện Mai Phục Miễn phí
700 Chương 700: Giết khắp tứ phương Miễn phí
701 Chương 701: Quát lui Thiên Phạt Miễn phí
702 Chương 702: Lưu ly tiên Miễn phí
703 Chương 703: Tân sinh Ma Đế Miễn phí
704 Chương 704: Mở lại Địa Ngục Miễn phí
705 Chương 705: Thái Cổ đại hung Miễn phí
706 Chương 706: Một đầu Ma Miễn phí
707 Chương 707: Diêm dúa lòe loẹt Nữ Bồ Tát Miễn phí
708 Chương 708: Đế Phần Thiên tin tức Miễn phí
709 Chương 709: Đế Phần Thiên quyết đấu Miễn phí
711 Chương 711: Thánh Vương thể Miễn phí
712 Chương 712: Bạch uống Miễn phí
713 Chương 713: Sung mãn khi tọa kỵ Miễn phí
714 Chương 714: Đi bổ đao Miễn phí
715 Chương 715: Cấm Thần thuật Miễn phí
716 Chương 716: Siêu việt Đại Đạo Miễn phí
717 Chương 717: Phủ xuống tiên miểu sơn Miễn phí
718 Chương 718: Không nên quá kiêu ngạo Miễn phí
719 Chương 719: Chớ nói tiên Miễn phí
720 Chương 720: Kiếm Linh Miễn phí
721 Chương 721: Thần Thổ tiệp kính Miễn phí
722 Chương 722: Ly biệt Quân Mạc Sầu Miễn phí
723 Chương 723: Thông Thiên Chi Lộ Miễn phí
724 Chương 724: Màu đỏ Tư Niệm Miễn phí
725 Chương 725: Vô Cực Ma Cảnh Miễn phí
726 Chương 726: Ma Trì Miễn phí
727 Chương 727: Ma Đao Miễn phí
728 Chương 728: Cực độ kiêu ngạo Miễn phí
729 Chương 729: Tử Cung Thôn Miễn phí
730 Chương 730: Lôi Thần Miễn phí
731 Chương 731: Cổ Ma hậu nhân Miễn phí
732 Chương 732: Trong thôn gặp giai nhân Miễn phí
733 Chương 733: Cố nhân mộ Miễn phí
734 Chương 734: Đệ Nhị Trọng Tiên Môn Miễn phí
735 Chương 735: Nhất trẻ tuổi Tiên Môn cao thủ Miễn phí
736 Chương 736: Mời nghiêm túc một chút Miễn phí
737 Chương 737: Ngũ chỉ Thần Ấn Miễn phí
738 Chương 738: A a, dùng sức điểm Miễn phí
739 Chương 739: Loại người thủ lĩnh Miễn phí
740 Chương 740: Lôi Chấn Tử pháp Miễn phí
741 Chương 741: Thiên Tội chi hỏa Miễn phí
742 Chương 742: Ma Đao lai lịch Miễn phí
743 Chương 743: Đúc lại Ma Đao Miễn phí
744 Chương 744: Đại Đạo nắm Hình giả Miễn phí
745 Chương 745: Ma Đao Độ Kiếp Miễn phí
746 Chương 746: Hồng Hoang Thần Đình Miễn phí
747 Chương 747: Tuyệt cảnh cầu sinh Miễn phí
748 Chương 748: Lần thứ hai thuế biến Miễn phí
750 Chương 750: Cấm kỵ thần thoại Miễn phí
751 Chương 751: Tự rước lấy nhục Miễn phí
753 Chương 753: Người nào trấn áp người nào ? Miễn phí
755 Chương 755: Thần Tông xâm phạm Miễn phí
757 Chương 757: Ma Đao phệ nhân Miễn phí
759 Chương 759: Thu tay lại Miễn phí
761 Chương 761: Cổ Ma nơi sinh ra (thượng ) Miễn phí
763 Chương 763: Cổ Ma nơi sinh ra (Hạ) Miễn phí
765 Chương 765: Sinh Môn phần cuối Miễn phí
766 Chương 766: Tiên Thuật Miễn phí
767 Chương 767: Mồ huyền cơ Miễn phí
769 Chương 769: Mê một dạng nam nhân Miễn phí
770 Chương 770: Cuồn cuộn sóng ngầm Miễn phí
771 Chương 771: Quả quyết giết chóc Miễn phí
772 Chương 772: Quả quyết giết chóc (Hạ) Miễn phí
773 Chương 773: Cường thế chạm trán Miễn phí
774 Chương 774: Cường thế quyết đấu (thượng ) Miễn phí
775 Chương 775: Đánh đúng là ngươi (thượng ) Miễn phí
776 Chương 776: Đánh đúng là ngươi (Hạ) Miễn phí
777 Chương 777: Mệnh Tỏa Thiên Hồn Miễn phí
778 Chương 778: Cường thế sát nhập (thượng ) Miễn phí
779 Chương 779: Chương pháp qua quýt công kích, nhưng uy lực lại hết sức kinh người, nhưng Thần Nguyệt giống l Miễn phí
780 Chương 780: Cường thế sát nhập (trung ) Miễn phí
781 Chương 781: Cường thế sát nhập (Hạ) Miễn phí
782 Chương 782: Khi sát tắc sát Miễn phí
784 Chương 784: Kiếm sạch Miễn phí
785 Chương 785: Tảo thanh cản trở Miễn phí
786 Chương 786: Phải giết cục Miễn phí
787 Chương 787: Thần Kích liếc Bát Phương (thượng ) Miễn phí
788 Chương 788: Thần Kích liếc Bát Phương (Hạ) Miễn phí
789 Chương 789: Tuyệt đối quét ngang Miễn phí
790 Chương 790: Huyết Ngục VS Địa Ngục Miễn phí
791 Chương 791: Di thế đại hung (thượng ) Miễn phí
793 Chương 793: Di thế đại hung (Hạ) Miễn phí
794 Chương 794: Đại lừa dối Miễn phí
795 Chương 795: Lục Áp Miễn phí
797 Chương 797: Kinh động tứ phương Miễn phí
798 Chương 798: Địa Ngục pháp Miễn phí
799 Chương 799: Tinh Không cuộc hành trình Miễn phí
802 Chương 802: Ra đi Miễn phí
803 Chương 803: Cường thế bảo tiêu (thượng ) Miễn phí
804 Chương 804: Cường thế bảo tiêu (Hạ) Miễn phí
806 Chương 806: Bước vào tinh không bước đầu tiên Miễn phí
807 Chương 807: Ba mở Địa Ngục Miễn phí
808 Chương 808: Tinh Không thú Miễn phí
809 Chương 809: Thần cấp sinh vật Miễn phí
810 Chương 810: Tinh Thần chi nguyên Miễn phí
811 Chương 811: Phủ xuống Miễn phí
812 Chương 812: Long Tộc Miễn phí
813 Chương 813: Vả miệng cho ta Miễn phí
814 Chương 814: Thần Cung tuyển chọn Miễn phí
815 Chương 815: Tội phạm bị truy nã Miễn phí
816 Chương 816: Chương Ngư giống nhau . Miễn phí
817 Chương 817: Vạn tổ tụ hội Miễn phí
818 Chương 818: Ác Ma phủ xuống Miễn phí
819 Chương 819: Máu tươi Nghiễm Tiên Lâu Miễn phí
820 Chương 820: Thiểm điện kinh không Miễn phí
821 Chương 821: Mạnh nhất Lôi đạo Miễn phí
822 Chương 822: Tha qua đây treo lên đánh Miễn phí
823 Chương 823: Vũ Khuynh Thành mời Miễn phí
824 Chương 824: Ta muốn uống nãi nãi Miễn phí
825 Chương 825: Chương hiển ra độc hữu chính là cái tính . Miễn phí
827 Chương 827: Tuyệt đối kiêu ngạo Miễn phí
828 Chương 828: Khẽ Vũ Khuynh Thành Miễn phí
829 Chương 829: Tuyển chọn bắt đầu Miễn phí
830 Chương 830: Sét thiên Miễn phí
831 Chương 831: Lôi Thần máu huyết Miễn phí
832 Chương 832: Thiên Kiêu tranh Miễn phí
833 Chương 833: Cừu hận mục tiêu Miễn phí
834 Chương 834: Ma Nhãn thần uy Miễn phí
835 Chương 835: Danh tiếng truyền ra Miễn phí
836 Chương 836: Thần bí Cốt Hài Miễn phí
837 Chương 837: Đạo Tổ Pháp Khí Miễn phí
839 Chương 839: Thất Thập Nhị Biến Miễn phí
840 Chương 840: Đại loạn bắt đầu Miễn phí
841 Chương 841: Kỳ Lân thánh dược Miễn phí
842 Chương 842: Đào Hoa nhiều đóa nở Miễn phí
843 Chương 843: Nhân quả tình Miễn phí
844 Chương 844: Thánh dược tới tay Miễn phí
845 Chương 845: Tứ phương áp bách Miễn phí
846 Chương 846: Độc Đấu Thiên kiêu Miễn phí
847 Chương 847: Sát Thiên kiêu Miễn phí
848 Chương 848: Quét ngang Thiên Kiêu Miễn phí
849 Chương 849: Cực độ áp bách Miễn phí
850 Chương 850: Trong tuyệt cảnh sinh cơ Miễn phí
851 Chương 851: Lại một lần nữa song sát Miễn phí
852 Chương 852: Hỏa Lân Miễn phí
853 Chương 853: Tam trọng Tiên Môn Miễn phí
854 Chương 854: Cảm ngộ Kỳ Lân thuật Miễn phí
856 Chương 856: Chương hiển ra uy năng . Miễn phí
857 Chương 857: Bí tân hiện thế Miễn phí
858 Chương 858: Đột ngột tập sát Miễn phí
859 Chương 859: Hù dọa hắn một chút Miễn phí
860 Chương 860: Hoàng Kim Cổ cây Miễn phí
861 Chương 861: Chân đạp Thiên Kiêu Miễn phí
862 Chương 862: Lực áp Thao Thiết Miễn phí
863 Chương 863: Hết thảy tiêu diệt Miễn phí
864 Chương 864: Đại khai sát giới Miễn phí
865 Chương 865: Chiến đấu bạch Trảm Tiên Miễn phí
866 Chương 866: Gọt ngươi không phản đối 〔 thượng ) Miễn phí
867 Chương 867: Gọt ngươi không phản đối 〔 trung ) Miễn phí
868 Chương 868: Gọt ngươi không phản đối 〔 hạ ) Miễn phí
869 Chương 869: Tạo hóa kinh hiện Miễn phí
870 Chương 870: Đản chủ nam nhân Miễn phí
871 Chương 871: Sát lả lướt Miễn phí
872 Chương 872: Kiếm Ma nam tử Miễn phí
873 Chương 873: Hai kiện Thánh Vật Miễn phí
874 Chương 874: Đại Đạo Pháp Bào Miễn phí
875 Chương 875: Kiếm Trủng Miễn phí
876 Chương 876: Phục Hi Cầm Miễn phí
877 Chương 877: Cái hố đúng là ngươi Miễn phí
878 Chương 878: Chương hiển cuồng ngạo, khiến người ta giận mà không dám nói gì, mà thiếu niên mặc áo trắng Miễn phí
879 Chương 879: Thần Đan Miễn phí
881 Chương 881: Quật Miễn phí
882 Chương 882: Hung hăng nhục nhã Miễn phí
883 Chương 883: Đạo quân Kim Đan Miễn phí
884 Chương 884: Kết thúc Miễn phí
885 Chương 885: Biến Hóa Chi Thuật Miễn phí
886 Chương 886: Đường hẹp gặp nhau Miễn phí
887 Chương 887: Sét thiên sứ Miễn phí
888 Chương 888: Sét cùng sét Miễn phí
889 Chương 889: Kim Ô lịch sử Miễn phí
890 Chương 890: Bóng tối phần mộ Miễn phí
891 Chương 891: Tự chui đầu vào rọ Miễn phí
892 Chương 892: Giết ngược Miễn phí
893 Chương 893: Tuyệt địa Thăng Long Miễn phí
894 Chương 894: Đánh ra Miễn phí
895 Chương 895: Thân phận thành mê Miễn phí
896 Chương 896: Chân đạp vinh quang Miễn phí
897 Chương 897: Sự tình phất y đi Miễn phí
899 Chương 899: Chương để miêu tả . Mà đi qua lần này chiến dịch, mấy người đều hoặc nhiều hoặc ít chị Miễn phí
900 Chương 900: Cố nhân manh mối Miễn phí
901 Chương 901: Chương Ngư một dạng, lập tức quất vào Thần Thuyền trên thuyền lớn . Oanh một tiếng, chiếc Miễn phí
902 Chương 902: Nhân sinh hà xứ bất tương phùng Miễn phí
903 Chương 903: Tuyệt thế Chiến Sủng Miễn phí
904 Chương 904: Trấn áp Thần Quy Miễn phí
905 Chương 905: Vương Thần Pháp Khí Miễn phí
907 Chương 907: Vô địch phong phạm 〔 thượng ) Miễn phí
908 Chương 908: Vô địch phong phạm 〔 hạ ) Miễn phí
909 Chương 909: Thu phục Thần Quy Miễn phí
910 Chương 910: Thái Âm thần lực Miễn phí
911 Chương 911: Long Cốt thư Miễn phí
912 Chương 912: Chân Long con gái Miễn phí
913 Chương 913: Làm nổ Miễn phí
914 Chương 914: Vừa vào hang hổ Miễn phí
915 Chương 915: Đại Ma Thần hiện tại Miễn phí
916 Chương 916: Đúc lại Đại Ma Đao Miễn phí
917 Chương 917: Huyền Không Sơn Đạo Tặc Miễn phí
918 Chương 918: Đạo Tặc tập hợp Miễn phí
919 Chương 919: Quyết đấu sạch Sơn Thần Miễn phí
920 Chương 920: Thái Âm cùng Thái Dương Miễn phí
921 Chương 921: Ghét con ruồi Miễn phí
922 Chương 922: Thái Thượng Miễn phí
924 Chương 924: Hồng Mông tiên viện Miễn phí
925 Chương 925: Các ngươi không được Miễn phí
926 Chương 926: Bị tính kế Miễn phí
927 Chương 927: Vu oan hãm hại Miễn phí
928 Chương 928: Thủ đoạn độc ác tàn phá Miễn phí
929 Chương 929: Thành có thể lấn ? Miễn phí
930 Chương 930: Đùa giỡn Giáo Chủ Miễn phí
931 Chương 931: Nhận hàng Miễn phí
933 Chương 933: Thái Ất nhất mạch Miễn phí
934 Chương 934: Tuyết Sơn Bạo Loạn Miễn phí
935 Chương 935: Côn Lôn giáo 〔 thượng ) Miễn phí
936 Chương 936: Côn Lôn giáo 〔 hạ ) Miễn phí
937 Chương 937: Đồ đồng phục hấp dẫn 〔 thượng ) Miễn phí
938 Chương 938: Đồ đồng phục hấp dẫn 〔 hạ ) Miễn phí
939 Chương 939: Lục Áp ký ức Miễn phí
940 Chương 940: Làm tiếp đột phá Miễn phí
941 Chương 941: Tiên Đạo thù đồ Miễn phí
942 Chương 942: Tiên gia làm cơm nồi Miễn phí
943 Chương 943: Bát tô lại hiển lộ Uy 〔 thượng ) Miễn phí
944 Chương 944: Bát tô lại hiển lộ Uy 〔 hạ ) Miễn phí
945 Chương 945: Đổ ập xuống Miễn phí
946 Chương 946: Vong Linh kỵ sĩ Miễn phí
947 Chương 947: Cái này đại hung không quá hung Miễn phí
948 Chương 948: Phản giết bằng được Miễn phí
949 Chương 949: Múa Hoang sét Miễn phí
950 Chương 950: Tiên Cổ chiến trường Miễn phí
951 Chương 951: Thần Tiên chi chiến Miễn phí
952 Chương 952: Tiên tàng chi địa Miễn phí
953 Chương 953: Đơn giản thô bạo Miễn phí
954 Chương 954: Vật thí nghiệm Miễn phí
955 Chương 955: Tiến nhập tiên động Miễn phí
956 Chương 956: Hóa Tiên trì Miễn phí
957 Chương 957: Ma Nhân Miễn phí
958 Chương 958: Bi thảm nam nhân Miễn phí
960 Chương 960: Tiên Cổ chiến trường mặt khác Miễn phí
962 Chương 962: Tạm biệt giai nhân Miễn phí
963 Chương 963: Chương một động nhân nhạc khúc, tuy là chỉ có một âm phù, lại sâu vào lòng người . Miễn phí
964 Chương 964: Vạn Chúng Chúc Mục một dạng Miễn phí
965 Chương 965: Chương hiển ra phong tình cùng lớn mật, Quý Mặc trong lòng không khỏi hoài nghi nàng là có mục đ Miễn phí
966 Chương 966: Ma Tông hiện thế Miễn phí
967 Chương 967: Tuyệt sắc Thần Nữ Miễn phí
969 Chương 969: Tạo hóa chi địa Miễn phí
970 Chương 970: Thần Nữ phong thái 〔 thượng ) Miễn phí
971 Chương 971: Thần Nữ phong thái 〔 trung ) Miễn phí
972 Chương 972: Thần Nữ phong thái 〔 hạ ) Miễn phí
973 Chương 973: Khai chiến Miễn phí
974 Chương 974: Tru Tiên Thần Luyện Miễn phí
975 Chương 975: Đôi sét kinh thiên Miễn phí
976 Chương 976: Long Uy cuồn cuộn Miễn phí
977 Chương 977: Long Nữ hiện thân Miễn phí
978 Chương 978: Long Nữ ước chiến Miễn phí
979 Chương 979: Chân Long chiến đấu Kỳ Lân Miễn phí
980 Chương 980: Lôi đạo Kỳ Lân Miễn phí
981 Chương 981: Té Long Miễn phí
982 Chương 982: Chư cố ra tay Miễn phí
985 Chương 985: Đồ Thiên chém Miễn phí
986 Chương 986: Công Chúa Tôn Uy Miễn phí
987 Chương 987: Tuyệt đối nghiền ép Miễn phí
988 Chương 988: Săn Bộ Thần nữ nhân Miễn phí
989 Chương 989: Tân Tiên Cảnh Miễn phí
990 Chương 990: Kim Đan tạo hóa 〔 thượng ) Miễn phí
991 Chương 991: Kim Đan tạo hóa 〔 hạ ) Miễn phí
993 Chương 993: Thần Hóa nhục thân Miễn phí
994 Chương 994: Phù Đồ mười hai Tiên Kiếm Miễn phí
995 Chương 995: Hỗn Độn đế binh Miễn phí
996 Chương 996: Vũ khí tiên Miễn phí
997 Chương 997: Thần binh ra lò Miễn phí
998 Chương 998: Thần Thể cường đại 〔 thượng ) Miễn phí
999 Chương 999: Thần Thể cường đại 〔 hạ ) Miễn phí
1000 Chương 1000: Kiếm Ma mời Miễn phí
1001 Chương 1001: Năm đó người kia Miễn phí
1002 Chương 1002: Nhiễm nụ cười máu 〔 thượng ) Miễn phí
1003 Chương 1003: Nhiễm nụ cười máu 〔 trung ) Miễn phí
1004 Chương 1004: Nhiễm nụ cười máu 〔 hạ ) Miễn phí
1005 Chương 1005: Sát đi ra vắng vẻ Miễn phí
1006 Chương 1006: Hầm gà cách thủy a ! Miễn phí
1007 Chương 1007: Cổ Mặc Nguyệt Miễn phí
1008 Chương 1008: Đánh không lại, chạy a ! Miễn phí
1009 Chương 1009: Xương gà đả thương người Miễn phí
1010 Chương 1010: Hàng Long Miễn phí
1011 Chương 1011: Bán Thần xuất thủ Miễn phí
1012 Chương 1012: Lấy hết Tiểu công chúa Miễn phí
1013 Chương 1013: Không nhìn thấy địch nhân Miễn phí
1014 Chương 1014: Cường thế, Kiếm Ma một ngón tay Miễn phí
1015 Chương 1015: Thanh âm quen thuộc Miễn phí
1016 Chương 1016: Lão nhân thần bí Miễn phí
1017 Chương 1017: Thần Cơ hiện tại 〔 thượng ) Miễn phí
1018 Chương 1018: Thần Cơ hiện tại 〔 hạ ) Miễn phí
1019 Chương 1019: Hoàng Kim Thú Miễn phí
1021 Chương 1021: Chém tận giết tuyệt 〔 thượng ) Miễn phí
1022 Chương 1022: Chém tận giết tuyệt 〔 trung ) Miễn phí
1024 Chương 1024: Chém tận giết tuyệt 〔 hạ ) Miễn phí
1025 Chương 1025: Trong lồng giam tuyệt vọng Miễn phí
1026 Chương 1026: Của người nào thủ lĩnh ? Miễn phí
1028 Chương 1028: Đại loạn mở màn Miễn phí
1029 Chương 1029: Thật Thần Tử tự Miễn phí
1030 Chương 1030: Hết Mỹ Thần Hóa Miễn phí
1031 Chương 1031: Thần Đình thịnh hội Miễn phí
1032 Chương 1032: Thần Hỏa Thối Thể Miễn phí
1033 Chương 1033: Mới thuế biến Miễn phí
1034 Chương 1034: Tiên Đạo truyền nhân Miễn phí
1035 Chương 1035: Thục Sơn Miễn phí
1036 Chương 1036: Tiên Tông di chỉ Miễn phí
1037 Chương 1037: Tiên Môn tranh Miễn phí
1038 Chương 1038: Phiếu Miểu Phong cùng Thục Sơn Miễn phí
1039 Chương 1039: Nhân vật tiêu điểm Miễn phí
1040 Chương 1040: Đây là ta phu quân Miễn phí
1041 Chương 1041: Ma Đao rơi, Địa Ngục hiện tại Miễn phí
1042 Chương 1042: Ngươi vẫn là không được Miễn phí
1043 Chương 1043: Thần Nữ lên tiếng Miễn phí
1045 Chương 1045: Kẻ tham ăn đến Miễn phí
1046 Chương 1046: Bạch y tiên nữ Miễn phí
1047 Chương 1047: Ta đi ta lộ Miễn phí
1048 Chương 1048: Thịnh hội chi địa Miễn phí
1049 Chương 1049: Pháp Thần đài Miễn phí
1050 Chương 1050: Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng Miễn phí
1051 Chương 1051: Kinh hồng ba kiếm Miễn phí
1052 Chương 1052: Hỏa lực toàn bộ khai hỏa Miễn phí
1053 Chương 1053: Bạo phát đi! Nữ Chiến Thần 〔 thượng ) Miễn phí
1055 Chương 1055: Bạo phát đi! Nữ Chiến Thần 〔 hạ ) Miễn phí
1056 Chương 1056: Chém cẩu Miễn phí
1057 Chương 1057: Cường cường đối lập Miễn phí
1058 Chương 1058: Ta tích Thần a Miễn phí
1059 Chương 1059: Thần Nữ như bi kịch Miễn phí
1060 Chương 1060: Đại chiến vẫn là trò khôi hài ? Miễn phí
1061 Chương 1061: Năm đó người có từng gặp lại Miễn phí
1062 Chương 1062: Thái Dương Thần Tử Miễn phí
1063 Chương 1063: Tinh Không lộ mở ra Miễn phí
1065 Chương 1065: Vô tận Tinh Không lộ Miễn phí
1066 Chương 1066: Hồng Hoang Thiên Địa Miễn phí
1067 Chương 1067: Lưu Đày Chi Địa Miễn phí
1068 Chương 1068: Bạch Long Mã, đề nhi về phía tây Miễn phí
1069 Chương 1069: Hoàn mỹ đêm Miễn phí
1070 Chương 1070: Cực phẩm Thần Thai Miễn phí
1071 Chương 1071: Một đầu khác Diêm Ma Miễn phí
1072 Chương 1072: Luân hồi, Ngưu quỷ Miễn phí
1073 Chương 1073: Thần Hầu trở về Miễn phí
1075 Chương 1075: Cổ vương thể Miễn phí
1076 Chương 1076: Một bầy chó Miễn phí
1077 Chương 1077: Câu mang Miễn phí
1078 Chương 1078: Của người nào thần binh Miễn phí
1079 Chương 1079: Tất cả đều lưu đứng lại cho ta Miễn phí
1080 Chương 1080: Bắt sống Thần Tử Miễn phí
1081 Chương 1081: Bồi Nguyên Thần dịch Miễn phí
1082 Chương 1082: Nguyên Thần tân sinh Miễn phí
1083 Chương 1083: Thất Thần Tử Miễn phí
1084 Chương 1084: Địa Ngục sứ giả Miễn phí
1085 Chương 1085: Mạnh nhất thiên sứ Miễn phí
1086 Chương 1086: Bán Thần giết Miễn phí
1088 Chương 1088: Huyết chiến Bán Thần Miễn phí
1089 Chương 1089: Vũ khí tiên 〔 thượng ) Miễn phí
1090 Chương 1090: Vũ khí tiên 〔 hạ ) Miễn phí
1091 Chương 1091: Sát Hồng thiên 〔 thượng ) Miễn phí
1092 Chương 1092: Sát Hồng thiên 〔 trung ) Miễn phí
1093 Chương 1093: Sát Hồng thiên 〔 hạ ) Miễn phí
1094 Chương 1094: Duy ngã Ma Đế Miễn phí
1095 Chương 1095: Sinh cơ Miễn phí
1097 Chương 1097: Ngọc lưu ly Thánh Hỏa kim Miễn phí
1098 Chương 1098: Mới thuế biến, hết Mỹ Thần thân thể Miễn phí
1099 Chương 1099: Nguyên Thần thành Thần Miễn phí
1100 Chương 1100: Thần binh Pháp Khí mở đại hội Miễn phí
1101 Chương 1101: Tỏa Long tỉnh Miễn phí
1102 Chương 1102: Thiên sứ Thánh Tử Miễn phí
1104 Chương 1104: Thiên sứ cái mông vui nở hoa Miễn phí
1105 Chương 1105: Sắt nên sát Miễn phí
1106 Chương 1106: Lần đầu tiên Miễn phí
1107 Chương 1107: Hỏa Lân Kinh Tiên Miễn phí
1108 Chương 1108: Dẫn Binh vào cuộc Miễn phí
1110 Chương 1110: Thời không bãi tha ma Miễn phí
1111 Chương 1111: Chân Long Bí Cảnh Miễn phí
1112 Chương 1112: Long mộ Miễn phí
1113 Chương 1113: Cách không gọi nói Miễn phí
1114 Chương 1114: Hoàng Kim Thảo nguyên Miễn phí
1115 Chương 1115: Hoàng kim hải, Chân Long mộ Miễn phí
1117 Chương 1117: Thần hinh Tiên Tử Miễn phí
1118 Chương 1118: Buồn cười phòng ngự Miễn phí
1119 Chương 1119: Thâm nhập hang hổ Miễn phí
1121 Chương 1121: Sát Đạo Thần Nhãn Miễn phí
1122 Chương 1122: Cái này đản đản rất đặc biệt Miễn phí
1123 Chương 1123: Nghịch Thiên Long bảo Miễn phí
1124 Chương 1124: Chân Long phủ đệ Miễn phí
1125 Chương 1125: Đại Thần Phủ Miễn phí
1126 Chương 1126: Bạo phát đi, Long Quyền 〔 thượng ) Miễn phí
1127 Chương 1127: Bạo phát đi, Long Quyền 〔 hạ ) Miễn phí
1128 Chương 1128: Cường đạo Long Miễn phí
1129 Chương 1129: Chương hiển ra khí phách, cưỡi ở tinh vân trên đầu, nó vóc dáng nhỏ, ngược lại không tốt n Miễn phí
1130 Chương 1130: Có một chân Miễn phí
1131 Chương 1131: Hút thuốc chỗ tốt nhiều Miễn phí
1132 Chương 1132: Hắn là Ma Đế Miễn phí
1133 Chương 1133: Kiếm vô thần Miễn phí
1134 Chương 1134: Hồng Hoang huyết mạch Miễn phí
1135 Chương 1135: Hai đại Thần Thuật Miễn phí
1136 Chương 1136: Chương hiển thần uy . Miễn phí
1137 Chương 1137: Ba Tiên Thiên 〔 thượng ) Miễn phí
1138 Chương 1138: Chương hiển ra khí phách, lại tựa như là trở thành trong thiên địa Chúa tể. Miễn phí
1140 Chương 1140: Ba Tiên Thiên 〔 hạ ) Miễn phí
1141 Chương 1141: Chiến đấu Thái Dương Thần Tử Miễn phí
1142 Chương 1142: Nổi giận Miễn phí
1143 Chương 1143: Chương hiển bá đạo, kinh khủng thần uy zh sắcn 'yā thiên địa, có thể đem di thế đại hung ngh Miễn phí
1144 Chương 1144: Tinh Vẫn thuật Miễn phí
1145 Chương 1145: Chém Tinh Miễn phí
1146 Chương 1146: Hỏa thiêu ba Thần Tử Miễn phí
1147 Chương 1147: Hoang Vực chuyện cũ Miễn phí
1149 Chương 1149: Cấm long động Miễn phí
1150 Chương 1150: Thất Long đem Miễn phí
1151 Chương 1151: Long Huyết Phi Thăng trì Miễn phí
1152 Chương 1152: Nghịch thiên huyết mạch Miễn phí
1153 Chương 1153: Long Cung Miễn phí
1154 Chương 1154: Mộng ảo Tinh Không Miễn phí
1155 Chương 1155: Phóng hỏa mà đến Miễn phí
1156 Chương 1156: Kim Quan bên trong sát cục Miễn phí
1157 Chương 1157: Thông Linh Kim Quan Miễn phí
1159 Chương 1159: Quát Vương Thần Miễn phí
1160 Chương 1160: Long Thú đại quân (thượng ) Miễn phí
1161 Chương 1161: Long Thú đại quân (Hạ) Miễn phí
1162 Chương 1162: Màu trắng đen Tử Thần Miễn phí
1163 Chương 1163: Thiên địa không còn cách nào Kim Đan Miễn phí
1164 Chương 1164: Kim Quan bên trong Miễn phí
1165 Chương 1165: Chân Long Thần Văn Miễn phí
1166 Chương 1166: Kinh biến Hỗn Độn hải Miễn phí
1167 Chương 1167: Phản hồi bản về ta, nghịch thiên huyết mạch Miễn phí
1168 Chương 1168: Ly khai Long mộ phần Miễn phí
1169 Chương 1169: Chí Tôn Linh Thể Miễn phí
1170 Chương 1170: Ép vào tuyệt lộ Miễn phí
1171 Chương 1171: Hắc Ma Thần Miễn phí
1172 Chương 1172: Trở lại chốn cũ Miễn phí
1173 Chương 1173: Ai cho ngươi môn đui mù Miễn phí
1174 Chương 1174: Nhật Nguyệt Thần Ấn Miễn phí
1175 Chương 1175: Ma Đao Hồn Miễn phí
1177 Chương 1177: Gặp lại Thanh kiếm Miễn phí
1179 Chương 1179: Tương phùng, Thái Cổ đệ nhất tiên (thượng ) Miễn phí
1180 Chương 1180: Tương phùng, Thái Cổ đệ nhất tiên (Hạ) Miễn phí
1181 Chương 1181: Gia Cát Lượng không sáng Miễn phí
1182 Chương 1182: Hôm nào kế hoạch Miễn phí
1183 Chương 1183: Tiểu ma nữ Miễn phí
1184 Chương 1184: Ta là tiên Miễn phí
1185 Chương 1185: Tiên Tử cùng ma nữ Miễn phí
1186 Chương 1186: Nữ đế Miễn phí
1187 Chương 1187: Trở về Miễn phí
1188 Chương 1188: Phủ xuống Hồng Mông Miễn phí
1190 Chương 1190: Cái này cũng gọi khi dễ (thượng ) Miễn phí
1191 Chương 1191: Cái này cũng gọi khi dễ (Hạ) Miễn phí
1192 Chương 1192: Chiến lực chân chính Miễn phí
1193 Chương 1193: Ma lĩnh Miễn phí
1195 Chương 1195: Kiêu ngạo bộ tộc Miễn phí
1196 Chương 1196: Nam Thần bụi đi Miễn phí
1197 Chương 1197: Chiến đấu không bị thương Miễn phí
1199 Chương 1199: Xích Liên Tiên Tử Miễn phí
1200 Chương 1200: Quyết định sai lầm Miễn phí
1201 Chương 1201: Cố địch gặp nhau Miễn phí
1202 Chương 1202: Công nhân bốc vác Miễn phí
1203 Chương 1203: Cực phẩm đội ngũ Miễn phí
1204 Chương 1204: Lão ngưu, thu chuyển phát nhanh Miễn phí
1205 Chương 1205: Ngươi rất ồn ào, chém ngươi Miễn phí
1206 Chương 1206: Chương hiển uy phong của mình. Miễn phí
1207 Chương 1207: Quyết đấu chiến đấu không bị thương Miễn phí
1208 Chương 1208: Chiến tranh sa trường Miễn phí
1209 Chương 1209: Đại Ma Thần nguy cơ Miễn phí
1210 Chương 1210: Thanh Liên (thượng ) Miễn phí
1211 Chương 1211: Thanh Liên (trung ) Miễn phí
1212 Chương 1212: Thanh Liên (Hạ) Miễn phí
1213 Chương 1213: Trảm Thần Miễn phí
1215 Chương 1215: Thanh Liên thương Miễn phí
1216 Chương 1216: Làm người ta phải tự biết mình Miễn phí
1217 Chương 1217: Yêu Hoàng Phi Miễn phí
1218 Chương 1218: Thần Tử luận Miễn phí
1220 Chương 1220: Linh Đồng một dạng Miễn phí
1221 Chương 1221: Đệ 1132 Bát Tiên Hồ Miễn phí
1222 Chương 1222: Tiên Đạo Hỏa Chủng Miễn phí
1223 Chương 1223: Giáo huấn chó săn Miễn phí
1224 Chương 1224: Đại Hồng Hoang Miễn phí
1226 Chương 1226: Trọng Lực áp chế Miễn phí
1227 Chương 1227: Yêu Nữ cho mời Miễn phí
1228 Chương 1228: Hương diễm chi chiến Miễn phí
1229 Chương 1229: Bị bắt Miễn phí
1230 Chương 1230: Long bảo đối với Thiên Khiển Thần Tử Miễn phí
1232 Chương 1232: Lại vào miệng cọp Miễn phí
1233 Chương 1233: Cửu Đầu Trùng Miễn phí
1234 Chương 1234: Sát tiến trại địch Miễn phí
1235 Chương 1235: Đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi Miễn phí
1236 Chương 1236: Cường cường quyết đấu Miễn phí
1237 Chương 1237: Chương hiển xuất thần đạo Tôn Uy . Miễn phí
1238 Chương 1238: Dung hợp tân sinh Miễn phí
1239 Chương 1239: Chương hiển xuất thần Uy . Miễn phí
1240 Chương 1240: Một kiếm nhập thánh (thượng ) Miễn phí
1241 Chương 1241: Một kiếm nhập thánh (Hạ) Miễn phí
1242 Chương 1242: Không người địch Miễn phí
1243 Chương 1243: Kiếm Tiên một đường Miễn phí
1246 Chương 1246: Chí Tôn Thần Khí, Tứ Bất Tượng Miễn phí
1247 Chương 1247: Thần thoại bi ai Miễn phí
1248 Chương 1248: Vô địch kiếm Miễn phí
1249 Chương 1249: Kiếm của ta sẽ là của ngươi kiếm Miễn phí
1250 Chương 1250: Thái Sơ Cổ Quáng Miễn phí
1251 Chương 1251: Tiểu Ma La Miễn phí
1252 Chương 1252: Lại tới bẫy người ? Miễn phí
1253 Chương 1253: Một người đã đủ giữ quan ải (thượng ) Miễn phí
1254 Chương 1254: Một người đã đủ giữ quan ải (Hạ) Miễn phí
1255 Chương 1255: Khiêu chiến Tiểu Ma La Miễn phí
1256 Chương 1256: Vương Thần chi chiến Miễn phí
1257 Chương 1257: Chặt hãm nhi Miễn phí
1258 Chương 1258: Lục Áp trình diện Miễn phí
1259 Chương 1259: Thần chi đồ tể giả (thượng ) Miễn phí
1260 Chương 1260: Thần chi đồ tể giả (Hạ) Miễn phí
1261 Chương 1261: Vô địch Phi Kiếm Miễn phí
1262 Chương 1262: Đại mộng mấy ngàn Thu Miễn phí
1263 Chương 1263: Chí Tôn phủ xuống Miễn phí
1264 Chương 1264: Cái hố định ngươi (thượng ) Miễn phí
1265 Chương 1265: Cái hố định ngươi (Hạ) Miễn phí
1266 Chương 1266: Đại Đạo thương Miễn phí
1267 Chương 1267: Cửu Thánh huyết Miễn phí
1268 Chương 1268: Chương Ngư thân thể, có chừng hơn tám mươi cây xúc tua, mỗi một cái xúc tua đều có thể sơn l Miễn phí
1269 Chương 1269: Tuyệt đối cường thế Miễn phí
1270 Chương 1270: Bởi vì ta là Ma Tiên Miễn phí
1271 Chương 1271: Chương hiển thần uy, phóng xuất ra tia sáng chói mắt . Miễn phí
1272 Chương 1272: Đệ nhất nhân Miễn phí
1273 Chương 1273: Đệ đệ Nhị Thần một dạng Miễn phí
1274 Chương 1274: Trong nháy mắt Diệt Thần Miễn phí
1276 Chương 1276: Quá Thần Nữ (thượng ) Miễn phí
1277 Chương 1277: Quá Thần Nữ (Hạ) Miễn phí
1278 Chương 1278: Con khỉ bạn gái trước Miễn phí
1279 Chương 1279: Triệt để quyết liệt Miễn phí
1280 Chương 1280: Va chạm mạnh Miễn phí
1281 Chương 1281: Đại phản kích Miễn phí
1282 Chương 1282: Đại phong bạo (thượng ) Miễn phí
1283 Chương 1283: Đại phong bạo (Hạ) Miễn phí
1284 Chương 1284: Cường đại trợ công Miễn phí
1285 Chương 1285: Đưa tới cửa nhi đến Miễn phí
1286 Chương 1286: Đây không phải là quyết đấu, là quần ẩu Miễn phí
1287 Chương 1287: Để cho ngươi rầm rĩ Trương Nhượng ngươi lãng Miễn phí
1288 Chương 1288: Bách Thế Luân Hồi Miễn phí
1289 Chương 1289: Tiên nữ quá hung tàn Miễn phí
1290 Chương 1290: Ba ngày nói đến Miễn phí
1291 Chương 1291: Vĩnh cửu cướp chi địa Miễn phí
1293 Chương 1293: Dân bản địa Miễn phí
1294 Chương 1294: Thần bí kỵ sĩ Miễn phí
1295 Chương 1295: Tam đại công tử Miễn phí
1297 Chương 1297: Ma Vương giá lâm Miễn phí
1298 Chương 1298: Ma vương bi ai Miễn phí
1299 Chương 1299: Lúng túng xong việc Miễn phí
1300 Chương 1300: Rời đi biện pháp Miễn phí
1301 Chương 1301: Cổ Thần thú Miễn phí
1302 Chương 1302: Thánh Hiền đường Miễn phí
1303 Chương 1303: Ngộ Pháp Miễn phí
1304 Chương 1304: Hắc Thần phủ xuống Miễn phí
1306 Chương 1306: Sau cùng lối ra (thượng ) Miễn phí
1308 Chương 1308: Sau cùng lối ra (Hạ) Miễn phí
1310 Chương 1310: Huyết Tế Miễn phí
1312 Chương 1312: Tân tinh quật khởi Miễn phí
1314 Chương 1314: Ma Tiên trở về Miễn phí
1316 Chương 1316: Khiêu chiến Bát Thần Miễn phí
1318 Chương 1318: Thần Cảnh vô địch Miễn phí
1320 Chương 1320: Cường đại Ma Tiên Miễn phí
1324 Chương 1324: Ngược Vương Thần (thượng ) Miễn phí
1326 Chương 1326: Ngược Vương Thần (Hạ) Miễn phí
1328 Chương 1328: Quyết chiến Tinh Không Miễn phí
1330 Chương 1330: Kiểm chứng ta chi đạo Miễn phí
1332 Chương 1332: Khảo vấn Vương Thần Miễn phí
1334 Chương 1334: Hầu ca Đạo Tràng Miễn phí
1336 Chương 1336: Biến mất lão mập Miễn phí
1338 Chương 1338: Biến số Miễn phí
1340 Chương 1340: Viên mãn pháp Miễn phí
1342 Chương 1342: Hài tử, ngươi muốn nghịch thiên a Miễn phí
1344 Chương 1344: Hùng hài tử Miễn phí
1346 Chương 1346: Cổ Thần trái tim Miễn phí
1348 Chương 1348: Uyên ương dục Miễn phí
1350 Chương 1350: Hương Diễm Tu luyện Miễn phí
1352 Chương 1352: Huyễn Nguyệt ngọc lưu ly Miễn phí
1354 Chương 1354: Tiểu Tiên Nữ Miễn phí
1358 Chương 1358: Chủ lớn thì lấn Khách Miễn phí
1360 Chương 1360: Bất luận người ta Miễn phí
1362 Chương 1362: Hắc Kim cổ thương Miễn phí
1364 Chương 1364: Chiến đấu đệ Nhị Thần một dạng Miễn phí
1366 Chương 1366: Bất bại Thần Quyền Miễn phí
1370 Chương 1370: Giang Lưu hỏa âm mưu Miễn phí
1371 Chương 1371: Siêu thoát cửa Miễn phí
1375 Chương 1375: Thần Vương một dạng cường giả Miễn phí
1377 Chương 1377: Ma Tiên trình diện Miễn phí
1379 Chương 1379: Quyết chiến bắt đầu Miễn phí
1381 Chương 1381: Sinh tử siêu thoát (thượng ) Miễn phí
1383 Chương 1383: Sinh tử siêu thoát (Hạ) Miễn phí
1385 Chương 1385: Siêu thoát mà về Miễn phí
1389 Chương 1389: Chí Tôn chi chiến Miễn phí
1392 Chương 1392: Sát cho thống khoái Miễn phí
1395 Chương 1395: Hỗn Độn vào cơ thể Miễn phí
1397 Chương 1397: Thành Tiên trở về Miễn phí
1399 Chương 1399: Chèn ép Chí Tôn Miễn phí
1402 Chương 1402: Hảo yếu đệ nhất Chiến Thần Miễn phí
1405 Chương 1405: Ba ngày kế hoạch Miễn phí
1407 Chương 1407: Ba pháp chi Chương Miễn phí
1409 Chương 1409: Đại động tác Miễn phí
1411 Chương 1411: Thần Luyện Miễn phí
1413 Chương 1413: Đánh thắng Chí Tôn Miễn phí
1415 Chương 1415: Giết tới Thần Thú Sơn Miễn phí
1417 Chương 1417: Diệt tộc Miễn phí
1419 Chương 1419: Chân tướng Miễn phí
1421 Chương 1421: Thắng câu Miễn phí
1423 Chương 1423: Công đức viên mãn Miễn phí
1425 Chương 1425: Đánh đấm Đạo Tiên một dạng Miễn phí
1427 Chương 1427: Quả đoán buông tha Miễn phí
1431 Chương 1431: Chế đạo Miễn phí
1433 Chương 1433: Hỗn Độn Chi Lực Miễn phí
1435 Chương 1435: Giết tới Cửu Trọng Thiên Miễn phí
1437 Chương 1437: Đệ đệ nhất Thần Tử Miễn phí
1439 Chương 1439: Thần Tử thương Miễn phí
1441 Chương 1441: Trên chiến trường gặp lại Miễn phí
1443 Chương 1443: Vận mệnh đa suyễn Miễn phí
1445 Chương 1445: Thiên áp Miễn phí
1447 Chương 1447: Chư cường trình diện Miễn phí
1449 Chương 1449: Ấu đả đệ nhất Chiến Thần Miễn phí
1451 Chương 1451: Thần thoại chi hải Miễn phí
1452 Chương 1452: Tam giới Thần Chủ Miễn phí
1453 Chương 1453: Hồng Hoang Miễn phí
1454 Chương 1454: Trong thần thoại chí cường Miễn phí
1455 Chương 1455: Số mệnh một khắc kia (thượng ) Miễn phí
1456 Chương 1456: Số mệnh một khắc kia (Hạ) Miễn phí
1457 Chương 1457: Hắn đến Miễn phí
1458 Chương 1458: Thân thế thành mê Miễn phí
1459 Chương 1459: Một cái khác ta Miễn phí
1460 Chương 1460: Hậu thế đường (đại kết cục ) Miễn phí
ID Tên
ID Comment