Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Vạn Cổ Thần Đế

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Phi Thiên Ngư
Phụ trách: Contact Person Diêt Thiên Lão Đại
Phát hành: 2020-04-15 21:32:20
Mới nhất: 2020-04-15 22:33:49 (Chương 2245)
Lượt xem: 4 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 2069 / Điểm đề cử: 0

800 năm trước, Minh Đế chi tử Trương Nhược Trần, bị vị hôn thê của hắn Trì Dao công chúa giết chết, thiên kiêu một đời, liền như vậy ngã xuống. Tám trăm năm sau, Trương Nhược Trần một lần nữa sống lại, lại phát hiện vị hôn thê đã từng giết chết hắn, đã thống nhất Côn Lôn Giới, mở ra Đệ Nhất Trung Ương đế quốc, được xưng "Trì Dao Nữ Hoàng" .

Trì Dao Nữ Hoàng —— thống ngự thiên hạ, uy lâm bát phương; thanh xuân mãi mãi, bất tử bất diệt. Trương Nhược Trần đứng ở Chư Hoàng Từ Đường ở ngoài, nhìn Trì Dao Nữ Hoàng tượng thần, trong lòng bốc cháy lên hừng hực cừu hận liệt diễm, "Đợi ta trùng tu mười ba năm, dám gọi Nữ Hoàng dưới Hoàng Tuyền" .

id Tên Phí
92 Chương 92: Đầm rồng hang hổ Miễn phí
90 Chương 90: Thứ tư? Miễn phí
89 Chương 89: Chèn ép người mới Miễn phí
88 Chương 88: Kinh thế kỳ tài Miễn phí
87 Chương 87: Chín quyền Miễn phí
86 Chương 86: Quỷ tài Lạc Hư Miễn phí
85 Chương 85: Võ Tháp Miễn phí
82 Chương 82: Cứu người giải độc Miễn phí
81 Chương 81: Trúng độc Miễn phí
80 Chương 80: Cảnh giới đột phá Miễn phí
78 Chương 78: Thanh Ma Thủ Miễn phí
77 Chương 77: Tiễn Đạo cao thủ Miễn phí
76 Chương 76: Đạo cao một thước, ma cao một trượng Miễn phí
72 Chương 72: Khiêu khích Miễn phí
67 Chương 67: Luyện chế Không Gian Giới Chỉ Miễn phí
66 Chương 66: Thắng bại đã phân Miễn phí
64 Chương 64: Lựa chọn Miễn phí
61 Chương 61: Đánh thức Miễn phí
60 Chương 60: Thiên Hà Ngọc Kinh Miễn phí
59 Chương 59: Một tháng ước hẹn Miễn phí
56 Chương 56: Tứ đại đệ tử Miễn phí
55 Chương 55: Tình người ấm lạnh Miễn phí
53 Chương 53: Hoàng Bảng đệ tam, Thủy Vấn Tâm Miễn phí
52 Chương 52: Đoạt Mệnh Kiếm Khách Miễn phí
51 Chương 51: Thời Không Vũ Hồn Miễn phí
48 Chương 48: Trước điện luận võ Miễn phí
46 Chương 46: Hàn Phủ Miễn phí
45 Chương 45: Thắng liên tiếp tám tràng, chiến đấu không thôi Miễn phí
44 Chương 44: Đánh đâu thắng đó Miễn phí
42 Chương 42: Tứ đại xếp hạng bảng Miễn phí
40 Chương 40: Bái Nguyệt Ma Giáo Tổng đà chủ Miễn phí
39 Chương 39: Không Gian Giới Chỉ Miễn phí
37 Chương 37: Bế quan tu luyện Miễn phí
36 Chương 36: Toàn thành giới nghiêm Miễn phí
33 Chương 33: Minh Văn Công Hội Miễn phí
32 Chương 32: Càn Khôn Thần Mộc Đồ Miễn phí
31 Chương 31: Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng Miễn phí
30 Chương 30: Man Thần Trì Miễn phí
29 Chương 29: Nhất tâm nhị dụng Miễn phí
27 Chương 27: Hỏa Xà thương pháp Miễn phí
28 Chương 28: Ai mới là thiên tài? Miễn phí
26 Chương 26: Thắng bại Miễn phí
24 Chương 24: Đệ nhất Miễn phí
23 Chương 23: Săn giết Thanh Hỏa Lộc Miễn phí
22 Chương 22: Một cấp thượng đẳng Miễn phí
21 Chương 21: Thiết Bì Man Ngưu Miễn phí
20 Chương 20: Vòng thứ hai sát hạch Miễn phí
19 Chương 19: Chấn động Miễn phí
18 Chương 18: Cuối năm sát hạch Miễn phí
17 Chương 17: Vân Võ Quận Vương Miễn phí
16 Chương 16: Tiểu cực vị Miễn phí
15 Chương 15: Tứ ngưu chi lực Miễn phí
14 Chương 14: Xinh đẹp tuyệt thế Miễn phí
13 Chương 13: Tần Nhã Miễn phí
12 Chương 12: Thanh Huyền Các Miễn phí
10 Chương 10: Ba mươi sáu điều kinh mạch đồ Miễn phí
11 Chương 11: Lại phá cảnh giới Miễn phí
8 Chương 8: Võ Thị Miễn phí
9 Chương 9: Ba năm trước chân tướng Miễn phí
6 Chương 6: Lâm Nính San Miễn phí
7 Chương 7: Thiên Tâm Kiếm Pháp Miễn phí
5 Chương 5: Long Tượng Bàn Nhược Miễn phí
3 Chương 3: Hoàng Cực Cảnh Miễn phí
4 Chương 4: Thời Không Bí Điển Miễn phí
50 Chương 50: Hoàng Cực Cảnh đại viên mãn Miễn phí
93 Chương 93: Ai mới là ác ma? Miễn phí
94 Chương 94: Tứ vương tử Miễn phí
96 Chương 96: Sinh Tử Đài Miễn phí
97 Chương 97: Chân tướng rõ ràng Miễn phí
98 Chương 98: Long Hình Tượng Ảnh Miễn phí
99 Chương 99: Bát Hoang Lục Hợp Miễn phí
100 Chương 100: Tấm thứ 100 chưởng pháp đại thành Miễn phí
101 Chương 101: Trích diệp phi hoa Miễn phí
102 Chương 102: Khinh người quá đáng Miễn phí
103 Chương 103: Sớm quyết chiến Miễn phí
104 Chương 104: Sinh Tử Đài Miễn phí
105 Chương 105: Bán Thánh Miễn phí
106 Chương 106: Tây Viện viện chủ Miễn phí
108 Chương 108: Cùng Đoan Mộc sư tỷ ở chung Miễn phí
109 Chương 109: Kỳ trước tân sinh đệ nhất tập hợp Miễn phí
111 Chương 111: Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão Miễn phí
116 Chương 116: Sát thủ đến Miễn phí
117 Chương 117: Cá lớn sa lưới Miễn phí
118 Chương 118: Đột phá tiểu cực vị Miễn phí
119 Chương 119: Ngự Phong Phi Long Ảnh Miễn phí
120 Chương 120: Truyền thụ Miễn phí
123 Chương 123: Địa Cực Cảnh cường giả Miễn phí
124 Chương 124: Giết người nữ ma đầu Miễn phí
125 Chương 125: Tiểu thành Miễn phí
126 Chương 126: Huyết Ngưng Cửu Kiếm Miễn phí
127 Chương 127: Bốn viện tân sinh luận võ Miễn phí
130 Chương 130: Tây Viện mười vị trí đầu cao thủ Miễn phí
133 Chương 133: Tuân Quy Hải Miễn phí
134 Chương 134: Biến đổi lớn Miễn phí
135 Chương 135: Sơn đạo ác chiến Miễn phí
137 Chương 137: Trong quân nhân vật số một, Vạn Thành Trọng Miễn phí
139 Chương 139: Cầu viện Miễn phí
141 Chương 141: Yên Trần quận chúa Miễn phí
142 Chương 142: Luận kiếm thiếp Miễn phí
145 Chương 145: Kim Ngọc Diệp Miễn phí
147 Chương 147: Tả tướng môn sinh Miễn phí
148 Chương 148: Bán Thánh đệ tử Miễn phí
152 Chương 152: Hoàng sư tỷ sách lược Miễn phí
154 Chương 154: Đường về Miễn phí
155 Chương 155: Băng Mạch Đan Miễn phí
156 Chương 156: Xích Không Bí Phủ Miễn phí
157 Chương 157: Họa Sư Miễn phí
158 Chương 158: Đại cực vị Miễn phí
159 Chương 159: Huyền Giao Miễn phí
162 Chương 162: Vách đá bên trong quái vật Miễn phí
164 Chương 164: Tam Diệp Thánh Khí Thảo Miễn phí
165 Chương 165: Tu vi tăng lên Miễn phí
166 Chương 166: Bán Thánh Chi Quang Miễn phí
167 Chương 167: Dưới Quỷ Vụ Sơn Miễn phí
168 Chương 168: Tượng Lực Cửu Điệp Miễn phí
169 Chương 169: Xuống núi Miễn phí
174 Chương 174: Ma đầu xuất thế Miễn phí
175 Chương 175: Trở về Tây Viện Miễn phí
176 Chương 176: Phó viện chủ kỳ vọng Miễn phí
178 Chương 178: Thiên Nguyệt Lâu Miễn phí
179 Chương 179: Tranh chấp Miễn phí
180 Chương 180: Luận Trương Nhược Trần nhân phẩm Miễn phí
181 Chương 181: Lửa giận Miễn phí
182 Chương 182: Khổng Tuyên Miễn phí
183 Chương 183: Thiên Nhân phủ đệ Miễn phí
184 Chương 184: Khổng Tước Thánh Điển Miễn phí
185 Chương 185: Kiếm Tâm Thông Minh Miễn phí
186 Chương 186: Vô Lượng Kiếm Pháp Miễn phí
187 Chương 187: Trần Hi Nhi Miễn phí
188 Chương 188: Tự dưng tai họa Miễn phí
189 Chương 189: Tứ tuyệt Miễn phí
190 Chương 190: Địa cấp Cụ Phong tu luyện mật thất Miễn phí
191 Chương 191: Tức giận Yên Trần quận chúa Miễn phí
192 Chương 192: Vô cùng nhức đầu sự tình Miễn phí
193 Chương 193: Nội cung học viên Miễn phí
194 Chương 194: Nhiệm vụ trọng đại Miễn phí
195 Chương 195: Thái Thanh Linh Hỏa Thiên Miễn phí
196 Chương 196: Linh Nhạc trấn Miễn phí
197 Chương 197: Hắc Hổ đường Miễn phí
198 Chương 198: Không chịu nổi một kích Miễn phí
199 Chương 199: Ân công Miễn phí
200 Chương 200: Kịch chiến bầy tà Miễn phí
201 Chương 201: Ngự Khí Bách Kiếm Miễn phí
202 Chương 202: Đợi làm thịt dê béo Miễn phí
203 Chương 203: Hồng Chu Cự Hạm Miễn phí
204 Chương 204: Nhiếp Hồn Chi Nhãn Miễn phí
205 Chương 205: Tuyệt địa phục sát Miễn phí
206 Chương 206: Chạy ra vòng vây Miễn phí
207 Chương 207: Lực lượng không gian Miễn phí
208 Chương 208: Thất vương tử Trương Thiên Khuê Miễn phí
209 Chương 209: Trần sư đệ Miễn phí
210 Chương 210: Người áo đen Miễn phí
211 Chương 211: Thẩm Phong Miễn phí
212 Chương 212: Cảnh giới đột phá Miễn phí
213 Chương 213: Tư Hành Không Miễn phí
214 Chương 214: Cao thủ quyết đấu Miễn phí
215 Chương 215: Giả Thần Chi Thân Miễn phí
216 Chương 216: Đoan Mộc diệu chiêu Miễn phí
217 Chương 217: Thần Tê Thảo Miễn phí
218 Chương 218: Huynh đệ gặp nhau Miễn phí
219 Chương 219: Hùng hổ dọa người Miễn phí
220 Chương 220: Ước chiến Miễn phí
221 Chương 221: Không phải Hoàng Lễ Miễn phí
222 Chương 222: Địa Phủ Môn thiếu chủ Miễn phí
223 Chương 223: Sinh tử tồn vong Miễn phí
224 Chương 224: Cao thủ thần bí Miễn phí
225 Chương 225: Lôi Điện Chi Mâu Miễn phí
226 Chương 226: Thảm liệt một trận chiến Miễn phí
227 Chương 227: Lăng Không trang viên Miễn phí
228 Chương 228: Song diện nhân Miễn phí
229 Chương 229: Họ Tử huynh muội Miễn phí
230 Chương 230: Hối hận Miễn phí
231 Chương 231: Đại công cáo thành Miễn phí
232 Chương 232: Thần Linh hiển thánh Miễn phí
233 Chương 233: Liên tiếp phá hai cảnh Miễn phí
234 Chương 234: Nhiệm vụ Miễn phí
235 Chương 235: Máu phun năm bước Miễn phí
236 Chương 236: Kịch chiến Thiên Cực cảnh Miễn phí
237 Chương 237: Vạn dặm truy sát Miễn phí
238 Chương 238: Ngân Châm Thứ Mạch, Hỏa Đan Nhiên Huyết Miễn phí
239 Chương 239: Điện Quang Tù Long Chưởng Miễn phí
240 Chương 240: Khống chế cự hạm Miễn phí
241 Chương 241: Nô lệ thiếu nữ Miễn phí
242 Chương 242: Thiên Cốt Miễn phí
243 Chương 243: Đại Thạch thành Miễn phí
244 Chương 244: Ta muốn mua một tòa thành Miễn phí
245 Chương 245: Hắc Ám thuộc tính Miễn phí
246 Chương 246: Thu hoạch ngoài ý muốn Miễn phí
247 Chương 247: Chu Tước Lâu Miễn phí
248 Chương 248: Hắc Ám Loạn Thần Miễn phí
249 Chương 249: Đằng đằng sát khí Miễn phí
250 Chương 250: Chấn động Miễn phí
251 Chương 251: Cường địch giết tới Miễn phí
252 Chương 252: Trấn Linh quận chúa Miễn phí
253 Chương 253: Kim Cương Man Thú Thân Miễn phí
254 Chương 254: Đại Bi Phong Vân Thủ Miễn phí
255 Chương 255: Lục phẩm trận pháp Miễn phí
256 Chương 256: Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Trận Miễn phí
257 Chương 257: Ăn ý Miễn phí
258 Chương 258: Tử thành Miễn phí
259 Chương 259: Ngự Thú đại sư Miễn phí
260 Chương 260: Tứ Tí Hung Viên Miễn phí
261 Chương 261: Tế tự nghi thức Miễn phí
262 Chương 262: Tam đạo cửu lưu Miễn phí
263 Chương 263: Viện quân Miễn phí
264 Chương 264: Một kiếm chém giết Miễn phí
265 Chương 265: Lôi các chủ Miễn phí
266 Chương 266: Trao đổi Miễn phí
267 Chương 267: Tình cảm Miễn phí
268 Chương 268: Minh Quang Bán Thánh Miễn phí
269 Chương 269: Thiên Ma Thập Tú chi Cừu Lâm Miễn phí
270 Chương 270: Cửu Linh Thú Vương Hình Miễn phí
271 Chương 271: Kếch xù điểm cống hiến Miễn phí
272 Chương 272: Thập Mạch Kiếm Ba Miễn phí
273 Chương 273: Trương Nhược Trần mưu đồ Miễn phí
274 Chương 274: Tinh thần lực đặc thù lực lượng Miễn phí
275 Chương 275: Thối Cốt Luyện Cân Đan Miễn phí
276 Chương 276: « Địa Bảng » Trắc Thí Cung Miễn phí
277 Chương 277: Lực lượng khảo thí Miễn phí
278 Chương 278: « Địa Bảng » Khí Linh phân thân Miễn phí
279 Chương 279: Vị trí thứ 130 Miễn phí
280 Chương 280: Yến Khinh Vũ Miễn phí
281 Chương 281: Đại thế như vậy Miễn phí
282 Chương 282: Băng Vực Tuyết Liên Miễn phí
283 Chương 283: Lo lắng âm thầm Miễn phí
284 Chương 284: Kim Quang Thánh Mục Miễn phí
285 Chương 285: Quyền pháp Miễn phí
286 Chương 286: Trung cấp Minh Văn Miễn phí
287 Chương 287: Kích động Lôi các chủ Miễn phí
288 Chương 288: Hàn Lệ Miễn phí
289 Chương 289: Không thể đắc tội tiểu nhân Miễn phí
290 Chương 290: Yến tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhị cao thủ Miễn phí
291 Chương 291: Đấu giá hội Miễn phí
292 Chương 292: Vân Giao Đồ Miễn phí
293 Chương 293: Thủy Hỏa Phong Lôi Trận Miễn phí
294 Chương 294: Vòng tay trữ vật Miễn phí
295 Chương 295: Cự phú Miễn phí
296 Chương 296: Hào sảng Yến Vân Huyễn Miễn phí
297 Chương 297: Đấu giá kết thúc, có thu hoạch riêng Miễn phí
298 Chương 298: Bị hố Miễn phí
299 Chương 299: Một trận chiến mà bại Miễn phí
300 Chương 300: Ba tháng kỳ hạn đã đến Miễn phí
301 Chương 301: « Đông Vực Phong Vân Báo » Miễn phí
302 Chương 302: Cao thủ thần bí Miễn phí
303 Chương 303: Đế Nhất Miễn phí
304 Chương 304: Thông Minh Hà Miễn phí
305 Chương 305: Cường địch giết tới Miễn phí
306 Chương 306: Thiên La Địa Võng Miễn phí
307 Chương 307: Kịch chiến liên tục Miễn phí
308 Chương 308: Kiếm khách gặp kiếm khách Miễn phí
309 Chương 309: Phá giáp Miễn phí
310 Chương 310: Tử Vong Chi Thành Miễn phí
311 Chương 311: Gặp mặt Miễn phí
312 Chương 312: Từng bước sát cơ Miễn phí
313 Chương 313: Chém Âm Sơn Miễn phí
314 Chương 314: Hóa Cốt Âm Miên Chưởng Miễn phí
315 Chương 315: Tốt một cái con thỏ Miễn phí
316 Chương 316: Thập nhị phẩm Niết Hỏa Linh Ba Miễn phí
317 Chương 317: Võ Hồn đối chiến thú hồn Miễn phí
318 Chương 318: Sáu chiếc Hồng Chu Cự Hạm Miễn phí
319 Chương 319: Trương Thiên Khuê trả thù Miễn phí
320 Chương 320: Chịu chết chi chiến Miễn phí
321 Chương 321: Ô vân già nguyệt Miễn phí
322 Chương 322: Tà dị mỹ nhân áo đỏ Miễn phí
323 Chương 323: Huyết Cổ Não Thần Đan Miễn phí
324 Chương 324: Lại tới một cái tuyệt sắc vưu vật Miễn phí
325 Chương 325: Đoan Mộc gia tộc Miễn phí
326 Chương 326: Long cung sinh môn Miễn phí
327 Chương 327: Huyết Thần Ảnh Miễn phí
328 Chương 328: Thiên Trượng Trọng Ngục Miễn phí
329 Chương 329: Cửu Cung 72 động phủ Miễn phí
330 Chương 330: Bảo sơn Miễn phí
331 Chương 331: Đối chiến Đế Nhất Miễn phí
332 Chương 332: Long Tượng Bàn Nhược, Địa Ngục Quỷ Vương Miễn phí
333 Chương 333: Kim Long tiền bối Miễn phí
334 Chương 334: Xá Lợi Tử Miễn phí
335 Chương 335: Thiên Cực cảnh Miễn phí
336 Chương 336: Thu hoạch khổng lồ Miễn phí
337 Chương 337: Lần nữa quyết đấu Miễn phí
338 Chương 338: Thiên Ma Nhãn Miễn phí
339 Chương 339: Đáy nước giết chóc Miễn phí
340 Chương 340: Thanh Hư chân khí, Tiên Thiên ma khí Miễn phí
341 Chương 341: Xông ra mặt nước Miễn phí
342 Chương 342: Bát Quái Phong Vân Bàn Miễn phí
343 Chương 343: Không thể không chiến Miễn phí
344 Chương 344: Cốt kiếm cùng kiếm gãy Miễn phí
345 Chương 345: Thánh Thể Ma Tâm Miễn phí
346 Chương 346: Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay Miễn phí
347 Chương 347: Đào ra Ma Tâm Miễn phí
348 Chương 348: Bán Thánh giá lâm Miễn phí
349 Chương 349: Một kiếm phá Nguyên Anh Miễn phí
350 Chương 350: Giết cha đồ tộc Miễn phí
351 Chương 351: Huyết hải thâm cừu Miễn phí
352 Chương 352: Lửa giận Miễn phí
353 Chương 353: Chấn động Miễn phí
354 Chương 354: Toàn bộ đều đi chết Miễn phí
355 Chương 355: Dưới thành Miễn phí
356 Chương 356: Cường thế nghiền ép Miễn phí
357 Chương 357: Ngư Long Kiếp Biến Miễn phí
358 Chương 358: Quyết đấu Hoa Thanh Diệp Miễn phí
359 Chương 359: Mở ra phong ấn Miễn phí
360 Chương 360: Thiên Cực cảnh trung kỳ Miễn phí
361 Chương 361: Huyết vụ bốc lên Miễn phí
362 Chương 362: Huyết Linh Vương Miễn phí
363 Chương 363: Lẫn nhau hút Miễn phí
364 Chương 364: Trở về học cung Miễn phí
365 Chương 365: Đông Vực Trần gia Miễn phí
366 Chương 366: Sấm sét giữa trời quang Miễn phí
367 Chương 367: Nhìn thấu Đoan Mộc sư tỷ Miễn phí
368 Chương 368: Bay xa vạn dặm Miễn phí
369 Chương 369: Đông Vực Thần Thổ, Xích Sí Nha Vương Miễn phí
370 Chương 370: Viện trợ Miễn phí
371 Chương 371: Đồng hành Miễn phí
372 Chương 372: Tử Hàn Sa Miễn phí
373 Chương 373: Cần gì chứ? Miễn phí
374 Chương 374: Đông Vực Thánh Thành Miễn phí
375 Chương 375: Vạch mặt Miễn phí
381 Chương 381: Thánh Viện khảo hạch ngày đầu tiên Miễn phí
382 Chương 382: Triều Thánh Thiên Thê Miễn phí
384 Chương 384: Bán Thánh muốn thu đồ đệ Miễn phí
387 Chương 387: Vũ Thánh truyền thừa, Kiếm Tâm Thông Minh Miễn phí
388 Chương 388: Bộ Thiên Phàm Miễn phí
393 Chương 393: Bán Thánh thu đồ đệ Miễn phí
397 Chương 397: Khư Giới chiến trường Miễn phí
410 Chương 410: Thu phục Miễn phí
411 Chương 411: Tu vi tiến nhanh Miễn phí
416 Chương 416: Yên Trần sư tỷ Miễn phí
419 Chương 419: Tự loạn trận cước Miễn phí
421 Chương 421: Tiến công Tà Mộc Cung Miễn phí
422 Chương 422: Độc thân nghênh chiến Miễn phí
428 Chương 428: Tiểu Hắc trở về Miễn phí
430 Chương 430: Đối chiến Huyết Linh Vương Miễn phí
431 Chương 431: Chiếm lấy Bán Thánh Chi Quang Miễn phí
433 Chương 433: Tiểu Hắc truyền đạo Miễn phí
437 Chương 437: Thần Mộc Chi Thể Miễn phí
438 Chương 438: 360 triệu Miễn phí
439 Chương 439: Thứ ba mươi mốt thành Miễn phí
441 Chương 441: Ngân Nguyệt Lâm Không Miễn phí
443 Chương 443: Lang Huyên Kim Chung Miễn phí
456 Chương 456: Cao thủ hội tụ Miễn phí
467 Chương 467: Tổ trưởng chi tranh Miễn phí
468 Chương 468: Tuyền Cơ lão nhân, ban bố thánh chỉ Miễn phí
469 Chương 469: Thần Long Võ Hồn Miễn phí
470 Chương 470: Tàng Thư Các Miễn phí
483 Chương 483: Tao ngộ Miễn phí
492 Chương 492: Xâm nhập Thụ Nhân đại quân Miễn phí
493 Chương 493: Nghênh chiến Thụ Nhân Vương Miễn phí
494 Chương 494: Ngàn dặm giết người Miễn phí
495 Chương 495: « Thiên Bảng » thứ 16 Miễn phí
496 Chương 496: Hoàng Thần Dị Miễn phí
497 Chương 497: Song Linh Bảo Thể Miễn phí
498 Chương 498: Thụ Nhân tế đàn Miễn phí
499 Chương 499: Cửa đá Miễn phí
500 Chương 500: Thụ Tổ, Bản Nguyên chi khí Miễn phí
501 Chương 501: Thời Gian Chi Kiếm, Sát Na Vô Ngân Miễn phí
507 Chương 507: Văn Cốt cùng Huyền Vũ Miễn phí
508 Chương 508: Kiếm khí phân thân Miễn phí
509 Chương 509: Huyền Vũ Tru Thần Kiếm Trận Miễn phí
514 Chương 514: Thu hoạch Miễn phí
515 Chương 515: Huyền Vũ chi khí Miễn phí
516 Chương 516: Huyền Vũ Thánh Điển Miễn phí
517 Chương 517: Tam Linh Bảo Thể Miễn phí
520 Chương 520: Lại thêm biến số Miễn phí
521 Chương 521: Xuất phát Miễn phí
524 Chương 524: Lấy yếu thắng mạnh Miễn phí
525 Chương 525: Thánh Bì nhuyễn giáp Miễn phí
526 Chương 526: Kịch chiến ngàn dặm Miễn phí
527 Chương 527: Lửa giận, cừu hận Miễn phí
538 Chương 538: Tà thi Miễn phí
539 Chương 539: Xích Cấn Man Thú Miễn phí
540 Chương 540: Đối chiến Thiết Nương Tử Miễn phí
543 Chương 543: Huyết Tuyền Hải Câu (Suối máu rãng biển) Miễn phí
544 Chương 544: Ô Hài Giao Vương Miễn phí
545 Chương 545: Phản kích Miễn phí
546 Chương 546: Độc chiến bầy giao Miễn phí
547 Chương 547: Vô thượng cực cảnh, Chư Thần cộng minh Miễn phí
548 Chương 548: . Chương 548: Đối chiến Bán Thánh Miễn phí
549 Chương 549: . Chương 549: Bát Bộ Phục Ma, Địa Hỏa Kỳ Lân Miễn phí
550 Chương 550: Đáy biển cột sắt Miễn phí
551 Chương 551: Sóng âm phong bạo Miễn phí
552 Chương 552: Tiên Thiên Thai Tức Miễn phí
553 Chương 553: Tà hóa Kim Hoàng Vương Miễn phí
554 Chương 554: Đối chiến Giao Vương Miễn phí
555 Chương 555: Bán Thánh chi lực Miễn phí
556 Chương 556: Cướp đoạt thánh nguyên Miễn phí
557 Chương 557: Cứu người Miễn phí
558 Chương 558: Lại gặp Địa Hỏa Kỳ Lân Miễn phí
559 Chương 559: Kiếm tu Miễn phí
560 Chương 560: Sư huynh sư tỷ Miễn phí
561 Chương 561: Luyện Khí chiến sĩ Miễn phí
562 Chương 562: Linh Hạc Lê Miễn phí
563 Chương 563: Vô Tự Kiếm Phổ Miễn phí
564 Chương 564: Kiếm Nhất Miễn phí
565 Chương 565: Mùng bảy tháng sau Miễn phí
566 Chương 566: Ngư Long đệ nhị biến Miễn phí
567 Chương 567: Lại một lần Chư Thần cộng minh Miễn phí
568 Chương 568: Thánh Vương phủ Miễn phí
569 Chương 569: Tứ đại Thánh giả môn phiệt đến đây cầu hôn Miễn phí
570 Chương 570: Bộ Thiên Phàm? Miễn phí
571 Chương 571: Vì một cái nữ nhân mà chiến Miễn phí
572 Chương 572: Ba kiện sính lễ Miễn phí
573 Chương 573: Kỳ Lân Khải Giáp Miễn phí
574 Chương 574: Tứ Cửu Huyền Công Miễn phí
575 Chương 575: Gia chủ người thừa kế Miễn phí
576 Chương 576: Kinh thiên biến cố Miễn phí
577 Chương 577: Anh Hùng Phú, Đông Vô Thiên Miễn phí
578 Chương 578: Thời không truyền nhân Miễn phí
579 Chương 579: Đông Vực Vương Miễn phí
580 Chương 580: Cửu Phượng Đỉnh Miễn phí
581 Chương 581: Trung Vực Cửu Châu Vạn Triệu Ức Miễn phí
582 Chương 582: Tử vong? Miễn phí
583 Chương 583: Tam Thập Lục Bàn Biến Hóa Miễn phí
584 Chương 584: Đông Vực Tà Thổ Miễn phí
585 Chương 585: Đoan Mộc Nhã Miễn phí
586 Chương 586: Phương Kiệt cùng Tào Ưng Miễn phí
587 Chương 587: Tinh Thần Lực Đại Sư Miễn phí
588 Chương 588: Hồng Dục Tinh Sứ hiện thân Miễn phí
589 Chương 589: Tinh thần lực cấp 44 Miễn phí
590 Chương 590: Khách sạn Vô Vọng Miễn phí
591 Chương 591: Băng Hoàng Cổ Thánh Thể Miễn phí
592 Chương 592: Tà Đạo cao thủ Miễn phí
593 Chương 593: Sát thủ số thứ tư Miễn phí
594 Chương 594: Thủy Tinh Thánh Trượng Miễn phí
595 Chương 595: Lòng yêu tài Miễn phí
596 Chương 596: Nam nhân lòng tham Miễn phí
597 Chương 597: Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, chưởng thứ bảy Miễn phí
598 Chương 598: Tinh Sứ gặp Tinh Sứ Miễn phí
599 Chương 599: Hùng hổ doạ người Miễn phí
600 Chương 600: Một đêm Miễn phí
601 Chương 601: Giết Miễn phí
602 Chương 602: Huyễn Thuật Đại Sư Miễn phí
603 Chương 603: Bố một cái cục Miễn phí
604 Chương 604: Tu vi lại tiến Miễn phí
605 Chương 605: Bầy tà hội nghị Miễn phí
606 Chương 606: Ngồi vững vàng Đại hộ pháp vị trí Miễn phí
607 Chương 607: Hồng Dục Tinh Sứ trong mắt Trương Nhược Trần Miễn phí
608 Chương 608: Tiên tử áo trắng Miễn phí
609 Chương 609: Mùng chín tháng chín Miễn phí
610 Chương 610: Cục diện bị động Miễn phí
611 Chương 611: Xâm nhập sơn lĩnh Miễn phí
612 Chương 612: Băng Ma Miễn phí
613 Chương 613: Tuyệt đại mỹ nhân Miễn phí
614 Chương 614: Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Miễn phí
615 Chương 615: Ẩn Thân Y chi uy Miễn phí
616 Chương 616: Lưu Sa Hạp Cốc Miễn phí
617 Chương 617: Đại hộ pháp đến Miễn phí
618 Chương 618: Thanh Vân Thánh Thể Miễn phí
619 Chương 619: Thánh Thể đối với Thánh Thể Miễn phí
620 Chương 620: Nhật Nguyệt tề huy Miễn phí
621 Chương 621: Một đời kỳ tài Miễn phí
622 Chương 622: Quyết chiến sắp đến Miễn phí
623 Chương 623: Trận pháp mở ra Miễn phí
624 Chương 624: Bán Thánh phía dưới mạnh nhất giao phong Miễn phí
625 Chương 625: Tuyết Nhân Vương tử Miễn phí
626 Chương 626: Nhận ra Miễn phí
627 Chương 627: Vô Tâm Hắc Động, Thiên Ma Ảnh Tử Miễn phí
628 Chương 628: Nợ một bút một bút tính Miễn phí
629 Chương 629: Huyết Nha Vương Miễn phí
630 Chương 630: Lần nữa gặp phải Bất Tử Huyết tộc Miễn phí
631 Chương 631: Bản vương cùng bản hoàng Miễn phí
632 Chương 632: Ma Nguyệt cùng Băng Hoàng Miễn phí
633 Chương 633: Đại hội luận kiếm Miễn phí
634 Chương 634: Nam nhi đa tình Miễn phí
635 Chương 635: Vạn tông đứng đầu Miễn phí
636 Chương 636: Thái tử điện hạ Miễn phí
637 Chương 637: Kiếm tu Miễn phí
638 Chương 638: Ngư Long đệ tứ biến Miễn phí
639 Chương 639: Cường đại Chiến thú Miễn phí
640 Chương 640: Sơ lâm Lưỡng Nghi Tông Miễn phí
641 Chương 641: Thứ hèn nhát Miễn phí
642 Chương 642: Tranh luận kịch liệt Miễn phí
643 Chương 643: Hiển thánh Miễn phí
644 Chương 644: Tôn chủ Miễn phí
645 Chương 645: Tố Nữ Viện Miễn phí
646 Chương 646: Lưỡng Nghi Tông lão bằng hữu Miễn phí
647 Chương 647: Cổ Thần Sơn Miễn phí
648 Chương 648: Cửu Thiên Huyền Nữ Miễn phí
649 Chương 649: Nghi thức lên ngôi Miễn phí
652 Chương 652: Tử khí tám trăm dặm Miễn phí
653 Chương 653: Dương Linh Thánh Thể, Cái Hạo Miễn phí
654 Chương 654: Kiếm Đạo luận võ Miễn phí
655 Chương 655: Lựa chọn Miễn phí
656 Chương 656: Thần truyền thuyết Miễn phí
657 Chương 657: Ba cỗ cường đại kiếm ý Miễn phí
658 Chương 658: Bên dưới Cổ Thần Sơn Miễn phí
659 Chương 659: Cao thủ nhiều như mây Miễn phí
660 Chương 660: Hứa Trường Sinh Miễn phí
661 Chương 661: Đệ nhất trọng sơn Miễn phí
662 Chương 662: Thất Thải Thánh Tuyền Miễn phí
663 Chương 663: Đệ nhị trọng sơn Miễn phí
664 Chương 664: Khiêu chiến ba chữ Miễn phí
665 Chương 665: Tề Phi Vũ Miễn phí
666 Chương 666: Mỹ nhân rắn rết Miễn phí
667 Chương 667: Yêu cầu vô lễ Miễn phí
668 Chương 668: Tính kế lẫn nhau Miễn phí
669 Chương 669: Sư tôn Miễn phí
670 Chương 670: Kiếm Nhất tầng cảnh giới thứ chín Miễn phí
671 Chương 671: Luận võ thịnh hội Miễn phí
672 Chương 672: Kết quả chiến đấu ngoài dự liệu Miễn phí
673 Chương 673: Rung động Miễn phí
674 Chương 674: Nhân vật lôi cuốn Miễn phí
675 Chương 675: Dạ hội Tề Phi Vũ Miễn phí
676 Chương 676: Văn tự thành cầu Miễn phí
677 Chương 677: Trận chung kết chi chiến Miễn phí
678 Chương 678: Đại sư tỷ Miễn phí
679 Chương 679: Một thanh Thánh Kiếm Miễn phí
680 Chương 680: Hư Không Kiếm Miễn phí
681 Chương 681: Đang xông Cổ Thần Sơn Miễn phí
682 Chương 682: Khiêu chiến thật lớn Miễn phí
683 Chương 683: Đệ tam trọng sơn đỉnh núi ánh nắng Miễn phí
684 Chương 684: Mười tầng đại viên mãn Miễn phí
685 Chương 685: Một đường ánh rạng đông Miễn phí
686 Chương 686: Táng Nguyệt Miễn phí
687 Chương 687: Kiếm Nhị bút ký Miễn phí
688 Chương 688: Kiếm Thánh chiến thư Miễn phí
689 Chương 689: Ma giáo yêu tà Miễn phí
690 Chương 690: Giao chiến Miễn phí
691 Chương 691: 36 hộ cung Thú Tướng Miễn phí
692 Chương 692: Ma Tử cùng Cực Dương Thể Miễn phí
693 Chương 693: Nguy cơ Miễn phí
694 Chương 694: Tu vi lại tiến Miễn phí
695 Chương 695: Người cầm kiếm thứ sáu Miễn phí
696 Chương 696: Âm Dương Giao Thế, Âm Dương Hỗn Độn Miễn phí
697 Chương 697: Tầng cảnh giới thứ hai Miễn phí
698 Chương 698: Kiếm Hồn Băng Phách Miễn phí
699 Chương 699: Rung động lòng người Thiên Địa Tế Đàn Miễn phí
700 Chương 700: Kinh tâm động phách Miễn phí
701 Chương 701: Tuyệt địa phản kích Miễn phí
702 Chương 702: Bán Thánh phân thân Miễn phí
703 Chương 703: Hư Không Kiếm cảm ứng Miễn phí
704 Chương 704: Tài nữ rơi phàm trần Miễn phí
705 Chương 705: Tình kiếp ám chủng Miễn phí
706 Chương 706: Một quân cờ Miễn phí
707 Chương 707: Vong Linh Hung Sát Miễn phí
708 Chương 708: Linh đang âm thanh Miễn phí
709 Chương 709: Âm Dương hai giới Hà Giới Miễn phí
710 Chương 710: Ngư Long đệ thất biến Miễn phí
711 Chương 711: Đánh cược Miễn phí
712 Chương 712: Đối chiến Bán Thánh Miễn phí
713 Chương 713: Nho Tổ Thánh Thư Miễn phí
714 Chương 714: Họa thủy hồng nhan Miễn phí
715 Chương 715: Đại thanh lý Miễn phí
716 Chương 716: Tài nữ mâu thuẫn Miễn phí
717 Chương 717: Kiếm Đế hậu nhân, Tuyết Vô Dạ Miễn phí
718 Chương 718: Sư tôn Miễn phí
719 Chương 719: Đỉnh phong tụ hội Miễn phí
720 Chương 720: Cùng tụ một đường Miễn phí
721 Chương 721: Ma Tử giá lâm, ước lượng Đông Vực Miễn phí
722 Chương 722: Côn Bằng Thánh Thể Miễn phí
723 Chương 723: Thủ Thử Miễn phí
724 Chương 724: Một kiếm bại Long Tam Miễn phí
725 Chương 725: Thần Long cốt uy lực Miễn phí
726 Chương 726: Thánh Tâm Bạch Xà Miễn phí
727 Chương 727: Xà Nhị chi chiến Miễn phí
728 Chương 728: Long Hình Xà Ảnh Miễn phí
729 Chương 729: Một chiêu Thần Long Biến Miễn phí
730 Chương 730: Thiên Hạ Kỳ Cục Miễn phí
731 Chương 731: Thánh uy Miễn phí
732 Chương 732: Nhìn thấu Miễn phí
733 Chương 733: Thần Long chi huyết Miễn phí
734 Chương 734: Bán Thánh tri thức Miễn phí
735 Chương 735: Ngao Tâm Nhan thực lực Miễn phí
736 Chương 736: Thần Long Bán Nhân tộc tộc trưởng Miễn phí
737 Chương 737: Hộp quà Miễn phí
738 Chương 738: Tứ Linh Bảo Thể, Ngũ Hành pháp tướng Miễn phí
739 Chương 739: Thư Sơn, Giới Tử Yến Miễn phí
740 Chương 740: Đông Vực Thánh Vương Phủ người thừa kế Miễn phí
741 Chương 741: Cam làm lá xanh Miễn phí
742 Chương 742: Giao Tứ, Bằng Lục, Ngô Bát Miễn phí
743 Chương 743: Quần ma loạn vũ Miễn phí
744 Chương 744: Cô Tinh Bạn Nguyệt Miễn phí
745 Chương 745: Tam Sơn Trấn Hải Miễn phí
746 Chương 746: Tranh luận Miễn phí
747 Chương 747: Ma giáo Tiểu Thánh Nữ Miễn phí
748 Chương 748: Quần anh hội tụ Miễn phí
749 Chương 749: Binh bộ ngôi sao mới Miễn phí
750 Chương 750: Chiến ý chính thịnh Miễn phí
751 Chương 751: Chỉ hy vọng. . . Ngươi không cần ném ta xuống Miễn phí
752 Chương 752: Sinh Tử Vô Gian Miễn phí
753 Chương 753: Thiên Cốt Nữ Đế truyền nhân Miễn phí
754 Chương 754: Bất Tử Huyết tộc Tam hoàng tử Miễn phí
755 Chương 755: 800 năm trước Bất Tử Huyết tộc cao thủ Miễn phí
756 Chương 756: Thủ đoạn tàn nhẫn Miễn phí
757 Chương 757: Vạn Bảo Ca Sa Miễn phí
758 Chương 758: Võ Tôn đệ tử, Bắc Cung Lam Miễn phí
759 Chương 759: Thời khắc mấu chốt, vẫn là phải dựa vào Lâm Nhạc sư huynh Miễn phí
760 Chương 760: Một kiếm phá huyết khải Miễn phí
761 Chương 761: Thiên Thủ Long Tượng Miễn phí
762 Chương 762: Đại Đồ Phật Đao Miễn phí
763 Chương 763: Nguy cơ ẩn tàng Miễn phí
764 Chương 764: Huyết Ấn Thánh Chỉ, Lục Thánh Đăng Thiên Tửu Miễn phí
765 Chương 765: 3000 Thánh Thể Miễn phí
766 Chương 766: Tinh Thần Lực Bán Thánh Miễn phí
767 Chương 767: Ngư Long đệ thập biến Miễn phí
768 Chương 768: Phản đồ Miễn phí
769 Chương 769: Tình thương Miễn phí
770 Chương 770: An bài hậu sự Miễn phí
771 Chương 771: Đến chậm đêm động phòng Miễn phí
772 Chương 772: Tông chủ triệu kiến Miễn phí
773 Chương 773: Hải Đường bà bà Miễn phí
774 Chương 774: Dung hợp ba đạo tổ sư kiếm ý Miễn phí
775 Chương 775: 3000 đại đạo, 10 vạn tiểu đạo Miễn phí
776 Chương 776: Tuyết Vô Dạ mời Miễn phí
777 Chương 777: Thời Gian lạc ấn cùng Không Gian lạc ấn Miễn phí
778 Chương 778: Mùng chín tháng chín, kiếm tu tề tụ Miễn phí
779 Chương 779: Luyện hóa thần huyết Miễn phí
780 Chương 780: Chu Tước Kiếm Miễn phí
781 Chương 781: Thiên Địa Đồng Thọ Miễn phí
782 Chương 782: Hiên Long Bán Thánh Miễn phí
783 Chương 783: Thánh Hồn lĩnh vực Miễn phí
784 Chương 784: Huyết tộc lại xuất hiện Miễn phí
785 Chương 785: Huyết Tộc Mật Quyển Miễn phí
786 Chương 786: Kiếm Thánh quyết chiến Miễn phí
787 Chương 787: Truyền nhân y bát Miễn phí
788 Chương 788: Minh Vương Huyết Độc Miễn phí
789 Chương 789: Tức giận trong lòng Miễn phí
790 Chương 790: Liên trảm Tam Thánh Miễn phí
791 Chương 791: Vạn vật đều là kiếm Miễn phí
792 Chương 792: Nghênh chiến Phong Hàn Miễn phí
793 Chương 793: Tứ Dực Ngân Sí Miễn phí
794 Chương 794: Địa Huyết Thánh, Thiên Huyết Thánh Miễn phí
795 Chương 795: Minh Vương truyền thuyết Miễn phí
796 Chương 796: Long trời lở đất Miễn phí
797 Chương 797: Hư Không Kiếm nhận chủ Miễn phí
798 Chương 798: Ngư Long đệ cửu biến Miễn phí
799 Chương 799: Hạo Xuyên Vô Thường Miễn phí
800 Chương 800: Miêu gia Miễn phí
801 Chương 801: Âm Gian gặp gỡ Miễn phí
802 Chương 802: Cải tử hồi sinh Thần dược Miễn phí
803 Chương 803: Thật Âm Gian? Miễn phí
804 Chương 804: Thần Sơ Quỷ Vương lãnh địa Miễn phí
805 Chương 805: Tâm Thuật phật sư, mỹ nữ Quỷ Vương Miễn phí
806 Chương 806: Lĩnh ngộ Tốc Độ quy tắc Miễn phí
807 Chương 807: Luyện hóa giọt thứ năm thần huyết Miễn phí
808 Chương 808: 36 đầu Chuẩn Thánh Mạch Miễn phí
809 Chương 809: Nghênh chiến mỹ nữ Quỷ Vương Miễn phí
810 Chương 810: Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ tám Miễn phí
811 Chương 811: Thẩm vấn Quỷ Vương Miễn phí
812 Chương 812: Gặp lại tà tăng Miễn phí
813 Chương 813: Hai vị tà tăng Miễn phí
814 Chương 814: 34 cỗ Bán Thánh chiến thi uy lực Miễn phí
815 Chương 815: Quỷ Vương đại trận Miễn phí
816 Chương 816: Muốn lấy chi, trước phải cho đi Miễn phí
817 Chương 817: Đầu thứ hai Thi Hà Miễn phí
818 Chương 818: Kế hoạch mới, nghi vấn mới Miễn phí
819 Chương 819: Thần Ấn Chi Nhãn Miễn phí
820 Chương 820: Hai cỗ sinh mệnh chi khí Miễn phí
821 Chương 821: Quỷ Vương thần phục Miễn phí
822 Chương 822: Quỷ Thần cốc bên ngoài Miễn phí
823 Chương 823: Thời Không truyền nhân lại xuất hiện thế Miễn phí
824 Chương 824: Không biết sinh linh Miễn phí
825 Chương 825: Thần Ngoan Quả Miễn phí
826 Chương 826: Âm Huyền Kỷ Miễn phí
827 Chương 827: Thuận Thiên Bán Thánh Miễn phí
828 Chương 828: Băng Hoàng thức tỉnh Miễn phí
829 Chương 829: Đáy vực Miễn phí
830 Chương 830: Lòng đất núi lửa Miễn phí
831 Chương 831: Không Gian quy tắc Miễn phí
832 Chương 832: Một quỷ một phật Miễn phí
833 Chương 833: Cao thâm mạt trắc lão tăng Miễn phí
834 Chương 834: Thiên Hồn, Địa Hồn, Nhân Hồn Miễn phí
835 Chương 835: Ngũ Hành Hỗn Độn Thể Miễn phí
836 Chương 836: Đại thế không thể đỡ Miễn phí
837 Chương 837: Đào móc bảo vật Miễn phí
838 Chương 838: Nữ Đế lưu lại phù chú Miễn phí
839 Chương 839: Bia màu xanh, huyết trì Miễn phí
840 Chương 840: Thần dược Miễn phí
841 Chương 841: Gặp lại Âm Huyền Kỷ Miễn phí
842 Chương 842: Dưỡng Quỷ Cổ tộc công chúa Miễn phí
843 Chương 843: Vạn Quỷ Nhiếp Hồn Đại Trận Miễn phí
844 Chương 844: Chư Thánh chi chiến Miễn phí
845 Chương 845: Tân sinh Miễn phí
846 Chương 846: Đại kiếp nạn Miễn phí
847 Chương 847: Trở lại Thi Hà Miễn phí
848 Chương 848: Trở về Côn Lôn Giới Miễn phí
849 Chương 849: Binh bộ đại quân Miễn phí
850 Chương 850: Bia đá trấn Thi Hà Miễn phí
851 Chương 851: Vạn gia ý chí Miễn phí
852 Chương 852: Đương kim thế cục Miễn phí
853 Chương 853: Vây thành Miễn phí
854 Chương 854: Giao chiến Miễn phí
855 Chương 855: Ma giáo người tới Miễn phí
856 Chương 856: Ngươi có thể cho nàng cái gì Miễn phí
857 Chương 857: Giọt thứ tám thần huyết Miễn phí
858 Chương 858: Loan Phượng Thần Ấn Tật Tốc Miễn phí
859 Chương 859: Nhiệm vụ Miễn phí
860 Chương 860: Thái Âm cổ thành Miễn phí
861 Chương 861: Ba bên chiến đấu Miễn phí
862 Chương 862: Thanh Lê quận thành Miễn phí
863 Chương 863: Kiếm Thánh giá lâm Miễn phí
864 Chương 864: Nghênh đón người Miễn phí
865 Chương 865: Tượng Vương cổ lâm Miễn phí
866 Chương 866: Chiến thú nông trường Miễn phí
867 Chương 867: Ngự Thú đại sư Miễn phí
868 Chương 868: Ngày xưa Biên thành Miễn phí
869 Chương 869: Phế thành tế tự Miễn phí
870 Chương 870: Tịnh Diệt Thần Hỏa Miễn phí
871 Chương 871: Thần Chi Mệnh Cách Miễn phí
872 Chương 872: Thập đại cao thủ Miễn phí
873 Chương 873: Tứ phía đều là địch Miễn phí
874 Chương 874: Thiên Văn Hủy Diệt Kình Miễn phí
875 Chương 875: Phá Sát Lệnh Miễn phí
876 Chương 876: Bán Thánh Miễn phí
877 Chương 877: Tuyệt đại Nữ Hoàng Miễn phí
878 Chương 878: Nếu là hắn còn sống đâu Miễn phí
879 Chương 879: Minh Đường người tới Miễn phí
880 Chương 880: Thiếu đường chủ Miễn phí
881 Chương 881: Trung Nguyên quận Miễn phí
882 Chương 882: Kiếm phá Tử Dung quan Miễn phí
883 Chương 883: Thiên Mệnh Phù Chiếu Miễn phí
884 Chương 884: Huyết Nô Miễn phí
885 Chương 885: Hai vị người cầm kiếm Miễn phí
886 Chương 886: Tộc trưởng Miễn phí
887 Chương 887: Ám sát Miễn phí
888 Chương 888: Đuôi của hồ ly Miễn phí
889 Chương 889: Vị thứ ba người cầm kiếm Miễn phí
890 Chương 890: Phi Vũ Kiếm Thánh Miễn phí
891 Chương 891: Thăm dò Miễn phí
892 Chương 892: Thần bí Kiếm Mộ Miễn phí
893 Chương 893: Kiếm Thánh phụ thể Miễn phí
894 Chương 894: Đối chiến Kiếm Thánh Miễn phí
895 Chương 895: Ngộ kiếm Miễn phí
896 Chương 896: Kiếm Mộ chuyện cũ Miễn phí
897 Chương 897: Toàn bộ đều có huyết hải thâm cừu Miễn phí
898 Chương 898: Điêu Ma Vương Miễn phí
899 Chương 899: Gian nan chiến đấu Miễn phí
900 Chương 900: Thông Thần Pháp Miễn phí
901 Chương 901: Tìm đường chết Miễn phí
902 Chương 902: Đã là Kiếm Thánh, cũng là Ma Nữ Miễn phí
903 Chương 903: Vô Gian Thần Kiếm Miễn phí
904 Chương 904: Cửu Sinh Kiếm Pháp, Thái Hư Phân Quang Miễn phí
905 Chương 905: Tài Nữ đa tình Miễn phí
906 Chương 906: Tổ sư mộ địa Miễn phí
907 Chương 907: Cửu Sinh Cửu Tử Cửu Chuyển Luân Hồi Miễn phí
908 Chương 908: Kiếm Cửu đại viên mãn Miễn phí
909 Chương 909: Quái vật hình người Miễn phí
910 Chương 910: Hãm hại Miễn phí
911 Chương 911: Trước giờ đại chiến Miễn phí
912 Chương 912: Binh lâm thành hạ Miễn phí
913 Chương 913: Bất Tử Huyết tộc Nhị hoàng tử Miễn phí
914 Chương 914: Hiểm cảnh Miễn phí
915 Chương 915: Cửu Kiếp Trấn Thánh Phù Miễn phí
916 Chương 916: Đuổi trốn Miễn phí
917 Chương 917: Nhân vật mấu chốt Miễn phí
918 Chương 918: Tư Không thiền viện Miễn phí
919 Chương 919: Lực Hiến Vương Miễn phí
920 Chương 920: Huyết tộc lại đến Miễn phí
921 Chương 921: Cửu Tự Tru Thần Quyết Miễn phí
922 Chương 922: Ma Ha Long Trảo Thủ Miễn phí
923 Chương 923: Bất Tử Huyết tộc Thánh Giả Miễn phí
924 Chương 924: Phật Đế đại đệ tử Miễn phí
925 Chương 925: Diệt thánh Miễn phí
926 Chương 926: Yên tĩnh sáng sớm Miễn phí
927 Chương 927: Bí mật bại lộ Miễn phí
928 Chương 928: Nhập thế tu luyện Miễn phí
929 Chương 929: Huyết Long điện Miễn phí
930 Chương 930: Mộ Dung Nguyệt Miễn phí
931 Chương 931: Tài Nữ vẫn lạc Miễn phí
932 Chương 932: Giết chóc Miễn phí
933 Chương 933: Minh Tông Miễn phí
934 Chương 934: Tu vi lại tiến Miễn phí
935 Chương 935: Huyết Thần giáo, Tiên Minh Hải Miễn phí
936 Chương 936: Hải Minh Pháp Vương kế hoạch Miễn phí
937 Chương 937: Thất Khiếu Huyết Minh Chưởng Miễn phí
938 Chương 938: Cố Lâm Phong giá trị Miễn phí
939 Chương 939: Huyết Thần Cổ Miễn phí
940 Chương 940: Thăm dò Miễn phí
941 Chương 941: Thần Tử, Thánh Nữ Miễn phí
942 Chương 942: Ngao cò tranh nhau Miễn phí
943 Chương 943: Dựa thế Thánh Nữ Miễn phí
944 Chương 944: Lấy một địch ba Miễn phí
945 Chương 945: Mắt đi mày lại Miễn phí
946 Chương 946: Huyết Hải Ma Kính Miễn phí
947 Chương 947: Khiếu thứ sáu Miễn phí
948 Chương 948: Bàn Thiên Thánh Tượng Miễn phí
949 Chương 949: Thu phục Miễn phí
950 Chương 950: Doanh thứ sáu Kỳ Chủ Miễn phí
951 Chương 951: Vô Tận Thâm Uyên Miễn phí
952 Chương 952: Tối tăm không mặt trời Miễn phí
953 Chương 953: Lạc Phong sơn Miễn phí
954 Chương 954: Thánh thuật chi uy Miễn phí
955 Chương 955: Chim sẻ núp đằng sau? Miễn phí
956 Chương 956: Một cái thế giới trong bóng tối Miễn phí
957 Chương 957: Ngươi là Trương Nhược Trần sao? Miễn phí
958 Chương 958: Độc đấu Miễn phí
959 Chương 959: Huyết Thánh Miễn phí
960 Chương 960: Nghi ngờ Miễn phí
961 Chương 961: Nhất Khắc Tứ Phương Biến Miễn phí
962 Chương 962: Chủ động xuất kích Miễn phí
963 Chương 963: Sát thánh Miễn phí
964 Chương 964: Huyết Ma Miễn phí
965 Chương 965: Bốn phong thư, đã đưa ra ngoài Miễn phí
966 Chương 966: Tra hỏi Miễn phí
967 Chương 967: Bảy đại cổ giáo Miễn phí
968 Chương 968: Càn Nguyên sơn Miễn phí
969 Chương 969: Hải Linh Ấn Miễn phí
970 Chương 970: Hắc Ám chi đạo Miễn phí
971 Chương 971: Dị tượng kinh người Miễn phí
972 Chương 972: Huyết Thần Đồ Miễn phí
973 Chương 973: Huyết Linh Mạch Miễn phí
974 Chương 974: Ngụy Long Tinh Miễn phí
975 Chương 975: Tu vi tiến nhanh Miễn phí
976 Chương 976: Bên dưới tế đàn Miễn phí
977 Chương 977: Tiềm lực khảo thí Miễn phí
978 Chương 978: Đồng thời đăng lâm tầng thứ năm Miễn phí
979 Chương 979: Lên một tầng nữa Miễn phí
980 Chương 980: Tam bại câu thương Miễn phí
981 Chương 981: Huyết Linh Tiên Miễn phí
982 Chương 982: Cường thế nghiền ép Miễn phí
983 Chương 983: Tân nhiệm Thần Tử Miễn phí
984 Chương 984: Tượng hồn tin tức Miễn phí
985 Chương 985: Thạch mỹ nhân Miễn phí
986 Chương 986: Minh Đường Thánh Tướng Miễn phí
987 Chương 987: Thần Tử cùng Thiếu đường chủ Miễn phí
988 Chương 988: Cửu giai Bán Thánh giao phong Miễn phí
989 Chương 989: Hàng long phục hổ Miễn phí
990 Chương 990: Châu Quang các quy củ Miễn phí
991 Chương 991: Đấu giá hội Miễn phí
992 Chương 992: Giá cả tranh đấu Miễn phí
993 Chương 993: Khai Nguyên Lộc Đỉnh Miễn phí
994 Chương 994: Thời Không truyền nhân, Trương Nhược Trần Miễn phí
995 Chương 995: Thánh cảnh giao phong Miễn phí
996 Chương 996: Gặp nguy không loạn Miễn phí
997 Chương 997: Phá vỡ phong ấn tầng thứ ba Miễn phí
998 Chương 998: Tru sát Thánh Giả Miễn phí
999 Chương 999: Tà Đạo Chư Thánh Miễn phí
1000 Chương 1000: 36 lần lực lượng Miễn phí
1001 Chương 1001: Nghiêu tông chủ cùng Nhiếp tiên sinh Miễn phí
1002 Chương 1002: Huyết tộc lại xuất hiện Miễn phí
1003 Chương 1003: Tha hương gặp cố nhân Miễn phí
1004 Chương 1004: Thất Sinh Thất Tử Miễn phí
1005 Chương 1005: Truyền kỳ Lạc Hư Miễn phí
1006 Chương 1006: Lạc Thủy Quyền Pháp Miễn phí
1007 Chương 1007: Đuổi tận giết tuyệt Miễn phí
1008 Chương 1008: Thiên hạ phải sợ hãi Miễn phí
1009 Chương 1009: Đời thứ nhất Miễn phí
1010 Chương 1010: Đột nhiên tăng mạnh Miễn phí
1011 Chương 1011: Từ chối nhã nhặn Miễn phí
1012 Chương 1012: Trương gia hậu duệ Miễn phí
1013 Chương 1013: Làm một người đối với thiên hạ hữu dụng Miễn phí
1014 Chương 1014: Trì thế tử, Vạn quận chúa Miễn phí
1015 Chương 1015: Họa Thánh tổ sư? Miễn phí
1016 Chương 1016: Mới nhất « Bán Thánh Bảng » Miễn phí
1017 Chương 1017: Ngoại bảng Miễn phí
1018 Chương 1018: Giáo huấn Miễn phí
1019 Chương 1019: Chết Miễn phí
1020 Chương 1020: Ngàn người chỉ trỏ Miễn phí
1021 Chương 1021: Hộ Long các Miễn phí
1022 Chương 1022: Sát ý chính nồng Miễn phí
1023 Chương 1023: Phượng Vũ cung Miễn phí
1024 Chương 1024: Ngũ giai Bán Thánh Miễn phí
1025 Chương 1025: Kinh động thiên hạ sự kiện lớn Miễn phí
1026 Chương 1026: Diêm Hồng Liệt Miễn phí
1027 Chương 1027: Thái tử trở về Miễn phí
1028 Chương 1028: Bạch Tô Miễn phí
1029 Chương 1029: Sát cơ lại xuất hiện Miễn phí
1030 Chương 1030: Song Thiền Miễn phí
1031 Chương 1031: Ở lằn ranh sinh tử Miễn phí
1032 Chương 1032: Khiêu khích Miễn phí
1033 Chương 1033: Đã lâu không gặp Miễn phí
1034 Chương 1034: Nhìn hết nhà nhà đốt đèn Miễn phí
1035 Chương 1035: Hoàng tộc mộ lâm Miễn phí
1036 Chương 1036: Nhất lệ nhất châu Miễn phí
1037 Chương 1037: Minh Đường nội loạn Miễn phí
1038 Chương 1038: Một tòa thượng đẳng Khư Giới sắp khô kiệt Miễn phí
1039 Chương 1039: Thập Thánh Huyết Khải Miễn phí
1040 Chương 1040: Thần Tử? Miễn phí
1041 Chương 1041: Nói dối Miễn phí
1042 Chương 1042: Lại đến Hỗn Độn Vạn Giới Sơn Miễn phí
1043 Chương 1043: Thập đại nhân vật thủ lĩnh Miễn phí
1044 Chương 1044: Trực diện tương đối Miễn phí
1045 Chương 1045: Thanh Long Khư Giới căn cứ quân sự Miễn phí
1046 Chương 1046: Không Gian Đại Na Di Miễn phí
1047 Chương 1047: Kẻ đến không thiện Miễn phí
1048 Chương 1048: Toàn bộ quỳ xuống Miễn phí
1049 Chương 1049: Quét sạch tứ phương Miễn phí
1050 Chương 1050: Biến đổi lớn Miễn phí
1051 Chương 1051: Chiến đội hoàn mỹ Miễn phí
1052 Chương 1052: Đàm Trung Ly Miễn phí
1053 Chương 1053: Thú Vương Miễn phí
1054 Chương 1054: Phá vây Miễn phí
1055 Chương 1055: Giới Tử giá lâm Miễn phí
1056 Chương 1056: Báo hiệu Miễn phí
1057 Chương 1057: Thánh Nguyên linh khí Miễn phí
1058 Chương 1058: Vết hôn Miễn phí
1059 Chương 1059: Hợp tác Miễn phí
1060 Chương 1060: Thanh Mặc thân phận Miễn phí
1061 Chương 1061: Đại chiến lại nổi lên Miễn phí
1062 Chương 1062: Thú Vương lực lượng Miễn phí
1063 Chương 1063: Người ẩn núp Miễn phí
1064 Chương 1064: Cường thế trấn sát Miễn phí
1065 Chương 1065: Thánh Hoa Miễn phí
1066 Chương 1066: Thần Chưởng Vô Địch Miễn phí
1067 Chương 1067: Thời Không truyền nhân hiện thân? Miễn phí
1068 Chương 1068: Một đôi thánh tí Miễn phí
1069 Chương 1069: Hỗn Độn khu vực Miễn phí
1070 Chương 1070: Không Gian Truyền Tống Trận Miễn phí
1071 Chương 1071: Trấn áp thô bạo Miễn phí
1072 Chương 1072: Thất bại trong gang tấc? Miễn phí
1073 Chương 1073: Giết không tha Miễn phí
1074 Chương 1074: Sóng to gió lớn Miễn phí
1075 Chương 1075: Hàn Tưu điều kiện Miễn phí
1076 Chương 1076: Ta đến đánh với ngươi một trận Miễn phí
1077 Chương 1077: Hội hợp Miễn phí
1078 Chương 1078: Thần Lộ Miễn phí
1079 Chương 1079: Như Địa Ngục Miễn phí
1080 Chương 1080: Trước giờ đại chiến Miễn phí
1081 Chương 1081: Bạch Lê công chúa Miễn phí
1082 Chương 1082: Hạm trận Miễn phí
1083 Chương 1083: Hủy Kiếp Nan Chỉ Miễn phí
1084 Chương 1084: So kiếm Miễn phí
1085 Chương 1085: Nở hoa Miễn phí
1086 Chương 1086: Địa Ngục Vô Quang Miễn phí
1087 Chương 1087: Một vị hung nhân Miễn phí
1088 Chương 1088: Hắn là Trương Nhược Trần Miễn phí
1089 Chương 1089: Trung tâm nội thành Miễn phí
1090 Chương 1090: Một chút hi vọng sống Miễn phí
1091 Chương 1091: Đơn đấu Chư Vương Miễn phí
1092 Chương 1092: Độc chiến 19 vương Miễn phí
1093 Chương 1093: Liên chiến vạn dặm Miễn phí
1094 Chương 1094: Chém giết Thú Vương Miễn phí
1095 Chương 1095: Phong thủy luân chuyển Miễn phí
1096 Chương 1096: Thanh Thiên thái tử Miễn phí
1097 Chương 1097: Quỷ Vụ Miễn phí
1098 Chương 1098: Chủ động xuất kích Miễn phí
1099 Chương 1099: Trương Nhược Trần đến rồi! Miễn phí
1100 Chương 1100: Hắc thủ phía sau màn Miễn phí
1101 Chương 1101: Thánh Tướng Miễn phí
1102 Chương 1102: Hai vị thái tử giao phong Miễn phí
1103 Chương 1103: Thần cản giết thần, phật cản giết phật Miễn phí
1104 Chương 1104: Đi vào một đường cao thủ danh sách Miễn phí
1105 Chương 1105: Lời đồn Miễn phí
1106 Chương 1106: Thất thải hà quang Miễn phí
1107 Chương 1107: Tứ Cửu kiếp Miễn phí
1108 Chương 1108: Đến từ ngoại giới tin tức Miễn phí
1109 Chương 1109: Thế Giới Chi Linh ảnh hưởng Miễn phí
1110 Chương 1110: Đến Thanh Long vương triều Miễn phí
1111 Chương 1111: Giá lâm Miễn phí
1112 Chương 1112: Thi Hoàng chi huyết Miễn phí
1113 Chương 1113: Thi Hoàng giáng lâm Miễn phí
1114 Chương 1114: Thu hoạch Miễn phí
1115 Chương 1115: Châm ngòi Miễn phí
1116 Chương 1116: Thế Giới Chi Tử Miễn phí
1117 Chương 1117: Long Đỉnh sơn Miễn phí
1118 Chương 1118: Coi đây là giới, người qua giới chết Miễn phí
1119 Chương 1119: Chiến, giết Miễn phí
1120 Chương 1120: Tứ đại Thái Cổ cự hung Miễn phí
1121 Chương 1121: Mất lý trí Trương Nhược Trần Miễn phí
1122 Chương 1122: Lục địa thành biển Miễn phí
1123 Chương 1123: Máu nhuộm Long Đỉnh sơn Miễn phí
1124 Chương 1124: Thu Vũ Ngô Đồng Miễn phí
1125 Chương 1125: Thần Thụ Miễn phí
1126 Chương 1126: Cửu giai Bán Thánh Miễn phí
1127 Chương 1127: Đánh chết Miễn phí
1128 Chương 1128: Bắn giết Miễn phí
1129 Chương 1129: Yên Trần quận chúa thủ đoạn Miễn phí
1130 Chương 1130: Ma Thiên Miễn phí
1131 Chương 1131: Đỉnh phong chi chiến Miễn phí
1132 Chương 1132: Đế Sát Ma Kiếm Miễn phí
1133 Chương 1133: Quy mô lớn không gian sụp đổ Miễn phí
1134 Chương 1134: Tề Thiên thái tử Miễn phí
1135 Chương 1135: Hư thân Miễn phí
1136 Chương 1136: Sự tình bất đắc dĩ nhất thế gian Miễn phí
1137 Chương 1137: Bên ngoài Vương Đô thành Miễn phí
1138 Chương 1138: Công phá Miễn phí
1139 Chương 1139: Bát Long Võ Thánh Miễn phí
1140 Chương 1140: Kim Quang Tàng Đại Miễn phí
1141 Chương 1141: Mạch Nhiễm công chúa Miễn phí
1142 Chương 1142: Thiên Địa Kiếm Trận Miễn phí
1143 Chương 1143: Tranh đoạt chiến Miễn phí
1144 Chương 1144: Hết sức căng thẳng Miễn phí
1145 Chương 1145: Trước chém Thế Giới Chi Tử Miễn phí
1146 Chương 1146: Long trời lở đất, thế giới sụp đổ Miễn phí
1147 Chương 1147: Giới ngoại đại truy sát Miễn phí
1148 Chương 1148: Ma Nhiễm Vương phi Miễn phí
1149 Chương 1149: Sao chổi lưu quang Miễn phí
1150 Chương 1150: Thanh Long Đế Quân Miễn phí
1151 Chương 1151: Tru thánh giết địch Miễn phí
1152 Chương 1152: Tuyệt đại Quỷ Vương Miễn phí
1153 Chương 1153: Tu vi tiến nhanh Miễn phí
1154 Chương 1154: Tinh không biên giới Miễn phí
1155 Chương 1155: Hoàng Tuyền cùng Quỷ Môn quan Miễn phí
1156 Chương 1156: Trở về Côn Lôn giới Miễn phí
1157 Chương 1157: Nhất giáo chi chủ Miễn phí
1158 Chương 1158: Chân thân giá lâm Miễn phí
1159 Chương 1159: Huyết Thần Giản Miễn phí
1160 Chương 1160: Đại giới Miễn phí
1161 Chương 1161: Trấn Huyết Phù Miễn phí
1162 Chương 1162: Dung hợp ký ức đời thứ ba Miễn phí
1163 Chương 1163: Thần Tử trở về Miễn phí
1164 Chương 1164: Đối chiến Hồng Nguyên Thánh Giả Miễn phí
1165 Chương 1165: Bước vào Chuẩn Thánh cảnh giới Miễn phí
1166 Chương 1166: Cái tội danh này, ta không dám đeo Miễn phí
1167 Chương 1167: Thiên hạ rung chuyển Miễn phí
1168 Chương 1168: Bố trí an bài Miễn phí
1169 Chương 1169: Mưa gió nổi lên Miễn phí
1170 Chương 1170: Một viên Thánh Nguyên dụ hoặc Miễn phí
1171 Chương 1171: Phó cung chủ Miễn phí
1172 Chương 1172: Át chủ bài ra hết Miễn phí
1173 Chương 1173: Biến cố Miễn phí
1174 Chương 1174: Lần nữa phát sinh chấn động mạnh Miễn phí
1175 Chương 1175: Nguyên Chu trưởng lão Miễn phí
1176 Chương 1176: Đệ Thập Đế, Yến Ly Nhân Miễn phí
1177 Chương 1177: Tinh Thần Lực Thánh Giả Miễn phí
1178 Chương 1178: Đều có thủ đoạn Miễn phí
1179 Chương 1179: Đại chiến Tử Quân điện Miễn phí
1180 Chương 1180: Mạc Ưu cốc Miễn phí
1181 Chương 1181: Chiến quả Miễn phí
1182 Chương 1182: Giáo chủ phu nhân mời Miễn phí
1183 Chương 1183: Thất Tình Hương Miễn phí
1184 Chương 1184: Tiện nhân Miễn phí
1185 Chương 1185: Thiên Hạ Kỳ Cục Miễn phí
1186 Chương 1186: Thánh Thư Tài Nữ sầu lo Miễn phí
1187 Chương 1187: Hạ vương gia Miễn phí
1188 Chương 1188: Lần nữa độ kiếp Miễn phí
1189 Chương 1189: Lôi hỏa kinh khủng Miễn phí
1190 Chương 1190: Nhục thân thành thánh Miễn phí
1191 Chương 1191: Đối chiến thượng cảnh Thánh Giả Miễn phí
1192 Chương 1192: Dung luyện Miễn phí
1193 Chương 1193: Tin tức liên quan tới Thần khí Miễn phí
1194 Chương 1194: Hội kiến Miễn phí
1195 Chương 1195: Thiên La tông Miễn phí
1196 Chương 1196: Sư huynh đệ gặp mặt Miễn phí
1197 Chương 1197: Đại chưởng quỹ Miễn phí
1198 Chương 1198: Ba đại cao thủ Miễn phí
1199 Chương 1199: Cửu Hà Cấm Long Thuật Miễn phí
1200 Chương 1200: Mục Thiên tiên sinh Miễn phí
1201 Chương 1201: Trấn sát Miễn phí
1202 Chương 1202: Thế giới hình thức ban đầu Miễn phí
1203 Chương 1203: Trận chiến cuối cùng Miễn phí
1204 Chương 1204: Một trận chiến thảm liệt Miễn phí
1205 Chương 1205: U Tự Thiên Cung tam đại cung chủ Miễn phí
1206 Chương 1206: Đại đối quyết Miễn phí
1207 Chương 1207: Cái thế nữ ma đầu Miễn phí
1208 Chương 1208: Thánh Giả Chi Vương Miễn phí
1209 Chương 1209: Thánh Tướng Phù Miễn phí
1210 Chương 1210: Huyết Hậu chưa chết? Miễn phí
1211 Chương 1211: Âm Dương Hải Miễn phí
1212 Chương 1212: Gian nan đàm phán Miễn phí
1213 Chương 1213: Tử Thần kỵ sĩ Miễn phí
1214 Chương 1214: Tử Thần tới Miễn phí
1215 Chương 1215: Lại đến Thái Âm cổ thành Miễn phí
1216 Chương 1216: Tửu Phong Tử Miễn phí
1217 Chương 1217: Trương Nhược Trần chính là Cố Lâm Phong Miễn phí
1218 Chương 1218: Điên cuồng chiến đấu Miễn phí
1219 Chương 1219: Độ Sinh Tử kiếp Miễn phí
1220 Chương 1220: Dưới kiếp lôi đối kháng Miễn phí
1221 Chương 1221: Độ kiếp bỏ mình Miễn phí
1222 Chương 1222: Làm về chính mình Miễn phí
1223 Chương 1223: Tổ Long sơn, Thánh Long Sứ Miễn phí
1224 Chương 1224: Cô đọng Thánh Tướng Miễn phí
1225 Chương 1225: Tam Thập Tam Trọng Thiên Miễn phí
1226 Chương 1226: Tám vạn dặm Thần Mộng trạch Miễn phí
1227 Chương 1227: Ta tới nói lời công đạo Miễn phí
1228 Chương 1228: Thánh Tướng chi uy Miễn phí
1229 Chương 1229: Đồ Song Long Miễn phí
1230 Chương 1230: Tuyệt sắc công chúa Miễn phí
1231 Chương 1231: Long Diễm Tửu Miễn phí
1232 Chương 1232: Uống rượu hỏng việc Miễn phí
1233 Chương 1233: Mới vào Âm Dương Hải Miễn phí
1234 Chương 1234: Vong Linh cổ thuyền Miễn phí
1235 Chương 1235: Bình minh đến rồi! Miễn phí
1236 Chương 1236: Thành thánh Miễn phí
1237 Chương 1237: Hung linh không biết Miễn phí
1238 Chương 1238: Tà Ác Thánh Niệm Thể Miễn phí
1239 Chương 1239: Long Hỏa đảo Miễn phí
1240 Chương 1240: Lần nữa giao phong Miễn phí
1241 Chương 1241: Nhập đảo Miễn phí
1242 Chương 1242: Thánh Vương Long Châu Miễn phí
1243 Chương 1243: Huyền Hoàng chi khí Miễn phí
1244 Chương 1244: Thứ ba chiếc Vong Linh cổ thuyền Miễn phí
1245 Chương 1245: Man Long Thiếu Quân Miễn phí
1246 Chương 1246: Rèn luyện thân thể Miễn phí
1247 Chương 1247: Tư Mệnh Thần Nữ Miễn phí
1248 Chương 1248: Giếng cổ sinh sóng Miễn phí
1249 Chương 1249: Ngọn lửa màu lam Miễn phí
1250 Chương 1250: Hắc Lê hoàng tử Miễn phí
1251 Chương 1251: Liệt nhật màu xanh lam Miễn phí
1252 Chương 1252: Huỳnh Hoặc Miễn phí
1253 Chương 1253: Một tòa thần điện chân chính Miễn phí
1254 Chương 1254: Đoạt Long Châu Miễn phí
1255 Chương 1255: Dao phay lực lượng Miễn phí
1256 Chương 1256: Cường địch như rừng Miễn phí
1257 Chương 1257: Vô địch cùng cảnh giới Miễn phí
1258 Chương 1258: Vạn Thú Bảo Giám Miễn phí
1259 Chương 1259: Thần Long hiển linh Miễn phí
1260 Chương 1260: Chân Long Chi Thể đại thành Miễn phí
1261 Chương 1261: Thần Hỏa tái hiện Miễn phí
1262 Chương 1262: Trấn quốc Tổ Khí Miễn phí
1263 Chương 1263: Đến Di Khí Thâm Hải Miễn phí
1264 Chương 1264: Một tòa băng sơn một sinh linh Miễn phí
1265 Chương 1265: Vây giết, kinh biến Miễn phí
1266 Chương 1266: Cổ thi tập thể khôi phục Miễn phí
1267 Chương 1267: Long Lê Thánh Thú Vương Miễn phí
1268 Chương 1268: Hắc Ma Ma Bàn Miễn phí
1269 Chương 1269: Thủy Tinh Hồ Lô Miễn phí
1270 Chương 1270: Trong hồ lô Miễn phí
1271 Chương 1271: Hỗn Độn chi khí Miễn phí
1272 Chương 1272: Lửa giận Miễn phí
1273 Chương 1273: Oanh sát Miễn phí
1274 Chương 1274: Ngũ Thải Băng Quật Miễn phí
1275 Chương 1275: Một đường nghiền áp xuống Miễn phí
1276 Chương 1276: Cầu đá Miễn phí
1277 Chương 1277: Độc chiến Chư Thánh Miễn phí
1278 Chương 1278: Chết cũng không lùi Miễn phí
1279 Chương 1279: Phá băng mà ra Miễn phí
1280 Chương 1280: Bất Tử Điểu? Miễn phí
1281 Chương 1281: Cường giả giá lâm Miễn phí
1282 Chương 1282: Sát Tẫn Vương Miễn phí
1283 Chương 1283: Ba mạch vỡ vụn Miễn phí
1284 Chương 1284: Thần khí xuất thế Miễn phí
1285 Chương 1285: Chạy ra Âm Dương Hải Miễn phí
1286 Chương 1286: Long Vương chi uy Miễn phí
1287 Chương 1287: Đến Bắc Vực Miễn phí
1288 Chương 1288: Hỗn Độn mạch lạc Miễn phí
1289 Chương 1289: Hắc thủ phía sau màn Miễn phí
1290 Chương 1290: Trước khi đi Miễn phí
1291 Chương 1291: Ngược sát Miễn phí
1292 Chương 1292: Lôi Thần Chi Chùy Miễn phí
1293 Chương 1293: Bắc Vũ Điền Miễn phí
1294 Chương 1294: Tư Đồ Phượng Thành Miễn phí
1295 Chương 1295: Tiên Cơ sơn Miễn phí
1296 Chương 1296: Giao phong Miễn phí
1297 Chương 1297: Đánh lui Miễn phí
1298 Chương 1298: Một tòa đạo quán Miễn phí
1299 Chương 1299: Diệu Thủ Thần Nữ Miễn phí
1300 Chương 1300: Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Miễn phí
1301 Chương 1301: Cùng Bất Tử Huyết tộc giao dịch Miễn phí
1302 Chương 1302: Đại Cầm Nã Thuật Miễn phí
1303 Chương 1303: Vực ngoại lực lượng Miễn phí
1304 Chương 1304: Ẩn cư chi địa Miễn phí
1305 Chương 1305: Phong thủy luân chuyển Miễn phí
1306 Chương 1306: Dưới thềm chi tù Miễn phí
1307 Chương 1307: Một cái cơ hội Miễn phí
1308 Chương 1308: Tin tức để lộ Miễn phí
1309 Chương 1309: Mục tiêu công kích Miễn phí
1310 Chương 1310: Tam đại Thông Thiên Huyết Tướng đều tới Miễn phí
1311 Chương 1311: Một tòa dược viên Miễn phí
1312 Chương 1312: Không thể nói lý Miễn phí
1313 Chương 1313: Kiếm Nô Miễn phí
1314 Chương 1314: Chuẩn Kiếm Thánh Miễn phí
1315 Chương 1315: Âm thanh chuông gió Miễn phí
1316 Chương 1316: Không Gian Bọt Khí Miễn phí
1317 Chương 1317: Tử tộc Miễn phí
1318 Chương 1318: Giết ra ngoài Miễn phí
1319 Chương 1319: Trở về từ cõi chết Miễn phí
1320 Chương 1320: Độc Đạo Thánh Sư Miễn phí
1321 Chương 1321: Lấy thiên địa quy tắc, diễn hóa ba mạch Miễn phí
1322 Chương 1322: Tư Đồ Phượng Thành quyết định Miễn phí
1323 Chương 1323: Hầm một nồi nước Miễn phí
1324 Chương 1324: Ma giáo chuyện xưa Miễn phí
1325 Chương 1325: Dạ Vũ Tiêu Tương Nhân Đoạn Tràng Miễn phí
1326 Chương 1326: Thiên Cương Tử Hỏa Phù Miễn phí
1327 Chương 1327: Thánh Vương cấp bậc lực lượng Miễn phí
1328 Chương 1328: Đánh lui Miễn phí
1329 Chương 1329: Nói xin lỗi ta Miễn phí
1330 Chương 1330: Phệ Thần Trùng Miễn phí
1331 Chương 1331: Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây Miễn phí
1332 Chương 1332: Càn Khôn giới sinh ra Miễn phí
1333 Chương 1333: Bây giờ Minh Tông Miễn phí
1334 Chương 1334: Chạm đến ranh giới cuối cùng Miễn phí
1335 Chương 1335: Trong Phong Nhạc thành Miễn phí
1336 Chương 1336: Công bố thiên hạ Miễn phí
1337 Chương 1337: Chém giết Thông Thiên Huyết Tướng Miễn phí
1338 Chương 1338: Truy sát chém hết Miễn phí
1339 Chương 1339: Bên ngoài 20 vạn dặm bay tới chiến mâu Miễn phí
1340 Chương 1340: Nam nhai Miễn phí
1341 Chương 1341: Hiệp một giao phong Miễn phí
1342 Chương 1342: Địa Ngục Huyết Hồn Trận Miễn phí
1343 Chương 1343: Thế cục nghịch chuyển Miễn phí
1344 Chương 1344: Thánh Vương Tí cùng Thiên Vương Quyền Miễn phí
1345 Chương 1345: Cửu Tinh Liên Châu, tịch quyển thiên hạ Miễn phí
1346 Chương 1346: Hương tiêu ngọc vẫn Miễn phí
1347 Chương 1347: Danh Động Kiếm Thánh Miễn phí
1348 Chương 1348: Ngự Tinh Thuật Miễn phí
1349 Chương 1349: Triều đình nước rất sâu Miễn phí
1350 Chương 1350: Rối loạn thời không Miễn phí
1351 Chương 1351: Bước vào Trung Ương Hoàng Thành Miễn phí
1352 Chương 1352: Sát cơ phun trào Miễn phí
1353 Chương 1353: Thanh Hồng các Miễn phí
1354 Chương 1354: Kiếm tại trong tuyết múa Miễn phí
1355 Chương 1355: Nửa bước Huyền Hoàng Miễn phí
1356 Chương 1356: Truy nã nghịch đảng Miễn phí
1357 Chương 1357: Hiệp cứu một người, hoàng cứu thiên hạ Miễn phí
1358 Chương 1358: Bụi về với bụi, đất về với đất Miễn phí
1359 Chương 1359: Vương Tọa kỵ sĩ, Thánh Thi Chi Vương Miễn phí
1360 Chương 1360: Kiếm Cửu Miễn phí
1361 Chương 1361: Dao Trì Miễn phí
1362 Chương 1362: Chiếu rọi thiên địa Miễn phí
1363 Chương 1363: Người nào ngăn ta, chết Miễn phí
1364 Chương 1364: Ân đoạn nghĩa tuyệt Miễn phí
1365 Chương 1365: Mãnh liệt nhất lửa, lạnh nhất nước Miễn phí
1366 Chương 1366: Biểu ca, ngươi chịu khổ! Miễn phí
1367 Chương 1367: Địa Ngục Chi Môn Miễn phí
1368 Chương 1368: Thủng trăm ngàn lỗ Miễn phí
1369 Chương 1369: Một năm sau Miễn phí
1370 Chương 1370: Kiếm khách Miễn phí
1371 Chương 1371: Lạc Thủy Miễn phí
1372 Chương 1372: Nghịch Thần Bia Miễn phí
1373 Chương 1373: Hồi ức là nhàn nhạt sầu Miễn phí
1374 Chương 1374: Thái Cực Sinh Tử Ấn Miễn phí
1375 Chương 1375: Lập thệ Miễn phí
1376 Chương 1376: Nhược Trần Kiếm Thánh Miễn phí
1377 Chương 1377: Quần long đến hữu thủ Miễn phí
1378 Chương 1378: Chấn động thiên hạ Miễn phí
1379 Chương 1379: Sinh Mệnh Chi Tuyền Miễn phí
1380 Chương 1380: Nhóm lửa đốt thần Miễn phí
1381 Chương 1381: Lập uy Miễn phí
1382 Chương 1382: Hộ Long các hiện thân Miễn phí
1383 Chương 1383: Kim Bộ Long Liễn Miễn phí
1384 Chương 1384: Chiến, chiến, chiến Miễn phí
1385 Chương 1385: Giết tới cuồng Miễn phí
1386 Chương 1386: Đại chiến thảm liệt Miễn phí
1387 Chương 1387: Ngủ say trong lòng đất Hoàng tộc thân vương Miễn phí
1388 Chương 1388: Nho Đạo Thánh Vương Miễn phí
1389 Chương 1389: Thiên Đạo Kiếm Quyết Miễn phí
1390 Chương 1390: Vô địch chiến xa Miễn phí
1391 Chương 1391: Chư Hoàng Từ Đường Miễn phí
1392 Chương 1392: Chí Tôn chi uy, hủy thiên diệt địa Miễn phí
1393 Chương 1393: Thánh Minh lại trở về! Miễn phí
1394 Chương 1394: Thế giới mới tinh Miễn phí
1395 Chương 1395: Hàn Tưu mưu đồ Miễn phí
1396 Chương 1396: Thiên Địa Linh Căn mới Miễn phí
1397 Chương 1397: Văn Đế Miễn phí
1398 Chương 1398: Chân Thần Chi Thể Miễn phí
1399 Chương 1399: Hỏa tộc tai nạn Miễn phí
1400 Chương 1400: Cố thổ khó rời Miễn phí
1401 Chương 1401: Mùng sáu Miễn phí
1402 Chương 1402: Thánh Minh thái tử đến đây tế thiên Miễn phí
1403 Chương 1403: Thạch Thiên Tuyệt Miễn phí
1404 Chương 1404: Hai vị Đại Thánh Miễn phí
1405 Chương 1405: Oa, thật lớn một con cú mèo Miễn phí
1406 Chương 1406: Công lên Vô Đỉnh sơn Miễn phí
1407 Chương 1407: Thánh Mộc phong đỉnh Miễn phí
1408 Chương 1408: Lần thứ hai giao phong Miễn phí
1409 Chương 1409: Ba chiêu đánh bại Miễn phí
1410 Chương 1410: Nữ Hoàng trở về Miễn phí
1411 Chương 1411: Thiên Hà cùng Công Đức tinh Miễn phí
1412 Chương 1412: Man Kiếm Đại Thánh Miễn phí
1413 Chương 1413: Tiểu Hắc bí mật Miễn phí
1414 Chương 1414: Lại một tòa đại thế giới hủy diệt Miễn phí
1415 Chương 1415: Thông Thiên Hà Miễn phí
1416 Chương 1416: Ngưng Chân Thánh Lộ Miễn phí
1417 Chương 1417: Đạo gia nhất mạch Miễn phí
1418 Chương 1418: Thời Gian Thần Điện cùng Không Gian Thần Điện Miễn phí
1419 Chương 1419: Tịch Diệt Đại Đế Miễn phí
1420 Chương 1420: Vạn Thánh hội nghị Miễn phí
1421 Chương 1421: Quân cờ phản chế Miễn phí
1422 Chương 1422: Thần Sứ tranh đoạt chiến Miễn phí
1423 Chương 1423: Kỹ kinh tứ tọa Miễn phí
1424 Chương 1424: Giới Tử cùng Thần Sứ Miễn phí
1425 Chương 1425: Mạnh được yếu thua Miễn phí
1426 Chương 1426: Gặp lại Thời Không Tinh Thạch Miễn phí
1427 Chương 1427: Chiến trường kính tượng Miễn phí
1428 Chương 1428: Thất Giới Thánh Giả đại quân Miễn phí
1429 Chương 1429: Nửa thật nửa hư Miễn phí
1430 Chương 1430: La Sát công chúa Miễn phí
1431 Chương 1431: Đánh giết tam đẳng hầu tước Miễn phí
1432 Chương 1432: Cửu Cửu Quy Nhất Đại Trận Miễn phí
1433 Chương 1433: Toàn bộ trấn sát Miễn phí
1434 Chương 1434: Thu hoạch lớn Miễn phí
1435 Chương 1435: Đơn thương độc mã giết đi qua Miễn phí
1436 Chương 1436: Gặp phải nhị đẳng hầu tước Miễn phí
1437 Chương 1437: Vị hôn phu của thần Miễn phí
1438 Chương 1438: Chân Thánh Miễn phí
1439 Chương 1439: Toàn bộ trấn sát Miễn phí
1440 Chương 1440: Nàng mất tích Miễn phí
1441 Chương 1441: Lại một vị Không Gian tu sĩ Miễn phí
1442 Chương 1442: Tái chiến Miễn phí
1443 Chương 1443: Phượng Hoàng Sào tin tức Miễn phí
1444 Chương 1444: Thánh Tiễn Hầu Miễn phí
1445 Chương 1445: 99 tòa thánh sơn Miễn phí
1446 Chương 1446: Minh Băng Ngọc Hạt Miễn phí
1447 Chương 1447: Đao Ngục giới Giới Tử Miễn phí
1448 Chương 1448: Nàng là một cái ma quỷ Miễn phí
1449 Chương 1449: Khuất tại người, cũng bất khuất tại người Miễn phí
1450 Chương 1450: Chân Lý quy tắc Miễn phí
1451 Chương 1451: Minh Băng Ngọc Hạt sào huyệt Miễn phí
1452 Chương 1452: Không gian màu trắng Miễn phí
1453 Chương 1453: Tinh thần lực song tu Miễn phí
1454 Chương 1454: Đi ra cổ thánh sơn Miễn phí
1455 Chương 1455: Càng lớn phong ba Miễn phí
1456 Chương 1456: Thời Gian trận pháp Miễn phí
1457 Chương 1457: Tứ phương hội tụ Miễn phí
1458 Chương 1458: Tam đại thế giới đối chiến La Sát đại quân Miễn phí
1459 Chương 1459: Ngư ông đắc lợi Miễn phí
1460 Chương 1460: Nhặt thi thể Miễn phí
1461 Chương 1461: Hưng sư vấn tội Miễn phí
1462 Chương 1462: Thất Giới đại quân hội tụ Miễn phí
1463 Chương 1463: Khắc lục Thời Gian Ấn Ký Miễn phí
1464 Chương 1464: Cướp đi Công Đức Bộ Tường Miễn phí
1465 Chương 1465: Vị trí thứ 21 Miễn phí
1466 Chương 1466: Chém nhất đẳng hầu tước Miễn phí
1467 Chương 1467: Linh Toàn Thiếu Quân Miễn phí
1468 Chương 1468: Thực lực cách xa Miễn phí
1469 Chương 1469: Độc diện bầy địch Miễn phí
1470 Chương 1470: Cửu Thiên Huyền Nữ Miễn phí
1471 Chương 1471: Rút đi Miễn phí
1472 Chương 1472: Cửu Diệu Thần Lệ Miễn phí
1473 Chương 1473: Đánh cướp! Miễn phí
1474 Chương 1474: Cướp bóc lớn, thu hoạch lớn Miễn phí
1475 Chương 1475: Quy Tắc Đế Khí Miễn phí
1476 Chương 1476: Giết đi qua Miễn phí
1477 Chương 1477: Kiếm Đạo đối với kiếm chiêu Miễn phí
1478 Chương 1478: Một vị chân chính Thánh Vương Miễn phí
1479 Chương 1479: Vạn Thánh đại trận Miễn phí
1480 Chương 1480: Cường viện Miễn phí
1481 Chương 1481: Tranh phong tương đối Miễn phí
1482 Chương 1482: Để ta tới chủ đạo Công Đức chiến trường Miễn phí
1483 Chương 1483: Cốt Phượng Hoàng Miễn phí
1484 Chương 1484: Đánh thành cháu trai Miễn phí
1485 Chương 1485: Như giẫm trên băng mỏng Miễn phí
1486 Chương 1486: Liều mạng chi chiến Miễn phí
1487 Chương 1487: Lần nữa bị bắt Miễn phí
1488 Chương 1488: Thức tỉnh Miễn phí
1489 Chương 1489: Giới Tử vẫn lạc Miễn phí
1490 Chương 1490: Hoàng Mãng Vương Phù Miễn phí
1491 Chương 1491: La Sát tộc đại doanh Miễn phí
1492 Chương 1492: Liệp Hộ Bát Tinh Miễn phí
1493 Chương 1493: Tù phạm xinh đẹp Miễn phí
1494 Chương 1494: Phượng Hoàng Sào Miễn phí
1495 Chương 1495: Hỏa hải cùng hàn hải Miễn phí
1496 Chương 1496: Cuối cùng ba ngày Miễn phí
1497 Chương 1497: Đấu trí đấu dũng Miễn phí
1498 Chương 1498: La Sát công chúa thủ đoạn Miễn phí
1499 Chương 1499: Sinh Tử Lưỡng Cực Miễn phí
1500 Chương 1500: Đệ nhất Miễn phí
1501 Chương 1501: Công Đức Thần Điện quy tắc Miễn phí
1502 Chương 1502: Đằng đằng sát khí Miễn phí
1503 Chương 1503: Kiếm Khí Huyền Cương Miễn phí
1504 Chương 1504: Thời Gian Kiếm Pháp, kiếm ra tất sát Miễn phí
1505 Chương 1505: Cửu U xưng vương Miễn phí
1506 Chương 1506: Thanh âm của thời gian Miễn phí
1507 Chương 1507: Chí Thánh cảnh giới Miễn phí
1508 Chương 1508: Truyền thừa Miễn phí
1509 Chương 1509: Đổ chiến Miễn phí
1510 Chương 1510: Thắng bại trong một ý niệm Miễn phí
1511 Chương 1511: Truyền thừa Miễn phí
1512 Chương 1512: Đồng hồ nhật quỹ chủ nhân Miễn phí
1513 Chương 1513: Dưới ánh sao đồng hồ nhật quỹ Miễn phí
1514 Chương 1514: Buồn bực Cửu U Miễn phí
1515 Chương 1515: Thiên Tinh Đại Trận Miễn phí
1516 Chương 1516: Nguyệt Thần trở về Miễn phí
1517 Chương 1517: Thái tử điện hạ Miễn phí
1518 Chương 1518: Giết đến La Sát đại quân run rẩy Miễn phí
1519 Chương 1519: Giết nhất đẳng hầu tước như thái thịt Miễn phí
1520 Chương 1520: Giải trừ phong ấn Miễn phí
1521 Chương 1521: Thần Linh chiến khí chi uy Miễn phí
1522 Chương 1522: Trương Nhược Trần đụng ngã thánh sơn Miễn phí
1523 Chương 1523: Tư thái vô địch Miễn phí
1524 Chương 1524: Mục Hỏa Đồng Thành cùng Nghịch Thần Bia Miễn phí
1525 Chương 1525: La Sát đại quân rút đi Miễn phí
1526 Chương 1526: Tế tự Miễn phí
1527 Chương 1527: Công Đức Thần Điện Miễn phí
1528 Chương 1528: Côn Lôn giới hạng chót Miễn phí
1529 Chương 1529: Nữ Hoàng đồ thần Miễn phí
1530 Chương 1530: Tấm màn đen Miễn phí
1531 Chương 1531: Nhân vật phong vân Miễn phí
1532 Chương 1532: Trận Pháp Thánh Sư Miễn phí
1533 Chương 1533: Tu luyện Kiếm Bát Miễn phí
1534 Chương 1534: Sáu cái danh ngạch Miễn phí
1535 Chương 1535: Giới Tử cùng Thần Sứ chi chiến Miễn phí
1536 Chương 1536: Trì Hồn Đại Pháp Miễn phí
1537 Chương 1537: Cường địch tới gần Miễn phí
1539 Chương 1539: Vong Hư Miễn phí
1540 Chương 1540: Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử đến Miễn phí
1541 Chương 1541: Hai đại nhược điểm Miễn phí
1542 Chương 1542: Chưởng thứ 11 Miễn phí
1543 Chương 1543: Xuất phát Miễn phí
1544 Chương 1544: Liệu Tang Quân Miễn phí
1545 Chương 1545: Sát cơ trùng điệp Miễn phí
1546 Chương 1546: Lưu Quang chi đạo Miễn phí
1547 Chương 1547: Trung giai thánh thuật uy lực Miễn phí
1548 Chương 1548: Đánh cho trọng thương Miễn phí
1549 Chương 1549: Ngũ Hành Nữ Miễn phí
1550 Chương 1550: Chim sẻ núp đằng sau Miễn phí
1551 Chương 1551: Kiếm đáng sợ Miễn phí
1552 Chương 1552: Thu phục Liệu Tang Quân Miễn phí
1553 Chương 1553: Công Đức chi khí Miễn phí
1554 Chương 1554: Cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng hồng nhan Miễn phí
1555 Chương 1555: Lực lượng đại tăng Miễn phí
1556 Chương 1556: Chân Lý Thiên Vực Miễn phí
1557 Chương 1557: Đạo tràng Miễn phí
1558 Chương 1558: Kính Hương nhai Miễn phí
1559 Chương 1559: Chiến Bạch Nhiêm Miễn phí
1560 Chương 1560: Oanh động Miễn phí
1562 Chương 1562: Kiếm chém tứ phương Miễn phí
1563 Chương 1563: Dị Vương Miễn phí
1564 Chương 1564: Tử Vong Quang Hoàn Miễn phí
1565 Chương 1565: Toàn diện giết hết, không lưu đường sống Miễn phí
1566 Chương 1566: Tấm màn đen tham lam Miễn phí
1567 Chương 1567: Không Gian Mê Trận cùng Thời Gian Trận Pháp Miễn phí
1568 Chương 1568: Giết người ở vô hình Miễn phí
1569 Chương 1569: Chân Lý Chi Đạo Miễn phí
1570 Chương 1570: Ba đầu sáu tay Miễn phí
1571 Chương 1571: Không Linh đảo Miễn phí
1572 Chương 1572: Chân Lý Chi Hải Miễn phí
1573 Chương 1573: Phần thưởng phong phú Miễn phí
1574 Chương 1574: Tầng thứ nhất hải vực Miễn phí
1575 Chương 1575: Chân Lý Áo Nghĩa Miễn phí
1576 Chương 1576: Quy hoạch Miễn phí
1577 Chương 1577: Thiên Hỏa Ma Điệp Miễn phí
1578 Chương 1578: Nguyệt Thần đạo tràng Miễn phí
1579 Chương 1579: Yêu Tuyệt Vương Miễn phí
1580 Chương 1580: Lục Dục Cổ Đan Miễn phí
1581 Chương 1581: Tinh Thần Lực Thánh Vương Miễn phí
1582 Chương 1582: Đủ loại bí văn Miễn phí
1583 Chương 1583: Đại công cáo thành Miễn phí
1584 Chương 1584: Minh Cổ Chiếu Thần Liên Miễn phí
1585 Chương 1585: Tam Thập Lục Phân Thân Miễn phí
1586 Chương 1586: Chân Lý Chi Đạo đột nhiên tăng mạnh Miễn phí
1587 Chương 1587: Tiểu thành Miễn phí
1588 Chương 1588: Vây giết Miễn phí
1589 Chương 1589: Chặn giết năm bước Thánh Vương Miễn phí
1590 Chương 1590: Bách Hoa tiên tử Kỷ Phạm Tâm Miễn phí
1591 Chương 1591: Vạn Nhân Thi Khanh Miễn phí
1592 Chương 1592: Chư tà Miễn phí
1593 Chương 1593: Hư Vọng Châu cùng Phù Đồ Phù Miễn phí
1594 Chương 1594: Tiểu Hắc đến đây Miễn phí
1595 Chương 1595: Cực Lạc địa cung Miễn phí
1596 Chương 1596: Liên Hậu Miễn phí
1597 Chương 1597: Lấy thân tự ma Miễn phí
1598 Chương 1598: Kim y nam tử thân phận Miễn phí
1599 Chương 1599: Đầu lâu Miễn phí
1600 Chương 1600: Tiền căn hậu quả Miễn phí
1601 Chương 1601: Một mình hành động Miễn phí
1602 Chương 1602: Gặp lại tiên tử Miễn phí
1603 Chương 1603: Lúc tờ mờ sáng Miễn phí
1604 Chương 1604: Bẫy rập cùng phân thân Miễn phí
1605 Chương 1605: Nợ máu trả bằng máu Miễn phí
1606 Chương 1606: Trương Nhược Trần mục đích Miễn phí
1607 Chương 1607: Hai vị Đao Đạo chí cường Miễn phí
1608 Chương 1608: Bách Bộ Vô Sinh Miễn phí
1609 Chương 1609: Phe thứ ba thế lực nhúng tay Miễn phí
1610 Chương 1610: Lạc Hư cùng Lê Tiêm Miễn phí
1611 Chương 1611: Vạn Gia Đăng Hỏa Miễn phí
1612 Chương 1612: Hợp nhau tấn công Miễn phí
1613 Chương 1613: Sát cơ trùng điệp, độc chiến quần ma Miễn phí
1614 Chương 1614: Công phá Miễn phí
1615 Chương 1615: Âm Dương Sinh Tử Trận Miễn phí
1616 Chương 1616: Thần truyền đệ tử, Vũ Văn Tĩnh Miễn phí
1617 Chương 1617: Ân uy tịnh thi Miễn phí
1618 Chương 1618: Trương Nhược Trần điều kiện Miễn phí
1619 Chương 1619: Tứ đại Chúa Tể thế giới Miễn phí
1620 Chương 1620: Chấn động Chân Lý Thiên Vực Miễn phí
1621 Chương 1621: Bế quan một năm Miễn phí
1622 Chương 1622: Xuất quan Miễn phí
1623 Chương 1623: Lấy cùng bỏ Miễn phí
1624 Chương 1624: Trước mắt thế cục Miễn phí
1625 Chương 1625: Lại gặp Kim Bằng tộc Miễn phí
1626 Chương 1626: Phá Pháp Thần Lôi, Vô Sinh Huyết Lao Miễn phí
1627 Chương 1627: Sát thủ đáng sợ Miễn phí
1628 Chương 1628: Tam Túc Thực Thi Trùng Miễn phí
1629 Chương 1629: Tử Sứ Miễn phí
1630 Chương 1630: Tam đại tổ chức sát thủ Miễn phí
1631 Chương 1631: Cấp 56 Miễn phí
1632 Chương 1632: Thần Sứ Mộc Trượng Miễn phí
1633 Chương 1633: Tu vi lại tiến Miễn phí
1634 Chương 1634: Lan Tư Bạch mời Miễn phí
1635 Chương 1635: Phong Thần Đài đại hội Miễn phí
1636 Chương 1636: Thiên Tinh Thiên Nữ Miễn phí
1637 Chương 1637: Lần nữa thu hoạch được Chân Lý Áo Nghĩa Miễn phí
1638 Chương 1638: Quỷ Thần Lai Độ Miễn phí
1639 Chương 1639: Hư Vô Chi Đạo? Miễn phí
1640 Chương 1640: Kiếm Bát đại viên mãn Miễn phí
1641 Chương 1641: Ban thưởng phong phú Miễn phí
1642 Chương 1642: Thiên Lý Nhãn Miễn phí
1643 Chương 1643: Kết bái Miễn phí
1644 Chương 1644: Vọng Thần sơn Miễn phí
1645 Chương 1645: Xấu vô cùng Miễn phí
1646 Chương 1646: Tư cách khảo thí Miễn phí
1647 Chương 1647: Phong Thần Đài, Ngoại Nam Viện Miễn phí
1648 Chương 1648: Ngắt lấy Miễn phí
1649 Chương 1649: Hoàn mỹ khống chế Miễn phí
1650 Chương 1650: Điên cuồng ngắt lấy Miễn phí
1651 Chương 1651: Phát hiện kinh người Miễn phí
1652 Chương 1652: Sợ đến không được Miễn phí
1653 Chương 1653: Hang động thần bí Miễn phí
1654 Chương 1654: Thông Linh Thánh Chi Miễn phí
1655 Chương 1655: Đầy đất máu tươi Miễn phí
1656 Chương 1656: Chân thực cùng hư vô cùng tồn tại Miễn phí
1657 Chương 1657: Nửa cỗ Viễn Cổ Đại Thánh hung vật Miễn phí
1658 Chương 1658: Chân diệu Miễn phí
1659 Chương 1659: Đáng thương Thông Linh Thánh Chi Miễn phí
1660 Chương 1660: Tử Kim Bát Quái Kính Miễn phí
1661 Chương 1661: Một cái thần thủ Miễn phí
1662 Chương 1662: Rời đi cấm khu Miễn phí
1663 Chương 1663: Không Gian Thần Điện lãnh tụ Miễn phí
1664 Chương 1664: Tiểu nhân hèn hạ Miễn phí
1665 Chương 1665: Có gan đến đánh ta Miễn phí
1666 Chương 1666: Chơi đến quá lớn! Miễn phí
1667 Chương 1667: Đầu người cuồn cuộn Miễn phí
1668 Chương 1668: Chúng ta là bị động phòng ngự tự vệ Miễn phí
1669 Chương 1669: Hai vị Không Gian Chưởng Khống Giả quyết đấu Miễn phí
1670 Chương 1670: Bản nguyên Miễn phí
1671 Chương 1671: Tu Di Thánh Tăng di vật Miễn phí
1672 Chương 1672: Vạn Hoa Đồng Miễn phí
1673 Chương 1673: Tiên tử lập thệ Miễn phí
1674 Chương 1674: Đại Tôn Miễn phí
1675 Chương 1675: Ba bước Thánh Vương Miễn phí
1676 Chương 1676: Thời Không Bí Điển chân chính uy lực Miễn phí
1677 Chương 1677: Xâm nhập cổ điện Miễn phí
1678 Chương 1678: Tinh Thần Chiến Tướng Miễn phí
1679 Chương 1679: Giao dịch Miễn phí
1680 Chương 1680: Vạch mặt Miễn phí
1681 Chương 1681: Ai nhận thua? Miễn phí
1682 Chương 1682: Hôn thư Miễn phí
1683 Chương 1683: Không gian bích chướng Miễn phí
1684 Chương 1684: Không Gian Chia Cắt Minh Văn Miễn phí
1685 Chương 1685: Chúng Thần sơn, Phong Thần điện Miễn phí
1686 Chương 1686: Kỳ Lân Chí Cao Viên Mãn Quả Thực Miễn phí
1687 Chương 1687: Đạo Viên Miễn phí
1688 Chương 1688: Ngươi quả nhiên là Trương Nhược Trần Miễn phí
1689 Chương 1689: Hoàng Thiên Tại Thượng Miễn phí
1690 Chương 1690: Đế Hoàng Thánh Ngọc Miễn phí
1691 Chương 1691: Đối chiến Diễm Vương cùng Liên Hậu Miễn phí
1692 Chương 1692: Gặp Thiên Sơ Miễn phí
1693 Chương 1693: Lục diệu Miễn phí
1694 Chương 1694: Tịnh Diệt Thần Hỏa thuế biến Miễn phí
1695 Chương 1695: Toàn bộ đều đã chết Miễn phí
1696 Chương 1696: Yêu Nữ Miễn phí
1697 Chương 1697: Phá vây Miễn phí
1698 Chương 1698: Lục Dục Giới Cổ Miễn phí
1699 Chương 1699: Diệt Liên Hậu Miễn phí
1700 Chương 1700: Trong động Miễn phí
1701 Chương 1701: Kính tượng đồ quyển Miễn phí
1702 Chương 1702: Liên Tâm Dung Cốt Tỏa Miễn phí
1703 Chương 1703: Thập đại Thần truyền đệ tử Miễn phí
1704 Chương 1704: Thần tuyền Miễn phí
1705 Chương 1705: Lân vũ Miễn phí
1706 Chương 1706: Liên quan tới Côn Lôn giới bí mật Miễn phí
1707 Chương 1707: Lão đại Miễn phí
1708 Chương 1708: Bế quan Miễn phí
1709 Chương 1709: Thần điện tầng thứ hai Miễn phí
1710 Chương 1710: Gấp sáu lần lực lượng Miễn phí
1711 Chương 1711: Tầng thứ bảy hải vực Miễn phí
1712 Chương 1712: Phong ba không ngưng Miễn phí
1713 Chương 1713: Đại ca nữ nhân Miễn phí
1714 Chương 1714: Đàm phán Miễn phí
1715 Chương 1715: Thiên la địa võng Miễn phí
1716 Chương 1716: Thanh Tẫn Miễn phí
1717 Chương 1717: Lấy thế giới trấn chi Miễn phí
1718 Chương 1718: Từ Hàng cùng Trấn Nguyên Miễn phí
1719 Chương 1719: Bát Long Tán Miễn phí
1720 Chương 1720: Bày ra đại sự Miễn phí
1721 Chương 1721: Côn Lôn, Khổng Nhạc Miễn phí
1722 Chương 1722: Thảm bại Miễn phí
1723 Chương 1723: Nhi nữ tình trường Miễn phí
1724 Chương 1724: Dịch Hoàng Tà Linh Miễn phí
1725 Chương 1725: Thu phục một vị đỉnh cấp tay chân Miễn phí
1726 Chương 1726: Tiên Nữ Tán Hoa Miễn phí
1727 Chương 1727: Đại đơn Miễn phí
1728 Chương 1728: Bảng Xếp Hạng Tiền Thưởng Miễn phí
1729 Chương 1729: Bút giết người Miễn phí
1730 Chương 1730: Kính Hoa Thủy Nguyệt Miễn phí
1731 Chương 1731: Thích trưởng lão Miễn phí
1732 Chương 1732: Thập Kiếp Vấn Thiên Quân Miễn phí
1733 Chương 1733: Sinh tử chi giao Miễn phí
1734 Chương 1734: Danh sách Miễn phí
1735 Chương 1735: Nữ giả nam trang Miễn phí
1736 Chương 1736: Thiên La đạo tràng Miễn phí
1737 Chương 1737: Thiên phẩm thánh đan Miễn phí
1738 Chương 1738: Kinh biến Miễn phí
1739 Chương 1739: Huyễn Thuật Thánh Sư Miễn phí
1740 Chương 1740: Cường hoành Trương Nhược Trần Miễn phí
1741 Chương 1741: Thần tọa tinh cầu cùng thần sơn màu tím Miễn phí
1742 Chương 1742: Huyễn trận Miễn phí
1743 Chương 1743: Máu cùng nước mắt Miễn phí
1744 Chương 1744: Huyết chiến bộc phát Miễn phí
1745 Chương 1745: Phát uy Miễn phí
1746 Chương 1746: Bần đạo muốn uy chấn thiên hạ Miễn phí
1747 Chương 1747: Toàn Năng Thánh Sư Miễn phí
1748 Chương 1748: Vạn Triệu Ức cái chết Miễn phí
1749 Chương 1749: Tám vị chín bước Thánh Vương Miễn phí
1750 Chương 1750: Kiếm của Thương Tử Cự Miễn phí
1751 Chương 1751: Không có một cái nào có thể đánh Miễn phí
1752 Chương 1752: Lửa giận Miễn phí
1753 Chương 1753: Đều có tính toán Miễn phí
1754 Chương 1754: Trấn áp thần điện Miễn phí
1755 Chương 1755: Không Gian Linh Lung Cầu Miễn phí
1756 Chương 1756: Luyện hồn Miễn phí
1757 Chương 1757: Hai cái Thương Tử Cự Miễn phí
1758 Chương 1758: Chư cường chiến Tử Cự Miễn phí
1759 Chương 1759: Một đóa sen Miễn phí
1760 Chương 1760: Nhân họa đắc phúc Miễn phí
1761 Chương 1761: Trổ hết tài năng Miễn phí
1762 Chương 1762: Tặng khanh Yến Tử Bội Miễn phí
1763 Chương 1763: Phụ thân Miễn phí
1764 Chương 1764: Để Trì Dao tới lấy Miễn phí
1765 Chương 1765: Hoa sen diệu dụng Miễn phí
1766 Chương 1766: Chưởng thứ 11 đại thành Miễn phí
1767 Chương 1767: Trở về Nguyệt Thần sơn Miễn phí
1768 Chương 1768: Nữ Hoàng giá lâm Miễn phí
1769 Chương 1769: Ngươi mẹ đẻ là Huyết Hậu Miễn phí
1770 Chương 1770: Chư Thần giá lâm Nguyệt Thần sơn Miễn phí
1771 Chương 1771: Thần chiến Miễn phí
1772 Chương 1772: Nguyệt Thần phong thái Miễn phí
1773 Chương 1773: Phản đồ cùng vãn bối Miễn phí
1774 Chương 1774: Lão bằng hữu Miễn phí
1775 Chương 1775: Thần Sứ chi uy Miễn phí
1776 Chương 1776: Đỉnh trấn tứ phương Miễn phí
1777 Chương 1777: Phong vân biến hóa, đại thế đã tới Miễn phí
1778 Chương 1778: Chân trái của thần Miễn phí
1779 Chương 1779: Gặp lại Oa Oa cùng Ma Viên Miễn phí
1780 Chương 1780: Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm Miễn phí
1781 Chương 1781: Năm ngoái hôm nay trong cửa này Miễn phí
1782 Chương 1782: Cố nhân, chốn cũ Miễn phí
1783 Chương 1783: Ngốc tử cùng đồ tể Miễn phí
1784 Chương 1784: Vương Sơn dị biến Miễn phí
1785 Chương 1785: Cường địch đột kích Miễn phí
1786 Chương 1786: Đối chiến chín bước Thánh Vương Miễn phí
1787 Chương 1787: Thần thạch tin tức Miễn phí
1788 Chương 1788: Trên Thông Minh Hà Miễn phí
1789 Chương 1789: Thiên Đạo Lưỡng Cực La Bàn Miễn phí
1790 Chương 1790: Chuyện xưa như sương khói Miễn phí
1791 Chương 1791: Lạc Thủy biến đổi lớn Miễn phí
1792 Chương 1792: Côn Lôn giới Chiến Thần Miễn phí
1793 Chương 1793: Đạo Vực cảnh giới? Miễn phí
1794 Chương 1794: Thạch Khai Miễn phí
1795 Chương 1795: Phượng Hoàng cùng Chu Tước lửa giận Miễn phí
1796 Chương 1796: Đánh giết Thiên Tuyệt Tử Miễn phí
1797 Chương 1797: « Địa Ngục Thập Tộc Vạn Tà Lục » Miễn phí
1798 Chương 1798: Tề Khiếu Thiên Miễn phí
1799 Chương 1799: Bế quan hai năm Miễn phí
1800 Chương 1800: Khiêu chiến chín bước Thánh Vương Miễn phí
1801 Chương 1801: Diễm Thần Thối Miễn phí
1802 Chương 1802: Tiên tử vấn đạo Miễn phí
1803 Chương 1803: Lão biến thái Miễn phí
1804 Chương 1804: Có sao không có trăng Miễn phí
1805 Chương 1805: Thập Tứ hoàng tử Miễn phí
1806 Chương 1806: Đăng tinh Miễn phí
1807 Chương 1807: Gặp Bất Tử Huyết tộc Miễn phí
1808 Chương 1808: Tề Sinh cùng Huỳnh Hoặc Miễn phí
1809 Chương 1809: Hương hoa Miễn phí
1810 Chương 1810: Huyền Cổ khoáng mạch Miễn phí
1811 Chương 1811: Dưới Vạn Ổ sơn Miễn phí
1812 Chương 1812: Tề Khiếu Thiên đối chiến Bách Hoa tiên tử Miễn phí
1813 Chương 1813: Trận Pháp Thánh Sư Chu Hạp Miễn phí
1814 Chương 1814: Tu La Miễn phí
1815 Chương 1815: Mời đến từ Vô Tận Thâm Uyên Miễn phí
1816 Chương 1816: Đột phá bảy bước Thánh Vương cảnh giới Miễn phí
1817 Chương 1817: Thời cổ Côn Lôn nhân kiệt đều sẽ trở về Miễn phí
1818 Chương 1818: Cầu cứu Miễn phí
1819 Chương 1819: Hoa Tàng Ảnh Miễn phí
1820 Chương 1820: Hắc Thị cứ điểm Miễn phí
1821 Chương 1821: Nghiền sát Miễn phí
1822 Chương 1822: Đông Vực Thánh Vương Phủ nguy cơ Miễn phí
1823 Chương 1823: Thần Kiếm thánh địa chi biến Miễn phí
1824 Chương 1824: Đúc thánh đàn Miễn phí
1825 Chương 1825: Thiên Tuyệt các Miễn phí
1826 Chương 1826: Thiên Tuyệt các các chủ Miễn phí
1827 Chương 1827: Chín bước Thánh Vương quỳ xuống Miễn phí
1828 Chương 1828: Địa Sư hiện thân Miễn phí
1829 Chương 1829: Đấu giá Miễn phí
1830 Chương 1830: Chí Tôn Thánh Khí tàn phiến Miễn phí
1831 Chương 1831: Thần Nhai tiên sinh mục đích Miễn phí
1832 Chương 1832: Thiên Ma Huyết Phủ Đồ Miễn phí
1833 Chương 1833: Khương Vân Xung là Côn Lôn giới tu sĩ? Miễn phí
1834 Chương 1834: Công phu sư tử ngoạm Miễn phí
1835 Chương 1835: Nam tử tóc đỏ Miễn phí
1836 Chương 1836: Truy sát Giải Thương Hải Miễn phí
1837 Chương 1837: Trần Vũ Hóa Miễn phí
1838 Chương 1838: Trượng Nhị Kim Thân Miễn phí
1839 Chương 1839: Tân hỏa tương truyền Miễn phí
1840 Chương 1840: Đông Vực Chi Vương Miễn phí
1841 Chương 1841: Gặp lại Lưu Ly Miễn phí
1842 Chương 1842: Đối chiến Đại Hi Vương Miễn phí
1843 Chương 1843: Muốn chết, hay là muốn sống Miễn phí
1844 Chương 1844: Tân Hỏa Tháp sáng Miễn phí
1845 Chương 1845: Điên cuồng nghiền sát Miễn phí
1846 Chương 1846: Nhất Pháp Phá Càn Khôn Miễn phí
1847 Chương 1847: Đại cục đã định Miễn phí
1848 Chương 1848: Ứng đỉnh thiên lập địa Miễn phí
1849 Chương 1849: Gặp nhau thật vui Miễn phí
1850 Chương 1850: Lần nữa mở ra đồng hồ nhật quỹ Miễn phí
1851 Chương 1851: Luyện chế Không Gian Quyển Tụ Miễn phí
1852 Chương 1852: Oan gia ngõ hẹp Miễn phí
1853 Chương 1853: Tuần Thiên sứ giả Miễn phí
1854 Chương 1854: Thần Nhai tiên sinh đi Lạc Thủy Miễn phí
1855 Chương 1855: Công Minh Miễn phí
1856 Chương 1856: Cửu Khúc Thiên Tinh Miễn phí
1857 Chương 1857: Tranh giành tình nhân Miễn phí
1858 Chương 1858: Khúc Sơn lão mẫu Miễn phí
1859 Chương 1859: Lòng người khó đoán Miễn phí
1860 Chương 1860: Thiên Hà Thần Quyền Miễn phí
1861 Chương 1861: Thánh Tướng quyết đấu Miễn phí
1862 Chương 1862: Huyết Phong Tu La Vương tung tích Miễn phí
1863 Chương 1863: Đáng sợ Khúc Sơn lão mẫu Miễn phí
1864 Chương 1864: Hải Khô Hoa Miễn phí
1865 Chương 1865: Cường đại Lý Nhược Hàm Miễn phí
1866 Chương 1866: Quỷ Chủ con trai thứ chín Miễn phí
1867 Chương 1867: Huyết Phong hiện thân Miễn phí
1868 Chương 1868: Sở hướng vô địch Miễn phí
1869 Chương 1869: Tình thế nguy cấp Miễn phí
1870 Chương 1870: Thân phận bại lộ Miễn phí
1871 Chương 1871: Hương hoa đầy trời Miễn phí
1872 Chương 1872: Thần phục Miễn phí
1873 Chương 1873: Chém Đạo Vực Miễn phí
1874 Chương 1874: Tiên tử phàm tâm Miễn phí
1875 Chương 1875: Năm chưởng đánh chết Miễn phí
1876 Chương 1876: Mãng Xà Đằng Mạn Miễn phí
1877 Chương 1877: Cơ duyên Miễn phí
1878 Chương 1878: Thần môn Miễn phí
1879 Chương 1879: Tiếp Thiên Lâm Đạo Miễn phí
1880 Chương 1880: Cửu Mục Thiên Vương Miễn phí
1881 Chương 1881: Bách Huyễn Thần Tử Miễn phí
1882 Chương 1882: Lại đến Kiếm Mộ Miễn phí
1883 Chương 1883: U Minh địa lao ngục trưởng cùng ngục tốt Miễn phí
1884 Chương 1884: Ngưu Khanh Ngục Giới Miễn phí
1885 Chương 1885: Tầng thứ 15 Ngục Giới Miễn phí
1886 Chương 1886: Báo Liệt sư huynh Miễn phí
1887 Chương 1887: Sử Nhân? Miễn phí
1888 Chương 1888: Minh Vương phong cấm chi địa Miễn phí
1889 Chương 1889: Gặp mặt lần đầu Minh Vương Miễn phí
1890 Chương 1890: Võ Giới Đế Tử Miễn phí
1891 Chương 1891: Vận Mệnh Chi Môn Miễn phí
1892 Chương 1892: Trong nháy mắt định không gian Miễn phí
1893 Chương 1893: Hung hiểm vạn phần Miễn phí
1894 Chương 1894: Minh Tiên đến Miễn phí
1895 Chương 1895: Lại khải đồng hồ nhật quỹ Miễn phí
1896 Chương 1896: Hai cái con lừa trọc Miễn phí
1897 Chương 1897: Một trong thập đại Thần Khí Miễn phí
1898 Chương 1898: Đột phá Miễn phí
1899 Chương 1899: Không chịu nổi một kích Miễn phí
1900 Chương 1900: Đánh đâu thắng đó Miễn phí
1901 Chương 1901: Chín mắt đều mở Miễn phí
1902 Chương 1902: Thần lực đụng nhau Miễn phí
1903 Chương 1903: Bạch Cốt sơn Miễn phí
1904 Chương 1904: Thi triển thủ đoạn Miễn phí
1905 Chương 1905: Nguy hiểm chỉ số cấp mười Miễn phí
1906 Chương 1906: Tuyệt vọng Miễn phí
1907 Chương 1907: Thao Thiên Kiếm nhất mạch Miễn phí
1908 Chương 1908: Áo đỏ Tích Huyết Miễn phí
1909 Chương 1909: Song kiếm cùng bay Miễn phí
1910 Chương 1910: Chém Thần Tử Miễn phí
1911 Chương 1911: Đánh đâu thắng đó Miễn phí
1913 Chương 1913: Thu hoạch tràn đầy Miễn phí
1914 Chương 1914: Gặp lại Thương Tử Cự Miễn phí
1915 Chương 1915: Leo lên « Thánh Vương Công Đức Bảng » Miễn phí
1916 Chương 1916: Thế cục nghiêm trọng Miễn phí
1917 Chương 1917: Tiên tử xuất quan Miễn phí
1918 Chương 1918: Đến Bắc Vực Miễn phí
1919 Chương 1919: Thời Gian Kiếm Pháp tầng cảnh giới thứ năm Miễn phí
1920 Chương 1920: Đao của Bùi Vũ Điền Miễn phí
1921 Chương 1921: Hắc Viêm đại tướng Miễn phí
1922 Chương 1922: Thần niệm thể Miễn phí
1923 Chương 1923: Bắc Vực đại doanh Miễn phí
1924 Chương 1924: Tế đàn tà ác Miễn phí
1925 Chương 1925: Bàn Nhược Miễn phí
1926 Chương 1926: Kiếm chém đại tướng Miễn phí
1927 Chương 1927: Một chuôi kiếm Miễn phí
1928 Chương 1928: Đại Thánh cấp tượng hồn Miễn phí
1929 Chương 1929: Chân đạp Thanh Long Miễn phí
1930 Chương 1930: Cuối cùng một chiếc lá Miễn phí
1931 Chương 1931: Dưới Đại Thánh Miễn phí
1932 Chương 1932: Lại lần nữa hợp tác Miễn phí
1933 Chương 1933: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được Miễn phí
1934 Chương 1934: Thiên Cương Tuyệt Diệt Trận Miễn phí
1935 Chương 1935: Đoạt xá Thần Thi Miễn phí
1936 Chương 1936: Thần Mãng thi hài Miễn phí
1937 Chương 1937: Trận Đạo quỷ tài Miễn phí
1938 Chương 1938: Đồ thị ba huynh đệ Miễn phí
1939 Chương 1939: Thực lực vi tôn Miễn phí
1940 Chương 1940: Giao thừa cựu ức Miễn phí
1941 Chương 1941: Một kiếm đãng quỷ thành Miễn phí
1942 Chương 1942: Tứ Tượng Tỏa Thiên Trận Miễn phí
1943 Chương 1943: Địa Sư quyết đấu Miễn phí
1944 Chương 1944: Phát động tiến công Miễn phí
1945 Chương 1945: Điệu thấp Phong Nham Miễn phí
1946 Chương 1946: Hỏa Nô Miễn phí
1947 Chương 1947: Thần Vương Chiến Thiên Quyền Miễn phí
1948 Chương 1948: Công phá pháo đài chiến tranh Miễn phí
1949 Chương 1949: Dưới Đại Thánh đỉnh cấp cường giả giao phong Miễn phí
1950 Chương 1950: Tình thế nghịch chuyển Miễn phí
1951 Chương 1951: Là nàng, thế nào lại là nàng Miễn phí
1952 Chương 1952: Tiếp Thiên Thần Mộc dụ hoặc Miễn phí
1953 Chương 1953: Chư cường hội tụ Miễn phí
1954 Chương 1954: Tiên Cơ La Bàn Miễn phí
1955 Chương 1955: Giữa hư không Miễn phí
1956 Chương 1956: Duy khoái bất phá Miễn phí
1957 Chương 1957: Giữa hư không đi săn Miễn phí
1958 Chương 1958: Thu lấy Tiếp Thiên Thần Mộc Miễn phí
1959 Chương 1959: Mười vạn năm trước Tiên Cơ sơn người sống sót Miễn phí
1960 Chương 1960: Một người địch thiên hạ Miễn phí
1961 Chương 1961: Tham lam Miễn phí
1962 Chương 1962: Tan rã trong không vui Miễn phí
1963 Chương 1963: Lưu Quang Công Đức Khải Giáp Miễn phí
1964 Chương 1964: Thần Mộc chi tâm Miễn phí
1965 Chương 1965: Phi Vũ Miễn phí
1966 Chương 1966: Lộ ra nguyên hình Miễn phí
1967 Chương 1967: Đối chiến Thương Long Miễn phí
1968 Chương 1968: Mười vạn đạo quy tắc Diễm Thần Thối Miễn phí
1969 Chương 1969: Giết không tha Miễn phí
1970 Chương 1970: Cha của Thần Ma Thử Miễn phí
1971 Chương 1971: Hai kiện bảo vật trấn giáo Miễn phí
1972 Chương 1972: Kiếm Thập tâm đắc thể ngộ Miễn phí
1973 Chương 1973: Địa Kiếm Hồn Miễn phí
1974 Chương 1974: Bịa đặt Miễn phí
1975 Chương 1975: Chí Tôn Thánh Khí trở về Miễn phí
1976 Chương 1976: Giai nhân đã qua đời Miễn phí
1977 Chương 1977: Trân quý người trước mắt Miễn phí
1978 Chương 1978: Gặp nhau Miễn phí
1979 Chương 1979: Ếch ngồi đáy giếng Miễn phí
1980 Chương 1980: Hạ mã uy Miễn phí
1981 Chương 1981: Một trận chiến chính là Miễn phí
1982 Chương 1982: Phần Tâm Túy Miễn phí
1983 Chương 1983: Tâm Ma tái hiện Miễn phí
1984 Chương 1984: Thánh Minh thành nguy hiểm Miễn phí
1985 Chương 1985: Tái chiến Thương Long Miễn phí
1986 Chương 1986: Một kiếm chém đầu Miễn phí
1987 Chương 1987: Giết vào Minh Đế thành Miễn phí
1988 Chương 1988: Chỉ còn tuyệt vọng Miễn phí
1989 Chương 1989: Chư cường vây khốn Miễn phí
1990 Chương 1990: Cùng lên đi Miễn phí
1991 Chương 1991: Đế Hoàng Tử Khí Miễn phí
1992 Chương 1992: Chín bước Thánh Vương tự bạo Miễn phí
1993 Chương 1993: Một cái cũng đừng nghĩ trốn Miễn phí
1994 Chương 1994: Vô địch chi uy Miễn phí
1995 Chương 1995: Thánh Minh bất hủ Miễn phí
1996 Chương 1996: Nam tử thần bí Miễn phí
1997 Chương 1997: Khổng Tước sơn trang Miễn phí
1998 Chương 1998: Sư huynh đệ trùng phùng Miễn phí
1999 Chương 1999: Ngược sát Miễn phí
2000 Chương 2000: Nợ máu phải trả bằng máu Miễn phí
2001 Chương 2001: Tiên tử xuất thủ Miễn phí
2002 Chương 2002: Tái chiến Thương Tử Cự Miễn phí
2003 Chương 2003: Thôi diễn Miễn phí
2004 Chương 2004: Đột phá Đạo Vực Miễn phí
2005 Chương 2005: Đi vào tuyệt cảnh Miễn phí
2006 Chương 2006: Hỏa Thần Khải Giáp Miễn phí
2007 Chương 2007: Thẹn quá hoá giận Miễn phí
2008 Chương 2008: Đòn đánh mạnh nhất Miễn phí
2009 Chương 2009: Phong hồi lộ chuyển Miễn phí
2010 Chương 2010: Kiếm chém hai thi Miễn phí
2011 Chương 2011: Hàn Tuyết trở về Miễn phí
2012 Chương 2012: Lần nữa Chân Lý Áo Nghĩa Miễn phí
2013 Chương 2013: Mười đạo thiên lôi Miễn phí
2014 Chương 2014: Cầu thua Miễn phí
2015 Chương 2015: Sóng to gió lớn Miễn phí
2016 Chương 2016: 800 năm trước chuyện xưa Miễn phí
2017 Chương 2017: Vô sỉ phản bội Miễn phí
2018 Chương 2018: Người giải hoặc Miễn phí
2019 Chương 2019: Thượng Quan thế gia Miễn phí
2020 Chương 2020: Thánh đàn hướng đi Miễn phí
2021 Chương 2021: Đầu mâu chỗ chỉ Miễn phí
2022 Chương 2022: Ma uy ngập trời Miễn phí
2023 Chương 2023: Trong giáo biến đổi lớn Miễn phí
2024 Chương 2024: Giáo chủ Miễn phí
2025 Chương 2025: Hồi giáo Miễn phí
2026 Chương 2026: Cửu U Âm Tước Miễn phí
2027 Chương 2027: Một chiêu chế địch Miễn phí
2028 Chương 2028: Chư ma quy hàng Miễn phí
2029 Chương 2029: Bế quan mười năm Miễn phí
2030 Chương 2030: Lại đến Vô Tận Thâm Uyên Miễn phí
2031 Chương 2031: Huyết Hậu Miễn phí
2032 Chương 2032: Bất Tử Huyết Tằm Miễn phí
2033 Chương 2033: Huyết Ma tái hiện Miễn phí
2034 Chương 2034: Bán Thần nhục thân Miễn phí
2035 Chương 2035: Rời đi Miễn phí
2036 Chương 2036: Hoàn chỉnh Tàng Sơn Ma Kính Miễn phí
2037 Chương 2037: Hắc Ma giới hành động trả thù Miễn phí
2038 Chương 2038: Diệt Thế Lôi Pháp Miễn phí
2039 Chương 2039: Mặc Thánh Miễn phí
2040 Chương 2040: Ngoài Huyết Thần giáo Miễn phí
2041 Chương 2041: Đổ chiến Miễn phí
2042 Chương 2042: Thiên Hoàng Đạo Thể Miễn phí
2043 Chương 2043: Tiểu Hắc xuất thủ Miễn phí
2044 Chương 2044: Cú mèo trận pháp cao thủ Miễn phí
2045 Chương 2045: Thập đại Thần Khí? Miễn phí
2046 Chương 2046: Nhất Kiếm Hàn Quang Diệu Cửu Châu Miễn phí
2047 Chương 2047: Vạn Tử Bất Diệt Miễn phí
2048 Chương 2048: Trương Nhược Trần đối với Mặc Thánh Miễn phí
2049 Chương 2049: Đao kiếm tranh phong Miễn phí
2050 Chương 2050: Thời Gian Kiếm Pháp hiển uy Miễn phí
2051 Chương 2051: Vô địch chi thế Miễn phí
2052 Chương 2052: Hàn Tuyết lại xuất kiếm Miễn phí
2053 Chương 2053: Minh Dương Thần Luân Miễn phí
2054 Chương 2054: Tai kiếp khó thoát Miễn phí
2055 Chương 2055: Quang Minh Thiên Thư Miễn phí
2056 Chương 2056: Huyết Linh Tiên thức tỉnh Miễn phí
2057 Chương 2057: Vô địch chi thế Miễn phí
2058 Chương 2058: Huyết vụ không gian Miễn phí
2059 Chương 2059: Đánh nổ Tuần Thiên Sứ Miễn phí
2060 Chương 2060: Bàn Nhược cùng Diêm Vô Thần Miễn phí
2061 Chương 2061: Phong ba không yên tĩnh Miễn phí
2062 Chương 2062: Chặn đường Miễn phí
2063 Chương 2063: Thiên Thủ Thiên Thân Miễn phí
2064 Chương 2064: Sứ giả giáng lâm Miễn phí
2065 Chương 2065: Khinh nhờn Thần Linh Miễn phí
2066 Chương 2066: Tứ Đại Thiên Vương đều tới Miễn phí
2067 Chương 2067: Bách Long Minh Hoàng Giáp khí linh Miễn phí
2068 Chương 2068: Lưỡng bại câu thương Miễn phí
2069 Chương 2069: Kim Long đoạt giáp Miễn phí
2070 Chương 2070: Bất Động Minh Vương Pháp Ấn Miễn phí
2071 Chương 2071: Tiếp Thiên Miễn phí
2072 Chương 2072: Tam Nhãn Cổ tộc nữ thi sống lại Miễn phí
2073 Chương 2073: Âm Dương Hải trên không vết nứt không gian Miễn phí
2074 Chương 2074: Toàn diệt Miễn phí
2075 Chương 2075: Thất Tuyệt Sát Thần Miễn phí
2076 Chương 2076: Không Gian Liệt Giới Miễn phí
2077 Chương 2077: Ngân Long đảo Miễn phí
2078 Chương 2078: Thế Giới chi linh Miễn phí
2079 Chương 2079: Đại chiến sắp đến Miễn phí
2080 Chương 2080: Long Thần điện Miễn phí
2081 Chương 2081: Thí Linh Đế Miễn phí
2082 Chương 2082: Cấm trận hủy Miễn phí
2083 Chương 2083: Gặp phải phục kích Miễn phí
2084 Chương 2084: Phản phục kích Miễn phí
2085 Chương 2085: Rách nát Long Thần điện Miễn phí
2086 Chương 2086: Ba bên giằng co Miễn phí
2087 Chương 2087: Thiên Ma Trấn Ngục Miễn phí
2088 Chương 2088: Giết Thiên Tử Miễn phí
2089 Chương 2089: Hủy Diệt Kim Dương Miễn phí
2090 Chương 2090: Phát cuồng Tiểu Hắc Miễn phí
2091 Chương 2091: Hài đồng tà dị Miễn phí
2092 Chương 2092: Khó bề phân biệt Miễn phí
2093 Chương 2093: Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa Miễn phí
2094 Chương 2094: Nhìn thấu Miễn phí
2095 Chương 2095: Ma kính trấn thế giới Miễn phí
2096 Chương 2096: Xả thân Miễn phí
2097 Chương 2097: Lão gia hỏa cổ quái Miễn phí
2098 Chương 2098: Thiên Nữ vị hôn thê Miễn phí
2099 Chương 2099: Cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại Miễn phí
2100 Chương 2100: Một chút hi vọng sống Miễn phí
2101 Chương 2101: Không Gian Yên Diệt Miễn phí
2102 Chương 2102: Năm vị bá chủ một trong? Miễn phí
2103 Chương 2103: Thiên tài mạt lộ, Hắc Ám Chi Tử Miễn phí
2104 Chương 2104: Rộng lượng bảo vật Miễn phí
2105 Chương 2105: Nhân họa đắc phúc Miễn phí
2106 Chương 2106: Lấy máu hạ chiến thư Miễn phí
2107 Chương 2107: Song Vương tới trước Miễn phí
2108 Chương 2108: Hắc Ám giáng lâm Miễn phí
2109 Chương 2109: Minh Cổ Trớ Chú Miễn phí
2110 Chương 2110: Kiếm chi sở hướng Miễn phí
2111 Chương 2111: Thời Không Thác Loạn Miễn phí
2112 Chương 2112: Khó thoát khỏi cái chết Miễn phí
2113 Chương 2113: Lại sinh biến cố Miễn phí
2114 Chương 2114: Đan đỉnh xuất thế Miễn phí
2115 Chương 2115: Phát hiện ngoài ý muốn Miễn phí
2116 Chương 2116: Đan Hoàng Miễn phí
2117 Chương 2117: Hắn chính là Thế Giới Môn Chi Thi? Miễn phí
2118 Chương 2118: Trương Nhược Trần ý chí Miễn phí
2119 Chương 2119: Mạnh nhất Thạch Hoàng Miễn phí
2120 Chương 2120: Tam Hoàng cùng Mẫu Tổ Miễn phí
2121 Chương 2121: Thời khắc sinh tử Miễn phí
2122 Chương 2122: Triều đình người tới Miễn phí
2123 Chương 2123: Họa Sư chi thương Miễn phí
2124 Chương 2124: Riêng phần mình con đường Miễn phí
2125 Chương 2125: Khiêu chiến Đại Thánh Miễn phí
2126 Chương 2126: Trong tinh không quyết đấu Miễn phí
2127 Chương 2127: Kích Đạo thánh ý Miễn phí
2128 Chương 2128: Bại Đại Thánh Miễn phí
2129 Chương 2129: Muốn chiến Vô Thần Miễn phí
2130 Chương 2130: Tổ địa trong truyền thuyết Miễn phí
2131 Chương 2131: Đại Thánh đạo quả Miễn phí
2132 Chương 2132: Ma La đại thân vương tới Đông Vực Miễn phí
2133 Chương 2133: Lạc Thủy kịch chiến Miễn phí
2134 Chương 2134: Thời đại Minh Cổ Tà khí Miễn phí
2135 Chương 2135: Diêm Vô Thần giá lâm Miễn phí
2136 Chương 2136: Giống như thần, như ma Miễn phí
2137 Chương 2137: Đánh vỡ thần thoại Miễn phí
2138 Chương 2138: Lưỡng bại câu thương Miễn phí
2139 Chương 2139: Lạc Thủy ngộ kiếm Miễn phí
2140 Chương 2140: Kiếm Đạo đại viên mãn Miễn phí
2141 Chương 2141: Đông Vực Chi Tôn Miễn phí
2142 Chương 2142: Trở lại Thánh Viện Miễn phí
2143 Chương 2143: Triệu hồi Hàn Tưu Miễn phí
2144 Chương 2144: Ta không vào Địa Ngục, ai vào Địa Ngục Miễn phí
2145 Chương 2145: Thiện Ác Vô Thần Miễn phí
2146 Chương 2146: Thiên Cốt Nữ Đế Miễn phí
2147 Chương 2147: Túc Mệnh Trì Miễn phí
2148 Chương 2148: Trầm Uyên độ kiếp Miễn phí
2149 Chương 2149: Binh lâm thành hạ, Địa Ngục đại quân 30 triệu Miễn phí
2150 Chương 2150: Lại đến hoàng thành Miễn phí
2151 Chương 2151: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, khắp nơi khinh người Miễn phí
2152 Chương 2152: Tự rước lấy nhục Miễn phí
2153 Chương 2153: Bị cắn ngược lại một cái Miễn phí
2154 Chương 2154: Thật rất muốn giết ngươi a Miễn phí
2155 Chương 2155: Yêu chiều Miễn phí
2156 Chương 2156: Ta đến từ Thiên Đường giới Miễn phí
2157 Chương 2157: Đế Hoàng Thần Xích Miễn phí
2158 Chương 2158: Bảy mươi hai ngày ngộ đạo Miễn phí
2159 Chương 2159: Tuyết Vô Dạ trọng thương Miễn phí
2160 Chương 2160: Mục đích thật sự Miễn phí
2161 Chương 2161: Trương Nhược Trần thánh chỉ Miễn phí
2162 Chương 2162: Không phục, liền giết chi Miễn phí
2163 Chương 2163: Uy che thiên hạ Miễn phí
2164 Chương 2164: Thiên Cung đội chấp pháp Miễn phí
2165 Chương 2165: Vẫn như cũ còn không có lớn lên Miễn phí
2166 Chương 2166: Người yêu cá Miễn phí
2167 Chương 2167: Vô Thần cùng Nhược Trần Miễn phí
2168 Chương 2168: Kim Thân chín trượng sáu Miễn phí
2169 Chương 2169: Thiện ác hợp nhất, vô địch thiên hạ Miễn phí
2170 Chương 2170: Một người ngự hai kiếm Miễn phí
2171 Chương 2171: Chưa phân thắng bại Miễn phí
2172 Chương 2172: Thành thần Miễn phí
2173 Chương 2173: Tin chiến thắng bay đầy trời Miễn phí
2174 Chương 2174: Thiên Đình đệ nhất mỹ nhân Miễn phí
2175 Chương 2175: Ba huynh đệ cùng một chỗ vượt biển Miễn phí
2176 Chương 2176: Tầng thứ chín hải vực Miễn phí
2177 Chương 2177: Không Gian Chân Vực Miễn phí
2178 Chương 2178: Hải vực màu vàng Miễn phí
2179 Chương 2179: 100. 000 năm qua đệ nhất nhân Miễn phí
2180 Chương 2180: Giới hình sơ thành Miễn phí
2181 Chương 2181: Đại viên mãn Miễn phí
2182 Chương 2182: Chân Lý Chi Tâm Miễn phí
2183 Chương 2183: Phá rồi lại lập Miễn phí
2184 Chương 2184: Biện Trang Chiến Thần, Thiên Bồng Chung Miễn phí
2185 Chương 2185: Vì ôm minh nguyệt, có thể mất tám vạn dặm Thiên Hà Miễn phí
2186 Chương 2186: Độ Kiếp Thần Liên Miễn phí
2187 Chương 2187: Thiên Đường giới kế hoạch Miễn phí
2188 Chương 2188: Bão tố tiến đến Miễn phí
2189 Chương 2189: Người có chí riêng Miễn phí
2190 Chương 2190: Thẩm Phán Chi Kiếm Miễn phí
2191 Chương 2191: Tuyệt Thiên Đường giới thế hệ này Miễn phí
2192 Chương 2192: Triều đình tận thế Miễn phí
2193 Chương 2193: Tử chiến đến cùng Miễn phí
2194 Chương 2194: Máu nhuộm Tử Vi cung Miễn phí
2195 Chương 2195: Ép không đứt sống lưng Miễn phí
2196 Chương 2196: Thánh đàn trấn thánh điện Miễn phí
2197 Chương 2197: Nguyệt Thần cảm ứng Miễn phí
2198 Chương 2198: Chư Thần hội tụ Miễn phí
2199 Chương 2199: Thư Ngốc Tử cùng Bách Si Miễn phí
2200 Chương 2200: Một thời đại giao phong Miễn phí
2201 Chương 2201: Diêm La Thiên Đạo Miễn phí
2202 Chương 2202: Chư Thần chi chiến Miễn phí
2203 Chương 2203: Tình thế nguy cấp Miễn phí
2204 Chương 2204: Thời khắc cuối cùng Miễn phí
2205 Chương 2205: Thần Xích nơi tay, vô địch thiên hạ Miễn phí
2206 Chương 2206: Một đường hướng về phía trước, hướng tử vong rảo bước tiến lên Miễn phí
2207 Chương 2207: Nhục thân thành Đại Thánh Miễn phí
2208 Chương 2208: Bất Hủ cảnh, chết Miễn phí
2209 Chương 2209: Dung hợp Miễn phí
2210 Chương 2210: Minh Vương xuất thế Miễn phí
2211 Chương 2211: Không tiếc bất cứ giá nào Miễn phí
2212 Chương 2212: Trương Nhược Trần trở về Miễn phí
2213 Chương 2213: Rời đi Côn Lôn Miễn phí
2214 Chương 2214: Chém thần lập uy Miễn phí
2215 Chương 2215: Huyết Tuyệt Chiến Thần Miễn phí
2216 Chương 2216: Đánh giết Vạn Tâm Miễn phí
2217 Chương 2217: Đồng hồ nhật quỹ khôi phục Miễn phí
2218 Chương 2218: Huyết Tuyệt xuất thủ Miễn phí
2219 Chương 2219: Nghiền ép Miễn phí
2220 Chương 2220: Thú Thiên đại yến Miễn phí
2221 Chương 2221: Trương Nhược Trần huyết dực Miễn phí
2222 Chương 2222: Trăm năm tu luyện Miễn phí
2223 Chương 2223: Mười cánh Miễn phí
2224 Chương 2224: Tinh Thần Lực Đại Thánh Miễn phí
2225 Chương 2225: Huyết Thiên Tam Tuyệt Miễn phí
2226 Chương 2226: Thăng Thần Yến Miễn phí
2227 Chương 2227: Lãnh tụ chi tranh Miễn phí
2228 Chương 2228: Du Hoàng Miễn phí
2229 Chương 2229: Lực áp song tuyệt Miễn phí
2230 Chương 2230: Cái gọi là Thú Thiên Miễn phí
2231 Chương 2231: Sư đồ gặp nhau Miễn phí
2232 Chương 2232: Trận Pháp Chi Thái Thượng Miễn phí
2233 Chương 2233: Uy lực như thế Miễn phí
2234 Chương 2234: Thanh Lộc Thần Điện Miễn phí
2235 Chương 2235: Vũ Trụ Thần Thai Miễn phí
2236 Chương 2236: Thất Tinh Đế Cung Miễn phí
2237 Chương 2237: Vận Mệnh Thần Vực Miễn phí
2238 Chương 2238: Mộc Linh Hi chiếc nhẫn Miễn phí
2239 Chương 2239: Ma La Chiến Đế Miễn phí
2240 Chương 2240: Địa Ngục giới công địch Miễn phí
2241 Chương 2241: Lục Đại Thánh Miễn phí
2242 Chương 2242: Thần hoàng tử Miễn phí
2243 Chương 2243: Công chúa rất tức giận Miễn phí
2244 Chương 2244: Tiền căn hậu quả Miễn phí
2245 Chương 2245: Phong vân quỷ quyệt Miễn phí
ID Tên
ID Comment