Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Vô Lương Thần Y

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHĐô ThịDị Năng
Tác giả: Chú Bò Thật Thà
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-19 14:48:24
Mới nhất: 2019-04-19 14:57:53 (Chương 971)
Lượt xem: 6 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 302 / Điểm đề cử: 0

Hắn,Đường Duệ Minh là một tên lười học ham chơi, mặc dù xuất thân từ ban lâm sàng khoá năm ba trường y khoa Thượng Hải nhưng kiến thức trong đầu không có lấy một mống.
Sở thích lớn nhất của hắn là lẻn vào các công viên ,xem lén người ta hôn hít hoặc làm trò. Trong một lần tình cờ, bị một ông già lừa bán cho hắn cuốn sách “trong lòng thiếu nữ” chỉ có vài trang đầu diễn tả cảnh trai gái ,còn lại sau đó toàn bộ nội dung đều là viết về Trung y bí tịch và các toa thuốc kỳ quái, và kể từ lúc đó cuộc đời hắn đã bước sang trang mới.

id Tên Phí
239 Chương 239: luyến ... Miễn phí
240 Chương 240: luyến Miễn phí
247 Chương 247: tư tưởng... Miễn phí
249 Chương 249: bịn rịn chia tay... Miễn phí
250 Chương 250: bịn rịn chia tay ... Miễn phí
251 Chương 251: Đường đi... Miễn phí
255 Chương 255: Son Phấn... Miễn phí
257 Chương 257: Hỗn Nguyên... Miễn phí
260 Chương 260: Đoạn tình đời... Miễn phí
261 Chương 261: Đoạn thế... Miễn phí
263 Chương 263: nhập võ... Miễn phí
265 Chương 265: tình ... Miễn phí
267 Chương 267: trúc căn... Miễn phí
270 Chương 270: Ôn lại kỷ niệm cũ sự tình... Miễn phí
271 Chương 271: Ôn lại kỷ niệm cũ... Miễn phí
273 Chương 273: truyện tuyệt... Miễn phí
276 Chương 276: tổn thương đừng... Miễn phí
280 Chương 280: tổn thương biệt ly... Miễn phí
281 Chương 281: Đoàn tụ... Miễn phí
283 Chương 283: sinh cự... Miễn phí
285 Chương 285: trừng phạt ngoan... Miễn phí
287 Chương 287: thử ngưu... Miễn phí
289 Chương 289: giá họa... Miễn phí
290 Chương 290: giá họa giang... Miễn phí
292 Chương 292: Đặc thù... Miễn phí
294 Chương 294: phản khách... Miễn phí
295 Chương 295: ... Miễn phí
297 Chương 297: trí dò xét... Miễn phí
300 Chương 300: chân tình ý cắt ... Miễn phí
301 Chương 301: chân tình ý... Miễn phí
303 Chương 303: Đơn đao phó... Miễn phí
305 Chương 305: kim đều mười... Miễn phí
306 Chương 306: Kim Đô mười... Miễn phí
307 Chương 307: trật sự tình ... Miễn phí
311 Chương 311: Độc đạp hắc... Miễn phí
312 Chương 312: Độc đạp... Miễn phí
316 Chương 316: hắc chứng nhận... Miễn phí
319 Chương 319: vô hình... Miễn phí
321 Chương 321: vô hình đấy... Miễn phí
324 Chương 324: hỉ tương... Miễn phí
326 Chương 326: tinh anh... Miễn phí
329 Chương 329: Tề gia... Miễn phí
331 Chương 331: lời hứa ... Miễn phí
332 Chương 332: lời hứa... Miễn phí
333 Chương 333: Phong hồi trở lại... Miễn phí
335 Chương 335: lòng có... Miễn phí
338 Chương 338: Đại lộ... Miễn phí
341 Chương 341: Đại lộ ... Miễn phí
342 Chương 342: tuyệt đối... Miễn phí
347 Chương 347: diệu dụng... Miễn phí
350 Chương 350: dấm chua biển... Miễn phí
351 Chương 351: dấm chua biển hơi... Miễn phí
354 Chương 354: sau cơn mưa... Miễn phí
357 Chương 357: vi diệu... Miễn phí
360 Chương 360: thò tay... Miễn phí
361 Chương 361: thò tay, ... Miễn phí
362 Chương 362: phủ đầy bụi... Miễn phí
363 Chương 363: Uyển Thanh... Miễn phí
366 Chương 366: trước đây... Miễn phí
368 Chương 368: Được thốn... Miễn phí
369 Chương 369: Được tiến thêm... Miễn phí
371 Chương 371: lương khổ... Miễn phí
373 Chương 373: dụng tâm lương khổ ... Miễn phí
374 Chương 374: kỳ diệu... Miễn phí
377 Chương 377: số mệnh... Miễn phí
379 Chương 379: số mệnh thần... Miễn phí
380 Chương 380: Đừng đến... Miễn phí
382 Chương 382: bệnh căn... Miễn phí
384 Chương 384: gặp nạn... Miễn phí
387 Chương 387: Đóng cửa... Miễn phí
389 Chương 389: canh cửa... Miễn phí
390 Chương 390: người trong nghề... Miễn phí
393 Chương 393: có thể người... Miễn phí
396 Chương 396: nhà nhỏ... Miễn phí
399 Chương 399: nhà nhỏ Miễn phí
400 Chương 400: nội ứng làm... Miễn phí
403 Chương 403: trừ tận gốc ... Miễn phí
406 Chương 406: vi yêu thủ... Miễn phí
410 Chương 410: lạc đường... Miễn phí
411 Chương 411: lạc đường Miễn phí
413 Chương 413: bí mật... Miễn phí
416 Chương 416: trà lâu... Miễn phí
419 Chương 419: tường sắt vây kín Miễn phí
420 Chương 420: tường sắt... Miễn phí
422 Chương 422: trí cầm... Miễn phí
426 Chương 426: hồng nhan... Miễn phí
429 Chương 429: thiên sứ nước mắt... Miễn phí
430 Chương 430: thiên sứ... Miễn phí
432 Chương 432: tỷ muội... Miễn phí
435 Chương 435: thầy thuốc... Miễn phí
437 Chương 437: có khác... Miễn phí
439 Chương 439: bản Miễn phí
440 Chương 440: vô lại... Miễn phí
441 Chương 441: bản ... Miễn phí
442 Chương 442: trong lúc đó... Miễn phí
445 Chương 445: ngả bài... Miễn phí
449 Chương 449: kinh kinh người... Miễn phí
450 Chương 450: trù tính ... Miễn phí
453 Chương 453: chuyện cũ... Miễn phí
455 Chương 455: yêu cần... Miễn phí
457 Chương 457: thiện ý... Miễn phí
459 Chương 459: giáo phu có... Miễn phí
460 Chương 460: giáo phu... Miễn phí
463 Chương 463: nói vun vào... Miễn phí
465 Chương 465: cảm động... Miễn phí
469 Chương 469: sân bay tiếp... Miễn phí
470 Chương 470: sân bay... Miễn phí
473 Chương 473: mẹ con... Miễn phí
476 Chương 476: Đẹp nhất... Miễn phí
479 Chương 479: nhi nữ... Miễn phí
480 Chương 480: nhi nữ tình... Miễn phí
482 Chương 482: diệu thủ... Miễn phí
485 Chương 485: tai nhu... Miễn phí
489 Chương 489: gió bão... Miễn phí
490 Chương 490: gió bão đột nhiên... Miễn phí
493 Chương 493: Đoàn thị... Miễn phí
497 Chương 497: ghế khách... Miễn phí
500 Chương 500: người đến vẫn còn có thể truy... Miễn phí
501 Chương 501: người đến vẫn còn... Miễn phí
503 Chương 503: ưu nhã người... Miễn phí
506 Chương 506: Phượng còn sào... Miễn phí
509 Chương 509: không vũ lụa... Miễn phí
511 Chương 511: không vũ... Miễn phí
512 Chương 512: phong ba... Miễn phí
515 Chương 515: thích trước... Miễn phí
518 Chương 518: nhả thực... Miễn phí
520 Chương 520: ngày mai chi... Miễn phí
521 Chương 521: ngày mai... Miễn phí
523 Chương 523: ước định... Miễn phí
525 Chương 525: cùng bàn... Miễn phí
529 Chương 529: mảnh luận... Miễn phí
530 Chương 530: mảnh luận trước... Miễn phí
532 Chương 532: hiểu chuyện... Miễn phí
533 Chương 533: nhẹ hái... Miễn phí
537 Chương 537: mềm giọng... Miễn phí
539 Chương 539: hay giải tình... Miễn phí
540 Chương 540: hay giải... Miễn phí
541 Chương 541: hạn hán đã lâu... Miễn phí
543 Chương 543: công tử... Miễn phí
546 Chương 546: ngoài ý muốn... Miễn phí
548 Chương 548: lại thi... Miễn phí
549 Chương 549: lại Thi Diệu... Miễn phí
550 Chương 550: mượn trù... Miễn phí
552 Chương 552: tồn ... Miễn phí
554 Chương 554: cùng bầy mỹ cùng thuê Miễn phí
555 Chương 555: năm mươi bảy chương đến... Miễn phí
556 Chương 556: bầy Phượng triều bái Miễn phí
557 Chương 557: triều bái... Miễn phí
559 Chương 559: tiết bên ngoài sinh... Miễn phí
560 Chương 560: tiết bên ngoài... Miễn phí
561 Chương 561: tụ thiếu... Miễn phí
565 Chương 565: thiên phú... Miễn phí
567 Chương 567: kỳ tích... Miễn phí
569 Chương 569: thương huấn ... Miễn phí
570 Chương 570: thương huấn... Miễn phí
571 Chương 571: phản thư... Miễn phí
575 Chương 575: bất trắc... Miễn phí
578 Chương 578: trước không... Miễn phí
579 Chương 579: trước không cổ... Miễn phí
581 Chương 581: hay ngộ... Miễn phí
584 Chương 584: không nhanh chóng... Miễn phí
586 Chương 586: tiểu tặc... Miễn phí
588 Chương 588: tiểu tặc càn rỡ ... Miễn phí
589 Chương 589: thiên quân một... Miễn phí
590 Chương 590: thiên quân... Miễn phí
592 Chương 592: ngoan hung... Miễn phí
594 Chương 594: dấu diếm thiên... Miễn phí
596 Chương 596: ám độ... Miễn phí
598 Chương 598: dư ... Miễn phí
599 Chương 599: dư Miễn phí
600 Chương 600: có tất cả sở... Miễn phí
602 Chương 602: lời ong tiếng ve rò... Miễn phí
604 Chương 604: mộng ảo tám... Miễn phí
606 Chương 606: kiếp phù du rỗi rãnh... Miễn phí
608 Chương 608: Đường xa tồn... Miễn phí
610 Chương 610: có nữ... Miễn phí
612 Chương 612: hoàn toàn... Miễn phí
614 Chương 614: có chỗ... Miễn phí
616 Chương 616: nhìn qua nghe thấy... Miễn phí
619 Chương 619: nhìn qua nghe thấy hỏi... Miễn phí
621 Chương 621: tìm căn... Miễn phí
624 Chương 624: Chí Tôn... Miễn phí
629 Chương 629: tổ trọng án... Miễn phí
630 Chương 630: trọng án... Miễn phí
631 Chương 631: một mảnh vải... Miễn phí
634 Chương 634: xảo giải... Miễn phí
639 Chương 639: tiệm mì phong... Miễn phí
640 Chương 640: tiệm mì... Miễn phí
641 Chương 641: xảo ngộ... Miễn phí
643 Chương 643: chén rượu... Miễn phí
646 Chương 646: biến sinh... Miễn phí
649 Chương 649: lòng của nữ nhân... Miễn phí
650 Chương 650: nữ nhân... Miễn phí
651 Chương 651: quan đồ... Miễn phí
653 Chương 653: mặt nạ... Miễn phí
656 Chương 656: trọng tục... Miễn phí
659 Chương 659: nghiệt duyên rồi... Miễn phí
660 Chương 660: nghiệt duyên... Miễn phí
664 Chương 664: phong ba... -Hoàn Miễn phí
665 Chương 665: sự tình loạn... Miễn phí
668 Chương 668: u cửa sổ... Miễn phí
669 Chương 669: u cửa sổ khắp... Miễn phí
671 Chương 671: từ nhan... Miễn phí
673 Chương 673: vi quân... Miễn phí
676 Chương 676: tình đời... Miễn phí
678 Chương 678: Địa phương từng sống... Miễn phí
680 Chương 680: cỏ dại hương... Miễn phí
681 Chương 681: cỏ dại... Miễn phí
682 Chương 682: tiểu tụ... Miễn phí
685 Chương 685: âm thần... Miễn phí
688 Chương 688: kiếp trước... Miễn phí
690 Chương 690: thú trong thú... Miễn phí
691 Chương 691: thú trong... Miễn phí
692 Chương 692: kiếp... Miễn phí
696 Chương 696: Liễu Ám... Miễn phí
699 Chương 699: gia có... Miễn phí
700 Chương 700: gia có tiểu Chư Cát... Miễn phí
701 Chương 701: gia có tiểu... Miễn phí
703 Chương 703: Đi xa nói... Miễn phí
705 Chương 705: hỏi ý kiến bệnh ... Miễn phí
707 Chương 707: khởi chết hồi trở lại... Miễn phí
710 Chương 710: Đừng sau tình... Miễn phí
711 Chương 711: Đừng sau... Miễn phí
712 Chương 712: lo sợ không yên... Miễn phí
715 Chương 715: trưởng lão... Miễn phí
717 Chương 717: quân tử... Miễn phí
729 Chương 729: bình tâm... Miễn phí
730 Chương 730: bình tâm một... Miễn phí
731 Chương 731: di truyền... Miễn phí
733 Chương 733: khai trương... Miễn phí
735 Chương 735: con chuột... Miễn phí
738 Chương 738: Đàm tiếu... Miễn phí
740 Chương 740: Đàm tiếu giải... Miễn phí
741 Chương 741: dùng răng... Miễn phí
744 Chương 744: cùng quang... Miễn phí
747 Chương 747: ngàn dặm... Miễn phí
749 Chương 749: chồn hoang... Miễn phí
750 Chương 750: chồn hoang chứng nhận... Miễn phí
751 Chương 751: chồn hoang chứng đạo Miễn phí
752 Chương 752: chịu tội... Miễn phí
754 Chương 754: mỹ nữ... Miễn phí
760 Chương 760: tài văn chương sơ... Miễn phí
761 Chương 761: tài văn chương... Miễn phí
762 Chương 762: dùng tiểu... Miễn phí
764 Chương 764: quăng hắn... Miễn phí
767 Chương 767: không cầu... Miễn phí
769 Chương 769: Phượng điểm... Miễn phí
770 Chương 770: Phượng gật đầu... Miễn phí
771 Chương 771: Đêm đẹp... Miễn phí
773 Chương 773: nhập hương... Miễn phí
776 Chương 776: mới... Miễn phí
777 Chương 777: người ngọc... Miễn phí
778 Chương 778: người ngọc quy... Miễn phí
779 Chương 779: trọng đại... Miễn phí
782 Chương 782: một dương... Miễn phí
784 Chương 784: nhân tình... Miễn phí
786 Chương 786: thế sự... Miễn phí
788 Chương 788: y học bên cạnh... Miễn phí
789 Chương 789: y học... Miễn phí
790 Chương 790: sư nói... Miễn phí
792 Chương 792: xảo lui... Miễn phí
794 Chương 794: sư môn... Miễn phí
796 Chương 796: minh tranh... Miễn phí
798 Chương 798: minh tranh ám... Miễn phí
801 Chương 801: quốc chi... Miễn phí
803 Chương 803: gặp yên... Miễn phí
805 Chương 805: phong vân... Miễn phí
807 Chương 807: tình khó... Miễn phí
808 Chương 808: tình khó bỏ Miễn phí
809 Chương 809: tình khó bỏ... Miễn phí
810 Chương 810: Thông Thiên Nhĩ... Miễn phí
813 Chương 813: linh dị hiện... Miễn phí
815 Chương 815: chuẩn bị đãi... Miễn phí
818 Chương 818: ngoài ý muốn tương... Miễn phí
824 Chương 824: xa phó... Miễn phí
828 Chương 828: xa phó tây... Miễn phí
834 Chương 834: Dịch Thủy... Miễn phí
836 Chương 836: giang hồ... Miễn phí
838 Chương 838: giang hồ ... Miễn phí
842 Chương 842: ngoã? ... Miễn phí
844 Chương 844: Mật Tông... Miễn phí
848 Chương 848: thần bí đấy... Miễn phí
849 Chương 849: thần bí... Miễn phí
852 Chương 852: Diêm La... Miễn phí
858 Chương 858: Đại cương thi... Miễn phí
859 Chương 859: Đại cương... Miễn phí
873 Chương 873: phá trận... Miễn phí
878 Chương 878: phá trận ... Miễn phí
880 Chương 880: thần đủ... Miễn phí
883 Chương 883: huyết dẫn... Miễn phí
886 Chương 886: Thánh nữ... Miễn phí
888 Chương 888: Thánh nữ ... Miễn phí
897 Chương 897: thoát hiểm... Miễn phí
898 Chương 898: thoát hiểm ... Miễn phí
900 Chương 900: xông cửa... Miễn phí
902 Chương 902: thiên kiếp... Miễn phí
908 Chương 908: thiên kiếp Miễn phí
909 Chương 909: thiên kiếp ... Miễn phí
932 Chương 932: Đại kết... Miễn phí
938 Chương 938: Đại kết cục... Miễn phí
954 Chương 954: Đại kết cục ( hai... Miễn phí
971 Chương 971: Đại kết cục Miễn phí
ID Tên
ID Comment