Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Võng Du Ẩn Mình Game Master

8
5
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Kirito Nguyễn
Phụ trách: Contact Person Kirito
Phát hành: 2019-06-21 08:05:04
Mới nhất: 2019-08-02 02:35:45 (Chương 7)
Lượt xem: 128 / Bình luận: 4 / Chương: 7 / Điểm đề cử: 0

Sống lại vào một thế giới mới, làm sao để bảo vệ những người thân của mình???

Chỉ có cách mạnh lên mà thôi! Mạnh đến mức tất cả phải kiêng dè chính ta là được!

===============

Truyện vô địch văn, dù là võng du nhưng có lẽ vẫn còn thiều thiếu sót, một mình kham không hết ah! Cầu viện trợ :((

ID Tên
332
Kirito
2019-08-02 14:39:40
Đa tạ đại lão ủng hộ :3
267
Rozen113
2019-07-13 16:44:37
tác viết nhiều truyện như thế có ổn ko
ID Comment
32
Kirito
+1
Nothing
33
Kirito
+2
Happened
100
Ủng hộ nè :v