Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Xuyên qua làm Ma Vương

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Khiêu Dược Đích Thổ Bát Thử.
Phụ trách: Contact Person U Minh Kiếm Đế
Phát hành: 2019-10-24 19:34:18
Mới nhất: 2019-11-07 23:14:29 (Chương 4)
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 4 / Điểm đề cử: 0

Ở trên vùng đất này tỏa ra sự tử vong và vô cùng tà ác.
"Nếu như thế giới này nhất định bị hủy diệt, ta hi vọng người kia chính là ta."
ps: Đây là một chuyện liên quan đến chuyện xưa của Ma Vương.

ID Tên
ID Comment