Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App
Dạ Mộng
Nhất niệm thành, nhất niệm vong, thành bại một đường cớ gì phải hối. Sinh là Việt, chết là Vu, trời đất mang mang cớ gì rơi lệ.

LV: 1 Phàm Nhân ID: 6
(*) Upload tối đa 1 ảnh, nhấn vào preview để hủy.
Name
Name