Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App
Hayate_Hikari
Hoa đương kì nở rộ, một đời cũng sẽ không tàn phai.

LV: 1 Võ Sinh ID: 1144
(*) Upload tối đa 1 ảnh, nhấn vào preview để hủy.
Name
Hayate_Hikari: Truyện chưa beta, cảm giác lặp từ hơi nhiều, 2020-05-21 18:12:16
- Sủng Em Không Tốt Sao
Name