Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App
•Đấng
Thống kê nhân vật Xếp hạng : Không xác định , có khả năng là 2-A Câu: Dragon Ball / Doctor Slump Tên: Tori-Bot, Robotoriyama, Akira Toriyama Giới tính: Nam Tuổi: Không xác định Phân loại: Người thống trị tối cao của Bảy viên ngọc rồ

LV: 1 Phàm Nhân ID: 999
(*) Upload tối đa 1 ảnh, nhấn vào preview để hủy.
Name
•Đấng: Test 2020-08-28 20:49:28
- Truyện Tori Bot
•Đấng: Wtf mình cmt khi nào vậy ta ??? 2020-07-28 07:24:07
- Thế Giới Hoàn Mỹ
Name