Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App
Junrei_Aozora
Tuổi thọ của con người là hữu hạn, nhưng dục vọng của họ lại là vô hạn.

LV: 1 Võ Sinh ID: 136
(*) Upload tối đa 1 ảnh, nhấn vào preview để hủy.
Name
Name