Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App
King
Đời bất biến giữa dòng đời vạn biến...

LV: 1 Võ Sinh ID: 1833
(*) Upload tối đa 1 ảnh, nhấn vào preview để hủy.
Name
King: Cho xin cái lịch ra chương đi tác 2020-08-19 14:14:17
- Hokage Chi Quyển Sổ Thiên Mệnh
Name